TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Toljamo Outi Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Hirvonen Martti kirkkoherra Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 470 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 472 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 473 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 474 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Merja Nurmio 475 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - tuomiokapituli on n:o 20/PJ päättänyt määrätä pastori Johan Savolan Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaiseksi 50%:lla viranhoidolla Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN INKERI HUISKALAN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMI- NEN Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Inkeri Huiskala on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on menettänyt muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna jäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 477 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN LASTENTARHANOPETTAJA KIRSTI GRÖNBERGIN KUTSUMINEN VARSINAISEKSI JÄSENEKSI Lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskala on muuttanut pois Martinseurakunnan alueelta Muuton vuoksi hänen luottamustoimensa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä on päättynyt. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että lastentarhanopettaja Kirsti Grönberg kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi lääketieteen lisensiaatti Inkeri Huiskalan tilalle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto MEDIANOMI LEENA KOSKEN VIRANSIJAISUUDEN JATKAMINEN Medianomi Leena Koski on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu hoitamaan verkkotiedottaja Juho Niemelän viransijaisuutta ajaksi Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää viransijaisuuden jatkamista vuodeksi on seuraava: Medianomi Leena Koski valittiin keväällä Juho Niemelän sijaiseksi verkkotiedottajaksi seurakuntayhtymän tiedotustoimistoon (ykn ). Niemelältä odotettiin marraskuussa ilmoitusta siitä, onko hänen projektinsa saanut jatkorahoituksen vuodelle 2014, mutta tulikin tieto , että hän on saanut vakituisen verkkotyöntekijän työpaikan Kirkkohallituksesta. Muilla tehtävää hakeneilla on valitusoikeus ja Niemelällä on uudessa työsuhteessa neljän kuukauden koeaika, jona aikana Niemelä ei irtisanoudu yhtymän verkkotiedottajan virasta. Tiedotuspäällikkö konsultoi asiassa henkilöstöpäällikkö Tekla Määttästä ja henkilöstöpäällikkö arvioi, että on mahdollista valita Leena Koski määräaikaiseksi verkkotiedottajaksi vuodeksi 2014 ja laittaa verkkotiedottajan virka auki syksyllä 2014 niin, että tehtävään valittava vakituinen viranhaltija voi aloittaa vuoden 2015 alusta. Tämä olisi hyvä paitsi säästösyistä (jotta viestintäsihteeriksi ja Maarian seurakunnan tiedottajaksi voidaan valita puolipäiväinen työntekijä) myös siksi, että ensi vuosi on vaalivuosi, joka teettää viestinnälle työtä jo keväällä, puhumattakaan syksystä Muussa tapauksessa Koski palaisi entiseen tehtäväänsä Maarian seurakunnan kokopäiväisenä tiedottajana ja verkkotiedottajan virka laitettaisiin auki toukokuussa Niemelän irtisanouduttua samalla kun haettaisiin tiedotustoimistoon puolipäiväinen viestintäsihteeri. Maarian tiedottajan osalta säästöt jäisivät vuonna 2014 toteutumatta ja työntekijän puuttuminen alkuvuonna hankaloittaisi sekä Maarian seurakunnan että tiedotustoimiston työtä. Leena Koski on perehtynyt syksyn aikana verkkotiedottajan töihin ja onnistunut tehtävässään hyvin. Tiedotuspäällikkö esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että medianomi Leena Koski saa toimia määräaikaisena verkkotiedottajana ja verkkotiedottajan virka julistetaan avoimeksi syksyllä Samalla tiedotuspäällikkö velvoitetaan hoitamaan verkkotiedottajan viran haku. Leena Kosken palkka on sama kuin Juho Niemelän eli 601/40 + mahdollinen vuosisidonnainen palkanosa. Johtoryhmä puoltaa viransijaisuuden jatkamista vuodeksi Kirkkoneuvosto päättää jatkaa medianomi Leena Kosken viransijaisuutta tiedotustoimiston verkkotiedottajana Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot pysyvät ennallaan.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Verkkotiedottajan viran haettavaksi julistamisesta päätetään erikseen syksyllä. Ilmoitus medianomi Leena Koskelle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 479 MAARIAN SEURAKUNNAN MÄÄRÄAIKAISEN TIEDOTTAJAN (50 %) JA TIEDOTUSTOI- MISTON MÄÄRÄAIKAISEN VIESTINTÄSIHTEERIN (50 %) VALINTA VUODEKSI 2014 Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Verkkotiedottaja Juho Niemelä siirtyi kesällä lähtien Lastenkirkko.fi -projektiin Seurakuntien Lapsityön Keskukseen Helsinkiin. Hänelle myönnettiin virkavapautta vuoden 2014 loppuun, koska oli todennäköistä, että Lastenkirkko-hanke saa jatkorahoituksen ensi vuodelle. Jatkorahoituksesta odotettiin päätöstä marraskuussa. Hänen sijaisekseen syksyksi 2013 valittiin medianomi Leena Koski, joka on aiemmin hoitanut Maarian seurakunnan tiedottajan tehtävää. Kun Leena Koski siirtyi verkkotiedottajaksi ajaksi , hänelle tarvittiin Maarian seurakuntaan sijainen. Samalla tarvittiin viestintäsihteeri tiedotustoimistoon. Säästösyistä molemmat tehtävät päätettiin hoitaa syksyllä tilapäisesti ja määräaikaisesti puolipäiväisen työntekijän voimin. Määräaikaiseksi, osa-aikaiseksi viestintäsihteeriksi tiedotustoimistoon valittiin tilapäisjärjestelyin HuK Aleksi Rajamäki tiedotuspäällikön päätöksellä. Päätöksestä informoitiin tiedotustoimikuntaa. Maarian seurakunnan puolipäiväisen tiedottajan osalta kirkkoherra Katri Rinne sai esityksen vielä kesäkuun viimeiseen seurakuntaneuvostoon. Rajamäki on hoitanut osaaikaisena molempia tehtäviä. Rajamäki on toiminut kahtena kesänä, 2011 ja 2012, kesätiedottajana toimistossa ja hänellä on runsaasti viestintäalan työkokemusta. Rajamäen tehtäviin on kuulunut tapahtumaviestintää eli Kirkko ja me -lehden ilmoitussivujen kokoaminen ja tarkistaminen, menovinkkien teko ja kirkollisten ilmoitusten tarkistus ja laskutus. Puolipäiväinen viestintäsihteeri myös hoitaa osan sisäisestä viestinnästä ja kirjoittaa uutisia intranetiin ja Kirkko ja me -lehteen. Hän seuraa sähköistä mediaseurantaa sekä hoitaa leikearkistoa. Tarvetta olisi myös muun muassa sähköisen kuva-arkiston hoitamiseen ja kuvapyyntöihin vastaamiseen sekä sisäisen lehden Kirkon Naakan kokoamiseen, mutta ne tehtävät puolipäiväiseltä viestintäsihteeriltä jätettiin pois alun perin suunnitellusta tehtävänkuvasta. Kokopäiväiselle viestin-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto täsihteerille olisi kuulunut myös seurakuntayhtymän työskentelyn koordinointi sosiaalisessa mediassa. Maarian tiedottajan tehtäviin on kuulunut mm. seurakunnan ilmoitusliikenne, tapahtumatiedottaminen, tapahtumien graafisen materiaalin valmistaminen, tiedotteiden tekeminen ja työntekijäkokousten sihteerin tehtävät. Sekä Leena Kosken että Aleksi Rajamäen sijaisuuteen olisi nyt syksyllä anottu yhteiseltä kirkkoneuvostolta jatkoa ensi vuodelle. Rajamäen palkkaus on hoidettu Maarian seurakunnan ja tiedotustoimiston kesken puoliksi. Hallinnollisena esimiehenä on toiminut tiedotuspäällikkö. Osa-aikaisen viestintäsihteerin palkka on palkka-asiamiehen kanssa sovittu samaksi kuin Maarian tiedottajan palkka eli vaativuusryhmäksi Aleksi Rajamäki sai kuulla, että hänet on valittu vakituiseksi tiedottajaksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistykseen. Samoihin aikoihin odotettiin tietoa siitä, että Juho Niemelän projekti saa jatkorahoitusta, mutta tulikin tieto, että Niemelä on valittu Kirkkohallitukseen verkkotyöntekijän vakituiseen tehtävään vuoden 2014 alusta lukien. Tehtävää hakeneilla muilla hakijoilla on valitusoikeus, jota ennen Niemelä ei irtisanoudu yhtymän verkkotiedottajan virasta. Niemelän uusi esimies Kirkkohallituksessa on myös suositellut, ettei Niemelä irtisanoudu Turusta ennen neljän kuukauden koeajan umpeutumista, joten hänen irtisanoutumisensa on selvää vasta toukokuussa Maarian seurakunta toivoo töiden sujuvuuden vuoksi saavansa pikimmiten tiedottajan työn jatkajan, samoin tiedotustoimisto tarvitsee viestintäsihteerin. Sekä Maarian seurakunta että tiedotustoimisto haluavat säästösyistä jatkaa näiden tehtävien puolittamista, vaikka töitä on niin, että Rajamäelle on kertynyt jatkuvasti ylitöitä. Tiedotustoimistolle avustajan työtä tehnyt medianomi Vivi Wihanto on toiminut useita vuosia Turun Sanomissa toimittajana ja freelancetoimittajana. Hän on toimittanut mm. Mikaelinseurakunnan Mikaelilainenlehteä. Hänellä on medianomin ammattikorkeakoulututkinto Turun Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Seurakuntamaailma on hänelle tuttu partiotoiminnan kautta. Esitämme Vivi Wihantoa määräaikaiseksi Maarian seurakunnan tiedottajaksi (50 %) ja yhtymän viestintäsihteeriksi (50%) palkan vaativuusryhmän ollessa 502. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika alkaen Vivi Wihanto toivoo voivansa määräaikaisuuden aikana tehdä vapaa-aikana silloin tällöin freelance-lehtijuttuja yhtymän ulkopuolelle niin, etteivät ne häiritse tiedottajan/viestintäsihteerin tehtävän hoitoa. Hänelle anotaan alkuvuonna sivutoimilupaa. Kirkkoherra Katri Rinne puoltaa Vivi Wihannon palkkaamista. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää palkata medianomi Vivi Wihannon määräaikaiseen työsuhteeseen väliseksi ajaksi hoitamaan Maarian seura-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto kunnan tiedottajan (50 %) ja tiedotustoimiston viestintäsihteerin (50 %) tehtäviä ehdolla, että hän ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palkka on vaativuusryhmän 502 mukainen. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Vivi Wihannolle, kirkkoherra Katri Rinteelle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 480 MIKA PESOSEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN TALOUSTOIMISTON AVUSTAVISSA TEH- TÄVISSÄ Taloustoimiston palkanlaskennassa on pitkään ollut kolme työntekijää alkaen avoimeksi tulleeseen palkkakirjanpitäjän virkaan (vaativuusryhmä 501/20) ei kuitenkaan palkattu uutta työntekijää, vaan palkanlaskennan työt on hoidettu kahden työntekijän voimin. Apuna palkanlaskennassa ja muissa taloustoimiston töissä on ollut aikuisopiskelija Mika Pesonen (402). Pesonen on tehnyt palkkatoimiston avustavia töitä ensin työharjoittelijana sekä alkaen kirkkoneuvoston ja hallintojohtajan päätöksillä palkattuna. Palkkatoimiston tehtävien lisäksi Pesonen on avustanut laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviä sekä hoitanut vaihteenhoitajan sijaisuutta. Työsuhde on voimassa vuoden 2013 loppuun. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus käydä läpi taloustoimiston tehtävät ja henkilöstötarve huomioiden mm. vuonna 2017 tapahtuva Kirkon palvelukeskukseen liittyminen. Sähköiseen tuntikorttiohjelmaan siirtymisestä aiheutuu palkanlaskennassa lisätyötä vielä ensi vuoden puolellakin mm. henkilökunta pitää kouluttaa järjestelmän käyttöön. Kun sähköinen tuntikorttiohjelma on toiminnassa, se tulee helpottamaan palkanlaskennan työmäärää. Talousjohtaja esittää, että taloustoimistoon palkanlaskennan avustaviin tehtäviin, laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviin sekä vaihteenhoitajan sijaistamiseen tottunut ja tehtävistään hyvin suoriutuneen Mika Pesosen työsuhdetta jatkettaisiin väliseksi ajaksi. Johtoryhmä puoltaa talousjohtajan esitystä. Ehdotus Kirkkoneuvosto päättää palkata Mika Pesonen palkanlaskennan avustaviin tehtäviin, taloustoimiston laskutus-, laskujen käsittely- ym. tehtäviin sekä muihin taloustoimistossa esiintyviin sijaistamistehtäviin ajaksi Palkkaus vaativuusryhmän 402 mukainen.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Mika Pesoselle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 481 KAARINAN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJIEN TYÖJÄRJESTELYT Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Mika Wallinille eron vastaavan nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle on myönnetty virkavapautta omasta virastaan ajalle ja hänet on täksi ajaksi siirretty hoitamaan vastaavan nuorisotyönohjaajan virkaa. Nuorisotyönohjaajan (Minna Hamarilan) virkaa hoitamaan viransijaisena samaksi ajaksi on palkattu nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Anna-Lotta Valtanen. Kaarinan seurakuntaneuvosto on lähettänyt edellä mainitut palkkauspäätökset kirkkoneuvoston vahvistettaviksi. Kirkkoneuvoston ohjeen mukaan Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista palkkauspäätöksen johdosta. Ilmoitus Kaarinan seurakuntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 482 VAPAAEHTOISTYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ NINA TULOSEN SIVUTOIMILUPA- ANOMUS Diakoniatyöntekijä Nina Tulosen päivätty sivutoimilupaanomus kuuluu seuraavasti: Anon lupaa toimia vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän virkani ohella työnohjaajana ja konsulttina. Toimiminen työnohjaajana tapahtuu omalla ajalla. Tarkoituksena on tehdä työnohjauksia kaupungin, yhdistysten ja yritysten parissa. Ennen työtilauksen ottamista vastaan harkitsen, etten ole virkani puolesta esteellinen vastaanottamaan työtehtävää.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Nina Tulonen on täydentänyt anomustaan suullisesti ilmoittamalla, että hän pyytää lupaa tehdä sivutyötä 10 tuntia viikkossa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan päätoimisella viranhaltijalla, jolla ei ole kiinteää työaikaa, on oltava työnantajan myöntämä lupa sivutoimen harjoittamiseen. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Kirkkoneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle oikeuden toimia sivutoimisena työnohjaajana ja konsulttina enintään 10 tuntia kuukaudessa. Tuloselle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Tulosen toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen diakoniatyöntekijänä eikä vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Tulonen ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Ilmoitus diakoniatyöntekijä Nina Tuloselle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle ja henkilöstörekisterin hoitajalle. Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. 483 KIRKKON YLEISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISOHJEET KirVESTES:n liitteen 3 ohje tehtävien sijoittamisesta vaativuusryhmiin on osoittautunut vaikeaselkoiseksi. Niiden perusteella on vaikea löytää yksiselitteistä ja oikeaa kohtaa tehtäväkuvauksen rastituksessa ja päästä palkanmäärittelyssä oikeaan lopputulokseen. Esimiehet ovat toivoneet aiheesta ohjeistusta. Hallintovirastossa on yhteistyössä harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistusta laativan työryhmän kanssa laadittu palkkaohjekooste: Liite Ohjekoosteessa vaativuusryhmiin sijoittelua on pyritty selventämään havainnollisella esitystavalla kuitenkin noudattaen KirVESTES:n liitteen 3 vaativuusryhmittelyn vaativuuskriteerejä. Koosteeseen on kirjattu myös po-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto sitioiden määrittelyssä noudatettavat periaatteet KirVESTES:stä ja uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä noudatetut positiointiperiaatteet. Lisäksi ohjeessa on kirkkoneuvoston hyväksymät periaatteet sijaisten palkkojen määrittelystä siten muutettuna, että sivulla 7 kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeen kohdassa 4 prosentti on muutettu 10 %:sta 15 %:iin erotuksena kohtaan 3, jossa prosentti on myös 10. Yhdenmukaisen käytännön aikaansaamiseksi on myös kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkaukseen liittyvät ohjeet kerätty kokonaisuudeksi. Niitä ei jatkossa tulla tuomaan vuosittain kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi. Koosteen lopussa on selvitys siitä, miten palkkoja koskevat päätökset tehdään. Ohjetta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun palkkaohjekoosteen liitteen 1 mukaisena noudatettavaksi kaikissa yksiköissä. Samalla todetaan, että kaikki muu palkkojen määrittelyä koskeva ohjeistus kumoutuu tällä päätöksellä. Ilmoitus seurakunnille, muille yksiköille ja palkka-asiamies Tekla Määttäselle. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esityksensä viimeiseen lauseeseen sanat kirkkoneuvoston antama Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä laaditun palkkaohjekoosteen liitteen 1 mukaisena noudatettavaksi kaikissa yksiköissä. Samalla todetaan, että kaikki muu palkkojen määrittelyä koskeva kirkkoneuvoston antama ohjeistus kumoutuu tällä päätöksellä. Ilmoitus seurakunnille, muille yksiköille ja palkka-asiamies Tekla Määttäselle. 484 HARKINNANVARAISTA PALKANOSAA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN ESITYS HAR- KINNANVARAISEN PALKANOSAN ARVIOINTIKRITEERISTÖKSI allekirjoitetussa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa hyväksyttiin uusi palkkausjärjestelmä, jossa työntekijän palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen ja vaativuusryhmittelyyn. Henkilökohtainen palkanosa jakautuu kahteen osaan, vuosisidonnaiseen ja harkinnanvaraiseen palkanosaan. Vuosisidonnainen palkanosa on työntekijän työkokemukseen ja palvelussuhteen kestoon perustuva lisä ja se määritellään prosenttina peruspalkasta. Tällä hetkellä prosentti on 4 15 palvelusajasta riippuen. Harkinnanvarainen palkanosa perustuu työntekijän työsuoritukseen. Harkinnanvaraisella palkanosan tavoitteena on kannustaa ja motivoida työntekijöitä työskentelemään asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä palkita työntekijä, kun tavoitteet on saavutettu. Työntekijälle halutaan antaa mahdollisuus työsuorituksellaan vaikuttaa palkkauksensa tasoon. Harkinnanvarainen palkanosa voi olla suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Suurin osa seurakuntayhtymän tehtäväkohtaisista palkoista määriteltiin huhtikuussa 2008 ja viimeiset tammikuussa Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto ei ole toistaiseksi pakollista. Vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on kuitenkin jo sovittu, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto edellyttää, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen käyttöönotosta. Päätöksentekoa edeltää järjestelmän suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu sekä talousarviomäärärahan varaaminen ko. tarkoitukseen. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa. Työryhmään nimettiin työnantajan edustajina tuomiorovasti Heimo Rinne, hallintojohtaja Hannu Kallio, talousjohtaja Aapo Kaisti ja lakimies Mia Fager. Työntekijöitä edustivat työryhmässä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet Seppo Riihimäki, Katja Koskinen, Jaakko Sydänmaanaho ja Pirjo Sydänmaanaho. Työryhmän kokoonpanoon on vuosien mittaan tullut muutoksia viranhaltijoiden ja pääluottamusmiesten vaihtumisen takia. Työryhmän työn valmistuessa työryhmään kuuluivat työnantajan edustajat hallintojohtaja Hannu Kallio, kirkkoherra Heikki Mäntylä, talousjohtaja Irma Hokka ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen sekä pääluottamusmiehet Seppo Riihimäki, Erja Viherkoski, Katja Koskinen, Jaakko Sydänmaanaho ja Pirjo Sydänmaanaho sekä sihteerinä Armi Laaksonen. Alkuperäinen työryhmän lähti työskentelyssään valmistelemaan asiaa niin, että asetettiin eri ammattialojen työntekijöistä koottuja pilottiryhmiä. Ryhmien tarkoituksena oli valmistella oman työalansa suoritustasokuvaukset, joiden perusteella työntekijöiden työtä voidaan arvioida tasolla normaali, hyvä tai erinomainen. Valmistelukokemuksia kerättiin muista seurakunnista ja myös kirkkohallitus järjesti hava-pilotoijien kokoontumisia. Vähitellen työryhmässä kuitenkin varmistui käsitys, että tämä valmistelutapa on han-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto kala, eikä se johda hyvään lopputulokseen. Tuloksena tulisi todennäköisesti olemaan laaja ja hallitsematon arviointijärjestelmä. Vuonna 2012 valmisteluun päätettiin ottaa uusi näkökulma ja lähdettiin pohtimaan mahdollisuutta laatia yhteinen kaikille ammattiryhmille soveltuva arviointikriteeristö. Nyt työryhmä on saanut esityksensä valmiiksi ja esittää sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi: Liite Kirkon yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 1 mukaan työsuoritusta on arvioitava kolmen kriteerin: 1) ammatinhallinnan, 2) työn tuloksellisuuden ja laadun sekä 3) toimintaympäristön hallinnan perusteella asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen. Työryhmä on ohjeistuksessaan pyrkinyt selventämään virkaehtosopimuksen arviointikriteerien kuvausta ja löytämään työsuorituksen tasojen kuvaukseen sanamuotoja, jotka auttavat sijoittamaan kaikkien ammattiryhmien työsuorituksen normaalin, hyvän ja erinomaisen tasolle. Työryhmä valmisteli alustavan vuosiaikataulun harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotolle: Liite Työryhmän laatima esitys harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottamiseksi on ollut yhteistyötoimikunnan käsittelyssä Ohjetta on mahdollista myöhemmin muuttaa ja täydentää tarpeen mukaan, kun harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto tulee ajankohtaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy harkinnanvaraisen palkanosan ohjeistusta valmistelleen työryhmän liitteessä 1 esittämän kriteeristön harkinnanvaraisen palkanosan arvioinnin perustaksi ja liitteen 2 mukaisen vuosiaikataulun. Samalla työryhmän työ todetaan päättyneeksi. Ilmoitus työryhmään kuuluneille. hyväksyttiin. 485 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO Työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan ja työsuojelun valvontalain sekä seurakuntien yhteistoiminnasta laaditun sopimuksen mukaiset työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaalit toimitettiin Vaalissa va-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto littiin edustajat yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Vaalin tulos oli seuraava: I Vaalipiiri, seurakuntatyö Ensimmäinen ryhmä työsuojeluvaltuutettu, johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen 1. varavaltuutettu, vanhustyön diakonia Kirsi Koivukoski Toinen ryhmä työsuojeluvaltuutettu, nuorisotyönohjaaja Mari Vierula 1. varavaltuutettu, johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala II Vaalipiiri, kiinteistöjen henkilökunta, huoltokeskuksen ja hautausmaiden työntekijät työsuojeluvaltuutettu, koneenkuljettaja Juha Kalliola III Vaalipiiri, muu henkilöstö työsuojeluvaltuutettu, lastenohjaaja Tiina Lindstedt 1. varavaltuutettu, seurakuntasihteeri Katriina Helala 2. varavaltuutettu, toimistonhoitaja Katja Koskinen Henkilöstön edustajat Jäsen Erja Viherkoski JUKON:n pääluottamusmies Varajäsen Kirsi Koivukoski I varavaltuutettu (I vaalipiiri, ryhmä 1) Pirjo Sydänmaanaho Teemu Luoma-Aho Kirkon Alan Unionin pääluottamusmies Kirkon Alan Unionin varaluottamusmies Katja Koskinen Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Erik Lehtovaara Kirkon Alan Unionin luottamusmies Ari Vierula Kirkon alat ry:n luottamusmies Kari Lehtinen Kirkon Alan Unionin luottamusmies KirVESTES:n mukaan yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherrojen edustaja. Lisäksi kirkkoneuvoston tulee nimetä kaksi muuta työantajan edustajaa ja heille yhteinen varamies. Kirkkoneuvoston merkitsee tiedoksi yhteistyötoimikunnan kokoonpanon toimintakaudella ja nimeää toimikuntaan työnantajan edustajiksi hallintojohtaja Hannu Kallion ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä heidän yhteiseksi varamiehekseen kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö Tekla Määttänen ja kirkkoherra Katri Rinne.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus hallintojohtaja Hannu Kalliolle, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeelle, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle, kirkkoherra Katri Rinteelle ja yhteistyötoimikunnalle. hyväksyttiin. 486 KASSANTARKASTUKSET Taloussäännön (8 ) mukaisesti kassa on tarkastettava määräajoin ja aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tehdään kassantarkastus kerran kuukaudessa. Tarkastuksen suorittavat Tuokko tilintarkastuksen edustaja ja toiseksi kassantarkastajaksi nimetty kirkkoneuvoston edustaja. Sisäisestä tilintarkastuksesta on sopimus Tuokko tilintarkastuksen kanssa ajaksi Kirkkoneuvoston nimeämänä kassantarkastaja on pankkitoimihenkilö Seija Hemling. Koska aiemmin kassassa oli suuriakin summia käteisenä ja lisäksi tehtiin lyhyitä yhden ja kahden kuukauden määräaikaistalletuksia, oli tärkeää kuukausittain todeta kassavarojen oikeellisuus. Nyt kassatoiminnot ovat muuttuneet sähköiseen muotoon ja käteisen rahan käyttö on vähentynyt. Talousjohtaja esittää, että kassantarkastustapaa kevennettäisiin. Tarkastuksen voisi tehdä kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tulisi toimittaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi Tuokko tilintarkastuksen edustajan tulisi osallistua näistä yhteen kertaan vuoden aikana. Yhden tarkastuksista tulisi kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen. Tuokko tilintarkastuksen edustajalle jäisi näin enemmän aikaa muuhun sisäiseen tarkastustyöhön. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää, että jatkossa kassantarkastuksen tekee kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tehdään neljä kertaa vuodessa. Tuokko tilintarkastuksen edustajan tulisi osallistua näistä yhteen kertaan vuoden aikana. Yhden tarkastuksista tulisi kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen. Kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemling jatkaa kassantarkastajana kirkkoneuvoston toimikauden loppuun saakka. Ilmoitus Tuokko tilintarkastukselle, kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemlingille ja talousjohtajalle. hyväksyttiin.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto PUHELINSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vahvistettua puhelinsääntöä on ajantasaistettu. Keskeisimmät uudistukset ovat seuraavat: - maksukatto poistuu, jolloin palkasta ei enää peritä ylimeneviä puhelinkustannuksia - puhelinlaskut muuttuvat yksikkökohtaisiksi ja puhelinkulut menevät yksiköiden toimintamäärärahoista. Yksikön päällikkö valvoo puhelinkuluja - omia puheluita soitettaessa on käytettävä alussa koodia 151, jolloin henkilökohtaisista puheluista tulee lasku kotiin. Mikäli henkilökohtaisten puheluiden laskua ei maksa ajallaan, syntyy siitä vähintään 40 euron yrityssopimuksen mukainen viivästyskulu, joka on työntekijän henkilökohtaisesti maksettava. KirVESTES ei mahdollista puhelinetuutta. - työnantaja ei enää korvaa yksityisiä kännyköitä tai niiden puhelinlaskuja. Vanha puhelinsääntö ja uudistettu puhelinsääntö ovat esityslistan liitteinä: Liitteet 1 ja Puhelinsääntöuudistus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja , eikä yhteistyötoimikunnalla ole huomauttamista muutosten johdosta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puhelinsäännön liitteen 2 mukaisena. Puhelinsääntö tulee voimaan Ilmoitus seurakunnille ja kaikille yksiköille, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle ja tiedotustoimistolle henkilökunnalle tiedottamista varten (viikkonaakkaan ja intranetiin). hyväksyttiin. 488 RAKENNETOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mah-

16 Yhteinen kirkkoneuvosto dollisimman vähäinen. Toimikunnan tuli saada työnsä valmiiksi marraskuun 2013 loppuun mennessä. Toimikuntaan nimettiin kirkkoneuvoston jäsenet VT Merja Ainasoja, tutkija Siv Sandberg ja tj., pastori Ari Suominen sekä kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta antoi väliraporttinsa tiedoksi kirkkoneuvostolle Seurakunnilla ja muilla yksiköillä oli mahdollisuus antaa lausuntonsa väliraportista, ja lausunnot otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon toimikunnan jatkotyöskentelyssä. Toimikunnan loppuraportti on valmistunut ja kuuluu seuraavasti: Liite Rakennetoimikunnan loppuraportin rakenteeseen vaikuttaa se, että uudistuksista, jotka merkitsisivät muutoksia seurakuntien rajoihin, voi esityksen tehdä vain jonkin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Tämän vuoksi toimikunta piti parempana keskittyä nykyrakenteen analysointiin ja siihen liittyvään muutostarpeen painottamiseen. Siksi toimikunta ei seurakuntarakenteeseen nähden tehnyt konkreettista muutosesitystä, mutta kuvaili päävaihtoehtojen ominaisuuksia. Jatkoprosessin kannalta avoin ja monipuolinen keskustelu vähentää muutosprosesseihin kuuluvia kitkatekijöitä ja organisaation toimintatarmon siirtymistä sisäisten kysymysten puimiseen. Tämän vuoksi rakennetoimikunta esittää, mihin johtoryhmä yhtyy, että kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvien kesken järjestettäisiin seminaaritilaisuus, jonka valmisteluun rakennetoimikunta osallistuisi, ja jossa tehtäisiin riittävän laajan keskusteluosuuden jälkeen päätös jatkoprosessista. Tarkoitus on, että suosituspäätös eteenpäin vietävästä jatkomallista tehtäisiin kirkkoneuvostossa mahdollisimman pian seminaarin jälkeen, tarpeellisen valmistelutyön jälkeen. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen rakennetoimikunnan loppuraportin. Samalla kirkkoneuvosto päättää antaa rakennetoimikunnalle tehtäväksi valmistella alkuvuonna kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville järjestettävä seminaari sekä aikataulutus jatkosta. Seminaarin ajankohdasta sovitaan kokouksessa. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Seminaari järjestetään klo PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN KUTSU

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Pietarin Pyhän Marian seurakunnalta on tullut Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle kutsu jumalanpalvelukseen Pietarin Pyhän Marian kirkkoon Jumalanpalveluksessa asetetaan virkaan seurakunnan uusi kirkkoherra Mihail Ivanov. Kutsu on lisäesityslistalla, koska se on tullut esityslistan lähettämisen jälkeen Pietariin ovat lähdössä ystävyysseurakuntatoimikunnan puheenjohtaja, tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoherra Katri Rinne, toimikunnan sihteeri Paula Montin ja varapuheenjohtaja Irma Hokka. Kirkkoneuvosto päätökseen, , perustuen kirkkoneuvosto hyväksyy kaikki ulkomaanmatkat. Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa matkan johdosta. Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtaja Irma Hokan ja kielenkääntäjä Paula Montinin osalta matkan virkamatkaksi. Ilmoitus tuomiorovasti Heimo Rinteelle, kirkkoherra Katri Rinteelle, talousjohtaja Irma Hokalle, kielenkääntäjä Paula Montinille ja taloustoimistolle. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esitykseensä seuraavan lauseen: Matkan kustannukset katetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa matkan johdosta. Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtaja Irma Hokan ja kielenkääntäjä Paula Montinin osalta matkan virkamatkaksi. Matkan kustannukset katetaan kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus tuomiorovasti Heimo Rinteelle, kirkkoherra Katri Rinteelle, talousjohtaja Irma Hokalle, kielenkääntäjä Paula Montinille ja taloustoimistolle. 490 TURUN NMKY:N SELVITYS HARVAN LEIRISAAREN RAKENNUSPROJEKTISTA Kirkkovaltuusto myönsi Turun NMKY:lle euron lainan Harvan leirisaaren uuden majoitusrakennuksen toteuttamiseen. Laina maksettiin yhdistyksen tilille Laina yhdistettiin Turun NMKY:lle Harvan leirisaaren rakennusten kunnostamista varten kirkkovaltuuston päätöksellä myönnettyyn euron lainaan, jota oli jäljellä euroa. Yhdistetty euron suuruinen laina maksetaan takaisin kymmenenä yhtä suurena eränä vuosien 2013

18 Yhteinen kirkkoneuvosto aikana. Lainan kuoletus tapahtuu leirivuorokausina siten, että vuosina seurakuntayhtymä käyttää Harvan leirikeskusta vuodessa 20 vuorokautta ja sovituista leirivuorokausista kertyy vuodessa euroa. Yhdistys laskuttaa seurakuntayhtymää lokakuussa ja näin saamallaan tulolla maksaa marraskuussa erääntyvän lainanlyhennyksen. Lainan ensimmäinen lyhennys oli Lainaehtojen mukaan yhdistyksen tuli vuoden 2013 loppuun mennessä tehdä kirkkoneuvostolle yksilöity selvitys siitä, että laina on käytetty kokonaisuudessaan pyydettyyn tarkoitukseen. Turun NMKY:n toimittama selvitys kuuluu seuraavasti: Liite Selvityksestä ilmenee, että hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen rahoituksessa avustusten osuus oli 43,8 %, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lainan osuus 9,4 %, pankkilainan osuus 46,2 % ja muun rahoituksen osuus 0,8 %. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Turun NMKY:n selvityksen Harvan leirisaaren rakennusprojektista. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin VOIMAAN TULLEEN MATKUSTUSSÄÄNNÖN SEURANTATOIMET Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että seurakuntayhtymässä tulee tehdä selvitys virkapaikkojen määrittelyperusteista ja raportoida asia kirkkoneuvostolle mennessä. Hallintojohtaja asetti työryhmän selvittämään virkapaikkojen määrittelyperusteita alkaen. Työryhmään kuuluivat talousjohtaja Irma Hokka, toimistonhoitaja Katja Koskinen, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen sekä kirkkoherra Katri Rinne. Sihteerinä vuorottelivat toimistosihteeri Heidi Lönnroth ja asianhallintasihteeri Karoliina Räty. Kokouksessaan kirkkoneuvosto hyväksyi työryhmän päivittämän matkustussäännön ja päätti, että matkustussääntöä noudatetaan alkaen. Kirkkoneuvosto päätti myös, että bussiliikenteen kuukausikortti korvataan alkaen vain työntekijöille, jotka ovat lomakkeella anoneet kuukausikorttia ja joille talousjohtaja on sen myöntänyt. Lisäksi kirkkoneuvosto antoi yksikköjen esimiehille ja kirkkoherroille tehtäväksi päivittää omien työntekijöiden virkapaikat kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisiksi ja perustella, miksi kyseinen toimipaikka on määritelty

19 Yhteinen kirkkoneuvosto työntekijän virkapaikaksi. Päivitetty virkapaikkaluettelo pyydettiin toimittamaan kirkkoneuvostolle mennessä. Virkapaikkaluetteloista viimeinen saapui ja sen vuoksi luettelot tuodaan kirkkoneuvostolle vasta nyt. Virkapaikkaluettelot esitellään seuraavassa. Diakoniakeskus Liite nro Henrikinseurakunta Liite nro Huoltokeskus Liite nro IT-aluekeskus Liite nro Kaarinan seurakunta Liite nro Kasvatusasiainkeskus Liite nro Katariinanseurakunta Liite nro Kiinteistötoimi Liite nro Maarian seurakunta Liite nro Martinseurakunta Liite nro Mikaelinseurakunta Liite nro Paattisten seurakunta Liite nro Piikkiön seurakunta Liite nro Sairaalasielunhoito

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite nro Tuomiokirkkoseurakunta Liite nro Åbo svenska församling Liite nro Virkapaikkaluetteloita ja maksettavaksi esitettyjä matkalaskuja vertaamalla ilmeni joitakin eroavaisuuksia kirkon virka- ja työehtoehtosopimuksen säännöksiin lähinnä virkapaikan uudelleenmäärittelyn suhteen silloin kun olosuhteet ovat pysyväisluonteisesti muuttuneet. Lisäksi joiltakin bussia työmatkoillaan käyttäviltä työntekijöiltä on vielä tekemättä bussiliikenteen kuukausikorttianomus. Kirkkoneuvosto päättää, että alkaen kaikissa yksiköissä noudatetaan kirkon virka- ja työehtosopimusta kaikilta osin ja maksetaan ainoastaan kyseiseen sopimukseen kuuluvia matkakustannusten korvauksia. Kirkkoneuvosto päättää, että alkaen bussiliikenteen kuukausikortti korvataan ainoastaan työntekijöille, jotka ovat tehneet bussiliikenteen kuukausikorttianomuksen ja joille talousjohtaja on kortin myöntänyt. Tiedoksi kaikille yksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 492 ANOMUS TUOMIOKIRKON KONSERTTIVUOKRAN ALENTAMISESTA Rowan3 Productions Ky järjesti Jorma Hynnisen juhlakonsertin Turun tuomiokirkossa Konserttiin myytiin pääsylippuja arvoltaan 27,95 euroa ja 30,00 euroa. Konserttiin osallistui arvioitua vähemmän kuulijoita, joten konsertin tulot jäivät järjestäjän arviota alhaisimmiksi, jolloin konsertin menot olivat tuloja suuremmat. Koska konsertin järjestäminen meni yrittäjälle n euroa tappion puolelle, anoo järjestäjä alennusta Tuomiokirkon vuokrasta. Anomus on osoitettu tuomiorovasti Heimo Rinteelle ja kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto on 2000-luvun alussa linjannut periaatteet, miten seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden tilojen vuokrat määräytyvät. Vuokrahinnastoa on päivitetty pariin otteeseen. Hinnasto kuuluu seuraavasti:

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja Mäkelä Pertti

KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja Mäkelä Pertti Sivu 1/ 5 KOKOUSAIKA 7.12.2017 16.30 17.35 KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja OLLEET Mäkelä Pertti JÄSENET Anttila Auli Arola Pirkko Höök Jorma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6)

PÖYTÄKIRJA 5 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (6) SEURAKUNTANEUVOSTO 4.5.2015 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika ja paikka: maanantaina 4.5.2015 klo 18 20.40 Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 18.00 18.54 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 46 Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 662017 762017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 662017 klo 1700-1835 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Pertti Ahokas Ville-Pekka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Aika 5. kesäkuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 5. kesäkuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (10) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 5. kesäkuuta 2017 klo 18 18.50 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot