Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen Kunnanjohtajan info Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päiväkoti OnnenSaaren laajennushankkeen toteutus Hailuodon 90 kunnan omana työnä 59 Hailuodon kunnan tilinpäätös Henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän nimeäminen Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Eronpyyntö kunnansihteerin virasta Hailuodon kunnan hallien vuokrasopimusten ja vuokratason 97 tarkistaminen 64 Hailuodon kunnan rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöjen 98 yhdenmukaistaminen 65 Hakemus palosuojarahastolle Hailuodon paloaseman laajennus Sopimus polttoaineenmyynnin järjestämisestä Hailuodon 102 kunnassa 67 Matkailuneuvonnan ja Perämeren tutkimusaseman tulevaisuus Vierasvenesataman ja tukirakennuksen vuokra- ja 106 palvelusopimus 69 Hailuodon Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen/yhtiön 107 perustaminen 70 Maankäyttölupa, Marjaniemi Kulttuuriavustusanomus, Bättre Folk festivaali Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmasta 2040, 112 maakuntaohjelmasta sekä ympäristöselostuksesta 73 Perhetyöntekijän palkkaus Kokouksen päättäminen 116

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Puheenjohtajana Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Karinen Tero vt. kunnanjohtaja Parrila Maarit Suunnittelija Pöytäkirjan pitäjänä POISSA Tanskanen Oiva varajäsen Valuuston 2.varapuheenjoht aja ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Tönkyrä Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodon kunnanvirastossa Raija Juola Kaarina Sauvola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirastossa klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi. Esityslistan hyväksyminen Otettiin käsittelyyn lisälistalla olevat asiat (asiakohdat 73 ja 74). Päätettiin käsitellä asia 59 asian 69 jälkeen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Juola ja Kaarina Sauvola Ennen kokouksen avaamista kuultiin asiantuntijana tekninenjohtaja Markku Maikkolaa seuraavissa esityslistan asioissa: Hailuodon kunnan hallien vuokrasopimusten ja vuokratason tarkistaminen Vierasvenesataman ja tukirakennuksen vuokra ja palvelusopimus. projektipäällikkö Kati Lusikkaa seuraavissa esityslistan asioissa: Matkailuneuvonnan ja Perämeren tutkimusaseman tulevaisuus Hailuodon Matkailu Oy.n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen/ yhtiön perustaminen.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan info Khall 55 Sote uudistuksen selostus ja muut ajankohtaiset asiat. 1. Työllistämisavustusanomus - Todettiin, ettei tässä vaiheessa ole perusteita työllistämisavusten myöntämiselle Luovon puoji Osk:lle. 2. Saaristoliikenteen neuvottelukunta, kokous , Turku - Valittiin kunnan edustajiksi neuvottelukuntaan Sauli Pramila varalle Maarit Parrila 3. Saaristo seminaari , Savonlinna - Osallistutaan seminaariin, tiedustellaan osallistujia kunnanhallituksen kokouspiiristä 4. Selostus Sote -uudistuksesta - kuultiin selostus sote-uudistuksen tämän hetken vaiheesta. Merkittiin tiedoksi

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 56 Viranhaltijapäätökset, vt.kunnansihteeri: 10 Hailuodon kunnan tietotekniikan tukipalveluiden hankinta Viranhaltijapäätökset, perusturvajohtaja: 21 Kuntoutuspäätös Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 57 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 3 kpl 2) Ilmoitus: Hailuodon kunnan työsuojeluvaalin tulos ) Sivistyslautakunta: Pöytäkirjajäljennös 1/2014 4) Perusturvalautakunta: Pöytäkirjajäljennös 1/2014 5) Henkilöstötoimikunta: Pöytäkirjajäljennös 1/2014 6) Raahen kaupunki: Talous- ja velkaneuvonnan loppulasku v ) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Vattenfall-puitesopimuken uusinta, Päätös hanketuen maksamisesta elinkeinojen kehittämishankkeeseen; HTP-hanke Työllisyyskatsaus 2/2014 Hankintapäätös, Reittipohjainen käyttöoikeussopimus joukkoliikenne 8) Suomi FI-portaali, Kansalaisneuvonta-palvelun ensisijainen tietolähde 9) Opetushallitus: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen 10) Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaalitomen varautuminen häiriötilanteisiin, yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ja viranomaisverkko Virven käytön tehostaminen 11) Suomen Kuntaliitto: Vuoden kylämyönteisin kunta kilpailun valintamenettely ja aikataulu 12) Ouluinnovation kutsu yhtiökokoukseen ) Pohjois-Pohjanmaan Liitto: Tiedote Nuorten Kärkihanke -projektin hankevalmistelussa mukana olleille tahoille 14) Poliisi: Oulun poliisilaitoksen puhelinnumerot muuttuvat 15) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot lukien 16) Kempeleen kunta: Terps2 Lakeud ohjausryhmän pöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky: Hallituksen pöytäkirjajäljennös 18) Oulun seudun ympäristötoimi: Hailuodon kunnan ympäristönsujelumääräykset 19) Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous ) Valtiovarainministeriö: Kysely kuntien tuottavuus- ja

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus tuloksellisuustoimenpiteistä 21) Työ- ja elinkeinoministeriö: Kutsu valtakunnalliseen saaristo-, rannikko ja vesistöseminaariin Savonlinnassa 22) Tilastokeskus: Lisätietoja tiedonkeruusta ja kuntien tiedonantovelvollisuudesta 23) Oulu, Hyvinvointipalvelut: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta ) Hailuodon Osuuspankki: Takaussitoumus Hailuodon Laajakaistaosuuskunta ja velkakirjan kopio, Viinikanlahden yksityistien tiekunnan velan ehtojen muutos ) ARA: vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustusten määrärahatarveilmoitus 26) Ympäristöministeriö: Hailuodon kunnan ja Oulun kaupungin yhteinen kirje koskien liikenneyhteyttä 27) Pohjois-Suomi Aluehallintovirasto: Kunniamerkkiesitykset vuonna 2014 Merkittiin tiedoksi.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Päiväkoti OnnenSaaren laajennushankkeen toteutus Hailuodon kunnan omana työnä Khall 58 Hailuodon kunnan talousarviossa on varattu euron määräraha Päiväkoti OnnenSaaren laajennukseen. Hankkeeseen on haettu myös vuodelle 2014 valtionavustusta. Myönteistä päätöstä avustukseen ei ole toistaiseksi saatu. Hankeen toteutus on todettu kiireelliseksi ja välttämättömäksi päivähoitopalveluiden palvelutason ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Laajennushanketta varten on perustettu suunnitteluryhmä jonka kokoonkutsujan toimii Ari Hyvärinen. Muina jäseninä Markku Maikkola, Sisko Heikkinen, Eija Salonpää, Maarit Parrila ja Kaarina Sauvola. Suunnittelutarjoukset on hyväksytty kunnanhallituksessa Laajennushankeen toteuttamista urakkana tai omana työnä on laadittu yhteenveto laajennushankkeen kahden eri vaihtoehdon ominaisuuksista. Hankintalaki sääntelee kilpailuttamisen menettelytavat. Se ei velvoita hankkimaan ulkopuoliselta. Kunta hankintayksikkönä voi näin ollen täysin itsenäisesti päättää tuottaako se tavaran, palvelun tai rakennusurakan itse ns. omana työnään vai teettääkö hankinnan ulkopuolisella kilpailuttamalla. Jos taas päätös kilpailuttamisesta on tehty, on kilpailuttaminen tehtävä hankintalain menettelytapasääntöjä noudattaen. Hankkeen LVIS- urakat ja mahdolliset maansiirtotyöt kilpailutetaan erikseen. Muita osin rakennushanke voidaan toteutetaan omana työnä. Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaaja. Rakennuttajana toimii kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutoimikunta ja valvojana Ari Hyvärinen. Hanke valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.suunnittelutoimikunta vastaa tarvittavan henkilöstön rekrytoinnista. Kunnanhallitus päättää: 1. että Päiväkoti OnnenSaaren laajennushanke toteutetaan omana työnäja antaa sen toteuttamisen suunnittelutoimikunnan tehtäväksi. 2. että alustavat kustannusarviot, omantyön ja kilpailuttettavien aliurakoiden osalta, esitetään kunnanhallitukselle niiden valmistuttua. 3. että palkkauksessa noudatetaan soveltuvinosin kunnallisia työehtosopimuksia.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hailuodon kunnan tilinpäätös 2013 Khall Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tiiikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, allekirjoitettava se ja annettava tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot,talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee sisällyttää tilinpäätökseen konsernitase, -tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat kuntalain mukaan tilinpäätöksen. Kuntalain :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.toimintakertomuksessa on annettava tietoja myös sellaisista kunnan talouteen liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Lisäksi kunnanhallituksen on tehtävä esitys toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tilinkauden tuloksen käsitte-lystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hailuodon kunnan vuoden 2013 talousarvio oli alunperin laadittu lievästi ylijäämäiseksi, ja tavoitteena oli saavuttaa vuosikate euroa. Vuoden aikana talousarvioon tehtiin lisätalousarvio jonka loppusumma oli euroa. Vuosikate jäi euroa alijäämäiseksi. Tuloksen alijäämä oli euroa. Uudistetusta poistosuunnitelmasta johtuen poistojen määrä lisääntyi eurolla. Kunnan kassatilanne on hieman heikentynyt 2013 mutta on silti erinomainen johtuen ennenkaikkea kassaan tuloutetuista sijoitusomaisuudesta. Hailuodon kunnan toimintatuotot olivat vuonna 2013 noin euroa ja ylittivät talousarvion 22.7%. Varsinaisissa toimintatuotoissa ei ollut merkittävää muutosta vuoteen 2012 verrattuna. Tilinpäätöksen siirtovaiheessa Monetralle on järjestelyerien oikaisuja on käsitelty tulojen osalta muissa toimintatulossa. Myös As Oy Mäntyvilkin purku on kirjattu tulosvaikutteisesti. Vuonna 2013 henkilöstökulut kasvoivat noin 11.5 % vuoteen 2012 verrattuna ja ylittivät talousarvion 3,2 %-yksikköä (ta-ylitys euroa) ja palveluiden ostot kasvoivat noin 2.9 % vuositasolla ja ylittivät lisätalousarviolla tarkistetun talousarvion 6.9 %-yksikköllä (ta-ylitys euroa). Toimintakulut kokonaisuutena vuonna 2013 olivat euroa, mikä oli 6.2 %. arvioitua suurempi (toimintakulujen kasvu oli euroa talousarvioon ja lisätalousarvioon nähden. Alkuperäiseen budjettiin nähden ylitys oli yhteensä euroa ja euroa enemmän kuin vuonna 2012). Toimintakate huononi euroa eli noin -3.3 % vuoteen 2012

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus talousarvioon ja lisätalo-usarvioon verrattuna. Lisätalousarviossa on huomioitu jo lisämenoja euroa. Verotulot kasvoivat 2.7 % vuositasolla ja 0.5 %-yksikköä ( euroa) talousarvioon ja lisätalousarvioon verrattuna. Lisätalousarvioissa verotulojen lisäys oli euroa. Valtionosuudet supistuivat % vuoteen 2012 verrattuna ja kasvoivat 0.1 % talousarvioon verrattuna. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet olivat n euroa eli noin euroa asukasta kohden (vuonna 2012: 6320 euroa/asukas). Rahoitustuotot vuonna 2012 olivat euroa ja 2013 ainoastaan euroa. Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen alijäämää euroa.vuonna 2012 tulos oli euron ylijäämäinen, jolloin kurssivoitto kirjaus korjasi tulosta euroa. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslauta- kunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi mennessä. Kunnanhallitus oikeuttaa hallintopalvelut tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Keskeytettiin kokous klo Kunnanhallitus teki asiakirjaan lukuisia korjausesityksiä ja tarkennuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 59 Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti tilinpäätökseen on tehty seuraavat korjaukset: 1. puuttuvia poistoja on kirjattu peruskoulun rakentamiskustannuksia on lisätty vuodelta 2011 josta poistojen lisäys lomapalkkavarauslaskelma on korjattu koska kirjauksesta puuttui talvilomia. Korjausten jälkeen vuosikate on alijäämäinen ja tulos alijäämäinen. Vyörytyseriin on tehty korjauksia. Keskitetysti hoidettuja kustannuksia on vyörytetty osastoille yhteensä Kiinteistövyörytyksien osalta tulonlisäyksiä on korjattu yhteensä ja korjattuja menonlisäyksiä yhteensä

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimintakertomukseen on tehty vastaavat korjaukset. Kunnanhallitus merkitsee korjaukset tiedoksi Merkittiin tiedoksi

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän nimeäminen Khall 60 Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on ratkaisuvalta palkkausasioissa osastopäälliköiden ja henkilöstön osalta. Osa ratkaisuvallasta on delegoitu kunnanjohtajalle ja osastojen johtajille. Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii henkilöstötoimikunta jossa kunnan hallituksella on edustus. Henkilöstötoimikunta on käsitellyt laajennetusti asioita jotka kuuluvat yhteistyötoimikunnille.toimintaan on yhdistetty työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työnvaativuuden arviointia, palkkausjärjestelmien ja henkilöstöpolitiikan kehittämistä varten on tarpeen, että kunnanhallituksen jäsenistä muodostetaan neuvotteluryhmä joka voi olla tarkemmin perehtynyt sopimuskäytäntöön ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen työnantajan roolissa. Ryhmän vetäjän voi toimia kunnanjohtaja, joka on myös yhdyshenkilö Kunnalliseen työmarkkinalaitokseen (ent. palkkasiamies). Kunnanhallitus nimeää 2-3 jäsentä neuvotteluryhmään. Kunnanhallitus nimesi henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän (toimikunta) jäseniksi Leo Sauvolan, Matti Kalajan ja Maarit Parrilan. Ryhmän vetäjänä toimii kunnanjohtaja.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Khall 61 Palvelukoti Saarenkartano työsuojelutarkastuksessa on annettu toimintaohjeet seuraavista todetuista puutteista. Väkivallan uhka Työnantaja on päivitettävä työpaikan menettelytapaohjeet väkivallan - ja uhkatilanteiden varalta. Lämpöolosuhteet Työnantajan on huolehdittava,että työskentelyalueen lämpötilat ovat tarkastuskertomuksen esittämissä rajoissa. Kertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota työ tauottamiseen, ilmanvaihtoon ja lämpölähteiden eristämiseen. Kunnanhallitus antaa tarkastuskertomuksessa esitetyt toimenpiteen valmisteltavaksi perusturvalautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Hyväksyttiin yksimielisesti

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Eronpyyntö kunnansihteerin virasta Khall 62 Kunnansihteeri Hannu Haapala pyytää, että hänelle myönnetään ero kunnansihteerin virasta, ja että pitämättömiksi lomiksi lomakausilta vahvistetaan 41pv. Kunnanhallitus myöntää eron Hannu Haapalalle kunnansihteerin virasta. Virkasuhde päättyy Hyväksyttiin yksimielisesti Leo Sauvola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan hallien vuokrasopimusten ja vuokratason tarkistaminen Khall 63 Hailuodon kunnalla on Viinikantien teollisuusalueella kolme teollisuuskäyttöön rakennettua lämmintä hallia. Hallit ovat öljylämmitteisiä. Halleis- ta kaksi on vuokrattu yksityisille yrityksille, kolmannen vuokraamisesta on alustavasti neuvoteltu Polar-Moos Oy:n kanssa. Hallien vuokrasopimukset ja vuokrat tulee päivittää ajantasalle. Tekniset palvelut on valmistellut uusia sopimuksia ja laskelmia uusita vuokrista. Uusilla sopimuksilla on tarkoitus korvata vanhat rakennusten ja maa-alueiden vuokrasopimukset. Uudet ja vanhat vuokrasopimukset ovat ns. kylmän vuokran sopimuksia, joissa vuokralainen vastaa kaikista kiinteistön hoitoon ja huoltoon liittyvistä kustannuksista. Keskihinta Oulun seudulla (Oulu, Kempele, Oulunsalo, yms) vastaavan tasoisilla halleilla vaihtelee lämpimillä tiloilla 4-10 /m2/kk ja kylmillä tiloilla 2-5 /m2/kk. Lämpimien tilojen keskihinta sisältää Oulun seudulla pääsääntöisesti lämmityksen. Hailuodon kunnan hallien nykyinen tilanne on seuraava: Halli 1 on valmistunut v.1985, laajennus v kem2, 1504 htm2. Halli on vuokrattu Polar-Moos Oy:lle lähtien, jolloin vuokraksi on määtitelty 6.000,00 mk/kk. Nykyinen kylmä vuokra ,43 (0,761 /htm2/kk) hallin poistot 1225,32 /kk (TP2013) Halli 2 on valmistunut v.1991, saneeraus v.2005, halli 306 kem2, 284 htm2 asunto 62 kem2, 53 htm2 yhteensä 368 kem2/337 htm2. Halli osa on tällä hetkellä omassa varastokäytössä. Poistot 590,61e/kk (TP2013) Halli 3 on valmistunut v kem2, 211 htm2. Halli vuokrattu Kapistus Oy:lle ilman indeksisidonnaisuutta mk/kk, vuokra tällä hetkellä 252,28 /kk (1,196 /htm2) hallin poistot 167,48 /kk (TP2013) Laskelmat uudesta vuokratasosta esitellään kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimeää teknisen johtajan, suunnittelijan ja kaksi kunnanhallituksen edustajaa valmistelemaan vuokraehtojen päivittämistä ja kuulemaan yrittäjiä ennen päätöksentekoa. Kunnanhallitus nimesi Markku Maikkolan, Maarit Parrilan, Timo Rannan ja Raija Juolan valmistelemaan vuokraehtojen päivittämistä ja kuulemaan yrittäjiä ennen päätöksentekoa.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hailuodon kunnan rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöjen yhdenmukaistaminen Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan ohjeistanut kunnanhallitusta rahastojen lukuisien sääntöjen yhdenmukaistamisesta. Hailuodon kunnan taseessa on seuraavat rahastot ja varat: Sipilä- Hakulinen lahjoitusrahasto, Saranivan lahjoitusrahasto, J.L Suomelan lahjoitusrahasto, Saarenkartanon lahjoitusrahasto, Hällin rahasto, Linda Kilpisen lahjoitusvarat. Liitteenä rahastojen säännöt, tiivistelmä varallisuuden luovutusehdoista sekä rahastojen saldot. Valtuuston ohjeiden mukaisesti kunnanhallitus päättää käynnistää rahastojen yhteisien sääntöjen laatimistyön sekä rahastojen yhdistämisen valmistelun. Lisämateriaalina jaettu Saranivan lahj. rahaston pääoman arvo varmennetaan. Keskeytettiin kokous klo väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 64 Lahjoitusrahastojen varat ovat taseen mukaan yhteensä euroa. Kaikki varat on sijoitettu erillisille pankkitileille tai sijoitustilelle. Nykyisellä korkotasolla ei kerry rahastojen sääntöjen edellyttämää jaettavia korkotuottoa. Jotta rahastojen sääntöjen mukaista toiminta-ajatusta voitaisiin toteuttaa rahastojen pääomat, ellei testamentin ehdot sitä ehdottomasti estä, tulisi sisällyttää kunnan kassavaroihin ja sitä kautta parantaa mahdollisuuksia etsiä tuottavimpia kohteita. Rahastojen toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa varaamalla vuosittain määrärahat rahastojen alkuperäisten nimien mukaisia stipendejä, kulttuuriavustuksia tai määrärahoja kotiseutumuseon kehittämistä ja ylläpitoa varten. Lautakunta tai kunnanhallitus voi jakaa tuottoa vuosittain vahvistetun kunnan sisäisen korkokannan ja vahvistetun rahaston pääoman mukaisesti. Rahastojen säännöt kumotaan kukin erillisellä kunnanvaltuuston päätöksellä ja korvataa yhdellä korvaavalla säännöllä. Saarenkartanon lahjoitusrahasto ja J.L. Suomelan rahasto lakkautetaan

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus niiden vähäisestä pääomasta johtuen ja niiden nimisten avustusten ja stipendien jako siirretään Hällin rahastoon. Linda Kilpisen rahastolla ei ole sääntöä. Varat voidaan käyttää testamentin mukaan oman paikkakunnan kaikkia asukkaita palveleviin yleishyödyllisiin hankkeisiin tasapuolisesti kuten esim. vahuspalveluiden rakennus- ja perusparannusinvestointi hankkeisiin. Uuteen rahastojen sääntöön voidaan lisät ehto kuntaliitoksen varalta. Mikäli Hailuodon kunta itsenisenä kuntana lakkaa, rahastojen varat kotiu- tetaan ennen sitä perustettavalle Hailuotolaiselle yhdistykselle tai säätiölle, joka voi jatkossa paikallisesti toteuttaa lahjoitusehtojen mukaista toimintaa. Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan lausuntoa valmisteilla olevan sääntömuutoksen periaatteista sekä kuulee Linda Kilpisen testamentin ehtojen mukaisesti Salli Mäkelää ja Matti Kangasta. Hyväksyttiin yksimielisesti

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hakemus palosuojarahastolle Hailuodon paloaseman laajennus Khall Khall Oulu-koilismaan pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt Hailuodon paloaseman laajennuksen hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen ehdollisena palosuojelurahaston avustuspäätökselle. Hankkeen suunnitelmat esitetään liitteellä. Hailuodon kunta sisällyttää ko. hankkeen vuoden 2014 investointiohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan. Hailuodon kunnanhallitus päättää jättää avustushakemuksen palosuojarahastolle Hailuodon paloaseman laajennuksen toteuttamiseen. Hailuodon kunta sitoutuu toteuttamaan hankkeen sinä vuonna jona hankkeelle myönnetään rahoitus. Päätös on ehdollinen. Mikäli avustuspäätös on kielteinen investointihanketta ei toteuteta. Asia siirretään seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi. Hailuodon kunnanhallitus päättää jättää avustushakemuksen palosuojarahastolle liitteen mukaisesti Hailuodon paloaseman laajennuksen toteuttamiseen. Hakemukseen ja asiakirjoihin voidaan tehdä teknisiä muutoksia. Hailuodon kunta sitoutuu toteuttamaan hankkeen sinä vuonna jona hankkeelle myönnetään rahoitus. Päätös on ehdollinen. Mikäli avustuspäätös on kielteinen investointihanketta ei toteuteta. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall 65 Palosuojelurahaston hallitus on päätöksellään päättänyt hylätä hakemuksen.suomen aluehallintoviraston kiireellisyysjärjestyksessä Hailuodon hanke oli sijalla 2. Vaikka hankinta on hakuohjeiden mukainen, määrärahakiintiöistä 2014 johtuen hanke jää avustuksen ulkopuolelle.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sopimus polttoaineenmyynnin järjestämisestä Hailuodon kunnassa Khall Polttoaineen jakelussa on ilmennyt Hailuodossa puutteita, mikä hankaloittaa kunnan ja kuntalaisten arkea. Seuraavaksi lähin polttoaineen jakelupiste on Oulunsalossa noin 40 km ja yli tunnin yhdensuuntaisen matkan etäisyydellä. Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan työryhmän (Parrila, Pramila, Räinä) neuvottelemaan polttoainehuollon järjestelyistä Hailuodossa asianosaisten kanssa. Asiassa on käyty keskusteluja huoltamoyrittäjän ja työryhmän välillä. Huoltamoyrittäjä on esittänyt kunnalle sopimusluonnosta, jossa sovitaan Hailuodon kunnassa olevan Seo Hailuodon polttoaineen myynnistä ja siihen liittyvistä tehtävistä kunnan ja yrittäjän kesken. Sopimuksen sisältö käsittää yrittäjän tehtävien määrittelyn sekä mittarikentän vuokrauksen. Sopimukseen sisältyvät riskit kunnalle ovat epäselvät. Pohjois-Pohjanmaalla on kunta, joka omistaa huoltoasemakiinteistön ja on turvannut kunnan polttoainehuollon tehdyin sopimuksin omistamissaan tiloissa toimivan yrittäjän kanssa. Esitetty sopimus ei vastaa periaatteiltaan selostetun kunnan toimintaperiaatetta. Kunnanvaltuuston hyväksymän ( ) Hailuodon kunnan elinkeino- ja kehittämisohjelma mukaisesti kunnan elinkeinopoliittisia toimintaperiaatteet ovat mm. yrittäjien ja elinkeinojen tasapuolinen kohtelu sekä kunta toimiminen edellytysten luojana ja esteiden poistajana. Kunnan elinkeinopoliittisena strategisena päämääränä on mm. yrittäjyyden lisäämiseksi kehitettävä menetelmä, joilla edistetään uusien yritysten syntymistä, autetaan yritysten yrittäjä-/sukupolven vaihdoksen onnistumista ja yritysten liikevaihdon kasvua tavoitteena saaren työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Tärkeimpänä tehtävä on luoda perusedellytykset yritystoiminnalle kunnassa, jolla kunnan osalta tarkoitetaan yritystoiminnalle sopivien alueiden tarjonnan ja kunnallistekninen valmiuden varmistamista. Kunnan tehtävänä on tukea yrittäjyyttä ja luoda yritystoiminnan edellytyksiä, mutta ei itse toimia yrittäjänä. Yrittäjään kohdistuvien tukitoimien tulee olla tasapuolisia muihin yrittäjiin verrattuna. Maaperätutkimus, jolla määritellään huoltamoalueen maaperän puhtaus, on olennainen osa polttoaineenjakelutoiminnan jatkumisen osalta myös myöhemmässä vaiheessa jakelutoimintaa rekisteröitäessä. Hailuodon kunnanhallitus päättää: 1. että esitetyn sopimusluonnoksen mukainen järjestely ei ole ratkaisu polttoainejakelun ongelmiin Hailuodossa. 2. että Hailuodon kunta tarjoaa tarvittaessa mahdollisuutta rahoittaa huoltoasemakiinteistön maaperätutkimuksen kustannuksia enintään 3000 euroon asti.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esiteltiin uusi tarjous säiliöiden tarkastuksesta ja maaperätutkimuksen kustannuksiltaan yht. 4861e. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Khall 66 Työryhmän neuvottelutulos esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää rahoittaa säiliöiden tarkastukseen ja maaperätukimukseen enintää 3000e osuudella. Mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä laina tulee maksaa takaisin Hailuodon kunnalle. Lainasta ei peritä korkoa. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti täydennettynä siten, että Hailuodon kunta neuvottelee sopimukset SEO:n ja yrittäjän kesken polttoaineen jakelun järjestämisestä ja rahaliikenteen järjestelyistä.

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Matkailuneuvonnan ja Perämeren tutkimusaseman tulevaisuus Khall 67 Matkailuneuvonnan toimenkuvaan kuuluvat matkailuneuvonta ja esitetilaukset, saaren yritysyhteistyö, kunnan matkailumarkkinointi- ja internetsivuston toimenpiteet, majakka- ja Marjaniemiopastukset, Marjaniemen siisteyden hoito sekä Siikamarkkinoiden järjestäminen. Matkailuneuvonta koordinoi seitsemänä päivänä viikossa vuonna 2013 matkailuneuvontatyötehtävien lisäksi Marjaniemen Luotsiaseman majoituspalveluja (varaukset, avainten luovutus, rahastus, siivous) ja veneilykeskuksen veneilytilojen palveluita (vene- ja saunamaksut, ovikoodit ja siivous). Majoitus-, majakka- ja veneilytuloja kunnalle tuli vuonna 2013 noin (lisämateriaalina kassavirtalaskelma-arviot 2013). Kunnan matkailuneuvonnan työntekijöiden palkkakustannukset olivat vuonna 2013 ajalla kesä- elokuu sivukuluineen, lomarahoineen ja viikonloppulisineen yhteensä noin Matkailuneuvonnassa työskenteli kesä-elokuussa 2013 kunnan oppisopimusopiskelija kolme kuukautta, kesäharjoittelija kaksi kuukautta ja matkailukoordinaattori 10 %:sesti kolme kuukautta. Hailuodon kunta on tehnyt tarjouspyynnön Perämeren tutkimusaseman ja Marjaniemen veneilykeskuksen vuokraamisesta. Vuokratarjouksia tuli mennessä yksi veneilykeskuksesta, ja ei yhtään Perämeren tutkimusasemasta. Tilasto 2013 matkailuliiketoiminnasta: majoittujia oli 659 henkilöä ja yöpymisvuorokausia 286kpl, majakassa kävi 503 henkilöä ja vierasvenesatamassa 351 venettä ja 418 yötä. Kunnan talousarviossa 2014 on arvioitu matkailun kuukausipalkat vain yhdelle ympäri vuotiselle oppisopimusopiskelijalle. Matkailuneuvonta ja tutkimusaseman majoituspalvelut tarvitsevat lisämäärärahaa matkailupalkkoihin kolmeksi kuukaudeksi (kesä-elokuu 2014) kahdelle siivous- ja pihatyöharjoittelijalle (yhdellä henkilöllä, ilman kahvi- ja lounastaukoja, menee kaikkien tutkimusaseman tilojen siivouksessa 6-7h päivässä) ja yhdelle kesämatkailuharjoittelijalle (työtehtävät: matkailuneuvonta, majoitusvaraukset, avainpalvelut,rahastus ja majakkaopastukset). Mahdollisten ulkopaikkakuntalaisten harjoittelijoiden kesämajoitustiloina voidaan käyttää tutkimusaseman tornitalon yläkerran majoitustilaa. Matkailuneuvonta ja matkailumarkkinointi tulosyksikkö Ty432 ylittyy näistä järjestelyistä johtuen. Mahdollinen menojen lisäys käsitel- lään tarvittaessa Hailuodon kunnan lisätalousarviossa Kunnanhallitus päättää jatkaa Perämeren tutkimusaseman majoitustoimintaa 2014 kunnan omana toimintana ja valtuuttaa matkailuneuvonnan neuvottelemaan taloudellisista yhteistyösopimuksista majoitusliiketoimin-

24 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus taan liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti täydennettynä siten, että majoitus taksat tulee tarkistaa ja toiminnan henkilöstömäärä ei saa nousta vuodesta 2013.

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot