[2]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.5.2012 www.jokakymmenes.fi [2]"

Transkriptio

1 Kunnallispoliittinen tavoiteohjelma

2 [2] Sisällys 1. Johdanto Joukkoliikenne Liikenteen hinnoittelu ja liput Vuorot, reitit ja aikataulupalvelut Alueen houkuttelevuus ja työllisyys Osaamiskeskus vailla vertaansa Houkuttelevuus asuinpaikkana Yrittäjyys, yritykset ja työllisyys Länsialueen palvelut ja infrastruktuuri Asuminen ja alueen palvelut Liikuntapalvelut alueella Tieverkko LÄHTEET... 11

3 [3] 1. Johdanto Lappeenrannassa on noin korkeakouluopiskelijaa, jotka edustavat huomattavaa osaa kaupungin väestöstä. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelee noin perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella noin opiskelijaa. Tämän lisäksi Lappeenrannan Maasotakoulussa opiskelee noin 200 kadettia. Kolmen korkeakoulun yhteenlaskettu opiskelijamäärä kattaa yli 10 % kaupungin asukasmäärästä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta esittävät tässä kunnallispoliittisessa tavoiteohjelmassa konkreettisia tavoitteita ja keinoja, joiden avulla kaupunki voi tehdä opiskelijan elämää hyödyttäviä parannuksia. Tavoiteohjelmassa tuodaan esille niitä epäkohtia, jotka nähdään esteeksi kotikunnan vaihtamiseksi Lappeenrantaan ja kaupunkiin jäämiseksi opintojen päätyttyä. Kaikki tavoiteohjelmassa esitetyt parannukset hyödyttävät lappeenrantalaisia, kaupunkia sekä alueen elinkeinoelämää. Tavoitteet on jaettu kolmen pääotsakkeen alle; Joukkoliikenne, Alueen houkuttelevuus ja työllisyys, Länsialueen palvelut ja infrastruktuuri. 2. Joukkoliikenne 2.1 Liikenteen hinnoittelu ja liput Julkisen liikenteen tulee olla halvempaa kuin taksilla matkustamisen! Lappeenrannan paikallisliikenteessä tarjotaan tällä hetkellä kahta eri lippuvaihtoehtoa opiskelijahintaan: opiskelijan kaupunkikorttia ja 44 matkan sarjalippua. Kaupunkikortilla voi matkustaa rajattomasti 30 vuorokautta paikallisliikenteessä. Opiskelijan kaupunkikortin hinta on 43 euroa, mikä on 20 % normaalihintaista kaupunkikorttia edullisempi. 44 matkan sarjakortti maksaa opiskelijalle 51 euroa. Sarjakortti on käytettävä kolmen kuukauden sisällä sen ostamisesta. Sekä opiskelijan kaupunkikortti että 44 matkan sarjakortti ovat kertaostoksena liian kalliita opiskelijoille. Lappeenrannan paikallisliikenteen hinnoittelu on suuri ongelma korkeakouluopiskelijoille. Tällä hetkellä tarjolla olevat vaihtoehdot eivät palvele edes neljästi viikossa joukkoliikenteellä matkustavaa. Edestakainen matka Skinnarilan ja Lappeenrannan keskustan välillä maksaa seitsemän euroa, mikä on opintotuella elävälle opiskelijalle liikaa. Kaupungin on otettava aktiivinen rooli julkisen liikenteen hinnoittelun uudistamisessa. Joukkoliikenteen hinnoittelusta kertoo jotain se, että opiskelijalle on edullisinta tulla porukalla tilataksilla Skinnarilasta keskustaan. Matkustamisen oltava mahdollista ja järkevää jokaiselle opiskelijalle Opiskelijoille tulee tarjota edullisia vaihtoehtoja käyttää joukkoliikennettä. Julkisilla kulkuvälineillä liikkuville opiskelijoille tarvitaan esimerkiksi 20 matkan kortti, jonka voimassaoloaika on kuusi kuukautta tai vuoden. Nykyisten opiskelijahintaisten lipputuotteiden hinnat on saatava opintotukea vastaavalle tasolle. Muissa samankokoisissa kaupungeissa opiskelijahintaisen kuukausikortin hinta on jopa alle kolmanneksen Lappeenrannan hintatasosta. Tällaisia kaupunkeja ovat muun muassa Pori, Kuopio, Rovaniemi, Vaasa ja Seinäjoki.

4 [4] Opiskelijalippujen hintojen lasku todennäköisesti kasvattaisi matkustajamääriä, mikä entisestään sujuvoittaa liikennettä. Päivittäin Skinnarilan kampukselle kulkee henkilöä. Heistä noin 40 % käyttää henkilöautoa. Muualla kuin Skinnarilan kampuksen välittömässä läheisyydessä asuvat ovat potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä, joille kaupungin pitää pystyä tarjoamaan nykyistä järkevämpiä lipputuotteita. Vyöhykelipulla sujuvuutta paikallisliikenteeseen Lappeenrannan paikallisliikenteen kertalipuissa käytetään kilometrikohtaista veloitusta, jossa ei ole opiskelija-alennusta. Paikallisliikenteessä käytettävän kilometriveloituksen minimihinta on 3,20 euroa, ja linja-auton vaihtamiseen tulee hankkia erikseen vaihtolippu. Lappeenrannan paikallisliikenteessä tulee ottaa käyttöön vyöhykelippu. Kaupunki jaettaisiin vyöhykkeisiin, joiden sisällä kertalippujen hinnat olisivat kiinteät ja linja-auton vaihtaminen kesken matkan olisi mahdollista. Kertalippujen tulee olla voimassa vähintään tunnin, minkä aikana voi kulkea rajoittamattomasti. Vyöhykelipun hinnan tulee olla opintotuen tasoon suhteutettu, jolloin paikallisliikenne olisi houkutteleva vaihtoehto myös harvemmin julkisilla kulkuvälineillä liikkuville. Toimivat ja edulliset lippuvaihtoehdot todennäköisesti lisäävät paikallisliikenteen käyttöä. Kansainvälisille opiskelijoille on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus opiskelijahintaisiin lippuihin Kansainväliset opiskelijat eivät tällä hetkellä ole oikeutettuja opiskelija-alennukseen Lappeenrannan paikallisliikenteessä. Skinnarilan kampuksella on noin 900 kansainvälistä opiskelijaa. Näistä opiskelijoista suuri osa asuu kaukana kampusalueesta, jolloin he tarvitsevat päivittäin paikallisliikennettä. Joukkoliikenteen opiskelijahintaisten lippujen myyntiehtojen tulee mahdollistaa kansainvälisten opiskelijoiden matkustaminen opiskelijahinnoilla. Näin tehdään esimerkiksi Rovaniemellä. Kansainvälisille opiskelijoille tulee taata yhdenvertainen asema suomalaisten opiskelijoiden rinnalla paikallisliikenteen käyttäjinä. Kaikille lappeenrantalaisille opiskelijoille on tarjottava järkeviä ja edullisia lipputuotteita. Opiskelijoiden julkisen liikenteen lippuhinnat on suhteutettava opintotuen tasoon. Hintojen alentuminen ei välttämättä tarkoita lipputulojen pienenemistä, vaan matkojen lisääntyminen voi jopa kasvattaa lipputuloja. Kaupungissa on paljon potentiaalisia paikallisliikenteen käyttäjiä, jotka voidaan saada käyttämään paikallisliikennettä järkevillä ja edullisilla lipputuotteilla. Lappeenrannan kaupungin alueella on otettava käyttöön vyöhykelippu nykyisen kilometrihintaisen lipun tilalle. Kansainvälisillä opiskelijoilla on oltava mahdollisuus opiskelijahintaisiin lipputuotteisiin, mikäli heidän asuinpaikkansa on Lappeenranta. 2.2 Vuorot, reitit ja aikataulupalvelut Ammattikorkeakoulun muutto Skinnarilan kampukselle aiheuttaa painetta julkiseen liikenteeseen keskustan ja länsialueen välillä

5 [5] Saimaan ammattikorkeakoulu muutti Lappeenrannan toimintonsa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteiselle Skinnarilan kampukselle syksyllä Muuton myötä Skinnarilan kampuksen opiskelijamäärä kasvoi yli kahdellatuhannella. Valtaosa ammattikorkeakoulun opiskelijoista asuu edelleen Lappeenrannan keskustan alueella. Yksistään LOASilla asuvista opiskelijoista 27 % asuu keskustan suunnalla. Julkisen liikenteen reittien suunnittelussa tulee huomioida opiskelija-asuntojen, liikunta- ja vapaaajanpalveluiden sekä päivittäistavarakauppojen sijainti kaupungin keskustan ja Skinnarilan kampuksen välillä. Ruuhka-aikojen joukkoliikenteen sujuvuuteen tulee panostaa. Lisääntynyt matkustajamäärä on jo nyt aiheuttanut ruuhkautumista aamun ja iltapäivän vuoroihin. Pysyvä ratkaisu tähän ongelmaan on ruuhka-aikojen lisävuorojen vakiinnuttaminen kaikkein vilkkaimmin liikennöityihin aikoihin. Toimiva reittiopas sekä sujuva mobiilikäyttö ovat nykypäivää Lappeenrannan kaupungilla on käytössä oma Wilima-aikatauluhakupalvelu. Wilima ei palveluna vastaa nykyaikaista käsitystä joukkoliikenteen aikatauluhausta. Palvelun pitää pystyä yhdistelemään erilaisia reittejä, antamaan useampia vaihtoehtoja matkan kulkemiseen sekä tunnistaa reittivaihtoehdot osoitteen tai osoitteessa sijaitsevan palvelun, esimerkiksi oppilaitoksen perusteella. Mobiilikäyttö Wilima-palvelulla on lähes mahdotonta. Paperiset aikataulut eivät ole tätä päivää ja ne tuleekin korvata monipuolisesti käytettävällä sähköisellä järjestelmällä. Lappeenrannan kaupungin tulee siirtyä käyttämään jo valmiiksi hyvin toimivia ratkaisuja kuten Matkahuollon reittiopas, joka on vakiintunut käyttöön monissa muissa kaupungeissa. Aikatauluhakupalvelut tulee olla saatavilla suomeksi ja englanniksi. Ammattikorkeakoulun muuton myötä lisääntynyt julkisen liikenteen käyttäjämäärä keskustan ja Skinnarilan välillä tulee huomioida nykyistä laajemmin. Paikallisliikenteen reittien ja vuorojen tulee olla kattavia ja palvella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyttäjiä. Aikatauluhakupalvelun tulee olla toimiva ja käyttäjäystävällinen. Aikatauluhakupalvelun tulee toimia myös mobiililaitteilla. 3. Alueen houkuttelevuus ja työllisyys 3.1 Osaamiskeskus vailla vertaansa Kaupunginosa täynnä osaamista Skinnarilan kampuksella opiskelee noin osaajaa, jotka suorittavat opintojensa aikana erilaisia harjoittelujaksoja, tekevät opinnäytetöitä, pro gradu tutkielmia sekä diplomitöitä. Opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat ovat vahvoja osaajia, joille opinnäyte-, tutkielma- ja diplomityöpaikkojen tarjoaminen on helppo keino sitouttaa valmistuvat nuoret osaksi Lappeenrantaa myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lappeenrannassa sijaitsevat korkeakoulut vetävät puoleensa vuosittain satoja uusia opiskelijoita eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä Lappeenrannassa sijaitsevat korkeakoulut ovat maakuntansa

6 [6] edustajia, mutta kummallakin koululla olisi potentiaalia nousta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuksi huippuyksiköksi. Kaupungin on tuettava Lappeenrannassa toimivien korkeakoulujen kehittymistä laajasti tunnustetuiksi huippuyksiköiksi. Nuoret valitsevat opiskelupaikkakuntansa pitkälti mielikuvien ja kuulopuheiden perusteella. Kun Lappeenrannan imagoa opiskelijaystävällisenä kaupunkina parannetaan, jokaisesta opiskelupaikasta tulee haluttu ja kilpailtu. Lappeenrannan opiskelupaikkojen arvostuksen noustessa kaupunkiin muuttaa entistä motivoituneempia opiskelijoita. Korkeakoulujen hyvä maine ja opiskelijoille viihtyisä asuinympäristö ovat yhdistelmänä korvaamaton. Lahjakkaat opiskelijat edistävät laadukasta, korkeakoulujen toimintaa tukevaa tutkimusta, ja toimivat Lappeenrannan tunnettuuden lisääjinä. Parhaassa tapauksessa synnytetään positiivinen kierre, joka parantaa niin alueen korkeakoulujen kuin Lappeenrannan mainetta parhaina paikkoina opiskella, elää ja asua. Kampusalue taloudellisena vaikuttajana Skinnarilan kampus on kaupungille taloudellisesti merkittävä kokonaisuus. Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto työllistävät yhteensä yli henkeä. Korkeakoulut maksoivat vuonna 2010 yli 50 miljoonaa euroa palkkoina. Lisäksi Skinnarilassa opiskelee yli opiskelijaa, joista iso osa tekee töitä opintojensa ohella. Henkilöstön ja opiskelijoiden tuloista heille käytettäväksi jäävä osuus on merkittävä osa lappeenrantalaista ostovoimaa, joka pitää kaupungin elinvoimaisena. Lappeenrannan kaupungin tulee huomioida kampusalueen merkitys ja osaaminen päätöksenteossa jo valmisteluvaiheessa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tuomaa lisä-arvoa kaupungille ei voi mitata yksinomaan rahassa. Kaupungin on tarjottava mielekkäitä lopputyö- ja harjoittelupaikkoja korkeakoulujen opiskelijoille sekä kannustettava paikallista elinkeinoelämää hyödyntämään tätä potentiaalia. Kaupungin tulee kaikessa elinkeinopolitiikassaan ottaa huomioon Skinnarilan kampusalueen erityisosaaminen. Parantamalla Lappeenrannan mainetta viihtyisänä opiskelukaupunkina voidaan alueelle houkutella tulevaisuuden huippuosaajia. 3.2 Houkuttelevuus asuinpaikkana Asuntotakuusta pidettävä kiinni Asuntotakuu tarkoittaa sitä, ettei asunnon saanti muodostu esteeksi opintojen aloittamiselle Lappeenrannassa. 67,4 % korkeakouluihin hakeutuvista tulee muualta kuin Etelä-Karjalasta. Asuntotakuu nostaa Lappeenrannan houkuttelevuutta juuri niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka eivät ole alun perin Etelä-Karjalasta kotoisin. Asuntotakuulla houkutellaan uusia osaajia eri puolilta Suomea. Näiden tulevaisuuden osaajien saaminen Lappeenrantaan ja heidän vakiinnuttamisensa kaupunkiin turvaa Lappeenrannan elinvoiman tulevaisuudessa. Asuntotakuu tulee säilyttää, koska se on kaupungin ja yksittäisen opiskelijan etu.

7 [7] Menestyäkseen Lappeenrannan on oltava houkutteleva kaupunki Sen lisäksi, että Lappeenrannan on oltava houkutteleva kaupunki uusille asukkaille, tulee myös nykyisiä asukkaita kannustaa jäämään. Tällä hetkellä 65,7 % Lappeenrannassa korkeakoulutetuista lähtee joko töiden tai perheen perässä muualle asumaan. Jotta jokaiselle lappeenrantalaiselle voitaisiin turvata toimivat palvelut, on korkeakoulutetusta väestön osasta kyettävä pitämään kiinni. Lappeenrannasta on löydyttävä asianmukaisia työllistymismahdollisuuksia, toimivat liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut sekä tulevia lapsiperheitä houkuttelevat palvelut. Vahva talous on toimivien palveluiden perusedellytys Lappeenrannan kaupungin ottama velka on vain tulevaisuuteen siirrettyä verotusta. Se on edellisten ikäpolvien perintö tuleville lappeenrantalaisille. Koska velka pitää kuitenkin joskus maksaa, tarkoittaa tämä tulevaisuudessa joko korkeampaa vero-astetta tai pienemmillä resursseilla järjestettyjä julkisia palveluita. Velkainen kunta ei ole houkutteleva paikka elää, asua tai yrittää. Mikäli Lappeenranta ei saa houkuteltua alueelle toimeentulevia veronmaksajia, on uhkana itse itseään vahvistava taloudellinen syöksykierre. Jokaisen veronmaksajan poismuutto pahimmillaan kannustaa muitakin muuttamaan pois. Vain vahvalla taloudellisella pohjalla voidaan tuottaa ja turvata Suomen parhaat kunnalliset palvelut. Lappeenrannan kaupungin tulee kaikissa taloudellisissa ratkaisuissaan miettiä tulevaisuuden veronmaksajia. Asuntotakuulla on houkuteltava uusia osaajia maakuntaan jatkossakin. Liikuntaa ja kulttuuria pitää olla tarjolla myös nuorille aikuisille. Päiväkodeissa ja kouluissa pitää olla Suomen paras kasvatus ja koulutus. Kaupungin velkataakkaa on pienennettävä tuntuvasti, mutta hallitusti. 3.3 Yrittäjyys, yritykset ja työllisyys Korkeakoulutettujen korkea työllistyminen on kaupungille parasta Mitä useampi korkeakouluista valmistunut työllistyy Lappeenrantaan, sitä turvatumpi on kaupungin tulevaisuus. On siis kaupungin edun mukaista, että Skinnarilan kampuksen ja paikallisen elinkeinoelämän välille syntyy toimiva yhteys. Jotta korkeakouluista valmistuneet haluaisivat opintojensa jälkeen myös jäädä Lappeenrantaan, tulee heillä olla positiivisia kokemuksia Lappeenrannassa työskentelemisestä ja lappeenrantalaisista työllistäjistä. Kaupungin tulee tukea ja kannustaa yrityksiä työllistämään lappeenrantalaisia opiskelijoita kesäksi ja opintojen ohella. Myös erilaiset opinnäytetyöpaikat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lappeenrannan kaupungin tulee hyödyntää opiskelijoiden osaamista myös omassa toiminnassaan siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista.

8 [8] Lappeenrannan tulee olla houkutteleva paikkakunta kaikenkokoisille yrityksille Liikenneyhteyksien pitää olla kunnossa Lappeenrannasta muihin kaupunkeihin, niin Suomessa kuin ulkomaillekin. Toimivat tie-, lento- ja junaliikenneyhteydet sitovat Lappeenrannan ajallisesti lähelle kaikkia lähialueiden merkittäviä talousalueita. Onnistuneella kaavoituksella voidaan houkutella yrityksiä Lappeenrantaan. Jotta Lappeenranta olisi elinvoimainen kaupunki, on seudulla oltava monipuolista elinkeinotoimintaa ja liiketoimintaosaamista. Parhaimmassa tapauksessa eri alojen toimijat täydentävät ja tukevat toistensa toimintaa. Lappeenrannan tulisi tarjota matalan kynnyksen avoimia etätoimistoja ja toimitiloja aloitteleville yrityksille, yrittäjille ja etätyötä tekeville paikallisille osaajille. Vaikka työt saattavatkin vaihtaa kaupunkia, ei työntekijöiden välttämättä tarvitse. Näin Lappeenranta säilyy jatkossakin houkuttelevana ja työllistämiseen kannustavana kuntana. Kaupungin kannattaa osallistua innovaatioiden kaupallistamistalkoisiin Mitä useampi lappeenrantalaisten opiskelijoiden ideoista syntyvistä yrityksistä perustetaan Lappeenrantaan, sitä paremmat tulevaisuudennäkymät kaupungilla on. Vaikka opiskelijoiden yrittäjyysasenteet ovat kehittyneet myönteisesti viime vuosina, ei heidän asemansa aloittelevina yrittäjinä ole helppo. Kun opintotuki vielä jatkuu, ei starttirahaa ole käytännössä mahdollista saada, eikä nuorilla ole vielä riittäviä kontakteja siemenvaiheen rahoituksen saamiseen. Kaupungin tuleekin kerätä opiskelijayritysten alkuvaiheen pääomarahoituksesta kiinnostuneet tahot yhteen ja luoda alueellinen pääomasijoitusyhtiö. Kaupungin mukanaololla voidaan varmistaa, että yritykset jäävät Lappeenrantaan. Kaupungin mukanaolo on perusteltua myös siksi, että alkuvaiheen rahoituksen riskit eivät aina tee puhdasta velkarahoitusta kannattavaksi vaihtoehdoksi. Lappeenrannan sijoitusyhtiöllä voidaan varmistaa, etteivät innovaatiot jää kaupallistamatta eivätkä työpaikkojen arvoiset ajatukset karkaa muihin kaupunkeihin. Kaupungin tulee tukea ja kannustaa paikallisia yrityksiä opiskelijoiden työllistämiseen. Lappeenrannan kannattaa hyödyntää opiskelijoidensa osaamista myös omassa toiminnassaan. Toimivat liikenneyhteydet ja järkevä kaavoitus vahvistavat Lappeenrannan kuvaa yritysystävällisenä paikkakuntana. Matalan kynnyksen avoimet etätoimistot aloitteleville yrittäjille houkuttelevat startupeja yrittämään ja mahdollistavat etätyön tekemisen kotikaupungista käsin. Kaupungin on järkevää osallistua ja kannustaa muita tahoja paikallisten yritysten siemenvaiheen rahoitukseen.

9 [9] 4. Länsialueen palvelut ja infrastruktuuri 4.1 Asuminen ja alueen palvelut Opiskelijat ovat kotonaan Skinnarilassa Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan toimintojen muutettua Skinnarilaan on opiskelijaasumisen tarve LOASin tilastojen mukaan siirtynyt lähemmäksi korkeakoulujen muodostamaa yhteiskampusta. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön LOASin asuntokannasta osa sijaitsee kaupungin keskustan lähettyvillä, kaukana Skinnarilasta. Lappeenrannan asuntopalveluiden on tarvittaessa vaihdettava LOASin kanssa asuntokohteita, jotta opiskelijaasumisen painopiste saadaan siirtymään Skinnarilaan. Kaavoituspäätöksillä vauhtia länsialueen kasvuun Yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat merkittäviä innovaatioiden ja sitä kautta uuden yritystoiminnan alkulähteitä. Skinnarilan Technopoliksen mahdolliset laajentumisideat tulee ottaa huomioon kaavoituspäätöksiä tehtäessä. Lappeenrannan länsialueelle on Skinnarilan yhteiskampuksen lisäksi rakentunut runsaasti omakotitaloja. Asukasmäärän kasvaessa tulee kaupungin tarjota yhä kattavampia palveluita länsialueen asukkaille. Omakotitaloalueiden kasvu tulee jatkossakin mahdollistaa kaavoituspäätöksillä, koska länsialue tarvitsee monipuolista asuntotarjontaa. Opiskelija-asumisen tarjonnan painopiste on siirrettävä Skinnarilaan. Kaavoituksen tulee tukea länsialueen kasvua ja lisätä alueen viihtyvyyttä. Länsialueelta tulee löytyä jatkossa monimuotoista asuntotarjontaa omakotitaloista yksiöihin. 4.2 Liikuntapalvelut alueella Liikunta on terveen elämän perusedellytys Ulkoliikuntapaikkoja on Lappeenrannan kaupungin alueella runsaasti. Niiden kunnossapidosta Skinnarilan ja Sammonlahden alueella tulee pitää huolta vähintäänkin samassa suhteessa muihin alueisiin nähden. Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta liikunnalla on tutkitusti terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä vaikutuksia. Ulko- ja lähiliikuntapaikat ovat osa kaupungin maksutonta liikuntatarjontaa, ja siksi niistä on pidettävä kiinni erityisesti opiskelijoita lähellä olevilla alueilla. Kaupungin liikuntatilojen tulee olla opiskelijoiden saatavilla samoin perustein kuin muidenkin käyttäjien ja vuorojen tulee tavoittaa opiskelijat heidän vapaa-aikanaan. Kaupungin tulee nähdä ja huomioida opiskelijat potentiaalisena asiakaskuntana urheiluseurojen ja muiden käyttäjien rinnalla. SaLUT - Saimaan korkeakoululiikunta on aloittanut toimintansa Lappeenrannan korkeakoulujen opiskelijoiden hyväksi vuoden 2012 alussa. Kaupungin pitää osallistua opiskelijoiden aktivointiin tarjoamalla opiskelijoille liikuntatiloja ja opiskelijaetuja eri liikuntamuodoista sekä tukemalla Saimaan korkeakoululiikuntaa.

10 [10] Länsialueen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen on tärkeää. Kaupungin liikuntatilojen tulee olla opiskelijoiden saatavilla järkevinä aikoina ja järkevän hintaisina. Saimaan korkeakoululiikuntaa on tuettava jatkossakin. Kaupungin tarjoamiin liikuntapalveluihin selkeästi normaalihintaa edullisemmat opiskelijahinnat. 4.3 Tieverkko Teiden kunnossapitoa ja turvallisuutta on parannettava Skinnarilan yhteiskampuksen myötä myös kevyenliikenteen väylien käyttö on kasvanut merkittävästi. Lappeenrannan länsialueen kevyenliikenteen verkosto kaipaa panostusta turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen, koska kampusalueen autoliikenne on kasvanut. Kaupungin teettämien selvitysten mukaan alueella on useita vaarallisia risteyksiä. Ne tulee muuttaa turvallisemmiksi. Länsialueen kevyenliikenteen väylistä useilla ei ole omaa valaistusta vaan valaistus tulee hämäränä viereiseltä autotieltä. Teiden valaisemiseen tulee panostaa sekä liikenneturvallisuuden että yleisen turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Osana kevyenliikenteen väylien parantamista tulee rantaraitti Skinnarilan Tervahaudanpuistosta kaupungin satamaan rakentaa loppuun. Kuten todettu, ovat liikennemäärät Skinnarilan ja kaupungin keskustan välillä kasvaneet merkittävästi. Helsingintie on aamulla ja iltapäivällä hyvin ruuhkainen. Helsingintien ruuhkiin ratkaisuna on tehdä tie nelikaistaiseksi koko matkalta, kuten on jo suunniteltu. Vaarallisten risteysten turvallisuutta pitää parantaa lisäämällä valaistusta ja näkyvyyttä. Kevyenliikenteen väylien valaistusta pitää parantaa. Rantaraitti rakennettava loppuun. Helsingintie on tehtävä nelikaistaiseksi koko matkalta liikenteen sujuvoittamiseksi.

11 [11] LÄHTEET Fogelholm, Paronen, Miettinen Liikunta Hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö ja UKKinstituutti. Yliopistopaino, Helsinki. Lappeenrannan kaupunki, Saimaan AMK:n siirtyminen Skinnarilaan: Vaikutukset ja toimenpiteet joukkoliikenteen osalta Case Skinnarila. Raportti. Saimaan ammattikorkeakoulu, opintohallinto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, opintotoimisto Lappeenrannan kaupunki, Nuoriso- ja liikuntatoimi Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö, Ensisijaisten asuntokohteiden hakutilasto 2010 & 2011 Suomen puolustusvoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu, Maasotakoulun koulutuskeskus Tässä ohjelmassa mainitut tiedot kaupunkien joukkoliikenteestä on poimittu joko kaupungin tai sen joukkoliikennettä hoitavan liikennöitsijän Internet-sivuilta maaliskuussa 2012.

Tavoiteohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Joukkoliikenne, Opiskeluterveydenhuolto, Opiskelijat kaupunkilaisina.

Tavoiteohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Joukkoliikenne, Opiskeluterveydenhuolto, Opiskelijat kaupunkilaisina. Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Joukkoliikenne... 3 2.1 Hinnoittelu ja liput... 3 2.2 Vuorot ja reitit... 5 3. Opiskeluterveydenhuolto... 5 3.1 Opiskelijoiden terveydenhuolto Imatralla nyt... 5 3.2 Ylioppilaiden

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset NYKYINEN SUUNTA Joukkoliikenteen uudet mobiilipalvelut helpottavat matkustamista Luonto ja virkistysreitit ovat suosittuja liikkumispaikkoja Auto on kätevin tapa liikkua. Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteelläkin

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma Taustaa Lappeenrannan paikallisliikenteen järjestämisvastuu siirtyy 1.5.2014 Lappeenrannan kaupungille, joka ostaa kilpailutetun sopimuksen perusteella

Lisätiedot

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena johtaja Tatu Rauhamäki Työllisyys Hyvinvoinnin lisäämiseksi parasta politiikkaa on yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

MaaS-palveluiden houkuttelevuus

MaaS-palveluiden houkuttelevuus MaaS-palveluiden houkuttelevuus Kyselytutkimuksen tulokset Helsingin Seudun Liikenteen toimialueella DI-työn tiivistelmä, syyskuu 2017 Hanna Ratilainen 1 Työn tavoitteet Listata MaaS-pakettien ominaisuuksia,

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY

OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA JYY OPISKELIJA JKL KUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2017-2018 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY JYY ja JAMKO haluavat olla mukana tekemässä Jyväskylästä Suomen parasta opiskelijakaupunkia. Jyväskylässä jokainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010 Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.3.2010 Väestörakenteen historia 1970 luku maatalouden alasajo Teollisuutta taajamiin Teollisuus väheni Muutto suuriin kaupunkeihin Tietoyhteiskunta Muutto

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät 21.9.2017 Lappeenrannan joukkoliikenne Lappeenrannan kaupunki toimivaltainen viranomainen Kaakkois-Suomen ely-keskus Imatran

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI 22.5.2014 AGENDA Keskeiset tulokset aihepiireittäin Osa 1: korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen Osa 2: Korkeakouluopiskelijoiden liikuntasuhde Huomioita prosessin

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 Inhimillisyyttä ja turvaa Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 TAUSTATIEDOT Kysely toteutettiin Webropolkyselynä 4 viikon aikana päättyen 1.12.2014. Vastauksia saatiin 445 kpl (vuonna 2013 vastauksia oli

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä MENNÄÄN BUSSILLA Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä Tapahtuman logo Kansainvälinen autoton päivä Tapahtuma on ajoitettu kansainväliseen autottomaan päivään. Kansainvälistä autotonta päivää vietetään

Lisätiedot

GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna

GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna 1 GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna Ossi Kotavaara, (Virpi Keränen) ja Jarmo Rusanen Liikuntakaavoitus suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Lappeenrannassa

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Lappeenrannassa Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Lappeenrannassa PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere 24 2 Pyöräilyn potentiaali

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Asikkalan kunnan strategiakysely Ohjausryhmä II

Asikkalan kunnan strategiakysely Ohjausryhmä II Asikkalan kunnan strategiakysely 6.11.2017 Ohjausryhmä II Taustatiedot Vastaajia yhteensä 563 (joista paperisia 54) Vastaajien rooli: Kuntalainen 66,79 % Kunnan henkilöstöön kuuluva 15,99 % Yrittäjä 6,22

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot