O P A S K U L U T T A J A L L E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O P A S K U L U T T A J A L L E"

Transkriptio

1

2 Euroopan valitustiet O P A S K U L U T T A J A L L E

3 Sisällysluettelo Kuluttajavirasto Teksti: Katariina Honkio Ulkoasu ja taitto: Savumerkki Paperi: Studio Matt Paperille on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki. Paino: Frenkell, Espoo ESIPUHE 4 2. ALANKOMAAT 6 3. BELGIA 9 4. ESPANJA IRLANTI ISO-BRITANNIA ITALIA ITÄVALTA KREIKKA LUXEMBURG PORTUGALI RANSKA RUOTSI SAKSA SUOMI TANSKA KANSAINVÄLISET NEUVONTAKESKUKSET 60 EUROOPPALAISTEN KULUTTAJAJÄRJESTÖJEN JULKAISEMAT TUOTETESTIT (IT) 64 LUETTELO IT-JÄSENISTÄ EU-MAISSA 65 LÄHDELUETTELO 67 3

4 Esipuhe ESIPUHE Matkailun lisääntyessä Suomesta EU-maihin lisääntyvät myös kuluttajien valitukset ulkomailta hankituista tavaroista ja palveluista. Ongelmatapauksia varten tulee kuluttajilla ja kunnallisilla kuluttajaneuvojilla olla käytössään tiedosto muiden jäsenmaiden kuluttajaviranomaisista ja -järjestöistä. Kuluttajaneuvonnan taso ja sen toteutus vaihtelevat huomattavastikin Euroopan Unionin sisällä. Tietoa siitä on tähän saakka ollut varsin vaikea saada. Tämä kirja esittelee pääpiirteittäin Suomen lisäksi 14 muun EU-maan kuluttajaneuvonnasta ja -informaatiosta vastaavat viranomaiset niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kirjassa on myös lyhyt kuvaus kunkin valtion tärkeimmistä kuluttajajärjestöistä sekä niiden toiminnasta. Vaikka suurin osa EU:n jäsenvaltioista on ratifioinut ns. Luganon sopimuksen, joka mahdollistaa oikeudenkäynnin myös tuotteen ostajan kotimaassa, voi tällaisen oikeudenkäynnin toteuttaminen käytännössä olla vaivalloista. Tämän vuoksi haluttiin selvittää myös ne mahdollisuudet, jotka kussakin maassa on kuluttajakiistojen ratkaisemiseksi sovitteluteitse. EU-maan tärkeimmille kuluttajaviranomaisille ja -järjestöille. Jokaisesta maasta saatiin vähintään yksi vastaus. Eniten vastauksia tuli Espanjasta (8 kpl) ja Ranskasta (4 kpl). Ruotsista, Tanskasta ja Iso-Britanniasta oli olemassa riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa, joten näihin maihin ei kyselyä lähetetty. Kirjan lopussa on lueteltu Euroopan Unionin tukemat kansainväliset kuluttajaneuvontakeskukset. Liitteenä on lisäksi luettelo niistä kuluttajajärjestöistä, jotka osallistuvat kansainväliseen testaustoimintaan IT:n (International Testing) puitteissa. Kirjan tekijä on kauppatieteiden ylioppilas Katariina Honkio. Helsingissä, Marita Wilska, ylijohtaja Kirja perustuu lähdekirjallisuuden lisäksi kyselylomakkeeseen saatuihin vastauksiin. Tästä johtuen kaikkien maiden tietoja ei välttämättä ole esitetty yhteneväisessä muodossa. Tietojen selvittämiseksi lähetettiin toukokuussa 1995 kyselylomake

5 ALANKOMAAT Alankomaat Valtiovarainministeriö (Ministerie van Economische Zaken) on vastuussa virallisesta kuluttajapolitiikasta. Alankomaissa ei ole julkisen vallan ylläpitämiä kuluttajaorganisaatioita, vaan yksityisillä kuluttajajärjestöillä on suuri merkitys. Maan tärkeimmät kuluttajajärjestöt ovat Consumentenbond sekä Konsumentenkontakt. Alankomaissa ei ole varsinaista kunnallista kuluttajatoimintaa, Consumentenbondinkin toiminta on hyvin keskitettyä. PLANPraktijk on enemmän paikallistasolle keskittynyt järjestö. Sen tehtävänä on tiedotus ja koulutus. Järjestö on erikoistunut ennen kaikkea kuluttajien velkaongelmien ratkomiseen. PLAN- Praktijkin asiakkaita ovat lähinnä kunnat, joille se myy palveluitaan. Consumentenbond on Alankomaiden suurin kuluttajajärjestö ja se on taloudellisesti ja poliittisesti riippumaton. Se saa rahoituksensa pääasiallisesti jäsenmaksuista, mutta esim. koulutus- ja tiedotustoimintaan myös julkisista lähteistä. Järjestön toimintaan kuuluvat tuotteiden ja palveluiden hinta- ja laatuvertailut, kuluttajien asioiden ajaminen julkisen vallan tai elinkeinoelämän edustajien kanssa, kustannustoiminta sekä jäsenistön neuvonta ja heidän ongelmiensa ratkaiseminen. Kustannustoiminnan pääosan muodostaa kuukausittain ilmestyvä Consumentengids-lehti, joka sisältää tietoja hinta- ja tuotevertailuista, ostoneuvoja sekä varoituksia vaarallisista ja lainvastaisista tuotteista. Lisäksi 6 julkaistaan raha-asioihin erikoistunutta lehteä Consumentengeldgids sekä matkustuksesta ja vapaa-ajasta kertovaa Consumentenreisgids-lehteä neljästi vuodessa. Consumentenbond julkaisee myös kirjoja tietyistä aiheista. Consumentenbond tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa jäsenilleen puhelimitse tai kirjeitse. Mikäli tarve vaatii, järjestö voi myös toimia välittäjänä jäsenen ja elinkeinonharjoittajan välisissä kiistoissa. Consumentenbond voi ajaa jäsentensä asiaa yleisissä tuomioistuimissa maksaen tästä aiheutuvat kulut. Consumentenbond toimii yhteistyössä koulujen kanssa järjestäen kursseja ja tarjoten opetusmateriaalia, myös aikuiskoulutusta tuetaan. Järjestön tiedotustoiminta koostuu omien julkaisujen lisäksi radio- ja tv-esiintymisistä, unohtamatta sanoma- ja aikakauslehdistöä. Järjestöllä on myös paikallista toimintaa eräissä kunnissa. Toiminta koostuu lähinnä paikallisten aktivistien työryhmistä, jotka koettavat parantaa paikallisia oloja tai korjata väärinkäytöksiä. Consumentenkontakt on ay-liikkeen tukema kuluttajajärjestö. Se on jäsenmäärältään selvästi pienempi kuin Consumentenbond. Consumentenkontakt julkaisee kuukausittain lehteä Koopkracht, jonka kohdeyleisö ovat lähinnä vähätuloiset kotitaloudet. Consumentenkontakt ja Consumentenbond toimivat usein yhteistyössä. Alankomaissa ei ole julkisen vallan ylläpitämiä kuluttajavalituslautakuntia. Useille aloille on kuitenkin muodostettu yksityisiä sovittelulautakuntia (Geschillencommissies) yhteistyössä Consumentenbondin ja elinkeinonharjoittajien edustajien kanssa. Näiden sovitte- 7

6 ALANKOMAAT Belgia lulautakuntien puoleen voi kuka tahansa kuluttaja kääntyä, mikäli neuvottelu elinkeinonharjoittajan kanssa ei tuo häntä tyydyttävää ratkaisua kiistaan. Aloja, joilla tällaisia lautakuntia on ovat mm. valmismatkat, pesulat, huonekalut, telekommunikaatio, postipankit sekä autot. Lautakuntien päätökset ovat sitovia. Eri alojen sovittelulautakuntien lisäksi on olemassa myös kuluttajaasiamiehiä tietyilla aloilla (mm. vakuutus-). Mikäli kiistan kohteen arvo ei ylitä NLG 5000 ja asia viedään yleiseen tuomioistuimeen, sovelletaan siellä yksinkertaistettua menettelyä. 8 OSOITTEITA: Ministry of Economic Affairs Consumer and Market Policy Post Box NL-2500 EC Den Haag Puh Fax Consumentenbond Leeghwaterplein 26 NL-2521 CV Den Haag Puh Fax Consumentenkontakt Sweelinckplein 74 NL-2500 GS Den Haag Planpraktijk Stationsweg 147 NL-2515 BM Den Haag Puh Fax Belgian valtiovarainministeriö (Ministère des Affaires économiques) vastaa maan kuluttajapolitiikasta. Tarkemmin kuluttaja-asioista vastaa sen kulutus-ja luottoosasto (Service consommation et crédit). Kulutusosastolla on laajat valtuudet. Sen päätehtäviä tällä hetkellä ovat mm. kuluttajien oikeuksien turvaaminen, avustaminen uusien lakien laadinnassa ja yleinen kuluttajavalistus. Kuluttajavalistuksesta huolehtii erillinen kuluttajaosasto (Info-consommateurs), jonka puoleen kuluttajat voivat kääntyä saadakseen yksilöllistä tietoa ja kaikista kulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä juridisia neuvoja. Kuluttajat voivat myös jättää valituksia tälle osastolle. Osasto käyttää lähinnä televisiota sekä lehtisiä kuluttajille suunnatussa tiedotuksessa. Se käsittelee kaikki pyynnöt, jotka käsittelevät läheisesti tai kaukaisesti kuluttajansuojaa. Kuluttaja ottaa yhteyttä osastoon puhelimitse, kirjeitse ja joskus henkilökohtaisella käynnillä. Service de consommation on yhteydessä yksityisiin kuluttajajärjestöihin Conseil de la Consommationin tai CRIOC:in (Centre de recherche et d information des organisations de consommateurs) kautta. Conseil de la Consommation on valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva neuvoa-antava elin, jonka tehtävä on antaa mielipiteitä julkiselle vallalle kuluttaja-asioista. Neuvoston jäsenistö koostuu 15 Belgiassa virallisesti hyväksytystä kuluttajajärjestöstä sekä elinkeinonharjoittajien edus- 9

7 BELGIA BELGIA tajista. Kuluttajat eivät ota yhteyttä neuvostoon. Belgiassa ei ole kunnallista kuluttajaneuvontaa. Joillakin paikkakunnilla on paikallisia neuvontatoimistoja (CAPS), jotka neuvovat myös kuluttaja-asioissa. Yksityisillä kuluttajajärjestöillä on Belgiassa hyvin suuri merkitys ja niillä on usein myös paikallista toimintaa. EU:n tuella on perustettu kansainvälisissä kiistoissa auttavia informaatiopisteitä. tain sekä ranskan että flaamin kielellä. Muuhun kustannustoimintaan kuuluvat mm. 6 kertaa vuodessa ilmestyvä Budget sekä viikottainen Budget Hebdo. Association des consommateurs on lisäksi yhteistyössä Comitato difesa consumatorin (Italia), Organización de Consumidores y Usuariosin (Espanja) sekä Associaão portuguesa para a Defesa do Consumidorin (Portugali) kanssa. Järjestöt mm. suorittavat testejä ja tutkimuksia yhteistyössä, myös yhteistä julkaisutoimintaa on ollut. Tietyilla toimialoilla on Belgiassa oma asiamies (médiateur, ombudsman), joka toimii välittäjänä kiistoissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Näitä aloja ovat mm. pankit, vakuutus, pörssi, rautatie sekä posti- ja telelaitos. Osa asiamiehistä on ko. alan järjestöjen asettamia. Näiden asiamiesten Tärkein maan yksityisistä kuluttajajärjestöistä on Association des consommateurs/verbruikersunie. Se on riippumaton ja saa rahoituksensa yksinomaan jäsenmaksuista. Järjestö tekee hinta- ja tuotevertailuja sekä antaa jäsenilleen neuvoja kuluttaja-asioissa. Vertailujen tuloksista tiedotetaan järjestön julkaisemassa Test-Achats -lehdessä. Lehteä julkaistaan kuukausitpäätös ei ole sitova. Lisäksi on valituslautakuntia (commission de litiges) ja välimieslautakuntia (commission d arbitrage). Valituslautakuntia on matka-, huonekalu- sekä värjäämöalalla. Välimieslautakuntien päätös on sitova. Mikäli sovitteluratkaisua ei kiistassa synny, on kuluttajalla mahdollisuus viedä asia rauhantuomarin (Juge de Paix/ Vrederechter) käsiteltäväksi. Tällaisen käsittelyn kattosumma on BEF Kuluttajajärjestöillä on tietyissä olosuhteissa oikeus ajaa yksittäisen kuluttajan asiaa. OSOITTEITA: Ministère des Affaires économiques Administration du Commerce Service Consommation et Crédit Bld. E.Jacqmain 154 B-1210 Bruxelles Puh Association des consommateurs Rue de Hollande 13 B-1060 Bruxelles Puh Fax

8 Espanja ESPANJA Maan kuluttaja-asioista vastaa terveys-ja kulutusministeriö (Ministerio de Sanidad y Consumo) ja sen alaisuudessa toimiva Kansallinen kulutusinstituutti (Instituto Nacional del Consumo, INC). INC:n tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistuksen ja - kasvatuksen edistäminen, kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kuluttajaneuvonta. Instituutti tekee lisäksi tuotevertailuja, joiden tulokset julkaistaan lehdessä Información del Consumo. Se järjestää tiedotuskampanjoita eri tiedotusvälineissä ja julkaisee lehdistötiedotteita. INC:lla on myös tiedottava puhelin ja kirjasto (dokumentaatiokeskus) sekä kattava tietokanta, joka päivitetään kolmesti vuodessa. Tietokannasta saa tietoa kuluttajalainsäädännöstä, artikkeleista ja muista lähdeviitteistä, välimieslautakunnista sekä kuluttajajärjestöistä ja -viranomaisista. Opettajille järjestetään kursseja kuluttajatiedon lisäämiseksi kouluissa. Espanjassa on 17 autonomista aluetta ja jokaisella näistä on oma kuluttajahallinto (dirección general del consumo). Alueellisella tasolla on myös kulutusneuvostoja (consejerías). Espanjassa on yli 800 kunnallista kuluttajaneuvontatoimistoa (Oficina municipal de información al consumidor, OMIC), jotka saavat tukea ja apua INC:ltä. Toimistoihin voi jättää valituksia, jotka välitetään hallintoviranomaisten käsiteltäviksi, sieltä saa myös lainopillisia ja taloudellisia neuvoja. Kuluttajajärjestöillä on Espanjassa suuri merkitys. Ne osallistuvat kuluttajavalistukseen ja -neuvontaan, valitusten käsittelyyn sekä välimieslauta- 12 kuntien työhön. Valtion ja kuluttajajärjestöjen välistä yhteistyötä on varsinkin lainsäädännöllisissä asioissa. Maassa on sekä valtiollisia että yksityisiä kuluttajajärjestöjä. Tärkeimmät kuluttajajärjestöt ovat Unión de Consumidores de España (UCE) ja Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). UCE saa rahoituksensa valtiolta sekä jäsenmaksuista. Sen tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistus ja -koulutus sekä kuluttajien yleisten etujen valvonta. Järjestön jäseneksi voi liittyä kuka tahansa espanjalainen tai maassa vakituisesti asuva ulkomaalainen. Järjestöllä on organisaatioita maakunnissa sekä kunnissa. UCE julkaisee kuukausittain lehteä Ciudadano, joka sisältää tuoteja hintavertailujen tuloksia sekä artikkeleita eri teemoista, kuten lainsäädännöstä, ympäristönsuojelusta tai asumisesta. UCE hyödyntää toiminnassaan joukkotiedotusvälineitä, seminaareja sekä yhteistyötä koulujen kanssa. Järjestöllä on lainopillinen osasto, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä kysymyksineen tai halutessaan jättää valituksen. UCE voi sovitella kiistoissa tai viedä ne edelleen välimieslautakunnan ratkaistavaksi. OCU on Espanjan suurin yksityinen kuluttajajärjestö, jolla on tällä hetkellä n jäsentä. Se saa rahoituksensa yksinomaan jäsenmaksuista. OCU julkaisee lehteä OCU- Compra Maestra, jossa on tietoa vertailevista testeistä, sekä rahaasioista kertovaa lehteä Dinero y derechos. OCU-Salud on keskittynyt terveyteen ja sen hoitoon. OCU keskittyy toiminnassaan kahteen päälinjaan: yleiseen kuluttajapolitiikkaan kaikilla tasoilla (EU, 13

9 ESPANJA ESPANJA kansallisesti, paikallisesti); sekä tavaroihin ja palveluihin, julkisiin palveluihin, ravintoon ja terveyteen. Järjestö tarjoaa yleensä palveluja vain jäsenilleen. Näillä on käytössään ilmaiseksi oikeudellinen palvelu, joka vastaa kysymyksiin ja vastaanottaa valituksia. Osasto vastaanottaa yli valitusta vuodessa. Poikkeustapauksessa OCU voi myös käsitellä ei-jäsenen asiaa. Tällöin on kyseessä useimmiten tapaus, jolla on yleistä merkitystä tai törkeä tapaus, joka on tullut ilmi tiedotusvälineiden kautta. OCU:n kustannusyhtiö, EDOCU- SA, on yhteistyössä belgialaisen Association des Consommateursin, italialaisen Comitato Difesa Consumatorin sekä portugalilaisen EDIDECO:n kanssa. Sen sijaan julkisen vallan kanssa sillä on vähemmän yhteistyötä kuin muilla kuluttajajärjestöillä. CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) on jäsenmäärältään maan suurimpia kuluttajajärjestöjä. Se on keskittynyt lähinnä kotiäitien aseman turvaamiseen. Järjestöllä ei ole omaa lehteä, mutta se julkaisee kirjoja ja esitteitä, pitää seminaareja ja tiedottaa lehdistön kautta. CEACCU:lla on oikeudellinen palvelu, joka käsittelee niin järjestön jäsenten kuin siihen kuulumattomienkin valituksia ja edustaa kuluttajaa tarvittaessa välimieslautakunnassa. Palvelu on ilmaista. Federación Unión Cívica de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) tarjoaa teknisjuridisia palveluitaan myös järjestöön kuulumattomille kuluttajille. Järjestöllä on oma lehti ja se tähtää kuluttajien koulutukseen ja valistukseen. Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) tekee tuotevertailuja ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Sen lehti Consumerismo ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Yhteistyö koulujen ja tiedotusvälineiden kanssa on tärkeä osa CECU:n toimintaa. Järjestölla on tekninen ja juridinen neuvontapalvelu eri kuluttajaongelmiin sekä asiantuntijoita esim. ympäristönsuojelussa ja telekommunikaatioalalla. CECU:lla on yli 200 paikallisyhdistystä. Ulkomainen kuluttaja voi ottaa yhteyttä järjestöön, mikäli hänen Espanjassa hankkimansa tavara tai palvelu ei häntä tyydytä. Järjestö käsittelee valituksen tai neuvoo, minkä instanssin puoleen turistin tulisi ongelmineen kääntyä. Federación de usuarios y consumidores independientes (FUCI) käyttää lehdistöä, sähköisiä viestimiä, seminaareja, workshopeja sekä yhteistyötä koulujen kanssa suojellakseen ja puolustaakseen kuluttajia. Sen tehtäviin kuuluu myös kuluttajavalistuksen jakaminen, kuluttajan terveyden ja taloudellisen turvallisuuden puolustaminen sekä ympäristönsuojelu. FUCI vastaa jäsentensä kysymyksiin ja auttaa heitä oikeusprosessin käynnistämisessä. Järjestöllä on 56 alayhdistystä, joihin kuluttaja voi ottaa yhteyttä henkilökohtaisella käynnillä, puhelimitse tai kirjeitse. Kontaktien määrä kasvaa tiedotusvälineissä julkaistavien FU- CI:n kampanjoiden aikana. Organitzacio de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) on katalonialainen kuluttajajärjestö, joka on sidoksissa kansallisen CECU:n kanssa. Järjestön tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistus, oikeudellinen neuvonta ja valitusten käsittely kulutuksesta yleensä. OCUC tekee valistustyötä monien kana

10 ESPANJA ESPANJA vien kautta: se käyttää hyödykseen joukkotiedotusvälineitä, julkaisee omaa lehteä, pitää kursseja ja seminaareja, sekä tekee yhteistyötä koulujen kanssa. Sillä on lisäksi neuvontapuhelimia kuluttajille. Mikäli kuluttajalla on ongelmia ostamansa tuotteiden tai palveluiden kanssa, voi hän kääntyä joko kuluttajajärjestöjen tai virallisen tahon puoleen. Useat kuluttajajärjestöt sovittelevat kiistoissa. Espanjassa on varsin tehokas välimiesmenettely (Sistema Arbitral del Consumo), joka on ilmainen, suhteellisen nopea ja vapaaehtoinen molemmille osapuolille. Se toimii kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, riippuen kiistan osapuolten kotipaikasta. Välimiesmenettelyyn ryhdytään yleensä sovitteluyrityksen epäonnistuttua. Välimieslautakunnan päätös sitoo molempia osapuolia. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei suostu välimiesmenettelyyn, täytyy ku- luttajan turvautua yleisen tuomioistuimen apuun. Ainakin Kataloniassa on välimieslautakuntien lisäksi mahdollisuus valittaa myös maakuntahallinnon kauppa-, kulutus- ja turismivirastolle (Servicios Territoriales de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat de Catalunya). OSOITTEITA: Instituto Nacional del Consumo (INC) C/ Príncipe de Vergara, 54 E Madrid Puh Fax Unión de Consumidores de España (UCE) Atocha, 26, 3 Izda. E Madrid Puh Fax Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) C/ Milán, 38 E Madrid Puh Fax Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios C/ Cava Baja, 30, Esc 2aria E Madrid Puh Fax Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) Paseo de la Castellana, 113, 4 Dcha. E Madrid Puh Fax Federación Unión Cívica de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) C/ Villanueva 8 E Madrid Puh Fax Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Avinguda República Argentina, 29, 1er. E Barcelona Puh Fax Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) C/ María de Molina, 26 E Madrid Puh

11 Irlanti IRLANTI Irlannissa kuluttajapolitiikasta vastaava ministeriö on kauppa- ja teollisuusministeriö (the Department of Industry and Commerce). Kuluttavalistuksesta ja -neuvonnasta kansallisella tasolla vastaa the Offic of the Director of Consumer Affairs and Fair Trading. Rahoitus- ja vakuutusaloilla on kuluttaja-asiamiehet, jotka neuvovat yksittäistä kuluttajaa. 18 Useimmissa suurissa kaupungeissa on kansalaisten neuvontakeskuksia (Citizens Information Centre), joita ylläpidetään valtion toimesta. Keskuksista saa tietoa myös kuluttaja-asioista. The Consumers Association of Ireland (CAI) on yksityinen, voittoa tuottamaton ja täysin riippumaton kuluttajajärjestö. Se saa rahoituksensa jäsenmaksuista ja osittain EU:lta. CAI:n tehtävänä on valistaa kuluttajia ja tarjota puolueetonta tietoa tuotteista ja palveluista. Järjestö harjoittaa tiedotustoimintaa lehdistön, sähköisten viestintävälineiden, esitteiden sekä seminaarien kautta. Koulujen kanssa ollaan myös yhteistyössä. CAI julkaisee kuukausittain lehteä Consumer Choice, joka sisältää mm. vertailevien testien tuloksia sekä artikkeleita eri teemoista. Järjestön jäsenille on oma neuvonta- ja informaatiopalvelu, josta saa tietoa kirjeitse ja puhelimitse. Toinen tärkeä kuluttajapalvelu on oikeudellista apua antava osasto (Personal service). Täältä saavat apua myös järjestöön kuulumattomat kuluttajat. Osasto koettaa ratkaista kuluttajan ongelman neuvottelemalla elinkeinonharjoittajan kanssa ja mikäli kiista ei ratkea tällä ta- voin, voi CAI viedä asian oikeuteen. CAI edustaa kuluttajaa julkiseen valtaan päin. Irlannissa on erityinen yksinkertaistettu oikeuskäsittely kuluttajakiistoille. Tämä ns. Small Claims Court on käytössä maan kaikissa alioikeuksissa (District Court). Small Claims-käsittely voidaan suorittaa kaikissa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kiistoissa, joiden arvo on alle IEP 500. Prosessi käynnistyy oikeuden virkailijan (Registrar) vastaanottaessa kuluttajan valituksen. Tämän jälkeen virkailija tiedottaa elinkeinonharjoittajalle saapuneesta valituksesta. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei kiistä valitusta tai jos hän jättää kiistämättä asian 15 päivän kuluessa, annetaan automaattisesti tuomio kuluttajan hyväksi. Elinkeinonharjoittajan kiistäessä asian alkaa sovittelu molempien osapuolten läsnäollessa. Sovittelun epäonnistuessa joudutaan juttu viemään alioikeuteen. Registrarin päätös on sitova. Molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää todistajia tai asianajajaa. He vastaavat kuitenkin itse kaikista näiden kuluista, vaikka voittaisivatkin jutun. OSOITTEITA: the Office of the Director of Consumer Affairs Shelbourne House Shelbourne Road Dublin 4 Puh Fax Consumers Association of Ireland 45 Upper Mount Street Dublin 2 Puh Fax

12 ISO-BRITANNIA Iso-Britannia 20 Päävastuu kuluttajapolitiikasta on Iso-Britanniassa kauppa- ja teollisuusministeriöllä (the Department of Trade and Industry), jonka osasto the Office of Fair Trading (OFT) vastaa myös kuluttaja-asioista. OFT:llä on kolme päätehtävää kuluttaja-asioissa: sääntely ja toimenpiteet; kuluttajapolitiikka sekä kuluttajainformaation jakaminen. OFT ei käsittele yksittäisten kuluttajien valituksia. Yksityiset kuluttajat ottavat kuitenkin usein yhteyttä OFT:iin, ja tämän vuoksi osasto on perustanut neuvontapuhelimen, josta kuluttaja saa tietoa siitä, kenen puoleen hänen tulisi kääntyä ongelmineen. OFT julkaisee esitteitä ja kirjasia kuluttajien informoimiseksi. Viime aikoina kuluttajainformaatiota on pyritty kohdentamaan erityisesti niille kuluttajille, joiden tiedon taso kuluttaja-asioissa on alhaisin. Tiedotusmateriaalia on tehty myös kouluja varten. OFT julkaisee neljännesvuosittain ilmestyvää Fair Trading-lehteä, joka on tarkoitettu lähinnä paikallisille kuluttajaviranomaisille. Sitä jaetaan myös mm. lakiasiaintoimistoille, pankeille, kaupan ja teollisuuden järjestöille ja kirjastoille. Kansallisen kuluttajaneuvoston (the National Consumer Council, NCC) tehtävänä on edustaa ja edistää kuluttajaintressejä suhteessa viranomaisiin ja teollisuuteen. Se saa rahoituksensa pääosin valtiolta. Skotlannissa toimii lisäksi Scottish Consumer Council ja Walesissa Welsh Consumer Council. NCC ei käsittele yksittäisten kuluttajien asioita, eikä se testaa yksittäisiä tuotteita. Kansallisen kuluttajaneuvoston keinot kulutta- jien asioiden ajamiseksi ovat lobbaus, tutkimus ja kuluttajainformaation julkaisu. Neuvosto julkaisi aiemmin Consumer Voice-lehteä, mutta se on varojen puutteen vuoksi jouduttu korvaamaan halvemmalla julkaisulla. Kuluttajansuojan täytäntöönpano kuuluu pääasiallisesti paikallisviranomaisille. Paikallisviranomaisilla on osastoja, joita kutsutaan joko nimellä Trading Standards Department (TSD) tai Consumer Protection/Services Department. Nämä osastot huolehtivat hyvin moninaisista tehtävistä: tuoteturvallisuudesta, elintarvikkeiden laadusta ja elinkeinonharjoitajien neuvomisesta aina kuluttajavalitusten tutkimiseen ja mittalaitteiden testaamiseen saakka. Painopiste on nykyään lähinnä ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. TSD:t tarjoavat lisäksi kuluttajille henkilökohtaista neuvontaa ja toimivat sovittelijoina kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä kiistoissa. Joillakin Trading Standards Departmenteilla on kuluttajaneuvontakeskuksia isommissa kauppakeskuksissa. Koska paikallistason viranomaiset päättävät itse, miten paljon kuluttajaneuvontaan panostetaan, ovat ongelmana kuluttajaneuvonnan sekä määrälliset että laadulliset erot eri alueilla. National Association of Citizens Advice Bureaux (NACAB) on itsenäinen organisaatio, joka koostuu n neuvontatoimistosta. Skotlannissa on lisäksi yli 60 neuvontapistettä. Citizens Advice Bureaut (CAB) antavat neuvoja kaikkiin kansalaisten ongelmiin. Kuluttajaongelmien hoito on täten vain osa CAB:ien toimintaa, vaikkakin yleisin yhteydenoton syy. Kuluttajayhdistys (Consumers Association, CA) on riippumaton 21

13 ISO-BRITANNIA ISO-BRITANNIA Ellei kuluttaja saa kiistaansa ratkaisjärjestö, joka ei saa rahoitusta valtiolta tai elinkeinoelämältä. Sen päätarkoitus on tuottaa kuluttajille tietoa tuotteista ja palveluista niitä testaamalla. Testitulokset julkaistaan yhdistyksen kuukausittain ilmestyvässä Which?-lehdessä. CA:n julkaisutoiminta on varsin monipuolista. Yhdistys julkaisee myös erikoisalojen Which? -lehtiä sekä kirjoja. CA laatii lisäksi raportteja ajankohtaisista kuluttajan asemaan vaikuttavista toimista. Yhdistyksellä on neuvontapalvelu Which? Personal Service, jonka puoleen jäsenet voivat kääntyä oikeudellisten ongelmiensa kanssa. The National Federation of Consumer Groups on paikallisten kuluttajajärjestöjen yhteistyöelin. Paikallisten kuluttajajärjestöjen tavoitteena on edistää kuluttajien etua ja tehdä hinta- ja tuotevertailuja alueellaan. Useilla järjestöillä on omia julkaisuja. Iso-Britanniassa ei ole kuluttajavalituslautakuntia tai julkista kuluttaja-asiamiestä. Ryhmäkanne ei ole myöskään käytössä. Eri alojen elinkeinonharjoittajat ovat perustaneet yksityisiä kuluttaja-asiamiehiä. Esimerkki näistä on pankkiasiamies (Banking Ombudsman), jonka palvelut on tarkoitettu vain yksityishenkilöille ja pienyrittäjille pankkipalveluita koskevissa valituksissa. Pankkiasiamiehen päätökset sitovat pankkeja, mutta ne eivät sido yksittäistä kuluttajaa. Myös vakuutusalalla on oma kuluttaja-asiamies. Tämän antama päätös sitoo vakuutusyhtiöitä, mutta kuluttaja voi viedä asian tuomioistuimeen, jos hänen valituksensa on hylätty tai jos hän ei ole tyytyväinen sovintoehdotukseen. Molempien asiamiesten päätösvalta korvaussummista ulottuu puntaan saakka. tuksi elinkeinonharjoittajan kanssa, hän voi valittaa kaupan järjestölle sen jäsenestä. Järjestö ottaa tällöin yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja yrittää saada aikaan molempia osapuolia tyydyttävän kompromissiratkaisun. Kiistat ratkaistaan usein tässä kuluttajalle maksuttomassa sovittelumenettelyssä. Mikäli sovittelu epäonnistuu, kuluttajalle tarjotaan välimiesmenettelyä kiistan ratkaisemiseksi. Kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja esittävät kantansa kirjallisesti riippumattomalle välimiehelle, jonka päätös on sitova. Välimiesmenettely on sovittelua muodollisempi. Se toimii vaihtoehtona oikeuskäsittelylle, mutta on vähemmän muodollinen ja halvempi. Small claims-oikeuskäsittely on toinen suhteellisen epämuodollinen ja kuluttajalle halpa tapa ajaa kiistaa elinkeinonharjoittajaa vastaan. Se on vähemmän muodollinen kuin normaali oikeuskäsittely ja osapuolia rohkaistaankin ajamaan asiaansa ilman asianajajaa. Small claims-käsittely tapahtuu tavallisen alioikeuden yhteydessä ilman erillistä näihin juttuihin erikoistunutta osastoa. Käsittely alkaa osapuolten ja tuomarin tapaamisella. Mikäli tapaaminen ei johda sovintoon, on vaihtoehtoina sovittelumenettely tai asian vieminen tavalliseen tuomioistuimeen. Hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan voittaneelle vain haasteessa ilmoitetut kulut, ei siis oikeudenkäyntikuluja. Sovittelijan päätös on lopullinen ja se vastaa tuomioistuinratkaisua. Small claims-käsittelyssä on Iso- Britanniassa alueellisia eroja. Englannissa ja Walesissa alle 1000 punnan arvoiset kiistat joutuvat automaattisesti välimiesmenettelyyn. Small claims-prosessi käynnistyy, mikäli elinkeinonharjoittaja 22 23

14 ISO-BRITANNIA ISO-BRITANNIA kiistää häneen kohdistuvan vaateen. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei kiistä, kiistaan annetaan ratkaisu hallinnollisesti ilman oikeuskäsittelyä. Pohjois-Irlannissa small claims-menettelyn kohteeksi saattavat päätyä myös vaateet, joita vastaaja ei ole kiistänyt. Small claims-yläraja on 1000 puntaa. Pohjois-Irlannissa käsittely voi tapahtua myös täysin kirjallisesti osapuolten niin toivoessa. Skotlannissa, jossa on eri oikeusjärjestys kuin Iso-Britannian muissa osissa, small claims-menetely on varsin tuore. Siellä kaikki 750 puntaa pienemmät summat tulee tuoda small claims-käsittelyyn riippumatta siitä, onko niitä kiistetty vai ei. Koska alioikeuksia on kaikkialla Iso- Britanniassa, on eräs small claimsjärjestelmän eduista sen hyvä tavoitettavuus. Heikkoutena on puolestaan se, että valitusmahdollisuudet tuomarin ratkaisusta ovat äärimmäisen rajoitetut. OSOITTEITA: Department of Trade and Industry Consumer Affairs Division Office of Fair Trading Field House Bream s Buildings London EC4A 1PR Puh Fax National Consumer Council 20 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH Puh Fax Scottish Consumer Council (SCC) 100 Queen Street Glasgow G1 3DN Scotland Puh Fax Welsh Consumer Council Castle Buildings Womanby Street Cardiff CF1 2BN Wales Puh Fax Consumers Association 2 Marylebone Road London NW1 4DF Puh Fax Consumers in Europe Group (CEG) 24 Tufton Street London SW1 3RB Puh Fax National Association of Citizens Advice Bureaux Myddleton House Pentonville Road London N1 9LZ Puh Fax Citizens Advice Scotland (CAS) 26 George Square Edinburgh EH8 9LD Scotland Puh Fax

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville)

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA - PEDAGOGISTA TARKASTELUA Kuluttajakasvatuksen oppimispolku

KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA - PEDAGOGISTA TARKASTELUA Kuluttajakasvatuksen oppimispolku KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA - PEDAGOGISTA TARKASTELUA Kuluttajakasvatuksen oppimispolku Raportti 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO s. 4 2. KULUTTAJAKASVATUS ERI IKÄKAUSINA s. 5 3. KULUTTAJUUS ARJEN TAITONA

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Laki? Ohje? Direktiivi?

Laki? Ohje? Direktiivi? Laki? Ohje? Direktiivi? Oikeusjärjestelmät Perustietoa kaikille Sisällysluettelo Oikeusjärjestys yhteiskunnan kulmakivi...3 Oikeus turvallisuuteen...3 Peruskäsitteitä...4 Oikeuslähteet...5 Oikeussubjektit...7

Lisätiedot

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016

Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2012-2016 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Ohjelman tausta... 3 2.1. Ulkosuomalaisuus... 3 2.2. Ulkosuomalaispolitiikan kehitys... 4 3. Politiikkalinjaukset

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky

Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki. Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala. Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Julkaisija Cultura-säätiö Vuorikatu 20 00100 Helsinki Toimittajat Hanni Hyvärinen Anneli Ojala Kannen graafinen suunnittelu Alex Karpinsky Paino Erweko Oy ISBN 978-952-68332-0-0 (sid.) ISBN 978-952-68332-1-7

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa II

Velkahallintaohjelma Osa II LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:17 Velkahallintaohjelma Osa II Nykytila ja sen arviointi, muistioita

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot