Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010"

Transkriptio

1

2 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin Telekopio (09) /2010 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jouko Nieminen Kehityspäällikkö Varsinais-Suomen ELY-keskus Julkaisuaika Maaliskuu 2010 Toimeksiantaja(t) Työ- ja elinkeinoministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Tiivistelmä Maamme seutukunnista suurimmassa osassa elinkeinoelämän ja työllisyyden tila on edelleen heikko, vaikka maailmatalouden kasvusta on jo merkkejä. Alueiden reaalitalouden kannalta positiiviset ja konkreettiset signaalit ovat harvassa. Kuluvan vuoden kevät ja kesä tulevat olemaan varsin ankeat ja vasta syksyllä on odotettavissa kirkastumista. Työpaikkoja syntyy niukasti ja työttömyys kasvaa vielä loppuvuoden. Tilannetta vaikeuttaa heikon suhdannetilanteen kanssa samaan aikaan käynnissä oleva teollisuuden rakennemuutos. Suuria alueellisia vaikutuksia on paperi- ja metsäteollisuuden leikkausten lisäksi elektroniikkateollisuuden, metalliteollisuuden ja puutuoteteollisuuden saneerauksilla. Lisäuhkana ovat tuotannon siirtymiset halvemman kustannustason maihin. Laivanrakennusteollisuuden vakava tilanne on erityinen huolen aihe Varsinais-Suomessa. Viennin elpyminen on hidasta ja teollisuuden tilauskanta on edelleen alhaisella tasolla. Vaikka lievää piristymistä onkin tapahtumassa, kestää aikansa ennen kuin tilaukset realisoituvat ja näkyvät koko tuotantoketjussa. Vaikeimmassa tilanteessa ovat alihankintayritykset, jotka ovat riippuvaisia isojen yritysten tilauskannasta ja globaaleista suhdanteista. Lomautukset ovat edelleen yleisiä ja uhkana on, että taantuman pitkittyessä useat lomautukset päättyvät irtisanomisiin. Yritysten lopettaminen ja konkurssit tulevat lisääntymään. Talouden taantuma on leviämässä myös kauppaan ja palvelusektorille, jossa työllisyysvaikutukset ovat vasta nyt alkamassa näkyä. Erityisissä vaikeuksissa näyttäisivät olevan erikoistavarakauppa ja pienemmät palveluyritykset. Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt hyvänä, mutta lisääntyvä työttömyys tulee vaikuttamaan ostovoimaan. Yleisestä ankeudesta huolimatta alueilla tapahtuu myös positiivista kehitystä. Vaikka teollisuudessa kiinteät investoinnit ovat vähäisiä, panostetaan tuotekehitykseen ilahduttavasti. Uusia yrityksiä perustetaan aktiivisesti ja yritysneuvonnan tarve on kasvanut. Työttömyyden kasvaessa kiinnostus yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen kasvaa. Kaivostoiminnan kasvu jatkuu edelleen vahvana, mikä vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä varsinkin Pohjois- ja Itä- Suomessa. Uusiutuvan energian merkitys kasvaa nopeasti ja käynnissä on useita bioenergian tuotantoon liittyviä hankkeita. Tuulivoimalahankkeita on useilla seuduilla. Rakennusalan tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Elvytystoimet ja julkinen rakentaminen ovat auttaneet rakentamisen alaa. Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Maataloudessa viljan hinnan alhaisuus heikentää viljatilojen kannattavuutta. Toisaalta kotieläintiloilla tilanne on parempi, sillä rehun hinta on alentunut viljan hinnan laskun myötä. Metsätalous on elpymässä, puukauppa piristyi viime vuoden lopulla myyntitulojen verohuojennusten myötä. Työttömyys on edelleen kasvussa koko maassa. Miesten osuus työttömyydestä on kasvanut selvästi voimakkaammin kuin naisten. Erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden kasvu ja vastavalmistuneiden työllistymisen vaikeudet. Kesätyöpaikat ovat edelleen kiven alla. Yli 50-vuotiaiden työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat lähteneet kasvuun ja tilanne pahenee nopeasti kuluvan vuoden aikana. Työvoiman kysyntä on hiljaista. Työpaikkoja avautuu lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä erilaisiin myynti- ja markkinointitehtäviin. TEM:n yhteyshenkilönä: Konserniohjausyksikkö/ Toimialapalvelu/Esa Tikkanen, puh ELY-keskusten yhdyshenkilö: Kehityspäällikkö Jouko Nieminen, ; puh Asiasanat Seutukuntien kehitysnäkymät, aluetalous, aluekehitys, työllisyys ISSN Kokonaissivumäärä 183 Julkaisija Työ- ja elinkeinoministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta - Kustantaja

5 4 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu alueelliset talousnäkymät 1/2010

6 Sisällysluettelo Saatteeksi... 7 Yhteenveto... 8 Yhteenveto alueittain Uudenmaan ELY-keskus Helsingin seutukunta Raaseporin seutukunta Porvoon seutukunta Loviisan seutukunta Varsinais-Suomen ELY-keskus Turun seutukunta Salon seutukunta Loimaan seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Satakunnan ELY-keskus Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunnan seutukunta Pirkanmaan ELY-keskus Etelä-Pirkanmaan seutukunta Tampereen seutukunta Ylä-Pirkanmaan seutukunta Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta Lounais-Pirkanmaan seutukunta Luoteis-Pirkanmaan seutukunta Hämeen ELY-keskus Lahden seutukunta Heinolan seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Riihimäen seutukunta Forssan seutukunta Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Imatran seutukunta Lappeenrannan seutukunta Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelin seutukunta Pieksämäen seutukunta Savonlinnan seutukunta Pohjois-Savon ELY-keskus Kuopion seutukunta Ylä-Savon seutukunta Koillis-Savon seutukunta Sisä-Savon seutukunta Varkauden seutukunta alueelliset talousnäkymät 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 5

7 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Joensuun seutukunta Keski-Karjalan seutukunta Pielisen Karjalan seutukunta Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylän seutukunta Joutsan seutukunta Jämsän seutukunta Keuruun seutukunta Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Äänekosken seutukunta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Suupohjan seutukunta Seinäjoen seutukunta Järviseudun seutukunta Kuusiokuntien seutukunta Pohjanmaan ELY-keskus Vaasan seutukunta Kyrönmaan seutukunta Suupohjan rannikkoseutu Pietarsaaren seutukunta Kokkolan seutukunta Kaustisten seutukunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulun seutukunta Koillismaan seutukunta Oulunkaaren seutukunta Raahen seutukunta Nivala-Haapajärven seutukunta Siikalatvan seutukunta Ylivieskan seutukunta Kainuun ELY-keskus Kajaanin seutukunta Kehys-Kainuun seutukunta Lapin ELY-keskus Rovaniemen seutukunta Kemi-Tornion seutukunta Torniolaakson seutukunta Itä-Lapin seutukunta Tunturi-Lapin seutukunta Pohjois-Lapin seutukunta Liite 1 Keskeisiä tilastoja TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu alueelliset talousnäkymät 1/2010

8 Saatteeksi Alueelliset talousnäkymät -katsaus on kaksi kertaa vuodessa päivitettävä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten ja muiden keskeisten aluekehittäjien näkemykset seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tämän katsauksen tiedot tuotettiin helmikuussa Seuraava katsaus julkaistaan elokuussa Alueelliset arviot ja analyysit on toteutettu ELY-keskusten johdolla. ELY-keskukset hyödynsivät arvioissaan mm. TE-toimistojen, maakuntien liittojen, Finnveran, alueellisten elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen näkemyksiä. Myös useat työllisyyden edistämistoimikunnat kytkeytyivät prosessiin. Monissa ELY-keskuksissa toteutettiin osana katsauksen laatimisprosessia aluetoimijoiden yhteinen paneeli, jossa osallistujat yhdessä pohtivat seutukuntien nykytilaa, tulevaisuutta ja tarvittavia toimenpiteitä. Taustatiedon keräämisessä hyödynnettiin www-kyselyä (zef-kysely), johon vastasi 467 asiantuntijaa eri puolilta maata. Alueiden arvioinnissa on kolme ajankohtaa: 1) Arvio nykytilasta verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen 2) Tilanne 6 kk:n kuluttua verrattuna nykytilaan 3) Tilanne vuoden kuluttua verrattuna nykytilaan Arviointikohteita ovat elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehitys, työttömyys ja työvoiman kysyntä sekä työvoiman saatavuus. Arviointiasteikko on viisiportainen, jossa vaihtoehdot ovat: ++ Paljon parempi, + Parempi, 0 Ennallaan/nykytasolla, Heikompi, Paljon heikompi Aluekohtaisia tulevaisuuden kehitysarvioita tulkittaessa on syytä huomioida, että alueen kehitysnäkymiä verrataan suhteessa alueen nykytilaan ja aiempaan kehitykseen. ELY-keskualuetta tai seutukuntaa verrataan siis itseensä eikä toisiin alueisiin tai esim. koko maan keskimääräiseen kehitykseen. Katsauksen laatiminen ei olisi onnistunut ilman laajaa yhteistyöverkostoa. Haluan kiittää zef-kyselyyn vastanneita sekä aluepaneeleihin osallistuneita asiantuntijoita arvokkaista näkemyksistänne. Erityiskiitokset kuuluvat katsauksen kirjoitustyöhön osallistuneille työtovereilleni ELY-keskuksissa, joiden työpanos on ollut keskeinen. Turussa Jouko Nieminen alueelliset talousnäkymät 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 7

9 Yhteenveto Alueelliset talousnäkymät 1/2010 katsauksen tiedot perustuvat tilanteeseen helmikuun 2010 lopussa. Katsauksen perustana ovat tammi-helmikuun aikana toteutetun www-kyselyn vastaukset sekä ELY-keskusten helmikuussa järjestämät arviointitilaisuudet. Alueelliset arviot on toteutettu ELY-keskusten johdolla yhteistyössä TE-toimistojen, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, maakuntien liittojen, Finnveran, kauppakamarien, yrittäjäjärjestöjen sekä muiden aluekehittäjien kanssa. TE-toimistojen työllisyyden edistämistoimikuntien näkemyksiä on myös hyödynnetty katsauksen valmistelussa. Useimmilla alueilla ollaan tällä hetkellä talouden aallonpohjassa ja positiiviset signaalit ovat harvassa. Kevät ja kesä tulevat olemaan varsin ankeat ja vasta syksyllä on odotettavissa kirkastumista. Työpaikkoja syntyy niukasti ja työttömyys kasvaa vielä loppuvuoden. Tilannetta vaikeuttaa heikon suhdannetilanteen kanssa samaan aikaan käynnissä oleva teollisuuden rakennemuutos. Suuria alueellisia vaikutuksia on paperi- ja metsäteollisuuden leikkausten lisäksi elektroniikkateollisuuden, metalliteollisuuden ja puutuoteteollisuuden saneerauksilla. Uhkana on lisäleikkausten lisäksi tuotannon siirtyminen halvemman kustannustason maihin. Laivanrakennusteollisuuden vakava tilanne on huolen aihe Varsinais-Suomessa. Viennin elpyminen on hidasta ja teollisuuden tilauskanta on edelleen alhaisella tasolla. Vaikka lievää piristymistä onkin tapahtumassa, kestää aikansa ennen kuin tilaukset realisoituvat ja näkyvät koko tuotantoketjussa. Vaikeimmassa tilanteessa ovat alihankintayritykset, jotka ovat riippuvaisia isojen yritysten tilauskannasta ja globaaleista suhdanteista. Lomautukset ovat edelleen yleisiä ja uhkana on, että taantuman pitkittyessä useat lomautukset päättyvät irtisanomisiin. Yritysten lopettaminen ja konkurssit tulevat lisääntymään. Talouden taantuma on leviämässä myös kauppaan ja palvelusektorille, jossa työllisyysvaikutukset ovat vasta nyt alkamassa näkyä. Erityisissä vaikeuksissa näyttäisivät olevan erikoistavarakauppa ja pienemmät palveluyritykset. Kaupan keskittyminen jatkuu ja isoilla toimijoilla on edelleen investointisuunnitelmia. Yleisestä ankeudesta huolimatta alueilla tapahtuu myös positiivista kehitystä. Vaikka teollisuudessa kiinteät investoinnit ovat vähäisiä, panostetaan tuotekehitykseen ilahduttavasti. Uusia yrityksiä perustetaan aktiivisesti ja yritysneuvonnan tarve on kasvanut. Työttömyyden kasvaessa kiinnostus yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen kasvaa. Kaivostoiminnan kasvu jatkuu edelleen vahvana, mikä vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Uusiutuvan energian merkitys kasvaa nopeasti ja käynnissä on useita bioenergian tuotantoon liittyviä hankkeita. Pohjanmaalle tärkeässä veneteollisuudessa on piristymisen merkkejä. Valmistalojen kysyntä on kasvussa ja sahoilla tilanne on parantunut. Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Rakennusalan tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Elvytystoimet ja julkinen rakentaminen ovat auttaneet rakentamisen alaa. Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Työttömyys on edelleen kasvussa koko maassa. Miesten osuus työttömyydestä on kasvanut selvästi voimakkaammin kuin naisten. Erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden kasvu ja vastavalmistuneiden työllistymisen vaikeudet. Kesätyöpaikat ovat edelleen kiven alla. 8 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu alueelliset talousnäkymät 1/2010

10 Yli 50-vuotiaiden työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat lähteneet kasvuun ja tilanne pahenee nopeasti kuluvan vuoden aikana. Työvoiman kysyntä on hiljaista. Työpaikkoja avautuu lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä erilaisiin myynti- ja markkinointitehtäviin. Työvoiman saatavuuden ongelmia on käytännössä enää sosiaali- ja terveyspalveluissa. Talouden kasvun alkaessa työvoiman saatavuuden ongelmat kärjistyvät kuitenkin nopeasti. alueelliset talousnäkymät 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 9

11 Yhteenveto alueittain Uudenmaan ELY-keskus Taantuma on koetellut Uuttamaata pahasti. Helsingin seudun tuotanto on supistunut 2009 lopussa yhtä rajusti kuin vuoden alkupuolella. Teollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa ja liikenteessä jyrkkä lasku on jatkunut, mutta nyt talvella suhdanteiden odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Teollisuuden ja rakentamisen tilauskirjat ovat yhä ohuet. Asuntorakentaminen näyttää olevan hiukan elpymässä. Kaupan ja palveluiden investointien odotetaan vielä vähentyvän tänä vuonna. Palvelualoilla muutokset ovat verrattain pieniä. Kotitalouksien palvelut jatkavat kasvuaan. Alueelle tärkeissä liike-elämän palveluissa on ollut vain pientä laskua. Yritysten neuvontapalveluiden kysyntä on noussut voimakkaasti ja yritysten perustaminen on piristynyt alkuvuonna. Maksuvaikeudet ja konkurssit ovat lisääntyneet pk-sektorilla. Sopeutuminen tuotannon ja liikevaihdon viimevuotiseen pudotukseen on kesken ja tämä näkyy konkurssien määrässä. Konkurssien määrä todennäköisesti lisääntyy edelleen seuraavien kuuden kuukauden aikana. Avoimia työpaikkoja on edelleen palvelusektorilla: hoiva-alalla, kaupan alalla ja julkisella sektorilla. Työllisten määrä alueella on vähentynyt. Työllisyysasteen ennustetaan lähtevän hitaaseen kasvuun Työttömyys on jatkanut kasvuaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 44 prosentilla. Työttömien määrä on kasvanut kaikilla aloilla. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut kuljetus- ja liikennetyössä, teollisessa työssä ja rakennusalalla. Työttömyys on kasvanut myös kaikissa ikäryhmissä. Suhteellisesti eniten on kasvanut nuorten työttömyys. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt kasvuun. Lomautettujen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Lomautuksia on ollut paljon rakentamisessa ja teollisen alan yrityksissä, joista osassa lomautukset saattavat muuttua irtisanomisiksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomessa tilanne on haastava erityisesti laivanrakennuksessa, raskaassa metallissa, elektroniikkateollisuudessa ja painotuotteiden valmistuksessa. Erityisesti alihankkijoiden tilanne jatkuu vaikeana. Kuluvan vuoden kesä-syyskausi näyttäisi olevan ensimmäinen mahdollinen ajankohta teknologiateollisuuden tilauskannan kasvulle. Rakennusalan tilanne ei myöskään ole hyvä, mutta pk-yrityksissä ja korjausrakentamisessa tilanne on pysynyt kohtuullisena. Kaupan alan työntekijämäärä uhkaa laskea. Vakka-Suomen ja Loimaan seudun arvioidaan kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden lopulla, kun taas Turun ja Salon seudun sekä Turunmaan talouden elpymiseen tarvitaan enemmän aikaa. Erityisesti Vakka-Suomessa on vireillä useita kehityshankkeita ja investointeja, jotka pitävät yllä positiivista ilmapiiriä. Muilla seuduilla kytevä kasvupotentiaali vaatii sytty- 10 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu alueelliset talousnäkymät 1/2010

12 äkseen kansainvälisen talouden selvempää kohentumista. Kokonaisuutena yritysten toimintaympäristö säilyy vaikeana nyt tarkastelussa olevan vuoden aikajänteellä. Työttömien määrä kasvoi vuodessa lähes puolella työvoiman kysynnän laantuessa. Vientitaantuma heikensi nopeimmin työllisyyttä Salon ja Loimaan seuduilla kun taas pisimpään tilanne pysyi verrattain hyvänä Turunmaalla ja Vakka-Suomessa. Turun seudun työttömyystilanne heikkenee nyt nopeasti, mikä osaltaan johtuu laivanrakennusklusterin tilanteesta. Työttömyysaste kohosi Varsinais-Suomessa 3,3 prosenttiyksiköllä vuodessa ollen vuoden 2009 lopussa 10,6 %. Salon seudulla työttömyysaste on Varsinais-Suomen korkein (12,2 %). Yhteistä Varsinais-Suomen seuduille on myös nuorten työttömyyden merkittävä vaikeutuminen. Monen vuoden ripeän supistumisen jälkeen nuorten työttömyys on vuodessa kaksinkertaistunut. Rinnalle on kuitenkin nousemassa pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä rakennetyöttömyys, jotka ovat poikkeuksellisen voimakkaassa ja yhä kiihtyvässä kasvussa. Vuonna 2009 työllisten määrä vähenee yleisesti ja erityisesti teollisuudessa. Tähän liittyy työttömyyden kasvu joka parhaimmillaankin kääntyy alenevaan suuntaan syksyllä Nuorten tilanteen lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden kasvu tuo omat haasteensa vuodelle Satakunnan ELY-keskus Satakunnalle keskeisten toimialojen tilanteessa (metsä-, metalli ml. koneenrakennus, elintarvike, kemia) näkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, joskin vientivetoisen suurteollisuuden näkymät eivät edelleenkään ole hyvät. Rauman telakan tilanne on kuitenkin tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Paras tilanne näyttäisi olevan elintarviketeollisuudessa työllisyyden ja investointien suhteen. Investointirintamalla ei ole viime aikoina merkittäviä uutisia teollisuusinvestoinneista, mutta jotkut yksittäiset pk-yritykset toteuttavat kuitenkin jatkuvasti melko isojakin investointeja. Kauppa keskittyy edelleen erityisesti Porin seudulla, jossa Satakunnan Osuuskauppa jatkaa lopetetun Euromarketin tiloissa. Marketin siirtyminen osuuskaupalle on poikinut korjaushankkeen, mutta muutoin meneillään olevat kaupan investoinnit ovat vähäiset. Kaupan osalta odotellaan, toteutuuko Puuvillatehtaalle suunniteltu kaupan investointi. Kaupan näkymät eivät tosin liene sen pessimistisemmät kuin aiemminkaan Rakennusalan tilanne on suhteellisen hyvä. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on kuitenkin kohtuullisella tasolla ja korjausrakentamista tapahtuu koko ajan. Myös joitakin uudisrakennushankkeita on käynnissä. Olkiluodon vaikutus näkyy positiivisena. Maatalouden kannattavuus on heikentynyt merkittävästi vuonna Tällä hetkellä tilanne on vaikein viljanviljelyssä viljan hinnan alhaisuudesta johtuen. Varastot ovat täynnä ja viljelijöitä on kehotettu siirtymään viljan viljelystä muihin vaihtoehtoihin. Kotieläintuotannossa tilanne on parempi juuri viljan hinnan alhaisuudesta johtuen. Metsäteollisuudessa on elpymisen merkkejä. Puu tekee kauppansa ja elvyttää osaltaan koko maan taloutta. Yrityksiä on perustettu vähemmän kuin vuosi sitten, samalla yritysten lopettamiset ovat hieman lisääntyneet. Konkurssit ovat lisääntyneet vuoden takaisesta noin 18 %. Satakunnassa työttömyys ei ole edelleenkään lisääntynyt niin paljon kuin koko maassa keskimäärin. Lomautuksia on edelleen paljon ja yt-neuvotteluja käydään jatkuvasti, mutta isoilta irtisanomisilta ja yritysten alasajoilta on toistaiseksi vältytty. Suurimmat irtisanomiset alueelliset talousnäkymät 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 11

13 lähiaikoina ovat koskeneet tutkimus- ja kehittämistoimintaa, kumi- ja muovituotteiden valmistusta sekä vähittäiskauppaa. Nuorten työttömyys on noussut voimakkaasti. Avoimia työpaikkoja on noin neljännes vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikkoja avautuu eniten kaupan alalla ja palveluissa sekä terveydenhoito- ja sosiaalipuolella. Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaalla teollisuuden rakennemuutokset sekä kansainvälisestä finanssikriisistä seurannut lama ja globaali kysynnän hiipuminen näkyvät aluetaloudessa erittäin jyrkkänä negatiivisena muutoksena. Vientiteollisuuden tilauskanta on edelleen erittäin alhainen ja merkittävät investoinnit jäissä. Vuoden takaisesta historiallisen alhaiselta tasolta tuotantomäärät ovat lisääntyneet vain hieman. Tilausten kohentuminen on pääasiassa seurausta asiakkaiden varastojen tyhjentymisestä. Tilanne näkyy myös palveluissa. Maailmantalouden lama on samalla kiihdyttänyt teollisuuden rakennemuutoksen vauhtia ja toiminnan sopeuttaminen jatkuu edelleen eniten kasvua tuottavilla avaintoimialoilla. Jyrkimmin tilanne on heikentynyt Pirkanmaan keskeisimmällä toimialalla teknologiateollisuudessa. Uhkana on lisäleikkauksien lisäksi tuotannon siirtyminen lisääntyvästi halvemman kustannustason maihin, jolloin markkinakasvusta ja kysynnän elpymisestäkään ei ole vetoapua. Samoin ict -alan yritysten asiakkaat siirtävät edelleen ohjelmistoalustoja, ohjelmistoalihankintaa sekä perustuotantoansa halvemman tuotantotason maihin. Myös rakentamisen volyymi on alhaalla, mutta toimintaa on pyritty pitämään yllä julkisilla hankkeilla. Erityisesti taloyhtiöiden korjauskohteiden, sosiaalisen asuntotuotannon ja myös markettien rakentaminen on lisääntynyt. Yksityinen kulutuskysyntä on ollut vielä hyvällä tasolla, mutta kaupan ja palveluiden näkymiä voi kuitenkin pitää epävarmoina työllisyyden heikentyessä. Julkisella sektorilla kuntien tulo- ja etenkin yhteisöverot ovat pienentyneet huomattavasti. Työllisyystilanne on heikentynyt Pirkanmaalla koko maahan verrattuna keskimääräistä enemmän. Joulukuun 2009 lopussa TE-toimistossa oli työtöntä työnhakijaa. Pirkanmaalla työttömyys kasvoi edellisvuodesta 38 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrää on kasvattanut myös vientiteollisuuden lomautusten jyrkkä kasvu, joulukuussa 2009 lomautetuksi ilmoittautuneita oli Lomautukset koskivat noin 7 prosenttia Pirkanmaalla toimivista yrityksistä. Lähes puolet kaikista lomautetuista oli metalli- ja metsäteollisuudesta. TE-toimistoon ilmoitettujen työpaikkojen määrä väheni etenkin teollisuuden osalta nopeasti heti taantuman alkuvaiheissa ja joulukuussa 2009 paikkojen määrä oli lähes sama vuoden takaiseen verrattuna. Myös yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt kasvuun, mikä merkitsee rakenteellisen työttömyyden lisääntymistä. Erityisen huolestuttava on nuorisotyöttömyyden kasvu ja vastavalmistuneiden työllistymisen ongelmat. TE-toimiston työnhakijoista jo noin joka kolmas on alle 29-vuotias. Kehitystrendit eroavat seutukunnittain liittyen niiden erityispiirteisiin. Teolliset suuryritysvetoiset ulkomaankaupasta ja kansainvälisestä talouskehityksestä riippuvaiset alueet ovat pudonneet syvimmälle. Erityisen ongelmallinen vaikutus taloustilanteella on ollut suurteollisuusvaltaiselle Etelä-Pirkanmaalle. 12 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu alueelliset talousnäkymät 1/2010

14 Hämeen ELY-keskus Kanta-Hämeen seutukuntien näkymät ovat tällä hetkellä jonkin verran Päijät-Hämettä valoisammat. Kanta-Hämeessä elinkeinoelämän näkymien uskotaan paranevan jo puolen vuoden tähtäyksellä, mutta Päijät-Hämeessä tilanteen arvioidaan olevan nykytilanteeseen nähden plus-merkkinen vasta vuoden kuluttua. Työllisyystilanteen arvioidaan kuuden kuukauden tähtäyksellä olevan nykytilannetta heikompi kaikissa seutukunnissa Forssan seutukuntaa lukuun ottamatta. Vuoden kuluttua työllisyyden arvioidaan olevan edelleen nykytasoa heikompi Päijät-Hämeessä, mutta Kanta-Hämeen seutukunnissa negatiivisen kehityksen uskotaan tässä suhteessa kääntyvän vähitellen positiiviseen suuntaan. Monet teollisuudenalat ovat Hämeessä merkittävästi kärsineet taantuman seurauksista. Osan teollisuuden lomautuksista pelätään kevään kuluessa muuttuvan irtisanomisiksi. Taantuman jatkuessa vaikutusten pelätään lisääntyvässä määrin näkyvän myös palvelualoilla, jotka toistaiseksi ovat selvinneet vielä kohtuullisen hyvin. Merkkejä uudisrakentamisen uudelleen voimistumisesta on monissa kunnissa ja korjausrakentaminenkin on jatkunut suhteellisen vilkkaana. Rakennustoiminnan pysymistä kohtuullisella tasolla edesauttavat myös tiedossa olevat useat julkiset investoinnit, kuten myös eräät merkittävät yksityiset investoinnit, mm. kaupan alalla sekä energiantuotannossa. Heinolan seudulla on käytettävissä myös äkillisen rakennemuutoksen alueille osoitettua erillisrahoitusta. Lahden seudulla lomautukset jatkuvat edelleen, ja uhkana on niiden muuttuminen monessa tapauksessa irtisanomisiksi. Teollisuuden keskeisten toimialojen tilauskannan arvioidaan paranevan jonkin verran kevään aikana, kuitenkin niin, että lisätyövoiman tarvetta ei vielä ole. Lahti Energian voimalaitosprojektia alkaa keväällä 2010 ja laitos valmistuu vuonna Hankkeella voi olla lähivuosina merkittävä työllisyysvaikutus Päijät-Hämeen alueella. Työllisyystilanne on jatkuvasti heikentynyt; työttömyysasteen pelätään Lahdessa pahimmillaan nousevan yli 20 %:n. Heinolassa puunjalostus- ja metsäteollisuus ovat vaikeuksissa. UPM:n vaneritehtaan ja sahan toiminnan loppuminen Heinolassa on varmistunut ja työttömäksi jää tämän seurauksena noin 300 henkilöä. Teollisuuden heikkenemisen kerrannaisvaikutukset mm. kuljetusalaan ovat vielä auki, mutta tilanne nähdään muutaman kuukauden kuluessa. Alueella satsataan tällä hetkellä voimakkaasti mm. matkailupalveluihin. Hämeenlinnan seudulla yritysten saneerausvaihe on osin vielä käynnissä. Henkilöstön ja tuotannon vähentämistä tai siirtämistä muualle tapahtuu edelleen (mm. Tervakosken paperitehtaan supistukset); samalla ainakin suunnitelmia myös uusista investoinneista on esiintynyt. Riihimäen seutu on toistaiseksi selvinnyt taantumasta Hämeen seutukunnista parhaiten mm. edullisen sijaintinsa ja toimialarakenteensa vuoksi. Forssan seudulla keskeisten teollisuustoimialojen aallonpohja on tämänhetkisen käsityksen mukaan ohitettu. Lomautuksia on meneillään, vaikkakin suurimmat irtisanomiset ja yritysten lopettamiset lienevät tällä erää pääosin ohi. Yritysten tilauskannan odotetaan vahvistuvan kevään aikana, mutta esim. alkuvuoden 2008 tasoa ei kuitenkaan saavuteta pitkään aikaan. Ympäristö- ja energialiiketoiminta eivät ole kärsineet merkittävästi taantumasta. alueelliset talousnäkymät 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 13

15 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maailmantalouden lama ja kasvun epävarmuus näkyy edelleen merkittävästi Kaakkois-Suomen tuotannossa ja työmarkkinoilla. Alueelle tärkeä vientikysyntä ei ole vilkastunut ja tilausten vähäisyys pitää monien yritysten lähiajan näkymät epävarmoina. Työvoiman määrää on vähennetty yleisesti ja työssä olevien työaikaa supistettu mm. lomautuksin. Suurten tehdasyksiköiden lopetuksia koetaan Kaakkois-Suomessa edelleen. Vuoden 2010 alussa UPM ilmoitti toteuttavansa Lappeenrannan Kaukaan vaneritehtaan sulkemisen. Metsäteollisuuden työpaikkojen vähennys jatkuu myös monissa muissa yksiköissä. UPM aloittaa yt-neuvottelut Kymin ja Kaukaan paperi- ja sellutehtailla. Stora Enson konsernin tuotantosuunnitelmat tuovat työvoiman vähennyksiä Imatran tehtaille ja Konsernin Kotkan yksiköiden (paperi, saha) tulevaisuus on epävarma. Kotkassa sijaitseva Sunilan sellutehtaan jatko on edelleen epävarma. Muitakin tehtaiden tai yksiköiden lopetuspäätöksiä on Kaakkois-Suomessa tehty. Maailmantalouden tilanne on varjostanut myös metalliteollisuuden sekä kuljetusten ja varastoinnin näkymiä. Erityisesti Kotkan-Haminan seutu on kärsinyt näiden toimialojen laskevasta kehityksestä. Lisäksi Kotka menetti Karhulan lasitehtaan lopetuksen myötä noin sadan henkilön työpaikan. Satamaliikenne laski vuonna 2009 noin kolmanneksen. Eniten väheni autojen transitokuljetus. Tilanne näkyy satamatoimijoiden työvoiman käytön vähennyksinä. Satamatoimintojen epävarmuus jatkuu lähitulevaisuudessa. Tuulivoimateollisuus on kasvamassa erityisesti Haminassa, mutta myös Lappeenrannassa. Googlen sijoittuminen Haminaan tuo paitsi viitisenkymmentä työpaikkaa valmistuessaan, myös selvää imagohyötyä alueelle. Kotkassa on käynnistynyt Itämeren maakaasuputkien pinnoitustoiminta. Matkailun merkitys kasvaa Lappeenrannan Rauhan matkailualueen investointien myötä. Parhaiten nykyisessä taloustilanteessa ovat menestyneet kauppa ja palvelualat eikä rakennustoiminnankaan pudotus ole niin jyrkkä kuin teollisuuden. Työttömyys on lähes neljänneksen korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Työttömyyden kasvun arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2010, mutta kasvuvauhti hidastuu. Nuorten tilanne säilyy vaikeana. Avoimien työpaikkojen määrä on pudonnut yli neljänneksen edellisvuodesta. Esimerkiksi teollisuuden tarjoamat työpaikat putosivat alle kolmannekseen edellisvuoden luvuista. Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon monipuolinen, pienyritysvaltainen ja paljon alihankintaa tekevä teollisuus on vientiyritysten vaikeuksien mukana kärsinyt taantumasta, mutta toisaalta samoista syistä alueena on säästytty suurilta yksittäisiltä lopettamisilta ja irtisanomisilta. Puunjalostusteollisuudessa lomautuksia on ollut mutta myönteistä oli UPM:n toimintojen säilyminen ja osin vahvistuminenkin Ristiinassa ja Savonlinnassa. Uhkana on maakunnan rajan takana Varkauden paperitehtaan kohtalo. Metalliteollisuudessa alueella on paljon alihankintaa tekeviä yrityksiä, jotka ovat kärsineet päähankkijoiden viennin hiipumisesta. Elintarviketeollisuudessa on kahteen suuntaan meneviä odotuksia. Graafisessa teolli- 14 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu alueelliset talousnäkymät 1/2010

16 suudessa on tullut lomautuksia mutta alalla on uhkana myös rakenteellinen muutos sähköisen median vallatessa alaa. Kaupan alalla on varsinkin Mikkelissä ollut viime vuonna runsaasti investointeja ja kaupan neliöt lisääntyivät tuntuvasti. Uhkana on, että laman pitkittyessä tulotaso putoaa ja alkaa vaikuttaa kaupan ja palveluiden käyttöön. Matkailussa yöpymiset putosivat viime vuonna jonkin verran edellisvuoden tasosta, mutta odotukset ovat kuitenkin edelleenkin kohtalaiset ja mm uusia lomamökki-investointeja on jonkin verran vireillä. Matkailualalla vaikeuksia on ollut mm. Savonlinnan Casinon lopettaessa toimintansa ja etsiessä uutta ylläpitäjää sekä Puumalan Sahanlahden järjestelyjen osalta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelujen kysyntä tulee lisääntymään. Elvytystoimet ja julkinen rakentaminen ovat auttaneet rakentamisen alalla. Korjausrakentaminen on vilkasta ja uudisrakentaminenkin kohtuullista ARA-rahoituksen avustamana. Paikalliset isot hankkeet, Mikkelin keskustan rakentaminen ja Savonlinnan liikennejärjestelyt helpottavat tilannetta. Puukaupan on ennakoitu tänä vuonna palaavan lähemmäs normaalitasoa viime vuoden vähäisen kaupankäynnin jälkeen. Kotieläintiloilla kannattavuuskehitys voidaan arvioida melko vakaaksi vuonna Avoimia työpaikkoja oli Etelä-Savossa vuonna 2009 työnvälityksessä avoinna 15 % vähemmän kuin edellisvuonna. Savonlinnan TE-toimistossa avointen työpaikkojen määrä laski jopa 33 %. Nuorisotyöttömyysaste on Etelä-Savossa noin neljä prosenttiyksikköä koko maata korkeampi ja ilmenee pahiten ammatillisen koulutuksen saaneiden miesten heikkona työllisyytenä. Savonlinnan tilanne on erityisen vaikea. Työttömien määrä ei Etelä-Savossa todennäköisesti nouse merkittävästi, koska myös työttömyydestä eläköityminen on jatkossa entistä suurempaa. Kausivaihtelun takia elokuun työttömyysluvut tulevat olemaan selvästi tämänhetkisiä alemmat. Pohjois-Savon ELY-keskus Taantuman vaikutukset ovat näkyneet myös Pohjois-Savossa selvinä. Suhdanneromahdus aiheutti erityisesti vienti- ja rakennusteollisuudessa ennennäkemättömän nopean muutoksen. Alkukuukausien syöksyn jälkeen maakunnan kehitys on kuitenkin ollut ennakoitua positiivisempaa: irtisanomisten määrä on pysynyt maltillisena ja mittavat investoinnit erityisesti Kuopion seudulla ovat pitäneet maakunnan työttömyyden kasvun valtakunnan keskiarvoa pienempänä. Tilauskannat teollisissa yrityksissä ovat olleet edelleen matalia, mutta tilauskannan viriämistä on odotettavissa lähiaikoina. Rakentaminen on Pohjois-Savossa vähentynyt keskimääräistä vähemmän. Jyrkin alamäki teollisuudessa on takanapäin, mutta suhdanteiden kääntymisestä vie aikaa ennen kuin alustava viriäminen siirtyy tilauksiksi ja alkaa parantaa tuotantoa ja työllisyyttä. Myös rakentamisessa pahimman uskotaan jo olevan takana ja uusia hankkeita on käynnistymässä erityisesti Kuopion ympäristössä. Positiiviset vaikutukset työllisyyteen eivät kuitenkaan näy merkittävästi vielä vuoden sisällä. alueelliset talousnäkymät 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 15

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2013 MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT NUORISOTAKUU OMA POLKUNI YRITTÄJYYTEEN KORKEAKOULUTYÖTTÖMYYDEN APPROBATUR 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 3.9.2012 TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 1. Puutuotealaa synkistää kysynnän hiipuminen ja kustannusten kasvu Puuteollisuuden tilanne

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot