Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010"

Transkriptio

1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010

2

3 Sisältö 1. Johdanto Tieliikenneonnettomuudet vuonna Koko maan tilanne Itä Suomi Liikenneilmapiiri ja turvavälineiden käyttö Liikenneilmapiiri Turvalaitteiden käyttö Liikenneturvallisuustyö Itä Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma ja vuositeemat Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat Itä Suomen liikenneturvallisuustoimija hanke Alueiden käyttö ja liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuustoimenpiteet maanteillä Tiestön hoito Liikenteen ohjaus ja hallinta Rakenteelliset toimenpiteet tiestöllä Liikenteen valvonta Yhteenveto

4 1. Johdanto Tässä katsauksessa kuvataan vuoden 2010 liikenneturvallisuuden tilaa Itä Suomessa sekä esitellään liikenneturvallisuuden parantamiseksi viime vuoden aikana toteutettuja toimenpiteitä. Katsausta hyödynnetään asetettujen tavoitteiden arvioinnissa ja liikenneturvallisuustyön suuntaamisessa. Katsauksen on laatinut Itä Suomen liikenneturvallisuusryhmä, joka koostuu liikenneympäristöstä, liikennevalvonnasta sekä liikennekasvatuksesta, valistuksesta ja tiedotuksesta vastaavien toimijoiden edustajista. Ryhmän kokoonpano on esitetty katsauksen lopussa. Ryhmän tehtävänä on koordinoida liikenneturvallisuustyötä Itä Suomen alueella ja sen toiminnan tavoitteena on parantaa Itä Suomen alueen liikenneturvallisuutta vaikuttamalla poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin, järjestöihin ja yksittäisiin tienkäyttäjiin. Ryhmän on koonnut Pohjois Savon ELYkeskus. Liikenneturvallisuusryhmän työ perustuu pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on liikenneturvallisuustyön arvostuksen ja näkyvyyden sekä toimenpiteiden hyväksyttävyyden lisääminen. 2. Tieliikenneonnettomuudet vuonna Koko maan tilanne Vuonna 2010 liikennekuolemia tapahtui Suomessa edellisvuotta vähemmän. Liikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 270 ihmistä, mikä on 11 vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 6 059, mikä on 348 edellisvuotista vähemmän. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantui ihmistä, kun vuonna 2009 loukkaantuneita oli 387 enemmän. Liikenneturva arvioi, että hyvä kehitys on hiipumassa alkavan taloudellisen nousun myötä. Vuonna 2010 pääteiden liikenne kasvoi 2,3 prosenttia; henkilö ja pakettiautoliikenne 1,9 prosenttia ja raskas liikenne 6,5 prosenttia. Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä ei juurikaan laskenut enää vuonna 2010 ja kuolleiden määrä onnettomuuksissa, joissa raskas ajoneuvo oli osallisena, kääntyi nousuun loppuvuoden aikana. Kasvusta huolimatta liikenteen määrä oli vielä 2010 merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2008 ennen talouslaman alkua. Syyskuusta 2009 lähtien poliisi on puuttunut aiempaa herkemmin ylinopeuksiin, mikä on poliisin mukaan vaikuttanut kuljettajien käyttäytymiseen. Kuljettajat noudattavat aiempaa paremmin nopeusrajoituksia. Erityisesti suuret nopeusrajoitusten ylitykset ovat vähentyneet. Enää kolme prosenttia kameroiden kuvaamista ylinopeuksista johti päiväsakkoihin, eli ylinopeutta oli ollut tällöin yli 20 km/h. Kaikista tallennetuista ylinopeuksista noin puolet on sellaisia, että seuraamuksena on ollut kirjallinen huomautus. Valtioneuvoston asettama liikenneturvallisuustavoite jäi toteutumatta. Vuonna 2010 liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä olisi saanut olla vuoden lopussa korkeintaan 250, joten tavoite jäi 20 liikennekuoleman päähän. 4

5 Erottuvia piirteitä vuoden 2010 ennakkotilastoissa: Perinteisesti liikennekuolemat ovat lisääntyneet kesäkuukausina, vaikka ajo olosuhteet paranevat. Vuoden 2010 tilanne oli poikkeava aikaisemmista vuosista. Kesäliikenne meni aikaisempaa paremmin (poikkeuksena heinäkuu) ja kuljettajat pärjäsivät myös talviliikenteessä. Tieltä ulosajoissa kuolleiden määrä väheni neljänneksellä. Ulosajot ja nokkakolarit ovat yhä tieliikenteen suurimmat ongelmat. Ihmisiä menehtyy edelleen eniten matkustaessaan henkilöautolla. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemat lisääntyivät hieman. Pitkään jatkuneen kevyen liikenteen hyvän turvallisuuskehityksen suunta on hidastunut. Onnettomuuksissa, joissa oli osallisena kuorma auto tai linja auto, menehtyi 97 ihmistä, mikä on jo yli kolmannes kaikista liikennekuolemista. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolemantapauksia oli 9 vähemmän kuin edellisvuonna. 2.2 Itä Suomi vuotiaiden nuorten liikennekuolemat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Keskiikäisten vuotiaiden liikennekuolemat lisääntyivät. Kolme neljästä tieliikenteen uhrista oli mies kuten aiemminkin. Mopo onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt ensimmäistä kertaa vuoden 2002 jälkeen. Itä Suomessa liikenneturvallisuustilanne kehittyi myönteisimmin Pohjois Savossa. Maakunnassa oli liikennekuolemia alustavien tietojen mukaan 8, mikä on toisena peräkkäisenä vuonna yli puolet vähemmän kuin vuosien keskiarvo. Loukkaantuneiden määrä nousi hieman edellisvuodesta, mutta on edelleen alle pitemmän aikavälin keskiarvon. Etelä Savossa ja Pohjois Karjalassa turvallisuustilanne on pysynyt viime vuodet ennallaan taloudellisesta taantumasta huolimatta. Etelä Savossa liikennekuolemia oli 16 ja Pohjois Karjalassa 16. Pohjois Karjalassa tapahtui poikkeuksellisen tuhoisa onnettomuus, kun kuusi henkilöä kuoli Joensuussa henkilöauton ajaessa risteyksessä rekan eteen. Itä Suomen tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet maakunnittain Vuosi 2010, ennakkotiedot Maakunta keskiarvo Etelä Savo Pohjois Karjala Pohjois Savo Itä Suomi yhteensä Itä Suomen tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet maakunnittain Vuosi 2010, ennakkotiedot Maakunta keskiarvo Etelä Savo Pohjois Karjala Pohjois Savo Itä Suomi yhteensä

6 Itä-Suomen onnettomuuksissa kuolleet Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Itä-Suomi Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2010 ennakkotietoja Itä-Suomen tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Itä-Suomi Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2010 ennakkotietoja. Tilastointiperusteet muuttuneet 2003 Itä Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille on tavoitteena vuodelle 2011 korkeintaan 35 liikennekuolemaa ja 500 vakavasti loukkaantunutta. Itä Suomen tieliikenteessä vuonna 2010 menehtyi yhteensä 40 henkilöä ja loukkaantui 834 henkilöä, joten henkilövahinkojen alentamistavoitteista ollaan jäljessä. Itä Suomen tieliikenteessä ei menehtynyt yhtään alle 14 vuotiasta lasta, eniten menehtyi henkilöautolla liikkuneita keski ikäisiä miehiä. Moottoripyöräilijöitä kuoli yksi, mopoilijoita ei yhtään. Polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita menehtyi kumpiakin 3. 6

7 Loukkaantuneet Itä-Suomessa iän mukaan yli Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2010 ennakkotietoja. Tilastointiperusteet muuttuneet 2003 Itä Suomen tieliikenteessä loukkaantuneista joka kolmas oli vuotias nuori, ja nuorten suhteellinen osuus on ollut jatkuvasti kasvussa viime vuosina. Myös ikääntyvien loukkaantuneiden määrä näyttää lisääntyneen. Loukkaantuneet Itä-Suomessa tienkäyttäjän mukaan Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Henkilöauto, kulj Henkilöauto, matk. 59 Muu Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2010 ennakkotietoja. Tilastointiperusteet muuttuneet 2003 Suurin osa tieliikenteessä loukkaantuneista oli liikkeellä henkilöautolla, kuitenkin henkilöauton kuljettajien ja matkustajien osuus poliisin tietoon tulleista loukkaantuneista on laskussa Itä Suomessa. Sen sijaan erityisesti 2000 luvulla mopo ja moottoripyöräonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on ollut nousussa, tosin viime vuonna tämä kehitys pysähtyi. 7

8 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet asukasta kohden ,1 118,7 113,2 90,3 Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Koko maa Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, vuosi 2010 ennakkotietoja. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003 Asukaslukuun nähden suhteutettuna Pohjois Savossa oli 90,3 henkilövahinko onnettomuutta asukasta kohti, kun vastaava luku oli Pohjois Karjalassa 118,7 ja Etelä Savossa 140,1. Koko maassa oli 113,2 henkilövahinko onnettomuutta asukasta kohti. Liikennemäärä kasvoi Itä Suomen pääteillä vuonna 2010 yhteensä 1,8 prosenttia. Raskaan liikenteen määrä kasvoi henkilö ja pakettiautoliikenteen määrää enemmän. Selvästi eniten liikenne kasvoi Pohjois Karjalassa, jossa raskasta liikennettä oli peräti 11,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pohjois Savossa kasvu oli kokonaisuudessaan maltillisempaa. Etelä Savossa kokonaisliikennemäärä väheni 1,7 prosenttia, mutta raskaan liikenteen määrä kasvoi 6 prosenttia. Liikennemäärien muutos vuodesta 2009 vuoteen 2010 Kaikki ajoneuvot Kevyet ajoneuvot Raskaat ajoneuvot Pohjois Savo 1,2 % 1,0 % 3,8 % Etelä Savo 1,7 % 2,5 % 6,0 % Pohjois Karjala 3,1 % 2,6 % 11,5 % Koko Itä Suomi 1,8 % 1,4 % 7,2 % Rattijuopumustilanne ennallaan Itä Suomen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 11 henkeä, mikä on saman verran kuin edellisvuonna. Rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantuneita oli hieman edellisvuotta enemmän. Heitä oli nyt 112, ja edellisvuonna 99. Itä Suomen rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleet maakunnittain Vuosi 2010, ennakkotiedot Maakunta keskiarvo Etelä Savo Pohjois Karjala Pohjois Savo Itä Suomi yhteensä

9 9

10 3. Liikenneilmapiiri ja turvavälineiden käyttö 3.1 Liikenneilmapiiri Liikenteen ilmapiirimittauksessa TNS Gallup Oy kerää Liikenneturvalle vuosittain tietoja noin 1000 autoilevalta henkilöltä eri puolilta Suomea. Vuonna 2010 vastaajista 7 prosenttia koki ilmapiirin parantuneen viimeisen puolen vuoden aikana ja 31 prosenttia huonontuneen. Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut havainnut ilmapiirissä mitään muutoksia. Sekä parantumisen että huonontumisen kokeminen pysyivät jotakuinkin edellisvuoden tasolla (7 % ja 31 %). Itä Suomessa koettiin hieman useammin ilmapiirin parantumista ja harvemmin huonontumista kuin koko maassa keskimäärin. Onko liikenteen ilmapiirissä mielestäsi tapahtunut muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana? Koko maa Itä Suomi On, ilmapiiri on parantunut 7 % 9 % On, ilmapiiri on huonontunut 31 % 29 % Ei, ilmapiiri ei ole muuttunut (tai en osaa sanoa) 62 % 62 % Itä Suomessa kyselyyn vastasi vuonna 2010 yhteensä 148 kuljettajaa. Itä Suomessa ilmapiirin kielteisten piirteiden yleistymistä koettiin suunnilleen samalla tavalla kuin koko maassa keskimäärin. Kahteen aiempaan vuoteen verrattuna Itä Suomessa oli vähentynyt etenkin kaahaamisen kokeminen. Hieman kasvua edellisvuoteen verrattuna oli liikenteen pelottavuudessa. Monien myönteisten piirteiden yleistymistä koetaan Itä Suomessa hieman useammin kuin muualla maassa. Vuoteen 2009 verrattuna muutosta oli erityisesti kohteliaisuuden ja joustavuuden kokemisessa, mikä oli yleistynyt 10 prosenttiyksikköä. Koko maa Itä Suomi Kaahaaminen 51 % 54 % Liikenteen pelottavuus 29 % 33 % Malttamattomuus ruuhkissa 59 % 52 % Lähellä perässä roikkuminen 64 % 60 % Riskinotto ohituksissa 64 % 63 % 10

11 Koko maa Itä Suomi Kohteliaisuus ja joustavuus 22 % 28 % Liikennesääntöjen noudattaminen 13 % 15 % Turvallisuudesta huolehtiminen 18 % 21 % Toisten oikeuksien kunnioittaminen 12 % 15 % 3.2 Turvalaitteiden käyttö Liikenneministeriö käynnisti vuonna 1992 liikennekäyttäytymisen seurantajärjestelmän. Seurantatietojen avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä sekä arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia. Seurantajärjestelmän tietoja kerätään usean liikenneturvallisuusalalla toimivan organisaation yhteistyönä. Järjestelmän ylläpitäjänä on Liikenneturva, joka huolehtii myös tulosten säännöllisestä tiedottamisesta. Turvavyö Turvavyön käyttö henkilöautoissa yleistyi edelleen vuonna 2010 koko maan tasolla taajamissa ja pysyi suunnilleen ennallaan taajamien ulkopuolella. Itä Suomessa turvavyön käyttö etuistuimilla yleistyi hieman. Itä Suomessa turvavyötä käytettiin myös muuta maata yleisemmin. Taajamassa henkilöauton etuistuimella esimerkiksi Pohjois Karjalassa turvavyötä käytti 98 %, koko maassa keskimäärin 91 %. Taajaman ulkopuolella turvavyötä käytti henkilöautossa itäisillä alueilla 97 % 99 %, koko maassa 94 %. Turvavyön käyttö henkilöautoissa etupenkillä taajamissa Etelä Savo 92 % 86 % 89 % 91 % 94 % Pohjois Karjala 83 % 87 % 97 % 96 % 98 % Pohjois Savo 86 % 88 % 91 % 95 % 95 % Koko maa 87 % 86 % 85 % 89 % 91 % 11

12 Turvavyön käyttö henkilöautoissa etupenkillä taajamien ulkopuolella Etelä Savo 97 % 93 % 93 % 97 % 99 % Pohjois Karjala 95 % 93 % 99 % 97 % 97 % Pohjois Savo 97 % 94 % 94 % 96 % 98 % Koko maa 95 % 92 % 92 % 95 % 94 % Turvavyön käyttö takaistuimella 2009 alle 6 vuotta 6 14 vuotta yli 14 vuotta yhteensä ja 2010 ikäryhmittäin Joensuu % 92 % 87 % 93 % Joensuu % 95 % 75 % 86 % Mikkeli % 91 % 73 % 84 % Mikkeli % 91 % 95 % 98 % Kuopio % 97 % 75 % 89 % Kuopio % 84 % 85 % 93 % Koko maa % 90 % 79 % 87 % Koko maa % 86 % 73 % 84 % Pyöräilykypärä Pyöräilykypärän käyttö lisääntyi Pohjois Savossa vuonna ja pysyi muualla Itä Suomessa entisellään. Pohjois Savossa pyöräilykypärää käytettiin useammin kuin koko maassa keskimäärin. Etelä Savossa ja Pohjois Karjalassa sen sijaan kypärän käyttö oli koko maan keskiarvoa vähäisempää. Pyöräilykypärän käyttö Etelä Savo 18 % 15 % 16 % 12 % 20 % 23 % 23 % Pohjois Karjala 18 % 15 % 16 % 18 % 19 % 23 % 22 % Pohjois Savo 36 % 22 % 19 % 29 % 27 % 35 % 42 % Koko maa 27 % 25 % 29 % 29 % 33 % 31 % 32 % ETELÄ SAVO lapset miehet naiset yhteensä alle 7 vuotiaat (omalla pyörällä) 100 % 100 % alle 7 vuotiaat (aikuisen kyydissä) 100 % 100 % 7 12 vuotiaat 73 % 60 % 69 % vuotiaat 4 % 13 % 9 % vuotiaat 19 % 27 % 24 % yli 64 vuotiaat 16 % 16 % 16 % aikuinen (lapsi kyydissä) 0 % 0 % 0 % yhteensä 100 % 18 % 24 % 23 % 1 vuoden 2010 kypärä- ja heijastintuloksia ei ole vielä julkistettu 12

13 POHJOIS KARJALA lapset miehet naiset yhteensä alle 7 vuotiaat (omalla pyörällä) 100 % 100 % alle 7 vuotiaat (aikuisen kyydissä) 92 % 92 % 7 12 vuotiaat 70 % 89 % 80 % vuotiaat 14 % 15 % 14 % vuotiaat 18 % 17 % 18 % yli 64 vuotiaat 13 % 33 % 25 % aikuinen (lapsi kyydissä) 57 % 42 % 46 % yhteensä 97 % 20 % 21 % 22 % POHJOIS SAVO lapset miehet naiset yhteensä alle 7 vuotiaat (omalla pyörällä) 100 % 100 % alle 7 vuotiaat (aikuisen kyydissä) 100 % 100 % 7 12 vuotiaat 89 % 75 % 86 % vuotiaat 34 % 57 % 38 % vuotiaat 34 % 45 % 40 % yli 64 vuotiaat 35 % 33 % 35 % aikuinen (lapsi kyydissä) 100 % 100 % 100 % yhteensä 100 % 37 % 45 % 42 % Itä Suomessa heijastimen käyttö vaihtelee paikkakunnittain. Etelä Savossa ja Pohjois Karjalassa heijastinta käytettiin tarkkailujen mukaan selkeästi koko maata useammin (käyttöasteet 65 % ja 77 %), kun taas Pohjois Savossa käyttö oli selkeästi vähäisempää (käyttöaste 26 %). Koko maassa heijastimen käyttöaste vuonna 2009 taajamissa oli 42 %. Maakunta Etelä Savo 47 % 50 % 34 % 37 % 53 % 50 % 44 % 44 % 61 % 59 % 61 % 65 % Pohjois Karjala 58 % 56 % 56 % 63 % 73 % 62 % 83 % 74 % 77 % Pohjois Savo 22 % 23 % 20 % 26 % 27 % 35 % 46 % 26 % 26 % Koko maa 26 % 30 % 30 % 30 % 27 % 28 % 27 % 31 % 34 % 43 % 49 % 42 % 4. Liikenneturvallisuustyö 4.1 Itä Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma ja vuositeemat Itä Suomen nykyisessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettiin tavoitteet ja toimenpiteet silloisen läänin liikenneturvallisuustyölle vuoteen 2011 saakka. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteita toteutetaan vuosittaisten liikenneturvallisuusteemojen avulla. Vuositeemoilla tuetaan myös kuntien liikenneturvallisuustyötä, sillä suunnitelman toimenpideosioon on koottu toimenpiteitä, joita kunnat voivat toteuttaa omassa työssään vuosittain. Vuoden 2010 teemana oli Koululaiset ja alkaneen vuoden 2011 teema on Iäkkäät. Teemaan liittyviä aiheita pidetään esillä vuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa ja teema näkyy myös Itä Suomen liikenneturvallisuustoimijan toiminnassa. "Koululaiset" teemaa jatketaan vuoden 2011 teeman rinnalla. Uusi Itä Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille laaditaan vuoden 2011 aikana Itä Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta. 13

14 4.2 Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat Kunnat laativat ja ylläpitävät liikenneturvallisuussuunnitelmia ja ajantasainen suunnitelma onkin kunnan liikenneturvallisuustyön tärkein työkalu. Liikenneturvallisuussuunnitelmat koostuvat liikenneympäristön parantamista koskevasta osasta sekä kasvatusta, valistusta ja tiedotusta koskevasta liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmasta. Nämä osiot voidaan laatia joko yhdessä tai erillisinä. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty Itä Suomen kuntien liikenneympäristön parantamissuunnitelmien sekä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien valmistumisvuodet. Suunnitelmat tulisi uusia 5 10 vuoden välein ja suunnitelmia laaditaan yhä enemmän seudullisesti. Itä Suomen kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien ajantasaisuus on pääosin hyvä. Liikenneympäristön parantamissuunnitelma on vanhentunut ainoastaan Rautalammilla sekä Savonlinnassa ja sen ympäristökunnissa Enonkoskella, Sulkavalla, Kerimäellä ja Punkaharjulla. Lähivuosina uusittavaksi tulevat myös Nilsiän, Kuopion ja Kangasniemen suunnitelmat. Kuopiossa ja Kangasniemellä myös liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat ovat vanhentumassa. Karttulan kunta liittyi Kuopioon vuoden 2011 alussa ja suunnitelma uusitaan seuraavan kerran Kuopion suunnitelman yhteydessä. Vuonna 2010 Itä Suomessa valmistui kolme erillistä liikenneturvallisuussuunnitelmatyötä, joissa päivitettiin yhteensä 10 kunnan suunnitelmat. Keiteleen, Tervon ja Vesannon alueelle sekä Varkaus Pieksämäki seudulle laadittiin kokonaisvaltaiset suunnitelmat, jotka käsittivät sekä liikenneympäristöä koskevan osan että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman. Lisäksi Juvan ja Rantasalmen kuntiin laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat. Parhaillaan on käynnissä neljä erillistä liikenneturvallisuussuunnitelmatyötä, jotka sisältävät myös yhteensä 10 kunnan suunnitelman ajantasaistamisen; Ylä Savon seudun, Outokummun, Liperin ja Tuusniemen, Kontiolahden sekä Joensuun suunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden alkupuolella. Lisäksi vuoden 2011 aikana käynnistetään myös Savonlinnan seudun liikenne ja liikenneturvallisuussuunnitelma. 4.3 Itä Suomen liikenneturvallisuustoimija hanke Pohjois Savon elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY keskus) hallinnoiman Itä Suomen liikenneturvallisuustoimija hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kuntien liikenneturvallisuustyötä. Hanketta oli vuonna 2010 rahoittamassa yli puolet Itä Suomen kunnista (Pohjois Savossa 12/23 kuntaa, Etelä Savossa 8/14 kuntaa ja Pohjois Karjalassa 12/17 kuntaa). Toimijahanketta toteuttavat yhteistyössä Sito ja Destia ja työtä ohjataan Itä Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä. Liikenneturvallisuustoimija osallistuu tarvittaessa kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan sekä avustaa liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa. Toimija edistää kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyötä ja tekee kunnille mm. pieniä räätälöityjä liikenneturvallisuutta edistäviä suunnitelmia, tarjoaa liikenneturvallisuuteen liittyvää neuvontaa ja avustaa erilaisten liikenneturvallisuustapahtumien järjestämisessä. Toimija ylläpitää myös kuntien onnettomuustilastoja. Linkki kouluteiden liikenneturvallisuuskarttoihin, kuntakohtaiset onnettomuustilastot ja runsaasti muuta aineistoa löytyy liikenneturvallisuustoimijan internet sivuilta: 14

15 Vuonna 2010 toimija tuki Itä Suomen liikenneturvallisuusteemaa Koululaiset järjestämällä opettajakoulutuksia ala ja yläkoulujen opettajille sekä kannustamalla ja avustamalla kouluja omien liikenneturvallisuussuunnitelmien tekoon. Näitä kouluja tukevia toimenpiteitä jatketaan myös alkaneena vuonna. Itä Suomen vuoden 2011 liikenneturvallisuusteemaa Iäkkäät tuetaan mm. järjestämällä esteettömyyteen ja ikääntyvien liikkumiseen liittyvää koulutusta. Kuva 1. Itä Suomen kuntien liikenneympäristön parantamissuunnitelmien valmistumisvuodet. 15

16 Kuva 2. Itä Suomen kuntien liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien valmistumisvuodet. 16

17 5. Alueiden käyttö ja liikenneturvallisuus Alueiden käyttö vaikuttaa suoraan liikkumiseen, liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen. Alueiden käyttöön ja jokapäiväisen elinympäristön olosuhteisiin vaikutetaan suunnitellusti kaavoituksella, tie, katu ja liikenneturvallisuussuunnittelulla. Erittäin merkittävästi vaikuttavat koettuun liikenneturvallisuuteen myös monet yksittäiset ratkaisut, joihin ei suunnittelun keinoin pystytä vaikuttamaan. Hajarakentaminen ja muu yhdyskuntarakenteen hajautuminen jatkuu myös Itä Suomessa, mistä on osoituksena suuri kuntien tekemien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen määrä. Niiden johdosta asutusrakenne hajautuu edelleen. Hajautuva kehitys näkyy liikenneturvallisuuden näkökulmasta lukuisina toiveina kevyenliikenteenväylistä, alikulkutunneleista, teiden valaisemisesta, nopeusrajoituksista, hidasteista, pysäkkikatoksista, joukkoliikennevuoroista jne. Pienien väkimäärien vuoksi ne kuitenkin monin paikoin jäävät toteutumatta, koska resursseja priorisoidaan käyttäjä ja liikennemäärien perusteella. Hajautuminen näkyy myös muun muassa liike ja vapaa ajantoiminnoissa. Sijoittuessaan keskustojen ja taajamien ulkopuolelle ne synnyttävät huomattavassa määrin liikkumistarvetta ja liikennettä. Useimmissa tapauksissa niin asiointi, matkailu kuin harrasteliikkuminenkin tapahtuu yksityisautoilla. Hyvin monimuotoisen vapaa ajanliikkumisen suunnittelu ja järjestäminen on monella tapaa hankalampaa kuin työmatkaliikenteen, myös liikenneturvallisuuden kannalta. Kuntien kaavoitus on keskeinen ja laaja alaisin liikennesuunnittelun väline. Yleiskaavoituksella ohjataan kunnan yhdyskuntarakenteen yleistä kehitystä ja määritellään mm. runsasta liikennettä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen. Asemakaavoilla suunnitellaan yksityiskohtaisesti jokapäiväistä elinympäristöä ja tehdään monia mm. liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä ratkaisuja. Valitettavasti monissa kaavoissa liikenteellisten vaikutusten ja vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi on puutteellista tai puuttuu jopa kokonaan. Usein käy valitettavasti myös niin, että kaavojen hyvät liikkumista ja liikennettä koskevat tavoitteet ja ratkaisut jäävät kuitenkin käytännössä toteutumatta. Pelkkä suunnittelu ei paranna liikenneturvallisuutta, vaan ainoastaan sitoutuminen ratkaisujen tekemiseen. 6. Liikenneturvallisuustoimenpiteet maanteillä 6.1 Tiestön hoito Tiestön hoidossa tehtiin valtakunnallisen linjauksen mukainen muutos, jossa vuonna 2010 kilpailutetuissa urakoissa talvihoidon laatuvaatimuksia kiristettiin toimenpideaikojen muutoksella. Aiemmin yöajan kunnossapidon laatutaso oli yhden kunnossapitoluokan päiväajan vaatimusta alhaisempi. Samalla alimpien kunnossapitoluokkien talvihoidon laatu parantui, kun jääpolanteen polanneurien syvyys alentui 30 mm:stä 20 mm:iin. Kilpailutetut urakat olivat Pohjois Savossa Pielaveden alueurakka (pääasiallinen tiestö Pielaveden, Keiteleen ja Maaningan kuntien alueella), Pohjois Karjalassa Viinijärven alueurakka (pääasiallinen tiestö Outokummun, Polvijärven ja Liperin kuntien alueella) ja Etelä Savossa Savonlinnan alueurakka (pääasiallinen tiestö Savonlinnan, Punkaharjun, Kerimäen, Enonkosken ja Heinäveden kuntien alueella). 17

18 Kelin seurantaa tehostettiin täydentämällä valtatiellä 5 Lapinlahdella ja valtatiellä 9 Jännevirralla ja Vartialassa sekä kantatiellä 73 Louhiojassa sijaitsevia tiesääasemia optisesti kitkaa mittaavalla laitteistolla. Vastaavaa täydennystä tehtiin myös Etelä Savon puolella. Lisäksi Etelä Savon alueelle lisättiin kolme uutta kelikameraa (valtatie 14 Hiismäki, valtateiden 5 ja 13 risteys Mikkeli ja maantielle 438 Lohilahteen), sekä rakennettiin yksi uusi kevyt tiesääasema maantielle 435 Raaskankankaalla. 6.2 Liikenteen ohjaus ja hallinta Nopeusrajoituksia alennettiin yhteensä noin 92 kilometrin matkalla. Merkittävin muutos koski valtatien 5 tiejakson Päiväranta Vuorela olosuhteiden mukaan vaihtuvan nopeusrajoituksen muuttamista pysyvästi 80 kilometriin tunnissa. Muutos on voimassa rakennushankkeen ajan ja voi olla alhaisempi työnaikaisten liikennejärjestelyjen niin edellyttäessä. Valtatiellä 14 alennettiin myös kesärajoitus 100 kilometriä tunnissa 80 kilometriin tunnissa noin 5 kilometrin matkalla välillä Savonlinna Anttola. Muualla rajoituksia alennettiin pääasiassa alemmalla tieverkolla kuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien ja uudistetun nopeusrajoitusohjeen mukaisiksi. Valtatielle 5 saneerattiin automaattivalvonnan laitteisto nykyaikaisemmaksi ja parannettiin valvontatolppien sijoittelua. Toimenpide tehtiin välille Kuvansi Vehmasmäki. Joensuun kehätien rakennushankkeen vuoksi tiejaksolta vapautui neljä valvontatolppaa, jotka siirrettiin kantatielle 74 Heinävaaran kohdalle sekä valtatielle 9 Tohmajärven taajaman kohdalle. Uusia täristäviä merkintöjä tehtiin noin 116 kilometrin matkalle, joista keskiviivan merkintöjä oli n. 100 kilometriä. Reunaviivan merkinnässä tehtiin kokeiluna uutta, siniaallon muotoista jyrsintää valtatielle 13 Mikkelistä Jyväskylän suuntaan noin 11 km sekä valtatielle 9 välille Ylämylly Viinijärvi noin 5 kilometrin matkalle. Keskiviivamerkintä lisättiin maalauksena maantielle 5370 välille Hiltulanlahti Puutossalmi. 6.3 Rakenteelliset toimenpiteet tiestöllä Taajamien liikenteen rauhoittamiseksi ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi rakennettiin yhteensä noin 20 loivapiirteistä töyssyä tai keskisaareketta seitsemään eri taajamaan. Hidasteita tehtiin Tuupovaaraan, Vehmersalmelle, Sonkajärvelle, Varpaisjärvelle, Kangaslammille, Siilinjärvelle Toivalan taajamaan sekä Kontiolahdelle. Siilinjärven keskustaajamassa valmistui kantatielle 75 jalankulkijoiden tien vaaralliset ylitykset estävä aita. Lisäksi Asematien katuliittymä muutettiin suuntaisliittymäksi. Nilsiän keskustan esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta parannettiin päällystyksellä sekä liittymien muotoilulla. Pääteiden pengerkaiteita rakennettiin ja saneerattiin yhteensä noin 20 kaidekilometriä mm. tieosuuksilla Mikkeli Jyväskylä, Mikkeli Pieksämäki, Siilinjärvi Pielavesi, Leppävirta Kuopio sekä Iisalmi Sukeva. Pääteiden varsilla oleviin noin 300 pysäkkikatokseen asennettiin pysäkin ja matkustajien havaittavuutta parantavat heijastinliuskat. Liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamiseen ohjelmoidulla lisärahoituksella toteutettiin Varkauden kaupungin kanssa yhteishankkeena liikennevalot valtatien 23 ja Harjulantien risteykseen. 18

19 Investointi ja ylläpitohankkeina valmistuivat Nurmeksen Akkosalmen kevyenliikenteenväylä sekä Lehmon Ristisaaren kevyenliikenteenväylä ja tasoristeyksien poistamishankkeet. Valtatietä 9 parannettiin ajorataa leventämällä, kallioleikkauksia avartamalla ja uusimalla tiekaiteet välillä Suonenjoki Vehmasmäki. Liikenneturvallisuutta parantavien toimien yhteisvaikutuksesta henkilövahinko onnettomuuksien arvioidaan vähenevän Itä Suomen tieverkolla noin 3,5 onnettomuutta vuodessa. 7. Liikenteen valvonta Liikennevalvontaa ja valistustoimintaa on tehty perinteisesti sekä liikkuvan poliisin että paikallispoliisin yhteistyönä. Moniviranomaisyhteistyönä tehtävä liikennevalvonta on lisääntynyt ja sen merkitys jatkossa tulee kasvamaan erityisesti itärajalla. Viranomaisyhteistyön painopistealueena ovat olleet erityisesti ulkomainen raskas liikenne ja muu rajan yli tapahtuva liikennöinti. Paikallispoliisissa liikennevalvonnan voimavarat on keskitetty erityisesti taajamaliikenteen valvontaan sekä rattijuopumusvalvontaan. Lisäksi erityisenä painopistealueena ovat olleet mopoilijat, joiden toiminta, ajotavat ja häiritsevä käytös ovat herättäneet vilkasta keskustelua paikallisen yleisön keskuudessa ja aiheuttaneet lukuisia valvontatoiveita poliisin suuntaan. Tähän liittyen on pidetty koulujen kanssa info ja valvontatilaisuuksia sekä järjestetty kohdennettua teemavalvontaa koulujen läheisyydessä sekä muualla saadun yleisöpalautteen perusteella. Liikkuva poliisi on omassa valvonnassaan keskittynyt sopimusten mukaisesti valtateiden ja taajamien läheisyydessä tapahtuvaan valvontaan. Lisäksi vuoden aikana on pidetty muutamia yhteisiä valvontateemoja, joissa on huomioitu valtakunnallinen teemavalvonta. Jatkossa valvontaa tulee suunnata aiempaa enemmän myös maastoliikenteeseen. Maastoajoneuvojen lisääntyessä niillä aletaan liikkua aiempaa enemmän taajamissa kaduilla ja muilla maanteillä. Vaaratilanteet ovat lisääntyneet niin maastossa kuin tiestölläkin. Valvontateemoja on vuoden aikana pyritty mahdollisuuksien mukaan kohdentamaan analyysitiedon perusteella sellaisille alueille, joissa on havaittu liikenteellisiä ongelmia tai on viranomaisyhteistyön kautta saatu tietoa ongelmakohteista (esim. kaupungin suorittamat nopeusmittaukset eri kohteissa). Automaattinen liikennevalvonta Automaattisen liikenteenvalvonnan piirissä Itä Suomen tiestöstä on 800 kilometriä. Kameratolppia on kaikkiaan 271 kappaletta. Lisäksi Itä Suomen alueella on 2 automaattista liikenteenvalvonta autoa. Vuonna 2009 toteutettu poliisin liikennevalvontastrategian muutos puuttumiskynnystä alentamalla näkyy erityisen hyvin automaattisen liikenteenvalvonnan tilastoissa (Taulukko 1, Kuva 3), mutta myös muussa poliisin nopeusvalvonnassa huomautusten ja rikesakkojen määrällisenä kasvuna. Puuttumiskynnyksen laskun seurauksena suurten ylinopeuksien määrä väheni huomattavasti myös vuoden 2010 aikana. Tältä osin painopisteenmuutos näyttää onnistuneelta ja on tuottanut toivottua tulosta. 19

20 Automaattisen nopeudenvalvonnan vaikutuksista on tehty useita tutkimuksia. Itä Suomen alueella tällainen tutkimus tehtiin vuonna Tutkimuksissa on yhdenmukaisesti todettu, että automaattisen nopeudenvalvonnan käyttöönotto alentaa keskinopeuksia ja vähentää erityisesti suuria ylinopeuksia. Itä Suomessa tehdyssä tutkimuksessa keskinopeudet alenivat noin 2 km/h siten, että alenemat olivat suurempia kesällä kuin talvella. Suuret ylinopeudet (vähintään 20 km/h yli nopeusrajoituksen) vähenivät kolmanneksella. Automaattinen nopeusvalvonta vähentää merkittävästi tiejakson onnettomuuksia sekä onnettomuuksien vakavuusastetta. Taulukko 1. Automaattisen liikennevalvonnan seuraamukset vuonna Automaattivalvonnassa käytettävä ehdollinen rikesakko postitetaan kotiin ns. selvissä tapauksissa, kun kuvasta voidaan päätellä, että kuljettajana on omistaja tai haltija. Ehdollinen rikesakko on maksettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, ellei rikesakkomääräyksen saanut sitä vastusta. Itä Suomen liikenneturvallisuuskeskus 2010 Ei Rangaistusvaatimus rikesakko Ehdollinen Huomautus Rikesakko Seuraamus seuraamusta Kuva 3. Automaattisen liikennevalvonnan seuraamukset vuonna

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011 Oma ja muiden kuljettajien toiminta liikenteessä Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 11 LEENA PÖYSTI 12 Sisältö Johdanto... 3 Koko maan liikenteen ilmapiiri... 4 Kielteiset piirteet... 5 Myönteiset piirteet...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi

Pelastuslaitoksen PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi Pelastuslaitoksen PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 0.0.0 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen

Lisätiedot

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 2009-2013 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat 7.4.2014 Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen resurssi-

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT - Pistenopeusvalvonta - Alennettu puuttumiskynnys - Keskinopeusvalvonta 2 Automaatti-valvonnalla olevat tiejaksot

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI

LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI Sirpa Rajalin LIIKENNETURVA 34. LIIKENNETURVALLISUUSALAN TUTKIJASEMINAARI 6.5.2009 12 edellisen kk:n aikana kuolleet Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Tietoa liikennekäyttäytymisestä jo neljännesvuosisadalta

Tietoa liikennekäyttäytymisestä jo neljännesvuosisadalta 3/2013 Tietoa liikennekäyttäytymisestä jo neljännesvuosisadalta LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI Muut Liikenneturvan tarkkailija laskee kuo rma-auto ilijo iden turvavö iden käyttö ä Tietoa liikennekäyttäytymisestä

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 17 Tieliikenneonnettomuustilasto 15 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 7 ja loukkaantui vakavasti 477 ihmistä vuonna 15 Korjattu 19.1.17. Liitetaulukko korjattu. Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 164 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä.

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä. 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 5.12.2012 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja

Lisätiedot

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Tekninen lautakunta 41 18.05.2010 LAUSUNTO VARKAUS-PIEKSÄMÄKI -SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA TELA 41 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh. 040-3556 320 tai email: jouko.korhonen@heinavesi.fi,

Lisätiedot

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Mihin liikenneturvallisuustyötä tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kanta-Hämeen ja ympäristökeskus liikenneturvallisuusfoorumi 14.3.2016

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari Sivu 1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät LINTU-seminaari 6.2.2012 Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist 2 1. Tausta ja tavoitteet 2. Osatehtävät Sisältö 3. Automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN

LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 2008 LIIKENNETURVA TUTKIMUSTULOKSIA KULJETTAJIEN SUHTAUTUMISESTA YLINOPEUDELLA AJAMISEEN LEENA PÖYSTI SIRPA RAJALIN 1 Sisältö NOPEUSRAJOITUKSIA RIKOTAAN USEIN... 4 Nopeusrajoitusten ylittäminen... 4 Kaahataanko

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot II.7 Liikennerikokset 145 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Taulukko 24 Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1995 2003 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Iltakoulu 23.10.2013 24.10.2013 Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan Uudenmaan Elykeskuksen

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ONNETTOMUUSTARKASTELUT 15.6.2016 KALVOSARJAN SISÄLTÖ 1. Tilastokeskuksen/poliisin tilastot Onnettomuuskehitys ja uhrit Onnettomuusluokat ja -tyypit

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa. Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa. Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 4.8.2015 KaS liikenteeseen vaikuttavat erityistekijät Venäjä, Venäjä,

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot