Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova Liisa Sarasoja Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Turun ammattiopistosäätiö Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajakoulutuksen laatua hanketoimijaverkostossa soveltaen vertaisarvioinnin/oppimisen prosessia. Lisäksi kehitetään verkostomaista toimintaa, jossa toimijoiden hyvät toimintamallit ja kokemukset jaetaan koko verkoston käyttöön. Vertaisarvioinnin ja oppimisen prosessin tuloksena laaditaan kumppaneille arviointiraportit. Kootaan arviointitulokset ja nostetaan esiin hyviä käytäntöjä ja toimivia malleja. Mahdollisuuksien mukaan laaditaan hyvistä käytännöistä ja tuotoksista sähköinen julkaisu levitystarkoituksiin. Kukin organisaatio tarkastelee ja analysoi saamaansa arviointiraporttia ja suunnittelee kehittämistoimenpiteet ja arviointipalautteiden kiinnittämismekanismin osaksi oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmää. kaikki koulutuksen järjestäjien koulutusalat, kohdennukset mahdollisia Ei Ei

2 Yhteistyöllä TOP-laatua ja osaamista Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto Leena Happonen Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) ja oppilaitoksen TOP-verkkopalvelu Suunnitelmallista yhteistyötä tehdään TOP yhteistyöverkoston kanssa, joka on työssäoppimisen projektipäälliköiden ja kehittäjien perustama yhteistyöverkosto (OSAO, PKKY, Omnia, JEDU, Turun aol jne.). 1. tavoite: Yritysyhteistyön kehittäminen, TOP:in ja ammattiosaamisen näyttöjen laadukas toteutus työelämäyhteistyönä. Toimenpiteet: a) Järjestetään työpaikkaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta 2-4 ryhmää. Erityinen painopiste pienyrityksissä. b) Parannetaan kaikkien osapuolten arviointiosaamista. Opettajille koulutuspäiviä. Lisätään huomiota myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyyteen ja niiden osa-alueiden arviointiin näytöissä. c) Tehostetaan verkossa tapahtuvaa ohjausta, sisältää tp-ohjaajien koulutusta (ohjauspalaverit verkossa, verkkopäiväkirjat jne.). 2. tavoite: Opettajien työelämäjaksot - Opettajien työelämäjaksoilla (2 x1 kk) varmistetaan opetussisältöjen työelämävastaavuutta ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja näyttöjen toteutuksen organisointia, suunnittelua ja laatua. Koulutetaan työelämän edustajia oppimisen ja osaamisen arviointiin. 3. tavoite: Aktivoidaan opiskelijoiden rooleja ja liikkuvuutta työssäoppimisessa. Toimenpiteet: - Opiskelijat opastavat työpaikkaohjaajiaan Adobe AC ohjauspalavereiden käyttöön. Pilotointi kahdella eri alalla. (Liittyy elinikäisten avaintaitojen teknologia- ja tietoteknisen osaamisen kehittymiseen). - Kehitetään opiskelijoiden kotimaista top-liikkuvuusmallia ruotsinkielisen alueen oppilaitoksen kanssa. 4. tavoite: Tiedon ja osaamisen jakaminen benchmarking-verkostossa Toimenpiteet: - Verkoston benchmarking-tapaamisissa jaetaan osaamista ja arvioidaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä toimintoja verkoston eri organisaatioissa. Face to face ja verkkokoustapaamisia. - Jaetaan kokemuksia ja toimitamalleja myös verkoston ulkopuolla oleviin organisaatioihin. Hyödynnetään sivustoa hyvien käytänteiden jakamisessa Yhteistyöyritysten työpaikkaohjaajien työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus- ja arviointitaidot kehittyvät edelleen. - Opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus paranee erityisesti ohjaajien ja opettajien yhdessä suorittama aktiivisen, reaaliaikaisen verkko-ohjauksen avulla.

3 - Opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön ohjeet verkkokouksien pidosta esim. AC:ssä. - Tutkinnon osien sisältöjen integrointi tehostuu. Elinikäiset avaintaidot näkyvät osien tavoitteissa ja näytöissä. Täydennetään kuvaukset TOP-verkkopalveluun. - Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisjaksojen määrä pienyrityksissä lisääntyy. Kohderyhminä kaikki koulutusalat, opettajat ja opiskelijat. Pääpaino sosiaali- ja terveysalalla, ravitsemisalalla ja tekniikan ja liikenteen alalla. Arviointiosaamisen koulutuksessa pääkohderyhmä opettajat. Hyödynsaajina yhteistyöyritysten nykyiset ja tulevat työpaikkaohjaajat. Yhteistyöyrityksiä satoja, yhteystiedot löytyvät TOP-verkkopalvelustamme. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 60

4 TOP-kumppanuus Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Ville Krannila Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) top-patteri.wikispaces.com omniatopo.wikispaces.com TOP-Verkosto (Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Turun ammatti-instituutti, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä) Alueelliset kumppanit (Varia, Luksia, Keuda) Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadukkaan toteutuksen vahvistaminen ja sen kehittäminen työelämäyhteistyönä. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämis- ja strategiatyötä tehdään aikaisempien hankkeiden sekä valtakunnallisten arviointien tulosten pohjalta. Ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittämistyötä tehdään myös vertaisarvioinnin avulla yhteistyössä alueellisen verkoston (Varia, Keuda, Luksia) kanssa. Toiminnan tavoitteena on koko oppimisprosessin suuntaaminen kohti ammattiosaamisen näyttöä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on elinikäisen oppimisen avaintaitojen parempi näkyvyys työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa sekä niiden laadukkaampi arviointi ammattiosaamisen näytöissä. Hankkeessa luodaan ammattiopistoon yritysyhteistyövalmentajamalli sekä kehitetään työelämäyhteistyötä ja järjestetään kumppanuustilaisuuksia. Hankkeessa toteutetaan vertaisarviointi ammattiosaamisen näyttöjen toteuksesta ja kehitetään toimijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä kohteena olevissa tutkinnoissa. Hankkeen välittömänä tuloksena on työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön kehittyminen ja vahvistuminen sekä työpaikkaohjaajien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistuminen. Hankkeen tuloksena ovat työvalmentajamallin rinnalle rakennettavat yritysyhteistyö- ja kumppanuusmallit, joiden kautta työelämäyhteistyö kehittyy sekä vahvistuu ja opintojen työelämävastaavuus kasvaa. Hankkeen tuloksena on myös ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantuminen ja näyttöjen toteuttaminen enemmän työelämässä aidoissa työtilanteissa erityisesti aloilla ja tutkinnoissa, joissa on aikaisemmin ollut paljon oppilaitosnäyttöjä. Vertaisarvioinnin kautta tuloksena on eri koulutuksen järjestäjien hyvien käytänteiden esille nostaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä toimivat ammatilliset, työssäoppimista ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joihin hankkeen toimenpiteet työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantumisen kasvaessa kohdistuvat. Yritysyhteistyövalmentajamalli kohdentuu kaikkiin aloihin ja tutkintoihin. Vertaisarviointi kohdistuu max. 2 alaan/tutkintoon, jotka valitaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

5 Betesda-säätiö, Kati Similä HUS-Desiko, Eija Pelamo Dirikka Oy, Timo Karjalainen Espoon kaupunki, Raija Lukkarinen Avecra, Johan Nykvist Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 200 Slideshare

6 LAPE ja NUVA VAIHTARIT Jyväskylän kristillisen opiston säätiö Sirkka Salvi Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Vielä päättämättä Kanneljärven opisto, Keski-Suomen opisto, Lahden diakonian instituutti, Lapuan kristillinen opisto ja Kankaanpään opisto. Hankkeessa kehitetään ja päivitetään työpaikkaohjaajien ja opettajien osaamista lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (LAPE) ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (NUVA) työpaikoilla. Hankeen tavoitteena on yhtenäistää työpaikkaohjaajien koulutukseen tavoitteelliset, joustavat ja monipuoliset toimintamallit. Yhdistää työpaikkaohjaajakoulutukseen opettajien työelämäjaksoja ja opiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta ja arviointia. Lisätä LAPE ja NUVA verkostojen vuorovaikutusta, osaamisen kehittämistä ja yhtenäisiä käytänteitä tvt tekniikkaa ja vertaismentorointia hyödyntäen mm. ammatillisten toimielinten ja moniammatillisten opiskelijatiimien välillä. Työpaikkaohjaajille tuotetaan sähköinen osaamiskartoitus osaamisen kehittämisen arviointiin ja työpaikkaohjaajakoulutuksen henkilökohtaistamiseen. Testataan joustavia ja monipuolisia työpaikkaohjaajien koulutusmalleja, jotka sopivat erityyppisille työpaikoille ja työpaikkaohjaajille. Mallinnetaan opettajien työelämäjaksokäytänteet ja innostetaan koulutuksen järjestäjät yhtenäisiin käytänteisiin opettajien työelämäjaksojen hyödyntämisessä. Verkko-opetusmateriaalin tuottaminen työpaikkaohjaajille sekä ammatillisille toimielimille. LAPE ja NUVA oppilaitokset, työpaikkaohjaajat, työelämän verkostot, opettajat, ammatillisten toimielinten jäsenet ja opiskelijat. Educa -instituutti ja oppilaitosten työelämä- verkostot. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 150 Slideshare

7 LUMIA- ohjaus 1- hanke Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Miia Moilanen Kalajoen Kristillinen Opisto Oulun Palvelualan Opisto Oulun Diakoniaopisto Haapaveden Opisto Raahen koulutuskuntayhtymä/ Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Kehitetään - työssäoppimisen ohjauksen laadullista ja määrällistä seurantaa - ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, arviointia ja työssäoppimisen ohjauksen tukemista virtuaalisia työkaluja hyödyntäen - sähköinen työssäoppimispäiväkirja ( mobiiliviestintälaitteet, puhelimet, tabletit, tietokoneet ja virtuaaliset kommunikointialustat) Lisäksi yhtenä hankkeen tavoitteena on työssäoppimispaikkarekisterin mallentaminen ja jatkokehittäminen Hankkeessa luodaan tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuva ohjaus-, seuranta- ja raportointijärjestelmä työssäoppimisen ohjaukseen, suunnitteluun ja arviointiin. Järjestelmän avulla voidaan seurata mm. kuinka paljon ja minkä laatuista ohjausta opiskelija saa työturvallisuuteen, työtehtäviin, elinikäisen oppimisen avaintaitoihin sekä ammattiosaamisen vaatimuksiin. Hyödynnetään älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita sekä interaktiivisessa ohjauksessa keskustelukanavia (esim. Skype, Adobe Connect, ning-yhteisöt, digitaalinen päiväkirja). Mallennetaan työssäoppimispaikkarekisteriä. humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala luonnontieteiden ala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala matkailu-, ravitsemis- ja talousala Raahen Hifi Oy/ HifiStudio, Juha Kärsämä K-Citymarket Raahe, Raili Heinula Myös muita työelämän yhteistyötahoja ja yrityksiä

8 Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 20

9 TurvaPeda Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, koulutuskeskus Sedu Aila Ylihärsilä Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Kotisivu: Sedusta/Hanketoiminta/TurvaPeda Wikisivu hankkeen teemojen työstämiseen: (käyttöoikeus vain TurvaPedan verkostokumppaneilla) Koulutuskeskus Sedu Koulutuskeskus Salpaus Tredu (Tao ja Pirko) Salon seudun koulutuskuntayhtymä Helsingin Diakoniaopisto Ylä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon ammattiopisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Satakunnan ammattiopisto Päätavoite on turvallisuuden edistäminen oppimisympäristöissä ja työssäoppimispaikoilla. Se jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin: - Sähköisen paikan avulla organisaation turvallisuusohjeistuksen saatavuus ja ajantasaisuus on turvattu kaikille. - Työpaikkaohjaajille ja opettajille suunnattu yhteinen ohjeistus turvallisuuteen yhdentää työssäoppimisen osapuolten turvallisuuskäsitystä vastuunjaosta, rooleista, käsitteistä jne. - Koulutuksen järjestäjillä ja työssäoppimispaikoilla on yhtenäiset työturvallisuuden tarkistuslistat sekä perehdytys- ja ilmoituslomakkeet - Asiantuntijaluentojen kautta alakohtainen turvallisuustietoisuus lisääntyy - Hyvät käytänteet yleistyvät ja levittyvät vertaisoppimisen kautta - Toinen toisilta oppiminen verkostotoiminnan kautta - Sisäinen turvallisuusauditointi/katselmus malli. Työturvallisuuden seuranta tulee osaksi arkipäivän turvallisuuskulttuuria. Mukana ovat kaikki organisaation tasot johdosta opiskelijaan. Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan turvallisuuskäytännöt yhtenäistyvät ja heijastuvat toisiinsa. - Turvallisuuden portaat opettajille ja työpaikkaohjaajille. Rutiinit työssäoppimisen suhteen vahvistuvat. Erilaisilla opettajilla, työssäoppimispaikoilla ja työpaikkaohjaajilla tulee käsiteltyä samat asiat turvallisuuteen liittyen. Työssäoppimisen turvallisuuden laatu yhtenäistyy ja parantuu. - Malli erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamiseen. Erityisopiskelijat pystytään huomioimaan paremmin työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajat ovat valmiimpia kohtaamaan erityisopiskelijoita. - Oppimisympäristöjen koneiden työturvallisuuskortit ja perehdytyslomakkeet. Havainnolistava ja helppolukuinen koneiden turvallisuusohjeistus on jatkuvasti nähtävillä. Turvallisuuden tarkastamisesta tulee tapa. Yhteisellä läpikäynnillä/perehdytyksellä taataan se, että koneita käyttävät opiskelijat on perehdytetty käyttöön ja he ovat

10 ymmärtäneet laitteiden toiminnan ja hahmottavat riskit. - Läheltä piti tilanteiden kirjaaminen ja nopean reagoinnin toimintamalli. Läheltä piti tilanteiden kirjaamisesta tulee osa normaalia toimintaa. Asioihin puututaan ja vastuu on sillä jolle se kuuluu. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat Hyödynsaajat: Työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat ja muu työssäoppimispaikkojen henkilöstö, viranomaiset, Hankkeeseen osallistuvat koulutuksen järjestäjät Työssäoppimispaikat, Aluehallintovirasto, Hankkeen ohjausryhmän työelämän edustajat Rami Katila (LVI- Katila) ja Jouni Lintula (Eepee/ABC-Alavus) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 77 Slideshare

11 AO näyttöihin avaintaitojen arviointi, laadullinen ja määrällinen kehittäminen ja ECVET Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Hannu Haapalainen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, yhteistyöverkosto (OSAO/Oulu, KAO/Kajaani, Omnia/Espoo, JEDU/Jokilaakso) 1.Tekniikan ja liikenteen alan perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen määrän lisääminen työssäoppimispaikoilla 2. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyys ja arviointi näytöissä 3. ECVET-uudistuksen vaikutuksia työelämäyhteistyöhön ja työssäoppimiseen. Tekniikan ja liikenteen aloilla ammattiosaamisen näyttöjen määrän lisääminen työssäoppimisjaksoilla suoritetuiksi. Avaintaitojen kytkeminen työssäoppimisjaksolla tapahtuvaan oppimiseen. Osaamisperusteisen opetuksen lisääminen. Tavoite 1: Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat ja opettajat Tavoite 2 : Opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat Tavoite 3: Asiantuntijat, verkosto Tekniikan ja liikenteen alan yrityksiä, ei vielä kartoitettu Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 20

12 Osaava ohjaus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Riekko Sari Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä; Jyväskylä ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto Savon koulutusyhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Osaamisperusteisten opetussuunnitelmien kehittäminen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittäminen. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimien toiminnan kehittäminen yksilölliset opinpolut mahdollistavat toteutussuunnitelmat työpaikkaohjaajia kouluttavien opettajien määrä lisääntyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausmallit ja -menetelmät saadaan näkyväksi opiskelijahallintajärjestelmistä saatava tieto tukee koulutuksen järjestäjän ja ammattiosaamisen toimielimen tehtävää sekä toimii vertailutietona verkostossa Kohdistuu kaikkiin perustutkintoihin Työpaikalla tapahtuva oppimisen yhteistyötahot kaikissa viidessä oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielinten työelämän jäsenet kaikissa viidessä oppilaitoksessa. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 20

13 TutKIVA oppiminen verkossa Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Hilkka Huisko Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Jaakkiman kristillinen opisto Tavoitteet - soveltaa tutkivan oppimisen periaatteita ja lisätä opiskelijalähtöisiä työtapoja erilaista teknologiaa ja avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa - parantaa opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien valmiuksia opetusteknologian käyttöön - teoria-, työsali- ja työssäoppimisjaksot muodostavat selkeän opetusteknologiaa hyödyntävän oppimisprosessin Keskeiset tuotokset: - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä hyödyntävä toimintamalli, jossa sovelletaan tutkivan oppimisen periaatteita koko oppimisprosessin ajan jatkumona teoria- ja työsalioppimisesta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä on otettu käyttöön opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa - opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien opetusteknologian osaaminen on parantunut - tulokset on otettu jokapäiväiseen käyttöön ja kirjattu soveltuvin osin oppilaitosten toimintajärjestelmiin ja opetussuunnitelmiin Kohderyhmä: oppilaitosten opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat Mukana olevat koulutusalat: tekniikka ja liikenne, marata-, sote- ja luonnonvara-ala sekä humanistinen ja kasvatusala, 1-4 pilottiryhmää/oppilaitos, yhteensä n opiskelijaa. Työelämäkumppaneina ovat eri oppilaitosten pilottialojen työssäoppimispaikat. Ekamissa yhteistyörityksiä ovat esim. FCT Fin Component Trading oy, Vetreä oy ja Mediverkko oy, SamiEdussa laajennetun työssäoppimisen piirissä olevat yritykset, Jaakkiman kristillisessä kansanopistossa alueen seurakunnat ja Amistossa pääosin sähkölan työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset sekä Salpauksessa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan työssäoppimispaikat.

14 Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 30

15 Topnet II Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Sari Häkkinen Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Hanketta ja sen tuloksia esitellään kunkin oppilaitoksen omilla www-sivuilla: Oppilaitosten facebook-sivustot Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto Jaakkiman kristillinen opisto - Kehittää erilaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien oppimispolkujen rakentamista joustavasti huomioiden alan työelämätarpeet. - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen verkkoympäristöissä. - Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen. - Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. - Edistää ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. - Henkilökohtaistettu työpaikkaohjaajakoulutusmalli asiakirjoineen on otettu käyttöön. - Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat on uudistettu hankkeessa mukana olevissa tutkinnoissa. - Tarvittavat muutokset opetuksen toteutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin sekä muun osaamisen arvioinnin osalta on kirjattu opetussuunnitelmiin hankkeessa mukana olevissa tutkinnoissa. - Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median välineitä hyödyntävä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus on lisääntynyt. - Opettajat ovat rohkaistuneet uudistamaan opettajuuttaan ja omaa rooliaan työssäoppimisen ohjaajana. Verkoston oppilaitosten opiskelijat, alojen opettajat, työpaikkaohjaajat, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto: Rakennusalan perustutkinto, kolme ryhmää, 48 opiskelijaa Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kaksi ryhmää, 36 opiskelijaa Elintarvikealan perustutkinto, 1 ryhmä, n. 20 opiskelijaa Jaakkiman kristillinen opisto:

16 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, osa kolmannen vuosikurssin opiskelijoista (5 henkilöä) Saimaan ammattiopisto Sampo: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, n. 60 opisk. Elintarvikealan perustutkinto, n. 30 opisk. Porvoon ammattiopisto: n. 200 opiskelijaa oppilaitoksen eri koulutusaloilta (koulutusalat ja tutkinnot täsmentyvät sen jälkeen kun opettajat on valittu työelämäjaksoille) Kouvolan seudun ammattiopisto: matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto: Rakennuspartio Oy, Hamina, Rakennus-Pakera Oy, Parma Oy, VAASAN Oy, Konditoria Galette Oy, hotelli- ravintola- ja cateringalan pt:n työssäoppimispaikat Saimaan ammattiopisto, Sampo: Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Fazer Food service (Anni Varis), Fazer Leipomot Oy,(Lauri Seppälä), Fazer Makeiset Oy (Helena Saikko Jaakkiman kristillinen opisto: Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien päivähoitoyksiköt Porvoon ammattiopiston työssäoppimispaikat (23 eri yritystä) Kouvolan seudun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työssäoppimispaikat Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 100 Slideshare

17 OSAO Top kumppani Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/oulun seudun ammattiopisto Merja Paloniemi Jokilaaksojen kuntayhtymä: Sirpa Korhonen Kainuun ammattiopisto: Leena Happonen Omnia: Ville Krannila Turun ammatti-instituutti: Rolf Holmberg Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois- Karjalaopisto: Hannu Haapalainen Hankeverkostotyön tavoitteena on jakaa työpaikkaohjaajakoulutuksen (3 ov) toteutusmallien hyvien käytänteitä, tuoda esille elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyyttä ja arviointia ammattiosaamisen näyttöjen kohdalta sekä perehtyä ECVET- uudistuksen haasteisiin työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen toteuttamisen kannalta. vakiinnuttaa ja kehittää kansallista verkostoa. OSAOn tavoitteena on tehdä myös alueellista yhteistyötä työelämän, toisten koulutuksenjärjestäjien ja ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen keskeisenä tavoitteina ovat ammattiosaamisen näyttöjen vertaiskehittämisen avulla kehittää laadullisesti työelämälähtöistä arviointi ja ohjausosaamista. OSAOn top-ohjaaja koulututtajien koulutuksen ja OSAOn top-ohjaajakoulutusmallennus mallentaminen yhteistyössä AEl:n ArTop-hankkeen ja Amokin kanssa Koulutetaan kouluttajaverkosto Koulutusaineiston yhteinen ja alakohtainen suunnittelu OSAOn työpaikkaohjaajakoulutuksen malli tukee laadullista työssäoppimista, opiskelijan oppimisen ja osaamisen kasvua. yhdenmukaistaa arviointi- ja ohjauskäytännöt OSAOssa 1.) Ammattiosaamisen näyttöjen vertaiskehittämismalli perustutkintotiimien kehittämistyön tueksi 2.) Työpaikkaohjaajien kouluttajakoulutukset yhdenmukaistaa top- koulutuskäytännöt 3.) OSAOn Top- ohjaus toimintamalli tuetaan opiskelijan oppimisen ja osaamisen kasvua 4.) OSAOn Top- ohjaajakoulutusmalli tuottaa osaavia ja motivoituneita työpaikkaohjaajia OSAOn ja yritysten tarpeisiin 5.) OSAOn alakohtaiset top- ohjaajakoulutusmateriaalit työelämäyhteistyö vahvistuu 6.) Some - ohjauskoulutukset työssäoppimisen ohjauksen hyödyntämiseksi saadaan ohjauksen lähestyttävyyttä 7.) Malli/ohje elinikäisen oppimisen avaintaitojen hyödyntämisestä ammattiosaamisen näytöissä 8.) Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluvideo käytetään top - ohjauksen perehdyttämisessä, Tavoiteltavana tuloksena henkilöstön innovatiivisuus ja eri perustutkintojen välinen vuorovaikutus paranee ja opiskelijoiden työelämävalmiudet ja ammattitaito kehittyvät. Syyslukukaudella 2013 vertaisarvioidaan 7 perustutkintoa, kriteerien valinta top- kyselytulosten ammattiosaamisen näyttöjen taustatiedoilla. Alustavan suunnitelman mukaisesti: matkailu-, hiusalan-, elintarvike-, lääkeala-, puutarhatalous-, maatalous- ja autoalan perustutkinnot. Kevätlukukaudella 2014 vertaisarvioidaan 7 perustutkintoa, kriteerien valinta top- kyselytulosten

18 ammattiosaamisen näyttöjen taustatiedoilla (otannassa mukana lukuvuoden periodien tulokset). Alustavan suunnitelman mukaisesti: käsi- ja taideteollisuus-, kansainvälinen liiketalous-, kauneudenhoito-, hevostalous-, tekstiili- ja vaatetus-, kiinteistöpalvelujen ja kone- ja metallialan perustutkinnot. Syyslukukaudella 2014 vertaisarvioidaan loput 7perustutkintoa. Alustavan suunnitelman mukaisesti: laboratorio, logistiikka, pintakäsittely, prosessiteollisuus, verhoilu- ja sisustus ja puualan perustutkinnot sekä viimeisenä uusin OSAOn ammatillinen perustutkinto kaivosalan perustutkinto. Tavoitteena on vertaisarvioida kaikki OSAOn 32 perustutkinnon ammattiosaamisen näytöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Vertaisarviointiin osallistuu 2-4 opiskelijaa, 2-13 opettajaa ja 1-3 työelämän edustajaa per perustutkinto. Vertaisarviointitulosten vaikuttavuuden hyödyntäminen perustutkintotiimien ja niiden kehittämistoimikuntien avulla kohdistuu noin 1260 opiskelijaan. Ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointi on aloitettu Laatua ammattiosaamisen näyttöihin hankkeessa. OYS/Päiväkotiyritys Vaatetusyritys Kampaamoyritys Yritysten nimet ja yhteyshenkilöt täsmentyvät mennessä. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 40 Slideshare

19 TutKIVA oppiminen verkossa Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Hilkka Huisko Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Jaakkiman kristillinen opisto - soveltaa tutkivan oppimisen periaatteita ja lisätä opiskelijalähtöisiä työtapoja erilaista teknologiaa ja avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa - parantaa opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien valmiuksia opetusteknologian käyttöön - muodostaa teoria-, työsali- ja työssäoppimisjaksoista selkeä opetusteknologiaa ja avoimia ympärisöjä hyödyntävä jatkumo - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä hyödyntävä oppimisprosessin toimintamalli, jossa sovelletaan tutkivan oppimisen periaatteita ja luodaan jatkumo teoria- ja työsalioppimisesta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä on otettu käyttöön opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa - opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien opetusteknologian osaaminen on parantunut - tulokset on otettu jokapäiväiseen käyttöön ja kirjattu soveltuvin osin oppilaitosten toimintajärjestelmiin ja opetussuunnitelmiin Kohderyhmänä on oppilaitosten opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Mukana olevat alat: tekniikka ja liikenne, marata-, sote- ja luonnonvara-ala sekä humanistinen ja kasvatusala, 1-4 pilottiryhmää/oppilaitos, yhteensä n opiskelijaa. Eri oppilaitosten pilottialojen työssäoppimispaikat. Ekamissa esim. FCT Fin Component Trading oy, Vetreä oy ja Mediverkko oy, SamiEdussa laajennetun työssäoppimisen piirissä olevat yritykset, Jaakkiman kristillisessä kansanopistossa alueen seurakunnat ja Amistossa sähkölan työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset sekä Salpauksessa sosiaali- ja terveys- sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen työssäoppimispaikat.

20 Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 30

21 Mobiilipedagogia opetuksessa II Turun kaupungin sivistystoimiala Päivi Luoma Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) taisotemobiili.wordpress.com salonsuunnitteluassarit.blogspot.fi https://www.facebook.com/groups/mobiilipedagogia/ Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti / Aninkaisten koulutalo, Tommilankadun koulutalo, Uudenmaantien koulutalo Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä / Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Peimarin koulutuskuntayhtymä Salon Seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto Osa Mobiilipeda II hankkeen toimijoista jatkaa ykkösvaiheen hyvien käytänteiden edelleen kehittämistä, osa keskittyy uutena kohderyhmänä erityisoppijoihin. Tavoitteina paperittoman näytön, erityisesti näyttösuunnitelman, toteuttaminen mobiilivälinein, ohjauksen laadun parantaminen, reaaliaikaisen etäohjausmallin sopivuuden testaaminen työssäoppimisessa, näytön prosessiluontoisuuden korostaminen sekä mobiilioppimistehtävien suunnittelu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tarkoituksena on testata myös toiminnan siirtämistä ja soveltuvuutta pilvipalveluihin; lisätä ohjelmistojen, opiskelijoiden omien töiden, opettajien aineistojen ja ohjauksen saatavuutta. Tavoitteina on kehittää oppimisympäristön pelinomaisuutta, saada opetusmateriaalia avoimeksi ja tehdä mobiililaitteiden käytöstä sujuvaa. Verkon välityksellä tapahtuvaa oppilaitosten välistä yhteistyötä ja opiskelijatutorointia lisätään. Mobiililaitteita hyödynnetään työtilanteiden kuvaamisessa ja videoinnissa. Mobiililaitteiden käytön soveltuvuutta samanaikaisopetuksessa pilotoidaan. Opiskelijoiden itsearviointitaitoja kehitetään ja erilaisten oppijoiden oppimistapoja lisätään eri tavoin. Oppimisympäristö laajenee ulos perinteisestä koulurakennuksesta ja oppimista tapahtuu mobiililaitteita hyödyntämällä kaikkialla. Materiaalien saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta tehostaa oppimista. Materiaalin toistettavuus helpottaa erityisesti erityisoppijoita. Tässä hyödynnetään mm. hankkeessa toteutettavaa mobiilia työmenetelmä- ja aihiopankkia sekä työssäoppimista tukevaa materiaalia. Lähihoitajakoulutuksessa perustettua Virtuaalisairaalaa kehitetään edelleen ja siitä saadaan pysyvä toimintamalli. Portfolioita tullaan hyödyntämään erityisoppijoiden kanssa. Paperiton näyttö otetaan käyttöön. Ammatilliseen koulutukseen soveltuvia pilvipalveluita hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Rakennusala (2 ryhmää, 40 op.), kokit (1 ryhmä, 20 op.), kotityö- ja puhdistuspalvelut (2 erityisryhmää, 45

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen. Päivitetty 040314

Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen. Päivitetty 040314 Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen Päivitetty 040314 1 Sisältö 1. Työelämäyhteistyö ja ennakoinnin kehittäminen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

etaitava -ohjauksen uusilla urilla

etaitava -ohjauksen uusilla urilla etaitava -ohjauksen uusilla urilla Sari Riekko, Jyväskylän ammattiopisto Heli Kinnunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, etaitava etaitava on järjestelmä opettajan, opiskelijan

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Miksi? Mitä? Miten? Milloin? I Anne Kytömäki I Koulutuskeskus Sedu I huhtikuu 2012 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Jakaminen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen Uudistuva ammatillinen koulutus - työelämälähtöisiä toimintamalleja Hyvä muutos kuljettaa eteenpäin! Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä; Koulutuskeskus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30

Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30 Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30 Hanna Autere Hanna.autere@oph.fi www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Aloitustilaisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Kysely koulutuksen järjestäjille vastaukset Soila Salonen Osaamisen ja sivistyksen asialla 10.10.2008 www.oph.fi 40 Koulutuksen alat, joita koulutuksen järjestäjät järjestävät

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty )

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty ) YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 (päivitetty 17.11.2015) 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 2 Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Uudistettujen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja)

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) Anu Räisänen 22.3.2013 Opetushallitus ARVIOINTIIN OSALLISTUNEET JÄRJESTÄJÄT JA OPISKELIJAT Arvioinnin

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot