Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen Kunnanjohtajan info Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Päiväkoti OnnenSaaren laajennushankkeen toteutus Hailuodon 90 kunnan omana työnä 59 Hailuodon kunnan tilinpäätös Henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän nimeäminen Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Eronpyyntö kunnansihteerin virasta Hailuodon kunnan hallien vuokrasopimusten ja vuokratason 97 tarkistaminen 64 Hailuodon kunnan rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöjen 98 yhdenmukaistaminen 65 Hakemus palosuojarahastolle Hailuodon paloaseman laajennus Sopimus polttoaineenmyynnin järjestämisestä Hailuodon 102 kunnassa 67 Matkailuneuvonnan ja Perämeren tutkimusaseman tulevaisuus Vierasvenesataman ja tukirakennuksen vuokra- ja 106 palvelusopimus 69 Hailuodon Matkailu Oy:n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen/yhtiön 107 perustaminen 70 Maankäyttölupa, Marjaniemi Kulttuuriavustusanomus, Bättre Folk festivaali Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmasta 2040, 112 maakuntaohjelmasta sekä ympäristöselostuksesta 73 Perhetyöntekijän palkkaus Kokouksen päättäminen 116

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Puheenjohtajana Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Karinen Tero vt. kunnanjohtaja Parrila Maarit Suunnittelija Pöytäkirjan pitäjänä POISSA Tanskanen Oiva varajäsen Valuuston 2.varapuheenjoht aja ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Tönkyrä Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodon kunnanvirastossa Raija Juola Kaarina Sauvola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirastossa klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi. Esityslistan hyväksyminen Otettiin käsittelyyn lisälistalla olevat asiat (asiakohdat 73 ja 74). Päätettiin käsitellä asia 59 asian 69 jälkeen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Juola ja Kaarina Sauvola Ennen kokouksen avaamista kuultiin asiantuntijana tekninenjohtaja Markku Maikkolaa seuraavissa esityslistan asioissa: Hailuodon kunnan hallien vuokrasopimusten ja vuokratason tarkistaminen Vierasvenesataman ja tukirakennuksen vuokra ja palvelusopimus. projektipäällikkö Kati Lusikkaa seuraavissa esityslistan asioissa: Matkailuneuvonnan ja Perämeren tutkimusaseman tulevaisuus Hailuodon Matkailu Oy.n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen/ yhtiön perustaminen.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan info Khall 55 Sote uudistuksen selostus ja muut ajankohtaiset asiat. 1. Työllistämisavustusanomus - Todettiin, ettei tässä vaiheessa ole perusteita työllistämisavusten myöntämiselle Luovon puoji Osk:lle. 2. Saaristoliikenteen neuvottelukunta, kokous , Turku - Valittiin kunnan edustajiksi neuvottelukuntaan Sauli Pramila varalle Maarit Parrila 3. Saaristo seminaari , Savonlinna - Osallistutaan seminaariin, tiedustellaan osallistujia kunnanhallituksen kokouspiiristä 4. Selostus Sote -uudistuksesta - kuultiin selostus sote-uudistuksen tämän hetken vaiheesta. Merkittiin tiedoksi

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 56 Viranhaltijapäätökset, vt.kunnansihteeri: 10 Hailuodon kunnan tietotekniikan tukipalveluiden hankinta Viranhaltijapäätökset, perusturvajohtaja: 21 Kuntoutuspäätös Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 57 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 3 kpl 2) Ilmoitus: Hailuodon kunnan työsuojeluvaalin tulos ) Sivistyslautakunta: Pöytäkirjajäljennös 1/2014 4) Perusturvalautakunta: Pöytäkirjajäljennös 1/2014 5) Henkilöstötoimikunta: Pöytäkirjajäljennös 1/2014 6) Raahen kaupunki: Talous- ja velkaneuvonnan loppulasku v ) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Vattenfall-puitesopimuken uusinta, Päätös hanketuen maksamisesta elinkeinojen kehittämishankkeeseen; HTP-hanke Työllisyyskatsaus 2/2014 Hankintapäätös, Reittipohjainen käyttöoikeussopimus joukkoliikenne 8) Suomi FI-portaali, Kansalaisneuvonta-palvelun ensisijainen tietolähde 9) Opetushallitus: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen 10) Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaalitomen varautuminen häiriötilanteisiin, yhteistyö hätäkeskuksen kanssa ja viranomaisverkko Virven käytön tehostaminen 11) Suomen Kuntaliitto: Vuoden kylämyönteisin kunta kilpailun valintamenettely ja aikataulu 12) Ouluinnovation kutsu yhtiökokoukseen ) Pohjois-Pohjanmaan Liitto: Tiedote Nuorten Kärkihanke -projektin hankevalmistelussa mukana olleille tahoille 14) Poliisi: Oulun poliisilaitoksen puhelinnumerot muuttuvat 15) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot lukien 16) Kempeleen kunta: Terps2 Lakeud ohjausryhmän pöytäkirja ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky: Hallituksen pöytäkirjajäljennös 18) Oulun seudun ympäristötoimi: Hailuodon kunnan ympäristönsujelumääräykset 19) Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous ) Valtiovarainministeriö: Kysely kuntien tuottavuus- ja

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus tuloksellisuustoimenpiteistä 21) Työ- ja elinkeinoministeriö: Kutsu valtakunnalliseen saaristo-, rannikko ja vesistöseminaariin Savonlinnassa 22) Tilastokeskus: Lisätietoja tiedonkeruusta ja kuntien tiedonantovelvollisuudesta 23) Oulu, Hyvinvointipalvelut: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta ) Hailuodon Osuuspankki: Takaussitoumus Hailuodon Laajakaistaosuuskunta ja velkakirjan kopio, Viinikanlahden yksityistien tiekunnan velan ehtojen muutos ) ARA: vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustusten määrärahatarveilmoitus 26) Ympäristöministeriö: Hailuodon kunnan ja Oulun kaupungin yhteinen kirje koskien liikenneyhteyttä 27) Pohjois-Suomi Aluehallintovirasto: Kunniamerkkiesitykset vuonna 2014 Merkittiin tiedoksi.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Päiväkoti OnnenSaaren laajennushankkeen toteutus Hailuodon kunnan omana työnä Khall 58 Hailuodon kunnan talousarviossa on varattu euron määräraha Päiväkoti OnnenSaaren laajennukseen. Hankkeeseen on haettu myös vuodelle 2014 valtionavustusta. Myönteistä päätöstä avustukseen ei ole toistaiseksi saatu. Hankeen toteutus on todettu kiireelliseksi ja välttämättömäksi päivähoitopalveluiden palvelutason ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Laajennushanketta varten on perustettu suunnitteluryhmä jonka kokoonkutsujan toimii Ari Hyvärinen. Muina jäseninä Markku Maikkola, Sisko Heikkinen, Eija Salonpää, Maarit Parrila ja Kaarina Sauvola. Suunnittelutarjoukset on hyväksytty kunnanhallituksessa Laajennushankeen toteuttamista urakkana tai omana työnä on laadittu yhteenveto laajennushankkeen kahden eri vaihtoehdon ominaisuuksista. Hankintalaki sääntelee kilpailuttamisen menettelytavat. Se ei velvoita hankkimaan ulkopuoliselta. Kunta hankintayksikkönä voi näin ollen täysin itsenäisesti päättää tuottaako se tavaran, palvelun tai rakennusurakan itse ns. omana työnään vai teettääkö hankinnan ulkopuolisella kilpailuttamalla. Jos taas päätös kilpailuttamisesta on tehty, on kilpailuttaminen tehtävä hankintalain menettelytapasääntöjä noudattaen. Hankkeen LVIS- urakat ja mahdolliset maansiirtotyöt kilpailutetaan erikseen. Muita osin rakennushanke voidaan toteutetaan omana työnä. Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaaja. Rakennuttajana toimii kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutoimikunta ja valvojana Ari Hyvärinen. Hanke valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.suunnittelutoimikunta vastaa tarvittavan henkilöstön rekrytoinnista. Kunnanhallitus päättää: 1. että Päiväkoti OnnenSaaren laajennushanke toteutetaan omana työnäja antaa sen toteuttamisen suunnittelutoimikunnan tehtäväksi. 2. että alustavat kustannusarviot, omantyön ja kilpailuttettavien aliurakoiden osalta, esitetään kunnanhallitukselle niiden valmistuttua. 3. että palkkauksessa noudatetaan soveltuvinosin kunnallisia työehtosopimuksia.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hailuodon kunnan tilinpäätös 2013 Khall Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tiiikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, allekirjoitettava se ja annettava tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot,talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee sisällyttää tilinpäätökseen konsernitase, -tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat kuntalain mukaan tilinpäätöksen. Kuntalain :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.toimintakertomuksessa on annettava tietoja myös sellaisista kunnan talouteen liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Lisäksi kunnanhallituksen on tehtävä esitys toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tilinkauden tuloksen käsitte-lystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hailuodon kunnan vuoden 2013 talousarvio oli alunperin laadittu lievästi ylijäämäiseksi, ja tavoitteena oli saavuttaa vuosikate euroa. Vuoden aikana talousarvioon tehtiin lisätalousarvio jonka loppusumma oli euroa. Vuosikate jäi euroa alijäämäiseksi. Tuloksen alijäämä oli euroa. Uudistetusta poistosuunnitelmasta johtuen poistojen määrä lisääntyi eurolla. Kunnan kassatilanne on hieman heikentynyt 2013 mutta on silti erinomainen johtuen ennenkaikkea kassaan tuloutetuista sijoitusomaisuudesta. Hailuodon kunnan toimintatuotot olivat vuonna 2013 noin euroa ja ylittivät talousarvion 22.7%. Varsinaisissa toimintatuotoissa ei ollut merkittävää muutosta vuoteen 2012 verrattuna. Tilinpäätöksen siirtovaiheessa Monetralle on järjestelyerien oikaisuja on käsitelty tulojen osalta muissa toimintatulossa. Myös As Oy Mäntyvilkin purku on kirjattu tulosvaikutteisesti. Vuonna 2013 henkilöstökulut kasvoivat noin 11.5 % vuoteen 2012 verrattuna ja ylittivät talousarvion 3,2 %-yksikköä (ta-ylitys euroa) ja palveluiden ostot kasvoivat noin 2.9 % vuositasolla ja ylittivät lisätalousarviolla tarkistetun talousarvion 6.9 %-yksikköllä (ta-ylitys euroa). Toimintakulut kokonaisuutena vuonna 2013 olivat euroa, mikä oli 6.2 %. arvioitua suurempi (toimintakulujen kasvu oli euroa talousarvioon ja lisätalousarvioon nähden. Alkuperäiseen budjettiin nähden ylitys oli yhteensä euroa ja euroa enemmän kuin vuonna 2012). Toimintakate huononi euroa eli noin -3.3 % vuoteen 2012

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus talousarvioon ja lisätalo-usarvioon verrattuna. Lisätalousarviossa on huomioitu jo lisämenoja euroa. Verotulot kasvoivat 2.7 % vuositasolla ja 0.5 %-yksikköä ( euroa) talousarvioon ja lisätalousarvioon verrattuna. Lisätalousarvioissa verotulojen lisäys oli euroa. Valtionosuudet supistuivat % vuoteen 2012 verrattuna ja kasvoivat 0.1 % talousarvioon verrattuna. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet olivat n euroa eli noin euroa asukasta kohden (vuonna 2012: 6320 euroa/asukas). Rahoitustuotot vuonna 2012 olivat euroa ja 2013 ainoastaan euroa. Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa poistojen ja poistoeron muutosten jälkeen alijäämää euroa.vuonna 2012 tulos oli euron ylijäämäinen, jolloin kurssivoitto kirjaus korjasi tulosta euroa. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslauta- kunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi mennessä. Kunnanhallitus oikeuttaa hallintopalvelut tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Keskeytettiin kokous klo Kunnanhallitus teki asiakirjaan lukuisia korjausesityksiä ja tarkennuksia. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 59 Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti tilinpäätökseen on tehty seuraavat korjaukset: 1. puuttuvia poistoja on kirjattu peruskoulun rakentamiskustannuksia on lisätty vuodelta 2011 josta poistojen lisäys lomapalkkavarauslaskelma on korjattu koska kirjauksesta puuttui talvilomia. Korjausten jälkeen vuosikate on alijäämäinen ja tulos alijäämäinen. Vyörytyseriin on tehty korjauksia. Keskitetysti hoidettuja kustannuksia on vyörytetty osastoille yhteensä Kiinteistövyörytyksien osalta tulonlisäyksiä on korjattu yhteensä ja korjattuja menonlisäyksiä yhteensä

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimintakertomukseen on tehty vastaavat korjaukset. Kunnanhallitus merkitsee korjaukset tiedoksi Merkittiin tiedoksi

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän nimeäminen Khall 60 Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on ratkaisuvalta palkkausasioissa osastopäälliköiden ja henkilöstön osalta. Osa ratkaisuvallasta on delegoitu kunnanjohtajalle ja osastojen johtajille. Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii henkilöstötoimikunta jossa kunnan hallituksella on edustus. Henkilöstötoimikunta on käsitellyt laajennetusti asioita jotka kuuluvat yhteistyötoimikunnille.toimintaan on yhdistetty työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työnvaativuuden arviointia, palkkausjärjestelmien ja henkilöstöpolitiikan kehittämistä varten on tarpeen, että kunnanhallituksen jäsenistä muodostetaan neuvotteluryhmä joka voi olla tarkemmin perehtynyt sopimuskäytäntöön ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen työnantajan roolissa. Ryhmän vetäjän voi toimia kunnanjohtaja, joka on myös yhdyshenkilö Kunnalliseen työmarkkinalaitokseen (ent. palkkasiamies). Kunnanhallitus nimeää 2-3 jäsentä neuvotteluryhmään. Kunnanhallitus nimesi henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän (toimikunta) jäseniksi Leo Sauvolan, Matti Kalajan ja Maarit Parrilan. Ryhmän vetäjänä toimii kunnanjohtaja.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Khall 61 Palvelukoti Saarenkartano työsuojelutarkastuksessa on annettu toimintaohjeet seuraavista todetuista puutteista. Väkivallan uhka Työnantaja on päivitettävä työpaikan menettelytapaohjeet väkivallan - ja uhkatilanteiden varalta. Lämpöolosuhteet Työnantajan on huolehdittava,että työskentelyalueen lämpötilat ovat tarkastuskertomuksen esittämissä rajoissa. Kertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota työ tauottamiseen, ilmanvaihtoon ja lämpölähteiden eristämiseen. Kunnanhallitus antaa tarkastuskertomuksessa esitetyt toimenpiteen valmisteltavaksi perusturvalautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Hyväksyttiin yksimielisesti

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Eronpyyntö kunnansihteerin virasta Khall 62 Kunnansihteeri Hannu Haapala pyytää, että hänelle myönnetään ero kunnansihteerin virasta, ja että pitämättömiksi lomiksi lomakausilta vahvistetaan 41pv. Kunnanhallitus myöntää eron Hannu Haapalalle kunnansihteerin virasta. Virkasuhde päättyy Hyväksyttiin yksimielisesti Leo Sauvola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan hallien vuokrasopimusten ja vuokratason tarkistaminen Khall 63 Hailuodon kunnalla on Viinikantien teollisuusalueella kolme teollisuuskäyttöön rakennettua lämmintä hallia. Hallit ovat öljylämmitteisiä. Halleis- ta kaksi on vuokrattu yksityisille yrityksille, kolmannen vuokraamisesta on alustavasti neuvoteltu Polar-Moos Oy:n kanssa. Hallien vuokrasopimukset ja vuokrat tulee päivittää ajantasalle. Tekniset palvelut on valmistellut uusia sopimuksia ja laskelmia uusita vuokrista. Uusilla sopimuksilla on tarkoitus korvata vanhat rakennusten ja maa-alueiden vuokrasopimukset. Uudet ja vanhat vuokrasopimukset ovat ns. kylmän vuokran sopimuksia, joissa vuokralainen vastaa kaikista kiinteistön hoitoon ja huoltoon liittyvistä kustannuksista. Keskihinta Oulun seudulla (Oulu, Kempele, Oulunsalo, yms) vastaavan tasoisilla halleilla vaihtelee lämpimillä tiloilla 4-10 /m2/kk ja kylmillä tiloilla 2-5 /m2/kk. Lämpimien tilojen keskihinta sisältää Oulun seudulla pääsääntöisesti lämmityksen. Hailuodon kunnan hallien nykyinen tilanne on seuraava: Halli 1 on valmistunut v.1985, laajennus v kem2, 1504 htm2. Halli on vuokrattu Polar-Moos Oy:lle lähtien, jolloin vuokraksi on määtitelty 6.000,00 mk/kk. Nykyinen kylmä vuokra ,43 (0,761 /htm2/kk) hallin poistot 1225,32 /kk (TP2013) Halli 2 on valmistunut v.1991, saneeraus v.2005, halli 306 kem2, 284 htm2 asunto 62 kem2, 53 htm2 yhteensä 368 kem2/337 htm2. Halli osa on tällä hetkellä omassa varastokäytössä. Poistot 590,61e/kk (TP2013) Halli 3 on valmistunut v kem2, 211 htm2. Halli vuokrattu Kapistus Oy:lle ilman indeksisidonnaisuutta mk/kk, vuokra tällä hetkellä 252,28 /kk (1,196 /htm2) hallin poistot 167,48 /kk (TP2013) Laskelmat uudesta vuokratasosta esitellään kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimeää teknisen johtajan, suunnittelijan ja kaksi kunnanhallituksen edustajaa valmistelemaan vuokraehtojen päivittämistä ja kuulemaan yrittäjiä ennen päätöksentekoa. Kunnanhallitus nimesi Markku Maikkolan, Maarit Parrilan, Timo Rannan ja Raija Juolan valmistelemaan vuokraehtojen päivittämistä ja kuulemaan yrittäjiä ennen päätöksentekoa.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hailuodon kunnan rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöjen yhdenmukaistaminen Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan ohjeistanut kunnanhallitusta rahastojen lukuisien sääntöjen yhdenmukaistamisesta. Hailuodon kunnan taseessa on seuraavat rahastot ja varat: Sipilä- Hakulinen lahjoitusrahasto, Saranivan lahjoitusrahasto, J.L Suomelan lahjoitusrahasto, Saarenkartanon lahjoitusrahasto, Hällin rahasto, Linda Kilpisen lahjoitusvarat. Liitteenä rahastojen säännöt, tiivistelmä varallisuuden luovutusehdoista sekä rahastojen saldot. Valtuuston ohjeiden mukaisesti kunnanhallitus päättää käynnistää rahastojen yhteisien sääntöjen laatimistyön sekä rahastojen yhdistämisen valmistelun. Lisämateriaalina jaettu Saranivan lahj. rahaston pääoman arvo varmennetaan. Keskeytettiin kokous klo väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 64 Lahjoitusrahastojen varat ovat taseen mukaan yhteensä euroa. Kaikki varat on sijoitettu erillisille pankkitileille tai sijoitustilelle. Nykyisellä korkotasolla ei kerry rahastojen sääntöjen edellyttämää jaettavia korkotuottoa. Jotta rahastojen sääntöjen mukaista toiminta-ajatusta voitaisiin toteuttaa rahastojen pääomat, ellei testamentin ehdot sitä ehdottomasti estä, tulisi sisällyttää kunnan kassavaroihin ja sitä kautta parantaa mahdollisuuksia etsiä tuottavimpia kohteita. Rahastojen toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa varaamalla vuosittain määrärahat rahastojen alkuperäisten nimien mukaisia stipendejä, kulttuuriavustuksia tai määrärahoja kotiseutumuseon kehittämistä ja ylläpitoa varten. Lautakunta tai kunnanhallitus voi jakaa tuottoa vuosittain vahvistetun kunnan sisäisen korkokannan ja vahvistetun rahaston pääoman mukaisesti. Rahastojen säännöt kumotaan kukin erillisellä kunnanvaltuuston päätöksellä ja korvataa yhdellä korvaavalla säännöllä. Saarenkartanon lahjoitusrahasto ja J.L. Suomelan rahasto lakkautetaan

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus niiden vähäisestä pääomasta johtuen ja niiden nimisten avustusten ja stipendien jako siirretään Hällin rahastoon. Linda Kilpisen rahastolla ei ole sääntöä. Varat voidaan käyttää testamentin mukaan oman paikkakunnan kaikkia asukkaita palveleviin yleishyödyllisiin hankkeisiin tasapuolisesti kuten esim. vahuspalveluiden rakennus- ja perusparannusinvestointi hankkeisiin. Uuteen rahastojen sääntöön voidaan lisät ehto kuntaliitoksen varalta. Mikäli Hailuodon kunta itsenisenä kuntana lakkaa, rahastojen varat kotiu- tetaan ennen sitä perustettavalle Hailuotolaiselle yhdistykselle tai säätiölle, joka voi jatkossa paikallisesti toteuttaa lahjoitusehtojen mukaista toimintaa. Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan lausuntoa valmisteilla olevan sääntömuutoksen periaatteista sekä kuulee Linda Kilpisen testamentin ehtojen mukaisesti Salli Mäkelää ja Matti Kangasta. Hyväksyttiin yksimielisesti

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hakemus palosuojarahastolle Hailuodon paloaseman laajennus Khall Khall Oulu-koilismaan pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt Hailuodon paloaseman laajennuksen hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen ehdollisena palosuojelurahaston avustuspäätökselle. Hankkeen suunnitelmat esitetään liitteellä. Hailuodon kunta sisällyttää ko. hankkeen vuoden 2014 investointiohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan. Hailuodon kunnanhallitus päättää jättää avustushakemuksen palosuojarahastolle Hailuodon paloaseman laajennuksen toteuttamiseen. Hailuodon kunta sitoutuu toteuttamaan hankkeen sinä vuonna jona hankkeelle myönnetään rahoitus. Päätös on ehdollinen. Mikäli avustuspäätös on kielteinen investointihanketta ei toteuteta. Asia siirretään seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi. Hailuodon kunnanhallitus päättää jättää avustushakemuksen palosuojarahastolle liitteen mukaisesti Hailuodon paloaseman laajennuksen toteuttamiseen. Hakemukseen ja asiakirjoihin voidaan tehdä teknisiä muutoksia. Hailuodon kunta sitoutuu toteuttamaan hankkeen sinä vuonna jona hankkeelle myönnetään rahoitus. Päätös on ehdollinen. Mikäli avustuspäätös on kielteinen investointihanketta ei toteuteta. Hyväksyttiin yksimielisesti Khall 65 Palosuojelurahaston hallitus on päätöksellään päättänyt hylätä hakemuksen.suomen aluehallintoviraston kiireellisyysjärjestyksessä Hailuodon hanke oli sijalla 2. Vaikka hankinta on hakuohjeiden mukainen, määrärahakiintiöistä 2014 johtuen hanke jää avustuksen ulkopuolelle.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sopimus polttoaineenmyynnin järjestämisestä Hailuodon kunnassa Khall Polttoaineen jakelussa on ilmennyt Hailuodossa puutteita, mikä hankaloittaa kunnan ja kuntalaisten arkea. Seuraavaksi lähin polttoaineen jakelupiste on Oulunsalossa noin 40 km ja yli tunnin yhdensuuntaisen matkan etäisyydellä. Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan työryhmän (Parrila, Pramila, Räinä) neuvottelemaan polttoainehuollon järjestelyistä Hailuodossa asianosaisten kanssa. Asiassa on käyty keskusteluja huoltamoyrittäjän ja työryhmän välillä. Huoltamoyrittäjä on esittänyt kunnalle sopimusluonnosta, jossa sovitaan Hailuodon kunnassa olevan Seo Hailuodon polttoaineen myynnistä ja siihen liittyvistä tehtävistä kunnan ja yrittäjän kesken. Sopimuksen sisältö käsittää yrittäjän tehtävien määrittelyn sekä mittarikentän vuokrauksen. Sopimukseen sisältyvät riskit kunnalle ovat epäselvät. Pohjois-Pohjanmaalla on kunta, joka omistaa huoltoasemakiinteistön ja on turvannut kunnan polttoainehuollon tehdyin sopimuksin omistamissaan tiloissa toimivan yrittäjän kanssa. Esitetty sopimus ei vastaa periaatteiltaan selostetun kunnan toimintaperiaatetta. Kunnanvaltuuston hyväksymän ( ) Hailuodon kunnan elinkeino- ja kehittämisohjelma mukaisesti kunnan elinkeinopoliittisia toimintaperiaatteet ovat mm. yrittäjien ja elinkeinojen tasapuolinen kohtelu sekä kunta toimiminen edellytysten luojana ja esteiden poistajana. Kunnan elinkeinopoliittisena strategisena päämääränä on mm. yrittäjyyden lisäämiseksi kehitettävä menetelmä, joilla edistetään uusien yritysten syntymistä, autetaan yritysten yrittäjä-/sukupolven vaihdoksen onnistumista ja yritysten liikevaihdon kasvua tavoitteena saaren työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Tärkeimpänä tehtävä on luoda perusedellytykset yritystoiminnalle kunnassa, jolla kunnan osalta tarkoitetaan yritystoiminnalle sopivien alueiden tarjonnan ja kunnallistekninen valmiuden varmistamista. Kunnan tehtävänä on tukea yrittäjyyttä ja luoda yritystoiminnan edellytyksiä, mutta ei itse toimia yrittäjänä. Yrittäjään kohdistuvien tukitoimien tulee olla tasapuolisia muihin yrittäjiin verrattuna. Maaperätutkimus, jolla määritellään huoltamoalueen maaperän puhtaus, on olennainen osa polttoaineenjakelutoiminnan jatkumisen osalta myös myöhemmässä vaiheessa jakelutoimintaa rekisteröitäessä. Hailuodon kunnanhallitus päättää: 1. että esitetyn sopimusluonnoksen mukainen järjestely ei ole ratkaisu polttoainejakelun ongelmiin Hailuodossa. 2. että Hailuodon kunta tarjoaa tarvittaessa mahdollisuutta rahoittaa huoltoasemakiinteistön maaperätutkimuksen kustannuksia enintään 3000 euroon asti.

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esiteltiin uusi tarjous säiliöiden tarkastuksesta ja maaperätutkimuksen kustannuksiltaan yht. 4861e. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Khall 66 Työryhmän neuvottelutulos esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää rahoittaa säiliöiden tarkastukseen ja maaperätukimukseen enintää 3000e osuudella. Mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä laina tulee maksaa takaisin Hailuodon kunnalle. Lainasta ei peritä korkoa. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti täydennettynä siten, että Hailuodon kunta neuvottelee sopimukset SEO:n ja yrittäjän kesken polttoaineen jakelun järjestämisestä ja rahaliikenteen järjestelyistä.

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Matkailuneuvonnan ja Perämeren tutkimusaseman tulevaisuus Khall 67 Matkailuneuvonnan toimenkuvaan kuuluvat matkailuneuvonta ja esitetilaukset, saaren yritysyhteistyö, kunnan matkailumarkkinointi- ja internetsivuston toimenpiteet, majakka- ja Marjaniemiopastukset, Marjaniemen siisteyden hoito sekä Siikamarkkinoiden järjestäminen. Matkailuneuvonta koordinoi seitsemänä päivänä viikossa vuonna 2013 matkailuneuvontatyötehtävien lisäksi Marjaniemen Luotsiaseman majoituspalveluja (varaukset, avainten luovutus, rahastus, siivous) ja veneilykeskuksen veneilytilojen palveluita (vene- ja saunamaksut, ovikoodit ja siivous). Majoitus-, majakka- ja veneilytuloja kunnalle tuli vuonna 2013 noin (lisämateriaalina kassavirtalaskelma-arviot 2013). Kunnan matkailuneuvonnan työntekijöiden palkkakustannukset olivat vuonna 2013 ajalla kesä- elokuu sivukuluineen, lomarahoineen ja viikonloppulisineen yhteensä noin Matkailuneuvonnassa työskenteli kesä-elokuussa 2013 kunnan oppisopimusopiskelija kolme kuukautta, kesäharjoittelija kaksi kuukautta ja matkailukoordinaattori 10 %:sesti kolme kuukautta. Hailuodon kunta on tehnyt tarjouspyynnön Perämeren tutkimusaseman ja Marjaniemen veneilykeskuksen vuokraamisesta. Vuokratarjouksia tuli mennessä yksi veneilykeskuksesta, ja ei yhtään Perämeren tutkimusasemasta. Tilasto 2013 matkailuliiketoiminnasta: majoittujia oli 659 henkilöä ja yöpymisvuorokausia 286kpl, majakassa kävi 503 henkilöä ja vierasvenesatamassa 351 venettä ja 418 yötä. Kunnan talousarviossa 2014 on arvioitu matkailun kuukausipalkat vain yhdelle ympäri vuotiselle oppisopimusopiskelijalle. Matkailuneuvonta ja tutkimusaseman majoituspalvelut tarvitsevat lisämäärärahaa matkailupalkkoihin kolmeksi kuukaudeksi (kesä-elokuu 2014) kahdelle siivous- ja pihatyöharjoittelijalle (yhdellä henkilöllä, ilman kahvi- ja lounastaukoja, menee kaikkien tutkimusaseman tilojen siivouksessa 6-7h päivässä) ja yhdelle kesämatkailuharjoittelijalle (työtehtävät: matkailuneuvonta, majoitusvaraukset, avainpalvelut,rahastus ja majakkaopastukset). Mahdollisten ulkopaikkakuntalaisten harjoittelijoiden kesämajoitustiloina voidaan käyttää tutkimusaseman tornitalon yläkerran majoitustilaa. Matkailuneuvonta ja matkailumarkkinointi tulosyksikkö Ty432 ylittyy näistä järjestelyistä johtuen. Mahdollinen menojen lisäys käsitel- lään tarvittaessa Hailuodon kunnan lisätalousarviossa Kunnanhallitus päättää jatkaa Perämeren tutkimusaseman majoitustoimintaa 2014 kunnan omana toimintana ja valtuuttaa matkailuneuvonnan neuvottelemaan taloudellisista yhteistyösopimuksista majoitusliiketoimin-

24 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus taan liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti täydennettynä siten, että majoitus taksat tulee tarkistaa ja toiminnan henkilöstömäärä ei saa nousta vuodesta 2013.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 12/2014 272

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 12/2014 272 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 12/2014 272 Kunnanhallitus 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, Tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 167 Kokouksen järjestäytyminen 274

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 09.12.2013 AIKA 09.12.2013 klo 13:00-17:04 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen järjestäytyminen 3 245 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Perusturvalautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 17:30-18:26 PAIKKA Kunnantalo johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31

29 HAILUODON KUNTA 19.4.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 3/2011. Otsikko Sivu. 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 29 KOKOUSAIKA Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 24 valinta 32 25 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 3.11.011 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitellyt asiat: Asia Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 48 valinta 47 49 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 9/11. Kokousaika: 30.06.2011 klo 12.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 9/11. Kokousaika: 30.06.2011 klo 12.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 9/11 Kokousaika: 30.06.2011 klo 12.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 Liite 1 Liite 2 Liite

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Sivistyslautakunta 15.09.2015 AIKA 15.09.2015 klo 18:30 PAIKKA Peruskoulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 22 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Perusturvalautakunta 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 17:00-19:46 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus 3 57 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 5/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka 18.03.2015 Tietotekniikkapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 5/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka 18.03.2015 Tietotekniikkapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 8 Hetan ja Lasken välisten liittymien muuttaminen XML-muotoon HEL 2015-003070 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Affecto Finland Oy:ltä tarjouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 28.05.2014 AIKA 28.05.2014 klo 18:00-21:20 PAIKKA Kaitalankuja 52 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Tarkastuslautakunnalle

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot