N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA"

Transkriptio

1 N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. NÄIN NAVIGOIT HOW OSAAMISEN TO NAVIGATE AIKAKAUDELLA: THE HUMAN AGE: Löydä parhaat osaajat Find the ja sovella best talent, ajantasaisia and implement työskentelymalleja the right ja work henkilöstökäytäntöjä models and people menestyäksesi practices to win osaamisen in the Human aikakaudella. Age. 1

2 2 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. ManpowerGroupin rooli nopeasti muuttuvan työelämän suunnannäyttäjänä ja innovatiivisten henkilöstöratkaisujen tarjoajana vahvistui vuonna 2011 Sveitsin Davosissa järjestetyssä vuotuisessa Maailman talousfoorumin tapaamisessa. ManpowerGroupin pääjohtaja Jeff Joerres toi esille, kuinka maailmassa on alkamassa uusi osaamisen aikakausi Human Age. demografiset muutokset sekä asiakkaiden vaatimustason ja yksilöiden valinnanvapauden lisääntymisen. Julkistamme nyt ensimmäistä kertaa analyysimme tulevaisuuden voimista, jotka muovaavat osaamisen aikakautta ja joilla on merkittäviä vaikutuksia yritysten henkilöstöstrategioihin. Miten olemme onnistuneet havainnoimaan niin tarkasti uuden aikakauden tunnusmerkit? Olemme seuranneet vuosia makrotalouden kehitystä ja keränneet ja analysoineet työmarkkinatietoa. Tämän työn tuloksena pystyimme tunnistamaan työmarkkinoiden kriittiset ja ajankohtaiset suuntaukset: nopean teknologisen kehityksen, osaamiseen liittyvää epätasapainoa kasvattaneet Osaamisen aikakauden nopea kehitys on ollut seurausta mullistavista teknologisista, demografisista ja geopoliittisista muutoksista, jotka ovat siirtämässä maailmaa uuten tieto- ja informaatioyhteiskunnan jälkeiseen aikakauteen. Uudeksi kapitalismiksi kutsuttu talentismi asettaa ennennäkemättömän painoarvon yksilöiden osaamiselle liiketoimintaa edistävänä tekijänä. TULEVAISUUDEN VOIMAT Jakautunut maailma: käänteisen kasvun malli Osaamisen aikakausi: ekosysteemin muokkaaminen Mukautuminen uuteen ekosysteemiin: Human Age osaamisen aikakausi Inhimillinen dynamiikka: puutteen ja runsauden ristiriitainen kehitys Aallon harjalla: jatkuva teknologinen evoluutio Lähde: ManpowerGroup

3 Osaamisen aikakaudella yritysten on selviydyttävä uudesta tilanteesta, jossa vaikuttavina tekijöinä ovat kehittyvien markkinoiden jatkuva nousu, globalisaatio, kilpailu työntekijöistä jotka ovat aikaisempaa tarkempia työnantajien suhteen sekä entistä kehittyneempien teknologioiden käyttö. Työmarkkinoilla vallitsee epätasapaino: monet yhtiöt kärsivät työvoimapulasta samaan aikaan kun työtä vailla olevia ihmisiä on runsaasti. Aiempaa korkeammat työttömyysluvut vaikuttaisivat olevan yksi osaamisen aikakauden tunnusmerkeistä. Lisäksi organisaatioiden on kyettävä vastaamaan kasvaviin tiedonkäyttöön ja -saantiin liittyviin haasteisiin sekä lisääntyviin vaatimuksiin läpinäkyvyyden ja yhteiskuntavastuun suhteen. Yhdessä nämä tekijät edellyttävät aloitteellisia, innovatiivisia ja joustavia henkilöstöstrategioita. Yhtenä tärkeimpänä suosituksenamme on työntekijöiden rekrytointi- ja kehittämiskäytäntöjen ajantasaistaminen. Yritysten on kuunneltava työntekijöitä tarkemmin työehtojen, työajan ja -paikan määrittelyssä ja ideoitava yhdessä työntekijöiden kanssa, miten nämä voivat edistää työuriaan kehitysohjelmien, projektien ja ylennysten kautta. Suosittelemme yritysten yhteistyön lisäämistä muiden yritysten, julkishallinnon, oppilaitosten ja yksilöiden välillä monisyisten osaamisvajeiden ja epätasapainojen ratkaisemiseksi. Kannustamme avoimempaan tiedonjakoon sekä oikean tasapainon löytämiseen vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden välillä. Suunnitelmallinen, laaja-alainen, monipuolinen ja monimuotoinen resursointistrategia mahdollistaa sen, että organisaatiot pystyvät mukautumaan ripeämmin osaamisen aikakauden nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ FAKTAT JA TIETO EIVÄT OLE PÄÄTÖKSIÄ. SELVITÄ TÄRKEIMMÄT JA ASIAANKUULUVIMMAT FAKTAT JA KESKITY NIIDEN HUOLELLISEEN TARKASTELUUN. KEVIN WHEELER, FUTURE OF TALENT INSTITUTEN PERUSTAJA JA PUHEENJOHTAJA ManpowerGroup on muodostanut viitekehyksen alati muuttuvan taloudellisen ja geopoliittisen ekosysteemin vaikutuksille. Mittavat muutokset, jotka mullistivat maailmaa vuonna 2011, ovat käynnistäneet myös vuoteen 2012 vaikuttavia tapahtumaketjuja. Pankkien harha-askeleet ja Euroopan velkakriisi rikkoivat pitkäaikaisia johtamisjärjestelmiä Kreikassa ja Italiassa. Samalla ne muodostivat uhkan euron tulevaisuudelle yhteisenä valuuttana. Arabikevät, joka sai pontta sosiaalisen median kasvavasta vaikutusvallasta, kaatoi Libyan yli kolme vuosikymmentä kestäneen diktatuurin ja nosti lehtien otsikoihin muitakin valtioita, kuten Syyrian. Levottomuudet levisivät jopa Venäjälle, missä oli laajoja hallituksenvastaisia protesteja. Tämän liikehdinnän ytimessä oli tyytymättömyys talouteen erityisesti nuoren väestön keskuudessa, sillä monien työllistymismahdollisuudet ovat epävarmoja. Nuoret muodostavat suuren osan nykypäivän työttömistä. Osaajapula pitää pintansa kasvavista työttömyysluvuista huolimatta, kun työnantajat täsmentävät ja kiristävät taitovaatimuksiaan luodakseen työympäristöjä, jotka kannustavat jatkuvaan innovaatioon tuottavuusvaatimusten edessä. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltain taloudessa nähtiin toivoa herättäviä merkkejä, joista tärkeimpiä olivat työllisyysnäkymien ja kuluttajien luottamuksen kohentuminen sekä asuntorakentamisen lisääntyminen. Associated Press suoritti joulukuussa kyselyn, johon otettiin mukaan yli 30 johtavaa ekonomistia. Vastaukset ennustivat Yhdysvaltain talouskasvun kiihtyvän vuonna 2012 olettaen, että Euroopan ongelmat eivät kasva Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 3

4 4 CHAPTER C H A P T E R Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. maailmanlaajuiseksi 12 kriisiksi. Yhdysvalloissa vallitseva 8,5 prosentin työttömyys, joka on kaksinkertainen vuosituhannen vaihteen tasoon nähden, jätti kuitenkin pienet valonpilkahdukset varjoonsa ja piti yllä kalvavaa epävarmuutta. COUNTRY AND REGIONAL PERSPECTIVES Monet amerikkalaiset menettivät uskonsa työurien kestävyyteen ja valtion kykyyn pitää yllä heidän totuttua elämäntapaansa. Työttömyys, velkaantuneisuus ja mahdollisuudet taloudelliseen The global economy is now two years into its recovery. From toipumiseen jatkuvat Yhdysvaltain poliittisessa the outset, it was expected to be a multispeed recovery the keskustelussa April 2009 kuluvanakin World Economic vuonna. Outlook projected that the economies that would be growing the fastest by 2011 were Aasian ja Tyynenmeren alueella Kiinan those that had avoided large precrisis imbalances, had seen talouskoneisto the smallest on output puskenut collapses eteenpäin during huolimatta 12 the crisis, and had the ensimmäisistä, most room pienistä for policy ongelmien maneuvering after merkeistä. the crisis. Two years Vuoden 2010 later, that ällistyttävä picture broadly 10,4 unchanged, prosentin but kasvu the contours of the recovery are clearer (Figure 2.1). Some advanced putosi prosenttiyksikön syyskuussa economies have significant output gaps and elevated Ikääntyvän unemployment väestörakenteensa rates; many low-income takia maata countries are growing at osaamiskuilu. rapid but sustainable Kuka rates; korvaa and there nykyiset are signs of uhkaa myös työntekijät overheating seuraavan in a number 20 vuoden of emerging kuluessa? market economies. CHAPTER C H A P T E R Japani on ponnistellut toipuakseen katastrofaalisesta tsunamista, joka seisautti tuotanto- ja The uneven nature of this recovery can be seen in toimitusketjuja the output ja pakotti gaps across kansakunnan regions (Figure pohtimaan 2.2). Emerging Asia and much of Latin America are now operating close to potential, and there are economies in these Figure 2.1. Global Average Projected Real GDP Growth during (Percent) ENNUSTE uudelleen ydinenergiansa tulevaisuutta. Lisäksi maan väestö ikääntyy nopeasti. Koko maailmaa järkyttävät ja globaalia ekosysteemiä muovaavat tapahtumat luonnonkatastrofeista poliittisiin levottomuuksiin vaikutavat olevan lisääntymässä, Joerres toteaa. Nämä uudet haasteet ja riskit liittyvät toisiinsa ainakin vaikutustensa, ellei syidensä puolesta. regions where credit is reaccelerating and signs of overheating Maailma are emerging. on selvästi Meanwhile, erilainen the paikka economies kuin vuosi at the sitten, center of sillä the suuria recent crisis, muutoksia the United on States tapahtunut and Europe, nopeassa have substantial tahdissa. excess Faktatietoa capacity. These pursuavassa divergences ja verkottuneessa have important implications maailmassa for on the käynnistynyt outlook, risks, and policy priorities in each region. tapahtumasarjoja, joiden toteutumiseen olisi Therefore, this chapter highlights the extent to which regions aiemmin differ in their kulunut cyclical vuosia. positions. Vuoden 2011 aikana Similarly, käynnistyneillä there are large muutoksilla disparities in on some merkittävä vaikutus economies työvoiman external hallintaan positions. Past tulevien issues of kuukausien the World aikana Economic Outlook have stressed the need for external rebalancing in some regions most notably the ja jatkossakin. Lukemalla lisää saat selville, miten United voit States vastata and emerging viimeisimmistä Asia to reduce kehitysvaiheista global vulnerabilities. aiheutuneisiin This chapter haasteisiin. revisits this Työnantajat, topic to jotka highlight, kykenevät where relevant, selviytymään the extent näistä to which koitoksista, regions diverge varmistavat in their external menestyksensä (current account ja balance) kilpailukykynsä positions. myös tulevaisuudessa. The chapter begins by assessing the outlook and key policy challenges in the regions where large output COUNTRY AND REGIONAL PERSPECTIVES The global economy is now two years into its recovery. From the outset, it was expected to be a multispeed recovery the April 2009 World Economic Outlook projected that the economies that would be growing the fastest by 2011 were those that had avoided large precrisis imbalances, had seen the smallest output collapses during the crisis, and had the most room for policy maneuvering after the crisis. Two years later, that picture is broadly unchanged, but the contours of the recovery are clearer (Figure 2.1). Some advanced economies have significant output gaps and elevated unemployment rates; many low-income countries are growing at rapid but sustainable rates; and there are signs of MAAILMANLAAJUISEN BKT-KASVUN KESKIARVO overheating in a number of emerging market economies. The uneven nature of this recovery can be seen in the output gaps across regions (Figure 2.2). Emerging Asia and much of Latin America are now operating close to potential, and there are economies in these regions where credit is overheating are emergi at the center of the rec and Europe, have subs divergences have impo outlook, risks, and pol Therefore, this chapter regions differ in their c Similarly, there are l economies external po Economic Outlook have nal rebalancing in som United States and eme vulnerabilities. This ch highlight, where releva diverge in their externa positions. The chapter begins b policy challenges in the Figure 2.1. Global Average Projected Real GDP Growth during (Percent) Below 0 Between 0 and 2 Between 2 and 4 Above 4 Alle Below 0 % Between % 0 and 2 Insufficient data 2 4 Between % 2 and 4 Yli Above 4 % 4 Ei Insufficient riittävästi tietoadata Source: IMF staff estimates. Note: Projections are not provided for Libya due to the uncertain Source: political IMF situation. staff estimates. Note: Projections are not provided for Libya due to Lähde: the uncertain IMF:n arviot political situation. International Monetary Fund April

5 J A K A U T U N U T M A A I L M A Pientä kompastelua lukuun ottamatta kehittyvät markkinat jatkoivat hyvin tuloksin, kun taas vakiintuneempien talouksien markkinaosuudet ja vaikutus-valta heikkenivät. Vuoden 2011 aikana Intian BKT kasvoi yli 7 prosenttia ja Brasilian yli 6 prosenttia. Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Japanissa BKT-kasvu oli noin 2 prosenttia tai vähemmän. Moody s Analyticsin ja McKinsey Global Instituten suorittamat erilliset tutkimukset osoittivat, että amerikkalaisyritysten olisi luotava 21 miljoonaa työpaikkaa seuraavien kahdeksan vuoden aikana palauttaakseen maan työttömyyden 5 prosentin tasolle. Monet näistä työpaikoista edellyttäisivät asioita, joita nykyinen koulutus- ja työllistymisjärjestelmä ei kykene tarjoamaan. Kiinan 2,82 miljardin dollarin reservivarat ovat lähes kaksi kertaa niin suuret kuin Espanjan, Portugalin, Italian ja Irlannin vastaavat yhteensä. Economistlehden ennusteen mukaan maan ostovoimapariteetti tulee vuoden 2012 loppuun mennessä olemaan Yhdysvaltain tasolla. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan Kiina käyttää 40 prosenttia maailman perusmetalleista, mikä on todiste sen tuotantosektorin voimasta. HSBC-pankin tutkimus ennustaa, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä kehittyvien markkinoiden osuus maailman talouskasvusta tulee olemaan kaksi kertaa vakiintuneiden markkinoiden osuutta suurempi. Vielä 40 vuotta sitten vakiintuneiden markkinoiden osuus oli kolminkertainen kehittyviin markkinoihin nähden. Tällä hetkellä osuudet ovat lähes yhtä suuret. Lisäksi monien kehittyvien markkina-alueiden, kuten Intian, Brasilian ja Vietnamin, nuorempi väestö tarjoaa niille etulyöntiaseman kilpailussa vakiintuneiden talouksien kanssa. Mainituissa maissa myös kotimaan markkinat kasvavat nopeammin pääosin kuluttajien lisääntyneen ostovoiman ansiosta. Muutokset maailman taloustasapainossa ovat aiheuttaneet jännitteitä maiden ja organisaatioiden välillä sekä niiden sisällä. Hiipuvat mahdit seuraavat kateellisina ulkomaisia nousukkaita ja kyseenalaistavat työvoimakäytännöt, joiden katsotaan antavan näille epäreiluja kilpailuetuja. Kehittyvien markkina-alueiden hallitusten on vastattava kasvavaan paheksuntaan, joka koskee työpaikkojen siirtymistä ulkomaille tai niiden täyttämistä paremmin koulutetuilla maahanmuuttajilla. Kiristyvien jännitteiden seurauksena osaavaa työvoimaa on alettu suojella enenevässä määrin. Tarvittavan osaamisen tunnistaminen, hallinta ja strateginen suuntaaminen ovat nyt toimitusjohtajien tärkeimpiä prioriteetteja. Yritysten on kuitenkin tehtävä yhteistyötä hallitusten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. PwC:n tuoreessa tutkimuksessa suuri osa haastatelluista toimitusjohtajista totesi, että osaavaa työvoimaa on kehitettävä ja vaalittava yhdessä valtionhallinnon kanssa, jotta yhteiskunnat voivat menestyä. Samalla varallisuuden jakautuminen on luonut syviä kuiluja väestön keskuuteen niin kehittyvillä kuin vakiintuneillakin markkina-alueilla. Rikkailla on korkean elintasonsa lisäksi varaa myös koulutukseen, jonka avulla he pitävät yllä asemaansa. Tämä turhauttaa vähävaraisempia, joilta harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta puuttuvat resurssit tilanteensa parantamiseen. Nämä itseään ylläpitävät seurausketjut ovat aiheuttaneet levottomuuksia Lähi-idässä, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kaukoidässä sekä Latinalaisessa Amerikassa. Koulutuskuilu on osaltaan lisännyt oikeanlaisen osaamisen puutteeseen liittyvää epätasapainoa. ManpowerGroup teki vuonna 2011 osaajapulaa käsittelevän tutkimuksen, jossa kolmannes yli yrityksestä kaikkialla maailmassa totesi heillä olevan vaikeuksia täyttää työpaikkoja. Epätasapainon vaikutukset ovat iskeneet raskaasti moniin maihin ja yrityksiin sekä kiristäneet samalla jännitteitä työllistyneiden ja vaikeasti työllistettävien välillä. Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 5

6 6 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. GLOBAALIT NÄKYMÄT MYLLERRYSTÄ MUUTTUVASSA MAAILMASSA Talous on vahva teollisuusmaissa (Yhdysvallat, euroalue, Iso-Britannia ja Japani) Useita merkittäviä globaaleja talouskriisejä, jotka keskittyvät kehittyville markkinoille. Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet kasvavat räjähtämispisteeseen useilla kehittyvillä markkinaalueilla, mikä johtaa kasvavaan epävarmuuteen sekä markkinatalouden ja demokratian taantumiseen. Hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta on suurin piirtein tasapainossa. Globaalin talouden tasapainottuminen pysähtyy suurelta osin. Kehittynyt maailma (erityisesti Yhdysvallat) jatkaa tärkeimpänä taloudellisena voimana. Suuret kehittyvät markkinat vahvoja tai kohtalaisen vahvoja Useita merkittäviä maailmanlaajuisia talouskriisejä. Teollisuusmaiden ylivelkaantuminen jatkuu ja kehittyvillä markkinoilla kotimaan sijoitukset ja kulutus eivät ole riittävällä tasolla talouskasvun ylläpitämiseksi. Maailmantalouden kasvu pysähtyy henkilökohtaisen tulotason heikentyessä teollisuusmaissa ja jähmettyessä paikalleen kehittyvillä markkina-alueilla. Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet kasvavat räjähtämispisteeseen useissa valtiossa ja aiheuttavat epävarmuutta, minkä seurauksena markkinatalouden ja demokratian kehitys taantuu. Euroopan ja Japanin näkymät vuodelle 2020 ovat heikkoja, sillä väestö ikääntyy eikä maahanmuuton ja kotimaan työmarkkinoiden vapauttaminen ole onnistunut. Hyödykkeiden liikatarjonta Yhdysvaltain näkymät vuodelle 2020 ovat heikommat, sillä väestö on 10 vuotta nuorempaa. Teollisuusmaiden heikkenevä sotilasmahti luo otollisen ympäristön sotavoimien virheliikkeille kehittyvillä markkina-alueilla. Maailmantalouden tasapainottuminen jatkuu, mutta merkittävää talouskriisiä ei synny. Maailman BKT palautuu kehitysuralle, jolla se oli 1990-luvulta vuoteen 2007, minkä ohella absoluuttinen ja henkeä kohti mitattava BKT kasvaa nopeasti suuressa osassa maailmaa. Teollisuusmaat maksavat velkojaan ja puuttuvat valtiontalouden tasapainottomuuteen kasvun ja toimivan talouspolitiikan keinoin. Kilpailu hyödykkeistä kiristyy (öljyyn, veteen ja ruokaan liittyvät ongelmat ovat keskiössä maidenvälisissä konflikteissa). Teollisuusmaiden säästövarat ja suorat ulkomaiset sijoitukset ovat riittävällä tasolla kaupan ja pääomavirtojen tasapainottamiseksi kehittyvillä markkinoilla. Kulutuksesta ja sijoituksista kehittyvillä markkinoilla muodostuu maailman talouskasvun veturi. Suuret kehittyvät markkinat ovat erittäin vahvoja (Kiina, Intia ja Brasilia) Sarja merkittäviä globaaleja talouskriisejä, jotka keskittyvät teollisuusmaihin. Maailmanlaajuinen tasapainonmuutos kiihtyy, kun Intian ja Kiinan talouksien yhteinen koko ohittaa Yhdysvaltain talouden koon vuoteen 2020 mennessä nykyisillä valuuttakursseilla. Hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta ovat suurin piirtein tasapainossa. Markkinoiden paine pakottaa teollisuusmaat vähentämään valtiontalouden alijäämää, maksamaan velkoja ja vähentämään kaupan epätasapainoa. Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet kasvavat räjähtämispisteeseen useissa teollisuusmaissa, mikä johtaa kasvavaan epävarmuuteen sekä markkinatalouden ja demokratian taantumiseen. Sotilaallisen voiman kasvu kehittyvillä markkinoilla ja heikkeneminen teollisuusmaissa (erityisesti Yhdysvalloissa) luo otollisen ympäristön sotilaallisille virheliikkeille. Kehittynyt maailma on taloudellisesti heikko Lähde: McKinseyn ja ManpowerGroupin analyysi PUUTTEEN JA RUNSAUDEN RISTIRIITAINEN KEHITYS Osaamisen aikakaudella aiemmin runsaista resursseista on pulaa, kun taas toisia totutusti rajallisia resursseja on yhtäkkiä yllin kyllin. Nämä käänteiset asetelmat johtuvat osin vuoden 2008 suuresta lamasta sekä maailmantalouden perustavanlaatuisista muutoksista. Heikkenevien liikevaihtojen hillitseminä yritysten on täytynyt muokata luonnonvarojen, taloudellisten resurssien ja työvoiman hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä. Henkilöstömääriä on pienennetty, ja työvoimaa, jonka kustannukset ovat tavallista korkeampia tai jonka osaamisen tuomaa lisäarvoa ei kyetä pitävästi todistamaan, palkataan entistä varovaisemmin. Lisäksi kustannuksiin kohdistuva harkinta on saanut valtionhallinnot leikkaamaan sosiaalipalveluihin käytettäviä varoja. Tilanne on aiheuttanut puutteen ja runsauden ristiriidan: Etuuksien vähennyttyä väestö on ajautunut pahenevaan stressitilaan, sillä se ei enää tunne saavansa tarvitsemaansa turvaa perinteisiltä

7 sosiaaliturvaverkostoilta. Samalla kuitenkin monet väestöt ovat ikääntymässä, joten turvaverkkoja tarvittaisiin entistä enemmän. Oikeanlaista osaamista edustavien työtekijöiden määrä on vähentynyt. Vuonna 2011 eniten kysyntää oli insinööreille, teknikoille, myyntiedustajille, tuotantotyöntekijöille sekä kirjanpito- ja taloushenkilöstölle. Samantyyppiset ammattilaiset olivat kysytyimpiä myös vuonna 2010 ja sitä edeltävinä vuosina. Näistä ja muista vastaavista ammattiryhmistä puuttuu yleistä liiketoimintaosaamista, johon sisältyvät viestintä-, johtamisja yhteistyötaidot. Puutteet ovat erityisen suuria tietyissä kehittyvissä maissa, kuten Vietnamissa, joissa koulutusjärjestelmät eivät ole pysyneet talouskasvun tahdissa ja kokemuspohjaista osaamista ruokkiva liiketoimintaympäristö on vielä varsin kehittymätön. ManpowerGroupin tutkimuksessa lähes kolme kymmenestä työnantajasta totesi kokemuksen puutteen olevan keskeisin ongelma työpaikkojen täyttämisessä. Tämä johtuu osittain teknologian kehittymisestä, joka on tehnyt joistakin rooleista tarpeettomia ja luonut samalla uusia teknisempiä tehtäviä kaikkialle aina toimistoista tehdashalleihin. Luonnonvaroja jopa ruokaa ja vettä on entistä vähemmän saatavilla. Tämä on luonut niin kansakunnille, hallituksille kuin yrityksillekin paineita pitää kustannukset kurissa ja tehostaa toimintaa. Sen sijaan tietoa, jota joskus himoittiin ja suojeltiin kuin vuosikertaviiniä, on nyt runsain määrin ja sitä on helposti saatavilla kehittyneiden laitteiden ja verkkopalveluiden kautta. Myös tietoa tarjoavia ratkaisuja, kuten mobiililaitteita, tabletteja, hakukoneita, sosiaalisen median palveluita ja blogeja, on entistä enemmän. Telekommunikaatioyritys Ericssonin vuonna 2010 laatiman raportin mukaan maailmassa oli tuolloin noin viisi miljardia matkapuhelinliittymää, kun koko maailman väkiluku oli seitsemän miljardia. Lisäksi yritykset avasivat kaksi miljoonaa uutta liittymää päivittäin. Erillinen raportti toi esille, että vierailut sosiaalisen median sivustoilla kasvoivat 24 prosenttia vuonna Sittemmin YouTube ilmoitti, että sen käyttäjät lataavat 24 tuntia videokuvaa minuutissa. Muutamien raporttien mukaan älypuhelimien määrä kasvaa 20 prosenttia vuodessa. Matkapuhelintietoja keräävien ratkaisujen myynti kasvoi merkittävästi viime vuoden aikana. Vuoden 2011 loppupuolella Apple esitteli uuden version ylistetystä iphone-puhelimestaan. Mukana oli tekoälyä hyödyntävä toiminto, joka tarjoaa käyttäjille mm. mahdollisuuden lähettää sähköposteja sanelemalla. Yhtiö on myynyt enemmän ipad-laitteita joka vuosineljänneksellä tuotteen tammikuussa 2010 tapahtuneen lanseerauksen jälkeen. Vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla myynti kasvoi 160 prosenttia. Hakukoneista ja analyysiohjelmistoista on kehittynyt tasaisesti tehokkaampia ja tarkempia. Nykyään hakuihin saa usein yhden tai kahden sijasta lukuisia tuloksia. Kuvatulla kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia yritysten henkilöstötoimintoihin, sillä nyt työnantajat voivat seurata työntekijöitään, etsiä osaavia ehdokkaita ja lisätä tunnettuuttaan entistä helpommin. Nämä edistysaskeleet ovat toki myös tehneet organisaatioista avoimempia valvonnalle. Lisääntyneen tiedonvaihdon myötä tietoa virtaa siis moneen suuntaan. Ikääntyneen väestön osuus on kasvanut ja tulee jatkamaan kasvuaan tärkeimmillä talousalueilla seuraavien vuosikymmenien ajan. Vuoteen 2050 mennessä Euroopassa arvioidaan olevan kaksi kertaa enemmän yli 65-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita. Kiinassa yli 65-vuotiaita on pian enemmän kuin Yhdysvalloissa on asukkaita. Amerikkalaisväestön keskuudessa eläkeikäisiä on tällä hetkellä enemmän kuin teinejä. Pew Research Centerin tutkimus ennustaa, että tulevan kahden vuosikymmenen aikana joka päivä noin suuriin ikäluokkiin kuuluvaa henkilöä täyttää 65 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 7

8 8 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. vuotta. Väestö ikääntyy niinkin erilaisissa valtioissa kuin Saksassa ja Japanissa. Intiassa, Vietnamissa ja Brasiliassa taas väestö on nuorempaa, mikä antaa talouden nouseville tähdille etulyöntiaseman tulevaisuudessa. Aiemmin ikäihmiset on katsottu taakaksi, mutta kehittyneen terveydenhuollon ansiosta ihmiset elävät pidempään ja pysyvät terveempinä. Näin ollen myös vanhempi väestö tarjoaa mahdollisuuden työvoiman laadun parantamiseen. Myös työvoiman monimuotoisuus on saavuttanut uuden huippunsa. Yritykset ovat oppineet, että ihmisten palkkaaminen eri etnisistä ja kulttuurisista ryhmistä auttaa ymmärtämään kuluttajia paremmin ja luomaan kysyntää uusilla markkina-alueilla. Monimuotoinen työympäristö vaatii uudenlaista herkkyyttä ja joustavuutta. Brasilialaiset johtamismenetelmät eivät välttämättä toimi Indonesiassa, vaikka ne voivat olla juuri sopivia Ranskaan tai päinvastoin. Eräs Yhdysvaltain suurimmista talouspalveluita tarjoavista yhtiöistä, joka laajensi hiljattain toimintaansa ulkomaille, palkkasi konsultteja auttamaan ylintä johtoaan kommunikoimaan paremmin ulkomaisten työntekijöiden kanssa. Yritys myös lähetti johtajia tutustumaan uusiin kohdemaihin ja -kulttuureihin. Globaaliin käyttäytymiseen liittyvästä konsultoinnista on kasvanut suoranainen teollisuudenala. TEKNOLOGINEN EVOLUUTIO Tässä artikkelissa on jo sivuttu tietomäärän merkittävää kasvua, joka on seurausta tiedon keräämistä, jakamista ja analysointia nopeuttavan ja tehostavan teknologian kehittymisestä. Laitteiden koko on pienentynyt, mutta niistä on samalla tullut tehokkaampia ja monipuolisempia. Nykyään käytämme matkapuhelimiamme enemmän tiedon tallentamiseen ja vaihtamiseen kuin puhelinviestintään. Aiemmin saavuttamaton tieto on nyt julkista, mutta laadullisen tiedon helppo saatavuus lisää tarvetta organisoida, kategorisoida ja optimoida tietoa entistä strategisemmin. Näin ollen tiedon organisointiin ja analysointiin liittyviä taitoja tarvitaan enemmän kuin asiantuntijuutta tiedonhaussa. Lisäksi tarjolla on liikaa tietoa organisaatioiden toiminnasta sekä niiden nykyisistä ja mahdollisista työntekijöistä, mikä hämärtää rajaa henkilökohtaisen ja julkisen tiedon välillä. Työnantajien on varottava loukkaamasta kenenkään yksityisyyttä, kun henkilötietoja hyödynnetään pätevien työntekijöiden etsinnässä ja yksilöiden potentiaalin kehittämisessä. Yksilöiden välille muodostuneet verkostot ovat nyt aiempaa tiiviimpiä. On entistä vähemmän paikkoja, joissa olemme kaikkien yhteyksien ja tavoitteluyritysten saavuttamattomissa. Osaamisen aikakaudella meistä on muotoutunut ympärivuorokautisia verkostoja, jotka kykenevät vastaamaan viiveettä moninaisiin tilanteisiin. Liiketoimi, jonka kansainvälinen yhtiö aloittaa maanantaina Tokiossa, voi jatkua keskeytymättä päiväkausia eri aikavyöhykkeillä toimivien työtekijöiden ja konsulttien avustuksella. Ideat voivat kummuta kertaluontoisista yhteenliittymistä tai yhteistyöstä sellaisten ihmisten välillä, jotka eivät koskaan tapaa kasvotusten, mutta tuntevat toisensa virtuaalisesti. Johtaja, joka aiemmin joutui odottamaan päätöksentekoa useita päiviä, voi nyt hakea tarvittavat tiedot pilvipalvelusta, tehdä laskelmat älypuhelimella ja pyytää pätevimpien asiantuntijoiden mielipiteitä ohjelmistosovelluksilla, jotka mahdollistavat organisaatioiden välisen analysoinnin lyhyessäkin ajassa. Nämä kehittyneet, edulliset ja laajalti käytetyt resurssit saavat tuhansia uusia käyttäjiä joka minuutti ympäri vuorokauden. Seuraavassa muutamia teknologioita, joita on syytä ottaa esille, sillä niillä tulee todennäköisesti olemaan merkittävä rooli työvoiman ja muiden liiketoimintaan liittyvien seikkojen hallinnassa:

9 E-lukulaitteet tekevät tiedosta helpommin saatavaa, joten työvoima on entistä valistuneempaa. Niin sanotut NFC-laitteet (Near Field Communication) automatisoivat monia kauppa- ja maksutapahtumien osa-alueita. Uusi teknologia lisää tehokkuutta, mutta vähentää työpaikkoja, jolloin vapautuvalle osaamiselle on löydettävä muita tehtäviä tai kehitettävä osaamista markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Telekonferenssiteknologia ja siihen liittyvät tuotteet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden palkata suuremman määrän osaavia virtuaalityöntekijöitä, joiden hyödyntäminen olisi ennen ollut mahdotonta. Virtuaalisten työntekijöiden lukumäärä on kasvanut tasaisesti, sillä järjestely vähentää matkakustannuksia ja toimistotilan tarvetta sekä parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Vuonna 2010 laadittu raportti ennusti, että virtuaalisesti työskenteleviä tulee pian olemaan yli miljardi (yli 30 % maailman työvoimasta). Tiedon saatavuutta ja viestintää helpottavat henkilökohtaiset mobiilialustat ja -sovellukset tehostavat rekrytointia, työntekijöiden sitouttamista, yhteistyötä ja tuottavuutta. Nämä globaalit järjestelmät ovat yksilöiden käytettävissä ympäri vuorokauden. Big Data -tuotteet ja -palvelut antavat yksilöille mahdollisuuden hyödyntää tehokkaasti ennennäkemättömiä tietomääriä, joiden käsittely aiemmilla järjestelmillä olisi ollut mahdotonta. Teknologia auttaa kehittämään parempia hallintastrategioita erityisesti yrityksissä, joilla on kymmeniä tuhansia työntekijöitä ja toimipisteitä kaikkialla maailmassa. Samalla markkinoiden käyttäytymistä aletaan ymmärtää paremmin. Big Data -sovellukset auttavat yrityksiä myös hiomaan rekrytointikäytäntöjä, jolloin osaamisvajeiden paikallistaminen ja täyttäminen maailmanlaajuisesti sopivimmilla työntekijöillä nopeutuu. Big Data -teknologian käyttämisestä on ollut merkittävää hyötyä kulutuselektroniikkaa jälleenmyyvälle Best Buy -yhtiölle. Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa päämajaansa pitävä yritys on kehittänyt verkkopohjaisen alustan, jonka avulla yhtiön yli työntekijää toimipisteessä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Kiinassa voivat jakaa asiakaspalautetta ja antaa ehdotuksia ylimmälle johdolle. Yritys on hyödyntänyt ratkaisua esim. kansalliseen markkinointiin ja myyntipistemainontaan liittyvien päätösten tekemisessä. Yhteisöpalvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden lisätä bränditietoisuutta, pitää yhteyttä potentiaalisiin työntekijöihin ja sitouttaa ihmisiä yrityksen sisä- ja ulkopuolella erilaisten ongelmien ratkaisuun. Funware-sovelluksilla toteutettavan pelillistämisen avulla yritykset voivat kartoittaa työnhakijoiden ja -tekijöiden reaktioita erilaisiin työympäristöön liittyviin kysymyksiin. Nämä työkalut auttavat yrityksiä valikoimaan oikeat ihmiset kuhunkin tehtävään sekä yksilöimään koulutusta ja urasuunnittelua. Näin parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä, millä on lukuisia hyötyjä. S U O S I T U K S I A M U U T T U N E E S E E N E K O S Y S T E E M I I N Toimintaympäristön muuttuessa liiketoimintatapoja, strategioita, prosesseja ja johtamista on uudistettava. Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 9

Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle

Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Suomen taitokartoitus 2014 Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Taitokuilujen tunnistaminen helpottaa strategioiden priorisointia Yhteenveto Suomalaiset yhtiöt kohtaavat yhä suuremman osaamiskuilun. Väestön

Lisätiedot

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot