Julkaisusarja EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011"

Transkriptio

1 Julkaisusarja 2012 EU-eurot liikunnalle Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

2 SLU-Julkaisusarja 4/2012 Syksy 2012 Taitto: Soile Koskela ISSN: ISBN (pdf):

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 Leader toimintaryhmärahoitusta saaneet hankkeet... 5 Rakennerahastoista rahoitetut hankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitetut hankkeet Hämeen ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

4 JOHDANTO Tämä kartoitus jatkaa kahta aiempaa raporttia suomalaisista liikunnan ja urheilun EU-rahoitteisista hankkeista. Liikunnallisia EU-hankkeita kartoitettiin laajasti vuosina (alkuvuosi) ja Tämä kartoitus antaa yleiskuvan liikuntaa edistävistä EU-rahoitteisista hankkeista vuosina (alkuvuosi). Kartoitus koostuu rahoitussuunnittain kootuista hanke-esimerkeistä. Kartoituksessa on tarkasteltu seuraavien kansallisesti toteutettavien rahoitussuuntien hankkeita: 1. Leader -toimintaryhmärahoitukset (56 toimintaryhmää) 2. Rakennerahastojen (Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Euroopan aluekehitysrahoitus EAKR) hankerahoitukset 3. Manner-Suomen maaseutuohjelmaan perustuvat hankerahoitukset Tiedot on kerätty ajalla Mukana on pääosin ennen tiedonkeruun aloittamista hyväksytyt hankkeet. Tiedonkeruun kestosta johtuen mukana on kuitenkin myös joitakin myöhemmin hyväksyttyjä hankkeita. Esimerkiksi Maaseutuohjelmasta haetuissa hankkeissa tiedot on kerätty kesän 2011 aikana. Kerääjinä toimivat SLU-alueiden erityisasiantuntija Timo Hämäläinen, Lapin Urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelija (AMK) Henni Viljanmaa ja Kuortaneen Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelija (LPT) Anne Pohto. Tiedot on kerätty mahdollisuuksien mukaan internet-tietokannoista. Käytännössä tämä on vaatinut internetsivujen kautta tietojen hakua sekä tarkennuspyyntöjä, EURA -rekisterin kautta tehtäviä hakuja sekä isoissa maaseutuohjelman hankkeissa Maaseutuviraston luvalla Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisiin palveluihin turvautumista. Mittavasta työmäärästä huolimatta kaikkia tietoja ei ole saatu kerättyä yhteismitallisesti. Kartoituksessa on yhteensä 621 liikuntaan liittyvän EU hankkeen tiedot (vrt yht. 468 kpl, +32,7%). Hankkeista valtaosa (512 kpl) on kokonaiskustannuksiltaan pieniä Leader -hankkeita. EAKR/ESR -hankkeita on 78 kpl ja maaseutuohjelman hankkeita 31 kpl. Vaikka määrällisesti rakennerahasto- ja maaseutuohjelmahankkeiden osuus vaikuttaa pieneltä, kokonaiskustannusten ja julkisen tuen näkökulmasta erityisesti rakennerahastohankkeiden osuus on merkittävä. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 72,2 miljoonaa euroa (vrt yht. 36,0 miljoonaa euroa, +100 %), josta puolet EAKR/ESR-hankkeiden, 40% Leaderhankkeiden ja 10% maaseutuohjelman hankkeiden kustannuksia. Vastaavasti hankkeiden saama julkinen tuki oli yhteensä 52,5 miljoonaa euroa (vrt arvio 26,2 miljoonaa euroa). 57 % tuesta kohdistui EAKR/ESR-hankkeille, 32% Leader -hankkeille ja 11% maaseutuohjelman hankkeille. Hanketietoja voidaan hyödyntää esimerkkeinä uusien hankkeiden suunnittelussa. Hankkeita koskevat tiedot ovat julkisia, eli hanketoteuttajat ovat velvollisia kertomaan hankkeestaan (yrityshankkeita lukuun ottamatta). 4

5 LEADER -TOIMINTARYHMÄRAHOITUSTA SAANEET HANKKEET Toimintaryhmien yhteystiedot (56 kpl) löytyvät linkistä: ko. nettisivulta löytyy paitsi kartta toimintaryhmistä, myös niiden yhteystiedot 1. Aisapari ry Toiminta-alue: Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli, Ylihärmä Kehätie 109, KAUHAVA puh./tel , aisapari (at) aisapari.net 1.1. Fröötilän luontouran kehittämishanke Hankkeessa kehitetään Kauhavan Fröötilän luontouraa mm. leventämällä aiemmin tehtyä kuntoradan jatko-osaa ja muokkaamalla uutta uraa. Näin kehitetään kuntouran talvikäyttöä. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Härmänmaan Latu ry Toteutumisalue: Paikallinen Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Haaruksen pistooliampumarata Hankkeen tavoitteena on rakentaa Alahärmän Haarukseen pistooliampumarata, joka palvelee kaikkia pistooliammunnan harrastajia ja joka myös tukee reserviläistoimintaa. Tarkoituksemme on luoda turvalliset puitteet ampumaurheilun harrastajille. Rataa varten on vuokrattu maa-alua paikasta, jossa radan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet ja radalla voidaan ammuntaa turvallisesti harrastaa. Radalla pystytään järjestämään ohjattua ammuntaa ja kouluttaa harrastajia turvalliseen ja vastuulliseen aseenkäyttöön. Julkinen tuki hankkeelle euroa. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Härmänmaan Latu ry Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Hiittirata Ravihevosten valmennukseen soveltuva, noin kilometrin mittainen ja viisi metriä leveä kivituhkapintainen suora. Hiittiradan päähän rakennetaan paikoitusalue, jossa on kolmen hevosen valjastamiseen tarkoitetut valjastuspaikat. 5

6 Julkinen tuki euroa. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Kauhavan Hevosjalostajain Rata oy Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Ilmailualatoiminnan esiselvityshanke Hanke on esiselvityshanke ilmailutoimialan vahvistamiseksi ja elinkeinoelämän monipuolistamiseksi sekä harrastusmahdollisuuksien tarjonnan parantamiseksi. Hankkeella etsitään tapoja edistää ilmailutoimialaa luoden asukkaille aktiviteetteja, viihtyisyyttä ja työpaikkoja. Hanke parantaa elinkeinotoiminnan, erityisesti matkailuyritysten toimintaympäristöä ja luo edellytyksiä ilmailuun liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ilmailutoimialan hyödyntämis- ja kehittämismahdollisuuksia paikallistasolla ja selvitetään varsinaisen hankkeen käynnistysedellytykset. Hakijataho: Kauhavan kaupunki Ajankohta: Kustannusarvio , Julkinen tuki euroa 1.5. Kalmookankaan moottoriurheilukeskuksen kehittämishanke, vaihe 1 Hankkeen investointien avulla alueelle luodaan turvalliset, määräysten mukaiset harrastus- ja kilpailuolosuhteet. Toimenpiteet sisältävät radan uusimisen ja kunnostamisen, tuomaritornin kunnostamisen sekä jätehuollon järjestämisen. Investointituki euroa Hakijataho: Autoliitto Härmän osasto Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Kylän virkistysalueen kehittäminen Kyläläisten käytössä olevalle virkistysalueelle rakennetaan olemassa olevien grillikodan, käymälän, uimarannan ja lentopallokentän lisäksi nyt puuvaja, myyntikoju-uimakoppi, turva-aita, kannellinen hiekkalaatikko sekä leikki- ja kiipeilyvälineitä. Lisäksi hankitaan sähköliittymä, tehdään alueen sähköistys ja maisemointia sekä istutuksia. Tavoitteena on lisätä alueen virkistyskäyttöä, vetovoimaisuutta ja turvallisuutta. Julkinen tuki hankkeelle euroa. Hakijataho: Koskenvarren Kyläyhdistys ry Ajankohta: Kustannusarvio , tuki VILI- Virkistys ja liikunta-alueet kuntoon Hankkeella edistetään maaseudun yhteisöjen käytössä olevien alueiden monimuotoisuutta, viihtyisyyttä ja monipuolista käyttöä tukemalla maisemasuunnitelmien laatimista ja luonnon monimuotoisuusalueiden suunnittelua. Hankkeen kohderyhmänä ovat Aisaparin alueen kylät. Hanke on koordinointihanke, johon haetaan vähintään 10 alahanketta, joissa jokaisessa toteutetaan suunnitelma ympäristön parantamiseksi. Tämä tukipäätös koskee koordinoinnin osuutta. 6

7 Hakijataho: Aisapari ry Ajankohta: Kustannusarvio , Julkinen tuki euroa. 2. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Toiminta-alue / område / area: Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Parkano, Pomarkku, Siikainen, Suodenniemi Keskuskatu 51 b, Kankaanpää Puh. /tel , Fax juha.vanhapaasto (at) kankaanpaa.fi 2.1 Jämin toimintaympäristön kehittäminen pieninvestoinneilla Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan liikuntapaikkoja pieninvestoinneilla. Hakija: Jämijärven kunta Kokonaiskustannusarvio: , tuki Lumetusjärjestelmällä uutta uraa Jämin Jänteen hiihtotyölle Hakija: Jämin Jänne ry Kustannusarvio , tuki Virkistystä Vuorijärvenhovista Ympäristön kehittäminen mahdollisimman esteettömäksi. Sisäsaunan ja uimarannan tekeminen. Hakijana Kankaanpään seudun Reumayhdistys. Kustannusarvio: , tuki Massaliikettä Pohjois-Satakuntaa liikuntatapahtumahanke Tavoitteena on yhdessä urheiluseurojen kanssa synnyttää alueelle uusia vetovoimaisia massaliikunta- ja urheilutapahtumia. Kehitysprojekti. Hakija: PS Liiku Oy Kustannusarvio , tuki Pesämäki pyörimään Tavoitteena kehittä Pesämäkeen tuote-menu, jonka kautta koko Suomen moottoriurheileva kansa saadaan vierailemaan ja käyttämään Pesämäen moottoriurheiluympäristöä. Hakija: Honkajoen Moottorikerho ry Kustannusarvio , tuki Lunta Länsi-Suomeen Esiselvityshankkeessa kartoitetaan kolmen Länsi-Suomen maakunnan alueella ne seurat ja kunnat, jotka lähtisivät mukaan yhteishankkeeseen liikutettavan 7

8 lumetusjärjestelmän hankkimiseksi. Hakija: Satakunnan Hiihto ry Kustannusarvio: 5.700, tuki Selkänevan Compac-rata Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ja samalla kehittä Selkänevan haulikkorataa rakentamalla virallinen compac-rata. Hakija: Selkänevan Haulikkoratayhtymä Kustannusarvio: , tuki Isonevan ja Huidankeitaan palvelurakenteiden kunnostushanke Hanke käsittää mm. soidensuojelualueella olevien pitkospuureittien ja opasteiden kunnostamisen. Hakija: Pomarkun kunta Kustannusarvio: , tuki Haapasen pulkkamäki Hakija: Keskustan ala-asteen vanhempainyhdistys Kustannusarvio: , tuki Laitila Tuunajärven Monitoimitalon pihan ja pururadan investoinnit Hakija: Laitila-Tuunajärven kyläyhdistys Kustannusarvio: , tuki Kirin riveissä ulkoillen ja pyöräillen 2010 Hakija: Karvian Kiri ry Kustannusarvio: , tuki Aktion Österbotten rf Toiminta-alue / område / area: Kaskinen, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri-Maksamaa Handelsesplanaden 23 a, Vasa puh. /tel , info (at) aktion.fi 4. Elävä Kainuu LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi Kalliokatu 4, Kajaani puh. /tel / info(at)kainuuleader.fi 8

9 4.1. Toimintaedellytysten parantaminen Hannu Huttu, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 7.488,60, 35% 4.2. Kapasiteetin lisäys Villaset Avoin yhtiö, Hyrynsalmi Kokonaiskustannukset 3.900,00 Avustus 1.365,00, 35% 4.3. Kainuun laulajat lavalle Juminkeko-säätiö, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% 4.4. Hieronta- ja hoitovälineiden hankinta Tmi Mirja Kähkönen, Kuhmo Kokonaiskustannukset 2.250,00 Avustus 787,50, 35% 4.5. Toimintamalli tilojen käyttöönottamiseksi Kainuun Etu Oy Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 100% 4.6. Kylätalojen ja -tapahtumien kehittämishanke ProAgria Kainuun maaseutukeskus Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 80% 4.7. Kylätalojen ja -tapahtumien koulutushanke ProAgria Kainuun maaseutukeskus Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% 4.8. Kainuun erähenkinen ohjelmapalvelujen ja vesistömatkailun Starttihanke Kainuun Etu Oy Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,80, 90% 4.9. Tervatietokeskus Lotnikka, investoinnit Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 8.630,00, 75% 9

10 4.10. Tervatietokeskus Lotnikka, kehittäminen Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset 9.206,00 Avustus 8.285,40, 90% Uusi maja Taiga Spirit Sabrina Logeais, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 6.193,95, 35% Karhulanvaarasta kajahtaa Suomussalmen kunta Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 100% Hossan henki Suomussalmen kunta Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% Kuvakaupan kehittäminen M-E Kuva Maarit Ahtonen, Kuhmo Kokonaiskustannukset 7.886,00 Avustus 2.760,10, 35% Troplan, Vuokatti Fishing Antti Harju, Sotkamo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,15, 35% Hyryn sysäys Hyrynsalmen Yrittäjät ry Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% Karun kaunis Lentiira Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,20, 90% Artemis-karhunhaukkurobotin kehittämishanke Iivantiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% 10

11 4.19. Kylät liikkeelle Kainuun Liikunta ry Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% Tulevaisuuden älykylä Ruhtinansalmi Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,20, 90% Perinteestä tulevaisuuteen Jonkerin kyläseura ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,10, 90% Hiisipirtin keittiön varustaminen Hiisijärvi ry, Ristijärvi Kokonaiskustannukset 9.645,84 Avustus 7.234,38, 75% Ohjelmapalvelujen tuotteistaminen Tmi Vuokatti Action, Sotkamo Kokonaiskustannukset 5.212,30 Avustus 1.824,31, 35% Tsukotka Hossan Poropuisto, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,50, 35% Edelweiss Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata ry, Hyrynsalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% 5. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Toiminta-alue / område / area: Järvenpää, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula, Vantaa Eteläinen Asemakatu 2 A 1. krs., Riihimäki puh. /tel emo (at) emory.fi 11

12 5.1. Hyvinkään Hiihtoseura ry, Paukunharjun maja, Hyvinkään Hiihtoseuran majan nykyaikaistaminen mm. vedensaannin, viemäröinnin ja saniteettitilojen osalta. EU ja valtio: ,00 Kokonaisrahoitus: , Riihimäen Seudun Kennelkerho ry, Koirien kilpailu- ja koulutuskeskuksen rakentamishanke, Hausjärvelle rakennetaan talviharjoittelun mahdollistava maapohjainen halli seutukunnan koiranharrastajien käyttöön. EU ja valtio: ,00 Kokonaisrahoitus: , Safariguru Oy Investointituki mönkkärisafariyrityksen käynnistämiseen, siirrettävän kylpytynnyrin kehittäminen. EU ja valtio: 5 621,78 Kokonaisrahoitus: , Tmi Easy Hand, Koiraurheilukeskuksen perustaminen -> mattoinvestointi Investointituki käynnistyvän koiraurheilukeskuksen lattiamattoon EU ja valtio: 5 301,14 Kokonaisrahoitus: ,10 6. Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry Toiminta-alue / område / area: Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila Mariankatu 8 A 3.krs, Lahti puh. /tel , fax etpaha (at) phnet.fi 6.1. Metsäpolku hanke Hollolan 4H-yhdistys Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,00 (80 %) 6.2. Jalkapallohallihanke Orimattilan Pedot ry Kokonaisrahoitus: ,02 Julkinen rahoitus: ,61 (60 %) 12

13 6.3. Lapset liikkumaan Mallusjoen nuorisoseura ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,60 (60 %) 6.4. Seestan leikkipuisto Manna ry Kokonaisrahoitus: ,18 Julkinen rahoitus: ,51 (60 %) 6.5. Issikkarata - Islanninhevosten kilpailuradan rakentaminen Hestamannafélagid Jálkur ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,80 (60 %) 6.6. Lumitykkihanke Hollolan urheilijat -46 RY Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,00 (60 %) 6.7. Ampumaradan kunnostushanke Orimattilan reserviläiset ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,80 (60 %) 7. Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti Rantatie 16, Särkisalmi puh. /tel , , fax karki.leader (at) co.inet.fi Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku on Leader-ryhmissä jatkuva Rajaleikkuri Rajaleikkuri on kolmen kunnan, Parikkalan, Punkaharjun ja Kesälahden alueelle painottuva kansallispelimme pesäpallon elävöittämishanke. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten pesistoiminnan kehittäminen, aikuisten harraste/kuntopesiksen aloittaminen, yhteistyön lisääminen, koulutukseen panostaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

14 7.2. Rajan ihme Lasten raamattupuisto Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Lasten raamattupuiston toimintaa varten kunnolliset toimitilat (taidenäyttelytilat, tiedeosasto, pienoismalliosasto, kokoontumistilaa, opetustilaa, toimistotilat ja majoitustilaa) ja rakentaa ulos opetusja elämyspuisto. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Koordinointihankkeen Karjalainen katseenvangitsija alahankkeet: Alahanke: Kaunis Karhumäki Hankkeessa kunnostetaan Karhumäen kentän katsomo palvelemaan suuren yleisön ja urheiluseurojen tarpeita. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Koiratarvikkeet katon alle Raviradalle rakennetaan käytännöllinen ja katseenkestävä varastorakennus agilityesteiden ja muiden tarvikkeiden säilytystä varten. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kolotukset mäkeen Kumpu liikuttaa Torninmäen palveluita monipuolistetaan kyläkeinulla, ulkoliikuntalaitteilla ja kyykkäkentällä. Hankkeella lisätään alueen käyttöä ja edistetään kylän asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Lekker-paikka Kylätalon piha-alueesta luodaan viihtyisä ja turvallinen. Pihalla olevat vanhat telineet puretaan, piha-alue tasoitetaan ja alusta tehdään turvallisuusmääräykset täyttäväksi. Uudet leikkivälineet; keinuteline, kiikkulauta ja liukumäki-torni yhdistelmä pystytetään. Alue rajataan tielle päin aidalla, mikä lisää turvallisuutta ja antaa piha-alueelle lisää ilmettä. Lisäksi pihalle tehdään hiekkalaatikko sekä pihapöytä penkkeineen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Paremp silmäl Hankkeen tavoitteena on saada Pitkäjärven toimintakeskuksen ympäristöstä viihtyisämpi ja urheilukentät aktiiviseen käyttöön. Urheilukenttä ja rantalentiskenttä kunnostetaan ja päällystetään uudella hiekalla. Autoille tehdään lisää parkkipaikkoja, jotka kestävät käytön myös keväisin. Lasten leikkikeskuksesta tehdään monipuolinen, viihtyisä ja turvallinen lasten käyttää. Uimarannan pukukoppi maalataan, ympäristöä siistitään ja niitetään kaislaa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

15 7.4. Pyhät Polut Alueiden välisen Pyhät Polut -hankkeen kohderyhmänä ovat itsenäisesti vaeltavat sekä kotimaiset vaeltajaryhmät. Hankkeen aikana järjestetään opastettuja testivaelluksia ja vaelluksiin osallistuvilta kerätään palautteita ja kehittämisehdotuksia vaelluksista, ohjelmasta, sisällöstä ja vaellusreitin varrella käytetyistä palveluista. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Eukkojen kunniaksi Hankkeessa parannetaan Papinlahden virkistyskäyttöä ja palautetaan kulttuurihistoriallisen kirkonmäen maisema entiseen loistoonsa. Toimenpiteinä ovat ruokojen leikkuu, ruoppaus ja maisemapolun rakentaminen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Paukun vaimennus Virmutjoen ampumaradan ympäristön viihtyvyyttä ja radan käytettävyyttä parannetaan vaimentamalla ampumaradan aiheuttamaa ympäristömelua luodikkoja hirviradalla. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Tuu sukkelaa ajamaa Kurkvuoren motocross-rata Hankkeen tavoitteena on saada Imatralle reilun 15 vuoden tauon jälkeen Suomen Moottoriliiton luokituksia vastaava täysimittainen motocross-rata, jolla voidaan myös järjestää kilpailuja. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Koordinointihanke Reitit ja pelipaikat reilaan, osa 1. Koordinointihanke tähtää pienten yleishyödyllisten investointien toteuttamiseen koko Kärki-LEADERin alueella. Reitit ja pelipaikat reilaan hankkeessa kunnostetaan ulkoilureittejä, hiihtolatujen pohjia ja muita kylien liikuntapaikkoja. Koordinointihankkeen Reitit ja pelipaikat reilaan alahankkeet (6 kpl): Alahanke: Latupohjat kuntoon Kinnarniemessä Hankkeessa kunnostetaan 15 km pitkä Kinnarniemen kylälatu poistamalla puustoa, tasaamalla latupohjaa ja lisäämällä kyltitystä. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kuntoileva Karhumäki Karhumäen ja Ukonlinnan asutusalueen nykyinen kuntoilukatos puretaan, kuntoilualue kunnostetaan ja sinne hankitaan ruostumatonta terästä olevia kuntoiluvälineitä. 15

16 Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kumpu suksii ja tarpoo Kummunkylän latuverkostoa ja taukopaikkoja parannetaan. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Moottorikelkkaile turvallisesti Ruokolahdella Hankkeessa vaikutetaan moottorikelkkailun turvallisuuteen hankkimalla varoitus-, määräys- ja uramerkkejä, joilla merkitään urastoa sekä uralla että uran risteymäkohdissa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Merkittävä moottorikelkkaura Rautjärvellä Hankkeessa vaikutetaan moottorikelkkailun turvallisuuteen hankkimalla varoitus-, määräys- ja uramerkkejä, joilla merkitään urastoa sekä uralla että uran risteymäkohdissa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Futiksen verkko vahvaksi TOGETHER Hankkeella pyritään varmistamaan täysipäiväisen junioripäällikön toiminnan jatko seuran ja elinkeinoelämän resurssien avulla. Tavoitteena on myös luoda uusia konsepteja ja toimintamalleja Kylpylän alueen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi lisäämällä yrittäjien ja urheiluseuran välistä vuorovaikutusta. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry:n vetämä hanke, millä pyritään aktivoimaan kylätasolla reittien ja luonto-olosuhteiden käyttöä Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: I samma båt - samassa veneessä rf ry Toiminta-alue / område / area: Dragsfjärd, Houtskär/Houtskari, Iniö, Kimito/Kemiö, Korpo/Korppoo, Gustavs/Kustavi, Merimasku, Nagu/Nauvo, Pargas/Parainen, Rimito/Rymättylä, Finby/Särkisalo, Töfsala/Taivassalo, Velkua, Västanfjärd Fredrikaplan 1, Pargas puh. /tel , fax

17 8.1. Tanssiladon kunnostus Rahin Seudun Kyläyhdistys Kokonaisrahoitus: 9 949, 20 Julkinen rahoitus: 6 614,44 (70 %) 8.2. Pois kareilta Velkuan Kummelit ry Tavoite on saattaa yhteen eri saarilla asuvat lapset ohjatun ja valvotun virike- ja vapaa-ajantoiminnan piiriin. Hanke haastaa vanhempia mukaan jakamaan osavastuuta lasten vapaa-ajan toiminnasta. Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,50 (75 %) 8.3. Kylän yhteisen venelaiturin rakentaminen Näsetin kyläyhdistys ry Hankkeen tarkoituksena on lisätä Korppoon Näsetin kaava-alueen asukkaiden viihtytyyttä alueella ja parantaa Näsetin virkistys- ja vapaaajan käyttöä. Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: 8 820,00 ( 70 %) 9. Joensuun Seudun LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Joensuu (maaseutualueet), Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Niskakatu 4A, 3. krs, JOENSUU Puh. /tel fax toimisto(a)joensuu-leader.info 9.1. Pohjois-Karjalan Poniporukka ry: Ponipaini 2008 Tavoitteena on kehittää lapsi- ja nuorisotyötä Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomen alueella. Erilaisilla tapahtumilla, ohjauksella ja retkillä lisätään hevosharrastajien yhteisöllistä toimintaa ja lisätään maaseudun elinvoimaa. Yhteistyö eri yhdistysten, seurojen ja kerhojen kanssa toimii ponnahduslautana uusille ja vanhoille hevosharrastajille. Lisäksi yhteistyöllä pyritään takaamaan erilaiset harrastuspalvelut ja niiden jatkuvuus. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

18 9.2. Kunnasniemen kyläseura ry: Kunnaspirtti kaikille Kyläseura parantaa Kunnaspirttiä ja sen pihapiiriä edelleen. Pihapiirin sauna kunnostetaan, pihalle rakennetaan jätekatos, urheilukentälle rakennetaan huoltorakennus, pihapiiri kunnostetaan maatöillä ja istutuksilla. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Joensuun Agilityurheilijat ry: Pärnävaaran koiraurheilukeskus Yhdistys rakentaa koiraharrastajille Pärnävaaralle neliön suuruinen pääosin kylmän maapohjaisen hallin. Halliin tulee myös kokous- ja kahviotila. Hallia tarkoitus tarjota myös muille koiraharrastajille kuin agilityurheilijoille sekä muille mahdollisille käyttäjille esimerkiksi näyttelytoimintaan. Hallin hallinnointia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Polvijärven urheilijat ry: Jäähallin varustetason parantaminen, investointihanke Urheiluseura haluaa vaihtaa jäänhoitokoneensa. Nykyinen kone on vanha ja nestekaasukäyttöinen. Tavoitteena on hankkia käytetty sähkökäyttöinen kone sen käytettävyyden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Karelia-Soutu ry: Karelia-Soudun kehittämishanke Karelia-Soutua halutaan kehittää vastaanottamaan entistä enemmän ulkomaisia osallistujia. Soutua on pyydetty mukaan kansainväliseen soutukierrokseen, jossa muut tapahtumat ovat Kanadassa, Italiassa, Saksassa ja Liettuassa. Tapahtumaa halutaan kehittää kouluttamalla vapaaehtoisia, organisoimalla ja uudistamalla oheistapahtumia, kunnostamalla puitteita, panostamalla vieraskielisiin palveluihin ja markkinointiin. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry Toiminta-alue / område / area: Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu (maaseutualueet), Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki Kiilakiventie 1, OULU Puh. /tel pirjo.hongisto(at)jomma.fi 18

19 10.1. Hämeenjärventien eläinurheilukeskus Kiiminkien Hevosystävät ry, Valjaskatos, varustesuoja, valaistusta, maisemointia Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Laiturit Vaaralammelle ja Tervalammelle Ylikiimingin kalastuskunta Invalaiturit ja pitkospuut erityiskalastusalueelle Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Vihiluodon rantareitit hanke Vihiluodon Kyläyhdistys ry, Luontopolun rakentaminen Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Virpiniemen harjoitusrata Virpiniemen Hevosystävät Ry, Harjoitusratainvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Konttilanrannan kävelykate sekä pysäköintialueen rakennushanke Muhoksen Kalastus ja matkailuyhdistys Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Moottorikelkkaura IISO-ura Iiseudun kelkkailijat Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Koe elämää Honkimaalla Kiimingin Urheilijat ry, Rakennusinvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Este- ja kouluratsastuskaluston hankinta Talliremmi ry Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: 6 375, Kempeleenlahden retkiluisteluhanke Kempeleen kunta Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: ,00 19

20 Juoksukaruselli -Oulun seudun seurojen juoksuhanke nuorille Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö/virpiniemen liikuntaopisto, Nuorten aktivointihanke Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Lähiliikuntapaikan hanke Kylmälänkylän kyläyhdistys ry, Rakennusinvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Kekin Kesäpesis -juniori-ikäisten harrastepesistoiminta kesäkaudella Kempeleen Kiri ry/pesäpallojaosto Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: 5 738, Hevostalli-investointi Kiiminki Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Joutsenten Reitti ry Toiminta-alue / område / area: Huittinen, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala, Vampula, Äetsä Puistokatu 10, VAMMALA puh. /tel , , fax petri.rinne (at) joutsentenreitti.fi Anne ja Timo Mäki-Laurila: Punkalaitumen kuntosali Hämeenkyrön Talviuimarit ry: Lämmitysenergian talteenotto hyötykäyttöön ja laajennus Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hämeenkyrön talviuimarit: Talviuimareiden savusaunan ja laiturin rakentaminen Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry: Sähkökarting-auto Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

21 11.5. Hämeenkyrön Urheiluautoilijat: Hämeenkyrön monitoimirata Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Jumesniemen seudun kyläyhdistys: Koko kylä liikkeelle - kohtauspaikkana kyläsali Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Kokemäenjoen Veneilijät ry: Turvallisuutta ja viihtyvyyttä joelle Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Monako FK ry: Monakon karting-radan ja ympäristön kunnostus Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Mouhijärven metsästysseura: Ampumarata Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Roismalan ponnistus ry: Työkyky-yhteistyö viltistä ykkösketjuun Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Vammalan seudun Voima ry: Kaikille avointa urheilua ja liikuntavirikkeitä Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Vesaranta ry: Vesarannan virkistysalueen kehittäminen Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: JyväsRiihi ry Toiminta-alue / område / area: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen Asekatu 3, Jyväskylä, puh. /tel , toimisto (at) jyvasriihi.fi 21

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013 Armijärven Suojeluyhdistys ry: Nihattula ennen ja nyt Hankkeessa toteutetaan netissä julkaistava Nihattulan historiikki ja uusille asukkaille jaettava tervetuliaispaketti Katoavaa muistitietoa kootaan

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus:

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

KOILLISMAAN PIENIMUOTOISET INVESTOINNIT KOORDINOINTIHANKE

KOILLISMAAN PIENIMUOTOISET INVESTOINNIT KOORDINOINTIHANKE KOILLISMAAN PIENIMUOTOISET INVESTOINNIT KOORDINOINTIHANKE Pölkky PöllinParkkuun MM-kilpailut Jokijärvellä 1.1.2011 31.12.2011 LOPPURAPORTTI 1 KOILLISMAAN PIENIMUOTOISET INVESTOINNIT KOORDINOINTIHANKE 1.

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa PERUSSUOMALAISET NAISET RY Naiset * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Omaishoito: Arvo mittaamaton - arvostus nolla 1/15 3 Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy matkailu@mantyharju.fi Mäsek Oy

Lisätiedot