N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA"

Transkriptio

1 N Ä I N N AV I G O I T OSAAMISEN AIKAKAUDELLA Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. NÄIN NAVIGOIT HOW OSAAMISEN TO NAVIGATE AIKAKAUDELLA: THE HUMAN AGE: Löydä parhaat osaajat Find the ja sovella best talent, ajantasaisia and implement työskentelymalleja the right ja work henkilöstökäytäntöjä models and people menestyäksesi practices to win osaamisen in the Human aikakaudella. Age. 1

2 2 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. ManpowerGroupin rooli nopeasti muuttuvan työelämän suunnannäyttäjänä ja innovatiivisten henkilöstöratkaisujen tarjoajana vahvistui vuonna 2011 Sveitsin Davosissa järjestetyssä vuotuisessa Maailman talousfoorumin tapaamisessa. ManpowerGroupin pääjohtaja Jeff Joerres toi esille, kuinka maailmassa on alkamassa uusi osaamisen aikakausi Human Age. demografiset muutokset sekä asiakkaiden vaatimustason ja yksilöiden valinnanvapauden lisääntymisen. Julkistamme nyt ensimmäistä kertaa analyysimme tulevaisuuden voimista, jotka muovaavat osaamisen aikakautta ja joilla on merkittäviä vaikutuksia yritysten henkilöstöstrategioihin. Miten olemme onnistuneet havainnoimaan niin tarkasti uuden aikakauden tunnusmerkit? Olemme seuranneet vuosia makrotalouden kehitystä ja keränneet ja analysoineet työmarkkinatietoa. Tämän työn tuloksena pystyimme tunnistamaan työmarkkinoiden kriittiset ja ajankohtaiset suuntaukset: nopean teknologisen kehityksen, osaamiseen liittyvää epätasapainoa kasvattaneet Osaamisen aikakauden nopea kehitys on ollut seurausta mullistavista teknologisista, demografisista ja geopoliittisista muutoksista, jotka ovat siirtämässä maailmaa uuten tieto- ja informaatioyhteiskunnan jälkeiseen aikakauteen. Uudeksi kapitalismiksi kutsuttu talentismi asettaa ennennäkemättömän painoarvon yksilöiden osaamiselle liiketoimintaa edistävänä tekijänä. TULEVAISUUDEN VOIMAT Jakautunut maailma: käänteisen kasvun malli Osaamisen aikakausi: ekosysteemin muokkaaminen Mukautuminen uuteen ekosysteemiin: Human Age osaamisen aikakausi Inhimillinen dynamiikka: puutteen ja runsauden ristiriitainen kehitys Aallon harjalla: jatkuva teknologinen evoluutio Lähde: ManpowerGroup

3 Osaamisen aikakaudella yritysten on selviydyttävä uudesta tilanteesta, jossa vaikuttavina tekijöinä ovat kehittyvien markkinoiden jatkuva nousu, globalisaatio, kilpailu työntekijöistä jotka ovat aikaisempaa tarkempia työnantajien suhteen sekä entistä kehittyneempien teknologioiden käyttö. Työmarkkinoilla vallitsee epätasapaino: monet yhtiöt kärsivät työvoimapulasta samaan aikaan kun työtä vailla olevia ihmisiä on runsaasti. Aiempaa korkeammat työttömyysluvut vaikuttaisivat olevan yksi osaamisen aikakauden tunnusmerkeistä. Lisäksi organisaatioiden on kyettävä vastaamaan kasvaviin tiedonkäyttöön ja -saantiin liittyviin haasteisiin sekä lisääntyviin vaatimuksiin läpinäkyvyyden ja yhteiskuntavastuun suhteen. Yhdessä nämä tekijät edellyttävät aloitteellisia, innovatiivisia ja joustavia henkilöstöstrategioita. Yhtenä tärkeimpänä suosituksenamme on työntekijöiden rekrytointi- ja kehittämiskäytäntöjen ajantasaistaminen. Yritysten on kuunneltava työntekijöitä tarkemmin työehtojen, työajan ja -paikan määrittelyssä ja ideoitava yhdessä työntekijöiden kanssa, miten nämä voivat edistää työuriaan kehitysohjelmien, projektien ja ylennysten kautta. Suosittelemme yritysten yhteistyön lisäämistä muiden yritysten, julkishallinnon, oppilaitosten ja yksilöiden välillä monisyisten osaamisvajeiden ja epätasapainojen ratkaisemiseksi. Kannustamme avoimempaan tiedonjakoon sekä oikean tasapainon löytämiseen vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden välillä. Suunnitelmallinen, laaja-alainen, monipuolinen ja monimuotoinen resursointistrategia mahdollistaa sen, että organisaatiot pystyvät mukautumaan ripeämmin osaamisen aikakauden nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ FAKTAT JA TIETO EIVÄT OLE PÄÄTÖKSIÄ. SELVITÄ TÄRKEIMMÄT JA ASIAANKUULUVIMMAT FAKTAT JA KESKITY NIIDEN HUOLELLISEEN TARKASTELUUN. KEVIN WHEELER, FUTURE OF TALENT INSTITUTEN PERUSTAJA JA PUHEENJOHTAJA ManpowerGroup on muodostanut viitekehyksen alati muuttuvan taloudellisen ja geopoliittisen ekosysteemin vaikutuksille. Mittavat muutokset, jotka mullistivat maailmaa vuonna 2011, ovat käynnistäneet myös vuoteen 2012 vaikuttavia tapahtumaketjuja. Pankkien harha-askeleet ja Euroopan velkakriisi rikkoivat pitkäaikaisia johtamisjärjestelmiä Kreikassa ja Italiassa. Samalla ne muodostivat uhkan euron tulevaisuudelle yhteisenä valuuttana. Arabikevät, joka sai pontta sosiaalisen median kasvavasta vaikutusvallasta, kaatoi Libyan yli kolme vuosikymmentä kestäneen diktatuurin ja nosti lehtien otsikoihin muitakin valtioita, kuten Syyrian. Levottomuudet levisivät jopa Venäjälle, missä oli laajoja hallituksenvastaisia protesteja. Tämän liikehdinnän ytimessä oli tyytymättömyys talouteen erityisesti nuoren väestön keskuudessa, sillä monien työllistymismahdollisuudet ovat epävarmoja. Nuoret muodostavat suuren osan nykypäivän työttömistä. Osaajapula pitää pintansa kasvavista työttömyysluvuista huolimatta, kun työnantajat täsmentävät ja kiristävät taitovaatimuksiaan luodakseen työympäristöjä, jotka kannustavat jatkuvaan innovaatioon tuottavuusvaatimusten edessä. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Yhdysvaltain taloudessa nähtiin toivoa herättäviä merkkejä, joista tärkeimpiä olivat työllisyysnäkymien ja kuluttajien luottamuksen kohentuminen sekä asuntorakentamisen lisääntyminen. Associated Press suoritti joulukuussa kyselyn, johon otettiin mukaan yli 30 johtavaa ekonomistia. Vastaukset ennustivat Yhdysvaltain talouskasvun kiihtyvän vuonna 2012 olettaen, että Euroopan ongelmat eivät kasva Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 3

4 4 CHAPTER C H A P T E R Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. maailmanlaajuiseksi 12 kriisiksi. Yhdysvalloissa vallitseva 8,5 prosentin työttömyys, joka on kaksinkertainen vuosituhannen vaihteen tasoon nähden, jätti kuitenkin pienet valonpilkahdukset varjoonsa ja piti yllä kalvavaa epävarmuutta. COUNTRY AND REGIONAL PERSPECTIVES Monet amerikkalaiset menettivät uskonsa työurien kestävyyteen ja valtion kykyyn pitää yllä heidän totuttua elämäntapaansa. Työttömyys, velkaantuneisuus ja mahdollisuudet taloudelliseen The global economy is now two years into its recovery. From toipumiseen jatkuvat Yhdysvaltain poliittisessa the outset, it was expected to be a multispeed recovery the keskustelussa April 2009 kuluvanakin World Economic vuonna. Outlook projected that the economies that would be growing the fastest by 2011 were Aasian ja Tyynenmeren alueella Kiinan those that had avoided large precrisis imbalances, had seen talouskoneisto the smallest on output puskenut collapses eteenpäin during huolimatta 12 the crisis, and had the ensimmäisistä, most room pienistä for policy ongelmien maneuvering after merkeistä. the crisis. Two years Vuoden 2010 later, that ällistyttävä picture broadly 10,4 unchanged, prosentin but kasvu the contours of the recovery are clearer (Figure 2.1). Some advanced putosi prosenttiyksikön syyskuussa economies have significant output gaps and elevated Ikääntyvän unemployment väestörakenteensa rates; many low-income takia maata countries are growing at osaamiskuilu. rapid but sustainable Kuka rates; korvaa and there nykyiset are signs of uhkaa myös työntekijät overheating seuraavan in a number 20 vuoden of emerging kuluessa? market economies. CHAPTER C H A P T E R Japani on ponnistellut toipuakseen katastrofaalisesta tsunamista, joka seisautti tuotanto- ja The uneven nature of this recovery can be seen in toimitusketjuja the output ja pakotti gaps across kansakunnan regions (Figure pohtimaan 2.2). Emerging Asia and much of Latin America are now operating close to potential, and there are economies in these Figure 2.1. Global Average Projected Real GDP Growth during (Percent) ENNUSTE uudelleen ydinenergiansa tulevaisuutta. Lisäksi maan väestö ikääntyy nopeasti. Koko maailmaa järkyttävät ja globaalia ekosysteemiä muovaavat tapahtumat luonnonkatastrofeista poliittisiin levottomuuksiin vaikutavat olevan lisääntymässä, Joerres toteaa. Nämä uudet haasteet ja riskit liittyvät toisiinsa ainakin vaikutustensa, ellei syidensä puolesta. regions where credit is reaccelerating and signs of overheating Maailma are emerging. on selvästi Meanwhile, erilainen the paikka economies kuin vuosi at the sitten, center of sillä the suuria recent crisis, muutoksia the United on States tapahtunut and Europe, nopeassa have substantial tahdissa. excess Faktatietoa capacity. These pursuavassa divergences ja verkottuneessa have important implications maailmassa for on the käynnistynyt outlook, risks, and policy priorities in each region. tapahtumasarjoja, joiden toteutumiseen olisi Therefore, this chapter highlights the extent to which regions aiemmin differ in their kulunut cyclical vuosia. positions. Vuoden 2011 aikana Similarly, käynnistyneillä there are large muutoksilla disparities in on some merkittävä vaikutus economies työvoiman external hallintaan positions. Past tulevien issues of kuukausien the World aikana Economic Outlook have stressed the need for external rebalancing in some regions most notably the ja jatkossakin. Lukemalla lisää saat selville, miten United voit States vastata and emerging viimeisimmistä Asia to reduce kehitysvaiheista global vulnerabilities. aiheutuneisiin This chapter haasteisiin. revisits this Työnantajat, topic to jotka highlight, kykenevät where relevant, selviytymään the extent näistä to which koitoksista, regions diverge varmistavat in their external menestyksensä (current account ja balance) kilpailukykynsä positions. myös tulevaisuudessa. The chapter begins by assessing the outlook and key policy challenges in the regions where large output COUNTRY AND REGIONAL PERSPECTIVES The global economy is now two years into its recovery. From the outset, it was expected to be a multispeed recovery the April 2009 World Economic Outlook projected that the economies that would be growing the fastest by 2011 were those that had avoided large precrisis imbalances, had seen the smallest output collapses during the crisis, and had the most room for policy maneuvering after the crisis. Two years later, that picture is broadly unchanged, but the contours of the recovery are clearer (Figure 2.1). Some advanced economies have significant output gaps and elevated unemployment rates; many low-income countries are growing at rapid but sustainable rates; and there are signs of MAAILMANLAAJUISEN BKT-KASVUN KESKIARVO overheating in a number of emerging market economies. The uneven nature of this recovery can be seen in the output gaps across regions (Figure 2.2). Emerging Asia and much of Latin America are now operating close to potential, and there are economies in these regions where credit is overheating are emergi at the center of the rec and Europe, have subs divergences have impo outlook, risks, and pol Therefore, this chapter regions differ in their c Similarly, there are l economies external po Economic Outlook have nal rebalancing in som United States and eme vulnerabilities. This ch highlight, where releva diverge in their externa positions. The chapter begins b policy challenges in the Figure 2.1. Global Average Projected Real GDP Growth during (Percent) Below 0 Between 0 and 2 Between 2 and 4 Above 4 Alle Below 0 % Between % 0 and 2 Insufficient data 2 4 Between % 2 and 4 Yli Above 4 % 4 Ei Insufficient riittävästi tietoadata Source: IMF staff estimates. Note: Projections are not provided for Libya due to the uncertain Source: political IMF situation. staff estimates. Note: Projections are not provided for Libya due to Lähde: the uncertain IMF:n arviot political situation. International Monetary Fund April

5 J A K A U T U N U T M A A I L M A Pientä kompastelua lukuun ottamatta kehittyvät markkinat jatkoivat hyvin tuloksin, kun taas vakiintuneempien talouksien markkinaosuudet ja vaikutus-valta heikkenivät. Vuoden 2011 aikana Intian BKT kasvoi yli 7 prosenttia ja Brasilian yli 6 prosenttia. Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Japanissa BKT-kasvu oli noin 2 prosenttia tai vähemmän. Moody s Analyticsin ja McKinsey Global Instituten suorittamat erilliset tutkimukset osoittivat, että amerikkalaisyritysten olisi luotava 21 miljoonaa työpaikkaa seuraavien kahdeksan vuoden aikana palauttaakseen maan työttömyyden 5 prosentin tasolle. Monet näistä työpaikoista edellyttäisivät asioita, joita nykyinen koulutus- ja työllistymisjärjestelmä ei kykene tarjoamaan. Kiinan 2,82 miljardin dollarin reservivarat ovat lähes kaksi kertaa niin suuret kuin Espanjan, Portugalin, Italian ja Irlannin vastaavat yhteensä. Economistlehden ennusteen mukaan maan ostovoimapariteetti tulee vuoden 2012 loppuun mennessä olemaan Yhdysvaltain tasolla. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan Kiina käyttää 40 prosenttia maailman perusmetalleista, mikä on todiste sen tuotantosektorin voimasta. HSBC-pankin tutkimus ennustaa, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä kehittyvien markkinoiden osuus maailman talouskasvusta tulee olemaan kaksi kertaa vakiintuneiden markkinoiden osuutta suurempi. Vielä 40 vuotta sitten vakiintuneiden markkinoiden osuus oli kolminkertainen kehittyviin markkinoihin nähden. Tällä hetkellä osuudet ovat lähes yhtä suuret. Lisäksi monien kehittyvien markkina-alueiden, kuten Intian, Brasilian ja Vietnamin, nuorempi väestö tarjoaa niille etulyöntiaseman kilpailussa vakiintuneiden talouksien kanssa. Mainituissa maissa myös kotimaan markkinat kasvavat nopeammin pääosin kuluttajien lisääntyneen ostovoiman ansiosta. Muutokset maailman taloustasapainossa ovat aiheuttaneet jännitteitä maiden ja organisaatioiden välillä sekä niiden sisällä. Hiipuvat mahdit seuraavat kateellisina ulkomaisia nousukkaita ja kyseenalaistavat työvoimakäytännöt, joiden katsotaan antavan näille epäreiluja kilpailuetuja. Kehittyvien markkina-alueiden hallitusten on vastattava kasvavaan paheksuntaan, joka koskee työpaikkojen siirtymistä ulkomaille tai niiden täyttämistä paremmin koulutetuilla maahanmuuttajilla. Kiristyvien jännitteiden seurauksena osaavaa työvoimaa on alettu suojella enenevässä määrin. Tarvittavan osaamisen tunnistaminen, hallinta ja strateginen suuntaaminen ovat nyt toimitusjohtajien tärkeimpiä prioriteetteja. Yritysten on kuitenkin tehtävä yhteistyötä hallitusten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. PwC:n tuoreessa tutkimuksessa suuri osa haastatelluista toimitusjohtajista totesi, että osaavaa työvoimaa on kehitettävä ja vaalittava yhdessä valtionhallinnon kanssa, jotta yhteiskunnat voivat menestyä. Samalla varallisuuden jakautuminen on luonut syviä kuiluja väestön keskuuteen niin kehittyvillä kuin vakiintuneillakin markkina-alueilla. Rikkailla on korkean elintasonsa lisäksi varaa myös koulutukseen, jonka avulla he pitävät yllä asemaansa. Tämä turhauttaa vähävaraisempia, joilta harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta puuttuvat resurssit tilanteensa parantamiseen. Nämä itseään ylläpitävät seurausketjut ovat aiheuttaneet levottomuuksia Lähi-idässä, Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kaukoidässä sekä Latinalaisessa Amerikassa. Koulutuskuilu on osaltaan lisännyt oikeanlaisen osaamisen puutteeseen liittyvää epätasapainoa. ManpowerGroup teki vuonna 2011 osaajapulaa käsittelevän tutkimuksen, jossa kolmannes yli yrityksestä kaikkialla maailmassa totesi heillä olevan vaikeuksia täyttää työpaikkoja. Epätasapainon vaikutukset ovat iskeneet raskaasti moniin maihin ja yrityksiin sekä kiristäneet samalla jännitteitä työllistyneiden ja vaikeasti työllistettävien välillä. Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 5

6 6 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. GLOBAALIT NÄKYMÄT MYLLERRYSTÄ MUUTTUVASSA MAAILMASSA Talous on vahva teollisuusmaissa (Yhdysvallat, euroalue, Iso-Britannia ja Japani) Useita merkittäviä globaaleja talouskriisejä, jotka keskittyvät kehittyville markkinoille. Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet kasvavat räjähtämispisteeseen useilla kehittyvillä markkinaalueilla, mikä johtaa kasvavaan epävarmuuteen sekä markkinatalouden ja demokratian taantumiseen. Hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta on suurin piirtein tasapainossa. Globaalin talouden tasapainottuminen pysähtyy suurelta osin. Kehittynyt maailma (erityisesti Yhdysvallat) jatkaa tärkeimpänä taloudellisena voimana. Suuret kehittyvät markkinat vahvoja tai kohtalaisen vahvoja Useita merkittäviä maailmanlaajuisia talouskriisejä. Teollisuusmaiden ylivelkaantuminen jatkuu ja kehittyvillä markkinoilla kotimaan sijoitukset ja kulutus eivät ole riittävällä tasolla talouskasvun ylläpitämiseksi. Maailmantalouden kasvu pysähtyy henkilökohtaisen tulotason heikentyessä teollisuusmaissa ja jähmettyessä paikalleen kehittyvillä markkina-alueilla. Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet kasvavat räjähtämispisteeseen useissa valtiossa ja aiheuttavat epävarmuutta, minkä seurauksena markkinatalouden ja demokratian kehitys taantuu. Euroopan ja Japanin näkymät vuodelle 2020 ovat heikkoja, sillä väestö ikääntyy eikä maahanmuuton ja kotimaan työmarkkinoiden vapauttaminen ole onnistunut. Hyödykkeiden liikatarjonta Yhdysvaltain näkymät vuodelle 2020 ovat heikommat, sillä väestö on 10 vuotta nuorempaa. Teollisuusmaiden heikkenevä sotilasmahti luo otollisen ympäristön sotavoimien virheliikkeille kehittyvillä markkina-alueilla. Maailmantalouden tasapainottuminen jatkuu, mutta merkittävää talouskriisiä ei synny. Maailman BKT palautuu kehitysuralle, jolla se oli 1990-luvulta vuoteen 2007, minkä ohella absoluuttinen ja henkeä kohti mitattava BKT kasvaa nopeasti suuressa osassa maailmaa. Teollisuusmaat maksavat velkojaan ja puuttuvat valtiontalouden tasapainottomuuteen kasvun ja toimivan talouspolitiikan keinoin. Kilpailu hyödykkeistä kiristyy (öljyyn, veteen ja ruokaan liittyvät ongelmat ovat keskiössä maidenvälisissä konflikteissa). Teollisuusmaiden säästövarat ja suorat ulkomaiset sijoitukset ovat riittävällä tasolla kaupan ja pääomavirtojen tasapainottamiseksi kehittyvillä markkinoilla. Kulutuksesta ja sijoituksista kehittyvillä markkinoilla muodostuu maailman talouskasvun veturi. Suuret kehittyvät markkinat ovat erittäin vahvoja (Kiina, Intia ja Brasilia) Sarja merkittäviä globaaleja talouskriisejä, jotka keskittyvät teollisuusmaihin. Maailmanlaajuinen tasapainonmuutos kiihtyy, kun Intian ja Kiinan talouksien yhteinen koko ohittaa Yhdysvaltain talouden koon vuoteen 2020 mennessä nykyisillä valuuttakursseilla. Hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta ovat suurin piirtein tasapainossa. Markkinoiden paine pakottaa teollisuusmaat vähentämään valtiontalouden alijäämää, maksamaan velkoja ja vähentämään kaupan epätasapainoa. Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet kasvavat räjähtämispisteeseen useissa teollisuusmaissa, mikä johtaa kasvavaan epävarmuuteen sekä markkinatalouden ja demokratian taantumiseen. Sotilaallisen voiman kasvu kehittyvillä markkinoilla ja heikkeneminen teollisuusmaissa (erityisesti Yhdysvalloissa) luo otollisen ympäristön sotilaallisille virheliikkeille. Kehittynyt maailma on taloudellisesti heikko Lähde: McKinseyn ja ManpowerGroupin analyysi PUUTTEEN JA RUNSAUDEN RISTIRIITAINEN KEHITYS Osaamisen aikakaudella aiemmin runsaista resursseista on pulaa, kun taas toisia totutusti rajallisia resursseja on yhtäkkiä yllin kyllin. Nämä käänteiset asetelmat johtuvat osin vuoden 2008 suuresta lamasta sekä maailmantalouden perustavanlaatuisista muutoksista. Heikkenevien liikevaihtojen hillitseminä yritysten on täytynyt muokata luonnonvarojen, taloudellisten resurssien ja työvoiman hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä. Henkilöstömääriä on pienennetty, ja työvoimaa, jonka kustannukset ovat tavallista korkeampia tai jonka osaamisen tuomaa lisäarvoa ei kyetä pitävästi todistamaan, palkataan entistä varovaisemmin. Lisäksi kustannuksiin kohdistuva harkinta on saanut valtionhallinnot leikkaamaan sosiaalipalveluihin käytettäviä varoja. Tilanne on aiheuttanut puutteen ja runsauden ristiriidan: Etuuksien vähennyttyä väestö on ajautunut pahenevaan stressitilaan, sillä se ei enää tunne saavansa tarvitsemaansa turvaa perinteisiltä

7 sosiaaliturvaverkostoilta. Samalla kuitenkin monet väestöt ovat ikääntymässä, joten turvaverkkoja tarvittaisiin entistä enemmän. Oikeanlaista osaamista edustavien työtekijöiden määrä on vähentynyt. Vuonna 2011 eniten kysyntää oli insinööreille, teknikoille, myyntiedustajille, tuotantotyöntekijöille sekä kirjanpito- ja taloushenkilöstölle. Samantyyppiset ammattilaiset olivat kysytyimpiä myös vuonna 2010 ja sitä edeltävinä vuosina. Näistä ja muista vastaavista ammattiryhmistä puuttuu yleistä liiketoimintaosaamista, johon sisältyvät viestintä-, johtamisja yhteistyötaidot. Puutteet ovat erityisen suuria tietyissä kehittyvissä maissa, kuten Vietnamissa, joissa koulutusjärjestelmät eivät ole pysyneet talouskasvun tahdissa ja kokemuspohjaista osaamista ruokkiva liiketoimintaympäristö on vielä varsin kehittymätön. ManpowerGroupin tutkimuksessa lähes kolme kymmenestä työnantajasta totesi kokemuksen puutteen olevan keskeisin ongelma työpaikkojen täyttämisessä. Tämä johtuu osittain teknologian kehittymisestä, joka on tehnyt joistakin rooleista tarpeettomia ja luonut samalla uusia teknisempiä tehtäviä kaikkialle aina toimistoista tehdashalleihin. Luonnonvaroja jopa ruokaa ja vettä on entistä vähemmän saatavilla. Tämä on luonut niin kansakunnille, hallituksille kuin yrityksillekin paineita pitää kustannukset kurissa ja tehostaa toimintaa. Sen sijaan tietoa, jota joskus himoittiin ja suojeltiin kuin vuosikertaviiniä, on nyt runsain määrin ja sitä on helposti saatavilla kehittyneiden laitteiden ja verkkopalveluiden kautta. Myös tietoa tarjoavia ratkaisuja, kuten mobiililaitteita, tabletteja, hakukoneita, sosiaalisen median palveluita ja blogeja, on entistä enemmän. Telekommunikaatioyritys Ericssonin vuonna 2010 laatiman raportin mukaan maailmassa oli tuolloin noin viisi miljardia matkapuhelinliittymää, kun koko maailman väkiluku oli seitsemän miljardia. Lisäksi yritykset avasivat kaksi miljoonaa uutta liittymää päivittäin. Erillinen raportti toi esille, että vierailut sosiaalisen median sivustoilla kasvoivat 24 prosenttia vuonna Sittemmin YouTube ilmoitti, että sen käyttäjät lataavat 24 tuntia videokuvaa minuutissa. Muutamien raporttien mukaan älypuhelimien määrä kasvaa 20 prosenttia vuodessa. Matkapuhelintietoja keräävien ratkaisujen myynti kasvoi merkittävästi viime vuoden aikana. Vuoden 2011 loppupuolella Apple esitteli uuden version ylistetystä iphone-puhelimestaan. Mukana oli tekoälyä hyödyntävä toiminto, joka tarjoaa käyttäjille mm. mahdollisuuden lähettää sähköposteja sanelemalla. Yhtiö on myynyt enemmän ipad-laitteita joka vuosineljänneksellä tuotteen tammikuussa 2010 tapahtuneen lanseerauksen jälkeen. Vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla myynti kasvoi 160 prosenttia. Hakukoneista ja analyysiohjelmistoista on kehittynyt tasaisesti tehokkaampia ja tarkempia. Nykyään hakuihin saa usein yhden tai kahden sijasta lukuisia tuloksia. Kuvatulla kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia yritysten henkilöstötoimintoihin, sillä nyt työnantajat voivat seurata työntekijöitään, etsiä osaavia ehdokkaita ja lisätä tunnettuuttaan entistä helpommin. Nämä edistysaskeleet ovat toki myös tehneet organisaatioista avoimempia valvonnalle. Lisääntyneen tiedonvaihdon myötä tietoa virtaa siis moneen suuntaan. Ikääntyneen väestön osuus on kasvanut ja tulee jatkamaan kasvuaan tärkeimmillä talousalueilla seuraavien vuosikymmenien ajan. Vuoteen 2050 mennessä Euroopassa arvioidaan olevan kaksi kertaa enemmän yli 65-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita. Kiinassa yli 65-vuotiaita on pian enemmän kuin Yhdysvalloissa on asukkaita. Amerikkalaisväestön keskuudessa eläkeikäisiä on tällä hetkellä enemmän kuin teinejä. Pew Research Centerin tutkimus ennustaa, että tulevan kahden vuosikymmenen aikana joka päivä noin suuriin ikäluokkiin kuuluvaa henkilöä täyttää 65 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 7

8 8 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. vuotta. Väestö ikääntyy niinkin erilaisissa valtioissa kuin Saksassa ja Japanissa. Intiassa, Vietnamissa ja Brasiliassa taas väestö on nuorempaa, mikä antaa talouden nouseville tähdille etulyöntiaseman tulevaisuudessa. Aiemmin ikäihmiset on katsottu taakaksi, mutta kehittyneen terveydenhuollon ansiosta ihmiset elävät pidempään ja pysyvät terveempinä. Näin ollen myös vanhempi väestö tarjoaa mahdollisuuden työvoiman laadun parantamiseen. Myös työvoiman monimuotoisuus on saavuttanut uuden huippunsa. Yritykset ovat oppineet, että ihmisten palkkaaminen eri etnisistä ja kulttuurisista ryhmistä auttaa ymmärtämään kuluttajia paremmin ja luomaan kysyntää uusilla markkina-alueilla. Monimuotoinen työympäristö vaatii uudenlaista herkkyyttä ja joustavuutta. Brasilialaiset johtamismenetelmät eivät välttämättä toimi Indonesiassa, vaikka ne voivat olla juuri sopivia Ranskaan tai päinvastoin. Eräs Yhdysvaltain suurimmista talouspalveluita tarjoavista yhtiöistä, joka laajensi hiljattain toimintaansa ulkomaille, palkkasi konsultteja auttamaan ylintä johtoaan kommunikoimaan paremmin ulkomaisten työntekijöiden kanssa. Yritys myös lähetti johtajia tutustumaan uusiin kohdemaihin ja -kulttuureihin. Globaaliin käyttäytymiseen liittyvästä konsultoinnista on kasvanut suoranainen teollisuudenala. TEKNOLOGINEN EVOLUUTIO Tässä artikkelissa on jo sivuttu tietomäärän merkittävää kasvua, joka on seurausta tiedon keräämistä, jakamista ja analysointia nopeuttavan ja tehostavan teknologian kehittymisestä. Laitteiden koko on pienentynyt, mutta niistä on samalla tullut tehokkaampia ja monipuolisempia. Nykyään käytämme matkapuhelimiamme enemmän tiedon tallentamiseen ja vaihtamiseen kuin puhelinviestintään. Aiemmin saavuttamaton tieto on nyt julkista, mutta laadullisen tiedon helppo saatavuus lisää tarvetta organisoida, kategorisoida ja optimoida tietoa entistä strategisemmin. Näin ollen tiedon organisointiin ja analysointiin liittyviä taitoja tarvitaan enemmän kuin asiantuntijuutta tiedonhaussa. Lisäksi tarjolla on liikaa tietoa organisaatioiden toiminnasta sekä niiden nykyisistä ja mahdollisista työntekijöistä, mikä hämärtää rajaa henkilökohtaisen ja julkisen tiedon välillä. Työnantajien on varottava loukkaamasta kenenkään yksityisyyttä, kun henkilötietoja hyödynnetään pätevien työntekijöiden etsinnässä ja yksilöiden potentiaalin kehittämisessä. Yksilöiden välille muodostuneet verkostot ovat nyt aiempaa tiiviimpiä. On entistä vähemmän paikkoja, joissa olemme kaikkien yhteyksien ja tavoitteluyritysten saavuttamattomissa. Osaamisen aikakaudella meistä on muotoutunut ympärivuorokautisia verkostoja, jotka kykenevät vastaamaan viiveettä moninaisiin tilanteisiin. Liiketoimi, jonka kansainvälinen yhtiö aloittaa maanantaina Tokiossa, voi jatkua keskeytymättä päiväkausia eri aikavyöhykkeillä toimivien työtekijöiden ja konsulttien avustuksella. Ideat voivat kummuta kertaluontoisista yhteenliittymistä tai yhteistyöstä sellaisten ihmisten välillä, jotka eivät koskaan tapaa kasvotusten, mutta tuntevat toisensa virtuaalisesti. Johtaja, joka aiemmin joutui odottamaan päätöksentekoa useita päiviä, voi nyt hakea tarvittavat tiedot pilvipalvelusta, tehdä laskelmat älypuhelimella ja pyytää pätevimpien asiantuntijoiden mielipiteitä ohjelmistosovelluksilla, jotka mahdollistavat organisaatioiden välisen analysoinnin lyhyessäkin ajassa. Nämä kehittyneet, edulliset ja laajalti käytetyt resurssit saavat tuhansia uusia käyttäjiä joka minuutti ympäri vuorokauden. Seuraavassa muutamia teknologioita, joita on syytä ottaa esille, sillä niillä tulee todennäköisesti olemaan merkittävä rooli työvoiman ja muiden liiketoimintaan liittyvien seikkojen hallinnassa:

9 E-lukulaitteet tekevät tiedosta helpommin saatavaa, joten työvoima on entistä valistuneempaa. Niin sanotut NFC-laitteet (Near Field Communication) automatisoivat monia kauppa- ja maksutapahtumien osa-alueita. Uusi teknologia lisää tehokkuutta, mutta vähentää työpaikkoja, jolloin vapautuvalle osaamiselle on löydettävä muita tehtäviä tai kehitettävä osaamista markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Telekonferenssiteknologia ja siihen liittyvät tuotteet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden palkata suuremman määrän osaavia virtuaalityöntekijöitä, joiden hyödyntäminen olisi ennen ollut mahdotonta. Virtuaalisten työntekijöiden lukumäärä on kasvanut tasaisesti, sillä järjestely vähentää matkakustannuksia ja toimistotilan tarvetta sekä parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Vuonna 2010 laadittu raportti ennusti, että virtuaalisesti työskenteleviä tulee pian olemaan yli miljardi (yli 30 % maailman työvoimasta). Tiedon saatavuutta ja viestintää helpottavat henkilökohtaiset mobiilialustat ja -sovellukset tehostavat rekrytointia, työntekijöiden sitouttamista, yhteistyötä ja tuottavuutta. Nämä globaalit järjestelmät ovat yksilöiden käytettävissä ympäri vuorokauden. Big Data -tuotteet ja -palvelut antavat yksilöille mahdollisuuden hyödyntää tehokkaasti ennennäkemättömiä tietomääriä, joiden käsittely aiemmilla järjestelmillä olisi ollut mahdotonta. Teknologia auttaa kehittämään parempia hallintastrategioita erityisesti yrityksissä, joilla on kymmeniä tuhansia työntekijöitä ja toimipisteitä kaikkialla maailmassa. Samalla markkinoiden käyttäytymistä aletaan ymmärtää paremmin. Big Data -sovellukset auttavat yrityksiä myös hiomaan rekrytointikäytäntöjä, jolloin osaamisvajeiden paikallistaminen ja täyttäminen maailmanlaajuisesti sopivimmilla työntekijöillä nopeutuu. Big Data -teknologian käyttämisestä on ollut merkittävää hyötyä kulutuselektroniikkaa jälleenmyyvälle Best Buy -yhtiölle. Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa päämajaansa pitävä yritys on kehittänyt verkkopohjaisen alustan, jonka avulla yhtiön yli työntekijää toimipisteessä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Kiinassa voivat jakaa asiakaspalautetta ja antaa ehdotuksia ylimmälle johdolle. Yritys on hyödyntänyt ratkaisua esim. kansalliseen markkinointiin ja myyntipistemainontaan liittyvien päätösten tekemisessä. Yhteisöpalvelut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden lisätä bränditietoisuutta, pitää yhteyttä potentiaalisiin työntekijöihin ja sitouttaa ihmisiä yrityksen sisä- ja ulkopuolella erilaisten ongelmien ratkaisuun. Funware-sovelluksilla toteutettavan pelillistämisen avulla yritykset voivat kartoittaa työnhakijoiden ja -tekijöiden reaktioita erilaisiin työympäristöön liittyviin kysymyksiin. Nämä työkalut auttavat yrityksiä valikoimaan oikeat ihmiset kuhunkin tehtävään sekä yksilöimään koulutusta ja urasuunnittelua. Näin parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä, millä on lukuisia hyötyjä. S U O S I T U K S I A M U U T T U N E E S E E N E K O S Y S T E E M I I N Toimintaympäristön muuttuessa liiketoimintatapoja, strategioita, prosesseja ja johtamista on uudistettava. Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 9

10 10 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. Osaamisen aikakaudella on tärkeintä ymmärtää seuraava johtamista koskeva tosiseikka: yritykset pärjäävät täsmälleen niin hyvin kuin niiden henkilöstö. Työntekijöiden suorituskyvyn edellytyksenä on, että ylin johto laatii toimivan, modernin henkilöstöstrategian ja toteuttaa sitä tehokkaasti jokapäiväisessä johtamisessa. Johto näyttää muulle organisaatiolle esimerkkiä uusien ajattelutapojen omaksumisessa monilla osa-alueilla: rekrytointi, osaamisen ja uran kehittäminen, työympäristö, vakituisten ja osaaikaisten työntekijöiden määrän tasapainottaminen sekä virtuaalisten verkkojen kautta työskentelevien ulkopuolisten toimijoiden integroiminen henkilöstökäytäntöihin. Osaamisen aikakauden johtajien on kyettävä käsitteellistämään ja strategisoimaan tiedon käytännöllinen hyödyntäminen saavuttaakseen suurimmat mahdolliset hyödyt. Heidän on ymmärrettävä yrityksen velvollisuus huolehtia työntekijöistä ja muodostaa osallistava ja keskusteleva johtamisympäristö, jossa ylhäältä alaspäin suuntautuvan johtamisen sijasta selvitetään ihmisten työhön liittyvät tarpeet jatkuvan vuorovaikutuksen avulla. Tämä vaatii organisaatioilta henkilökohtaista kanssakäyntiä työntekijöiden kanssa, jotta heidän tarpeensa, odotuksensa ja näkemyksensä tulevat ymmärretyiksi. Osaamisen aikakauden johtajan on kyettävä mukautumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja suhtautumaan avoimesti uusiin työvoimanhallintateknologioihin ja -tapoihin. Hänen on myös osattava toimia sujuvasti eri kulttuurien edustajien kanssa, mutta varmistaa samalla, että organisaatio noudattaa yhteisiä periaatteita ja standardeja. Osaamisen aikakaudella johtajan on edistettävä yhteistyötä ja arvostettava luovuutta, sillä tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin liittyvät innovaatiot lisäävät yrityksen kilpailukykyä. MEIDÄN ON VIESTITETTÄVÄ TYÖNTEKIJÖILLEMME, ETTÄ HEIDÄN ON OTETTAVA VASTUU OMASTA KEHITYKSESTÄÄN. KUNKIN ON ITSE TEHTÄVÄ SUURIN TYÖ OMAN KOULUTUKSENSA JA KEHITYKSENSÄ EDISTÄMISEKSI. MIELESTÄMME AINOA TIE TEHOKKAASEEN OPPIMISEEN ON SAADA OPPIA ITSE VIEMÄÄN PROSESSIA ETEENPÄIN SEN SIJAAN, ETTÄ ANNETAAN YLHÄÄLTÄPÄIN TULEVIA MÄÄRÄYKSIÄ PERINTEISEN MALLIN MUKAISESTI. RICH FLOERSCH, MCDONALD SIN VARATOIMITUSJOHTAJA JA HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Osaamisen aikakauden johtajan on tiedostettava yrityksen yhteiskuntavastuun tärkeys ja solmittava aktiivisesti yhteistyösuhteita muiden työelämän laadusta kiinnostuneiden (julkisten ja yksityisten) organisaatioiden kanssa. Hänen on ymmärrettävä arvo, joka ManpowerGroupin kaltaisilla henkilöstöratkaisuihin erikoistuneilla yrityksillä on luotettuina neuvonantajina ja ainutlaatuisia palveluja tarjoavina asiantuntijoina. ManpowerGroup tarjoaa organisaatioille henkilöstöstrategiaan, työvoiman hankintaan, hallintaan ja kehittämiseen liittyviä ratkaisuja, joiden avulla ne voivat menestyä osaamisen aikakaudella. Tämänvuotiset suositukset ottavat huomioon edellisen vuoden muutokset ja ennakoivat muutamia niistä kehityssuunnista, joihin tässä julkaisussa viitattiin aiemmin. Luettelo on entistäkin pidempi ja hiotumpi, mikä on seurausta vuoden 2011 tammikuun jälkeen tapahtuneista merkittävistä muutoksista maailmanlaajuisessa ekosysteemissä.

11 Panokset ovat nyt korkeampia kuin ennen. Kilpailu osaamisesta ja resursseista on kiristynyt yritysten hakiessa tukevampaa jalansijaa epävakaassa maailmassa. ManpowerGroupin näkemys on, että henkilöstöaloitteiden tulisi pyrkiä kohti joustavampaa resursointistrategiaa, etsiä korkeatasoisempaa osaamista ja kehittää ajanmukaisia henkilöstökäytäntöjä. Näin voidaan selvittää osaamisen aikakauden mukanaan tuomia ongelmia. UUDET TYÖSKENTELYMALLIT Työnantajat, jotka kykenevät hyödyntämään joustavasti suurta määrää työskentelymalleja (esim. kokopäiväiset ja osa-aikaiset työntekijät sekä virtuaalisesti tai etäyhteyden kautta työskentelevät osaajat) säilyttävät huomattavan kilpailuedun osaamisen aikakaudella. Monipuolinen henkilöstörakenne, johon kuuluu vakituisia, määräaikaisia ja virtuaalisia työntekijöitä, auttaa pitämään kustannukset kurissa ja tarjoaa yrityksen käyttöön laajemman valikoiman osaamista. Omaksu näkökulma, joka on yhtä aikaa globaali ja paikallinen. Yritysten on oltava tietoisempia paikallistason asioista ja varmistettava samalla, että laajalle levinneet toimipisteet noudattavat yhteisiä periaatteita, prosesseja ja standardeja. Tässä artikkelissa mainittiin jo aiemmin, miten tärkeää on mukauttaa johtamiskäytäntöjä kulttuuristen erojen perusteella. Noudatettavissa säännöissä ja normeissa voi olla ristiriitoja alueellisten naapureidenkin välillä. Jos ne jätetään huomiotta, jopa erot perustason viestinnässä voivat johtaa tuottavuutta heikentäviin väärinkäsityksiin. Tee yhteistyötä julkishallinnon kanssa koulutusohjelmien kehittämiseksi. Intian ja Vietnamin hallitukset ovat esimerkkejä aloitteellisista valtionhallinnoista, jotka pyrkivät monipuolistamaan työvoiman osaamista käynnistämällä uusia maanlaajuisia koulutusohjelmia. Aloitteet ovat usein tulosta kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä. UUDENLAINEN ORGANISOINTI!"#$%"&'(!#)*!+)&#",-./01 " ,6"7,0, " HORISONTAALISEN JOHTAMISEN KAUTTA!"#$%"&'(!#)*!+)&#" Siilot Silos Silos Siiloja tarvitaan are needed for!"#$%"&'(!#)*!+)&#" prosessisuoritukseen process performance Silos!"#$%"&'(!#)*!+)&#"!"#$%&'(")*$&+#",$'!"#$%&'(")*$&+#",$ Osaamismarkkinat Silos Kolme -%./#$01$'(")*$&+#",$ Tietomarkkinat ' markkinasektoria -%./#$01$'(")*$&+#",$!"#$%&'(")*$&+#",$ ja kolme estettä Verkostomarkkinat 2$&/.)*3'(")*$&+#",$ -%./#$01$'(")*$&+#",$ ' 2$&/.)*3'(")*$&+#",$!"#$%&'(")*$&+#",$ -%./#$01$'(")*$&+#",$ 2$&/.)*3'(")*$&+#",$ Transversality for innovation and flexibility Transversality for inn Poikittaisliikettä innovaation ja joustavuuden tukemiseksi 2$&/.)*3'(")*$&+#",$ Lähde: ManpowerGroup Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 11

12 12 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. ESIMERKKEJÄ!"##$%"&$'()*+",)#-* YHTEISTYÖKESKEISISTÄ LÄHESTYMISTAVOISTA Laadunvarmistus 0&"+*1!!*$2** 3"*4&5672)528&79:*26)*;828&)*$2** tulevaisuuden rakentaminen 3"*5"<5&)$'9:*799"($'"9*$2** yhdessä innovointi yksilöiden osallistaminen 3"*)9:$:79:*=)"=#)*$2** matkajärjestely- ja -hallintapalvelujen kehittäminen 3"*&)5"++)9,79:*5"99)5'"9-*$2** tiedonhallinta 3"*>?*$2** tai "&*$2** kriisityöskentely 3"*"()&5"+79:*5&7-7-*$2** Lähde: ManpowerGroup./* Hyödynnä parvityötä ja virtuaalista työskentelyä laajemmin. Parvityöskentelyssä muodostetaan ryhmiä, joissa muutamat tai jopa tuhannet yksilöt suorittavat pieniä tehtäviä tietyn projektin puitteissa. Projektin johtaja ei usein ole tietoinen kaikista osallistujista. Osa ryhmän jäsenistä voi olla myös vapaaehtoisia, jotka kuuluvat ajatustenvaihtoa varten perustettuihin tutkimusverkostoihin. Nämä henkilöt osallistuvat prosessiin, koska he suhtautuvat intohimoisesti kyseessä olevaan aihealueeseen tai organisaatioon. Parvityöskentely voi edistää innovaatioita, sillä sen ansiosta yritykset voivat hyödyntää osaamista, joka olisi muuten saattanut jäädä huomiotta. Virtuaalinen osallistuminen, joka tarjoaa yksilöille paremmat mahdollisuudet tehdä omaehtoista yhteistyötä, on lisännyt parvityöskentelyn toteutettavuutta. Virtuaalinen työskentely on yksi osaamisen aikakauden rakennusaineista. Muodosta horisontaalisia työskentelymalleja. Horisontaaliset rakenteet tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hyödyntää työntekijöitä, jotka ylhäältäpäin ohjautuvissa johtamisjärjestelmissä työskentelisivät vain omien osastojensa sisällä. Vaakasuuntaiset verkostot poistavat esteitä toiminnallisten ja maantieteellisten siilojen väliltä. Johtajat voivat jakaa osaamista vapaasti toimintojen ja osastojen välillä ja nostaa näin yhteistyön tasoa. Yhteistyömallit ovat yksilöllisiä jokaisessa yhtiössä jopa saman alan sisällä. Johtoryhmien on määriteltävä, minkä tyyppinen malli synnyttää toivottua yhteistyötä halutussa tahdissa. Tiettyjen yritysten sisällä yhteistyömallit noudattavat kilpailurakennetta, jossa tuotantotiimit luovat ja vaihtavat ideoita pelin- tai leikinomaisessa ympäristössä. Tiedonhallinnan jakaminen on olennainen edellytys parhaiden käytäntöjen luomiselle ja jalostamiselle, kun taas sosiaaliset verkostot laajentavat yhteistyötä ja tekevät siitä tosiaikaista. Näin saavutetaan kustannussäästöjä, kun johtajien ei enää tarvitse rekrytoida määräaikaisia tai vakituisia työntekijöitä organisaation ulkopuolelta. Vaakasuuntaisilla rakenteilla on myös muita etuja, jotka lähentävät toimipaikkojen ja

13 osastojen välisiä suhteita sekä kehittävät innovatiivista henkeä. Yksi esimerkki on hypererikoistuminen, jossa projekti tai tehtävä jaetaan eri osaajille jopa kaukaisiin paikkoihin, jotta saadaan hyödynnettyä paras mahdollinen osaaminen projektin tai työn jokaisella osa-alueella. H E N K I L Ö S T Ö K Ä Y T Ä N N Ö T Nykypäivän henkilöstökäytäntöjä ja -periaatteita on arvioitava uudelleen ja kehitettävä sen perusteella, miten yritykset palkkaavat, palkitsevat, sitouttavat ja kehittävät henkilöstöä. Kehitä kattavampia henkilöstöstrategioita. Osaajien löytäminen ja säilyttäminen on elintärkeää yritysten menestyksen kannalta. Nykyaikaiset työvoima- ja henkilöstöstrategiat yhdistävät taidokkaasti teknologiaa ja yksilöllisiä lähestymistapoja rekrytointiin, koulutukseen ja kehitykseen. Strategiat tasapainottavat vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön osuuden tarkoituksenmukaisesti. Ne hyödyntävät sosiaalista mediaa ja muita verkkopohjaisia resursseja, joiden avulla etsitään työnhakijoita kaikkialta maailmasta, heihin ollaan säännöllisessä yhteydessä ja selvitetään, mitä hakijat odottavat työympäristöltään. Strategiat huomioivat hakijoiden mielipiteisiin vaikuttavat tekijät, kuten yhteiskuntavastuualoitteet sekä työntekijöiden kohtelun. Ajantasaiset henkilöstökäytännöt sisältävät epämuodollisia kehitystoimia, kuten mentorointia, sekä rakenteellisempaa ohjelmasisältöä. Työvoiman hallinta osaamisen aikakaudella vaatii monitahoista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa. Muutoin organisaatiolla on riski jäädä kehityksestä jälkeen. Osaamisen aikakaudella yritysten on oltava aktiivisia ja aloitteellisia. Hyödynnä henkilöstöratkaisuja tarjoavan yrityksen palveluita erottuaksesi osaajapulasta kärsivillä työmarkkinoilla. Yksilöidyt ratkaisut ovat avainasemassa. YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN SUUNTAUTUVA JA OSALLISTAVA KOULUTUS Yksilöiden vaatima koulutus Yritysten koulutukseen liittyvät odotukset Työllistettävyyteen ja kehitykseen liittyvä koulutus Yritystä ja yksilöä palveleva koulutus Yrityskohtainen, tiettyihin vaatimuksiin liittyvä koulutus Lähde: ManpowerGroup Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 13

14 14 Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. Henkilöstöpalveluyrityksiä pidetään usein virheellisesti vastuussa työpaikkojen vähenemisestä. Tosiasiassa näillä organisaatioilla on positiivinen vaikutus talouteen, sillä ne lisäävät työmarkkinoiden joustavuutta auttamalla yrityksiä täyttämään resurssitarpeensa nopeasti ja etsimällä töitä työttömille. Yhtiöt voivat samalla valmistaa määräaikaisia työntekijöitä vakinaisiin rooleihin, kun taas eri projekteissa työskentelevät työntekijät saavat arvokasta kokemusta ja oppivat uusia taitoja. Arvioi osaaminen tarkemmin ja kattavammin. Arvioinneissa tulisi käydä läpi viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot sekä tarkka erikoisosaaminen. Yritykset, jotka havaitsevat henkilöstönsä kehittämiskohteet kilpailijoitaan nopeammin, voivat ryhtyä nopeisiin toimiin puutteiden korjaamiseksi. Tasapainota ylhäältä alaspäin suuntautuvat ja osallistavat johtamis- ja kehitystoimet. Aiemmin yritykset luottivat tiukan komennon kautta tapahtuvaan kehitykseen. Työntekijät osallistuivat koulutuksiin esimiehiltä ja toisinaan henkilöstöhallinnolta tulevien määräysten mukaisesti. Nykyään kehitysohjelmien on synnyttävä jatkuvasta keskustelusta työntekijöiden ja yritysten välillä. ManpowerGroup on avannut keskustelua yksilöityjen menetelmien tärkeydestä työntekijöiden kehitykselle. Yksilölliset kehityspolut ovat helpommin toteutettavissa, kun saatavilla on valikoima verkkopohjaisia ohjelmia erilaisten taitojen kehittämiseen ja kun ylin johto osallistuu suoremmin kehitystoimiin. Mentorointiohjelmat ja epämuodolliset kehitysaloitteet, joissa ollaan tiiviissä ja suorassa yhteydessä johtoportaaseen, ovat nyt yleisempiä kuin koskaan. Näiden ohjelmien on laajennuttava entisestään, jotta yritykset saavat hyödynnettyä työntekijöidensä potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitä osaamisen aikakaudelle soveltuvia johtamistaitoja. Tässä artikkelissa on jo lueteltu tärkeimmät tekijät, jotka liittyvät johtamiseen osaamisen aikakaudella. Johtaminen on nyt selvästi monimutkaisempaa ja vaikeampaa kuin aiemmin. Tämä ei johdu pelkästään muutosten tahdista, vaan myös kaikkien niiden muuttujien määrästä, jotka johtajien on hallittava. Lisäksi osaamisen aikakauden johtajilla on aiempaa vähemmän aikaa tärkeiden päätösten tekemiseen ja enemmän tietoa käsiteltävänään. Näin ollen heillä on oltava poikkeukselliset ajanhallinta- ja stressinsietokyvyt. Heidän on pystyttävä käsittelemään valtavia tietomääriä ja varmistamaan, että heidän organisaationsa kykenee Big Datan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Taito organisoida tietoa tukee yrityksen suunnitteluprosesseja ja päivittäistä toimintaa. Johtajien on osattava hallita tietotulvaa ja jakaa tehokkaasti asiaankuuluvaa tietoa oikeille ihmisille suorituskyvyn ja tuloksen parantamiseksi. Tähdennettäköön vielä, että osaamisen aikakaudella johtajien on varmistettava, että heidän yrityksensä huolehtivat yhteiskunta- ja ympäristövastuusta, rohkaisevat yhteistyötä ja innovatiivisia työjärjestelyitä sekä osallistuvat suoremmin työvoimaan liittyvään suunnitteluun mentoroinnin ja kehitystoimien kautta. Organisaatiot heijastavat johtajiensa asennetta ja tyyliä. Osaamisen aikakaudella johtajien on omaksuttava inhimillinen johtamistyyli. O S A A M I S E N H A N K I N TA Työnantajat voivat parantaa resursointiprosessejaan hyödyntämällä erilaisia osaamisen hankintalähteitä sekä suuntaamalla

15 saatavilla olevaa osaamista uudelleen. Hyödynnä huomiotta jäänyt ja alihyödynnetty osaaminen. Viimeaikaiset työttömyyshuiput ovat piinanneet erityisesti nuoria ikäryhmiä. Brittiläisessä Guardian-lehdessä huhtikuussa 2011 julkaistussa artikkelissa todettiin, että Ison-Britannian työttömistä 40 prosenttia on vuotiaita. Nuorisotyöttömyys on aiheuttanut vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Erään 2011 julkaistun tutkimuksen mukaan työttömyys oli nuorten yleisin syy liittyä jengeihin tai yhteiskuntarakennetta vastaan kapinoiviin ryhmiin. Vaikka nuorilla ei usein ole yritysten edellyttämiä taitoja ja kokemusta, heillä on kyky oppia nopeasti. Ottamalla aktiivisemman roolin kouluissa ja ammattikoulutusohjelmissa sekä käynnistämällä omia kehitysaloitteita organisaatiot voivat edistää nuorten työllistymistä paremmin. Saksa, jonka talous on ollut vahvempi kuin monissa muissa perinteisissä teollisuusmaissa, on jo ottanut askeleita tähän suuntaan perustamalla toimivan harjoittelujärjestelmän. Myös ikääntyvä väestö tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa laaja-alaisempaa henkilöstön hankintapolitiikkaa. Aiemmin monet yritykset pitivät eläkeikää lähestyviä työntekijöitä liian vanhoina ja kaavoihinsa kangistuneina. Heidän ei arveltu kykenevän työskentelemään kovin pitkään, joten yritysten panostukset menisivät hukkaan. Viime vuosina työnantajat ovat kuitenkin heränneet näkemään tämänkin väestöryhmän merkityksen työmarkkinoilla. Saksassa käynnistetty aloite on onnistunut tuomaan yhteen yritykset ja täysipäiväiseen työhön kykenevät eläkeläiset. Vanhemmilla työntekijöillä on hyvä käsitys sopivasta työpaikkakäyttäytymisestä, ja kehittyvän terveydenhuollon ansiosta he voivat hyvinkin jaksaa työelämässä aina 70-vuotiaiksi asti. Potentiaali sijoitetun pääoman tuotolle on valtava. ManpowerGroup on kehittänyt henkilöstösuunnittelun tueksi Teachable Fit -toimintamallin, joka analysoi, miten osaajapulasta kärsivät työnantajat voivat tunnistaa nykyisten työntekijöiden ja saatavilla olevien työnhakijoiden joukosta yksilöt, joilla on oikea asenne oppimiseen ja joille voidaan kouluttaa tarvittavat taidot. Siirrä tarvittavaa osaamista strategisesti maiden sisällä ja niiden välillä. Osaamisen liikkuvuus on lisääntynyt kaikkialla maailmassa. ManpowerGroupin vuonna 2011 julkaisema Borderless Workforce Survey -tutkimus, johon osallistui yli työnantajaa 39 eri maasta ja alueelta, osoitti, että noin neljännes vastanneista työnantajista on hakenut ulkomaisia työntekijöitä osaajapulan ratkaisemiseksi. Amerikkalaisyritykset etsivät ulkomaista osaamista kaikkein todennäköisimmin. Kiina kuului maihin, joissa ulkomaisen työvoiman haku on kaikkein epätodennäköisintä. ManpowerGroupin tarjoama Borderless Talent Solutions -palvelu mahdollistaa tietotaidon tuonnin. Pohdi uudelleen, miten arvioida, rekrytoida, kehittää ja palkita osaamista tietyillä markkinaalueilla. Tämä on tarpeen yhtä aikaa globaalissa ja paikallisessa maailmassa, jossa ihmisten näkemyksissä on merkittäviä eroja. Tiedon julkisen saatavuuden lisääntyessä yrityksiin kohdistuu entistä enemmän paineita tehdä oikeita päätöksiä kaikkialla. Näiden henkilöstösuunnittelun perussisältöjen soveltaminen on räätälöitävä eri alueiden mukaan. Tee yhteistyötä oppilaitosten ja julkishallinnon kanssa. Koulut ja yliopistot ovat vuosikymmenien ajan rakentaneet opetussuunnitelmansa huomioimatta liiketoiminnan tarpeita riittävästi. Tämä on Löydä parhaat osaajat ja sovella ajantasaisia työskentelymalleja ja henkilöstökäytäntöjä menestyäksesi osaamisen aikakaudella. 15

16 johtanut nykyiseen osaajapulaan ja työvoiman käyttäytymiseen liittyvän tiedon puuttumiseen. Tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan parantaa työnhakijoiden soveltuvuutta. Hyödynnä Big Dataa tehokkaasti. Tämä vaatii investointeja teknologiaan, jolla voidaan analysoida potentiaalisia ja nykyisiä työntekijöitä koskevan tiedon tulvaa. Osaamisen aikakaudella Big Dataa tehokkaasti käyttävän yrityksen on mahdollista havaita osaajapula ja etsiä tarvittavia työntekijöitä valtavasta määrästä hakijoita. Tiedon avulla voidaan myös kehittää työkaluja henkilöstön uudelleenkoulutukseen. Opettele ymmärtämään sosiaalista mediaa laajemmin. Monet yritykset ovat lisänneet sosiaalisen median käyttöä kehittääkseen brändiään houkuttelevana työnantajana pätevien hakijoiden ja osaajien keskuudessa. Jotkut työnantajat palkkaavat sosiaalisen median asiantuntijoita kehittämään työnantajakuvaansa ja seuraamaan kaikkea työnantajasta käytävää keskustelua ja osallistumaan siihen. Muutamat sosiaalisen median asiantuntijoista keskittyvät vaikuttajiin eli henkilöihin, jotka voivat kirjoituksillaan ja asiantuntemuksellaan muuttaa ihmisten näkemyksiä organisaatioista. Yrityksistä kiinnostuneet henkilöt, kuten työnhakijat, luottavat entistä enemmän sosiaalisen median tarjoamaan tietoon palkoista, etuuksista ja siitä, miten tietyt esimiehet kohtelevat alaisiaan. Sosiaalisen median kautta yritykset voivat kuitenkin myös saada nopeammin tietoa työnhakijoista. Potentiaaliset työntekijät paljastavat usein monia uraansa koskevia asioita yhteisöpalveluihin kirjatuissa tiedoissa ja keskusteluissa. Monet yritykset käyttävät myös ulkopuolisia konsultteja tehostaakseen sosiaalisen median hyödyntämistä henkilöstöasioissa. OLEN NÄHNYT MONIA TAPAUKSIA, JOISSA TOIMITUSJOHTAJA OTTAA TWITTERIN TALONSISÄISEEN KÄYTTÖÖN JA ALKAA LÄHETTÄÄ VIESTEJÄ. YHTÄKKIÄ SUURI OSA ORGANISAATIOSTA HALUAA MUKAAN VERKOSTOON, KOSKA HE HALUAVAT KUULLA ASIAT SUORAAN NIIDEN ALKULÄHTEELTÄ. TÄMÄ NOPEUTTAA ORGANISAATION TOIMINTAA, SILLÄ IHMISET SAAVAT SUORAA TIETOA MUISTIOIDEN JA UUDELLEENTULKINTOJEN SIJASTA JAY CROSS, INTERNET TIME ALLIANCEN TOIMITUSJOHTAJA JA UUDELLEENKOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Yritykset, jotka löytävät kyvykkäimmät ihmiset sekä sopivimmat työskentelymallit ja henkilöstökäytännöt, pärjäävät osaamisen aikakaudella ManpowerGroup. Kaikki oikeudet pidätetään.

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Aluekehittämisen tieteellinen perusta

Aluekehittämisen tieteellinen perusta Aluekehittämisen tieteellinen perusta Perusasetelma Perusasetelma Innovaatiotoiminta Aluekehittäminen Lähtökohta Aluekehittäminen on jonkin aluekokonaisuuden tulevaisuuden toimintaedellytysten parantamista

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen 2.11.2016 Helsinki Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto 1 TAITO-hankeverkosto, marraskuu 2016 Puhti Työelämän ICT-taidot Noheva

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot