Vuosikertomus else rsb

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 2009 else rsb"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7 Ympäristövastuu s.14 8 Asiakaspalvelu ja viestintä s.16 9 Henkilöstö s Taloudellinen vastuu s Tilinpäätöstiedot s Tilintarkastuskertomus s.32 Itä-Uudenmaan Jätehuolto on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuoltoyhtiön omistajakunnat ovat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Pornainen. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti sekä korostaen ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, Porvoo puh asiakaspalvelu, puh (pvm/mpm) Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Kirjapaino Öhrling Oy, 2010 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 2 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

3 1Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2009 keräsimme ja vastaanotimme jätteitä selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syynä tähän oli taloustaantuma, joka vähensi tuotantoa ja kulutusta. Ympäristön kannalta kehitys oli oikean suuntainen, mutta ihmisten hyvinvointia taantuma harvoin lisää. Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että pystymme luomaan vähäjätteiseen ja materiaalitehokkaaseen tuotantoon perustuvaa kasvua ja hyvinvointia. Tärkeässä asemassa olemme me kaikki kuluttajat, jotka ohjaamme tuotantoa ostopäätöksillämme. Yhtiömme sai toimintavuonna kaksi merkittävää tunnustusta hyvästä laadusta. Näistä tärkeämmän antoivat asiakkaamme laajassa kyselytutkimuksessa. Tutkimukseen vastanneista 90 % kertoi olevansa tyytyväisiä palveluumme (arvosanat 5-7 asteikolla 1-7). Saimme asiakkailta myös arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi. Toinen osoitus laadusta oli ISO-standardien mukaisten sertifikaattien saaminen laatu- ja ympäristöjärjestelmällemme. Yhtiön liikevaihto oli toimintavuonna 9,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna yhden prosentin verran. Kasvua rajoitti taantuman aiheuttama jätemäärien väheneminen. Tilikauden tulos oli euroa voitollinen. Teimme toimintavuonna euron suuruisen varauksen vanhojen kaatopaikkojen asianmukaisen sulkemisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Investointien määrä oli euroa. Lähivuosien keskeinen haaste yhtiöllemme on uuden jätekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen Kilpilahden alueelle. Hanke eteni toimintavuonna hyvin. Jätekeskusalueen louhinnalle myönnettiin maaainesten ottolupa ja ympäristölupa. Myös itse jätelaitoksen toiminnalle myönnettiin ympäristölupa. Molemmista ympäristöluvista on valitettu, joten ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Uusi jätekeskus on mittava investointi, jonka toteuttaminen edellyttää vakaata toimintaympäristöä. Toimintaympäristöön vaikuttaa eniten meneillään oleva jätelainsäädännön kokonaisuudistus. On tärkeää, että uusi jätelaki mahdollistaa kuntien vastuun hoitamisen asiakasystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää riittäviä jätemääriä ja mahdollisuutta vaikuttaa kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätehuoltoratkaisuihin. lisätä aina, kun asiakas suostuu siitä maksamaan. Kuntalaisen ja ympäristön näkökulma on toinen. Useimmat kotitaloudet eivät halua maksaa kierrätyksestä ellei ympäristöhyötyä synny. Usein kierrätys vähentää päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Kaikki kierrätys ei kuitenkaan ole ympäristön kannalta järkevää. Monien jätemateriaalien erilliskeräys omakotivaltaisilta alueilta voi tuottaa enemmän päästöjä kuin esimerkiksi jätteen polttaminen energiaksi. Kierrätystä tulee kehittää, mutta se ei ole itsetarkoitus. Ympäristön kannalta optimaalinen kierrätysaste vaihtelee riippuen mm. jätteen laadusta, asukkaiden halusta lajitella, paikallisista olosuhteista ja käytettävissä olevasta tekniikasta. Itä-Uudellamaalla aloitettiin helmikuussa kartongin kiinteistökohtainen keräys. Kartonkia kerätään pääosin kerrostaloista, joissa suuret jätekertymät mahdollistavat tehokkaan logistiikan. Kierrätyksen lisääminen tukee tavoitettamme kaatopaikkajätteen vähentämiseksi. Näyttää siltä, että jäteala ei pääse lähivuosinakaan sammaloitumaan. Lainsäädäntöä uudistetaan ja investointeja suunnitellaan. Alan kehittyminen edellyttää jatkossa eri toimijoiden yhä kiinteämpää yhteistyötä. Muussa tapauksessa kustannukset karkaavat käsistä. Kiitän kumppaneitamme sekä omistajia ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä vuonna Juha-Heikki Tanskanen toimitusjohtaja Jätelain valmistelun aikana jotkut tahot ovat syyllistäneet kuntia ja kuntien jätehuolto-organisaatioita liiasta innosta jätteiden hyödyntämiseen energiana. Tämä on ymmärrettävää. Kierrätyspalveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta kierrätystä kannattaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

4 2 Itä-Uudenmaan Jätehuoltoa asiakkaiden ja ympäristön hyväksi Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto huolehtii toimialueensa asukkaiden ja julkisten kiinteistöjen sekä yksityisten sopimusasiakkaidensa jätehuollosta. Yhtiö hoitaa jätteiden keräyksen, hyödyntämisen ja käsittelyn kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiö vastaa myös jätehuollon yleisestä kehittämisestä ja jätevalistuksesta. Toiminnan perustana on ympäristö- ja laatujärjestelmä, joka sertifioitiin kesällä Sen myötä yhtiö on sitoutunut toimintansa ja ympäristön tilan jatkuvaan parantamiseen. Päämäärinä on pitää asiakasmaksut mahdollisimman alhaisina, taata hyvät jätehuoltopalvelut ja lisätä hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Palveluita ja toimintaa parannetaan huomioiden asiakkaiden toiveet sekä minimoiden ympäristövaikutukset. Asiakaspalveluun panostaminen on pitkäjänteinen projekti, joka huomioidaan yhtiön kaikessa toiminnassa. Keväällä 2009 toteutettiin laaja asiakastutkimus, jonka perusteella 90 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä Itä-Uudenmaan Jätehuollon toteuttamaan jätehuoltoon. Kyselyyn vastanneista 24 prosenttia antoi arvosanan viisi, 43 prosenttia arvosanan kuusi ja 23 prosenttia arvosanan seitsemän (asteikko 1=en lainkaan tyytyväinen 7 = erittäin tyytyväinen). Asiakastutkimuksen toteutti Innolink Oy ja se uusitaan 2 3 vuoden välein. Yhteistyön voima Kuntien vastuulla oleva jätehuolto hoidetaan yhteistyöllä. Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa. Yhteistyö on paras keino vähentää ympäristövaikutuksia, toteuttaa laadukasta jätehuoltoa ja saavuttaa kustannustehokkuutta. Vuonna 2009 tehtiin yhteistyötä 12 jätteen kuljetus- ja käsittelyurakoitsijan kanssa. Omistajakunnat - vastuu jätehuollosta - määräykset ja taksat - valitsee hallituksen Viranomaiset - valvonta - kehittää yhteistyössä IUJ:n kanssa - lupien myöntäminen Itä-Uudenmaan Jätehuolto - hoitaa jätehuollon asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi - kehittää ja suunnittelee - kilpailuttaa ja ohjaa urakoitsijoita - parantaa toimintaa jatkuvan seurannan avulla Konsultit ja asiantuntijat - avustavat jätehuollon suunnitteluhankkeissa ja seurannassa Urakoitsijat - hoitavat ammattitaidolla jätekuljetukset, jätteen käsittelyn ja rakentamisen Muut yhteistyökumppanit - muut jätehuoltoyhtiö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n organisaatio OMISTAJAKUNNAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA KULJETUSPALVELUT Palvelupäällikkö + 4 hlöä VASTAANOTTOPALVELUT Käyttöpäällikkö + 10 hlöä K E H I T YSHANKKEET JA RAKENNUTTAMINEN Kehityspäällikkö TIEDOTUS JA NEUVONTA Tiedottaja + 1 hlö TALOUS JA HENKILÖSTÖ Talouspäällikkö + 4 hlöä 4 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

5 Omistajakunnat ja palvelupisteet (vuodenvaihteessa 2009/2010) Osakkaat ja asukasluku (vuodenvaihteessa 2009/2010) Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Asukasluku Porvoo , Sipoo , Loviisa , Askola 181 3, Pornainen 170 3, Yhteensä , Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

6 3 Toimintajärjestelmän Kehittyminen takaa toiminnan jatkuvan parantamisen Kehityshankkeet sertifiointi Itä-Uudenmaan Jätehuollossa otettiin käyttöön standardien ISO 9001 ja ISO mukainen toimintajärjestelmä, joka sai hyväksynnän toimintavuoden kesäkuussa. Toimintajärjestelmän tavoitteena on jatkuva parantaminen sekä ympäristön että laadun kannalta. Toimintajärjestelmä tarkastetaan ulkopuolisen arvioijan toimesta vuosittain. Jätteiden kierrätyksen edistäminen Domargårdin ja Mömossenin pienjäteasemat uudistettiin käytäntöjen ja hinnoittelun osalta. Uudistukset otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. Pienkuomien vastaanotto keskitettiin yhtenäisille vastaanottoalueille ja kotitalousjätteiden osalta siirryttiin kuutiohinnoitteluun. Uudistuksilla helpotettiin kierrätysmateriaalien lajittelua ja nopeutettiin asiakkaiden asioimista jäteasemalla. Pornaisten ja Askolan pienjäteasemia valmisteltiin lupa-asioiden osalta. Askolan pienjäteaseman luvat saivat lainvoiman huhtikuussa 2010 ja rakentaminen aloitetaan kesällä Toimintavuonna valmisteltiin keräyskartongin kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamista. Keräys alkoi Keräyskartonkiastiat otettiin käyttöön jätehuoltomääräyksen mukaisesti kaikissa vähintään 20 asuinhuoneiston kiinteistöissä. Myös pienemmät asuinkiinteistöt ja yritykset voivat halutessaan liittyä keräykseen. Keräyspisteverkon kehittäminen Sekajätteen aluekeräyspisteiden kameravalvontaa tehostettiin kesällä Tehostetun valvonnan avulla tavoitettiin noin 150 käyttäjää, jotka eivät olleet maksaneet pisteen käytön edellyttämää vuosimaksua tai toivat pisteelle sinne kuulumatonta jätettä. Käyttäjiä laskutettiin jälkikäteen pisteen käytöstä ja mahdollisista siivouskuluista. Tehostetun valvonnan avulla tiedotettiin ja neuvottiin jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Vastuullisuus ja ympäristö Vuonna 2009 kilpailutetuissa kuljetusurakoissa asetettiin aiempaa tiukemmat vaatimukset käytettävälle ajoneuvokalustolle. Vaatimuksena oli EURO IV -luokka, joka asettaa aiempaa tiukempia vaatimuksia ajoneuvoilta sallittuihin pakokaasupäästöihin. Lisäksi vuonna 2009 kilpailutetuissa kuljetusurakoissa edellytettiin kuljettajilta taloudellisen ajotavan kurssin suorittamista polttoainetta säästävien ajotapojen osaamisen varmistamiseksi. Kuljetusurakoitsijoilta edellytettiin lisäksi polttoaineenkulutusraportointia jätteenkeräyksessä muodostuvien CO2-päästöjen määrittämiseksi ja kehityksen seuraamiseksi. Porvoon Domargårdin jäteaseman käytössä olevaa loppusijoitusaluetta laajennettiin vuonna ,3 ha:lla. Nykyaikaiset ja tiiviit pohjarakenteet mahdollistavat muodostuvien suotovesien keräämisen tarkasti talteen asianmukaista käsittelyä varten. Vesienhallintaa parannettiin lisäksi toteuttamalla rakenteet, joilla estetään puhtaiden, jäteasema-alueen ulkopuolisten vesien valuminen jäteasemavesien keräysjärjestelmään. Käytöstä poistetut jätteen loppusijoitusalueet peitetään tiiviillä pintarakenteilla. Tällä toimenpiteellä vähennetään muodostuvien jätevesien määrää. Tiiviin pintarakenteen alle rakennetaan kaatopaikkakaasun keräysrakenteet, joilla muodostuva kaatopaikkakaasu saadaan kerättyä ja ohjattua asianmukaiseen kä- Domargårdin jäteasemalla tehtiin vuonna 2009 Ilmatieteenlaitoksen toimesta metaani- ja hiilidioksidipäästömittauksia mikrometeorologisella menetelmällä. Mittaustuloksien perusteella todettiin, että vuonna 2008 rakennetut kaasukaivot vähensivät päästöjä ilmaan. 6 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

7 sittelyyn. Vuonna 2009 aloitettiin pintarakenteiden rakentaminen Sipoon Mömossenin jäteaseman käytöstä poistetulle yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueelle. Merkittävä osa itäuusmaalaisten jätteistä hyödynnetään energiana Kotkan Energian hyötyvoimalassa. Jätteen energiahyötykäytössä muodostuvan pohjakuonan hyödyntämismahdollisuuksia selvitettiin yhteistyössä tutkimuslaitosten ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää muodostuva kuona maarakentamisessa. Tutkimusprojekti jatkuu vuonna Tulevaisuuden jätehuollon toteutusmahdollisuuksien turvaamiseksi yhtiö valmistelee uuden jätekeskuksen rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Vuonna 2009 uudella jätekeskusalueella suoritettiin puuston päätehakkuu, jonka jälkeen hanke jatkuu alueen louhintaa valmistelevilla maarakennustöillä. Vuonna 2009 myönnettiin Itä-Uudenmaan Jätehuollon toiminnalle laatu- ja ympäristösertifikaatit. Kuvassa toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen (vasemmalla) ja hallituksen puheenjohtaja Matti Nuutti. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

8 4 Itä-Uudenmaan Jäteautot huolehtivat päivittäin noin asiakkaan jätteistä Jätekuljetukset Jätehuollon tyhjennysasiakkaina ovat omistajakuntien alueen omakotitalot, kesäasunnot, kerros- ja rivitalot sekä julkiset kiinteistöt. Myös useat yksityiset yritykset ovat päätyneet hoitamaan jätehuoltonsa yhtiön kautta. Kerätty sekajäte toimitetaan pääasiassa energiahyötykäyttöön, biojäte maanparannusaineeksi ja biokaasun raakaaineeksi sekä keräyskartonki uudeksi kartongiksi. Jäteastioiden tyhjennykset ostetaan yksityisiltä kuljetusurakoitsijoilta. Yhtiö vastaa toiminnasta sekä asiakaspalvelun, laskutuksen, kuljetusten ohjauksen ja valvonnan. Tyhjennysreitit suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi ja ympäristöä vähän kuormittaviksi. Jäteastioiden tyhjennyksiä seurataan tietokoneyhteyden avulla reaaliajassa ja mahdollisiin tyhjennysongelmiin puututaan heti. Sekajäteastioiden tyhjennys Yhtiö hoiti toimintavuonna noin omakotitalon ja kesäasunnon sekajäteastioiden tyhjennykset. Lisäksi sekajäteastiat tyhjennettiin noin taloyhtiöstä ja julkisesta kiinteistöstä sekä noin 300 yrityksestä. Liljendalin ja Pernajan sekajätekuljetukset kilpailutettiin toimintavuoden lopulla. Urakoisijaksi valittiin kokonaisedullisimman tarjouksen tehnyt HFT Network Oy. Ruotsinpyhtään Haavisto-Vastilan alue liittyi Pyhtääseen kuntaliitoksen myötä. Haavisto-Vastilan asukkaiden jätehuolto siirtyi Pyhtään kunnan vastuulle. Muutos koski noin 180 kiinteistöä. Sekajätteen lauttanoudot Yhtiö tarjoaa Sipoon sisäsaariston sekajätteen lauttakeräyspalvelua, jossa kesäasukkaiden jäte haetaan asiakkaiden laitureilta ennalta sovittuina viikkoina. Lauttakeräys oli aiemmin Sipoon kunnan järjestämä ja sitä on ylläpidetty jo vuosikymmeniä. Lauttakeräyksessä oli vuonna 2009 mukana 114 saarikiinteistöä. Biojäte- ja keräyskartonkiastioiden tyhjennys Yhtiö hoiti toimintavuonna yhteensä noin 1000 taloyhtiön, julkisen kiinteistön ja yrityksen biojäteastian tyhjennykset. Vuonna 2009 valmisteltiin keräyskartongin keräyksen aloitusta kilpailuttamalla kuljetukset. Keräyskartongin kiinteistökohtainen keräys alkoi noin 400 kiinteistössä. Jätehuoltomääräykset edellyttävät biojätteen kiinteistökohtaista keräystä vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöissä ja keräyskartonkikeräystä vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöiltä. Jäteastioiden vuokraus Yhtiö vuokraa sekajätteen, biojätteen sekä keräyskartongin keräykseen soveltuvia astioita. Toimintavuoden lopulla oli vuokralla noin 1600 astiaa. Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Jäteastian tyhjennykset toimivat sovitulla tavalla merkitys asiakkaille 6,4 arvio toteutuneesta 6,0 Jätteen kuljettajat ovat ystävällisiä ja avuliaita merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,8 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Tavoitteita vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Tavoite: Tulos: Jätekuljetusten virhetaso pidetään alle yhdessä tuhatta tyhjennystä kohti kunnittain vuosikeskiarvona Tavoite saavutettiin kaikissa muissa kunnissa, paitsi Porvoossa (virhepromille 1,22). Tavoite on voimassa myös vuodelle Kiinteistökohtaisen keräyskartongin keräys aloitetaan vuoden 2010 alkuun mennessä. Tavoite saavutettiin. Yhteistyökumppanit vuonna 2009 Sekajätekuljetus: HFT Network Oy/ Environet Oy Lassila & Tikanoja Oyj Porvoon Huoltomiehet Oy SITA Finland Oy Strand P-G (lauttakuljetus) Biojätekuljetus: SITA Finland Oy Astiakuljetukset: Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Ky 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

9 Asuinkiinteistöjen järjestetty jätehuolto 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakaspalvelu huolehtii päivittäin, että asiakkaiden tarpeet huomioidaan ja jäteastioiden tyhjennykset toteutuvat sovitulla tavalla. Kuvassa on asiakasneuvoja Elisabeth Lindfors. Asuinkiinteistön sekajätehuollon voi hoitaa usealla eri tavalla. Kiinteistöjä, jotka eivät olleet liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon lainkaan oli vuoden 2009 lopulla 280 kpl. Määrä oli vähentynyt neljällä sadalla edellisvuoteen verrattuna. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

10 5 Itä-Uudenmaan Jätteitä vastaanotetaan noin 200 keräyspisteessä Jätteen vastaanotto Jätehuollon jätteiden laaja vastaanottoverkko tarjoaa palveluita sekä kotitalouksille että yrityksille. Hyötyjätepisteet, pienjäteasemat ja kiertävät Otto-keräykset ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä. Sekajätteen aluekeräyspisteitä saa käyttää erillistä vuosimaksua vastaan. Yritysjätteiden vastaanotto on pääasiassa keskitetty Domargårdin jäteasemalle Porvooseen. Hyötyjätepisteet Asukkaiden päivittäiset hyötyjätteet, paperi, keräyskartonki, pienmetalli ja lasi, vastaanotetaan 95 hyötyjätepisteessä. Toimintavuonna kaikkiin hyötyjätepisteisiin asennettiin uudet muovipusseille tarkoitetut roska-astiat. Samalla uudistettiin hyötyjätesäiliöiden kansimekanismit ja lajittelutarrat. Säiliöt saivat myös uuden pintakäsittelyn. Paristonkeräyslaatikot poistettiin hyötyjätepisteistä toimintavuoden huhtikuussa paristo keräyksen siirryttyä tuottajien vastuulle. Käytettyjä paristoja vastaanotetaan kaikissa niitä myyvissä liikkeissä. Vuoden 2009 lopussa Vastilan hyötyjätepiste myytiin Pyhtäälle kuntaliitoksen myötä. kesäasuntoa ja 350 omakotitaloa. Toimintavuonna panostettiin keräyspisteiden kameravalvontaan. Pienjäteasemat ja Domargårdin jäteasema Hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja jätteitä, jotka eivät sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan, vastaanotetaan Domargårdin jäteasemalla sekä Mömossenin, Loviisan ja Ruotsinpyhtään pienjäteasemilla. Pienjäteasemille vastaanotetaan pääasiassa asumisen jätteitä ja yritysjätteiden vastaanotto on keskitetty Domargårdin jäteasemalle. Domargårdin jäteasemalla vastaanotettiin noin yritysjätekuormaa vuoden 2009 aikana. Domargårdin jäteasemalla ja Mömossenin pienjäteasemalla siirryttiin toimintavuoden vaihteessa kotitalouskuormien kuutiohinnoitteluun. Vastaava hinnoittelu on voimassa myös muilla pienjäteasemilla. Lajitellut hyötyjätteet ja ongelmajätteet ovat kotitalouksille edelleen maksuttomia. Myös vastaanottoalueet ja kyltitykset uudistettiin niin, että asiakkaiden on helpompi asioida jäteasemilla. Aluekeräyspisteet Aluekeräysasiakkaiden sekajätettä vastaanotetaan 19 keräyspisteessä. Aluekeräyspisteen käyttö on vaihtoehto omalle sekajäteastialle, jos esimerkiksi kiinteistöllä ei ole tieyhteyttä. Aluekeräyspisteen käyttöoikeuden saa erillistä vuosimaksua vastaan. Vuonna 2009 sekajätteen aluekeräyspisteitä käytti noin Kiertävät Otto-keräykset Kodin ongelmajätteet, metalliromut ja sähkölaitteet voi jäteasemien lisäksi tuoda myös kiertäviin keräyksiin. Otto-keräys tuo keräyspisteet lähelle asukkaita. Otto-keräysautot pysähtyivät noin 100 ennalta sovitulla pysäkillä ja Otto-lautta noin 15 ennalta sovitulla laiturilla. Jäteasemilla vastaanotetut hyöty- ja ongelmajätteet: Hyötyjätepisteissä vastaanotetut hyötyjätteet: Paperinkeräys Oy huolehtii keräyspaperin hyötykäyttöön. Keräyspaperia kerättiin vuonna 2009 noin 2970 tonnia. 10 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

11 Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Domargårdin jäteaseman ja Momössenin pienjäteaseman pientuojien vastaanottopalvelut parannetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Tulos: Tavoite saavutettiin. Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Jäteasemilla on helppo asioida merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,7 Yhteistyökumppanit vuonna 2009: Hyöty- ja aluekeräyspisteet: Paperinkeräys Oy Porvoon Huoltomiehet Oy Suomen NP-kierrätys Oy Suomen Kuluttajakuitu ry Suomen Aaltopahviyhdistys ry OTTO-keräys: Bodö Båtvarv (lauttakeräys) Ekokem-Palvelut Oy Ser-tuottajayhteisö NERA Kuusakoski Oy Henkilökunta on ystävällistä ja palvelualtista merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,6 Jätteen vastaanottopisteitä on riittävästi merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,3 Hyötyjätepisteet ovat hyvin ylläpidettyjä merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,2 Kiertävät Otto-keräykset palvelevat hyvin merkitys asiakkaille 5,3 arvio toteutuneesta 5 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

12 6 Itä-Uudenmaan Asumisen jätteestä 80 % päätyy hyötykäyttöön Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely Jätehuolto toimittaa jätteet hyötykäyttöön tai käsittelee ne Domargårdin jäteasemalla Porvoossa. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen hoidetaan kilpailutuksen kautta valittujen yritysten kanssa. Yhtiö panostaa jätteiden hyötykäyttöön ja pyrkii vähentämään kaatopaikkasijoitusta. Jätteiden materiaalihyötykäyttö Noin 34 % toimintavuoden aikana kerätyistä ja vastaanotetuista jätteistä käytettiin uutena materiaalina. Luvussa ei ole mukana maamassoja. Keräyskartonki, paperi, metalli, biojäte, haravointijäte, liete ja osa ongelmajätteistä päätyvät uudeksi materiaaliksi. Haravointijäte ja liete käsitellään Domargårdin jäteasemalla, muut toimitetaan yhteistyökumppaneille hyödynnettäväksi. Haravointijätteestä ja lietteestä valmistetaan multaa, joka käytetään jäteaseman rakenteisiin ja loppusijoitusalueiden jälkihoitoon. Lietteen vastaanotto ja käsittely lopetetaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Jäteasemalle vastaanotetut maa-ainekset, tiilet, betonikappaleet, asfalttimurska ja keräyslasi hyödynnetään lähes sellaisenaan jäteaseman rakenteissa. Jätteiden energiahyötykäyttö Noin 31 % toimintavuoden aikana kerätyistä ja vastaanotetuista jätteistä jalostettiin energiaksi. Puujäte, osa ongelmajätteistä ja kiinteistöiltä kerätty sekajäte toimitetaan energiakäyttöön. Sekajäte kuljetetaan kiinteistöiltä suoraan Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksen polttoaineeksi. Itä-Uudenmaan Jätehuolto on yksi edelläkävijöistä sekajätteen energiahyödyntämisessä. Energiahyödyntämisen ansiosta on jätehuollon merkittävin haitta eli kasvihuonepäästöt pienentynyt. Jätteiden loppusijoitus Noin 35 % toimintavuoden aikana kerätyistä ja vastaanotetuista jätteistä päätyi kaatopaikkakäsittelyyn. Jäteasemilla vastaanotetut yhdyskunta- ja rakennusjätteet loppusijoitetaan Domargårdin jäteaseman kaatopaikka-alueelle. Toimintavuonna laajennettiin kaatopaikka-aluetta ja laajennus otettiin käyttöön elokuussa Alueelle vastaanotetaan myös välittömästi peitettävät riski- ja asbestijätteet. Nestemäiset jätteet, kuten vesihiekka- ja rasvakaivojäte, vastaanotetaan ensin laskeutusaltaaseen, jonka kautta vedet ohjautuvat jätevesilaitoksen käsittelyyn. Osa Kilpilahden alueen kaatopaikkakelpoisista tuotantojätteistä loppusijoitetaan Mömossenin pienjäteaseman yhteydessä sijaitsevalle erityisjätealueelle. Vastaanotetun jätteen määrä vuosina Loppusijoitetun jätteen määrä vuosina VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

13 Itä-Uudenmaan Jätehuolto on yksi ensimmäisistä suomalaisista jäteyhtiöistä, jotka ovat lähteneet mukaan sekajätteen energiakäyttöön. Itä-Uudeltamaalta toimitetaan vuosittain tonnia sekajätettä Kotkan Energian hyötyvoimalaitokseen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto hoitaa jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti yhteistyössä alan muiden ammattilaisten kanssa. Kuvassa on käyttöpäällikkö Teemu Ruuttila. Vastaanottopisteiden kautta hyötykäyttöön Biojäte (erilliskerätty) maanparannuskompostia, puutarhamultaa ja biokaasua, Envor Biotech Oy Haravointijäte kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Keräyskartonki hylsykartonkirullia ja kartonkipakkauksia, tuottajayhteisöt Lasi kaasukaivojen keräyskerros, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Liete kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Maa-aines jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Metalli metalliteollisuuden raaka-ainetta, Kuusakoski Oy Ongelmajätteet uutta öljyä ja energiaa, Ekokem Oy Painekyllästetty puu haketta energiakäyttöön, Demolite Oy Paperi paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy Puu haketta energiakäyttöön esim. Kotkan Energia Oy, Lahti Energia Rakennusjäte (lajiteltu) jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Sekajäte kiinteistöiltä kerätty sekajäte energiakäyttöön, Kotkan Energia Oy Sähkö- ja elektroniikkaromu teollisuuden raaka-ainetta, tuottajayhteisöt Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

14 7 Ympäristövastuu Jätehuollon ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ja vähennetään Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on käytössään toimintajärjestelmä, mikä koostuu ISO ympäristö- ja ISO 9001 laatujärjestelmästä. Toimintajärjestelmä sertifioitiin kesäkuussa Päämääränä on vähentää jätehuollon päästöjä ja parantaa ympäristön tilaa. Jäteaseman toimintaa ja ympäristövaikutusten tarkkailua ohjaavat ympäristöluvat. Ympäristövaikutusten tarkkailua tehdään viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti sekä ulkopuolisen konsultin että päivittäin oman henkilökunnan toimesta. Domargårdin jäteaseman vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tarkkailtiin toimintavuoden aikana 18 pisteestä yhteensä kolme kertaa. Vuoden aikana toteutettiin Domargårdin jäteasemalla myös ympäristöluvan mukaiset pölyn, haisevien rikkiyhdisteiden ja melun mittaukset. Jäteaseman ympäristöön aiheutuvista hajuhaitoista saatiin tietoa lähialueen asukkaista koostuvan ympäristöpaneelin kautta. Vaikutukset vesiin Domargårdin jäteasemalla syntyvät likaiset vedet johdetaan tasausaltaiden kautta Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2009 jätevedenpuhdistamolle johdettiin m3 jätevettä, joka oli 40 % vähemmän kuin vuonna Vesimäärän vähentymiseen vaikuttivat vähäsateisempi vuosi sekä vesienhallintaan tehdyt toimenpiteet likaisten ja puhtaiden vesien erottelemiseksi toisistaan. Viimeisten neljän vuoden aikana tehdyt vesienhallinnan parantamistoimenpiteet ovat vähentäneet selvästi myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa kuormitusta, mikä näkyy erityisesti jäteaseman lähimmässä pintaveden havaintopisteessä. Vuoden aikana sekä Domargårdin jäteasemalla että Mömossenin pienjäteasemalla tapahtui yksi ylivuoto. Vaikutukset ilmaan Kaatopaikkakaasu Domargårdin jäteasemalla kerätään kaasua vuonna 2007 suljetulta jätetäytöllä viidellätoista kaasukaivolla. Kerätty kaasu toimitetaan Porvoon Energialle, joka tuottaa kaasusta kaukolämpöä. Porvoon Energian käyttökatkojen aikana kaasu poltetaan jäteaseman soihtupolttimessa. Vuonna 2009 kaasua saatiin talteen 0,9 Milj.Nm3, josta 72 % toimitettiin Porvoon Energialle ja loput 28 % poltettiin soihtupolttimessa. Energiahyötykäyttöön toimitetun kaasun energiamäärä vastasi 145 omakotitalon vuotuista lämmitystä. Kerätyn kaasun määrä nousi vuodesta 2008 reilut 32 %. Haju, pöly ja haisevat rikkiyhdisteet Pääasiallisia hajujen aiheuttajia Domargårdin jäteasemalla ovat jätevesilietteen vastaanotto, aumakompostointi, valmiin kompostimullan ajo hyötykäyttöön sekä loppusijoitusalue. Hajuja seurataan päivittäin oman henkilöstön toimesta sekä lähialuen asukkaista koostuvan ympäristöpaneelin avulla. Omia hajuhavaintoja tehtiin jäteasemalla vuoden aikana 46 päivänä. Suurimmassa osassa (72 %) hajun todettiin olevan lievää. Vuoden 2009 alussa ympäristöpaneelissa oli mukana 15 ja vuoden lopussa 11 panelistia. Paneelin vastausaktiivisuus vaihteli vuoden aikana % välillä. Yhteensä yksittäisiä hajuhavaintoja tehtiin 149 kpl. Hajupäiviä, jolloin yksi tai useampi panelisti havaitsi hajua, oli 14. Pohjaveden kloridipitoisuudet jäteaseman lähiympäristössä olevissa yhdeksässä havaintopisteessä Domargårdin pintavesikuormitus jäteaseman lähimmässä havaintopisteessä 14 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

15 Tavoitteita vuodelle 2009 Tavoite: Domargårdista viemäröitävää vesimäärää vähennetään 25 %:lla vuodesta 2007 vuoteen Domargårdissa ei tapahdu suotovesien ylivuotoja vuodesta 2010 eteenpäin. Tulos: Vuonna 2009 viemäröitävä vesimäärä väheni noin 37 % ja Domargårdissa tapahtui yksi ylivuoto. Tavoite on voimassa myös vuodelle Tavoite: Domargårdin vuonna 2007 suljetulla loppusijoitusalueella syntyvistä kaasuista saadaan talteen vähintään 80 %, kun lopulliset pintarakenteet on rakennettu Tulos: Vuonna 2009 saatiin talteen 24 % syntyvistä kaasuista. Tavoite on voimassa myös vuodelle Tavoite: Jätevirta- ja päästötietojen seurantatyökaluja parannetaan ja päästöjen merkitys ympäristön kannalta osataan esittää vuoden 2010 loppuun mennessä. Tulos: Tavoite saavutettiin ja uusi raportointimalli otetaan käyttöön Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Ympäristöasiat otetaan huomioon merkitys asiakkaille 6,2 arvio toteutuneesta 5,6 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Ympäristöpaneeliin kuuluvien asukkaiden yksittäiset hajuhavainnot ja hajupäivät kuukausittain Touko-kesäkuussa Domargårdin jäteaseman ympäristössä ja jäteasemalla mitattiin pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä. Pölyä mitattiin jäteaseman kahden lähimmän asuintalon piha-alueella ja haisevia rikkiyhdisteitä jäteaseman sisällä kompostointikentän läheisyydessä. Mittaustulosten mukaan pölypitoisuudet jäteaseman ympäristössä eivät ylittäneet Valtioneuvoston asetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja. Pöly sekä haisevat rikkiyhdisteet eivät ylittäneet myöskään Valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 annettuja ohjearvoja. Mittaustulosten perusteella voitiinkin todeta, ettei jäteaseman normaali toiminta aiheuta haisevien rikkiyhdisteiden ja pölyn leviämistä ympäristöön. Seuraavan kerran pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä mitataan vuonna Melu ja haittaeläimet Melua mitattiin ensimmäistä kertaa Domargårdin jäteasemaa lähinnä olevien asuinrakennusten piha-alueilla vuonna Tulosten perusteella todettiin, ettei jäteaseman normaalitoiminta aiheuta melua ympäristöön eikä ympäristöluvassa esitettyä melun raja-arvoa ylitetty. Seuraavan kerran melumittaukset tehdään vuonna 2012 Käytössä olevan jätetäytön hyvällä tiivistämisellä ja peittämisellä vaikutetaan haittaeläinten esiintymiseen. Jäteasemalla ei vuoden aikana tehty yhtään havaintoa rotista, joita jäteasemalla on torjuttu tehostetusti vuodesta Lintujen osalta yhtiö osallistui edellisten vuosien tapaan Uudenmaan riistanhoitopiirin organisoimaan harmaalokkien vähennyshankkeeseen. Domargårdin jäteaseman ympäristöpaneelissa oli vuonna 2009 mukana 15 jäteaseman lähinaapuria. Yhteensä hajuhavaintoja tehtiin 149 kpl. hajupäiviä, jolloin yksi tai useampi panelisti havaitsi hajua, oli yhteensä 14. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

16 8 Itä-Uudenmaan Lähellä asiakasta Asiakaspalvelu ja viestintä telaskujen liitteissä. Yleisimmin jätelasku lähetetään asiakkaalle neljä kertaa vuodessa. Yhtiön vuonna 2009 uusitut verkkosivut julkaistiin toimintavuoden kesäkuussa ja rakenneuudistuksen myötä ne saivat uuden raikkaan ilmeen. Uusien verkkosivujen kautta on helppo muuttaa jätehuollon palvelutietoja tai antaa palautetta. Uusituilta verkkosivuilta löytyy kattavasti kaikki toimialueen jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvät tiedot. Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakkaat ovat tutkitusti tyytyväisiä. Vuonna 2009 panostettiin asiakastyytyväisyyden selvittämiseen ja tulokset olivat positiivisia. Sekä laajemman asiakaskyselyn että jäteasemakyselyn yleisarvosanaksi saatiin 5,7 asteikolla 1 7 (asteikko 1 = en lainkaan tyytyväinen 7 = erittäin tyytyväinen). Tutkimuksessa selvitettiin omakotiasukkaiden, vapaaajan asukkaiden, isännöitsijöiden ja yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä jätehuoltoon. Tutkimuksen toteutti kirjekyselynä Innolink Research Oy. Kysely lähetettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaalle. Kyselyyn vastasi 555 asiakasta. Asiakastutkimus uusitaan 2 3 vuoden väliajoin. Tärkeä neuvonnan kohderyhmä oli toimialueen lapset. Jäteneuvoja piti noin 30 tilaisuutta innokkaille päiväkotilapsille ja koululaisille. Kaikille esikoululaisille lähetettiin lisäksi Otto-puuhavihko. Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Palvelupuhelimeen vastataan vähintään 90 sekunnissa vuosikeskiarvona vuoden 2009 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin ja se on voimassa myös vuodelle Jätehuollon asiakaspalvelu ja neuvonta on useilla tavoin saavutettavissa ja läsnä. Asiakaspalvelu palvelee ja opastaa puhelimitse, sähköpostitse tai toimistolla. Jäteasemien asiakkaat saavat apua ja neuvoja jäteaseman henkilöstöltä. Jätehuolto julkaisee vuosittain Kierrättäjä-asiakaslehteä sekä erilaisia oppaita ja ohjeita. Kierrättäjä lähetetään kaikille toimialueen asukkaille ja kesäasukkaille. Asiakkaat saavat jätehuollon ajankohtaiset tiedot myös jä- Yhteistyökumppanit Ecomond Oy (TCS ajanohjaus -järjestelmä) Enfo Oyj (laskujen tulostus) Mediayhtiö Kvaliitti Oy (viestintämateriaali) Studio Mielikuva Oy (julkaisujen ulkoasu) SMS Testing Oy (tietoliikenne) Sonera Oy (puhelinpalvelu) TietoMitta Oy (JHL-asikasjärjestelmä) Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Laskutus on virheetöntä merkitys asiakkaille 6,4 arvio toteutuneesta 5,8 Yhteydenotto on helppoa merkitys asiakkaille 5,6 arvio toteutuneesta 5,5 Asiakaspalvelusta saa riittävästi tietoa merkitys asiakkaille 5,9 arvio toteutuneesta 5,5 Toiminnasta tiedotetaan avoimesti merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,4 Saan tarvittavaa tietoa Internetistä merkitys asiakkaille 5,2 arvio toteutuneesta 5,3 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen 16 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

17 9 Itä-Uudenmaan Onnistumisen takana osaava ja tyytyväinen henkilöstö Henkilöstö Jätehuolto Oy:n keskeisenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen sekä tieto- ja taitotason jatkuva kehittäminen. Henkilöstöpolitiikkamme on vastuullista ja pitkäjänteistä. Vuoden 2009 aikana yhtiössä tehtiin kaiken kaikkiaan 25,6 henkilötyövuotta. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta ja henkilöstön koulutustaso on noussut. Kuluneen vuoden kesäkuussa sertifioidun toimintajärjestelmän myötä henkilöstön työohjeistus on entisestään selkiytynyt ja toiminnan tavoitteet on saatu paremmin mitattaviksi. Sekä henkilöstön että tehtyjen henkilötyövuosien määrä on kuluneena vuonna kasvanut. Erityisesti kuluneen vuoden aikana on panostettu asiakaspalveluun sekä puhelimessa että jäteasemilla. Ruuhkahuippujen tasaamiseen on käytetty vuokratyövoimaa niissä toiminnoissa, joissa henkilöstötarve vaihtelee voimakkaasti. Lisäksi määräaikaista ja vuokratyövoimaa tarvitaan edelleen myös projektiluonteisiin hankkeisiin. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy edistää työntekijöiden työkykyä ja tukee liikunta- ja kulttuuriharrastuksia taloudellisesti. Yhtiön aloite- ja virkistystoimintaa suunnittelee aloiteryhmä, jossa on edustaja jokaisesta työryhmästä. Vuonna 2009 toteutettiin mm. henkilöstön koripallokoulu Porvoon Tarmon kanssa, kulttuurikierros Porvoon vanhassa kaupungissa sekä virkistys- ja kulttuurimatka Rakveren keskiaikaiseen linnoitukseen VIroon. Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehtävällä tyytyväisyyskyselyllä. Koko henkilöstön kanssa käytiin vuoden aikana säännönmukaiset kehityskeskustelut ja uudet työntekijät perehdytettiin yhtiön perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Sisäisestä tiedonkulusta ja koulutuksesta huolehdittiin ryhmäpalavereissa ja henkilöstökokouksissa. Esimiestyötä ja yhtiön toimintaa työnantajana kehitettiin edelleen myös aiempien kyselyjen tuloksia silmällä pitäen. Toimintavuonna otettiin käyttöön henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen työsuoritukseen, lisätä yhteishenkeä ja palkita hyvistä suorituksista. Tulospalkkion saavuttaminen edellyttää tavoitteiden saavuttamisen ja budjetin mukaisen tuloksen. Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Henkilöstölle asetetaan selkeät vuositavoitteet ja niiden saavuttamiselle perustuva bonusjärjestelmä toteutetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin. Itä-Uudenmaan Jätehuollon henkilöstöä tutustumassa Kotkan Energian hyötyvoimalaitokseen. Henkilöstö tunnusluvut Yksikkö Henkilöstön määrä kpl Kaikki henkilötyövuodet htv 23,5 25,6 Määräaikaisten osuus tehdyistä henkilötyövuosista % 12,3 4,3 Vuokratyövoiman käyttö htv 0,07 0,49 Henkilöstön keskimääräinen ikä v 42,3 43,6 Miesten osuus henkilöstöstä % Naisten osuus henkilöstöstä % Henkilöstön koulutus ylempi korkeakoulu % 19,2 12,9 Henkilöstön koulutus ammattikorkekoulu ja opistoaste % 30,8 38,7 Henkilöstön koulutus, peruskoulu ja muu % 50 48,3 Henkilöstön koulutuksen kulut /htv Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv Säännölliset kehityskeskustelut % Tapaturmapoissaolot pvä/htv 2,8 1,1 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot pvä / htv 11,5 9,3 Työterveyshuolto /htv Työsuojelu /htv Liikevaihto/henkilötyövuosi /htv Henkilötyövuoden hinta /htv Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

18 10 Itä-Uudenmaan Kustannustehokkuus varmistaa vakaan talouden Taloudellinen vastuu Jätehuolto kattaa kaikki jätehuollon kustannukset ja jäteveron jätemaksuilla. Yhtiön tuloskehitys on vuodesta 2003 alkaen ollut positiivista. Koska yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, sen tuottama tulos on seuraavina vuosina käytettävissä alueen jätehuollon kehittämiseen. Vuonna 2009 yhtiön toiminnan tulos oli euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden aikana vain hieman, noin eurolla. Tuloveroa yhtiö maksoi vuoden 2009 toiminnastaan euroa ja jäteveroa euroa. Valmisteverona tilitetty jätevero väheni edellisestä vuodesta euroa. Kehitys johtui yleisen taloustilanteen aiheuttamasta jätemäärän vähenemisestä ja sekajätteen energiahyödyntämisestä. Yhtiön tehtävä on tuottaa kustannustehokkaita, laadukkaita ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä jätehuoltopalveluita omistajakuntiensa asukkaille ja kiinteistöille. Lisäksi yhtiö palvelee liike-elämää jätehuoltopalveluiden tuottajana. Tehokkuus sisältyy tavoitteena kaikkiin yhtiön toimintoihin. Se mahdollistaa korkeatasoisten palveluiden tuottamisen edullisesti. Jätehuollon järjestämiseen ja jätteiden käsittelyyn liittyvät hankinnat toteutetaan noudattaen kokonaistaloudellisuuden periaatteita ja hankintalakia. Hankintalain määrittelemän kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan. Kilpailuttaminen tuottaa huomattavia kustannussäästöjä ja tukee toimivia markkinoita yhtiön toimialueella. Vuodesta 2003 vuoteen 2009 yhtiö on investoinut yhteensä euroa jätehuollon kehittämiseen. Poistoja tänä aikana on tehty yhteensä euroa, mikä on vuositasolla keskimäärin 8,4 % liikevaihdosta. Vuoden 2009 aikana yhtiö investoi jätehuollon toteutukseen yhteensä euroa. Tästä 57 % käytettiin Porvoon Domargårdissa sijaitsevan loppusijoitusalueen laajentamiseen. Alueen laajentaminen on tarpeen, koska kaikkea sekajätettä ei toistaiseksi ole mahdollista hyödyntää. Noin 40 % investointien summasta kohdistui jätteen keräys, käsittely ja kierrätystoimintojen kehittämiseen yhtiön viidellä jäteasemalla. Varautuminen vastaisiin kuluihin Jätteen loppusijoitusalueiden sulkeminen ja tarkkailu ovat pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa toimintaa. Valtakunnalliset viranomaiset luvittavat ja valvovat alueiden jälkihoitoa. Näistä yhtiön vastuulla olevista toimista aiheutuviin vastaisiin kuluihin varaudutaan jälkihoitovarauksella. Tarvittavan varauksen määrää arvioidaan ja sulkemistoimia toteutetaan etukäteen laadittuja suunnitelmia noudattaen. Yhtiö on tehnyt tilikaudelta euron suuruisen uuden jälkihoitovarauksen. Samanaikaisesti vanhaa varausta on purettu to- Mistä ekomaksu koostuu? Ekomaksulla katetaan kotitalouksien ilmaiset jätehuoltopalvelut, joita käyttämällä voi vähentää sekajätteen määrää ja säästää ympäristöä. Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kunnan päätöksen mukaisesti maksaa ekomaksua (jätelaki 28 ) Vakituisen asunnon ekomaksu oli toimintavuonna 20 e/vuosi ja sillä katettiin seuraavat palvelut: Mistä sekajätemaksu koostuu? Sekajäteastian tyhjennysmaksu on Itä-Uudellamaalla keskimäärin 6 /tyhjennyskerta (240 litran astia) ja se kattaa seuraavat kulut: 3,6 e Alv 22% 1,1 e Alv 22% 7,2 e Pienjäteasemat ja ilmainen hyötyjätteiden vastaanotto 3,0 e Jätteen kuljetus 4,6 e 3,4 e Hyötyjätepisteet (noin 100 pistettä) Ilmainen ongelmajätteiden vastaanotto 1,9 e Jätteen hyödyntäminen energiana (85 %) tai kaatopaikkakäsitely (15 %) 1,2 e Koulujen, päiväkotien ym. jätevalistus 18 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

19 Itä-Uudenmaan Jätehuollon hankintojen kilpailuttaminen ja hyvä suunnittelu tuottaa huomattavia kustannussäästöjä kunnan vastuulla olevalle jätehuollolle. teutuneilla jälkihoitokuluilla, eurolla. Jälkihoitovaraus ei ole tehtäessä verovähennyskelpoinen. Lisäksi yhtiö on tilinpäätöksessään varautunut sekajätteen energiahyödyntämisen lopputuotteena syntyvän kuonan jatkokäsittelystä tulevaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin yhteensä euron kuonavarauksella. Myös tämä varaus on pakollinen, mutta ei verovähennyskelpoinen. Tavoite vuodelle 2009 Tavoite: Tulos: Hinnat pidetään alle Suomen keskitason, vertailukelpoiset ja vastaavat lainsäädännön vaatimukset täyttävien yhtiöiden kanssa. Hintoja verrataan vuosittain viiden vastaavan jäteyhtiön hintoihin. Tavoite saavutettiin ja se on voimassa myös vuonna Asiakkaiden arvio (asiakastutkimus 2009, asteikko 1 7) Hinnoittelu ja sen perusteet ovat ymmärrettäviä merkitys asiakkaille 6,2 arvio toteutuneesta 5,2 Toiminta on kustannustehokasta merkitys asiakkaille 6,0 arvio toteutuneesta 5,1 1 = en lainkaan tyytyväinen. 7= erittäin tyytyväinen Vuosipoistot ja investoinnit Rahoituksen rahavirrat Jätemaksut e Muut tuotot e Lainojen nosto e RAHAVIRTA e Verot e Investoinnit ja rahoitus e Henkilöstökulut e Ostetut palvelut ja materiaalit e Talouden tunnusluvut taseen loppusumma, liikevaihto/asukas, 63,78 69,66 89,38 102,04 101,45 liiketulos liikevaihdosta, % 10,30 7,60 3,80 9,40 1,80 omavaraisuusaste, % 39,30 34,50 30,50 32,40 26,54 ostetut palvelut liikevaihdosta, % 28,50 34,00 44,60 54,90 68,10 jätevero osuus liikevaihdosta, % 26,50 24,00 18,40 18,70 10,10 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

20 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab Hallituksen toimintakertomus 2009 Tilikausi Yleistä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kahdeksan kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2009 lopussa asukasta. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella lainsäädännön vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla. Yhtiö perustettiin nimellä Mömossen Jätehuolto Oy Avfallsservice Ab. Yhtiön omistus laajennettiin ja samalla yhtiön nimeksi muutettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Östra Nylands Avfallsservice Ab. Omistuksen laajentuessa yhtiön toiminta-alue kasvoi käsittämään koko nykyisen toimialueen. Yhtiö huolehtii omistajakuntiensa puolesta niiden lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä: jätehuollon neuvonnasta, materiaalien keräyksestä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä saariston jätehuollon ja ongelmajätehuollon toimivuudesta. Liikevaihto ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 9,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen yhden prosentin verran. Vastaanotettu materiaalimäärä oli tonnia, josta tonnia oli maa-aineksia. Jätemäärät laskivat talouden taantuman myötä noin 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto ei pienentynyt vastaanotetun jätemäärän vähenemisestä huolimatta. Syynä tähän on jätteiden energiakäytön aiheuttaman käsittelykustannusten kasvun ja kuljetusten kallistumisen heijastuminen hinnoitteluun ja liikevaihtoon. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli 10 % ( euroa). Toimintavuonna yhtiö teki euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälkihoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Jälkihoitotöitä tehtiin eurolla, joten jälkihoitovarauksen nettolisäys oli euroa. Tilikauden liikevoitto oli euroa, joka on 1,8 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 1,8 % laskettuna aikaisempien tilikausien veroilla oikaistusta nettotuloksesta. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 26,8 % taseen loppusummasta. Tilikauden tulos ennen veroja oli euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi euroa. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut liikevaihto liikevoitto liikevoitto % liikevaihdosta 1,8 9,4 3,8 oman pääoman tuottoaste % 1,8 21,7 4,0 omavaraisuusaste % 26,8 32,4 30,5 Vuoden 2009 liikevoitto oli odotettua pienempi, mikä johtui pääosin seuraavista syistä: Jätemäärät laskivat taantuman myötä noin 30% edelliseen vuoteen verrattuna. Tulevien vuosien jälkihoitokustannuksiin tehtiin euroa budjetoitua suurempi varaus. Tähän oli syynä Domargårdin vuonna 2007 suljetun jätteiden loppusijoitusalueen jälkihoitokustannusten tarkentuminen aiempaa oletettua suuremmiksi. Uutena pakollisena varauksena kirjattiin kuonavarausta euroa. Kuonavarauksella katetaan jätteiden poltosta vuosina 2009 ja 2010 syntyneen kuonan käsittely. Kuona on toistaiseksi varastoitu, jotta mahdollisuudet sen hyötykäyttöön voidaan selvittää ennen kuin lopullisesta käsittelystä päätetään. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen. Merkittävimmät investoinnit Investointien kokonaismäärä oli euroa. Pääosa tästä summasta käytettiin jätteen vastaanotto-, hyödyntämis- ja lajittelutoimintojen kehittämiseen (40 %; euroa) sekä jätekeskuksen vesienhallinnan parantamiseen ja loppusijoitusalueen laajentamiseen (57 %; euroa). Rahoitus Yhtiö rahoitti 30 % investoinneistaan tulorahoituksen turvin. Pankkilaina lisääntyi eurolla. Uutta lainaa nostettiin euroa samalla, kun lainoja maksettiin takaisin euroa. Kehitystoiminta Vuoden 2009 aikana jätehuollon kehitystyö jatkui voimakkaana. Kehityshankkeiden taustalla ovat lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä kustannustehokkuuden lisääminen ja palvelutason parantaminen. Toimintavuoden aikana oli meneillään kuusi keskeistä kehittämishanketta: 20 VUOSIKERTOMUS 2009 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄIVÄT 2007 3.-4.10.2007 Lammi JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA Vesa Heikkonen kehityspäällikkö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Omistajat: Porvoo, Sipoo,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot