Julkaisusarja EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011"

Transkriptio

1 Julkaisusarja 2012 EU-eurot liikunnalle Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

2 SLU-Julkaisusarja 4/2012 Syksy 2012 Taitto: Soile Koskela ISSN: ISBN (pdf):

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 Leader toimintaryhmärahoitusta saaneet hankkeet... 5 Rakennerahastoista rahoitetut hankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitetut hankkeet Hämeen ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

4 JOHDANTO Tämä kartoitus jatkaa kahta aiempaa raporttia suomalaisista liikunnan ja urheilun EU-rahoitteisista hankkeista. Liikunnallisia EU-hankkeita kartoitettiin laajasti vuosina (alkuvuosi) ja Tämä kartoitus antaa yleiskuvan liikuntaa edistävistä EU-rahoitteisista hankkeista vuosina (alkuvuosi). Kartoitus koostuu rahoitussuunnittain kootuista hanke-esimerkeistä. Kartoituksessa on tarkasteltu seuraavien kansallisesti toteutettavien rahoitussuuntien hankkeita: 1. Leader -toimintaryhmärahoitukset (56 toimintaryhmää) 2. Rakennerahastojen (Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Euroopan aluekehitysrahoitus EAKR) hankerahoitukset 3. Manner-Suomen maaseutuohjelmaan perustuvat hankerahoitukset Tiedot on kerätty ajalla Mukana on pääosin ennen tiedonkeruun aloittamista hyväksytyt hankkeet. Tiedonkeruun kestosta johtuen mukana on kuitenkin myös joitakin myöhemmin hyväksyttyjä hankkeita. Esimerkiksi Maaseutuohjelmasta haetuissa hankkeissa tiedot on kerätty kesän 2011 aikana. Kerääjinä toimivat SLU-alueiden erityisasiantuntija Timo Hämäläinen, Lapin Urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelija (AMK) Henni Viljanmaa ja Kuortaneen Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelija (LPT) Anne Pohto. Tiedot on kerätty mahdollisuuksien mukaan internet-tietokannoista. Käytännössä tämä on vaatinut internetsivujen kautta tietojen hakua sekä tarkennuspyyntöjä, EURA -rekisterin kautta tehtäviä hakuja sekä isoissa maaseutuohjelman hankkeissa Maaseutuviraston luvalla Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisiin palveluihin turvautumista. Mittavasta työmäärästä huolimatta kaikkia tietoja ei ole saatu kerättyä yhteismitallisesti. Kartoituksessa on yhteensä 621 liikuntaan liittyvän EU hankkeen tiedot (vrt yht. 468 kpl, +32,7%). Hankkeista valtaosa (512 kpl) on kokonaiskustannuksiltaan pieniä Leader -hankkeita. EAKR/ESR -hankkeita on 78 kpl ja maaseutuohjelman hankkeita 31 kpl. Vaikka määrällisesti rakennerahasto- ja maaseutuohjelmahankkeiden osuus vaikuttaa pieneltä, kokonaiskustannusten ja julkisen tuen näkökulmasta erityisesti rakennerahastohankkeiden osuus on merkittävä. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 72,2 miljoonaa euroa (vrt yht. 36,0 miljoonaa euroa, +100 %), josta puolet EAKR/ESR-hankkeiden, 40% Leaderhankkeiden ja 10% maaseutuohjelman hankkeiden kustannuksia. Vastaavasti hankkeiden saama julkinen tuki oli yhteensä 52,5 miljoonaa euroa (vrt arvio 26,2 miljoonaa euroa). 57 % tuesta kohdistui EAKR/ESR-hankkeille, 32% Leader -hankkeille ja 11% maaseutuohjelman hankkeille. Hanketietoja voidaan hyödyntää esimerkkeinä uusien hankkeiden suunnittelussa. Hankkeita koskevat tiedot ovat julkisia, eli hanketoteuttajat ovat velvollisia kertomaan hankkeestaan (yrityshankkeita lukuun ottamatta). 4

5 LEADER -TOIMINTARYHMÄRAHOITUSTA SAANEET HANKKEET Toimintaryhmien yhteystiedot (56 kpl) löytyvät linkistä: ko. nettisivulta löytyy paitsi kartta toimintaryhmistä, myös niiden yhteystiedot 1. Aisapari ry Toiminta-alue: Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli, Ylihärmä Kehätie 109, KAUHAVA puh./tel , aisapari (at) aisapari.net 1.1. Fröötilän luontouran kehittämishanke Hankkeessa kehitetään Kauhavan Fröötilän luontouraa mm. leventämällä aiemmin tehtyä kuntoradan jatko-osaa ja muokkaamalla uutta uraa. Näin kehitetään kuntouran talvikäyttöä. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Härmänmaan Latu ry Toteutumisalue: Paikallinen Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Haaruksen pistooliampumarata Hankkeen tavoitteena on rakentaa Alahärmän Haarukseen pistooliampumarata, joka palvelee kaikkia pistooliammunnan harrastajia ja joka myös tukee reserviläistoimintaa. Tarkoituksemme on luoda turvalliset puitteet ampumaurheilun harrastajille. Rataa varten on vuokrattu maa-alua paikasta, jossa radan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet ja radalla voidaan ammuntaa turvallisesti harrastaa. Radalla pystytään järjestämään ohjattua ammuntaa ja kouluttaa harrastajia turvalliseen ja vastuulliseen aseenkäyttöön. Julkinen tuki hankkeelle euroa. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Härmänmaan Latu ry Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Hiittirata Ravihevosten valmennukseen soveltuva, noin kilometrin mittainen ja viisi metriä leveä kivituhkapintainen suora. Hiittiradan päähän rakennetaan paikoitusalue, jossa on kolmen hevosen valjastamiseen tarkoitetut valjastuspaikat. 5

6 Julkinen tuki euroa. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Kauhavan Hevosjalostajain Rata oy Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Ilmailualatoiminnan esiselvityshanke Hanke on esiselvityshanke ilmailutoimialan vahvistamiseksi ja elinkeinoelämän monipuolistamiseksi sekä harrastusmahdollisuuksien tarjonnan parantamiseksi. Hankkeella etsitään tapoja edistää ilmailutoimialaa luoden asukkaille aktiviteetteja, viihtyisyyttä ja työpaikkoja. Hanke parantaa elinkeinotoiminnan, erityisesti matkailuyritysten toimintaympäristöä ja luo edellytyksiä ilmailuun liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ilmailutoimialan hyödyntämis- ja kehittämismahdollisuuksia paikallistasolla ja selvitetään varsinaisen hankkeen käynnistysedellytykset. Hakijataho: Kauhavan kaupunki Ajankohta: Kustannusarvio , Julkinen tuki euroa 1.5. Kalmookankaan moottoriurheilukeskuksen kehittämishanke, vaihe 1 Hankkeen investointien avulla alueelle luodaan turvalliset, määräysten mukaiset harrastus- ja kilpailuolosuhteet. Toimenpiteet sisältävät radan uusimisen ja kunnostamisen, tuomaritornin kunnostamisen sekä jätehuollon järjestämisen. Investointituki euroa Hakijataho: Autoliitto Härmän osasto Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Kylän virkistysalueen kehittäminen Kyläläisten käytössä olevalle virkistysalueelle rakennetaan olemassa olevien grillikodan, käymälän, uimarannan ja lentopallokentän lisäksi nyt puuvaja, myyntikoju-uimakoppi, turva-aita, kannellinen hiekkalaatikko sekä leikki- ja kiipeilyvälineitä. Lisäksi hankitaan sähköliittymä, tehdään alueen sähköistys ja maisemointia sekä istutuksia. Tavoitteena on lisätä alueen virkistyskäyttöä, vetovoimaisuutta ja turvallisuutta. Julkinen tuki hankkeelle euroa. Hakijataho: Koskenvarren Kyläyhdistys ry Ajankohta: Kustannusarvio , tuki VILI- Virkistys ja liikunta-alueet kuntoon Hankkeella edistetään maaseudun yhteisöjen käytössä olevien alueiden monimuotoisuutta, viihtyisyyttä ja monipuolista käyttöä tukemalla maisemasuunnitelmien laatimista ja luonnon monimuotoisuusalueiden suunnittelua. Hankkeen kohderyhmänä ovat Aisaparin alueen kylät. Hanke on koordinointihanke, johon haetaan vähintään 10 alahanketta, joissa jokaisessa toteutetaan suunnitelma ympäristön parantamiseksi. Tämä tukipäätös koskee koordinoinnin osuutta. 6

7 Hakijataho: Aisapari ry Ajankohta: Kustannusarvio , Julkinen tuki euroa. 2. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Toiminta-alue / område / area: Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Parkano, Pomarkku, Siikainen, Suodenniemi Keskuskatu 51 b, Kankaanpää Puh. /tel , Fax juha.vanhapaasto (at) kankaanpaa.fi 2.1 Jämin toimintaympäristön kehittäminen pieninvestoinneilla Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan liikuntapaikkoja pieninvestoinneilla. Hakija: Jämijärven kunta Kokonaiskustannusarvio: , tuki Lumetusjärjestelmällä uutta uraa Jämin Jänteen hiihtotyölle Hakija: Jämin Jänne ry Kustannusarvio , tuki Virkistystä Vuorijärvenhovista Ympäristön kehittäminen mahdollisimman esteettömäksi. Sisäsaunan ja uimarannan tekeminen. Hakijana Kankaanpään seudun Reumayhdistys. Kustannusarvio: , tuki Massaliikettä Pohjois-Satakuntaa liikuntatapahtumahanke Tavoitteena on yhdessä urheiluseurojen kanssa synnyttää alueelle uusia vetovoimaisia massaliikunta- ja urheilutapahtumia. Kehitysprojekti. Hakija: PS Liiku Oy Kustannusarvio , tuki Pesämäki pyörimään Tavoitteena kehittä Pesämäkeen tuote-menu, jonka kautta koko Suomen moottoriurheileva kansa saadaan vierailemaan ja käyttämään Pesämäen moottoriurheiluympäristöä. Hakija: Honkajoen Moottorikerho ry Kustannusarvio , tuki Lunta Länsi-Suomeen Esiselvityshankkeessa kartoitetaan kolmen Länsi-Suomen maakunnan alueella ne seurat ja kunnat, jotka lähtisivät mukaan yhteishankkeeseen liikutettavan 7

8 lumetusjärjestelmän hankkimiseksi. Hakija: Satakunnan Hiihto ry Kustannusarvio: 5.700, tuki Selkänevan Compac-rata Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ja samalla kehittä Selkänevan haulikkorataa rakentamalla virallinen compac-rata. Hakija: Selkänevan Haulikkoratayhtymä Kustannusarvio: , tuki Isonevan ja Huidankeitaan palvelurakenteiden kunnostushanke Hanke käsittää mm. soidensuojelualueella olevien pitkospuureittien ja opasteiden kunnostamisen. Hakija: Pomarkun kunta Kustannusarvio: , tuki Haapasen pulkkamäki Hakija: Keskustan ala-asteen vanhempainyhdistys Kustannusarvio: , tuki Laitila Tuunajärven Monitoimitalon pihan ja pururadan investoinnit Hakija: Laitila-Tuunajärven kyläyhdistys Kustannusarvio: , tuki Kirin riveissä ulkoillen ja pyöräillen 2010 Hakija: Karvian Kiri ry Kustannusarvio: , tuki Aktion Österbotten rf Toiminta-alue / område / area: Kaskinen, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri-Maksamaa Handelsesplanaden 23 a, Vasa puh. /tel , info (at) aktion.fi 4. Elävä Kainuu LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi Kalliokatu 4, Kajaani puh. /tel / info(at)kainuuleader.fi 8

9 4.1. Toimintaedellytysten parantaminen Hannu Huttu, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 7.488,60, 35% 4.2. Kapasiteetin lisäys Villaset Avoin yhtiö, Hyrynsalmi Kokonaiskustannukset 3.900,00 Avustus 1.365,00, 35% 4.3. Kainuun laulajat lavalle Juminkeko-säätiö, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% 4.4. Hieronta- ja hoitovälineiden hankinta Tmi Mirja Kähkönen, Kuhmo Kokonaiskustannukset 2.250,00 Avustus 787,50, 35% 4.5. Toimintamalli tilojen käyttöönottamiseksi Kainuun Etu Oy Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 100% 4.6. Kylätalojen ja -tapahtumien kehittämishanke ProAgria Kainuun maaseutukeskus Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 80% 4.7. Kylätalojen ja -tapahtumien koulutushanke ProAgria Kainuun maaseutukeskus Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% 4.8. Kainuun erähenkinen ohjelmapalvelujen ja vesistömatkailun Starttihanke Kainuun Etu Oy Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,80, 90% 4.9. Tervatietokeskus Lotnikka, investoinnit Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 8.630,00, 75% 9

10 4.10. Tervatietokeskus Lotnikka, kehittäminen Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset 9.206,00 Avustus 8.285,40, 90% Uusi maja Taiga Spirit Sabrina Logeais, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 6.193,95, 35% Karhulanvaarasta kajahtaa Suomussalmen kunta Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 100% Hossan henki Suomussalmen kunta Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% Kuvakaupan kehittäminen M-E Kuva Maarit Ahtonen, Kuhmo Kokonaiskustannukset 7.886,00 Avustus 2.760,10, 35% Troplan, Vuokatti Fishing Antti Harju, Sotkamo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,15, 35% Hyryn sysäys Hyrynsalmen Yrittäjät ry Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% Karun kaunis Lentiira Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,20, 90% Artemis-karhunhaukkurobotin kehittämishanke Iivantiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% 10

11 4.19. Kylät liikkeelle Kainuun Liikunta ry Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% Tulevaisuuden älykylä Ruhtinansalmi Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,20, 90% Perinteestä tulevaisuuteen Jonkerin kyläseura ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,10, 90% Hiisipirtin keittiön varustaminen Hiisijärvi ry, Ristijärvi Kokonaiskustannukset 9.645,84 Avustus 7.234,38, 75% Ohjelmapalvelujen tuotteistaminen Tmi Vuokatti Action, Sotkamo Kokonaiskustannukset 5.212,30 Avustus 1.824,31, 35% Tsukotka Hossan Poropuisto, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,50, 35% Edelweiss Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata ry, Hyrynsalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% 5. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Toiminta-alue / område / area: Järvenpää, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula, Vantaa Eteläinen Asemakatu 2 A 1. krs., Riihimäki puh. /tel emo (at) emory.fi 11

12 5.1. Hyvinkään Hiihtoseura ry, Paukunharjun maja, Hyvinkään Hiihtoseuran majan nykyaikaistaminen mm. vedensaannin, viemäröinnin ja saniteettitilojen osalta. EU ja valtio: ,00 Kokonaisrahoitus: , Riihimäen Seudun Kennelkerho ry, Koirien kilpailu- ja koulutuskeskuksen rakentamishanke, Hausjärvelle rakennetaan talviharjoittelun mahdollistava maapohjainen halli seutukunnan koiranharrastajien käyttöön. EU ja valtio: ,00 Kokonaisrahoitus: , Safariguru Oy Investointituki mönkkärisafariyrityksen käynnistämiseen, siirrettävän kylpytynnyrin kehittäminen. EU ja valtio: 5 621,78 Kokonaisrahoitus: , Tmi Easy Hand, Koiraurheilukeskuksen perustaminen -> mattoinvestointi Investointituki käynnistyvän koiraurheilukeskuksen lattiamattoon EU ja valtio: 5 301,14 Kokonaisrahoitus: ,10 6. Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry Toiminta-alue / område / area: Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila Mariankatu 8 A 3.krs, Lahti puh. /tel , fax etpaha (at) phnet.fi 6.1. Metsäpolku hanke Hollolan 4H-yhdistys Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,00 (80 %) 6.2. Jalkapallohallihanke Orimattilan Pedot ry Kokonaisrahoitus: ,02 Julkinen rahoitus: ,61 (60 %) 12

13 6.3. Lapset liikkumaan Mallusjoen nuorisoseura ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,60 (60 %) 6.4. Seestan leikkipuisto Manna ry Kokonaisrahoitus: ,18 Julkinen rahoitus: ,51 (60 %) 6.5. Issikkarata - Islanninhevosten kilpailuradan rakentaminen Hestamannafélagid Jálkur ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,80 (60 %) 6.6. Lumitykkihanke Hollolan urheilijat -46 RY Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,00 (60 %) 6.7. Ampumaradan kunnostushanke Orimattilan reserviläiset ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,80 (60 %) 7. Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti Rantatie 16, Särkisalmi puh. /tel , , fax karki.leader (at) co.inet.fi Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku on Leader-ryhmissä jatkuva Rajaleikkuri Rajaleikkuri on kolmen kunnan, Parikkalan, Punkaharjun ja Kesälahden alueelle painottuva kansallispelimme pesäpallon elävöittämishanke. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten pesistoiminnan kehittäminen, aikuisten harraste/kuntopesiksen aloittaminen, yhteistyön lisääminen, koulutukseen panostaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

14 7.2. Rajan ihme Lasten raamattupuisto Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Lasten raamattupuiston toimintaa varten kunnolliset toimitilat (taidenäyttelytilat, tiedeosasto, pienoismalliosasto, kokoontumistilaa, opetustilaa, toimistotilat ja majoitustilaa) ja rakentaa ulos opetusja elämyspuisto. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Koordinointihankkeen Karjalainen katseenvangitsija alahankkeet: Alahanke: Kaunis Karhumäki Hankkeessa kunnostetaan Karhumäen kentän katsomo palvelemaan suuren yleisön ja urheiluseurojen tarpeita. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Koiratarvikkeet katon alle Raviradalle rakennetaan käytännöllinen ja katseenkestävä varastorakennus agilityesteiden ja muiden tarvikkeiden säilytystä varten. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kolotukset mäkeen Kumpu liikuttaa Torninmäen palveluita monipuolistetaan kyläkeinulla, ulkoliikuntalaitteilla ja kyykkäkentällä. Hankkeella lisätään alueen käyttöä ja edistetään kylän asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Lekker-paikka Kylätalon piha-alueesta luodaan viihtyisä ja turvallinen. Pihalla olevat vanhat telineet puretaan, piha-alue tasoitetaan ja alusta tehdään turvallisuusmääräykset täyttäväksi. Uudet leikkivälineet; keinuteline, kiikkulauta ja liukumäki-torni yhdistelmä pystytetään. Alue rajataan tielle päin aidalla, mikä lisää turvallisuutta ja antaa piha-alueelle lisää ilmettä. Lisäksi pihalle tehdään hiekkalaatikko sekä pihapöytä penkkeineen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Paremp silmäl Hankkeen tavoitteena on saada Pitkäjärven toimintakeskuksen ympäristöstä viihtyisämpi ja urheilukentät aktiiviseen käyttöön. Urheilukenttä ja rantalentiskenttä kunnostetaan ja päällystetään uudella hiekalla. Autoille tehdään lisää parkkipaikkoja, jotka kestävät käytön myös keväisin. Lasten leikkikeskuksesta tehdään monipuolinen, viihtyisä ja turvallinen lasten käyttää. Uimarannan pukukoppi maalataan, ympäristöä siistitään ja niitetään kaislaa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

15 7.4. Pyhät Polut Alueiden välisen Pyhät Polut -hankkeen kohderyhmänä ovat itsenäisesti vaeltavat sekä kotimaiset vaeltajaryhmät. Hankkeen aikana järjestetään opastettuja testivaelluksia ja vaelluksiin osallistuvilta kerätään palautteita ja kehittämisehdotuksia vaelluksista, ohjelmasta, sisällöstä ja vaellusreitin varrella käytetyistä palveluista. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Eukkojen kunniaksi Hankkeessa parannetaan Papinlahden virkistyskäyttöä ja palautetaan kulttuurihistoriallisen kirkonmäen maisema entiseen loistoonsa. Toimenpiteinä ovat ruokojen leikkuu, ruoppaus ja maisemapolun rakentaminen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Paukun vaimennus Virmutjoen ampumaradan ympäristön viihtyvyyttä ja radan käytettävyyttä parannetaan vaimentamalla ampumaradan aiheuttamaa ympäristömelua luodikkoja hirviradalla. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Tuu sukkelaa ajamaa Kurkvuoren motocross-rata Hankkeen tavoitteena on saada Imatralle reilun 15 vuoden tauon jälkeen Suomen Moottoriliiton luokituksia vastaava täysimittainen motocross-rata, jolla voidaan myös järjestää kilpailuja. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Koordinointihanke Reitit ja pelipaikat reilaan, osa 1. Koordinointihanke tähtää pienten yleishyödyllisten investointien toteuttamiseen koko Kärki-LEADERin alueella. Reitit ja pelipaikat reilaan hankkeessa kunnostetaan ulkoilureittejä, hiihtolatujen pohjia ja muita kylien liikuntapaikkoja. Koordinointihankkeen Reitit ja pelipaikat reilaan alahankkeet (6 kpl): Alahanke: Latupohjat kuntoon Kinnarniemessä Hankkeessa kunnostetaan 15 km pitkä Kinnarniemen kylälatu poistamalla puustoa, tasaamalla latupohjaa ja lisäämällä kyltitystä. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kuntoileva Karhumäki Karhumäen ja Ukonlinnan asutusalueen nykyinen kuntoilukatos puretaan, kuntoilualue kunnostetaan ja sinne hankitaan ruostumatonta terästä olevia kuntoiluvälineitä. 15

16 Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kumpu suksii ja tarpoo Kummunkylän latuverkostoa ja taukopaikkoja parannetaan. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Moottorikelkkaile turvallisesti Ruokolahdella Hankkeessa vaikutetaan moottorikelkkailun turvallisuuteen hankkimalla varoitus-, määräys- ja uramerkkejä, joilla merkitään urastoa sekä uralla että uran risteymäkohdissa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Merkittävä moottorikelkkaura Rautjärvellä Hankkeessa vaikutetaan moottorikelkkailun turvallisuuteen hankkimalla varoitus-, määräys- ja uramerkkejä, joilla merkitään urastoa sekä uralla että uran risteymäkohdissa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Futiksen verkko vahvaksi TOGETHER Hankkeella pyritään varmistamaan täysipäiväisen junioripäällikön toiminnan jatko seuran ja elinkeinoelämän resurssien avulla. Tavoitteena on myös luoda uusia konsepteja ja toimintamalleja Kylpylän alueen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi lisäämällä yrittäjien ja urheiluseuran välistä vuorovaikutusta. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry:n vetämä hanke, millä pyritään aktivoimaan kylätasolla reittien ja luonto-olosuhteiden käyttöä Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: I samma båt - samassa veneessä rf ry Toiminta-alue / område / area: Dragsfjärd, Houtskär/Houtskari, Iniö, Kimito/Kemiö, Korpo/Korppoo, Gustavs/Kustavi, Merimasku, Nagu/Nauvo, Pargas/Parainen, Rimito/Rymättylä, Finby/Särkisalo, Töfsala/Taivassalo, Velkua, Västanfjärd Fredrikaplan 1, Pargas puh. /tel , fax

17 8.1. Tanssiladon kunnostus Rahin Seudun Kyläyhdistys Kokonaisrahoitus: 9 949, 20 Julkinen rahoitus: 6 614,44 (70 %) 8.2. Pois kareilta Velkuan Kummelit ry Tavoite on saattaa yhteen eri saarilla asuvat lapset ohjatun ja valvotun virike- ja vapaa-ajantoiminnan piiriin. Hanke haastaa vanhempia mukaan jakamaan osavastuuta lasten vapaa-ajan toiminnasta. Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,50 (75 %) 8.3. Kylän yhteisen venelaiturin rakentaminen Näsetin kyläyhdistys ry Hankkeen tarkoituksena on lisätä Korppoon Näsetin kaava-alueen asukkaiden viihtytyyttä alueella ja parantaa Näsetin virkistys- ja vapaaajan käyttöä. Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: 8 820,00 ( 70 %) 9. Joensuun Seudun LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Joensuu (maaseutualueet), Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Niskakatu 4A, 3. krs, JOENSUU Puh. /tel fax toimisto(a)joensuu-leader.info 9.1. Pohjois-Karjalan Poniporukka ry: Ponipaini 2008 Tavoitteena on kehittää lapsi- ja nuorisotyötä Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomen alueella. Erilaisilla tapahtumilla, ohjauksella ja retkillä lisätään hevosharrastajien yhteisöllistä toimintaa ja lisätään maaseudun elinvoimaa. Yhteistyö eri yhdistysten, seurojen ja kerhojen kanssa toimii ponnahduslautana uusille ja vanhoille hevosharrastajille. Lisäksi yhteistyöllä pyritään takaamaan erilaiset harrastuspalvelut ja niiden jatkuvuus. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

18 9.2. Kunnasniemen kyläseura ry: Kunnaspirtti kaikille Kyläseura parantaa Kunnaspirttiä ja sen pihapiiriä edelleen. Pihapiirin sauna kunnostetaan, pihalle rakennetaan jätekatos, urheilukentälle rakennetaan huoltorakennus, pihapiiri kunnostetaan maatöillä ja istutuksilla. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Joensuun Agilityurheilijat ry: Pärnävaaran koiraurheilukeskus Yhdistys rakentaa koiraharrastajille Pärnävaaralle neliön suuruinen pääosin kylmän maapohjaisen hallin. Halliin tulee myös kokous- ja kahviotila. Hallia tarkoitus tarjota myös muille koiraharrastajille kuin agilityurheilijoille sekä muille mahdollisille käyttäjille esimerkiksi näyttelytoimintaan. Hallin hallinnointia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Polvijärven urheilijat ry: Jäähallin varustetason parantaminen, investointihanke Urheiluseura haluaa vaihtaa jäänhoitokoneensa. Nykyinen kone on vanha ja nestekaasukäyttöinen. Tavoitteena on hankkia käytetty sähkökäyttöinen kone sen käytettävyyden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Karelia-Soutu ry: Karelia-Soudun kehittämishanke Karelia-Soutua halutaan kehittää vastaanottamaan entistä enemmän ulkomaisia osallistujia. Soutua on pyydetty mukaan kansainväliseen soutukierrokseen, jossa muut tapahtumat ovat Kanadassa, Italiassa, Saksassa ja Liettuassa. Tapahtumaa halutaan kehittää kouluttamalla vapaaehtoisia, organisoimalla ja uudistamalla oheistapahtumia, kunnostamalla puitteita, panostamalla vieraskielisiin palveluihin ja markkinointiin. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry Toiminta-alue / område / area: Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu (maaseutualueet), Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki Kiilakiventie 1, OULU Puh. /tel pirjo.hongisto(at)jomma.fi 18

19 10.1. Hämeenjärventien eläinurheilukeskus Kiiminkien Hevosystävät ry, Valjaskatos, varustesuoja, valaistusta, maisemointia Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Laiturit Vaaralammelle ja Tervalammelle Ylikiimingin kalastuskunta Invalaiturit ja pitkospuut erityiskalastusalueelle Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Vihiluodon rantareitit hanke Vihiluodon Kyläyhdistys ry, Luontopolun rakentaminen Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Virpiniemen harjoitusrata Virpiniemen Hevosystävät Ry, Harjoitusratainvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Konttilanrannan kävelykate sekä pysäköintialueen rakennushanke Muhoksen Kalastus ja matkailuyhdistys Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Moottorikelkkaura IISO-ura Iiseudun kelkkailijat Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Koe elämää Honkimaalla Kiimingin Urheilijat ry, Rakennusinvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Este- ja kouluratsastuskaluston hankinta Talliremmi ry Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: 6 375, Kempeleenlahden retkiluisteluhanke Kempeleen kunta Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: ,00 19

20 Juoksukaruselli -Oulun seudun seurojen juoksuhanke nuorille Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö/virpiniemen liikuntaopisto, Nuorten aktivointihanke Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Lähiliikuntapaikan hanke Kylmälänkylän kyläyhdistys ry, Rakennusinvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Kekin Kesäpesis -juniori-ikäisten harrastepesistoiminta kesäkaudella Kempeleen Kiri ry/pesäpallojaosto Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: 5 738, Hevostalli-investointi Kiiminki Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Joutsenten Reitti ry Toiminta-alue / område / area: Huittinen, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala, Vampula, Äetsä Puistokatu 10, VAMMALA puh. /tel , , fax petri.rinne (at) joutsentenreitti.fi Anne ja Timo Mäki-Laurila: Punkalaitumen kuntosali Hämeenkyrön Talviuimarit ry: Lämmitysenergian talteenotto hyötykäyttöön ja laajennus Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hämeenkyrön talviuimarit: Talviuimareiden savusaunan ja laiturin rakentaminen Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry: Sähkökarting-auto Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

21 11.5. Hämeenkyrön Urheiluautoilijat: Hämeenkyrön monitoimirata Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Jumesniemen seudun kyläyhdistys: Koko kylä liikkeelle - kohtauspaikkana kyläsali Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Kokemäenjoen Veneilijät ry: Turvallisuutta ja viihtyvyyttä joelle Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Monako FK ry: Monakon karting-radan ja ympäristön kunnostus Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Mouhijärven metsästysseura: Ampumarata Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Roismalan ponnistus ry: Työkyky-yhteistyö viltistä ykkösketjuun Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Vammalan seudun Voima ry: Kaikille avointa urheilua ja liikuntavirikkeitä Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Vesaranta ry: Vesarannan virkistysalueen kehittäminen Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: JyväsRiihi ry Toiminta-alue / område / area: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen Asekatu 3, Jyväskylä, puh. /tel , toimisto (at) jyvasriihi.fi 21

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Tilatunnusten määrä (kpl)

Tilatunnusten määrä (kpl) Sähköisen tukihakemuksen tehneiden maatilojen osuudet alueittain, 30.4.2012 TEK Tilatunnusten (kpl) määrä Uudenmaan 3901 1128 28,92 % Varsinais-Suomen 6449 2590 40,16 % Satakunnan 3858 1549 40,15 % Hämeen

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Liite raporttiin Tietoyhteiskunta 2004: Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 (ISBN 951-563-464-4) Taloustutkimus, Tietoyhteiskunta.fi,

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Dnro 1158/31/2010. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2010

Dnro 1158/31/2010. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2010 Dnro 1158/31/2010 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2011 Annettu Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011-2014 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Askola / perustettava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Dnro 1996/31/2008. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2008

Dnro 1996/31/2008. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2008 Dnro 1996/31/2008 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2009 Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2008 Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015. Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi. Hakija Hanke kustannusarvio

LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015. Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi. Hakija Hanke kustannusarvio LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012-2015 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 27 800 000 800 000 Helsinki

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017

KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017 KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017 Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Anianpellon koulun lähiliikuntapaikka Askola Aura Brändö Eckerö Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Finström Forssa

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 29.12.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Kuntatalouden tunnuslukuja Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Ryhmä 2: Forssa, Heinola, Hollola, Kuusamo, Naantali, Raisio ja Uusikaupunki 8.9.2015 Heikki Miettinen

Lisätiedot