Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu"

Transkriptio

1 Tasekirja 2013 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2

3 1 LIPERIN KUNNAN TASEKIRJA 2013 A. Tilinpäätössäännökset 3 B. Tilinpäätösasiakirjat 3 C. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11.Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 15 2.Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 31.Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus 20 4.Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot-ja menot 23 6.Kuntakonsernin toiminta ja rahoitus 61.Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 71.Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 32 D. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 11.Valtuustokauden kuntastrategian taloustavoitteet Toimialojen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen

4 2 E. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat F. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT G. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 142 H. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 143

5 3 A. TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 ). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 ). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KuntaL 68 a ). Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 ). Lisäksi kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisessa. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. B. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (KPL 3:8 ja 13 ). Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus.

6 4 C. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 11. Kunnanjohtajan katsaus Työn täyteinen vuosi 2013 Vuosi 2013 jää mieliimme työntäyteisenä vuotena. Paitsi uuden valtuustokauden alku, joka tarkoitti kouluttautumista ja uusiin asioihin perehtymistä niin myös talouden tasapainottamisen, kuntajakoselvityksen, lomautusten, OkuLI:n sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan purun ja yläkouluratkaisuvalmistelujen sekä uuden terveyskeskuksen suunnittelun merkeissä työtä on piisannut. Varsinkin syksy oli kuormittava niin luottamushenkilöille toimielimissä kuin eri asioiden valmistelusta vastaaville viranhaltijoille. Kuntajakoselvitykseen osallistuivat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi ja Outokumpu. Joensuun ympäristökunnat tekivät valtuustoissaan kielteiset päätökset kuntaliitoksesta vuoden 2014 alussa. Kuntajakoselvityksessä Liperin kunnan erityisenä talouspoikkeama tuli esille Liperin perusopetuksen kalleus, mikä on ollut tiedossamme, mutta tarvittavia päätöksiä kouluverkoston osalta ei ole ollut valmiutta tehdä aikaisemmin. Talousarvio vuodelle 2013 jouduttiin avaamaan heti vuoden alkajaiseksi. Taloustyöryhmä työskenteli suhteellisen tiiviisti. Ennakoitu kumulatiivinen alijäämänäkymä oli silloisella kulurakenteella -8.8 M vuoden 2013 lopussa. Korjausliike saatiin aikaiseksi. Vuoden 2013 tulos on 5.7 M parempi kuin ennakoitiin. Henkilöstökuluissa saatiin n. 2.4 M :n säästöt talousarvioon nähden. Henkilöstökulut olivat -2,0 % pienemmät kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä. Säästöt muodostuivat palvelurakenneuudistuksista (keskittämiset, kouluratkaisut), lomautuksista, talkoovapaista, sijaisuuskarsinnoista sekä määräaikaisia tehtäviä jätettiin täyttämättä, samoin kuin vapautuneita tehtäviä jätettiin täyttämättä. Toimintakate oli 60 M, joka on -0.3 % pienempi kuin vuonna Vuosikate oli 3.7 M poistojen ollessa n. 2.3 M. Ylijäämää muodostui n. 1.6M. Kumulatiivinen alijäämä supistui vuoden kuluessa alkuperäisen talousarvion 8.8 M :sta 3.2 M :oon. Valtionosuudet kasvoivat 2.1 M, johon sisältyy 1.25 M :n harkinnanvarainen valtionavustus. Verotulokehitys oli n. 11% eli kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden 3.6M. Vuoteen 2013 sisältyi ylimääräisiä tilityksiä, jotka ovat vuoden 2014 tilityksistä poissa. Liperin kunnan laina oli vuoden vaihteessa n /asukas (2518 /as/ 2012). Lakimuutokset lausunnoilla ja valmistelussa Kesällä 2013 voimaan tulleen Kuntarakennelain (Kuntajakolaki 1698/2009 muutettu) mukaan kunnalle tulee kuntajakolain mukainen selvitystarve mm. silloin, jos kunnan taloudessa alittuu neljä kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 / asukas viimeisessä tilinpäätöksessä sekä alijäämää on toiseksi ja kolmanneksi viimeisissä tilinpäätöksissä. Liperissä alijäämän osalta tilannetta saatiin tilinpäätöksessä 2013 korjattua. Parhaillaan on kuitenkin kunnissa lausunnolla em. Kuntarakennelakiin liittyvä muutosesitys. Muutosesityksessä erityiseen kuntajakoselvitykseen joutuisivat kaupunkiseutuperusteet täyttävät kunnat, jotka sijaitsevat vähintään asukkaan työssäkäyntialueella. Mikäli viidestä perusteesta täyttyy neljä, kunnat joutuisivat erityiseen kuntajakoselvitykseen. Esityksen mukaiset perusteet ovat; työssäkäyntiperuste, lähitaajamaperuste, työpaikkaomavaraisuusperuste, asuntomarkkinaperuste ja alueen taloudellinen eriytymisperuste. Työssäkäyntiperuste täyttyy, mikäli väh. 40% työssä käyvästä työvoimasta käy kunnan ulkopuolella työssä (Liperi 41,17). Lähitaajamaperuste tarkoittaa taajama-aluetta, joka sijaitsee enintään kolmen kilometrin etäisyydellä kaupunkiseudun keskustaajaman reunasta (Jns-Ylämylly). Työpaikkaomavaraisuusperuste alle 80% (Liperi 67,2) tarkoittaa kunnan työpaikkojen lukumäärän suhdetta kunnan alueella asuvaan työlliseen työvoimaan nähden. Asuntomarkkinaperuste yli 40%, täyttyisi, jos kunnan kaikista tulo- ja lähtömuutoista yli 40 % tapahtuu kunnan ja työssäkäyntialueen keskuskunnan välillä. Liperissä 52,2%. Viides peruste on alueen taloudellinen eriytymisperuste (yli /asukas/vuosi, joka laskettaisiin kunnan lähtö- ja tulomuuttajien kaikkien verotettavien tulojen erotuksen

7 5 (tulokertymän) perusteella. Kun tulokertymä on positiivinen, kunta hyötyy muuttoliikkeestä. Arviossa otettaisiin huomioon viiden edellisen verovuoden tiedot ja niistä laskettaisiin keskiarvo. Liperissä 224,3 / asukas. Liperissä täyttyisi em. kriteereistä kaikki viisi, Kontiolahdella neljä viidestä (talouden eriytymisperuste ei täyty). Vuoden 2015 alusta voimaan tulevasta valtionosuusuudistuksesta saatiin ennakkolaskelmat hieman ennen vuoden vaihdetta. Lausuntoa annetaan myös tästä lakiuudistuksesta huhtikuussa Uudistuksen kautta pyritään kuntien näkökulmasta reaaliaikaisempaan tulorahoitukseen kuin aikaisempina vuosina. Liperin osalta vuoden 2014 leikkaus kompensoituu näillä näkymin vuoden 2015 vastaavana tulona. Eli uudistuksen rakenne ei aiheuta suuriakaan muutoksia, muutokset tulevat vuosittaisista väestömuutoksista. Menneen vuoden aikana purkautui Paras -lainsäädännön mukainen OkuLi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue noin asukkaan alueella. Vuoden aikana työryhmissä työstettiin ja käytiin vuoropuhelua maakunnallisesta sote- yhteistoiminta-alueesta. Laki sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta edellyttää laajoja, vähintään asukaan yhteistoiminta-alueita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kynnyskysymykseksi näyttää muodostuvan maakunnassamme hallinnon rakenne, toteutuuko maakunnallinen sote-yhteistoiminta-alue vastuukuntamallilla vai kuntayhtymämallilla? Kunnat ovat lausuneet asiasta vuoden 2014 puolella. Investoinnit Uusia talonrakennuskohteita vuoden 2013 aikana oli vain Lautasuon päiväkoti, joka vihittiin käyttöön alkusyksystä ministeri Susanna Huovisen vieraillessa Liperissä. Kunnallistekniikkaan panostettiin vajaalla 2 M :lla. Vanhan kunnantalon julkisivu muuttui vuoden aikana edustavaksi uusien ikkunoiden ja uuden ulkoverhouksen myötä. Viinijärvelle rakennettiin uusi tekonurmi pesäpallokentälle ja vanha nurmi siirrettiin Jyrin pallokentälle. Pärnävaaran urheilukeskus siirtyi viime vuoden aikana kokonaan Joensuun kaupungin omistukseen. Liperin kunta tukee keskuksen ylläpitokustannuksia sopimuksen mukaisesti vuosittain 35 %:lla. Vanhaan terveyskeskukseen tehtiin vuoden aikana erilaisia korjaavia toimenpiteitä. Yleinen kehitys Vuonna 2012 Liperin kunnan väestön nettolisäys oli reilut 100 henkilöä, kun taas vuoden 2013 ennakkotiedon mukaan nettolisäys on 0 asukasluvun ollessa vuoden vaiheessa Liperissä syntyneiden (147) lasten määrä oli samaa luokkaa kuin edellisvuonna (143) ja se oli 41 enemmän kuin kuolleiden määrä, joka oli 106. Tulo- ja lähtömuutossa tapahtui sen sijaan muutos, jonka kokonaisvaikutus (kuntien välinen muutto + maahan muutto / maasta muutto) oli negatiivinen -41 henkilöä. Liperi on nyt maakunnan kolmanneksi suurin kunta. Toimialakuulumisia Sivistystoimi Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion nettosummaksi vahvistettiin Raamissa ei pysytty. Sivistyslautakunta velvoitettiin tekemään leikkauksia talousarvioonsa ja se esitti toukokuussa muutoksia talousarvioonsa yhteensä Leikkaukset osoittautuivat liian optimistisiksi, joten lokakuussa lautakunta arvioi määrärahatarvetta uudelleen ja esitti lisämäärärahan riittävän loppuvuodeksi. Loppuvuosi ei toteutunut odotusten mukaisesti vaan ylitystä tuli vielä 1,4 % loppusumman ollessa Tilinpäätös osoittaa perusopetuksen säästötarpeen vajaan 1M / vuositasolla. Kasvua tilinpäätösten välillä oli + 0,23%. Sivistystoimessa talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma sisälsi kahden kyläkoulun lakkautumisen. Vaivion koulun oppilaat siirtyivät Ylämyllyn kouluun syksystä 2013, samoin Ristin koulun oppilaat siirtyivät Liperin ja Viinijärven kouluille. Syksyllä 2013 tehtiin laaja yläkouluselvitys, joka sisälsi myös kyläkoulujen osuuden. Talousarvion 2014 yhteydessä valtuusto teki yläkoulujen yhdistämistä linjaavan päätöksen, samoin kuin Käsämän koulun lakkautusta linjaavan päätöksen. Yläkouluselvityksessä tuli vaihto-ehtoisia koulurakennevaihtoehtoja 16 erilaista vaihtoehtoa kustannuslaskelmineen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella tehtiin isoja rakenteellisia muutoksia. Tuntiperusteinen maksujärjestelmä ja lomaaikojen hyvityskäytännöt otettiin käyttöön koko tulosalueelle. Perheet järjestivät loma-aikoina paljon lasten hoitoa

8 6 itse, kun kyseinen aika hyvitettiin päivähoitomaksussa. Vapautuvan henkilökunnan oli mahdollista siirtyä työskentelemään loma-aikoina sosiaali- ja terveystoimeen tai ottaa vastaava aika palkatonta työlomaa. Toinen rakenteellinen muutos, sisarusryhmät, alkoivat tuottaa tulosta. Uudella rakenteella vuoden aikana paikkoja vapautui ryhmistä lapsen täytettyä 3 vuotta. Näin paikat olivat ympäri vuoden tehokkaassa käytössä asetuksen määrittelemän suhdeluvun puitteissa. Kaikilla edellä mainituilla rakenteellisilla muutoksilla varhaiskasvatus toteutti toimintaansa yli edullisemmin verrattuna vuoteen 2012, vaikka lasten määrä kasvoi loppuvuodesta noin 30 lapsella. Toukokuussa Puolukat päiväkoti lopetti toimintansa ja huhtikuussa Lautasuon päiväkoti aloitti uusissa peruskorjatuissa tiloissa. Perusopetuksen iltapäivätoiminta siirrettiin syksyllä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen tulosalueelle. Vapaa-aikatoimessa merkittävin muutos viime vuonna oli vapaa-aikaohjaajan siirtyminen nuorisotyöstä kokoaikaiseksi kulttuuritoiminnan tekijäksi. Hänen tilalleen nuorisotyöhön palkattiin osa-aikainen ohjaaja, jonka tehtävänä on kirkonkylän nuorisotalotoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pyrittiin vaikuttamaan nuorten Etsivä -hankkeen avulla. Syyskuun alusta alkaen Liperin etsivän työpanos suuntautui kokonaan liperiläisiin nuoriin. Joensuun Nuorisoverstas järjesti liperiläisille nuorille työpajapalvelut, joihin sijoitettiin vuoden aikana 14 liperiläistä nuorta. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta / Liperin sote Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan talouden tasapainottamisen strategiset linjaukset ovat olleet laitoshoidon purkaminen, ostopalvelun muuttaminen omaksi toiminnaksi ja väestön palvelutarpeen mukainen keskittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta on kehittänyt palvelutuotantoaan johdonmukaisesti alueen palvelutarpeet ja kuntatalous huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalveluissa oman toiminnan muutos tilinpäätöksestä 2012 oli -2.8% eli 1.6 M pienempi kuin edellisvuonna. OkuLi:n sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta sai SHQS laatuohjelman laaduntunnustuksen syksyllä Yhteistoiminnan purku ja Outokummun sote-palveluiden liittäminen Joensuuhun työllisti vuoden 2013 aikana merkittävästi erityisesti Liperin sote-esimiehiä. Samanaikaisesti käynnissä olivat Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentaminen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteet kaikilla tasoilla. Lomautukset ja palkattomat työlomat käynnistyivät kesän / syksyn aikana ja jatkuivat koko loppuvuoden. Terveyspalveluissa Ylämyllyn lääkäreiden vastaanotto otettiin omaksi toiminnaksi vuoden 2013 alkupuoliskolla. Palvelun keskittämistoimenpiteisiin Liperin kirkonkylään jouduttiin nopeutetussa aikataulussa lomautusten, lääkäripulan sekä vanhan terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Sairaanhoitajien vastaanottoa lisättiin vuoden aikana. OkuLI yhteistoiminta-alueen ylilääkäri jäi vuoden aikana eläkkeelle. Uuden ylilääkärin rekrytointia on edelleen jatkettu. Terveyspalveluiden henkilökunta osallistui erilaisissa työryhmissään tiiviisti uuden terveyskeskuksen suunnitteluun. Vanhustyössä Liperin laitoshoidon 7 paikkaa muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi alkaen. Syksyllä perustettiin pieni pienryhmäkoti Liperin kirkonkylään vuokrataloyhtiön huoneistoon. Otettiin käyttöön seudullinen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja tuetun kotiin annettavan palvelun palveluseteli. Ikäihmisten kotona asumisen edistämistä on kehitetty monin eri tavoin mm. hankkeiden (Voimaan vanhuuteen), yhdistysyhteistyön ja omaishoidon edistämistoimenpiteiden avulla. Sosiaalipalveluissa perhetyö on ollut keskiössä. Perhetyötä tehdään lastensuojelussa, neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa. Sosiaalityö on tänä päivänä yhteistyön tekemistä perheiden kanssa eri verkostoissa riippuen perheen palvelutarpeen luonteesta. Lapsia oli huostassa vuoden lopussa 37. Verson käyttöaste oli 90%. Aikuissosiaalityössä korostuu vuoden 2013 alusta yhteispalvelun laajentuminen KELA:n ja työvoimapalveluiden kanssa. Yhteisiä asiakkuuksia on keskimäärin 100/kuukausi. Asiakkuudet ovat lisääntyneet sekä asiakkaiden huolet moninaistuneet.

9 7 Teknisen lautakunnan valtuustosidonnainen toimintakate on hyväksyttyä budjetointia reilut parempi. Tulos muodostui erityisesti teknisten palveluiden ja maankäytön ennakoitua paremmista tuloista, yhteensä vajaat Vuoden 2013 aikana saatiin myytyä mm. Viinijärven hammaslääkäritalo, Ylämyllyltä Myllärin kiinteistöstä kunnan osuus sekä tonttien myyntituloa ennakoitua paremmin. Sekä ulkoiset että sisäiset vuokrat kasvoivat. Palvelujen ostoissa koko toimiala tinki Vuonna 2013 rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 314 kpl, näistä ok-taloja 39 kpl, paritaloja 8 kpl ja rivitaloja 0 kpl. Haja-asutusalueen rakennusosuuden enemmyys oli 59% / 41%. Lomarakennuksiin myönnettiin lupia 12 kpl ja käyttötarkoituksen muutoksia lomarakennuksesta vakituiseksi asunnoksi tehtiin viisi kappaletta, edellisvuonna käyttötarkoituksen muutoksia oli 11 kpl. Vertailun vuoksi vuonna 2012 rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia käsiteltiin 311 kpl, joista ok-taloja 38 kpl, paritaloja 5 kpl ja rivitaloja 3 kpl ja kerrostaloja 0 kpl. Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Pohjois-Karjalassa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 796 henkilöä (6,8 %) enemmän kuin joulukuussa Marraskuun lopusta työttömien määrä lisääntyi henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa 16,7 %. Liperin työvoimasta 5755 työttömyysaste oli 13.3%, mikä tarkoittaa 763 työtöntä henkilöä. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 30 nuorta ja alle 25-vuotiaita 108 nuorta. Nuorten työttömyyteen liittyy yleensä lyhytaikaisuus ja Joensuun kaupunkiseudulla työttömät nuoret ovat yleensä koulutetumpia kuin muussa maakunnassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 177. Valmisteilla on laki, jonka mukaan jo 300 päivää työttöminä olleet tulevat kuntien sakkopäivämaksujen piiriin, mikä lisää kuntien velvoitteita aikaisemmasta. Joensuun seudun maaseutupalvelut aloittivat toimintansa Yhteistoiminta-alueen muodostavat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi. Liperi toimii vastuukuntana. Henkilöstöön on kuulunut viisi maaseutuasiamiestä, kuusi toimistosihteeriä, yksi maaseutusihteeri sekä maaseutujohtaja (10,2 htv). Lomituspalveluissa henkilöstömäärä on 5,5 lomasihteeriä, johtava lomittaja ja vakituista lomittajahenkilöstöä 108. Seudullisen yksikön, jossa ovat sekä maaseutuhallintopalvelut että lomituspalvelut, toiminnan laajuutta kuvaavat seuraavat vuoden 2013 toteuman tunnusluvut: - Suoria maatilatalouden tukia saaneita tiloja oli 1307, joille maksettiin euromääräisesti tukea n. 36M. - Sukupolven vaihdoksia toteutui 25 kpl, mikä oli 10 enemmän kuin ennakoitiin. - Maitotilatalouden tuottama maidon kokonaismäärä laski 60,3 ML:aan. - Tilojen saamat investointituet jäivät 4.8M :oon, mikä oli puolet pienempi kuin ennakoitiin. Navettojen uusinvestointeja toteutui noin 10 kpl (sis. kokonaan uudet navetat, peruskorjaus- ja laajennuskohteet) - Uusia yrityksiä syntyi ilahduttavasti 23 kpl ja uusia työpaikkoja syntyi maaseudun yrityksiin 52 kpl. - Maatalousyrittäjien lomituspäiviä toteutui kaikkiaan päivää, mikä on noin 1000 päivää vähemmän kuin edellisvuonna vuosilomalomituksen noustessa päivällä käyttäjää kohti keskimäärin. - Leader-hankkeita 31 kpl. Liperin osalta tukia hakeneita tiloja oli 308 tilaan, mikä on yhdeksän tilaa vähemmän kuin edellisvuonna. Peltojen keskipinta-ala/ tila kasvoi ollen 41,68 ha. Lypsykarjatiloista tuotantonsa lopetti 9 tilaa lypsykarjatilamäärän ollessa 80 vuoden lopussa. Maidon kokonaistuotantomäärä lopettaneista tiloista huolimatta kasvoi litraa edellisvuoteen nähden. Tämä noudattelee valtakunnallista 1,5 %:n tuotannon nousua. Liperissä ei uusia lypsykarjatilainvestointeja toteutunut, mutta sen sijaan kolmea kohdetta peruskorjattiin ja laajennettiin. Myöskään naudanlihatuotantopuolella ei ollut uusia investointeja. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin Liperissä 8 kpl. Luomutilojen

10 8 lukumäärä väheni kolmella, mutta luomusopimuksen mukainen pinta-ala kasvoi 450 ha ollen 1868 ha. Leaderista rahoitettiin Liperiin kuusi hanketta avustuksien yhteismäärän ollessa n Maaseudun pienyritysrahoituspuolella yritysinvestointi ja kehittämiskohteita oli yhteensä 11 kpl. Uusia yrityksiä käynnistettiin 5 kpl. Investoinnit loivat uusia työpaikkoja 14 kpl. Investointeihin saatiin Liperiin tukea n. 1.1M. Josekin yritysneuvonta palveli 1611 asiakasta Joensuun seudulla vuonna Heidän kanssa oli 4139 eri tapahtumaa. Nämä tapahtumat tarkoittavat pääosin tapaamisia ja erilaisia yhteydenottoja asiakkaaseen tai asiakkailta. Uusien asiakkaiden osuus on kasvanut ollen 39% kokonaisasiakasmäärästä. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakasmäärä on kasvanut 13%. Tapahtumien määrä on kasvanut vielä suhteessa enemmän eli jokaista asiakasta kohden on likimain 2,6 tapaamista tai yhteydenottoa. Yritysten tarvitsemista palveluista suosituimmat ovat aloittavien yritysten neuvonta, kehittämispalvelu, joka tarkoittaa erilaisten kehitys- ja rahoitussuunnitelmien laatimista, omistajanvaihdospalvelu eli yrityksen myymisessä tai ostamisessa neuvonta ja yleinen yritysneuvonta. Nämä asiakastarpeet muodostavat 95% kaikista asiakkuuksista. Omistajanvaihdosneuvonta jatkaa palveluna kasvuaan. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 25%. Tämä kasvu on osittain Pohjois-Karjalan yrittäjien aktivointihankkeen aikaansaannosta ja toisaalta tehostuneen yrityspörssin seurausta. Kehittämispalveluiden kysyntä on kasvanut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna noin 13%. Yrittäjien eläköityminen alkaa näkyä yhä enenevässä määrin palvelun kysyntänä. Liperin kunnassa palveltiin ja oltiin muulla tavalla yhteydessä 152 asiakkaaseen. Näistä 41% oli yritystoimintaa suunnittelevia tai yrityksen perustajia, 27% toimintaansa jollain tavoin kehittäviä yrityksiä ja 16% liittyi yritysten ostamiseen tai myymiseen. Yrityksiä perustettiin 52 kappaletta ja lopetettiin 18 kappaletta. Yritysten määrän nettolisäys oli 34 kappaletta. Teollisia työpaikkoja vuonna 2013 oli 495 kappaletta. Yhteenvetona voi todeta neuvonnan vaativuuden kohonneen. Yksittäisen asiakkaan kanssa joudutaan tapaamaan useamman kerran ja käsiteltävät kysymykset ovat vaikeampia. Myös yritysten kehittämishankkeiden suunnittelu vaatii useampia tapaamisia. Tämä selittää osittain tapaamismäärien kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Elinkeinotoimikunta kokoontui lähes kuukausittain, lukuun ottamatta kesäaikaa. Toimikunta toteutti kokoustensa yhteydessä yritysvierailuja. Suunnitteilla olevia investointeja aikajaksolle on Liperiin noin 17 M :n edestä (tieto Josek Oy; elinkeinoilta). Loppuvuodesta 2013 Lipertekin toimesta käynnistyi kahden yritysinvestoinnin suunnittelu Ylämyllylle. Kunnan omistaman yhtiön lainan takauspäätökset tehtiin helmikuun 2014 valtuustossa. Lopuksi Vuosi 2013 oli selvitysten ja rakenteiden tarkistuksen vuosi. Tilannetietoisuus on entisestään parantunut niin kuntalaisilla, luottamushenkilöillä kuin henkilöstöllä. Joensuun seudun kunnissa ollaan yhteisessä veneessä palvelurakenteiden tarkistuksissa. Liperissä palvelurakenteissa tehtyjen ratkaisujen jälkeen tilannetta voidaan pitää suhteellisen hyvänä. Raskaita ja osittain kirveleviä päätöksiä on pitänyt tehdä taloutemme eteen. Ja jos itsenäisyyttämme horjutetaan pakkotoimenpiteillä (ns. pakkolaki ), on palvelurakenteemme kuntamme alueella väestön palvelutarve huomioiden hyvä. Terveyskeskusinvestoinnin jälkeen on kuntamme alueella investoinnit nykylainsäädännön velvoitteilla toteutettu. Tulevina vuosina on painopiste kiinteistöjen peruskorjauksissa ja liikenneinfrassa. Meillä on siis syytä uskoa Liperissä vahvaan peruskuntarakenteeseen omalla väestöpohjallamme. Meillä on tulevaisuuden tekemisen avaimet omissa taskuissamme. Tarvitsemme kuntamme eri alueilla asuvia kuntalaisia yhdessä tekemään ja yhdessä näkymään. Yhdistysillassa vetosinkin meidän aktiivisten yhdistysten voimaan ja uudenlaisten yhteistyömuotojen mahdollisuuteen! Liperissä Hannele Mikkanen kunnanjohtaja

11 9 12.Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaation perustehtävä: Kunnan luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perustehtävänä on toteuttaa valtuuston hyväksymiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Toiminnan päämääränä on tuloksellisuus, joka käsittää sekä hyvän palvelutason että tehokkuuden. Liperin kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Lipertek Oy, muut yhtiöt Kunnanjohtaja Keskushallinto Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Tekninen toimi Keskusvaaliltk Maaseutultk Sosiaali- ja terveysltk Sivistysltk Tekninen ltk ja jaos Hallinto-osasto Kunnankamreeri Sosiaali-ja terveysosasto Sosiaali-ja terveysjohtaja Sivistysosasto Sivistysjohtaja Tekninen osasto Tekninen johtaja LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Valtuusto Valtuuston kokoonpano on toimikaudelle Valtuuston puheenjohtaja Eero Reijonen KESK Valtuuston I varapuheenjohtaja Tiina Tikka PS Valtuuston II varapuheenjohtaja Sanna Parkkinen SDP Valtuutetut Gröhn Marja-Leena, PS Hakulinen Pauli, KESK Hartikainen Mikko, PS Hoppa Helinä, KESK Huikuri Juha-Pekka, PS Huikuri Pekka, SDP Huohvanainen Kauko, Liperiin sit. Jetsonen Anne, SDP Karjalainen Mira, KESK Keronen Jari, PS Kivivuori Marja-Leena, SDP Koppinen Kirsi, KESK Koskinen Tuomas, KOK Kosonen Juha, KOK Kuittinen Tero, SDP Kummunmäki Juhani, PS Kärki Piritta, PS Laeslehto Tuula, KESK Lappalainen Riitta, KESK Mustonen Tapio, SDP Mutanen Pirkko, KESK Nylund Pertti, PS Pakarinen Tuula, SDP Pietarinen Päivi, PS Piironen Kauko, KESK Piironen Vesa, KESK Pitkänen Jorma, KESK Ratilainen Jouko, KOK Räty Nina, KOK Sallinen Jussi, KESK Silvennoinen Maija, KD Simonen Jorma, SDP

12 10 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Tilintarkastaja Sallinen Jussi Tikka Tiina Koskinen Tuomas Laeslehto Tuula Taijala Matti Wiren Vappu BDO Audiator Oy Kunnanhallitus Puheenjohtaja Gröhn Marja-Leena, PS Varapuheenjohtaja Mutanen Pirkko KESK Jäsenet Hakulinen Pauli KESK Keronen Jari PS Kivivuori Marja-Leena SDP Koppinen Kirsi KESK Kosonen Juha KOK Kuittinen Tero SDP Kummunmäki Juhani PS Henkilöstöjaosto Puheenjohtaja Kuittinen Tero SDP Varapuheenjohtaja Kärki Piritta PS Jäsenet Mutanen Pirkko KESK Lautakunnat ja puheenjohtajat : Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) Puheenjohtaja Alava Annu Varapuheenjohtaja Veli-Matti Räty Maaseutulautakunta (7 jäsentä) Puheenjohtaja Hyvärinen Pirkko (Liperi) Yhteislautakunta Varapuheenjohtaja Holopainen Hannu Sivistyslautakunta (9 jäsentä) Puheenjohtaja Karjalainen Mira Varapuheenjohtaja Kärki Piritta Tekninen lautakunta (9 jäsentä) Puheenjohtaja Nylund Pertti Varapuheenjohtaja Piironen Kauko Tekninen lautakunta/lupajaos (4 jäsentä) Puheenjohtaja Piironen Kauko Varapuheenjohtaja Nevalainen Susanna Sosiaali- ja terveyslautakunta (13 jäsentä) Puheenjohtaja Kuokkanen Tuomo (Outokumpu) (OKULI yhteislautakunta 2013) Varapuheenjohtaja Huikuri Pekka (Liperi) ( Liperin sosiaali- ja terveysltk) Puheenjohtaja Pekka Huikuri Varapuheenjohtaja Riitta Lappalainen

13 11 13.Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien vuoden 2013 tilinpäätösarviot: Kunnat sopeuttaneet talouttaan määrätietoisesti (Kuntaliitto tiedottaa ): Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu. Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Tulos on merkittävä. Kunnilta on vaadittu suurta määrätietoisuutta tuloksen aikaansaamiseksi, sillä kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien oma-aloitteinen, tiukka taloudenpito, analysoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari- Pekka Mäki-Lohiluoma. Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille. Tilinpäätösten vuoden 2013 ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Näin ollen tilanteen parantuminen suhteessa edellisvuoteen ei merkitse talouspaineiden katoamista, vaan tuo kuntatalouden väliaikaisesti suunnilleen keskimääräiselle tiukalle tasolle, muistuttaa Mäki- Lohiluoma. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvussa Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kanta-Hämeessä oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 131 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Päijät-Hämeessä, 48 prosenttia. Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin asukkaan kunnissa, 84 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Maakunnittaiset lainakannat vaihtelevat erittäin paljon. Alhaisin lainakanta asukasta kohti oli Pohjois-Karjalassa, euroa/asukas, korkein lainakanta oli Keski-Pohjanmaalla, euroa/asukas. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli asukkaan kunnissa, euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli euroa. Pahin ei vielä ole ohi Vaikka tilanne parantui edellisvuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet.

14 12 Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja, ennakoi Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. KT Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Kuntaliiton hallituksen viime viikolla linjaama kuntatalouden sopeutusohjelma sisältää ehdotuksia vero- ja maksupohjan laajentamiseksi, kunta-valtiosuhteen kehittämiseksi, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi sekä investointien tukemiseksi. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2014 kuntien verotulojen kasvu jää alle toimintamenojen kasvun, sanoo Mäki- Lohiluoma. Kuntien veropohjaa tulee Kuntaliiton mielestä laajentaa kiinteistöverotusta kehittämällä. Kuntien määrä-aikaisesti korotettu yhteisövero-osuus tulee vakiinnuttaa pysyväksi ja mahdollisimman suuri osa verovähennyksistä tulee rahoittaa valtionverosta. Osa pääomaverotuksen tuotosta tulee siirtää kunnille ja lisäksi tulee selvittää ajoneuvo- ja liikenneverotuksen tuoton osittaista siirtoa kunnille. Ratkaisevan tärkeää on, että veroperusteiden korvaamista täysimääräisesti kunnille jatketaan, kuten maan kolme viimeisintä hallitusta ovat tehneet. Maan hallituksen linjauksen mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä siten, että vuoden 2017 toimintamenot vähenevät miljardilla. Kunnille päätetyt tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on arvioitava uudelleen. Kunta- ja sote-rakenneuudistukset on toteutettava kuntia kuullen ja alueelliset olosuhteet huomioon ottaen. Liperin kunnan talouskehitys Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.

15 13 Liperin vuosikatteen tulisi olla vähintään 200 euroa/asukas, jolloin vuosikate ylittää poistot ja silloin ei synny alijäämää. Kun ottaa huomioon myös todelliset investointitarpeet vuosikatteen tulisi olla vähintään 250 euroa/asukas. Näillä kriteereillä arvioituna 26 vuodessa kohtuullinen tai hyvä tilinpäätös on tehty 6 kertaa (vähintään 200 /as), välttävä 11 kertaa ( /as) ja heikko (<100 /as) 9 kertaa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli 26 vuoden ajanjakson heikoin tulos. Vuoden 2013 tilinpäätös oli ajanjakson neljänneksi paras tulos. Kuvassa näkyy myös kolme talouden romahdusta, joihin ovat vaikuttaneet omalta osaltaan seuraavat valtion toimenpiteet: 1997 valtionosuusuudistus, 2003/2004 valtionosuus ja kunnallisverovähennykset, 2012 valtionosuuksien perusteiden muutos. Liperin kunta on ollut kaikissa uudistuksissa menettäjä. Nettoinvestoinnit= Investointimenoista vähennetään rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot. Kun nettoinvestoinnit ylittävät vuosikatteen, niin investoinnit rahoitetaan lainalla.

16 14 14.Kunnan henkilöstö HENKILÖSTÖORGANISAATIO Johtaminen, osastot, tulosalueet Viranhaltijoista suoraan kunnanhallituksen alainen on kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnankamreeri. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kolme kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnanjohtaja johtaa kunnan henkilöstöorganisaatiota. Kunnanjohtajana toimi Hannele Mikkanen. Henkilöstöorganisaatio jakautuu neljään osastoon jäljempänä mainitun mukaisesti. Osastoa johtaa osastopäällikkö. Toimiala Osasto Osastopäällikkö Keskushallinto Hallinto-osasto Kunnankamreeri Hannu Raninen Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Liisa Naukkarinen Sivistystoimi Sivistysosasto Sivistysjohtaja Arto Jormalainen Tekninen toimi Tekninen osasto Tekninen johtaja Tommi Hirvonen Osastot jaetaan tulosalueisiin. Kunnanjohtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja Lipertek Oy:n toimitusjohtaja Kari Nousiainen. Vuonna 2013 viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja tulosalueiden esimiehet. Henkilöstöresurssit 2012 ja Muutos Kunnanjohtaja Hallinto-osasto 130 Hallinto Maaseutupalvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveysosasto 710 Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalipalvelut Yhteensä Sivistysosasto 400 Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Yhteensä Tekninen osasto 500 Hallinto Tekniset palvelut Maankäyttö ja valvonta Vesihuoltolaitos Yhteensä Yhteensä Luvuissa ovat mukana vakinaiset, määräaikaiset, osa-aikaiset, oppisopimukset ja työllistetyt. Luvuissa eivät ole mukana omaishoitajat.

17 15 15.Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Johtoryhmä valmistelee kunnan riskienhallintapolitiikkaa. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Riskienhallinta on johtamisen osa-alue, jossa suunnitelmallisesti ja jatkuvasti tunnistetaan riskejä, arvioidaan niitä ja tehdään päätöksiä/toimenpiteitä riskien ja niiden vaikutusten poistamiseksi, pienentämiseksi tai siirtämiseksi (vakuutus) sekä perustoimintojen jatkuvuuden varmistaminen siinäkin tapauksessa että jotain tapahtuisi. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. 2.Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet Ohjeiden mukaan kukin toimiala laatii sisäisen valvonnan suunnitelman vuosittain. Sisäisen valvontaa toteutetaan toimialakohtaisesti. Hallinto-osaston vuosittainen sisäinen valvonta 1. Viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja maaseutulautakunnalle. 2. Maaseutuviranomaistoimintaa valvovat kansalliset viranomaiset (te-keskus, kuntatarkastus), valtiontalouden tarkastuskeskus ja eu-komission tilituomioistuin sekä eu-komission tarkastus 3. Lomatoimen viranomaistoimintaa ja lomayksikön muuta toiminta valvoo Mela. Viimeisin lomatoimen tarkastus on tehty 2011 syksyllä. 4. Kassat tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa, kirjanpitoaineisto tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä, tilit täsmätään kerran kuukaudessa. Laskujen hyväksymisestä annetaan koko kuntaa koskevat ohjeet vuosittain. 5. Palkan ja muiden korvausten maksamisessa noudatetaan sopimuksia ja kunnan viranomaisen päätöksiä. Palkkasihteerillä ja palkka-asiamiehellä on oikeus palauttaa toimialalta tullut palkkaperuste uudelleen valmisteluun, mikäli palkkaperusteessa havaitaan virheellisyyksiä. Toimialat tarkastavat palkkaperusteiden oikeellisuutta oman sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti. Vuosittain palkkaneuvotteluihin liittyen palkkojen oikeellisuutta tarkkaillaan koko kuntatasolla. Kuntien eläkevakuutus on tarkastanut vuosien palvelussuhderekisterit, KuEL ja VEL maksujen tilitykset (muistio ) 6. Ohjelmistojen käyttöoikeudet haetaan esimiehen allekirjoituksella. Pääkäyttäjät luovat oikeudet. 7. Kunnan johtoryhmän käytössä sisäisen valvonnan muistilista. 8. Osastolle valitaan vuosittain sisäisen valvonnan painopistealue. 9. Talousraportointia, kehittämiskeskusteluja toteutetaan vuosittain. Lisäksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä annetaan koko kuntaa koskevia ohjeita. Sosiaali- ja terveysosaston vuosittainen sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan toteutuminen on todettu sote:n yhteislautakunnan kohdalla. Liperin Sivistystoimen sisäinen valvonta vuonna 2013 Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan niitä toimintatapoja ja prosesseja, joilla varmistetaan Liperin sivistysosaston tavoitteiden mukainen toiminta, resurssien tarkoituksenmukainen ja taloudellinen käyttö niiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvonnan keskeisimmät osa-alueet ovat -operatiivinen johtaminen, mukaan lukien sisäinen raportointi ja kehityskeskustelut -riskienhallinta Operatiivisella johtamisella tarkoitetaan vuosittain tapahtuvaa johtamis-, suunnittelu-,raportointi- ja arviointitoimintaa, jolla huolehditaan strategian toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan toimenpiteillä pyritään -toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen -kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen -erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen -varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon

18 16 Valvonnan tehokkuus perustu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista. Vastuutahoina ovat kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset. Sivistystoimi on kohdentanut sisäistä valvontaansa talousarvion toteutumisen lisäksi henkilöstöhallintoon mm. palkkojen ja matkalaskujen oikeellisuuteen, henkilöstöohjeiden noudattamiseen (täyttöluvat, pelisäännöt) sekä sairauspoissaoloihin. Palkkojen oikeellisuutta on tutkittu palkanlaskennan kanssa pelujen valmistumisen yhteydessä syksyllä sekä pistokokein 2-3 kertaa vuodessa, matkalaskut aina ennen hyväksyntää. Ohjeistusten noudattamisessa tulosyksiköiden esimiehet noudattavat henkilöstöjaoksen hyväksymiä pelisääntöjä. Virkojen ja tehtävien täytössä on noudatettu henkilöstöjaoston päätöstä Tulosyksikön esimiehet ovat toimittaneet kopiot otto-oikeuden piiriin kuuluvista päätöksistään sivistysosastolle. Sivistysosaston talousarvio Tulosyksiköt ovat laatineet toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa sivistystoimen saamaan raamiin perustuen ennen seuraavan toimintavuoden alkua kunnanhallituksen antaman aikataulutuksen mukaisesti. Toimintasuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon myös yksiköiden itsearvioinneissaan havaitsemat kehittämiskohteet. Tulosyksikön johtaja on vastannut parhaansa mukaan siitä, että hänen saamansa budjettivaltuus on käytetty tarkoituksenmukaisesti. Tulosyksiköiden toimintasuunnitelmat ja talousarviot on sivistyslautakunta hyväksynyt. Budjetin laatimisen periaatteista ja menettelyistä on noudatettu kunnanhallituksen antamia erillisiä ohjeita. Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistysosaston talousarvion ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä. Talousarvio on perustunut Liperin kunnan taloussuunnitelmaan. Toiminnan ja talouden raportointi Sivistysosaston talousarvion toteutumisesta on raportoitu kuukausittain lautakunnalle ja neljännesvuosittain kunnanhallitukselle. Tulosyksiköt ovat raportoineet osastopäällikölle yksiköidensä taloudessaan tapahtuvista muutoksista välittömästi. Kehityskeskustelut Jokainen sivistysosaston henkilökuntaan kuuluva on käynyt vuosittain kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Kunnanjohtajan kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa on asetettu osastopäällikölle tavoitteet toimintakaudeksi. Osastopäällikkö on käynyt tulosyksiköiden esimiesten ja välittömien alaistensa kanssa tavoitteista sopimista varten kehityskeskustelut ja varhaiskasvatuksen vastaavat oman lähiesimiehensä, varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Kehityskeskustelussa on määritelty työntekijän seuraavan vuoden tärkeimmät tehtävät sekä tavoitteet, jotka tukevat sivistysosaston ja toimintayksikön tavoitteiden saavuttamista. Keskustelussa on sovittu myös, millä tavoin työntekijän osaamista tuetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös koulunkäynninohjaajien ja varhaiskasvatuksen ryhmäohjaajien kanssa on käyty ryhmämuotoiset kehityskeskustelut. Riskienhallinta Tavoitteiden toteutumista on arvioitu osana sisäistä valvontaa mm. raportoinnin ja itsearvioinnin yhteydessä. Osastopäällikkö vastaa sivistysosaston riskienhallinnan toimeenpanosta ja hänelle on raportoitu sen toteutumisesta. Tulosyksikön esimies vastaa siitä, että yksikön operatiivisten tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan apuvälineenä käytetään mm. RiskiArvi ohjelmaa. Riskienhallintaprosessi sisältää seuraavat vaiheet: -Tunnistaminen ja arviointi -Toimenpiteiden määritys -Raportointi -Seuranta Tunnistetut riskit on arvioitu suhteessa niiden vaikutuksiin ja todennäköisyyteen. Merkittävimpien riskien osalta on määritetty toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä kunkin riskin osalta henkilö, joka on vastuussa toimenpiteiden toteuttamisesta. Arviointi, toimenpiteet ja vastuut on dokumentoitu yhdenmukaisella tavalla RiskiArviin.

19 17 Teknisen osaston sisäisen valvonnan kertomus vuodelta Lautakunnan päätöksen mukaisesti tulosyksikkökohtainen määrärahojen ja tavoitteiden toteumatilanne annettu tiedoksi lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle/valtuustolle (ETP1 ja ETP2, toimintakertomus). Lisäksi lautakunnalle jaettu kokousten yhteydessä määrärahojen toteutumaraportti. 2. Palkanlaskennan oikeellisuus suoritettu kerran vuodessa pistokokein n. 10 % henkilöstöstä. Raportti toimitettu tarkastuslautakunnalle erillisenä. 3. Säännöllisinä vuosittaisina toimenpiteinä käteiskassojen tarkastus, irtaimiston tarkastus ja kehittämiskeskustelut koko henkilöstön kanssa. 4. Varaston inventaario suoritettu (LVI-katastrofivarasto) ja annettu tiedoksi tekniselle lautakunnalle. 5. Laskutuksessa ja perinnässä noudatettu kunnanhallituksen hyväksymiä laskutus- ja perintäohjeita. Lisäksi noudatettu seuraavia teknisen osaston edellisiä täydentäviä laskutus- ja perintäohjeita: - Vastaavat laskuttajat tulostavat kuukausittain laskulajeittain AVOIMET LASKUT lista kunkin laskulajinvastuulliselle tulosyksikön esimiehelle, joka toimii hallintosäännön 50 mukaisen toimivaltuuden puitteissa jatkotoimien osalta. (= vastaa tulosyksikkönsä tulojen, saatavien ja maksujen perinnästä) - Vastaava menettely on voimassa myös perinnän valvonnan listojen kanssa. - Vastaavat laskuttajat pitävät yllä luetteloa ulosotossa olevista saatavista. - Osastopäällikkö tarkastaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä laskutus ja perintäkansion kohtien 1, 2 ja 3 täytäntöönpanot. 6. Voimassa olevat vakuudet annettu tiedoksi lautakunnalle neljännesvuosittain näin varmistettu vakuuksien ajan tasalla pysyminen. 7. Vakuutusturva käyty läpi vakuutuspalaverissa vakuutusyhtiön kanssa. 8. Merkittävimpien sopimuskumppaneiden kanssa vuosipalaverit sopimusten ajan tasalla pitämiseksi (auraus-, lämmöntoimitus- tilojen vuokraus-kiinteistönhoitosopimukset, yksityistieasioiden hoito ym.). 9. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset olleet nähtävillä lautakunnan päättämällä tavalla, viranhaltijapäätökset annettu tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja esimiehelle 10. Tulosyksiköiden viikkosuunnitelmien ja toteutuneen viikko-ohjelman viikottainen laadinta ja sen myötä tehtävien seuranta. 11. Ohjelmistojen käyttöoikeudet haetaan esimiehen allekirjoituksella. Pääkäyttäjät luovat oikeudet. Tekninen johtaja on antanut sisäisen valvonnan ohjeen henkilöstölle ja tiedoksi lautakunnalle. Koko kuntaa koskevan sisäisen valvonnan teknistä toteuttamista ovat helpottaneet vuonna 2009 käyttöönotetut henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon raportointijärjestelmät ja ohjelmistojen muut ominaisuudet. Lisäksi seudullinen it-verkkoon ja ohjelmistoihin liittyvä käyttöoikeuksien tekninen hallinta on parantunut. Sisäisen valvonnan toteuttamisen raportointia kehitetään edelleen. Vuoden 2013 osalta voidaan todeta, että toimialoilla ei ollut erikseen raportoitavaa.

20 18 Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanjohtaja seuraa kuntaenemmistöisten tai kunnan määräysvallassa toimivien yhteisöjen toimintaa ja tarvittaessa raportoi yhteisöjen toiminnasta kunnanhallitusta. Yhtiöiden osalta ei ollut erikseen raportoitavaa.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot