Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu"

Transkriptio

1 Tasekirja 2013 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2

3 1 LIPERIN KUNNAN TASEKIRJA 2013 A. Tilinpäätössäännökset 3 B. Tilinpäätösasiakirjat 3 C. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11.Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 15 2.Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 31.Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus 20 4.Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot-ja menot 23 6.Kuntakonsernin toiminta ja rahoitus 61.Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 71.Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 32 D. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 11.Valtuustokauden kuntastrategian taloustavoitteet Toimialojen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen

4 2 E. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat F. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT G. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 142 H. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 143

5 3 A. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 ). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 ). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KuntaL 68 a ). Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 ). Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisessa. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. B. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (KPL 3:8 ja 13 ). Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus.

6 4 C. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11. Kunnanjohtajan katsaus Työn täyteinen vuosi 2013 Vuosi 2013 jää mieliimme työntäyteisenä vuotena. Paitsi uuden valtuustokauden alku, joka tarkoitti kouluttautumista ja uusiin asioihin perehtymistä niin myös talouden tasapainottamisen, kuntajakoselvityksen, lomautusten, OkuLI:n sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan purun ja yläkouluratkaisuvalmistelujen sekä uuden terveyskeskuksen suunnittelun merkeissä työtä on piisannut. Varsinkin syksy oli kuormittava niin luottamushenkilöille toimielimissä kuin eri asioiden valmistelusta vastaaville viranhaltijoille. Kuntajakoselvitykseen osallistuivat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi ja Outokumpu. Joensuun ympäristökunnat tekivät valtuustoissaan kielteiset päätökset kuntaliitoksesta vuoden 2014 alussa. Kuntajakoselvityksessä Liperin kunnan erityisenä talouspoikkeama tuli esille Liperin perusopetuksen kalleus, mikä on ollut tiedossamme, mutta tarvittavia päätöksiä kouluverkoston osalta ei ole ollut valmiutta tehdä aikaisemmin. Talousarvio vuodelle 2013 jouduttiin avaamaan heti vuoden alkajaiseksi. Taloustyöryhmä työskenteli suhteellisen tiiviisti. Ennakoitu kumulatiivinen alijäämänäkymä oli silloisella kulurakenteella -8.8 M vuoden 2013 lopussa. Korjausliike saatiin aikaiseksi. Vuoden 2013 tulos on 5.7 M parempi kuin ennakoitiin. Henkilöstökuluissa saatiin n. 2.4 M :n säästöt talousarvioon nähden. Henkilöstökulut olivat -2,0 % pienemmät kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä. Säästöt muodostuivat palvelurakenneuudistuksista (keskittämiset, kouluratkaisut), lomautuksista, talkoovapaista, sijaisuuskarsinnoista sekä määräaikaisia tehtäviä jätettiin täyttämättä, samoin kuin vapautuneita tehtäviä jätettiin täyttämättä. Toimintakate oli 60 M, joka on -0.3 % pienempi kuin vuonna Vuosikate oli 3.7 M poistojen ollessa n. 2.3 M. Ylijäämää muodostui n. 1.6M. Kumulatiivinen alijäämä supistui vuoden kuluessa alkuperäisen talousarvion 8.8 M :sta 3.2 M :oon. Valtionosuudet kasvoivat 2.1 M, johon sisältyy 1.25 M :n harkinnanvarainen valtionavustus. Verotulokehitys oli n. 11% eli kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden 3.6M. Vuoteen 2013 sisältyi ylimääräisiä tilityksiä, jotka ovat vuoden 2014 tilityksistä poissa. Liperin kunnan laina oli vuoden vaihteessa n /asukas (2518 /as/ 2012). Lakimuutokset lausunnoilla ja valmistelussa Kesällä 2013 voimaan tulleen Kuntarakennelain (Kuntajakolaki 1698/2009 muutettu) mukaan kunnalle tulee kuntajakolain mukainen selvitystarve mm. silloin, jos kunnan taloudessa alittuu neljä kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 / asukas viimeisessä tilinpäätöksessä sekä alijäämää on toiseksi ja kolmanneksi viimeisissä tilinpäätöksissä. Liperissä alijäämän osalta tilannetta saatiin tilinpäätöksessä 2013 korjattua. Parhaillaan on kuitenkin kunnissa lausunnolla em. Kuntarakennelakiin liittyvä muutosesitys. Muutosesityksessä erityiseen kuntajakoselvitykseen joutuisivat kaupunkiseutuperusteet täyttävät kunnat, jotka sijaitsevat vähintään asukkaan työssäkäyntialueella. Mikäli viidestä perusteesta täyttyy neljä, kunnat joutuisivat erityiseen kuntajakoselvitykseen. Esityksen mukaiset perusteet ovat; työssäkäyntiperuste, lähitaajamaperuste, työpaikkaomavaraisuusperuste, asuntomarkkinaperuste ja alueen taloudellinen eriytymisperuste. Työssäkäyntiperuste täyttyy, mikäli väh. 40% työssä käyvästä työvoimasta käy kunnan ulkopuolella työssä (Liperi 41,17). Lähitaajamaperuste tarkoittaa taajama-aluetta, joka sijaitsee enintään kolmen kilometrin etäisyydellä kaupunkiseudun keskustaajaman reunasta (Jns-Ylämylly). Työpaikkaomavaraisuusperuste alle 80% (Liperi 67,2) tarkoittaa kunnan työpaikkojen lukumäärän suhdetta kunnan alueella asuvaan työlliseen työvoimaan nähden. Asuntomarkkinaperuste yli 40%, täyttyisi, jos kunnan kaikista tulo- ja lähtömuutoista yli 40 % tapahtuu kunnan ja työssäkäyntialueen keskuskunnan välillä. Liperissä 52,2%. Viides peruste on alueen taloudellinen eriytymisperuste (yli /asukas/vuosi, joka laskettaisiin kunnan lähtö- ja tulomuuttajien kaikkien verotettavien tulojen erotuksen

7 5 (tulokertymän) perusteella. Kun tulokertymä on positiivinen, kunta hyötyy muuttoliikkeestä. Arviossa otettaisiin huomioon viiden edellisen verovuoden tiedot ja niistä laskettaisiin keskiarvo. Liperissä 224,3 / asukas. Liperissä täyttyisi em. kriteereistä kaikki viisi, Kontiolahdella neljä viidestä (talouden eriytymisperuste ei täyty). Vuoden 2015 alusta voimaan tulevasta valtionosuusuudistuksesta saatiin ennakkolaskelmat hieman ennen vuoden vaihdetta. Lausuntoa annetaan myös tästä lakiuudistuksesta huhtikuussa Uudistuksen kautta pyritään kuntien näkökulmasta reaaliaikaisempaan tulorahoitukseen kuin aikaisempina vuosina. Liperin osalta vuoden 2014 leikkaus kompensoituu näillä näkymin vuoden 2015 vastaavana tulona. Eli uudistuksen rakenne ei aiheuta suuriakaan muutoksia, muutokset tulevat vuosittaisista väestömuutoksista. Menneen vuoden aikana purkautui Paras -lainsäädännön mukainen OkuLi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue noin asukkaan alueella. Vuoden aikana työryhmissä työstettiin ja käytiin vuoropuhelua maakunnallisesta sote- yhteistoiminta-alueesta. Laki sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta edellyttää laajoja, vähintään asukaan yhteistoiminta-alueita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kynnyskysymykseksi näyttää muodostuvan maakunnassamme hallinnon rakenne, toteutuuko maakunnallinen sote-yhteistoiminta-alue vastuukuntamallilla vai kuntayhtymämallilla? Kunnat ovat lausuneet asiasta vuoden 2014 puolella. Investoinnit Uusia talonrakennuskohteita vuoden 2013 aikana oli vain Lautasuon päiväkoti, joka vihittiin käyttöön alkusyksystä ministeri Susanna Huovisen vieraillessa Liperissä. Kunnallistekniikkaan panostettiin vajaalla 2 M :lla. Vanhan kunnantalon julkisivu muuttui vuoden aikana edustavaksi uusien ikkunoiden ja uuden ulkoverhouksen myötä. Viinijärvelle rakennettiin uusi tekonurmi pesäpallokentälle ja vanha nurmi siirrettiin Jyrin pallokentälle. Pärnävaaran urheilukeskus siirtyi viime vuoden aikana kokonaan Joensuun kaupungin omistukseen. Liperin kunta tukee keskuksen ylläpitokustannuksia sopimuksen mukaisesti vuosittain 35 %:lla. Vanhaan terveyskeskukseen tehtiin vuoden aikana erilaisia korjaavia toimenpiteitä. Yleinen kehitys Vuonna 2012 Liperin kunnan väestön nettolisäys oli reilut 100 henkilöä, kun taas vuoden 2013 ennakkotiedon mukaan nettolisäys on 0 asukasluvun ollessa vuoden vaiheessa Liperissä syntyneiden (147) lasten määrä oli samaa luokkaa kuin edellisvuonna (143) ja se oli 41 enemmän kuin kuolleiden määrä, joka oli 106. Tulo- ja lähtömuutossa tapahtui sen sijaan muutos, jonka kokonaisvaikutus (kuntien välinen muutto + maahan muutto / maasta muutto) oli negatiivinen -41 henkilöä. Liperi on nyt maakunnan kolmanneksi suurin kunta. Toimialakuulumisia Sivistystoimi Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion nettosummaksi vahvistettiin Raamissa ei pysytty. Sivistyslautakunta velvoitettiin tekemään leikkauksia talousarvioonsa ja se esitti toukokuussa muutoksia talousarvioonsa yhteensä Leikkaukset osoittautuivat liian optimistisiksi, joten lokakuussa lautakunta arvioi määrärahatarvetta uudelleen ja esitti lisämäärärahan riittävän loppuvuodeksi. Loppuvuosi ei toteutunut odotusten mukaisesti vaan ylitystä tuli vielä 1,4 % loppusumman ollessa Tilinpäätös osoittaa perusopetuksen säästötarpeen vajaan 1M / vuositasolla. Kasvua tilinpäätösten välillä oli + 0,23%. Sivistystoimessa talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma sisälsi kahden kyläkoulun lakkautumisen. Vaivion koulun oppilaat siirtyivät Ylämyllyn kouluun syksystä 2013, samoin Ristin koulun oppilaat siirtyivät Liperin ja Viinijärven kouluille. Syksyllä 2013 tehtiin laaja yläkouluselvitys, joka sisälsi myös kyläkoulujen osuuden. Talousarvion 2014 yhteydessä valtuusto teki yläkoulujen yhdistämistä linjaavan päätöksen, samoin kuin Käsämän koulun lakkautusta linjaavan päätöksen. Yläkouluselvityksessä tuli vaihto-ehtoisia koulurakennevaihtoehtoja 16 erilaista vaihtoehtoa kustannuslaskelmineen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella tehtiin isoja rakenteellisia muutoksia. Tuntiperusteinen maksujärjestelmä ja lomaaikojen hyvityskäytännöt otettiin käyttöön koko tulosalueelle. Perheet järjestivät loma-aikoina paljon lasten hoitoa

8 6 itse, kun kyseinen aika hyvitettiin päivähoitomaksussa. Vapautuvan henkilökunnan oli mahdollista siirtyä työskentelemään loma-aikoina sosiaali- ja terveystoimeen tai ottaa vastaava aika palkatonta työlomaa. Toinen rakenteellinen muutos, sisarusryhmät, alkoivat tuottaa tulosta. Uudella rakenteella vuoden aikana paikkoja vapautui ryhmistä lapsen täytettyä 3 vuotta. Näin paikat olivat ympäri vuoden tehokkaassa käytössä asetuksen määrittelemän suhdeluvun puitteissa. Kaikilla edellä mainituilla rakenteellisilla muutoksilla varhaiskasvatus toteutti toimintaansa yli edullisemmin verrattuna vuoteen 2012, vaikka lasten määrä kasvoi loppuvuodesta noin 30 lapsella. Toukokuussa Puolukat päiväkoti lopetti toimintansa ja huhtikuussa Lautasuon päiväkoti aloitti uusissa peruskorjatuissa tiloissa. Perusopetuksen iltapäivätoiminta siirrettiin syksyllä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen tulosalueelle. Vapaa-aikatoimessa merkittävin muutos viime vuonna oli vapaa-aikaohjaajan siirtyminen nuorisotyöstä kokoaikaiseksi kulttuuritoiminnan tekijäksi. Hänen tilalleen nuorisotyöhön palkattiin osa-aikainen ohjaaja, jonka tehtävänä on kirkonkylän nuorisotalotoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pyrittiin vaikuttamaan nuorten Etsivä -hankkeen avulla. Syyskuun alusta alkaen Liperin etsivän työpanos suuntautui kokonaan liperiläisiin nuoriin. Joensuun Nuorisoverstas järjesti liperiläisille nuorille työpajapalvelut, joihin sijoitettiin vuoden aikana 14 liperiläistä nuorta. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta / Liperin sote Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan talouden tasapainottamisen strategiset linjaukset ovat olleet laitoshoidon purkaminen, ostopalvelun muuttaminen omaksi toiminnaksi ja väestön palvelutarpeen mukainen keskittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta on kehittänyt palvelutuotantoaan johdonmukaisesti alueen palvelutarpeet ja kuntatalous huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalveluissa oman toiminnan muutos tilinpäätöksestä 2012 oli -2.8% eli 1.6 M pienempi kuin edellisvuonna. OkuLi:n sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta sai SHQS laatuohjelman laaduntunnustuksen syksyllä Yhteistoiminnan purku ja Outokummun sote-palveluiden liittäminen Joensuuhun työllisti vuoden 2013 aikana merkittävästi erityisesti Liperin sote-esimiehiä. Samanaikaisesti käynnissä olivat Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentaminen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteet kaikilla tasoilla. Lomautukset ja palkattomat työlomat käynnistyivät kesän / syksyn aikana ja jatkuivat koko loppuvuoden. Terveyspalveluissa Ylämyllyn lääkäreiden vastaanotto otettiin omaksi toiminnaksi vuoden 2013 alkupuoliskolla. Palvelun keskittämistoimenpiteisiin Liperin kirkonkylään jouduttiin nopeutetussa aikataulussa lomautusten, lääkäripulan sekä vanhan terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Sairaanhoitajien vastaanottoa lisättiin vuoden aikana. OkuLI yhteistoiminta-alueen ylilääkäri jäi vuoden aikana eläkkeelle. Uuden ylilääkärin rekrytointia on edelleen jatkettu. Terveyspalveluiden henkilökunta osallistui erilaisissa työryhmissään tiiviisti uuden terveyskeskuksen suunnitteluun. Vanhustyössä Liperin laitoshoidon 7 paikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi alkaen. Syksyllä perustettiin pieni pienryhmäkoti Liperin kirkonkylään vuokrataloyhtiön huoneistoon. Otettiin käyttöön seudullinen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja tuetun kotiin annettavan palvelun palveluseteli. Ikäihmisten kotona asumisen edistämistä on kehitetty monin eri tavoin mm. hankkeiden (Voimaan vanhuuteen), yhdistysyhteistyön ja omaishoidon edistämistoimenpiteiden avulla. Sosiaalipalveluissa perhetyö on ollut keskiössä. Perhetyötä tehdään lastensuojelussa, neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa. Sosiaalityö on tänä päivänä yhteistyön tekemistä perheiden kanssa eri verkostoissa riippuen perheen palvelutarpeen luonteesta. Lapsia oli huostassa vuoden lopussa 37. Verson käyttöaste oli 90%. Aikuissosiaalityössä korostuu vuoden 2013 alusta yhteispalvelun laajentuminen KELA:n ja työvoimapalveluiden kanssa. Yhteisiä asiakkuuksia on keskimäärin 100/kuukausi. Asiakkuudet ovat lisääntyneet sekä asiakkaiden huolet moninaistuneet.

9 7 Teknisen lautakunnan valtuustosidonnainen toimintakate on hyväksyttyä budjetointia reilut parempi. Tulos muodostui erityisesti teknisten palveluiden ja maankäytön ennakoitua paremmista tuloista, yhteensä vajaat Vuoden 2013 aikana saatiin myytyä mm. Viinijärven hammaslääkäritalo, Ylämyllyltä Myllärin kiinteistöstä kunnan osuus sekä tonttien myyntituloa ennakoitua paremmin. Sekä ulkoiset että sisäiset vuokrat kasvoivat. Palvelujen ostoissa koko toimiala tinki Vuonna 2013 rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 314 kpl, näistä ok-taloja 39 kpl, paritaloja 8 kpl ja rivitaloja 0 kpl. Haja-asutusalueen rakennusosuuden enemmyys oli 59% / 41%. Lomarakennuksiin myönnettiin lupia 12 kpl ja käyttötarkoituksen muutoksia lomarakennuksesta vakituiseksi asunnoksi tehtiin viisi kappaletta, edellisvuonna käyttötarkoituksen muutoksia oli 11 kpl. Vertailun vuoksi vuonna 2012 rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 311 kpl, joista ok-taloja 38 kpl, paritaloja 5 kpl ja rivitaloja 3 kpl ja kerrostaloja 0 kpl. Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Pohjois-Karjalassa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 796 henkilöä (6,8 %) enemmän kuin joulukuussa Marraskuun lopusta työttömien määrä lisääntyi henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa 16,7 %. Liperin työvoimasta 5755 työttömyysaste oli 13.3%, mikä tarkoittaa 763 työtöntä henkilöä. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 30 nuorta ja alle 25-vuotiaita 108 nuorta. Nuorten työttömyyteen liittyy yleensä lyhytaikaisuus ja Joensuun kaupunkiseudulla työttömät nuoret ovat yleensä koulutetumpia kuin muussa maakunnassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 177. Valmisteilla on laki, jonka mukaan jo 300 päivää työttöminä olleet tulevat kuntien sakkopäivämaksujen piiriin, mikä lisää kuntien velvoitteita aikaisemmasta. Joensuun seudun maaseutupalvelut aloittivat toimintansa Yhteistoiminta-alueen muodostavat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi. Liperi toimii vastuukuntana. Henkilöstöön on kuulunut viisi maaseutuasiamiestä, kuusi toimistosihteeriä, yksi maaseutusihteeri sekä maaseutujohtaja (10,2 htv). Lomituspalveluissa henkilöstömäärä on 5,5 lomasihteeriä, johtava lomittaja ja vakituista lomittajahenkilöstöä 108. Seudullisen yksikön, jossa ovat sekä maaseutuhallintopalvelut että lomituspalvelut, toiminnan laajuutta kuvaavat seuraavat vuoden 2013 toteuman tunnusluvut: - Suoria maatilatalouden tukia saaneita tiloja oli 1307, joille maksettiin euromääräisesti tukea n. 36M. - Sukupolven vaihdoksia toteutui 25 kpl, mikä oli 10 enemmän kuin ennakoitiin. - Maitotilatalouden tuottama maidon kokonaismäärä laski 60,3 ML:aan. - Tilojen saamat investointituet jäivät 4.8M :oon, mikä oli puolet pienempi kuin ennakoitiin. Navettojen uusinvestointeja toteutui noin 10 kpl (sis. kokonaan uudet navetat, peruskorjaus- ja laajennuskohteet) - Uusia yrityksiä syntyi ilahduttavasti 23 kpl ja uusia työpaikkoja syntyi maaseudun yrityksiin 52 kpl. - Maatalousyrittäjien lomituspäiviä toteutui kaikkiaan päivää, mikä on noin 1000 päivää vähemmän kuin edellisvuonna vuosilomalomituksen noustessa päivällä käyttäjää kohti keskimäärin. - Leader-hankkeita 31 kpl. Liperin osalta tukia hakeneita tiloja oli 308 tilaan, mikä on yhdeksän tilaa vähemmän kuin edellisvuonna. Peltojen keskipinta-ala/ tila kasvoi ollen 41,68 ha. Lypsykarjatiloista tuotantonsa lopetti 9 tilaa lypsykarjatilamäärän ollessa 80 vuoden lopussa. Maidon kokonaistuotantomäärä lopettaneista tiloista huolimatta kasvoi litraa edellisvuoteen nähden. Tämä noudattelee valtakunnallista 1,5 %:n tuotannon nousua. Liperissä ei uusia lypsykarjatilainvestointeja toteutunut, mutta sen sijaan kolmea kohdetta peruskorjattiin ja laajennettiin. Myöskään naudanlihatuotantopuolella ei ollut uusia investointeja. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin Liperissä 8 kpl. Luomutilojen

10 8 lukumäärä väheni kolmella, mutta luomusopimuksen mukainen pinta-ala kasvoi 450 ha ollen 1868 ha. Leaderista rahoitettiin Liperiin kuusi hanketta avustuksien yhteismäärän ollessa n Maaseudun pienyritysrahoituspuolella yritysinvestointi ja kehittämiskohteita oli yhteensä 11 kpl. Uusia yrityksiä käynnistettiin 5 kpl. Investoinnit loivat uusia työpaikkoja 14 kpl. Investointeihin saatiin Liperiin tukea n. 1.1M. Josekin yritysneuvonta palveli 1611 asiakasta Joensuun seudulla vuonna Heidän kanssa oli 4139 eri tapahtumaa. Nämä tapahtumat tarkoittavat pääosin tapaamisia ja erilaisia yhteydenottoja asiakkaaseen tai asiakkailta. Uusien asiakkaiden osuus on kasvanut ollen 39% kokonaisasiakasmäärästä. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakasmäärä on kasvanut 13%. Tapahtumien määrä on kasvanut vielä suhteessa enemmän eli jokaista asiakasta kohden on likimain 2,6 tapaamista tai yhteydenottoa. Yritysten tarvitsemista palveluista suosituimmat ovat aloittavien yritysten neuvonta, kehittämispalvelu, joka tarkoittaa erilaisten kehitys- ja rahoitussuunnitelmien laatimista, omistajanvaihdospalvelu eli yrityksen myymisessä tai ostamisessa neuvonta ja yleinen yritysneuvonta. Nämä asiakastarpeet muodostavat 95% kaikista asiakkuuksista. Omistajanvaihdosneuvonta jatkaa palveluna kasvuaan. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 25%. Tämä kasvu on osittain Pohjois-Karjalan yrittäjien aktivointihankkeen aikaansaannosta ja toisaalta tehostuneen yrityspörssin seurausta. Kehittämispalveluiden kysyntä on kasvanut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna noin 13%. Yrittäjien eläköityminen alkaa näkyä yhä enenevässä määrin palvelun kysyntänä. Liperin kunnassa palveltiin ja oltiin muulla tavalla yhteydessä 152 asiakkaaseen. Näistä 41% oli yritystoimintaa suunnittelevia tai yrityksen perustajia, 27% toimintaansa jollain tavoin kehittäviä yrityksiä ja 16% liittyi yritysten ostamiseen tai myymiseen. Yrityksiä perustettiin 52 kappaletta ja lopetettiin 18 kappaletta. Yritysten määrän nettolisäys oli 34 kappaletta. Teollisia työpaikkoja vuonna 2013 oli 495 kappaletta. Yhteenvetona voi todeta neuvonnan vaativuuden kohonneen. Yksittäisen asiakkaan kanssa joudutaan tapaamaan useamman kerran ja käsiteltävät kysymykset ovat vaikeampia. Myös yritysten kehittämishankkeiden suunnittelu vaatii useampia tapaamisia. Tämä selittää osittain tapaamismäärien kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Elinkeinotoimikunta kokoontui lähes kuukausittain, lukuun ottamatta kesäaikaa. Toimikunta toteutti kokoustensa yhteydessä yritysvierailuja. Suunnitteilla olevia investointeja aikajaksolle on Liperiin noin 17 M :n edestä (tieto Josek Oy; elinkeinoilta). Loppuvuodesta 2013 Lipertekin toimesta käynnistyi kahden yritysinvestoinnin suunnittelu Ylämyllylle. Kunnan omistaman yhtiön lainan takauspäätökset tehtiin helmikuun 2014 valtuustossa. Lopuksi Vuosi 2013 oli selvitysten ja rakenteiden tarkistuksen vuosi. Tilannetietoisuus on entisestään parantunut niin kuntalaisilla, luottamushenkilöillä kuin henkilöstöllä. Joensuun seudun kunnissa ollaan yhteisessä veneessä palvelurakenteiden tarkistuksissa. Liperissä palvelurakenteissa tehtyjen ratkaisujen jälkeen tilannetta voidaan pitää suhteellisen hyvänä. Raskaita ja osittain kirveleviä päätöksiä on pitänyt tehdä taloutemme eteen. Ja jos itsenäisyyttämme horjutetaan pakkotoimenpiteillä (ns. pakkolaki ), on palvelurakenteemme kuntamme alueella väestön palvelutarve huomioiden hyvä. Terveyskeskusinvestoinnin jälkeen on kuntamme alueella investoinnit nykylainsäädännön velvoitteilla toteutettu. Tulevina vuosina on painopiste kiinteistöjen peruskorjauksissa ja liikenneinfrassa. Meillä on siis syytä uskoa Liperissä vahvaan peruskuntarakenteeseen omalla väestöpohjallamme. Meillä on tulevaisuuden tekemisen avaimet omissa taskuissamme. Tarvitsemme kuntamme eri alueilla asuvia kuntalaisia yhdessä tekemään ja yhdessä näkymään. Yhdistysillassa vetosinkin meidän aktiivisten yhdistysten voimaan ja uudenlaisten yhteistyömuotojen mahdollisuuteen! Liperissä Hannele Mikkanen kunnanjohtaja

11 9 12.Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaation perustehtävä: Kunnan luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perustehtävänä on toteuttaa valtuuston hyväksymiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Toiminnan päämääränä on tuloksellisuus, joka käsittää sekä hyvän palvelutason että tehokkuuden. Liperin kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Lipertek Oy, muut yhtiöt Kunnanjohtaja Keskushallinto Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Tekninen toimi Keskusvaaliltk Maaseutultk Sosiaali- ja terveysltk Sivistysltk Tekninen ltk ja jaos Hallinto-osasto Kunnankamreeri Sosiaali-ja terveysosasto Sosiaali-ja terveysjohtaja Sivistysosasto Sivistysjohtaja Tekninen osasto Tekninen johtaja LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Valtuusto Valtuuston kokoonpano on toimikaudelle Valtuuston puheenjohtaja Eero Reijonen KESK Valtuuston I varapuheenjohtaja Tiina Tikka PS Valtuuston II varapuheenjohtaja Sanna Parkkinen SDP Valtuutetut Gröhn Marja-Leena, PS Hakulinen Pauli, KESK Hartikainen Mikko, PS Hoppa Helinä, KESK Huikuri Juha-Pekka, PS Huikuri Pekka, SDP Huohvanainen Kauko, Liperiin sit. Jetsonen Anne, SDP Karjalainen Mira, KESK Keronen Jari, PS Kivivuori Marja-Leena, SDP Koppinen Kirsi, KESK Koskinen Tuomas, KOK Kosonen Juha, KOK Kuittinen Tero, SDP Kummunmäki Juhani, PS Kärki Piritta, PS Laeslehto Tuula, KESK Lappalainen Riitta, KESK Mustonen Tapio, SDP Mutanen Pirkko, KESK Nylund Pertti, PS Pakarinen Tuula, SDP Pietarinen Päivi, PS Piironen Kauko, KESK Piironen Vesa, KESK Pitkänen Jorma, KESK Ratilainen Jouko, KOK Räty Nina, KOK Sallinen Jussi, KESK Silvennoinen Maija, KD Simonen Jorma, SDP

12 10 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Tilintarkastaja Sallinen Jussi Tikka Tiina Koskinen Tuomas Laeslehto Tuula Taijala Matti Wiren Vappu BDO Audiator Oy Kunnanhallitus Puheenjohtaja Gröhn Marja-Leena, PS Varapuheenjohtaja Mutanen Pirkko KESK Jäsenet Hakulinen Pauli KESK Keronen Jari PS Kivivuori Marja-Leena SDP Koppinen Kirsi KESK Kosonen Juha KOK Kuittinen Tero SDP Kummunmäki Juhani PS Henkilöstöjaosto Puheenjohtaja Kuittinen Tero SDP Varapuheenjohtaja Kärki Piritta PS Jäsenet Mutanen Pirkko KESK Lautakunnat ja puheenjohtajat : Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) Puheenjohtaja Alava Annu Varapuheenjohtaja Veli-Matti Räty Maaseutulautakunta (7 jäsentä) Puheenjohtaja Hyvärinen Pirkko (Liperi) Yhteislautakunta Varapuheenjohtaja Holopainen Hannu Sivistyslautakunta (9 jäsentä) Puheenjohtaja Karjalainen Mira Varapuheenjohtaja Kärki Piritta Tekninen lautakunta (9 jäsentä) Puheenjohtaja Nylund Pertti Varapuheenjohtaja Piironen Kauko Tekninen lautakunta/lupajaos (4 jäsentä) Puheenjohtaja Piironen Kauko Varapuheenjohtaja Nevalainen Susanna Sosiaali- ja terveyslautakunta (13 jäsentä) Puheenjohtaja Kuokkanen Tuomo (Outokumpu) (OKULI yhteislautakunta 2013) Varapuheenjohtaja Huikuri Pekka (Liperi) ( Liperin sosiaali- ja terveysltk) Puheenjohtaja Pekka Huikuri Varapuheenjohtaja Riitta Lappalainen

13 11 13.Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien vuoden 2013 tilinpäätösarviot: Kunnat sopeuttaneet talouttaan määrätietoisesti (Kuntaliitto tiedottaa ): Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Tulos on merkittävä. Kunnilta on vaadittu suurta määrätietoisuutta tuloksen aikaansaamiseksi, sillä kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien oma-aloitteinen, tiukka taloudenpito, analysoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Tilinpäätösten vuoden 2013 ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Näin ollen tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle, muistuttaa Mäki- Lohiluoma. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvussa Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kanta-Hämeessä oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 131 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Päijät-Hämeessä, 48 prosenttia. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Maakunnittaiset lainakannat vaihtelevat erittäin paljon. Alhaisin lainakanta asukasta kohti oli Pohjois-Karjalassa, euroa/asukas, korkein lainakanta oli Keski-Pohjanmaalla, euroa/asukas. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli asukkaan kunnissa, euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli euroa. Pahin ei vielä ole ohi Vaikka tilanne parantui edellisvuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet.

14 12 Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja, ennakoi Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. KT Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Kuntaliiton hallituksen viime viikolla linjaama kuntatalouden sopeutusohjelma sisältää ehdotuksia vero- ja maksupohjan laajentamiseksi, kunta-valtiosuhteen kehittämiseksi, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi sekä investointien tukemiseksi. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2014 kuntien verotulojen kasvu jää alle toimintamenojen kasvun, sanoo Mäki- Lohiluoma. Kuntien veropohjaa tulee Kuntaliiton mielestä laajentaa kiinteistöverotusta kehittämällä. Kuntien määrä-aikaisesti korotettu yhteisövero-osuus tulee vakiinnuttaa pysyväksi ja mahdollisimman suuri osa verovähennyksistä tulee rahoittaa valtionverosta. Osa pääomaverotuksen tuotosta tulee siirtää kunnille ja lisäksi tulee selvittää ajoneuvo- ja liikenneverotuksen tuoton osittaista siirtoa kunnille. Ratkaisevan tärkeää on, että veroperusteiden korvaamista täysimääräisesti kunnille jatketaan, kuten maan kolme viimeisintä hallitusta ovat tehneet. Maan hallituksen linjauksen mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä siten, että vuoden 2017 toimintamenot vähenevät miljardilla. Kunnille päätetyt tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on arvioitava uudelleen. Kunta- ja sote-rakenneuudistukset on toteutettava kuntia kuullen ja alueelliset olosuhteet huomioon ottaen. Liperin kunnan talouskehitys Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

15 13 Liperin vuosikatteen tulisi olla vähintään 200 euroa/asukas, jolloin vuosikate ylittää poistot ja silloin ei synny alijäämää. Kun ottaa huomioon myös todelliset investointitarpeet vuosikatteen tulisi olla vähintään 250 euroa/asukas. Näillä kriteereillä arvioituna 26 vuodessa kohtuullinen tai hyvä tilinpäätös on tehty 6 kertaa (vähintään 200 /as), välttävä 11 kertaa ( /as) ja heikko (<100 /as) 9 kertaa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 26 vuoden ajanjakson heikoin tulos. Vuoden 2013 tilinpäätös oli ajanjakson neljänneksi paras tulos. Kuvassa näkyy myös kolme talouden romahdusta, joihin ovat vaikuttaneet omalta osaltaan seuraavat valtion toimenpiteet: 1997 valtionosuusuudistus, 2003/2004 valtionosuus ja kunnallisverovähennykset, 2012 valtionosuuksien perusteiden muutos. Liperin kunta on ollut kaikissa uudistuksissa menettäjä. Nettoinvestoinnit= Investointimenoista vähennetään rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot. Kun nettoinvestoinnit ylittävät vuosikatteen, niin investoinnit rahoitetaan lainalla.

16 14 14.Kunnan henkilöstö HENKILÖSTÖORGANISAATIO Johtaminen, osastot, tulosalueet Viranhaltijoista suoraan kunnanhallituksen alainen on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnankamreeri. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnanjohtaja johtaa kunnan henkilöstöorganisaatiota. Kunnanjohtajana toimi Hannele Mikkanen. Henkilöstöorganisaatio jakautuu neljään osastoon jäljempänä mainitun mukaisesti. Osastoa johtaa osastopäällikkö. Toimiala Osasto Osastopäällikkö Keskushallinto Hallinto-osasto Kunnankamreeri Hannu Raninen Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Liisa Naukkarinen Sivistystoimi Sivistysosasto Sivistysjohtaja Arto Jormalainen Tekninen toimi Tekninen osasto Tekninen johtaja Tommi Hirvonen Osastot jaetaan tulosalueisiin. Kunnanjohtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja Lipertek Oy:n toimitusjohtaja Kari Nousiainen. Vuonna 2013 viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosalueiden esimiehet. Henkilöstöresurssit 2012 ja Muutos Kunnanjohtaja Hallinto-osasto 130 Hallinto Maaseutupalvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveysosasto 710 Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalipalvelut Yhteensä Sivistysosasto 400 Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Yhteensä Tekninen osasto 500 Hallinto Tekniset palvelut Maankäyttö ja valvonta Vesihuoltolaitos Yhteensä Yhteensä Luvuissa ovat mukana vakinaiset, määräaikaiset, osa-aikaiset, oppisopimukset ja työllistetyt. Luvuissa eivät ole mukana omaishoitajat.

17 15 15.Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Johtoryhmä valmistelee kunnan riskienhallintapolitiikkaa. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Riskienhallinta on johtamisen osa-alue, jossa suunnitelmallisesti ja jatkuvasti tunnistetaan riskejä, arvioidaan niitä ja tehdään päätöksiä/toimenpiteitä riskien ja niiden vaikutusten poistamiseksi, pienentämiseksi tai siirtämiseksi (vakuutus) sekä perustoimintojen jatkuvuuden varmistaminen siinäkin tapauksessa että jotain tapahtuisi. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. 2.Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet Ohjeiden mukaan kukin toimiala laatii sisäisen valvonnan suunnitelman vuosittain. Sisäisen valvontaa toteutetaan toimialakohtaisesti. Hallinto-osaston vuosittainen sisäinen valvonta 1. Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja maaseutulautakunnalle. 2. Maaseutuviranomaistoimintaa valvovat kansalliset viranomaiset (te-keskus, kuntatarkastus), valtiontalouden tarkastuskeskus ja eu-komission tilituomioistuin sekä eu-komission tarkastus 3. Lomatoimen viranomaistoimintaa ja lomayksikön muuta toiminta valvoo Mela. Viimeisin lomatoimen tarkastus on tehty 2011 syksyllä. 4. Kassat tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa, kirjanpitoaineisto tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä, tilit täsmätään kerran kuukaudessa. Laskujen hyväksymisestä annetaan koko kuntaa koskevat ohjeet vuosittain. 5. Palkan ja muiden korvausten maksamisessa noudatetaan sopimuksia ja kunnan viranomaisen päätöksiä. Palkkasihteerillä ja palkka-asiamiehellä on oikeus palauttaa toimialalta tullut palkkaperuste uudelleen valmisteluun, mikäli palkkaperusteessa havaitaan virheellisyyksiä. Toimialat tarkastavat palkkaperusteiden oikeellisuutta oman sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti. Vuosittain palkkaneuvotteluihin liittyen palkkojen oikeellisuutta tarkkaillaan koko kuntatasolla. Kuntien eläkevakuutus on tarkastanut vuosien palvelussuhderekisterit, KuEL ja VEL maksujen tilitykset (muistio ) 6. Ohjelmistojen käyttöoikeudet haetaan esimiehen allekirjoituksella. Pääkäyttäjät luovat oikeudet. 7. Kunnan johtoryhmän käytössä sisäisen valvonnan muistilista. 8. Osastolle valitaan vuosittain sisäisen valvonnan painopistealue. 9. Talousraportointia, kehittämiskeskusteluja toteutetaan vuosittain. Lisäksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä annetaan koko kuntaa koskevia ohjeita. Sosiaali- ja terveysosaston vuosittainen sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan toteutuminen on todettu sote:n yhteislautakunnan kohdalla. Liperin Sivistystoimen sisäinen valvonta vuonna 2013 Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan niitä toimintatapoja ja prosesseja, joilla varmistetaan Liperin sivistysosaston tavoitteiden mukainen toiminta, resurssien tarkoituksenmukainen ja taloudellinen käyttö niiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvonnan keskeisimmät osa-alueet ovat -operatiivinen johtaminen, mukaan lukien sisäinen raportointi ja kehityskeskustelut -riskienhallinta Operatiivisella johtamisella tarkoitetaan vuosittain tapahtuvaa johtamis-, suunnittelu-,raportointi- ja arviointitoimintaa, jolla huolehditaan strategian toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan toimenpiteillä pyritään -toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen -kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen -erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen -varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon

18 16 Valvonnan tehokkuus perustu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista. Vastuutahoina ovat kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset. Sivistystoimi on kohdentanut sisäistä valvontaansa talousarvion toteutumisen lisäksi henkilöstöhallintoon mm. palkkojen ja matkalaskujen oikeellisuuteen, henkilöstöohjeiden noudattamiseen (täyttöluvat, pelisäännöt) sekä sairauspoissaoloihin. Palkkojen oikeellisuutta on tutkittu palkanlaskennan kanssa pelujen valmistumisen yhteydessä syksyllä sekä pistokokein 2-3 kertaa vuodessa, matkalaskut aina ennen hyväksyntää. Ohjeistusten noudattamisessa tulosyksiköiden esimiehet noudattavat henkilöstöjaoksen hyväksymiä pelisääntöjä. Virkojen ja tehtävien täytössä on noudatettu henkilöstöjaoston päätöstä Tulosyksikön esimiehet ovat toimittaneet kopiot otto-oikeuden piiriin kuuluvista päätöksistään sivistysosastolle. Sivistysosaston talousarvio Tulosyksiköt ovat laatineet toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa sivistystoimen saamaan raamiin perustuen ennen seuraavan toimintavuoden alkua kunnanhallituksen antaman aikataulutuksen mukaisesti. Toimintasuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon myös yksiköiden itsearvioinneissaan havaitsemat kehittämiskohteet. Tulosyksikön johtaja on vastannut parhaansa mukaan siitä, että hänen saamansa budjettivaltuus on käytetty tarkoituksenmukaisesti. Tulosyksiköiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot on sivistyslautakunta hyväksynyt. Budjetin laatimisen periaatteista ja menettelyistä on noudatettu kunnanhallituksen antamia erillisiä ohjeita. Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistysosaston talousarvion ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä. Talousarvio on perustunut Liperin kunnan taloussuunnitelmaan. Toiminnan ja talouden raportointi Sivistysosaston talousarvion toteutumisesta on raportoitu kuukausittain lautakunnalle ja neljännesvuosittain kunnanhallitukselle. Tulosyksiköt ovat raportoineet osastopäällikölle yksiköidensä taloudessaan tapahtuvista muutoksista välittömästi. Kehityskeskustelut Jokainen sivistysosaston henkilökuntaan kuuluva on käynyt vuosittain kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Kunnanjohtajan kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa on asetettu osastopäällikölle tavoitteet toimintakaudeksi. Osastopäällikkö on käynyt tulosyksiköiden esimiesten ja välittömien alaistensa kanssa tavoitteista sopimista varten kehityskeskustelut ja varhaiskasvatuksen vastaavat oman lähiesimiehensä, varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Kehityskeskustelussa on määritelty työntekijän seuraavan vuoden tärkeimmät tehtävät sekä tavoitteet, jotka tukevat sivistysosaston ja toimintayksikön tavoitteiden saavuttamista. Keskustelussa on sovittu myös, millä tavoin työntekijän osaamista tuetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös koulunkäynninohjaajien ja varhaiskasvatuksen ryhmäohjaajien kanssa on käyty ryhmämuotoiset kehityskeskustelut. Riskienhallinta Tavoitteiden toteutumista on arvioitu osana sisäistä valvontaa mm. raportoinnin ja itsearvioinnin yhteydessä. Osastopäällikkö vastaa sivistysosaston riskienhallinnan toimeenpanosta ja hänelle on raportoitu sen toteutumisesta. Tulosyksikön esimies vastaa siitä, että yksikön operatiivisten tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan apuvälineenä käytetään mm. RiskiArvi ohjelmaa. Riskienhallintaprosessi sisältää seuraavat vaiheet: -Tunnistaminen ja arviointi -Toimenpiteiden määritys -Raportointi -Seuranta Tunnistetut riskit on arvioitu suhteessa niiden vaikutuksiin ja todennäköisyyteen. Merkittävimpien riskien osalta on määritetty toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä kunkin riskin osalta henkilö, joka on vastuussa toimenpiteiden toteuttamisesta. Arviointi, toimenpiteet ja vastuut on dokumentoitu yhdenmukaisella tavalla RiskiArviin.

19 17 Teknisen osaston sisäisen valvonnan kertomus vuodelta Lautakunnan päätöksen mukaisesti tulosyksikkökohtainen määrärahojen ja tavoitteiden toteumatilanne annettu tiedoksi lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle/valtuustolle (ETP1 ja ETP2, toimintakertomus). Lisäksi lautakunnalle jaettu kokousten yhteydessä määrärahojen toteutumaraportti. 2. Palkanlaskennan oikeellisuus suoritettu kerran vuodessa pistokokein n. 10 % henkilöstöstä. Raportti toimitettu tarkastuslautakunnalle erillisenä. 3. Säännöllisinä vuosittaisina toimenpiteinä käteiskassojen tarkastus, irtaimiston tarkastus ja kehittämiskeskustelut koko henkilöstön kanssa. 4. Varaston inventaario suoritettu (LVI-katastrofivarasto) ja annettu tiedoksi tekniselle lautakunnalle. 5. Laskutuksessa ja perinnässä noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä laskutus- ja perintäohjeita. Lisäksi noudatettu seuraavia teknisen osaston edellisiä täydentäviä laskutus- ja perintäohjeita: - Vastaavat laskuttajat tulostavat kuukausittain laskulajeittain AVOIMET LASKUT lista kunkin laskulajinvastuulliselle tulosyksikön esimiehelle, joka toimii hallintosäännön 50 mukaisen toimivaltuuden puitteissa jatkotoimien osalta. (= vastaa tulosyksikkönsä tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä) - Vastaava menettely on voimassa myös perinnän valvonnan listojen kanssa. - Vastaavat laskuttajat pitävät yllä luetteloa ulosotossa olevista saatavista. - Osastopäällikkö tarkastaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä laskutus ja perintäkansion kohtien 1, 2 ja 3 täytäntöönpanot. 6. Voimassa olevat vakuudet annettu tiedoksi lautakunnalle neljännesvuosittain näin varmistettu vakuuksien ajan tasalla pysyminen. 7. Vakuutusturva käyty läpi vakuutuspalaverissa vakuutusyhtiön kanssa. 8. Merkittävimpien sopimuskumppaneiden kanssa vuosipalaverit sopimusten ajan tasalla pitämiseksi (auraus-, lämmöntoimitus- tilojen vuokraus-kiinteistönhoitosopimukset, yksityistieasioiden hoito ym.). 9. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset olleet nähtävillä lautakunnan päättämällä tavalla, viranhaltijapäätökset annettu tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja esimiehelle 10. Tulosyksiköiden viikkosuunnitelmien ja toteutuneen viikko-ohjelman viikottainen laadinta ja sen myötä tehtävien seuranta. 11. Ohjelmistojen käyttöoikeudet haetaan esimiehen allekirjoituksella. Pääkäyttäjät luovat oikeudet. Tekninen johtaja on antanut sisäisen valvonnan ohjeen henkilöstölle ja tiedoksi lautakunnalle. Koko kuntaa koskevan sisäisen valvonnan teknistä toteuttamista ovat helpottaneet vuonna 2009 käyttöönotetut henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon raportointijärjestelmät ja ohjelmistojen muut ominaisuudet. Lisäksi seudullinen it-verkkoon ja ohjelmistoihin liittyvä käyttöoikeuksien tekninen hallinta on parantunut. Sisäisen valvonnan toteuttamisen raportointia kehitetään edelleen. Vuoden 2013 osalta voidaan todeta, että toimialoilla ei ollut erikseen raportoitavaa.

20 18 Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanjohtaja seuraa kuntaenemmistöisten tai kunnan määräysvallassa toimivien yhteisöjen toimintaa ja tarvittaessa raportoi yhteisöjen toiminnasta kunnanhallitusta. Yhtiöiden osalta ei ollut erikseen raportoitavaa.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot