Julkaisusarja EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011"

Transkriptio

1 Julkaisusarja 2012 EU-eurot liikunnalle Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

2 SLU-Julkaisusarja 4/2012 Syksy 2012 Taitto: Soile Koskela ISSN: ISBN (pdf):

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 Leader toimintaryhmärahoitusta saaneet hankkeet... 5 Rakennerahastoista rahoitetut hankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitetut hankkeet Hämeen ELY-keskus Satakunnan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

4 JOHDANTO Tämä kartoitus jatkaa kahta aiempaa raporttia suomalaisista liikunnan ja urheilun EU-rahoitteisista hankkeista. Liikunnallisia EU-hankkeita kartoitettiin laajasti vuosina (alkuvuosi) ja Tämä kartoitus antaa yleiskuvan liikuntaa edistävistä EU-rahoitteisista hankkeista vuosina (alkuvuosi). Kartoitus koostuu rahoitussuunnittain kootuista hanke-esimerkeistä. Kartoituksessa on tarkasteltu seuraavien kansallisesti toteutettavien rahoitussuuntien hankkeita: 1. Leader -toimintaryhmärahoitukset (56 toimintaryhmää) 2. Rakennerahastojen (Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Euroopan aluekehitysrahoitus EAKR) hankerahoitukset 3. Manner-Suomen maaseutuohjelmaan perustuvat hankerahoitukset Tiedot on kerätty ajalla Mukana on pääosin ennen tiedonkeruun aloittamista hyväksytyt hankkeet. Tiedonkeruun kestosta johtuen mukana on kuitenkin myös joitakin myöhemmin hyväksyttyjä hankkeita. Esimerkiksi Maaseutuohjelmasta haetuissa hankkeissa tiedot on kerätty kesän 2011 aikana. Kerääjinä toimivat SLU-alueiden erityisasiantuntija Timo Hämäläinen, Lapin Urheiluopiston liikunnanohjaajaopiskelija (AMK) Henni Viljanmaa ja Kuortaneen Urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelija (LPT) Anne Pohto. Tiedot on kerätty mahdollisuuksien mukaan internet-tietokannoista. Käytännössä tämä on vaatinut internetsivujen kautta tietojen hakua sekä tarkennuspyyntöjä, EURA -rekisterin kautta tehtäviä hakuja sekä isoissa maaseutuohjelman hankkeissa Maaseutuviraston luvalla Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisiin palveluihin turvautumista. Mittavasta työmäärästä huolimatta kaikkia tietoja ei ole saatu kerättyä yhteismitallisesti. Kartoituksessa on yhteensä 621 liikuntaan liittyvän EU hankkeen tiedot (vrt yht. 468 kpl, +32,7%). Hankkeista valtaosa (512 kpl) on kokonaiskustannuksiltaan pieniä Leader -hankkeita. EAKR/ESR -hankkeita on 78 kpl ja maaseutuohjelman hankkeita 31 kpl. Vaikka määrällisesti rakennerahasto- ja maaseutuohjelmahankkeiden osuus vaikuttaa pieneltä, kokonaiskustannusten ja julkisen tuen näkökulmasta erityisesti rakennerahastohankkeiden osuus on merkittävä. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 72,2 miljoonaa euroa (vrt yht. 36,0 miljoonaa euroa, +100 %), josta puolet EAKR/ESR-hankkeiden, 40% Leaderhankkeiden ja 10% maaseutuohjelman hankkeiden kustannuksia. Vastaavasti hankkeiden saama julkinen tuki oli yhteensä 52,5 miljoonaa euroa (vrt arvio 26,2 miljoonaa euroa). 57 % tuesta kohdistui EAKR/ESR-hankkeille, 32% Leader -hankkeille ja 11% maaseutuohjelman hankkeille. Hanketietoja voidaan hyödyntää esimerkkeinä uusien hankkeiden suunnittelussa. Hankkeita koskevat tiedot ovat julkisia, eli hanketoteuttajat ovat velvollisia kertomaan hankkeestaan (yrityshankkeita lukuun ottamatta). 4

5 LEADER -TOIMINTARYHMÄRAHOITUSTA SAANEET HANKKEET Toimintaryhmien yhteystiedot (56 kpl) löytyvät linkistä: ko. nettisivulta löytyy paitsi kartta toimintaryhmistä, myös niiden yhteystiedot 1. Aisapari ry Toiminta-alue: Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi, Lapua, Vimpeli, Ylihärmä Kehätie 109, KAUHAVA puh./tel , aisapari (at) aisapari.net 1.1. Fröötilän luontouran kehittämishanke Hankkeessa kehitetään Kauhavan Fröötilän luontouraa mm. leventämällä aiemmin tehtyä kuntoradan jatko-osaa ja muokkaamalla uutta uraa. Näin kehitetään kuntouran talvikäyttöä. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Härmänmaan Latu ry Toteutumisalue: Paikallinen Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Haaruksen pistooliampumarata Hankkeen tavoitteena on rakentaa Alahärmän Haarukseen pistooliampumarata, joka palvelee kaikkia pistooliammunnan harrastajia ja joka myös tukee reserviläistoimintaa. Tarkoituksemme on luoda turvalliset puitteet ampumaurheilun harrastajille. Rataa varten on vuokrattu maa-alua paikasta, jossa radan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet ja radalla voidaan ammuntaa turvallisesti harrastaa. Radalla pystytään järjestämään ohjattua ammuntaa ja kouluttaa harrastajia turvalliseen ja vastuulliseen aseenkäyttöön. Julkinen tuki hankkeelle euroa. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Härmänmaan Latu ry Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Hiittirata Ravihevosten valmennukseen soveltuva, noin kilometrin mittainen ja viisi metriä leveä kivituhkapintainen suora. Hiittiradan päähän rakennetaan paikoitusalue, jossa on kolmen hevosen valjastamiseen tarkoitetut valjastuspaikat. 5

6 Julkinen tuki euroa. Hakijan tyyppi: Yhteisöhanke Hakijataho: Kauhavan Hevosjalostajain Rata oy Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Ilmailualatoiminnan esiselvityshanke Hanke on esiselvityshanke ilmailutoimialan vahvistamiseksi ja elinkeinoelämän monipuolistamiseksi sekä harrastusmahdollisuuksien tarjonnan parantamiseksi. Hankkeella etsitään tapoja edistää ilmailutoimialaa luoden asukkaille aktiviteetteja, viihtyisyyttä ja työpaikkoja. Hanke parantaa elinkeinotoiminnan, erityisesti matkailuyritysten toimintaympäristöä ja luo edellytyksiä ilmailuun liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ilmailutoimialan hyödyntämis- ja kehittämismahdollisuuksia paikallistasolla ja selvitetään varsinaisen hankkeen käynnistysedellytykset. Hakijataho: Kauhavan kaupunki Ajankohta: Kustannusarvio , Julkinen tuki euroa 1.5. Kalmookankaan moottoriurheilukeskuksen kehittämishanke, vaihe 1 Hankkeen investointien avulla alueelle luodaan turvalliset, määräysten mukaiset harrastus- ja kilpailuolosuhteet. Toimenpiteet sisältävät radan uusimisen ja kunnostamisen, tuomaritornin kunnostamisen sekä jätehuollon järjestämisen. Investointituki euroa Hakijataho: Autoliitto Härmän osasto Ajankohta: Kustannusarvio , tuki Kylän virkistysalueen kehittäminen Kyläläisten käytössä olevalle virkistysalueelle rakennetaan olemassa olevien grillikodan, käymälän, uimarannan ja lentopallokentän lisäksi nyt puuvaja, myyntikoju-uimakoppi, turva-aita, kannellinen hiekkalaatikko sekä leikki- ja kiipeilyvälineitä. Lisäksi hankitaan sähköliittymä, tehdään alueen sähköistys ja maisemointia sekä istutuksia. Tavoitteena on lisätä alueen virkistyskäyttöä, vetovoimaisuutta ja turvallisuutta. Julkinen tuki hankkeelle euroa. Hakijataho: Koskenvarren Kyläyhdistys ry Ajankohta: Kustannusarvio , tuki VILI- Virkistys ja liikunta-alueet kuntoon Hankkeella edistetään maaseudun yhteisöjen käytössä olevien alueiden monimuotoisuutta, viihtyisyyttä ja monipuolista käyttöä tukemalla maisemasuunnitelmien laatimista ja luonnon monimuotoisuusalueiden suunnittelua. Hankkeen kohderyhmänä ovat Aisaparin alueen kylät. Hanke on koordinointihanke, johon haetaan vähintään 10 alahanketta, joissa jokaisessa toteutetaan suunnitelma ympäristön parantamiseksi. Tämä tukipäätös koskee koordinoinnin osuutta. 6

7 Hakijataho: Aisapari ry Ajankohta: Kustannusarvio , Julkinen tuki euroa. 2. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Toiminta-alue / område / area: Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Lavia, Merikarvia, Parkano, Pomarkku, Siikainen, Suodenniemi Keskuskatu 51 b, Kankaanpää Puh. /tel , Fax juha.vanhapaasto (at) kankaanpaa.fi 2.1 Jämin toimintaympäristön kehittäminen pieninvestoinneilla Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan liikuntapaikkoja pieninvestoinneilla. Hakija: Jämijärven kunta Kokonaiskustannusarvio: , tuki Lumetusjärjestelmällä uutta uraa Jämin Jänteen hiihtotyölle Hakija: Jämin Jänne ry Kustannusarvio , tuki Virkistystä Vuorijärvenhovista Ympäristön kehittäminen mahdollisimman esteettömäksi. Sisäsaunan ja uimarannan tekeminen. Hakijana Kankaanpään seudun Reumayhdistys. Kustannusarvio: , tuki Massaliikettä Pohjois-Satakuntaa liikuntatapahtumahanke Tavoitteena on yhdessä urheiluseurojen kanssa synnyttää alueelle uusia vetovoimaisia massaliikunta- ja urheilutapahtumia. Kehitysprojekti. Hakija: PS Liiku Oy Kustannusarvio , tuki Pesämäki pyörimään Tavoitteena kehittä Pesämäkeen tuote-menu, jonka kautta koko Suomen moottoriurheileva kansa saadaan vierailemaan ja käyttämään Pesämäen moottoriurheiluympäristöä. Hakija: Honkajoen Moottorikerho ry Kustannusarvio , tuki Lunta Länsi-Suomeen Esiselvityshankkeessa kartoitetaan kolmen Länsi-Suomen maakunnan alueella ne seurat ja kunnat, jotka lähtisivät mukaan yhteishankkeeseen liikutettavan 7

8 lumetusjärjestelmän hankkimiseksi. Hakija: Satakunnan Hiihto ry Kustannusarvio: 5.700, tuki Selkänevan Compac-rata Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ja samalla kehittä Selkänevan haulikkorataa rakentamalla virallinen compac-rata. Hakija: Selkänevan Haulikkoratayhtymä Kustannusarvio: , tuki Isonevan ja Huidankeitaan palvelurakenteiden kunnostushanke Hanke käsittää mm. soidensuojelualueella olevien pitkospuureittien ja opasteiden kunnostamisen. Hakija: Pomarkun kunta Kustannusarvio: , tuki Haapasen pulkkamäki Hakija: Keskustan ala-asteen vanhempainyhdistys Kustannusarvio: , tuki Laitila Tuunajärven Monitoimitalon pihan ja pururadan investoinnit Hakija: Laitila-Tuunajärven kyläyhdistys Kustannusarvio: , tuki Kirin riveissä ulkoillen ja pyöräillen 2010 Hakija: Karvian Kiri ry Kustannusarvio: , tuki Aktion Österbotten rf Toiminta-alue / område / area: Kaskinen, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri-Maksamaa Handelsesplanaden 23 a, Vasa puh. /tel , info (at) aktion.fi 4. Elävä Kainuu LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi Kalliokatu 4, Kajaani puh. /tel / info(at)kainuuleader.fi 8

9 4.1. Toimintaedellytysten parantaminen Hannu Huttu, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 7.488,60, 35% 4.2. Kapasiteetin lisäys Villaset Avoin yhtiö, Hyrynsalmi Kokonaiskustannukset 3.900,00 Avustus 1.365,00, 35% 4.3. Kainuun laulajat lavalle Juminkeko-säätiö, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% 4.4. Hieronta- ja hoitovälineiden hankinta Tmi Mirja Kähkönen, Kuhmo Kokonaiskustannukset 2.250,00 Avustus 787,50, 35% 4.5. Toimintamalli tilojen käyttöönottamiseksi Kainuun Etu Oy Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 100% 4.6. Kylätalojen ja -tapahtumien kehittämishanke ProAgria Kainuun maaseutukeskus Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 80% 4.7. Kylätalojen ja -tapahtumien koulutushanke ProAgria Kainuun maaseutukeskus Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% 4.8. Kainuun erähenkinen ohjelmapalvelujen ja vesistömatkailun Starttihanke Kainuun Etu Oy Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,80, 90% 4.9. Tervatietokeskus Lotnikka, investoinnit Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 8.630,00, 75% 9

10 4.10. Tervatietokeskus Lotnikka, kehittäminen Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset 9.206,00 Avustus 8.285,40, 90% Uusi maja Taiga Spirit Sabrina Logeais, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus 6.193,95, 35% Karhulanvaarasta kajahtaa Suomussalmen kunta Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 100% Hossan henki Suomussalmen kunta Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% Kuvakaupan kehittäminen M-E Kuva Maarit Ahtonen, Kuhmo Kokonaiskustannukset 7.886,00 Avustus 2.760,10, 35% Troplan, Vuokatti Fishing Antti Harju, Sotkamo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,15, 35% Hyryn sysäys Hyrynsalmen Yrittäjät ry Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% Karun kaunis Lentiira Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,20, 90% Artemis-karhunhaukkurobotin kehittämishanke Iivantiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% 10

11 4.19. Kylät liikkeelle Kainuun Liikunta ry Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 90% Tulevaisuuden älykylä Ruhtinansalmi Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,20, 90% Perinteestä tulevaisuuteen Jonkerin kyläseura ry, Kuhmo Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,10, 90% Hiisipirtin keittiön varustaminen Hiisijärvi ry, Ristijärvi Kokonaiskustannukset 9.645,84 Avustus 7.234,38, 75% Ohjelmapalvelujen tuotteistaminen Tmi Vuokatti Action, Sotkamo Kokonaiskustannukset 5.212,30 Avustus 1.824,31, 35% Tsukotka Hossan Poropuisto, Suomussalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,50, 35% Edelweiss Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata ry, Hyrynsalmi Kokonaiskustannukset ,00 Avustus ,00, 75% 5. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Toiminta-alue / område / area: Järvenpää, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula, Vantaa Eteläinen Asemakatu 2 A 1. krs., Riihimäki puh. /tel emo (at) emory.fi 11

12 5.1. Hyvinkään Hiihtoseura ry, Paukunharjun maja, Hyvinkään Hiihtoseuran majan nykyaikaistaminen mm. vedensaannin, viemäröinnin ja saniteettitilojen osalta. EU ja valtio: ,00 Kokonaisrahoitus: , Riihimäen Seudun Kennelkerho ry, Koirien kilpailu- ja koulutuskeskuksen rakentamishanke, Hausjärvelle rakennetaan talviharjoittelun mahdollistava maapohjainen halli seutukunnan koiranharrastajien käyttöön. EU ja valtio: ,00 Kokonaisrahoitus: , Safariguru Oy Investointituki mönkkärisafariyrityksen käynnistämiseen, siirrettävän kylpytynnyrin kehittäminen. EU ja valtio: 5 621,78 Kokonaisrahoitus: , Tmi Easy Hand, Koiraurheilukeskuksen perustaminen -> mattoinvestointi Investointituki käynnistyvän koiraurheilukeskuksen lattiamattoon EU ja valtio: 5 301,14 Kokonaisrahoitus: ,10 6. Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry Toiminta-alue / område / area: Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila Mariankatu 8 A 3.krs, Lahti puh. /tel , fax etpaha (at) phnet.fi 6.1. Metsäpolku hanke Hollolan 4H-yhdistys Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,00 (80 %) 6.2. Jalkapallohallihanke Orimattilan Pedot ry Kokonaisrahoitus: ,02 Julkinen rahoitus: ,61 (60 %) 12

13 6.3. Lapset liikkumaan Mallusjoen nuorisoseura ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,60 (60 %) 6.4. Seestan leikkipuisto Manna ry Kokonaisrahoitus: ,18 Julkinen rahoitus: ,51 (60 %) 6.5. Issikkarata - Islanninhevosten kilpailuradan rakentaminen Hestamannafélagid Jálkur ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,80 (60 %) 6.6. Lumitykkihanke Hollolan urheilijat -46 RY Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,00 (60 %) 6.7. Ampumaradan kunnostushanke Orimattilan reserviläiset ry Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,80 (60 %) 7. Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti Rantatie 16, Särkisalmi puh. /tel , , fax karki.leader (at) co.inet.fi Julkisen tuen lisäksi hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankehaku on Leader-ryhmissä jatkuva Rajaleikkuri Rajaleikkuri on kolmen kunnan, Parikkalan, Punkaharjun ja Kesälahden alueelle painottuva kansallispelimme pesäpallon elävöittämishanke. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten pesistoiminnan kehittäminen, aikuisten harraste/kuntopesiksen aloittaminen, yhteistyön lisääminen, koulutukseen panostaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

14 7.2. Rajan ihme Lasten raamattupuisto Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Lasten raamattupuiston toimintaa varten kunnolliset toimitilat (taidenäyttelytilat, tiedeosasto, pienoismalliosasto, kokoontumistilaa, opetustilaa, toimistotilat ja majoitustilaa) ja rakentaa ulos opetusja elämyspuisto. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Koordinointihankkeen Karjalainen katseenvangitsija alahankkeet: Alahanke: Kaunis Karhumäki Hankkeessa kunnostetaan Karhumäen kentän katsomo palvelemaan suuren yleisön ja urheiluseurojen tarpeita. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Koiratarvikkeet katon alle Raviradalle rakennetaan käytännöllinen ja katseenkestävä varastorakennus agilityesteiden ja muiden tarvikkeiden säilytystä varten. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kolotukset mäkeen Kumpu liikuttaa Torninmäen palveluita monipuolistetaan kyläkeinulla, ulkoliikuntalaitteilla ja kyykkäkentällä. Hankkeella lisätään alueen käyttöä ja edistetään kylän asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Lekker-paikka Kylätalon piha-alueesta luodaan viihtyisä ja turvallinen. Pihalla olevat vanhat telineet puretaan, piha-alue tasoitetaan ja alusta tehdään turvallisuusmääräykset täyttäväksi. Uudet leikkivälineet; keinuteline, kiikkulauta ja liukumäki-torni yhdistelmä pystytetään. Alue rajataan tielle päin aidalla, mikä lisää turvallisuutta ja antaa piha-alueelle lisää ilmettä. Lisäksi pihalle tehdään hiekkalaatikko sekä pihapöytä penkkeineen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Paremp silmäl Hankkeen tavoitteena on saada Pitkäjärven toimintakeskuksen ympäristöstä viihtyisämpi ja urheilukentät aktiiviseen käyttöön. Urheilukenttä ja rantalentiskenttä kunnostetaan ja päällystetään uudella hiekalla. Autoille tehdään lisää parkkipaikkoja, jotka kestävät käytön myös keväisin. Lasten leikkikeskuksesta tehdään monipuolinen, viihtyisä ja turvallinen lasten käyttää. Uimarannan pukukoppi maalataan, ympäristöä siistitään ja niitetään kaislaa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

15 7.4. Pyhät Polut Alueiden välisen Pyhät Polut -hankkeen kohderyhmänä ovat itsenäisesti vaeltavat sekä kotimaiset vaeltajaryhmät. Hankkeen aikana järjestetään opastettuja testivaelluksia ja vaelluksiin osallistuvilta kerätään palautteita ja kehittämisehdotuksia vaelluksista, ohjelmasta, sisällöstä ja vaellusreitin varrella käytetyistä palveluista. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Eukkojen kunniaksi Hankkeessa parannetaan Papinlahden virkistyskäyttöä ja palautetaan kulttuurihistoriallisen kirkonmäen maisema entiseen loistoonsa. Toimenpiteinä ovat ruokojen leikkuu, ruoppaus ja maisemapolun rakentaminen. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Paukun vaimennus Virmutjoen ampumaradan ympäristön viihtyvyyttä ja radan käytettävyyttä parannetaan vaimentamalla ampumaradan aiheuttamaa ympäristömelua luodikkoja hirviradalla. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Tuu sukkelaa ajamaa Kurkvuoren motocross-rata Hankkeen tavoitteena on saada Imatralle reilun 15 vuoden tauon jälkeen Suomen Moottoriliiton luokituksia vastaava täysimittainen motocross-rata, jolla voidaan myös järjestää kilpailuja. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Koordinointihanke Reitit ja pelipaikat reilaan, osa 1. Koordinointihanke tähtää pienten yleishyödyllisten investointien toteuttamiseen koko Kärki-LEADERin alueella. Reitit ja pelipaikat reilaan hankkeessa kunnostetaan ulkoilureittejä, hiihtolatujen pohjia ja muita kylien liikuntapaikkoja. Koordinointihankkeen Reitit ja pelipaikat reilaan alahankkeet (6 kpl): Alahanke: Latupohjat kuntoon Kinnarniemessä Hankkeessa kunnostetaan 15 km pitkä Kinnarniemen kylälatu poistamalla puustoa, tasaamalla latupohjaa ja lisäämällä kyltitystä. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kuntoileva Karhumäki Karhumäen ja Ukonlinnan asutusalueen nykyinen kuntoilukatos puretaan, kuntoilualue kunnostetaan ja sinne hankitaan ruostumatonta terästä olevia kuntoiluvälineitä. 15

16 Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Kumpu suksii ja tarpoo Kummunkylän latuverkostoa ja taukopaikkoja parannetaan. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Moottorikelkkaile turvallisesti Ruokolahdella Hankkeessa vaikutetaan moottorikelkkailun turvallisuuteen hankkimalla varoitus-, määräys- ja uramerkkejä, joilla merkitään urastoa sekä uralla että uran risteymäkohdissa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Alahanke: Merkittävä moottorikelkkaura Rautjärvellä Hankkeessa vaikutetaan moottorikelkkailun turvallisuuteen hankkimalla varoitus-, määräys- ja uramerkkejä, joilla merkitään urastoa sekä uralla että uran risteymäkohdissa. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Futiksen verkko vahvaksi TOGETHER Hankkeella pyritään varmistamaan täysipäiväisen junioripäällikön toiminnan jatko seuran ja elinkeinoelämän resurssien avulla. Tavoitteena on myös luoda uusia konsepteja ja toimintamalleja Kylpylän alueen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi lisäämällä yrittäjien ja urheiluseuran välistä vuorovaikutusta. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hyvinvointia kylille liikunnasta ja ympäristöstä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry:n vetämä hanke, millä pyritään aktivoimaan kylätasolla reittien ja luonto-olosuhteiden käyttöä Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: I samma båt - samassa veneessä rf ry Toiminta-alue / område / area: Dragsfjärd, Houtskär/Houtskari, Iniö, Kimito/Kemiö, Korpo/Korppoo, Gustavs/Kustavi, Merimasku, Nagu/Nauvo, Pargas/Parainen, Rimito/Rymättylä, Finby/Särkisalo, Töfsala/Taivassalo, Velkua, Västanfjärd Fredrikaplan 1, Pargas puh. /tel , fax

17 8.1. Tanssiladon kunnostus Rahin Seudun Kyläyhdistys Kokonaisrahoitus: 9 949, 20 Julkinen rahoitus: 6 614,44 (70 %) 8.2. Pois kareilta Velkuan Kummelit ry Tavoite on saattaa yhteen eri saarilla asuvat lapset ohjatun ja valvotun virike- ja vapaa-ajantoiminnan piiriin. Hanke haastaa vanhempia mukaan jakamaan osavastuuta lasten vapaa-ajan toiminnasta. Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: ,50 (75 %) 8.3. Kylän yhteisen venelaiturin rakentaminen Näsetin kyläyhdistys ry Hankkeen tarkoituksena on lisätä Korppoon Näsetin kaava-alueen asukkaiden viihtytyyttä alueella ja parantaa Näsetin virkistys- ja vapaaajan käyttöä. Kokonaisrahoitus: ,00 Julkinen rahoitus: 8 820,00 ( 70 %) 9. Joensuun Seudun LEADER ry Toiminta-alue / område / area: Joensuu (maaseutualueet), Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Niskakatu 4A, 3. krs, JOENSUU Puh. /tel fax toimisto(a)joensuu-leader.info 9.1. Pohjois-Karjalan Poniporukka ry: Ponipaini 2008 Tavoitteena on kehittää lapsi- ja nuorisotyötä Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomen alueella. Erilaisilla tapahtumilla, ohjauksella ja retkillä lisätään hevosharrastajien yhteisöllistä toimintaa ja lisätään maaseudun elinvoimaa. Yhteistyö eri yhdistysten, seurojen ja kerhojen kanssa toimii ponnahduslautana uusille ja vanhoille hevosharrastajille. Lisäksi yhteistyöllä pyritään takaamaan erilaiset harrastuspalvelut ja niiden jatkuvuus. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

18 9.2. Kunnasniemen kyläseura ry: Kunnaspirtti kaikille Kyläseura parantaa Kunnaspirttiä ja sen pihapiiriä edelleen. Pihapiirin sauna kunnostetaan, pihalle rakennetaan jätekatos, urheilukentälle rakennetaan huoltorakennus, pihapiiri kunnostetaan maatöillä ja istutuksilla. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Joensuun Agilityurheilijat ry: Pärnävaaran koiraurheilukeskus Yhdistys rakentaa koiraharrastajille Pärnävaaralle neliön suuruinen pääosin kylmän maapohjaisen hallin. Halliin tulee myös kokous- ja kahviotila. Hallia tarkoitus tarjota myös muille koiraharrastajille kuin agilityurheilijoille sekä muille mahdollisille käyttäjille esimerkiksi näyttelytoimintaan. Hallin hallinnointia varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Polvijärven urheilijat ry: Jäähallin varustetason parantaminen, investointihanke Urheiluseura haluaa vaihtaa jäänhoitokoneensa. Nykyinen kone on vanha ja nestekaasukäyttöinen. Tavoitteena on hankkia käytetty sähkökäyttöinen kone sen käytettävyyden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Karelia-Soutu ry: Karelia-Soudun kehittämishanke Karelia-Soutua halutaan kehittää vastaanottamaan entistä enemmän ulkomaisia osallistujia. Soutua on pyydetty mukaan kansainväliseen soutukierrokseen, jossa muut tapahtumat ovat Kanadassa, Italiassa, Saksassa ja Liettuassa. Tapahtumaa halutaan kehittää kouluttamalla vapaaehtoisia, organisoimalla ja uudistamalla oheistapahtumia, kunnostamalla puitteita, panostamalla vieraskielisiin palveluihin ja markkinointiin. Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry Toiminta-alue / område / area: Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu (maaseutualueet), Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki Kiilakiventie 1, OULU Puh. /tel pirjo.hongisto(at)jomma.fi 18

19 10.1. Hämeenjärventien eläinurheilukeskus Kiiminkien Hevosystävät ry, Valjaskatos, varustesuoja, valaistusta, maisemointia Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Laiturit Vaaralammelle ja Tervalammelle Ylikiimingin kalastuskunta Invalaiturit ja pitkospuut erityiskalastusalueelle Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Vihiluodon rantareitit hanke Vihiluodon Kyläyhdistys ry, Luontopolun rakentaminen Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Virpiniemen harjoitusrata Virpiniemen Hevosystävät Ry, Harjoitusratainvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Konttilanrannan kävelykate sekä pysäköintialueen rakennushanke Muhoksen Kalastus ja matkailuyhdistys Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Moottorikelkkaura IISO-ura Iiseudun kelkkailijat Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Koe elämää Honkimaalla Kiimingin Urheilijat ry, Rakennusinvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Este- ja kouluratsastuskaluston hankinta Talliremmi ry Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: 6 375, Kempeleenlahden retkiluisteluhanke Kempeleen kunta Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: ,00 19

20 Juoksukaruselli -Oulun seudun seurojen juoksuhanke nuorille Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö/virpiniemen liikuntaopisto, Nuorten aktivointihanke Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Lähiliikuntapaikan hanke Kylmälänkylän kyläyhdistys ry, Rakennusinvestointi Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Kekin Kesäpesis -juniori-ikäisten harrastepesistoiminta kesäkaudella Kempeleen Kiri ry/pesäpallojaosto Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: 5 738, Hevostalli-investointi Kiiminki Kokonaiskustannukset: Julkinen rahoitus: , Joutsenten Reitti ry Toiminta-alue / område / area: Huittinen, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Punkalaidun, Vammala, Vampula, Äetsä Puistokatu 10, VAMMALA puh. /tel , , fax petri.rinne (at) joutsentenreitti.fi Anne ja Timo Mäki-Laurila: Punkalaitumen kuntosali Hämeenkyrön Talviuimarit ry: Lämmitysenergian talteenotto hyötykäyttöön ja laajennus Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hämeenkyrön talviuimarit: Talviuimareiden savusaunan ja laiturin rakentaminen Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry: Sähkökarting-auto Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki:

21 11.5. Hämeenkyrön Urheiluautoilijat: Hämeenkyrön monitoimirata Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Jumesniemen seudun kyläyhdistys: Koko kylä liikkeelle - kohtauspaikkana kyläsali Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Kokemäenjoen Veneilijät ry: Turvallisuutta ja viihtyvyyttä joelle Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Monako FK ry: Monakon karting-radan ja ympäristön kunnostus Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Mouhijärven metsästysseura: Ampumarata Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Roismalan ponnistus ry: Työkyky-yhteistyö viltistä ykkösketjuun Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Vammalan seudun Voima ry: Kaikille avointa urheilua ja liikuntavirikkeitä Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: Vesaranta ry: Vesarannan virkistysalueen kehittäminen Kokonaiskustannukset: Julkinen tuki: JyväsRiihi ry Toiminta-alue / område / area: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen Asekatu 3, Jyväskylä, puh. /tel , toimisto (at) jyvasriihi.fi 21

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tilatunnusten määrä (kpl)

Tilatunnusten määrä (kpl) Sähköisen tukihakemuksen tehneiden maatilojen osuudet alueittain, 30.4.2012 TEK Tilatunnusten (kpl) määrä Uudenmaan 3901 1128 28,92 % Varsinais-Suomen 6449 2590 40,16 % Satakunnan 3858 1549 40,15 % Hämeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 4.6.2014 Kunnan tulevaisuuden haasteita Kestävän kuntatalouden ratkaisut Sopimusohjauksen

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Kunnat 2013 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2013 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2013 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2013 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Kunnat 2012 Maakunnat 2012

Kunnat 2012 Maakunnat 2012 Kunnat 2012 Maakunnat 2012 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2012 kotikunta Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1128/33/2010 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa

Lisätiedot

Kunnat ja maakunnat, verovuosi Maakunnat Kunnat 2009

Kunnat ja maakunnat, verovuosi Maakunnat Kunnat 2009 Kunnat ja maakunnat, verovuosi 2010 Kunnat 2009 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2010 kotikunta Maakunnat 2009 Valtioneuvoston päätös maakunnista vuodelta 1998 (VNP 177/1998) 020

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä 1129/33/2010 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Viestintävirasto LIITE /9510/ (7) Yleispalveluyrityksen nimeäminen puhelinpalvelujen tarjontaan ja valinnan peruste

Viestintävirasto LIITE /9510/ (7) Yleispalveluyrityksen nimeäminen puhelinpalvelujen tarjontaan ja valinnan peruste 1776/9510/2010 1 (7) Yleispalveluyrityksen nimeäminen puhelinpalvelujen tarjontaan ja valinnan peruste Kunta tai kunnan osa Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Artjärvi Asikkala Askola Aura Nimetty yleispalveluyritys

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Palvelurakenteen valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017 ja tilanne vuonna 2011/2012 kunnittain ja maakunnittain Kuntaliitto 3.10.

Palvelurakenteen valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2017 ja tilanne vuonna 2011/2012 kunnittain ja maakunnittain Kuntaliitto 3.10. Väestö 31.12. * 75 vuotta täyttäneet * 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä * Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä ** Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta

Lisätiedot

Dnro 1158/31/2010. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2010

Dnro 1158/31/2010. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2010 Dnro 1158/31/2010 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2011 Annettu Helsingissä 29. päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Dnro 803/31/2011. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011

Dnro 803/31/2011. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011 Dnro 803/31/2011 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2012 Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Dnro 1996/31/2008. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2008

Dnro 1996/31/2008. LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2008 Dnro 1996/31/2008 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2009 Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2008 Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017

KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017 KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017 Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Anianpellon koulun lähiliikuntapaikka Askola Aura Brändö Eckerö Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Finström Forssa

Lisätiedot

KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017

KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017 KUNTA LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKE 2017 Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Anianpellon koulun lähiliikuntapaikka Askola Aura Brändö Eckerö Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Finström Forssa

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

81 Hartola ,50 9,20-12, ,03 0,17 0,17 0,17 0,17 82 Hattula ,00 7,70-12, ,02 0,01 0,01

81 Hartola ,50 9,20-12, ,03 0,17 0,17 0,17 0,17 82 Hattula ,00 7,70-12, ,02 0,01 0,01 VM/KAO Kuntien talouden tasapainotilan muutos ja sen laskennallinen paine kunnallisveroprosenttiin - vuoden 2016 tasolla (arviolaskelma) - kunnan taloutta ja sen muutosta tarkastellaan ns. tasapainotilalla,

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot