SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. sivu"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA KAUPUNGIN HALLINTO TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Hämeenlinnan toiminnan ja talouden kehitys Sijoitustoiminta Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2008 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS Kaupunkitason avaintulokset ja tulostavoitteet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ 26 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutumisvertailu sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 27 Keskushallinto 28 Keskushallinto 29 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 34 Tilapalvelu 36 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 38 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 39 Terveydenhuolto 45 Perusturvalautakunta 45 Työllistäminen 45 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tunnusluvut 46 sivu

2 2 sivu Koulutuksen ja kulttuurin toimiala 50 Koulutuksen ja kulttuurin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 52 Opetustoimi 55 Kulttuuritoimi 57 Tekniikan ja ympäristön toimiala 60 Teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 61 Tekninen lautakunta 63 Teknisen lautakunnan tunnusluvut 64 Rakennuslautakunta ja rakennusvalvontatoimisto 65 Varikko 67 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi 70 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investoinnit Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 86 Yhteenveto avustusten toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Ulkoinen tuloslaskelma Sisäinen tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase 94 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 97 4 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 98 5 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 112 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 113 Elinkeinorahasto 113 Linnan Ateria LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 115 ALLEKIRJOITUS 120 LIITTEET Luottamushenkilöt 2008 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit

3 3 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 Hämeenlinnan kaupungille ja sen naapurikunnille vuosi 2008 oli historiallinen. Kuntaliitos, jossa Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos liittyivät Hämeenlinnaan, ja suuri hallinnon organisaatiouudistus olivat toteutumassa alkaen. Vuoden aikana moni asia liittyi muutokseen valmistautumiseen ja yhteisen rakenteen luominen jatkuu edelleen tulevina vuosina. Uudistunut Hämeenlinna rakennettiin, jotta se pärjää paremmin taloudellisesti ja palvelee kuntalaisiaan paremmin tulevina vuosina. Vuoden aikana lähdimme ottamaan ensimmäisiä askelia kohti tilaaja-tuottaja toimintatapaa ja asiakaslähtöisempää elämänkaari -ajattelua. Poliittinen tahto näiden toteuttamiseksi on ollut Hämeenlinnassa vahva jo usean vuoden ajan, sillä kuntatalouden tilanne ja tulevien vuosien palvelutarveennusteet eivät kohtaa toisiaan. Vuosi 2008 toteutui Hämeenlinnassa taloudellisesti hieman arvioita heikommin johtuen maailman tilanteesta sekä esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kasvavista palvelutarpeista. Yhteiselle tulevaisuudelle maailman talous antaa suunniteltua suuremmat haasteet, mutta se myös edistää hallinnollisen muutoksen ja kuntapalvelujen tehokkuuden parantamista. Henkilöstön kannalta vuoden 2008 päätöksenteko toi osalle uusia työtehtäviä, uusia esimiehiä tai uuden hallinnollisen työyksikön. Henkilöstön edustajat ovat olleet mukana muutoksen tekijöinä ja toteuttajina. Osana organisaatiomuutosta olemme lisäksi valmistelleet perusterveydenhuollon kuntayhtymien purkamisen, perustaneet Linnan Ateria, Linnan Tilapalvelut, Linnan Lomituspalvelut ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitokset ja päättäneet kuntien yhteisen seutuhallinnon. Muutos on näinä vuosina edelleen pysyvää ja muutoksen onnistumisen takaa henkilöstön muutosvalmius, joka kaupungissamme on ollut kiitettävää. Loppuvuonna vietettiin monia päättäjäisiä ja koottiin uusia työyhteisöjä tutustumaan toisiinsa. Vuodenvaihteessa juhlittiin kaikkien kuntalaisten kanssa ilotulituksin ja yleinen tunnelma oli positiivisen odottava. Kaikkiin asioihin ei voitu laatia etukäteen suunnitelmia eikä toisaalta kaiken voinut odottaa olevan valmista uudenvuoden yönä. Muutos on yhteistä työtämme vielä tulevina vuosina. Kiitos yhteistyöstä vuonna 2008 ja toivon intoa Uudistuvan Hämeenlinnan rakentamistehtävään meille kaikille! Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén

4 4 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA Hämeenlinnan asukasluku kasvoi vuoden 2008 aikana 631 asukkaalla. Kasvu on edellisvuotisen vahvan väestönkasvun luokkaa. Hämeenlinnan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin kaupungeissa keskimäärin. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä eli 7,3 % työvoimasta. Koko maassa työttömyys-aste oli keskimäärin 7,6 %. Hämeenlinnan työttömyysaste oli suurimman osan vuotta hieman alempi kuin koko maan keskiarvo.

5 5 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoonpano sekä kaupungin edustajat kuntayhtymissä on esitetty liitteessä 1. Vuoden 2008 alusta aloitti Linnan Ateria liikelaitoksena ja työterveyshuollon uusi palveluyksikkö TyöSyke Oy. KAUPUNGINVALTUUSTO 51 Tarkastuslautakunta 9 Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS 11 KAUPUNGINJOHTAJAT Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Tapani Hellstén Juha Isosuo SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN KESKUSHALLINTO TOIMIALA TOIMIALA TOIMIALA PERUSTURVALAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 KOULUTUS- JA KULTTUURI- * päätöksentekoon liittyvä hallinto LAUTAKUNTA 11 * henkilöstöhallinto Tehtävät: Tehtävät: Tehtävät: * kaupungin ja konsernin talous- * vanhus- ja vammaishuolto * varastot, varikko, materiaalipalvelut * peruskoulut asioiden koordinointi * lasten päivähoito * maankäyttö, kaavoitus * lukiot, aikuislukio * kansainvälinen yhteistyö * sosiaalityö * kiinteistönhoito, talotekniikka * erityisopetus * seutu- ja tietohallinto * päihdehuolto * kunnallistekniikka * elinkeinojen kehittäminen * nuorisotyö * liikunta ja urheilu Toimialan muut osat: * asumisasiat * työllistäminen * luonnonhoito * Kaupunginkirjasto * kuluttajaneuvonta * Taidemuseo * tilapalvelu RAKENNUSLAUTAKUNTA 7 * Historiallinen Museo KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Tehtävät: * Kulttuurikeskus, Kuvataidekoulu Konsernin osat: * rakennustarkastus * Sosiaalikehitys Oy * rakennusluvat * Kehittämiskeskus Oy Häme * Hämeenlinnan Asunnot Oy Konsernin osat: Konsernin osat: Konsernin osat: * Seutukeskus Oy Häme * kansanterveys, kuntayhtymä (ky) * Kiertokapula Oy, jätteiden käsittely * Hämeen ammattikorkeakoulu. ky * Hämeen Messut Oy * erikoissairaanhoito, ky * Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy * KoulutuskeskusTavastia, ky * Hämeen Liitto. ky * kehitysvammapalvelut, Pääjärven ky * liikuntakiinteistöyhtiöt * Vanajaveden Opisto (ko), ky * Asuntosäätiöt * päihdehuolto, ky * Kaupunginteatteri Oy LINNAN ATERIA * Työvalm.säätiö * Musiikkiopisto, yhd. JOHTOKUNTA 5 * Ruokapalvelut KANTA-HÄMEEN PELASTUS- LAITOS PELASTUSLAUTAKUNTA 11 * maakunnallinen lautakunta HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLINEN YMPÄRISTÖ- Toimialajohtaja: Jukka Lindberg Toimialajohtaja: Jouko Kettunen Toimialajohtaja: Veikko Mikkola LAUTAKUNTA 9 * Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola, Renko

6 6 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kuntaliiton Kuntatalous-julkaisun mukaan kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen, kun merkittävä yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Sen seurauksena pankkien keskinäinen jo ennestään heikentynyt luottamus romahti, mikä uhkasi halvaannuttaa pankkien väliset lainamarkkinat ja horjuttaa koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Julkisen vallan poikkeuksellisten toimenpiteiden johdosta finanssikriisin toistaiseksi kriittisin vaihe on saatu selvitettyä. Pankkien välisten lainamarkkinoiden toiminta on asteittain parantunut. Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Kun vuonna 2008 maailmankauppa kasvoi runsaat kolme prosenttia, niin arvio vuodelle 2009 on, että maailmankauppa supistuu yli neljä prosenttia. Joka tapauksessa voidaan lähteä siitä, että Suomen viennin kannalta tärkeän euroalueen kansantuotteen kasvu supistuu. Suomen kansantaloudella on ollut takanaan menestyksellinen viidentoista vuoden mittainen kasvuputki. Sen seurauksena julkisia palveluja on voitu lisätä, kun samalla esimerkiksi henkilöverotusta on voitu keventää. Kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen ja arvion mukaan kansantuote supistuu sekä vuonna 2009 että Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli 7 %. Kunta-alan palkkasumman kasvu oli yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Maakunnan väestökehitys vuonna 2008 oli henkilöä. Hämeenlinnan seudulle tuli uutta asukasta HÄMEENLINNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Kaupunginhallitus asetti vuoden 2008 talousarvion painopisteiksi seuraavat asiat: - talouden tasapainon ylläpitäminen ja varautuminen tuleviin vuosiin - peruspalvelujen turvaaminen - aktiivinen henkilöstöpolitiikka hyväksytyn henkilöstöstrategian toteuttaminen - elinvoimaisuuden ja osaamisen vahvistaminen - lapset ja nuoret Vuoden 2008 aikana varauduttiin kuntaliitoksen mukanaan tuomiin henkilöstöjärjestelyihin palkkaamalla avautuviin hallinto- ja asiantuntijatehtäviin henkilöstöä määräajaksi, enintään saakka. Vuoden 2008 henkilöstösuunnitelmassa oli painotuksena erityisesti lasten ja nuorten palvelu. Tämän lisäksi on huomioitu toimintojen laajentumisen tai lainsäädännön sekä henkilöstön vakinaistamisen edellyttämät henkilöstölisäykset. Henkilöstörakennetta ja mitoitusta muutettiin siten, että talousarvion yhteydessä vakansseja lakkautettiin 168 ja uusia vakansseja perustettiin 98,5. Vakanssimuutoksia oli 15. Henkilöstöhallinto kokoaa erillisen henkilöstötilinpäätöksen. Tuloveroprosentti (18,00 %) pysyi ennallaan ja muutkin verot olivat vuoden 2007 tasolla. Kokonaisuutena verotuloja saatiin 162,354 M. Talousarvion mukainen ennuste ylittyi 3,714 M, joka on 2,3 %. Verotulokohta kasvoi 6,2 % edellisestä vuodesta. Kaupungin aktiivinen toiminta näkyy väestönkasvussa ja elinkeinotoiminnan kehityksessä ja kokonaisuutena verotulojen kasvuna.

7 7 Kunnallisveroa saatiin 138,986 M ja vero ylitti talousarvioennusteen 2,787 M. Verovuoden 2007 kunnallisverojen kasvu oli +7,1 % (koko maa +7,6 %). Hämeenlinnan kunnallisveron kasvu oli maan keskiarvoa hieman alempi. Yhteisöveroja saatiin 15,153 M, joka on 0,453 M talousarviossa ennustettua enemmän. Kiinteistöveroa kertyi 8,177 M ja koiraveron tuotto oli 0,037 M. Käyttötalouden valtionosuuksia saatiin 51,811 M, joka on 1,708 M talousarviota enemmän. Lautakunnille ja kuntayhtymille varsinaisessa talousarviossa myönnetyt toimintakulut (276,851 M ) ylittyivät bruttona 6,626 M eli 2,3 %. Tulot ylittyivät 2,522 M, joten nettomenojen (toimintakate) ylitys on 4,104 M ja 2,0 %. Tuloylitys saatiin mm. perusturvan asiakasmaksuista (0,69 M ) ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ylittyivät (0,77 M )). Lautakuntien määrä-, laatu- ja eurotavoitteiden toteutuminen selostetaan käyttötalouden toteutumisen kohdassa. Toimintakatteen (nettomenot) kasvu vuodesta 2007 on peräti +9,8 %. Sijoitusten arvo tarkistetaan tilanteen mukaiseksi ja laskennallisia arvonalentumisia jouduttiin kirjaamaan tuloslaskelmaan 6,475 M. Kirjaus huonontaa vuoden tulosta. Kun pörssikurssit aikanaan nousevat, arvonmuutokset voidaan kirjata tuloksi. Talousarvio oli 0,153 M ylijäämäinen ja vuosikatetavoitteeksi asetettiin talousarviossa 10,7 M. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on alijäämäinen -0,499 M ja tilikauden tulos on alijäämäinen -11,068 M, joten tulos on talousarviossa ennakoitua oleellisesti huonompi. Huono tulos johtuu toimintakatteen ylityksistä ja sijoitusten alaskirjauksista. Investointeihin käytettiin nettona 21,482 M. Hämeenlinna-rahastosta käytetään investointien katteeksi 8,0 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi 8,042 M. Lainakanta on 89,297 M, joka on /asukas. Kaupungilla oli konserniyhtiöiltä lyhytaikaista lainaa vuoden vaihteessa 11,751 M ja se on mukana em. lainakannassa. Tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on -3,317 M. Se esitetään kirjattavaksi taseen kohtaan tilikauden ali-/ylijäämä. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta ylijäämiä 8,586 M. Vuoden 2008 aikana kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin mm. seuraavat asiat: - Hämeenlinnan Jäähalli Oy:n (6 M ) lainan takaus (31.3.) - Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiorakenne, tilaaja-tuottaja malli ja elämänkaarimalli (31.3. ja 9.6.) - Uudistuvan Hämeenlinnan organisaation edellyttämien johdon virkojen perustaminen (31.3.) ja keskijohdon sekä hallinnon asiantuntijoiden vakanssien perustaminen (9.6.) - Sopimus Hämeenlinnan keskustan länsireunan rakentamisesta (21.4.) - Vanajanlinnan alueen tulevaisuus (5.5.) - Virvelinrannan lainan (7.5 M ) lainan takaus (9.6.) - Pääjärven kuntayhtymän yhdistäminen Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymään (1.9.) - Hämeenlinnan kaupunginteatterin lainan (4 M ) takaus (29.9.) - Naivistit Iiittalassa säätiön perustaminen (3.11.) - Linnan Ateria liikelaitoksen, Linnan Terveyspalvelut liikelaitoksen, Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen ja Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen (15.12.) - Päällekkäisten kadun- ja tiennimien muutokset kuntaliitoksen yhteydessä (15.12.)

8 SIJOITUSTOIMINTA Alkuperäinen Markkina-arvo %-osuus Arvonmuutos Arvonsijoitus sijoit. muutos arvosta % Omaisuudenhoitoyhtiöt Osakesijoitukset ,81 23,3 Korkosijoitukset ,15 76,7 Omaisuudenhoitoyhtiöt yhteensä , ,96 100, ,49 +10,4 Vakuutusyhtiöt Osakesijoitukset ,71 15,1 Korkosijoitukset ,72 84,9 Vakuutusyhtiöt yhteensä , ,43 100, ,95-59,0 Kuntien Asuntoluotto Oyj , ,00 100,0 - - Osakesijoitukset ,52 21,8 Korkosijoitukset ,87 78,2 Sijoitukset yhteensä , ,39 100, ,46-3,7 Energialaitoksen myyntihinta syksyllä 2000 oli 84,935 M ja vuosien aikana on käytetty tuottoja ja pääomaa 28,008 M TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS VUODEN 2009 TALOUSARVIOON JA ARVIO TODEN- NÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2009 talousarvion tuloslaskelma on tasapainossa, kun Hämeenlinna-rahastosta on suunniteltu otettavaksi 4,045 M. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kuntatalous on ratkaisevasti huonontunut ja nollatulokseen ei nykyisen tiedon mukaan päästä. Vuosi 2008 on alijäämäinen. Taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä 8,586 M. Vuoden 2009 ensimmäisten kuukausien aikana kuntatalous on edelleen vaikeutunut. Kaupunginhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman tammi-huhtikuulle Samassa yhteydessä hallitus päätti talouden tuottavuusohjelmasta vuosille Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokonaisuutena toukokuun kokouksessa ja vielä syyskuussa. Silloin tehdään talousarvion tarkistukset kokonaisuutena. Lainat nostetaan investointien etenemisen mukaan. Kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä lakkaavat. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta tilanteen mukaisesti. Sen perusteella Hämeenlinna maksaa Hattulalle Vuoden 2008 toiminnasta tehdään vielä uusi sopimus. Kaupungilla on ko. määrärahavaraus vuoden 2009 talousarviossa KUNNAN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 lopussa Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä oli 2459 henkilöä, joka oli 138 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 82,6 % ja määräaikaisen henkilöstön määrä 17,4 % koko henkilöstöstä. Asetettu tavoite siitä, että henkilöstön määrä on alle 20 %:n on saavutettu hyvin. Kaupungin henkilöstöstä naisia oli 72,1 % ja miehiä 27,9 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden vaihteessa 45,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskivat vuonna 2008 verrattuna edellisiin vuosiin. Sairauspäiviä kertyi keskimäärin 15,38 kalenteripäivää henkilöä kohden. Vastaava luku vuonna 2007 oli

9 9 16,03. Vuonna 2008 henkilöstölle sattui yhteensä 129 tapaturmaa, joista 23 sattui pelastustoimessa ja 106 muilla toimialoilla. Vuonna 2008 eläkkeelle siirtyi 79 henkilöä ja heidän keski-ikä oli 58,7 vuotta. Henkilöstön palkkakustannukset vuonna 2008 olivat sivukuluineen 92 M. Vuoden 2008 aikana panostettiin erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuoden 2008 aikana paneuduttiin vuoden 2009 alusta käynnistyvänä Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiomuutoksien valmisteluun. Kuntaliitos sekä organisaatiomuutos edellyttivät laajamittaista yhteistoimintamenettelyä. Vuoden 2008 alusta Hämeenlinnan kaupunki ulkoisti kiinteistöhuollon ja kunnaspidon perustettuun Tekniseen Palvelukeskus Oy Hämeeseen. Uuteen yhtiöön siirtyi noin 160 henkilöä. Lisäksi vuoden alusta aloitti kunnallinen työterveyshuolto TyöSyke Oy, jonka osakkaana Hämeenlinnan kaupunki on Ympäristötekijät Hämeenlinnan kaupunki osallistui vuonna 2008 kaavoitus- ja rakennuskohteisiin liittyviin pilaantuneiden maiden kunnostus-, selvitys- ja tarkkailukustannuksiin. Tällaisia olivat Vanajantie 10B:n kunnostus, As Oy Jyrkänkulman tutkimussuunnitelma ja alustavat toimenpiteet, Poltinahon vanhan kasarmialueen kunnostus, Virvelin alueen puhdistaminen sekä Keinusaaren ja Verkatehtaan alueiden tarkkailu. Vuonna 2008 tehdyllä päätöksellä Kirkkomäen maa-ainesluvasta on kauaskantoisia vaikutuksia Hämeenlinnan kaupungin tulevaan kaavoitukseen. Sammon alueen kaavoituksen yhteydessä tehdyt rahalliset panostukset vesijärjestelmän kehittämiseen tuottivat lisäarvona kaunista kaupunkiympäristöä. 1.5 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien, päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattaminen ovat julkisen toiminnan lähtökohtia. Perusturvalautakunnan mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyä ei kaikkien hakemusten osalta onnistuttu järjestämään määräajassa. Koulutoimessa meni Hallinto-oikeuden käsittelyyn vuoden aikana yksi henkilöstöasioihin liittyvä valitus ja lääninhallitukselle useita valituksia kuljetusetuuksista. Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä ei ollut poikkeuksellinen. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen esitellään kunkin lautakunnan kohdalla. Talouden kehitystä on seurattu kuukausiraporteissa. Kolmannesvuosiraporteissa on esitetty myös toiminnan tuloksellisuutta. Valtuusto on vuoden aikana myöntänyt lisämäärärahoja. Riskienhallinnan järjestäminen Lautakunnat ovat antaneet riskienhallinnan toimenpiteistä erillisillä lomakkeilla raportin, joka on annettu tarkastustoimistolle tiedoksi. Suurimmat toiminnan riskit liittyivät uuden kunnan ja palvelurakenteen suunnitteluun ja luomiseen. Vuoden aikana kilpailutettiin vakuutusyhtiö uuden kunnan vuosien vakuutuksien hoitamiseksi. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti vakuutusyhtiöksi valittiin If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Kaupungin riskiä pienennettiin edelliseen nelivuotiskauteen verrattuna. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hoidon valvonnassa suurimmat riskit ovat kiinteistöjen home- ja kosteusvaurioissa.

10 10 Sopimustoiminta Perusturvalautakunnan osalta suurin sopimusasia oli palveluasumisen kilpailuttaminen. Samalla luotiin edellytykset laajentaa palvelusetelitoimintaa myös palveluasumiseen. Uusi tilaaja-tuottaja malli antaa suuren haasteen palvelusopimusten laadintaan. 1.6 KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS KAUPUNKITASON TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2008 Hämeenlinnan kaupungin visio vuoteen 2010: Hämeenlinnan on kehittyvä ja uudistuva maakuntakeskus Etelä-Suomessa. Kaupunki tavoittelee hallittua kasvua, joka tapahtuu ympäristöä ja kaupungin historiaa kunnioittaen. Toiminnan lähtökohtana ovat toimivat peruspalvelut sekä vuorovaikutus asukkaiden, seudun kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vision pohjalta on valittu kaupungin kehityksen kannalta kriittiset menestystekijät, joita ovat kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna, toimivat peruspalvelut ja vuorovaikutteinen Hämeenlinna - aktiiviset asukkaat. Hämeenlinnan kaupungin toimintavuotta 2008 leimasi vahvasti historiallinen kuntaliitos. Kuntaliitoksen ohella päätettiin toteuttaa myös mittava organisaatio-uudistus, jossa hyödynnetään tilaaja-tuottaja mallia sekä elämänkaariajattelua. Vuonna 2008 valmistelua leimasi organisaation suunnittelu erityisesti oman palvelutuotannon osalta. Uudistuneen Hämeenlinnan talousarvion laatiminen oli erityisen haasteellista, sillä yhdeksästä eri organisaatiosta tuli yksi organisaatio. Valmistelu päätyi esittämään rullaavaa talousarviota, jossa valtuusto hyväksyi taloudenpidon ja toiminnan peruslinjaukset sekä toimintakatteen vuodelle Käyttösuunnitelma päätetään vain neljälle kuukaudelle kerrallaan. Muita toimenpiteitä, joilla kaupungin kehitys on edennyt asetetun vision suuntaan, ovat mm. seuraavat: Kilpailukyvyn ja elinvoiman edistäminen Kaupungin väkiluku kasvoi 631 asukkaalla, edellisvuosien erinomainen kasvuvauhti jatkui, keskimääräinen väkiluvun kasvutavoite 300 ylitettiin runsaasti. Syntyneiden määrä 517 pysyi myös korkealla. Asuntotuotantoon luovutettiin 103 tonttia. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin 1701 henkilöä eli 7,3 % työvoimasta. Työttömyys alkoi kasvaa vuoden loppua kohden mentäessä, mutta edelleen Hämeenlinnan työttömyysaste oli suurimman osan vuotta alempi kuin koko maan keskiarvo. Talousarvion mukaiset käyttötalouden nettomenot ylittyivät 4,104 M (2,0 %), joten tavoite ei siltä osin toteutunut. Lautakunnat korottivat asiakasmaksuja inflaatiovauhdin mukaisesti. Vuosikate on negatiivinen, joten tavoite ei toteutunut. Talousarviolainojen määrä on /asukas ja se on vähän yli maan keskiarvon. Sijoitusten purkamisen sijasta otettiin lisälainaa. Tuloveroprosentti oli 18,00 % ja se pysyi koko maan keskiarvon (18,55 %) alapuolella. Toimivat peruspalvelut Kaupungin palvelu- ja toimintamallien uudistamisprosessi jatkui edelleen. Prosessin tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen. Tämä puolestaan edellyttää palvelutoiminnan modernisointia, uudenlaista palvelu- ja toimintamallia kaikessa kaupungin toiminnassa. Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatio noudattaa tilaaja-tuottaja toimintatapaa ja elämänkaariajattelua.. Uuden organisaation valmistelutyö on edelleen jatkunut. Ikäihmisten palveluissa Keinusaaren palvelut vakiintuivat. Laitoshoidosta pyritään siirtämään voimavaroja ikäihmisten koti- ja asumispalveluihin. Edelleen pyritään lisäämään kuntouttavaa työotetta ja viriketoimintaa.

11 11 Terveyspalveluihin perustettiin virkoja geriatreille ja ikäihmisten palveluihin erikoistuneille hoitajille Ikäihmisten terveyspalvelut kohentuvat. Vaikeavammaisten päivätoimintakeskuksen Virvelinrannan suunnittelu eteni ja rakentamista käynnistettiin. Ruotsinkielinen päiväkotiryhmä kunnallistettiin ja päiväkotien peruskorjaus- ja investointisuunnitelma esiteltiin. Ahveniston yläkoulun saneeraus saatiin päätökseen ja toiminta jatkuu nyt asianmukaisissa tiloissa. Vuorovaikutteinen Hämeenlinnan aktiiviset asukkaat Syksyn aikana käytiin Uudistuvan Hämeenlinnan ensimmäiset kunnallisvaalit, joissa valittiin 59 valtuutettua. Valtuustotyö alkoi jo Kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti mahdollisuutta palautteen antamiseen kirjallisesti ja sähköisesti. 1.7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

12 12 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19,1 20,1 19,5 Vuosikate/Poistot % -4,7 151,3 124,0 Vuosikate, /asukas -10,2 310,0 233,4 Asukasmäärä Toimintakate (1.000 ): Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) 19,1 20,1 19,5 Vuosikate (1.000 ): Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 x Vuosikate/Poistot - 4,7 151,3 124,0 Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate /asukas: - 10,2 310,0 233,5 Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

13 TOIMINNAN RAHOITUS Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -370 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % - 2,2 53,1 34,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % - 1,6 37,3 26,8 Lainanhoitokate 0,2 1,2 1,3 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

14 14 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno - 2,2 53,1 34,5 Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) - 1,6 37,3 26,8 Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 0,2 1,2 1,3 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta on enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

15 15 MAKSUVALMIUS Kassavarat (1.000 ): = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut, milj. : 301,9 286,5 269,7 Kassasta maksut muodostuvat seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys (pv): = (365 pv x Kassavarat ) / Kassasta maksut tilikaudella Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavarat ja kassasta maksut otetaan kaavaan edellä esitetyllä tavalla laskettuna.

16 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaik.menot Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Sijoitukset Eläkevaraukset Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen Lahjoitusrahastojen pääomat erityiskatteet 1 Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Keskeneräiset tuotteet Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset saamiset Saadut ennakot Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainat rahoitus-ja Lainasaamiset vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 6 18 Siirtosaamiset Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Rahoitusarvopaperit Ostovelat Sijoitukset rahamarkkina- Muut velat instrumentteihin Siirtovelat Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

17 17 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 72,7 75,2 76,2 Rahoitusvarallisuus /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,0 42,5 43,1 Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, %: = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 72,7 75,2 76,2 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Rahoitusvarallisuus /asukas: = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) (Vieras pääoma Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivien erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus oli vuonna /asukas (negatiivinen). Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 44,0 42,5 43,1 Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 40 %.

18 18 Lainakanta (1.000 ): = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainat /asukas: Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Lainasaamiset (1000 ): = Sijoituksiin merkityt jvk lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. KUNNAN KOKONAISTULOT JA - MENOT 2008 TULOT MENOT % % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 48,9 17,0 Toimintakulut 257,2 85,1 Verotulot 162,4 56,5 - Valmistus omaan käyttöön -0,9-0,3 Valtionosuudet 51,8 18,0 Arvonlisäveron takaisinperintä 0,0 0,0 Korkotuotot 2,6 0,9 Korkokulut 3,4 1,1 Muut rahoitustuotot 2,3 0,8 Muut rahoituskulut 8,8 2,9 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -3,0-1,0 +/- Pakollisten varausten muutos 0,4 0,1 Investoinnit - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,6 0,6 Investoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot 3,5 1,2 Käyttöomaisuusinvestoinnit 24,3 8,0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,0 5,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 9,1 3,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,2 0,8 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset 0,0 Kokonaistulot yhteensä 287,3 100,0 302,3 100,0

19 HÄMEENLINNAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN KUULUVISTA YHTEISÖISTÄ Kuntayhtymät KAUPUNKI- KONSERNI Hämeen ammat. Hämeen Maa- Hämeen HML:n seudun HML:n seudun HML:n seudun korkeakoul. ky kuntaliitto ky Päihdehuollon ky kansalaisopis. ky kansanterv. ky koulutusky 46,34 % 29,73 % 6,41 % 38,12 % 71,34 % 62,34 % K-H sairaan- Pääjärven hoitopiirin ky kuntayhtymä 38,06 % 14,55 % Tytäryhteisöt As Oy Aulangon HML:n HML:n Kaupungin HML:n HML:n Liikunta- Säästötillikka Kylpylä Oy Asunnot Oy Teatteri Oy Keilakeskus Oy hallit Oy 100 % 51 % 100 % 99,79 % 78,62 % 100 % HML:n Pysäköinti Idänpään Toi- HML:n Poltin- HML:n HML:n KOY Poltinahon Oy mintakeskus Oy ahontie 15 Oy Palloiluhalli Oy Jäähalli Oy Liikuntahallit 100 % 83,31 % 100 % 92,88 % HML:n Liikuntahallit 87,22% 66,67 % Hml 66,67 % Hml 0,64 % KOY Harvia- KTTky 16,64 % Kantolan HML:n liikunta- HML:n Seudun HML:n Vanhusten lantie 420 C KTTky (23,33 %) Kiinteistöt Oy hallit 92,24 % Vesi Oy Asuntosäätiö 100 % 100 % 69,50 % 100 % KOY HML:n Raati- KOY HML:n KOY huoneenkatu 9-11 KOY HML:n Kasarmikatu 23 KOY HML:n Tu- KOY Onesto 100 % Tullikamari 75,60 % runtien liiketalo Metsäpirtti 100 % 100 % Hml 16,4 % Kantolan kiint. 59,63% 100 % Seutukeskus Kantolan kiint. 59,2 % KOY Oy Häme Kultt. kongressik. KOY HML:n Rakennustietok. OP-talo 51 % Verkatehdas KOY Vanajanportti Tawastica Oy 100 % 100 % Katistentie % 100 % Sosiaalikehitys 85,38 % Tekninen Palvelu- Oy Teknologiakeskus Hml 49 % Peruskorjaus- TyöSyke Oy keskus Oy Häme 71,00 % Innopark Oy KTTky 36,38 % keskus Oy Häme 100 % 71,18 % KTTky (51 %) 56,31 % 69,80 % Seuturekry Oy Hml 70,5 % Hml 36,69 % Hml 33,33% Hml Koulutus Ky 0,68 % Hml Asunnot 12,95 % KTTky 23,78% 38,25 % Hml Koulutus Ky(1,3 %) Sosiaalikeh. 6,67 % (KTTky 33,33%) Sosiaalikeh. (9,35 %) KHSHP 12,69% (KHSHP 33,33%) Omistusyhteysyhteisöt Hämeen HML:n linja-auto- Innosteel Jukolan Kehittämiskeskus KOY Messut Oy asemakiinteistö Oy Factory Oy Lintukoto Oy Oy Häme Peltokatu 10 35,13 % 39,49 % 24,25 % 43,73 % 46 % 50 % Kiinteistö Oy KOY HML:n Pikassos Oy Virtaa Hansalogistiikka Virvelinranta Hämeeseen Oy 50,00 % 40 % 42,75 % 25,548 % Hml 25 % Sosiaalikeh. 17,75 % Sosiaalikeh. (25 %)

20 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeet ja kaupunginhallitus antoi lisäohjeet täytäntöönpanosta Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2008 talousarviossa tavoitteet kahdeksalle tytäryhtiölle. Konsernin seuranta on hoidettu kaupunginhallituksen em. päätöksen mukaisesti. Selvitys konsernin tärkeimpien yhtiöiden toiminnasta on annettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi kolmannesvuosiraporttien yhteydessä ja kolmannen kerran tilinpäätöskertomuksen liitteenä OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Vuoden 2008 aikana ei perustettu uusia tytäryhtiöitä. Yhteistä konsernitiliä käyttää 23 tytäryhtiötä SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tärkeimmille yhtiöille ja yhteisöille on nimetty pysyvä yhtiökokousedustaja ja samalla on nimetty yhtiön toimintaa seuraava viranhaltija. Toiminta seuraava henkilö ei saa olla yhtiön hallituksessa. Konserniyhtiöt antavat raportit taloudesta ja toiminnasta samanlaisella lomakkeella, joten tietojen vertailu helpottuu. Kaupungin vakuutusten kilpailuttamisessa käytettiin apuna meklaria ja tytäryhtiöillä oli mahdollisuus käyttää ko. meklarin apua selvittäessään oman toimintansa riskejä ja nykyistä vakuutustasoa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy teki kattavan riskienkartoituksen. Vuoden 2009 aikana valmistellaan tarkennukset ja täsmennykset konserniohjeisiin. Kuntaliitos aiheuttaa muutoksia konsernirakenteeseen ja koko konserniin liittyvien asioiden hoitoon KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 21 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot -45 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 58 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 116 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -271

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot