45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen 48 1, 2 Tontin ostotarjouksen ja kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Matti Nurmi 49 3, 4 Maanvuokratarjouksen sekä maanvuokrasopimuksen hyväksyminen / Juha-Pekka Rantala 50 Yhtenäiskoulun rehtorin nimittäminen 51 Lausunto työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) palvelu-uudistuksesta Kuntaedustajan nimeäminen Vesuri-ryhmään 53 Jämsän seudun (Jämsä, Kuhmoinen) hakeutuminen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. 54 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 55 Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa sen aukioloaikana. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

2 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Malin Kimmo puheenjohtaja JÄSENET Heinonen Mirja Hellstén Henna Huokonen Pentti Järvenpää Juha Salmi Ulla Simola Ossi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sarvala Silmu kunnanvaltuuston pj, saapui klo :n 46 aikana Jokinen Mira kunnanvaltuuston I vpj Vaskisalo Jouni kunnanvaltuuston II vpj Heusala Anne kunnanjohtaja, esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TAPA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Heinonen ja Henna Hellstén. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä JA VARMENNUS Kimmo Malin Sanna Luukkanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Heinonen Henna Hellstén Aika ja paikka kunnanviraston hallintotoimistossa Virka-asema Allekirjoitus Kanslisti

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 45 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen alussa taloussihteeri Reetta Talja saapui kokoukseen kertomaan ajankohtaistiedot tilinpäätöksestä PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 46 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Heinosen ja Henna Hellsténin Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus ELINVOIMAINEN KUNTA- JA PALVELURAKENNE -SELVITYS / TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: kunnanjohtaja, ) Khall 47 Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvityksen tiedokseen ja keskusteli asiaan liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus päätti, että lausunnon valmistelua varten on tarkoituksenmukaista nimetä luottamushenkilöistä ja virkamiehistä koostuva työryhmä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä pyydetty lausunto tulee antaa viimeistään perjantaina klo 16 mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää työryhmän valmistelemaan Kuhmoisten kunnan lausuntoa Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvityksestä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti nimetä Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitykseen annettavaa lausuntoa valmistelevaan työryhmään viranhaltijaedustajiksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sivistystoimenjohtajan, kehittämisasiamiehen ja rakennustarkastajan. Työryhmään nimettiin jäseniksi seuraavat luottamushenkilöedustajat: Tarja Vesikallio, Kari Keskinen, Ossi Simola, Kimmo Malin, Mira Jokinen, Veikko Mattila, Silmu Sarvala ja Ulla Salmi. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Silmu Sarvala ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Malin. Jos työryhmään nimetty jäsen on estynyt saapumaan kokoukseen, jäsenen valtuustoryhmä on velvollinen nimeämään hänen tilalleen kokoukseen varahenkilön.

5 Kunnanhallitus TONTIN OSTOTARJOUKSEN JA KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / MATTI NURMI (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 48 Matti Nurmi on tehnyt Kuhmoisten kunnalle kiinteistön ostotarjouksen Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä sijaitsevasta Hongikkonimisestä tilasta RN:o 1:196. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt Tehinkärjen vapaa-ajan tonttien uusista hinnoista sekä antanut kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä ko. hintojen mukaiset ostotarjoukset. Hongikko-nimisen tilan hinnaksi on määritelty euroa. Ostotarjous on liitteenä 1 ja kauppakirjaluonnos on liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy Matti Nurmen liitteen 1 mukaisen ostotarjouksen Kuhmoisten kunnan Tehin kylässä omistamasta Hongikko-nimisestä tilasta RN:o 1:196 ja kauppakirja laaditaan liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Matti Nurmi

6 Kunnanhallitus MAANVUOKRATARJOUKSEN SEKÄ MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JUHA-PEKKA RANTALA (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 49 Kuhmoisten kunta on asettanut kunnan omistamat viljelykäytössä olevat pellot yleisesti vuokralle haettavaksi alkaen. Vuokratarjoukset on pyydetty seuraavista peltolohkoista: Kuntavainio, Riihikumpu, Vainio ja Nahkurinoja. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä kunnan www-sivuilla. Vuokratarjoukset on pyydetty toimittamaan Kuhmoisten kunnanhallitukselle klo mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä 3. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjousten avauspöytäkirjan perusteella voidaan todeta, että Juha- Pekka Rantalan tarjous on kunnan kannalta taloudellisin vaihtoehto. Maanvuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä 4, Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy Juha-Pekka Rantalan tarjouksen koskien peltolohkoja Kuntavainio, Riihikumpu, Vainio ja Nahkurinoja sekä päättää hyväksyä liitteen 4 mukaisen maanvuokrasopimuksen Kuhmoisten kunnan ja Juha- Pekka Rantalan välillä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja Kimmo Malin totesi itsensä intressijääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi hallituksen varapuheenjohtaja Mirja Heinonen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Täytäntöönpano Ote - tarjouksen jättäneet - sopimukset - kirjanpito

7 Kunnanhallitus YHTENÄISKOULUN REHTORIN NIMITTÄMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja, ) Khall 50 Kunnanvaltuusto on päättänyt (89), että koulutoimeen perustetaan yhtenäiskoulun rehtorin virka alkaen. Yhtenäiskoulun rehtori vastaa yhtenäiskoulun päivittäisestä koulutyöstä ja sen kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Lukion opetuksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa opettajavirkansa ohella apulaisrehtori (yhteistyössä rehtorin kanssa). Yhtenäiskoulun rehtorin palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n yleissivistävän koulun opetushenkilöstön työaikakokeilua koskevien sopimusmääräysten mukaisesti. Määräykset ovat voimassa ja niiden mukaan rehtorille vahvistetaan ennen lukuvuoden alkua työaikasuunnitelma, joka sisältää opetusja ohjaustyön määrän sekä rehtorin tehtävät. Perusopetuksen määräaikainen rehtori Pasi Hämäläinen on hoitanut koulukeskuksen esi- ja perusopetuksen rehtorin tehtäviä alkaen ja sitä ennen luokanopettajan virkansa ohella Kirkonkylän koulun rehtorin tehtäviä vuodesta 2000 alkaen. Luokanopettajaksi kunnan palvelukseen Pasi Hämäläinen tuli vuonna Lisäksi hän on toiminut yläkoulun ja lukion aineenopettajana musiikissa. Rehtorina toimiessaan Pasi Hämäläinen on huomattavalla tavalla edistänyt koulukeskuksen yhtenäistä perusopetusta opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti: vuosisuunnittelua, oppilashuoltoa, moniammatillista yhteistyötä, henkilöstö- ja työnjohtamista, toimintakulttuurin ja työilmapiirin kehittämistä sekä TVT-laitteiston nykyaikaistamista. Lisäksi rehtori Hämäläinen on aktiivisesti edistänyt perusopetuksen laadun parantamista erilaisissa hankkeissa: kasvun ja oppimisen tuen kolmiportaisuuden käyttöönotto, esi- ja alkuopetuksen joustava yhteistyö, perusopetuksen laatukortiston luominen, koulukeskuksen viihtyvyystason nosto, taidekasvatuksen Minä osaan -projekti, koulukeskuksen turvallisuuskansion valmistaminen kriisisuunnitelmineen. Viranhaltijalain (KVhL 24) mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi

8 Kunnanhallitus otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien järjestelyyn liittyvä perusteltu syy. Lisäksi kunnan hallintosäännössä ( 29) todetaan, että henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta. Rehtori Pasi Hämäläinen täyttää yhtenäiskoulun rehtorin viran kelpoisuusehdot (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998). Lisäksi hänellä on johtamisen erikoisammattitutkinto vuodelta Yhtenäiskoulun rehtorin tehtäväkohtaisen palkan määrittelyn lähtökohtana on nykyinen esi- ja perusopetuksen rehtorin tehtävien palkkaus. Kokonaisvastuun lisääntyminen myös lukiota koskevaksi huomioidaan henkilökohtaisena lisänä, jonka maksamisperusteet neuvotellaan paikallisesti pääsopijajärjestön edustajan kanssa. Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja tukemaan johtamista. Koulukeskuksen henkilöstö puoltaa rehtori Pasi Hämäläisen nimittämistä yhtenäiskoulun rehtorin virkaa (lausunto erillisenä liitteenä). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää sivistystoimenjohtajan esityksestä, että 1. rehtori Pasi Hämäläinen siirretään luokanopettajan virasta yhtenäiskoulun rehtorin virkaan alkaen, 2. sivistyslautakunta vahvistaa yhtenäiskoulun rehtorin työaikasuunnitelman kesäkuussa 2012 ja 3. luokanopettajan virka jätetään avoimeksi alkaen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää sivistystoimenjohtajan esityksestä, että

9 Kunnanhallitus rehtori Pasi Hämäläinen siirretään luokanopettajan virasta yhtenäiskoulun rehtorin virkaan alkaen, 2. sivistyslautakunta vahvistaa yhtenäiskoulun rehtorin työaikasuunnitelman kesäkuussa 2012 ja 3. luokanopettajan virka jätetään täyttämättä alkaen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Pasi Hämäläinen - sivistyslautakunta

10 Kunnanhallitus LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN (TE-TOIMISTO) PALVELU-UUDISTUK- SESTA 2013 (Valmistelija ja lisätiedot: kehittämisasiamies, ) Khall 51 Keski-Suomen ELY-keskukselta on saapunut Kuhmoisten kunnalle osoitettu lausuntopyyntö Lausuntopyynnössä Keski- Suomen ELY-keskus pyytää Kuhmoisten kunnalta lausuntoa TEtoimistouudistuksesta Saapuneiden lausuntojen perusteella Keski-Suomen ELY-keskus tekee TE-toimistouudistusta koskevat linjaratkaisut kevään 2012 aikana. Lausuntopyyntö on erillisenä liitteenä. Kuhmoisten kunnan kehittämisasiamies on laatinut Kuhmoisten kunnanhallitukselle seuraavan esityksen Kuhmoisten kunnan lausunnoksi Keski-Suomen ELY-keskuksen toimistouudistuksesta 2013: Kuhmoisten kunnanhallitus pitää erittäin valitettavana valtionhallinnon palvelujen keskittämislinjausta, joka tulee näkyviin käsiteltävänä olevassa TE-toimistouudistuksessa. Kuhmoinen on käyttänyt noin neljänkymmenen kilometrin päässä olevia Jämsän TE-toimiston palveluja. Suunnitelman mukainen Jämsän TE-toimiston lakkauttaminen ja sen korvaaminen Jyväskylän TE-toimiston alaisella toimipaikalla etäännyttää työvoimahallinnon johdon maakuntakeskukseen ja yhä kauemmas kuhmoislaisista asiakkaista. Nykyisellään Jämsän TE-toimiston johto on toiminut Kuhmoisten kunnan asiantuntijakumppanina, suorana linkkinä ministeriöön ja ELY-keskukseen. Paikallisen TE-toimiston toimivalla johdolla on vahva paikallisen elinkeinoelämän tuntemus ja luottamukselliset suhteet sekä viranomaisiin että paikallisiin yrittäjiin. Kokemus on osoittanut, että maakuntatasolle keskittynyt johto ei kykene paneutumaan reuna-alueiden erityispiirteisiin tai huolehtimaan keskuskaupungin ulkopuolisten alueiden edunvalvonnasta. Esityksessä todettu henkilöresurssien vähentäminen tulee näkymään TE-toimistojen alaisten toimipaikkojen henkilöstön supistamisina ja henkilökohtaisen palvelun loppumisena. Edelleen tämä tarkoittaa asiantuntijatyöpaikkojen katoamista Jämsän seudulta, mikä

11 Kunnanhallitus on nähty jo aiemmin mm. verohallinnon uudistuksen ja sitä seuranneen paikallisen henkilöstökehityksen myötä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksen mukaan Jämsän kaupunki yhdessä Kuhmoisten kunnan kanssa muodostavat yhden itsenäisen selvitysalueen, ainoan Jyväskylän ja Tampereen välissä. Esityksen perusteella on luontevaa edellyttää, että Jämsän seudulla on jatkossakin laadukkaat ja kattavat TE-toimiston palvelut. Kuhmoisten kunta ei vastusta hallinnollisten palvelujen rationalisointia, kunhan sitä ei aina toteuteta maakunnan pienten kuntien ja kaupunkien kustannuksella. Kuhmoisten kunnanhallitus edellyttää, että uudistuksessa turvataan Jämsän seudulle kattavat henkilökohtaiset työvoimapalvelut, jotka ovat seutukunnan asukkaiden kannalta tärkeitä lähipalveluja. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kehittämisasiamiehen laatiman esityksen Kuhmoisten kunnan lausunnoksi Keski-Suomen ELY-keskuksen TE-toimistouudistuksesta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Keski-Suomen ELY-keskus

12 Kunnanhallitus KUNTAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN VESURI-RYHMÄÄN (Valmistelija ja lisätiedot: kehittämisasiamies, ) Khall 52 Vesuri-ryhmä ry (toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju, hankesihteeri Tiina Löfqvist) on lähettänyt päivätyn seuraavan kirjeen: Vesuri-ryhmä ry toteuttaa Jämsän ja Keuruun seudulla MOTO - Maaseudun kehittämisen monitoimikone -kehittämisohjelmaa. Vesuri-ryhmä hyväksyttiin Leader-ryhmäksi ohjelmakaudeksi ja maa- ja metsätalousministeriö myönsi Vesurille 5,7 milj. euroa rahoituskehystä toimialueellemme. Tästä julkista rahoitusta on 3,7 milj. euroa. Vuonna 2007 hankkeita saapui Vesuri-ryhmään yhteensä 13 kpl, vuonna kpl, vuonna kpl ja vuonna 2010 myös 37 kpl. Vuonna 2011 hankekausi jatkui vilkkaana, hakemuksia saatiin yhteensä 36 kpl. Rahoitettavat hankkeet ovat yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita. Yrityksiä tuetaan niiden investoinneissa, kehittämisessä tai ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa. Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokous pidetään klo alkaen Kuokkalan seurantalolla, Jämsässä. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan Vesuri-ryhmän hallitus, johon sääntöjen mukaan kuuluu puheenjohtaja ja 8-15 varsinaista jäsentä ja 8-15 varajäsentä. Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Jokainen seuraavista ryhmistä saa hallituspaikoista kolmasosan: - kuntaedustajat (kunnanvaltuuston tai hallituksen jäsenet, merkittävien lautakuntien puheenjohtajat sekä kuntien johtavat viranhaltijat) - yhdistysedustajat (jonkin maaseudun yhdistyksen hallituksen/johtokunnan jäsenet) - maaseudun yksityiset edustajat (ne maaseudun asukkaat/yrittäjät, jotka eivät ole sen paremmin kunta- tai yhdistysedustajia, yhdistyksen rivijäsen saa olla). Kolmikantaisuuden lisäksi on tärkeää turvata myös alueellinen tasapuolisuus. Hallitus kokoontuu 10 kertaa vuodessa.

13 Kunnanhallitus Vesuri-ryhmän hallituksessa on toiminut Kuhmoisten kunnan edustajana Arja Korvenranta ja hän ei ole erovuoroinen. Kutsun liitteenä on Vesuri-ryhmä ry:n hallituksen nykyinen kokoonpano. Toivon, että varmistatte kuntanne ehdokkaan/ehdokkaat Vesuri-ryhmään mielellään viimeistään perjantaina kokouksen sujuvuuden vuoksi. Toki ehdotuksen voi tehdä myös vuosikokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Kuhmoisten kunnan edustajan ja hänelle varajäsenen Vesuri-ryhmän hallitukseen. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Vesuri-ryhmään Kuhmoisten kunnan edustajaksi Ossi Simolan ja varajäseneksi Juha Järvenpään. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että keskiviikkona pidettävään vuosikokoukseen kunnan edustajana osallistuu Kimmo Malin. Täytäntöönpano Ote - Vesuri-ryhmä ry

14 Kunnanhallitus JÄMSÄN SEUDUN (JÄMSÄ, KUHMOINEN) HAKEUTUMINEN ÄKILLISEN RAKENNE- MUUTOKSEN ALUEEKSI. (Valmistelija ja lisätiedot: kehittämisasiamies ) Khall 53 Jämsän kaupungin, Kuhmoisten kunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton yhteisessä kokouksessa Keski-Suomen ELY-keskuksen johtaja Juha. S. Niemelä esitti, että Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan (Jämsän seutu) olisi hyvä hakeutua äkillisen rakennemuutoksen alueeksi, koska Hallin Ilmavoimien teknillisen koulun lakkauttamisen vaikutukset ovat suuria koko seudulle. Äkillisen rakennemuutoksen alueista päättää valtioneuvosto heille tulleiden hakemuksien perusteella. Puolustusvoimien uudistuksessa Jämsän Hallissa oleva Ilmavoimien teknillisen koulun toiminta lakkaa vuoden 2013 aikana. Varuskunnan 213 työpaikan osuus Jämsän seudun työvoimasta (11179) on viimeisen työvoimatilaston mukaan n. 2 %. Osuus seudun laskennallisesta työpaikkamäärästä 9613 on 2,2 %. Varuskunta on Jämsän seudun 5. suurin työllistäjä. Kyseessä olevien 213 työpaikan kulutus-/ostovoimavaikutus on seudulle (suomalaisten keskimääräisen tulojen käyttöjakautuman mukaan) noin 3,5-4 milj. euroa. Varuskunnan työntekijöiden puolisoiden ostovoima mukaan lukien vaikutukseksi on arvioitu kaikkiaan 6-9 milj. euroa. Varuskunta käyttää myös seudun alihankintaa ja palveluja, ja niiden ostovoiman vaikutuksesta palvelusektorille varuskunnan työpaikkojen heijastusvaikutus on vähintään kaksinkertainen, joten koko työpaikkavaikutus on noin 400. Varuskunnalla on myös erittäin suuri merkitys Jämsän seudulle ja koko Keski-Suomelle ilmailualan osaamisen ja alan teollisuusyhteistyön kautta. Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta tekee hakemuksen yhdessä Keski-Suomen ELY- keskuksen ja Keski-Suomen liiton kanssa maaliskuun 2012 aikana. Jämsän kaupungin hallitus tekee päätöksen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi hakeutumisesta Jämsän kaupunginhallituksen kokouksessa

15 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuhmoisten kunta hakeutuu yhdessä Jämsän kaupungin kanssa äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Kunnanhallitus nimeää edustajat valmistelemaan hakemusta yhdessä Jämsän kaupunginhallituksen nimeämien edustajien kanssa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus nimesi hakemusta valmistelevaan työryhmään edustajaksi kehittämisasiamies Arto Kummalan. Täytäntöönpano Ote - Jämsän kaupunki

16 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 54 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa seuraavia asioita: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen-, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: - tekninen lautakunta viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 4/12 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Jyväskylän koulutusky: - hallituksen ptk aikuisopisto -liikelaitoksen johtokunnan ptk Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky:n hallituksen ptk:note : Aikuispsykiatrian kehittämishanke 3. Ympäristöministeriö : Ilmoitus tuulivoimakaavojen laatimisen avustusten lisähausta ARA : Ohje korjausavustusten hakemiseen ym. 5. Kuntatyönantajat nro 1: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 6. Mänttä-Vilppulan ptk:note : Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen perustaminen yhdessä Jämsän ja Kuhmoisten kanssa 7. Jämsän kaupunki : Kaavoituskatsaus 8. Kangasalan kunta : Kaavoituskatsaus 9. Keski-Suomen Osuuspankki: Salkkuraportti FCG: Uudistuva kuntajohtaminen Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot