Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova Liisa Sarasoja Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Turun ammattiopistosäätiö Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajakoulutuksen laatua hanketoimijaverkostossa soveltaen vertaisarvioinnin/oppimisen prosessia. Lisäksi kehitetään verkostomaista toimintaa, jossa toimijoiden hyvät toimintamallit ja kokemukset jaetaan koko verkoston käyttöön. Vertaisarvioinnin ja oppimisen prosessin tuloksena laaditaan kumppaneille arviointiraportit. Kootaan arviointitulokset ja nostetaan esiin hyviä käytäntöjä ja toimivia malleja. Mahdollisuuksien mukaan laaditaan hyvistä käytännöistä ja tuotoksista sähköinen julkaisu levitystarkoituksiin. Kukin organisaatio tarkastelee ja analysoi saamaansa arviointiraporttia ja suunnittelee kehittämistoimenpiteet ja arviointipalautteiden kiinnittämismekanismin osaksi oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmää. kaikki koulutuksen järjestäjien koulutusalat, kohdennukset mahdollisia Ei Ei

2 Yhteistyöllä TOP-laatua ja osaamista Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto Leena Happonen Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) ja oppilaitoksen TOP-verkkopalvelu Suunnitelmallista yhteistyötä tehdään TOP yhteistyöverkoston kanssa, joka on työssäoppimisen projektipäälliköiden ja kehittäjien perustama yhteistyöverkosto (OSAO, PKKY, Omnia, JEDU, Turun aol jne.). 1. tavoite: Yritysyhteistyön kehittäminen, TOP:in ja ammattiosaamisen näyttöjen laadukas toteutus työelämäyhteistyönä. Toimenpiteet: a) Järjestetään työpaikkaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta 2-4 ryhmää. Erityinen painopiste pienyrityksissä. b) Parannetaan kaikkien osapuolten arviointiosaamista. Opettajille koulutuspäiviä. Lisätään huomiota myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyyteen ja niiden osa-alueiden arviointiin näytöissä. c) Tehostetaan verkossa tapahtuvaa ohjausta, sisältää tp-ohjaajien koulutusta (ohjauspalaverit verkossa, verkkopäiväkirjat jne.). 2. tavoite: Opettajien työelämäjaksot - Opettajien työelämäjaksoilla (2 x1 kk) varmistetaan opetussisältöjen työelämävastaavuutta ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja näyttöjen toteutuksen organisointia, suunnittelua ja laatua. Koulutetaan työelämän edustajia oppimisen ja osaamisen arviointiin. 3. tavoite: Aktivoidaan opiskelijoiden rooleja ja liikkuvuutta työssäoppimisessa. Toimenpiteet: - Opiskelijat opastavat työpaikkaohjaajiaan Adobe AC ohjauspalavereiden käyttöön. Pilotointi kahdella eri alalla. (Liittyy elinikäisten avaintaitojen teknologia- ja tietoteknisen osaamisen kehittymiseen). - Kehitetään opiskelijoiden kotimaista top-liikkuvuusmallia ruotsinkielisen alueen oppilaitoksen kanssa. 4. tavoite: Tiedon ja osaamisen jakaminen benchmarking-verkostossa Toimenpiteet: - Verkoston benchmarking-tapaamisissa jaetaan osaamista ja arvioidaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä toimintoja verkoston eri organisaatioissa. Face to face ja verkkokoustapaamisia. - Jaetaan kokemuksia ja toimitamalleja myös verkoston ulkopuolla oleviin organisaatioihin. Hyödynnetään sivustoa hyvien käytänteiden jakamisessa Yhteistyöyritysten työpaikkaohjaajien työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus- ja arviointitaidot kehittyvät edelleen. - Opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus paranee erityisesti ohjaajien ja opettajien yhdessä suorittama aktiivisen, reaaliaikaisen verkko-ohjauksen avulla.

3 - Opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön ohjeet verkkokouksien pidosta esim. AC:ssä. - Tutkinnon osien sisältöjen integrointi tehostuu. Elinikäiset avaintaidot näkyvät osien tavoitteissa ja näytöissä. Täydennetään kuvaukset TOP-verkkopalveluun. - Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisjaksojen määrä pienyrityksissä lisääntyy. Kohderyhminä kaikki koulutusalat, opettajat ja opiskelijat. Pääpaino sosiaali- ja terveysalalla, ravitsemisalalla ja tekniikan ja liikenteen alalla. Arviointiosaamisen koulutuksessa pääkohderyhmä opettajat. Hyödynsaajina yhteistyöyritysten nykyiset ja tulevat työpaikkaohjaajat. Yhteistyöyrityksiä satoja, yhteystiedot löytyvät TOP-verkkopalvelustamme. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 60

4 TOP-kumppanuus Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Ville Krannila Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) top-patteri.wikispaces.com omniatopo.wikispaces.com TOP-Verkosto (Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Turun ammatti-instituutti, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä) Alueelliset kumppanit (Varia, Luksia, Keuda) Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadukkaan toteutuksen vahvistaminen ja sen kehittäminen työelämäyhteistyönä. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämis- ja strategiatyötä tehdään aikaisempien hankkeiden sekä valtakunnallisten arviointien tulosten pohjalta. Ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittämistyötä tehdään myös vertaisarvioinnin avulla yhteistyössä alueellisen verkoston (Varia, Keuda, Luksia) kanssa. Toiminnan tavoitteena on koko oppimisprosessin suuntaaminen kohti ammattiosaamisen näyttöä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on elinikäisen oppimisen avaintaitojen parempi näkyvyys työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa sekä niiden laadukkaampi arviointi ammattiosaamisen näytöissä. Hankkeessa luodaan ammattiopistoon yritysyhteistyövalmentajamalli sekä kehitetään työelämäyhteistyötä ja järjestetään kumppanuustilaisuuksia. Hankkeessa toteutetaan vertaisarviointi ammattiosaamisen näyttöjen toteuksesta ja kehitetään toimijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä kohteena olevissa tutkinnoissa. Hankkeen välittömänä tuloksena on työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön kehittyminen ja vahvistuminen sekä työpaikkaohjaajien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistuminen. Hankkeen tuloksena ovat työvalmentajamallin rinnalle rakennettavat yritysyhteistyö- ja kumppanuusmallit, joiden kautta työelämäyhteistyö kehittyy sekä vahvistuu ja opintojen työelämävastaavuus kasvaa. Hankkeen tuloksena on myös ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantuminen ja näyttöjen toteuttaminen enemmän työelämässä aidoissa työtilanteissa erityisesti aloilla ja tutkinnoissa, joissa on aikaisemmin ollut paljon oppilaitosnäyttöjä. Vertaisarvioinnin kautta tuloksena on eri koulutuksen järjestäjien hyvien käytänteiden esille nostaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä toimivat ammatilliset, työssäoppimista ohjaavat opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joihin hankkeen toimenpiteet työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantumisen kasvaessa kohdistuvat. Yritysyhteistyövalmentajamalli kohdentuu kaikkiin aloihin ja tutkintoihin. Vertaisarviointi kohdistuu max. 2 alaan/tutkintoon, jotka valitaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

5 Betesda-säätiö, Kati Similä HUS-Desiko, Eija Pelamo Dirikka Oy, Timo Karjalainen Espoon kaupunki, Raija Lukkarinen Avecra, Johan Nykvist Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 200 Slideshare

6 LAPE ja NUVA VAIHTARIT Jyväskylän kristillisen opiston säätiö Sirkka Salvi Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Vielä päättämättä Kanneljärven opisto, Keski-Suomen opisto, Lahden diakonian instituutti, Lapuan kristillinen opisto ja Kankaanpään opisto. Hankkeessa kehitetään ja päivitetään työpaikkaohjaajien ja opettajien osaamista lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (LAPE) ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon (NUVA) työpaikoilla. Hankeen tavoitteena on yhtenäistää työpaikkaohjaajien koulutukseen tavoitteelliset, joustavat ja monipuoliset toimintamallit. Yhdistää työpaikkaohjaajakoulutukseen opettajien työelämäjaksoja ja opiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta ja arviointia. Lisätä LAPE ja NUVA verkostojen vuorovaikutusta, osaamisen kehittämistä ja yhtenäisiä käytänteitä tvt tekniikkaa ja vertaismentorointia hyödyntäen mm. ammatillisten toimielinten ja moniammatillisten opiskelijatiimien välillä. Työpaikkaohjaajille tuotetaan sähköinen osaamiskartoitus osaamisen kehittämisen arviointiin ja työpaikkaohjaajakoulutuksen henkilökohtaistamiseen. Testataan joustavia ja monipuolisia työpaikkaohjaajien koulutusmalleja, jotka sopivat erityyppisille työpaikoille ja työpaikkaohjaajille. Mallinnetaan opettajien työelämäjaksokäytänteet ja innostetaan koulutuksen järjestäjät yhtenäisiin käytänteisiin opettajien työelämäjaksojen hyödyntämisessä. Verkko-opetusmateriaalin tuottaminen työpaikkaohjaajille sekä ammatillisille toimielimille. LAPE ja NUVA oppilaitokset, työpaikkaohjaajat, työelämän verkostot, opettajat, ammatillisten toimielinten jäsenet ja opiskelijat. Educa -instituutti ja oppilaitosten työelämä- verkostot. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 150 Slideshare

7 LUMIA- ohjaus 1- hanke Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Miia Moilanen Kalajoen Kristillinen Opisto Oulun Palvelualan Opisto Oulun Diakoniaopisto Haapaveden Opisto Raahen koulutuskuntayhtymä/ Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto Kehitetään - työssäoppimisen ohjauksen laadullista ja määrällistä seurantaa - ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, arviointia ja työssäoppimisen ohjauksen tukemista virtuaalisia työkaluja hyödyntäen - sähköinen työssäoppimispäiväkirja ( mobiiliviestintälaitteet, puhelimet, tabletit, tietokoneet ja virtuaaliset kommunikointialustat) Lisäksi yhtenä hankkeen tavoitteena on työssäoppimispaikkarekisterin mallentaminen ja jatkokehittäminen Hankkeessa luodaan tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuva ohjaus-, seuranta- ja raportointijärjestelmä työssäoppimisen ohjaukseen, suunnitteluun ja arviointiin. Järjestelmän avulla voidaan seurata mm. kuinka paljon ja minkä laatuista ohjausta opiskelija saa työturvallisuuteen, työtehtäviin, elinikäisen oppimisen avaintaitoihin sekä ammattiosaamisen vaatimuksiin. Hyödynnetään älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita sekä interaktiivisessa ohjauksessa keskustelukanavia (esim. Skype, Adobe Connect, ning-yhteisöt, digitaalinen päiväkirja). Mallennetaan työssäoppimispaikkarekisteriä. humanistinen ja kasvatusala kulttuuriala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala luonnontieteiden ala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala matkailu-, ravitsemis- ja talousala Raahen Hifi Oy/ HifiStudio, Juha Kärsämä K-Citymarket Raahe, Raili Heinula Myös muita työelämän yhteistyötahoja ja yrityksiä

8 Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 20

9 TurvaPeda Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, koulutuskeskus Sedu Aila Ylihärsilä Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Kotisivu: Sedusta/Hanketoiminta/TurvaPeda Wikisivu hankkeen teemojen työstämiseen: (käyttöoikeus vain TurvaPedan verkostokumppaneilla) Koulutuskeskus Sedu Koulutuskeskus Salpaus Tredu (Tao ja Pirko) Salon seudun koulutuskuntayhtymä Helsingin Diakoniaopisto Ylä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon ammattiopisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Satakunnan ammattiopisto Päätavoite on turvallisuuden edistäminen oppimisympäristöissä ja työssäoppimispaikoilla. Se jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin: - Sähköisen paikan avulla organisaation turvallisuusohjeistuksen saatavuus ja ajantasaisuus on turvattu kaikille. - Työpaikkaohjaajille ja opettajille suunnattu yhteinen ohjeistus turvallisuuteen yhdentää työssäoppimisen osapuolten turvallisuuskäsitystä vastuunjaosta, rooleista, käsitteistä jne. - Koulutuksen järjestäjillä ja työssäoppimispaikoilla on yhtenäiset työturvallisuuden tarkistuslistat sekä perehdytys- ja ilmoituslomakkeet - Asiantuntijaluentojen kautta alakohtainen turvallisuustietoisuus lisääntyy - Hyvät käytänteet yleistyvät ja levittyvät vertaisoppimisen kautta - Toinen toisilta oppiminen verkostotoiminnan kautta - Sisäinen turvallisuusauditointi/katselmus malli. Työturvallisuuden seuranta tulee osaksi arkipäivän turvallisuuskulttuuria. Mukana ovat kaikki organisaation tasot johdosta opiskelijaan. Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan turvallisuuskäytännöt yhtenäistyvät ja heijastuvat toisiinsa. - Turvallisuuden portaat opettajille ja työpaikkaohjaajille. Rutiinit työssäoppimisen suhteen vahvistuvat. Erilaisilla opettajilla, työssäoppimispaikoilla ja työpaikkaohjaajilla tulee käsiteltyä samat asiat turvallisuuteen liittyen. Työssäoppimisen turvallisuuden laatu yhtenäistyy ja parantuu. - Malli erityisopiskelijoiden työssäoppimisen ohjaamiseen. Erityisopiskelijat pystytään huomioimaan paremmin työssäoppimisessa ja työpaikkaohjaajat ovat valmiimpia kohtaamaan erityisopiskelijoita. - Oppimisympäristöjen koneiden työturvallisuuskortit ja perehdytyslomakkeet. Havainnolistava ja helppolukuinen koneiden turvallisuusohjeistus on jatkuvasti nähtävillä. Turvallisuuden tarkastamisesta tulee tapa. Yhteisellä läpikäynnillä/perehdytyksellä taataan se, että koneita käyttävät opiskelijat on perehdytetty käyttöön ja he ovat

10 ymmärtäneet laitteiden toiminnan ja hahmottavat riskit. - Läheltä piti tilanteiden kirjaaminen ja nopean reagoinnin toimintamalli. Läheltä piti tilanteiden kirjaamisesta tulee osa normaalia toimintaa. Asioihin puututaan ja vastuu on sillä jolle se kuuluu. Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat Hyödynsaajat: Työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat ja muu työssäoppimispaikkojen henkilöstö, viranomaiset, Hankkeeseen osallistuvat koulutuksen järjestäjät Työssäoppimispaikat, Aluehallintovirasto, Hankkeen ohjausryhmän työelämän edustajat Rami Katila (LVI- Katila) ja Jouni Lintula (Eepee/ABC-Alavus) Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 77 Slideshare

11 AO näyttöihin avaintaitojen arviointi, laadullinen ja määrällinen kehittäminen ja ECVET Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Hannu Haapalainen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, yhteistyöverkosto (OSAO/Oulu, KAO/Kajaani, Omnia/Espoo, JEDU/Jokilaakso) 1.Tekniikan ja liikenteen alan perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen määrän lisääminen työssäoppimispaikoilla 2. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyys ja arviointi näytöissä 3. ECVET-uudistuksen vaikutuksia työelämäyhteistyöhön ja työssäoppimiseen. Tekniikan ja liikenteen aloilla ammattiosaamisen näyttöjen määrän lisääminen työssäoppimisjaksoilla suoritetuiksi. Avaintaitojen kytkeminen työssäoppimisjaksolla tapahtuvaan oppimiseen. Osaamisperusteisen opetuksen lisääminen. Tavoite 1: Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat ja opettajat Tavoite 2 : Opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat Tavoite 3: Asiantuntijat, verkosto Tekniikan ja liikenteen alan yrityksiä, ei vielä kartoitettu Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 20

12 Osaava ohjaus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Riekko Sari Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä; Jyväskylä ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto Savon koulutusyhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Osaamisperusteisten opetussuunnitelmien kehittäminen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittäminen. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimien toiminnan kehittäminen yksilölliset opinpolut mahdollistavat toteutussuunnitelmat työpaikkaohjaajia kouluttavien opettajien määrä lisääntyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausmallit ja -menetelmät saadaan näkyväksi opiskelijahallintajärjestelmistä saatava tieto tukee koulutuksen järjestäjän ja ammattiosaamisen toimielimen tehtävää sekä toimii vertailutietona verkostossa Kohdistuu kaikkiin perustutkintoihin Työpaikalla tapahtuva oppimisen yhteistyötahot kaikissa viidessä oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielinten työelämän jäsenet kaikissa viidessä oppilaitoksessa. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 20

13 TutKIVA oppiminen verkossa Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Hilkka Huisko Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Jaakkiman kristillinen opisto Tavoitteet - soveltaa tutkivan oppimisen periaatteita ja lisätä opiskelijalähtöisiä työtapoja erilaista teknologiaa ja avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa - parantaa opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien valmiuksia opetusteknologian käyttöön - teoria-, työsali- ja työssäoppimisjaksot muodostavat selkeän opetusteknologiaa hyödyntävän oppimisprosessin Keskeiset tuotokset: - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä hyödyntävä toimintamalli, jossa sovelletaan tutkivan oppimisen periaatteita koko oppimisprosessin ajan jatkumona teoria- ja työsalioppimisesta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä on otettu käyttöön opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa - opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien opetusteknologian osaaminen on parantunut - tulokset on otettu jokapäiväiseen käyttöön ja kirjattu soveltuvin osin oppilaitosten toimintajärjestelmiin ja opetussuunnitelmiin Kohderyhmä: oppilaitosten opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat Mukana olevat koulutusalat: tekniikka ja liikenne, marata-, sote- ja luonnonvara-ala sekä humanistinen ja kasvatusala, 1-4 pilottiryhmää/oppilaitos, yhteensä n opiskelijaa. Työelämäkumppaneina ovat eri oppilaitosten pilottialojen työssäoppimispaikat. Ekamissa yhteistyörityksiä ovat esim. FCT Fin Component Trading oy, Vetreä oy ja Mediverkko oy, SamiEdussa laajennetun työssäoppimisen piirissä olevat yritykset, Jaakkiman kristillisessä kansanopistossa alueen seurakunnat ja Amistossa pääosin sähkölan työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset sekä Salpauksessa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan työssäoppimispaikat.

14 Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 30

15 Topnet II Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Sari Häkkinen Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Hanketta ja sen tuloksia esitellään kunkin oppilaitoksen omilla www-sivuilla: Oppilaitosten facebook-sivustot Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto Jaakkiman kristillinen opisto - Kehittää erilaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien oppimispolkujen rakentamista joustavasti huomioiden alan työelämätarpeet. - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen verkkoympäristöissä. - Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen. - Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen yhteistyössä työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. - Edistää ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. - Henkilökohtaistettu työpaikkaohjaajakoulutusmalli asiakirjoineen on otettu käyttöön. - Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat on uudistettu hankkeessa mukana olevissa tutkinnoissa. - Tarvittavat muutokset opetuksen toteutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja arvioinnin sekä muun osaamisen arvioinnin osalta on kirjattu opetussuunnitelmiin hankkeessa mukana olevissa tutkinnoissa. - Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median välineitä hyödyntävä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus on lisääntynyt. - Opettajat ovat rohkaistuneet uudistamaan opettajuuttaan ja omaa rooliaan työssäoppimisen ohjaajana. Verkoston oppilaitosten opiskelijat, alojen opettajat, työpaikkaohjaajat, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto: Rakennusalan perustutkinto, kolme ryhmää, 48 opiskelijaa Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kaksi ryhmää, 36 opiskelijaa Elintarvikealan perustutkinto, 1 ryhmä, n. 20 opiskelijaa Jaakkiman kristillinen opisto:

16 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, osa kolmannen vuosikurssin opiskelijoista (5 henkilöä) Saimaan ammattiopisto Sampo: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, n. 60 opisk. Elintarvikealan perustutkinto, n. 30 opisk. Porvoon ammattiopisto: n. 200 opiskelijaa oppilaitoksen eri koulutusaloilta (koulutusalat ja tutkinnot täsmentyvät sen jälkeen kun opettajat on valittu työelämäjaksoille) Kouvolan seudun ammattiopisto: matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto: Rakennuspartio Oy, Hamina, Rakennus-Pakera Oy, Parma Oy, VAASAN Oy, Konditoria Galette Oy, hotelli- ravintola- ja cateringalan pt:n työssäoppimispaikat Saimaan ammattiopisto, Sampo: Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Fazer Food service (Anni Varis), Fazer Leipomot Oy,(Lauri Seppälä), Fazer Makeiset Oy (Helena Saikko Jaakkiman kristillinen opisto: Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien päivähoitoyksiköt Porvoon ammattiopiston työssäoppimispaikat (23 eri yritystä) Kouvolan seudun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työssäoppimispaikat Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 100 Slideshare

17 OSAO Top kumppani Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/oulun seudun ammattiopisto Merja Paloniemi Jokilaaksojen kuntayhtymä: Sirpa Korhonen Kainuun ammattiopisto: Leena Happonen Omnia: Ville Krannila Turun ammatti-instituutti: Rolf Holmberg Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois- Karjalaopisto: Hannu Haapalainen Hankeverkostotyön tavoitteena on jakaa työpaikkaohjaajakoulutuksen (3 ov) toteutusmallien hyvien käytänteitä, tuoda esille elinikäisen oppimisen avaintaitojen näkyvyyttä ja arviointia ammattiosaamisen näyttöjen kohdalta sekä perehtyä ECVET- uudistuksen haasteisiin työelämäyhteistyön ja työssäoppimisen toteuttamisen kannalta. vakiinnuttaa ja kehittää kansallista verkostoa. OSAOn tavoitteena on tehdä myös alueellista yhteistyötä työelämän, toisten koulutuksenjärjestäjien ja ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen keskeisenä tavoitteina ovat ammattiosaamisen näyttöjen vertaiskehittämisen avulla kehittää laadullisesti työelämälähtöistä arviointi ja ohjausosaamista. OSAOn top-ohjaaja koulututtajien koulutuksen ja OSAOn top-ohjaajakoulutusmallennus mallentaminen yhteistyössä AEl:n ArTop-hankkeen ja Amokin kanssa Koulutetaan kouluttajaverkosto Koulutusaineiston yhteinen ja alakohtainen suunnittelu OSAOn työpaikkaohjaajakoulutuksen malli tukee laadullista työssäoppimista, opiskelijan oppimisen ja osaamisen kasvua. yhdenmukaistaa arviointi- ja ohjauskäytännöt OSAOssa 1.) Ammattiosaamisen näyttöjen vertaiskehittämismalli perustutkintotiimien kehittämistyön tueksi 2.) Työpaikkaohjaajien kouluttajakoulutukset yhdenmukaistaa top- koulutuskäytännöt 3.) OSAOn Top- ohjaus toimintamalli tuetaan opiskelijan oppimisen ja osaamisen kasvua 4.) OSAOn Top- ohjaajakoulutusmalli tuottaa osaavia ja motivoituneita työpaikkaohjaajia OSAOn ja yritysten tarpeisiin 5.) OSAOn alakohtaiset top- ohjaajakoulutusmateriaalit työelämäyhteistyö vahvistuu 6.) Some - ohjauskoulutukset työssäoppimisen ohjauksen hyödyntämiseksi saadaan ohjauksen lähestyttävyyttä 7.) Malli/ohje elinikäisen oppimisen avaintaitojen hyödyntämisestä ammattiosaamisen näytöissä 8.) Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluvideo käytetään top - ohjauksen perehdyttämisessä, Tavoiteltavana tuloksena henkilöstön innovatiivisuus ja eri perustutkintojen välinen vuorovaikutus paranee ja opiskelijoiden työelämävalmiudet ja ammattitaito kehittyvät. Syyslukukaudella 2013 vertaisarvioidaan 7 perustutkintoa, kriteerien valinta top- kyselytulosten ammattiosaamisen näyttöjen taustatiedoilla. Alustavan suunnitelman mukaisesti: matkailu-, hiusalan-, elintarvike-, lääkeala-, puutarhatalous-, maatalous- ja autoalan perustutkinnot. Kevätlukukaudella 2014 vertaisarvioidaan 7 perustutkintoa, kriteerien valinta top- kyselytulosten

18 ammattiosaamisen näyttöjen taustatiedoilla (otannassa mukana lukuvuoden periodien tulokset). Alustavan suunnitelman mukaisesti: käsi- ja taideteollisuus-, kansainvälinen liiketalous-, kauneudenhoito-, hevostalous-, tekstiili- ja vaatetus-, kiinteistöpalvelujen ja kone- ja metallialan perustutkinnot. Syyslukukaudella 2014 vertaisarvioidaan loput 7perustutkintoa. Alustavan suunnitelman mukaisesti: laboratorio, logistiikka, pintakäsittely, prosessiteollisuus, verhoilu- ja sisustus ja puualan perustutkinnot sekä viimeisenä uusin OSAOn ammatillinen perustutkinto kaivosalan perustutkinto. Tavoitteena on vertaisarvioida kaikki OSAOn 32 perustutkinnon ammattiosaamisen näytöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Vertaisarviointiin osallistuu 2-4 opiskelijaa, 2-13 opettajaa ja 1-3 työelämän edustajaa per perustutkinto. Vertaisarviointitulosten vaikuttavuuden hyödyntäminen perustutkintotiimien ja niiden kehittämistoimikuntien avulla kohdistuu noin 1260 opiskelijaan. Ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointi on aloitettu Laatua ammattiosaamisen näyttöihin hankkeessa. OYS/Päiväkotiyritys Vaatetusyritys Kampaamoyritys Yritysten nimet ja yhteyshenkilöt täsmentyvät mennessä. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 40 Slideshare

19 TutKIVA oppiminen verkossa Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Hilkka Huisko Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto Jaakkiman kristillinen opisto - soveltaa tutkivan oppimisen periaatteita ja lisätä opiskelijalähtöisiä työtapoja erilaista teknologiaa ja avoimia oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa - parantaa opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien valmiuksia opetusteknologian käyttöön - muodostaa teoria-, työsali- ja työssäoppimisjaksoista selkeä opetusteknologiaa ja avoimia ympärisöjä hyödyntävä jatkumo - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä hyödyntävä oppimisprosessin toimintamalli, jossa sovelletaan tutkivan oppimisen periaatteita ja luodaan jatkumo teoria- ja työsalioppimisesta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen - opetusteknologiaa ja verkkoympäristöjä on otettu käyttöön opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa - opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien opetusteknologian osaaminen on parantunut - tulokset on otettu jokapäiväiseen käyttöön ja kirjattu soveltuvin osin oppilaitosten toimintajärjestelmiin ja opetussuunnitelmiin Kohderyhmänä on oppilaitosten opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Mukana olevat alat: tekniikka ja liikenne, marata-, sote- ja luonnonvara-ala sekä humanistinen ja kasvatusala, 1-4 pilottiryhmää/oppilaitos, yhteensä n opiskelijaa. Eri oppilaitosten pilottialojen työssäoppimispaikat. Ekamissa esim. FCT Fin Component Trading oy, Vetreä oy ja Mediverkko oy, SamiEdussa laajennetun työssäoppimisen piirissä olevat yritykset, Jaakkiman kristillisessä kansanopistossa alueen seurakunnat ja Amistossa sähkölan työssäoppimispaikkoina toimivat yritykset sekä Salpauksessa sosiaali- ja terveys- sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen työssäoppimispaikat.

20 Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista 30

21 Mobiilipedagogia opetuksessa II Turun kaupungin sivistystoimiala Päivi Luoma Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) taisotemobiili.wordpress.com salonsuunnitteluassarit.blogspot.fi https://www.facebook.com/groups/mobiilipedagogia/ Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti / Aninkaisten koulutalo, Tommilankadun koulutalo, Uudenmaantien koulutalo Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä / Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Peimarin koulutuskuntayhtymä Salon Seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto Osa Mobiilipeda II hankkeen toimijoista jatkaa ykkösvaiheen hyvien käytänteiden edelleen kehittämistä, osa keskittyy uutena kohderyhmänä erityisoppijoihin. Tavoitteina paperittoman näytön, erityisesti näyttösuunnitelman, toteuttaminen mobiilivälinein, ohjauksen laadun parantaminen, reaaliaikaisen etäohjausmallin sopivuuden testaaminen työssäoppimisessa, näytön prosessiluontoisuuden korostaminen sekä mobiilioppimistehtävien suunnittelu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tarkoituksena on testata myös toiminnan siirtämistä ja soveltuvuutta pilvipalveluihin; lisätä ohjelmistojen, opiskelijoiden omien töiden, opettajien aineistojen ja ohjauksen saatavuutta. Tavoitteina on kehittää oppimisympäristön pelinomaisuutta, saada opetusmateriaalia avoimeksi ja tehdä mobiililaitteiden käytöstä sujuvaa. Verkon välityksellä tapahtuvaa oppilaitosten välistä yhteistyötä ja opiskelijatutorointia lisätään. Mobiililaitteita hyödynnetään työtilanteiden kuvaamisessa ja videoinnissa. Mobiililaitteiden käytön soveltuvuutta samanaikaisopetuksessa pilotoidaan. Opiskelijoiden itsearviointitaitoja kehitetään ja erilaisten oppijoiden oppimistapoja lisätään eri tavoin. Oppimisympäristö laajenee ulos perinteisestä koulurakennuksesta ja oppimista tapahtuu mobiililaitteita hyödyntämällä kaikkialla. Materiaalien saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta tehostaa oppimista. Materiaalin toistettavuus helpottaa erityisesti erityisoppijoita. Tässä hyödynnetään mm. hankkeessa toteutettavaa mobiilia työmenetelmä- ja aihiopankkia sekä työssäoppimista tukevaa materiaalia. Lähihoitajakoulutuksessa perustettua Virtuaalisairaalaa kehitetään edelleen ja siitä saadaan pysyvä toimintamalli. Portfolioita tullaan hyödyntämään erityisoppijoiden kanssa. Paperiton näyttö otetaan käyttöön. Ammatilliseen koulutukseen soveltuvia pilvipalveluita hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Rakennusala (2 ryhmää, 40 op.), kokit (1 ryhmä, 20 op.), kotityö- ja puhdistuspalvelut (2 erityisryhmää, 45

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Postiosoite *

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

ChiNet. Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa. Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

ChiNet. Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa. Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ChiNet Ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa Aino-Reetta Väänänen Kansainvälisten asioiden koordinaattori Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ChiNet-verkosto Ammatillisten oppilaitosten Chinet-verkosto

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Voimassa olevat järjestämissopimukset

Voimassa olevat järjestämissopimukset Voimassa olevat järjestämissopimukset Koulutuksen järjestäjä Tutkintotilaisuuksista vastaava oppilaitos Adulta Oy tutkinto Adulta Oy AEL Ami-säätiö / Amiedu Ami-säätiö / Amiedu myyntiedustaja, kodintekniikan

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi Pedagogisen johtamisen kehittämishanke 2011-2012 Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen Seinäjoella

Lisätiedot

ProSuomi projektin tuloksia Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - projekti

ProSuomi projektin tuloksia Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - projekti ProSuomi projektin tuloksia Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tuki - projekti Terhi Puntila ProSuomi projektin päätösseminaari, Aulanko 15-16.11.2012 ProSuomi projekti 1.1.2011-31.12.2012

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia, Tornio Alin hyväksytty pistemäärä Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Axxell Axxell, Karis Liiketalouden perustutkinto, pk 15,00 Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta. Sukupuoli Vastaajien määrä: 9 )nainen 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 )mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 9 9 9 0 0 0 99

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Postiosoite *

Lisätiedot

Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa

Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa OSAO toimintaa tiivistettynä Opiskelijoita noin 11 000, joista yli puolet ammatillisessa

Lisätiedot

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma Hankehakemuksen liite 1 Tutkiva oppiminen verkossa 2 Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma 1 Hankkeen tavoitteet Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto Yhteistyö aloitettu v. 1994, verkosto 1998 Alullepanijana on toiminut Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Alussa tehty opintomatkoja, joiden laajuus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto Liite hankehakemukseen VUODEN 2013 VALTIONAVUSTUKSET / LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUHANKKEET / JYVÄSKY- LÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSUUS PAINOPISTEET Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho

Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa. Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä Sanna Laiho Eroaminen vs. siirtyminen toisen asteen koulutuksessa Ohjauksella vahvaksi elämän siirtymissä 2.11.2017 Sanna Laiho Agendalla Ammatillisen koulutuksen näkökulma Siirtyminen ja eroaminen: määritelmiä Havaittuja

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäminen tehostuu prosessien selkiyttämisen kautta. TOIMINTA KEVÄT 2014 SYKSY 2014 TOT-HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessin selkiyttäminen Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämisprosessi selkiytyy siten,

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET ISO KLA KLA10 KLAJOPO MÄN NYK RAJ RAJJOPO KIV Lukiot 60,8 % 403 69 72 4 1 62 105 90 0 0 Alppilan lukio Lukio 0 Arkadian yhteislyseo Lukio 117 25 46 4

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

TurvaPeda-hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja ohjeistuksia. 23.8.2012, Kuopio

TurvaPeda-hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja ohjeistuksia. 23.8.2012, Kuopio TurvaPeda-hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja ohjeistuksia 23.8.2012, Kuopio Yleistä valtionavustus käytetään hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ei saa käyttää organisaation oman perustoiminnan

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta . ( 66). 6 ( ). ( ). ( 6). ( 66) 6. ( ). ( ). 6 ( ). ( 6). ( ). ( 6). ( 6). 6 ( 66). 6 ( 6). ( 6) 6. ( 6). 6 ( 66). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). 6 ( ). ( 6) 6. ( 6). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). 6 ( ). (

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena

Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena 1 2.5.2012 Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena Ben Schrey WinNova 2 2.5.2012 Sähköiset välineet itsearvioinnin tukena Esimerkki opiskelijan itsearvioinnin

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen. Päivitetty 040314

Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen. Päivitetty 040314 Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen Päivitetty 040314 1 Sisältö 1. Työelämäyhteistyö ja ennakoinnin kehittäminen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO)

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus. 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 11.5.2012 Ammatillisen koulutuksen johtoryhmä Päivitetty 2.9.2013 (MO) Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\) Tavoitteet /tulokset Suunnittele Toteuta

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot