Vuosikertomus else rsb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 2009 else rsb"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7 Ympäristövastuu s.14 8 Asiakaspalvelu ja viestintä s.16 9 Henkilöstö s Taloudellinen vastuu s Tilinpäätöstiedot s Tilintarkastuskertomus s.32 Itä-Uudenmaan Jätehuolto on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuoltoyhtiön omistajakunnat ovat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Pornainen. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti sekä korostaen ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, Porvoo puh asiakaspalvelu, puh (pvm/mpm) Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Kirjapaino Öhrling Oy, 2010 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 2 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

3 1Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2009 keräsimme ja vastaanotimme jätteitä selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syynä tähän oli taloustaantuma, joka vähensi tuotantoa ja kulutusta. Ympäristön kannalta kehitys oli oikean suuntainen, mutta ihmisten hyvinvointia taantuma harvoin lisää. Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että pystymme luomaan vähäjätteiseen ja materiaalitehokkaaseen tuotantoon perustuvaa kasvua ja hyvinvointia. Tärkeässä asemassa olemme me kaikki kuluttajat, jotka ohjaamme tuotantoa ostopäätöksillämme. Yhtiömme sai toimintavuonna kaksi merkittävää tunnustusta hyvästä laadusta. Näistä tärkeämmän antoivat asiakkaamme laajassa kyselytutkimuksessa. Tutkimukseen vastanneista 90 % kertoi olevansa tyytyväisiä palveluumme (arvosanat 5-7 asteikolla 1-7). Saimme asiakkailta myös arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi. Toinen osoitus laadusta oli ISO-standardien mukaisten sertifikaattien saaminen laatu- ja ympäristöjärjestelmällemme. Yhtiön liikevaihto oli toimintavuonna 9,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna yhden prosentin verran. Kasvua rajoitti taantuman aiheuttama jätemäärien väheneminen. Tilikauden tulos oli euroa voitollinen. Teimme toimintavuonna euron suuruisen varauksen vanhojen kaatopaikkojen asianmukaisen sulkemisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Investointien määrä oli euroa. Lähivuosien keskeinen haaste yhtiöllemme on uuden jätekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen Kilpilahden alueelle. Hanke eteni toimintavuonna hyvin. Jätekeskusalueen louhinnalle myönnettiin maaainesten ottolupa ja ympäristölupa. Myös itse jätelaitoksen toiminnalle myönnettiin ympäristölupa. Molemmista ympäristöluvista on valitettu, joten ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Uusi jätekeskus on mittava investointi, jonka toteuttaminen edellyttää vakaata toimintaympäristöä. Toimintaympäristöön vaikuttaa eniten meneillään oleva jätelainsäädännön kokonaisuudistus. On tärkeää, että uusi jätelaki mahdollistaa kuntien vastuun hoitamisen asiakasystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää riittäviä jätemääriä ja mahdollisuutta vaikuttaa kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätehuoltoratkaisuihin. lisätä aina, kun asiakas suostuu siitä maksamaan. Kuntalaisen ja ympäristön näkökulma on toinen. Useimmat kotitaloudet eivät halua maksaa kierrätyksestä ellei ympäristöhyötyä synny. Usein kierrätys vähentää päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Kaikki kierrätys ei kuitenkaan ole ympäristön kannalta järkevää. Monien jätemateriaalien erilliskeräys omakotivaltaisilta alueilta voi tuottaa enemmän päästöjä kuin esimerkiksi jätteen polttaminen energiaksi. Kierrätystä tulee kehittää, mutta se ei ole itsetarkoitus. Ympäristön kannalta optimaalinen kierrätysaste vaihtelee riippuen mm. jätteen laadusta, asukkaiden halusta lajitella, paikallisista olosuhteista ja käytettävissä olevasta tekniikasta. Itä-Uudellamaalla aloitettiin helmikuussa kartongin kiinteistökohtainen keräys. Kartonkia kerätään pääosin kerrostaloista, joissa suuret jätekertymät mahdollistavat tehokkaan logistiikan. Kierrätyksen lisääminen tukee tavoitettamme kaatopaikkajätteen vähentämiseksi. Näyttää siltä, että jäteala ei pääse lähivuosinakaan sammaloitumaan. Lainsäädäntöä uudistetaan ja investointeja suunnitellaan. Alan kehittyminen edellyttää jatkossa eri toimijoiden yhä kiinteämpää yhteistyötä. Muussa tapauksessa kustannukset karkaavat käsistä. Kiitän kumppaneitamme sekä omistajia ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä vuonna Juha-Heikki Tanskanen toimitusjohtaja Jätelain valmistelun aikana jotkut tahot ovat syyllistäneet kuntia ja kuntien jätehuolto-organisaatioita liiasta innosta jätteiden hyödyntämiseen energiana. Tämä on ymmärrettävää. Kierrätyspalveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta kierrätystä kannattaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

4 2 Itä-Uudenmaan Jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto huolehtii toimialueensa asukkaiden ja julkisten kiinteistöjen sekä yksityisten sopimusasiakkaidensa jätehuollosta. Yhtiö hoitaa jätteiden keräyksen, hyödyntämisen ja käsittelyn kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiö vastaa myös jätehuollon yleisestä kehittämisestä ja jätevalistuksesta. Toiminnan perustana on ympäristö- ja laatujärjestelmä, joka sertifioitiin kesällä Sen myötä yhtiö on sitoutunut toimintansa ja ympäristön tilan jatkuvaan parantamiseen. Päämäärinä on pitää asiakasmaksut mahdollisimman alhaisina, taata hyvät jätehuoltopalvelut ja lisätä hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Palveluita ja toimintaa parannetaan huomioiden asiakkaiden toiveet sekä minimoiden ympäristövaikutukset. Asiakaspalveluun panostaminen on pitkäjänteinen projekti, joka huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa. Keväällä 2009 toteutettiin laaja asiakastutkimus, jonka perusteella 90 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä Itä-Uudenmaan Jätehuollon toteuttamaan jätehuoltoon. Kyselyyn vastanneista 24 prosenttia antoi arvosanan viisi, 43 prosenttia arvosanan kuusi ja 23 prosenttia arvosanan seitsemän (asteikko 1=en lainkaan tyytyväinen 7 = erittäin tyytyväinen). Asiakastutkimuksen toteutti Innolink Oy ja se uusitaan 2 3 vuoden välein. Yhteistyön voima Kuntien vastuulla oleva jätehuolto hoidetaan yhteistyöllä. Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa. Yhteistyö on paras keino vähentää ympäristövaikutuksia, toteuttaa laadukasta jätehuoltoa ja saavuttaa kustannustehokkuutta. Vuonna 2009 tehtiin yhteistyötä 12 jätteen kuljetus- ja käsittelyurakoitsijan kanssa. Omistajakunnat - vastuu jätehuollosta - määräykset ja taksat - valitsee hallituksen Viranomaiset - valvonta - kehittää yhteistyössä IUJ:n kanssa - lupien myöntäminen Itä-Uudenmaan Jätehuolto - hoitaa jätehuollon asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi - kehittää ja suunnittelee - kilpailuttaa ja ohjaa urakoitsijoita - parantaa toimintaa jatkuvan seurannan avulla Konsultit ja asiantuntijat - avustavat jätehuollon suunnitteluhankkeissa ja seurannassa Urakoitsijat - hoitavat ammattitaidolla jätekuljetukset, jätteen käsittelyn ja rakentamisen Muut yhteistyökumppanit - muut jätehuoltoyhtiö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n organisaatio OMISTAJAKUNNAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA KULJETUSPALVELUT Palvelupäällikkö + 4 hlöä VASTAANOTTOPALVELUT Käyttöpäällikkö + 10 hlöä K E H I T YSHANKKEET JA RAKENNUTTAMINEN Kehityspäällikkö TIEDOTUS JA NEUVONTA Tiedottaja + 1 hlö TALOUS JA HENKILÖSTÖ Talouspäällikkö + 4 hlöä 4 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

5 Omistajakunnat ja palvelupisteet (vuodenvaihteessa 2009/2010) Osakkaat ja asukasluku (vuodenvaihteessa 2009/2010) Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Asukasluku Porvoo , Sipoo , Loviisa , Askola 181 3, Pornainen 170 3, Yhteensä , Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

6 3 Toimintajärjestelmän Kehittyminen takaa toiminnan jatkuvan parantamisen Kehityshankkeet sertifiointi Itä-Uudenmaan Jätehuollossa otettiin käyttöön standardien ISO 9001 ja ISO mukainen toimintajärjestelmä, joka sai hyväksynnän toimintavuoden kesäkuussa. Toimintajärjestelmän tavoitteena on jatkuva parantaminen sekä ympäristön että laadun kannalta. Toimintajärjestelmä tarkastetaan ulkopuolisen arvioijan toimesta vuosittain. Jätteiden kierrätyksen edistäminen Domargårdin ja Mömossenin pienjäteasemat uudistettiin käytäntöjen ja hinnoittelun osalta. Uudistukset otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. Pienkuomien vastaanotto keskitettiin yhtenäisille vastaanottoalueille ja kotitalousjätteiden osalta siirryttiin kuutiohinnoitteluun. Uudistuksilla helpotettiin kierrätysmateriaalien lajittelua ja nopeutettiin asiakkaiden asioimista jäteasemalla. Pornaisten ja Askolan pienjäteasemia valmisteltiin lupa-asioiden osalta. Askolan pienjäteaseman luvat saivat lainvoiman huhtikuussa 2010 ja rakentaminen aloitetaan kesällä Toimintavuonna valmisteltiin keräyskartongin kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamista. Keräys alkoi Keräyskartonkiastiat otettiin käyttöön jätehuoltomääräyksen mukaisesti kaikissa vähintään 20 asuinhuoneiston kiinteistöissä. Myös pienemmät asuinkiinteistöt ja yritykset voivat halutessaan liittyä keräykseen. Keräyspisteverkon kehittäminen Sekajätteen aluekeräyspisteiden kameravalvontaa tehostettiin kesällä Tehostetun valvonnan avulla tavoitettiin noin 150 käyttäjää, jotka eivät olleet maksaneet pisteen käytön edellyttämää vuosimaksua tai toivat pisteelle sinne kuulumatonta jätettä. Käyttäjiä laskutettiin jälkikäteen pisteen käytöstä ja mahdollisista siivouskuluista. Tehostetun valvonnan avulla tiedotettiin ja neuvottiin jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Vastuullisuus ja ympäristö Vuonna 2009 kilpailutetuissa kuljetusurakoissa asetettiin aiempaa tiukemmat vaatimukset käytettävälle ajoneuvokalustolle. Vaatimuksena oli EURO IV -luokka, joka asettaa aiempaa tiukempia vaatimuksia ajoneuvoilta sallittuihin pakokaasupäästöihin. Lisäksi vuonna 2009 kilpailutetuissa kuljetusurakoissa edellytettiin kuljettajilta taloudellisen ajotavan kurssin suorittamista polttoainetta säästävien ajotapojen osaamisen varmistamiseksi. Kuljetusurakoitsijoilta edellytettiin lisäksi polttoaineenkulutusraportointia jätteenkeräyksessä muodostuvien CO2-päästöjen määrittämiseksi ja kehityksen seuraamiseksi. Porvoon Domargårdin jäteaseman käytössä olevaa loppusijoitusaluetta laajennettiin vuonna ,3 ha:lla. Nykyaikaiset ja tiiviit pohjarakenteet mahdollistavat muodostuvien suotovesien keräämisen tarkasti talteen asianmukaista käsittelyä varten. Vesienhallintaa parannettiin lisäksi toteuttamalla rakenteet, joilla estetään puhtaiden, jäteasema-alueen ulkopuolisten vesien valuminen jäteasemavesien keräysjärjestelmään. Käytöstä poistetut jätteen loppusijoitusalueet peitetään tiiviillä pintarakenteilla. Tällä toimenpiteellä vähennetään muodostuvien jätevesien määrää. Tiiviin pintarakenteen alle rakennetaan kaatopaikkakaasun keräysrakenteet, joilla muodostuva kaatopaikkakaasu saadaan kerättyä ja ohjattua asianmukaiseen kä- Domargårdin jäteasemalla tehtiin vuonna 2009 Ilmatieteenlaitoksen toimesta metaani- ja hiilidioksidipäästömittauksia mikrometeorologisella menetelmällä. Mittaustuloksien perusteella todettiin, että vuonna 2008 rakennetut kaasukaivot vähensivät päästöjä ilmaan. 6 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

7 sittelyyn. Vuonna 2009 aloitettiin pintarakenteiden rakentaminen Sipoon Mömossenin jäteaseman käytöstä poistetulle yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueelle. Merkittävä osa itäuusmaalaisten jätteistä hyödynnetään energiana Kotkan Energian hyötyvoimalassa. Jätteen energiahyötykäytössä muodostuvan pohjakuonan hyödyntämismahdollisuuksia selvitettiin yhteistyössä tutkimuslaitosten ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää muodostuva kuona maarakentamisessa. Tutkimusprojekti jatkuu vuonna Tulevaisuuden jätehuollon toteutusmahdollisuuksien turvaamiseksi yhtiö valmistelee uuden jätekeskuksen rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Vuonna 2009 uudella jätekeskusalueella suoritettiin puuston päätehakkuu, jonka jälkeen hanke jatkuu alueen louhintaa valmistelevilla maarakennustöillä. Vuonna 2009 myönnettiin Itä-Uudenmaan Jätehuollon toiminnalle laatu- ja ympäristösertifikaatit. Kuvassa toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen (vasemmalla) ja hallituksen puheenjohtaja Matti Nuutti. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

8 4 Itä-Uudenmaan Jäteautot huolehtivat päivittäin noin asiakkaan jätteistä Jätekuljetukset Jätehuollon tyhjennysasiakkaina ovat omistajakuntien alueen omakotitalot, kesäasunnot, kerros- ja rivitalot sekä julkiset kiinteistöt. Myös useat yksityiset yritykset ovat päätyneet hoitamaan jätehuoltonsa yhtiön kautta. Kerätty sekajäte toimitetaan pääasiassa energiahyötykäyttöön, biojäte maanparannusaineeksi ja biokaasun raakaaineeksi sekä keräyskartonki uudeksi kartongiksi. Jäteastioiden tyhjennykset ostetaan yksityisiltä kuljetusurakoitsijoilta. Yhtiö vastaa toiminnasta sekä asiakaspalvelun, laskutuksen, kuljetusten ohjauksen ja valvonnan. Tyhjennysreitit suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi ja ympäristöä vähän kuormittaviksi. Jäteastioiden tyhjennyksiä seurataan tietokoneyhteyden avulla reaaliajassa ja mahdollisiin tyhjennysongelmiin puututaan heti. Sekajäteastioiden tyhjennys Yhtiö hoiti toimintavuonna noin omakotitalon ja kesäasunnon sekajäteastioiden tyhjennykset. Lisäksi sekajäteastiat tyhjennettiin noin taloyhtiöstä ja julkisesta kiinteistöstä sekä noin 300 yrityksestä. Liljendalin ja Pernajan sekajätekuljetukset kilpailutettiin toimintavuoden lopulla. Urakoisijaksi valittiin kokonaisedullisimman tarjouksen tehnyt HFT Network Oy. Ruotsinpyhtään Haavisto-Vastilan alue liittyi Pyhtääseen kuntaliitoksen myötä. Haavisto-Vastilan asukkaiden jätehuolto siirtyi Pyhtään kunnan vastuulle. Muutos koski noin 180 kiinteistöä. Sekajätteen lauttanoudot Yhtiö tarjoaa Sipoon sisäsaariston sekajätteen lauttakeräyspalvelua, jossa kesäasukkaiden jäte haetaan asiakkaiden laitureilta ennalta sovittuina viikkoina. Lauttakeräys oli aiemmin Sipoon kunnan järjestämä ja sitä on ylläpidetty jo vuosikymmeniä. Lauttakeräyksessä oli vuonna 2009 mukana 114 saarikiinteistöä. Biojäte- ja keräyskartonkiastioiden tyhjennys Yhtiö hoiti toimintavuonna yhteensä noin 1000 taloyhtiön, julkisen kiinteistön ja yrityksen biojäteastian tyhjennykset. Vuonna 2009 valmisteltiin keräyskartongin keräyksen aloitusta kilpailuttamalla kuljetukset. Keräyskartongin kiinteistökohtainen keräys alkoi noin 400 kiinteistössä. Jätehuoltomääräykset edellyttävät biojätteen kiinteistökohtaista keräystä vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöissä ja keräyskartonkikeräystä vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöiltä. Jäteastioiden vuokraus Yhtiö vuokraa sekajätteen, biojätteen sekä keräyskartongin keräykseen soveltuvia astioita. Toimintavuoden lopulla oli vuokralla noin 1600 astiaa. Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Jäteastian tyhjennykset toimivat sovitulla tavalla merkitys asiakkaille 6,4 arvio toteutuneesta 6,0 Jätteen kuljettajat ovat ystävällisiä ja avuliaita merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,8 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Tavoitteita vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Tavoite: Tulos: Jätekuljetusten virhetaso pidetään alle yhdessä tuhatta tyhjennystä kohti kunnittain vuosikeskiarvona Tavoite saavutettiin kaikissa muissa kunnissa, paitsi Porvoossa (virhepromille 1,22). Tavoite on voimassa myös vuodelle Kiinteistökohtaisen keräyskartongin keräys aloitetaan vuoden 2010 alkuun mennessä. Tavoite saavutettiin. Yhteistyökumppanit vuonna 2009 Sekajätekuljetus: HFT Network Oy/ Environet Oy Lassila & Tikanoja Oyj Porvoon Huoltomiehet Oy SITA Finland Oy Strand P-G (lauttakuljetus) Biojätekuljetus: SITA Finland Oy Astiakuljetukset: Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Ky 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

9 Asuinkiinteistöjen järjestetty jätehuolto 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakaspalvelu huolehtii päivittäin, että asiakkaiden tarpeet huomioidaan ja jäteastioiden tyhjennykset toteutuvat sovitulla tavalla. Kuvassa on asiakasneuvoja Elisabeth Lindfors. Asuinkiinteistön sekajätehuollon voi hoitaa usealla eri tavalla. Kiinteistöjä, jotka eivät olleet liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon lainkaan oli vuoden 2009 lopulla 280 kpl. Määrä oli vähentynyt neljällä sadalla edellisvuoteen verrattuna. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

10 5 Itä-Uudenmaan Jätteitä vastaanotetaan noin 200 keräyspisteessä Jätteen vastaanotto Jätehuollon jätteiden laaja vastaanottoverkko tarjoaa palveluita sekä kotitalouksille että yrityksille. Hyötyjätepisteet, pienjäteasemat ja kiertävät Otto-keräykset ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä. Sekajätteen aluekeräyspisteitä saa käyttää erillistä vuosimaksua vastaan. Yritysjätteiden vastaanotto on pääasiassa keskitetty Domargårdin jäteasemalle Porvooseen. Hyötyjätepisteet Asukkaiden päivittäiset hyötyjätteet, paperi, keräyskartonki, pienmetalli ja lasi, vastaanotetaan 95 hyötyjätepisteessä. Toimintavuonna kaikkiin hyötyjätepisteisiin asennettiin uudet muovipusseille tarkoitetut roska-astiat. Samalla uudistettiin hyötyjätesäiliöiden kansimekanismit ja lajittelutarrat. Säiliöt saivat myös uuden pintakäsittelyn. Paristonkeräyslaatikot poistettiin hyötyjätepisteistä toimintavuoden huhtikuussa paristo keräyksen siirryttyä tuottajien vastuulle. Käytettyjä paristoja vastaanotetaan kaikissa niitä myyvissä liikkeissä. Vuoden 2009 lopussa Vastilan hyötyjätepiste myytiin Pyhtäälle kuntaliitoksen myötä. kesäasuntoa ja 350 omakotitaloa. Toimintavuonna panostettiin keräyspisteiden kameravalvontaan. Pienjäteasemat ja Domargårdin jäteasema Hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja jätteitä, jotka eivät sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan, vastaanotetaan Domargårdin jäteasemalla sekä Mömossenin, Loviisan ja Ruotsinpyhtään pienjäteasemilla. Pienjäteasemille vastaanotetaan pääasiassa asumisen jätteitä ja yritysjätteiden vastaanotto on keskitetty Domargårdin jäteasemalle. Domargårdin jäteasemalla vastaanotettiin noin yritysjätekuormaa vuoden 2009 aikana. Domargårdin jäteasemalla ja Mömossenin pienjäteasemalla siirryttiin toimintavuoden vaihteessa kotitalouskuormien kuutiohinnoitteluun. Vastaava hinnoittelu on voimassa myös muilla pienjäteasemilla. Lajitellut hyötyjätteet ja ongelmajätteet ovat kotitalouksille edelleen maksuttomia. Myös vastaanottoalueet ja kyltitykset uudistettiin niin, että asiakkaiden on helpompi asioida jäteasemilla. Aluekeräyspisteet Aluekeräysasiakkaiden sekajätettä vastaanotetaan 19 keräyspisteessä. Aluekeräyspisteen käyttö on vaihtoehto omalle sekajäteastialle, jos esimerkiksi kiinteistöllä ei ole tieyhteyttä. Aluekeräyspisteen käyttöoikeuden saa erillistä vuosimaksua vastaan. Vuonna 2009 sekajätteen aluekeräyspisteitä käytti noin Kiertävät Otto-keräykset Kodin ongelmajätteet, metalliromut ja sähkölaitteet voi jäteasemien lisäksi tuoda myös kiertäviin keräyksiin. Otto-keräys tuo keräyspisteet lähelle asukkaita. Otto-keräysautot pysähtyivät noin 100 ennalta sovitulla pysäkillä ja Otto-lautta noin 15 ennalta sovitulla laiturilla. Jäteasemilla vastaanotetut hyöty- ja ongelmajätteet: Hyötyjätepisteissä vastaanotetut hyötyjätteet: Paperinkeräys Oy huolehtii keräyspaperin hyötykäyttöön. Keräyspaperia kerättiin vuonna 2009 noin 2970 tonnia. 10 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

11 Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Domargårdin jäteaseman ja Momössenin pienjäteaseman pientuojien vastaanottopalvelut parannetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Tulos: Tavoite saavutettiin. Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Jäteasemilla on helppo asioida merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,7 Yhteistyökumppanit vuonna 2009: Hyöty- ja aluekeräyspisteet: Paperinkeräys Oy Porvoon Huoltomiehet Oy Suomen NP-kierrätys Oy Suomen Kuluttajakuitu ry Suomen Aaltopahviyhdistys ry OTTO-keräys: Bodö Båtvarv (lauttakeräys) Ekokem-Palvelut Oy Ser-tuottajayhteisö NERA Kuusakoski Oy Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,6 Jätteen vastaanottopisteitä on riittävästi merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,3 Hyötyjätepisteet ovat hyvin ylläpidettyjä merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,2 Kiertävät Otto-keräykset palvelevat hyvin merkitys asiakkaille 5,3 arvio toteutuneesta 5 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

12 6 Itä-Uudenmaan Asumisen jätteestä 80 % päätyy hyötykäyttöön Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely Jätehuolto toimittaa jätteet hyötykäyttöön tai käsittelee ne Domargårdin jäteasemalla Porvoossa. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen hoidetaan kilpailutuksen kautta valittujen yritysten kanssa. Yhtiö panostaa jätteiden hyötykäyttöön ja pyrkii vähentämään kaatopaikkasijoitusta. Jätteiden materiaalihyötykäyttö Noin 34 % toimintavuoden aikana kerätyistä ja vastaanotetuista jätteistä käytettiin uutena materiaalina. Luvussa ei ole mukana maamassoja. Keräyskartonki, paperi, metalli, biojäte, haravointijäte, liete ja osa ongelmajätteistä päätyvät uudeksi materiaaliksi. Haravointijäte ja liete käsitellään Domargårdin jäteasemalla, muut toimitetaan yhteistyökumppaneille hyödynnettäväksi. Haravointijätteestä ja lietteestä valmistetaan multaa, joka käytetään jäteaseman rakenteisiin ja loppusijoitusalueiden jälkihoitoon. Lietteen vastaanotto ja käsittely lopetetaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Jäteasemalle vastaanotetut maa-ainekset, tiilet, betonikappaleet, asfalttimurska ja keräyslasi hyödynnetään lähes sellaisenaan jäteaseman rakenteissa. Jätteiden energiahyötykäyttö Noin 31 % toimintavuoden aikana kerätyistä ja vastaanotetuista jätteistä jalostettiin energiaksi. Puujäte, osa ongelmajätteistä ja kiinteistöiltä kerätty sekajäte toimitetaan energiakäyttöön. Sekajäte kuljetetaan kiinteistöiltä suoraan Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksen polttoaineeksi. Itä-Uudenmaan Jätehuolto on yksi edelläkävijöistä sekajätteen energiahyödyntämisessä. Energiahyödyntämisen ansiosta on jätehuollon merkittävin haitta eli kasvihuonepäästöt pienentynyt. Jätteiden loppusijoitus Noin 35 % toimintavuoden aikana kerätyistä ja vastaanotetuista jätteistä päätyi kaatopaikkakäsittelyyn. Jäteasemilla vastaanotetut yhdyskunta- ja rakennusjätteet loppusijoitetaan Domargårdin jäteaseman kaatopaikka-alueelle. Toimintavuonna laajennettiin kaatopaikka-aluetta ja laajennus otettiin käyttöön elokuussa Alueelle vastaanotetaan myös välittömästi peitettävät riski- ja asbestijätteet. Nestemäiset jätteet, kuten vesihiekka- ja rasvakaivojäte, vastaanotetaan ensin laskeutusaltaaseen, jonka kautta vedet ohjautuvat jätevesilaitoksen käsittelyyn. Osa Kilpilahden alueen kaatopaikkakelpoisista tuotantojätteistä loppusijoitetaan Mömossenin pienjäteaseman yhteydessä sijaitsevalle erityisjätealueelle. Vastaanotetun jätteen määrä vuosina Loppusijoitetun jätteen määrä vuosina VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

13 Itä-Uudenmaan Jätehuolto on yksi ensimmäisistä suomalaisista jäteyhtiöistä, jotka ovat lähteneet mukaan sekajätteen energiakäyttöön. Itä-Uudeltamaalta toimitetaan vuosittain tonnia sekajätettä Kotkan Energian hyötyvoimalaitokseen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto hoitaa jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti yhteistyössä alan muiden ammattilaisten kanssa. Kuvassa on käyttöpäällikkö Teemu Ruuttila. Vastaanottopisteiden kautta hyötykäyttöön Biojäte (erilliskerätty) maanparannuskompostia, puutarhamultaa ja biokaasua, Envor Biotech Oy Haravointijäte kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Keräyskartonki hylsykartonkirullia ja kartonkipakkauksia, tuottajayhteisöt Lasi kaasukaivojen keräyskerros, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Liete kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Maa-aines jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Metalli metalliteollisuuden raaka-ainetta, Kuusakoski Oy Ongelmajätteet uutta öljyä ja energiaa, Ekokem Oy Painekyllästetty puu haketta energiakäyttöön, Demolite Oy Paperi paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy Puu haketta energiakäyttöön esim. Kotkan Energia Oy, Lahti Energia Rakennusjäte (lajiteltu) jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Sekajäte kiinteistöiltä kerätty sekajäte energiakäyttöön, Kotkan Energia Oy Sähkö- ja elektroniikkaromu teollisuuden raaka-ainetta, tuottajayhteisöt Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

14 7 Ympäristövastuu Jätehuollon ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ja vähennetään Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on käytössään toimintajärjestelmä, mikä koostuu ISO ympäristö- ja ISO 9001 laatujärjestelmästä. Toimintajärjestelmä sertifioitiin kesäkuussa Päämääränä on vähentää jätehuollon päästöjä ja parantaa ympäristön tilaa. Jäteaseman toimintaa ja ympäristövaikutusten tarkkailua ohjaavat ympäristöluvat. Ympäristövaikutusten tarkkailua tehdään viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti sekä ulkopuolisen konsultin että päivittäin oman henkilökunnan toimesta. Domargårdin jäteaseman vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tarkkailtiin toimintavuoden aikana 18 pisteestä yhteensä kolme kertaa. Vuoden aikana toteutettiin Domargårdin jäteasemalla myös ympäristöluvan mukaiset pölyn, haisevien rikkiyhdisteiden ja melun mittaukset. Jäteaseman ympäristöön aiheutuvista hajuhaitoista saatiin tietoa lähialueen asukkaista koostuvan ympäristöpaneelin kautta. Vaikutukset vesiin Domargårdin jäteasemalla syntyvät likaiset vedet johdetaan tasausaltaiden kautta Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2009 jätevedenpuhdistamolle johdettiin m3 jätevettä, joka oli 40 % vähemmän kuin vuonna Vesimäärän vähentymiseen vaikuttivat vähäsateisempi vuosi sekä vesienhallintaan tehdyt toimenpiteet likaisten ja puhtaiden vesien erottelemiseksi toisistaan. Viimeisten neljän vuoden aikana tehdyt vesienhallinnan parantamistoimenpiteet ovat vähentäneet selvästi myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa kuormitusta, mikä näkyy erityisesti jäteaseman lähimmässä pintaveden havaintopisteessä. Vuoden aikana sekä Domargårdin jäteasemalla että Mömossenin pienjäteasemalla tapahtui yksi ylivuoto. Vaikutukset ilmaan Kaatopaikkakaasu Domargårdin jäteasemalla kerätään kaasua vuonna 2007 suljetulta jätetäytöllä viidellätoista kaasukaivolla. Kerätty kaasu toimitetaan Porvoon Energialle, joka tuottaa kaasusta kaukolämpöä. Porvoon Energian käyttökatkojen aikana kaasu poltetaan jäteaseman soihtupolttimessa. Vuonna 2009 kaasua saatiin talteen 0,9 Milj.Nm3, josta 72 % toimitettiin Porvoon Energialle ja loput 28 % poltettiin soihtupolttimessa. Energiahyötykäyttöön toimitetun kaasun energiamäärä vastasi 145 omakotitalon vuotuista lämmitystä. Kerätyn kaasun määrä nousi vuodesta 2008 reilut 32 %. Haju, pöly ja haisevat rikkiyhdisteet Pääasiallisia hajujen aiheuttajia Domargårdin jäteasemalla ovat jätevesilietteen vastaanotto, aumakompostointi, valmiin kompostimullan ajo hyötykäyttöön sekä loppusijoitusalue. Hajuja seurataan päivittäin oman henkilöstön toimesta sekä lähialuen asukkaista koostuvan ympäristöpaneelin avulla. Omia hajuhavaintoja tehtiin jäteasemalla vuoden aikana 46 päivänä. Suurimmassa osassa (72 %) hajun todettiin olevan lievää. Vuoden 2009 alussa ympäristöpaneelissa oli mukana 15 ja vuoden lopussa 11 panelistia. Paneelin vastausaktiivisuus vaihteli vuoden aikana % välillä. Yhteensä yksittäisiä hajuhavaintoja tehtiin 149 kpl. Hajupäiviä, jolloin yksi tai useampi panelisti havaitsi hajua, oli 14. Pohjaveden kloridipitoisuudet jäteaseman lähiympäristössä olevissa yhdeksässä havaintopisteessä Domargårdin pintavesikuormitus jäteaseman lähimmässä havaintopisteessä 14 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

15 Tavoitteita vuodelle 2009 Tavoite: Domargårdista viemäröitävää vesimäärää vähennetään 25 %:lla vuodesta 2007 vuoteen Domargårdissa ei tapahdu suotovesien ylivuotoja vuodesta 2010 eteenpäin. Tulos: Vuonna 2009 viemäröitävä vesimäärä väheni noin 37 % ja Domargårdissa tapahtui yksi ylivuoto. Tavoite on voimassa myös vuodelle Tavoite: Domargårdin vuonna 2007 suljetulla loppusijoitusalueella syntyvistä kaasuista saadaan talteen vähintään 80 %, kun lopulliset pintarakenteet on rakennettu Tulos: Vuonna 2009 saatiin talteen 24 % syntyvistä kaasuista. Tavoite on voimassa myös vuodelle Tavoite: Jätevirta- ja päästötietojen seurantatyökaluja parannetaan ja päästöjen merkitys ympäristön kannalta osataan esittää vuoden 2010 loppuun mennessä. Tulos: Tavoite saavutettiin ja uusi raportointimalli otetaan käyttöön Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Ympäristöasiat otetaan huomioon merkitys asiakkaille 6,2 arvio toteutuneesta 5,6 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Ympäristöpaneeliin kuuluvien asukkaiden yksittäiset hajuhavainnot ja hajupäivät kuukausittain Touko-kesäkuussa Domargårdin jäteaseman ympäristössä ja jäteasemalla mitattiin pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä. Pölyä mitattiin jäteaseman kahden lähimmän asuintalon piha-alueella ja haisevia rikkiyhdisteitä jäteaseman sisällä kompostointikentän läheisyydessä. Mittaustulosten mukaan pölypitoisuudet jäteaseman ympäristössä eivät ylittäneet Valtioneuvoston asetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja. Pöly sekä haisevat rikkiyhdisteet eivät ylittäneet myöskään Valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 annettuja ohjearvoja. Mittaustulosten perusteella voitiinkin todeta, ettei jäteaseman normaali toiminta aiheuta haisevien rikkiyhdisteiden ja pölyn leviämistä ympäristöön. Seuraavan kerran pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä mitataan vuonna Melu ja haittaeläimet Melua mitattiin ensimmäistä kertaa Domargårdin jäteasemaa lähinnä olevien asuinrakennusten piha-alueilla vuonna Tulosten perusteella todettiin, ettei jäteaseman normaalitoiminta aiheuta melua ympäristöön eikä ympäristöluvassa esitettyä melun raja-arvoa ylitetty. Seuraavan kerran melumittaukset tehdään vuonna 2012 Käytössä olevan jätetäytön hyvällä tiivistämisellä ja peittämisellä vaikutetaan haittaeläinten esiintymiseen. Jäteasemalla ei vuoden aikana tehty yhtään havaintoa rotista, joita jäteasemalla on torjuttu tehostetusti vuodesta Lintujen osalta yhtiö osallistui edellisten vuosien tapaan Uudenmaan riistanhoitopiirin organisoimaan harmaalokkien vähennyshankkeeseen. Domargårdin jäteaseman ympäristöpaneelissa oli vuonna 2009 mukana 15 jäteaseman lähinaapuria. Yhteensä hajuhavaintoja tehtiin 149 kpl. hajupäiviä, jolloin yksi tai useampi panelisti havaitsi hajua, oli yhteensä 14. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

16 8 Itä-Uudenmaan Lähellä asiakasta Asiakaspalvelu ja viestintä telaskujen liitteissä. Yleisimmin jätelasku lähetetään asiakkaalle neljä kertaa vuodessa. Yhtiön vuonna 2009 uusitut verkkosivut julkaistiin toimintavuoden kesäkuussa ja rakenneuudistuksen myötä ne saivat uuden raikkaan ilmeen. Uusien verkkosivujen kautta on helppo muuttaa jätehuollon palvelutietoja tai antaa palautetta. Uusituilta verkkosivuilta löytyy kattavasti kaikki toimialueen jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvät tiedot. Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakkaat ovat tutkitusti tyytyväisiä. Vuonna 2009 panostettiin asiakastyytyväisyyden selvittämiseen ja tulokset olivat positiivisia. Sekä laajemman asiakaskyselyn että jäteasemakyselyn yleisarvosanaksi saatiin 5,7 asteikolla 1 7 (asteikko 1 = en lainkaan tyytyväinen 7 = erittäin tyytyväinen). Tutkimuksessa selvitettiin omakotiasukkaiden, vapaaajan asukkaiden, isännöitsijöiden ja yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä jätehuoltoon. Tutkimuksen toteutti kirjekyselynä Innolink Research Oy. Kysely lähetettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaalle. Kyselyyn vastasi 555 asiakasta. Asiakastutkimus uusitaan 2 3 vuoden väliajoin. Tärkeä neuvonnan kohderyhmä oli toimialueen lapset. Jäteneuvoja piti noin 30 tilaisuutta innokkaille päiväkotilapsille ja koululaisille. Kaikille esikoululaisille lähetettiin lisäksi Otto-puuhavihko. Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Palvelupuhelimeen vastataan vähintään 90 sekunnissa vuosikeskiarvona vuoden 2009 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin ja se on voimassa myös vuodelle Jätehuollon asiakaspalvelu ja neuvonta on useilla tavoin saavutettavissa ja läsnä. Asiakaspalvelu palvelee ja opastaa puhelimitse, sähköpostitse tai toimistolla. Jäteasemien asiakkaat saavat apua ja neuvoja jäteaseman henkilöstöltä. Jätehuolto julkaisee vuosittain Kierrättäjä-asiakaslehteä sekä erilaisia oppaita ja ohjeita. Kierrättäjä lähetetään kaikille toimialueen asukkaille ja kesäasukkaille. Asiakkaat saavat jätehuollon ajankohtaiset tiedot myös jä- Yhteistyökumppanit Ecomond Oy (TCS ajanohjaus -järjestelmä) Enfo Oyj (laskujen tulostus) Mediayhtiö Kvaliitti Oy (viestintämateriaali) Studio Mielikuva Oy (julkaisujen ulkoasu) SMS Testing Oy (tietoliikenne) Sonera Oy (puhelinpalvelu) TietoMitta Oy (JHL-asikasjärjestelmä) Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Laskutus on virheetöntä merkitys asiakkaille 6,4 arvio toteutuneesta 5,8 Yhteydenotto on helppoa merkitys asiakkaille 5,6 arvio toteutuneesta 5,5 Asiakaspalvelusta saa riittävästi tietoa merkitys asiakkaille 5,9 arvio toteutuneesta 5,5 Toiminnasta tiedotetaan avoimesti merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,4 Saan tarvittavaa tietoa Internetistä merkitys asiakkaille 5,2 arvio toteutuneesta 5,3 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen 16 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

17 9 Itä-Uudenmaan Onnistumisen takana osaava ja tyytyväinen henkilöstö Henkilöstö Jätehuolto Oy:n keskeisenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen sekä tieto- ja taitotason jatkuva kehittäminen. Henkilöstöpolitiikkamme on vastuullista ja pitkäjänteistä. Vuoden 2009 aikana yhtiössä tehtiin kaiken kaikkiaan 25,6 henkilötyövuotta. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta ja henkilöstön koulutustaso on noussut. Kuluneen vuoden kesäkuussa sertifioidun toimintajärjestelmän myötä henkilöstön työohjeistus on entisestään selkiytynyt ja toiminnan tavoitteet on saatu paremmin mitattaviksi. Sekä henkilöstön että tehtyjen henkilötyövuosien määrä on kuluneena vuonna kasvanut. Erityisesti kuluneen vuoden aikana on panostettu asiakaspalveluun sekä puhelimessa että jäteasemilla. Ruuhkahuippujen tasaamiseen on käytetty vuokratyövoimaa niissä toiminnoissa, joissa henkilöstötarve vaihtelee voimakkaasti. Lisäksi määräaikaista ja vuokratyövoimaa tarvitaan edelleen myös projektiluonteisiin hankkeisiin. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy edistää työntekijöiden työkykyä ja tukee liikunta- ja kulttuuriharrastuksia taloudellisesti. Yhtiön aloite- ja virkistystoimintaa suunnittelee aloiteryhmä, jossa on edustaja jokaisesta työryhmästä. Vuonna 2009 toteutettiin mm. henkilöstön koripallokoulu Porvoon Tarmon kanssa, kulttuurikierros Porvoon vanhassa kaupungissa sekä virkistys- ja kulttuurimatka Rakveren keskiaikaiseen linnoitukseen VIroon. Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehtävällä tyytyväisyyskyselyllä. Koko henkilöstön kanssa käytiin vuoden aikana säännönmukaiset kehityskeskustelut ja uudet työntekijät perehdytettiin yhtiön perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Sisäisestä tiedonkulusta ja koulutuksesta huolehdittiin ryhmäpalavereissa ja henkilöstökokouksissa. Esimiestyötä ja yhtiön toimintaa työnantajana kehitettiin edelleen myös aiempien kyselyjen tuloksia silmällä pitäen. Toimintavuonna otettiin käyttöön henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen työsuoritukseen, lisätä yhteishenkeä ja palkita hyvistä suorituksista. Tulospalkkion saavuttaminen edellyttää tavoitteiden saavuttamisen ja budjetin mukaisen tuloksen. Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Henkilöstölle asetetaan selkeät vuositavoitteet ja niiden saavuttamiselle perustuva bonusjärjestelmä toteutetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin. Itä-Uudenmaan Jätehuollon henkilöstöä tutustumassa Kotkan Energian hyötyvoimalaitokseen. Henkilöstö tunnusluvut Yksikkö Henkilöstön määrä kpl Kaikki henkilötyövuodet htv 23,5 25,6 Määräaikaisten osuus tehdyistä henkilötyövuosista % 12,3 4,3 Vuokratyövoiman käyttö htv 0,07 0,49 Henkilöstön keskimääräinen ikä v 42,3 43,6 Miesten osuus henkilöstöstä % Naisten osuus henkilöstöstä % Henkilöstön koulutus ylempi korkeakoulu % 19,2 12,9 Henkilöstön koulutus ammattikorkekoulu ja opistoaste % 30,8 38,7 Henkilöstön koulutus, peruskoulu ja muu % 50 48,3 Henkilöstön koulutuksen kulut /htv Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv Säännölliset kehityskeskustelut % Tapaturmapoissaolot pvä/htv 2,8 1,1 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot pvä / htv 11,5 9,3 Työterveyshuolto /htv Työsuojelu /htv Liikevaihto/henkilötyövuosi /htv Henkilötyövuoden hinta /htv Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

18 10 Itä-Uudenmaan Kustannustehokkuus varmistaa vakaan talouden Taloudellinen vastuu Jätehuolto kattaa kaikki jätehuollon kustannukset ja jäteveron jätemaksuilla. Yhtiön tuloskehitys on vuodesta 2003 alkaen ollut positiivista. Koska yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, sen tuottama tulos on seuraavina vuosina käytettävissä alueen jätehuollon kehittämiseen. Vuonna 2009 yhtiön toiminnan tulos oli euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden aikana vain hieman, noin eurolla. Tuloveroa yhtiö maksoi vuoden 2009 toiminnastaan euroa ja jäteveroa euroa. Valmisteverona tilitetty jätevero väheni edellisestä vuodesta euroa. Kehitys johtui yleisen taloustilanteen aiheuttamasta jätemäärän vähenemisestä ja sekajätteen energiahyödyntämisestä. Yhtiön tehtävä on tuottaa kustannustehokkaita, laadukkaita ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä jätehuoltopalveluita omistajakuntiensa asukkaille ja kiinteistöille. Lisäksi yhtiö palvelee liike-elämää jätehuoltopalveluiden tuottajana. Tehokkuus sisältyy tavoitteena kaikkiin yhtiön toimintoihin. Se mahdollistaa korkeatasoisten palveluiden tuottamisen edullisesti. Jätehuollon järjestämiseen ja jätteiden käsittelyyn liittyvät hankinnat toteutetaan noudattaen kokonaistaloudellisuuden periaatteita ja hankintalakia. Hankintalain määrittelemän kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan. Kilpailuttaminen tuottaa huomattavia kustannussäästöjä ja tukee toimivia markkinoita yhtiön toimialueella. Vuodesta 2003 vuoteen 2009 yhtiö on investoinut yhteensä euroa jätehuollon kehittämiseen. Poistoja tänä aikana on tehty yhteensä euroa, mikä on vuositasolla keskimäärin 8,4 % liikevaihdosta. Vuoden 2009 aikana yhtiö investoi jätehuollon toteutukseen yhteensä euroa. Tästä 57 % käytettiin Porvoon Domargårdissa sijaitsevan loppusijoitusalueen laajentamiseen. Alueen laajentaminen on tarpeen, koska kaikkea sekajätettä ei toistaiseksi ole mahdollista hyödyntää. Noin 40 % investointien summasta kohdistui jätteen keräys, käsittely ja kierrätystoimintojen kehittämiseen yhtiön viidellä jäteasemalla. Varautuminen vastaisiin kuluihin Jätteen loppusijoitusalueiden sulkeminen ja tarkkailu ovat pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa toimintaa. Valtakunnalliset viranomaiset luvittavat ja valvovat alueiden jälkihoitoa. Näistä yhtiön vastuulla olevista toimista aiheutuviin vastaisiin kuluihin varaudutaan jälkihoitovarauksella. Tarvittavan varauksen määrää arvioidaan ja sulkemistoimia toteutetaan etukäteen laadittuja suunnitelmia noudattaen. Yhtiö on tehnyt tilikaudelta euron suuruisen uuden jälkihoitovarauksen. Samanaikaisesti vanhaa varausta on purettu to- Mistä ekomaksu koostuu? Ekomaksulla katetaan kotitalouksien ilmaiset jätehuoltopalvelut, joita käyttämällä voi vähentää sekajätteen määrää ja säästää ympäristöä. Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kunnan päätöksen mukaisesti maksaa ekomaksua (jätelaki 28 ) Vakituisen asunnon ekomaksu oli toimintavuonna 20 e/vuosi ja sillä katettiin seuraavat palvelut: Mistä sekajätemaksu koostuu? Sekajäteastian tyhjennysmaksu on Itä-Uudellamaalla keskimäärin 6 /tyhjennyskerta (240 litran astia) ja se kattaa seuraavat kulut: 3,6 e Alv 22% 1,1 e Alv 22% 7,2 e Pienjäteasemat ja ilmainen hyötyjätteiden vastaanotto 3,0 e Jätteen kuljetus 4,6 e 3,4 e Hyötyjätepisteet (noin 100 pistettä) Ilmainen ongelmajätteiden vastaanotto 1,9 e Jätteen hyödyntäminen energiana (85 %) tai kaatopaikkakäsitely (15 %) 1,2 e Koulujen, päiväkotien ym. jätevalistus 18 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

19 Itä-Uudenmaan Jätehuollon hankintojen kilpailuttaminen ja hyvä suunnittelu tuottaa huomattavia kustannussäästöjä kunnan vastuulla olevalle jätehuollolle. teutuneilla jälkihoitokuluilla, eurolla. Jälkihoitovaraus ei ole tehtäessä verovähennyskelpoinen. Lisäksi yhtiö on tilinpäätöksessään varautunut sekajätteen energiahyödyntämisen lopputuotteena syntyvän kuonan jatkokäsittelystä tulevaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin yhteensä euron kuonavarauksella. Myös tämä varaus on pakollinen, mutta ei verovähennyskelpoinen. Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Hinnat pidetään alle Suomen keskitason, vertailukelpoiset ja vastaavat lainsäädännön vaatimukset täyttävien yhtiöiden kanssa. Hintoja verrataan vuosittain viiden vastaavan jäteyhtiön hintoihin. Tavoite saavutettiin ja se on voimassa myös vuonna Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Hinnoittelu ja sen perusteet ovat ymmärrettäviä merkitys asiakkaille 6,2 arvio toteutuneesta 5,2 Toiminta on kustannustehokasta merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,1 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Vuosipoistot ja investoinnit Rahoituksen rahavirrat Jätemaksut e Muut tuotot e Lainojen nosto e RAHAVIRTA e Verot e Investoinnit ja rahoitus e Henkilöstökulut e Ostetut palvelut ja materiaalit e Talouden tunnusluvut taseen loppusumma, liikevaihto/asukas, 63,78 69,66 89,38 102,04 101,45 liiketulos liikevaihdosta, % 10,30 7,60 3,80 9,40 1,80 omavaraisuusaste, % 39,30 34,50 30,50 32,40 26,54 ostetut palvelut liikevaihdosta, % 28,50 34,00 44,60 54,90 68,10 jätevero osuus liikevaihdosta, % 26,50 24,00 18,40 18,70 10,10 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

20 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab Hallituksen toimintakertomus 2009 Tilikausi Yleistä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kahdeksan kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2009 lopussa asukasta. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella lainsäädännön vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla. Yhtiö perustettiin nimellä Mömossen Jätehuolto Oy Avfallsservice Ab. Yhtiön omistus laajennettiin ja samalla yhtiön nimeksi muutettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Östra Nylands Avfallsservice Ab. Omistuksen laajentuessa yhtiön toiminta-alue kasvoi käsittämään koko nykyisen toimialueen. Yhtiö huolehtii omistajakuntiensa puolesta niiden lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä: jätehuollon neuvonnasta, materiaalien keräyksestä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä saariston jätehuollon ja ongelmajätehuollon toimivuudesta. Liikevaihto ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 9,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen yhden prosentin verran. Vastaanotettu materiaalimäärä oli tonnia, josta tonnia oli maa-aineksia. Jätemäärät laskivat talouden taantuman myötä noin 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto ei pienentynyt vastaanotetun jätemäärän vähenemisestä huolimatta. Syynä tähän on jätteiden energiakäytön aiheuttaman käsittelykustannusten kasvun ja kuljetusten kallistumisen heijastuminen hinnoitteluun ja liikevaihtoon. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli 10 % ( euroa). Toimintavuonna yhtiö teki euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälkihoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Jälkihoitotöitä tehtiin eurolla, joten jälkihoitovarauksen nettolisäys oli euroa. Tilikauden liikevoitto oli euroa, joka on 1,8 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 1,8 % laskettuna aikaisempien tilikausien veroilla oikaistusta nettotuloksesta. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 26,8 % taseen loppusummasta. Tilikauden tulos ennen veroja oli euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi euroa. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut liikevaihto liikevoitto liikevoitto % liikevaihdosta 1,8 9,4 3,8 oman pääoman tuottoaste % 1,8 21,7 4,0 omavaraisuusaste % 26,8 32,4 30,5 Vuoden 2009 liikevoitto oli odotettua pienempi, mikä johtui pääosin seuraavista syistä: Jätemäärät laskivat taantuman myötä noin 30% edelliseen vuoteen verrattuna. Tulevien vuosien jälkihoitokustannuksiin tehtiin euroa budjetoitua suurempi varaus. Tähän oli syynä Domargårdin vuonna 2007 suljetun jätteiden loppusijoitusalueen jälkihoitokustannusten tarkentuminen aiempaa oletettua suuremmiksi. Uutena pakollisena varauksena kirjattiin kuonavarausta euroa. Kuonavarauksella katetaan jätteiden poltosta vuosina 2009 ja 2010 syntyneen kuonan käsittely. Kuona on toistaiseksi varastoitu, jotta mahdollisuudet sen hyötykäyttöön voidaan selvittää ennen kuin lopullisesta käsittelystä päätetään. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen. Merkittävimmät investoinnit Investointien kokonaismäärä oli euroa. Pääosa tästä summasta käytettiin jätteen vastaanotto-, hyödyntämis- ja lajittelutoimintojen kehittämiseen (40 %; euroa) sekä jätekeskuksen vesienhallinnan parantamiseen ja loppusijoitusalueen laajentamiseen (57 %; euroa). Rahoitus Yhtiö rahoitti 30 % investoinneistaan tulorahoituksen turvin. Pankkilaina lisääntyi eurolla. Uutta lainaa nostettiin euroa samalla, kun lainoja maksettiin takaisin euroa. Kehitystoiminta Vuoden 2009 aikana jätehuollon kehitystyö jatkui voimakkaana. Kehityshankkeiden taustalla ovat lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä kustannustehokkuuden lisääminen ja palvelutason parantaminen. Toimintavuoden aikana oli meneillään kuusi keskeistä kehittämishanketta: 20 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Omistajakunnat ja palvelupisteet

Omistajakunnat ja palvelupisteet Vuosikertomus 2010 Omistajakunnat ja palvelupisteet Itä-Uudenmaan Jätehuolto on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuollon omistajakunnat

Lisätiedot

Sisältö. Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Sisältö. Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Vuosikertomus 2007 Toimialueen kokonaispinta-ala noin 5 000 km 2 Maapinta-ala on noin 2 200 km 2 Asukkaita 92 700 kpl Kotitalouksia noin 42 000 kpl Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätteiden keräys ja kuljetus 4 Jätteiden käsittely jäteasemilla

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätteiden keräys ja kuljetus 4 Jätteiden käsittely jäteasemilla Vuosikertomus 2006 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätteiden keräys ja kuljetus s.8 4 Jätteiden käsittely jäteasemilla s.12 5 Ympäristöhaittojen ehkäisy s.13 6 Tiedotus

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄIVÄT 2007 3.-4.10.2007 Lammi JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA Vesa Heikkonen kehityspäällikkö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Omistajat: Porvoo, Sipoo,

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot