Tikkaat. Vaatimukset, testaus, merkintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkaat. Vaatimukset, testaus, merkintä"

Transkriptio

1 Työsuojelun kannalta tarpeellisia standardeja Koonnut tarkastaja Olavi Ontronen Luettelo ei ole täydellinen, siihen on kerätty vain keskeisimmät standardit. Luettelosta puuttuvat kokonaan mm. akustiikkaa, henkilönsuojaimia ja mittauksia koskevat standardit. Punaisella merkityt ovat viimeaikoina julkaistuja standardeja. Niitä on tällä kertaa melko paljon, osittain siitä syystä, että standardien numerot ovat muuttuneet. Myös vanhoja SFS-standardeja on tullut melko paljon kumotuksi edellisen päivityksen jälkeen. Myös uusia vahvistamispäivämääriä on melko paljon, vaikka itse standardin tunnus olisikin sama. Tämä johtuu siitä, että SFS kumoaa aina vanhan version vahvistaessaan uuden samallekin numerolle. VI = Voimaansaattamisilmoitus ( ei ole julkaistu itse standardia). EIJ = SFS ei ole julkaissut standardia, mutta saattanut sen voimaan. NUMERO, DIREKTIIVI KIELI, VAHVISTAMIS PVM SFS-EN :en en SFS-EN 12621:en en SFS-EN :en en SFS-EN :en en SFS-EN :en en SFS-EN :en en SFS-EN 12984:en en SFS-ISO fi/en SFS-EN ISO fi/en SFS-EN ISO 21281:en en CEN GUIDE 414:fi fi SFS-EN ISO/IEC fi/en SFS-IEC fi SFS-EN ISO :en en SFS-KÄSIKIRJA 93-6 Toukokuu 2003 SFS-KÄSIKIRJA 93-7 Kesäkuu 2005 SFS-KÄSIKIRJA NIMI Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paino- ja lakkauskoneet mukaan lukien esipainokoneet Pinnoitusmateriaalien paineenalaiseen syöttöön ja kierrättämiseen tarkoitetut koneet. Turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kuorimarummut Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Arkkikoneet Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kalanterit Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 15: Matkatavaraja laitetraktorit Elintarvikekoneet. Kannettavat tai käsinohjattavat koneet ja laitteet, joissa on mekaanisesti toimivat leikkuuterät. Turvallisuus- ja Kaavioissa käytettävät piirrosmerkit. Osa 6: Mittaus- ja ohjaustoiminnot Prosessikaaviot. Yleiset ohjeet Moottorikäyttöiset trukit. Istuen ajettavat. Polkimien rakenne ja sijoittelu Koneturvallisuus. Turvallisuusstandardien laadintaa ja esitystapaa koskevat säännöt Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Sähkökaavioiden piirrosmerkit Tekstiiliteollisuuden koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukse t (Osat 2-7 käsittelevät erilaisia tekstiilikoneita) Koneiden turvallisuus. Osa 6: Ohjausjärjestelmät, järjestelmien käytettävyys, hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmät Koneiden turvallisuus. Osa 7: Koneiden ja laitteiden suunnittelua, käyttöä ja käyttöolosuhteita koskevat säädökset Puuntyöstökoneet. Osa 2: Jyrsinkoneet ja jyrsintätyökalut

2 2 Syyskuu 2005 CEN GUIDE 414:fi fi SFS-CE SFS-EN 81-1/A1 95/16 fi/en SFS-EN 81-1/A2 95/16 fi/en SFS-EN /16 fi/en SFS-EN 81-2/A2 95/16 fi/en julk SFS-EN 81-3 en SFS-EN SFS-EN 115/A SFS-EN 125/A SFS-EN SFS-EN SFS-EN 175 ex SFS-EN 179/A1 89/106 en SFS-EN 201+ A1 fi SFS-EN /396 en SFS-EN /106 en SFS-EN 280/A1 fi/en Koneturvallisuus. Turvallisuusstandardien laadintaa ja esitystapaa koskevat säännöt Henkilönsuojainten varmentaminen CE-merkillä Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 1: Sähkökäyttöiset hissit. Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 1: Sähkökäyttöiset hissit. A2: Koneistoja pyörästötilat Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 2: Hydraulihissit Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 2: Hydraulihissit. A2: Koneisto- ja pyörästötilat Henkilö-, tavara- ja pikkuhissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 3: Sähkö- ja hydraulikäyttöiset pikkuhissit Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi Liukuportaiden ja liukukäytävien rakennetta ja asennusta koskevat turvallisuusohjeet. Liekinvalvontalaitteet kaasun käyttölaitteille. Lämpösähköiset liekinvalvontalaitteet Tikkaat. Sanasto, tikastyypit, mitat. Tikkaat. Vaatimukset, testaus, merkintä Henkilökohtainen suojelu. Hitsauksen ja sen kaltaisten työvaiheiden aikana käytettävät laitteet silmien- ja kasvojensuojaukseen Lukot ja rakennushelat. Poistumisreiteille tarkoitetut painikkeella tai työntölevyllä avattavat lukkolaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Ruiskuvalukoneet. Turvallisuusvaatimukset Kaasukäyttöiset suurkeittiölaitteet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset Betoni. Osa 1: Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus. Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit

3 3 SFS-EN 289:en en SFS-EN 294 korj SFS-EN en/fi SFS-EN en/fi SFS-EN en/fi SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN A1 89/686, 93/68, 93/95, 96/58 en SFS-EN SFS-EN /686, 93/68, 93/95 en SFS-EN /686 fi/en SFS-EN 365 en SFS-EN /9, 97/23, en SFS-EN /9, 97/23, en SFS-EN /9, 97/23, en SFS-EN /9, 97/23, en SFS-EN /9, 97/23, en SFS-EN Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Puristimet. Turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet, joilla estetään yläraajojen ulottuminen vaaravyöhykkeelle. Lämmityskattilat. Osa 1: Lämmityskattilat, joiden polttimet on varustettu palamisilmapuhaltimella. Terminologia, yleiset vaatimukset, testaus ja merkintä Lämmityskattilat. Lämmityskattilat, joiden polttimet on varustettu palamisilmapuhaltimella. Osa 2: Sumutusöljypolttimilla varustettuja kattiloita koskevat erityisvaatimukset Lämmityskattilat. Osa 3: Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Kattilan ja puhallinpolttimen muodostama kokoonpano Lämmityskattilat. Osa 4: Lämmityskattilat, joiden polttimet on varustettu palamisilmapuhaltimella, teho on 70 kw asti ja suurin käyttöpaine on 3 bar. Terminologia, erityisvaatimukset, testaus ja merkintä Lämmityskattilat. Osa 5: Käsin tai automaattisesti lämmitettävät kiinteän polttoaineen lämmityskattilat, joiden antama teho ei ylitä 300 kw. Terminologia, vaatimukset, testaus ja merkintä Putoamissuojaimet. Laskeutumislaitteet Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi. Putoamissuojaimet. Osa 1: Kiinteässä johteessa liikkuvat liukutarraimet Putoamissuojaimet. Putoamisen pysäyttävät järjestelmät Putoamissuojaimet. Käyttö-, huolto-, määräaikaistarkastus- ja korjausohjeita sekä merkintää ja pakkausta koskevat yleiset vaatimukset Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 1: Perusvaatimukset, määritelmät, luokitus ja valintaperuste Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 2: Suunnittelu, valmistus, testaus, merkintä ja dokumentointi Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus ja ympäristövaatimukset. Osa 3: Paikalla asennus ja henkilösuojaus Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus ja ympäristövaatimukset. Osa 3: Paikalla asennus ja henkilösuojaus Jäähdytysjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Osa 4: Käyttö, huolto, korjaus ja takaisin saattaminen Pakkauskoneiden turvallisuus. Osa 1: Pakkauskoneiden ja

4 4 en niihin liittyvien laitteiden luokittelu ja sanasto SFS-EN fi/en SFS-EN /9, fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN 416-1/A3 90/396 en SFS-EN SFS-EN SFS-EN 453 en SFS-EN 454 en SFS-EN julk SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN ex SFS-EN ex SFS-EN ex SFS-EN ex SFS-EN ex SFS-EN SFS-EN SFS-EN Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 2: Esivalmistettuja jäykkiä pakkausmateriaaleja käyttävät pakkauskoneet Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Pakkauksen muotoilu-, täyttö- ja suljentakoneet Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 4:Lavakuorman teko- ja purkulaitteet Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Hätäpysäytyslaitteisto, toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet. Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Turvallisuus. Onttojen tuotteiden valmistamiseen tarkoitetut muottiinpuhalluskoneet. Suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset. Elintarvikekoneet. Vaivauskoneet. Turvallisuus- ja Elintarvikekoneet. Vatkauskoneet. Turvallisuus- ja Koneturvallisuus. Kuuloon perustuvat vaarasignaalit. Yleiset vaatimukset, suunnittelu ja testaus. Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa1: Yleiset vaatimukset Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 2: Vaatimukset puskutraktoreille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 3: Vaatimukset kuormaajille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 4: Vaatimukset kaivureille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 5: Vaatimukset hydraulisille kaivukoneille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 6: Vaatimukset dumppereille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 7: Vaatimukset kaavinvaunuille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 8: Vaatimukset tiehöylille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 9: Vaatimukset putkenlaskukoneille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 10: Vaatimukset ketjukaivukoneille Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 11: Vaatimukset piikkipyöräjyrille Työpaikan ilma. Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä Liikkuvat tienrakennuskoneet - turvallisuus - osa 1: yleiset vaatimukset Liikkuvat tienrakennuskoneet - turvallisuus - osa 2: erityisvaatimukset tiejyrsintäkoneille

5 5 SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-ENV SFS-EN 516:en en SFS-EN 517:en en SFS-EN 525 ex SFS-EN en SFS-EN 528/A1:en en SFS-EN 536 en SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN 563/A1 fi/en SFS-EN SFS-EN SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN SFS-EN en SFS-EN 617 fi/en SFS-EN 618 fi/en Liikkuvat tienrakennuskoneet - turvallisuus - osa 3: erityisvaatimukset pohjanvahvistuskoneille Liikkuvat tienrakennuskoneet - turvallisuus - osa 4: erityisvaatimukset tiivistyskoneille Liikkuvat tienrakennuskoneet - turvallisuus - osa 5: erityisvaatimukset urajyrsimille Liikkuvat tienrakennuskoneet. Turvallisuus. Osa 6: Erityisvaatimukset päällystyskoneille Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kulkusiltojen asennukset. Käytävät, askelmat ja portaat Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet.kattoturvakoukut Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut suoralämmitteiset kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kw (Merkinnät ja ohjeet suomeksi) Office furniture. Work tables and desks. Part 1: Dimensions Hyllystöhissit. Turvallisuus Tienrakennuskoneet. Asfaltinsekoituslaitteistot. Turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 1: Koneiden kulkuaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 2: Työskentelyaukkojen mittojen määrittämisperiaatteet Koneturvallisuus. Ihmisen mitat. Osa 3: Antropometriset tiedot Koneturvallisuus. Kosketettavissa olevien pintojen lämpötilat. Ergonomiset perusteet kuumien pintojen lämpötilan rajaarvojen määrittämiseksi. Koneturvallisuus. Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet. Maatalous- ja metsäkoneet. Moottorisahat. Turvallisuus Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneiden turvallisuus. Osa 1: Kiilahalkaisukoneet Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneet. Turvallisuus. Osa 2: Ruuvihalkaisukoneet Koneturvallisuus ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Terminologia ja yleiset periaatteet. Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Työtehtävien ja koneen suunnittelun väliset vuorovaikutukset Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran varastointi siiloissa, bunkkereissa, säiliöissä ja suppiloissa Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia

6 6 SFS-EN 619 fi/en SFS-EN /9, fi/en SFS-EN /386/ETY en SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN 692 fi/en SFS-EN 693 fi/en SFS-EN 703 fi/en SFS-EN 704 fi/en SFS-EN 707 fi/en SFS-EN SFS-EN A1 en SFS-EN 710 ex SFS-EN 721 en SFS-EN SFS-EN SFS-EN 732 lukuunottamatta Kuljetinlaitteet- ja järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Kappaletavarakuljettimet ja -laitteistot Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden nettolämmönsyöttö on enintään 300 kw. Laitteessa ei ole palamisilma- tai savukaasupuhallinta Kaasua käyttävät keskuslämmityskattilat. Erityisvaatimukset lämmintä käyttövettä tuottaville lämminvesikattiloille. nimellinen polttoaineteho 70 kw. Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 1: Periaatteita ja spesifikaatioita koneiden valmistajille Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 2: Todentamiseen johtava menetelmä Maatalouskoneet. Leikkuupuimurit ja rehusilppurit. Turvallisuus. Työpaikan ilma. Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi Maatalouskoneet. Lannan levittimet. Turvallisuus. Mekaaniset puristimet. Turvallisuus Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Hydrauliset puristimet Maatalouskoneet. Säilörehun kuormaus-, sekoitus/silppuamisja jakelukoneet. Turvallisuus Maatalouskoneet. Paalaimet. Turvallisuus Maatalouskoneet. Lietevaunut. Turvallisuus Maatalouskoneet. Traktorijyrsimet ja heiluriäkeet. Turvallisuus. Maatalous- ja metsäkoneet. Kävellen ohjattavat, jyrsimillä tai haranterillä varustetut vetävät traktorit. Turvallisuus Valimoiden kaavaus- ja keernanvalmistuskoneiden ja -laitosten ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusvaatimukset Matkailuajoneuvot. Ilmanvaihtovaatimukset Matkailuajoneuvot. Lämmitysjärjestelmät nestemäisille polttoaineille. Osa 1: Matkailuvaunut ja siirtoasunnot Kaasuhitsausvarusteet kaasuhitsauksessa, polttoleikkauksessa ja niiden lähiprosesseissa käytettävät laitteet. Varolaitteet polttokaasuille ja hapelle tai paineilmalle. Yleisominaisuudet, vaatimukset ja testit. Erityiset nestekaasulaitteet. Vaatimukset absorptioperiaatteella

7 7 90/396 en toimiville jäähdytyslaitteille SFS-EN 737-2/A1 Sairaalakaasuputkistot. Osa 2: Anestesiakaasujen 93/42 fi/en poistojärjestelmät. Perusvaatimukset en SFS-EN 737-3/A1 Sairaalakaasuputkistot. Osa 3: Paineistettujen 93/42 en , sairaalakaasujen ja alipaineen putkistot SFS-EN /9, fi/en SFS-EN 745 fi/en SFS-EN SFS-EN SFS-EN /392, 94/9, fi/en SFS-EN SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN A1 + A2 + A3 en SFS-EN /392, 91/368, 93/44, 93/68, SFS-EN 777-1/A3 90/396 fi/en SFS-EN 777-2/A3 90/396 fi/en SFS-EN 777-3/A3 90/396 fi/en SFS-EN /A3 90/396 fi/en SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kuljettimet. Turvallisuusvaatimukset. Pneumaattiset massatavarakuljettimet Maatalouskoneet. Pyöröniittokoneet ja kelaniittomurskaimet. Turvallisuus Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 1: Teollisten lämpökäsittelylaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 2: Poltto- ja polttoainejärjestelmien turvallisuusvaatimukset Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 3: Kaasuatmosfäärien muodostamista ja käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 4: Kuumasinkityslaitteiden turvallisuusvaatimukset Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 5: Suolakylpylaitteiden turvallisuusvaatimukset Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 8: Sammutuslaitteiden turvallisuusvaatimukset Puutarhakoneet. Käsin kannateltavat moottorilla varustetut pensasaitaleikkurit. Turvallisuus Teollisuusrobotit. Turvallisuus Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D. Turvallisuusvaatimukset Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H. Turvallisuusvaatimukset Puutarhakoneet. Sähkökäyttöiset käsinohjailtavat ja kannateltavat nurmikon ja nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit. Mekaaninen turvallisuus Porauslaitteet - turvallisuus Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kierteettömien mekaanisten kiinnittimien kiinnittämiseen tai

8 8 en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN fi/en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN SFS-EN 809 f/e SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN irroittamiseen tarkoitetut koneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Katkaisu- ja puristuskoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Porakoneet ja kierteytyskoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Iskevät ei-pyörivät käsikoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Iskuporakoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Ruuvinvääntimet ja mutterinvääntimet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 7: Käsihiomakoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 8: Kiillotus- ja hiomakoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 9: Puikkohiomakoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 10: Puristavat käsikoneet Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 11: Nakertimet ja leikkurit Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 12: Pienet pyörö- ja pistosahat sekä kaarevateräiset oskilloivat sahat Ei-sähköiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 13: Naulaimet Suojautuminen putoamiselta. Kiinnityslaitteet. Vaatimukset ja testaus Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Yleiset turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet, joilla estetään alaraajojen ulottuminen vaaravyöhykkeelle. Putoamissuojaimet. Lantiovaljaat Suojakilvettömän tunnelin- ja kuilunporauskoneiden turvallisuus Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 4: Kettinkiraksit. Luokka 8 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 6: Kettinkiraksit. Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja

9 9 fi/en SFS-EN A1+A2+A SFS-EN en SFS-EN SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN /992, fi/en SFS-EN en/fi SFS-EN 859 fi SFS-EN 860 fi SFS-EN 861 fi SFS-EN SFS-EN SFS-EN fi/en SFS-EN 907 fi/en SFS-EN 908 en SFS-EN 909 en SFS-EN 930 ex SFS-EN 931 huolto-ohjeiden määrittely Puutarhakoneet. Moottorikäyttöiset ruohonleikkurit. Turvallisuus Liikuteltavat jäteastiat. Osa 6: Turvallisuus- ja terveysvaatimukset OSAT 1-5 ERI KOKOISTEN ASTIOIDEN VAATIMUKSIA Koneturvallisuus. Näköön perustuvat vaarasignaalit. Yleiset vaatimukset, suunnittelu ja testaus Puuntyöstötyökalut. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Jyrsintätyökalut, pyörösahanterät Puuntyöstötyökalut. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Akselille asennettavien jyrsintätyökalujen akselin vaatimukset Puuntyöstötyökalut. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Kiinnityslaitteet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 1: Alajyrsinkoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 2: Yläjyrsinkoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) porakoneet ja jyrsinkoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Käsinsyötettävät oikohöyläkoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 1: Yleiset periaatteet koskien ihmisen ja merkinantolaitteiden sekä ohjaimien vuorovaikutusta Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 2: Merkinantolaitteet Koneturvallisuus. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien suunnittelun ergonomiset vaatimukset. Osa 3: Ohjaimet Maatalous- ja metsäkoneet. Kasvinsuojeluruiskut ja nestemäisen lannoitteen levityslaitteet. Turvallisuus Maatalous- ja metsäkoneet. Letkukelasadetuskoneet. Turvallisuus Maatalous- ja metsäkoneet. Säteittäin ja lineaarisesti etenevät sadetuskoneet. Turvallisuus Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Karhennus-, kuorinta-, kiillotus- ja viimeistelyleikkauskoneet. Turvallisuusvaatimukset Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Lestityskoneet. Turvallisuusvaatimukset

10 10 SFS-EN /392, 91/368, 93/44, 93/68 fi/en SFS-EN 953 fi/en SFS-EN SFS-EN CR-100 SFS-EN SFS-EN 972 ex SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN 996/A SFS-EN 999 fi/en SFS-EN SFS-EN en SFS-EN :en en SFS-EN :en en SFS-EN :en en SFS-EN :en SFS-EN SFS-EN SFS-EN /396/EEC en Puutyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt puuntyöstökoneet Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 100: Ohjeita standardin EN 954-1:1996 käytöstä ja soveltamisesta Kuntoiluvälineet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Nahkateollisuuden koneet. Valssauskoneet. Turvallisuusvaatimukset Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät graafiset symbolit Koneturvallisuus. Kuuloon ja näköön perustuvien vaara- ja merkinantosignaalien järjestelmä. Koneturvallisuus. Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien sekä niiden komponenttien turvallisuusvaatimukset. Hydrauliikka Koneturvallisuus. Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien sekä niiden komponenttien turvallisuusvaatimukset. Pneumatiikka. Paalutuskoneet. Turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Turvalaitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 2: koneen ja sen osien manuaalinen käsittely Koneturvallisuus. Ihmisen fyysinen suorituskyky. Osa 3: Koneen käytön suositellut voimarajat Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paino- ja lakkauskoneet mukaan lukien esipainokoneet Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkurit Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 4: Kirjansidonnan ja paperin jälkikäsittelyn koneet Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kompressorit Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tyhjöpumput Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden nettolämmönsyöttö on enintään 300 kw. Laite varustettu palamisilma- ja/tai

11 11 SFS-EN /9, fi/en SFS-EN :en en SFS-EN en/fi SFS-EN :en en SFS-EN :en en SFS-EN 1035 ex SFS-EN SFS-EN korjaus/ SFS-EN /686 en SFS-EN SFS-EN SFS-EN /385, 94/55, 96/49 en , SFS-EN fi/en SFS-EN SFS-EN /EY en SFS-EN 1095 ex SFS-EN SFS-EN ex SFS-EN fi/en SFS-EN SFS-EN 1125/A1 89/106 en savukaasupuhaltimella Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Kuorimarummut Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Pituusleikkurit ja rullaimet Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Arkkikoneet Koneturvallisuus. Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset. Osa 6: Kalanterit Nahkateollisuuden koneet. Liikkuvalla tasolla varustetut koneet. Turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen. Koneturvallisuus. Riskin arvioinnin periaatteet Suojavaatetus. Veitsen viillolta ja pistolta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat. Osa 2: Muusta materiaalista kuin metallisilmukoista valmistetut käsineet ja käsivarsisuojat Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta. Kuljetettavat kaasupullot. Kaasupullon tunnistaminen (lukuunottamatta nestekaasupullot). Osa 1: Leimausmerkinnät Kuljetettavat kaasupullot. Kaasupullon tunnistaminen. Osa 2: Varoittavat kaasupulloetiketit Kuljetettavat kaasupullot. Pullojen tunnistaminen. Osa 3: Värimerkinnät Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 4: Poistojärjestelmän sieppaustehokkuus. Merkkiainemenetelmä Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 9: Ilman epäpuhtauden pitoisuusarvo. Huonemenetelmä Veneilyturvavaljas ja turvaköysi käytettäväksi huvialuksilla. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Ekstruuderit ja ekstruusiolinjat. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset ekstruudereille Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Ekstruuderit ja ekstruusiolinjat. Osa 2: Pelletointipursottimien turvallisuusvaatimukset Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Suulakepuristimet ja suulakepuristinlinjat. Osa 3: Vetolaitteiden turvallisuusvaatimukset Keittiökalusteet. Keittiökalusteiden ja kotitalouskoneiden liittymismitat. Lukot ja rakennushelat. Kokoontumis- ja liiketilojen poistumisreiteille tarkoitetut avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet. Vaatimukset ja

12 12 SFS-EN fi/en SFS-EN SFS-EN 1147 en SFS-EN SFS-EN fi/en SFS-EN /392, 91/368, 93/44, 93/68, fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN /A1 fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN /A1 fi/en SFS-EN /A1 fi/en SFS-EN f/e SFS-EN 1177/A1 f/e SFS-EN fi/en SFS-EN :en en SFS-EN en SFS-EN /A1:en en SFS-EN /A1:en en SFS-EN :en en SFS-EN 1248 testausmenetelmät Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät Savupiiput Sarjatikkaat palokuntakäyttöön Keittiökalusteet. Kiinteästi asennettavien ja vapaasti sijoitettavien kaappien ja työpöytätasojen turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät. Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 1: Akkukäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 2: Polttomoottorikäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 3: Erityisvaatimukset polttomoottorikäyttöisten trukkien sähköisille voimansiirtojärjestelmille Leikkikenttävälineet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Leikkikenttävarusteet. Osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Leikkikenttävarusteet. Osa 3: Liukumäet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Leikkikenttävarusteet. Osa 4: Köysiradat. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Leikkikenttävarusteet. Osa 5: Karusellit. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Leikkikenttävarusteet. Osa 6: Keinumisvälineet (tukipiste alapuolella). Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Leikkikenttävälineet. Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 1: Liukupöydällä varustetut yksipuoliset tapituskoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 2: Ketjulla syötettävät kaksipuoliset tapitus- ja/tai muotoilukoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 3: Rakennuspuun työstöön tarkoitetut liukupöydällä varustetut käsisyöttöiset tapituskoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneistot. Osa 4: Ketjulla syötettävät reunoituskoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneistot. Osa 4: Ketjulla syötettävät reunoituskoneet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 5: Kiinteällä pöydällä ja syöttöteloilla varustetut tai ketjulla syötettävät yksipuoliset profilointikoneet Valimokoneet. Suihkupuhdistuslaitteiden

13 13 en SFS-EN en SFS-EN 1265 en SFS-EN 1278 en SFS-EN SFS-EN SFS-EN /9, fi/en SFS-EN 1398 f/e SFS-EN SFS-EN 1432 ex SFS-EN 1442 en SFS-EN 1454 ex SFS-EN 1459 fi/en SFS-EN SFS-EN SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN en SFS-EN 1493 fi/en SFS-EN 1494 en SFS-EN SFS-EN /A1 en SFS-EN 1502 SFS-EN 1505 ex turvallisuusvaatimukset Safety nets. Part 2: Safety requirements for the erection of safety nets Valimokoneet. Melunmittaus (menetelmät 2 ja 3) Talousveden käsittelyssä käytettävät kemikaalit. Otsooni Mekaaninen värähtely ja iskut. Koneiden tärinäeristys. Ohjeita tärinälähteen eristämiseksi Kumiletkut ja letkukokoonpanot lentokoneiden polttoaineen käsittelyssä. Vaatimukset Maatalouskoneet. Tornisiilojen kiinteästi asennetut tyhjennyslaitteet. Turvallisuus Kuormaussillat Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Valssimurskaimet. Turvallisuusvaatimukset Vaihtokorit. Vaihtosäiliöt. Mitat, vaatimukset, testimenetelmät, käyttöehdot Kuljetettavat, täytettävät, teräksestä valmistetut, hitsatut nestekaasupullot. Suunnittelu ja rakenne Kannettavat polttomoottorikäyttöiset katkaisukoneet. Turvallisuus Trukkien turvallisuus. Moottorikäyttöiset kurotustrukit Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suunnittelu Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Lastaus- ja purkausvarsien suunnittelu ja testaus Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 1: Tekokuidusta valmistetut nostovyöt yleiskäyttöön Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 2: Tekokuidusta valmistetut päällysteraksit yleiskäyttöön Tekstiiliraksit. Turvallisuus. Osa 4: luonnon- ja tekokuidusta valmistetut nostoraksit yleiskäyttöön Autonostimet Siirrettävät tunkit Maston varassa kiipeävät työtasot Jätteenkeräilyajoneuvot ja niiden nostolaitteet. Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Takaa kuormattavat jätteenkeräilyajoneuvot Inland navigation vessels. Boarding ladders. Ilmastointitekniikka. Suorakaidekanavat ja kanavaosat,

14 14 SFS-EN 1506 ex SFS-EN 1525 f/e SFS-EN 1526 f/e SFS-EN 1539 en SFS-EN SFS-EN 1547 en SFS-EN 1550 ex SFS-EN 1551 en SFS-EN 1553 fi/en SFS-EN 1570/A1 fi/en SFS-EN 1598/A1 en SFS-EN ex SFS-EN /9, en SFS-EN SFS-EN 1626 en SFS-ENV SFS-EN en SFS-EN 1647 en SFS-EN SFS-EN EN fi/en SFS-EN 1673 en metallilevystä valmistetut. Mitat Ilmastointitekniikka. Pyöreät kanavat ja kanavaosat, metallilevystä valmistetut. Mitat Trukkien turvallisuus. Kuljettajattomat trukit ja niiden järjestelmät Trukkien turvallisuus. Lisävaatimukset trukkien automaattisille toiminnoille Kuivausuunit, joissa pinnoitteesta vapautuu syttyviä aineita. Turvallisuusvaatimukset Työpaikan ilma. Terminologia (de en fi fr) Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Testausohjeet teollisten lämpökäsittelylaitteiden ja niiden apulaitteiden melupäästön mittaamiseksi Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Työkappaleen kiinnitysistukoiden suunnittelua ja rakennetta koskevat turvallisuusvaatimukset Koneturvallisuus. Trukit. Trukit, joiden nostokyky on yli kg Maatalouskoneet. Itsekulkevat, nostolaitekiinnitteiset, puolihinattavat ja hinattavat koneet. Yhteiset turvallisuusvaatimukset Nostopöytiä koskevat turvallisuusvaatimukset Hitsauksen ja siihen liittyvien prosessien työturvallisuus. Hitsausverhot ja suojaseinät kaarihitsausta varten Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Reaktiovalukoneet. Osa 1: Mittaus- ja sekoitinyksikön turvallisuusvaatimukset Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Turvallisuus. Reaktiovalukoneet. Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset. Osa 2: Reaktiovalulaitos Biotekniikka. Suuren mittakaavan prosessit ja tuotanto. Tuotantolaitoksen rakentaminen riskitason mukaan Alhaisten lämpötilojen laitteet. Alhaisten lämpötilojen käyttöventtiilit Puhdastilateknologia. Puhdastilojen ja puhdasilmalaitteiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Matkailuajoneuvot. Matkailuvaunut. Osa 1: Asumiseen liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimukset Matkailuajoneuvot. Siirrettävät vapaa-ajan asunnot. Asumiseen liittyvät terveys- ja turvallisuusvaatimukset Ajoneuvot. 12 V sähköasennukset. Osa 1: Matkailuvaunut Ajoneuvot. 12 V sähköasennukset. Osa 2: Matkailuautot Elintarvikekoneet. Perusteet. Osa 2: Hygieniavaatimukset Elintarvikekoneet. Pyörivällä paistokehikolla varustetut uunit. Turvallisuus- ja

15 15 SFS-EN 1674 en SFS-EN 1678 ex SFS-EN 1710:en 94/9 en SFS-EN en/fi SFS-ENV en SFS-EN SFS-EN SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN en SFS-EN fi/en SFS-EN 1761 en SFS-EN 1765 ex SFS-EN 1776 en SFS-EN 1797 Elintarvikekoneet. Taikinan kaulintakoneet. Turvallisuus- ja Elintarvikekoneet. Vihannesten paloittelukoneet. Turvallisuusja Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit Trukkien turvallisuus. Osa 1: Moottorikäyttöiset trukit. Nostokyky kg ja vetokyky N asti. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kalusteet. Oppilaitosten tuolit ja pöydät. Osa 2: Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät Mekaanisilta vaaroilta ja/tai kuumuudelta suojautumiseen käytettävät verkkotyyppiset silmien- ja kasvojensuojaimet työja muuhun käyttöön Koneturvallisuus. Trukit. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa; syttyvä kaasu, höyry, sumu ja pöly Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Henkilöiden nostoon käytettävät takalaitanostimet Trukkien turvallisuus. Käsin siirrettävät trukit. Osa 1: Pinoajat Trukkien turvallisuus. Käsin siirrettävät trukit. Osa 2: Lavansiirtovaunut Trukkien turvallisuus. Talutettavat käsi- ja osittain käsitoimiset trukit. Osa 3 : Lavavaunut Trukkien turvallisuus. Talutettavat trukit. Osa 4: Saksitoimiset lavansiirtovaunut Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistukseen perustuvat turvalaitteet. Osa 1: Tuntomattojen ja tuntolattioiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistukseen perustuvat turvalaitteet. Osa 2: Tuntoreunojen ja tuntolistojen suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 3: Tuntopuskureiden, tuntolevyjen, tuntoköysien ja vastaavien laitteiden suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet Säiliöajoneuvojen kumiletkut ja letkuliittimet. Vaatimukset Öljyn imemiseen ja jakeluun tarkoitetut kumiletkukokoonpanot. Letkukokoonpanojen erityisvaatimukset Maakaasun mittausasemat. Toiminnalliset vaatimukset Kryogeeniset säiliöt. Kaasu/materiaali yhteensopivuus

16 16 94/55, 96/49, 96/86, 96/87, 97/23 en SFS-EN 1800 en/fi SFS-EN 1801 en/fi SFS-EN 1807 fi/en SFS-EN 1808 fi/en SFS-EN ex SFS-EN en SFS-EN /9, en SFS-EN /9, en SFS-EN 1837 en SFS-EN 1838 fi/en SFS-EN 1845 ex SFS-EN ex SFS-EN 1853 fi/en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN fi/en SFS-EN /336, fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en Kuljetettavat kaasusäiliöt. Asetyleenipullot. Perusvaatimukset ja määritelmät Kuljetettavat kaasusäiliöt. Yksittäisen asetyleenipullon täyttöolosuhteet Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimukset. Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit Korkean erotusasteen ilmansuodattimet (HEPA ja ULPA). Osa 1: Vaatimukset, testaus, merkintä Polttomoottorit. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien moottorien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Ryhmän II moottorit syttyvissä kaasu- ja höyry-ympäristöissä Mäntäpolttomoottorit. Turvallisuusvaatimukset mahdollisesti räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelulle ja rakenteille. Osa 2: Ryhmä I maanalaisessa työssä käytettävät, kaivoskaasuille ja/tai syttymisherkälle pölylle alttiina olevat moottorit Mäntäpolttomoottorit. Turvallisuusvaatimukset mahdollisesti räjähdysalttiissa tiloissa toimivien moottorien suunnittelulle ja rakenteille. Osa 3: Ryhmä II syttymisherkkää pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät moottorit Koneturvallisuus. Koneiden rakenteisiin liittyvä valaistus Valaistussovellukset. Turvavalaistus Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Jalkineiden muottivalukoneet. Turvallisuusvaatimukset Palontorjunta- ja pelastusajoneuvot. Osa 1: Sanasto ja merkintä Maatalouskoneet. Kipattavat perävaunut. Turvallisuus Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 1: Pyörösahat (myös työntöpöydällä varustetut) ja tarkkuussahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 2: Vaakapalkkiset levysahat ja vertikaaliset levysahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 3: Alaspäin sahaavat katkaisusahat sekä yhdistetyt katkaisu- ja pöytäpyörösahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 5: Yhdistetty pyörösaha/ylöspäin sahaava katkaisusaha Puuntyöstökoneiden turvallisuus.pyörösahat. Osa 6. Käsisyöttöiset polttopuusahat ja yhdistetyt polttopuu- ja pöytäpyörösahat. SFS-EN Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 7:

17 17 en SFS-EN en SFS-EN fi/en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN en SFS-ENV /9 fi/en SFS-EN SFS-EN 1974 ex SFS-EN 1975 en SFS-EN SFS-EN SFS-EN ex SFS-EN 1990 fi/en SFS-EN :en /106 SFS-EN fi/en SFS-ENV SFS-ENV SFS-ENV Syöttöpyörällä varustetut tukkipyörösahat, joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 8: Moottorikäyttöisellä sahausyksiköllä varustetut särmäävät halkaisusahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 9: Alaspäin sahaavat kaksiteräiset katkaisusahat, jotka on varustettu yhdistetyllä syötöllä ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 10: Yksiteräiset ylöspäin sahaavat katkaisusahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 11: Vaakasuoraan sahaavat automaattiset ja puoliautomaattiset katkaisusahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 12: Heilurikatkaisusahat Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 15: Moniteräiset katkaisusahat, joissa työkappale ohjataan teriin koneellisesti ja syötetään tai vastaanotetaan käsin Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratojen turvallisuusvaatimukset. Käsitteet Sukelluslisävarusteet. Snorkkelit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät Elintarvikekoneet. Viipalointikoneet. Turvallisuus- ja Kuljetettavat kaasupullot. Suunnittelu- ja rakennevaatimukset uudelleentäytettäville, tilavuudeltaan 0,5 litrasta 150 litraan, alumiini- ja alumiiniseos kaasupulloille Sähkömoottorikäyttöiset ajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Mukana oleva energiavarasto Sähkömoottorikäyttöiset ajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Toiminnallinen turvallisuus ja suojaus vikatilanteita vastaan Sähkömoottorikäyttöiset moottoriajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Käyttäjien suojaus sähköstä johtuvaa vaaratekijää vastaan Eurocode. Rakenteiden suunnitteluperusteet. Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat Eurocode 1: rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat Eurocode 1. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Osa 2-4: Rakenteiden kuormat. Tuulikuormat Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Osa 2-5: Lämpökuormat Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormitukset. Osa 2-6: Työnaikaiset kuormat

18 18 SFS-ENV / SFS-ENV / SFS-EN :en SFS-EN :en SFS-ENV /A2 J fi SFS-ENV SFS-ENV NA SFS-ENV / SFS-EN en SFS-ENV en SFS-EN 12001: en SFS-EN en SFS-EN /9, en SFS-EN en SFS-EN /9, en SFS-EN ex SFS-EN ex SFS-EN en SFS-EN 12042:en en SFS-EN en Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Osa 5: Nostureista ja muista koneista aiheutuvat kuormat Eurocode 1: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Osa 2-7: Törmäyksestä ja räjähdyksistä aiheutuvat onnettomuuskuormat Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Liite J (velvoittava). Palkki-Pilariliitokset Eurocode 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus. Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 3-1: Mastot ja piiput. Mastot. Liite NA: Kansallinen soveltamisasiakirja (velvoittava) Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 4-2: Säiliöt Eurocode 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Muurattujen rakenteiden mitoitus. Osa 1-3: Rakennuksia koskevat yleiset säännöt. Vaakakuormiin liittyvät erityissäännöt Sementin ja laastin kuljetus-, ruiskutus- ja jakelukoneet. Turvallisuusvaatimukset Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Turvallisuus. Reduktiokoneet. Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset Osa 1: Siipigranulaattorit Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Paloittelukoneet. Osa 2: Lankagranulaattoreita koskevat turvallisuusvaatimukset Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Reduktiokoneet. Osa 3: Repimiskoneita koskevat turvallisuusvaatimukset Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Sisäsekoittimet. Turvallisuusvaatimukset Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönpäästö Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto Elintarvikekoneet. Kaulintakoneet. Turvallisuus- ja Elintarvikekoneet. Automaattiset taikinanannostelukoneet. Turvallisuus- ja Elintarvikekoneet. Taikinannostatuskoneet. Turvallisuus- ja

19 19 SFS-EN en SFS-EN fi/en SFS-EN ex SFS-ENV SFS-EN ISO :en fi/en SFS-EN ISO :en fi/en SFS-EN /9, En SFS-EN ex SFS-EN en SFS-EN en , SFS-EN fi/en SFS-EN en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en SFS-EN en SFS-EN 12254/A1:en en SFS-EN /38 en Trukkien turvallisuus. Melupäästöjen testausmenetelmät Nosturien turvallisuus. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Osa 2: Rajoittavat ja ilmaisevat laitteet Mekaaninen värähtely. Tärinäarvojen ilmoittaminen ja todentaminen Ventilation for buildings. Ductwork. Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: peruskäsitteet ja menetelmät Korvaa standardin Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: tekniset periaatteet Korvaa standardin Tunnelinlouhintakoneet. Louhintavaunut, jatkuvatoimiset louhintakoneet ja iskevät louhintakoneet. Turvallisuusvaatimukset Biotekniikka. Tutkimus-, kehitys- ja analyyttiset laboratoriot. Mikrobiologisten laboratorioiden eristystasot, riskialueet ja työskentelytilat ja fyysiset turvallisuusvaatimukset Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 1: Rakennushissit, joiden tavaralavalle on pääsy hissiä lastattaessa Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 2: Vinohissit, joissa pääsy tavaralinjalle on estetty Rakennushissit henkilö- ja tavarakuljetukseen pystysuoraan ohjatussa korissa Kuormansidontalaitteet. Turvallisuus. Osa 2: Tekokuituiset kiinnitysvälineet Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 1: Yleiset periaatteet Koneturvallisuus. Koneiden säteilypäästöjen riskien arviointi ja vähentäminen. Osa 2: Säteilypäästön mittausmenetelmä Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkä- ja nahkapuristimet. Turvallisuusvaatimukset Lasertyöpaikoissa käytettävät suojukset. Turvallisuusvaatimukset ja testaus Jäteveden käsittelylaitokset. Osa 3: Esikäsittely

20 20 SFS-EN :en en SFS-EN 12331:en SFS-EN fi/en SFS-EN fi/en julk SFS-EN fi/en SFS-EN 12463:en en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN :en SFS-EN :en SFS-EN 12965:en SFS-EN SFS-EN SFS-EN en SFS-EN ex SFS-EN /396 en SFS-EN en SFS-EN en SFS-EN :en en SFS-EN en Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 15: Matkatavaraja laitetraktorit Elintarvikekoneet. Liha- ja kalamyllyt. Turvallisuus- ja Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 2: Määritelmät, merkinnät ja luokittelu Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 3: Käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot Elintarvikekoneet. Täyttökoneet ja niiden apulaitteet. Turvallisuus- ja Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-1: Pystysuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-2: Vaakasuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-3: Putken esijännityskoneet Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-4: Betoniputken päällystyskoneet Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet. Nivelakselit ja niiden suojukset. Turvallisuus Elintarvikekoneet. Pyörösahat. Turvallisuus- ja Elintarvikekoneet. Vannesahat. Turvallisuus- ja Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Kalanterit. Turvallisuusvaatimukset Biotechnology. Large-scale process and production. Guidance for good practice, procedures, training and control for personnel Kaasukäyttöiset absorptio ja adsorptio ilmastointilaitteet ja/tai lämpöpumppulaitteistot, joiden polttoaineteho on enintään 70 kw. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset Jalustalla olevat timanttikairauskoneet. Turvallisuus Elintarvikekoneet. Kamaran-, nahan- ja kalvojenvuolukoneet. Turvallisuus- ja Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 2: Määritelmät, merkinnät ja luokittelu Kumi- ja muoviteollisuuskoneet. Lämpömuovauskoneet. Turvallisuusvaatimukset

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253

RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253 RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253 Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto Suomen rakentamismääräyskokoelma RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Määräykset ja ohjeet 2001 säännöstiedosto elokuu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

www.tyoturva.fi MAKEIS- TEOLLISUUDEN työturvallisuus

www.tyoturva.fi MAKEIS- TEOLLISUUDEN työturvallisuus www.tyoturva.fi MAKEIS- TEOLLISUUDEN työturvallisuus Johdanto Opas on tarkoitettu makeisteollisuuden työpaikkojen henkilöstölle vaarojen ennaltaehkäisyyn vaarojen tunnistamiseen todettujen ongelmien vähentämiseen

Lisätiedot

PAINELAITE- STANDARDIT 2006

PAINELAITE- STANDARDIT 2006 PAINELAITE- STANDARDIT 2006 Painelaitedirektiivi on tarkoitettu helpottamaan painelaitteiden markkinoille saattamista ja yhdenmukaistamaan EU:n lainsäädäntöä. Painelaitedirektiivi 97/23 EY (Pressure Equipment

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot