Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu"

Transkriptio

1 Tasekirja 2013 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2

3 1 LIPERIN KUNNAN TASEKIRJA 2013 A. Tilinpäätössäännökset 3 B. Tilinpäätösasiakirjat 3 C. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11.Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 15 2.Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 31.Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus 20 4.Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot-ja menot 23 6.Kuntakonsernin toiminta ja rahoitus 61.Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 71.Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 32 D. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 11.Valtuustokauden kuntastrategian taloustavoitteet Toimialojen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen

4 2 E. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat F. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT G. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 142 H. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 143

5 3 A. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 ). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 ). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KuntaL 68 a ). Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 ). Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisessa. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. B. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (KPL 3:8 ja 13 ). Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus.

6 4 C. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11. Kunnanjohtajan katsaus Työn täyteinen vuosi 2013 Vuosi 2013 jää mieliimme työntäyteisenä vuotena. Paitsi uuden valtuustokauden alku, joka tarkoitti kouluttautumista ja uusiin asioihin perehtymistä niin myös talouden tasapainottamisen, kuntajakoselvityksen, lomautusten, OkuLI:n sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan purun ja yläkouluratkaisuvalmistelujen sekä uuden terveyskeskuksen suunnittelun merkeissä työtä on piisannut. Varsinkin syksy oli kuormittava niin luottamushenkilöille toimielimissä kuin eri asioiden valmistelusta vastaaville viranhaltijoille. Kuntajakoselvitykseen osallistuivat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi ja Outokumpu. Joensuun ympäristökunnat tekivät valtuustoissaan kielteiset päätökset kuntaliitoksesta vuoden 2014 alussa. Kuntajakoselvityksessä Liperin kunnan erityisenä talouspoikkeama tuli esille Liperin perusopetuksen kalleus, mikä on ollut tiedossamme, mutta tarvittavia päätöksiä kouluverkoston osalta ei ole ollut valmiutta tehdä aikaisemmin. Talousarvio vuodelle 2013 jouduttiin avaamaan heti vuoden alkajaiseksi. Taloustyöryhmä työskenteli suhteellisen tiiviisti. Ennakoitu kumulatiivinen alijäämänäkymä oli silloisella kulurakenteella -8.8 M vuoden 2013 lopussa. Korjausliike saatiin aikaiseksi. Vuoden 2013 tulos on 5.7 M parempi kuin ennakoitiin. Henkilöstökuluissa saatiin n. 2.4 M :n säästöt talousarvioon nähden. Henkilöstökulut olivat -2,0 % pienemmät kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä. Säästöt muodostuivat palvelurakenneuudistuksista (keskittämiset, kouluratkaisut), lomautuksista, talkoovapaista, sijaisuuskarsinnoista sekä määräaikaisia tehtäviä jätettiin täyttämättä, samoin kuin vapautuneita tehtäviä jätettiin täyttämättä. Toimintakate oli 60 M, joka on -0.3 % pienempi kuin vuonna Vuosikate oli 3.7 M poistojen ollessa n. 2.3 M. Ylijäämää muodostui n. 1.6M. Kumulatiivinen alijäämä supistui vuoden kuluessa alkuperäisen talousarvion 8.8 M :sta 3.2 M :oon. Valtionosuudet kasvoivat 2.1 M, johon sisältyy 1.25 M :n harkinnanvarainen valtionavustus. Verotulokehitys oli n. 11% eli kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden 3.6M. Vuoteen 2013 sisältyi ylimääräisiä tilityksiä, jotka ovat vuoden 2014 tilityksistä poissa. Liperin kunnan laina oli vuoden vaihteessa n /asukas (2518 /as/ 2012). Lakimuutokset lausunnoilla ja valmistelussa Kesällä 2013 voimaan tulleen Kuntarakennelain (Kuntajakolaki 1698/2009 muutettu) mukaan kunnalle tulee kuntajakolain mukainen selvitystarve mm. silloin, jos kunnan taloudessa alittuu neljä kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 / asukas viimeisessä tilinpäätöksessä sekä alijäämää on toiseksi ja kolmanneksi viimeisissä tilinpäätöksissä. Liperissä alijäämän osalta tilannetta saatiin tilinpäätöksessä 2013 korjattua. Parhaillaan on kuitenkin kunnissa lausunnolla em. Kuntarakennelakiin liittyvä muutosesitys. Muutosesityksessä erityiseen kuntajakoselvitykseen joutuisivat kaupunkiseutuperusteet täyttävät kunnat, jotka sijaitsevat vähintään asukkaan työssäkäyntialueella. Mikäli viidestä perusteesta täyttyy neljä, kunnat joutuisivat erityiseen kuntajakoselvitykseen. Esityksen mukaiset perusteet ovat; työssäkäyntiperuste, lähitaajamaperuste, työpaikkaomavaraisuusperuste, asuntomarkkinaperuste ja alueen taloudellinen eriytymisperuste. Työssäkäyntiperuste täyttyy, mikäli väh. 40% työssä käyvästä työvoimasta käy kunnan ulkopuolella työssä (Liperi 41,17). Lähitaajamaperuste tarkoittaa taajama-aluetta, joka sijaitsee enintään kolmen kilometrin etäisyydellä kaupunkiseudun keskustaajaman reunasta (Jns-Ylämylly). Työpaikkaomavaraisuusperuste alle 80% (Liperi 67,2) tarkoittaa kunnan työpaikkojen lukumäärän suhdetta kunnan alueella asuvaan työlliseen työvoimaan nähden. Asuntomarkkinaperuste yli 40%, täyttyisi, jos kunnan kaikista tulo- ja lähtömuutoista yli 40 % tapahtuu kunnan ja työssäkäyntialueen keskuskunnan välillä. Liperissä 52,2%. Viides peruste on alueen taloudellinen eriytymisperuste (yli /asukas/vuosi, joka laskettaisiin kunnan lähtö- ja tulomuuttajien kaikkien verotettavien tulojen erotuksen

7 5 (tulokertymän) perusteella. Kun tulokertymä on positiivinen, kunta hyötyy muuttoliikkeestä. Arviossa otettaisiin huomioon viiden edellisen verovuoden tiedot ja niistä laskettaisiin keskiarvo. Liperissä 224,3 / asukas. Liperissä täyttyisi em. kriteereistä kaikki viisi, Kontiolahdella neljä viidestä (talouden eriytymisperuste ei täyty). Vuoden 2015 alusta voimaan tulevasta valtionosuusuudistuksesta saatiin ennakkolaskelmat hieman ennen vuoden vaihdetta. Lausuntoa annetaan myös tästä lakiuudistuksesta huhtikuussa Uudistuksen kautta pyritään kuntien näkökulmasta reaaliaikaisempaan tulorahoitukseen kuin aikaisempina vuosina. Liperin osalta vuoden 2014 leikkaus kompensoituu näillä näkymin vuoden 2015 vastaavana tulona. Eli uudistuksen rakenne ei aiheuta suuriakaan muutoksia, muutokset tulevat vuosittaisista väestömuutoksista. Menneen vuoden aikana purkautui Paras -lainsäädännön mukainen OkuLi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue noin asukkaan alueella. Vuoden aikana työryhmissä työstettiin ja käytiin vuoropuhelua maakunnallisesta sote- yhteistoiminta-alueesta. Laki sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta edellyttää laajoja, vähintään asukaan yhteistoiminta-alueita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kynnyskysymykseksi näyttää muodostuvan maakunnassamme hallinnon rakenne, toteutuuko maakunnallinen sote-yhteistoiminta-alue vastuukuntamallilla vai kuntayhtymämallilla? Kunnat ovat lausuneet asiasta vuoden 2014 puolella. Investoinnit Uusia talonrakennuskohteita vuoden 2013 aikana oli vain Lautasuon päiväkoti, joka vihittiin käyttöön alkusyksystä ministeri Susanna Huovisen vieraillessa Liperissä. Kunnallistekniikkaan panostettiin vajaalla 2 M :lla. Vanhan kunnantalon julkisivu muuttui vuoden aikana edustavaksi uusien ikkunoiden ja uuden ulkoverhouksen myötä. Viinijärvelle rakennettiin uusi tekonurmi pesäpallokentälle ja vanha nurmi siirrettiin Jyrin pallokentälle. Pärnävaaran urheilukeskus siirtyi viime vuoden aikana kokonaan Joensuun kaupungin omistukseen. Liperin kunta tukee keskuksen ylläpitokustannuksia sopimuksen mukaisesti vuosittain 35 %:lla. Vanhaan terveyskeskukseen tehtiin vuoden aikana erilaisia korjaavia toimenpiteitä. Yleinen kehitys Vuonna 2012 Liperin kunnan väestön nettolisäys oli reilut 100 henkilöä, kun taas vuoden 2013 ennakkotiedon mukaan nettolisäys on 0 asukasluvun ollessa vuoden vaiheessa Liperissä syntyneiden (147) lasten määrä oli samaa luokkaa kuin edellisvuonna (143) ja se oli 41 enemmän kuin kuolleiden määrä, joka oli 106. Tulo- ja lähtömuutossa tapahtui sen sijaan muutos, jonka kokonaisvaikutus (kuntien välinen muutto + maahan muutto / maasta muutto) oli negatiivinen -41 henkilöä. Liperi on nyt maakunnan kolmanneksi suurin kunta. Toimialakuulumisia Sivistystoimi Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion nettosummaksi vahvistettiin Raamissa ei pysytty. Sivistyslautakunta velvoitettiin tekemään leikkauksia talousarvioonsa ja se esitti toukokuussa muutoksia talousarvioonsa yhteensä Leikkaukset osoittautuivat liian optimistisiksi, joten lokakuussa lautakunta arvioi määrärahatarvetta uudelleen ja esitti lisämäärärahan riittävän loppuvuodeksi. Loppuvuosi ei toteutunut odotusten mukaisesti vaan ylitystä tuli vielä 1,4 % loppusumman ollessa Tilinpäätös osoittaa perusopetuksen säästötarpeen vajaan 1M / vuositasolla. Kasvua tilinpäätösten välillä oli + 0,23%. Sivistystoimessa talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma sisälsi kahden kyläkoulun lakkautumisen. Vaivion koulun oppilaat siirtyivät Ylämyllyn kouluun syksystä 2013, samoin Ristin koulun oppilaat siirtyivät Liperin ja Viinijärven kouluille. Syksyllä 2013 tehtiin laaja yläkouluselvitys, joka sisälsi myös kyläkoulujen osuuden. Talousarvion 2014 yhteydessä valtuusto teki yläkoulujen yhdistämistä linjaavan päätöksen, samoin kuin Käsämän koulun lakkautusta linjaavan päätöksen. Yläkouluselvityksessä tuli vaihto-ehtoisia koulurakennevaihtoehtoja 16 erilaista vaihtoehtoa kustannuslaskelmineen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella tehtiin isoja rakenteellisia muutoksia. Tuntiperusteinen maksujärjestelmä ja lomaaikojen hyvityskäytännöt otettiin käyttöön koko tulosalueelle. Perheet järjestivät loma-aikoina paljon lasten hoitoa

8 6 itse, kun kyseinen aika hyvitettiin päivähoitomaksussa. Vapautuvan henkilökunnan oli mahdollista siirtyä työskentelemään loma-aikoina sosiaali- ja terveystoimeen tai ottaa vastaava aika palkatonta työlomaa. Toinen rakenteellinen muutos, sisarusryhmät, alkoivat tuottaa tulosta. Uudella rakenteella vuoden aikana paikkoja vapautui ryhmistä lapsen täytettyä 3 vuotta. Näin paikat olivat ympäri vuoden tehokkaassa käytössä asetuksen määrittelemän suhdeluvun puitteissa. Kaikilla edellä mainituilla rakenteellisilla muutoksilla varhaiskasvatus toteutti toimintaansa yli edullisemmin verrattuna vuoteen 2012, vaikka lasten määrä kasvoi loppuvuodesta noin 30 lapsella. Toukokuussa Puolukat päiväkoti lopetti toimintansa ja huhtikuussa Lautasuon päiväkoti aloitti uusissa peruskorjatuissa tiloissa. Perusopetuksen iltapäivätoiminta siirrettiin syksyllä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen tulosalueelle. Vapaa-aikatoimessa merkittävin muutos viime vuonna oli vapaa-aikaohjaajan siirtyminen nuorisotyöstä kokoaikaiseksi kulttuuritoiminnan tekijäksi. Hänen tilalleen nuorisotyöhön palkattiin osa-aikainen ohjaaja, jonka tehtävänä on kirkonkylän nuorisotalotoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pyrittiin vaikuttamaan nuorten Etsivä -hankkeen avulla. Syyskuun alusta alkaen Liperin etsivän työpanos suuntautui kokonaan liperiläisiin nuoriin. Joensuun Nuorisoverstas järjesti liperiläisille nuorille työpajapalvelut, joihin sijoitettiin vuoden aikana 14 liperiläistä nuorta. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta / Liperin sote Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan talouden tasapainottamisen strategiset linjaukset ovat olleet laitoshoidon purkaminen, ostopalvelun muuttaminen omaksi toiminnaksi ja väestön palvelutarpeen mukainen keskittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta on kehittänyt palvelutuotantoaan johdonmukaisesti alueen palvelutarpeet ja kuntatalous huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalveluissa oman toiminnan muutos tilinpäätöksestä 2012 oli -2.8% eli 1.6 M pienempi kuin edellisvuonna. OkuLi:n sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta sai SHQS laatuohjelman laaduntunnustuksen syksyllä Yhteistoiminnan purku ja Outokummun sote-palveluiden liittäminen Joensuuhun työllisti vuoden 2013 aikana merkittävästi erityisesti Liperin sote-esimiehiä. Samanaikaisesti käynnissä olivat Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentaminen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteet kaikilla tasoilla. Lomautukset ja palkattomat työlomat käynnistyivät kesän / syksyn aikana ja jatkuivat koko loppuvuoden. Terveyspalveluissa Ylämyllyn lääkäreiden vastaanotto otettiin omaksi toiminnaksi vuoden 2013 alkupuoliskolla. Palvelun keskittämistoimenpiteisiin Liperin kirkonkylään jouduttiin nopeutetussa aikataulussa lomautusten, lääkäripulan sekä vanhan terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Sairaanhoitajien vastaanottoa lisättiin vuoden aikana. OkuLI yhteistoiminta-alueen ylilääkäri jäi vuoden aikana eläkkeelle. Uuden ylilääkärin rekrytointia on edelleen jatkettu. Terveyspalveluiden henkilökunta osallistui erilaisissa työryhmissään tiiviisti uuden terveyskeskuksen suunnitteluun. Vanhustyössä Liperin laitoshoidon 7 paikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi alkaen. Syksyllä perustettiin pieni pienryhmäkoti Liperin kirkonkylään vuokrataloyhtiön huoneistoon. Otettiin käyttöön seudullinen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja tuetun kotiin annettavan palvelun palveluseteli. Ikäihmisten kotona asumisen edistämistä on kehitetty monin eri tavoin mm. hankkeiden (Voimaan vanhuuteen), yhdistysyhteistyön ja omaishoidon edistämistoimenpiteiden avulla. Sosiaalipalveluissa perhetyö on ollut keskiössä. Perhetyötä tehdään lastensuojelussa, neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa. Sosiaalityö on tänä päivänä yhteistyön tekemistä perheiden kanssa eri verkostoissa riippuen perheen palvelutarpeen luonteesta. Lapsia oli huostassa vuoden lopussa 37. Verson käyttöaste oli 90%. Aikuissosiaalityössä korostuu vuoden 2013 alusta yhteispalvelun laajentuminen KELA:n ja työvoimapalveluiden kanssa. Yhteisiä asiakkuuksia on keskimäärin 100/kuukausi. Asiakkuudet ovat lisääntyneet sekä asiakkaiden huolet moninaistuneet.

9 7 Teknisen lautakunnan valtuustosidonnainen toimintakate on hyväksyttyä budjetointia reilut parempi. Tulos muodostui erityisesti teknisten palveluiden ja maankäytön ennakoitua paremmista tuloista, yhteensä vajaat Vuoden 2013 aikana saatiin myytyä mm. Viinijärven hammaslääkäritalo, Ylämyllyltä Myllärin kiinteistöstä kunnan osuus sekä tonttien myyntituloa ennakoitua paremmin. Sekä ulkoiset että sisäiset vuokrat kasvoivat. Palvelujen ostoissa koko toimiala tinki Vuonna 2013 rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 314 kpl, näistä ok-taloja 39 kpl, paritaloja 8 kpl ja rivitaloja 0 kpl. Haja-asutusalueen rakennusosuuden enemmyys oli 59% / 41%. Lomarakennuksiin myönnettiin lupia 12 kpl ja käyttötarkoituksen muutoksia lomarakennuksesta vakituiseksi asunnoksi tehtiin viisi kappaletta, edellisvuonna käyttötarkoituksen muutoksia oli 11 kpl. Vertailun vuoksi vuonna 2012 rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 311 kpl, joista ok-taloja 38 kpl, paritaloja 5 kpl ja rivitaloja 3 kpl ja kerrostaloja 0 kpl. Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Pohjois-Karjalassa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 796 henkilöä (6,8 %) enemmän kuin joulukuussa Marraskuun lopusta työttömien määrä lisääntyi henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa 16,7 %. Liperin työvoimasta 5755 työttömyysaste oli 13.3%, mikä tarkoittaa 763 työtöntä henkilöä. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 30 nuorta ja alle 25-vuotiaita 108 nuorta. Nuorten työttömyyteen liittyy yleensä lyhytaikaisuus ja Joensuun kaupunkiseudulla työttömät nuoret ovat yleensä koulutetumpia kuin muussa maakunnassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 177. Valmisteilla on laki, jonka mukaan jo 300 päivää työttöminä olleet tulevat kuntien sakkopäivämaksujen piiriin, mikä lisää kuntien velvoitteita aikaisemmasta. Joensuun seudun maaseutupalvelut aloittivat toimintansa Yhteistoiminta-alueen muodostavat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi. Liperi toimii vastuukuntana. Henkilöstöön on kuulunut viisi maaseutuasiamiestä, kuusi toimistosihteeriä, yksi maaseutusihteeri sekä maaseutujohtaja (10,2 htv). Lomituspalveluissa henkilöstömäärä on 5,5 lomasihteeriä, johtava lomittaja ja vakituista lomittajahenkilöstöä 108. Seudullisen yksikön, jossa ovat sekä maaseutuhallintopalvelut että lomituspalvelut, toiminnan laajuutta kuvaavat seuraavat vuoden 2013 toteuman tunnusluvut: - Suoria maatilatalouden tukia saaneita tiloja oli 1307, joille maksettiin euromääräisesti tukea n. 36M. - Sukupolven vaihdoksia toteutui 25 kpl, mikä oli 10 enemmän kuin ennakoitiin. - Maitotilatalouden tuottama maidon kokonaismäärä laski 60,3 ML:aan. - Tilojen saamat investointituet jäivät 4.8M :oon, mikä oli puolet pienempi kuin ennakoitiin. Navettojen uusinvestointeja toteutui noin 10 kpl (sis. kokonaan uudet navetat, peruskorjaus- ja laajennuskohteet) - Uusia yrityksiä syntyi ilahduttavasti 23 kpl ja uusia työpaikkoja syntyi maaseudun yrityksiin 52 kpl. - Maatalousyrittäjien lomituspäiviä toteutui kaikkiaan päivää, mikä on noin 1000 päivää vähemmän kuin edellisvuonna vuosilomalomituksen noustessa päivällä käyttäjää kohti keskimäärin. - Leader-hankkeita 31 kpl. Liperin osalta tukia hakeneita tiloja oli 308 tilaan, mikä on yhdeksän tilaa vähemmän kuin edellisvuonna. Peltojen keskipinta-ala/ tila kasvoi ollen 41,68 ha. Lypsykarjatiloista tuotantonsa lopetti 9 tilaa lypsykarjatilamäärän ollessa 80 vuoden lopussa. Maidon kokonaistuotantomäärä lopettaneista tiloista huolimatta kasvoi litraa edellisvuoteen nähden. Tämä noudattelee valtakunnallista 1,5 %:n tuotannon nousua. Liperissä ei uusia lypsykarjatilainvestointeja toteutunut, mutta sen sijaan kolmea kohdetta peruskorjattiin ja laajennettiin. Myöskään naudanlihatuotantopuolella ei ollut uusia investointeja. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin Liperissä 8 kpl. Luomutilojen

10 8 lukumäärä väheni kolmella, mutta luomusopimuksen mukainen pinta-ala kasvoi 450 ha ollen 1868 ha. Leaderista rahoitettiin Liperiin kuusi hanketta avustuksien yhteismäärän ollessa n Maaseudun pienyritysrahoituspuolella yritysinvestointi ja kehittämiskohteita oli yhteensä 11 kpl. Uusia yrityksiä käynnistettiin 5 kpl. Investoinnit loivat uusia työpaikkoja 14 kpl. Investointeihin saatiin Liperiin tukea n. 1.1M. Josekin yritysneuvonta palveli 1611 asiakasta Joensuun seudulla vuonna Heidän kanssa oli 4139 eri tapahtumaa. Nämä tapahtumat tarkoittavat pääosin tapaamisia ja erilaisia yhteydenottoja asiakkaaseen tai asiakkailta. Uusien asiakkaiden osuus on kasvanut ollen 39% kokonaisasiakasmäärästä. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakasmäärä on kasvanut 13%. Tapahtumien määrä on kasvanut vielä suhteessa enemmän eli jokaista asiakasta kohden on likimain 2,6 tapaamista tai yhteydenottoa. Yritysten tarvitsemista palveluista suosituimmat ovat aloittavien yritysten neuvonta, kehittämispalvelu, joka tarkoittaa erilaisten kehitys- ja rahoitussuunnitelmien laatimista, omistajanvaihdospalvelu eli yrityksen myymisessä tai ostamisessa neuvonta ja yleinen yritysneuvonta. Nämä asiakastarpeet muodostavat 95% kaikista asiakkuuksista. Omistajanvaihdosneuvonta jatkaa palveluna kasvuaan. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 25%. Tämä kasvu on osittain Pohjois-Karjalan yrittäjien aktivointihankkeen aikaansaannosta ja toisaalta tehostuneen yrityspörssin seurausta. Kehittämispalveluiden kysyntä on kasvanut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna noin 13%. Yrittäjien eläköityminen alkaa näkyä yhä enenevässä määrin palvelun kysyntänä. Liperin kunnassa palveltiin ja oltiin muulla tavalla yhteydessä 152 asiakkaaseen. Näistä 41% oli yritystoimintaa suunnittelevia tai yrityksen perustajia, 27% toimintaansa jollain tavoin kehittäviä yrityksiä ja 16% liittyi yritysten ostamiseen tai myymiseen. Yrityksiä perustettiin 52 kappaletta ja lopetettiin 18 kappaletta. Yritysten määrän nettolisäys oli 34 kappaletta. Teollisia työpaikkoja vuonna 2013 oli 495 kappaletta. Yhteenvetona voi todeta neuvonnan vaativuuden kohonneen. Yksittäisen asiakkaan kanssa joudutaan tapaamaan useamman kerran ja käsiteltävät kysymykset ovat vaikeampia. Myös yritysten kehittämishankkeiden suunnittelu vaatii useampia tapaamisia. Tämä selittää osittain tapaamismäärien kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Elinkeinotoimikunta kokoontui lähes kuukausittain, lukuun ottamatta kesäaikaa. Toimikunta toteutti kokoustensa yhteydessä yritysvierailuja. Suunnitteilla olevia investointeja aikajaksolle on Liperiin noin 17 M :n edestä (tieto Josek Oy; elinkeinoilta). Loppuvuodesta 2013 Lipertekin toimesta käynnistyi kahden yritysinvestoinnin suunnittelu Ylämyllylle. Kunnan omistaman yhtiön lainan takauspäätökset tehtiin helmikuun 2014 valtuustossa. Lopuksi Vuosi 2013 oli selvitysten ja rakenteiden tarkistuksen vuosi. Tilannetietoisuus on entisestään parantunut niin kuntalaisilla, luottamushenkilöillä kuin henkilöstöllä. Joensuun seudun kunnissa ollaan yhteisessä veneessä palvelurakenteiden tarkistuksissa. Liperissä palvelurakenteissa tehtyjen ratkaisujen jälkeen tilannetta voidaan pitää suhteellisen hyvänä. Raskaita ja osittain kirveleviä päätöksiä on pitänyt tehdä taloutemme eteen. Ja jos itsenäisyyttämme horjutetaan pakkotoimenpiteillä (ns. pakkolaki ), on palvelurakenteemme kuntamme alueella väestön palvelutarve huomioiden hyvä. Terveyskeskusinvestoinnin jälkeen on kuntamme alueella investoinnit nykylainsäädännön velvoitteilla toteutettu. Tulevina vuosina on painopiste kiinteistöjen peruskorjauksissa ja liikenneinfrassa. Meillä on siis syytä uskoa Liperissä vahvaan peruskuntarakenteeseen omalla väestöpohjallamme. Meillä on tulevaisuuden tekemisen avaimet omissa taskuissamme. Tarvitsemme kuntamme eri alueilla asuvia kuntalaisia yhdessä tekemään ja yhdessä näkymään. Yhdistysillassa vetosinkin meidän aktiivisten yhdistysten voimaan ja uudenlaisten yhteistyömuotojen mahdollisuuteen! Liperissä Hannele Mikkanen kunnanjohtaja

11 9 12.Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaation perustehtävä: Kunnan luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perustehtävänä on toteuttaa valtuuston hyväksymiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Toiminnan päämääränä on tuloksellisuus, joka käsittää sekä hyvän palvelutason että tehokkuuden. Liperin kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Lipertek Oy, muut yhtiöt Kunnanjohtaja Keskushallinto Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Tekninen toimi Keskusvaaliltk Maaseutultk Sosiaali- ja terveysltk Sivistysltk Tekninen ltk ja jaos Hallinto-osasto Kunnankamreeri Sosiaali-ja terveysosasto Sosiaali-ja terveysjohtaja Sivistysosasto Sivistysjohtaja Tekninen osasto Tekninen johtaja LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Valtuusto Valtuuston kokoonpano on toimikaudelle Valtuuston puheenjohtaja Eero Reijonen KESK Valtuuston I varapuheenjohtaja Tiina Tikka PS Valtuuston II varapuheenjohtaja Sanna Parkkinen SDP Valtuutetut Gröhn Marja-Leena, PS Hakulinen Pauli, KESK Hartikainen Mikko, PS Hoppa Helinä, KESK Huikuri Juha-Pekka, PS Huikuri Pekka, SDP Huohvanainen Kauko, Liperiin sit. Jetsonen Anne, SDP Karjalainen Mira, KESK Keronen Jari, PS Kivivuori Marja-Leena, SDP Koppinen Kirsi, KESK Koskinen Tuomas, KOK Kosonen Juha, KOK Kuittinen Tero, SDP Kummunmäki Juhani, PS Kärki Piritta, PS Laeslehto Tuula, KESK Lappalainen Riitta, KESK Mustonen Tapio, SDP Mutanen Pirkko, KESK Nylund Pertti, PS Pakarinen Tuula, SDP Pietarinen Päivi, PS Piironen Kauko, KESK Piironen Vesa, KESK Pitkänen Jorma, KESK Ratilainen Jouko, KOK Räty Nina, KOK Sallinen Jussi, KESK Silvennoinen Maija, KD Simonen Jorma, SDP

12 10 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Tilintarkastaja Sallinen Jussi Tikka Tiina Koskinen Tuomas Laeslehto Tuula Taijala Matti Wiren Vappu BDO Audiator Oy Kunnanhallitus Puheenjohtaja Gröhn Marja-Leena, PS Varapuheenjohtaja Mutanen Pirkko KESK Jäsenet Hakulinen Pauli KESK Keronen Jari PS Kivivuori Marja-Leena SDP Koppinen Kirsi KESK Kosonen Juha KOK Kuittinen Tero SDP Kummunmäki Juhani PS Henkilöstöjaosto Puheenjohtaja Kuittinen Tero SDP Varapuheenjohtaja Kärki Piritta PS Jäsenet Mutanen Pirkko KESK Lautakunnat ja puheenjohtajat : Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) Puheenjohtaja Alava Annu Varapuheenjohtaja Veli-Matti Räty Maaseutulautakunta (7 jäsentä) Puheenjohtaja Hyvärinen Pirkko (Liperi) Yhteislautakunta Varapuheenjohtaja Holopainen Hannu Sivistyslautakunta (9 jäsentä) Puheenjohtaja Karjalainen Mira Varapuheenjohtaja Kärki Piritta Tekninen lautakunta (9 jäsentä) Puheenjohtaja Nylund Pertti Varapuheenjohtaja Piironen Kauko Tekninen lautakunta/lupajaos (4 jäsentä) Puheenjohtaja Piironen Kauko Varapuheenjohtaja Nevalainen Susanna Sosiaali- ja terveyslautakunta (13 jäsentä) Puheenjohtaja Kuokkanen Tuomo (Outokumpu) (OKULI yhteislautakunta 2013) Varapuheenjohtaja Huikuri Pekka (Liperi) ( Liperin sosiaali- ja terveysltk) Puheenjohtaja Pekka Huikuri Varapuheenjohtaja Riitta Lappalainen

13 11 13.Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien vuoden 2013 tilinpäätösarviot: Kunnat sopeuttaneet talouttaan määrätietoisesti (Kuntaliitto tiedottaa ): Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Tulos on merkittävä. Kunnilta on vaadittu suurta määrätietoisuutta tuloksen aikaansaamiseksi, sillä kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien oma-aloitteinen, tiukka taloudenpito, analysoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Tilinpäätösten vuoden 2013 ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Näin ollen tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle, muistuttaa Mäki- Lohiluoma. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvussa Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kanta-Hämeessä oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 131 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Päijät-Hämeessä, 48 prosenttia. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Maakunnittaiset lainakannat vaihtelevat erittäin paljon. Alhaisin lainakanta asukasta kohti oli Pohjois-Karjalassa, euroa/asukas, korkein lainakanta oli Keski-Pohjanmaalla, euroa/asukas. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli asukkaan kunnissa, euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli euroa. Pahin ei vielä ole ohi Vaikka tilanne parantui edellisvuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet.

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot