O P A S K U L U T T A J A L L E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O P A S K U L U T T A J A L L E"

Transkriptio

1

2 Euroopan valitustiet O P A S K U L U T T A J A L L E

3 Sisällysluettelo Kuluttajavirasto Teksti: Katariina Honkio Ulkoasu ja taitto: Savumerkki Paperi: Studio Matt Paperille on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki. Paino: Frenkell, Espoo ESIPUHE 4 2. ALANKOMAAT 6 3. BELGIA 9 4. ESPANJA IRLANTI ISO-BRITANNIA ITALIA ITÄVALTA KREIKKA LUXEMBURG PORTUGALI RANSKA RUOTSI SAKSA SUOMI TANSKA KANSAINVÄLISET NEUVONTAKESKUKSET 60 EUROOPPALAISTEN KULUTTAJAJÄRJESTÖJEN JULKAISEMAT TUOTETESTIT (IT) 64 LUETTELO IT-JÄSENISTÄ EU-MAISSA 65 LÄHDELUETTELO 67 3

4 Esipuhe ESIPUHE Matkailun lisääntyessä Suomesta EU-maihin lisääntyvät myös kuluttajien valitukset ulkomailta hankituista tavaroista ja palveluista. Ongelmatapauksia varten tulee kuluttajilla ja kunnallisilla kuluttajaneuvojilla olla käytössään tiedosto muiden jäsenmaiden kuluttajaviranomaisista ja -järjestöistä. Kuluttajaneuvonnan taso ja sen toteutus vaihtelevat huomattavastikin Euroopan Unionin sisällä. Tietoa siitä on tähän saakka ollut varsin vaikea saada. Tämä kirja esittelee pääpiirteittäin Suomen lisäksi 14 muun EU-maan kuluttajaneuvonnasta ja -informaatiosta vastaavat viranomaiset niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kirjassa on myös lyhyt kuvaus kunkin valtion tärkeimmistä kuluttajajärjestöistä sekä niiden toiminnasta. Vaikka suurin osa EU:n jäsenvaltioista on ratifioinut ns. Luganon sopimuksen, joka mahdollistaa oikeudenkäynnin myös tuotteen ostajan kotimaassa, voi tällaisen oikeudenkäynnin toteuttaminen käytännössä olla vaivalloista. Tämän vuoksi haluttiin selvittää myös ne mahdollisuudet, jotka kussakin maassa on kuluttajakiistojen ratkaisemiseksi sovitteluteitse. EU-maan tärkeimmille kuluttajaviranomaisille ja -järjestöille. Jokaisesta maasta saatiin vähintään yksi vastaus. Eniten vastauksia tuli Espanjasta (8 kpl) ja Ranskasta (4 kpl). Ruotsista, Tanskasta ja Iso-Britanniasta oli olemassa riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa, joten näihin maihin ei kyselyä lähetetty. Kirjan lopussa on lueteltu Euroopan Unionin tukemat kansainväliset kuluttajaneuvontakeskukset. Liitteenä on lisäksi luettelo niistä kuluttajajärjestöistä, jotka osallistuvat kansainväliseen testaustoimintaan IT:n (International Testing) puitteissa. Kirjan tekijä on kauppatieteiden ylioppilas Katariina Honkio. Helsingissä, Marita Wilska, ylijohtaja Kirja perustuu lähdekirjallisuuden lisäksi kyselylomakkeeseen saatuihin vastauksiin. Tästä johtuen kaikkien maiden tietoja ei välttämättä ole esitetty yhteneväisessä muodossa. Tietojen selvittämiseksi lähetettiin toukokuussa 1995 kyselylomake

5 ALANKOMAAT Alankomaat Valtiovarainministeriö (Ministerie van Economische Zaken) on vastuussa virallisesta kuluttajapolitiikasta. Alankomaissa ei ole julkisen vallan ylläpitämiä kuluttajaorganisaatioita, vaan yksityisillä kuluttajajärjestöillä on suuri merkitys. Maan tärkeimmät kuluttajajärjestöt ovat Consumentenbond sekä Konsumentenkontakt. Alankomaissa ei ole varsinaista kunnallista kuluttajatoimintaa, Consumentenbondinkin toiminta on hyvin keskitettyä. PLANPraktijk on enemmän paikallistasolle keskittynyt järjestö. Sen tehtävänä on tiedotus ja koulutus. Järjestö on erikoistunut ennen kaikkea kuluttajien velkaongelmien ratkomiseen. PLAN- Praktijkin asiakkaita ovat lähinnä kunnat, joille se myy palveluitaan. Consumentenbond on Alankomaiden suurin kuluttajajärjestö ja se on taloudellisesti ja poliittisesti riippumaton. Se saa rahoituksensa pääasiallisesti jäsenmaksuista, mutta esim. koulutus- ja tiedotustoimintaan myös julkisista lähteistä. Järjestön toimintaan kuuluvat tuotteiden ja palveluiden hinta- ja laatuvertailut, kuluttajien asioiden ajaminen julkisen vallan tai elinkeinoelämän edustajien kanssa, kustannustoiminta sekä jäsenistön neuvonta ja heidän ongelmiensa ratkaiseminen. Kustannustoiminnan pääosan muodostaa kuukausittain ilmestyvä Consumentengids-lehti, joka sisältää tietoja hinta- ja tuotevertailuista, ostoneuvoja sekä varoituksia vaarallisista ja lainvastaisista tuotteista. Lisäksi 6 julkaistaan raha-asioihin erikoistunutta lehteä Consumentengeldgids sekä matkustuksesta ja vapaa-ajasta kertovaa Consumentenreisgids-lehteä neljästi vuodessa. Consumentenbond julkaisee myös kirjoja tietyistä aiheista. Consumentenbond tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa jäsenilleen puhelimitse tai kirjeitse. Mikäli tarve vaatii, järjestö voi myös toimia välittäjänä jäsenen ja elinkeinonharjoittajan välisissä kiistoissa. Consumentenbond voi ajaa jäsentensä asiaa yleisissä tuomioistuimissa maksaen tästä aiheutuvat kulut. Consumentenbond toimii yhteistyössä koulujen kanssa järjestäen kursseja ja tarjoten opetusmateriaalia, myös aikuiskoulutusta tuetaan. Järjestön tiedotustoiminta koostuu omien julkaisujen lisäksi radio- ja tv-esiintymisistä, unohtamatta sanoma- ja aikakauslehdistöä. Järjestöllä on myös paikallista toimintaa eräissä kunnissa. Toiminta koostuu lähinnä paikallisten aktivistien työryhmistä, jotka koettavat parantaa paikallisia oloja tai korjata väärinkäytöksiä. Consumentenkontakt on ay-liikkeen tukema kuluttajajärjestö. Se on jäsenmäärältään selvästi pienempi kuin Consumentenbond. Consumentenkontakt julkaisee kuukausittain lehteä Koopkracht, jonka kohdeyleisö ovat lähinnä vähätuloiset kotitaloudet. Consumentenkontakt ja Consumentenbond toimivat usein yhteistyössä. Alankomaissa ei ole julkisen vallan ylläpitämiä kuluttajavalituslautakuntia. Useille aloille on kuitenkin muodostettu yksityisiä sovittelulautakuntia (Geschillencommissies) yhteistyössä Consumentenbondin ja elinkeinonharjoittajien edustajien kanssa. Näiden sovitte- 7

6 ALANKOMAAT Belgia lulautakuntien puoleen voi kuka tahansa kuluttaja kääntyä, mikäli neuvottelu elinkeinonharjoittajan kanssa ei tuo häntä tyydyttävää ratkaisua kiistaan. Aloja, joilla tällaisia lautakuntia on ovat mm. valmismatkat, pesulat, huonekalut, telekommunikaatio, postipankit sekä autot. Lautakuntien päätökset ovat sitovia. Eri alojen sovittelulautakuntien lisäksi on olemassa myös kuluttajaasiamiehiä tietyilla aloilla (mm. vakuutus-). Mikäli kiistan kohteen arvo ei ylitä NLG 5000 ja asia viedään yleiseen tuomioistuimeen, sovelletaan siellä yksinkertaistettua menettelyä. 8 OSOITTEITA: Ministry of Economic Affairs Consumer and Market Policy Post Box NL-2500 EC Den Haag Puh Fax Consumentenbond Leeghwaterplein 26 NL-2521 CV Den Haag Puh Fax Consumentenkontakt Sweelinckplein 74 NL-2500 GS Den Haag Planpraktijk Stationsweg 147 NL-2515 BM Den Haag Puh Fax Belgian valtiovarainministeriö (Ministère des Affaires économiques) vastaa maan kuluttajapolitiikasta. Tarkemmin kuluttaja-asioista vastaa sen kulutus-ja luottoosasto (Service consommation et crédit). Kulutusosastolla on laajat valtuudet. Sen päätehtäviä tällä hetkellä ovat mm. kuluttajien oikeuksien turvaaminen, avustaminen uusien lakien laadinnassa ja yleinen kuluttajavalistus. Kuluttajavalistuksesta huolehtii erillinen kuluttajaosasto (Info-consommateurs), jonka puoleen kuluttajat voivat kääntyä saadakseen yksilöllistä tietoa ja kaikista kulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä juridisia neuvoja. Kuluttajat voivat myös jättää valituksia tälle osastolle. Osasto käyttää lähinnä televisiota sekä lehtisiä kuluttajille suunnatussa tiedotuksessa. Se käsittelee kaikki pyynnöt, jotka käsittelevät läheisesti tai kaukaisesti kuluttajansuojaa. Kuluttaja ottaa yhteyttä osastoon puhelimitse, kirjeitse ja joskus henkilökohtaisella käynnillä. Service de consommation on yhteydessä yksityisiin kuluttajajärjestöihin Conseil de la Consommationin tai CRIOC:in (Centre de recherche et d information des organisations de consommateurs) kautta. Conseil de la Consommation on valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva neuvoa-antava elin, jonka tehtävä on antaa mielipiteitä julkiselle vallalle kuluttaja-asioista. Neuvoston jäsenistö koostuu 15 Belgiassa virallisesti hyväksytystä kuluttajajärjestöstä sekä elinkeinonharjoittajien edus- 9

7 BELGIA BELGIA tajista. Kuluttajat eivät ota yhteyttä neuvostoon. Belgiassa ei ole kunnallista kuluttajaneuvontaa. Joillakin paikkakunnilla on paikallisia neuvontatoimistoja (CAPS), jotka neuvovat myös kuluttaja-asioissa. Yksityisillä kuluttajajärjestöillä on Belgiassa hyvin suuri merkitys ja niillä on usein myös paikallista toimintaa. EU:n tuella on perustettu kansainvälisissä kiistoissa auttavia informaatiopisteitä. tain sekä ranskan että flaamin kielellä. Muuhun kustannustoimintaan kuuluvat mm. 6 kertaa vuodessa ilmestyvä Budget sekä viikottainen Budget Hebdo. Association des consommateurs on lisäksi yhteistyössä Comitato difesa consumatorin (Italia), Organización de Consumidores y Usuariosin (Espanja) sekä Associaão portuguesa para a Defesa do Consumidorin (Portugali) kanssa. Järjestöt mm. suorittavat testejä ja tutkimuksia yhteistyössä, myös yhteistä julkaisutoimintaa on ollut. Tietyilla toimialoilla on Belgiassa oma asiamies (médiateur, ombudsman), joka toimii välittäjänä kiistoissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Näitä aloja ovat mm. pankit, vakuutus, pörssi, rautatie sekä posti- ja telelaitos. Osa asiamiehistä on ko. alan järjestöjen asettamia. Näiden asiamiesten Tärkein maan yksityisistä kuluttajajärjestöistä on Association des consommateurs/verbruikersunie. Se on riippumaton ja saa rahoituksensa yksinomaan jäsenmaksuista. Järjestö tekee hinta- ja tuotevertailuja sekä antaa jäsenilleen neuvoja kuluttaja-asioissa. Vertailujen tuloksista tiedotetaan järjestön julkaisemassa Test-Achats -lehdessä. Lehteä julkaistaan kuukausitpäätös ei ole sitova. Lisäksi on valituslautakuntia (commission de litiges) ja välimieslautakuntia (commission d arbitrage). Valituslautakuntia on matka-, huonekalu- sekä värjäämöalalla. Välimieslautakuntien päätös on sitova. Mikäli sovitteluratkaisua ei kiistassa synny, on kuluttajalla mahdollisuus viedä asia rauhantuomarin (Juge de Paix/ Vrederechter) käsiteltäväksi. Tällaisen käsittelyn kattosumma on BEF Kuluttajajärjestöillä on tietyissä olosuhteissa oikeus ajaa yksittäisen kuluttajan asiaa. OSOITTEITA: Ministère des Affaires économiques Administration du Commerce Service Consommation et Crédit Bld. E.Jacqmain 154 B-1210 Bruxelles Puh Association des consommateurs Rue de Hollande 13 B-1060 Bruxelles Puh Fax

8 Espanja ESPANJA Maan kuluttaja-asioista vastaa terveys-ja kulutusministeriö (Ministerio de Sanidad y Consumo) ja sen alaisuudessa toimiva Kansallinen kulutusinstituutti (Instituto Nacional del Consumo, INC). INC:n tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistuksen ja - kasvatuksen edistäminen, kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kuluttajaneuvonta. Instituutti tekee lisäksi tuotevertailuja, joiden tulokset julkaistaan lehdessä Información del Consumo. Se järjestää tiedotuskampanjoita eri tiedotusvälineissä ja julkaisee lehdistötiedotteita. INC:lla on myös tiedottava puhelin ja kirjasto (dokumentaatiokeskus) sekä kattava tietokanta, joka päivitetään kolmesti vuodessa. Tietokannasta saa tietoa kuluttajalainsäädännöstä, artikkeleista ja muista lähdeviitteistä, välimieslautakunnista sekä kuluttajajärjestöistä ja -viranomaisista. Opettajille järjestetään kursseja kuluttajatiedon lisäämiseksi kouluissa. Espanjassa on 17 autonomista aluetta ja jokaisella näistä on oma kuluttajahallinto (dirección general del consumo). Alueellisella tasolla on myös kulutusneuvostoja (consejerías). Espanjassa on yli 800 kunnallista kuluttajaneuvontatoimistoa (Oficina municipal de información al consumidor, OMIC), jotka saavat tukea ja apua INC:ltä. Toimistoihin voi jättää valituksia, jotka välitetään hallintoviranomaisten käsiteltäviksi, sieltä saa myös lainopillisia ja taloudellisia neuvoja. Kuluttajajärjestöillä on Espanjassa suuri merkitys. Ne osallistuvat kuluttajavalistukseen ja -neuvontaan, valitusten käsittelyyn sekä välimieslauta- 12 kuntien työhön. Valtion ja kuluttajajärjestöjen välistä yhteistyötä on varsinkin lainsäädännöllisissä asioissa. Maassa on sekä valtiollisia että yksityisiä kuluttajajärjestöjä. Tärkeimmät kuluttajajärjestöt ovat Unión de Consumidores de España (UCE) ja Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). UCE saa rahoituksensa valtiolta sekä jäsenmaksuista. Sen tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistus ja -koulutus sekä kuluttajien yleisten etujen valvonta. Järjestön jäseneksi voi liittyä kuka tahansa espanjalainen tai maassa vakituisesti asuva ulkomaalainen. Järjestöllä on organisaatioita maakunnissa sekä kunnissa. UCE julkaisee kuukausittain lehteä Ciudadano, joka sisältää tuoteja hintavertailujen tuloksia sekä artikkeleita eri teemoista, kuten lainsäädännöstä, ympäristönsuojelusta tai asumisesta. UCE hyödyntää toiminnassaan joukkotiedotusvälineitä, seminaareja sekä yhteistyötä koulujen kanssa. Järjestöllä on lainopillinen osasto, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä kysymyksineen tai halutessaan jättää valituksen. UCE voi sovitella kiistoissa tai viedä ne edelleen välimieslautakunnan ratkaistavaksi. OCU on Espanjan suurin yksityinen kuluttajajärjestö, jolla on tällä hetkellä n jäsentä. Se saa rahoituksensa yksinomaan jäsenmaksuista. OCU julkaisee lehteä OCU- Compra Maestra, jossa on tietoa vertailevista testeistä, sekä rahaasioista kertovaa lehteä Dinero y derechos. OCU-Salud on keskittynyt terveyteen ja sen hoitoon. OCU keskittyy toiminnassaan kahteen päälinjaan: yleiseen kuluttajapolitiikkaan kaikilla tasoilla (EU, 13

9 ESPANJA ESPANJA kansallisesti, paikallisesti); sekä tavaroihin ja palveluihin, julkisiin palveluihin, ravintoon ja terveyteen. Järjestö tarjoaa yleensä palveluja vain jäsenilleen. Näillä on käytössään ilmaiseksi oikeudellinen palvelu, joka vastaa kysymyksiin ja vastaanottaa valituksia. Osasto vastaanottaa yli valitusta vuodessa. Poikkeustapauksessa OCU voi myös käsitellä ei-jäsenen asiaa. Tällöin on kyseessä useimmiten tapaus, jolla on yleistä merkitystä tai törkeä tapaus, joka on tullut ilmi tiedotusvälineiden kautta. OCU:n kustannusyhtiö, EDOCU- SA, on yhteistyössä belgialaisen Association des Consommateursin, italialaisen Comitato Difesa Consumatorin sekä portugalilaisen EDIDECO:n kanssa. Sen sijaan julkisen vallan kanssa sillä on vähemmän yhteistyötä kuin muilla kuluttajajärjestöillä. CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) on jäsenmäärältään maan suurimpia kuluttajajärjestöjä. Se on keskittynyt lähinnä kotiäitien aseman turvaamiseen. Järjestöllä ei ole omaa lehteä, mutta se julkaisee kirjoja ja esitteitä, pitää seminaareja ja tiedottaa lehdistön kautta. CEACCU:lla on oikeudellinen palvelu, joka käsittelee niin järjestön jäsenten kuin siihen kuulumattomienkin valituksia ja edustaa kuluttajaa tarvittaessa välimieslautakunnassa. Palvelu on ilmaista. Federación Unión Cívica de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) tarjoaa teknisjuridisia palveluitaan myös järjestöön kuulumattomille kuluttajille. Järjestöllä on oma lehti ja se tähtää kuluttajien koulutukseen ja valistukseen. Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) tekee tuotevertailuja ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Sen lehti Consumerismo ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Yhteistyö koulujen ja tiedotusvälineiden kanssa on tärkeä osa CECU:n toimintaa. Järjestölla on tekninen ja juridinen neuvontapalvelu eri kuluttajaongelmiin sekä asiantuntijoita esim. ympäristönsuojelussa ja telekommunikaatioalalla. CECU:lla on yli 200 paikallisyhdistystä. Ulkomainen kuluttaja voi ottaa yhteyttä järjestöön, mikäli hänen Espanjassa hankkimansa tavara tai palvelu ei häntä tyydytä. Järjestö käsittelee valituksen tai neuvoo, minkä instanssin puoleen turistin tulisi ongelmineen kääntyä. Federación de usuarios y consumidores independientes (FUCI) käyttää lehdistöä, sähköisiä viestimiä, seminaareja, workshopeja sekä yhteistyötä koulujen kanssa suojellakseen ja puolustaakseen kuluttajia. Sen tehtäviin kuuluu myös kuluttajavalistuksen jakaminen, kuluttajan terveyden ja taloudellisen turvallisuuden puolustaminen sekä ympäristönsuojelu. FUCI vastaa jäsentensä kysymyksiin ja auttaa heitä oikeusprosessin käynnistämisessä. Järjestöllä on 56 alayhdistystä, joihin kuluttaja voi ottaa yhteyttä henkilökohtaisella käynnillä, puhelimitse tai kirjeitse. Kontaktien määrä kasvaa tiedotusvälineissä julkaistavien FU- CI:n kampanjoiden aikana. Organitzacio de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) on katalonialainen kuluttajajärjestö, joka on sidoksissa kansallisen CECU:n kanssa. Järjestön tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistus, oikeudellinen neuvonta ja valitusten käsittely kulutuksesta yleensä. OCUC tekee valistustyötä monien kana

10 ESPANJA ESPANJA vien kautta: se käyttää hyödykseen joukkotiedotusvälineitä, julkaisee omaa lehteä, pitää kursseja ja seminaareja, sekä tekee yhteistyötä koulujen kanssa. Sillä on lisäksi neuvontapuhelimia kuluttajille. Mikäli kuluttajalla on ongelmia ostamansa tuotteiden tai palveluiden kanssa, voi hän kääntyä joko kuluttajajärjestöjen tai virallisen tahon puoleen. Useat kuluttajajärjestöt sovittelevat kiistoissa. Espanjassa on varsin tehokas välimiesmenettely (Sistema Arbitral del Consumo), joka on ilmainen, suhteellisen nopea ja vapaaehtoinen molemmille osapuolille. Se toimii kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, riippuen kiistan osapuolten kotipaikasta. Välimiesmenettelyyn ryhdytään yleensä sovitteluyrityksen epäonnistuttua. Välimieslautakunnan päätös sitoo molempia osapuolia. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei suostu välimiesmenettelyyn, täytyy ku- luttajan turvautua yleisen tuomioistuimen apuun. Ainakin Kataloniassa on välimieslautakuntien lisäksi mahdollisuus valittaa myös maakuntahallinnon kauppa-, kulutus- ja turismivirastolle (Servicios Territoriales de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat de Catalunya). OSOITTEITA: Instituto Nacional del Consumo (INC) C/ Príncipe de Vergara, 54 E Madrid Puh Fax Unión de Consumidores de España (UCE) Atocha, 26, 3 Izda. E Madrid Puh Fax Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) C/ Milán, 38 E Madrid Puh Fax Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios C/ Cava Baja, 30, Esc 2aria E Madrid Puh Fax Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) Paseo de la Castellana, 113, 4 Dcha. E Madrid Puh Fax Federación Unión Cívica de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) C/ Villanueva 8 E Madrid Puh Fax Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Avinguda República Argentina, 29, 1er. E Barcelona Puh Fax Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) C/ María de Molina, 26 E Madrid Puh

11 Irlanti IRLANTI Irlannissa kuluttajapolitiikasta vastaava ministeriö on kauppa- ja teollisuusministeriö (the Department of Industry and Commerce). Kuluttavalistuksesta ja -neuvonnasta kansallisella tasolla vastaa the Offic of the Director of Consumer Affairs and Fair Trading. Rahoitus- ja vakuutusaloilla on kuluttaja-asiamiehet, jotka neuvovat yksittäistä kuluttajaa. 18 Useimmissa suurissa kaupungeissa on kansalaisten neuvontakeskuksia (Citizens Information Centre), joita ylläpidetään valtion toimesta. Keskuksista saa tietoa myös kuluttaja-asioista. The Consumers Association of Ireland (CAI) on yksityinen, voittoa tuottamaton ja täysin riippumaton kuluttajajärjestö. Se saa rahoituksensa jäsenmaksuista ja osittain EU:lta. CAI:n tehtävänä on valistaa kuluttajia ja tarjota puolueetonta tietoa tuotteista ja palveluista. Järjestö harjoittaa tiedotustoimintaa lehdistön, sähköisten viestintävälineiden, esitteiden sekä seminaarien kautta. Koulujen kanssa ollaan myös yhteistyössä. CAI julkaisee kuukausittain lehteä Consumer Choice, joka sisältää mm. vertailevien testien tuloksia sekä artikkeleita eri teemoista. Järjestön jäsenille on oma neuvonta- ja informaatiopalvelu, josta saa tietoa kirjeitse ja puhelimitse. Toinen tärkeä kuluttajapalvelu on oikeudellista apua antava osasto (Personal service). Täältä saavat apua myös järjestöön kuulumattomat kuluttajat. Osasto koettaa ratkaista kuluttajan ongelman neuvottelemalla elinkeinonharjoittajan kanssa ja mikäli kiista ei ratkea tällä ta- voin, voi CAI viedä asian oikeuteen. CAI edustaa kuluttajaa julkiseen valtaan päin. Irlannissa on erityinen yksinkertaistettu oikeuskäsittely kuluttajakiistoille. Tämä ns. Small Claims Court on käytössä maan kaikissa alioikeuksissa (District Court). Small Claims-käsittely voidaan suorittaa kaikissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kiistoissa, joiden arvo on alle IEP 500. Prosessi käynnistyy oikeuden virkailijan (Registrar) vastaanottaessa kuluttajan valituksen. Tämän jälkeen virkailija tiedottaa elinkeinonharjoittajalle saapuneesta valituksesta. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei kiistä valitusta tai jos hän jättää kiistämättä asian 15 päivän kuluessa, annetaan automaattisesti tuomio kuluttajan hyväksi. Elinkeinonharjoittajan kiistäessä asian alkaa sovittelu molempien osapuolten läsnäollessa. Sovittelun epäonnistuessa joudutaan juttu viemään alioikeuteen. Registrarin päätös on sitova. Molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää todistajia tai asianajajaa. He vastaavat kuitenkin itse kaikista näiden kuluista, vaikka voittaisivatkin jutun. OSOITTEITA: the Office of the Director of Consumer Affairs Shelbourne House Shelbourne Road Dublin 4 Puh Fax Consumers Association of Ireland 45 Upper Mount Street Dublin 2 Puh Fax

12 ISO-BRITANNIA Iso-Britannia 20 Päävastuu kuluttajapolitiikasta on Iso-Britanniassa kauppa- ja teollisuusministeriöllä (the Department of Trade and Industry), jonka osasto the Office of Fair Trading (OFT) vastaa myös kuluttaja-asioista. OFT:llä on kolme päätehtävää kuluttaja-asioissa: sääntely ja toimenpiteet; kuluttajapolitiikka sekä kuluttajainformaation jakaminen. OFT ei käsittele yksittäisten kuluttajien valituksia. Yksityiset kuluttajat ottavat kuitenkin usein yhteyttä OFT:iin, ja tämän vuoksi osasto on perustanut neuvontapuhelimen, josta kuluttaja saa tietoa siitä, kenen puoleen hänen tulisi kääntyä ongelmineen. OFT julkaisee esitteitä ja kirjasia kuluttajien informoimiseksi. Viime aikoina kuluttajainformaatiota on pyritty kohdentamaan erityisesti niille kuluttajille, joiden tiedon taso kuluttaja-asioissa on alhaisin. Tiedotusmateriaalia on tehty myös kouluja varten. OFT julkaisee neljännesvuosittain ilmestyvää Fair Trading-lehteä, joka on tarkoitettu lähinnä paikallisille kuluttajaviranomaisille. Sitä jaetaan myös mm. lakiasiaintoimistoille, pankeille, kaupan ja teollisuuden järjestöille ja kirjastoille. Kansallisen kuluttajaneuvoston (the National Consumer Council, NCC) tehtävänä on edustaa ja edistää kuluttajaintressejä suhteessa viranomaisiin ja teollisuuteen. Se saa rahoituksensa pääosin valtiolta. Skotlannissa toimii lisäksi Scottish Consumer Council ja Walesissa Welsh Consumer Council. NCC ei käsittele yksittäisten kuluttajien asioita, eikä se testaa yksittäisiä tuotteita. Kansallisen kuluttajaneuvoston keinot kulutta- jien asioiden ajamiseksi ovat lobbaus, tutkimus ja kuluttajainformaation julkaisu. Neuvosto julkaisi aiemmin Consumer Voice-lehteä, mutta se on varojen puutteen vuoksi jouduttu korvaamaan halvemmalla julkaisulla. Kuluttajansuojan täytäntöönpano kuuluu pääasiallisesti paikallisviranomaisille. Paikallisviranomaisilla on osastoja, joita kutsutaan joko nimellä Trading Standards Department (TSD) tai Consumer Protection/Services Department. Nämä osastot huolehtivat hyvin moninaisista tehtävistä: tuoteturvallisuudesta, elintarvikkeiden laadusta ja elinkeinonharjoitajien neuvomisesta aina kuluttajavalitusten tutkimiseen ja mittalaitteiden testaamiseen saakka. Painopiste on nykyään lähinnä ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. TSD:t tarjoavat lisäksi kuluttajille henkilökohtaista neuvontaa ja toimivat sovittelijoina kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä kiistoissa. Joillakin Trading Standards Departmenteilla on kuluttajaneuvontakeskuksia isommissa kauppakeskuksissa. Koska paikallistason viranomaiset päättävät itse, miten paljon kuluttajaneuvontaan panostetaan, ovat ongelmana kuluttajaneuvonnan sekä määrälliset että laadulliset erot eri alueilla. National Association of Citizens Advice Bureaux (NACAB) on itsenäinen organisaatio, joka koostuu n neuvontatoimistosta. Skotlannissa on lisäksi yli 60 neuvontapistettä. Citizens Advice Bureaut (CAB) antavat neuvoja kaikkiin kansalaisten ongelmiin. Kuluttajaongelmien hoito on täten vain osa CAB:ien toimintaa, vaikkakin yleisin yhteydenoton syy. Kuluttajayhdistys (Consumers Association, CA) on riippumaton 21

13 ISO-BRITANNIA ISO-BRITANNIA Ellei kuluttaja saa kiistaansa ratkaisjärjestö, joka ei saa rahoitusta valtiolta tai elinkeinoelämältä. Sen päätarkoitus on tuottaa kuluttajille tietoa tuotteista ja palveluista niitä testaamalla. Testitulokset julkaistaan yhdistyksen kuukausittain ilmestyvässä Which?-lehdessä. CA:n julkaisutoiminta on varsin monipuolista. Yhdistys julkaisee myös erikoisalojen Which? -lehtiä sekä kirjoja. CA laatii lisäksi raportteja ajankohtaisista kuluttajan asemaan vaikuttavista toimista. Yhdistyksellä on neuvontapalvelu Which? Personal Service, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä oikeudellisten ongelmiensa kanssa. The National Federation of Consumer Groups on paikallisten kuluttajajärjestöjen yhteistyöelin. Paikallisten kuluttajajärjestöjen tavoitteena on edistää kuluttajien etua ja tehdä hinta- ja tuotevertailuja alueellaan. Useilla järjestöillä on omia julkaisuja. Iso-Britanniassa ei ole kuluttajavalituslautakuntia tai julkista kuluttaja-asiamiestä. Ryhmäkanne ei ole myöskään käytössä. Eri alojen elinkeinonharjoittajat ovat perustaneet yksityisiä kuluttaja-asiamiehiä. Esimerkki näistä on pankkiasiamies (Banking Ombudsman), jonka palvelut on tarkoitettu vain yksityishenkilöille ja pienyrittäjille pankkipalveluita koskevissa valituksissa. Pankkiasiamiehen päätökset sitovat pankkeja, mutta ne eivät sido yksittäistä kuluttajaa. Myös vakuutusalalla on oma kuluttaja-asiamies. Tämän antama päätös sitoo vakuutusyhtiöitä, mutta kuluttaja voi viedä asian tuomioistuimeen, jos hänen valituksensa on hylätty tai jos hän ei ole tyytyväinen sovintoehdotukseen. Molempien asiamiesten päätösvalta korvaussummista ulottuu puntaan saakka. tuksi elinkeinonharjoittajan kanssa, hän voi valittaa kaupan järjestölle sen jäsenestä. Järjestö ottaa tällöin yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja yrittää saada aikaan molempia osapuolia tyydyttävän kompromissiratkaisun. Kiistat ratkaistaan usein tässä kuluttajalle maksuttomassa sovittelumenettelyssä. Mikäli sovittelu epäonnistuu, kuluttajalle tarjotaan välimiesmenettelyä kiistan ratkaisemiseksi. Kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja esittävät kantansa kirjallisesti riippumattomalle välimiehelle, jonka päätös on sitova. Välimiesmenettely on sovittelua muodollisempi. Se toimii vaihtoehtona oikeuskäsittelylle, mutta on vähemmän muodollinen ja halvempi. Small claims-oikeuskäsittely on toinen suhteellisen epämuodollinen ja kuluttajalle halpa tapa ajaa kiistaa elinkeinonharjoittajaa vastaan. Se on vähemmän muodollinen kuin normaali oikeuskäsittely ja osapuolia rohkaistaankin ajamaan asiaansa ilman asianajajaa. Small claims-käsittely tapahtuu tavallisen alioikeuden yhteydessä ilman erillistä näihin juttuihin erikoistunutta osastoa. Käsittely alkaa osapuolten ja tuomarin tapaamisella. Mikäli tapaaminen ei johda sovintoon, on vaihtoehtoina sovittelumenettely tai asian vieminen tavalliseen tuomioistuimeen. Hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan voittaneelle vain haasteessa ilmoitetut kulut, ei siis oikeudenkäyntikuluja. Sovittelijan päätös on lopullinen ja se vastaa tuomioistuinratkaisua. Small claims-käsittelyssä on Iso- Britanniassa alueellisia eroja. Englannissa ja Walesissa alle 1000 punnan arvoiset kiistat joutuvat automaattisesti välimiesmenettelyyn. Small claims-prosessi käynnistyy, mikäli elinkeinonharjoittaja 22 23

14 ISO-BRITANNIA ISO-BRITANNIA kiistää häneen kohdistuvan vaateen. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei kiistä, kiistaan annetaan ratkaisu hallinnollisesti ilman oikeuskäsittelyä. Pohjois-Irlannissa small claims-menettelyn kohteeksi saattavat päätyä myös vaateet, joita vastaaja ei ole kiistänyt. Small claims-yläraja on 1000 puntaa. Pohjois-Irlannissa käsittely voi tapahtua myös täysin kirjallisesti osapuolten niin toivoessa. Skotlannissa, jossa on eri oikeusjärjestys kuin Iso-Britannian muissa osissa, small claims-menetely on varsin tuore. Siellä kaikki 750 puntaa pienemmät summat tulee tuoda small claims-käsittelyyn riippumatta siitä, onko niitä kiistetty vai ei. Koska alioikeuksia on kaikkialla Iso- Britanniassa, on eräs small claimsjärjestelmän eduista sen hyvä tavoitettavuus. Heikkoutena on puolestaan se, että valitusmahdollisuudet tuomarin ratkaisusta ovat äärimmäisen rajoitetut. OSOITTEITA: Department of Trade and Industry Consumer Affairs Division Office of Fair Trading Field House Bream s Buildings London EC4A 1PR Puh Fax National Consumer Council 20 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH Puh Fax Scottish Consumer Council (SCC) 100 Queen Street Glasgow G1 3DN Scotland Puh Fax Welsh Consumer Council Castle Buildings Womanby Street Cardiff CF1 2BN Wales Puh Fax Consumers Association 2 Marylebone Road London NW1 4DF Puh Fax Consumers in Europe Group (CEG) 24 Tufton Street London SW1 3RB Puh Fax National Association of Citizens Advice Bureaux Myddleton House Pentonville Road London N1 9LZ Puh Fax Citizens Advice Scotland (CAS) 26 George Square Edinburgh EH8 9LD Scotland Puh Fax

15 Italia ITALIA Kuluttaja-asioista Italiassa vastaa kauppa- ja teollisuusministeriö (Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato). Muita kuluttajaviranomaisia ei kansallisella tasolla ole, vaan alueellisen ja paikallistason viranomaisilla on varsin suuri vapaus. Eräissä maakunnissa on säädetty lakeja kuluttajan suojaksi ja perustettu komiteoita huolehtimaan kuluttajavalistuksesta ja tekemään tuotevertailuja. Valtiollisen kuluttajavalistuksen puutteesta johtuen yksityisillä kuluttajajärjestöillä on Italiassa huomattava merkitys. Tärkein kuluttajajärjestö on Comitato Difesa Consumatori (CDC). Se on riippumaton järjestö, joka saa rahoituksensa jäsenmaksuista. CDC:n kustannusyhtiö, Editoriale Altro Consumo, on osa Conseur Editorialea (muut jäsenet Portugalista, Espanjasta ja Belgiasta). Kustannustoimintaan kuuluvat mm. vertailevien testien tuloksia julkaiseva lehti Altro Consumo, opaskirjoja sekä neljännesvuosittain ilmestyvä raha-asioista kertova Soldi & Diritti. CDC:n paikallisjärjestöillä on myös omia lehtiä. Järjestö tarjoaa ilmaisia neuvontapalveluita (tuotteet, ruokavalio ja oikeudellinen palvelu). Turistit voivat ottaa yhteyden järjestöön, mikäli heidän saamansa palvelu ei ole riittävän laadukasta. Associazione Consumatori Utenti (ACU) on Italian toiseksi suurin kuluttajajärjestö. Sen toimintaan kuuluvat kuluttajien tukeminen sekä koulutus. Järjestöllä on oma lehti ja se käyttää joukkotiedotusvälineitä toimintansa tukena. ACU käsittelee myös turistien tekemiä valituksia. 26 Movimento Consumatori tiedottaa kuluttajille lähinnä yleisten tiedotusvälineiden sekä omien julkaisujensa kautta. Järjestöllä on asiantuntijoita useilta eri aloilta (esim. pankki-, vakuutus-, terveys-, ruokavalio- ja oikeudellinen palvelu), valmiina neuvomaan kuluttajaa. Union Nazionale Consumatorin (UNC) tärkeimpiä tehtäviä on kuluttajien asioiden ajaminen viranomaisten suuntaan. Eräs sen saavutuksista on välimieslautakunnan perustaminen puhelinlaitoksen asiakkaille. Järjestö julkaisee lehtisiä UNC Notizie, joissa on mm. vertailevien testien tuloksia ja artikkeleja eri teemoista. Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente saa rahoituksensa ammattiyhdistysliikkeeltä ja toimii erään ammattijärjestön alueellisissa toimipisteissä (90 kpl). Järjestö julkaisee 6 kertaa vuodessa lehteä Test sekä viikoittaista tiedotetta Settimanale di informazione Adiconsumi. Italian oikeuslaitoksen hitaudesta ja kalleudesta johtuen kuluttajat eivät useinkaan tee valituksia. Maan valtiollinen puhelinyhtiö on perustanut kuluttajajärjestöjen aloitteesta asiakkailleen sovitteluja välimieslautakunnan kiistojen ratkaisemiseksi. Confcommercio, pienyritysjärjestö, tarjoaa myös sovittelu- ja välimiesmenettelyä. Järjestön jäsenet erottaa liikkeen ovessa olevasta tarrasta. Järjestelmän käyttöönotossa on ollut paljon ongelmia. Muilla aloilla ei välimiesmenettelyä tai sovittelua ole tiettävästi tarjolla. 27

16 ITALIA Itävalta OSOITTEITA: Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali Division III Tutela dei consumatori Via Molise 2 I Roma Puh Fax Comitato Difesa Consumatori Viale della Liberazione 16/18 I Milano Puh Fax Associazione Consumatori Utenti Via Bazzini 4 I Milano Puh Fax Associazione italiana difesa consumatori e ambiente (Adiconsum) Via Boncompagni 19 I Roma Puh Fax Unione nazionale consumatori (UNC) Via Andrea Doria 48 I Roma Puh Fax Movimento Consumatori Via Adige, 11 I Milano Puh Fax Kuluttaja-asioista Itävallassa vastaa maan terveys-, urheilu- ja kulutusministeriö. Työkamari (Arbeitskammern, AK) vastaa lähinnä kuluttajapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä kansallisella tasolla. Sillä on 9 alueellista yksikköä, joiden puoleen kuluttajat voivat kääntyä. Verein für Konsumenteninformation (VKI) on kuluttajajärjestö, jolla on julkinen asema Itävallassa. Järjestö saa suurimman osan rahoituksestaan valtiolta sekä ammattiyhdistysliikkeeltä. VKI tekee vertailevia testejä, palvelujen kuluttajatutkimuksia, konsultoi viranomaisia lainsäädäntötyössä sekä osallistuu standardisointityöhön. Se julkaisee kuukausilehteä Konsument, joka sisältää testituloksia sekä raportteja eri aiheista, myös muuta julkaisutoimintaa on. Tärkeän osan VKI:n toimintaa muodostavat kuluttajaneuvonta ja kuluttajien auttaminen kiistatapauksissa. Järjestöllä on neljä alueellista neuvontatoimistoa (Linz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck). Kuluttaja kääntyy VKI:n puoleen useimmiten ennen ostoa hinta- ja laatuinformaatiota saadakseen tai kiistakysymyksissä. VKI toimii yhteistyössä koulujen kanssa, järjestää seminaareja ja näyttelyitä. Oman lehden lisäksi julkisilla tiedotusvälineillä on suuri merkitys järjestön toiminnassa. Mikäli kuluttaja on tyytymätön hankkimaansa tuotteeseen tai palveluun, hän voi ottaa yhteyttä joko Arbeitskammarnin tai VKI:n oikeudelliselle osastolle. Sieltä otetaan tämän jälkeen yhteyttä elinkeinonharjoittajaan 29

17 ITÄVALTA Kreikka sovittelua varten. Tietyillä aloilla on välimieslautakuntia (matkapalvelut, autonkorjaus, tekstiilien huolto). OSOITTEITA: Verein für Konsumenteninformation Mariahilferstraße 81, Postfach 440 A-1060 Wien Puh Fax Kauppaministeriö on vastuussa kuluttajansuojasta ja -valistuksesta valtiollisella tasolla. Kesäkuussa 1995 perustettiin Kansallinen kuluttajaneuvosto (National Consumer Council), jonka 19 jäsenestä 9 on kuluttajajärjestöjä. Neuvosto keskittyy lähinnä kuluttajainformaatioon. Vuoden 1994 marraskuussa voimaan astuneen lain mukaan on tarkoitus perustaa alueellisia kuluttajaneuvontatoimistoja (prefektoraateittain). Niitä ei kuitenkaan ole vielä toiminnassa. Koska valtiollinen kuluttajavalistustoiminta on vielä varsin kehittymätöntä, on yksityisillä kuluttajajärjestöillä korostunut merkitys. Ne toimivat yhteistyössä viranomaisten kanssa esim. lainsäädäntötyössä ja kuluttajavalistuksessa. E.K.PI.ZO (Consumers Association The Quality of Life ) on yksi Kreikan tärkeimmistä kuluttajajärjestöistä. Järjestö on yksityinen ja voittoa tavoittelematon. Sen toiminta on monipuolista, koostuen mm. kuluttajien tietoisuuden lisäämisestä kampanjoiden kautta, yhteistyöstä tiedotusvälineiden kanssa, julisteiden ja esitteiden painamisesta, laboratoriotesteistä, seminaareista ja boikoteista sekä teatteriesitysten tuottamisesta. Vuonna 1994 yhdistys julkaisi lehtisen Tourists Assistance Program kreikan-, englannin-, saksan- ja ranskankielisenä. Järjestö tarjoaa kuluttajille oikeudellista neuvontaa sekä tukea yksittäisel

18 KREIKKA le kuluttajalle ongelmatapauksissa. E.K.PI.ZO käsittelee niin tavaroihin ja palveluihin, lainoihin ja vakuutuksiin, vuokriin kuin julkisiin palveluihin liittyviä kuluttajien kysymyksiä. E.K.PI.ZO on ollut perustamassa oikeudellista apua antavia toimistoja Ateenaan, Kavalaan, Heraklioniin sekä Volosin kaupunkiin. Näissä toimistoissa asianajaja neuvoo kuluttajia, ottaa vastaan heidän valituksiaan sekä auttaa heitä tarvittaessa oikeudellisesti. KEPKA (Consumers Protection Centre) on kuluttajavalistusta, hintavertailuja ja laillista neuvontaa tarjoava kuluttajajärjestö. Sillä on lisäksi palveleva puhelin, johon kuluttaja voi soittaa ongelmineen. Käsiteltäviin kysymyksiin kuuluvat lähinnä tuotteiden hinta ja laatu, sekä niihin liittyvät ongelmat. Kreikassa ei ole varsinaista kuluttajakysymysten ratkaisemiseen erikoistunutta järjestelmää. Ensimmäinen toimenpide on yhteydenotto elinkeinonharjoittajaan. Ongelmatilanteissa kuluttaja ottaa useimmiten yhteyttä kuluttajajärjestöön, joka neuvoo häntä eteenpäin. Kuluttajajärjestö voi yrittää sovittelua kiistassa. Tavoitteena on perustaa välitystoimistoja jokaiseen Kreikan maakuntaan, mutta tiettävästi tällainen toiminta ei ole vielä käynnistynyt. E.K.PI.ZO suosittelee kuluttajille oikeusprosessin käynnistämistä, mikäli tämä olisi hänen etujensa mukaista. OSOITTEITA: Ministry of Commerce Pl. Kaningos GR Athens Puh Fax E.K.PI.ZO Valtetsiou GR Athens Puh Fax KEPKA 40 Vas. Irakliou str GR Thessaloniki Puh Fax Luxemburg Luxemburgissa kuluttaja-asioista vastaavat valtiollisella tasolla lähinnä perheasiain- (Ministère de la Famille) sekä talousministeriö (Ministère de l Economie). Maassa ei ole erityisiä valtiollisia kuluttajaneuvontapalveluita. Yksityisillä kuluttajajärjestöillä onkin Luxemburgissa erittäin suuri merkitys. Tärkein kuluttajajärjestö on Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC). Sen jäseniä ovat 16 järjestöä sekä n perhettä. ULC:n päätehtävät ovat kuluttajien informoiminen oikeuksistaan sekä EU:n että kansallisten lakien pohjalta. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisevään kuluttajavalistukseen. Järjestö pyrkii myös vaikuttamaan valtiovaltaan saamalla lait kuluttajan kannalta edullisemmiksi. ULC julkaisee sanomalehteä De Konsument 18 kertaa vuodessa, lehti onkin yhdistyksen tärkein viestintäväline. De Konsument sisältää tuote- ja hintavertailuja sekä artikkeleita eri tuotteista ja teemoista. Julkaisutoiminta (esitteet), seminaarit ja puheet sekä yhteistyö koulujen kanssa kuuluvat järjestön ohjelmaan. ULC tarjoaa oikeudellista apua ja käsittelee esim. veroihin, rakentamiseen ja rahoitusalaan liittyviä valituksia. Yhdistys käsittelee yleensäkin kaikkia tapauksia, joissa vastapuolina ovat kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja/julkisen vallan edustaja. Kuluttajat ottavat yleensä ULC:hen yhteyttä kirjeitse tai 32 33

19 LUXEMBURG LUXEMBURG puhelimitse. Heillä on myös mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ajanvarauksella. Mikäli kuluttajalla on ongelmia hankkimansa tuotteen tai palvelun kanssa, voi hän ottaa yhteyttä ULC:n oikeudellista neuvontaa tarjoavaan osastoon. Tarvittaessa yhdistyksen valitusosasto on valmis puuttumaan kiistaan. ULC tekee yhteistyötä valtiovallan kanssa kaikilla kulutuksen aloilla. ULC:n paikallisyhdistyksiä lukuunottamatta Luxemburgissa ei ole paikallista tai alueellista kuluttajavalistustoimintaa. Muutama vuosi sitten perustettiin erityinen Euroguichet-Consommateur palvelemaan kuluttajia kansainvälisissä kuluttajaongelmissa. Euroguichet toimii samoissa tiloissa kuin ULC ja sen tarjoamat palvelut ovat käytännössä samat kuin emojärjestölläkin. Sillä on mm. oma palsta De Konsumentlehdessä. Euroguichet n palvelut ovat ULC:n jäsenistön lisäksi tarjolla myös ei-jäsenille. Puhelimitse sekä kirjeitse tulleet pyynnöt käsitellään ilmaiseksi. Euroguichet n päätehtävä on toimia välittäjänä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kansainvälisissä kiistoissa kompromissin aikaansaamiseksi. Mikäli kiistan rauhanomainen ratkaisu ei onnistu, auttaa Euroguichet kuluttajaa asian viemisessä yleiseen tuomioistuimeen. Euroguichet maksaa tällöin myös 50% asianajokuluista. Kuluttaja-asioiden hoitoa varten ei Luxemburgissa ole perustettu erillisiä valituskanavia. Kuluttajajärjestön sovittelu ei ole laillisesti sitovaa. Mikäli rauhanomaista ratkaisua ei saada aikaiseksi sovittelun kautta, joudutaan turvautumaan välimiesmenettelyyn, joka on kuitenkin usein varsin kallis suhteessa kuluttaja-asian arvoon. Rauhantuomari voi ratkaista jutut, joiden arvo on korkeintaan frangia. OSOITTEITA: Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Puh Fax Euroguichet-Consommateur 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Puh Fax

20 PORTUGALI Portugali Maan kuluttaja-asioista vastaa Instituto do Consumidor (IC). Instituutti on läheisessä yhteydessä Portugalin ympäristöministeriöön, mutta se on hallinnollisesti itsenäinen. Sen tehtäviin kuuluvat lainsäädäntötyössä avustaminen, kuluttajansuoja, kuluttajavalistus ja kuluttajajärjestöjen avustaminen. IC julkaisee oppaita, kirjasia sekä kuukausittain ilmestyvää lehteä Informar. Sen ohjelmaan kuuluvat lisäksi lehdistökampanjat sekä tutkimukset. Instituutilla on 24 tuntia vuorokaudessa toimiva puhelinpalvelu sekä oma postilaatikko kuluttajien valituksia varten. Suuren yleisön lisäksi IC pyrkii tavoittamaan myös paikalliset vaikuttajat, opettajat sekä kuluttajaneuvojat. Heitä varten julkaistaan viidesti vuodessa ilmestyvää O Consumidor -lehteä. Kunnalliset neuvontakeskukset (Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, CIAC) tarjoavat kuluttajille informaatio- ja neuvontapalveluita. Keskukset saavat tukea (koulutus, rahoitus) Kansalliselta kuluttajainstituutilta sekä kunnilta. Portugalin suurin yksityinen kuluttajajärjestö on Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), jolla on tällä hetkellä noin jäsentä. Sen kanssa yhteistyössä toimii kustannusyhtiö Editores para a Defesa do Consumidor (EDIDECO) Kuluttajajärjestöt pyrkivät auttamaan kuluttajia ongelmatapauksissa, mutta niiden rooli on kenties vähäisempi kuin eräissä muissa Euroopan maissa. Järjestöjen rooli onkin enemmän tutkiva ja tiedottava. 36 União Geral Consumidores (UGC) on ammattiyhdistysliikkeen tukema kuluttajajärjestö, jonka tavoitteena on kuluttajatietoisuuden kasvattaminen heikommin toimeentulevien keskuudessa. Sen pääasiallinen tehtävä on hintavalvonta. Lissabonin ja OPorton kaupungeissa on kuluttaja-asioiden sovittelukeskuksia (centros de arbitragem de conflito de consumo, CACC), joista saa ilmaista palvelua kiistojen ratkaisemiseksi rauhanomaisesti. Kansallisella tasolla on myös julkisia ja yksityisiä järjestöjä, jotka voivat auttaa kuluttajaa tietyissä kiistatilanteissa (esim. Centro de Arbitragem de Litigios em Reparaões Automóveis autokorjaamoita koskevissa kiistoissa.). Kiistan ratkaisuprosessi on Portugalissa kolmivaiheinen: 1. Välitys. Juristi tutkii kiistan ja mikäli valitus on aiheellinen, ottaa hän yhteyttä elinkeinonharjoittajaan asian nopeaa ratkaisua varten. 2. Sovittelu. Mikäli välitys ei tuota ratkaisua, on molemmilla osapuolilla oikeus esittää asiansa todistajien tai kirjallisten todisteiden tukemana. Tämän jälkeen yritetään sovittelua molempien osapuolten läsnäollessa. 3. Mikäli sovittelukaan ei tuo tulosta, voidaan juttu viedä välimiesoikeudenkäyntiin. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus käyttää todistajia ja tuomarilla on oikeus asiantuntijoiden kuulemiseen. Välimiesratkaisu on sitova. 37

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu)

Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu) Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu) - K y s e l y l o m a k e - A. Preventiivisen oikeuskäytännön organisaatio maassasi Täytä liitteenä oleva taulukko ohjeiden mukaan. B. Harkinnassa

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.1.2004 KOM(2004) 37 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (komission esittämä) Fl Fl PERUSTELUT (1) Sudan

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA5782 Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL347 - ADR - FIF A Työnumero FL343A B Maakoodi FL343B C Lomakenumero

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Julkinen käyttöoikeusurakka

Julkinen käyttöoikeusurakka I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Reijo Eskola tekniikan lisensiaatti Reijo Eskola 1 Riitoja aiheuttaa Sopimus puutteellinen Suunnitelmissa epäkohtia/ovat puutteellisia Lisä ja muutostöitä

Lisätiedot

Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa. Kaijus Ervasti

Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa. Kaijus Ervasti Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa Kaijus Ervasti 1. Tutkimushanke Tutkimushanke Tavoitteena selvittää konfliktien syitä, niiden muuntumista oikeudellisiksi riidoiksi

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena on koko Suomi.

Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena on koko Suomi. Suomen Optometrian Ammattilaiset ry I YHDISTYS, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot