Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut)"

Transkriptio

1 Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut) Nimellisarvoja Nimellisjännite U N Nimelliskapasiteetti C N = C 10 ; C 20 Nimellinen purkausvirta I N = I 10 ; I 20 Loppujännite U f Nimellislämpötila T N : 2V x kennojen lukumäärä. : 10h, 20h purkaus (katso kennojen tyyppikilvestä ja näiden ohjeiden teknisistä tiedoista) : C N / 10 h; C N / 20 h : ks. tekniset tiedot näistä ohjelsta. : 20 C; 25 C Akkutyyppi: Kennojen/ryhmaakkujen lukumaara: Asentanut ja Ce-merkannut: GNB Industrial Power tilausnro: Pvm: Käyttöönottanut: Pvm: Turvamääräykset: Pvm: Noudata näitä käyttöohjeita ja kiinnitä ne akun lähelle. Akkua saavat käsitellä vain asiantuntevat henkilöt. Älä tupakoi. Älä käytä avotulta tai kipinöiviä työmenetelmiä akun läheisyydessä. Räjähdys- ja tulipalovaara. Käytä akkujen huoltotöissä suojalaseja ja -vaatteita. Noudata työturvallisuusmääräyksiä sekä EN ja EN standardien määräyksiä. Huuhtele iholle tai silmiin räiskynyt akkuhappo välittömästi runsaalla, puhtaalla vedellä. Ota tämän jälkeen yhteys lääkäriin. Huuhtele hapon tahrimat vaatteet heti vedellä. Huomio! Räjähdys- ja tulipalovaara, vältä oikosulkuja. Ei saa purkaa, kuumentaa yli 60-celsiusasteiseksi eikä hävittää polttamalla. Vältä sähköstaattisia varauksia ja purkauksia/kipinöitä. Akkuhappo on voimakkaasti syövyttävää. Normaalissa työskentelyssä et joudu kosketuksiin akkuhapon kanssa. Jos kennon/ryhmäakun kotelo on vaurioitunut, älä koske akkuhappoon, koska se on syövyttävää. Kennot ovat hyvin raskaita! Varmista että ne on asennettu tukevasti! Käytä aina tarkoitukseen sopivia kuljetusmenetelmiä. Kennot/ryhmäakut vaurioituvat herkästi, joten käsittele niitä varovasti. Älä nosta tai vedä ryhmäakkuja/kennoja akkunavoista. Huomio! Akun metalliosat ovat aina jännitteellisiä. Älä aseta akun päälle esineitä tai työkaluja Pidä lapset poissa akkujen läheltä. Takuu ei ole voimassa, jos käyttö- ja asennusohjeita ei noudateta tai jos korjauksessa käytetään muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tai akun valmistajan suosittelemia varaosia tai korjaukset tehdään ilman lupaa tai akkuhapossa käytetään lisäaineita. Pb Käytetyt akut on kerättävä ja kierrätettävä erillään normaalista kotitalousjätteestä (EWC ). Käytettyjen akkujen käsittelystä on säädetty EU:n akkudirektiivissä (2006/66/EY) ja niiden kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissä. Kysy käytettyjen akkujen keruu- ja kierrätysohjeet jälleenmyyjältä tai ota yhteys valtuutettuun paikalliseen jätteidenkäsittelylaitokseen. AGM-Type 10-32x0.425 G-M5 F-M5 F-M6 M-M6 M-M8 F-M8 Marathon L/XL Nm 6 Nm 8 Nm 20 Nm Marathon M/M-FT 6 Nm Nm 6 Nm Sprinter P/XP/FT Nm 6 Nm 8 Nm -- Sprinter S Nm Powerfit S Nm max 3. Nm 5 Nm Gel-Type G-M5 F-M5 F-M6 G-M6 A F-M8 F-M10 A Nm Nm 8 Nm Nm A Nm Nm 8 Nm A 600 kennot Nm -- A 600 akut Nm -- A Nm 11 Nm A400FT/PowerCycle M-M Nm Kaikkiin momentteihin sovelletaan ± 1 Nm toleranssia Taul. 1: Kiristysmomentit Suljettuihin paikallisakkuihin ei lisätä vettä. Paineventtiilejä ei voi avata vahingoittamatta niitä. 1. Käyttöönotto Ota akku käyttöön mahdollisimman pian vastaanotettuasi sen. Muussa tapauksessa noudata kohdassa 6 olevia ohjeita. Tarkista kaikki kennot/akut vaurioiden varalta, varmista oikea napaisuus ja kaapeleiden kiinnitys. Taulukosta 1 löydät liitosten kiristysmomentit. Ennen asennusta kaapeleiden päihin on asennettava suojat (napasuojat). Eristysvastus: Uudet akut: >1M Käytetyt akut: >100 /V Yhdistä akku varaajaan. Varaajan ja kuorman pitää olla poiskytkettynä. Tarkista, että napaisuus on oikea (positiivinen positiiviseen, negatiivinen negatiiviseen). Kytke varaaja päälle ja aloita varaus kohdan 2.2. mukaan. 2. Käyttö Paikallisakkujen asennuksesta ja käytöstä on ohjeet normissa EN Akut on asennettava siten ettei yksikköjen välinen lämpötilaero ylitä 3 Celsiusta (Kelvin). 2.1 Purkaus Purkausta ei saa jatkaa alle purkausajalle ilmoitetun alimman loppujännitteen. Syväpurkauksista on sovittava valmistajan kanssa. Varaa akusto välittömästi purkamisen jälkeen. 2.2 Varaus Kaikki varaukset on suoritettava IU-varauskäyrän mukaan raja-arvot: I-vakio: ± 2%; U-vakio: ± 1%. Riippuen varaajasta, sen määritelmistä ja ominaisuuksista, tehollinen vaihtovirta (RMS) voi nostaa akun lämpötilaa ja lyhentää sen elinikää (kts. kohta 2.5). Riippuen asennuksesta, varaus pitaa suorittaa (standardin SFS-EN mukaisesti) mukaisesti: a.) Valmiusvaraus (Standby Parallel operation) Kuorma, akku ja varaaja ovat jatkuvasti kytkettyinä (jatkuva tehonsyöttö ilman keskeytyksiä). Varausjännite on käyttöjännite. Valmiusvarauksessa varaaja pystyy syöttämään kaiken kuomitus- ja varausvirran. Akku syöttää virtaa vain, kun varaaja ei pysty. Ulosottonavoista mitattava varausjännite pitää säätää taulukon 2 mukaan.

2 Varausaikaa voidaan lyhentää pikavarauksella taulukon 3 mukaan, maks. 72 tuntia, jonka jälkeen paluu kestovarausjännitteseen taulukon 2 mukaan. b.) Puskurivaraus (Buffer operation) Kestovaraus- Nimellisjännite lämpöt. [V/kenno] [ C] Marathon L/XL Marathon M/M-FT Sprinter P/XP/FT Sprinter S Powerfit S A 400/FT PowerCycle A A A Taul. 2: Kestovarausjännite Pikavaraus- Nimellisjännite lämpöt. [V/kenno] [ C] Marathon L/LX Marathon M/M-FT Sprinter P/XP/FT Sprinter S Powerfit S A 400/FT PowerCycle A A A Taul. 3: Pikavarausjännite Puskurivarauksessa varaaja ei pysty tuottamaan maksimikuormitusvirtaa koko aikaa, vaan kuormitusvirta ylittää tilapäisesti varaajan nimellisvirran. Tämän jakson aikana akku syöttää virtaa. Tästä johtuen akkua ei varata koko ajan. Kuormasta riippuen varausjännite pitää säätää taulukon 4 mukaiseen arvoon. Tämä on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaan. d.) Battery operation Akku vastaa yksin kuormasta. Varausprosessi riippuu käyttökohteesta ja se on suoritettava akkuvalmistajan suositusten mukaan. 2.3 Ylläpitovaraus (kestovaraus) Käytettävien laitteistojen on oltava normin DIN mukaisia. Ne on säädettävä niin, että kennojännitteen keskiarvo on taulukon 2 mukainen. 2.4 Tasoitusvaraus Koska sallitut kuormitusjännitteet on mahdollista ylittää, on suoritettava tarvittavat toimenpiteet, mm. kuorma on kytkettävä irti. Tasoitusvarausta tarvitaan syväpurkausten tai epätäydellisten varausten jälkeen. Varaus suoritetaan jännitteellä 2.40 V/kenno (A500: 2.45V/kenno), maks. 48 tuntia, varausvirtaa ei ole rajoitettu. Kennojen/ akkujen lämpötila ei saa koskaan ylittää 45 C. Jos näin käy lopeta varaus tai palaa kestovaraukseen, jotta lämpötila voi laskea. 2.5 Tehollinen vaihtovirtakomponentti Kun varataan <2.4 V/kenno kohdan 2.2 mukaan, tehollisen vaihtovirran (RMS) arvo voi ajoittain olla 10 A / 100 Ah C 10. Täydessä varaustilassa kestovarauksen tai valmiusvarauksen aikana ei tehollisen vaihto- virtakomponentin arvo saa ylittää 5 A / 100 Ah C Varausvirrat Varausvirtoja ei ole rajoitettu sellaisissa jatkuvissa valmius- tai puskurivarauksissa, joissa uudelleenvarausvaihetta ei ole määrätty. Varausvirran pitäisi pysyä taulukossa 6 annettujen arvojen sisällä (ohjearvot). Syklisessä käytössä maksimivirrat ovat taulukon 5 mukaiset eikä niitä saa ylittää. Marathon L/XL Marathon M/M-FT Sprinter P/XP/FT Sprinter S Powerfit S300 A 400/FT PowerCycle A 500 A 600 A 700 Varausvirta Taul. 5: Varausvirrat 2.7 Lämpötila Lyijyakkujen suositeltava käyttölämpötila on 10 C - 30 C (paras: nimellislämpötila ± 5 C). Korkeammat lämpötilat lyhentävät merkittävästi käyttöikää. Alemmat lämpötilat pienentävät saatavaa kapasiteettia. Korkein sallittu lämpötila on 55 C ja käytössä ei saisi ylittyä 45 C. Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu nimellislämpötiloissa 20 C tai 25 C. 2.8 Varausjännitteen säätö lämpötilan mukaan Lämpötilakompensaatio tehdään kuvien 1-5 mukaan. Varausjännitettä ei tarvitse säätää taulukon 8 mukaisissa lämpötiloissa. Ei säätöä näiden arvojen sisällä A 400/FT PowerCycle A 500 A 600 A 700 Taul. 6: Lämpötilat, joissa ei tarvita lämpötilakompensaatiota. Puskurivaraus- Nimellisjännite lämpöt. [V/kenno] [ C] Marathon L/XL Marathon M/M-FT Sprinter P/XP/FT Sprinter S Powerfit S A 400/FT PowerCycle A A A Taul. 4: Puskurivarausjännite c.) Off line varaus (Switch mode operation) Varattaessa akku ei ole kytketty kuormaan. Varausjännite asetetaan taul. 3 mukaan ( maks. arvot) ja varausprosessia on seurattava. Jos varausvirta alenee alle 1,5Ah/100Ah C 10 toiminto kytkee kestovarauksen kohdan 2.3 mukaisesti tai jos jännite saavuttaa taulukon 3 mukaiset arvot. Jännite [V/kenno] Nimellisarvo Maksimiarvo Kestovaraus Lämpötila [C ] Kaavio. 1: Marathon L/XL ja Powerfit S; Varausjännite riippuen lämpötilasta 2

3 Maks 2.40 V/kenno maks. 48 h V/kenno Kestovaraus V/kenno Pika-/ tasoitusvaraus maks. 48 h Kestovaraus Lämpötila [C] Kuva 2: Marathon M/M-FT, Sprinter P/XP/FT, Sprinter S; Varausjännite riippuen lämpötilasta Lämpötila [ºC] Kuva 3: A 400/FT, A600. A700, PowerCycle: Varausjännite riippuen lämpötilasta Maks. 2,45 V/kenno maks. 48 h 2.40 V/kenno Pika/tasoitusvaraus maks. 48 h 2.25 Kestovaraus Lämpötila [C] Kuva 4: A 500; Varausjännite riippuen lämpötilasta 2.9 Elektrolyytti Elektrolyytti on laimennettua rikkihappoa, joka on AGM-tuotteissa imeytetty lasikuitumattoon ja Sonnenschein-tuotteissa geeliin. 3. Akun huolto ja tarkistukset Akku tulisi aina pitää puhtaana ja kuivana, jotta vältytään vuotovirroilta. Akun puhdistus Cleaning of batteries pitää suorittaa seuraavan ohjeistuksen mukaisesti. Julkaisu on ZVEI (German Electrical and electronic Manufacturer association, Working Group Industrial Batteries. Akun muoviosat, erityisesti kotelo on pestävä puhtaalla vedellä ilman liuottimia Ainakin joka 6:s kuukausi mittaus ja kirjaus: Akuston jännite Useiden kennojen/akkujen jännite Useiden kennojen/akkujen pintalämpötila Akkutilan lämpötila Vuosittainen mittaus ja kirjaus: Akuston jännite Kaikkien kennojen/akkujen jännite Kaikkien kennojen/akkujen pintalämpötila Akkutilan lämpötila Eristysvastus DIN osa1:n mukaan Jos kennon tai akun jännite eroaa kestovarausjännitteen keskiarvosta yli taulukossa 7 annettujen arvojen tai jos kennojen tai akkujen pintalämpötilaero on yli 5 C, ota yhteyttä huoltoon. 2V 4V 6V 8V 12V Marathon L +0.2/ / /-0.24 Marathon XL / /-0.24 Marathon M/M-FT / /-0.24 Sprinter P/XP/FT / /-0.24 Sprinter S / /-0.24 Powerfit S / /-0.24 A 400/FT / /-0.24 PowerCycle /-0.24 A / / / / /-0.24 A / / /-0.24 A / / Taul. 9: Jännitemittauksen kriteerit Mikäli akun jännitteet eroavat taulukon 2 arvoista niin ne pitää korjata taulukon 2 mukaisiksi ja huomioida kennojen lukumäärä. Vuosittainen silmämääräinen tarkistus: Liitännät ja niiden kireys Akuston asennus ja ympäristö Ilmanvaihto Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Marathon L/XL 2.27 Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) Marathon M/M-FT 2.27 Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) Sprinter P/XP/FT 2.27 Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) Sprinter S 2.27 Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) Powerfit S Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) A 400/FT 2.27 Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) PowerCycle 2.30 Vpc 72 h 2.45 Vpc 16 h (maks. 48h) 2.30 Vpc 8h A Vpc 72 h 2.45 Vpc 16 h (maks. 48h) 2.30 Vpc 8h A Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) A Vpc 72 h 2.40 Vpc 16 h (maks. 48h) Taul. 8: Kapasiteettikokeen valmistelu Vpc=V/kenno Jännitearvot viittaavat nimellislämpötilaan. Mikäli lämpötila on jokin muu niin sovellamme taulukon 2.8 arvoja. 3

4 4. Testit Testit on suoritettava normien IEC Ota huomioon myös erikoisohjeet kuten DIN VDE 0107 ja EN Kapasiteettikoe Akun varauksen varmistamiseksi voidaan käyttää IU-varauskäyrää taulukon 8 mukaan akkumallista riippuen. Varausvirran on oltava välillä 10A /100Ah - 35A/ 100Ah C Vikatilanteet Jos akussa tai varaajassa ilmenee vika, kutsu huolto heti paikalle. Osassa 3 kuvattu mittaustieto helpottaa vian löytymistä. Huoltosopimus nopeuttaa asiaa. 6. Varastointi Suorita virkistyslataus viimeistään joutokäyntijännitteen laskiessa seuraaviin ohjearvoihin: - Geeli: V/kenno ja vastaavasti 4.15 V (4V-akku), V (6V-akku), 8.3 V (8 V-akku), V (10V-akku), V (12V-akku) - AGM: V/kenno vastaavasti V (6Vakku), V (12V-akku). Mikäli akut tai kennot poistetaan käytöstä tulee se säilyttää täyteen varattuna kuivassa ja viileässa paikasssa, jonka lämpötila ei laske alle 0 C:een. Vahingoittumisen välttämiseksi käytä akun varaukseen esim. seuraavia menetelmiä: 1. Vuosittainen tasoitusvaraus kohdan 2.4 mukaan. A400, A500, A600 ja A700 -geeliakkuja voidaan varastoida varaamatta korkeintaan 24 kuukautta maks. 20 C:ssa. 2. Kestovaraus kohdan 2.3 mukaan. 7. Kuljetus Kennot ja akut on kuljetettava pystyasennossa. Vahingoittumattomat kennot/akut eivät ole VAK tai RID- määräysten alaisia vaarallisia aineita maantie- tai rautatie kuljetuksissa. Akut on suojattava oikosuluilta, sekä estettävä niiden liukuminen, kaatuminen tai vahingoittuminen. Kennot/akut voidaan pakata kerroksittain kuormalavoihin (VAK ja RID, erityislupa 598). Lavoja ei saa pinota. Pakkausten ulkopuolella ei saa olla happoa. Jos akkukotelot ovat vahingoittuneet tai vuotavat, on niitä käsiteltävä ja kuljetettava vaarallisena aineena luokan 8, UN 2794 määräysten mukaisesti. Lentokuljetuksessa laitteisiin kuuluvat akut on irrotettava navoistaan, ja akkunavat on suojattava oikosuluilta. Näillä turvatoimilla vältetään esim. tulipalon vaara. 8. Keskitetty kaasunpoisto Akkutilojen ja kaappien ilmanvaihto on järjestettävä aina normin EN mukaisesti. Akkutilassa ei ole rajähdysvaaraa, kun luonnollinen tai koneellinen ilmanvaihto pitää vedyn määrän ilmassa alle 4%:ssa. Tässä standardissa määritellään myös turvaetäisyydet kipinöiviin kohteisiin. Laitteiden valmistaja voi käyttää keskitettyä kaasunpoistoa kaasun poistamiseen. Sen tarkoitus on vähentää turvaetäisyyttä mahdollisiin kipinöiviin kohteisiin. Vaikka vapautuva kaasu johdetaankin akkutilan ulkopuolelle, vetya (H2) diffusoituu myos akkukotelon ja kaasunpoistoputkien seinän lapi. Seuraava laskelma osoittaa milloin H2:n määrä saavuttaa kriittisen 4% rajan suljetussa tilassa (eli akkukaapissa), kun kaytetään keskitettyä kaasunpoistoa. Keskitettyä kaasunpoistoa voidaan käyttää vain ryhmäakuille, jotka on valmistettu tätä toimenpidettä varten. Keskitetyn kaasunpoiston asennus tehdään annettujen ohjeiden mukaan. Akkuhuollon yhteydessä tarkistetaan myos kaasunpoistojärjestelmä (putkien tiiviys, asennus virtapiirin suuntaisesti, putkien ulosviennit). 9. Tekniset tiedot Seuraavissa taulukoissa ovat kapasiteetit (Cn) tai purkausarvot (jatkuva virta tai jatkuva teho) eri purkausajoille (tn) ja loppujännitteille (Uf). Kaikki tekniset tiedot on ilmoitettu 20 C:ssa tai 25 C:ssa (akkutyypistä riippuen). 9.1 AGM - Tyypit Marathon L/XL Pituus Leveys 1) Korkeus Paino Purkausaika t n 10 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h maks. maks. maks. noin Kapasiteetti C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 [mm] [mm] [mm] [kg] L12V L12V L12V L12V L12V L12V L6V L6V L2V L2V L2V L2V L2V L2V L2V L2V XL12V XL12V XL12V XL6V Uf [V] (2 V kenno) Uf [V] (6 V akku) Uf [V] (12 V akku) Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 20 C:ssa. 1) Sisaltaa asennetun liittimen 4

5 9.1.2 Marathon M-M/FT Tyyppi Nimellis- C 8 [Ah] Jatkuva purkausvirta [A]. Pituus Leveys Korkeus Paino jännite 1.75 U f = 1.75 v/kenno maks. maks. maks. noin [V] V/kenno 1 t 3 t 5 t [mm] [mm] [mm] [kg] M12V30T 1) M12V40(F) 1) M12V70(F) 1) M12V90(F) 1) M6V190(F) 1) M6V200FT M12V35FT M12V50FT M12V60FT M12V90FT M12V105FT M12V125FT M12V155FT M12V180FT 1) M12V190FT Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 20 C:ssa paitsi 1) on 25 C:ssa Sprinter P/XP/FT Tyyppi Nimellis- 15 min.-teho (W), Kapasiteetti C 10, Pituus Leveys Korkeus* Paino jännite U f = 1.60 V U f = 1.80 V maks. maks. maks. noin [V] per cell [W] /kenno [Ah] [mm] [mm] [mm] [kg] P12V P12V P 6V XP 12V XP 12V XP 12V XP 12V XP 6V XP 12V4400 FT 1) Nämä akut suunniteltu kestämään suuria purkauksia. Lisätiedot purkausajoista ja loppujännitteestä löytyvät tuote-esitteestä. Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 25 C:ssa paitsi 1) 20 C * Sisältää asennetun liittimen Sprinter S Tyyppi Nimellis- C 8 [Ah] Jatkuva teho [W/ kenno]. U f = 1.67 V /kenno Pituus Leveys Korkeus Paino jännite U f = 1.80 V 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min maks. maks. maks. noin [V] /kenno [mm] [mm] [mm] [kg] S12V120(F) S12V170(F) S12V285(F) S12V300(F) S12V370(F) S12V500(F) S6V740(F) Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 25 C:ssa. 5

6 9.1.5 Powerfit S 300 Tyyppi Nimellis- C 20 [Ah] C 10 [Ah] C 1 [Ah] Pituus* Leveys* Korkeus** Paino jännite 1.75 V /kenno 1.75 V /kenno 1.60 V /kenno noin [V] [mm] [mm] [mm] [kg] S306/1.2 S S306/4 S S306/7 S S306/12 S + 12 SR S312/1.2 S S312/2.3 S S312/3.2 S S312/4 S S312/7 S + 7 SR S312/12 S + 12 SR S312/18 G S312/26 G S312/40 G Kaikki tekninen on ilmoitettu 20 C: ssa. Mitat koskevat myös muita napavaihtoehtoja * +/- 2mm** +/- 3mm 9.2 GEELIAKUT /FT Pituus Leveys Korkeus Paino Purkausaika t n 10 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h maks. maks. maks. noin Kapasiteetti C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 [mm] [mm] [mm] [kg] A406/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/ A412/120 FT A412/170 FT Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 20 C:ssa 6

7 9.2.2 PowerCycle Pituus Leveys Korkeus Paino Purkausaika t n 10 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h maks. maks. maks. noin Kapasiteetti C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 [mm] [mm] [mm] [kg] PC12/180FT Al teknisk data refererer til 20 C A 500 Pituus Leveys Korkeus Paino Purkausaika t n 10 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h 20 h maks. maks. maks. noin Kapasiteetti C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 C 20 [mm] [mm] [mm] [kg] A502/ A504/ A506/ A506/ A506/ A506/ A506/ A508/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ A512/ U f [V] (2 V kenno) U f [V] (4 V akku) U f [V] (6 V akku) U f [V] (8 V akku) U f [V] (12 V akku) Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 20 C:ssa 7

8 A 600 Tyyppi DIN malli Nimellis- C 1 [Ah] C 3 [Ah] C 5 [Ah] C 10 [Ah] Pituus Leveys Korkeus Paino jännite maks. maks. maks. 1) noin [V] [mm] [mm] [mm] [kg] A612/ V 2 OPzV 100** A612/ V 3 OPzV 150** A606/200 6 V 4 OPzV 200** A606/300 6 V 6 OPzV 300** A602/225 4 OPzV 200* A602/280 5 OPzV 250* A602/335 6 OPzV 300* A602/415 5 OPzV 350* A602/500 6 OPzV 420* A602/580 7 OPzV 490* A602/750 6 OPzV 600* A602/ OPzV 800* A602/ OPzV 1000* A602/ OPzV 1200* A602/1650C 12 OPzV 1500 C* A602/ OPzV 1500* A602/ OPzV 2000* A602/ OPzV 2500* A602/ OPzV 3000* Uf [V] (2 V kenno) Uf [V] (6 V akku) Uf [V] (12 V akku) Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 20 C:ssa. 1) Sisältää asennetun liittimen * DIN ** DIN A 700 Pituus Leveys Korkeus Paino Purkausaika t n 10 min 30 min 1 h 3 h 5 h 10 h maks. maks. maks. noin Kapasiteetti C n [Ah] C 1 / 6 C 1 / 2 C 1 C 3 C 5 C 10 [mm] [mm] [mm] [kg] A706/ A706/ A706/ A706/ A706/ A706/ A706/ A706/ A706/ A704/ A704/ U f [V] (4 V akku) U f [V] (6 V akku) Kaikki tekninen tieto on ilmoitettu 20 C:ssa. VRLA FI / GNB Industrial Power A Division of Exide Technologies Takkatie 21 FI Helsinki Finland Tel.: Fax:

Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut)

Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut) Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut) Nimellisarvoja Nimellisjännite U N Nimelliskapasiteetti C N = C 10 ; C 20 Nimellinen purkausvirta I N = I 10 ; I 20 Loppujännite U f Nimellislämpötila T N

Lisätiedot

Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut)

Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut) Käyttöohje Paikallisakut (suljetut lyijyakut) Nimellisarvoja Nimellisjännite U N : 2,0 V x kennojen lukumäärä Nimelliskapasiteetti C N = C 10 tai C 20 : 10 tai 20 h:n purkaus (ks. tyyppikilpi ja näissä

Lisätiedot

Classic -tuoteryhmä: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy bloc Käyttöohjeet avoimille paikallisakuille (lyijyakut)

Classic -tuoteryhmä: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy bloc Käyttöohjeet avoimille paikallisakuille (lyijyakut) Classic -tuoteryhmä: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy bloc Käyttöohjeet avoimille paikallisakuille (lyijyakut) Nimellisarvoja Nimellisjännite U N : 2.0 V x kennojen lukumäärä Nimelliskapasiteetti

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry

Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Pienkoneet powerbloc powerbloc dry Enemmän tehoa pienkoneisi powerbloc powerbloc dry Powerbloc ja powerbloc dry sarjojen akut kaikille pienkonesovelluksille: siivouskoneet, lavansiirtovaunut, teollisuusajoneuvot

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi

Lisätiedot

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES. Tekniset tiedot

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES. Tekniset tiedot MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES Tekniset tiedot 4,8mm OMINAISUUDET TEHDASSULJETUT HUOLTOVAPAAT PERINTEISET Asennus- ja käyttövalmis Tehdassuljettu Asennus kyljelleen sallittu 90 45 Toimitus käsittää ensitäytön

Lisätiedot

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES. Tekniset tiedot

MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES. Tekniset tiedot MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES Tekniset tiedot 4,8mm OMINAISUUDET TEHDASSULJETUT HUOLTOVAPAAT PERINTEISET Asennus- ja käyttövalmis Tehdassuljettu Asennus kyljelleen sallittu Toimitus käsittää ensitäytön

Lisätiedot

Avoimet lyijyakut paikalliskäytössä. Asennus, käyttö ja huolto-ohje RESERVE POWER

Avoimet lyijyakut paikalliskäytössä. Asennus, käyttö ja huolto-ohje RESERVE POWER Avoimet lyijyakut paikalliskäytössä Asennus, käyttö ja huolto-ohje RESERVE POWER AVOIMET LYIJYAKUT PAIKALLISKÄYTÖSSÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohje Turvatoimenpiteet Akuissa muodostuvat kaasut ovat räjähtäviä

Lisätiedot

OIKEA VARAUS JOKA KERTA

OIKEA VARAUS JOKA KERTA Stay in charge OIKEA VARAUS JOKA KERTA EXIDE-VARAAJIEN UUSI SUKUPOLVI Huolehdi akuistasi niin ne kestävät kauemmin. Exide Technologiesilla on, maailman johtavana akkujen valmistajana, kaikki se tietotaito,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ATLAS-AKKU mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7

ATLAS-AKKU mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7 VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1959 Koetusselostus 309 ATLAS-AKKU mallit 3 DF 6 ja 3 DF 7 Koetuttaja: Oy Esso

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET

AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET AUTO-HIFI TUUNAUS 4 X 4 VENESOVELLUKSET OPTIMA YELLOWTOP SYVÄSYKLIAKUT ÄÄRIMMÄISEN VAATIVIIN SOVELLUKSIIN ALHAINEN SISÄINEN VASTUS MAHDOLLISTAA PAREMMAN ÄÄNEN LAADUN EI KAASUNMUODOSTUSTA EIKÄ EPÄMIELLYTTÄVIÄ

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB

Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Puistomuuntamot Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot Yhdelle muuntajalle HEKA1SB Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Muuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB kuuluvat AS Harju Elekter monipuoliseen puistomuuntamojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

FTR960 RADIODATATOISTIN

FTR960 RADIODATATOISTIN Käyttöohje 26.9.2007 V 1.1 RADIODATATOISTIN Nokeval YLEISKUVAUS on toistin Nokevalin MTR- FTR- ja KMR-sarjan radiolähettimille. Se lähettää edelleen vastaanottamansa paketit, joten käyttämällä toistimia

Lisätiedot

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJEET / TESTAUSMENETELMÄT TÄRKEÄÄ : 1. 12V akkujen testauksessa laite täyttää seuraavat normit: SAE : 200~1200 CCA DIN

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.

HINNASTO 1.1.2014. Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide. HINNASTO 1.1.2014 Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 Helsinki Puh: 09 4154 5500 Fax: 09 4154 5501 tilaus.startti@eu.exide.com www.exide.fi 1.1.2014 Käynnistysakut 38-100Ah Exide koodi. NEX /DIN Hinta

Lisätiedot

Teollisuusakut / Motive Power TENSOR. »Uusi, vaativaan käyttöön. suunniteltu tehokas akku, jonka suorituskyky on huippuluokkaa«

Teollisuusakut / Motive Power TENSOR. »Uusi, vaativaan käyttöön. suunniteltu tehokas akku, jonka suorituskyky on huippuluokkaa« Teollisuusakut / Motive Power»Uusi, vaativaan käyttöön suunniteltu tehokas akku, jonka suorituskyky on huippuluokkaa« Motive Power > Ainutlaatuinen, erittäin tehokas akku on taloudellinen ratkaisu Kannattava

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 3200. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 3200 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 3200... 2 Yleistä... 2 Asennus... 3 Käyttö... 4 Turvaohjeita... 6 Vianmääritys ja korjaus... 7 Takuu... 7 Liite A... 10

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

LYIJYAKKUJEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

LYIJYAKKUJEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE LYIJYAKKUJEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. Tuotteen ja yhtiön tunnistetiedot Kauppanimi / Tyyppi: Lyijyakut Valmistaja Yhtiö: Osoite: EXIDE TECHNOLOGIES OY Takkatie 21, FI-00370 Helsinki, Finland Puhelin:

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja. deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille

ASENNUSOHJEET. devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja. deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille FI ASENNUSOHJEET devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille Muistiinpanoja devimat DSVK lämpökaapelimatto ja deviflex DSVK lämpökaapeli devimat

Lisätiedot

Keksintöjä Li-ion akuissa

Keksintöjä Li-ion akuissa Keksintöjä Li-ion akuissa Pekka Ritamäki Probyte Oy LiFePO4 36V/10A akku LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008 sivu 1/11 Kuva 1 36 voltin 10Ah LiFePO4 akku on pienikokoinen ja kestää ylilatausta. Latauslaitteessa

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015. EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 Tuotekoodi: 1115-11-08 Helsinki 1015 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235Ah... 5 Marine & Multifit... 6 MC Akut... 8-10 Tekniset kaaviot...11

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä.

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä. Akun varaaminen Varmista, että tila jossa akkua varataan on hyvin tuuletettu. Akkua varattaessa, sekä myös akun itsepurkauksessa syntyy räjähtäviä kaasuja, joten käytä aina suojalaseja akkujen kanssa työskennellessä.

Lisätiedot

Ryhmä Tuotekoodi: Helsinki EXIDE-akut Tekniset tiedot

Ryhmä Tuotekoodi: Helsinki EXIDE-akut Tekniset tiedot Ryhmä 11-02 : 1115-11-08 Helsinki 1117 EXIDE-akut Tekniset tiedot Hakemisto Sivu Käynnistysakut 38-100 Ah... 3-4 Käynnistysakut 100-235 Ah... 5 Marine & Multifit... 6 Tekniset tiedot...7 MC Akut... 8-9

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

Research Institute-af. Agricultural Engirieering. SALAMA-AKKU malli 6E405

Research Institute-af. Agricultural Engirieering. SALAMA-AKKU malli 6E405 VA KOL 40) Helsinki Rukkila 92 Helsinki 43 41 61 7s,k, Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKON EI DE N TUTKIMUSLAITOS 'Finnish Research Institute-af. Agricultural Engirieering 1962 Koetusselostus 421 SALAMA-AKKU

Lisätiedot

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER Korkea- ja tasalaatuinen pistoolivaahto, joka sopii myös erittäin vaativalle käyttäjälle sekä erittäin ankariin olosuhteisiin. Hyvin tasainen ja tiheärakenteinen vahva

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset

LISÄTIEDOTE Laturin ja akun kapasiteettisuositukset 1. Yleistä Nämä tiedot on tarkoitettu ohjeistukseksi oikean laturin ja akun valitsemiseen. Ajoneuvojen sähkövirran kulutus kasvaa jatkuvasti. Hyvän luotettavuuden ja käynnistymisvarmuuden takia on erittäin

Lisätiedot

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION

ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION ESIMERKKI :UN3480 LITIUMIONIAKUN PAKKAUS, KUN ERITYISMÄÄRÄYSTÄ 188 ON SOVELLETTU / EXAMPLE: UN3480 LITHIUMIONBATTERY PACKING WHEN SPECIAL PROVISION 188 IS COMPLIED WITH 1 Pakkauslaatikko ja varoituslipuke

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

TARVIKKEET 2013 Puh: (09) 41545500 - Faksi: (09) 41545501 - Mail: tilaus.startti@eu.exide.com - www.exide.fi

TARVIKKEET 2013 Puh: (09) 41545500 - Faksi: (09) 41545501 - Mail: tilaus.startti@eu.exide.com - www.exide.fi TARVIKKEET 2013 Puh: (09) 41545500 - Faksi: (09) 41545501 - Mail: tilaus.startti@eu.exide.com - www.exide.fi EXIDE VARAAJAT & TARVIKKEET Testivoittaja NAF 2012 EXIDE varaajat ovat täysautomaattisia ja

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. PowerCheq, käsikirja ja käyttöohje

SISÄLTÖ. PowerCheq, käsikirja ja käyttöohje PowerCheq, käsikirja ja käyttöohje SISÄLTÖ Tärkeitä turvaohjeita 2 Tekniset tiedot 3 Johdanto 4 Pakkauksen sisältö 5 Käyttö 7 Huomattavaa 8 Asennusohjeet 8 Vianetsintä 11 Rajoitettu takuu 12 Yhteystiedot

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot