Talotekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talotekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi Yhteensä TY13S Perusopinnot 69 TY13S Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S Matematiikka 15 TY00AB74 Algebra ja geometria 3 3 TY00AB56 Funktiot 3 3 TY00AB58 Tilasto- ja talousmatematiikka 3 3 TY00AB39 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 TY00AB59 Talotekniikan matemaattiset menetelmät 3 3 TY13S Fysiikka ja kemia 21 TY00AA09 Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka TY00AA10 Mekaniikka 3 3 TY00AA13 Valo- ja sähköoppi 3 3 TY00AA12 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 TY00AA14 Rakennusfysiikka 3 3 TY00AA11 Rakennusainekemia TY00AA15 Materiaalifysiikka 3 3 TY13S Kielet 15 TY00AA18 Tekniikan suomi ja viestintä 3 3 TY00AA20 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3 3 XX00AC51 Ammatillinen englanti 3 3 TY00AA19 Talotekniikan englanti ja viestintä 3 3 XX00AC52 Työelämän ruotsi 3 3 TY13S Tuotantotalous 9 TY00AA24 Rakentamistalouden perusteet 3 3 TY00AA25 Talotekniikan elinkaaritalous 3 3 TY00AA93 Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3 3 TY13S Tietotekniset aineet 6 TY00AA29 Tietojenkäsittelyn perusteet 3 3 TY00AA28 CAD-perusteet 3 3 TY13S Ammattiopinnot 209 TY13S Yhteiset ammattiopinnot 27 TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet 3 3 TY00AA83 Sähkötekniikan perusteet 3 3 TY00AA84 Sähköasennukset Sivu 1 / 61

2 TY00AA87 Lämmitystekniikka TY00AA88 Ilmastointitekniikka TY00AA89 Automaatiotekniikan perusteet 3 3 TY00AA92 Automaatiojärjestelmät 3 3 TY00AB40 Valvonta, vastaanotto ja luovutus 0 TY00AA94 Rakennussuunnittelu 3 3 TY13S Projektiopinnot 16 TY00AA85 Johdantoprojekti 6 6 XX00AC55 Innovaatioprojekti TY13S LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen 83 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka 3 3 TY00AA33 Vesitekniikka TY00AA38 Vesitekniikka TY00AA34 Rakennusten energiatalous 3 3 TY00AB55 Termodynamiikka 3 3 TY00AA36 Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka TY00AB72 Lämmitystekniikka TY00AB73 Ilmastointitekniikka TY00AA91 Ilmastointitekniikka 2 laboratoriotyöt 3 3 TY00AA41 Kylmätekniikka TY00AA43 Kylmätekniikka TY00AA45 Korjausrakentaminen 3 3 TY00AA47 Korjausrakentamisen suunnittelu 3 3 TY00AA50 LVI-suunnittelu 3 3 TY00AB60 LVI-suunnitteluprojekti TY00AB61 LVI-suunnitteluprojekti TY00AB62 LVI-suunnitteluprojekti TY13S Vaihtomoduuli 10 op 10 TY00AB79 Energiantuotanto 4 4 TY00AA44 Teollisuusilmastointi 3 3 TY00AA42 Erikoisputkistot 3 3 TY13S Sähköinen talotekniikka 83 TY00AA52 Sähkömittaustekniikka 3 3 TY00AA55 Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3 3 TY00AA48 3D-suunnittelu ja mallintaminen 3 3 TY00AA86 CAD-teknologia 3 3 TY00AA56 Tietoverkkojärjestelmät 3 3 TY00AA54 Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3 3 TY00AB76 Sähkömagnetismi 3 3 Sivu 2 / 61

3 TY00AA57 Sähköverkkolaskenta 3 3 TY00AA58 Talotekniikan tehoelektroniikka 3 3 TY00AA59 Sähkön jakelu ja käyttö 3 3 TY00AA60 Sähkömitoituslaskenta 3 3 TY00AA61 Turvallisuusjärjestelmät 3 3 TY00AA62 Tietoliikennetekniikka 3 3 TY00AA63 Sähköasennukset TY00AA64 Sähkösuunnittelu 3 3 TY00AA69 Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 3 3 TY00AA66 Valaistustekniikka 3 3 TY00AA67 Sähköalan säädökset 3 3 TY00AA68 Sähkön jakeluverkot 3 3 TY00AA70 Piirikaaviot ja keskukset 3 3 TY00AB77 Korjausrakentamisen sähkösuunnittelu 3 3 TY13S Vaihtomoduuli 10 TY00AB71 Sähkösuunnitteluprojekti 6 6 TY00AB81 Suurjännitetekniikka 4 4 TY13S Harjoittelu 30 TY00AA96 Harjoittelu TY00AA97 Harjoittelu TY13S Talotekniikan vapaasti valittavat opinnot 10 op 0 TY13S Insinöörityö 15 TY00AB01 Insinöörityö TY13S Perusopinnot: 69 op TY13S Orientoivat opinnot: 3 op XX00AC54 Orientoivat opinnot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. - fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö - korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt Sivu 3 / 61

4 - opiskelukäytännöt - opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu - oppimis- ja opiskelutaidot - opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut - alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelija tuntee hyvin fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä hyvin. Opiskelija tuntee hyvin opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa hyvin omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee hyvin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee hyvin työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opetussuunnitelma Opiskelija tuntee erinomaisesti fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä erinomaisesti. Opiskelija tuntee erinomaisesti opetussuunnitelman rakenteen ja tietää erittäin hyvin, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa erinomaisesti omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää erittäin hyvin, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehi-tetään. Opiskelija tuntee erinomaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee erinomaisesti työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. TY13S Matematiikka: 15 op TY00AB74 Algebra ja geometria: 3 op Sivu 4 / 61

5 Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tekniikan opinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista tekniikalle tyypillisiä yksinkertaisia yhtälöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erityisesti talotekniikkaan liittyvät yksinkertaiset geometriset tehtävät. Lisäksi opiskelija tutustuu Excelin käyttöön tehtävien ratkaisemisessa. Kirjaimia ja peruslaskutoimituksia sisältävien lausekkeiden käsittely ja sieventäminen. Potenssi- ja juurilausekkeet. Murtopotenssi. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöt. Yksinkertaiset potenssi-, juuri- ja murtoyhtälöt. Fysiikassa ja talotekniikassa esiintyvät suureyhtälöt. Funktion käsite. Koordinaatisto. Suora ja paraabeli. Lineaarisen ja epälineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen. Erilaiset talotekniikassa esiintyvät tasokuviot ja avaruuskappaleet ja näihin liittyvien kulmien, pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. Sini ja kosini yksikköympyrässä. Sini- ja kosinilause. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava. Tuloksen tarkkuuden arviointia. Vektoreiden laskutoimitukset, piste- ja ristitulo. Avaruuskappaleiden piirtäminen erilaisilla yhdensuuntaisprojektioilla, kavaljeeri- ja sotilasprojektio. Isometrinen ortogonaaliprojektio kolmiulotteisissa putkistopiirustuksissa. Excelin käyttö tehtävien ratkaisemisessa. Opiskelija suoriutuu yksinkertaisten lausekkeiden käsittelystä ja helppojen yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija osaa laskea Excelillä yksinkertaisten lausekkeiden arvoja. Opiskelija tuntee funktion käsitteen ja osaa piirtää suoran koordinaatistoon. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia taso- ja avaruusgeometrian tehtäviä. Opiskelija osaa antaa vastauksen järkevällä tarkkuudella. Opiskelija osaa laskea vektoreita yhteen. Edellisten lisäksi opiskelija osaa käsitellä tyypillisiä tekniikassa esiintyviä lausekkeita ja osaa ratkaista suureyhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia talotekniikkaan liittyviä geometrisia sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää välituloksissa riittävää tarkkuutta ja pyöristää vastauksen sopivalle tarkkuudelle. Opiskelija osaa piirtää kavaljeeriprojektiolla yksinkertaisia 3-ulotteisia kappaleita ja osaa tulkita isometrisessa ortogonaaliprojektiossa piirrettyä putkistopiirrosta ja osaa piirtää yksinkertaisia putkistoja myös itse. Opiskelija tietää mitä vektoreiden pistetulo ja ristitulo tarkoittavat ja osaa laskea ne. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä laskimen asemesta yksinkertaisissa geometrian sovelluksissa Opetussuunnitelma Osaa edellisten lisäksi soveltaa aiempien kohtien osaamisia vaativampiin fysiikan ja talotekniikan sovelluksiin. TY00AB56 Funktiot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusfunktioiden ominaisuuksia ja tuntee tavallisimpien funktioiden kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Lisäksi opiskelija tuntee funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä sekä algebrallisesti että numeerisesti. Lisäksi opiskelija tuntee derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia ja ratkaista numeerisesti yhtälöitä Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Sivu 5 / 61

6 Polynomi-, potenssi-, eksponentti-, logaritmi- ja sinifunktioiden perusominaisuudet, kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Suoraan ja kääntäen verrannollisuus. Logaritmin käsite, laskusäännöt ja logaritminen asteikko. Eksponentti- ja logaritmiyhtälön ratkaiseminen. Funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen. Jatkuvuuden ja derivaatan käsite. Derivaatta tangentin kulmakertoimena ja funktion arvojen muutosnopeutena. Derivoimissäännöt. Useamman muuttujan funktio ja osittaisderivaatta. Opiskelija tietää mitä funktion nollakohdalla tarkoitetaan ja osaa laskea funktioiden nollakohtia. Opiskelija osaa laskea funktioiden arvoja ja tunnistaa tavallisimpien funktioiden kuvaajat. Opiskelija tuntee sinin ja kosinin yleisen määritelmän sekä logaritmin käsitteen. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen eksponenttiyhtälön. Opiskelija osaa lukea logaritmista asteikkoa ja tietää miksi logaritmisia asteikkoja käytetään. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan suoraan ja kääntäen verrannollisuudella ja osaa laskea tähän liittyviä helppoja sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia derivoimissääntöjä ja tuntee derivaatan sekä tangentin kulmakertoimena että funktion arvojen muuttumisnopeutena. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää logaritmin laskusääntöjä ja osaa ratkaista hieman vaativampia eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä sekä helppoja trigonometrisia yhtälöitä. Opiskelija hallitsee tavallisimpien funktioiden yksinkertaisia muunnoksia ja tunnistaa tällaisten funktioiden kuvaajia. Opiskelija hallitsee derivoimissääntöjä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa funktioita yksinkertaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä numeerisesti. Opetussuunnitelma Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa tällä ja Algebra ja geometria - opintojaksolla opittuja asioita monipuolisesti erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa itsenäisesti valita kuhunkin tilanteeseen sopivan yhtälönratkaisukeinon. TY00AB58 Tilasto- ja talousmatematiikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä fysiikkaan ja talotekniikkaan liittyvien mittaustulosten tarkastelussa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa sopivien tunnuslukujen ja graafisten esitysten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yksinkertaiset talousmatematiikan laskut. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt. Satunnaismuuttuja ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Normaalijakauma. Luottamusvälit. Parametrien estimointi. Tilastollisen testauksen alkeet. Mittaustuloksiin liittyvä mittausepävarmuus ja lopputuloksen virheen arviointi. Tilastoihin liittyviä peruskäsitteitä: mitta-asteikot, tunnusluvut, aineiston luokittelu, taulukot ja graafiset esitystavat. Regressioanalyysin alkeet. Excelin tilastotoiminnot. Talousmatematiikkaan liittyviä prosenttilaskuja. Indeksin käsite, erilaisia indeksejä, indeksilaskentaa. Yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku. Diskonttaus. Sivu 6 / 61

7 Opiskelija osaa havainnollistaa tilastoaineistoa graafisesti ja osaa laskea aineistoon sopivat tunnusluvut ja tietää mitä ne tarkoittavat. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija osaa yksinkertaisissa lineaarisissa tilanteissa soveltaa regressioanalyysiä ja tehdä oikeita johtopäätöksiä muuttujien välisestä yhteydestä. Opiskelija osaa talousmatematiikkaan liittyvät yksinkertaiset prosenttilaskut ja tuntee erilaisia indeksejä ja osaa yksinkertaiset indeksilaskut. Edellisten lisäksi opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä. Opiskelija tietää tilastollisen testauksen periaatteet. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten pohjalta. Opiskelija osaa laskea myös vaikeammilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija tuntee yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun periaatteet ja osaa laskea helppoja korkolaskuja. Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida monipuolisesti tilastoaineiston luonnetta usealla erilaisella graafisella esityksellä ja tunnusluvulla. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä myös tilanteissa joissa epälineaarinen lauseke voidaan saattaa lineaarisen regression muotoon ja osaa tulkita regressioanalyysin keskeisiä tunnuslukuja. Opiskelija tuntee diskonttauksen käsitteen ja osaa soveltaa sitä. TY00AB39 Differentiaali- ja integraalilaskenta: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee derivaatan ja integraalin käsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa fysiikkaan ja talotekniikkaan liittyvissä ongelmissa. Derivaatan käsitteen ja derivoimissääntöjen kertaus. Graafinen ja numeerinen derivointi. Differentiaali ja linearisointi. Integraali, numeerisia integroimismenetelmiä. Integraalifunktio ja integroimissääntöjä. Integraalin laskeminen integraalifunktion avulla. Integraalin ja derivaatan sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Opiskelija tietää mitä derivaatta tarkoittaa ja osaa soveltaa yksinkertaisia derivoimissääntöjä. Opiskelija osaa tulkita derivaatan funktion arvojen muutosnopeutena ja osaa derivoida graafisesti. Opiskelija osaa soveltaa derivaattaa yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija tietää mitä integraalilla tarkoitetaan ja osaa integroida graafisesti ja numeerisesti. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia integraalifunktioita ja laskea niiden avulla integraaleja. Opiskelija osaa soveltaa integraalia yksinkertaisissa matematiikan tehtävissä. Edellisten lisäksi opiskelija hallitsee tekniikalle tyypillisten funktioiden derivoimis- ja integroimissäännöt ja osaa derivoida myös numeerisesti. Opiskelija osaa arvioida funktion arvojen muutosta differentiaalin avulla. Opiskelija osaa soveltaa derivaattaa ja integraalia yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa ja tunnistaa fysiikassa ja talotekniikassa esiintyviä derivaattoja ja Sivu 7 / 61

8 integraaleja. Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa derivaattaa ja integraalia erilaisten tekniikan ilmiöiden mallintamisessa. TY00AB59 Talotekniikan matemaattiset menetelmät: 3 op Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija joihinkin matematiikan sovelluksiin talotekniikassa ja samalla kerrata ja täydentää aiemmilla matematiikan opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsitystään matematiikasta tekniikan työkaluna. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin matematiikan sovelluksiin talotekniikassa. Opintojakson sisältö vaihtuu vuosittain. Matemaattisia aihepiirejä voivat olla mm. tavalliset differentiaaliyhtälöt, useamman muuttujan funktiot, tilastolliset menetelmät, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisit. Sähköiseen talotekniikkaan suuntautuneet opiskelevat yhtenä aiheena kompleksiluvut. Opiskelija osaa opiskeltavien aihealueiden yksinkertaisimmat tehtävät. Opiskelija osaa ratkaista hieman vaativampia tehtäviä ja osaa tarvittaessa hyödyntää tehtävien ratkaisemisessa aiemmin opiskeltujen matematiikan aihealueiden asioita. Opiskelija osaa ratkaista edellistä vaativampia tehtäviä ja osaa tarvittaessa varsin itsenäisestikin soveltaa tehtävien ratkaisemisessa aiemmin opiskeltujen matematiikan aihealueiden asioita TY13S Fysiikka ja kemia: 21 op TY00AA09 Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1: 3 op Opiskelija tuntee ja ymmärtää lämpötekniikan ja virtaustekniikan peruskäsitteet. Hän ymmärtää virtaustekniikan soveltamisperiaatteet taloteknisten verkostojen mitoituksessa ja virtausteknisessä tasapainotuksessa. Hän hallitsee putkistomitoituksen suljetussa ja avoimessa piirissä mitoitusdiagrammeilla ja laskennallisesti sekä osaa ottaa laskelmissa huomioon tavanomaiset putkistovarusteet. Opiskelija osaa laskea talotekniikan lämpö- ja virtausteknisiä peruslaskuja sekä soveltaa Bernoullin yhtälöä LVI-järjestelmiin. Opiskelija osaa laskea avoimien ja suljettujen talotekniikan verkostojen painehäviöitä ottaen huomioon myös putkistovarusteet. Lämpötekniikan ja virtaustekniikan peruskäsitteet. Taloteknisten verkostojen mitoitus ja virtaustekninen tasapainotus. Putkistomitoitus suljetussa ja avoimessa piirissä mitoitusdiagrammeilla ja laskennallisesti. Kertavastuksia aiheuttavat putkistovarusteet ja putkistojen mitoituskriteerit. Sivu 8 / 61

9 Pumppujen ja puhaltimien suoritusarvot. Painovoimainen virtaus. Esitietovaatimukset LVI-tekniikan perusteet Osaa laskea seinän lämpöhäviön kun lämmönjohtavuudet on annettu. Osaa laskea massa- ja tilavuusvirran kun tehontarve ja lämpötilaero on annettu. Osaa laskea nosteen yksinkertaisissa tapauksissa. Osaa soveltaa jatkuvuusyhtälöä ja bernoullin yhtälöä yksinkertaisissa virtaustapauksissa. Osaa laskea suoran putken kitkapainehäviön ja kertavastusten painehäviön kun kitkakerroin on annettu. Osaa valita oikean putkikoon nomogrammeista. Osaa selostaa virtausteknisen tasapainotuksen periaatteen. Arvosanan (1) vaatimusten lisäksi: Osaa määrittää lämmönsiirtokertoimen Moodyn diagrammin avulla. Osaa soveltaa painehäviön ja virtaaman välistä yhteyttä yksinkertaisissa tapauksissa. Osaa tasapainottaa LVI-verkoston virtaamat ja painehäviöt ja valita säätöventtiilit esisäätöarvoineen. Osaa valita yksinkertaisen painovoimaisen patteriverkoston putkikoot. Arvosanan (3) vaatimusten lisäksi: Osaa virtausteknisesti mitoittaa pientalon LVI-verkostot ja ilmoittaa pumppujen, puhaltimien ja säätöventtiilien suoritusarvot. TY00AA10 Mekaniikka: 3 op Opiskelija saa riittävät tiedot SI-järjestelmistä tulevia opintoja varten. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää työn, energian ja tehon yksiköt ja määritelmät. Opiskelija ymmärtää kappaleen kiihtyvyyden, nopeuden ja aseman väliset yhteydet suoraviivaisessa ja pyörimisliikkeessä. Opiskelija osaa kirjoittaa kaksiulotteisen voimatehtävän liikeyhtälöt ja ratkaista ne. Opiskelija hallitsee energiaperiaatteen, työ-energiaperiaatteen ja säilymislait suoraviivaisessa ja ympyräliikkeessä. SI-järjestelmä. Perus- ja johdannaisyksiköt. Muunnokset muista yksikköjärjestelmistä SIjärjestelmään. Kiihtyvyys, nopeus ja asema. Yhtälöt ja kuvaajat ajan funktiona yksi- ja kaksiulotteisissa tapauksissa. Newtonin lait. Liikeyhtälöiden kirjoittaminen ja ratkaiseminen. Energiaperiaate ja työ-energiaperiaate. Työ ja teho. Statiikka. Ympyräliike. Kulma- ja lineaaristen suureiden välinen yhteys. Keskeiskiihtyvyys ja keskihakuvoima. Jäykän kappaleen dynamiikka. Kappaleen hitausmomentti, dynamiikan perusyhtälö. Energiaperiaate pyörimisliikkeessä. Impulssi ja liikemäärä. Liikemäärän säilyminen. Pyörimisliikemäärä. Opiskelija osaa laskea kinematiikan ja dynamiikan suureita yksiulotteisissa tapauksissa. Opiskelija tunnistaa mekaniikkaan liittyvät yksiköt ja osaa yksiköiden ja yhtälöiden tasolla voiman, energian ja tehon erot. Sivu 9 / 61

10 Opiskelija ymmärtää kinematiikan ja dynamiikan suureiden vektoriluonteen. Opiskelija osaa hahmottaa kappaleen liikkeen kiihtyvyys-, nopeus- tai siirtymäkuvaajan perusteella. Opiskelija ymmärtää tasaisen ympyräliikkeen olevan kiihtyvää liikettä. Opiskelija hallitsee Newtonin lait ja selviää asiaan liittyvistä sanallisista tehtävistä. Opiskelija osaa suoraviivaisen liikkeen ja ympyräliikkeen yhteydet kinematiikassa ja dynamiikassa. Opiskelija tietää säilymislait ja tajuaa niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää liikemäärän ja energian välisen eron. Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tasovoimatehtävän liikeyhtälöt ja ratkaista ne. Opiskelija tunnistaa käytettyihin kaavoihin liittyvät rajoitukset ja yksinkertaistukset. Opiskelija hallitsee säilymislait ja työenergiaperiaatteen suoraviivaisessa ja pyörimis TY00AA13 Valo- ja sähköoppi: 3 op Opiskelijalle tarjotaan perusteet sähköopin ammattiaineiden opiskelulle. Opiskelija tietää mikä yhteys on sähkövarauksella, -virralla ja jännitteellä. Opiskelija tuntee sähköön liittyvän energian ja tehon laskumenetelmät. Opiskelija osaa muodostaa annetusta virtapiiristä yhtälöt ja ratkaisemaan tuntemattomat virrat. Opiskelija tietää miten sähkö- ja magneettikentillä voidaan ohjata varatun hiukkasen liikettä. Opiskelija tuntee tasavirtamoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteet. Sähköstatiikka (sähkövaraus, Coulombin laki, sähkökenttä, eristeet ja johteet, varauksen liike sähkökentässä, potentiaaliero ja jännite, kapasitanssi ja levykondensaattori, kondensaattorien kytkennät) Tasavirtapiirit (virta ja resistiivisyys, Ohmin laki, sähköteho, Kirchhoffin lait, vastusten kytkennät, resistiiviset anturit, virran ja jännitteen mittaaminen) Sähkömagneettinen induktio Fotometria: perussuureet ja yksiköt Opiskelija tunnistaa valo- ja sähköoppiin liittyvät suureet ja yksiköt. Opiskelija tietää jännitteen ja potentiaalin yhteyden sähkökenttään. Opiskelija tiedostaa sähköjohteen ja eristeen erot. Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia virtapiirilaskuja. Opiskelija osaa kertoa tasavirtamoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteet. Opiskelija tajuaa sähköjohteen ja eristeen käyttäytymisen erot sähkökentässä ja permittiivisyyden merkityksen aineen sähköisiä ominaisuuksia kuvatessa. Opiskelija ymmärtää sähkö- ja gravitaatiokenttien väliset yhtäläisyydet. Opiskelija tunnistaa sähkö- ja magneettikenttien erot varatun hiukkasen kannalta. Opiskelija osaa suorittaa sähkö- ja magneettikenttään liittyviä laskuja vektoreilla. Opiskelija osaa muodostaa monimutkaisista virtapiireistä yhtälöt ja ratkaista ne. TY00AA12 Fysiikan laboratoriotyöt: 3 op Sivu 10 / 61

11 Opiskelija osaa mitata teknisiin ammatteihin liittyviä suureita ja edelleen käsitellä saatuja mittaustuloksia. Opiskelija kykenee mittaustulosten avulla laskemalla selvittämään ei-suoraan mitattavissa olevia suureita. Opiskelija tunnistaa mitattujen suureiden epävarmuuden vaikutuksen laskettujen suureiden epävarmuuteen. : Erilaisissa kokeellisissa projekteissa mittauksen kohteena olevien ilmiöiden dynaamisia ja staattisia ominaisuuksia määritetään ja analysoidaan. Erilaisia sähköisen signaalin tuottavia anturisovelluksia yhdessä tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän kanssa pyritään käyttämään laboratorioprojekteissa. Kokeellisen ilmiön muutosilmiöitä voidaan seurata ja analysoida reaaliaikaisesti tietokonesovelluksen graafisen käyttäjäliittymän välityksellä. Käytössä on ns. vuorovaikutteinen ja avoin reaaliaikaista mittausinformaatiovirtaa analysoivat työkalut. Anturien kalibrointi, tarkkuus ja tietokonepohjainen mittajärjestelmä Jousivakio, jousivärähtelyt ja maan vetovoiman kiihtyvyys Elastinen vakio erilaisille materiaaleille Kitkavakioiden mittaus kiihtyvyys- ja voima-antureilla Harmoninen liike Dynaaminen rata Kalorimetrisia mittauksia Pintajännityksen määritys Kondensaattori ja väliaineen permittiivisyys RC-piirit tai diodien ominaisuudet Sähkömagneettinen induktio Spektrometri, hila, prisma ja taitekerroin Ääniaallot ja äänisignaalin analysointi Lämmönjohtavuus Opiskelija suoriutuu mittauksista ja niihin liittyvistä laskuista annettujen ohjeiden opastuksella. Opiskelija tajuaa mittausepävarmuudesta johtuvan epävarmuutta laskettavaan suureeseen. Hyvä (3) Opiskelija ymmärtää epävarmuuslaskujen herkkyysanalyysi-periaatteen. Opiskelija osaa vertailla eri mittausmenetelmien hyviä ja huonoja puolia keskenään. Opiskelija osaa itsenäisesti muodostaa tutkittavan suureen epävarmuuden laskemiseen tarvittavat yhtälöt. Opiskelija ymmärtää eri suureiden väliset riippuvuudet ja niiden mittaamiseen liittyvät rajoitukset. TY00AA14 Rakennusfysiikka: 3 op Opintojakso antaa insinööriopiskelijalle tarpeelliset fysiikan perustiedot lämpöopista, kosteudesta ja kosteuden johtumisesta. Opiskelija ymmärtää, että fysiikan teoriat ovat insinöörisovellusten Sivu 11 / 61

12 todellisuutta kuvaavia malleja, jotka perustuvat havaintoihin ja kokeellisiin mittauksiin. Opiskelija osaa luokitella luonnonilmiöitä ja tuntee niiden kuvaamiseen liittyvät fysiikan lait, mihin ne perustuvat ja mitkä ovat niiden rajoitukset. Opiskelija ymmärtää fysiikan käytännön sovellusten perusteet. Ilman kosteus, kastepiste ja vesihöyryn diffuusio Värähtelymekaniikka: vaimentamaton värähtely, vaimennettu värähtely ja pakkovärähtely. Matemaattinen ja fysikaalinen heiluri. Äänioppi: ääniopin perusteet, tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko, intensiteettitasojen yhteenlasku, vaimeneminen, vaimentaminen, huoneakustiikka, rakenteiden eristävyys, ultraääni Opiskelija tunnistaa ilmankosteuteen liittyvät suureet. Opiskelija tajuaa kosteuden- ja lämmönjohtumisen väliset yhtäläisyydet. Opiskelija osaa laskea äänen intensiteetistä intensiteettitason ja päinvastoin. Opiskelija ymmärtää harmonisen voiman käsitteen ja osaa laskea värähtelijän ominaistaajuuden. Opiskelija osaa ilmankosteuslaskut ja tunnistaa kosteuden tiivistymiseen johtavat tilanteen. Opiskelija hallitsee äänenpainetasojen yhteenlaskut. Opiskelija ymmärtää värähtelijän vaihesiirrot kiihtyvyyden, nopeuden ja aseman välillä. Opiskelija osaa ratkaista monipuolisen seinärakenteen ääneneristävyyden. Opetussuunnitelma Opiskelija hallitsee kosteudenjohtumislaskut monikerrosrakenteessa ja tunnistaa tilanteet joissa kosteuden tiivistyminen on mahdollista rakenteessa. Opiskelija osaa muodostaa harmonisen värähtelijän jousivakion yhtälön erilaisissa tilanteissa joissa vaikuttava voima on harmoninen. TY00AA11 Rakennusainekemia: 3 op Opiskelija ymmärtää kemian keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä omalla ammattialallaan. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja epäorgaanisesta kemiasta. Opintojakso luo pohjan kemian ja ympäristönsuojelun opiskeluun. Opintojakso antaa tarvittavat tiedot kemian perusperiaatteista, laskumenetelmistä, atomin ja molekyylin rakenteesta sekä kemiallisesta termodynamiikasta. Opintojakso käsittelee myös eräiden alkuaineiden kemiaa ja kemian sovellutuksia. Opintojakso antaa yleiskuvan ympäristöongelmista ja niiden liittymisestä yhteiskuntaan, talouselämään ja tekniikkaan. Opintojaksossa tutustutaan tekniikan mahdollisuuksiin ympäristön suojelemiseksi ja ympäristölainsäädäntöön. Sähkökemia, korroosio, mineraaliset materiaalit, rakennusmateriaalien ominaisuuksista Kemian peruskäsitteet, stoikiometria, kaasut, atomin rakenne, kemiallinen sidos, jaksollinen Sivu 12 / 61

13 järjestelmä, hapettuminen ja pelkistyminen, termodynamiikka, faasitasapainot, jätteet ja ongelmajätteet, päästöjen vähentämistekniikat, ympäristönsuojelun lainsäädäntö Osaa atomin perusrakenneosat, pystyy selittämään atomin elektronijärjestelmän ja jaksollisen järjestelmän välisen yhteyden, osaa ainemääräkäsitteen sekä pystyy määrittämään atomien hapetusluvut. Osaa aineen rakenteeseen, kemialliseen sitoutumiseen ja ainemäärään liittyvät perusasiat sekä ymmärtää reaktioyhtälön kvantitatiivisen merkityksen. Osaa seoksiin, liuoksen pitoisuuteen, kemialliseen reaktioon ja lämpökemian ja palamiseen liittyvät peruskäsitteet ja lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvat laskutehtävät. Osaa kuvata sähkökemiallisen jännitesarjan merkitystä korroosiossa. Osaa hapon ja emäksen määritelmät, tietää heikon ja vahvan hapon eron, osaa laskea vahvan hapon ja vahvan emäksen vesiliuoksen ph:n, osaa sähkökemian peruskäsitteet sekä ymmärtää jaksollinen järjestelmän rakenteen Lisäksi: Kykenee päättelemään alkuaineen ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella. Osaa laskea liuoksiin ja liuosten valmistukseen liittyviä pitoisuuslaskuja, tasapainottaa reaktioyhtälöitä ja laskea stoikiometriaan liittyviä laskutehtäviä. Osaa happoihin, emäksiin ja sähkökemiaan liittyvät laskutoimitukset, Osaa joidenkin pääryhmien alkuaineiden ja niiden tärkeimpien yhdisteiden ominaisuuksia Opetussuunnitelma Lisäksi: Osaa atomien ja molekyylien väliset sidostyypit ja osaa selittää sitoutumisen merkityksen aineen rakenteeseen sekä kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Osaa kemian perusteoriat ja laskukaavat sekä pystyy soveltamaan niitä ratkaistessaan tehtäviä ja laskuja. Osaa kuvata sähkökemiallisen kennon rakenteen ja toiminnan. Osaa hyvin pääryhmien alkuaineiden kemiaa ja ymmärtää niiden merkityksen oman koulutusalansa kannalta. TY00AA15 Materiaalifysiikka: 3 op Opiskelija tiedostaa materiaalin ominaisuuksien merkityksen tuotteen käyttöominaisuuksiin. Hän tuntee keskeiset tekniset materiaalit. Hän tuntee konstruktiomateriaalien pääryhmien erityisominaisuuksia. Hän tuntee tavallisimmat mekaaniset materiaalitestit. Hän ymmärtää materiaalitestien merkitystä materiaalien valinnassa. Hän ymmärtää kuormitetun rakenneosan materiaalilta vaadittavia erityisominaisuuksia. Hän pystyy hyödyntämään laskentaohjelmaa kuormitetun rakenneosan jännitystilan ja muodonmuutostilan analysoinnissa. Yleiset konstruktiomateriaalit ja materiaalien perusrakenne. Materiaalien testausmenetelmiä ja tavallisimmat materiaalitestit materiaaliominaisuuksien kuvantamisessa. Materiaalien käyttöominaisuuksista ja ympäristökestävyydestä. Materiaaliominaisuudet materiaalin valinnassa. Materiaalien ja rakenneosien vaurioitumismekanismeja. Rakenneosan mitoituksen perusteita. Laskentaohjelman käyttöä kuormitettujen rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten analysoinnissa. Uusien materiaalien kehityksen painopistealueita. Materiaalien kehityksen tavoitteita Sivu 13 / 61

14 kestävän kehityksen vaatimuksiin. Materiaalien luokittelu rakenteen mukaan. Materiaalien mekaanisten ominaisuuksien testit ja testitulosten tunteminen. Tavallisimpien konstruktiomateriaalien ominaispiirteiden tunteminen. Harjoitustehtävien palauttaminen hyväksytysti. Materiaalien luokittelu rakenteen mukaan ja rakenteesta johtuvat erityispiirteet. Materiaalien mekaanisten ominaisuuksien testit ja testitulosten soveltaminen. Materiaaliominaisuuksia kuvaavien suureiden käyttötapojen ymmärtäminen. Harjoitustehtävien palauttaminen aikataulussa ja hyvätasoisesti tehtyinä. Materiaalien luokittelu rakenteen mukaan ja rakenteesta johtuvat erityispiirteet Materiaalien mekaanisten ominaisuuksien testit ja testitulosten soveltaminen ja arvioiminen. Materiaaliominaisuuksia kuvaavien suureiden ja niiden käyttötapojen soveltaminen. Testitulosten soveltamista materiaalin ja rakenneosan valinnassa. Harjoitustehtävien palauttaminen aikataulussa ja hyvätasoisesti tehtyinä TY13S Kielet: 15 op TY00AA18 Tekniikan suomi ja viestintä: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - tulkitsemaan ja laatimaan oman alansa perustekstejä - soveltamaan kielenkäyttösuosituksia ja asiakirjastandardia alansa teksteihin - viestimään verkossa tarkoituksenmukaisesti - hankkimaan ja käyttämään alansa tietoa kriittisesti - raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti - esiintymään asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti - toimimaan tavoitteellisesti työryhmän jäsenenä - arvioimaan ja kehittämään omaa viestintäosaamistaan. - Asiatekstin laadinta, tekstin asettelu ja keskeiset asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit - Raportointikäytänteet ja raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja ulkoasu - Tekniikan alan oikeakielisyyskäytänteet ja kielenkäyttösuositukset, erityisesti lyhenteet, vierasperäiset sanat, luetelmat, numerot ja merkit - Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö - Verkkoviestinnän perusteet - Suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puheilmaisu, puhetilanteen suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen - Ryhmässä viestimisen perusteet Sivu 14 / 61

15 Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä tekstejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa hankkia ohjatusti alansa tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija osaa kohdentaa tekstejä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti ja kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää ja sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä suhteuttaa lähteiden tietoa toisiinsa. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta. TY00AA20 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - viestimään jäsentyneesti ja tilanteenmukaisesti projekteissa ja ryhmäviestintätilanteissa alansa asiantuntijana - soveltamaan suomenkielisen tutkimusviestinnän periaatteita ja tekstikäytänteitä opinnäytetyöhönsä ja alansa työtehtäviin - käyttämään alansa keskeisiä tietolähteitä asiantuntevasti ja monipuolisesti. - Tutkimusraportoinnin käytänteet opinnäytetyössä ja alan kehittämistehtävissä - Viestintä ja vuorovaikutus projektissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit sekä tiedotteet - Palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat - Ammatillinen informaatiolukutaito Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen mallien ja ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa ja edistää ryhmän toimintaa. Opiskelija osaa laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia dokumentteja. Sivu 15 / 61

16 Opiskelija osaa hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri ammatillisista lähteistä ja hyödyntää sitä. Opiskelija toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi. Opiskelija osaa laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia. Opetussuunnitelma XX00AC51 Ammatillinen englanti: 3 op Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: - Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä - Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit - Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat - Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen - Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet - Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla - Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti Sivu 16 / 61

17 ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti käyttää ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Opetussuunnitelma luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä TY00AA19 Talotekniikan englanti ja viestintä: 3 op Opiskelija tuntee talotekniikan sanastoa ja saa selvää talotekniikkaan liittyvistä teksteistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä ja arvioimaan lähteiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee asiakirjoittamisen ja teknillisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia talotekniikan työtehtäviin liittyviä tiedusteluja, tarjouksia, tilauksia ja valituksia. Opiskelija selviytyy talotekniikan työtehtäviin liittyvistä viestintätilanteista. Opiskelija osaa kuvailla talotekniikan tuotteita ja työ- ja tuotantoprosesseja ja osaa pitää talotekniikkaan liittyvän tuote-esittelyn. Asiakirjoittaminen ja teknillisen kirjoittamisen erityispiirteet. Tiedonhankinta alan englanninkielisistä lähteistä. Messu- ja konferenssikäytänteet ja yritysviestintä. Ammatillisen suullisen esityksen kehittäminen. Tuotteen ja tuotanto- ja työprosessin kuvaus. Tuotteen esittely Sivu 17 / 61

18 Aktiivinen kielitaito vähäistä, passiivinen kielitaito lähes B2 tasolla Lukeminen: tuntee talotekniikan sanastoa ja tietää, miten tuntemattomat sanat ja termit voi selvittää; ymmärtää helpohkon talotekniikan alan tekstin perusajatuksen; tunnistaa oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; tietää, miten lähteiden luotettavuuden voi arvioida Kirjoittaminen: tietää, miten laaditaan talotekniikan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon talotekniikan työprosessin ja tuotteen yksinkertaisesti Puhuminen: osaa kertoa joitain asioita talotekniikan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää yksinkertaisen talotekniikan alan tuotteen tai työprosessin esityksen Aktiivinen kielitaito lähellä B2 tasoa, passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla Lukeminen: tuntee talotekniikan sanastoa ja osaa selvittää tuntemattomia sanoja ja termejä; ymmärtää helpohkon talotekniikan alan tekstin; tunnistaa ja osaa käyttää oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; osaa yleensä arvioida lähteiden luotettavuutta Kirjoittaminen: osaa laatia yksinkertaisen talotekniikan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon talotekniikan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa perusasiat talotekniikan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää melko sujuvan talotekniikan alan tai prosessin esityksen Sekä aktiivinen että passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla Lukeminen: tuntee talotekniikan sanastoa ja osaa päätellä ja selvittää tuntemattomien sanojen ja termien merkityksen; ymmärtää talotekniikan alan tekstejä; osaa hakea ja käyttää relevantteja lähteitä; osa arvioida lähteiden luotettavuuden Kirjoittaminen: osaa laatia kontekstin mukaisia talotekniikan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata talotekniikan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa talotekniikan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää talotekniikan alan tuotteen tai prosessin esityksen XX00AC52 Työelämän ruotsi: 3 op Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. Sivu 18 / 61

19 inä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia: - Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen - Koulutus ja ura - Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, -välineitä - Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista - Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy. Osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Ääntää ymmärrettävästi. Lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Opetussuunnitelma Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva. Sivu 19 / 61

20 TY13S Tuotantotalous: 9 op TY00AA24 Rakentamistalouden perusteet: 3 op Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan selostaa rakentamisen merkityksen yhteiskunnassa, selostaa rakentamisen toimialat ja niiden osuudet, listata rakennushankkeen osapuolet, listata rakennushankkeen vaiheet, selostaa rakennushankkeen vaiheiden pääsisällöt sekä selostaa käyttäjän, suunnittelijan, urakoitsijan, viranomaisen, kone- ja laitetoimittajan osuudet. Rakentaminen yhteiskunnassa, Rakennushankkeen vaiheet ja osapuolet, Rakentamisen sopimusperiaatteet ja keskeiset asiakirjat, Kustannushallinta erityisesti urakkalaskenta, Työmaan tuotannonohjaus ja työturvallisuus, Laatu ja ympäristökysymykset Opiskelija osaa luetella ja määritellä keskeiset opintojakson sisällön pääkohdat. Opiskelija osaa lisäksi soveltaa oppimiaan asioita ja käsitteitä. Opiskelija osaa lisäksi analysoida ja jäsennellä oppimiaan asioita ja ymmärtää eri siakokonaisuuksien yhteydet ja vaikutukset toisiinsa. TY00AA25 Talotekniikan elinkaaritalous: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista rakentamisessa. Hän tuntee rakentamisen elinkaaritalouden periaatteet ja osaa suorittaa sekä elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) että elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost) taloteknisille järjestelmille ja laitteille. Opiskelija ymmärtää talotekniikkajärjestelmien ja laitteiden elinkaarikustannusten muodostumisen periaatteet ja osaa laatia elinkaarikustannuslaskelman sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. Hän tuntee elinkaariarvioinnin eri vaiheet (tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta) ja osaa tehdä niissä tarvittavat laskelmat sekä manuaalisesti että atk-sovelluksella. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet. Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi. Elinkaariarvioinnin vaiheet: tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta. Ympäristöselosteet. LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut ja niiden käyttö. Investointilaskennan perusteet. Herkkyystarkastelut investointilaskelm Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Sivu 20 / 61

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Viittomakielentulkin koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot