Isonkyrön kunta. Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös"

Transkriptio

1 Khall Kvalt Isonkyrön kunta Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

2 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä ympäristötekijät Sisäinen valvonta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet TOTEUTUMISVERTAILU Tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tehtäväalue: Vaalitoimi Tehtäväalue: Yleishallinto ja talous Tehtäväalue: Elinkeinotoimi Tehtäväalue: Perusturvan hallinto Tehtäväalue: Sosiaalipalvelut Tehtäväalue: Toimeentuloturva Tehtäväalue: Terveydenhuolto Tehtäväalue: Varhaiskasvatus ja kunnan oma koulutoimi Tehtäväalue: Ammatti- ja aikuisopetus Tehtäväalue: Asiointikyyditys Tehtäväalue: Vapaa-aikatoimi Tehtäväalue: Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tehtäväalue: Tekninen toimi Tehtäväalue: Kiinteistötoimi ja yleiset alueet Tehtäväalue: Tieasiat ja liikenneväylät Tehtäväalue: Vesi- ja viemärilaitos Tehtäväalue: Jätehuolto Tehtäväalue: Metsätilat Tehtäväalue: Rakennustarkastus ja ympäristötoimi Tehtäväalue: Kaavoitus ja mittaus Tehtäväalue: Kiinteistöt, uimahalli ja yleiset alueet sekä ruokahuolto ja siivous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat LIITETIEDOT VESILAITOSLASKELMAT ALLEKIRJOITUKSET Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

3 TOIMINTAKERTOMUS 1. Kunnanjohtajan katsaus Suomen kansantalouden taantuma alkoi näkyä maan sisäisessä kulutuskysynnässä vuoden 2013 alkupuolella, jolloin myös naisten työllisyystilanne alkoi heiketä selvästi. Vuoden lopulla Isonkyrön työttömien määrä, 218 henkilöä, oli noussut jo edellisen taantuman tasolle. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 9,8 %. Työttömyys jatkoi nousua kuluvan vuoden alkupuolella. Isonkyrön kunnan rahoitusasema pysyi vielä vuonna 2013 kohtuullisena ja ennakoitua parempana. Vuosikate oli euroa. Alijäämää syntyi euroa. Velkamäärä pysyi entisellään ja oli euroa/asukas. Velkamäärä on noin 1000 euroa/asukas alle maan keskiarvon ja antaa hieman aikaa sopeuttaa taloutta selvästi heikentyvään rahoitustilanteeseen. Vuosikatteen tulisi kattaa keskimääräiset vuosittaiset investoinnit velkaantumisen välttämiseksi. Vuoden 2013 investointikustannukset olivat yhteensä euroa, joka summa muodostui lähinnä kaavateiden ja viemäriverkoston rakentamisesta sekä virastotalon lämpötaloudellisesta peruskorjauksesta. Kunnan omassa palvelutuotannossa kustannuskehitys on ollut varsin maltillista. Kunnan menojen hallinnassa haastavinta on vaikuttaa muiden organisaatioiden tuottamien palvelujen kehitykseen, jotka tulevat kunnan maksettavaksi asiakaspalvelumaksuina. Vuonna 2013 palvelujen oston osuus toimintakulujen kasvusta oli 76 % ja toimintakatteen muutoksesta 92 %. Isonkyrön kunnan talouden alijäämä tulee olemaan lähivuosina merkittävä johtuen valtionosuuksien pienentymisestä ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten jatkuvasta kasvusta sekä verotulopohjan hitaasta kehityksestä. Tästä johtuen kunnanvaltuusto edellytti vuoden 2014 talousarviota hyväksyessään, että kuntaan laaditaan talouden tasapainottamisohjelma mennessä. Osa sopeutustoimista toteutetaan jo vuoden 2014 aikana. Kuntarakennelakiin liittyen Isonkyrön kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2013, että kunta osallistuu sekä Seinäjoen että Vaasan seudun kuntaliitosselvityksiin. Lähtökohtana kuitenkin on, että kuntien välisen yhteistyön tulee olla selvityksissä yhdenvertainen vaihtoehto kuntaliitoksen kanssa. Isonkyrön kunta on lisäksi mukana EP:n sairaanhoitopiirin alueen kuntien yhteisessä sote-alueselvityksessä. Hallituksen ja oppositiopuolueiden välillä maaliskuussa 2014 sovittu viiden sote-alueen mallin vaikutus kunta- ja maakuntatason organisaatioihin on vielä epäselvä. Kuntien rahoituspohjaan olennaisesti vaikuttava valtionosuuslainsäädännön uudistus on myös vielä kesken. Selvää lienee, että yleiset taloudelliset tekijät sekä ratkaisut hallinto- ja palveluorganisaatioista sekä palvelujen rahoituksesta tulevat heikentämään kunnan taloudellista liikkumavaraa ja itsenäistä päätöksentekoa. Vuodesta 2013 kiittäen Eino Toivola Kunnanjohtaja 2

4 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Isonkyrön kunnan luottamushenkilöorganisaatiokaavio: KUNNANVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Jaostot Toimikunnat Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Johtokunnat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tukipalvelulautakunta 3

5 Kunnallisvaalien 2012 tuloksena valittu kunnanvaltuusto ja muut toimielimet: Kunnanvaltuusto (KESK 13, KOK 7, SDP 3, PS 3, KD 1) Varavaltuutetut: Pj Heinilä Miko Kauppinen Pentti I Vpj Antila Ari Hauta Veli-Matti II Vpj Rinta Jaakko Uusi-Viitala Henri Maunuksela Ari J Alanen Ulla Taijala Beata J Hahtola Sami Rinta-Korkeamäki Paula J Jokinen Tero Hakamaa Jukka J Kallio Terttu Riihiaho Christina J Karhu Timo Varpula Tapani J Killinen Esa Annala Juha J Kujala Ossi Niemi Harri J Kuusikko Erkki Valtari Ville J Laine Tommi Hölsö Maria J Loukola Eeva Viljanmaa Pirkko J Myllyniemi Hanna Korvola Juha J Mäkynen Jouni Leskelä Juhani J Nikula Sami ( alkaen) Lae Juha J Perttilä Johanna Savinainen Juha J Pollari Väinö Ventä Martti J Pukkinen Jaakko Perttilä Elina J Saari Raija Nikula Sami ( asti) J Saikkonen Ville Mäkinen Marjo J Sivula Tony Perkiö Nina J Takala Tiina-Maria Karhu Jarkko ( alkaen) J Talso Johanna Varo Raili J Tuuri-Tammela Helena Moilanen Jukka J Vainionpää Tero ( asti) Sepänmäki Veli-Pekka J Vaismaa Marko Petäjä Esko J Yliviitala Johanna Seppänen Tiina Kunnanhallitus (KESK 5, KOK 3, SDP 1, PS 1) Henkilökohtainen varajäsen Pj Pukkinen Jaakko Heinonen Esa-Matia I Vpj Tuuri-Tammela Helena Kallio Terttu II Vpj Kuusikko Erkki Perkiö Simo J Hahtola Sami Saikkonen Ville J Jokinen Tero Varo Raili J Kauppinen Pentti Laine Tommi J Mäkynen Jouni Hakamaa Jukka J Perttilä Elina Myllyniemi Hanna J Rinta-Korkeamäki Paula Raunio Heli J Viljanmaa Pirkko Leskelä Juhani Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Yliviitala Johanna Mäkynen Jouni Vpj Perttilä Johanna Kujala Ossi J Nikula Sami Saari Raija 4

6 Tarkastuslautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Loukola Eeva Komsi Mika Vpj Karhu Timo Ala-Reini Marjo J Lehto Tarja-Riitta Kujala Heikki J Ojala Heikki Hannuksela Hanna Keskusvaalilautakunta Varajäsenet Pj Killinen Eija 1. Lehtiö Hannu Vpj Uusihaka Arto 2. Koutila Jouni J Welling Yrjö 3. Korvola Marja-Leena J Varo Aarne 4. Peltorinta-Mäkelä Tarja J Korvola Anna-Maija 5. Näsman Merja Perusturvalautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Perttilä Johanna Lehtonen Jussi Vpj Yli-Viitala Johanna Ahoketo Päivi J Markkula Jarmo Heikkilä Jaakko ( asti) Pollari Väinö ( alkaen) J Ahola Ari-Pekka Ritola Matti J Hölsö Maria Rinta-Jaskari Irma J Mäkelä Timo Uusihaka Arto J Mäkinen Marjo Perkiö Nina J Laine Sami Takala Tiina-Maria Sivistyslautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Alanen Ulla Jacklin Elina Vpj Myllyniemi Hanna Tiitinen Ullamaija J Kultti Pekka Punkari Olli J Niemi Harri Perttu Pasi J Nurminen Maria Sundvall Pauliina J Korvola Juha Lehtonen Martti J Nikula Sami Lammi Niina J Varo Raili Sepänmäki Veli-Pekka Vapaa-aikalautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Kallio Terttu Killinen Eija Vpj Talso Johanna Yanakieva Korneliya J Heikkilä Jaakko ( asti) J Uusi-Viitala Henri ( alkaen) Pollari Väinö J Hakamaa Jukka Laine Jani J Kaartinen Marjo Rantala Sinikka J Niemi Juho Lehtimäki Kai J Perkiö Nina Arjovuo Eino J Moilanen Jukka Takala Tiina-Maria 5

7 Tekninen lautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Saikkonen Ville Mäki-Saari Juhana Vpj Rajala Marianne Laine Sami J Varpula Tapani Annala Juha J Riihiaho Christina Uimonen Minna J Taijala Beata Kniivilä Soili J Kujala Ossi Rintamäki Tapio J Rajamäki Sirkku Tiilikka Kaisa J Karhu Jarkko Kuusikko Liisa Ympäristölautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Heinonen Esa-Matias Ventä Martti Vpj Laine Tommi Pollari Väinö J Lehtiö Hannu Keko Matti J Eerola Kaisa Rantala Eila J Rauhavuori Kirsti ( asti) Hakamaa Sari ( asti) J Hakamaa Sari ( alkaen) Kauppinen Eeva-Leena ( alk.) J Hakola Erja Knuuttila Lea J Kuusikko Liisa Sillanpää Jari J Karhu Henry Saarinen Minna Tukipalvelulautakunta Henkilökohtainen varajäsen Pj Sivula Tony Knuuttila Liisa Vpj Killinen Esa Hauta Veli-Matti J Rosbacka Katja ( asti) Rantala Eila ( asti) J Rantala Eila ( alkaen) Hölsö Maria ( alkaen) J Raunio Heli Viitaluoma Mari J Petäjä Esko Komsi Mika J Lae Juha Viljanmaa Pirkko J Saari Raija Perkiö Simo J Takala Tiina-Maria Laine Sami Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Henkilökohtainen varajäsen Pj Kuusikko Erkki Saari Raija Vpj Tuuri-Tammela Helena Rinta-Korkeamäki Paula J Heinilä Miko Hahtola Sami J Rinta Jaakko Kauppinen Pentti J Viljanmaa Pirkko Perttilä Elina J Rajala Marianne Vaismaa Marko Henkilöstötoimikunta Pj J J J Toivola Eino Järvi-Laturi Jaana Pukkinen Jaakko Tuuri-Tammela Helena 6

8 Korjausavustustoimikunta Pj J J Hahtola Sami Jokinen Tero Rajamäki Sirkku Lisäksi kouluilla on johtokunnat. Luottamuselinten toiminta vuonna 2013 Kunnanvaltuusto: 8 kokousta, 67 :ää Kunnanhallitus: 19 kokousta, 239 :ää Tarkastuslautakunta (v ): 4 kokousta, 20 :ää, Tarkastuslautakunta (v ): 14 kokousta, 74 :ää (+edell. 2 yht. kok., 11 :ää) Keskusvaalilautakunta: 1 kokous, 7 :ää Perusturvalautakunta: 8 kokousta, 98 :ää Sivistyslautakunta: 6 kokousta, 71 :ää Tekninen lautakunta: 6 kokousta, 73 :ää Tukipalvelulautakunta: 6 kokousta, 43 :ää Vapaa-aikalautakunta: 4 kokousta, 54 :ää Ympäristölautakunta: 8 kokousta, 90 :ää Elinkeino- ja kaavoitusjaosto: 4 kokousta, 27 :ää Henkilöstötoimikunta: 3 kokousta, 17 :ää 7

9 Isonkyrön kunnan palvelualueet ja osastopäälliköt: KUNNANJOHTAJA ELINKEINO- PALVELUT Kunnanjohtaja HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja PERUS- TURVA- PALVELUT Perusturvajohtaja SIVISTYS- PALVELUT Sivistystoimenjohtaja TEKNISET PALVELUT Tekninen johtaja Yleishallinto Taloushallinto Tietohallinto Yhteispalvelu Terveydenhuolto Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Varhaiskasvatus Peruskoulu Lukio Vapaa-aika Vesi- ja viemärilaitos Tieasiat Kaavoitus Rakennustarkastus Tukipalvelu Kunnanjohtaja: Eino Toivola Hallintojohtaja: Jaana Järvi-Laturi Perusturvajohtaja: Merja Latvala Sivistystoimenjohtaja: Raija Leikola Tekninen johtaja: Juha Försti Kunnan toiminta on jaettu osastoihin. Osastot on jaettu tehtäväalueisiin ja edelleen tulosyksiköihin, joissa on kustannuspaikkoja. Kustannuspaikka on yksittäisen palvelutoiminnan tai kohteen nimi ja numero. Kunnan taloutta ja rahavirtoja ohjataan ja talouden toteutumaa seurataan tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja edelleen kustannuspaikoittain. 8

10 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Koko maan kehitys vuonna 2013 Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 193 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 1,6 prosenttia. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna yksityisen kulutuksen ja investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,8 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen kasvu oli seurausta Yleisradion luokittelusta yrityksistä julkisyhteisöihin. Se pienensi myös yksityistä kulutusta. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,4 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,8 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 0,3 prosenttia, mutta tuonnin volyymi väheni 1,8 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä supistui nimellisesti 9 prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 4,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta, koska investoinnit supistuivat 8 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto sen sijaan oli viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,6 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä pieneni, samoin työeläkelaitosten ylijäämä. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 0,3 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,1 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. 9

11 Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 1 prosentin. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 5,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot vähenivät 0,6 prosenttia. (Tilastokeskuksen julkaisu ) Työllisiä oli vuonna 2013 keskimäärin , mikä oli vähemmän kuin vuonna Vuoden 2013 työllisyysaste oli 68,5 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 69,0 prosenttia. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuoden 2012 työttömyysaste oli 7,7 prosenttia ja vuonna 2011 se oli 7,8 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä, mikä oli enemmän kuin vuonna (Tilastokeskuksen julkaisu ) Kuntien taloudellinen tilanne Vuoden 2013 kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Tilinpäätösten vuoden 2013 ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Näin ollen tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. (Kuntaliitto tiedote ) Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat Vaasan seutukunnan alueella (Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri) asui vuoden 2013 lopussa henkilöä. Vuoden aikana kasvua oli 774 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,6 % ja työttömiä työnhakijoita

12 Kyrönmaan seutukunnan (Isokyrö, Laihia) kehitysnäkymät riippuvat Vaasan elinkeinoelämässä tapahtuvista muutoksista. Kyrönmaan seutukunnan alueella asui vuoden 2013 lopussa henkilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 20 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 570. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. (TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014) Isokyrö Seuraavissa taulukoissa esitetään Isonkyrön kunnan väestön sekä työttömyysasteen kehitys. Isonkyrön kunnan väestönkehitys vuonna YHT. 0-6v. 7-14v v v v v v. 75-v Työttömyysaste Isossakyrössä lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % tammikuu 173 7, , , , ,3 helmikuu 163 7, , , , ,2 maaliskuu 151 6, , , , ,1 huhtikuu 143 6, , , , ,7 toukokuu 155 6, , , , ,0 kesäkuu 180 8, , , , ,8 heinäkuu 184 8, , , , ,4 elokuu 170 7, , , , ,7 syyskuu 177 7, , , , ,2 lokakuu 167 7, , , , ,0 marraskuu 170 7, , , , ,7 joulukuu 181 8, , , , ,8 11

13 4. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2013 alussa valittiin luottamushenkilöt kunnanvaltuustossa hyväksytyn hallintosäännön mukaisiin kunnan toimielimiin, jotka hiukan muuttuivat aiempaan verrattuna. Varhaiskasvatus siirrettiin perusturvaosastolta sosiaalipalveluiden tehtäväalueelta sivistysosastolle, varhaiskasvatus ja kunnan oma koulutoimi -nimiselle tehtäväalueelle. Yleishallinnon ja talouden tehtäväalueella kunnan atk-järjestelmien ylläpito otettiin kunnan omaksi toiminnaksi alkaen liikkeenluovutuksella. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella Kyrön Tuvan asumispalvelua koskeva ostopalvelusopimus sanottiin irti ja kunnan järjestämää kotipalvelua lisättiin. Vuoden 2013 aikana tehdyt talousarviomuutokset on esitetty talousarvion toteutumavertailussa. Vuonna 2013 tehty verotulojen tilitysuudistus vaikutti loppuvuoden verotulojen tilityksiin, koska jäännösverojen ensimmäinen erä tilitettiin kunnille tammikuun 2014 sijaan jo joulukuussa Muutos lisäsi vuoden 2013 tilityksiä sekä vuonna 2014 vähentää tammikuun tilityksiä ja lisää joulukuun tilityksiä. Isonkyrön kunnan osalta tilitysuudistus vaikutti siten, että joulukuun 2013 tilitys ja siten koko vuoden tuloverokertymä oli n euroa normaalia suurempi. Vuonna 2014 tilanne normalisoituu, koska tilitysuudistus vähentää tammikuun tilityksiä ja lisää joulukuun tilityksiä. 5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 kunnan talousarvion laadinta oli erittäin haastavaa. Talousarviota tasapainotettiin lautakuntien esitysten jälkeen yhteensä eurolla, jolloin toimintakatteeksi muodostui euroa. Valtionosuuksien pysyessä v tasolla rahoitusvaje on huomattava veronkorotuksista huolimatta. Vuodelle 2014 hyväksytyn talousarvion vuosikate on euroa ja tilikauden tulos -1,4 milj. euroa alijäämäinen. Tasapainottamistarve on merkittävä ja edellyttää edelleen systemaattista palveluprosessien läpikäyntiä, palvelutarpeiden arviointia sekä valintoja, mitä palveluja asukkaille tuotetaan ja miten ne rahoitetaan. Talouden tasapainottamiseksi kuntaan laaditaan vuonna 2014 talouden tasapainottamisohjelma kunnan johtoryhmän ja luottamushenkilöiden toimesta. 6. Henkilöstö Isonkyrön kunnan vuoden 2013 henkilöstökulut olivat ,75 euroa. Palkkojen ja palkkioiden osuus kokonaiskuluista oli ,01 euroa. Henkilöstön lukumäärä, ikärakenne, palveluksessaoloaika, vaihtuvuus sekä koulutuspäivät ja sairauslomat esitetään seuraavissa taulukoissa. 12

14 Vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä ja osuus lkm % lkm % lkm % lkm % Vakinaisia , , , ,5 Määräaikaisia 59 20, , , ,5 Työllistettyjä , Yhteensä Kunnan henkilöstön ikärakenne (vakinaiset) v v v v v Keski-ikä v. 49,1 47,8 48,0 48,1 Palveluksessaoloaika (vakinaiset) v v v v Henkilöstön vaihtuvuus Vaihtuvuusprosentti 6,8 9,4 15,8 9,1 = alkaneet +päättyneet palvelujaksot /vakinainen henkilöstö Ulkopuolelta ostetut koulutuspäivät Hallinto- ja elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen Yhteensä Sairauslomat työpäivinä lkm pv/hlö lkm pv/hlö lkm pv/hlö lkm pv/hlö Hallinto- ja ,8 18 2,6 0 0 elinkeino Perusturva , , , ,7 Sivistys 539 5, , , ,4 Tekninen 46 2, , , ,5 Yhteensä , , , ,1 Huom. päivähoidon henkilöstö siirtynyt perusturvaosastolta sivistysosastolle v

15 7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä ympäristötekijät Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Isonkyrön kunnan merkittävin riski on kunnan taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja sen vaikutukset kunnan palvelutuotantoon. Palvelutoiminnan sujuvuuteen kohdistuu henkilöstöön liittyviä riskejä. Henkilöstön vähäinen määrä rajoittaa osin varahenkilöjärjestelmän ylläpitoa. Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Eläköityminen ja henkilöstön saatavuus vaikuttavat osaamiseen ja palvelutoiminnan sujuvuuteen. Riskinä on myös riippuvuus kriittisten osaamisalueiden avainhenkilöistä, kuten sosiaalityöntekijöistä sekä sairaanhoitajista. Toiminnallisia riskejä ovat myös tietojärjestelmän toimivuus ja mahdolliset lainsäädännön muutokset. Rahoitusriskinä ovat mm. kunnan maksuvalmiuden ylläpito sekä korkoriskit. Vahinkoriskeihin varaudutaan vakuutuksin. Isonkyrön kunnalla ei ole kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen vaikuttavia erityisiä ympäristötekijöitä. 8. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen kokouksessaan Ohjeen mukaisesti sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnan tasolla vastaa kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Esimiehet organisaation kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että sisäisen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin toimintarutiineihin. Sisäisen valvonnan menetelmiä käytetään soveltuvin osin myös kuntakonsernin tytäryhtiöiden valvonnassa. Kunnan toimintaa ohjataan lainsäädännöllä, johtosäännöillä ja erilaisilla määräyksillä. Lisäksi kunnan henkilökuntaa ohjeistetaan antamalla muita erillisiä ohjeita, mm. sairauspoissaoloista. Toimintaa on pääosin toteutettu säännösten, lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Kunnanhallitus ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan toimintavuoden aikana. Joulukuussa 2012 hyväksytty hallintosääntö ja valtuuston työjärjestys tulivat voimaan Lisäksi on luotu yhteisiä toimintaohjeita ja viestintää tehostettu. Toiminnan kehittämiseksi organisaation sisäistä tiedonkulkua sekä sisäistä ja ulkoista viestintää on syytä edelleen parantaa mm. tietojärjestelmiä kehittämällä sekä yhtenäistämällä toimintaohjeita. Toiminnan asian- ja lainmukaisuutta seurataan asioiden valmisteluvaiheessa sekä päätösten täytäntöönpanon yhteydessä. Sisäistä tarkkailua suoritetaan myös henkilöstöpäätösten ja tilinpidon osalta palkkalaskennan ja kirjanpidon yhteydessä systemaattisesti sekä pistokokein. Uimahallin, postin ja matkahuollon sekä kirjaston, kunnanviraston neuvonnan, Palvelukeskus Laurilan ruokalan kassat on tarkastettu säännöllisesti. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä sisältyy käyttötalouden tehtäväalueiden toteutumavertailuun. Tukipalvelun alueella sisäisessä valvonnassa havaittu puute on korjattu uudistamalla uimahallin kassojen tilitys- ja valvontakäytäntöä ja hankkimalla uimahalliin uusi kassajärjestelmä. 14

16 Hankinnoissa on käytetty merkittävin osin Vaasan hankintapalvelukeskuksen kilpailuttamia tavarantoimittajia. Myös KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia puitesopimuksia on hyödynnetty mm. atk-hankinnoissa. Toiminnan ja talouden toteutumista on seurattu talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisin toteutumisraportein, jotka on käsitelty ao. lautakunnassa. Myös kuukausittaisia talousarvion toteutumaraportteja on lähetetty tiedoksi kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Seurannan perusteella kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarviomuutokset, jotka sisältyvät talousarvion toteutumavertailuun. Tehtäväalueen sisällä on tehty talousarviomuutoksia lautakunnan ja viranhaltijan päätöksellä. Toiminta on pääsääntöisesti toteutettu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukaisesti. Toteutumavertailussa on esitetty syitä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen poikkeamiin. Tekninen lautakunta on käsitellyt investointihankkeiden toteutumiset kokouksessaan Valtaalan kivisillan taloudellinen loppuselvitys on käsitelty myös kunnanhallituksessa. Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja työtehtävät pyritään järjestämään siten, ettei väärinkäytösten mahdollisuuksia eikä vastuuepäselvyyksiä synny. Viranhaltijapäätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Tiedonkulkua ja dokumentointia parannetaan, osaamista hajautetaan ja varahenkilöjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Rahoitusriskiä pyritään hallitsemaan mm. joustavalla maksuvalmiuden ylläpitämisellä sekä hajauttamalla lainojen korkosidonnaisuutta sekä kiinteään että vaihtuvaan korkoon. Kunnassa on lakisääteisten vakuutukset vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta sekä lisäksi myös muita vakuutuksia, mm. tapaturmien varalta. Suurempia vahinkoja ei ole sattunut. 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa sekä niistä johdetuissa tunnusluvuissa. Edellä mainitut sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. 10. Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kunnan tase ja tunnusluvut sisältyvät tilinpäätöslaskelmiin. 15

17 11. Kokonaistulot ja -menot Kunnan kokonaistulot ja -menot 2013 (ulk) TULOT % MENOT % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,57 Toimintakulut ,31 Verotulot ,06 Valm.omaan käyttöön.- 0 0,00 Valtionosuudet ,82 Korkokulut ,46 Korkotuotot ,04 Muut rahoituskulut ,02 Muut rahoitustuotot ,06 Satunnaiset kulut 0 0,00 Satunnaiset tuotot 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakoll.varausten muutos +/- 0 0,00 Käyttöom.myyntivoitot ,08 Käyttöom.myyntitappiot - 0 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin ,36 Käyttöom.investoinnit ,09 Käyttöomais. myyyntitulot ,18 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam.vähennykset 0 0,00 Antolainasaam.lisäykset 0 0,00 Pa.lainojen lisäys ,99 Pa.lainojen vähennys ,13 La.lainojen lisäys 0 0,00 La.lainojen vähennys 0 0,00 Oman pääoman lisäykset 0 0,00 Oman po:n vähennykset 0 0,00 KOKONAISTULOT YHTEENSÄ ,00 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ ,0 Täsmäytyslaskelma: Kokonaistulot yhteensä Rah. Muut maksuvalm.muutokset Kokonaismenot yhteensä lask: Kassavarojen muutos Erotus Summa

18 12. Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhdistelty (kpl) Ei-yhdistelty (kpl) Yhtiöt Kiinteistö-ja asuntoyhtiöt 1 Kunnall.liiketoimintaa harj.yhtiöt 1 Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 4 5 Yhteisyhteisöt 1 YHTEENSÄ 11 5 Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanhallitus on hyväksynyt konserniohjeet ja antanut konserniohjeita täydentävät ohjeet Konserniyhtiöitä koskevat tavoitteet on annettu talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kunnan edustajat yhtiökokouksiin on valinnut kunnanhallitus ja se on samalla antanut tarpeellisia ohjeita hallituksen jäsenten valinnasta. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Isonkyrön Lämpö Oy Isonkyrön kunnan talousarviossa 2013 asettamat tavoitteet Isonkyrön Lämpö Oy:lle - kilpailukykyisen lämmitysenergian tuottaminen ja jakelu keskustaajamassa - taloudellisen omavaraisuuden kohottaminen pitkällä tähtäimellä - sijoitetulle pääomalle korkotuotto 5 % - raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen kunnalle Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui tilinpäätösvuoden aikana. Toimitusjohtajana aloitti alkaen Arto Sjöblom. Yhtiön liikevaihto oli ,41 euroa, liikevoitto ,21 euroa ja tilikauden tappio ,26 euroa. Yhtiön vuoden 2013 lämmönmyynti oli 7,6 GWh, joka oli hieman ennakoitua vähemmän. Suurin syy vajaukseen oli harvinaisen lämmin loppusyksy ja alkutalvi. Lämpölaitokselle tehtiin tilinpäätösvuoden aikana merkittäviä muutoksia, joilla saatiin parannettua laitoksen toi- 17

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI tasekirja tilinpäätös 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot