TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Toljamo Outi Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 470 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 472 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 473 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 474 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Merja Nurmio 475 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapituli on n:o 20/PJ päättänyt määrätä pastori Johan Savolan Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi 50%:lla viranhoidolla Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN INKERI HUISKALAN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMI- NEN Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Inkeri Huiskala on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on menettänyt muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna jäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 477 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN LASTENTARHANOPETTAJA KIRSTI GRÖNBERGIN KUTSUMINEN VARSINAISEKSI JÄSENEKSI Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta Muuton vuoksi hänen luottamustoimensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä on päättynyt. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan tilalle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto MEDIANOMI LEENA KOSKEN VIRANSIJAISUUDEN JATKAMINEN Medianomi Leena Koski on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu hoitamaan verkkotiedottaja Juho Niemelän viransijaisuutta ajaksi Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää viransijaisuuden jatkamista vuodeksi on seuraava: Medianomi Leena Koski valittiin keväällä Juho Niemelän sijaiseksi verkkotiedottajaksi seurakuntayhtymän tiedotustoimistoon (ykn ). Niemelältä odotettiin marraskuussa ilmoitusta siitä, onko hänen projektinsa saanut jatkorahoituksen vuodelle 2014, mutta tulikin tieto , että hän on saanut vakituisen verkkotyöntekijän työpaikan Kirkkohallituksesta. Muilla tehtävää hakeneilla on valitusoikeus ja Niemelällä on uudessa työsuhteessa neljän kuukauden koeaika, jona aikana Niemelä ei irtisanoudu yhtymän verkkotiedottajan virasta. Tiedotuspäällikkö konsultoi asiassa henkilöstöpäällikkö Tekla Määttästä ja henkilöstöpäällikkö arvioi, että on mahdollista valita Leena Koski määräaikaiseksi verkkotiedottajaksi vuodeksi 2014 ja laittaa verkkotiedottajan virka auki syksyllä 2014 niin, että tehtävään valittava vakituinen viranhaltija voi aloittaa vuoden 2015 alusta. Tämä olisi hyvä paitsi säästösyistä (jotta viestintäsihteeriksi ja Maarian seurakunnan tiedottajaksi voidaan valita puolipäiväinen työntekijä) myös siksi, että ensi vuosi on vaalivuosi, joka teettää viestinnälle työtä jo keväällä, puhumattakaan syksystä Muussa tapauksessa Koski palaisi entiseen tehtäväänsä Maarian seurakunnan kokopäiväisenä tiedottajana ja verkkotiedottajan virka laitettaisiin auki toukokuussa Niemelän irtisanouduttua samalla kun haettaisiin tiedotustoimistoon puolipäiväinen viestintäsihteeri. Maarian tiedottajan osalta säästöt jäisivät vuonna 2014 toteutumatta ja työntekijän puuttuminen alkuvuonna hankaloittaisi sekä Maarian seurakunnan että tiedotustoimiston työtä. Leena Koski on perehtynyt syksyn aikana verkkotiedottajan töihin ja onnistunut tehtävässään hyvin. Tiedotuspäällikkö esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että medianomi Leena Koski saa toimia määräaikaisena verkkotiedottajana ja verkkotiedottajan virka julistetaan avoimeksi syksyllä Samalla tiedotuspäällikkö velvoitetaan hoitamaan verkkotiedottajan viran haku. Leena Kosken palkka on sama kuin Juho Niemelän eli 601/40 + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Johtoryhmä puoltaa viransijaisuuden jatkamista vuodeksi Kirkkoneuvosto päättää jatkaa medianomi Leena Kosken viransijaisuutta tiedotustoimiston verkkotiedottajana Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot pysyvät ennallaan.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Verkkotiedottajan viran haettavaksi julistamisesta päätetään erikseen syksyllä. Ilmoitus medianomi Leena Koskelle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 479 MAARIAN SEURAKUNNAN MÄÄRÄAIKAISEN TIEDOTTAJAN (50 %) JA TIEDOTUSTOI- MISTON MÄÄRÄAIKAISEN VIESTINTÄSIHTEERIN (50 %) VALINTA VUODEKSI 2014 Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Verkkotiedottaja Juho Niemelä siirtyi kesällä lähtien Lastenkirkko.fi -projektiin Seurakuntien Lapsityön Keskukseen Helsinkiin. Hänelle myönnettiin virkavapautta vuoden 2014 loppuun, koska oli todennäköistä, että Lastenkirkko-hanke saa jatkorahoituksen ensi vuodelle. Jatkorahoituksesta odotettiin päätöstä marraskuussa. Hänen sijaisekseen syksyksi 2013 valittiin medianomi Leena Koski, joka on aiemmin hoitanut Maarian seurakunnan tiedottajan tehtävää. Kun Leena Koski siirtyi verkkotiedottajaksi ajaksi , hänelle tarvittiin Maarian seurakuntaan sijainen. Samalla tarvittiin viestintäsihteeri tiedotustoimistoon. Säästösyistä molemmat tehtävät päätettiin hoitaa syksyllä tilapäisesti ja määräaikaisesti puolipäiväisen työntekijän voimin. Määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi viestintäsihteeriksi tiedotustoimistoon valittiin tilapäisjärjestelyin HuK Aleksi Rajamäki tiedotuspäällikön päätöksellä. Päätöksestä informoitiin tiedotustoimikuntaa. Maarian seurakunnan puolipäiväisen tiedottajan osalta kirkkoherra Katri Rinne sai esityksen vielä kesäkuun viimeiseen seurakuntaneuvostoon. Rajamäki on hoitanut osaaikaisena molempia tehtäviä. Rajamäki on toiminut kahtena kesänä, 2011 ja 2012, kesätiedottajana toimistossa ja hänellä on runsaasti viestintäalan työkokemusta. Rajamäen tehtäviin on kuulunut tapahtumaviestintää eli Kirkko ja me -lehden ilmoitussivujen kokoaminen ja tarkistaminen, menovinkkien teko ja kirkollisten ilmoitusten tarkistus ja laskutus. Puolipäiväinen viestintäsihteeri myös hoitaa osan sisäisestä viestinnästä ja kirjoittaa uutisia intranetiin ja Kirkko ja me -lehteen. Hän seuraa sähköistä mediaseurantaa sekä hoitaa leikearkistoa. Tarvetta olisi myös muun muassa sähköisen kuva-arkiston hoitamiseen ja kuvapyyntöihin vastaamiseen sekä sisäisen lehden Kirkon Naakan kokoamiseen, mutta ne tehtävät puolipäiväiseltä viestintäsihteeriltä jätettiin pois alun perin suunnitellusta tehtävänkuvasta. Kokopäiväiselle viestin-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto täsihteerille olisi kuulunut myös seurakuntayhtymän työskentelyn koordinointi sosiaalisessa mediassa. Maarian tiedottajan tehtäviin on kuulunut mm. seurakunnan ilmoitusliikenne, tapahtumatiedottaminen, tapahtumien graafisen materiaalin valmistaminen, tiedotteiden tekeminen ja työntekijäkokousten sihteerin tehtävät. Sekä Leena Kosken että Aleksi Rajamäen sijaisuuteen olisi nyt syksyllä anottu yhteiseltä kirkkoneuvostolta jatkoa ensi vuodelle. Rajamäen palkkaus on hoidettu Maarian seurakunnan ja tiedotustoimiston kesken puoliksi. Hallinnollisena esimiehenä on toiminut tiedotuspäällikkö. Osa-aikaisen viestintäsihteerin palkka on palkka-asiamiehen kanssa sovittu samaksi kuin Maarian tiedottajan palkka eli vaativuusryhmäksi Aleksi Rajamäki sai kuulla, että hänet on valittu vakituiseksi tiedottajaksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistykseen. Samoihin aikoihin odotettiin tietoa siitä, että Juho Niemelän projekti saa jatkorahoitusta, mutta tulikin tieto, että Niemelä on valittu Kirkkohallitukseen verkkotyöntekijän vakituiseen tehtävään vuoden 2014 alusta lukien. Tehtävää hakeneilla muilla hakijoilla on valitusoikeus, jota ennen Niemelä ei irtisanoudu yhtymän verkkotiedottajan virasta. Niemelän uusi esimies Kirkkohallituksessa on myös suositellut, ettei Niemelä irtisanoudu Turusta ennen neljän kuukauden koeajan umpeutumista, joten hänen irtisanoutumisensa on selvää vasta toukokuussa Maarian seurakunta toivoo töiden sujuvuuden vuoksi saavansa pikimmiten tiedottajan työn jatkajan, samoin tiedotustoimisto tarvitsee viestintäsihteerin. Sekä Maarian seurakunta että tiedotustoimisto haluavat säästösyistä jatkaa näiden tehtävien puolittamista, vaikka töitä on niin, että Rajamäelle on kertynyt jatkuvasti ylitöitä. Tiedotustoimistolle avustajan työtä tehnyt medianomi Vivi Wihanto on toiminut useita vuosia Turun Sanomissa toimittajana ja freelancetoimittajana. Hän on toimittanut mm. Mikaelinseurakunnan Mikaelilainenlehteä. Hänellä on medianomin ammattikorkeakoulututkinto Turun Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Seurakuntamaailma on hänelle tuttu partiotoiminnan kautta. Esitämme Vivi Wihantoa määräaikaiseksi Maarian seurakunnan tiedottajaksi (50 %) ja yhtymän viestintäsihteeriksi (50%) palkan vaativuusryhmän ollessa 502. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika alkaen Vivi Wihanto toivoo voivansa määräaikaisuuden aikana tehdä vapaa-aikana silloin tällöin freelance-lehtijuttuja yhtymän ulkopuolelle niin, etteivät ne häiritse tiedottajan/viestintäsihteerin tehtävän hoitoa. Hänelle anotaan alkuvuonna sivutoimilupaa. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa Vivi Wihannon palkkaamista. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää palkata medianomi Vivi Wihannon määräaikaiseen työsuhteeseen väliseksi ajaksi hoitamaan Maarian seura-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto kunnan tiedottajan (50 %) ja tiedotustoimiston viestintäsihteerin (50 %) tehtäviä ehdolla, että hän ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkka on vaativuusryhmän 502 mukainen. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Vivi Wihannolle, kirkkoherra Katri Rinteelle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 480 MIKA PESOSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN TALOUSTOIMISTON AVUSTAVISSA TEH- TÄVISSÄ Taloustoimiston palkanlaskennassa on pitkään ollut kolme työntekijää alkaen avoimeksi tulleeseen palkkakirjanpitäjän virkaan (vaativuusryhmä 501/20) ei kuitenkaan palkattu uutta työntekijää, vaan palkanlaskennan työt on hoidettu kahden työntekijän voimin. Apuna palkanlaskennassa ja muissa taloustoimiston töissä on ollut aikuisopiskelija Mika Pesonen (402). Pesonen on tehnyt palkkatoimiston avustavia töitä ensin työharjoittelijana sekä alkaen kirkkoneuvoston ja hallintojohtajan päätöksillä palkattuna. Palkkatoimiston tehtävien lisäksi Pesonen on avustanut laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviä sekä hoitanut vaihteenhoitajan sijaisuutta. Työsuhde on voimassa vuoden 2013 loppuun. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus käydä läpi taloustoimiston tehtävät ja henkilöstötarve huomioiden mm. vuonna 2017 tapahtuva Kirkon palvelukeskukseen liittyminen. Sähköiseen tuntikorttiohjelmaan siirtymisestä aiheutuu palkanlaskennassa lisätyötä vielä ensi vuoden puolellakin mm. henkilökunta pitää kouluttaa järjestelmän käyttöön. Kun sähköinen tuntikorttiohjelma on toiminnassa, se tulee helpottamaan palkanlaskennan työmäärää. Talousjohtaja esittää, että taloustoimistoon palkanlaskennan avustaviin tehtäviin, laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviin sekä vaihteenhoitajan sijaistamiseen tottunut ja tehtävistään hyvin suoriutuneen Mika Pesosen työsuhdetta jatkettaisiin väliseksi ajaksi. Johtoryhmä puoltaa talousjohtajan esitystä. Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää palkata Mika Pesonen palkanlaskennan avustaviin tehtäviin, taloustoimiston laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviin sekä muihin taloustoimistossa esiintyviin sijaistamistehtäviin ajaksi Palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Mika Pesoselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 481 KAARINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJIEN TYÖJÄRJESTELYT Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Mika Wallinille eron vastaavan nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle on myönnetty virkavapautta omasta virastaan ajalle ja hänet on täksi ajaksi siirretty hoitamaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa. Nuorisotyönohjaajan (Minna Hamarilan) virkaa hoitamaan viransijaisena samaksi ajaksi on palkattu nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Anna-Lotta Valtanen. Kaarinan seurakuntaneuvosto on lähettänyt edellä mainitut palkkauspäätökset kirkkoneuvoston vahvistettaviksi. Kirkkoneuvoston ohjeen mukaan Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista palkkauspäätöksen johdosta. Ilmoitus Kaarinan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 482 VAPAAEHTOISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ NINA TULOSEN SIVUTOIMILUPA- ANOMUS Diakoniatyöntekijä Nina Tulosen päivätty sivutoimilupaanomus kuuluu seuraavasti: Anon lupaa toimia vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virkani ohella työnohjaajana ja konsulttina. Toimiminen työnohjaajana tapahtuu omalla ajalla. Tarkoituksena on tehdä työnohjauksia kaupungin, yhdistysten ja yritysten parissa. Ennen työtilauksen ottamista vastaan harkitsen, etten ole virkani puolesta esteellinen vastaanottamaan työtehtävää.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Nina Tulonen on täydentänyt anomustaan suullisesti ilmoittamalla, että hän pyytää lupaa tehdä sivutyötä 10 tuntia viikkossa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan päätoimisella viranhaltijalla, jolla ei ole kiinteää työaikaa, on oltava työnantajan myöntämä lupa sivutoimen harjoittamiseen. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Kirkkoneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle oikeuden toimia sivutoimisena työnohjaajana ja konsulttina enintään 10 tuntia kuukaudessa. Tuloselle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Tulosen toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen diakoniatyöntekijänä eikä vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Tulonen ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle ja henkilöstörekisterin hoitajalle. Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. 483 KIRKKON YLEISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISOHJEET KirVESTES:n liitteen 3 ohje tehtävien sijoittamisesta vaativuusryhmiin on osoittautunut vaikeaselkoiseksi. Niiden perusteella on vaikea löytää yksiselitteistä ja oikeaa kohtaa tehtäväkuvauksen rastituksessa ja päästä palkanmäärittelyssä oikeaan lopputulokseen. Esimiehet ovat toivoneet aiheesta ohjeistusta. Hallintovirastossa on yhteistyössä harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistusta laativan työryhmän kanssa laadittu palkkaohjekooste: Liite Ohjekoosteessa vaativuusryhmiin sijoittelua on pyritty selventämään havainnollisella esitystavalla kuitenkin noudattaen KirVESTES:n liitteen 3 vaativuusryhmittelyn vaativuuskriteerejä. Koosteeseen on kirjattu myös po-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto sitioiden määrittelyssä noudatettavat periaatteet KirVESTES:stä ja uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä noudatetut positiointiperiaatteet. Lisäksi ohjeessa on kirkkoneuvoston hyväksymät periaatteet sijaisten palkkojen määrittelystä siten muutettuna, että sivulla 7 kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen kohdassa 4 prosentti on muutettu 10 %:sta 15 %:iin erotuksena kohtaan 3, jossa prosentti on myös 10. Yhdenmukaisen käytännön aikaansaamiseksi on myös kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkaukseen liittyvät ohjeet kerätty kokonaisuudeksi. Niitä ei jatkossa tulla tuomaan vuosittain kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi. Koosteen lopussa on selvitys siitä, miten palkkoja koskevat päätökset tehdään. Ohjetta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun palkkaohjekoosteen liitteen 1 mukaisena noudatettavaksi kaikissa yksiköissä. Samalla todetaan, että kaikki muu palkkojen määrittelyä koskeva ohjeistus kumoutuu tällä päätöksellä. Ilmoitus seurakunnille, muille yksiköille ja palkka-asiamies Tekla Määttäselle. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esityksensä viimeiseen lauseeseen sanat kirkkoneuvoston antama Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun palkkaohjekoosteen liitteen 1 mukaisena noudatettavaksi kaikissa yksiköissä. Samalla todetaan, että kaikki muu palkkojen määrittelyä koskeva kirkkoneuvoston antama ohjeistus kumoutuu tällä päätöksellä. Ilmoitus seurakunnille, muille yksiköille ja palkka-asiamies Tekla Määttäselle. 484 HARKINNANVARAISTA PALKANOSAA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN ESITYS HAR- KINNANVARAISEN PALKANOSAN ARVIOINTIKRITEERISTÖKSI allekirjoitetussa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa hyväksyttiin uusi palkkausjärjestelmä, jossa työntekijän palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen ja vaativuusryhmittelyyn. Henkilökohtainen palkanosa jakautuu kahteen osaan, vuosisidonnaiseen ja harkinnanvaraiseen palkanosaan. Vuosisidonnainen palkanosa on työntekijän työkokemukseen ja palvelussuhteen kestoon perustuva lisä ja se määritellään prosenttina peruspalkasta. Tällä hetkellä prosentti on 4 15 palvelusajasta riippuen. Harkinnanvarainen palkanosa perustuu työntekijän työsuoritukseen. Harkinnanvaraisella palkanosan tavoitteena on kannustaa ja motivoida työntekijöitä työskentelemään asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä palkita työntekijä, kun tavoitteet on saavutettu. Työntekijälle halutaan antaa mahdollisuus työsuorituksellaan vaikuttaa palkkauksensa tasoon. Harkinnanvarainen palkanosa voi olla suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Suurin osa seurakuntayhtymän tehtäväkohtaisista palkoista määriteltiin huhtikuussa 2008 ja viimeiset tammikuussa Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto ei ole toistaiseksi pakollista. Vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on kuitenkin jo sovittu, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto edellyttää, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen käyttöönotosta. Päätöksentekoa edeltää järjestelmän suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu sekä talousarviomäärärahan varaaminen ko. tarkoitukseen. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa. Työryhmään nimettiin työnantajan edustajina tuomiorovasti Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio, talousjohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager. Työntekijöitä edustivat työryhmässä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet Seppo Riihimäki, Katja Koskinen, Jaakko Sydänmaanaho ja Pirjo Sydänmaanaho. Työryhmän kokoonpanoon on vuosien mittaan tullut muutoksia viranhaltijoiden ja pääluottamusmiesten vaihtumisen takia. Työryhmän työn valmistuessa työryhmään kuuluivat työnantajan edustajat hallintojohtaja Hannu Kallio, kirkkoherra Heikki Mäntylä, talousjohtaja Irma Hokka ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen sekä pääluottamusmiehet Seppo Riihimäki, Erja Viherkoski, Katja Koskinen, Jaakko Sydänmaanaho ja Pirjo Sydänmaanaho sekä sihteerinä Armi Laaksonen. Alkuperäinen työryhmän lähti työskentelyssään valmistelemaan asiaa niin, että asetettiin eri ammattialojen työntekijöistä koottuja pilottiryhmiä. Ryhmien tarkoituksena oli valmistella oman työalansa suoritustasokuvaukset, joiden perusteella työntekijöiden työtä voidaan arvioida tasolla normaali, hyvä tai erinomainen. Valmistelukokemuksia kerättiin muista seurakunnista ja myös kirkkohallitus järjesti hava-pilotoijien kokoontumisia. Vähitellen työryhmässä kuitenkin varmistui käsitys, että tämä valmistelutapa on han-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto kala, eikä se johda hyvään lopputulokseen. Tuloksena tulisi todennäköisesti olemaan laaja ja hallitsematon arviointijärjestelmä. Vuonna 2012 valmisteluun päätettiin ottaa uusi näkökulma ja lähdettiin pohtimaan mahdollisuutta laatia yhteinen kaikille ammattiryhmille soveltuva arviointikriteeristö. Nyt työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi ja esittää sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi: Liite Kirkon yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 1 mukaan työsuoritusta on arvioitava kolmen kriteerin: 1) ammatinhallinnan, 2) työn tuloksellisuuden ja laadun sekä 3) toimintaympäristön hallinnan perusteella asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen. Työryhmä on ohjeistuksessaan pyrkinyt selventämään virkaehtosopimuksen arviointikriteerien kuvausta ja löytämään työsuorituksen tasojen kuvaukseen sanamuotoja, jotka auttavat sijoittamaan kaikkien ammattiryhmien työsuorituksen normaalin, hyvän ja erinomaisen tasolle. Työryhmä valmisteli alustavan vuosiaikataulun harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotolle: Liite Työryhmän laatima esitys harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamiseksi on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä Ohjetta on mahdollista myöhemmin muuttaa ja täydentää tarpeen mukaan, kun harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistusta valmistelleen työryhmän liitteessä 1 esittämän kriteeristön harkinnanvaraisen palkanosan arvioinnin perustaksi ja liitteen 2 mukaisen vuosiaikataulun. Samalla työryhmän työ todetaan päättyneeksi. Ilmoitus työryhmään kuuluneille. hyväksyttiin. 485 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO Työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan ja työsuojelun valvontalain sekä seurakuntien yhteistoiminnasta laaditun sopimuksen mukaiset työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaalit toimitettiin Vaalissa va-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto littiin edustajat yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Vaalin tulos oli seuraava: I Vaalipiiri, seurakuntatyö Ensimmäinen ryhmä työsuojeluvaltuutettu, johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen 1. varavaltuutettu, vanhustyön diakonia Kirsi Koivukoski Toinen ryhmä työsuojeluvaltuutettu, nuorisotyönohjaaja Mari Vierula 1. varavaltuutettu, johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala II Vaalipiiri, kiinteistöjen henkilökunta, huoltokeskuksen ja hautausmaiden työntekijät työsuojeluvaltuutettu, koneenkuljettaja Juha Kalliola III Vaalipiiri, muu henkilöstö työsuojeluvaltuutettu, lastenohjaaja Tiina Lindstedt 1. varavaltuutettu, seurakuntasihteeri Katriina Helala 2. varavaltuutettu, toimistonhoitaja Katja Koskinen Henkilöstön edustajat Jäsen Erja Viherkoski JUKON:n pääluottamusmies Varajäsen Kirsi Koivukoski I varavaltuutettu (I vaalipiiri, ryhmä 1) Pirjo Sydänmaanaho Teemu Luoma-Aho Kirkon Alan Unionin pääluottamusmies Kirkon Alan Unionin varaluottamusmies Katja Koskinen Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Erik Lehtovaara Kirkon Alan Unionin luottamusmies Ari Vierula Kirkon alat ry:n luottamusmies Kari Lehtinen Kirkon Alan Unionin luottamusmies KirVESTES:n mukaan yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherrojen edustaja. Lisäksi kirkkoneuvoston tulee nimetä kaksi muuta työantajan edustajaa ja heille yhteinen varamies. Kirkkoneuvoston merkitsee tiedoksi yhteistyötoimikunnan kokoonpanon toimintakaudella ja nimeää toimikuntaan työnantajan edustajiksi hallintojohtaja Hannu Kallion ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä heidän yhteiseksi varamiehekseen kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö Tekla Määttänen ja kirkkoherra Katri Rinne.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus hallintojohtaja Hannu Kalliolle, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, kirkkoherra Katri Rinteelle ja yhteistyötoimikunnalle. hyväksyttiin. 486 KASSANTARKASTUKSET Taloussäännön (8 ) mukaisesti kassa on tarkastettava määräajoin ja aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tehdään kassantarkastus kerran kuukaudessa. Tarkastuksen suorittavat Tuokko tilintarkastuksen edustaja ja toiseksi kassantarkastajaksi nimetty kirkkoneuvoston edustaja. Sisäisestä tilintarkastuksesta on sopimus Tuokko tilintarkastuksen kanssa ajaksi Kirkkoneuvoston nimeämänä kassantarkastaja on pankkitoimihenkilö Seija Hemling. Koska aiemmin kassassa oli suuriakin summia käteisenä ja lisäksi tehtiin lyhyitä yhden ja kahden kuukauden määräaikaistalletuksia, oli tärkeää kuukausittain todeta kassavarojen oikeellisuus. Nyt kassatoiminnot ovat muuttuneet sähköiseen muotoon ja käteisen rahan käyttö on vähentynyt. Talousjohtaja esittää, että kassantarkastustapaa kevennettäisiin. Tarkastuksen voisi tehdä kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tulisi toimittaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Tuokko tilintarkastuksen edustajan tulisi osallistua näistä yhteen kertaan vuoden aikana. Yhden tarkastuksista tulisi kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen. Tuokko tilintarkastuksen edustajalle jäisi näin enemmän aikaa muuhun sisäiseen tarkastustyöhön. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää, että jatkossa kassantarkastuksen tekee kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tehdään neljä kertaa vuodessa. Tuokko tilintarkastuksen edustajan tulisi osallistua näistä yhteen kertaan vuoden aikana. Yhden tarkastuksista tulisi kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen. Kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemling jatkaa kassantarkastajana kirkkoneuvoston toimikauden loppuun saakka. Ilmoitus Tuokko tilintarkastukselle, kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemlingille ja talousjohtajalle. hyväksyttiin.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto PUHELINSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vahvistettua puhelinsääntöä on ajantasaistettu. Keskeisimmät uudistukset ovat seuraavat: - maksukatto poistuu, jolloin palkasta ei enää peritä ylimeneviä puhelinkustannuksia - puhelinlaskut muuttuvat yksikkökohtaisiksi ja puhelinkulut menevät yksiköiden toimintamäärärahoista. Yksikön päällikkö valvoo puhelinkuluja - omia puheluita soitettaessa on käytettävä alussa koodia 151, jolloin henkilökohtaisista puheluista tulee lasku kotiin. Mikäli henkilökohtaisten puheluiden laskua ei maksa ajallaan, syntyy siitä vähintään 40 euron yrityssopimuksen mukainen viivästyskulu, joka on työntekijän henkilökohtaisesti maksettava. KirVESTES ei mahdollista puhelinetuutta. - työnantaja ei enää korvaa yksityisiä kännyköitä tai niiden puhelinlaskuja. Vanha puhelinsääntö ja uudistettu puhelinsääntö ovat esityslistan liitteinä: Liitteet 1 ja Puhelinsääntöuudistus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja , eikä yhteistyötoimikunnalla ole huomauttamista muutosten johdosta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puhelinsäännön liitteen 2 mukaisena. Puhelinsääntö tulee voimaan Ilmoitus seurakunnille ja kaikille yksiköille, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle ja tiedotustoimistolle henkilökunnalle tiedottamista varten (viikkonaakkaan ja intranetiin). hyväksyttiin. 488 RAKENNETOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mah-

16 Yhteinen kirkkoneuvosto dollisimman vähäinen. Toimikunnan tuli saada työnsä valmiiksi marraskuun 2013 loppuun mennessä. Toimikuntaan nimettiin kirkkoneuvoston jäsenet VT Merja Ainasoja, tutkija Siv Sandberg ja tj., pastori Ari Suominen sekä kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta antoi väliraporttinsa tiedoksi kirkkoneuvostolle Seurakunnilla ja muilla yksiköillä oli mahdollisuus antaa lausuntonsa väliraportista, ja lausunnot otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon toimikunnan jatkotyöskentelyssä. Toimikunnan loppuraportti on valmistunut ja kuuluu seuraavasti: Liite Rakennetoimikunnan loppuraportin rakenteeseen vaikuttaa se, että uudistuksista, jotka merkitsisivät muutoksia seurakuntien rajoihin, voi esityksen tehdä vain jonkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Tämän vuoksi toimikunta piti parempana keskittyä nykyrakenteen analysointiin ja siihen liittyvään muutostarpeen painottamiseen. Siksi toimikunta ei seurakuntarakenteeseen nähden tehnyt konkreettista muutosesitystä, mutta kuvaili päävaihtoehtojen ominaisuuksia. Jatkoprosessin kannalta avoin ja monipuolinen keskustelu vähentää muutosprosesseihin kuuluvia kitkatekijöitä ja organisaation toimintatarmon siirtymistä sisäisten kysymysten puimiseen. Tämän vuoksi rakennetoimikunta esittää, mihin johtoryhmä yhtyy, että kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvien kesken järjestettäisiin seminaaritilaisuus, jonka valmisteluun rakennetoimikunta osallistuisi, ja jossa tehtäisiin riittävän laajan keskusteluosuuden jälkeen päätös jatkoprosessista. Tarkoitus on, että suosituspäätös eteenpäin vietävästä jatkomallista tehtäisiin kirkkoneuvostossa mahdollisimman pian seminaarin jälkeen, tarpeellisen valmistelutyön jälkeen. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen rakennetoimikunnan loppuraportin. Samalla kirkkoneuvosto päättää antaa rakennetoimikunnalle tehtäväksi valmistella alkuvuonna kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville järjestettävä seminaari sekä aikataulutus jatkosta. Seminaarin ajankohdasta sovitaan kokouksessa. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Seminaari järjestetään klo PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN KUTSU

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot