HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/ (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/ (91) Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI KLO 9.00 PAIKKA Rakennuslautakunnan kokoushuone Siltasaarenkatu 13, 1. kerros ESITTELIJÄT Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen (VP) p Hallintopäällikkö Mikko Salmela (HP) p Yliarkkitehti Henna Helander (YA) p Yli-insinööri Kai Miller (YI) p Asia HP1: vs. hallintopäällikkö Kirsti Kotaluoto p PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Rakennuslakimies Minna Mättö p

2 HELSINGIN KAUPUNKI JÄSENET RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT, ESITTELIJÄT, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Puheenjohtaja Koskinen Kauko Kok Sohlberg Merja DI, KTM, kiinteistöneuvos ekonomi, hallitusammattilainen Siimakuja 7, Malminkaari 5 p , Helsinki, Helsinki p.t , f , Varapuheenjohtaja Paalimäki Tuula Vihr Nordin Maria arkkitehti arkkitehti p , p , Ahonen Johanna Kok Loimukoski Jorma Tapio toimitusjohtaja lakiasiainjohtaja, VT Vesijohtoliike Linjan Putki Oy Finpro ry Pengerkatu 23 Mannerheimintie 38 A Helsinki Helsinki p , p , Klemetti Tapio Kok Halonen Mirja KTM, toimitusjohtaja vakuusasiantuntija Heinäsarantie 5 p , Helsinki p , Tulenheimo Martti Vihr Warinowski Tino Kristianinkatu 2 C Helsinki p Kivistö Pirjo SDP Salonen Tapani Viestitie 21 toimitusjohtaja Helsinki p , p , Malin Petra Vas Lainà Patrizio sosiaalityöntekijä KTM, tohtoriopiskelija p , Lindell Harri PS Jovanovic Zorana päätoimittaja Katajanokanranta 17 F Helsinki p , Finne-Elonen Laura RKP Vainio Dan terveyskeskuslääkäri lärare, ekon. mag. Dagmarinkatu 8 B 30 Hökblomstervägen 7 bostad Helsinki Helsingfors p , tel , KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA VARALLA Bergholm Jorma SDP Pajamäki Osku toimitusjohtaja Funny Films Oy Hermannin rantatie Helsinki

3 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT, ESITTELIJÄT, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT Penttilä Hannu Apulaiskaupunginjohtaja Diplomi-insinööri Kaupunginkanslia, Pohjoisesplanadi 11-13, PL HELSINGIN KAUPUNKI p.t , , ESITTELIJÄ SIJAINEN Jääskeläinen Lauri Miller Kai Virastopäällikkö Yli-insinööri Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , Salmela Mikko Kotaluoto Kirsti Hallintopäällikkö Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , Helander Henna Veijalainen Juha Yliarkkitehti Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , i Miller Kai Levanto Risto Yli-insinööri Toimistopäällikkö Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p. t , p. t , PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT Minna Mättö Vehviläinen Juha Rakennuslakimies Rakennuslakimies Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto PL 2300 PL HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI p.t , p. t Ruuska Pentti Rakennuslakimies Rakennusvalvontavirasto PL HELSINGIN KAUPUNKI p.t , TIEDOTTAJA Haavisto Marjukka Rakennusvalvontavirasto PL HELSINGIN KAUPUNKI p.t ,

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. VP2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää valita jäsen Klemetin (varalla jäsen Ahonen) sekä jäsen Kivistön (varalla jäsen Lindell) tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan siltä osin, kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA PJ ILMOITUKSET VIRASTOPÄÄLLIKÖN TEKEMISTÄ PÖYTÄKIRJA- JA LOMAKE- PÄÄTÖKSISTÄ PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättänee, että se ei ota käsiteltäväkseen virastopäällikön henkilöstöasioissa tekemiä lomakepäätöksiä Rakennuslautakunnalla tai sen puheenjohtajalla on kuntalain 51 :n nojalla oikeus ottaa viranhaltijan päättämä asia rakennuslautakunnan käsiteltäväksi muissa kuin varsinaisissa rakennusvalvonta-asioissa../. Jäljennökset virastopäällikön henkilöstöasioissa tekemistä lomakepäätöksistä on jaettu esityslistan mukana erillisenä liitteenä.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP ILMOITUSASIOITA PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi ja tarpeellisin osin noudatettavaksi. Rakennusasiat I Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 3406 Asunto Oy Vilhonvuorenkatu 8 on hakenut rakennuslupaa asuinkerrostalotontin (10/284/2) piharakennuksen kellarin saunaosaston ja talopesulan muuttamiseksi varastotiloiksi. Va. yli-arkkitehti on tekemällään päätöksellä hylännyt lupahakemuksen seuraavilla perusteilla: Rakennuslupaa ei voi myöntää, koska maankäyttö- ja rakennuslain 135 :n mukaisia edellytyksiä myönteiselle lupapäätökselle ei ole. Hanke ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen. Asemakaava sallii tontille asuntoja ja ensimmäiseen kerrokseen liike-, toimisto-, julkisia palvelu- ja näihin verrattavia tiloja. Näihin liittymättömän varastointitoiminnan sijoittaminen tontille on asemakaavan käyttötarkoitusmäärittelyjen vastaista. Kellarikerroksessa kerrosalalaskelmien ulkopuolelle voi jättää asemakaavan määrittämän pääasiallisen käyttötarkoituksen tai käyttötarkoituksien mukaisten tilojen aputilat. Ulkopuoliset varastotilat eivät ole tontin pääasiallisiin käyttötarkoituksiin (eli asumiseen tai ensimmäisen kerroksen liike- ja vastaaviin tiloihin) liittyviä aputiloja. Haettu käyttötarkoitusmuutos lisää kerrosalaa. Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. Poikkeamiselle asemakaavan rakennusoikeudesta ja asemakaavan käyttötarkoitusmäärittelyjen nojalla sallituista kellarin käyttötarkoituksista ei voida katsoa olevan esitetyn sellaista maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaista erityistä syytä, jonka nojalla poikkeaminen olisi mahdollinen.

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP Poikkeaminen vähentäisi asuntojen käytössä olevia, jo ennestään niukkoja yhteistiloja ja johtaisi siten asumisen laatutason heikennykseen tontilla. Vaikka piharakennuksen kellarin tilat soveltuisivat huonosti sauna- ja pesutiloiksi, ne ovat kuitenkin hyödynnettävissä muutoin taloyhtiön yhteistiloina. Maankäyttö- ja rakennuslain 175 :n mukaista vähäistä poikkeamista asemakaavasta ei voi myöntää, koska poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesti aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle. Rakennuslautakunta on hylännyt yhtiön oikaisunhaun. Helsingin hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt yhtiön valituksen rakennuslautakunnan päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt yhtiön valituslupahakemuksen Helsingin hallintooikeuden päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen. Perustelut: Sen perusteella, mitä asiassa on esitetty ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 190 :n 3 momentissa ja hallintolainkäyttölain 13 :n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta../. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä. II Korkeimman hallinto-oikeuden päätös taltionumero 3502 Rakennuslautakunta on tekemällään päätöksellä velvoittanut XXXX XXXXXXn 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin 202 pientalotontin 10, Naskalinkuja 5 omistajana juoksevan sakon uhalla viimeistään mennessä hankkeeseen kytkettävän asiantuntijan toimesta selvittämään hulevesien asianmukaisen poisjohtamisen tontin olosuhteet huomioiden, toimittamaan myönnetyn rakennusluvan edellyttämä sadevesisuunnitelma eli hulevesisuunnitelma rakennusvalvontavirastoon ja toteuttamaan sen mukainen rakennustyö sekä lopettamaan hulevesien johtaminen putken kautta tontille 39/202/4.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on neljätuhatta euroa ja lisäerä jokaiselta yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu, on kahdeksansataa euroa. Rakennuslautakunta on lisäksi velvoittanut XXXXX XXXXXn juoksevan sakon uhalla hankkeeseen kytkettävän asiantuntijan toimesta antamaan selvityksen tukimuurin perustuksista ja kellariseinien muutostöistä, toimittamaan kellarin ja tukimuurin rakennesuunnitelmat (joihin sisältyy vedeneristyssuunnitelma) rakennusvalvontavirastoon ja rakentamaan tukimuuri ja pihatyöt valmiiksi asti myönnetyn rakennusluvan mukaisesti niin, että pihamaasta voidaan toimittaa loppukatselmus viimeistään Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on neljätuhatta euroa ja lisäerä jokaiselta yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu, on kahdeksansataa euroa. Lautakunta on määrännyt XXXXX XXXXXn maksamaan kaupungille kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan 18 :n mukaisen tuhannen euron suuruisen valvontamaksun kaupungin suorittamista valvontatoimenpiteistä. XXXXX XXXXX valitti rakennuslautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Helsingin rakennuslautakunnan tekemän päätöksen. Helsingin hallinto-oikeus antamallaan päätöksellä hylkäsi velvoitepäätöstä koskevan valituksen ja valvontamaksua koskevan perustevalituksen. Hallinto-oikeus pidensi päävelvoitteiden täyttämiselle asetetut määräajat päättymään XXXXX XXXXX valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati, että korkein hallintooikeus kumoaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lakiin perustumattomana. Lisäksi XXXXX vaati, että korkein hallintooikeus kumoaa rakennuslautakunnan tekemän päätöksen euron suuruisesta valvontamaksusta. Korkein hallinto-oikeus antamallaan päätöksellä on hylännyt XXXXXn valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP päätöksen lopputulosta ei muuteta. Velvoitteen täyttämistä koskeva määräaika pidennetään kuitenkin päättymään Perusteluja: Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. Asian käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi velvoitteen täyttämiselle asetettua määräaikaa on kuitenkin pidennettävä../. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä. III Helsingin hallinto-oikeuden päätös numero 14/0869/5 Rakennuslautakunta on tekemällään päätöksellä tuominnut XXXXX XXXXXXn perikunnan kiinteistön , Vanha Tapanilantie 89, omistajana maksamaan raunioituneen asuinpientalon purkamatta jättämisen osalta mennessä erääntyneet uhkasakot: kiinteä peruserä euroa ja kolme lisäerää a 500 euroa eli yhteensä euroa. Rakennuslautakunta on lisäksi tuominnut XXXXX XXXXXXn perikunnan maksamaan talousrakennuksen korjaamatta tai purkamatta jättämisen osalta mennessä erääntyneet uhkasakot: kiinteä peruserä euroa ja kolme lisäerää a 200 euroa eli yhteensä euroa. XXXXX XXXXXXn kuolinpesä on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Helsingin hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta tuomitun uhkasakon täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valitukseen myöhemmin erikseen. Perustelut:

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP Uhkasakkolain 10 :n 3 momentin mukaan tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta säädetään erikseen. Uhkasakon täytäntöönpanoon on sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n 1 momentin 1) kohdan ja 2 :n 1 momentin mukaan ryhdyttävä, kun ratkaisu, jolla kyseinen seuraamus on määrätty, on tullut lainvoimaiseksi tai kun ratkaisu on pantavissa täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Rakennuslautakunnan tekemästä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen määräajassa. Päätös ei siten ole lainvoimainen. Uhkasakon tuomitsemispäätöstä ei ole erikseen säädetty täytäntöön pantavaksi lainvoimaa vailla olevana. Koska uhkasakon täytäntöönpanoon ei siten voida ryhtyä ennen valituksenalaisen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa, vaatimus on ennenaikainen, ja koska uhkasakon täytäntöönpanosta huolehtiminen on sakon täytäntöönpanosta annetun lain 3 :n 1 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä, ei hallinto-oikeudella ole toimivaltaa kieltää valituksenalaisella päätöksellä maksettaviksi tuomittujen uhkasakkojen täytäntöönpanoa../. Helsingin hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä. IV Kaupunginhallituksen päätös HEL Kallion Linnunlaulun alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12307) Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosan (Kallio) ns. Linnunlaulun alueella olevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12307, päivätty ). Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa. V Kaupunginhallituksen päätös HEL

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP Lauttasaaren korttelin tontin 3 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12306) Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin tontin 3 rakennuskieltoa kahdella vuodella saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12306, päivätty ). Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa. VI Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (piirustus nro 12231, Sörnäinen, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama) korttelin nro 571 osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muutoksen nro (Kalasataman sosiaali- ja terveysasema). Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan. VII Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (piirustus nro 12237, Ruskeasuo ja Laakso, Tilkanvierron senioritalo) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro tontin nro 5 ja katualueen sekä 18. kaupunginosan (Laakso) katu- puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen nro (Tilkanvierron senioritalo).

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätös HEL Kaupunginvaltuuston päätös asemakaava-asiassa (piirustus nro 12220, Herttoniemi, Siilitien ja Kettutien alue) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) korttelin nro osan ja puistoalueen asemakaavan, kortteleiden nro , puisto-, urheilu-, virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueiden sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten asemakaavan muutoksen nro (Siilitien ja Kettutien alue). Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti todeta, että päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu , jolloin kaava on tullut voimaan../. Ilmoitusasioihin liittyviä asiakirjoja on nähtävänä kokoushuoneessa.

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA VP RAKENTAMISEN RUUSU PALKINNON JAKAMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää Rakentamisen Ruusu palkinnon jakamisesta. Asia on julkinen vasta, kun palkinnot luovutetaan Lisätiedot: Jääskeläinen Lauri, virastopäällikkö, puhelin Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto (Kuntalain 91 ) LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Yhteenveto tehdyistä ehdotuksista (erillinen liite, ei julkisuuteen ennen julkistamista) Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto (erillinen liite, ei julkisuuteen ennen julkistamista) Teknisen neuvottelukunnan lausunto (erillinen liite, ei julkisuuteen ennen julkistamista) ESITTELIJÄN PERUSTELUT Palkinnon saajat julkistetaan ja palkinnot luovutetaan pidettävässä palkinnonjakotilaisuudessa.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP Tunnus Selvityksenpyytäjä SEL Etelä-Suomen aluehallintovirasto Rakennuspaikka Pukinmäki, Sunilanpolku 3b Pinta-ala 661 m² Kaava 9479 Lainvoimaisuus 1988 Muutoksenhaun kohde A OIK Päättäjä rakennuslautakunta Päätöspvm /nro 368 Esittelijä SELVITYS XXXX XXXXXXXN ASUNTO OY OXO HELSINGIN HALLITUKSEN JÄSENENÄ TEKEMÄSTÄ KANTELUSTA XXXX XXXXXXX on Asunto Oy Oxo Helsingin hallituksen jäsenenä tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusvalvontavirastoa ja rakennuslautakuntaa koskevan hallintokantelun. Kantelu liittyy mm. rakennuslautakunnan menettelyyn Asunto Oy Oxo Helsingin rakennuslupa-asiassa. Hallintolain 53 b :n mukaan valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se hallintokantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee viivytyksettä ilmoittaa kantelun tekijälle. Pykälän 2 momentin mukaan hallintokantelua käsiteltäessä on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee. Hallintolain 53 c :n mukaan valvova viranomainen voi hallintokanteluasiassa antamassaan ratkaisussa kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Jos tätä ei asian kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidetä riittävänä, valvottavalle voidaan antaa huomautus, jollei kantelun kohteena oleva teko luonteensa tai vakavuutensa perusteella anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin muussa laissa

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP säädetyn menettelyn käynnistämiseksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa kantelun käsittely raukeaa. Hallintolain 53 d :n mukaan hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla. Selvitys on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle mennessä. Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen: Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston osastopäällikkö, yliarkkitehti Henna Helander on tekemällään päätöksellä hylännyt Asunto Oy Oxo Helsingin hakemuksen paritalon rakentamiseksi Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin 4 tontille 8, osoitteessa Sunilanpolku 3b. Asunto Oy Oxo Helsinki haki oikaisua em. päätökseen rakennuslautakunnalta. Oikaisunhaku oli ensimmäisen kerran esillä rakennuslautakunnassa ja asian esittelijänä toimi yleisen osaston osastopäällikkö, hallintopäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Mikko Salmela. Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle todeten, että luvanhakijalle eli Asunto Oy Oxo Helsingille tulee lähettää kirjeitse lisäohjeita. Tämä johtui siitä, että XXXX XXXXXXX oli lähettänyt juuri ennen kokousta lautakunnalle osoitetun sähköpostiviestin, joka jaettiin lautakunnan jäsenille pöydälle kokoukseen. Kirjeessään XXXXXXX viittaa rakennuslupapäätöksessä tehtyyn "XXXXXn hyväksymiseen ulkopuoliseksi tarkastajaksi". Koska asia oli XXXXXXXn viime hetken viestin jälkeen lautakunnan mielestä epäselvä, lautakunta päätti, että asia jätetään pöydälle ja että luvanhakijalle on lähetettävä kirjallisesti lisäohjeita mm. siitä, mitä ulkopuolisella tarkastuksella tarkoitetaan. Edellä selostetun päätöksen johdosta rakennusvalvontavirasto lähetti Asunto Oy Oxo Helsingille kirjeen, jossa varattiin tilaisuus toimittaa lisäselvitystä asiaan mennessä. Asia oli toisen kerran esillä lautakunnassa , jolloin lautakunta päätti puheenjohtaja Kauko Koskisen ehdotuksesta panna asian pöydälle. Esittelijänä toimi hallintopäällikkö Mikko

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP1 Salmela Kolmannen kerran asia oli lautakunnassa Esittelijänä toimi tällöin hallintoyksikön päällikkö, vs hallintopäällikkö Kirsti Kotaluoto. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja myöntää rakennusluvan päätöksestä tarkemmin ilmikäyvillä lupamääräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslain 187 :n mukaan oikaisuvaatimus on viipymättä otettava asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 :n mukaan lautakunnan kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Rakennuslautakunta on tietoinen em. säännöksistä eikä katso viivytelleensä päätöksenteossa. Päätöksenteko on vaatinut lisäselvityksiä ja lautakunta katsoi olevansa valmis päätöksentekoon. Lautakunta toimittaa selvityksen mukana aluehallintovirastolle kopiot em. kolmesta lautakunnan päätöksestä. Liitteet Käsittelijä Selvityspyyntö Hallintokanteluasiakirjat Kirsti Kotaluoto puh

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP Aiempi käsittely: Tulos:Ltk palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Tunnus Hakija SEL XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX Rakennuspaikka Oulunkylä, Muutoksenhaun kohde HAL Päättäjä rakennuslautakunta Päätöspvm /nro 276 Esittelijä LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO- OIKEUDELLE HALLINTOPAKKOPÄÄTÖKSESTÄ Rakennuslautakunta päätti olla ryhtymättä toimenpiteisiin Asunto Oy Leipurinlinna -nimistä yhtiötä koskevassa asiassa. Ko. yhtiön osakas XXXX XXXXX vaati rakennuslautakuntaa puuttumaan asiaan, jossa XXXXXn mielestä varastotilaa käytetään vahvistettujen pääpiirustusten vastaisesti asuntona. XXXX ja XXXXXX XXXXX ovat valittaneet em. lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka nyt pyytää lautakunnan lausuntoa tehdystä valituksesta. Määräaikaa lausunnon antamiselle on jatkettu saakka. Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättänee antaa Helsingin hallintooikeudelle seuraavan lausunnon: Palauttaen asiakirjat ja liittäen niihin valituksenalaisen päätöksen liitteet rakennuslautakunta pyydettynä lausuntonaan esittää seuraavaa: Valittajat vaativat valituskirjelmässään, että lautakunnan tekemä päätös tulee kumota ja maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n mukainen velvoitemenettely tulee käynnistää valituskirjelmästä

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP tarkemmin ilmikäyvillä perusteilla. Lautakunta toteaa, että erimielisyyden kohde on varaston käyttötarkoitus. Valittajat esittävät, että ko. tilaa käytetään vastoin vahvistettuja pääpiirustuksia asuntona. Tilan kylpyhuone ja keittiönurkkaus on saatujen selvityksien mukaan rakennettu 1970-luvulla. Selvitykset ovat tehdyn päätöksen liitteinä. Lautakunnalla ei ole ollut aihetta epäillä saatujen selvitysten paikkansapitävyyttä. Tontille on vuonna 1976 valmistunut kahden perheen asuinrakennus. Asemakaavamääräysten mukaan tontti kuuluu asuinrakennusten tonttialueeseen, jolle saa rakentaa enintään kaksikerroksisia ja enintään kahdeksan metriä korkeita asuinrakennuksia. Tontin vuodelta 1953 oleva asemakaava n:o 3313 rajoittaa asuntojen lukumäärän kahteen ja rakennusten lukumäärän yhteen (A2). Edellä olevan mukaan ko. tontille ei voi myöntää rakennuslupaa kolmannen asunnon rakentamiseen. Tämä edellyttäisi joko asemakaavan muuttamista tai poikkeamispäätöstä. Asiassa on käynyt ilmi, että tilassa yövytään satunnaisesti. Mikään rakennusvalvontaviranomaisen valvoma säännös ei estä satunnaista yöpymistä varastossa. Tällaista ei voida pitää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 125 :n tarkoittamana käyttötarkoituksen olennaisena muuttamisena. Velvoitemenettelyyn ryhtyminen MRL 182 :n mukaisesti sisältää harkintaa ja siihen voidaan olla ryhtymättä, jos teko on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen eikä yleinen etu vaadi siihen puuttumista. Teko täyttää edellä mainitut tunnusmerkit ja siksi lautakunta päätti olla ryhtymättä velvoitemenettelyyn. Ko. tilan käyttö jää siis asuntoyhtiön valvottavaksi asunto-osakeyhtiölain perusteella. Tilan kalustuksesta on otettu ajantasaiset valokuvat Valittajan valituksen liitteeksi ottamat valokuvat ovat vanhentuneita. Rakennuslautakunta viittaa tekemäänsä päätökseen ja katsoo, että tehty valitus tulee hylätä. Liitteet Valokuvia

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP2 Sijaintikartta Hallintopakkopäätös Valituskirjelmä Käsittelijä Kirsti Kotaluoto puh

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP Tunnus Muutoksenhakija OIK OIK XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX Rakennuspaikka Lauttasaari, Kaskisaarentie 3 Pinta-ala 1285 m² Muutoksenhaun kohde B Päättäjä yliarkkitehti Päätöspvm Esittelijän perustelut KAKSI OIKAISUVAATIMUSTA PIENTALON LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSLUVASTA YLIARKKITEHDIN RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS Yliarkkitehti myönsi XXX ja XXXXX XXXXXXXXlle rakennusluvan asuinpientalon laajentamiselle ja nykyisen osan peruskorjaukselle sekä autotallimuutokselle tekemällään ja julkipanon jälkeen annetulla päätöksellä 432 (asiatunnus B). Rakennuspaikka on Kaskisaaressa osoitteessa Kaskisaarentie 3 sijaitseva tontti Päätöksen perustelut: "Rakennuspaikalla on voimassa oleva asemakaava vuodelta Kaskisaareen on tehty inventointi koskien Kaskisaaren arvokkaita luvun omakotitaloja ja sen pohjalta rakennuskieltoesitys, jota ei vahvistettu kaupunginhallituksessa. Alueella ei ole rakennuskieltoa eikä vireillä ole uutta suojeluasemakaavaa. Kaskisaarentie 3, haettava rakennuslupa sijaitsee omakotitalojen, rivitalojen tai muiden kytkettyjen talojen korttelialue (AOR), joka sallii kaksi kerrosta ja yhden asunnon tontille. Asemakaavan toteutumisen aikana ja samoin kuin nykyään sallitaan kellarikerroksen rakentaminen kahden kerroksen lisäksi. Hakija

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA HP on esittänyt keskikorkeuslaskelman, josta voidaan todeta rakennuksen laajennuksineen olevan alle 7 metriä ja sijaitsevan rakennusalueen rajojen sisäpuolella. Terassien rakennusalueen rajojen ylitykset ovat rakennusjärjestyksen sallimissa rajoissa, alle 1.2 m. Rakennusoikeuslaskelma on esitetty ja se noudattaa asemakaavaa. Rakennushanke ei vaikuta yhteisen vesialueen käyttöön, joten maankäyttö- ja rakennuslain 133 ei edellytä yhteisen vesialueen kuulemista. Kaskisaaren korjausrakentamisen linjausta on käsitelty kaupunkitilayksikön palavereissa Kaskisaarentie 1 ja nyt haettavan Kaskisaarentie 3 hankkeiden osalta. Suunnittelua on ohjattu rakennusinventoinnissa esitettyjen lähtökohtien mukaisesti ja haettavan hankkeen eri luonnosvaihtoehtoja on tutkittu useaan otteeseen. Rakennuksen ominaispiirteiden säilyttäminen on ollut suunnittelun ohjauksen lähtökohtana. Suunnitelma tukee rakennuksen horisontaalista ilmettä, toisen kerroksen laajennus on vedetty rakennuksen takaosaan väistyen mahdollisimman kauas merimaisemasta. Rakennuksen alkuperäinen materiaalimaailma säilyy ja myös laajennuksessa käytetään tiiltä julkisivumateriaalina. Hieno atrium-piha, joka muodostuu autokatoksesta ja rakennuksen monimuotoisuudesta, säilyy. Toisen kerroksen loiva lapekatto hahmottuu lähes tasakattona ja on kevyen oloinen taustalle sijoitettavassa rakennusmassa. Haettava rakennuslupa on asemakaavan mukainen eikä hankkeessa poiketa asemakaavasta. Naapureiden merinäköala supistuu osittain rakentamisen johdosta, mutta rakentamisen ei kuitenkaan ole katsottava tarpeettomasti haittaavan naapureita tai vaikeuttavan naapurikiinteistöjen sopivaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain 135 :ssä tarkoitetulla tavalla." 1. OIKAISUVAATIMUS (asiatunnus OIK) XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX ja XXXX XXXXXXX ovat tehneet oikaisuvaatimuksen yliarkkitehdin rakennuslupapäätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan. Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat, että rakennuslupa on kaavamääräysten vastainen ja lupapäätös siten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät vaatimuksensa perusteluna, että luvan myöntämisen perusteena ollut

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo x.x.2014 Tekn.ltk 20.02.2014 Khall Kvalt 2 SAVUKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot