TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN KOULUTUS. Finlands svenska 4H Reijo Petrell

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN KOULUTUS. Finlands svenska 4H 7.4.2010 Reijo Petrell"

Transkriptio

1 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN KOULUTUS Finlands svenska 4H Reijo Petrell Suomen 4H-liitto Työllistämiskoulutus 2010

2 4H-työllistämistoiminta» Nuorten työllistämistoiminta on tasapainoilua nuorten opettamisen, asiakkaiden palvelemisen ja kustannusten hallinnan kanssa ja hyvin onnistuessaan jopa taloudellisesti kannattavaa. 2

3 4H työllistämistoiminta Odotuksia ja velvoitteita riittää: Nuorisotyön tekijä ja työelämävalmiuksien edistäjä 4H Yhteistyökumppani Palvelujen tuottaja Työnantaja 3

4 4H nuorisotyön tekijänä» Vastuu nuoria kohtaan» 4H-tavoitteena valmentaa nuoria pärjäämään elämässä ja työelämässä» Koulutukset ja työllistämistoiminta on väline» Tavoitteena nuorten osaaminen ja positiivinen asenne työn tekemiseen» Hyvän työelämän mallin näyttäminen on suuri haaste 4

5 Nuoret työntekijöinä» 4H usein ensimmäisenä työpaikkana» Ei työkokemusta» Ei ammattitaitoa» Motivaatiokin varmasti vaihtelee (vaihtelee kyllä aikuisillakin vähintään yhtä paljon)» Turvallisuusriskejä» Tiukempia määräyksiä» Suurempi huoli turvallisuudesta» Ohjaamisen ja perehdyttämisen vaatimus paljon suurempi kuin aikuisten osalta 5

6 4H yhteistyökumppanina» Kunnat; pitkäaikaistyöttömät, nuoret, palvelut asukkaille, kunnan työt alihankintana» Työvoimahallinto; periaatteessa kyllä, mutta odotukset järjestöjä kohtaan vähintäänkin epäselvät tällä hetkellä» MMM; nuorten työllistäminen, tutustuttaminen luonnonvara-alan ja maaseudun ammatteihin, maaseudun palvelujen ylläpito» Yritykset; osaavaa ja yritteliästä työvoimaa, joka tuntee pelisäännöt, halpaa työvoimaa ja (alihankinta)palveluita» Oppilaitokset; opiskelijoita 6

7 4H palvelun tuottajana» Vastuu asiakasta kohtaan» Asiakkaan näkökulma ei ole yleensä nuorisotyö, vaan hyvän palvelun saanti mahdollisimman halvalla» Kuluttajat ovat kriittisiä» Toimintaamme verrataan muihin (ammattimaisiin) palvelujen tuottajiin» Vastuu työntekijöiden tekemisistä» Hyvän palvelun ja varainhankinnan näkökulma kilpailee nuorisotyön kanssa» Verotuksen näkökulma 7

8 4H työnantajana» Samat vastuut ja velvoitteet kuin muillakin työnantajilla» Hyväkään tarkoitus ei pyhitä keinoja» Kiitollisuutta on turha odottaa» Vastuu ja velvoitteet työntekijää kohtaan» Vastuu ja velvoitteet yhteiskuntaa kohtaan» Myös nuorten osalta työehtojen seuranta on aiempaa tarkempaa 8

9 TYÖSUHTEEN EHDOT Reijo Petrell Suomen 4H-liitto Työllistämiskoulutus 2010

10 Työsuhteita koskeva normisto» Lainsäädäntö: mm. työsopimuslaki, vuosilomalaki, työturvallisuutta ja nuoria työntekijöitä koskevat lait» Yleissitovat työehtosopimukset Neuvonta-alan runkosopimus Nuorten työtehtävien mukaiset / työpaikkojen tes:t» Työsopimukset» Työpaikan vakiintuneet käytännöt; selkeiden ohjeiden antaminen tärkeää nuorelta ei voi olettaa, että hän tietää asioita, jollei niitä kerrota» Järjestöjä koskevat samat säännöt kuin muitakin työnantajia» Nuorten työllistämistä koskevat vähintään samat säännöt kuin muutakin työnantajan toimimista 10

11 Etusijajärjestys» 1. Pakottavat lain säännökset» 2. Yleissitovat työehtosopimukset» Näitä huonommat sopimukset tai menettelyt eivät ole laillisia» 3. Työsopimus» 4. Tahdonvaltaiset lainsäännökset (voidaan sopia toisin, jollei muuta ole sovittu )» 5. Työnantajan määräykset 11

12 Työsuhdelainsäädännön lähtökohtia» Työntekijän suojaaminen» Sopimisvapauden rajoittaminen» Työnantajan direktio-oikeus oikeus johtaa, jakaa työtä, määrätä työn aika, paikka ja tekotapa» Työnantajan tulkintaetuoikeus» Työsuhteen jatkuvuuden turvaaminen 12

13 Milloin on kyse työsuhteesta?» Henkilö tekee työtä toiselle sopimuksen mukaisesti vastiketta vastaan työn teettäjän johdon ja valvonnan alaisena» Vrt. valmiin tavaran ostaminen» Vrt. itsenäisenä yrittäjänä toimiminen Y-tunnus Ennakkoperintärekisteri» Osapuolten sopimus asiasta ei ratkaise! 13

14 Työsopimus» Työnantajan ja työntekijän välillä Kirjallisesti aina; työllistämisohjeessa malli Määräaikaiset sopimukset täytyy pitää ajan tasalla ja jatkaa niitä, jos työ jatkuu Suullinenkin pätevä; esim. työpaikan lupaaminen ( voit tulla maanantaina klo 9 )» vuotiaat voivat tehdä työsopimuksen itse, mutta huoltajalla on oikeus purkaa se» Työtä voi tehdä siitä vuodesta alkaen, jona täyttää 14 vuotta 14

15 Työehtosopimus?» Lähtökohtana sen alan työehtosopimuksen noudattaminen, jolla henkilö työskentelee Yksityinen sosiaaliala, siivousala, kaupan ala, puutarha-ala, viherala, metsäala, rakennusala, neuvonta-ala tai haku esim. googlella Kaikille töille ei ole työehtosopimusta esim. dogsittertoiminta Yksityinen työnantaja ei sovella kunnallista eikä valtion tai kirkon työehtosopimusta» Sen mukaan, mikä on henkilön päätyö 15

16 Työehtosopimuksen noudattaminen» Noudattaminen koskee koko sopimusta Käytännössä aina palkka, korotukset, työajat, lomarahat, iltalisät ym, siirtymäkorvaukset, matkakorvaukset joillakin aloilla, Ikälisät, vaativuusluokitukset yms.» Sama palkka kaikista töistä samassa yhdistyksessä? onnistuu laillisesti vain, jos otetaan suurin palkka» Kuntien vaatimukset kesätyöllistämisen alhaisten palkkojen osalta joskus laittomia 16

17 Erilaiset työsopimukset» Perusmuoto toistaiseksi voimassa oleva Näitä tehdään 4H:n työllistämistoiminnassa varsin vähän» Työt ovat määräaikaisia» Tekijät ovat käytettävissä vain rajatun ajan» Määräaikainen edellyttää perusteen esittämistä nuortenkin osalta» kausiluonteinen työ, määräaikainen asiakastilaus, työntekijän pyyntö (koulun lomaajaksi)» todettava selvästi > muutoin toistaiseksi 17

18 Määräaikaiset työsopimukset» Määräaika sitoo molempia osapuolia Paitsi ei todellisuudessa työntekijää» Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa; ennemmin itisanotaan tai lomautetaan vakituiset työntekijät» Yhdistelmäsopimus Sopimus on voimassa määräajan xx.xx.xxxx asti. Määräajan kestäessä sopimus on kuitenkin irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. 18

19 Koeaika» Koeaikana työsopimus voidaan purkaa ilman työsopimuslain mukaisia päättämisperusteita» Koeaika syytä sopia aina myös lyhyisiin työsopimuksiin» Sovittava nimenomaan = kirjallisesti» Alkaa työnteon alusta» Enimmäispituus 4 kk» Alle 8 kk työsuhteissa enintään puolet työsopimuksen kestosta 19

20 Palkka» Yleensä nuorille mahdollista maksaa tes:n alinta palkkaa Vain alimmat palkat työllistämisohjeessa Harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille joskus omat palkat tai alennukset Tehtävä ja kokemus voi edellyttää muutakin palkkaryhmää Työmarkkinajärjestöjen kesäharjoittelusopimukset sopimusehtojen mukaisesti (Tutustu työelämään ja tienaa)» Jos ei ole tes:iä, ei ole vähimmäispalkkaa, vaan palkka sovitaan työsopimuksessa 20

21 Sairausajan palkanmaksu» Koskee myös nuoria» Tuntipalkka ei poista sairausajan palkanmaksuvelvoitetta» Tehtävät työtunnit sovitaan erikseen tai erikseen työhön kutsuttaessa Säännölliset työajat > palkanmaksu Jo sovitut työajat > palkanmaksu sovituilta tunneilta Ei sovittu > palkanmaksu keskimääräisten tuntien mukaan» Lääkärintodistukset Oikeus vaatia aina, tasapuolinen menettely 21

22 Sairausajan palkanmaksu» Työsopimuslaki Alle 1 kk työsuhde; 50 % palkasta 9 pv karenssiajalta Väh. 1 kk työsuhde; koko palkka 9 pv karenssiajalta» Työehtosopimuksissa poikkeavia sääntöjä Yleensä pitempi maksuaika Voi olla rajoituksia lyhyiden työsuhteiden osalta kuten esim. neuvonta-alalla Työtapaturmista omat määräykset» Palkkatukipäätöksissä edellytetään palkanmaksua koko karenssiajalta 22

23 Työajat» Työehtosopimuksissa alakohtaiset määräykset» Nuorten työntekijöiden osalta rajoituksia ks. erillinen yhteenveto nuoria työntekijöitä koskevista säännöksistä» Syytä sopia aina alle 40 tuntia/ vko, että ei joudu ns. pekkaspäivien piiriin» Sunnuntaityöltä kaksinkertainen palkka 23

24 Tasapuolinen kohtelu» Määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ei saa olla huonompien ehtojen peruste» Ei myöskään henkilön palkkaamiseen saadut tuet» Palkka kyllä vaihtelee tehtävittäin, mutta muutoin pitää olla tasapuolinen 24

25 Työsuhteen päättyminen» Määräajan päättyminen» Purkaminen koeaikana» Purkautuneena pitäminen Jos hyväksyttävää syytä ilmoittamatta on pois 7 päivää» Irtisanominen Työntekijältä ei vaadita perusteita Työnantajalta vaaditaan perusteita ja menettelyjä; henkilökohtaiset / taloudelliset» Purkaminen vakavien rikkeiden vuoksi» Sopiminen 25

26 Koeaikapurku» Kuuleminen vähintään koeajan olemassaolosta» Syy ilmoitettava; koeaika» Ei syrjivillä syillä eikä epäasiallisilla» Perusteen liityttävä työntekijän henkilöön tai työsuoritukseen» Taloudelliset syyt eivät käy 26

27 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen» Työntekijä ollut poissa työstä vähintään 7 pv ilmoittamatta sinä aikana hyväksyttävää syytä työnantajalle» Työnantaja voi pitää purkautuneena; ei ole pakko» Kirjallinen ilmoitus asiasta kotiosoitteella» Työsuhde purkautuu poissaolon alusta lukien» Purkaminen peruuntuu, jos ilmoittamista kohdannut hyväksyttävä este 27

28 Vuosilomat» Jokainen työntekijä ansaitsee lomaa tai lomakorvausta jokaiselta työtunnilta» Työllistämistoiminnassa maksetaan lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville yleensä lomista rahallinen korvaus 9 % työsuhteen alussa (31.3.mennessä alle 1 v) 11,5 % kun työsuhde kestänyt vähintään vuoden» Usein olisi säännösten mukaista laskea lomapäivät ja maksaa niistä päiväperusteinen lomakorvaus viimeistään työsuhteen päättyessä; prosenttikorvaus yksinkertaisempi ja maksut kuukausittan 28

29 Vuosilomat» Loma(ltapaluu)raha työehtosopimuksissa Yleensä 50 % loma-ajan palkasta; käytännössä lomakorvauksen määrästä Laskettu tällöin ohjeen taulukoihin mukaan» Mahdollista sopia pidettäväksi vapaana; tukityöllistetyillä useimmiten näin» Syytä paimentaa, että päivät tulevat pidetyiksi ja riittävän ajoissa ennen työsuhteen päättymistä (sairastumisvaara) 29

30 Odotusajan palkka» Jos palkanmaksu myöhästyy työsuhteen päättyessä, työntekijä on oikeutettu saamaan palkan enintään 6 odotuspäivältä» Myös osapalkan (esim. lomakorvaus) myöhästyminen oikeuttaa täyteen korvaukseen» Palkanmaksun perusteena olevat tiedot pitää olla työnantajalla (tuntilistat) 30

31 Työtodistus» Yksinkertainen malli ohjeen liitteenä» Työsuhteen kesto ja työtehtävän laatu Ei poissaoloja» Pyynnöstä myös työsuhteen päättymisen syy ja arvio työtaidosta ja käytöksestä» Arvio on työnantajan käsitys asiasta; voi olla myös negatiivinen» Antovelvoite 10 vuotta; arvio 5 vuotta» Syytä antaa aina heti työsuhteen päättyessä 31

32 Palkan sivukulut» Työnantajan maksuosuus vaihtelee työntekijän iästä ja työalasta riippuen Alle 17-vuotiaista ei suoriteta työttömyysvakuutusmaksua Alle 18-vuotiaista ei suoriteta TyEL-maksua Yli 53-vuotiaiden osalta työnantajan TyELmaksuosuus on pienempi Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työalan vaarallisuuden mukaan» Työntekijän TyEL-maksuosuus riippuu iästä; 53 vuotta täyttäneillä suurempi Suomen 4H-liitto Työllistämiskoulutus 2010

33 TURVALLISUUS 4H- TOIMINNASSA Reijo Petrell 33

34 Turvallinen 4H» Turvallinen lapsille ja nuorille kaikissa 4Htilaisuuksissa ja toiminnassa» Turvallinen vapaaehtoisille Ohjaajille Muille nuorisotyössä mukana oleville Luottamushenkilöille» Turvallinen työntekijöille Toimihenkilöille Kaikille työllistämistoiminnassa oleville» Fyysinen turvallisuus, koskemattomuus, psyykkinen turvallisuus, kiusaamattomuus 34

35 Miten turvallisuutta edistetään?» Edellyttää aktiivista toimimista!» Turvallisuuden tärkeyden ymmärtäminen» Turvallisuuden suunnittelu Riskien kartoitus Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy Vaaratilanteessa käyttäytymisen suunnittelu Harjoittelu» Turvallisuuden toteutus» Seuranta ja parantaminen» Työterveyshuolto 35

36 Työsuojelu» Turvallisuusasioiden suunnittelu on lakisääteistä. Haasteena mm.»nuoret ja kokemattomat työntekijät»vaihtelevat työalat»yksintyöskentely»työskentely asiakkaiden kotona»asiakkaat työn ohjaajina ja perehdyttäjinä Varmistettava myös tilaajan vastuullisuus» Työllistämisohjeessa perustietoa 36

37 Työsuojelu» Riittävä perehdytys Erityisesti laitteiden ja aineiden käyttöön Viallisia laitteita ei käytetä! Rohkaistava ottamaan epäkohdat esiin ja kieltäytymään vaarallisista töistä» Tarvittavat suojavälineet» Ei vaarallisia töitä» Oikea tieto työtehtävistä Riittävä ikä ja osaaminen» Varmistus, että asiakas perehdyttää ja ohjaa riittävästi: kotipalveluissa yms. asiakkaalta ei voi vaatia paljoa 37

38 Nuoria koskevat erityissäännökset» Kielletyt työt» Vaaralliset työt Suojelutoimenpiteet Ilmoitusmenettely» Työhön opastaminen» Työaikamääräykset Vuorokautinen enimmäismäärä Vapaa-aika 38

39 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN VEROTUS» Työllistämistoiminta (palvelujen myynti ulkopuolisille) on elinkeinotoimintaa eli yhdistys joutuu maksamaan sen mahdollisesta voitosta veroa» Samoin toiminta on arvonlisäverollista, jos yhdistys on alv-velvollinen (laskutusta yhteensä yli /v)» Kaikki toiminnasta aiheutuvat palkkakulut ja muut kulut on kohdistettava kirjanpidossa työllistämistoimintaan Posti, puhelin, palkanlaskenta ja kirjanpito, kopiot yms. 39

40 Työllistämistoiminnan verotus» Yleinen nuorten työelämävalmiuksien edistämien (koulutus) ei ole elinkeinotoimintaa > ei veroa saaduista tuista» Työllistämistoiminta ei uhkaa yleishyödyllisyyttä, jollei palvelujen ammattimainen tuottaminen muutu yhdistyksen pääasiaksi ja ole määrältään todella mittavaa 40

TOIMINTARYHMÄN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

TOIMINTARYHMÄN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT TOIMINTARYHMÄN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Toimintaryhmien hallitusten uusien jäsenten koulutukset 2011 Reijo Petrell HALLITUKSEN ROOLI YHDISTYKSESSÄ Reijo Petrell Yhdistyksiä koskevat säännökset Yhdistyslaki

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ProAgria Uusimaa Auli Teppinen ProAgria Uusimaa ry TYÖNANTAJANA TOIMIVAN YRITTÄJÄN TOIMINTAVERKOSTO MTA, Työnantajaliitto -työehdot -neuvonta Terveyskeskus -työterveyshuolto

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KESÄTYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Työsopimuksen tekeminen Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisena. Yli 15-vuotias saa solmia työsopimuksen itse, sitä nuoremmat tarvitsevat huoltajan suostumuksen.

Lisätiedot

KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA

KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 7/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 KUMPPANUUKSIEN JA RESURSSIEN HALLINTA Yhteistyön mahdollisudet Sopimus- ja ilmoituskäytännöt Hevosyrittäjä työnantaja Yrittäjän hyvinvointi

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN 2014 2016 ISBN 978-952-269-111-8 (painettu) ISBN 978-952-269-112-5 (pdf) Taitto: DTPage Oy, Helsinki Kirjapaino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2014

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot