Kaupunginjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2

3 Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun maakunta edelleenkin suurimpia menettäjiä. Meillä asutuskeskusten vetovoima ei riitä ja väki vähenee muuta Suomea nopeammin. Mitä meidän nyt pitäisi tehdä: katsoako haikeana, iänikuisia liturgioita ladellen, lähtijöiden perään vai katsoako entistäkin syvemmälle peiliin. Vuoden 2003 aikana valmisteltiin koko maakunnan voimin Kainuun hallintomallia. Maakunnan kokeilun hahmottumista on seurattu mielenkiinnolla koko maassa. Keskeistä on turvata palvelut ja järjestää ne tehokkaasti. Tärkeätä on luoda myös paremmat edellytykset maakunnan kehittämispolitiikalle ja elinkeinotoimelle. Maakunnan kannalta onkin vastaisuudessa kiintoisaa seurata, onko muuttoliikettä mahdollista padota kokeilun kaltaisilla hallintopäätöksillä. Ihmiset, ja erityisesti nuoret ihmiset, kun ovat perinteisesti kulkeneet paremman elämän odotusten perässä juuri niin kuin ovat halunneet. Yrittämisen mahdollisuuksiin muuttoa patoavana voimana on Kainuussa erityisen harvoin tartuttu. Ammatillinen koulutus ja elinkeinopolitiikkaa ovat keskeisessä roolissa. Kaupungin elinkeinokeskuksen tukemana ja johtamana hankkeena käynnistetty, nuorille tarkoitettu Into -talo on ladattu täyteen odotuksia paremmasta. Se on toteutukseltaan ainoa laatuaan Suomessa. Kainuulaista arkitodellisuutta on lisäksi se, että vuosi 2003 oli kuntatalouden totuuden kannalta karu. Kuntatalous sukelsi. Vuosi 2002 oli "rytmihäiriön" takia poikkeuksellisen hyvä, joten sukellus on syvä. Verotulot kehittyivät odotettua heikommin verotuksen alentamispäätöksistä johtuen eikä valtionosuuksien kasvu riitä kompensoimaan niitä. Vuosikate heikkenee ja velka kasvaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahoitustilanne tulee lähivuosina pahenemaan. Kuntien tehtävät ovat kuitenkin entiset ja tehtäviä on jopa enemmän. Kehitys kulkee väärään suuntaan. Kunnan asema palvelujen tuottajana on kaikkea muuta kuin kadehdittava. Velvoitteet, ja ennen kaikkea odotukset, eivät ole aina läheskään kohtuullistettuja ja tulot velvoitteiden täyttämiseen ovat riittämättömät. Palveluiden ja rahoituksen kohdentumisen tulee vastaisuudessa seurata entistä paremmin väestörakenteen muutoksia. Erityisen voimakkaasti kasvavat sosiaali- ja terveysmenot. Monet ovatkin valmiita "ohittamaan" sopeuttamissuunnitelmat ja koko vuoden 2004 ja siirtymään suoraan Kainuun hallintokokeilun mahdollistamaan "uuteen aikaan". Yksi vuoden 2003 todella myönteisistä asioista oli menestyksellinen työ korkeakoulustrategian toteuttamisessa ja koko koulutusjatkumon kohentamisessa. Koulutuksellisesti koko Kainuu on selvästi valtakunnan keskiarvon alapuolella. Kainuussa ikäluokista poikkeuksellisen pieni osa hankkii yliopisto- tai ammattikorkeakoulutason tutkinnon. Kun Kajaani otetaan maakunnasta erilleen, kaupungin hyvä koulutustaso näkyy tilastoissa. Oulun yliopiston johdonmukaisella kehitystyöllä kaupungissa lisätään korkea- 1

4 koulutuksen määrää ja Kajaani on yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Mukana koulutusrakenteen vahvistamisessa ovat myös Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Joensuun, Jyväskylän ja Kuopion yliopistot. Lisää aloituspaikkoja tulee aloille, joilla on sekä osaavan työvoiman puutetta että mahdollisuuksia itsenäiseen yrittämiseen. Myös mittalaitelaboratorion toimintamahdollisuuksia on parannettu lisärakentamisella sekä kokoamalla ympäröivältä yritysmaailmalta ja seutukunnalta rahoitus Oulun yliopistolle optimisen mittauksen lahjoitusprofessuurin perustamiseksi vuonna Aluekeskusohjelman toteutus käynnistyi vuonna ohjelmaan nimetyllä alueella, joukossa Kajaanin kaupunkiseutu. Ohjelman ensimmäinen jakso päättyi vuoden 2003 lopussa. Vuosi oli seudullisen kumppanuuden ja sitoutumisten rakentamisen vuosi. Seudullinen kumppanuus tarkoittaa luottamusta ja toimivia verkostoja, joissa merkittävin ajovoima ei ole yhden kunnan hyötyminen tai raha, vaan alueen elinvoiman vahvistaminen. Suomen vahvuutena on ollut näkemyksellinen kyky verkostoitua. Maakunnassa tämä oppi ei ole joka taholla mennyt perille. Monitoimijaisesti verkostoituneessa yhteiskunnassa on hämmästyttävän paljon samoja hyvän yhteisöllisyyden piirteitä kuin perinteisessä osuustoiminnassa. Yhteiskunnallinen kumppanuus ei enää olekaan tulevaisuuden oppi, vaan nykypäivän menestymisen edellytys. Seudullisessa yhteistyössä on ollut jännitteitä kaupunkiseudun ja kehys-kainuun kuntien välillä ja myös seutuyhteistyön ja maakunnallisen yhteistyön välillä. Eläminen kateuden ja ahneuden välissä on aina ollut vaikea elämisen taito. Aluekeskusohjelmassa on uutena elinvoimasuutta lisäävänä, ja kaupunkiseutua erilaistavana tekijänä panostus kulttuuriin, jonka ilmentymänä on Generaattori -hanke. Kulttuuriosaaminen on luovan talouden ja organisaatioiden voimavara. Kulttuuriosaamisella on yhä tärkeämpi rooli yritysten kilpailutekijänä. Kaupunki lähti ensimmäisten joukossa Suomen Kuntaliiton pilottihankkeeseen, jossa tutkittiin kaupunkiyhteisön maineen ulottuvuuksia. Mainelähtöinen strategiatyö perustuu ajatukseen, että hyvä maine on kaupungille tärkeä voimavara. Se synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Kun kaupunki huolehtii maineestaan, se huolehtii myös niistä asioista, jotka ovat kaupungin sidosryhmille tärkeitä. Tavoitemaineemme on, että Kajaanin kaupunki on luovuuden, osaaminen ja vaivattoman arkipäivän kaupunki. Hyvämaineinen Kajaani vetää puoleensa asukkaita, yrityksiä ja työntekijöitä ja pystyy myös pitämään näistä ihmisistä kiinni. Vuoden lopussa Kajaanin kaupungin koko henkilökunnan määrä oli Voimakas organisaatioidentiteetti, työntekijän tunne siitä, että hän kuuluu kiinteästi työyhteisöön on yhä tärkeämpää. Henkilöstö on maineen ydin, kaupungin työntekijät ovat Kajaanin maineen suurlähettiläitä. Erkki Vähämaa kaupunginjohtaja 2

5 Kajaanin kaupungin organisaatio Kaupunginjohtajana toimi Erkki Vähämaa. Kaupunginjohtaja toimii myös kaupunginhallituksen esittelijänä. Kansliapäällikkönä toimi Risto Hämäläinen, perusturvajohtajana Kalevi Yliniemi, sivistysjohtajana Risto Brunou ja teknisenä johtajana Martti Anttila. Vuoden 2003 aikana Kajaanin kaupungin palveluksessa oli keskimäärin työntekijää. Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio HALLINTO- PALVELU- KESKUS JR KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA LIIKUNTA- NEUVOSTO JR PERUS- TURVA- LAUTA- KUNTA PERUSTURVA- TOIMIALA JR SIVISTYS- TOIMIALA KULT- AIKUIS- TUURI- KOULU- TUKSEN JAOSTOJOHTO- KUNTA JR TEKNI- NEN LTK TEKNINEN TOIMIALA YMPÄ- RISTÖ- LTK JR SIVISTYS- LAUTA- KUNTA AMMATTI- KORKEA- KOULU AMMATTI- KORKEA- KOULUN HALLITUS 3

6 Kajaanin kaupungin konsernirakenne Kaupungin konserni- ja omistajaohjausta konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhteisöissä on toteutettu kaupunginhallituksen näiden yhteisöjen hallituksiin nimeämien edustajien välityksellä sekä antamalla tytäryhtiöille kirjallisesti ohjeita ja suosituksia kaupunkikonsernin yhtenäisten strategisten tavoitteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja seurannan järjestämiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteet, talousarviot ja -suunnitelmat. Tytäryhtiöt ovat raportoineet vuoden 2003 aikana kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle olennaisista toimintaansa koskevista asioista, tavoitteidensa toteutumisesta ja taloudellisesta tuloksestaan maaliskuun, heinäkuun ja syyskuun lopun tilanteista. Kajaanin kaupungin konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhtiöt ja kuntayhtymät, mutta ei yhteisyrityksiä, osakkuusyhtiöitä tai yhteisöjä eikä säätiöitä. KAJAANIN KAUPUNKI Liikelaitos Edukai TYTÄRYHTIÖT Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari,100% TYTÄRYHTIÖT Kainuun Osaamiskeskus Oy, 100% YHTEIS- YRITYKSET Kainuun Voima Oy, 50% Kainuun Opiskelijaasunnot Oy, 99,9% Kiinteistö Oy Kajaanin Elias, 98% KajaaninPienteollisuustalo, 42,2% Kajaanin Teknologiakeskus Oy, 98,3% Kajaanin Teknokiinteistö Oy, 100% Kiinteistö Oy Teknologiapuiston yhteishalli, 21,5% Kajaanin Tietokeskus Oy, 100% KUNTAYHTYMÄT Kainuun sairaanhoitoja erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi Kainuun Liitto Kajaanin Lämpö Oy, 50% Kajaanin linja-autoasemakiinteistö Oy, 50% OSAKKUUS- YHTEISÖT Graninge Kainuu Oy, 37,5% Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatie, 41,4% Kainuun Etu Oy, 40% Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus, 74,8% Kajaanin Palvelutalosäätiö Kajaanin Suojatyö ry,. 4

7 Kaupunginvaltuusto 2003 Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä Kajaanissa on 51. Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet vuoden 2003 lopussa: Valtuusto Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2003 Keskusta 19 Vasemmistoliitto 11 Kokoomus 7 SDP 7 Vihreät 3 Yhdessä Kajaani sitoutumattomat 3 Suomen kristillisdemokraatit 1 puheenjohtaja, lääkäri Hannu S. Kemppainen I varapuheenjohtaja, näyttelijä Vesa Kaikkonen II varapuheenjohtaja, autonasentaja Niilo Leinonen Kaupunginvaltuusto 2003 Puheenjohtaja: Kemppainen Hannu S. (kesk) Karppinen Veli-Matti (yks) Piirainen Raimo (sdp) I varapuheenjohtaja: Kauppinen Juha (vas) Rissanen Maija (kesk) Kaikkonen Vesa (vas) Kemppainen Hannu T.(sdp) Räisänen Aki (vas) II varapuheenjohtaja: Kinnunen Kari (kesk) Sirviö Eero (vas) Leinonen Niilo (sdp) Koistinen Pekka (kesk) Sistonen Toivo (kok) Anttila Ritva K. (kesk) Komulainen Eino (kesk) Suutari Janne (kesk) Eerola Matti (sdp) ( alkaen) ( saakka) Elfving Päivi (vihr) Kujala Pentti (kok) Toivanen Antti (kok) Eronen Pirjo (kesk) Kurkinen Esko (kesk) Tolonen Risto (kesk) Hannus Veikko (vas) Kyllönen Sulo (kesk) Vatula Anneli (yks) Hartikainen Leena (kesk) Lappalainen Jaana (kok) Väisänen Sanni (vihr) Hekkala Heikki (sdp) Leinonen Kaija (vas) Väyrynen Pentti (vas) Heliste Olavi (kok) Leinonen Voitto (kok) Honkanen Tuula (yks) Levy Suoma (krist) Huotari Anne (vas) Liira Marja (kesk) Huotari Tellervo (sdp) Martikainen Ulla-Maija(kesk) Härkönen Jouko (kesk) Mikkonen Ritva (vas) Immonen Kauko (vas) Moilanen Erkki (kesk) Immonen Tyyne (vas) Mäkäräinen Raisa (sdp) Juntunen Hannu (kok) Määttä Anneli (kesk) Juntunen Ilkka (kesk) Nissinen Matti (kesk) Juntunen Suvi (vihr) Ollikainen Elli (kesk) 5

8 Kaupunginhallitus 2003 Kaupunginhallituksen jäsenmäärä Kajaanissa on 11. Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2003 lopussa: Hallitus Keskusta 4 Vasemmistoliitto 2 Kokoomus 2 SDP 1 Vihreät 1 Yhdessä Kajaani sitoutumattomat 1 Suomen kristillisdemokraatit - Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2003 puheenjohtaja, maanmittausinsinööri Erkki Moilanen I varapuheenjohtaja, talousjohtaja Toivo Sistonen II varapuheenjohtaja, toimistosihteeri Leena Törrö Kaupunginhallitus 2003 Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Puheenjohtaja: Moilanen Erkki I varapuheenjohtaja: Sistonen Toivo II varapuheenjohtaja: Törrö Leena Eronen Pirjo Härkönen Jouko Immonen Tyyne Karppinen Veli-Matti Lappalainen Jaana Ollikanen Elli Sirviö Eero Väisänen Sanni Parviainen Heikki Kujala Pentti Piirainen Raimo Martikainen Ulla-Maija Tuhkanen Seppo Kivisilta Arja Vatula Anneli Seppänen Laila Pönkkö Anneli Kauppinen Juha Elfving Päivi 6

9 Kaupunginhallituksen toimiala KEHITTÄMISSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN Kaupungin talous heikkeni ennakoidusti vuonna 2003 edelliseen vuoteen verrattuna. Liikelaitos Edukain hyvä tulos pienensi tilinpäätöksessä syntyvää alijäämää. Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa toimialojen ja johtoryhmän valmisteleman talouden sopeuttamisohjelman, mutta sen linjaukset eivät tule riittämään talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina. Talousseuranta toimi hyvin ja antoi ajantasaista tietoa talouden kehityksestä, ja valtionosuuksien jääminen alle talousarvion näkyi seurannassa. Kainuun hallintokokeilun rahoituksesta syntyi yhteisymmärrys vuoden loppuun mennessä ja ratkaisu toteuttaa myös kaupungin asettamia tavoitteita. Kaupunginhallituksen panos asian valmisteluun oli vahva ja vaikutti myönteisesti lopputulokseen. Hallintokokeilun perussopimuksen valmistelun yhteydessä kaupunki vaikutti aktiivisesti myös siihen, että kokeilua laajennettiin kattamaan sosiaali- ja terveydenhuolto päivähoitoa lukuun ottamatta kokonaisuudessaan. Perusteena tälle oli hoitoketjujen säilyminen katkeamattomina. Lisäksi keskeisten tukipalvelujen siirtämisessä maakuntahallinnolle kaupunki otti alusta alkaen myönteisen asenteen. Ratkaisut kasvattivat maakuntahallinnolle siirtyvän henkilöstön määrää, mutta toisaalta ne helpottivat jo syksyn 2003 aikana käynnistetyn kaupungin uuden organisaation valmistelua. Osaamisen kehittämisen ja kilpailukyvyn parantamisen tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Kajaanin yliopistokeskus on muodostettu ja uutena koulutusalana siellä alkaa pysyvä tietojenkäsittelytieteiden koulutus. Kaupungin vetämä korkeakoulustrategiatyö oli ratkaiseva tekijä hankkeen onnistumisessa. Aluekeskusohjelma on onnistunut hyvin osaamisen rakenteiden kehittämisen lisäksi seutuyhteistyön edistämisessä ja erityisesti Kajaanin kulttuuriosaamisen kytkemisessä osaksi alueen kilpailukykyä. Generaattorihankkeen ansiosta Kajaanin aluekeskusohjelma palkittiin yhtenä kuudesta ohjelma-alueesta SM:n AKO-palkkiorahoituksen vuotuisella euron määrärahalla ohjelmakauden loppuun 2006 saakka. Seudun kuntien yhteistyölle alkoi hahmottua aluekeskusohjelman seutuprosessissa muoto ja toimintatavat. Osaamiskeskusohjelma on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle ja se tulee erittäin todennäköisesti tuottamaan merkittäviä teknologisia edistysaskeleita lähivuosina. Mittalaitelaboratorion laajennus aloitettiin ja Oulun yliopistolle lahjoitettiin yhdessä seudun teknologiayritysten ja kuntien kanssa optisen mittaustekniikan 5-vuotinen professuuri ja assistentuuri. Mittaustekniikan kehittämispanosten voimakkaaksi lisäämiseksi valmisteltiin laaja MeRC-kehittämisohjelma, jossa yhteistyöosapuolina ovat Oulun yliopisto, VTT Elektroniikka ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Kaupunki aloitti mainestrategian luomisen osallistumalla Kuntaliiton kuntien mainetutkimukseen. Mainestrategia valmistuu keväällä Mainestrategiassa yksi keskeinen tavoite on kaupungin työnantajakuvan parantaminen ja siksi strategiaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Rakenteita on kehitetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja liikelaitosmalli on otettu alakohtaisten selvitysten perusteella käyttöön peruspalveluissa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa. Kaupungin ylläpitämäksi jäävien palvelujen osalta selvityksiä tullaan tekemään vuonna Kaupunginhallitus on hyväksynyt koko kaupungin strategiseksi tavoitteeksi Väestön osaaminen, sosiaalinen hyvinvointi ja terveys sekä menestystekijäksi Omaehtoisen, ennalta ehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaupunki-, hyvinvointi- ja henkilöstöstrategian tarkoitus on ohjata koko organisaatiota kaupungin yhteisen vision Kajaani on hyvä ja haluttu suuntaan. Toimialat toteuttavat näitä kolmea strategiaa. Terveys- ja hyvinvointiasiat on otettu huomioon kaupunkistrategiassa, lähinnä kohdassa vaikuttavuus. Myös henkilöstöstrategiassa hyvinvointiasiat näkyvät eri sanamuodoin kirjattuina. Perusturvatoimialalla perustehtävä ja strategia on rakennettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategian varaan. Strategia ohjaa melko hyvin toimialan ja sen vastuualueiden toimintaa. Hyvinvointi ja terveys ovat hiukan enemmän esillä kuin edellisenä vuonna. Terveys 2015 ohjelman tavoitteet löytyvät talous ja toimintasuunnitelmassa. 7

10 Sivistystoimialalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia ei ohjaa näkyvästi toimialan toimintaa. Hyvinvointi näkyy jonkin verran perustehtävässä ja perusopetuksessa. Hyvinvointi ja terveys ovat ehkä enemmän esillä kuin edellisenä vuonna. Teknisellä toimialalla kestävän kehityksen näkökulma ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia ohjaavat toimintaa. Toimintaympäristön vaikutukset ovat sekä välillisiä että suoria, perustehtävissä näkyy selkeät kannanotot hyvinvoinnin edistämisessä. Kaavoituksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma näkyy sosiaalisina sisältöinä. Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky on huomioitu kaikilla toimialoilla mutta useammin näiden strategioiden taustalla ohjaa enemmän henkilöstöstrategia kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia. Tämä näkyy erityisesti keskushallinnossa, sivistystoimialalla ja ammattikorkeakoulussa. OLENNAISET TAPAHTUMAT Tarkastustoimi Vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten valittu lautakunta kokoontui vuoden 2003 aikana 13 kertaa arvioimaan vuoden 2003 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa. Tarkastuslautakunta antoi vuodelta 2002 arviointikertomuksen ja esitti sen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2002 arviointi- ja tarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen. Kajaanin ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakoulujen opetus perustuu ensisijaisesti työelämän ja kehittämisen vaatimuksiin. Tutkimus- ja kehitystyö palvelee toisaalta opintoja ja toisaalta alueellista ja paikallista elinkeino- ja muuta työelämää ja sen kehittämistä. Toiminta on ollut edellä kuvatun mukaista. Toiminnan kannalta kriittisintä on Kainuun väkiluvun pieneneminen ja sitä kautta opiskelijarekrytoinnin vaikeutuminen vuosi vuodelta. Tämä asettaa suuria haasteita niin alueen kuin korkeakoulunkin markkinointiin. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi vuonna ,4 % ja kaikkien hakijoiden määrä 8,8 %, nettihakemuksia oli 31 % kokonaismäärästä. Ammatillista tietä tulevien osuus oli 38,4 % uusista opiskelijoista, joka ylittää edelleen tulostavoitteen 35 %. Yhtenäiselle kampusalueelle siirtyminen on osoittautunut onnistuneeksi. Toimintaprosesseja on voitu edelleen virtaviivaistaa ja suuremmat opiskelijamäärät lisäävät tehokkuutta ja käyttöasteita. Kampusalueen peruskorjaus jatkui Kuntokadun kiinteistön osalta, joka saatiin valmiiksi pihatöineen vuonna Lisäksi Ketunpolun opetuskiinteistön vanha keittiötila muutettiin opetustiloiksi. Toiminnallisesti ja taloudellisesti ammattikorkeakoulu on toiminut tehokkaasti. Koulutuksen läpäisyasteet, keskimääräiset opiskeluajat, opiskelijamäärät opettajaa kohden ovat vähintään valtakunnan keskiarvoa. Työelämän asiantuntijoita oli sekä sivutoimisina opettajina että luennoijina keskimäärin 9,3 % kunkin alan ammattiaineissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun teknologiastrategia- ja kaikkien koulutusalojen t&k-strategiatyö käynnistettiin vuonna Yrityksille ja eri yhteisöille hankkeistettuja opinnäytetöitä tehtiin kaikkiaan 242 kpl, joka on 93,8 % kaikista opinnäytetöistä. Lisäksi toteutettiin kaiken kaikkiaan 40 erilaista tutkimusta, selvitystä tai konsultointitoimeksiantoa. Useat näistä liittyvät organisaatioiden strategioiden ja prosessien kehittämiseen. Ammattikorkeakoulu toteutti 78 täydennyskoulutustilaisuutta, joihin osallistui henkilöä. Avointa ammattikorkeakouluopetusta järjestettiin 22 opintoviikkoa (19 eri kurssia) ja opiskelijoita oli 188. Lisäksi tutkintotavoitteisen koulutuksen ryhmissä avoimina ammattikorkeakouluopintoina suoritettiin 77 opintoviikoa, joihin osallistui yhteensä 45 henkilöä. 8

11 Ammattikorkeakoulun käyttötalouden tuloista 18% tuli muusta kuin perusrahoituksesta ja muusta OPM:ltä tulevasta rahoituksesta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käyttötaloustulot olivat 8,3% ammattikorkeakoulun käyttötaloustuloista ja 8,1% ammattikorkeakoulun kaikista tuloista kokonaisrahoituksesta. Muun palvelutoiminnan (ilman myytävää koulutusta) tulot olivat 1,4% käyttötaloustuloista. Henkilöstön osaaminen tutkinnoilla mitaten on parantanut edellisestä vuodesta ja ylittää valtakunnan keskiarvon. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategiaa toteutettiin hyväksytyn tyky-suunnitelman mukaisesti, työterveyshuollon toimintasuunnitelma laadittiin ja työsuojelun toimintaohjelma otettiin käyttöön. Henkilökunnan työtyytyväisyys työryhmän toimivuustutkimuksen mukaan on hyvällä tasolla. Ammattikorkeakoulu osallistui myös ikäjohtamisen koulutusohjelmaan. Strategisesti merkittävä ylläpitäjän tekemä päätös oli yrityshautomo INNOVAn siirtäminen kaupungin elinkeinotoimen osaksi alkaen. Päätöksellä selkeästi siirrettiin vastuu uusyrittäjyyden kehittämisestä kaupungin elinkeinotoimelle. Yrittäjyyden edistämiseksi ammattikorkeakoulussa on opiskelijayritys Kajability Oy, josta yritysideat ohjataan Yrityshautomoon. Opiskelijayritys Kajability Oy toimii yhteistyössä alueen muiden esihautomojen (mm. Intotalo) kanssa. Uusi ammattikorkeakoululaki astui voimaan Ammattikorkeakoulun asema sisäisissä asioissaan itsehallinnollisena korkeakouluna vahvistui. Suhteessa ylläpitäjään valmisteltiin Kajaanin ammattikorkeakoulun muuttaminen Kajaanin kaupungin liikelaitokseksi alkaen. Kajaanin ammattikorkeakoulu saavutti pääsääntöisesti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet, mutta kilpailun koveneminen vähenevistä ikäluokista näkyy tuloksissa. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden sekä taloudellisten resurssien näkökulmista tavoitteet saavutettiin. Uudistumisen ja henkilöstön työkyvyn kannalta koulutustasotavoite saavutettiin, vaikka henkilökunnan koulutukseen käytettiin vain hieman yli puolet suunnitellusta resurssista. Prosesseissa ja rakenteissa keskimääräinen opiskeluaika ja täyttöaste saavutettiin, mutta keskeyttämisaste oli taivoitetta hieman suurempi. Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskuksen tavoitteet saavutettiin hyvin mutta ei täysin. Työyksikkökohtainen kehittämissuunnitelma valmistui osassa yksiköitä. Sisäisen valvonnan ohjeet uudistettiin mutta konserniohjauksen ohjeiden valmistelu jätettiin odottamaan hallintokokeilun rakenteiden ja kunta-maakuntasuhteiden selkeytymistä. Sähköisen asioinnin palveluja lisättiin edelleen. Sähköinen ilmoitustaulu otettiin käyttöön. Arkistopalvelujen sähköinen tietokanta on valmis ja se otetaan web-käyttöön keväällä Kaupungin internetsivujen ulkoasu ja käyttäjäliittymä uudistettiin ja sivujen tietosisältöä lisättiin, samalla ylläpito ja kehittäminen vakinaistettiin sisäisillä tehtäväjärjestelyillä. Vuodelle 2003 siirretty laatutyö vietiin läpi kansliapalveluissa ja talouspalveluissa. Joitakin muutoksia tehtiin kuvausten valmistelun yhteydessä. Suurimman muutoksen prosesseissa ja rakenteissa tulee kuitenkin aiheuttamaan Kainuun hallintokokeilu. Maakunnan palvelukseen tulee siirtymään hallintopalvelukeskuksesta yli 35 henkilöä, mikä aiheuttaa sen, että hallintopalvelukeskus muuttuu kooltaan nykyisestä vastuualuetasoisesta yksiköstä tulosyksikkötasoiseksi. Hallintopalvelukeskuksen talousarvio ylittyi noin 0,5 miljoonalla eurolla. Tämä johtui henkilöstöpalveluihin kirjautuvien, koko kaupunkiorganisaatiota koskevien henkilösivukulujen toteutumisesta arvioitua selvästi suurempina. Näitä kuluja olivat lomapalkkavaraukset ja työnantajamaksut. Toisaalta muualla kaupunkiorganisaation taloudellisessa tuloksessa asia näkyy työnantajamaksujen alempana toteutumisena. Oman toiminnan osalta hallintopalvelukeskus pysyi talousarvion raameissa. 9

12 Elinkeinokeskus Kajaanin kaupungin elinkeinokeskuksen muodostivat vuonna 2003 seuraavat itsenäiset toiminnot: Elinkeinopalvelut Kalatalouspalvelut Maatalouspalvelut Kansainväliset palvelut/liikuntapalvelut Kajaani Info/ matkailupalvelut Yrityshautomo Innova Projektit Vuoden 2003 aikana jatkettiin Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelman puitteissa selvitystyötä, jonka tarkoituksena on vuoden 2003 aikana muodostaa Kajaanin seudulle tiivis yhteistyö elinkeinotoimintojen osalta. Perusajatuksena olleesta seudullisesta elinkeinoyhtiöstä kuitenkin luovuttiin kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa joulukuussa Samalla kaupunginvaltuusto valtuutti elinkeinokeskuksen valmistelemaan useammalle vuodelle ulottuvaa Kajaanin elinkeinostrategiaa. Seudullista yhteistyötä päätettiin kuitenkin jatkaa tulevaisuudessa erilaisten yhteistyösopimusten turvin. Vuoden 2003 aikana käynnistyi elinkeinokeskuksessa työvoimahallinnon kanssa yhteinen TOT-projekti, jossa autetaan paikkakunnalle ja seutukunnalle sijoittuvia yrityksiä työvoiman rekrytoinnissa ja työvoimakoulutuksen suunnittelussa. Kaksi työvoimahallinnon virkamiestä muutti samalla elinkeinokeskuksen tiloihin. Elinkeinokeskuksen hallinnassa on yhteensä noin m2 etätiloja ja ne ovat olleet täytettynä 90% käyttöasteella. Etätyötilojen kysyntä kasvoi edelleen koko budjettivuoden ajan. Elinkeinokeskuksen talous on pysynyt seurantajaksolla sille asetetussa raamissa. Elinkeinokeskuksessa työskenteli vuoden 2003 aikana keskimäärin 20 henkilöä. Harjoittelijoita vuonna 2003 oli 11, joista 5 ulkomaalaista. Kaupungin elinkeinokeskus on vuonna 2003 perustanut toimintansa Kainuun kehittämisohjelmassa tunnistettuihin avainaloihin ja niiden kehitystä tukevaan toimintaan. Yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin Teknologiakeskuksen, alueen yrittäjien ja opiskelijoiden kanssa on järjestetty useita tempauksia rekrytointitilanteen helpottamiseksi etenkin korkean teknologian aloilla. Paikkakunnalla jo olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi sekä uusien yritysten paikkakunnalle saamisen varmistamiseksi, on yhteistyössä Teknologiakeskuksen kanssa käynnistetty Teknologiakeskuksen alueella toimitilalaajennuksia. Kajaanin ydinkeskustan alueella käynnistettiin elokuvateatterikeskuksen rakentaminen. Yritysten aloittamis- ja lopettamisilmoitukset, työttömyys ja avoimet työpaikat Kajaanissa Vuosi Uusia yrityksiä Lopettaneet Nettolisäys Työttömyys-% Avoimet työpaikat , , , , , , ,7 Ei luotettavaa ,2 Taulukon tiedot on saatu Kainuun TE-keskuksesta, jonka kanssa Kajaanin elinkeinokeskuksella on yhteistyösopimus. Kajaanin yrityskanta(yritykset ja tomiapaikat) vuoden 2003 lopussa oli noin yritystä. 10

13 Pääosa seurantajakson aikana Kajaaniin syntyneistä uusista työpaikoista ja yrityksistä on syntynyt kasvualoille pk-yrityksiin. Etenkin ns. call center toiminta jatkoi kasvuaan. Pelkästään yhteys- ja puhelinkeskuksiin on syntynyt vuoden 2003 aika reilut 100 työpaikka. Samantapaista kehitystä on odotettavissa myös tulevaisuudessa. Suurten, satoja työpaikkoja tarjoavien yritysten saanti Kajaaniin ei kuitenkaan ole tulevaisuudessa täysin poissuljettu, mutta kuitenkin varsin epätodennäköistä. Tuotannollisten yritysten hankintaa on tehostettu tekemällä kuukausittain yhdestä kolmeen yritysten hankintamatkaa Etelä-Suomeen. Kajaanin elinkeinokeskuksen tavoite uusien tuotannollisten yritysten aikaansaamiseksi vuonna 2003 on ollut kahdeksan (8) uutta yritystä toimintavuoden aikana. Vuoden 2003 aikana elinkeinokeskus on ollut mukana synnyttämässä vähintään 12:a uutta tuotannollista yritystä, joten asetettu tavoite toteutui. Uusien yritysten synnyttämisessä yrityshautomon ja Teknologiakeskuksen kanssa tehdyllä yhteistyöllä on ollut merkittävä rooli. Kajaanin työttömyysprosenttiin 12:n uuden tuotannollisen yrityksen syntyminen vuositasolla vaikuttaa alentavasti noin 1,5%. Tämä on näkynyt selvänä työttömyysprosentin laskuna. Kalastuspalvelut istutti vuoden 2003 aikana yhteensä kg kirjolohta kalatalouspalvelujen hallinnassa oleviin kaupungin virkistyskalustusaluevesiin Iso- Ruuhijärveen, Valkealampeen ja Kajaaninjokeen. Istutusten pääpaino oli Iso-Ruuhijärvessä. Kalastuslupia myyntiin yhteensä kappaletta. Kalastuspalvelut lisäsi toimintavuoden aikana yhteistyötä alueen matkatoimistojen, hotellien, Villi Pohjolan ja erityisesti nuorten koululaisten kanssa. Kalatalouspalvelujen järjestämä Pietarin kalansaalis tapahtuma keräsi noin 800 hengen yleisön. Kalatalouspalvelut toteutti vuoden aikana Rehjan kehittämishankkeen, jossa selvitettiin Rehjan mahdollisuuksia virkistyskäytön ja matkailukäytön lisäämiseen saaressa. Kajaani Infon kävijämäärä oli vuonna 2003 noin kävijää. Infon tuotemyynti kehittyi toimintavuoden aikana erityisen myönteisesti. Kajaani Info järjesti kesän 2003 aikana 10 kaupunkikiertoajelua, 5 tervansoutunäytöstä ja Paltaniemen kuvakirkon esittelyn. Yksi Kajaani Infon järjestämistä merkittävimmistä tapahtumista oli jo perinteeksi muodostuneen markkinakadun järjestäminen. Markkinakadulla oli noin kävijää. Kajaani Info vastasi myös Uuden Vuoden ilotulituksen järjestämisestä. Kajaani Infossa aloitti vuoden 2003 alussa valtakunnallinen Lippupiste. Lippupisteen varsinainen toiminta alkoi vuoden 2003 helmikuun alussa. Kesällä Kajaani Infossa kokeiltiin kaupungin laskujen maksamismahdollisuutta. Hyvän vastaanoton saanutta palvelua päätettiin jatkaa pysyväisluonteisesti. Kansainvälisten/Liikuntapalvelujen toiminta perustui supistuneiden toimintarahojen vuoksi yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Suurimmat talvimatkailutapahtumat, joissa KV/liikuntapalvelut oli toimintavuonna mukana oli valtakunnallinen työpaikkaliikunnan festivaali. Yhdessä Kaupunkikeskustayhdistys ry:n kanssa KV/Liikuntapalvelut toteutti Raatihuoneen kesätapahtumat. KV/Liikuntapalvelujen henkilöstö osallistui neljään merkittävään EU:n rahoittamaan hankkeeseen myymällä työpanosta ja osallistumalla ohjausryhmätyöskentelyyn. Liikuntaneuvoston johtosäännössä määräämien liikunta-avustusten lisäksi jaettiin avustuksia seitsemälle ystävyysseuralle. Ystävyyskaupunkitoiminta hoidettiin yhteistyössä ystävyysseurojen ja muiden yhteisöjen kanssa. Aktiivisinta toiminta oli Nyiregyházan kanssa. Kajaanin alueella oli vuonna 2003 noin 700 maatilaa, joista aktiivisessa toiminnassa oli 80. Maatilojen määrä on toimintavuonna kasvanut yhdellä aktiivitilalla. Alueella tuotettu maitomäärä ja tuotantotilat ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Viljelty peltoala on edellisvuosista hieman lisääntynyt lähestyen hehtaarin rajaa. Tulevaisuudessa aktiivitilojen määrän uskotaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hiukan. 11

14 Maatalouspalvelujen tärkeimmät tehtävät toimintavuonna olivat tukihakemusten käsittely ja erilaisten maatilarekisterien päivittäminen. Kajaanilaisille maatiloille maksettiin toimintavuoden aikana e erilaisia valtion ja EU-tukia. Maatalouspalvelut toteutti vuonna 2003 sidosryhmiensä kanssa viisi maataloustoimintaan liittyvää EU-rahoitteista kehittämisprojektia. Maatalouspalvelut vastasi toimintavuonna myös Vuolijoen kunnan maataloushallinnosta. Maatalouspalvelut oli toteuttamassa omalta osaltaan Kajaanin maaseutuohjelmaa. Kulunut kausi oli Innovan viides täysi toimintavuosi ja ensimmäinen Kajaanin kaupungin elinkeinotoimen organisaatiossa. Innovan kulut olivat budjetoitua pienemmät ja budjetin lievä ylitys johtui kahdesta kielteisestä ns. 2. hautomokauden jatkopäätöksestä ja siitä, että uusien päätösten suhteen tavoite jäi puoleen. Uusien yritysten hankinnan suhteen tavoite oli neljä ja siitä toteutui kaksi. Innovan hautomoprosessissa vuonna 2003 oli viisi kpl yrityksiä. Hautomotukipäätökset tekee Kainuun TE-keskus ja kaudella 2003 oli kolme kpl kielteisiä päätöksiä, joiden perusteita yrittäjän ja Innovan kannalta oli vaikea ymmärtää. Uusien, vireillä olevien hankeaihioiden suhteen tavoite oli kpl / vuosi ja hankeaihioiden suhteen tavoite ylittyi noin 50 %. Hankeaihioiden aktiivisen hankinnan suhteen tavoite oli vähintään yksi hankintamatka sekä Tampereelle että pääkaupunkiseudulle per kuukausi. Tämä tavoite on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Työllisyyden hoito Nuorten työpajatoiminta siirrettiin alkaen Kumppaniksi ry:n hallinnoimaksi. Vuoden 2003 aikana keskityttiin nuorten työpajatoiminnon ja Kumppaniksi ry:n työvalmennustoiminnan uudelleen järjestelyjen toteuttamiseen ja toiminnan saattamiseen taloudellisesti kestävälle pohjalle. Toiminnan vaikuttavuuden ja asiakkaille annettavan palvelun parantamiseksi kehitettiin työvalmennusjaksojen sisältöä ja tuotteistettiin valmennusprosessin eri palveluja (terveysvalmennus, yksilövalmennus, koulutus ja työvalmennus). Vuoden 2003 syksyllä käynnistettiin hankemuotoinen Työnetsijä-kokeilu tuke- maan asiakkaiden avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen sijoittumista. Kumppaniksi ry. järjesti kaksi työvoimakoulutusta, joista toinen suunnattiin 15 nuorelle ja toinen 12 pitempään työttömänä olleelle. Yhteistyössä Hauholan koulun kanssa mahdollistettiin peruskoulun päättötodistuksen suorittaminen viidelle asiakkaalle. Työpajatoimintaan osallistui toukokuun alusta alkaen yhteensä 135 asiakasta, joista 40 oli alle 25-vuotiasta. Vuoden 2002 helmikuussa alkanut Kajaanin kaupungin, työvoimatoimiston ja Kelan yhteispalvelukokeilu jatkui vuoden 2003 loppuun saakka. Yhteispalvelupisteessä oli kokeilun aikana 152 asiakasta, joista 25 poistui pysyvästi asiakkuudesta saatuaan pitempiaikaisen työpaikan, opiskelupaikan, työssäoloehdon täyteen tai myönteisen eläkepäätöksen. Kokeilun aikana välitettiin viisi työntekijää avoimille työmarkkinoille, 94 työnhakijaa sijoitettiin eri työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja 35 asiakasta sai muuten töitä. Työvoimakoulutuksessa oli kaikkiaan 46 asiakasta ja muun koulutuksen aloitti kaksi asiakasta. Yhteispalvelupisteen toiminta jatkuu myös vuonna Työllisyyden hoidon määrälliset tavoitteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki työllisti vuonna 2003 keskimäärin kuukaudessa 94 tukityöllistettyä. Lukumääräisesti työllistettyjä oli 216, joista pitkäaikaistyöttömiä normaalilla työllistämistuella työllistettyjä oli 83 (39 %), yhdistelmätuella tai työmarkkinatuella työllistettyjä 70 (32 %), velvoitetyöllistettyjä 30 (14 %), oppisopimusoppilaita 16 (7 %), vastavalmistuneita ja nuoria 15 (7 %) ja muita työllistettyjä 2 (1 %). 46 työtöntä sai työssäoloehdon täyteen joko kaupungin työllistämänä tai kaupungin myöntämällä avustuksella jonkin kajaanilaisen yhdistyksen työllistämänä. Kesäduuni-kampanjan avulla sai 331 kajaanilaista peruskoulunsa päättänyttä kesätyöpaikan. Peruskoulunsa päättäviä oli 463, joten työllistymisaste oli 71,5 %. Yksityisille työnantajille työllistyi 288 nuorta ja kaupungin työpaikkoihin 43 nuorta. Kaupunki työllisti v kesällä 57 opiskelijaa. Lisäksi 41 opiskelijaa sai kaupungilta tutkinnon suorittamiseen liittyvän harjoittelupaikan. 12

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 Tilinpäätös 2013 Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2. Tornion kaupungin hallinto

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2011 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12 / 6 2014 57 TERVOLAN KUNTA 1 TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 2 Perustietoa kunnasta... 4 3 Olennaiset

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot