1 (10) VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT"

Transkriptio

1 1 (10) VAIN HULLUIMMAT SELVIYTYVÄT Suomen AA syntyi olosuhteissa, joissa sodan käyneet miehet olivat palanneet yhteiskuntaelämään. Toisilta tämä oli onnistunut vaivattomasti, toisilta vaivalloisemmin, tai vain osittain. Suuri osa sodasta palanneista oli ajautunut hoitamaan henkisiä arpiaan menetelmällä, jolle tunnusomaista oli sotamuistojen vatvominen viinan voimalla. Taisteluja kerrattiin metsissä kokoontuvissa korttiringeissä ja hämärien tupien pöytien ääressä. Sotasankareitakin oli joka joukossa, kunniamerkein palkittuja sotureita, jotka olivat pelastaneet aseveljiään. Heidän juopotteluaan sävytti sama reipas tekemisen meininki, mikä oli heistä sankareita tehnyt. Heidän maineensa kasvoi kasvamistaan sodan jälkeenkin. Heistä tuli juoppoporukoiden mielipidejohtajia ja roolimalleja. Kuten kaikissa ihmisryhmissä, oli näissä juomariryhmissä myös sellaisia, jotka eivät olleet saaneet elämässään mitään mainittavaa aikaan. Sankaritarinoiden hohde oli heidän ulottumattomissaan, ainakin, mikäli katsottiin tiukasti heidän tosiasiallisiin suorituksiinsa. Sankareiden liepeillä he kuitenkin saivat kokea ihailun ilmapiirin, vaikkei tämä ihailu heihin itseensä kohdistunutkaan. Kuningas Alkoholi vapauttaa luovuuden ja mielikuvituksen. Sotasankareiden ympärillä viihtyvät miehet oppivat sankaritarinoiden perusmallin: mitä niihin tulee sisältyä; miten ne pitää kertoa; miten ilmeillä, tauoilla ja painotuksilla luoda tunnelmaa. Harjoittelun tuloksena alkoi syntyä uusia tarinoita ja upouusia sotasankareita. Kerronnan perinne istui hyvin suomalaiseen luonteeseen, ja hyviä juttuja kuunneltiin mielellään, puuttumatta isommalti niiden luotettavuuteen. Ilmapiiri oli loppujen lopuksi tärkeämpi kuin kertomusten tarkka yhtäpitävyys tosiseikkojen kanssa. Jaaritteleva puheentörinä ja juopottelu muokkasivat hyvää pohjaa tulevaa vertaistukitoimintaa varten. Kun viesti AA-yhteisöstä saapui valtameren takaa, oli Suomessa valmiutta aloittaa ryhmätoiminnan kokeilut. Miesjoukossa istuskelu oli jo muodostunut elämäntavaksi. Joillakin yksittäisillä sotasankareilla oli syntynyt myös orastavaa halua lähteä tekemään jotain aivan omaa. Alkoholin kanssa taistelleille tuli halua rauhanneuvotteluihin. Tarvittiin, kuten niin usein suomalaisten keskuudessa, joku taho esittämään toiminnan alkusanat. Tällaiseksi tahoksi löytyikin raitis, uskovainen aviopari, joka otti juoppojen asian hoitaakseen. Ensimmäinen AA-kerho käynnistyi heidän kotonaan. Aivan aluksi AA-kerhotoiminta oli pariskunnan myötävaikutuksella hyvinkin kristillissävyistä. Varsin nopeasti alkoholistit oivalsivat, että heidän oli mahdollista perustaa uusia, mieleisiään ryhmiä. Sellaisia perustettiinkin, ja niiden kokouksista hengenmiehet toivotettiin kirosanojen saattelemana ulos sitä mukaa kun heitä ilmaantui. Jotkut ulos ohjatuista perustivat myös uusia ryhmiä. Näin alkoi suomalainen AA lisääntyä jakautumalla. Varsin pian todettiin, että oli tarpeen tuottaa sellainen AA-kulttuuri, joka ei olisi ulkopuolisten virtausten pilattavissa. Yhtenäisyyden takaamiseksi päätettiin ryhmätoiminnassa keskittyä pelkästään alkoholiongelmaan, ja ennen kaikkea juomatarinoiden kertomiseen. Juoduksihan toki oli tullut, yksin ja joukolla, ja ennen kaikkea paljon. Lisäksi osattiin puhua ja istua käsivarsia polviin nojaillen tupakansavuisissa kellareissa, joihin ryhmät hakeutuivat. Olosuhteet toivat mieleen korsuissa vallinneen kohdunomaisen olotilan. Kellareita opittiinkin nopeasti pitämään kodikkaina kokoustiloina raittiutta tavoitteleville.

2 2 (10) Syntyneessä AA-kulttuurissa riitti raittiuden tavoitteluun se, että ei ottanut ensimmäistä ryyppyä. Muuten voi kukin jatkaa tutuksi tullutta elämäntapaansa. AA oli näin ollen erinomainen asia. Toiminta oli viinattomuutta lukuun ottamatta tuttua ja turvallista. Ryhmissä pelattiin korttia ja kerrottiin sotajuttuja selvin päin, ainakin enimmäkseen. Kokouksissa ei aina oltu edes pienistä tuoksahteluista huolissaan, ja joidenkin viinalta tuoksumattomienkin outo käytös meni joukon jatkona, osana AA:ta. Sodan melskeissä oli näet käytetty myös pervitiiniä (aine tunnettiin myöhemmin nimellä amfetamiini) ja morfiinia. Narkomaaneja oli AA-ryhmissä alusta alkaen, lahjakkaita puhujia hekin. Toiset olivat hikoilevia, ylivilkkaita ja valmiita tarttumaan kaikkeen, toiset hitaasti jutustelevia, nuokkuvia ja unisia, miksei tyyniäkin, jäseniä. Näiden esikuvien mukaista AA-käyttäytymistä esiintyi ryhmätoiminnassa vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Kun AA:n sanoman saattamisen idea kantautui Suomenmaahan, syntyi mahdollisuuksia sankaritekoihin. Ryyppykavereita alettiin noutaa urakalla viinamäen risukoista AA-ryhmiin ja kerhoihin. Henkisesti tapahtuma vastasi auttajan asemassa olevalle juopolle vakavasti haavoittuneen aseveljen kantamista joukkosidontapaikoille ensiapua saamaan, vaikkei tätä täysin tiedostettukaan. Toipumisen sanomaa tarjottiin äärimmäisen varovasti, jottei varsinainen asia, alkoholistien aseveljeys, olisi hämärtynyt. Tällöinkin se muistettiin tehdä karskisti ja ankaran kiroilun saattamana. Juoma-aikojen muisteluun keskittyvät AA-tarinat jatkoivat notkeasti sodan sankaritarinoiden perinnettä. Jälleen oli mahdollista käyttää mielikuvitusta todellisissa tapahtumissa esiintyvien aukkopaikkojen tilkkeeksi ja lujittaa yhteisyyden tunnetta. AA-miehet olivat myös tottuneet torjumaan ulkopuolisia uhkatekijöitä. Hyvin harvat AA-jäsenet olivat yhteydessä muiden maiden alkoholisteihin ja 12 askeleen ohjelmaan perustuvaan AA-kulttuuriin. He kohtasivat sitkeää vastarintaa, kun he esittivät ryhmissä ajatuksen toipumisohjelman käyttöönotosta muun maailman tapaan. Ohjelman läpimurto otti aikaa. Viivyttämään, puolustamaan ja hyökkäämään tottuneiden jermujen rintama totesi, että AA:ta ei saa muuttaa, ja he antoivat periksi vasta todettuaan ilman ohjelmaa syntyvät miehistötappiot liian suuriksi. Lopulta siis toipumisohjelmaa alettiin käyttää, mutta sitä kuitenkin tutkittiin, tulkittiin ja selitettiin Suomen oloihin sopivaan muotoon. Luotiin myös iskulauseita, joiden ajateltiin houkuttelevan hengeltään oikeanlaisia miehiä mukaan suomalaiseen AA-toimintaan. "Vain hulluimmat selviytyvät!" "Persettä penkkiin!" Toipumisohjelman kahdestatoista askeleesta muodostui suosituimmaksi ensimmäinen. Se tarjosi mahdollisuuden jatkaa palavereita entiseen tapaan. Muitakin askeleita käsiteltiin, mutta uudelle tulokkaalle ja juuri juomasta palanneelle jäsenelle luettiin aina ensimmäinen askel. Joissain tapauksissa luettiin ensimmäistä askelta saman jäsenen kunniaksi uudelleen ja uudelleen, palaverista toiseen. Jos juomasta palannut jäsen esitti muita toivomuksia, hänet palautettiin ruotuun karjaisulla: "Ensimmäinen askel!". Harvat jäsenet olivat kuitenkaan vilpittömän iloisia "kestotulokkaista", ja palaverien ilmapiiri sävyttyi kyllästyneellä ja painokkaalla äänellä puhuttujen juomatarinoiden myötä sellaiseksi, että uudelleen juomaan lähtemisestä tuli houkutteleva vaihtoehto. Kun toipumisohjelman tulolle annettiin periksi, saatiin pieneen yhteisöön kuitenkin aikaiseksi pitkä rauhan tila. Juoksuhaudat Suomen AA:ssa kunnostettiin seuraavan kerran vasta silloin tosissaan, kun pieni vähemmistö jälleen! alkoi puhua 12 perinteen hyödyllisyydestä ryhmätoiminnalle. Uhkaa pidettiin jälleen vuosikausia loitolla menestyksellisesti taistellen ja raskaita tappioita kärsien. Uusille tulokkaille opittiin heti heidän ensimmäisistä palavereistaan alkaen teroittamaan sitä, että alkoholistien omaan yhteisöön on jatkuvasti pyrkimässä ulkomaisia vaikutteita. Sellaiset ovat suureksi vaaraksi yhtenäisyydelle. Jälleen kaikuivat palavereissa tunteikkaat vetoomukset. AA:ta ei saa muuttaa! Suomalaisen AA:n perintö tulee sellaisenaan siirtää jälkipolville!

3 3 (10) Myös henkilöpalvontaa pyrittiin torjumaan muistuttamalla siitä, että AA:n perustajajäsen Bill W. ei ollut sen kummempi kuin kukaan muukaan alkoholisti. Kun hänet oli saatu pudotettua jalustalta, hänen tilalleen ja edelleen nostettiin voimakkaita suomalaisia AA-hahmoja. Heidän nimeään lausuttaessa oli asianmukaista alleviivata äänenpainoilla, että mainittiin huomionarvoisa henkilö, joka kuitenkin oli "yksi meistä", merkittävyydestään huolimatta aivan samalla tasolla kuin kaikki muut. Tärkeäksi koettiin alusta asti korostaa uusille tulokkaille, että AA:han ei kannata tulla ennen aikojaan. Yhdeksän kymmenestä hävisikin ensimmäisen palaverinsa jälkeen vuosiksi takaisin viinamäkeen. Ne, jotka vielä tulivat takaisin, olivat helppoja ja pelokkaita tapauksia. Kukaanhan ei voinut milloinkaan varmasti tietää juoneensa juuri sopivasti ollakseen sovelias AA-toimintaan, eikä kellään myöskään ollut etukäteen tietoa niistä merkeistä, joiden perusteella liikaa juoneet puolestaan voitaisiin ohjata takaisin ulkomaailmaan. Useimmilla AA:n pitkäaikaisista jäsenistä oli kokemusta ulos joutumisesta, ja he käsittelivät kokemaansa turhaumaa siirtämällä perinnettä (ei AA-laista sellaista vaan vakiintunutta käytäntöä) eteenpäin. AA-toiminnan ilmapiiri muodostui sellaiseksi, että siihen oli vähitellen helppo kotiutua myös muista taustoista kuin sodan olosuhteista peräisin olevien alkoholistien. Rangaistuslaitoksissa suoritetut sanomansaattokäynnit olivat erityisen tuloksellisia. Ne vakuuttivat vankeja siitä, ettei elämässä välttämättä tarvitse paljoa muuttua. Juomisen lopettaminen toimi sisäänpääsynä toveriseuraan, jossa jokainen voi päästä kongin kingiksi ja pätemään, ainakin tulokasvaiheesta menestyksekkäästi selvittyään. Liikkeeseen alkoi tulla sujuvasanaisia, palavasilmäisiä puhujia, jotka esittivät asiansa kiihkeästi, kuuluvalla äänellä ja kiroillen, r-kirjainta puheessaan voimakkaasti korostaen. Heillä oli myös käsi jatkuvasti ojossa valmiina kuittaamaan vastaväitteitä. Heidän pääsemisensä liikkeen eturiveihin oli helppoa. Uudemmille tulokkaille alettiin opettaa myös, että mitä tahansa sai tehdä, kunhan teki sen raittiina. Tästä opetuksesta johon aivan kaikki eivät kuitenkaan tarttuneet seurasi, että AA-laisten keskuudessa harrastettiin erityisesti sota-ajalta tuttuja uhkapelejä. Näissä velkaannuttiin joskus niin, että aineksia kertyi joskus itsemurhaksi asti ("Mutta teki sen selvin päin!"). Menneisyyden tilejä tasattiin monenkirjavilla liiketoimilla ja vähintäänkin puolipimeillä hankkeilla; tätä opittiin pitämään omavaraisuusperiaatteen mukaisena, ihailtavana toimintana. Rahaa ansaittiin myös myymällä viinaa vielä kärsiville alkoholisteille heiltä kun puuttui AA-jäsenyyden edellyttämä halu lopettaa juominen. Nopeasti ansaitulla rahalla mahdollistui kultaketjujen ilmestyminen raittiiden kaulojen ja ranteiden ympärille, arvostusta ja vetovoimaa herättämään. Ryhmätoiminta suuntautui vain viinasta kuivilla pysymiseen, ja muita riippuvuuksia ei pidetty paheena. Jäsenet löysivät kukin omat tapansa aika ajoin esiintyvien epämääräisten olotilojensa käsittelyyn. Jotkut söivät liikaa, todella paljon liikaa. Mahtava ulkoinen olemus toimi kuitenkin ryhmissä tärkeänä uskottavuustekijänä patruunoiden ja ökyisäntien ajasta kun ei vielä ollut kulunut vuosikymmeniä. Jotkut jäsenistä tekivät lapsia naispuolisten tulokkaiden kanssa, tai ainakin sinnikkäästi yrittivät niitä tehdä. Useimmiten tämä tapahtui tulokkaan suostumuksella, mutta joskus myös "ei" tulkittiin suostumukseksi. "Ihmisenistutuspuikolla kummittamisesta" kiinni jääneet otettiin kuitenkin yleensä vanhemmista jäsenistä kootun neuvoston puhutteluun. Tämä teki heistä sopivan nöyriä muihinkin palvelutehtäviin. AA-jäsenistä alkoi tulla monikertaisia "napalankoja" keskenään. Tämän ilmiön tuottamat taloudelliset, henkiset ym. laskut kasaantuivat pääasiassa hyväksi (tai pahaksi) käytettyjen naispuolisten tulokkaiden maksettaviksi ja johtivat usein tulokkaan poistumiseen AA:n piiristä, yhteiskunnan piiristä ja koko elämästä.

4 4 (10) Tapahtui silti joskus niinkin, että tällainen naispuolinen jäsen odotti sopivaa juhlatilaisuutta, jossa hän kertoi suurelle kuulijakunnalle kaiken seikkailuistaan vanhempien AA-laisten parissa, näiden itsensä ollessa puolisoineen saapuvilla. Tällöin hajosi useita avioliittoja ja retkahduksia tapahtui valtiomiehiksi kutsutuillekin. Useimmat AA-laiset alkoivatkin suhtautua karheasti avopalavereihin, ja erityisesti alkoholistien vaimoihin. Säilyneissäkin perhesuhteissa tapahtui viilenemistä. Kavereille ei ainakaan sopinut näyttää, että oli puheväleissä vaimon kanssa. Jotkut jäsenet vieraantuivat vaimoistaan niin, että he alkoivat käydä säännöllisesti ulkomaanmatkoilla ja maksullisissa naisissa saaden näin lisää aineksia viidennen askeleen palaveripuheenvuoroihinsa. Silmät kiiluen kerrottuja tarinoita kuunneltiin, ja kuuntelijoiden keskuudessa syntyi päätöksiä: ulkomaille on päästävä. Sukupuolitaudit alkoivat niittää kohtuullista satoa raittiiden alkoholistien keskuudessa. Niistä tuli joskus kirjaimellisestikin "yhteistä omaisuutta", jota miesvoittoisissa palavereissa erityisesti käsiteltiin, yksityiskohtien kera. AA:n hengelliseen sisältöön suhtauduttiin varoen. Sisäiseen kasvuun panostettiin vain pakon edessä, jos siihen jäi muulta touhuamiselta aikaa. Vanhempien jäsenten aseman lujittamiseksi tehtiin työtä. Tuota asemaa ei yritettykään perustaa niin epävarmoille tekijöille kuin vaikeasti määriteltävään toipuneisuutta tai sisäistä rauhaa kuvastavaan vetovoimaan. Luotettiin mieluummin ulkonaisiin vaurauden yms. tunnusmerkkeihin ja vähitellen vakiintuviin AA-laisiin sanankäänteisiin. Näin luotiin koodijärjestelmä, jonka avulla voitiin erottaa kokeneet jäsenet uusista tulokkaista. Hyvään AA-puheenvuoroon sisältyivät ainakin seuraavat sanonnat: "kun nuo ovet avasin", "näitten pöytien ääressä", "minun kohdallani", "omasta kokemuksestani", "tänä päivänä" ja "menettää kurjuutensa". Kun uusi jäsen oppi käyttämään näitä sanontoja ja viittaamaan lisäksi puheenvuoroissaan vanhempiin AA-laisiin, hänen tulokasaikansa voitiin epävirallisesti katsoa päättyneeksi. Merkiksi tästä alettiin hänen puheenvuorojaan säestää hyväksyvin urahteluin ja nyökytyksin. Linjasta poikkeavien puheenvuorojen aikana kierrätettiin tai laskettiin äänekkäästi rahalipasta, käytiin vessassa ja pidettiin puoliääneen "nokkapalavereita" vierustoverien kanssa. Palaveripuheenvuorojen pituutta tai sisältöä ei katsottu tarpeelliseksi rajoittaa, päinvastoin. Erityisesti odotettiin vanhempien jäsenten suunvuoroja, joiden odotettiin sisältävän heidän juomisen tarinansa, kokoavan katsauksen kaikesta samassa palaverissa aiemmin sanotusta, lainauksia AA-kirjallisuudesta, selostuksen päivän tapahtumista, viittaukset muiden vanhempien jäsenten puheenvuoroihin sekä lentäviä lauseita tai mieleen jääneitä tokaisuja muiden jäsenten, elävien ja jo kuolleiden, suusta. Oikein hyvä vanhemman jäsenen puheenvuoro sisälsi lisäksi pohdiskelua seitsemän kuolemansynnin sekä itsesäilytys-, sosiaali- ja sukuvietin suhteista ja niihin liittyvästä erityisen voimattomuuden näkökulmasta. Kiireetön ilmapiiri ja tunnin-parin mittaiset puheenvuorot loivat turvallisuutta. Kulttuurin lujittamista palvelivat nyrkkisäännöt: "Palaveri täytyy istua alusta loppuun", "Jos ei ole kellon mukaan juonut, ei voi kellon mukaan puhuakaan" ja "Palaverissa täytyy puhua, ettei joudu juomaan". Juomaan joutumisella peloteltiin kaikkia sellaisia jäseniä, jotka eivät ymmärtäneet turvallisuuden ja yhdenmukaisuuden merkitystä, ja jotka koettivat kyseenalaistaa koeteltuja toimintamuotoja. Yleensä nämä veneenkeikuttajiksi mielletyt kyselijät olivat tulleet AA-toimintaan muualta kuin sotaveteraani- tai vankilakulttuurista. Heidän sisäänajonsa oli vaikeaa. Kulttuuri oli heille liian erilaista. Parhaiten ryhmätoimintaan jäivät metsissä ja laitoksissa aikaansa viettäneet henkilöt, jotka pystyivät saattamaan AAsanomaa kaltaisilleen. "AA-sanomaksi" tiivistyikin usein toteamus: "Kun ei ota ensimmäistä ryyppyä, ei tule juovuksiin". Tämän sanoman oivalluttaminen tavoitti vaivattomasti ihmisen, joka ei ollut koulun penkillä oppinut ajattelemaan monimutkaisesti.

5 5 (10) Suomen AA:n päästyä rippikouluikään alkoi ryhmiin löytää tiensä myös sellaisia jäseniä, jotka olivat hankkineet kokemusta ihmistenvälisestä yhteistyöstä politiikan ja ammattiyhdistystoiminnan piirissä. Nämä tulokkaat opettivat varsin pian muille, miten asioita joukossa hoidetaan. Ryhmissä alettiin, "Amerikan malliin", pitää asiapalavereita, joissa enemmistöpäätöksiä, muotoseikkojen toteutumista ja kokoustekniikkaa nuijan paukutuksineen pidettiin arvossaan. Ryhmäkurin idea löysi tiensä asiapalavereihin. Myös tavalliset kokoukset saivat väriä ja dramaattisia käänteitä, kun järjestötoiminnan pyörteissä kastuneet ja kuivuneet veteraanit alkoivat rutiinilla niissäkin valvoa saavutettuja etuja. Epäillyistä 12 perinteestäkin saatiin lopulta enemmän irti, kun ne joukolla valjastettiin muutoksentorjuntatyöhön. Näin saatiin siis lisää AA:n periaatteita toimivalle tasolle. Suomen AA saatiin myös vähitellen sellaiseen kuntoon, että ryhmätoiminta oli houkuttelevaa riittävän monista erilaisista taustoista tuleville uusille jäsenille. Palaverien ilmapiiri oli veljellisen tai isällisen yhdenmukaistava ja herkkä reagoimaan voimakkaasti kaikkeen poikkeukselliseen. Suiden tukkimiseen löytyi riittävästi voimia. Sekä fyysistä että henkistä massaa oli jäsenistössä valmiina toimimaan uhkatilanteissa. Oudot ja uudet ajatukset pystyttiin pitämään poissa palaveritoimintaa sekoittamasta. Huolellisen varovaiset kannanotot saattoivat kuitenkin vähä vähältä vaikuttaa yhteisössä. Esimerkiksi hengellisten painotusten tuonti Suomen AA:han onnistui muutamilta sitkeiltä yksilöiltä, jotka pystyivät hiljaisella ja vaatimattomalla esitystavalla ja kansankielellä käsittelemään asiaa niin, että jotkut alkoivat heitä kuunnella. Yhteistyössä heidän kanssaan saatiin tuotetuksi paikallisiin oloihin sopivat pehmennykset tai laimennukset kullekin hengelliselle periaatteelle, ja sanomaa voitiin saattaa hieman vapautuneemmin. Toipumisen, palvelun ja yhtenäisyyden perusta oli saatu tuotettua omin, kotimaisin voimin. Tehtyjen linjausten ylläpitämiseksi pidettiin aika ajoin alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia, joihin kokoonnuttiin pohtimaan ja vaalimaan saavutettua yhtenäisyyttä. Vakiintui myös käytännöksi pitää enemmän ja vähemmän virallisia aluekokouksia. Niissä itsensä osaaviksi tuntevat ryhmien jäsenet päättivät asioista, jotka liittyivät suomalaisen AA:n kehitykseen. Näistä tilaisuuksista tuli yleensä tunnepitoisia ja meluisia, ja niihin hakeutuivat vain sellaiset jäsenet, jotka olivat kiihkeässä ilmapiirissä omimmillaan. Kaikkein kovaäänisimmät saivat yleensä sanoa viimeisen sanan, ja yhteisiä asioita päätettäessä harjoitettiinkin äänijänteitä tosissaan. Kotimatkat tapahtuivat miellyttävän kiihtyneisyyden vallassa. Yhteisössä pystyttiin menestyksellisesti torjumaan äkkikäännökset, mutta vähittäisiä muutosprosesseja suvaittiin ainakin siihen asti, kunnes joku "vanhemmista valtiomiehistä" löi nyrkin pöytään ja vaati paluuta perusasioihin. Suomen AA oli leppoisan hitaasti kääntyilevä laiva, ja sitä pidettiin jäsenistön omassa keskuudessa niin esimerkillisenä yhteisönä, että sitä voitiin muissa maailman AA-maissa vain ihastella. Erityisesti mainittiinkin jonkun amerikkalaisen vierailijan kehuneen Suomen AA:ta maailman parhaaksi sellaiseksi. Jäsenmäärä kasvoi tasaisen varmasti, ja ryhmätoimintaan jääneet kokivat yhteisön lämmön aina uudelleen tulokaspalavereissa, joissa vanhemmat jäsenet mielihyvin muistelivat omia juomisiaan ja AA:han pääsyään. Puheenvuoroissa korostettiin sitä toveruutta, välittämistä ja lämpöä, jota nämä vanhemmat jäsenet olivat saaneet. Tällaisia muisteloita ei juuri ollut tapana vesittää niin, että olisi tarjottu toveruutta, välittämistä ja lämpöä kaikille uusille jäsenkokelaille. Uusista tulokkaista hyväksyttiin vaivattomasti vain harvoja ja valittuja. Joukkoon kelpuutettujen kykyä ottaa ohjausta vastaan mitattiin tarjoamalla näille palvelutehtäviä muutaman ryhmässä vietetyn viikon jälkeen. Kahvinkeitto oli sopiva harjoitustehtävä, jolla voitiin mitata arkojen tulokkaiden kelpoisuus vaativampiin AA-tehtäviin. Jos he suostuivat vanhempien komenneltaviksi, heitä saatettiin alkaa kasvattaa kovaan peliin AA:n rakenteessa ja arvostetummissa palvelutehtävissä.

6 6 (10) Yleensä kahvinkeittoa arvostetumpiin palvelutehtäviin valittiin koulutettaviksi vain taattuja "aatteen miehiä", joilla oli kokemusta yhteisöissä toimimisesta. Vankiloista, kunnallispolitiikasta ja ammattiyhdistysliikkeistä tulleet jäsenet olivat taustojensa vuoksi arvokasta kaaderijoukkoa. He toteuttivat AA:ssakin kaikissa toimissaan niitä periaatteita, joita he olivat aiemmassa elämässään tottuneet noudattamaan. Heidän vuorovaikutustaitonsa ja tyylinsä olivat niin vastaansanomattomia, että kahvinkeittovuoroa ei heille uskaltanut tarjotakaan. Vakiintui tapoja, joilla varmistuttiin uuden tulokkaan halukkuudesta ottaa vastaan mitä tahansa. Tulokkaan piti esim. jo ryhmätoimintaan tullessaan olla varma, että hän oli alkoholisti. Hänellä ei myöskään saanut olla muiden päihteiden tai lääkkeiden käyttöhistoriaa. Perinteissä kerrottu jäseneksi pääsyn vaatimus "halu lopettaa juominen" viittasi selvästi vain puhtaisiin alkoholisteihin, ei sekakäyttäjiin, jotka olivat nauttineet päihteensä suun kautta syöden tai suonensisäisesti. Tällaiset heitettiin armotta ovien ulkopuolelle. Vaikka AA:n torjuva käsi oli aina tarjolla, tässä työssä epäonnistuttiin joskus. Näin kävi sitkeimpien yhteisöön hakeutuvien sekakäyttäjien kohdalla. He olivat usein amfetamiiniin, morfiiniin tai psyykenlääkkeisiin vihkiytyneitä entisiä ja myös nykyisiä mielenterveyspotilaita. He ottivat paikkansa AA:ssa sellaisella vimmalla, ettei kellään ollut siihen vastaan sanomista, eikä heidän toimintaansa yhteisössä sen jälkeenkään. "Vanhojen valtiomiesten" riveihin he pääsivät ajallaan, joskus jopa huomattavan nopeasti. Heidän temperamenttinsa teki vaikutuksen kaikissa heidän toimintaympäristöissään. Sopivasti hyötykäyttöön valjastettuna se palveli monin tavoin yhteistä etua. Syntyi jälleen uutta AA-kulttuuria ja lisää kriteerejä oikeanlaiseen AA-laisuuteen. Vallitsevan järjestelmän ylläpitämistä palvelevaa kummitoimintaa harrastettiin vilkkaasti. Hyvän kummin tärkeimpinä avuina toimivat rävähtämätön katse, pidäteltyä vimmaa uhkuva tupakasta käreä äänensävy, taito löytää silmänräpäyksessä tilanteeseen kuin tilanteeseen sopiva irrallinen lause AA-kirjallisuudesta sekä alati täydentyvä kokoelma lausahduksia asioista, jotka voivat johtaa juomiseen. "Kummisetä" ja muut mafiaelokuvat muokkasivat myös aikanaan suomalaisen AA-kummin prototyyppiä ja ryhmien, aluekokousten ja vuosikokousten ilmapiiriä. Suomen AA:ssa vallitsi myös hehkuvan isänmaalliseen kansallistuntoon verrattava tunne, jota ylläpidettiin monin tavoin. Erityisesti tämä henki tiivistyi "neuvottelupäivillä" ja vuosipäivien yhteydessä. Näitä tilaisuuksia käytettiin muistuttamaan siitä, että huolella ja yhteisin ponnistuksin luotu suomalaiskansallinen AA-pääoma oli alituisesti uhattuna. Kun AA-tulokkaita alkoi tulla etupäässä muualta kuin puistojen ja lepikoiden kätköistä, tuli yhtenäisyyden varjelemisesta ylivoimaisen vaikeaa. Tulokasaines alkoi yhä enemmän koostua ihmisistä, jotka eivät olleet juoneet itseään riittävän nöyriksi asettumaan vanhojen jäsenten ohjaukseen tai lähtemään takaisin viinamäkeen. Vaikka jäsenistön vanhimmat tekivät kaikkensa, tuli esim. työelämästä hoitoon ohjattuja ihmisiä ryhmiin. Monella tällaisella "pihtisynnytetyllä" oli tapana alkaa kritisoida ryhmissä vallitsevia käytäntöjä niiden käsitysten perusteella, joita hän oli saanut luettuaan AA-kirjallisuutta. Tulokkaille yritettiin kyllä korostaa, että lukeminen ei ollut kuin haitaksi, mutta tämä opetus tavoitti huonosti sellaiset, jotka olivat silkkaa omapäisyyttään tottuneet ottamaan asioista laajemmin selvää. Vanhemmat AA-laiset pyrkivät huolissaan korostamaan, että tulokkaista jäi ryhmiin häviävän pieni osa. Tämä johtui siitä, että tulokasaines oli oleellisesti huonontunut niistä ajoista, kun ryhmiin tultiin roskapöntöistä ja rangaistuslaitoksista. Vaikka tulokkaita tuolloinkin oli palannut takaisin juomakierteeseen, oli näiden ympärillä häärineillä mahdollisuus korostaa, että he itse olivat pysyneet aktiivisuutensa ansiosta raittiina. Kun tällaista aktiivisuutta ei enää selvästikään arvostettu kaikkien tulokkaiden piirissä, pyrittiin "ohjaukseen" suostumattomat ohjaamaan ulos ryhmistä - mikä ei tietenkään tuottanut sen parempaa tulosta kuin muukaan vanhemman jäsenen tarjoama opastus.

7 7 (10) Matkailu ja tiedonvälityksen tehostuminen osoittautuivat voimakkaiksi uhkatekijöiksi suomalaiselle AA:lle. Jäsenistössä oli siellä täällä yksittäisiä epäilijöitä, jotka eivät tyytyneet vain siihen AA-perintöön, mitä heille tarjottiin. Tämä omapäisyys ilmeni muun muassa tutustumisena vieraskieliseen AA-kirjallisuuteen ja AAtoimintaan Suomen rajojen ulkopuolella. Kirjallisuuden käännöstyötä alettiin kritisoida, jopa 12 askeleen ja 12 perinteen suomennoksista löydettiin puutteellisuuksia, epätäsmällisyyksiä ja asiavirheitä. Joskus yltyi pieni AA-vähemmistö niin äänekkääseen kirjallisuuskäännösten kritisointiin, että enemmistön oli annettava periksi. Se nimesi omasta keskuudestaan työryhmiä tutkimaan tehtyjä käännöksiä, ja ajoittain tällainen työryhmä joutui tekemään enemmänkin kuin vain ilmoittamaan käännösten olevan erinomaisen tasokkaita tällainen lausunto oli kuitenkin yleisin toimikunnan työn lopputulema. Muutospaineiden noustessa kestämättömiksi jouduttiin joskus tekemään uutta käännöstyötä. Jottei kirjallisuuden sanoma ratkaisevasti muuttuisi, käytettiin tässä työssä tiukan paikan tullen äänestysmenettelyä, lause kerrallaan. Viime kädessä yksittäisratkaisuja tekivät "vanhojen AA-laisten" ryhmään lukeutuvat, yleensä kielitaidottomat, jäsenet sen jälkeen, kun työryhmien työn ja äänestyspäätösten tulokset saapuivat heidän käsiinsä. Tämä viimeinen oikoluku tapahtui hyvissä ajoin ennen käsikirjoitusten menoa painoon. Käännösten asiasisällöt säilyttivät jatkuvuutensa. Ulkomaisista vaikutteista syntyi runsaasti ärtynyttä keskustelua myös silloin, kun 1960-luvulla ensi kertaa tuotiin käsittelyyn valtameren takana vallitseva ajatus, jonka mukaan raha ja henki kannattaisi pyrkiä pitämään erossa toisistaan. Tällaisia ajatuksia esittävä "Palvelukäsikirja" oli ehditty suomentaa, ja sitä tutkittiin tarkoin. Kirja tuntui sisältävän ideoita siitä, että AA olisi demokraattinen yhteisö, jossa "vanhainvaltaa" ei tunnettaisi. Asioista päättäminen tapahtuisi sellaisessa AA-rakenteessa, jossa ryhmät keskuudestaan valitsisivat uskotut palvelijat, ja luovuttaisivat yhteiset asiat näiden hoidettaviksi. Amerikassa ja muualla maailmassa näytettiin toimittavan tähän tapaan. Suomen oloihin nämä ajatukset eivät soveltuneet. Valtakunnallisilla neuvottelupäivillä oltiin "alusta alkaen" totuttu päättämään yhteisistä asioista yhdessä, torikokouksen tai punakaartin tapaan, kovaäänisesti ja vähän riidellenkin. Jäsenmäärän ja ryhmien määrän kasvua ei katsottu riittäväksi perusteeksi suurille muutoksille mahtuuhan torikokouksiinkin väkeä. Paineiden kasvaessa nimettiin kuitenkin työryhmä, joka loi suomalaisen palvelurakennemallin. Tämä malli perustui kuitenkin edelleen vakiintuneeseen "koko porukalla" päättämisen käytäntöön, ja joka ryhmällä oli oikeus lähettää tai olla lähettämättä edustajiaan kokouksiin. Palvelutehtävien vaihtovuoroisuusperiaatteesta saatiin myös aikaiseksi suomalainen malli. Kun yksittäinen jäsen oli edennyt esim. kahvinkeitosta alkaen, mahdollisesti alue-edustajan tehtävienkin kautta valtakunnantasoisiin palvelutehtäviin, hänen virallinen palvelu-uransa oli lakipisteessä. Poikkeuksen muodosti maailmanpalveluvaltuutetun tehtävä. Tähän toimeen valitun tärkein tehtävä oli saada ulkomaiset kollegansa vakuuttuneiksi siitä, että Suomessa AA:n toiminta on vähintäänkin esimerkillistä. Maailmanpalveluvaltuutetut joutuivat tässä tehtävässään kovan paineen alle, ja jotkut heistä alkoivat juoda heti toimikautensa päätyttyä. Kunnialla palvelukautensa hoitaneet jäsenet siirtyivät täysinpalvelleiden, taka-alalla pysyttelevien AAjäsenten joukkoon. Useimmat mielsivät taka-alalle siirtymisen tarkoittavan AA:n kulisseihin kätkeytymistä ja toiminnan määrätietoista koordinointia takapiruporukoissa tai eri tarkoituksiin perustetuissa toimikunnissa. Päättämisen lumoihin päässeille löytyi tehtäviä yllin kyllin. Harva väistyvä jäsen tyytyi myhäileväksi rivimieheksi palaamiseen.

8 Talouden ja hengen erottamiseksi tehtiin työnjaollisia päätöksiä. Ryhmien sisäistämän omavaraisuusperinteen, kirjallisuuden ja muiden myyntituotteiden kautta saadut varat ohjattiin sitä varten perustetulle AA-kustannukselle. Tämä elin sai myös kirjallisuuden kustannusoikeudet. Näin saatiin raha ja periaate erotettua toisistaan AA-kustannuksen perustaminen oli siis arvokas asia. AA-palvelu hoiti muut asiat mm. AA-kustannuksen toiminnan valvonnan, täytyihän rahankäytön jo periaatteiden vuoksi olla jäsenistön kontrollissa. AA-palvelu kokoontui omassa keskuudessaan päättämään yhteisistä asioista, mutta tuoden työnsä tulokset kuitenkin yhteiseen pöytään talvipäivien vuosikokouksiin. 8 (10) Vuosikokouksessa voitiin vaivattomasti yhdessä käsitellä uudelleen ne asiat, joita AA-palvelun uskotut palvelijat olivat keskuudessaan vuoden aikana käsitelleet saamansa toimeksiannon mukaan. Usein tämän työn tuloksiin oltiin tyytymättömiä, ja vuosikokous päätti asiat uudelleen ja toisin. Näitä kokouksia ohjasivat puheenjohtajien takana tai heidän ohitseen takapirujäsenet". Vuosikokousten valmisteluun kuului, että vanhojen AA- ja ay-miesten valmentamat junttamiehet kiersivät maakuntien ryhmissä takomassa yhtenäisyyttä. Sitten valitsivat ryhmät edustajiaan vuosikokouksiin. Kaikkien ryhmien ääni tuli kuuluviin muun muassa siten, että suurten ryhmien arvostetut kokouskonkarit saivat valtakirjoja muistakin ryhmistä kuin omastaan. He saapuivat kokousten alussa tapahtuvaan ryhmien luettelointiin jopa usean kymmenen eri ryhmän valtakirjat kainalossaan. Näin säilyi ryhmien ote asioista, ja perinteissäkin mainittu "ryhmien jäsenten omatunto" saatiin pysymään koossa ja hallinnassa. Yhtenäisyyden nimissä jouduttiin toisinaan aluetasolla erottamaan liian itsenäisesti ajattelevia AA-palveluun valittuja jäseniä tehtävistään. Tämä herätti kaunan tunnetta, jolla oli taipumusta elää omaa elämäänsä ja kroonistua niin, että se ei enää ollut tilapäistä ylellisyyttä. Kehitys johti jälleen kirjallisuuden tutkisteluun, erimielisyyksiin ja rivien rakoiluun. Lopulta nähtiin sellainenkin päivä, että joukko yksittäisiä AA-jäseniä joutui, "ryhmien valtuuttamina", turvautumaan vuosikokouksessa voimakeinoihin ja erottamaan kokonaisen AA-palvelun tehtävistään. Silloinen AA-palvelu oli toimintakautensa aikana todennut, että Suomen hyväksi koettu palvelurakenne kaipasi remonttia. AA-palvelun edustajat puhuivat omien alueidensa jäsenistölle USA:ssa vuodesta 1955 alkaen käytetyn valtuustorakenteen eduista. Tämä ei kaikkia vanhoja AA-laisia miellyttänyt. Syksyn ja talven mittaan koottiin ryhmien nimissä lähetetyillä kiertokirjeillä joukko, joka valmistautui erityistehtäväänsä tulevassa vuosikokouksessa. Etupäässä tämä joukko muodostui liikkeen piirissä toimivista poliitikoista ja tatuoiduista AA-veteraaneista. Kaikki oli valmista, kun aika koitti. Vielä suuren vuosikokouspäivän aamuna oli virallisten palveluedustajien tavoitteena tuoda mietintänsä tulokset vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Kokouksen avauksen yhteydessä tapahtumat muuttuivat meluisiksi, ja palveluedustajat poistettiin kokoussalista ennen kuin he ehtivät asiaansa esittää. Samat miehet, jotka ohjasivat palveluedustajat ulos, poistivat myös kokouksen käynnistäneet palvelijat pöytiensä takaa. Sitten puhdistuksen suorittaneet AA-jäsenet asettuivat itse mikrofonien ääreen, ja kokous vietiin läpi heidän luomassaan hengessä. Kokouksen kulusta raportoitiin kentälle, että oli ollut suunnitteilla vallankaappaus, joka saatiin AA-ryhmien väliintulolla torjutuksi. Kokouspaikalla olleet ryhmien edustajat pysyivät enimmäkseen vaitonaisina tämän selityksen takana. Ryhmät olivat saamansa selvityksen perusteella vuosikokouksen toimintaan tyytyväisiä. Tyytyväisiä oltiin myös vuosikokouksessa pikaisesti perustettuun uuteen AA-palveluun, johon kelpasi lähes kuka tahansa halukas.

9 Vuosikokouksen johtajisto kielsi myös palvelurakenneasioista puhumisen kahdeksi vuodeksi. Tämä linjaus oli uusi jopa suomalaisessa AA:ssa. Aiemmin oli korostettu, että AA:ssa pitää pystyä puhumaan aivan kaikesta. Sen verran paljon syntyikin AA-kentällä hämmennystä jatkuvaa puhelinliikennettä ja kiusallisia kyselyitä että seuraavassa vuosikokouksessa päätettiin koota vanhoista, koetelluista AA-jäsenistä muodostuva toimikunta tutkimaan käytössä olevaa rakennetta. 9 (10) Toimikunta kokoontui usein, ja sen jäseniä vaihdettiin tarpeen mukaan yhtenäisyyden nimissä mm. sellaiset jäsenet korvattiin välittömästi uusilla, jotka eivät sitoutuneet alusta alkaen olemaan asioista yhtä mieltä jo etukäteen. Toimikunnan työn tuloksena syntyi lopulta, melkein yllättäen, suositus rakenteen muuttamisesta, joskin kevyesti: AA-Palvelun edustajien määrää vähennettiin. Vuosikokoukset ja asioista päättämisen tapa jäivät ennalleen. Valta pysyi siellä missä se oli kauan ollutkin: vuosikokousten ja palvelukokousten kulisseissa, jotka ulottuivat etelän auringossa ja muuten vain ulkomailla asusteleviin vanhoihin AA-jäseniin saakka. Erotettu AA-palvelukaan ei tyytynyt nurisematta vallitsevaan asiaintilaan. Sen jäsenet organisoituivat myös toimikunnaksi, kutsuivat palvelurakennemuutoksesta kiinnostuneet AA-ryhmät koolle, hankkivat toimistotilat ja ottivat pienemmällä joukolla käyttöön "valtuustorakenteeksi" kutsumansa yhteisistä asioista päättämisen mallin. Vähimmän mahdollisen organisaation periaatetta noudattaen toimikunta lykkäsi oikeustoimikelpoisen rekisteröidyn yhdistyksen perustamista viimeiseen saakka. Lopulta oli kuitenkin rekisteröintiin taivuttava. Rekisteröinti ei sujunut ongelmitta. Suomen AA:n enemmän ja vähemmän näkyvät keulahahmot olivat olleet sen verran kaukaa viisaita, että he olivat ehtineet rekisteröidä kaikki mahdolliset AA-alkuiset nimet ja AA:n tunnusmerkit itselleen AA-ryhmille kerrottiin, että toivomus rekisteröimisestä oli tullut suoraan USA:sta. Ryhmien hatuista, pytyistä ja lippaista saatua rahaa rekisteröintitoimiin kului lähes markkaa. Summa oli niin suuri, että se herätti kyselyä rivijäsenten keskuudessa. Nämä tyytyivät epäviralliseen selitykseen, jonka mukaan hajoittajat olivat pistäneet rahat taskuunsa erotessaan AA:sta. Hajoittajien valtuustorakennemallin ylin palveluelin, palveluneuvosto, joutui etsimään itselleen nimeä kauan. Anonyymit Alkoholistit -nimeäkään neuvosto ei voinut rekisteröidä käyttöönsä, mutta he katsoivat voivansa kuitenkin ottaa tuon kaikkien AA-ryhmien yhteistä omaisuutta olevan nimen epäviralliseen käyttöön. Perustajajäsen Bill:in nimeä ei kukaan ollut rekisteröinyt, ja vasta perustettu palveluneuvosto käytti tämän huolimattomuuden edukseen. Suomen AA:n vastaisku viipyi aikansa, mutta tuli kuitenkin. Valtuustorakenteeseen kuuluviin ryhmiin lukeutuvia alettiin veljellisen rakkauden hengessä kutsua AA-huoriksi, ruumiinryöstäjiksi ym. ja heidät heitettiin "ulos AA:sta". Tämä tapahtui siten, että heidän ryhmänsä poistettiin valtakunnallisesta AA:n ryhmäluettelosta. Kun viesti tästä kulki New Yorkissa toimivaan AA:n keskuspalvelutoimistoon, tuli ilmeiseksi, että siellä ei hyväksyttykään ryhmien erottamista. Niinpä kerrottiin Amerikkaan nopeasti, että joitakin ryhmiä oli erehdyksessä pudonnut pois ryhmäluettelosta. New Yorkissa tyydyttiin selitykseen ja myönnettiin AA-Kustannukselle kymmenen vuoden kustannusoikeus liikkeen suomenkieliseen kirjallisuuteen. Kumarrukseksi New Yorkin suuntaan kerrottiin Suomen AA:n sisäisessä tiedotuslehdessä tapahtuneesta vahingosta, jonka seurauksena ryhmiä oli jäänyt ryhmäluettelon ulkopuolelle. Tähän reagoitiin AA-kentällä paikoittain voimakkaasti. Olihan julkisesti tiedossa, että Suomen AA-Kustannuksesta ja näin ollen Suomen AA:sta irtautuneet ryhmät eivät enää olleet AA:ta ensinkään. Ryhmissä kaikuivat samat sanat, joita Keskuspalvelutoimiston johtaja George oli toistellut vuonna 1997 Mäkelänrinteen koulun vuosikokouksen äkkikäänteiden jälkeen: "Tämä ei ole AA:ta!" Nyt nämä sanat valjastettiin tarkoittamaan AApalveluvaltuustorakennetta tukevia ryhmiä.

10 10 (10) Vuoden 1918 tapahtumat alkoivat elää suomalaisessa AA-kentässä. Punaisten ja valkoisten parhaat perinteet epäily, kyräily ja ilkityöt saivat liikkeelle paljon alkoholistista energiaa. Palaverien kulku keskittyi yhä useammin uhkakuvien kuin toipumisohjelman ja perinteiden käsittelyyn. Jäsenten "vanhemmisto" keskittyi luomaan strategioita, joilla oma AA-toiminnan edellytyksiä voitaisiin vahvistaa ja vastapuolen toimintaa vaikeuttaa. Uusien tulokkaiden kohtaloon liittyvät kysymykset jätettiin "AA:n perusarvovallan" huomaan, joka katsoikin hyväksi pudottaa yksivuotiaiden määrän murto-osaan entisestään ja palauttaa sadoittain vanhoja jäseniä takaisin juomaan. Yhteisön piirissä hyväksyttiin jälleen se tosiseikka, että taistelu vaatii uhrinsa. Yön pimeydessä käytiin sotaa ruuvaamalla "AA-ryhmä" -tekstillä varustettuja kilpiä irti väärien profeettojen kokoushuoneistojen ovista ja soveltamalla nuorisolta lainattua tuhrimistekniikkaa vastapuolen keskustoimiston oveen. Ryhmiin toimitettiin tietoa vihollisleirin väärinkäytöksistä, joihin kuuluviksi katsottiin mm. ulkopuoliselle tutkijalle ulkopuolisen tahon toimesta myönnetty apuraha, joka oli suunnattu juuri suomalaisen AA:n hajaannusta koskevaan tutkimukseen. Kun yhteisöllistä halua asettua yhteiseen neuvottelupöytään ja palata perusasioihin ajoittain esiintyi, tiivistettiin tiedottamista, ja puhelinoperaattorit takoivat rahaa AA-laisten paimenpuheluilla. Ryhmät saivat kirjeitä erilaisilta AA-ryhmien nimissä muodostetuilta toimikunnilta ja aluekokouksissa jaettiin materiaalia kädestä käteen. Hyväksyttävänä tuloksena suomalaisen AA:n hajaannuksen hoitamiseksi voitiin pitää vain sellaista yhtenäisyyttä, joka on mahdollista pystyttää poltetun maan neitseelliselle kamaralle. Muutosta vastustaneiden ja sitä puolustaneiden harvenneet rivit tekivät vuosikokouksissa kunniaa sellaisille, jotka olivat raittiina siirtyneet Suureen Palaveriin. Niille tuhansille, jotka vuosittain hävisivät taistelussa alkoholismia vastaan, osoitettiin kunnioitusta vielä astetta hillitymmin... vain yksittäisten jäsenten ajatuksissa. Sober Solutions Publications 2004

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 14.2.2016 klo 13.00 16.30 Paikka: Viitaniementie 2, 40720 Jyväskylä Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti vuoden 2016 ensimmäisen keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 1.2.2014 klo 13-16 Paikka: Vihdin seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6, 03400 Vihti Keskusteluryhmän vuoden 2014 ensimmäinen keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 14.3.2015 klo 13-16 Paikka: Riipuksenkatu 13, 33710 Tampere (Kaukajärvi) Vuoden 2015 ensimmäinen keskustelutilaisuus pidettiin Tampereen Kaukajärvellä

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997 1 PÖYTÄKIRJA SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997 Aika maanantai 18.8.1997 kello 15.00 18.10 Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Läsnä Petri Engman Markku Jokinen,

Lisätiedot

En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin diabetestani. Diabetes pelottaa minua. Tarvitsen enemmän apua. En tarkoita syödä niin paljon sokeria kuin syön

En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin diabetestani. Diabetes pelottaa minua. Tarvitsen enemmän apua. En tarkoita syödä niin paljon sokeria kuin syön En tarkoita syödä niin paljon sokeria kuin syön En pysty ajattelemaan mitään muuta kuin diabetestani Tarvitsen enemmän apua Diabetes pelottaa minua Minulla on välillä tosi vaikeita hetkiä Diabetes hallitsee

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti.

-kunniavieras tai troubleshoooter: kriittinen onnistuminen. Jos pelinjohtaja ei tunnista kumpiakaan, eivät hahmot voi onnistua kriittisesti. Faijan BMW Tunnin roolipeli menetetystä nuoruudesta. Pelaajien hahmot (3-5 pelaajaa) olivat kavereita yläkoulussa ja vielä muutaman vuoden senkin jälkeen. Sitten jatko-opiskelut ja työelämä heittivät hahmot

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot