[2]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.5.2012 www.jokakymmenes.fi [2]"

Transkriptio

1 Kunnallispoliittinen tavoiteohjelma

2 [2] Sisällys 1. Johdanto Joukkoliikenne Liikenteen hinnoittelu ja liput Vuorot, reitit ja aikataulupalvelut Alueen houkuttelevuus ja työllisyys Osaamiskeskus vailla vertaansa Houkuttelevuus asuinpaikkana Yrittäjyys, yritykset ja työllisyys Länsialueen palvelut ja infrastruktuuri Asuminen ja alueen palvelut Liikuntapalvelut alueella Tieverkko LÄHTEET... 11

3 [3] 1. Johdanto Lappeenrannassa on noin korkeakouluopiskelijaa, jotka edustavat huomattavaa osaa kaupungin väestöstä. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelee noin perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella noin opiskelijaa. Tämän lisäksi Lappeenrannan Maasotakoulussa opiskelee noin 200 kadettia. Kolmen korkeakoulun yhteenlaskettu opiskelijamäärä kattaa yli 10 % kaupungin asukasmäärästä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta esittävät tässä kunnallispoliittisessa tavoiteohjelmassa konkreettisia tavoitteita ja keinoja, joiden avulla kaupunki voi tehdä opiskelijan elämää hyödyttäviä parannuksia. Tavoiteohjelmassa tuodaan esille niitä epäkohtia, jotka nähdään esteeksi kotikunnan vaihtamiseksi Lappeenrantaan ja kaupunkiin jäämiseksi opintojen päätyttyä. Kaikki tavoiteohjelmassa esitetyt parannukset hyödyttävät lappeenrantalaisia, kaupunkia sekä alueen elinkeinoelämää. Tavoitteet on jaettu kolmen pääotsakkeen alle; Joukkoliikenne, Alueen houkuttelevuus ja työllisyys, Länsialueen palvelut ja infrastruktuuri. 2. Joukkoliikenne 2.1 Liikenteen hinnoittelu ja liput Julkisen liikenteen tulee olla halvempaa kuin taksilla matkustamisen! Lappeenrannan paikallisliikenteessä tarjotaan tällä hetkellä kahta eri lippuvaihtoehtoa opiskelijahintaan: opiskelijan kaupunkikorttia ja 44 matkan sarjalippua. Kaupunkikortilla voi matkustaa rajattomasti 30 vuorokautta paikallisliikenteessä. Opiskelijan kaupunkikortin hinta on 43 euroa, mikä on 20 % normaalihintaista kaupunkikorttia edullisempi. 44 matkan sarjakortti maksaa opiskelijalle 51 euroa. Sarjakortti on käytettävä kolmen kuukauden sisällä sen ostamisesta. Sekä opiskelijan kaupunkikortti että 44 matkan sarjakortti ovat kertaostoksena liian kalliita opiskelijoille. Lappeenrannan paikallisliikenteen hinnoittelu on suuri ongelma korkeakouluopiskelijoille. Tällä hetkellä tarjolla olevat vaihtoehdot eivät palvele edes neljästi viikossa joukkoliikenteellä matkustavaa. Edestakainen matka Skinnarilan ja Lappeenrannan keskustan välillä maksaa seitsemän euroa, mikä on opintotuella elävälle opiskelijalle liikaa. Kaupungin on otettava aktiivinen rooli julkisen liikenteen hinnoittelun uudistamisessa. Joukkoliikenteen hinnoittelusta kertoo jotain se, että opiskelijalle on edullisinta tulla porukalla tilataksilla Skinnarilasta keskustaan. Matkustamisen oltava mahdollista ja järkevää jokaiselle opiskelijalle Opiskelijoille tulee tarjota edullisia vaihtoehtoja käyttää joukkoliikennettä. Julkisilla kulkuvälineillä liikkuville opiskelijoille tarvitaan esimerkiksi 20 matkan kortti, jonka voimassaoloaika on kuusi kuukautta tai vuoden. Nykyisten opiskelijahintaisten lipputuotteiden hinnat on saatava opintotukea vastaavalle tasolle. Muissa samankokoisissa kaupungeissa opiskelijahintaisen kuukausikortin hinta on jopa alle kolmanneksen Lappeenrannan hintatasosta. Tällaisia kaupunkeja ovat muun muassa Pori, Kuopio, Rovaniemi, Vaasa ja Seinäjoki.

4 [4] Opiskelijalippujen hintojen lasku todennäköisesti kasvattaisi matkustajamääriä, mikä entisestään sujuvoittaa liikennettä. Päivittäin Skinnarilan kampukselle kulkee henkilöä. Heistä noin 40 % käyttää henkilöautoa. Muualla kuin Skinnarilan kampuksen välittömässä läheisyydessä asuvat ovat potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä, joille kaupungin pitää pystyä tarjoamaan nykyistä järkevämpiä lipputuotteita. Vyöhykelipulla sujuvuutta paikallisliikenteeseen Lappeenrannan paikallisliikenteen kertalipuissa käytetään kilometrikohtaista veloitusta, jossa ei ole opiskelija-alennusta. Paikallisliikenteessä käytettävän kilometriveloituksen minimihinta on 3,20 euroa, ja linja-auton vaihtamiseen tulee hankkia erikseen vaihtolippu. Lappeenrannan paikallisliikenteessä tulee ottaa käyttöön vyöhykelippu. Kaupunki jaettaisiin vyöhykkeisiin, joiden sisällä kertalippujen hinnat olisivat kiinteät ja linja-auton vaihtaminen kesken matkan olisi mahdollista. Kertalippujen tulee olla voimassa vähintään tunnin, minkä aikana voi kulkea rajoittamattomasti. Vyöhykelipun hinnan tulee olla opintotuen tasoon suhteutettu, jolloin paikallisliikenne olisi houkutteleva vaihtoehto myös harvemmin julkisilla kulkuvälineillä liikkuville. Toimivat ja edulliset lippuvaihtoehdot todennäköisesti lisäävät paikallisliikenteen käyttöä. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus opiskelijahintaisiin lippuihin Kansainväliset opiskelijat eivät tällä hetkellä ole oikeutettuja opiskelija-alennukseen Lappeenrannan paikallisliikenteessä. Skinnarilan kampuksella on noin 900 kansainvälistä opiskelijaa. Näistä opiskelijoista suuri osa asuu kaukana kampusalueesta, jolloin he tarvitsevat päivittäin paikallisliikennettä. Joukkoliikenteen opiskelijahintaisten lippujen myyntiehtojen tulee mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden matkustaminen opiskelijahinnoilla. Näin tehdään esimerkiksi Rovaniemellä. Kansainvälisille opiskelijoille tulee taata yhdenvertainen asema suomalaisten opiskelijoiden rinnalla paikallisliikenteen käyttäjinä. Kaikille lappeenrantalaisille opiskelijoille on tarjottava järkeviä ja edullisia lipputuotteita. Opiskelijoiden julkisen liikenteen lippuhinnat on suhteutettava opintotuen tasoon. Hintojen alentuminen ei välttämättä tarkoita lipputulojen pienenemistä, vaan matkojen lisääntyminen voi jopa kasvattaa lipputuloja. Kaupungissa on paljon potentiaalisia paikallisliikenteen käyttäjiä, jotka voidaan saada käyttämään paikallisliikennettä järkevillä ja edullisilla lipputuotteilla. Lappeenrannan kaupungin alueella on otettava käyttöön vyöhykelippu nykyisen kilometrihintaisen lipun tilalle. Kansainvälisillä opiskelijoilla on oltava mahdollisuus opiskelijahintaisiin lipputuotteisiin, mikäli heidän asuinpaikkansa on Lappeenranta. 2.2 Vuorot, reitit ja aikataulupalvelut Ammattikorkeakoulun muutto Skinnarilan kampukselle aiheuttaa painetta julkiseen liikenteeseen keskustan ja länsialueen välillä

5 [5] Saimaan ammattikorkeakoulu muutti Lappeenrannan toimintonsa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteiselle Skinnarilan kampukselle syksyllä Muuton myötä Skinnarilan kampuksen opiskelijamäärä kasvoi yli kahdellatuhannella. Valtaosa ammattikorkeakoulun opiskelijoista asuu edelleen Lappeenrannan keskustan alueella. Yksistään LOASilla asuvista opiskelijoista 27 % asuu keskustan suunnalla. Julkisen liikenteen reittien suunnittelussa tulee huomioida opiskelija-asuntojen, liikunta- ja vapaaajanpalveluiden sekä päivittäistavarakauppojen sijainti kaupungin keskustan ja Skinnarilan kampuksen välillä. Ruuhka-aikojen joukkoliikenteen sujuvuuteen tulee panostaa. Lisääntynyt matkustajamäärä on jo nyt aiheuttanut ruuhkautumista aamun ja iltapäivän vuoroihin. Pysyvä ratkaisu tähän ongelmaan on ruuhka-aikojen lisävuorojen vakiinnuttaminen kaikkein vilkkaimmin liikennöityihin aikoihin. Toimiva reittiopas sekä sujuva mobiilikäyttö ovat nykypäivää Lappeenrannan kaupungilla on käytössä oma Wilima-aikatauluhakupalvelu. Wilima ei palveluna vastaa nykyaikaista käsitystä joukkoliikenteen aikatauluhausta. Palvelun pitää pystyä yhdistelemään erilaisia reittejä, antamaan useampia vaihtoehtoja matkan kulkemiseen sekä tunnistaa reittivaihtoehdot osoitteen tai osoitteessa sijaitsevan palvelun, esimerkiksi oppilaitoksen perusteella. Mobiilikäyttö Wilima-palvelulla on lähes mahdotonta. Paperiset aikataulut eivät ole tätä päivää ja ne tuleekin korvata monipuolisesti käytettävällä sähköisellä järjestelmällä. Lappeenrannan kaupungin tulee siirtyä käyttämään jo valmiiksi hyvin toimivia ratkaisuja kuten Matkahuollon reittiopas, joka on vakiintunut käyttöön monissa muissa kaupungeissa. Aikatauluhakupalvelut tulee olla saatavilla suomeksi ja englanniksi. Ammattikorkeakoulun muuton myötä lisääntynyt julkisen liikenteen käyttäjämäärä keskustan ja Skinnarilan välillä tulee huomioida nykyistä laajemmin. Paikallisliikenteen reittien ja vuorojen tulee olla kattavia ja palvella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyttäjiä. Aikatauluhakupalvelun tulee olla toimiva ja käyttäjäystävällinen. Aikatauluhakupalvelun tulee toimia myös mobiililaitteilla. 3. Alueen houkuttelevuus ja työllisyys 3.1 Osaamiskeskus vailla vertaansa Kaupunginosa täynnä osaamista Skinnarilan kampuksella opiskelee noin osaajaa, jotka suorittavat opintojensa aikana erilaisia harjoittelujaksoja, tekevät opinnäytetöitä, pro gradu tutkielmia sekä diplomitöitä. Opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat ovat vahvoja osaajia, joille opinnäyte-, tutkielma- ja diplomityöpaikkojen tarjoaminen on helppo keino sitouttaa valmistuvat nuoret osaksi Lappeenrantaa myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lappeenrannassa sijaitsevat korkeakoulut vetävät puoleensa vuosittain satoja uusia opiskelijoita eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä Lappeenrannassa sijaitsevat korkeakoulut ovat maakuntansa

6 [6] edustajia, mutta kummallakin koululla olisi potentiaalia nousta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuksi huippuyksiköksi. Kaupungin on tuettava Lappeenrannassa toimivien korkeakoulujen kehittymistä laajasti tunnustetuiksi huippuyksiköiksi. Nuoret valitsevat opiskelupaikkakuntansa pitkälti mielikuvien ja kuulopuheiden perusteella. Kun Lappeenrannan imagoa opiskelijaystävällisenä kaupunkina parannetaan, jokaisesta opiskelupaikasta tulee haluttu ja kilpailtu. Lappeenrannan opiskelupaikkojen arvostuksen noustessa kaupunkiin muuttaa entistä motivoituneempia opiskelijoita. Korkeakoulujen hyvä maine ja opiskelijoille viihtyisä asuinympäristö ovat yhdistelmänä korvaamaton. Lahjakkaat opiskelijat edistävät laadukasta, korkeakoulujen toimintaa tukevaa tutkimusta, ja toimivat Lappeenrannan tunnettuuden lisääjinä. Parhaassa tapauksessa synnytetään positiivinen kierre, joka parantaa niin alueen korkeakoulujen kuin Lappeenrannan mainetta parhaina paikkoina opiskella, elää ja asua. Kampusalue taloudellisena vaikuttajana Skinnarilan kampus on kaupungille taloudellisesti merkittävä kokonaisuus. Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto työllistävät yhteensä yli henkeä. Korkeakoulut maksoivat vuonna 2010 yli 50 miljoonaa euroa palkkoina. Lisäksi Skinnarilassa opiskelee yli opiskelijaa, joista iso osa tekee töitä opintojensa ohella. Henkilöstön ja opiskelijoiden tuloista heille käytettäväksi jäävä osuus on merkittävä osa lappeenrantalaista ostovoimaa, joka pitää kaupungin elinvoimaisena. Lappeenrannan kaupungin tulee huomioida kampusalueen merkitys ja osaaminen päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tuomaa lisä-arvoa kaupungille ei voi mitata yksinomaan rahassa. Kaupungin on tarjottava mielekkäitä lopputyö- ja harjoittelupaikkoja korkeakoulujen opiskelijoille sekä kannustettava paikallista elinkeinoelämää hyödyntämään tätä potentiaalia. Kaupungin tulee kaikessa elinkeinopolitiikassaan ottaa huomioon Skinnarilan kampusalueen erityisosaaminen. Parantamalla Lappeenrannan mainetta viihtyisänä opiskelukaupunkina voidaan alueelle houkutella tulevaisuuden huippuosaajia. 3.2 Houkuttelevuus asuinpaikkana Asuntotakuusta pidettävä kiinni Asuntotakuu tarkoittaa sitä, ettei asunnon saanti muodostu esteeksi opintojen aloittamiselle Lappeenrannassa. 67,4 % korkeakouluihin hakeutuvista tulee muualta kuin Etelä-Karjalasta. Asuntotakuu nostaa Lappeenrannan houkuttelevuutta juuri niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät ole alun perin Etelä-Karjalasta kotoisin. Asuntotakuulla houkutellaan uusia osaajia eri puolilta Suomea. Näiden tulevaisuuden osaajien saaminen Lappeenrantaan ja heidän vakiinnuttamisensa kaupunkiin turvaa Lappeenrannan elinvoiman tulevaisuudessa. Asuntotakuu tulee säilyttää, koska se on kaupungin ja yksittäisen opiskelijan etu.

7 [7] Menestyäkseen Lappeenrannan on oltava houkutteleva kaupunki Sen lisäksi, että Lappeenrannan on oltava houkutteleva kaupunki uusille asukkaille, tulee myös nykyisiä asukkaita kannustaa jäämään. Tällä hetkellä 65,7 % Lappeenrannassa korkeakoulutetuista lähtee joko töiden tai perheen perässä muualle asumaan. Jotta jokaiselle lappeenrantalaiselle voitaisiin turvata toimivat palvelut, on korkeakoulutetusta väestön osasta kyettävä pitämään kiinni. Lappeenrannasta on löydyttävä asianmukaisia työllistymismahdollisuuksia, toimivat liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut sekä tulevia lapsiperheitä houkuttelevat palvelut. Vahva talous on toimivien palveluiden perusedellytys Lappeenrannan kaupungin ottama velka on vain tulevaisuuteen siirrettyä verotusta. Se on edellisten ikäpolvien perintö tuleville lappeenrantalaisille. Koska velka pitää kuitenkin joskus maksaa, tarkoittaa tämä tulevaisuudessa joko korkeampaa vero-astetta tai pienemmillä resursseilla järjestettyjä julkisia palveluita. Velkainen kunta ei ole houkutteleva paikka elää, asua tai yrittää. Mikäli Lappeenranta ei saa houkuteltua alueelle toimeentulevia veronmaksajia, on uhkana itse itseään vahvistava taloudellinen syöksykierre. Jokaisen veronmaksajan poismuutto pahimmillaan kannustaa muitakin muuttamaan pois. Vain vahvalla taloudellisella pohjalla voidaan tuottaa ja turvata Suomen parhaat kunnalliset palvelut. Lappeenrannan kaupungin tulee kaikissa taloudellisissa ratkaisuissaan miettiä tulevaisuuden veronmaksajia. Asuntotakuulla on houkuteltava uusia osaajia maakuntaan jatkossakin. Liikuntaa ja kulttuuria pitää olla tarjolla myös nuorille aikuisille. Päiväkodeissa ja kouluissa pitää olla Suomen paras kasvatus ja koulutus. Kaupungin velkataakkaa on pienennettävä tuntuvasti, mutta hallitusti. 3.3 Yrittäjyys, yritykset ja työllisyys Korkeakoulutettujen korkea työllistyminen on kaupungille parasta Mitä useampi korkeakouluista valmistunut työllistyy Lappeenrantaan, sitä turvatumpi on kaupungin tulevaisuus. On siis kaupungin edun mukaista, että Skinnarilan kampuksen ja paikallisen elinkeinoelämän välille syntyy toimiva yhteys. Jotta korkeakouluista valmistuneet haluaisivat opintojensa jälkeen myös jäädä Lappeenrantaan, tulee heillä olla positiivisia kokemuksia Lappeenrannassa työskentelemisestä ja lappeenrantalaisista työllistäjistä. Kaupungin tulee tukea ja kannustaa yrityksiä työllistämään lappeenrantalaisia opiskelijoita kesäksi ja opintojen ohella. Myös erilaiset opinnäytetyöpaikat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lappeenrannan kaupungin tulee hyödyntää opiskelijoiden osaamista myös omassa toiminnassaan siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista.

8 [8] Lappeenrannan tulee olla houkutteleva paikkakunta kaikenkokoisille yrityksille Liikenneyhteyksien pitää olla kunnossa Lappeenrannasta muihin kaupunkeihin, niin Suomessa kuin ulkomaillekin. Toimivat tie-, lento- ja junaliikenneyhteydet sitovat Lappeenrannan ajallisesti lähelle kaikkia lähialueiden merkittäviä talousalueita. Onnistuneella kaavoituksella voidaan houkutella yrityksiä Lappeenrantaan. Jotta Lappeenranta olisi elinvoimainen kaupunki, on seudulla oltava monipuolista elinkeinotoimintaa ja liiketoimintaosaamista. Parhaimmassa tapauksessa eri alojen toimijat täydentävät ja tukevat toistensa toimintaa. Lappeenrannan tulisi tarjota matalan kynnyksen avoimia etätoimistoja ja toimitiloja aloitteleville yrityksille, yrittäjille ja etätyötä tekeville paikallisille osaajille. Vaikka työt saattavatkin vaihtaa kaupunkia, ei työntekijöiden välttämättä tarvitse. Näin Lappeenranta säilyy jatkossakin houkuttelevana ja työllistämiseen kannustavana kuntana. Kaupungin kannattaa osallistua innovaatioiden kaupallistamistalkoisiin Mitä useampi lappeenrantalaisten opiskelijoiden ideoista syntyvistä yrityksistä perustetaan Lappeenrantaan, sitä paremmat tulevaisuudennäkymät kaupungilla on. Vaikka opiskelijoiden yrittäjyysasenteet ovat kehittyneet myönteisesti viime vuosina, ei heidän asemansa aloittelevina yrittäjinä ole helppo. Kun opintotuki vielä jatkuu, ei starttirahaa ole käytännössä mahdollista saada, eikä nuorilla ole vielä riittäviä kontakteja siemenvaiheen rahoituksen saamiseen. Kaupungin tuleekin kerätä opiskelijayritysten alkuvaiheen pääomarahoituksesta kiinnostuneet tahot yhteen ja luoda alueellinen pääomasijoitusyhtiö. Kaupungin mukanaololla voidaan varmistaa, että yritykset jäävät Lappeenrantaan. Kaupungin mukanaolo on perusteltua myös siksi, että alkuvaiheen rahoituksen riskit eivät aina tee puhdasta velkarahoitusta kannattavaksi vaihtoehdoksi. Lappeenrannan sijoitusyhtiöllä voidaan varmistaa, etteivät innovaatiot jää kaupallistamatta eivätkä työpaikkojen arvoiset ajatukset karkaa muihin kaupunkeihin. Kaupungin tulee tukea ja kannustaa paikallisia yrityksiä opiskelijoiden työllistämiseen. Lappeenrannan kannattaa hyödyntää opiskelijoidensa osaamista myös omassa toiminnassaan. Toimivat liikenneyhteydet ja järkevä kaavoitus vahvistavat Lappeenrannan kuvaa yritysystävällisenä paikkakuntana. Matalan kynnyksen avoimet etätoimistot aloitteleville yrittäjille houkuttelevat startupeja yrittämään ja mahdollistavat etätyön tekemisen kotikaupungista käsin. Kaupungin on järkevää osallistua ja kannustaa muita tahoja paikallisten yritysten siemenvaiheen rahoitukseen.

9 [9] 4. Länsialueen palvelut ja infrastruktuuri 4.1 Asuminen ja alueen palvelut Opiskelijat ovat kotonaan Skinnarilassa Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan toimintojen muutettua Skinnarilaan on opiskelijaasumisen tarve LOASin tilastojen mukaan siirtynyt lähemmäksi korkeakoulujen muodostamaa yhteiskampusta. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön LOASin asuntokannasta osa sijaitsee kaupungin keskustan lähettyvillä, kaukana Skinnarilasta. Lappeenrannan asuntopalveluiden on tarvittaessa vaihdettava LOASin kanssa asuntokohteita, jotta opiskelijaasumisen painopiste saadaan siirtymään Skinnarilaan. Kaavoituspäätöksillä vauhtia länsialueen kasvuun Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat merkittäviä innovaatioiden ja sitä kautta uuden yritystoiminnan alkulähteitä. Skinnarilan Technopoliksen mahdolliset laajentumisideat tulee ottaa huomioon kaavoituspäätöksiä tehtäessä. Lappeenrannan länsialueelle on Skinnarilan yhteiskampuksen lisäksi rakentunut runsaasti omakotitaloja. Asukasmäärän kasvaessa tulee kaupungin tarjota yhä kattavampia palveluita länsialueen asukkaille. Omakotitaloalueiden kasvu tulee jatkossakin mahdollistaa kaavoituspäätöksillä, koska länsialue tarvitsee monipuolista asuntotarjontaa. Opiskelija-asumisen tarjonnan painopiste on siirrettävä Skinnarilaan. Kaavoituksen tulee tukea länsialueen kasvua ja lisätä alueen viihtyvyyttä. Länsialueelta tulee löytyä jatkossa monimuotoista asuntotarjontaa omakotitaloista yksiöihin. 4.2 Liikuntapalvelut alueella Liikunta on terveen elämän perusedellytys Ulkoliikuntapaikkoja on Lappeenrannan kaupungin alueella runsaasti. Niiden kunnossapidosta Skinnarilan ja Sammonlahden alueella tulee pitää huolta vähintäänkin samassa suhteessa muihin alueisiin nähden. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta liikunnalla on tutkitusti terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä vaikutuksia. Ulko- ja lähiliikuntapaikat ovat osa kaupungin maksutonta liikuntatarjontaa, ja siksi niistä on pidettävä kiinni erityisesti opiskelijoita lähellä olevilla alueilla. Kaupungin liikuntatilojen tulee olla opiskelijoiden saatavilla samoin perustein kuin muidenkin käyttäjien ja vuorojen tulee tavoittaa opiskelijat heidän vapaa-aikanaan. Kaupungin tulee nähdä ja huomioida opiskelijat potentiaalisena asiakaskuntana urheiluseurojen ja muiden käyttäjien rinnalla. SaLUT - Saimaan korkeakoululiikunta on aloittanut toimintansa Lappeenrannan korkeakoulujen opiskelijoiden hyväksi vuoden 2012 alussa. Kaupungin pitää osallistua opiskelijoiden aktivointiin tarjoamalla opiskelijoille liikuntatiloja ja opiskelijaetuja eri liikuntamuodoista sekä tukemalla Saimaan korkeakoululiikuntaa.

10 [10] Länsialueen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen on tärkeää. Kaupungin liikuntatilojen tulee olla opiskelijoiden saatavilla järkevinä aikoina ja järkevän hintaisina. Saimaan korkeakoululiikuntaa on tuettava jatkossakin. Kaupungin tarjoamiin liikuntapalveluihin selkeästi normaalihintaa edullisemmat opiskelijahinnat. 4.3 Tieverkko Teiden kunnossapitoa ja turvallisuutta on parannettava Skinnarilan yhteiskampuksen myötä myös kevyenliikenteen väylien käyttö on kasvanut merkittävästi. Lappeenrannan länsialueen kevyenliikenteen verkosto kaipaa panostusta turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen, koska kampusalueen autoliikenne on kasvanut. Kaupungin teettämien selvitysten mukaan alueella on useita vaarallisia risteyksiä. Ne tulee muuttaa turvallisemmiksi. Länsialueen kevyenliikenteen väylistä useilla ei ole omaa valaistusta vaan valaistus tulee hämäränä viereiseltä autotieltä. Teiden valaisemiseen tulee panostaa sekä liikenneturvallisuuden että yleisen turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Osana kevyenliikenteen väylien parantamista tulee rantaraitti Skinnarilan Tervahaudanpuistosta kaupungin satamaan rakentaa loppuun. Kuten todettu, ovat liikennemäärät Skinnarilan ja kaupungin keskustan välillä kasvaneet merkittävästi. Helsingintie on aamulla ja iltapäivällä hyvin ruuhkainen. Helsingintien ruuhkiin ratkaisuna on tehdä tie nelikaistaiseksi koko matkalta, kuten on jo suunniteltu. Vaarallisten risteysten turvallisuutta pitää parantaa lisäämällä valaistusta ja näkyvyyttä. Kevyenliikenteen väylien valaistusta pitää parantaa. Rantaraitti rakennettava loppuun. Helsingintie on tehtävä nelikaistaiseksi koko matkalta liikenteen sujuvoittamiseksi.

11 [11] LÄHTEET Fogelholm, Paronen, Miettinen Liikunta Hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja UKKinstituutti. Yliopistopaino, Helsinki. Lappeenrannan kaupunki, Saimaan AMK:n siirtyminen Skinnarilaan: Vaikutukset ja toimenpiteet joukkoliikenteen osalta Case Skinnarila. Raportti. Saimaan ammattikorkeakoulu, opintohallinto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, opintotoimisto Lappeenrannan kaupunki, Nuoriso- ja liikuntatoimi Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö, Ensisijaisten asuntokohteiden hakutilasto 2010 & 2011 Suomen puolustusvoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu, Maasotakoulun koulutuskeskus Tässä ohjelmassa mainitut tiedot kaupunkien joukkoliikenteestä on poimittu joko kaupungin tai sen joukkoliikennettä hoitavan liikennöitsijän Internet-sivuilta maaliskuussa 2012.

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2017-2018 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY JYY ja JAMKO haluavat olla mukana tekemässä Jyväskylästä Suomen parasta opiskelijakaupunkia. Jyväskylässä jokainen

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI 22.5.2014 AGENDA Keskeiset tulokset aihepiireittäin Osa 1: korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen Osa 2: Korkeakouluopiskelijoiden liikuntasuhde Huomioita prosessin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja kaavoitus. Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa

Asuntojen hinnat ja kaavoitus. Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa Asuntojen hinnat ja kaavoitus Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa 1. Asuntojen alueellisista hintaeroista 2 Ei ole outoa, että Suomessa on kalliita asuntoja Pääkaupunkiseudun (Helsinki,

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot