Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen. Kurssin sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen. Kurssin sisältö"

Transkriptio

1 Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen Kurssin sisältö 1

2 Käsitys työstä Pyrkimys yleisyyteen Perustuotanto käsityö teollisuus palvelut - tietotyö Suorittava työ johtaminen koordinointi suunnittelu päätöksenteko Työnjako ja erikoistuminen Palkkatyö ja yrittäjyys Työntekijä objektina ja subjektina Kurssin yhtenä lähtökohtana on ajatus, että tietojärjestelmien tai tietoteknisten artefaktojen käyttäminen työssä ei poikkea kovin paljon erilaisissa ympäristöissä. Aivan kuin liikenteessä on rekkoja ja henkilöautoja, ammattimaisia ja vähäisempia kuljettajia, on tieliikenteen suunnittelemisessa ja auton ajamisessa suuri määrä kaikille yhteisiä, invariantteja piirteitä. Vastaavasti ajattelemme, että tietotekniikan käytön laita on samankaltaista. Ajatus ei ole tuulesta temmattu. Tietojärjestelmälaboratorio LABORIS Turun yliopistosta on tehnyt lukuisia tapaus- ja tilaustutkimuksia hyvin erilaisissa organisaatioissa. Kokemukset näisitä hankkeista vahvistavat tätä käsitystä: mitä erilaisimmat organisaatiot kohtaavat tietojärjestelmien käytössä ja käyttöönotossa hyvin samantapaisia ongelmia, ja niinpä ratkaisutkin ovat usein siirrettävissä ympäristöstä toiseen. 2

3 Käsitys tietotekniikasta Apuväline ja työkalu Tietokone ei ole itsenäinen toimija se ei ota vastuuta Tietotekniikka asettaa kuitenkin reunaehtoja ja rajoituksia toiminnalle ja sen kehittämiselle Toimintaketjuja voidaan paketoida tietokoneen avulla suoritettaviksi ohjelmi(stoi)ksi Keskeiset toiminnot vahvistavat ihmisen omia kykyjä Talletus Muisti Käsittely Ajattelu Siirto Kommunikaatio Sherry Turkle esittää kirjassaan The Second Self lasten keskusteluja aiheesta, onko tietokone elollinen vai ei. Yksi asioista perillä oleva totesi, että ei tietokone voi olla elollinen, sehän tekee vain tarkalleen niitä asioita, joita ohjelman kirjoittaja on sitä käskenyt tekemään. Vastaväitteeksi hän sai näkemyksen, että niinhän mekin (lapset) teemme mitä äiti kotona ja opettaja koulussa käskee, ei siis ole mitään eroa. Ensinmainittu löysi argumentista heikon kohdan: Kuka sitten on ohjelmoinut äidin antamaan meille meidän ohjelmamme käskyt. Vastaus oli terävä ja osoitti instituutioiden merkityksen ihmiselämässä. Perimmäiset käskyt tulevat paavilta! Edelleenkin monet lähestymistavat tietotekniikkaan vaihtelevat sen suhteen, korostetaanko niissä tietokoneen ja ihmisen erilaisuutta vai samankaltaisuutta. Kurssin pitäjä on selkeästi sijoittautunut erilaisuus-leiriin. Hyvin harvoin tapahtuu, että tietokoneet pyytävät anteeksi tyhmää tai virheellistä käyttäytymistään. Eivät ne muutenkaan tunnu ottavan vastuuta tekemisistään. En tiedä tietokoneen milloinkaan maksaneen korvauksia vahingoista, joita niiden tekemien virheiden vuoksi on sattunut. Ei niillä taida olla edes rahoja tällaisten korvausten maksamiseen, eivät ainakaan tietääkseni tee veroilmoituksia. Koska tietokoneita ei vai pitää vastuullisina toimijoina, on suhteemme niihin epäsymmetrinen. Harras toiveeni on, että tietotekniikka on meidän välineemme eikä päinvastoin. Siksi olen tarkastellut tietotekniikkaa välineenä, työkaluna enkä toimijana. Työkalut usein vahvistavat ihmisen omia kykyjä. Yhden avulla näkee lähelle ja toisen avulla kauas. Jokin väline taas soveltuu nopeaan liikkumiseen kun taas toinen antaa käyttöön lihasvoimaa suuremman voiman. 3

4 Käsitys tietotekniikasta työssä Tietotekniikka-apuvälineellä ei ole erityisasemaa apuvälineiden joukossa Käyttäjän työtä ei ole tietojärjestelmän käyttäminen (Irmeli Sinkkonen, TKK, Espoo) Työn tekeminen ja sen tulosten saavuttaminen ovat ensisijaisia, tietotekniikka pitää sulauttaa työtoimintaan: EROTTAMATTOMUUSPOSTULAATTI EP Erottamattomuus on tässä siis postuloitu, niinkuin geometriassa on postuloitu paralleelipostulaatti: Suoran ulkopuolella olevan pisteen kautta voidaan piirtää tarkalleen yksi tämän suoran suuntainen suora. Jos näitä voisi olla useampia, päädyttäisiin ns. elliptiseen geometriaan. Jos taas tällaisia suoria ei olisi ollenkaan olemassa, geometriaa kutsuttaisiin hyperboliseksi. Erottamattomuuspostulaatti jättää siis vapaaksi mahdollisuuden myös toisenlaisille postuloinneillle. 4

5 EP1. Tietojärjestelmä on väline Käyttäjän työtä ei ole tietojärjestelmän käyttäminen Hän yrittää saada jotakin ihan muuta aikaiseksi Automaattisen näköisiä prosesseja Niillä on kuitenkin joku joka on niistä vastuussa Tietoteknisen välineen käyttötarkoitukset Tiedon talletus Tiedon käsittely Tiedon siirto Tietokoneen käytön tarkoitus ei ole tietokoneen käyttö. Laboris on useissa tapaus- ja tilaustutkimuksissa selvittänyt ensin nykyisen tavan toiminnan tekemiseksi. Tästä on suodatettu pois käytössä olevat tietojärjestelmät ja siten saatu näkyviin varsinainen toiminta. Tällöin nykyinen tietotekninen ratkaisu edustaa yhtä mahdollista vaihtoehtoa, muita voi helposti kuvitella. Tärkeintä menettelyssä kuitenkin on, että tietotekniikasta puhdistettu toiminta paljastaa todelliset tavoitteet. Tältä pohjalta voidaan muodostaa arvioita siitä, miten hyvin nykyinen tietotekninen ratkaisu auttaa näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Niinikään voidaan (usein helposti) keksiä parempia tietoteknisiä ratkaisuja. 5

6 EP2. Ei erityisasemaa Tietojärjestelmätehtävillä ei ole erityisasemaa toimijan muihin työtehtäviin verrattuna On usein hyödyllistä keksiä tulkintoja, joissa tietojärjestelmätoimintoja vastaavat tehtävät suoritetaan eri välineellä tai vähän eri tavalla. Liiketoimintaprosessien analysointi on juuri tällaista uudelleenajattelua Tämä maan tasalle palauttaminen kiistää kaiken sen sädekehän, minkä tietotekninen hype-ajattelu itseensä liittänyt. Toisin sanoen tällä pyritään tietotekniikka arkipäiväistämään ja rinnastamaan muihin välineisiin. Sivutuotteena alkaa toivottavasti nousta esiin vaatimuksia, joiden mukaan tietoteknisten välineiden suunnittelussa pitää alkaa noudattaa esimerkiksi ymmärrettävyyden ja hallittavuuden periaatteita, jotka ovat tunnusomaisia muillekin hyvinä pidetyille välineille. Toinen seuraus on, että aletaan nähdä vaihtoehtoja. 6

7 EP3. Tietojärjestelmien sulautuminen Tietojärjestelmätehtävät sijoittuvat tehtäväketjuihin ja prosesseihin samoin kuin muutkin tehtävät Haluttaessa voidaan järjestelmätoiminnot avata ja kirjata prosessikuvaukseen (ainakin tärkeimmät) tehtävät joita tietokoneen avulla suoritetaan Tämä vaatimus jatkaa edellä olevaa erityisaseman kiistämistä. Samalla se asettaa kyseenalaiseksi tietojärjestelmän jakamattomuuden. Tietojärjestelmän osia voidaan ajatella irrotettavaksi järjestelmäyhteydestä ja sijoitettaviksi ihmisten toimintaprosessien osiksi. Erottamattomuus ei siten koske järjestelmän osan ja koko järjestelmän suhdetta, vaan järjestelmän yhteyttä ihmisten toimintaan. Järjestelmäkokonaisuuteen sitä vastoin voidaan soveltaa reduktionismia, osiin jakamista. 7

8 EP4. Tietojärjestelmätoimintojen subjekti Tietojärjestelmä ei tee mitään itsenäisesti Tietokone ei ole (vastuullinen) toimija Tietojärjestelmän toiminnot voidaan nähdä osana kulloisenkin käyttäjän toimintaa osana työprosessia Tietokoneelle ei haluta antaa omaehtoisen, vastuullisen toimijan asemaa. Tämä on sopusoinnussa sen rajauksen kanssa, joka tehtiin kun päätettiin tarkastella tietotekniikkaa välineenä. Ei tietokone sitäpaitsi pysty ottamaan vastuuta. Onkin syytä pyrkiä tunnistamaan tietojärjestelmätoimintojen takana olevat vastuulliset roolinhaltijat silloinkin, kun kone näyttää tekevän jotakin ilman että senhetkinen toimija ei ole suoraan näkyvissä. Poikkeus- ja virhetilanteissa vastuullinen toimija yleensä sentään löytyy sotkuja selvittämään. Tekoälyä, asiantuntijajärjestelmiä ja intelligenttejä agentteja pidetään tässä vertauskuvallisina ilmauksina toiminnoista, jotka näiden ohjelmistojen isännät ovat käynnistäneet. Niitä ei kelpuuteta oikeiden toimijoiden luokkaan. 8

9 EP esimerkki: vastuu varastossa olevasta tavarasta Varastomiehen pitää tietää yksityiskohtaisesti varaston sisältö, siis se mistä hän on vastuussa Hänen pitää kyetä viivytyksettä löytämään mikä tahansa tavara Siis tavaraa vastaanottaessaan hän kirjaa sen varastoon (kuittaa vastuulleen) ja hyllyyn sijoittaessaan kirjaa järjestelmään lavapaikan Järjestelmätehtävät muodostavat siten erottamattoman osan materiaalisen toiminnan prosessista Varastoesimerkki tulee muodostamaan keskeisen ja yhtenäisen esimerkkiaineiston tämän kurssin pääajatusten havainnollistamisessa. Vaikka esimerkin yksityiskohdissa on paljon sepitettyjä piirteitä, on itse varastoympäristö ollut Laboris-tutkimusryhmän tutkimuksen kohteena , kun se Tietotyöprojekti-nimisenä teki Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta mm. Jalostaja Oy.n lähettämössä. Koska yhtiötä ei aikaisemmassa muodossa eikä silloisia tietojärjestelmiäkään enää ole olemassa, katson voivani varaston toiminnasta kertoa liikesalaisuuksia loukkaamatta sekä lisätä piirteitä, jotka havainnollistavat tämän kurssin pyrkimyksiä. Aluksi esimerkin voima teroittaa mieliimme, että varaston pito ilman varastokirjanpitoa ei ole mistään kotoisin, jos kohta tuota kirjanpitoa voidaan toteuttaa monilla eri tekniikoilla. Siis tietojärjestelmän avulla toteutettu varastokirjanpito on osa varaston toimintaa eikä päinvastoin, jossa varaston toimijoiden tehtävänä on palvella järjestelmää tekemällä tiettyjä temppuja. Esimerkin valinnalla on kaksi tärkeää perustetta. Ensinnäkin toimintaympäristö on suhteellisen yksinkertaisen tuntuinen. Silti siitä löytyy runsaasti mielenkiintoisia piirteitä. Sen valossa näyttääkin siltä, että raja vaativan asiantuntijatyön ja yksinkertaisena pidety suorittavan työn välillä ei olekaan itsesstään selvä eikä ollenkaan jyrkkä. Toinen erityispiirre liittyy varastotoiminnan konkreettisuuteen sen materiaalisuuden kautta. Tietojärjestelmän merkitys piirtyy tätä konkreettisuutta vasten ikäänkuin terävämpänä. 9

10 Erottamattomuus tietoyhteiskunnassa semanttisesti Tuotantosektori perustuotanto teollisuustuotanto palvelut tietotyö Työn kohde luonto tavarat toiset ihmiset symbolit Symbolit esittävät kuitenkin jotakin todellisuuden osaa tai siinä tapahtuvaa toimintaa. Täten tietotyö symboleineen palautuu muihin sektoreihin sen mukaan, minkälaisiin kohteisiin symbolifunktio sen käsittelemän informaation kulloinkin liittää. Erottamattomuuden periaate ei koske vain mikrotason toimintaa ja operatiivisen tiedon kytkemistä esimerkiksi materiaalisiin työtehtäviin. Sillä on kantavuutta myös koko yhteiskunnan tasolla (makrotasolla), jossa tieto jotakin todellisuuden osaa esittävänä symbolijoukkona ei voi irtautua tästä symbolifunktiosta aiheuttamatta vaaraa tiedon oikealle tulkinnalle ja sen myötä käyttökelpoisuudelle. 10

11 Kurssin tavoite Muodostetaan kokonaiskuva tietotyön alueesta Rakennetaan yhteyksiä tietojärjestelmätieteiden (TJT, TKT) tutkimusalueiden välille Rakennetaan liittymäkohtia useisiin tärkeisiin referenssitieteisiin 11

12 Kurssin marssijärjestys Analyysiyksikön metsästys Tarkastellaan eri kokoisia toiminnan yksiköitä Aloitetaan pienistä ja kasvatetaan kokoa sekä kompleksisuutta asteittain Pyritään löytämään invariansseja, joiden kautta mahdollisimman monet keskeiset ominaisuudet olisivat tarkasteltavan yksikön koosta ja organisaatiotasosta riippumattomia Tunnistetaan tietotekniikan käytön merkityksiä ja mekanismeja sekä kenties keksitään uusia Sitten analyysiyksikön soveltaminen Kun kurssin tavoitteena on ottaa käsitteellisesti haltuun tietotekniikan ja ihmisen toiminnan (työn) välinen suhde, niin on luontevaa ensin muotoilla tällainen käsitys yksinkertaisessa tilanteessa ja edetä sitten monimutkaisempia kohti. Siis miten tietotekniset välineet, artefaktat liittyvät työn tekemiseen pienissä teoissa; lopulta nähdään, että tietotekniikan avulla voidaan tehdä myös suuria tekoja. Osoittautuu myös, että monet piirteet, erityisesti tuo mainittu erottamattomuus, kulkevat johdonmukaisesti lävitse koko monimutkaistamisprosessin. Suurin ongelma syntyy siitä, miten nähdään kollektiivinen toiminta ja kollektiivinen toimijuus. Tästä näkemyksestä itse asiassa riippuu, minkälaiset tietotekniikan sovellukset osoittautuvat onnistuneiksi tai ongelmallisiksi. Mutta kollektiivisen toimijan ongelma ei olekaan tietotekninen ongelma vaan yhteiskuntatieteellinen tai organisatorinen. Mielenkiintoiseksi tämän kurssin tekee se, että tiedossani ei ole mitään viitekehystä tai teoriaa, joka selittäisi kollektiivisen toimijan ongelman yleisesti hyväksytyllä tavalla. Tervetuloa löytöretkelle! 12

13 Case-ympäristö 1: Elintarviketehtaan lähettämö Tavaroita tuotetaan varastoon Tuotantotekniikka edellyttää melko suuria tuotantoeriä Hernekeittoa kannattaa keittää isompi satsi kerralla kuin yksi purkki Tyypillinen tuotantoerä trukkilavallista yhtä tuotetta Tarkasteltavat tuotteet ovat kuivatuotteita tai kestosäilykkeitä: kestävät kohtalaisen pitkän säilytyksen Varastojen pitäminen on ollut poissa muodista jo toistakymmentä vuotta. On ajateltu, että varastossa makaava tavara maksaa sekä varastoinnista aiheutuvat kustannukset, myös tavaroiden arvoa vastaavan pääoman sitoutumisen tuottamattomasti. Materiaalihallinnon ohjausjärjestelmiä tehostamalla pyrittiin Just-in-Time tyyppiseen tuotantoon, jossa raaka-aineet ja puolivalmisteet ilmestyivät jostakin juuri sillä hetkellä kun niitä tuotantoprosessissa tarvittiin. Tosiasiassa varastot eivät useinkaan hävinneet, vaan varastoinnin velvollisuus (ja kustannukset) yksinkertaisesti siirrettiin alihankkijoiden kannettaviksi. Samalla luotiin usein haavoittuvia järjestelmiä, joissa tapahtui tuotantohäiriöitä pientenkin liikenteessä esiintyvien poikkeavuuksien (jäätilanne, lakko) ansioista. Viime vuosina varastoiminen on jonkin verran päässyt pannasta. Pitkään jatkunut melko alhainen korkotaso tekee pääoman seuraamisesta vähemmän kiinnostavaa, ja varastoinnin ansiosta pienin kustannuksin saavutettu joustavuus säästää myös usein rahaa vaihtoehtoihin verrattuna. Tässä tapauksessa tuotantotekniikan luonteenomainen eräkäsittelyperiaate johtaa varastointivaatimukseen ainakin lopputuotepuolella. 13

14 Bulkkivarasto ja keräilyvarasto Keräilyvarastosta kootaan asiakkaan tilaus juuri ennen sen toimittamista tai noutamista Bulkkivaraston tarkoitus on tasoittaa tuotannon epätasainen jakautuma tasaisemman kysynnän kanssa Keräilyvarastossa pidetään keräilyn kannalta sopivaa käsivarastoa, jota täydennetään bulkista aina tarvittaessa Bulkkivarastoa kutsuttiin myös massavarastoksi. Monilla suurilla (tukku)liikkeillä on pitkälle automatisoituja varastoja, joissa erityisesti massavarastoja kyetään hoitamaan robottien, eräänlaisten automaattisten trukkien avulla. Tämä ei kuitenkaan muuta varastonpidon perusluonnetta, kaikissa tapauksissa on tarpeen olla yksi tai useampia henkilöitä jotka ottavat vastuulleen varastossa olevan tavaran saapumisineen ja luovutuksineen. Tällaisen henkilän tarve tulee ilmeiseksi kun joudutaan selvittämään poikkeus- ja virhetilanteita. Jako bulkkiin ja keräilyvarastoon jouduttaa annetun tilauksen keräämistä, kun tuotteilla on nimikkopaikat ja etäisyydet ovat pienemmät. Lisäksi tilauksiin joudutaan usein keräämään tuotteita myös pienempinä yksiköinä kuin täysinä lavoina. Näin siis keräilyvarastossa voi olla vajaita lavoja, mikä bulkissa on ehdottomasti kiellettyä. 14

15 Bulkkivaraston rakenne Tuotantoerä sijoitetaan ensin bulkkivarastoon Bulkkivarastossa on lavapaikkoja, jotka on yksilöity kolmiulotteisen koordinaatiston avulla: lavapaikan osoite Osoitteessa määritellään hyllyrivi, paikka rivissä sekä korkeus Lavapaikka on tarkoitettu yhden trukkilavan säilyttämiseen Lavapaikkoja on kaikkiaan noin 3000 Puhe koordinaateista ei ole akateemista saivartelua. Bulk-miehet ymmärsivät osoitejärjestelmän täysin ja käyttivät sitä sujuvasti. 15

16 Tavaran sijoittelu bulkkivarastoon Tuotteilla tai tuoteryhmillä ei ole tuotekohtaisia nimikkopaikkoja Lavat sijoitetaan hajautetusti: mikä tahansa vapaa paikka voidaan ottaa käyttöön Varaston täyttöaste voi siten olla hyvinkin korkea Järjestely edellyttää hyvää varasto- ja lavapaikkakirjanpitoa Toiminta on näistä riippuvainen Normaalisti varastoteorioiden mukaan tavoitteena on että varastossa on mahdolisimman vähän tavaraa (sidottua pääomaa), kuitenkin niin että palvelutaso säilyy riittävän hyvänä (tavara ei saisi koskaan olla ihan lopussa). Kun vielä täydennykseen liittyvät tilauskustannukset ja hinnoitteluperiaatteet puoltavat mahdollisimman suurta tialuserää, on yleisenä ihanteena tilata tuotetta sille varatun tilan kokonaismäärä (tai ainakin melkein). Jos kulutus on vakio, on varaston täyttöaste keskimäärin 50 % (tai hiukan yli). Bulkkivarastossa vapaata kapasiteettia voidaan kierrättää tuoteryhmältä toiselle, ja näin sen täyttöaste voi olla paljonkin yli 50 % ilman että mitään tuotetta säilytetään tarpeettoman paljoa sen kysyntään verrattuna. Varastokirjanpito liittää yhteen tuotelavan ja lavapaikan. Tästä syystä onkin ymmärrettävää, että kun virheitä joskus huolellisuudesta huolimatta syntyi, olivat ne yleensä kaksoisvirheitä. Lavan laittaminen väärään (ei lavalapun ilmoittamaan) osoitteeseen teki kyseisen lavan löytämisen mahdottomaksi ilman lavakirjanpidon ulkopuolisia keinoja (manuaalinen etsintä ja tähystys). Vastaavasti lavan virheellinen sijoittaminen tosiasiallisesti varasi lavapaikan, jonka kirjanpidon mukaan olisi pitänyt olla vapaa. 16

17 Toimintayksikkö 1: Yksinkertainen työketju Tavaran vastaanotto bulkkivarastoon Tarkastellaan varastomiehen työtä hänen vastaanottaessaan saapuvia tuotteita Oletetaan aluksi (yksinkertaisuuden vuoksi), että bulkkivarastoa hoitaa yksi työntekijä Tavara saapuu kuljetinhihnaa pitkin trukkilava kerrallaan Tuotantoerässä on tyypillisesti lavaa Tässä yksinkertaisessa esimerkissä ei tietojärjestelmälle jää juuri muuta virkaa kuin seurata materiaalivirran kulkua. Järjestelmä on siis varastotilanteen kulloinenkin esitysmuoto, representaatio. Siinä sivussa varastotiedot tulevat toteuttavat toistakin intressiä: esittäessään vaihe vaiheelta uusien lavojen uusia paikkoja bulkissa nämä tiedot tulevat kertoneeksi myös työtehtävän edistymisestä. Nämä kaksi tietoluokkaa kattavat leijonanosan tietojärjestelmissä olevista tiedoista. Tiedot esittävät useimmiten joko työn kohdetta (ja sen tilan muutoksia) tai sitten työn kulkua ja suorittamista. 17

18 Tavaran sijoittaminen Lavaan on liimattu tarralappu, jossa on Tuotetunnus ja määrä Hyllypaikan osoite bulkissa Lapun on tehnyt ja liimannut pakkaaja lavan koottuaan Varastomiehen tehtävä on nostaa lava pois hihnalta ja viedä se trukilla lavalapussa määrättyyn osoitteeseen Lavalaput liimattiin pakkausosastolla sen vuoksi, että bulkkivarastossa ei aluksi ollut lainkaan päätteitä. Järjestelmä oli nimittäin otettu käyttöön luvulla, jolloin sekä linja- että päätekustannukset olivat merkittävät käyttäjien koulutuksesta puhumattakaan. Kun sitten pääte myöhemmin saatiin myös bulkkivarastoon, ei järjestelmän toiminnan rakennetta tältä osin muutettu. Trukilla pääsi ajamaa hyllyjen lävitse tarkoitusta varten jätettyjen tunneleiden lävitse. Trukissa oli nosturiominaisuus, jonka avulla lava nostettiin oikeaan korkeuteen ennen sen työntämistä hyllylle. Lavojen käsittely vaati hyvä harjaantuneisuutta. Työhön liittyi siten sen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta vankkoja ammattitaitovaatimuksia. Huomaamme hetken kuluttua, että ei varastonpito sittenkään ole läheskään niin yksinkertaista rutiinityötä kuin tavallisesti annetaan ymmärtää. 18

19 Poikkeustilanteita Läpikuljetus suoraan keräilyvarastoon Jos tavara sitä tuotettaessa oli vähissä sekä keräily- että bulkvarastossa, ohjattiin tuotantoerän alku suoraan keräilyvarastoon merkitsemällä lavalappuun selvästi havaittava koodi 9 Erän loppupää jäi tavallisesti bulkkivarastoon normaaliin tapaan Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yksinkertaisissakin tehtäväsarjoissa esiintyy poikkeuksia. Yleisimmin esiintyvät poikkeukset voidaan luonnollisesti tunnistaa etukäteen ja laatia niitä varten sopivat menettelytavat. Poikkeuksien kekseliäisyys näyttää kuitenkin olevan loputon, eikä niitä kaikkia voi luultavasti jäännöksettömästi mallintaa. Yllätyksen mahdollisuutta ei voida täysin eliminoida. Tämä läpikuljetuksen tarve oli osattu ennakoida. Tunnollisen varastonpitäjän omaatuntoa olisi voinut jäädä kaivelelmaan 9- lavojen läpikuljetus, jos bulkissa olisi ollut muutama lava tuota tuotetta (aikaisemmin saapunutta), mutta nythän bulk-miehen tehtävän on vain vastaanottaa lavoja ja sijoittaa niitä ohjeen (lavalapun) mukaisesti. 19

20 Työn kulku Tehtävä toistuu samankaltaisena, kunnes kaikki lavat on käsitelty Jokainen lava käsitellään samojen sääntöjen mukaan Sääntöjoukko voidaan kuvata lyhyenä prosessina eli sarjana toimenpiteitä Toistotyötä on joissakin yhteyksissä pidetty vähemmän kiinnostavana, mielessä lienee ollut liukuhihnan ääressä työskentelevä Nykyajan Chaplin. Toisaalta ammattitaitomme ja kokemuksemme ilmenee parhaiten juuri silloin kun voimme erikoistua tietyn tyyppisiin tehtäviin, joita ihmisen työuran aikana esiintyy useampia kuin yksi, joskus tuhansia ja taas tuhansia kertoja. Tällaisten toistuvien tehtäväketjujen samana pysyvät piirteet voidaan kuvata tehtävän määrittelyksi, joiden esiintymät sitten toistuvat kun esiin tulee uusia asiakas, uusi raaka-aine-erä valmistukseen tai tuotelava bulk-varastoon. 20

21 Prosessikuvaus Tarkastele seuraavana vuorossa olevaa lavaa Etsi siihen liimattu lavalappu Jos lapussa on 9-koodi, toimita se suoraan keräilyvarastoon, muussa tapauksessa jatka seuraavasta Katso lappuun merkitty lavapaikan osoite Nosta lava trukille, kuljeta ja sijoita se tähän osoitteeseen Palaa käsittelemään seuraavaa lavaa niin kauan kuin saapuvia lavoja riittää Kuvauksen tulisi olla niin yleinen, että sitä voidaan soveltaa kaikissa tarpeellisissa esiintymissä. Silloin se usein ei voi olla niin yksityiskohtainen, että se yksistään riittäisi toiminnan ohjeeksi vaikkapa uudelle työntekijälle. Kuvaus voi olla monitasoinen ja monihaarainen. Tässä esimerkissä on samaan malliin sisällytetty sekä tavalliset että 9-lavat sisällyttämällä sinne päätöksentekopiste, jossa toimintahaarat eroavat toisistaan. Toimintakokonaisuutena voidaan pitää a) yhden lavan käsittelemistä tai b) koko saapuvan erän käsittelemistä. Kokoero syntyy mallin toistoominaisuuden kautta. 21

22 Prosessimallintaminen Michael Hammer: Reengineering Work: Don t Automate, Obliterate, HBR 1990 Business Process Reengineering (BPR) Toimintatavan radikaali muutos Tarkastellaan organisaation toimintaa funktionaalisen työnjaon sijasta prosessipohjaisesti Taustalla Porterin arvoketjuajatus: toiminnan kaikissa vaiheissa pitää syntyä lisäarvoa asiakkaalle Prosessiajattelu on vielä nykyäänkin tavattoman merkittävä. Esimerkiksi useimmat toiminnanohjausjärjestelmät (ERP; Enterprise Resource Planning) perustuvat siihen, että organisaatioiden toiminta jäsennetään juuri prosessien avulla. Arvoketju on ajattelutapana tietyssä mielessä rinnakkainen kustannuslaskennalle. Kun kustannuslaskenta etenee tuotantoprosessia seuraten ja kirjaa kaikissa vaiheissa syntyneet kustannukset (työaika, materiaalit, jne.) niin prosessimallissa arvioidaan lisäksi kriittisesti, miten suuri kussakin vaiheessa kustannusten kautta syntynyt tuotteen parannus (lisäarvo) on asiakkaan kannalta. Entä jos jätettäisiin koko vaihe pois tai keksittäisiin sille kevyempi tai halvempi vaihtoehto. Tarkastelun lähtökohta on siis asiakkaan tuotteen kautta kokemassa hyödyssä. Tarkastelutapa muuttaa myös fokusta tuotannon ohjauksesta kohti tuotteen ohjausta. Äskenhän juuri huomattiin eritellä tietojärjestelmän tiedot työn kohdetta ja sen tekemistä koskeviin osioihin. Prosessiajattelussa ajatellaan, että keskittymällä seuraamaan tuotteen elinkaarta saadaan siitä karsituksi tarpeettomia rönsyjä ja virtaviivaistettua aikaisempia tekemisen tapoja. 22

23 Prosessin määritelmä A business process is a collection of interrelated work tasks, initiated in response to an event, that achieves a specific result for the customer of the process Alec Sharp & Patrick McDermott: Workflow Modeling; Tools for Process improvement and Application Development. Artech House, Norwood, MA Prosessille on suuri määrä erilaisia määritelmiä. Tässä yhteydessä itse termiä prosessi voidaan kritisoida sen monimerkityksisyyden takia. Esimerkiksi Turussa annettavassa tietotekniikan alan diplomiinsinöörikoulutuksessa on laajahko osio prosessitekniikkaa, mikä johtuu tutkinnon pitkäaikaisesta perinteestä Åbo Akademi -nimisen yliopiston kemiallis-teknisen tiedekunnan suuntautumisesta prosessitekniikkaan. Tämän tärkein sovellusala on ollut käsittääkseni paperiteollisuudessa. Prosessiteollisuus onkin jotain aivan muuta kuin mitä liiketoimintaprosesseilla tarkoitetaan, vaikka toki tuon alan yrityksillä on tuotantoprosessien lisäksi myös liiketoimintaprosessit. Erityisen hämmentävä tilanne syntyy, kun käytetään tietotekniikkaa prosessimallien toteutuksen osana, koska tietokoneen teknisessä ja mksei myös loogisessa toiminnassa itsessään on monenlaisia muutoksia, joita niinikään on tapana kutsua prosesseiksi, tietoa esimerkiksi prosessoidaan (käsitellään) ohjelmien välityksellä. Liiketoimintaprosessi (business process) on yksi tapa rajata tässä tarkoitetut prosessit oman nimensä alle. Tässä käytetty määritelmä kattaa monia liiketoimintaprosesseille luonteenomaisia piirteitä, ja niitä tarkastellaan seuraavassa piirre kerrallaan. 23

24 ...that achieves a specific result... Prosessitarkastelun painopiste on esiintymätasolla Prosessille on asetettu tavoite, jonka toteutuminen tai toteutumatta jääminen voidaan todeta ei aina voi onnistua Tekeminen ja puuhastelu ei riitä Prosesseja eivät ole esim. tuotekehitys, helpdesk, verkkomarkkinointi Tuloskeskeisyys on prosessiajattelun ydin. Siinä pitää saada jotain aikaan. Jopa uusien ajatusten kokeileminen taikka taitojen harjoitteleminen joutuvat vähän arveluttavaan valoon. Prosessit on aikaisemmin suunniteltu ja vahvistettu, nyt niitä vain noudatetaan. Huvikseen tekeminen on niinikään epäilyttävää, työntekijän saama tyydytys ei ole kiinnostava. Prosessilla on projektiluonne, joka takaa sen päättymisen tuloksen (toivottuun) valmistumiseen. Sillä on alku ja loppu sekä määritellyt resurssit, mukaan lukien suorittamiseen tarvittava aika. Venäjän kielessä useimmilla verbeillä on kaksi eri ilmenemismuotoa: kursiivinen (syö keittoa (lusikalla)) ja terminatiivinen (syö keiton). Kursiivinen muoto osoittaa jatkuvaa, päättymätöntä ja toistuvaa tekemistä, kun taas terminatiivinen liittyy luonnostaan tulokseen tähtäävään prosessiajatteluun. 24

25 ...for the customer of the process... Prosessin johtaa hyödylliseen tulokseen Hyödyn vastaanottaja on asiakas ulkoinen (ydinprosessi) sisäinen (tukiprosessi) Asiakasnäkökulma terävöittää prosessin määrittämistä ja nimeämistä Prosessiksi ei kelpaa ajokorttihakemuksen käsittely, parempi on ajokortin myöntäminen Tulokseksi ei kelpaa mikä tahansa, se pitää myös mennä kaupaksi. Kaikkein parasta olisi, jos tiedossa on asiakas, joka rahan kanssa odottaa tulossuoritteen valmistumista. Useissa organisaatioissa on kuitenkin toteutettu erikoistumiseen perustuvaa työnjakoa, jossa esimerkiksi erilaisia tukitoimintoja on keskitetty. Talous- ja henkilöstöhallinnon tuottamat palvelut ovat tällaisia tyypillisiä tukitoimintoja. On vaikeata olettaa, että asiakas velvoitettaisiin harkitsemaan, miten hyvin tukitoiminnot on organisoitu ja miten paljon yleiskustannuksia hän on valmis maksamaan. Sitäpaitsi moni yritys saattaa jo kilpailusysitäkin olla haluton tekemään omaa organisaatiotaan täysin läpinäkyväksi asiakkaalle, näkyyhän tukitoimintojen välttämättömyys toimintavarmuutena ja omana viipaleenaan hinnassa. Tukitoimintoja ja vastaavia ilman ulkoista asiakasta olevia tähdellisiä toimintoja ei kuitenkaan ole haluttu kokonaan jättää prosessiajattelun mukanaan tuoman ryhtiliikkeen ulkopuolelle. Toiminnan tarpeellisuus tulee tällöin osoitettavaksi tunnistamalla sen sisäiset asiakkaat. Tällöin voidaan käydä lävitse prosessilähestymistavan tärkeimmät temput, kuitenkin niin, että asiakkaan maksamispäätös tapahtuukin tällöin tavallaan leikkimarkkinoilla, eihän projektipäällikkö oikeasti voi etsiä esim. palkanlaskentapalveluita edullisuuskriteerin mukaisesti yrityksen ulkopuolelta. 25

26 ...initiated in response to a specific event... Yksinkertaisimmillaan asiakas kävelee sisään ja kertoo mitä haluaa Prosessin heräte (trigger) on ilmaus prosessin tuloksen tarpeesta Prosessilla on selvä alku ja loppu, vrt. projekti Herätteen ajatellaan tulevan prosessin ulkopuolelta, tyypillisesti asiakkaalta Niinkuin yksittäisellä prosessilla on loppu, on sillä oltava myös alku. Prosessi käynnistyy asiakkaan tai häntä edustavan tilauksesta. Tällainen edustaja voi oll esimerkiksi myynnin tai markkinoinnin vastuuhenkilö, joka arvioi, että kyllä kaupaksi menee kunhan saadaan valmistettua. Käynnistys voi joskus olla myös ennakolta mallinnettu, esimerkiksi osana jotakin laajempaa prosessia suoritetaan aina tietyt alihankintatilaukset. Asiakaskeskeisyys ilmenee tässä sillä tavalla, että heräte tosiaan tulee yleensä ulkopuolelta. Prosessi ei siten luontevasti käynnisty siitä, että prosessin toimija(t) itse keksii, että tarttisi tehdä jotakin. Tällaiset kysymykset on jo ratkaistu silloin, kun prosesseja mallinnettiin. 26

27 ...work tasks... Työtehtävät ajatellaan pienehköiksi osasiksi, joista prosessi koostuu/kootaan tehdään yhdellä istumalla yhden tekijän toimesta (tai pienen ryhmän) Nämä työtehtävät ovat prosessiorientoituneen työn kuvauksen pienimpiä legopalikoita, joista sitten isompia kokonaisuuksia kootaan. Niiden pitää olla sillä tavalla yksinkertaisia, että ammattitaitoisen työntekijän pitää kutakuinkin suoraviivaisesti osata ne tehdä ainakin niin ettei niitä kaikkia tarvitse alusta alkaen opettaa. Samoin tulee niiden olla sellaisia, että on helppo todeta milloin kukin tehtävä on tullut loppuun suoritetuksi. 27

28 ...a collection of interrelated... Prosessiajattelun prosessius Antaa prosessille rakenteen Tehtävät pujotetaan kuin helmet nauhaan Nämä kuuluvat yhteen! Esittää samalla prosessin virtausta Suoritusohje Prosessiketjut ovat ensin työtoimintojen kuvauksia. Ne ovat myös tahdonilmauksia: tällä tavalla haluamme tulevaisuudessa toimittavan. Tästä syntyy normatiivinen paine. Voidaan esimerkiksi valitustilanteessa jälkikäteen selvittää, onko prosessin antamaa mallia seurattu vai onko siitä kenties poikettu. Näin prosesseista tulee helposti laatujärjestelmän keskeisiä apuvälineitä. Prosessimallia on käytetty myös koulutuksen välineenä: uudelle työntekijälle voidaan sen avulla tehdä selväksi, millä tavalla meidän talossamme näitä hommia on tapana (lue: kuuluu) tehdä. Prosessiketjut kulkevat mielellää organisaatioyksikköjen rajojen ylitse, vaikka tämän kurssin alussa askaroidaankin yksinkertaisuuden vuoksi poikkeuksellisen pienissä prosessikokonaisuuksissa. Laajemmilla prosesseilla on siten tyypillisesti useita suorittajia, joista kullakin voi olla oma työroolinsa. 28

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Projektitoiminta. Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty?

Projektitoiminta. Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty? Projektitoiminta Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti No. 2/2002 Vol. XXV, ISSN 1455-4178 Teatterin projektit Työilmapiirillä tuloksia Afrikan projektimarkkinat Mistä on hyvä projektipäällikkö tehty? Sisällysluettelo

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 LAATU JA TESTAUS Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Tuula Pääkkönen Agnes Nummi Erkki Pöyhönen JULKAISUPAIKKA Verkko: http://www.testausosy.fi

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011 AA - SELLAISENA KUIN SEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot