SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE

2 PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat vuoden 2015 talousarviossa noin 12 me. SOTE-uudistus todennäköisesti toteutuu vuosikymmenen loppuun mennessä, jolloin nykyisellä rahoitusmallilla kunnan vuotuinen kassavirta puolittuu noin 30 miljoonaan euroon vuodessa. Koulutoimi on tällöin kunnan suurin toimiala. Muita toimialoja ovat varhaiskasvatus 5 me/v, tekninen toimi 1, 5 me/v ja vapaa-aika 1,0 me/v, lukio, hallinto. Lisäksi on luonnollisesti varauduttava investointien rahoitukseen ehkä noin 2, 5 me/v Koulutuksen/perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannustehokkuus tulee siis jatkossa vaikuttamaan oleellisesti siihen mille tasolle muut pienemmät toiminnot voivat taloudellisesti sijoittua. Sote-menot tulevat kokonaisuutena joka tapauksessa kasvamaan ja kuntakohtaiset ennakkolaskelmat antavat aiheen olettaa, että Pöytyän menot kasvavat keskimääräistä enemmän. Valtakunnallisessa vertailussa Pöytyän perusopetusmenot ovat huomattavasti valtakunnan keskiarvoa suurempia yksikköhinnoilla mitattuna. On suuri vaara, että ylisuurilla menoilla toimiva jäljelle jäävä koulupalvelujen palvelutuotanto pienentää taloudelliset mahdollisuudet kehittämiseen olemattomiksi. SOTE-rahoitus johtanee myös siihen, että kuntien veroprosenttien erot kasvavat, jolloin tilanne alkaa todennäköisesti vaikuttaa kansalaisten asuinkunnan valintaan. Uhkana on siis myös se, että Pöytyän vetovoima heikkenee korkean verotuksen johdosta. Taloudellisen tarkastelun perusteet Tässä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: Jatketaan nykyrakerrteella. Verkosto muodostuu kolmesta yhtenäiskoulusta, jotka sijaitsevat Yläneellä, Riihikoskella ja Kyrössä. Muita selvityksessä esiin tulevia välimuotoja ei ote otettu niiden lukuisuuden vuoksi tähän esitykseen. Tarkasteluaikaväli on molemmissa vaihtoehdoissa 20 vuotta. Kummankin vaihtoehdon taloudelliseen vertailuun liittyy arvionvaraisuutta. jota ei pystytä poistamaan. Suuruusluokat tuskin kuitenkaan muuttuvat oleellisesti tästä.

3 Taloudellinen vertailu Yksikköhinnoilla vertailtuna Pöytyän perusopetuksen kustannukset ovat olleet keskimäärin vuosien varrella 10 % -15 % valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Perusopetuksen kuten monien muiden kunnan palvelujen yleinen suuntaus on yksilöllistyminen. Pienessä yksikössä näiden palvelujen tuottaminen tulee kalliiksi, jos tiettyä tukipalvelua tarvitsevia oppilaita on pienessä yksikössä vain yksi. On siis perusteltua väittää, että Pöytyän palvelujen kalleus suhteessa muihin tulee jatkossakin ennemminkin kasvamaan kuin supistumaan, jos jäädään nykyiseen rakenteeseen. Perusopetuksessa henkilöstömenot ovat suurin yksittäinen kuluerä. Selvityksessä arvioitu käyttömenojen säästöpotentiaali on euroa vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa siis 20 milj. euroa. Kolmen yhtenäiskoulun toteuttamiseksi tarvittavat investoinnit tulevat siis kuoletetuksi vuodessa nykyisellä korkotasolla. Tätä voi pitää jopa liiketaloudellisesta näkökulmastakin varsin hyvänä tuottona. Monia kuntien investointeja ei taloudellisessa mielessä saada kuoletettua koskaan, koska tarjolla ei ole maksutuottoja tai säästöpotentiaalia. Lämmityskustannukset ovat hyvä esimerkki syntyvästä säästöstä: Rahoitus nykyisten koulujen lämmitysjärjestelmien ylläpito- ja uusimiskustannukset poistuvat, koska kaikki kolme yhtenäiskoulua ovat jo nyt liitettyinä kaukolämpöön uuden rakennuksen energiatehokkuus on huomattavasti nykyistä rakennuskantaa parempi lämpö tehdään kotimaisella polttoaineella C02 päästöt pienenevät kaukolämpöyhtiön talouden volyymi kasvaa Kunnan vuosikate on niin heikko, että uudisinvestoinnit on rahoitettava velalla käy- (annossa kokonaan. Velkasalkun hajautusta on syytä harkita. Jos velkaa olisi esim. 12 me 20 vuoden maksuajalla olisivat lainanhoitokulut luokkaa 0, 7 me/vuosi. Puolet syntyvästä 1, 0 me säästöstä jäisi näin ollen kunnan talouden katteeksi Pöytvän säästöpotentiaali Aura-Pöytyä yhdistymisselvittelyn 1, 5 me yhteydessä tein syksyllä 2014 arvion Pöytyän säästöpotentiaalista. Myöhemmin selvisi FCG:n teknistä toimialaa koskevasta raportista, että kunnan kirjanpidossa ns. vyörytykset on tehty vain osittain. Tämän johdosta em. arviot säästöpotentiaalista ovat % alakantissaja potenttiaali on 1, 7-1, 8 me

4 LoDDUpäatelma Kannattavat investoinnit kannattaa tehdä vaikka lainarahallakin Pahin virhe olisi ruveta investoimaan nykyrakenteeseen ja sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä saneerata sitä. Jos halutaan jäädä nykyiseen rakenteeseen, tulee lähteä siitä, että sillä mennään seuraavat 20 vuotta, jotta tarvittavia remontteja pystytään kuolettamaan. Uuden ja vanhan järjestelmän erilaiset investointikulutja uuden käyttömenosäästö huomioiden vanha tulee siis 20 vuodessa noin 15 me kalliimmaksi. Vanhan rakenteen täytyisi olla jossain suhteessa uutta huomatlavasti parempi, jotta tällaisen suuruusluokan panostus olisi järkevä. Sitä, miten kunnan muu talous kehittyy tänä aikana on erittäin vaikea arvioida muutamaa vuotta pidemmälle. Sote todennäköisesti tulee ja sen kustannuksia nostava vaikutus voi olla Pöytyällä merkittävä. Toisaalta uskon, että uusi kustannusjako on pakko toteuttaa pitkän siirtymäkauden ehkä vähintään 5 vuotta puitteissa ehkä vuodesta 2018 tai 2019 alkaen, jolloin se ehtisi vaikuttaa kunnan talouteen rakennusaikana vasta varsin vähän. Kansantalouden kehitys ja sitä seuraava kunnan verotulokehitys on nykytilanteessa myös vaikeasti arvioitava. Voitaisiin ehkä odottaa tasaista hyvin pientä BKT:n kasvua vielä moniksi vuosiksi. Kunnan kokonaislainamäärää esim. vuonna 2025 on epärealistista esittää ainakaan yhtenä arvona ja riittävä haarukka on niin suuri, että tiedolla ei ole paljoakaan informaatioarvoa. Sitä tämä hanke kuitenkin selvästi edellyttää, että muista talonrakennuksen uudishankkeista pidättäydytään vuoteen 2020 saakka. Keskeiset perusteet talouden kantokyvyn kannalta ovat: Syntyvät säästöt kattavat lainojen hoitokulut. Säästetään etukäteen pitämällä investoinnit muutoin alhaalla Tehdään päätökset keittiöverkosta ja muista säästömahdollisuuksista. Uskomme kykyymme viedä läpi em. vaikeat ja suuret päätökset. Pöytyällä 2. pnä huhtikuuta 2015 Kari Jokela kunnanjohtaja

5 RAHOITUKSEN SISÄLTÖKYSYMYKSISTA Rakennusaikaisten korkojen maksu Voidaan tehdä esim. seuraavasti: maksetaan rakennusaikana esim. puolivuosittain maksetaan kaikki ensimmäisen lyhennys- tai vuokraerän yhteydessä pääomitetaan koko vuokra-ajalle Kaksi viimeistä vaihtoehtoa tuottavat tuloksen, jossa rahoituskulut alkavat juosta vasta sitten, kun säästöjäkin alkaa syntyä. Lainalimiitti Voidaan harkita ainakin osaa lainasta limiittinä, koska kokonaisuus sisältää useita investointeja, jotka ajoittuvat 4 vuoden ajalle. Korkosuoiaus Korot ovat nyt historiallisen alhaalla eivätkä ne voi enää laskea, mutta ne voivat nousta. Korkosuojauksen hinta on myös poikkeuksellisen alhaalla 0, 6-1, 0 % suojatun lainan pääomasta vuodessa. Korkosuojauksen kesto on enintään 10 vuotta, mutta se voidaan tietysti myöhemmin uusia. Korkosuojauksen voi tehdä esim.: laittamalla katon korkoprosentille kiinteänä ala- ja ylärajalla (putkimalli) Vaihtoehdon valinta vaikuttaa myös hintaan. Korkosuojaus tehdään usein vain osalle lainasta. Myös leasing-rahoitus voidaan korkosuojata. Menettely on monimutkainen.

6 YHTENÄISKOULUHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN TASEVAIKUTUKSET Kouluverkkoselvitys toteutuessaan johtaa siihen, että useita kiinteistöjä myydään tai vuokrataan tai jää tyhjäksi tai puretaan. Myynti ja purku johtavat heti siihen, että kiinteistö ei ole enää kunnan taseessa. Mikäli kiinteistöllä on isompi tasearvo kun on sen myyntihinta tulee erotus ns. menouttaa, josta syntyy laskennallinen meno, joka vaikuttaa kunnan taseen alijäämään sitä lisäävästi. Koulurakennusten tasearvot ilmenevät liitteestä. Vaihtoehto 1/rakennetaan uudet yhtenäiskoulut Esimerkiksi jos Elisenvaaran koulu jää pysyvästi tyhjäksi tai se puretaan aiheutuu tästä 1, 1 miljoonan euron alaskirjaus. Tämä lisää taseessa olevaa alijäämää. Uuden kuntalain mukaan kunnalla on lakisääteinen velvollisuus kattaa alijäämä. Kun meille tällä talouden tasolla tulee nyt vuosittain miljoona euroa alijäämää ja tähän lisätään vielä kertaluonteinen 1, 1 me alijäämän menoutus, tulee kyseisen vuoden tilinpäätös näyttämään todella huonolta alijäämän osalta. Ensin täytyy saada alijäämän lisääntyminen pysäytettyä ja sitten kattaa jo syntyneet alijäämät. Tehtävä on vaikea. Korostettakoon vielä sitä, että syntyvä lisä-alijäämä on kertaluonteinen eikä ole rahassa maksettava meno vaan laskennallinen kirjaus, joten se ei vaikuta kunnan velkamäärään. Kyläkouluista ainoastaan Auvaisten koululla on merkittävä tasearvo noin euroa. Myyntitilanteessa se pitäisi käytännössä menouttaa heti. Jos se jää vähäiselle käytölle pitää osa kirjanpitoarvosta menouttaa heti. Tämän vuoksi on tärkeää löytää koululle sellainen pidempiaikainen käyttötarkoitus, johon perustuen alaskiriaysta_ej tarvitse tehdä lainkaan. Auran kanssa on hyvin alustavasti keskusteltu asiasta. Auvaisten koulun sijainnista ja kohtalaisesta kunnosta johtuen sen käyttöarvo on hyvä. Jos liikuntasalin käyttö voi jatkua entisellään ei tältä osin alaskirjausta tarvitse tehdä. Muiden kyläkoulujen tasearvot ovat alle euroa, joten niiden menouttamisilla ei ole suuruusluokkamerkitystä. Jos jompikumpi Kyrön taajamakouluista jää vaille käyttöä tai puretaan, on menoutus noin 1 me. Pahimmillaan siis menoutukset voisivat olla yhteensä 1, 8-19, me. Vaihtoehto 2/korjataan vanha toimipisteverkko Peruskorjausten kustannukset ovat arviolta noin 7 me. Koulujen tasearvot nousevat siis tällä summalla, kun korjaukset on tehty. Esim. 10 vuoden jälkeen tasearvoa on vielä jäljellä noin 4 me, jonka joudutaan pääosin menouttamaan. Tässä vaihtoehdossa menouttamisten ongelma ei poistu, mutta sen ajankohta siirtyy huomattavasti myöhemmäksi. Ongelman taloudellinen suuruusluokka on vaihtoehtoon 1 verrattuna vielä 10 vuoden kuluttakin noin kaksinkertainen. Menouttamisen ongelmalta vältytään vain silloin, kun kaikki koulut ovat 40 vuotta vanhoja eikä niitä ole tuona aikana suuremmin korjattu.

7 Johtopäätökset Alaskirjauksilta ei voi näin laajassa toimipistejärjestelyssä välttyä kokonaan. Tällä hetkellä ongelman taloudellinen suuruus (1, 7 me) on ehkä keskimääräistä vähäisempi, koska tällä vuosituhannella korjattuja/laajennettuja kouluja ovat vain Auvainen ja Kyrö. Kyläkouluinvestointien osalta uhka isoista alaskirjauksista remonttien jälkeen on selvästi suurempi. Se voi toteutua siten, että oppilaiden väheneminen seuraavan noin 20 aikana pakottaa lakkautukseen tai että yhtenäiskouluvaihtoehtoon halutaan palata uudestaan seuraavan vuoden aikana ennen kuin tasearvo on pudonnut riittävästi. Taajamakoulut ovat tässä suhteessa turvallisia, koska niiden loppuminen merkitsisi sitä, että koko kyseisen taajaman väkimäärä on romahtanut, ja tarkoittaisi myös sitä, että koko Pöytyää uhkaa "alaskirjaus". Tähän en usko lainkaan. Pöytyällä 12. pnä maaliskuuta 2015 Kari Jokela kunnanjohtaja

8 KOULUKIINTEISTÖJEN TASEARVOT Auvaisten koulu Kaverin koulu Heikinsuon koulu Karinaisten koulu Kaulanperän koulu Kyrön koulu Mustanojan koulu Rannanmäen koulu Riihikosken koulu Yläneen yhtenäiskoulu Elisenvaaran koulu , , , , , , , , , , , , 65 Oppimiskeskus , 03

9 VUOTUINEN RAHOITUSTARVE Tekninen toimi on tehnyt yhtenäiskoulurakentamisen toteuttamisesta seuraavan aikataulutuksen: Riihikosken koulun laajennusrakentaminen Aikataulu Aika vuosi/kk 12015, 11l12l2016/l2l3l4l5l6l7l8l9l10l / / Huonetilaohjelman laatiminen Huonetilaohjelman hvväksvminen Arkkitehdin kjldailutus Arkkitehdin valinta Arkkitehtisuunnittelu Alisuunnittelijoiden kibailutus Alisuunnittelijoiden valinta Pääpiirustuksien hvväksvminen Urakan kilpailutus Urakoitsijan valinta Urakan vastaanotto Rakennuttajan kalustustvä vm Elisenvaaran koulun laajennusrakentaminen Aikataulu Aikavuosi/kk l2015/l6l7l8l9ll0lllll2l2016/l2l3l4l5l6 Huonetilaohjelman laatiminen Huonetilaohjelman hvväksvminen Arkkitehdin kiloailutus Arkkitehdin valinta Arkkitehti suunnittelu Alisuunnittelijoiden kildailutus Alisuunnitteljjoiden valinta Pääpiirustuksien hvväksvminen Urakan kilpailutus Urakoitsijan valinta Urakan vastaanotto Rakennuttajan kafustustvö vm

10 Vuotuinen rahoitustarve on seuraava: , 0 me 1, 1 me 4, 0 me 3, 2 me ,2 4, 0 me 4,0 5, 1 me 5,1 3, 2 me 3,2 12,3

11 Kuntarahoitus MUNICIPALITY FINANCE ^

12 Kuntarahoitus tcifai 11T r<nanc» r»^ Rahoitettuja kohteita ^ Siirtokelpoiset tilaelementtiratkaisut (päiväkoti-, koulu- ja väistötilat) ^ Kiinteistöt (koulut, laitokset etc.) ^ Energiansäästö-hankkeet ^ Lääketieteen laitteet ^ Työkoneet (esim. tiehöylä, harvesteri, latukone)./ Katuvalaistusratkaisut ^ Satamakalusto (nosturit ja kontinkäsittely) ^ Energia-, lämpö-, sähköyhtiöiden koneet ja laitteet ^ ICT ja muut konttorilaitteet ^ Myynti ja takaisinvuokraus

13 Kuntarahoitus t^ftkipai-ltv tlkahc» Leasingrahoituksen peruskäsitteet Rahoitusleasing "Käyttöleasing" Sopimuksen jatkokausi Lunastus Osoittaa ostaja Sopimuksen jatkokausi Lunastus Palautus

14 Kuntarahoitus f Kiinteistöleasing Kiinteistöleasing on: '/Rahoitusmalli ja sopimuskokonaisuus ^Toteutettava oikea-aikaisesti ^Vaihtoehto lainalle Kiinteistöleasing ei ole: ^Omistamiseen liittyvien riskien ulkoistamista ^Kohteen käyttöön ja ylläpitoon ratkaisua tarjoava sopimus ^Tilaajan velvoitteiden siirtoa rahoittajalle

15 Kuntarahoitus ICIfAlllv»INAhiCt Kiinteistöleasing - sopimusrakenne Kiinteistön omistaja Urakoitsija (Palveluntarjoaja) Maanvuokrasopimus Ostooikeus- sopimus ^ ^..<«-

16 Kuntarahoitus -,, -, o..»,. "... <. ^^.-^. Kiinteistöleasing - rahoitusleasingsopimus. Kuntarahoitus ei ole tilaajaa kohtaan vastuussa vuokrakohteen sopivuudesta tarkoitukseensa taikka sen teknisistä tai muista ominaisuuksista. Tilaaja vastaa kustannuksista, maksuista ja veroista, joista Kuntarahoitus joutuu vastuuseen vuokrakohteen rakennuttajana, omistajana tai maanvuokraajana (esim. maanvuokra, kunnalliset ja muut julkisoikeudelliset maksut sekä kiinteistövero). Tilaaja vastaa vuokrakohteen käyttöön ia vlläpitoon liittyvien sopimusten tekemisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Tilaaja on velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan vuokrakohteessa sen kunnon ylläpidon edellyttämät peruskorjaukset. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan vuokrakohteen. Vaaranvastuu vuokrakohteesta on tilaajalla

17 Kuntarahoitus IUNICI»*LITV F1NANCI Kiinteistöleasing - rakennuttamissopimus. Rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Tilaaja sitoutuu Kuntarahoituksen puolesta vastaamaan kaikkien velvoitteiden (pois lukien maksuvelvoitteet) täyttämisestä (esim. työmaavalvonta). Tilaajalla on velvollisuus hyväksyä urakkasopimuksen mukaiset maksupostit. Mikäli urakoitsija rakennusvaiheen sikana syyllistyy sopimusrikkomukseen tai tulee maksukyvyttömäksi, tilaaja on viimekädessä velvollinen lunastamaan keskeneräisen vuokrakohteen, elleivät Kuntarahoitus ja tilaaja pääse sopimukseen muusta järjestelystä. Rakennusaikana urakoitsijalla on YSE-ehtojen mukainen vakuutusvelvollisuus

18 Kuntarahoitus "'.?'' Kiinteistöleasing - muut sopimukset / ehdot. Tilaajalla on sopimuskauden jälkeen osto-oikeus vuokrakohteena oleviin rakennuksiin. Mikäli tilaaja ei ole käyttänyt osto-oikeuttaan viimeistään vuokrakauden päättyessä, tilaaja on velvollinen osoittamaan jonkin kolmannen osapuolen, joka lunastaa vuokrakohteena olevat rakennukset. Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-aian tulee olla vähintään 50 vuotta. Maanvuokran määrä sovitaan osapuolten välillä erikseen huomioiden veronäkökohdat (verottajan hyväksymä käypä vuokra). Kuntarahoituksella tulee olla oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää maanvuokraoikeus kolmannelle ja maanvuokraoikeus tulee voida rekisteröidä kiinteistörekisteriin parhaalla etuoikeussijalla

19 Kuntarahoitus Leasing vs. taselaina Tarkoitus Rahoitusaika Lyhennussuunnitelma Omistus ALV-vähennys Kirjanpito Rahoitusleasing Pääomavuokraus (ja jäännösan/o) vuotta Annuiteetti / neljännes Rahoittajalla Optio lunastaa (useita) Vuokraerittäin Kuluina tuloslaskelmaan ja vastuuerittely tilinpäätöksen liitetietoihin Laina Omistamisen rahoitus Sopimuksen mukaan Tasaerä Asiakkaalla "Toimitushetkellä" Poistot ja kulut tuloslaskelmaan. Taseessa käyttöomaisuuteen ja vieraaseen pääomaan

20 Kuntarahoitus UNrO^AI*^ IIWAN<r "?. Miksi leasingrahoitus? ^e'\ sido pääomia omistamiseen ^helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua»^taseen ulkopuolinen erä ^maksut kohdentuvat yksiköille oikein ^rahoitusrakenne saadaan vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ^lisäarvopalvelut ^leasing -f- laina ^Jäännösarvon merkitys?

21 Kuntarahoitus IUN>Clf*ttIV rinanct KIITOS! daniel. fi Puh

22 KtrlioiHdilt**tiO llj.ioli i/nri^nnn irlbar 3 kk iribor 3 kk iribor 3 kk , 001 TlOOOOO. OOt ; W X 20, 0 K 10.0 X i iwooo( 1 wo ooo c 400 ooo ( ifibcr äui iribor äkk iribnr äkk <).W» C.&lt*. 0.04<<t 1.00 K LOOK LOOK 1.04BX l.tuit l.cugs Z2(M5, }Zt ;B13i, *BC 7 ns. zo t E M 616, 10 C U 182. M (

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO Rahoitusvaihtoehdot Koulujen rahoitus 2 Vaihtoehdot Rakentaminen omaan taseeseen Kiintiestöleasing Elinkaarimalli lisäksi palvelut 3 Rakentaminen omaan taseeseen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen 20.6.2016 Liite kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen esityslistaan 20.6.2016 asiaan 1847/2016. Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot Riku Tolvanen 14.3.2016 Agenda 1. Toimitilahankkeen

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen vertailu Arvio valmistuskeittiöiden kapasiteetista ja niiden mahdollisuuksista tuotantorakenteen muutoksiin alla oleva arvio perustuu nykyiseen toimintatapaan: arviossa ei tarkastella toimintapäivien lisäystä,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli Lisa Voigtländer POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Ketterä kaupunki -hanke www.agilecities.fi Markus Laine markus.laine@uta.fi Helena Leino helena.leino@uta.fi

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 1.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Investointilaskelma. TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 7.1.2016. Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos

Investointilaskelma. TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 7.1.2016. Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos Investointilaskelma TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 7.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1. Kaupungilta / kiinteistövirastolta vuokratut koulurakennukset

1. Kaupungilta / kiinteistövirastolta vuokratut koulurakennukset SOPIMUSKOULUJEN TILAVUOKRIEN LASKENTAPERIAATTEET 1(5) Korvauksella, tarkoitetaan koulujen ja kaupungin välisen sopimuksen mukaista sopimuskorvauslaskentaa. Hyväksyttävän vuokran kokonaismäärällä tarkoitetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 7 9 / 2009 22.10.2009

Osavuosikatsaus 7 9 / 2009 22.10.2009 Osavuosikatsaus 7 9 / 2009 22.10.2009 Ajoissa aloitetut toimet tuottavat tulosta kassavirta vahva, kaikki liiketoiminta-alueet plussalla Kassavirta investointien jälkeen 216 miljoonaa euroa vahvin vuosineljännes

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot