SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE

2 PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat vuoden 2015 talousarviossa noin 12 me. SOTE-uudistus todennäköisesti toteutuu vuosikymmenen loppuun mennessä, jolloin nykyisellä rahoitusmallilla kunnan vuotuinen kassavirta puolittuu noin 30 miljoonaan euroon vuodessa. Koulutoimi on tällöin kunnan suurin toimiala. Muita toimialoja ovat varhaiskasvatus 5 me/v, tekninen toimi 1, 5 me/v ja vapaa-aika 1,0 me/v, lukio, hallinto. Lisäksi on luonnollisesti varauduttava investointien rahoitukseen ehkä noin 2, 5 me/v Koulutuksen/perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kustannustehokkuus tulee siis jatkossa vaikuttamaan oleellisesti siihen mille tasolle muut pienemmät toiminnot voivat taloudellisesti sijoittua. Sote-menot tulevat kokonaisuutena joka tapauksessa kasvamaan ja kuntakohtaiset ennakkolaskelmat antavat aiheen olettaa, että Pöytyän menot kasvavat keskimääräistä enemmän. Valtakunnallisessa vertailussa Pöytyän perusopetusmenot ovat huomattavasti valtakunnan keskiarvoa suurempia yksikköhinnoilla mitattuna. On suuri vaara, että ylisuurilla menoilla toimiva jäljelle jäävä koulupalvelujen palvelutuotanto pienentää taloudelliset mahdollisuudet kehittämiseen olemattomiksi. SOTE-rahoitus johtanee myös siihen, että kuntien veroprosenttien erot kasvavat, jolloin tilanne alkaa todennäköisesti vaikuttaa kansalaisten asuinkunnan valintaan. Uhkana on siis myös se, että Pöytyän vetovoima heikkenee korkean verotuksen johdosta. Taloudellisen tarkastelun perusteet Tässä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa: Jatketaan nykyrakerrteella. Verkosto muodostuu kolmesta yhtenäiskoulusta, jotka sijaitsevat Yläneellä, Riihikoskella ja Kyrössä. Muita selvityksessä esiin tulevia välimuotoja ei ote otettu niiden lukuisuuden vuoksi tähän esitykseen. Tarkasteluaikaväli on molemmissa vaihtoehdoissa 20 vuotta. Kummankin vaihtoehdon taloudelliseen vertailuun liittyy arvionvaraisuutta. jota ei pystytä poistamaan. Suuruusluokat tuskin kuitenkaan muuttuvat oleellisesti tästä.

3 Taloudellinen vertailu Yksikköhinnoilla vertailtuna Pöytyän perusopetuksen kustannukset ovat olleet keskimäärin vuosien varrella 10 % -15 % valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Perusopetuksen kuten monien muiden kunnan palvelujen yleinen suuntaus on yksilöllistyminen. Pienessä yksikössä näiden palvelujen tuottaminen tulee kalliiksi, jos tiettyä tukipalvelua tarvitsevia oppilaita on pienessä yksikössä vain yksi. On siis perusteltua väittää, että Pöytyän palvelujen kalleus suhteessa muihin tulee jatkossakin ennemminkin kasvamaan kuin supistumaan, jos jäädään nykyiseen rakenteeseen. Perusopetuksessa henkilöstömenot ovat suurin yksittäinen kuluerä. Selvityksessä arvioitu käyttömenojen säästöpotentiaali on euroa vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa siis 20 milj. euroa. Kolmen yhtenäiskoulun toteuttamiseksi tarvittavat investoinnit tulevat siis kuoletetuksi vuodessa nykyisellä korkotasolla. Tätä voi pitää jopa liiketaloudellisesta näkökulmastakin varsin hyvänä tuottona. Monia kuntien investointeja ei taloudellisessa mielessä saada kuoletettua koskaan, koska tarjolla ei ole maksutuottoja tai säästöpotentiaalia. Lämmityskustannukset ovat hyvä esimerkki syntyvästä säästöstä: Rahoitus nykyisten koulujen lämmitysjärjestelmien ylläpito- ja uusimiskustannukset poistuvat, koska kaikki kolme yhtenäiskoulua ovat jo nyt liitettyinä kaukolämpöön uuden rakennuksen energiatehokkuus on huomattavasti nykyistä rakennuskantaa parempi lämpö tehdään kotimaisella polttoaineella C02 päästöt pienenevät kaukolämpöyhtiön talouden volyymi kasvaa Kunnan vuosikate on niin heikko, että uudisinvestoinnit on rahoitettava velalla käy- (annossa kokonaan. Velkasalkun hajautusta on syytä harkita. Jos velkaa olisi esim. 12 me 20 vuoden maksuajalla olisivat lainanhoitokulut luokkaa 0, 7 me/vuosi. Puolet syntyvästä 1, 0 me säästöstä jäisi näin ollen kunnan talouden katteeksi Pöytvän säästöpotentiaali Aura-Pöytyä yhdistymisselvittelyn 1, 5 me yhteydessä tein syksyllä 2014 arvion Pöytyän säästöpotentiaalista. Myöhemmin selvisi FCG:n teknistä toimialaa koskevasta raportista, että kunnan kirjanpidossa ns. vyörytykset on tehty vain osittain. Tämän johdosta em. arviot säästöpotentiaalista ovat % alakantissaja potenttiaali on 1, 7-1, 8 me

4 LoDDUpäatelma Kannattavat investoinnit kannattaa tehdä vaikka lainarahallakin Pahin virhe olisi ruveta investoimaan nykyrakenteeseen ja sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä saneerata sitä. Jos halutaan jäädä nykyiseen rakenteeseen, tulee lähteä siitä, että sillä mennään seuraavat 20 vuotta, jotta tarvittavia remontteja pystytään kuolettamaan. Uuden ja vanhan järjestelmän erilaiset investointikulutja uuden käyttömenosäästö huomioiden vanha tulee siis 20 vuodessa noin 15 me kalliimmaksi. Vanhan rakenteen täytyisi olla jossain suhteessa uutta huomatlavasti parempi, jotta tällaisen suuruusluokan panostus olisi järkevä. Sitä, miten kunnan muu talous kehittyy tänä aikana on erittäin vaikea arvioida muutamaa vuotta pidemmälle. Sote todennäköisesti tulee ja sen kustannuksia nostava vaikutus voi olla Pöytyällä merkittävä. Toisaalta uskon, että uusi kustannusjako on pakko toteuttaa pitkän siirtymäkauden ehkä vähintään 5 vuotta puitteissa ehkä vuodesta 2018 tai 2019 alkaen, jolloin se ehtisi vaikuttaa kunnan talouteen rakennusaikana vasta varsin vähän. Kansantalouden kehitys ja sitä seuraava kunnan verotulokehitys on nykytilanteessa myös vaikeasti arvioitava. Voitaisiin ehkä odottaa tasaista hyvin pientä BKT:n kasvua vielä moniksi vuosiksi. Kunnan kokonaislainamäärää esim. vuonna 2025 on epärealistista esittää ainakaan yhtenä arvona ja riittävä haarukka on niin suuri, että tiedolla ei ole paljoakaan informaatioarvoa. Sitä tämä hanke kuitenkin selvästi edellyttää, että muista talonrakennuksen uudishankkeista pidättäydytään vuoteen 2020 saakka. Keskeiset perusteet talouden kantokyvyn kannalta ovat: Syntyvät säästöt kattavat lainojen hoitokulut. Säästetään etukäteen pitämällä investoinnit muutoin alhaalla Tehdään päätökset keittiöverkosta ja muista säästömahdollisuuksista. Uskomme kykyymme viedä läpi em. vaikeat ja suuret päätökset. Pöytyällä 2. pnä huhtikuuta 2015 Kari Jokela kunnanjohtaja

5 RAHOITUKSEN SISÄLTÖKYSYMYKSISTA Rakennusaikaisten korkojen maksu Voidaan tehdä esim. seuraavasti: maksetaan rakennusaikana esim. puolivuosittain maksetaan kaikki ensimmäisen lyhennys- tai vuokraerän yhteydessä pääomitetaan koko vuokra-ajalle Kaksi viimeistä vaihtoehtoa tuottavat tuloksen, jossa rahoituskulut alkavat juosta vasta sitten, kun säästöjäkin alkaa syntyä. Lainalimiitti Voidaan harkita ainakin osaa lainasta limiittinä, koska kokonaisuus sisältää useita investointeja, jotka ajoittuvat 4 vuoden ajalle. Korkosuoiaus Korot ovat nyt historiallisen alhaalla eivätkä ne voi enää laskea, mutta ne voivat nousta. Korkosuojauksen hinta on myös poikkeuksellisen alhaalla 0, 6-1, 0 % suojatun lainan pääomasta vuodessa. Korkosuojauksen kesto on enintään 10 vuotta, mutta se voidaan tietysti myöhemmin uusia. Korkosuojauksen voi tehdä esim.: laittamalla katon korkoprosentille kiinteänä ala- ja ylärajalla (putkimalli) Vaihtoehdon valinta vaikuttaa myös hintaan. Korkosuojaus tehdään usein vain osalle lainasta. Myös leasing-rahoitus voidaan korkosuojata. Menettely on monimutkainen.

6 YHTENÄISKOULUHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN TASEVAIKUTUKSET Kouluverkkoselvitys toteutuessaan johtaa siihen, että useita kiinteistöjä myydään tai vuokrataan tai jää tyhjäksi tai puretaan. Myynti ja purku johtavat heti siihen, että kiinteistö ei ole enää kunnan taseessa. Mikäli kiinteistöllä on isompi tasearvo kun on sen myyntihinta tulee erotus ns. menouttaa, josta syntyy laskennallinen meno, joka vaikuttaa kunnan taseen alijäämään sitä lisäävästi. Koulurakennusten tasearvot ilmenevät liitteestä. Vaihtoehto 1/rakennetaan uudet yhtenäiskoulut Esimerkiksi jos Elisenvaaran koulu jää pysyvästi tyhjäksi tai se puretaan aiheutuu tästä 1, 1 miljoonan euron alaskirjaus. Tämä lisää taseessa olevaa alijäämää. Uuden kuntalain mukaan kunnalla on lakisääteinen velvollisuus kattaa alijäämä. Kun meille tällä talouden tasolla tulee nyt vuosittain miljoona euroa alijäämää ja tähän lisätään vielä kertaluonteinen 1, 1 me alijäämän menoutus, tulee kyseisen vuoden tilinpäätös näyttämään todella huonolta alijäämän osalta. Ensin täytyy saada alijäämän lisääntyminen pysäytettyä ja sitten kattaa jo syntyneet alijäämät. Tehtävä on vaikea. Korostettakoon vielä sitä, että syntyvä lisä-alijäämä on kertaluonteinen eikä ole rahassa maksettava meno vaan laskennallinen kirjaus, joten se ei vaikuta kunnan velkamäärään. Kyläkouluista ainoastaan Auvaisten koululla on merkittävä tasearvo noin euroa. Myyntitilanteessa se pitäisi käytännössä menouttaa heti. Jos se jää vähäiselle käytölle pitää osa kirjanpitoarvosta menouttaa heti. Tämän vuoksi on tärkeää löytää koululle sellainen pidempiaikainen käyttötarkoitus, johon perustuen alaskiriaysta_ej tarvitse tehdä lainkaan. Auran kanssa on hyvin alustavasti keskusteltu asiasta. Auvaisten koulun sijainnista ja kohtalaisesta kunnosta johtuen sen käyttöarvo on hyvä. Jos liikuntasalin käyttö voi jatkua entisellään ei tältä osin alaskirjausta tarvitse tehdä. Muiden kyläkoulujen tasearvot ovat alle euroa, joten niiden menouttamisilla ei ole suuruusluokkamerkitystä. Jos jompikumpi Kyrön taajamakouluista jää vaille käyttöä tai puretaan, on menoutus noin 1 me. Pahimmillaan siis menoutukset voisivat olla yhteensä 1, 8-19, me. Vaihtoehto 2/korjataan vanha toimipisteverkko Peruskorjausten kustannukset ovat arviolta noin 7 me. Koulujen tasearvot nousevat siis tällä summalla, kun korjaukset on tehty. Esim. 10 vuoden jälkeen tasearvoa on vielä jäljellä noin 4 me, jonka joudutaan pääosin menouttamaan. Tässä vaihtoehdossa menouttamisten ongelma ei poistu, mutta sen ajankohta siirtyy huomattavasti myöhemmäksi. Ongelman taloudellinen suuruusluokka on vaihtoehtoon 1 verrattuna vielä 10 vuoden kuluttakin noin kaksinkertainen. Menouttamisen ongelmalta vältytään vain silloin, kun kaikki koulut ovat 40 vuotta vanhoja eikä niitä ole tuona aikana suuremmin korjattu.

7 Johtopäätökset Alaskirjauksilta ei voi näin laajassa toimipistejärjestelyssä välttyä kokonaan. Tällä hetkellä ongelman taloudellinen suuruus (1, 7 me) on ehkä keskimääräistä vähäisempi, koska tällä vuosituhannella korjattuja/laajennettuja kouluja ovat vain Auvainen ja Kyrö. Kyläkouluinvestointien osalta uhka isoista alaskirjauksista remonttien jälkeen on selvästi suurempi. Se voi toteutua siten, että oppilaiden väheneminen seuraavan noin 20 aikana pakottaa lakkautukseen tai että yhtenäiskouluvaihtoehtoon halutaan palata uudestaan seuraavan vuoden aikana ennen kuin tasearvo on pudonnut riittävästi. Taajamakoulut ovat tässä suhteessa turvallisia, koska niiden loppuminen merkitsisi sitä, että koko kyseisen taajaman väkimäärä on romahtanut, ja tarkoittaisi myös sitä, että koko Pöytyää uhkaa "alaskirjaus". Tähän en usko lainkaan. Pöytyällä 12. pnä maaliskuuta 2015 Kari Jokela kunnanjohtaja

8 KOULUKIINTEISTÖJEN TASEARVOT Auvaisten koulu Kaverin koulu Heikinsuon koulu Karinaisten koulu Kaulanperän koulu Kyrön koulu Mustanojan koulu Rannanmäen koulu Riihikosken koulu Yläneen yhtenäiskoulu Elisenvaaran koulu , , , , , , , , , , , , 65 Oppimiskeskus , 03

9 VUOTUINEN RAHOITUSTARVE Tekninen toimi on tehnyt yhtenäiskoulurakentamisen toteuttamisesta seuraavan aikataulutuksen: Riihikosken koulun laajennusrakentaminen Aikataulu Aika vuosi/kk 12015, 11l12l2016/l2l3l4l5l6l7l8l9l10l / / Huonetilaohjelman laatiminen Huonetilaohjelman hvväksvminen Arkkitehdin kjldailutus Arkkitehdin valinta Arkkitehtisuunnittelu Alisuunnittelijoiden kibailutus Alisuunnittelijoiden valinta Pääpiirustuksien hvväksvminen Urakan kilpailutus Urakoitsijan valinta Urakan vastaanotto Rakennuttajan kalustustvä vm Elisenvaaran koulun laajennusrakentaminen Aikataulu Aikavuosi/kk l2015/l6l7l8l9ll0lllll2l2016/l2l3l4l5l6 Huonetilaohjelman laatiminen Huonetilaohjelman hvväksvminen Arkkitehdin kiloailutus Arkkitehdin valinta Arkkitehti suunnittelu Alisuunnittelijoiden kildailutus Alisuunnitteljjoiden valinta Pääpiirustuksien hvväksvminen Urakan kilpailutus Urakoitsijan valinta Urakan vastaanotto Rakennuttajan kafustustvö vm

10 Vuotuinen rahoitustarve on seuraava: , 0 me 1, 1 me 4, 0 me 3, 2 me ,2 4, 0 me 4,0 5, 1 me 5,1 3, 2 me 3,2 12,3

11 Kuntarahoitus MUNICIPALITY FINANCE ^

12 Kuntarahoitus tcifai 11T r<nanc» r»^ Rahoitettuja kohteita ^ Siirtokelpoiset tilaelementtiratkaisut (päiväkoti-, koulu- ja väistötilat) ^ Kiinteistöt (koulut, laitokset etc.) ^ Energiansäästö-hankkeet ^ Lääketieteen laitteet ^ Työkoneet (esim. tiehöylä, harvesteri, latukone)./ Katuvalaistusratkaisut ^ Satamakalusto (nosturit ja kontinkäsittely) ^ Energia-, lämpö-, sähköyhtiöiden koneet ja laitteet ^ ICT ja muut konttorilaitteet ^ Myynti ja takaisinvuokraus

13 Kuntarahoitus t^ftkipai-ltv tlkahc» Leasingrahoituksen peruskäsitteet Rahoitusleasing "Käyttöleasing" Sopimuksen jatkokausi Lunastus Osoittaa ostaja Sopimuksen jatkokausi Lunastus Palautus

14 Kuntarahoitus f Kiinteistöleasing Kiinteistöleasing on: '/Rahoitusmalli ja sopimuskokonaisuus ^Toteutettava oikea-aikaisesti ^Vaihtoehto lainalle Kiinteistöleasing ei ole: ^Omistamiseen liittyvien riskien ulkoistamista ^Kohteen käyttöön ja ylläpitoon ratkaisua tarjoava sopimus ^Tilaajan velvoitteiden siirtoa rahoittajalle

15 Kuntarahoitus ICIfAlllv»INAhiCt Kiinteistöleasing - sopimusrakenne Kiinteistön omistaja Urakoitsija (Palveluntarjoaja) Maanvuokrasopimus Ostooikeus- sopimus ^ ^..<«-

16 Kuntarahoitus -,, -, o..»,. "... <. ^^.-^. Kiinteistöleasing - rahoitusleasingsopimus. Kuntarahoitus ei ole tilaajaa kohtaan vastuussa vuokrakohteen sopivuudesta tarkoitukseensa taikka sen teknisistä tai muista ominaisuuksista. Tilaaja vastaa kustannuksista, maksuista ja veroista, joista Kuntarahoitus joutuu vastuuseen vuokrakohteen rakennuttajana, omistajana tai maanvuokraajana (esim. maanvuokra, kunnalliset ja muut julkisoikeudelliset maksut sekä kiinteistövero). Tilaaja vastaa vuokrakohteen käyttöön ia vlläpitoon liittyvien sopimusten tekemisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Tilaaja on velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan vuokrakohteessa sen kunnon ylläpidon edellyttämät peruskorjaukset. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan vuokrakohteen. Vaaranvastuu vuokrakohteesta on tilaajalla

17 Kuntarahoitus IUNICI»*LITV F1NANCI Kiinteistöleasing - rakennuttamissopimus. Rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Tilaaja sitoutuu Kuntarahoituksen puolesta vastaamaan kaikkien velvoitteiden (pois lukien maksuvelvoitteet) täyttämisestä (esim. työmaavalvonta). Tilaajalla on velvollisuus hyväksyä urakkasopimuksen mukaiset maksupostit. Mikäli urakoitsija rakennusvaiheen sikana syyllistyy sopimusrikkomukseen tai tulee maksukyvyttömäksi, tilaaja on viimekädessä velvollinen lunastamaan keskeneräisen vuokrakohteen, elleivät Kuntarahoitus ja tilaaja pääse sopimukseen muusta järjestelystä. Rakennusaikana urakoitsijalla on YSE-ehtojen mukainen vakuutusvelvollisuus

18 Kuntarahoitus "'.?'' Kiinteistöleasing - muut sopimukset / ehdot. Tilaajalla on sopimuskauden jälkeen osto-oikeus vuokrakohteena oleviin rakennuksiin. Mikäli tilaaja ei ole käyttänyt osto-oikeuttaan viimeistään vuokrakauden päättyessä, tilaaja on velvollinen osoittamaan jonkin kolmannen osapuolen, joka lunastaa vuokrakohteena olevat rakennukset. Maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-aian tulee olla vähintään 50 vuotta. Maanvuokran määrä sovitaan osapuolten välillä erikseen huomioiden veronäkökohdat (verottajan hyväksymä käypä vuokra). Kuntarahoituksella tulee olla oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää maanvuokraoikeus kolmannelle ja maanvuokraoikeus tulee voida rekisteröidä kiinteistörekisteriin parhaalla etuoikeussijalla

19 Kuntarahoitus Leasing vs. taselaina Tarkoitus Rahoitusaika Lyhennussuunnitelma Omistus ALV-vähennys Kirjanpito Rahoitusleasing Pääomavuokraus (ja jäännösan/o) vuotta Annuiteetti / neljännes Rahoittajalla Optio lunastaa (useita) Vuokraerittäin Kuluina tuloslaskelmaan ja vastuuerittely tilinpäätöksen liitetietoihin Laina Omistamisen rahoitus Sopimuksen mukaan Tasaerä Asiakkaalla "Toimitushetkellä" Poistot ja kulut tuloslaskelmaan. Taseessa käyttöomaisuuteen ja vieraaseen pääomaan

20 Kuntarahoitus UNrO^AI*^ IIWAN<r "?. Miksi leasingrahoitus? ^e'\ sido pääomia omistamiseen ^helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua»^taseen ulkopuolinen erä ^maksut kohdentuvat yksiköille oikein ^rahoitusrakenne saadaan vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ^lisäarvopalvelut ^leasing -f- laina ^Jäännösarvon merkitys?

21 Kuntarahoitus IUN>Clf*ttIV rinanct KIITOS! daniel. fi Puh

22 KtrlioiHdilt**tiO llj.ioli i/nri^nnn irlbar 3 kk iribor 3 kk iribor 3 kk , 001 TlOOOOO. OOt ; W X 20, 0 K 10.0 X i iwooo( 1 wo ooo c 400 ooo ( ifibcr äui iribor äkk iribnr äkk <).W» C.&lt*. 0.04<<t 1.00 K LOOK LOOK 1.04BX l.tuit l.cugs Z2(M5, }Zt ;B13i, *BC 7 ns. zo t E M 616, 10 C U 182. M (

Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014. Kuntarahoitus, Jukka Leppänen

Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014. Kuntarahoitus, Jukka Leppänen 1 Investointien rahoitusvaihtoehdot 9.10.2014 Kuntarahoitus, Jukka Leppänen Investoinnin toteus ja rahoittaminen Investoinnin toteutukseen ja sen elinkaaren hallintaan liittyvät päätökset tulee tehdä kohteen

Lisätiedot

Kuntarahoitus leasing Vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Daniel Eriksson/Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus leasing Vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Daniel Eriksson/Kuntarahoitus Oyj Kuntarahoitus leasing Vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Daniel Eriksson/Kuntarahoitus Oyj 1Copyright Kuntarahoitus Kuntarahoitus Oyj suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja Asiakkaat Kunnat, kuntayhtymät ja

Lisätiedot

Kuntarahoitus Leasing vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Karl Lintukangas

Kuntarahoitus Leasing vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Karl Lintukangas Kuntarahoitus Leasing vaihtoehtoinen rahoitusmuoto Karl Lintukangas 1 Rahoitusleasing yleistä 2 Investointi Rahoitusleasingin peruskäsitteet Sopimuskauden jälkeiset vaihtoehdot: Lunastus Sopimuksen jatkaminen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKAARISOPIMUKSEN RAHOITUSMALLIT 23.2.2015 ELINKAARIHANKKEEN PERUSTIEDOT Tolkis skola, Tolkkisten päiväkoti, Gammelbackan päiväkoti, Toukovuoren päiväkoti, Peippolan

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Rahoitusleasing

Tarjouspyyntö Rahoitusleasing KEMPELEEN KUNTA Tarjouspyyntö Rahoitusleasing Terveyskeskus (i)uudisrakennus (ii)peruskunnostushanke (optio) xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Hankkeen ja kilpailutusprosessin kuvaus... 3 1.1. Yleistä hankkeesta...

Lisätiedot

Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula

Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula Jäsenkokous 13.10.2009 Risto Maunula OLLAKO VAI EIKÖ OLLA SIINÄPÄ PULMA Hamlet Vuokrasopimustilanne Kenttäpohjan maavuokra Uusi sopimus Voimaan 1.1.2010, voimassa 25 v (päättyy 2034) Vuokra 62.555,10 /

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO Rahoitusvaihtoehdot Koulujen rahoitus 2 Vaihtoehdot Rakentaminen omaan taseeseen Kiintiestöleasing Elinkaarimalli lisäksi palvelut 3 Rakentaminen omaan taseeseen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LapTech IT-leasing. Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle

LapTech IT-leasing. Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle LapTech IT-leasing Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle Mitä LapTechin IT-leasing tarkoittaa IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi sopimuskaudeksi

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1.

Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1. Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin Ksshp Talousosasto 15.1.2014 Tarkastelun tavoite Tarkastelussa on huomioitu pelkistettynä kaikki

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtojen vertailu Arvio valmistuskeittiöiden kapasiteetista ja niiden mahdollisuuksista tuotantorakenteen muutoksiin alla oleva arvio perustuu nykyiseen toimintatapaan: arviossa ei tarkastella toimintapäivien lisäystä,

Lisätiedot

Kannettavatietokone.fi IT-leasing. - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle -

Kannettavatietokone.fi IT-leasing. - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle - Kannettavatietokone.fi IT-leasing - Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle - Mitä IT-leasing tarkoittaa IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen 20.6.2016 Liite kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen esityslistaan 20.6.2016 asiaan 1847/2016. Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot Riku Tolvanen 14.3.2016 Agenda 1. Toimitilahankkeen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Esitys kaupunginhallitukselle

Esitys kaupunginhallitukselle Esitys kaupunginhallitukselle Joensuun kaupunki Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Leasingrahoituskilpailutuksen taustaa 3 Leasingrahoituskilpailutus 8 Leasingtarjoukset 13 Leasingtarjouksien hinnoittelun

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Siun soten kehys Omistajaohjaus

Siun soten kehys Omistajaohjaus Siun soten kehys 2018 Omistajaohjaus 10.10.2017 MAKSUSOSUUKSIEN PERUSTEET Perussopimuksen 24 ja 25 Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen

VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit

Lisätiedot

Rahoitus ja sijoitustoiminta

Rahoitus ja sijoitustoiminta Rahoitus ja sijoitustoiminta Kaupunginvaltuusto 8.6.2017 Konsernihallinto Konsernipalvelut/rahoitus Rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva Esityksen sisältö: - Talous ja valtuutetut - Lainat (rahoitus)

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Kaupunginhallitus 68 09.03.2015 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSMALLIN VALINTA 22/58/2011 KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: Kemijärven kaupunki Pl 5 98101 Kemijärvi Y-tunnus Vuokranantaja: Lappi Timber Oy Y-tunnus PL 4 72600 KEITELE 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot