TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Toljamo Outi Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 470 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 472 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 473 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 474 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Merja Nurmio 475 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapituli on n:o 20/PJ päättänyt määrätä pastori Johan Savolan Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi 50%:lla viranhoidolla Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN INKERI HUISKALAN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMI- NEN Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Inkeri Huiskala on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on menettänyt muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna jäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 477 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN LASTENTARHANOPETTAJA KIRSTI GRÖNBERGIN KUTSUMINEN VARSINAISEKSI JÄSENEKSI Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta Muuton vuoksi hänen luottamustoimensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä on päättynyt. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan tilalle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto MEDIANOMI LEENA KOSKEN VIRANSIJAISUUDEN JATKAMINEN Medianomi Leena Koski on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu hoitamaan verkkotiedottaja Juho Niemelän viransijaisuutta ajaksi Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää viransijaisuuden jatkamista vuodeksi on seuraava: Medianomi Leena Koski valittiin keväällä Juho Niemelän sijaiseksi verkkotiedottajaksi seurakuntayhtymän tiedotustoimistoon (ykn ). Niemelältä odotettiin marraskuussa ilmoitusta siitä, onko hänen projektinsa saanut jatkorahoituksen vuodelle 2014, mutta tulikin tieto , että hän on saanut vakituisen verkkotyöntekijän työpaikan Kirkkohallituksesta. Muilla tehtävää hakeneilla on valitusoikeus ja Niemelällä on uudessa työsuhteessa neljän kuukauden koeaika, jona aikana Niemelä ei irtisanoudu yhtymän verkkotiedottajan virasta. Tiedotuspäällikkö konsultoi asiassa henkilöstöpäällikkö Tekla Määttästä ja henkilöstöpäällikkö arvioi, että on mahdollista valita Leena Koski määräaikaiseksi verkkotiedottajaksi vuodeksi 2014 ja laittaa verkkotiedottajan virka auki syksyllä 2014 niin, että tehtävään valittava vakituinen viranhaltija voi aloittaa vuoden 2015 alusta. Tämä olisi hyvä paitsi säästösyistä (jotta viestintäsihteeriksi ja Maarian seurakunnan tiedottajaksi voidaan valita puolipäiväinen työntekijä) myös siksi, että ensi vuosi on vaalivuosi, joka teettää viestinnälle työtä jo keväällä, puhumattakaan syksystä Muussa tapauksessa Koski palaisi entiseen tehtäväänsä Maarian seurakunnan kokopäiväisenä tiedottajana ja verkkotiedottajan virka laitettaisiin auki toukokuussa Niemelän irtisanouduttua samalla kun haettaisiin tiedotustoimistoon puolipäiväinen viestintäsihteeri. Maarian tiedottajan osalta säästöt jäisivät vuonna 2014 toteutumatta ja työntekijän puuttuminen alkuvuonna hankaloittaisi sekä Maarian seurakunnan että tiedotustoimiston työtä. Leena Koski on perehtynyt syksyn aikana verkkotiedottajan töihin ja onnistunut tehtävässään hyvin. Tiedotuspäällikkö esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että medianomi Leena Koski saa toimia määräaikaisena verkkotiedottajana ja verkkotiedottajan virka julistetaan avoimeksi syksyllä Samalla tiedotuspäällikkö velvoitetaan hoitamaan verkkotiedottajan viran haku. Leena Kosken palkka on sama kuin Juho Niemelän eli 601/40 + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Johtoryhmä puoltaa viransijaisuuden jatkamista vuodeksi Kirkkoneuvosto päättää jatkaa medianomi Leena Kosken viransijaisuutta tiedotustoimiston verkkotiedottajana Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot pysyvät ennallaan.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Verkkotiedottajan viran haettavaksi julistamisesta päätetään erikseen syksyllä. Ilmoitus medianomi Leena Koskelle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 479 MAARIAN SEURAKUNNAN MÄÄRÄAIKAISEN TIEDOTTAJAN (50 %) JA TIEDOTUSTOI- MISTON MÄÄRÄAIKAISEN VIESTINTÄSIHTEERIN (50 %) VALINTA VUODEKSI 2014 Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Verkkotiedottaja Juho Niemelä siirtyi kesällä lähtien Lastenkirkko.fi -projektiin Seurakuntien Lapsityön Keskukseen Helsinkiin. Hänelle myönnettiin virkavapautta vuoden 2014 loppuun, koska oli todennäköistä, että Lastenkirkko-hanke saa jatkorahoituksen ensi vuodelle. Jatkorahoituksesta odotettiin päätöstä marraskuussa. Hänen sijaisekseen syksyksi 2013 valittiin medianomi Leena Koski, joka on aiemmin hoitanut Maarian seurakunnan tiedottajan tehtävää. Kun Leena Koski siirtyi verkkotiedottajaksi ajaksi , hänelle tarvittiin Maarian seurakuntaan sijainen. Samalla tarvittiin viestintäsihteeri tiedotustoimistoon. Säästösyistä molemmat tehtävät päätettiin hoitaa syksyllä tilapäisesti ja määräaikaisesti puolipäiväisen työntekijän voimin. Määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi viestintäsihteeriksi tiedotustoimistoon valittiin tilapäisjärjestelyin HuK Aleksi Rajamäki tiedotuspäällikön päätöksellä. Päätöksestä informoitiin tiedotustoimikuntaa. Maarian seurakunnan puolipäiväisen tiedottajan osalta kirkkoherra Katri Rinne sai esityksen vielä kesäkuun viimeiseen seurakuntaneuvostoon. Rajamäki on hoitanut osaaikaisena molempia tehtäviä. Rajamäki on toiminut kahtena kesänä, 2011 ja 2012, kesätiedottajana toimistossa ja hänellä on runsaasti viestintäalan työkokemusta. Rajamäen tehtäviin on kuulunut tapahtumaviestintää eli Kirkko ja me -lehden ilmoitussivujen kokoaminen ja tarkistaminen, menovinkkien teko ja kirkollisten ilmoitusten tarkistus ja laskutus. Puolipäiväinen viestintäsihteeri myös hoitaa osan sisäisestä viestinnästä ja kirjoittaa uutisia intranetiin ja Kirkko ja me -lehteen. Hän seuraa sähköistä mediaseurantaa sekä hoitaa leikearkistoa. Tarvetta olisi myös muun muassa sähköisen kuva-arkiston hoitamiseen ja kuvapyyntöihin vastaamiseen sekä sisäisen lehden Kirkon Naakan kokoamiseen, mutta ne tehtävät puolipäiväiseltä viestintäsihteeriltä jätettiin pois alun perin suunnitellusta tehtävänkuvasta. Kokopäiväiselle viestin-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto täsihteerille olisi kuulunut myös seurakuntayhtymän työskentelyn koordinointi sosiaalisessa mediassa. Maarian tiedottajan tehtäviin on kuulunut mm. seurakunnan ilmoitusliikenne, tapahtumatiedottaminen, tapahtumien graafisen materiaalin valmistaminen, tiedotteiden tekeminen ja työntekijäkokousten sihteerin tehtävät. Sekä Leena Kosken että Aleksi Rajamäen sijaisuuteen olisi nyt syksyllä anottu yhteiseltä kirkkoneuvostolta jatkoa ensi vuodelle. Rajamäen palkkaus on hoidettu Maarian seurakunnan ja tiedotustoimiston kesken puoliksi. Hallinnollisena esimiehenä on toiminut tiedotuspäällikkö. Osa-aikaisen viestintäsihteerin palkka on palkka-asiamiehen kanssa sovittu samaksi kuin Maarian tiedottajan palkka eli vaativuusryhmäksi Aleksi Rajamäki sai kuulla, että hänet on valittu vakituiseksi tiedottajaksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistykseen. Samoihin aikoihin odotettiin tietoa siitä, että Juho Niemelän projekti saa jatkorahoitusta, mutta tulikin tieto, että Niemelä on valittu Kirkkohallitukseen verkkotyöntekijän vakituiseen tehtävään vuoden 2014 alusta lukien. Tehtävää hakeneilla muilla hakijoilla on valitusoikeus, jota ennen Niemelä ei irtisanoudu yhtymän verkkotiedottajan virasta. Niemelän uusi esimies Kirkkohallituksessa on myös suositellut, ettei Niemelä irtisanoudu Turusta ennen neljän kuukauden koeajan umpeutumista, joten hänen irtisanoutumisensa on selvää vasta toukokuussa Maarian seurakunta toivoo töiden sujuvuuden vuoksi saavansa pikimmiten tiedottajan työn jatkajan, samoin tiedotustoimisto tarvitsee viestintäsihteerin. Sekä Maarian seurakunta että tiedotustoimisto haluavat säästösyistä jatkaa näiden tehtävien puolittamista, vaikka töitä on niin, että Rajamäelle on kertynyt jatkuvasti ylitöitä. Tiedotustoimistolle avustajan työtä tehnyt medianomi Vivi Wihanto on toiminut useita vuosia Turun Sanomissa toimittajana ja freelancetoimittajana. Hän on toimittanut mm. Mikaelinseurakunnan Mikaelilainenlehteä. Hänellä on medianomin ammattikorkeakoulututkinto Turun Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Seurakuntamaailma on hänelle tuttu partiotoiminnan kautta. Esitämme Vivi Wihantoa määräaikaiseksi Maarian seurakunnan tiedottajaksi (50 %) ja yhtymän viestintäsihteeriksi (50%) palkan vaativuusryhmän ollessa 502. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika alkaen Vivi Wihanto toivoo voivansa määräaikaisuuden aikana tehdä vapaa-aikana silloin tällöin freelance-lehtijuttuja yhtymän ulkopuolelle niin, etteivät ne häiritse tiedottajan/viestintäsihteerin tehtävän hoitoa. Hänelle anotaan alkuvuonna sivutoimilupaa. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa Vivi Wihannon palkkaamista. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää palkata medianomi Vivi Wihannon määräaikaiseen työsuhteeseen väliseksi ajaksi hoitamaan Maarian seura-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto kunnan tiedottajan (50 %) ja tiedotustoimiston viestintäsihteerin (50 %) tehtäviä ehdolla, että hän ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkka on vaativuusryhmän 502 mukainen. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Vivi Wihannolle, kirkkoherra Katri Rinteelle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 480 MIKA PESOSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN TALOUSTOIMISTON AVUSTAVISSA TEH- TÄVISSÄ Taloustoimiston palkanlaskennassa on pitkään ollut kolme työntekijää alkaen avoimeksi tulleeseen palkkakirjanpitäjän virkaan (vaativuusryhmä 501/20) ei kuitenkaan palkattu uutta työntekijää, vaan palkanlaskennan työt on hoidettu kahden työntekijän voimin. Apuna palkanlaskennassa ja muissa taloustoimiston töissä on ollut aikuisopiskelija Mika Pesonen (402). Pesonen on tehnyt palkkatoimiston avustavia töitä ensin työharjoittelijana sekä alkaen kirkkoneuvoston ja hallintojohtajan päätöksillä palkattuna. Palkkatoimiston tehtävien lisäksi Pesonen on avustanut laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviä sekä hoitanut vaihteenhoitajan sijaisuutta. Työsuhde on voimassa vuoden 2013 loppuun. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus käydä läpi taloustoimiston tehtävät ja henkilöstötarve huomioiden mm. vuonna 2017 tapahtuva Kirkon palvelukeskukseen liittyminen. Sähköiseen tuntikorttiohjelmaan siirtymisestä aiheutuu palkanlaskennassa lisätyötä vielä ensi vuoden puolellakin mm. henkilökunta pitää kouluttaa järjestelmän käyttöön. Kun sähköinen tuntikorttiohjelma on toiminnassa, se tulee helpottamaan palkanlaskennan työmäärää. Talousjohtaja esittää, että taloustoimistoon palkanlaskennan avustaviin tehtäviin, laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviin sekä vaihteenhoitajan sijaistamiseen tottunut ja tehtävistään hyvin suoriutuneen Mika Pesosen työsuhdetta jatkettaisiin väliseksi ajaksi. Johtoryhmä puoltaa talousjohtajan esitystä. Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää palkata Mika Pesonen palkanlaskennan avustaviin tehtäviin, taloustoimiston laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviin sekä muihin taloustoimistossa esiintyviin sijaistamistehtäviin ajaksi Palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Mika Pesoselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 481 KAARINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJIEN TYÖJÄRJESTELYT Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Mika Wallinille eron vastaavan nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle on myönnetty virkavapautta omasta virastaan ajalle ja hänet on täksi ajaksi siirretty hoitamaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa. Nuorisotyönohjaajan (Minna Hamarilan) virkaa hoitamaan viransijaisena samaksi ajaksi on palkattu nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Anna-Lotta Valtanen. Kaarinan seurakuntaneuvosto on lähettänyt edellä mainitut palkkauspäätökset kirkkoneuvoston vahvistettaviksi. Kirkkoneuvoston ohjeen mukaan Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista palkkauspäätöksen johdosta. Ilmoitus Kaarinan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 482 VAPAAEHTOISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ NINA TULOSEN SIVUTOIMILUPA- ANOMUS Diakoniatyöntekijä Nina Tulosen päivätty sivutoimilupaanomus kuuluu seuraavasti: Anon lupaa toimia vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virkani ohella työnohjaajana ja konsulttina. Toimiminen työnohjaajana tapahtuu omalla ajalla. Tarkoituksena on tehdä työnohjauksia kaupungin, yhdistysten ja yritysten parissa. Ennen työtilauksen ottamista vastaan harkitsen, etten ole virkani puolesta esteellinen vastaanottamaan työtehtävää.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Nina Tulonen on täydentänyt anomustaan suullisesti ilmoittamalla, että hän pyytää lupaa tehdä sivutyötä 10 tuntia viikkossa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan päätoimisella viranhaltijalla, jolla ei ole kiinteää työaikaa, on oltava työnantajan myöntämä lupa sivutoimen harjoittamiseen. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Kirkkoneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle oikeuden toimia sivutoimisena työnohjaajana ja konsulttina enintään 10 tuntia kuukaudessa. Tuloselle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Tulosen toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen diakoniatyöntekijänä eikä vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Tulonen ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle ja henkilöstörekisterin hoitajalle. Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. 483 KIRKKON YLEISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISOHJEET KirVESTES:n liitteen 3 ohje tehtävien sijoittamisesta vaativuusryhmiin on osoittautunut vaikeaselkoiseksi. Niiden perusteella on vaikea löytää yksiselitteistä ja oikeaa kohtaa tehtäväkuvauksen rastituksessa ja päästä palkanmäärittelyssä oikeaan lopputulokseen. Esimiehet ovat toivoneet aiheesta ohjeistusta. Hallintovirastossa on yhteistyössä harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistusta laativan työryhmän kanssa laadittu palkkaohjekooste: Liite Ohjekoosteessa vaativuusryhmiin sijoittelua on pyritty selventämään havainnollisella esitystavalla kuitenkin noudattaen KirVESTES:n liitteen 3 vaativuusryhmittelyn vaativuuskriteerejä. Koosteeseen on kirjattu myös po-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto sitioiden määrittelyssä noudatettavat periaatteet KirVESTES:stä ja uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä noudatetut positiointiperiaatteet. Lisäksi ohjeessa on kirkkoneuvoston hyväksymät periaatteet sijaisten palkkojen määrittelystä siten muutettuna, että sivulla 7 kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen kohdassa 4 prosentti on muutettu 10 %:sta 15 %:iin erotuksena kohtaan 3, jossa prosentti on myös 10. Yhdenmukaisen käytännön aikaansaamiseksi on myös kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkaukseen liittyvät ohjeet kerätty kokonaisuudeksi. Niitä ei jatkossa tulla tuomaan vuosittain kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi. Koosteen lopussa on selvitys siitä, miten palkkoja koskevat päätökset tehdään. Ohjetta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun palkkaohjekoosteen liitteen 1 mukaisena noudatettavaksi kaikissa yksiköissä. Samalla todetaan, että kaikki muu palkkojen määrittelyä koskeva ohjeistus kumoutuu tällä päätöksellä. Ilmoitus seurakunnille, muille yksiköille ja palkka-asiamies Tekla Määttäselle. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esityksensä viimeiseen lauseeseen sanat kirkkoneuvoston antama Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun palkkaohjekoosteen liitteen 1 mukaisena noudatettavaksi kaikissa yksiköissä. Samalla todetaan, että kaikki muu palkkojen määrittelyä koskeva kirkkoneuvoston antama ohjeistus kumoutuu tällä päätöksellä. Ilmoitus seurakunnille, muille yksiköille ja palkka-asiamies Tekla Määttäselle. 484 HARKINNANVARAISTA PALKANOSAA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN ESITYS HAR- KINNANVARAISEN PALKANOSAN ARVIOINTIKRITEERISTÖKSI allekirjoitetussa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa hyväksyttiin uusi palkkausjärjestelmä, jossa työntekijän palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen ja vaativuusryhmittelyyn. Henkilökohtainen palkanosa jakautuu kahteen osaan, vuosisidonnaiseen ja harkinnanvaraiseen palkanosaan. Vuosisidonnainen palkanosa on työntekijän työkokemukseen ja palvelussuhteen kestoon perustuva lisä ja se määritellään prosenttina peruspalkasta. Tällä hetkellä prosentti on 4 15 palvelusajasta riippuen. Harkinnanvarainen palkanosa perustuu työntekijän työsuoritukseen. Harkinnanvaraisella palkanosan tavoitteena on kannustaa ja motivoida työntekijöitä työskentelemään asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä palkita työntekijä, kun tavoitteet on saavutettu. Työntekijälle halutaan antaa mahdollisuus työsuorituksellaan vaikuttaa palkkauksensa tasoon. Harkinnanvarainen palkanosa voi olla suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Suurin osa seurakuntayhtymän tehtäväkohtaisista palkoista määriteltiin huhtikuussa 2008 ja viimeiset tammikuussa Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto ei ole toistaiseksi pakollista. Vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on kuitenkin jo sovittu, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto edellyttää, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen käyttöönotosta. Päätöksentekoa edeltää järjestelmän suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu sekä talousarviomäärärahan varaaminen ko. tarkoitukseen. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa. Työryhmään nimettiin työnantajan edustajina tuomiorovasti Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio, talousjohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager. Työntekijöitä edustivat työryhmässä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet Seppo Riihimäki, Katja Koskinen, Jaakko Sydänmaanaho ja Pirjo Sydänmaanaho. Työryhmän kokoonpanoon on vuosien mittaan tullut muutoksia viranhaltijoiden ja pääluottamusmiesten vaihtumisen takia. Työryhmän työn valmistuessa työryhmään kuuluivat työnantajan edustajat hallintojohtaja Hannu Kallio, kirkkoherra Heikki Mäntylä, talousjohtaja Irma Hokka ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen sekä pääluottamusmiehet Seppo Riihimäki, Erja Viherkoski, Katja Koskinen, Jaakko Sydänmaanaho ja Pirjo Sydänmaanaho sekä sihteerinä Armi Laaksonen. Alkuperäinen työryhmän lähti työskentelyssään valmistelemaan asiaa niin, että asetettiin eri ammattialojen työntekijöistä koottuja pilottiryhmiä. Ryhmien tarkoituksena oli valmistella oman työalansa suoritustasokuvaukset, joiden perusteella työntekijöiden työtä voidaan arvioida tasolla normaali, hyvä tai erinomainen. Valmistelukokemuksia kerättiin muista seurakunnista ja myös kirkkohallitus järjesti hava-pilotoijien kokoontumisia. Vähitellen työryhmässä kuitenkin varmistui käsitys, että tämä valmistelutapa on han-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto kala, eikä se johda hyvään lopputulokseen. Tuloksena tulisi todennäköisesti olemaan laaja ja hallitsematon arviointijärjestelmä. Vuonna 2012 valmisteluun päätettiin ottaa uusi näkökulma ja lähdettiin pohtimaan mahdollisuutta laatia yhteinen kaikille ammattiryhmille soveltuva arviointikriteeristö. Nyt työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi ja esittää sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi: Liite Kirkon yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 1 mukaan työsuoritusta on arvioitava kolmen kriteerin: 1) ammatinhallinnan, 2) työn tuloksellisuuden ja laadun sekä 3) toimintaympäristön hallinnan perusteella asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen. Työryhmä on ohjeistuksessaan pyrkinyt selventämään virkaehtosopimuksen arviointikriteerien kuvausta ja löytämään työsuorituksen tasojen kuvaukseen sanamuotoja, jotka auttavat sijoittamaan kaikkien ammattiryhmien työsuorituksen normaalin, hyvän ja erinomaisen tasolle. Työryhmä valmisteli alustavan vuosiaikataulun harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotolle: Liite Työryhmän laatima esitys harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamiseksi on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä Ohjetta on mahdollista myöhemmin muuttaa ja täydentää tarpeen mukaan, kun harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistusta valmistelleen työryhmän liitteessä 1 esittämän kriteeristön harkinnanvaraisen palkanosan arvioinnin perustaksi ja liitteen 2 mukaisen vuosiaikataulun. Samalla työryhmän työ todetaan päättyneeksi. Ilmoitus työryhmään kuuluneille. hyväksyttiin. 485 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO Työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan ja työsuojelun valvontalain sekä seurakuntien yhteistoiminnasta laaditun sopimuksen mukaiset työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaalit toimitettiin Vaalissa va-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto littiin edustajat yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Vaalin tulos oli seuraava: I Vaalipiiri, seurakuntatyö Ensimmäinen ryhmä työsuojeluvaltuutettu, johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen 1. varavaltuutettu, vanhustyön diakonia Kirsi Koivukoski Toinen ryhmä työsuojeluvaltuutettu, nuorisotyönohjaaja Mari Vierula 1. varavaltuutettu, johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala II Vaalipiiri, kiinteistöjen henkilökunta, huoltokeskuksen ja hautausmaiden työntekijät työsuojeluvaltuutettu, koneenkuljettaja Juha Kalliola III Vaalipiiri, muu henkilöstö työsuojeluvaltuutettu, lastenohjaaja Tiina Lindstedt 1. varavaltuutettu, seurakuntasihteeri Katriina Helala 2. varavaltuutettu, toimistonhoitaja Katja Koskinen Henkilöstön edustajat Jäsen Erja Viherkoski JUKON:n pääluottamusmies Varajäsen Kirsi Koivukoski I varavaltuutettu (I vaalipiiri, ryhmä 1) Pirjo Sydänmaanaho Teemu Luoma-Aho Kirkon Alan Unionin pääluottamusmies Kirkon Alan Unionin varaluottamusmies Katja Koskinen Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Erik Lehtovaara Kirkon Alan Unionin luottamusmies Ari Vierula Kirkon alat ry:n luottamusmies Kari Lehtinen Kirkon Alan Unionin luottamusmies KirVESTES:n mukaan yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherrojen edustaja. Lisäksi kirkkoneuvoston tulee nimetä kaksi muuta työantajan edustajaa ja heille yhteinen varamies. Kirkkoneuvoston merkitsee tiedoksi yhteistyötoimikunnan kokoonpanon toimintakaudella ja nimeää toimikuntaan työnantajan edustajiksi hallintojohtaja Hannu Kallion ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä heidän yhteiseksi varamiehekseen kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö Tekla Määttänen ja kirkkoherra Katri Rinne.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus hallintojohtaja Hannu Kalliolle, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, kirkkoherra Katri Rinteelle ja yhteistyötoimikunnalle. hyväksyttiin. 486 KASSANTARKASTUKSET Taloussäännön (8 ) mukaisesti kassa on tarkastettava määräajoin ja aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tehdään kassantarkastus kerran kuukaudessa. Tarkastuksen suorittavat Tuokko tilintarkastuksen edustaja ja toiseksi kassantarkastajaksi nimetty kirkkoneuvoston edustaja. Sisäisestä tilintarkastuksesta on sopimus Tuokko tilintarkastuksen kanssa ajaksi Kirkkoneuvoston nimeämänä kassantarkastaja on pankkitoimihenkilö Seija Hemling. Koska aiemmin kassassa oli suuriakin summia käteisenä ja lisäksi tehtiin lyhyitä yhden ja kahden kuukauden määräaikaistalletuksia, oli tärkeää kuukausittain todeta kassavarojen oikeellisuus. Nyt kassatoiminnot ovat muuttuneet sähköiseen muotoon ja käteisen rahan käyttö on vähentynyt. Talousjohtaja esittää, että kassantarkastustapaa kevennettäisiin. Tarkastuksen voisi tehdä kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tulisi toimittaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Tuokko tilintarkastuksen edustajan tulisi osallistua näistä yhteen kertaan vuoden aikana. Yhden tarkastuksista tulisi kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen. Tuokko tilintarkastuksen edustajalle jäisi näin enemmän aikaa muuhun sisäiseen tarkastustyöhön. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää, että jatkossa kassantarkastuksen tekee kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tehdään neljä kertaa vuodessa. Tuokko tilintarkastuksen edustajan tulisi osallistua näistä yhteen kertaan vuoden aikana. Yhden tarkastuksista tulisi kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen. Kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemling jatkaa kassantarkastajana kirkkoneuvoston toimikauden loppuun saakka. Ilmoitus Tuokko tilintarkastukselle, kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemlingille ja talousjohtajalle. hyväksyttiin.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto PUHELINSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vahvistettua puhelinsääntöä on ajantasaistettu. Keskeisimmät uudistukset ovat seuraavat: - maksukatto poistuu, jolloin palkasta ei enää peritä ylimeneviä puhelinkustannuksia - puhelinlaskut muuttuvat yksikkökohtaisiksi ja puhelinkulut menevät yksiköiden toimintamäärärahoista. Yksikön päällikkö valvoo puhelinkuluja - omia puheluita soitettaessa on käytettävä alussa koodia 151, jolloin henkilökohtaisista puheluista tulee lasku kotiin. Mikäli henkilökohtaisten puheluiden laskua ei maksa ajallaan, syntyy siitä vähintään 40 euron yrityssopimuksen mukainen viivästyskulu, joka on työntekijän henkilökohtaisesti maksettava. KirVESTES ei mahdollista puhelinetuutta. - työnantaja ei enää korvaa yksityisiä kännyköitä tai niiden puhelinlaskuja. Vanha puhelinsääntö ja uudistettu puhelinsääntö ovat esityslistan liitteinä: Liitteet 1 ja Puhelinsääntöuudistus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja , eikä yhteistyötoimikunnalla ole huomauttamista muutosten johdosta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puhelinsäännön liitteen 2 mukaisena. Puhelinsääntö tulee voimaan Ilmoitus seurakunnille ja kaikille yksiköille, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle ja tiedotustoimistolle henkilökunnalle tiedottamista varten (viikkonaakkaan ja intranetiin). hyväksyttiin. 488 RAKENNETOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mah-

16 Yhteinen kirkkoneuvosto dollisimman vähäinen. Toimikunnan tuli saada työnsä valmiiksi marraskuun 2013 loppuun mennessä. Toimikuntaan nimettiin kirkkoneuvoston jäsenet VT Merja Ainasoja, tutkija Siv Sandberg ja tj., pastori Ari Suominen sekä kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta antoi väliraporttinsa tiedoksi kirkkoneuvostolle Seurakunnilla ja muilla yksiköillä oli mahdollisuus antaa lausuntonsa väliraportista, ja lausunnot otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon toimikunnan jatkotyöskentelyssä. Toimikunnan loppuraportti on valmistunut ja kuuluu seuraavasti: Liite Rakennetoimikunnan loppuraportin rakenteeseen vaikuttaa se, että uudistuksista, jotka merkitsisivät muutoksia seurakuntien rajoihin, voi esityksen tehdä vain jonkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Tämän vuoksi toimikunta piti parempana keskittyä nykyrakenteen analysointiin ja siihen liittyvään muutostarpeen painottamiseen. Siksi toimikunta ei seurakuntarakenteeseen nähden tehnyt konkreettista muutosesitystä, mutta kuvaili päävaihtoehtojen ominaisuuksia. Jatkoprosessin kannalta avoin ja monipuolinen keskustelu vähentää muutosprosesseihin kuuluvia kitkatekijöitä ja organisaation toimintatarmon siirtymistä sisäisten kysymysten puimiseen. Tämän vuoksi rakennetoimikunta esittää, mihin johtoryhmä yhtyy, että kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvien kesken järjestettäisiin seminaaritilaisuus, jonka valmisteluun rakennetoimikunta osallistuisi, ja jossa tehtäisiin riittävän laajan keskusteluosuuden jälkeen päätös jatkoprosessista. Tarkoitus on, että suosituspäätös eteenpäin vietävästä jatkomallista tehtäisiin kirkkoneuvostossa mahdollisimman pian seminaarin jälkeen, tarpeellisen valmistelutyön jälkeen. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen rakennetoimikunnan loppuraportin. Samalla kirkkoneuvosto päättää antaa rakennetoimikunnalle tehtäväksi valmistella alkuvuonna kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville järjestettävä seminaari sekä aikataulutus jatkosta. Seminaarin ajankohdasta sovitaan kokouksessa. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Seminaari järjestetään klo PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN KUTSU

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Pietarin Pyhän Marian seurakunnalta on tullut Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle kutsu jumalanpalvelukseen Pietarin Pyhän Marian kirkkoon Jumalanpalveluksessa asetetaan virkaan seurakunnan uusi kirkkoherra Mihail Ivanov. Kutsu on lisäesityslistalla, koska se on tullut esityslistan lähettämisen jälkeen Pietariin ovat lähdössä ystävyysseurakuntatoimikunnan puheenjohtaja, tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoherra Katri Rinne, toimikunnan sihteeri Paula Montin ja varapuheenjohtaja Irma Hokka. Kirkkoneuvosto päätökseen, , perustuen kirkkoneuvosto hyväksyy kaikki ulkomaanmatkat. Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa matkan johdosta. Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtaja Irma Hokan ja kielenkääntäjä Paula Montinin osalta matkan virkamatkaksi. Ilmoitus tuomiorovasti Heimo Rinteelle, kirkkoherra Katri Rinteelle, talousjohtaja Irma Hokalle, kielenkääntäjä Paula Montinille ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esitykseensä seuraavan lauseen: Matkan kustannukset katetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa matkan johdosta. Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtaja Irma Hokan ja kielenkääntäjä Paula Montinin osalta matkan virkamatkaksi. Matkan kustannukset katetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus tuomiorovasti Heimo Rinteelle, kirkkoherra Katri Rinteelle, talousjohtaja Irma Hokalle, kielenkääntäjä Paula Montinille ja taloustoimistolle. 490 TURUN NMKY:N SELVITYS HARVAN LEIRISAAREN RAKENNUSPROJEKTISTA Kirkkovaltuusto myönsi Turun NMKY:lle euron lainan Harvan leirisaaren uuden majoitusrakennuksen toteuttamiseen. Laina maksettiin yhdistyksen tilille Laina yhdistettiin Turun NMKY:lle Harvan leirisaaren rakennusten kunnostamista varten kirkkovaltuuston päätöksellä myönnettyyn euron lainaan, jota oli jäljellä euroa. Yhdistetty euron suuruinen laina maksetaan takaisin kymmenenä yhtä suurena eränä vuosien 2013

18 Yhteinen kirkkoneuvosto aikana. Lainan kuoletus tapahtuu leirivuorokausina siten, että vuosina seurakuntayhtymä käyttää Harvan leirikeskusta vuodessa 20 vuorokautta ja sovituista leirivuorokausista kertyy vuodessa euroa. Yhdistys laskuttaa seurakuntayhtymää lokakuussa ja näin saamallaan tulolla maksaa marraskuussa erääntyvän lainanlyhennyksen. Lainan ensimmäinen lyhennys oli Lainaehtojen mukaan yhdistyksen tuli vuoden 2013 loppuun mennessä tehdä kirkkoneuvostolle yksilöity selvitys siitä, että laina on käytetty kokonaisuudessaan pyydettyyn tarkoitukseen. Turun NMKY:n toimittama selvitys kuuluu seuraavasti: Liite Selvityksestä ilmenee, että hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen rahoituksessa avustusten osuus oli 43,8 %, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lainan osuus 9,4 %, pankkilainan osuus 46,2 % ja muun rahoituksen osuus 0,8 %. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Turun NMKY:n selvityksen Harvan leirisaaren rakennusprojektista. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin VOIMAAN TULLEEN MATKUSTUSSÄÄNNÖN SEURANTATOIMET Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että seurakuntayhtymässä tulee tehdä selvitys virkapaikkojen määrittelyperusteista ja raportoida asia kirkkoneuvostolle mennessä. Hallintojohtaja asetti työryhmän selvittämään virkapaikkojen määrittelyperusteita alkaen. Työryhmään kuuluivat talousjohtaja Irma Hokka, toimistonhoitaja Katja Koskinen, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen sekä kirkkoherra Katri Rinne. Sihteerinä vuorottelivat toimistosihteeri Heidi Lönnroth ja asianhallintasihteeri Karoliina Räty. Kokouksessaan kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän päivittämän matkustussäännön ja päätti, että matkustussääntöä noudatetaan alkaen. Kirkkoneuvosto päätti myös, että bussiliikenteen kuukausikortti korvataan alkaen vain työntekijöille, jotka ovat lomakkeella anoneet kuukausikorttia ja joille talousjohtaja on sen myöntänyt. Lisäksi kirkkoneuvosto antoi yksikköjen esimiehille ja kirkkoherroille tehtäväksi päivittää omien työntekijöiden virkapaikat kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisiksi ja perustella, miksi kyseinen toimipaikka on määritelty

19 Yhteinen kirkkoneuvosto työntekijän virkapaikaksi. Päivitetty virkapaikkaluettelo pyydettiin toimittamaan kirkkoneuvostolle mennessä. Virkapaikkaluetteloista viimeinen saapui ja sen vuoksi luettelot tuodaan kirkkoneuvostolle vasta nyt. Virkapaikkaluettelot esitellään seuraavassa. Diakoniakeskus Liite nro Henrikinseurakunta Liite nro Huoltokeskus Liite nro IT-aluekeskus Liite nro Kaarinan seurakunta Liite nro Kasvatusasiainkeskus Liite nro Katariinanseurakunta Liite nro Kiinteistötoimi Liite nro Maarian seurakunta Liite nro Martinseurakunta Liite nro Mikaelinseurakunta Liite nro Paattisten seurakunta Liite nro Piikkiön seurakunta Liite nro Sairaalasielunhoito

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite nro Tuomiokirkkoseurakunta Liite nro Åbo svenska församling Liite nro Virkapaikkaluetteloita ja maksettavaksi esitettyjä matkalaskuja vertaamalla ilmeni joitakin eroavaisuuksia kirkon virka- ja työehtoehtosopimuksen säännöksiin lähinnä virkapaikan uudelleenmäärittelyn suhteen silloin kun olosuhteet ovat pysyväisluonteisesti muuttuneet. Lisäksi joiltakin bussia työmatkoillaan käyttäviltä työntekijöiltä on vielä tekemättä bussiliikenteen kuukausikorttianomus. Kirkkoneuvosto päättää, että alkaen kaikissa yksiköissä noudatetaan kirkon virka- ja työehtosopimusta kaikilta osin ja maksetaan ainoastaan kyseiseen sopimukseen kuuluvia matkakustannusten korvauksia. Kirkkoneuvosto päättää, että alkaen bussiliikenteen kuukausikortti korvataan ainoastaan työntekijöille, jotka ovat tehneet bussiliikenteen kuukausikorttianomuksen ja joille talousjohtaja on kortin myöntänyt. Tiedoksi kaikille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 492 ANOMUS TUOMIOKIRKON KONSERTTIVUOKRAN ALENTAMISESTA Rowan3 Productions Ky järjesti Jorma Hynnisen juhlakonsertin Turun tuomiokirkossa Konserttiin myytiin pääsylippuja arvoltaan 27,95 euroa ja 30,00 euroa. Konserttiin osallistui arvioitua vähemmän kuulijoita, joten konsertin tulot jäivät järjestäjän arviota alhaisimmiksi, jolloin konsertin menot olivat tuloja suuremmat. Koska konsertin järjestäminen meni yrittäjälle n euroa tappion puolelle, anoo järjestäjä alennusta Tuomiokirkon vuokrasta. Anomus on osoitettu tuomiorovasti Heimo Rinteelle ja kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto on 2000-luvun alussa linjannut periaatteet, miten seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden tilojen vuokrat määräytyvät. Vuokrahinnastoa on päivitetty pariin otteeseen. Hinnasto kuuluu seuraavasti:

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.9.2012 klo 17.30 19.25 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.5.2012 175 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 228 247 Aika torstai 10.5.2012 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.01.2013 59. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.01.2013 59. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.01.2013 59 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 24.01.2013 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot