Kunnanviraston valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanviraston valtuustosali"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantaina kello Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 30 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Vuoden 2008 talousarvion toteutuminen/määrärahamuutokset 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen 34 Tilintarkastajan valinta 35 Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos 36 Urmaslahden asemakaavan muutosehdotus 37 Kirkonkylän asemakaavan muutos koskien korttelia 16 sekä VP- ja UP alueita 38 Ilmoitusasiat/Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös Kiireellisenä käsiteltävät asiat 40 Valtuutettujen esittämät asiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Riikka Lång, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä Riikka Kiesilä Markku Kivisaari Pia Komppa Ahti Lindgren Pirkko Luntta Riikka Lång Juhani Manninen Jukka Manninen Anu Marttinen Maritta Oinonen Kalevi Puukko Pentti Pylkkänen Hannu Ripatti Jarkko Sanisalo Tuija Tanttu Tenho Ukkonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Susanna Heikkonen, pöytäkirjanpitäjä Heikki Isokääntä, elinkeinoasiamies Petteri Lahdelma, rehtori Asko Viljanen, tekninen johtaja 28 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 29 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Tanttu ja Markku Kivisaari Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Susanna Heikkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Tuija Tanttu Markku Kivisaari

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS-kokouskutsun asia 28 Kvalt Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuus- 28 ton toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Tästä kokouksesta on ilmoitettu päivätyllä kutsulla, joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Hirvensalmen Sanomissa on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN-kokouskutsun asia 29 Kvalt Pöytäkirja voidaan tarkastaa Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua esitys tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Tanttu ja Markku Kivisaari.

5 Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN-kokouskutsun asia 30 Kvalt Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan 30 esitys asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Kunnanvaltuusto VUODEN 2008 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET kokouskutsun asia 31 Khall Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2008 talousarvioon määrärahat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä ,55 euroa ja investointien määrärahaylityksiä ,36 euroa. Ylitykset ilmenevät liitteenä 1 olevasta taulukosta. Käyttötalouden nettomenot ylittyivät ,15 eurolla. Määrärahaylitykset johtuivat seuraavista tekijöistä: 1 Yleishallinto Määrärahan ylitys 5,47% eli ,60 euroa: kunta myönsi konserniavustuksen omistamalleen kiinteistöosakeyhtiö Tammilehdolle ( euroa), jota ei ollut budjetoitu sekä ennakoitua suuremmista asiantuntijapalveluista ( euroa). Henkilöstökustannukset ylittivät budjetoidun oppisopimuskoulutettavan palkkaamisen johdosta, johon ei ollut varauduttu. Nettoylitys kaikkiaan euroa. 2 Henkilöstöhallinto Määrärahan ylitys 17,72 % eli ,36 euroa johtui pääasiassa työterveyshuollon budjetoitua suuremmista kustannuksista (ylitys euroa), henkilöstöhallintoon liittyvistä majoitus- ja ravitsemuspalveluista (henkilöstön yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat, ylitys euroa) sekä budjetoitua suuremmista luottamusmiespalkkioista (ylitys euroa). Nettoylitys oli kaikkiaan euroa. 3 Perusopetus Määrärahan ylitys 2,11% eli ,23 euroa. Koulukuljetusten menojen kasvua ei oltu kyetty arvioimaan oikein ja ylitystä kertyi kuljetuksista kaikkiaan lähes Loput ylityksistä aiheutui henkilöstökulujen (lähinnä erilliskorvaukset) arvioitua suuremmasta kasvusta sekä sen mukanaan tuomasta henkilösivukulujen arvioitua suuremmasta kasvusta. Pelkästään Kuel- ja Vael-maksut ylittyivät noin eurolla. Suurin osa henkilöstökulujen ylityksistä kyettiin kattamaan muita kuluja leikkaamalla ja koulut pysyivät menokehyksissään lukuun

7 Kunnanvaltuusto ottamatta Suonsalmen koulua. Myös erityisopetuksen kulut ylittyivät. Menot ylittyivät noin eurolla, mutta myös tulot ylittyivät selkeästi, noin eurolla. Bruttoylitys 2,1 % ja nettoylitys 1,1 %. 4 Taiteen perusopetus Ylitys 900,00 euroa eli 7,5 %: Kotikuntakorvausperiaatteella korvattavia opiskelijoita oli Mikkelin musiikkiopistossa ennakoitua enemmän. 5 Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden menot ylittyivät budjetoidun 0,54 % eli 593,81 euroa. Summa koostuu useista pienistä budjetoimattomista ylityksistä 6 Nuorisotyö Budjetin ylitys 1,09 % eli 576,65 euroa johtui budjetoitua suuremmista henkilöstökustannuksista. 7 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden ylitys 5,46 % eli ,33 euroa johtuivat talousarviossa ennakoimattomista vanhustenhuollon sijaishenkilöstön palkkakustannuksista, päivätoiminnan henkilöstön palkkakustannuksista, asiakaspalveluiden ostoista sekä kalusto -, vuokrakuluista ja poistoista. Kansanterveystyön ja sairaalahoidon ylijäämäillä tasataan sosiaalipalveluiden ylitystä. 8 Ruokapalvelut Määrärahan ylitys oli 2,45 % eli ,93 euroa johtui elintarvikkeiden hinnan noususta (noin 10%) toimintavuoden aikana. 9 Tekninen hallinto Teknisen hallinnon ylitys 2,63 % eli 4 073,76 euroa johtui joukkoliikenteen arvioitua suuremmista kustannuksista. 10 Kiinteistötoimi Ylitys kaiken kaikkiaan 10,83 % eli ,74 euroa. Ylitykset johtuivat rakennusten lämmitys- sähkö- ja vesimaksujen kustannusten nousuista , rakennusten ja huoneistojen vuokrista , Meta-Jousen hallin poistoista (halli on myyty yrittäjälle) ja metsän myynnin aiheuttamista kustannuksista

8 Kunnanvaltuusto Liikelaitokset Määrärahan ylitys 60,28% eli ,07 johtui Suonteen vesiosuuskunnalle myönnetystä vesihuoltoavustuksesta sekä :n ympäristövelvoitevarauksesta. 12 Kaavoitus ja mittaus Määrärahan ylitys 2,41 % eli 964,07 euroa johtui kaavoituspalveluista. Investointiosan toteuma/määrärahaylitykset 81 Kunnanhallitus 8100 Kunnanhallituksen kiinteä omaisuus/maa-alueiden osto: ylitys ,92 euroa johtui maa-alueiden hankinnoista. 82 Sivistyslautakunta 8200 Koulutoimen irtain omaisuus: ylitys 717,78 euroa johtui ATK - hankintojen arvioitua suuremmista asennuskustannuksista. 84 Perusturvalautakunta 8410 Perusturvalautakunnan irtain omaisuus: ylitys euroa johtui palvelukeskuksen keittiön kypsennyskeskuksen hankinnasta. 85 Tekninen lautakunta 8505 Talonrakennus (sos.toimi) ylitys ,42 euroa johtui budjetoitua suuremmista kustannuksista vuodeosaston muutostöissä vuoropäiväkodiksi Muut talonrakennus: ylitys 4 170,71 euroa johtui mm. palvelukeskuksen keittiön korjaustöistä Liikenneväylät: ylitys ,49 euroa johtui Junnankujan kaavatien peruskorjauksesta, hanke jatkuu vuonna Puistot ja muut yleiset alueet: ylitys 2 686,95 euroa johtui satamaprojektin lopputöistä Ulkoilualueet: ylitys 1 362,62 euroa johtui budjetoitua suuremmista monitoimikentän lähiliikuntapaikkojen rakentamiskustannuksista Linjojen rakentaminen: ylitys ,47 euroa johtui Hirvensalmi- Otava yhdysvesijohtolinjaan liittyvistä rakentamiskustannuksista. Koko hankkeen kustannusarvio oli ja toteutunut ,25.

9 Kunnanvaltuusto Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2008 talousarvion ylitykset ja esittää ylitykset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 31 Talousarvionylitykset liitteenä n:o 2. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2008 talousarvion ylitykset. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja esitteli tässä asian kohdassa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja vuoden 2009 alkuvuoden talouden toteumaa.

10 Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 kokouskutsun asia 32 Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 6 valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen sisällöstä sekä aikataulusta. Päätettiin arviointikertomuksen sisällöstä ja laadintatavasta sekä aikataulusta. Seuraava kokous päätettiin pitää ti klo 15.00, jonne pyydetään kunnanjohtaja Seppo Ruhanen selvittämään tilinpäätöstä Tark.ltk Tarkastuslautakunta päätti antaa liitteen 3 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta Kvalt 32 Arviointikertomus liitteenä 3. Tark.ltk esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen (liite 3) tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Kunnanvaltuusto VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 33 Khall Vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen jäävän positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen negatiivinen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,99 euroa. Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 101,37 %:sesti. Vuoteen 2007 verrattuna käyttötalousmenot kasvoivat 2,32 %. Menoja kasvattivat henkilöstökustannusten ja yleisen hintatason nousu. Tilinpäätös osoittaa ,89 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,99 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 378,5 euroa. Vuoden 2007 vuosikate oli 173,5 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna otettiin uutta lainaa euroa. Lainoja lyhennettiin ,10 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 518 euroa/asukas, kun vuoden 2007 lopussa lainaa oli 443 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,00. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 18,55 ja Etelä-Savon kuntien 19,5 %. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2008 keskeisimmät investoinnit olivat Hirvensalmi-Otava yhdysvesijohdon ja kokoojaviemärin rakentaminen, ,47. Vuoden 2008 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,99 euroa. Investointitaso oli edelleen korkea. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2007 investoinnit olivat ,45 euroa ja vuoden euroa. Verotulot olivat ,05 euroa ja toteutuivat ,05 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2008 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2009 vuoden 2008 verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on

12 Kunnanvaltuusto perusteltua arvioida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2008 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuivat euroa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,89. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: Tilikauden ylijäämä ,89 euroa kirjataan tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. tark.ltk Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja Aki Rusanen antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2008 tilinpäätös voidaan hyväksyä - vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Kvalt 33 Tilinpäätös liitteenä n:o 4 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 5. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat esillä kokouksessa. Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi - Tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 tarkastuslautakunnan esityksestä (liite 5) sekä

13 Kunnanvaltuusto Vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätöksen - Hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla - Päättää vastuuvapauden myöntämisestä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille vuodelta 2008 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 sekä vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen. Kunnanvaltuusto myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsenet Kalevi Puukko, Jukka Manninen, Pentti Pylkkänen, Ahti Lindgren, Heidi Honkanen, Maarit Honkanen, Pirkko Luntta sekä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

14 Kunnanvaltuusto TILINTARKASTAJAN VALINTA kokouskutsun asia 34 Tark.ltk Tarkastussäännön mukaan valtuusto valitsee tarkastuslauta- 56 kunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTTtilintarkastaja) tai yhteisö. Ellei tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Puheenjohtaja on laatinut alustavan tarjouskirjeen (liite 1). Esitys Tarkastuslautakunta päättää lopullisen tarjouskirjeen sisällöstä sekä nimeää ne tilintarkastusta harjoittavat yritykset, kenelle tarjous lähetetään. Tarkastuslautakunta päätti lähettää liitteen 2 mukaisen tarjouskirjeen seuraaville tilintarkastusta harjoittavalle yritykselle: Oy Audiator Ab, Kuntatarkastajien Oy Clavis ja Suomen Kuntatarkastus Oy sekä hankinnasta tehdään ilmoitus julkisten hankintojen rekisteriin HILMAan Tark.ltk Tarkastuslautakunta on lähettänyt tarjouskirjeen (liite 1) 18 seuraaville yrityksille: Oy Audiator Ab, Kuntatarkastajien Oy Clavis ja Suomen Kuntatarkastus Oy sekä ilmoituksen HILMAan. Määräpäivään mennessä saapui tarjous kahdelta yritykseltä: Oy Audiator Ab ja Kuntatarkastajien Oy Clavis. Esitys Tarkastuslautakunta tutustuu tarjousasiakirjoihin. Tarjoukset avattiin kokouksessa. Tarkastuslautakunta tutustui tarjousasiakirjoihin ja päätti, että yhteenvedon tekee puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys kunnanvaltuustolle päätettiin tehdä seuraavassa lautakunnan kokouksessa

15 Kunnanvaltuusto Tark.ltk Lautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri ovat laatineet yhteen- 25 vedon hakijoista (liite 1). Yhteenvedossa painottuu hinnan edullisuus Kuntatarkastajien Oy Claviksen eduksi. Molemmat tarjoajat ovat laadullisesti samanarvoisia. Esitys Tarkastuslautakunta tutustuu yhteenvetoon ja päättää esityksen tekemisestä valtuustolle. Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tilintarkastajaksi vuosille valitaan Kuntatarkastajien Oy Clavis. Kvalt 34 Vertailu liitteenä n:o 6. Tark.ltk esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Hirvensalmen kunnan tilintarkastajaksi vuosille valitaan Kuntatarkastajien Oy Clavis.

16 Kunnanvaltuusto TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMA- KAAVAN MUUTOS kokouskutsun asia 35 Khall Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutos on lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. Viranomaisneuvottelu pidettiin Ranta-asemakaavan muutos koskee Parkkolan kylän tiloja 1:153, 1:154, 1:155, 1:156, 1:157, 1:158, 1:159, 1:160, 1:161 ja 1:162 sekä Ripatin kylän tiloja 7:10, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18, 7:19 ja 7:22. Kaava-alueet sijaitsevat Hirvensalmen taajaman lounaispuolella Kissakosken läheisyydessä. Alueella on voimassa Etelä-Savon seutukaava, vahvistettu Alueelle ollaan laatimassa maakuntakaavaa. Tuhankosken alueella seutukaavassa ei ole aluevarauksia. Niemen eteläkärjen luota on merkitty kulkemaan melontareitti. Ilokallioniemen alueella ei seutukaavassa ole aluevarauksia. Niemen länsi- ja itäpuolitse on merkitty kulkemaan melontareitti ja ohjeellinen tai vaihtoehtoinen laivaväylä. Alueella on voimassa Tuhankosken ja Ilokallioniemen rantaasemakaavat. Lääninhallitus on vahvistanut kyseiset kaavat Muutos koskee Ilokallioniemen ranta-asemakaavan kortteleita 1 4 sekä Tuhankosken ranta-asemakaavan kortteleita 1 3 sekä maa- ja metsätalousaluetta. Ranta-asemakaava koskee osaa tilasta 1:163. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 1 7 sekä maa- ja metsätalousalueet. Ranta-asemakaavalla muodostuu maa- ja metsätalousalue. Ranta-asemakaavan muutoksella alueella säilytetään 19 omarantaista loma-asumiseen soveltuvaa rakennuspaikkaa. Voimassa olevan ranta-asemakaavan rakennusoikeuksia muutetaan vastaamaan kunnan rakennusjärjestystä. Ranta-asemakaavalla on osoitettu lääninhallituksen vahvistamatta jättämä korttelialueen osa maa- ja metsätalousalueeksi. Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen pinta-ala on

17 Kunnanvaltuusto noin 59 ha. Kaavamuutosalueelle on lohkottu voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiset lomarakennuspaikat, mutta rakennuksia ei ole rakennettu. Tilat ovat UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa. Ranta-asemakaava-alueelle on osoitettu 10 lomarakennuspaikkaa Ilokallioniemeen ja 9 lomarakennuspaikkaa Tuhankosken alueelle voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti. Rakennuspaikkojen lukumäärä on yhteneväinen voimassa olevan ranta-asemakaavan laskennallisen rakennusoikeuden kanssa. Ranta-asemakaavalla ei kasvateta rakennuspaikkojen lukumäärää. Rakennuspaikat on osoitettu vanhan ranta-asemakaavan mukaisille paikoille. Tällä ranta-asemakaavalla nostetaan alueen rakennusoikeutta. Kaavan toteuttaminen ei muuta merkittävästi luonnonympäristöä. Rakennuspaikkojen pinta-alat vaihtelevat m². Rakennukset saavat olla yksikerroksisia ja kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa 250 k-m². Kaava-asiakirjat liitteenä 3. Kj Kunnanhallitus asettaa Tuhankosken ja Ilokallioniemen rantaasemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä MRA 27 :n mukaan tarvittavat lausunnot. Khall Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä Lausuntoja saatiin neljä, muistutuksia ei tullut lainkaan. Kaavoittajan vastine liitteenä 4. Kaava-asiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus asettaa Tuhankosken ja Ilokallioniemen rantaasemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi kaavoittajan esittämillä muutoksilla sekä pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

18 Kunnanvaltuusto Khall Kaava-asiakirjat liitteenä 2. Lausunnot kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 35 Kaava-asiakirjat liitteenä 7. Lausunnot kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy Tuhankosken ja Ilokallioniemen rantaasemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosehdotuksen.

19 Kunnanvaltuusto URMASLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS kokouskutsun asia 36 Khall Kaavamuutosalue muodostuu tilojen Möhkönen 5:77 (osa) ja Pookila 5:100 alueista Möhkösenmäellä noin kolmen kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta koilliseen. Kaavan tarkoituksena on saneerata yhteensä noin hehtaarin kokoinen osa-alue nykyisin voimassa olevasta asemakaavasta maanomistajan esityksen mukaisesti. Kaava-asiakirjat liitteenä 3. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 3 olevan Urmaslahden asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi MRA 27 :n mukaisesti sekä toteaa, että viranomaislausuntoja ei tarvita (MRA 28 ). Asemakaavan muutosehdotus laitetaan myös kunnan kotisivuille. Khall Kaava-asiakirjat ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteenä 3 ja ne liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 3. Muistutuksia ei tullut. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan Urmaslahden asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 36 Kaava-asiakirjat ovat liitteenä 8. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevan Urmaslahden asemakaavan muutosehdotuksen.

20 Kunnanvaltuusto KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELIA 16 SEKÄ VP- JA UP-ALUEITA kokouskutsun asia 37 Tekn.ltk Asemakaavan muutos koskee Hirvensalmentien itäpuolelle sijoittuvia AO-korttelia 16 sekä VP- ja UP-alueita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle yleiskaavan mukaisesti asuinrakentamista. Suunnittelualue kuuluu Hirvensalmen Kirkonkylän asemakaavaalueeseen Lisäksi Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju- Liukonniemen osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt , käsittää suunnittelualueen. Osayleiskaavassa alue on osoitettu erillispientalojen alueeksi (AO) sekä asemakaavalla suunniteltavaksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (A-1). Asemakaavan muutoksella alueelle osoitetaan kortteli 16 sekä katu- ja VL-alueet. Kaava-alue sijaitsee Hirvensalmen kirkonkylän keskustassa Hirvensalmentien itäpuolella. Alueen pinta-ala on noin m². Asemakaavan muutoksella alueelle osoitetaan erillispientalojen korttelialue (AO), rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue (AR) katualue sekä lähivirkistysalue (VL). Kaavamuutosalueen pohjoisosassa on rakennettu tontti, muualla suunnittelualue on rakentamatonta ja pinnanmuodoiltaan tasaista. Erillispientalojen korttelialue AO. Alueen pinta-ala on n m² ja rakennusoikeus 490 k-m². AO-korttelin tehokkuuslukua on laskettu 0,25:sta 0,15:een kaavamuutoksen yhteydessä. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR. Tehokkuusluku on 0,20. Alueen pinta-ala on n m² ja rakennusoikeus 435 k-m² rakennuspaikalla 2, 470 k-m² rakennuspaikalla 3 ja 345 k-m² rakennuspaikalla 4. Lähivirkistysalue VL. Pinta-ala on n m². Katualuetta kaavamuutosalueella on n m². Kaava-asiakirjat, liite nro 1. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaisi Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksen sekä osallistumisja arviointisuunnitelman koskien korttelia 16 sekä VP- ja UP-

21 Kunnanvaltuusto alueita MRL 65 :n MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin muutoksella, että ohjeellista polkua Allinkujalle ei merkitä. Khall Kaava-asiakirjat, liite nro 1. Kj Kunnanhallitus asettaa Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien korttelia 16 sekä VP- ja UP-alueita MRL 65 :n MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Khall Kaava-asiakirjat liitteenä 1. Lausuntoja saapui viisi kappaletta, muistutuksia ei tehty lainkaan. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Viranomaislausunnoissa ja neuvotteluissa esille tulleet muutokset ja lisäykset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kj. Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 1 olevan Kirkonkylän asemakaavan kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Asemakaavaehdotus laitetaan myös kunnan kotisivuille. Khall Kaava-asiakirjat ovat esityslistan/pöytäkirjan liitteenä 1 ja ne liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 4. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja saatiin 4 ja muistutuksia ei jätetty lainkaan. Lausuntojen pohjalta kaavamääräyksiä on tarkennettu lisäämällä muuntamon kaavamerkintä. Kaava-asiakirjat esillä kokouksessa.

22 Kunnanvaltuusto Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan Kirkonkylän asemakaavamuutosehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 37 Kaava-asiakirjat liitteenä n:o 9. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 9 olevan Kirkonkylän asemakaavamuutosehdotuksen.

23 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT kokouskutun asia 38 HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Khall Hirvensalmen kunnassa valmistui ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Sen kokoamisesta vastaa kunnan hallintotoimisto. Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteena on antaa tietoa kiinnostuneille kunnan henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan jo toteutunutta kehitystä, mutta sen tietojen perusteella voidaan jo varautua tulevaan. Henkilöstövoimavarojen arviointi on arvokas henkilöstöjohtamisen apuväline. Kun arviointia tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaan, helpottaa se seudullista, kuntien välistä ja valtakunnallista vertailtavuutta. Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2008 on liitteenä 2. Kj. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2008 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Kvalt 38 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2008 on liitteenä 10. Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2008.

24 Kunnanvaltuusto KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT- kokouskutsun asia 39 Kvalt 39 Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut.

25 Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ESITTÄMÄT ASIAT-kokouskutsun asia 40 Kvalt 40 Hannu Ripatti esitti Keskustan valtuustoryhmän aloitteen kunnan johtamis- ja hallintorakenteiden kehittämisestä vuoden 2009 aikana. Aloite liitteenä n:o 11.

26 Kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTO Kokouspäivämäärä Valitusviranomainen Valitusaika Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti Kuopion hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Hallintovalituksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisella. Kunnallisvalitus :n 34 osalta markkinaoikeus Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksianto todisteellisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Valituksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 28-30, Hallintolainkäyttölain 15 : valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä: Perusteet:

27 Kunnanvaltuusto Valituskirje, liitteet ja toimittaminen Valituskirjeessä on ilmoitettava, - valittajan nimi, ammatti ja postiosoite, - päätös, johon haetaan muutosta, - muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä - muutosvaatimuksen perusteet - että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 90 ). Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (KuntaL oikeaksi todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjeen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksua. Osoite Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu Kuopio Aukioloaika klo

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot