SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE

2 PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat vuoden 2015 talousarviossa noin 12 me. SOTE-uudistus todennäköisesti toteutuu vuosikymmenen loppuun mennessä, jolloin nykyisellä rahoitusmallilla kunnan vuotuinen kassavirta puolittuu noin 30 miljoonaan euroon vuodessa. Koulutoimi on tällöin kunnan suurin toimiala. Muita toimialoja ovat varhaiskasvatus 5 me/v, tekninen toimi 1, 5 me/v ja vapaa-aika 1,0 me/v, lukio, hallinto. Lisäksi on luonnollisesti varauduttava investointien rahoitukseen ehkä noin 2, 5 me/v Koulutuksen/perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannustehokkuus tulee siis jatkossa vaikuttamaan oleellisesti siihen mille tasolle muut pienemmät toiminnot voivat taloudellisesti sijoittua. Sote-menot tulevat kokonaisuutena joka tapauksessa kasvamaan ja kuntakohtaiset ennakkolaskelmat antavat aiheen olettaa, että Pöytyän menot kasvavat keskimääräistä enemmän. Valtakunnallisessa vertailussa Pöytyän perusopetusmenot ovat huomattavasti valtakunnan keskiarvoa suurempia yksikköhinnoilla mitattuna. On suuri vaara, että ylisuurilla menoilla toimiva jäljelle jäävä koulupalvelujen palvelutuotanto pienentää taloudelliset mahdollisuudet kehittämiseen olemattomiksi. SOTE-rahoitus johtanee myös siihen, että kuntien veroprosenttien erot kasvavat, jolloin tilanne alkaa todennäköisesti vaikuttaa kansalaisten asuinkunnan valintaan. Uhkana on siis myös se, että Pöytyän vetovoima heikkenee korkean verotuksen johdosta. Taloudellisen tarkastelun perusteet Tässä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: Jatketaan nykyrakerrteella. Verkosto muodostuu kolmesta yhtenäiskoulusta, jotka sijaitsevat Yläneellä, Riihikoskella ja Kyrössä. Muita selvityksessä esiin tulevia välimuotoja ei ote otettu niiden lukuisuuden vuoksi tähän esitykseen. Tarkasteluaikaväli on molemmissa vaihtoehdoissa 20 vuotta. Kummankin vaihtoehdon taloudelliseen vertailuun liittyy arvionvaraisuutta. jota ei pystytä poistamaan. Suuruusluokat tuskin kuitenkaan muuttuvat oleellisesti tästä.

3 Taloudellinen vertailu Yksikköhinnoilla vertailtuna Pöytyän perusopetuksen kustannukset ovat olleet keskimäärin vuosien varrella 10 % -15 % valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Perusopetuksen kuten monien muiden kunnan palvelujen yleinen suuntaus on yksilöllistyminen. Pienessä yksikössä näiden palvelujen tuottaminen tulee kalliiksi, jos tiettyä tukipalvelua tarvitsevia oppilaita on pienessä yksikössä vain yksi. On siis perusteltua väittää, että Pöytyän palvelujen kalleus suhteessa muihin tulee jatkossakin ennemminkin kasvamaan kuin supistumaan, jos jäädään nykyiseen rakenteeseen. Perusopetuksessa henkilöstömenot ovat suurin yksittäinen kuluerä. Selvityksessä arvioitu käyttömenojen säästöpotentiaali on euroa vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa siis 20 milj. euroa. Kolmen yhtenäiskoulun toteuttamiseksi tarvittavat investoinnit tulevat siis kuoletetuksi vuodessa nykyisellä korkotasolla. Tätä voi pitää jopa liiketaloudellisesta näkökulmastakin varsin hyvänä tuottona. Monia kuntien investointeja ei taloudellisessa mielessä saada kuoletettua koskaan, koska tarjolla ei ole maksutuottoja tai säästöpotentiaalia. Lämmityskustannukset ovat hyvä esimerkki syntyvästä säästöstä: Rahoitus nykyisten koulujen lämmitysjärjestelmien ylläpito- ja uusimiskustannukset poistuvat, koska kaikki kolme yhtenäiskoulua ovat jo nyt liitettyinä kaukolämpöön uuden rakennuksen energiatehokkuus on huomattavasti nykyistä rakennuskantaa parempi lämpö tehdään kotimaisella polttoaineella C02 päästöt pienenevät kaukolämpöyhtiön talouden volyymi kasvaa Kunnan vuosikate on niin heikko, että uudisinvestoinnit on rahoitettava velalla käy- (annossa kokonaan. Velkasalkun hajautusta on syytä harkita. Jos velkaa olisi esim. 12 me 20 vuoden maksuajalla olisivat lainanhoitokulut luokkaa 0, 7 me/vuosi. Puolet syntyvästä 1, 0 me säästöstä jäisi näin ollen kunnan talouden katteeksi Pöytvän säästöpotentiaali Aura-Pöytyä yhdistymisselvittelyn 1, 5 me yhteydessä tein syksyllä 2014 arvion Pöytyän säästöpotentiaalista. Myöhemmin selvisi FCG:n teknistä toimialaa koskevasta raportista, että kunnan kirjanpidossa ns. vyörytykset on tehty vain osittain. Tämän johdosta em. arviot säästöpotentiaalista ovat % alakantissaja potenttiaali on 1, 7-1, 8 me

4 LoDDUpäatelma Kannattavat investoinnit kannattaa tehdä vaikka lainarahallakin Pahin virhe olisi ruveta investoimaan nykyrakenteeseen ja sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä saneerata sitä. Jos halutaan jäädä nykyiseen rakenteeseen, tulee lähteä siitä, että sillä mennään seuraavat 20 vuotta, jotta tarvittavia remontteja pystytään kuolettamaan. Uuden ja vanhan järjestelmän erilaiset investointikulutja uuden käyttömenosäästö huomioiden vanha tulee siis 20 vuodessa noin 15 me kalliimmaksi. Vanhan rakenteen täytyisi olla jossain suhteessa uutta huomatlavasti parempi, jotta tällaisen suuruusluokan panostus olisi järkevä. Sitä, miten kunnan muu talous kehittyy tänä aikana on erittäin vaikea arvioida muutamaa vuotta pidemmälle. Sote todennäköisesti tulee ja sen kustannuksia nostava vaikutus voi olla Pöytyällä merkittävä. Toisaalta uskon, että uusi kustannusjako on pakko toteuttaa pitkän siirtymäkauden ehkä vähintään 5 vuotta puitteissa ehkä vuodesta 2018 tai 2019 alkaen, jolloin se ehtisi vaikuttaa kunnan talouteen rakennusaikana vasta varsin vähän. Kansantalouden kehitys ja sitä seuraava kunnan verotulokehitys on nykytilanteessa myös vaikeasti arvioitava. Voitaisiin ehkä odottaa tasaista hyvin pientä BKT:n kasvua vielä moniksi vuosiksi. Kunnan kokonaislainamäärää esim. vuonna 2025 on epärealistista esittää ainakaan yhtenä arvona ja riittävä haarukka on niin suuri, että tiedolla ei ole paljoakaan informaatioarvoa. Sitä tämä hanke kuitenkin selvästi edellyttää, että muista talonrakennuksen uudishankkeista pidättäydytään vuoteen 2020 saakka. Keskeiset perusteet talouden kantokyvyn kannalta ovat: Syntyvät säästöt kattavat lainojen hoitokulut. Säästetään etukäteen pitämällä investoinnit muutoin alhaalla Tehdään päätökset keittiöverkosta ja muista säästömahdollisuuksista. Uskomme kykyymme viedä läpi em. vaikeat ja suuret päätökset. Pöytyällä 2. pnä huhtikuuta 2015 Kari Jokela kunnanjohtaja

5 RAHOITUKSEN SISÄLTÖKYSYMYKSISTA Rakennusaikaisten korkojen maksu Voidaan tehdä esim. seuraavasti: maksetaan rakennusaikana esim. puolivuosittain maksetaan kaikki ensimmäisen lyhennys- tai vuokraerän yhteydessä pääomitetaan koko vuokra-ajalle Kaksi viimeistä vaihtoehtoa tuottavat tuloksen, jossa rahoituskulut alkavat juosta vasta sitten, kun säästöjäkin alkaa syntyä. Lainalimiitti Voidaan harkita ainakin osaa lainasta limiittinä, koska kokonaisuus sisältää useita investointeja, jotka ajoittuvat 4 vuoden ajalle. Korkosuoiaus Korot ovat nyt historiallisen alhaalla eivätkä ne voi enää laskea, mutta ne voivat nousta. Korkosuojauksen hinta on myös poikkeuksellisen alhaalla 0, 6-1, 0 % suojatun lainan pääomasta vuodessa. Korkosuojauksen kesto on enintään 10 vuotta, mutta se voidaan tietysti myöhemmin uusia. Korkosuojauksen voi tehdä esim.: laittamalla katon korkoprosentille kiinteänä ala- ja ylärajalla (putkimalli) Vaihtoehdon valinta vaikuttaa myös hintaan. Korkosuojaus tehdään usein vain osalle lainasta. Myös leasing-rahoitus voidaan korkosuojata. Menettely on monimutkainen.

6 YHTENÄISKOULUHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN TASEVAIKUTUKSET Kouluverkkoselvitys toteutuessaan johtaa siihen, että useita kiinteistöjä myydään tai vuokrataan tai jää tyhjäksi tai puretaan. Myynti ja purku johtavat heti siihen, että kiinteistö ei ole enää kunnan taseessa. Mikäli kiinteistöllä on isompi tasearvo kun on sen myyntihinta tulee erotus ns. menouttaa, josta syntyy laskennallinen meno, joka vaikuttaa kunnan taseen alijäämään sitä lisäävästi. Koulurakennusten tasearvot ilmenevät liitteestä. Vaihtoehto 1/rakennetaan uudet yhtenäiskoulut Esimerkiksi jos Elisenvaaran koulu jää pysyvästi tyhjäksi tai se puretaan aiheutuu tästä 1, 1 miljoonan euron alaskirjaus. Tämä lisää taseessa olevaa alijäämää. Uuden kuntalain mukaan kunnalla on lakisääteinen velvollisuus kattaa alijäämä. Kun meille tällä talouden tasolla tulee nyt vuosittain miljoona euroa alijäämää ja tähän lisätään vielä kertaluonteinen 1, 1 me alijäämän menoutus, tulee kyseisen vuoden tilinpäätös näyttämään todella huonolta alijäämän osalta. Ensin täytyy saada alijäämän lisääntyminen pysäytettyä ja sitten kattaa jo syntyneet alijäämät. Tehtävä on vaikea. Korostettakoon vielä sitä, että syntyvä lisä-alijäämä on kertaluonteinen eikä ole rahassa maksettava meno vaan laskennallinen kirjaus, joten se ei vaikuta kunnan velkamäärään. Kyläkouluista ainoastaan Auvaisten koululla on merkittävä tasearvo noin euroa. Myyntitilanteessa se pitäisi käytännössä menouttaa heti. Jos se jää vähäiselle käytölle pitää osa kirjanpitoarvosta menouttaa heti. Tämän vuoksi on tärkeää löytää koululle sellainen pidempiaikainen käyttötarkoitus, johon perustuen alaskiriaysta_ej tarvitse tehdä lainkaan. Auran kanssa on hyvin alustavasti keskusteltu asiasta. Auvaisten koulun sijainnista ja kohtalaisesta kunnosta johtuen sen käyttöarvo on hyvä. Jos liikuntasalin käyttö voi jatkua entisellään ei tältä osin alaskirjausta tarvitse tehdä. Muiden kyläkoulujen tasearvot ovat alle euroa, joten niiden menouttamisilla ei ole suuruusluokkamerkitystä. Jos jompikumpi Kyrön taajamakouluista jää vaille käyttöä tai puretaan, on menoutus noin 1 me. Pahimmillaan siis menoutukset voisivat olla yhteensä 1, 8-19, me. Vaihtoehto 2/korjataan vanha toimipisteverkko Peruskorjausten kustannukset ovat arviolta noin 7 me. Koulujen tasearvot nousevat siis tällä summalla, kun korjaukset on tehty. Esim. 10 vuoden jälkeen tasearvoa on vielä jäljellä noin 4 me, jonka joudutaan pääosin menouttamaan. Tässä vaihtoehdossa menouttamisten ongelma ei poistu, mutta sen ajankohta siirtyy huomattavasti myöhemmäksi. Ongelman taloudellinen suuruusluokka on vaihtoehtoon 1 verrattuna vielä 10 vuoden kuluttakin noin kaksinkertainen. Menouttamisen ongelmalta vältytään vain silloin, kun kaikki koulut ovat 40 vuotta vanhoja eikä niitä ole tuona aikana suuremmin korjattu.

7 Johtopäätökset Alaskirjauksilta ei voi näin laajassa toimipistejärjestelyssä välttyä kokonaan. Tällä hetkellä ongelman taloudellinen suuruus (1, 7 me) on ehkä keskimääräistä vähäisempi, koska tällä vuosituhannella korjattuja/laajennettuja kouluja ovat vain Auvainen ja Kyrö. Kyläkouluinvestointien osalta uhka isoista alaskirjauksista remonttien jälkeen on selvästi suurempi. Se voi toteutua siten, että oppilaiden väheneminen seuraavan noin 20 aikana pakottaa lakkautukseen tai että yhtenäiskouluvaihtoehtoon halutaan palata uudestaan seuraavan vuoden aikana ennen kuin tasearvo on pudonnut riittävästi. Taajamakoulut ovat tässä suhteessa turvallisia, koska niiden loppuminen merkitsisi sitä, että koko kyseisen taajaman väkimäärä on romahtanut, ja tarkoittaisi myös sitä, että koko Pöytyää uhkaa "alaskirjaus". Tähän en usko lainkaan. Pöytyällä 12. pnä maaliskuuta 2015 Kari Jokela kunnanjohtaja

8 KOULUKIINTEISTÖJEN TASEARVOT Auvaisten koulu Kaverin koulu Heikinsuon koulu Karinaisten koulu Kaulanperän koulu Kyrön koulu Mustanojan koulu Rannanmäen koulu Riihikosken koulu Yläneen yhtenäiskoulu Elisenvaaran koulu , , , , , , , , , , , , 65 Oppimiskeskus , 03

9 VUOTUINEN RAHOITUSTARVE Tekninen toimi on tehnyt yhtenäiskoulurakentamisen toteuttamisesta seuraavan aikataulutuksen: Riihikosken koulun laajennusrakentaminen Aikataulu Aika vuosi/kk 12015, 11l12l2016/l2l3l4l5l6l7l8l9l10l / / Huonetilaohjelman laatiminen Huonetilaohjelman hvväksvminen Arkkitehdin kjldailutus Arkkitehdin valinta Arkkitehtisuunnittelu Alisuunnittelijoiden kibailutus Alisuunnittelijoiden valinta Pääpiirustuksien hvväksvminen Urakan kilpailutus Urakoitsijan valinta Urakan vastaanotto Rakennuttajan kalustustvä vm Elisenvaaran koulun laajennusrakentaminen Aikataulu Aikavuosi/kk l2015/l6l7l8l9ll0lllll2l2016/l2l3l4l5l6 Huonetilaohjelman laatiminen Huonetilaohjelman hvväksvminen Arkkitehdin kiloailutus Arkkitehdin valinta Arkkitehti suunnittelu Alisuunnittelijoiden kildailutus Alisuunnitteljjoiden valinta Pääpiirustuksien hvväksvminen Urakan kilpailutus Urakoitsijan valinta Urakan vastaanotto Rakennuttajan kafustustvö vm

10 Vuotuinen rahoitustarve on seuraava: , 0 me 1, 1 me 4, 0 me 3, 2 me ,2 4, 0 me 4,0 5, 1 me 5,1 3, 2 me 3,2 12,3

11 Kuntarahoitus MUNICIPALITY FINANCE ^

12 Kuntarahoitus tcifai 11T r<nanc» r»^ Rahoitettuja kohteita ^ Siirtokelpoiset tilaelementtiratkaisut (päiväkoti-, koulu- ja väistötilat) ^ Kiinteistöt (koulut, laitokset etc.) ^ Energiansäästö-hankkeet ^ Lääketieteen laitteet ^ Työkoneet (esim. tiehöylä, harvesteri, latukone)./ Katuvalaistusratkaisut ^ Satamakalusto (nosturit ja kontinkäsittely) ^ Energia-, lämpö-, sähköyhtiöiden koneet ja laitteet ^ ICT ja muut konttorilaitteet ^ Myynti ja takaisinvuokraus

13 Kuntarahoitus t^ftkipai-ltv tlkahc» Leasingrahoituksen peruskäsitteet Rahoitusleasing "Käyttöleasing" Sopimuksen jatkokausi Lunastus Osoittaa ostaja Sopimuksen jatkokausi Lunastus Palautus

14 Kuntarahoitus f Kiinteistöleasing Kiinteistöleasing on: '/Rahoitusmalli ja sopimuskokonaisuus ^Toteutettava oikea-aikaisesti ^Vaihtoehto lainalle Kiinteistöleasing ei ole: ^Omistamiseen liittyvien riskien ulkoistamista ^Kohteen käyttöön ja ylläpitoon ratkaisua tarjoava sopimus ^Tilaajan velvoitteiden siirtoa rahoittajalle

15 Kuntarahoitus ICIfAlllv»INAhiCt Kiinteistöleasing - sopimusrakenne Kiinteistön omistaja Urakoitsija (Palveluntarjoaja) Maanvuokrasopimus Ostooikeus- sopimus ^ ^..<«-

16 Kuntarahoitus -,, -, o..»,. "... <. ^^.-^. Kiinteistöleasing - rahoitusleasingsopimus. Kuntarahoitus ei ole tilaajaa kohtaan vastuussa vuokrakohteen sopivuudesta tarkoitukseensa taikka sen teknisistä tai muista ominaisuuksista. Tilaaja vastaa kustannuksista, maksuista ja veroista, joista Kuntarahoitus joutuu vastuuseen vuokrakohteen rakennuttajana, omistajana tai maanvuokraajana (esim. maanvuokra, kunnalliset ja muut julkisoikeudelliset maksut sekä kiinteistövero). Tilaaja vastaa vuokrakohteen käyttöön ia vlläpitoon liittyvien sopimusten tekemisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Tilaaja on velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan vuokrakohteessa sen kunnon ylläpidon edellyttämät peruskorjaukset. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan vuokrakohteen. Vaaranvastuu vuokrakohteesta on tilaajalla

17 Kuntarahoitus IUNICI»*LITV F1NANCI Kiinteistöleasing - rakennuttamissopimus. Rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Tilaaja sitoutuu Kuntarahoituksen puolesta vastaamaan kaikkien velvoitteiden (pois lukien maksuvelvoitteet) täyttämisestä (esim. työmaavalvonta). Tilaajalla on velvollisuus hyväksyä urakkasopimuksen mukaiset maksupostit. Mikäli urakoitsija rakennusvaiheen sikana syyllistyy sopimusrikkomukseen tai tulee maksukyvyttömäksi, tilaaja on viimekädessä velvollinen lunastamaan keskeneräisen vuokrakohteen, elleivät Kuntarahoitus ja tilaaja pääse sopimukseen muusta järjestelystä. Rakennusaikana urakoitsijalla on YSE-ehtojen mukainen vakuutusvelvollisuus

18 Kuntarahoitus "'.?'' Kiinteistöleasing - muut sopimukset / ehdot. Tilaajalla on sopimuskauden jälkeen osto-oikeus vuokrakohteena oleviin rakennuksiin. Mikäli tilaaja ei ole käyttänyt osto-oikeuttaan viimeistään vuokrakauden päättyessä, tilaaja on velvollinen osoittamaan jonkin kolmannen osapuolen, joka lunastaa vuokrakohteena olevat rakennukset. Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-aian tulee olla vähintään 50 vuotta. Maanvuokran määrä sovitaan osapuolten välillä erikseen huomioiden veronäkökohdat (verottajan hyväksymä käypä vuokra). Kuntarahoituksella tulee olla oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää maanvuokraoikeus kolmannelle ja maanvuokraoikeus tulee voida rekisteröidä kiinteistörekisteriin parhaalla etuoikeussijalla

19 Kuntarahoitus Leasing vs. taselaina Tarkoitus Rahoitusaika Lyhennussuunnitelma Omistus ALV-vähennys Kirjanpito Rahoitusleasing Pääomavuokraus (ja jäännösan/o) vuotta Annuiteetti / neljännes Rahoittajalla Optio lunastaa (useita) Vuokraerittäin Kuluina tuloslaskelmaan ja vastuuerittely tilinpäätöksen liitetietoihin Laina Omistamisen rahoitus Sopimuksen mukaan Tasaerä Asiakkaalla "Toimitushetkellä" Poistot ja kulut tuloslaskelmaan. Taseessa käyttöomaisuuteen ja vieraaseen pääomaan

20 Kuntarahoitus UNrO^AI*^ IIWAN<r "?. Miksi leasingrahoitus? ^e'\ sido pääomia omistamiseen ^helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua»^taseen ulkopuolinen erä ^maksut kohdentuvat yksiköille oikein ^rahoitusrakenne saadaan vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ^lisäarvopalvelut ^leasing -f- laina ^Jäännösarvon merkitys?

21 Kuntarahoitus IUN>Clf*ttIV rinanct KIITOS! daniel. fi Puh

22 KtrlioiHdilt**tiO llj.ioli i/nri^nnn irlbar 3 kk iribor 3 kk iribor 3 kk , 001 TlOOOOO. OOt ; W X 20, 0 K 10.0 X i iwooo( 1 wo ooo c 400 ooo ( ifibcr äui iribor äkk iribnr äkk <).W» C.&lt*. 0.04<<t 1.00 K LOOK LOOK 1.04BX l.tuit l.cugs Z2(M5, }Zt ;B13i, *BC 7 ns. zo t E M 616, 10 C U 182. M (

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI 12.5.21 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys 1 Tiivistelmä ja johtopäätökset Kuntien tase-erissä ja tasearvoissa on eroja. Taseen loppusummalla

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot