SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. sivu"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA KAUPUNGIN HALLINTO TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Hämeenlinnan toiminnan ja talouden kehitys Sijoitustoiminta Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2008 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS Kaupunkitason avaintulokset ja tulostavoitteet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ 26 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutumisvertailu sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 27 Keskushallinto 28 Keskushallinto 29 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 34 Tilapalvelu 36 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 38 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 39 Terveydenhuolto 45 Perusturvalautakunta 45 Työllistäminen 45 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tunnusluvut 46 sivu

2 2 sivu Koulutuksen ja kulttuurin toimiala 50 Koulutuksen ja kulttuurin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 52 Opetustoimi 55 Kulttuuritoimi 57 Tekniikan ja ympäristön toimiala 60 Teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 61 Tekninen lautakunta 63 Teknisen lautakunnan tunnusluvut 64 Rakennuslautakunta ja rakennusvalvontatoimisto 65 Varikko 67 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi 70 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investoinnit Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 86 Yhteenveto avustusten toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Ulkoinen tuloslaskelma Sisäinen tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase 94 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 97 4 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 98 5 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 112 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 113 Elinkeinorahasto 113 Linnan Ateria LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 115 ALLEKIRJOITUS 120 LIITTEET Luottamushenkilöt 2008 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit

3 3 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 Hämeenlinnan kaupungille ja sen naapurikunnille vuosi 2008 oli historiallinen. Kuntaliitos, jossa Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos liittyivät Hämeenlinnaan, ja suuri hallinnon organisaatiouudistus olivat toteutumassa alkaen. Vuoden aikana moni asia liittyi muutokseen valmistautumiseen ja yhteisen rakenteen luominen jatkuu edelleen tulevina vuosina. Uudistunut Hämeenlinna rakennettiin, jotta se pärjää paremmin taloudellisesti ja palvelee kuntalaisiaan paremmin tulevina vuosina. Vuoden aikana lähdimme ottamaan ensimmäisiä askelia kohti tilaaja-tuottaja toimintatapaa ja asiakaslähtöisempää elämänkaari -ajattelua. Poliittinen tahto näiden toteuttamiseksi on ollut Hämeenlinnassa vahva jo usean vuoden ajan, sillä kuntatalouden tilanne ja tulevien vuosien palvelutarveennusteet eivät kohtaa toisiaan. Vuosi 2008 toteutui Hämeenlinnassa taloudellisesti hieman arvioita heikommin johtuen maailman tilanteesta sekä esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kasvavista palvelutarpeista. Yhteiselle tulevaisuudelle maailman talous antaa suunniteltua suuremmat haasteet, mutta se myös edistää hallinnollisen muutoksen ja kuntapalvelujen tehokkuuden parantamista. Henkilöstön kannalta vuoden 2008 päätöksenteko toi osalle uusia työtehtäviä, uusia esimiehiä tai uuden hallinnollisen työyksikön. Henkilöstön edustajat ovat olleet mukana muutoksen tekijöinä ja toteuttajina. Osana organisaatiomuutosta olemme lisäksi valmistelleet perusterveydenhuollon kuntayhtymien purkamisen, perustaneet Linnan Ateria, Linnan Tilapalvelut, Linnan Lomituspalvelut ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitokset ja päättäneet kuntien yhteisen seutuhallinnon. Muutos on näinä vuosina edelleen pysyvää ja muutoksen onnistumisen takaa henkilöstön muutosvalmius, joka kaupungissamme on ollut kiitettävää. Loppuvuonna vietettiin monia päättäjäisiä ja koottiin uusia työyhteisöjä tutustumaan toisiinsa. Vuodenvaihteessa juhlittiin kaikkien kuntalaisten kanssa ilotulituksin ja yleinen tunnelma oli positiivisen odottava. Kaikkiin asioihin ei voitu laatia etukäteen suunnitelmia eikä toisaalta kaiken voinut odottaa olevan valmista uudenvuoden yönä. Muutos on yhteistä työtämme vielä tulevina vuosina. Kiitos yhteistyöstä vuonna 2008 ja toivon intoa Uudistuvan Hämeenlinnan rakentamistehtävään meille kaikille! Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén

4 4 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA Hämeenlinnan asukasluku kasvoi vuoden 2008 aikana 631 asukkaalla. Kasvu on edellisvuotisen vahvan väestönkasvun luokkaa. Hämeenlinnan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin kaupungeissa keskimäärin. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä eli 7,3 % työvoimasta. Koko maassa työttömyys-aste oli keskimäärin 7,6 %. Hämeenlinnan työttömyysaste oli suurimman osan vuotta hieman alempi kuin koko maan keskiarvo.

5 5 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoonpano sekä kaupungin edustajat kuntayhtymissä on esitetty liitteessä 1. Vuoden 2008 alusta aloitti Linnan Ateria liikelaitoksena ja työterveyshuollon uusi palveluyksikkö TyöSyke Oy. KAUPUNGINVALTUUSTO 51 Tarkastuslautakunta 9 Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS 11 KAUPUNGINJOHTAJAT Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Tapani Hellstén Juha Isosuo SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN KESKUSHALLINTO TOIMIALA TOIMIALA TOIMIALA PERUSTURVALAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 KOULUTUS- JA KULTTUURI- * päätöksentekoon liittyvä hallinto LAUTAKUNTA 11 * henkilöstöhallinto Tehtävät: Tehtävät: Tehtävät: * kaupungin ja konsernin talous- * vanhus- ja vammaishuolto * varastot, varikko, materiaalipalvelut * peruskoulut asioiden koordinointi * lasten päivähoito * maankäyttö, kaavoitus * lukiot, aikuislukio * kansainvälinen yhteistyö * sosiaalityö * kiinteistönhoito, talotekniikka * erityisopetus * seutu- ja tietohallinto * päihdehuolto * kunnallistekniikka * elinkeinojen kehittäminen * nuorisotyö * liikunta ja urheilu Toimialan muut osat: * asumisasiat * työllistäminen * luonnonhoito * Kaupunginkirjasto * kuluttajaneuvonta * Taidemuseo * tilapalvelu RAKENNUSLAUTAKUNTA 7 * Historiallinen Museo KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Tehtävät: * Kulttuurikeskus, Kuvataidekoulu Konsernin osat: * rakennustarkastus * Sosiaalikehitys Oy * rakennusluvat * Kehittämiskeskus Oy Häme * Hämeenlinnan Asunnot Oy Konsernin osat: Konsernin osat: Konsernin osat: * Seutukeskus Oy Häme * kansanterveys, kuntayhtymä (ky) * Kiertokapula Oy, jätteiden käsittely * Hämeen ammattikorkeakoulu. ky * Hämeen Messut Oy * erikoissairaanhoito, ky * Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy * KoulutuskeskusTavastia, ky * Hämeen Liitto. ky * kehitysvammapalvelut, Pääjärven ky * liikuntakiinteistöyhtiöt * Vanajaveden Opisto (ko), ky * Asuntosäätiöt * päihdehuolto, ky * Kaupunginteatteri Oy LINNAN ATERIA * Työvalm.säätiö * Musiikkiopisto, yhd. JOHTOKUNTA 5 * Ruokapalvelut KANTA-HÄMEEN PELASTUS- LAITOS PELASTUSLAUTAKUNTA 11 * maakunnallinen lautakunta HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLINEN YMPÄRISTÖ- Toimialajohtaja: Jukka Lindberg Toimialajohtaja: Jouko Kettunen Toimialajohtaja: Veikko Mikkola LAUTAKUNTA 9 * Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola, Renko

6 6 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kuntaliiton Kuntatalous-julkaisun mukaan kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen, kun merkittävä yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Sen seurauksena pankkien keskinäinen jo ennestään heikentynyt luottamus romahti, mikä uhkasi halvaannuttaa pankkien väliset lainamarkkinat ja horjuttaa koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Julkisen vallan poikkeuksellisten toimenpiteiden johdosta finanssikriisin toistaiseksi kriittisin vaihe on saatu selvitettyä. Pankkien välisten lainamarkkinoiden toiminta on asteittain parantunut. Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Kun vuonna 2008 maailmankauppa kasvoi runsaat kolme prosenttia, niin arvio vuodelle 2009 on, että maailmankauppa supistuu yli neljä prosenttia. Joka tapauksessa voidaan lähteä siitä, että Suomen viennin kannalta tärkeän euroalueen kansantuotteen kasvu supistuu. Suomen kansantaloudella on ollut takanaan menestyksellinen viidentoista vuoden mittainen kasvuputki. Sen seurauksena julkisia palveluja on voitu lisätä, kun samalla esimerkiksi henkilöverotusta on voitu keventää. Kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen ja arvion mukaan kansantuote supistuu sekä vuonna 2009 että Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli 7 %. Kunta-alan palkkasumman kasvu oli yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Maakunnan väestökehitys vuonna 2008 oli henkilöä. Hämeenlinnan seudulle tuli uutta asukasta HÄMEENLINNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Kaupunginhallitus asetti vuoden 2008 talousarvion painopisteiksi seuraavat asiat: - talouden tasapainon ylläpitäminen ja varautuminen tuleviin vuosiin - peruspalvelujen turvaaminen - aktiivinen henkilöstöpolitiikka hyväksytyn henkilöstöstrategian toteuttaminen - elinvoimaisuuden ja osaamisen vahvistaminen - lapset ja nuoret Vuoden 2008 aikana varauduttiin kuntaliitoksen mukanaan tuomiin henkilöstöjärjestelyihin palkkaamalla avautuviin hallinto- ja asiantuntijatehtäviin henkilöstöä määräajaksi, enintään saakka. Vuoden 2008 henkilöstösuunnitelmassa oli painotuksena erityisesti lasten ja nuorten palvelu. Tämän lisäksi on huomioitu toimintojen laajentumisen tai lainsäädännön sekä henkilöstön vakinaistamisen edellyttämät henkilöstölisäykset. Henkilöstörakennetta ja mitoitusta muutettiin siten, että talousarvion yhteydessä vakansseja lakkautettiin 168 ja uusia vakansseja perustettiin 98,5. Vakanssimuutoksia oli 15. Henkilöstöhallinto kokoaa erillisen henkilöstötilinpäätöksen. Tuloveroprosentti (18,00 %) pysyi ennallaan ja muutkin verot olivat vuoden 2007 tasolla. Kokonaisuutena verotuloja saatiin 162,354 M. Talousarvion mukainen ennuste ylittyi 3,714 M, joka on 2,3 %. Verotulokohta kasvoi 6,2 % edellisestä vuodesta. Kaupungin aktiivinen toiminta näkyy väestönkasvussa ja elinkeinotoiminnan kehityksessä ja kokonaisuutena verotulojen kasvuna.

7 7 Kunnallisveroa saatiin 138,986 M ja vero ylitti talousarvioennusteen 2,787 M. Verovuoden 2007 kunnallisverojen kasvu oli +7,1 % (koko maa +7,6 %). Hämeenlinnan kunnallisveron kasvu oli maan keskiarvoa hieman alempi. Yhteisöveroja saatiin 15,153 M, joka on 0,453 M talousarviossa ennustettua enemmän. Kiinteistöveroa kertyi 8,177 M ja koiraveron tuotto oli 0,037 M. Käyttötalouden valtionosuuksia saatiin 51,811 M, joka on 1,708 M talousarviota enemmän. Lautakunnille ja kuntayhtymille varsinaisessa talousarviossa myönnetyt toimintakulut (276,851 M ) ylittyivät bruttona 6,626 M eli 2,3 %. Tulot ylittyivät 2,522 M, joten nettomenojen (toimintakate) ylitys on 4,104 M ja 2,0 %. Tuloylitys saatiin mm. perusturvan asiakasmaksuista (0,69 M ) ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ylittyivät (0,77 M )). Lautakuntien määrä-, laatu- ja eurotavoitteiden toteutuminen selostetaan käyttötalouden toteutumisen kohdassa. Toimintakatteen (nettomenot) kasvu vuodesta 2007 on peräti +9,8 %. Sijoitusten arvo tarkistetaan tilanteen mukaiseksi ja laskennallisia arvonalentumisia jouduttiin kirjaamaan tuloslaskelmaan 6,475 M. Kirjaus huonontaa vuoden tulosta. Kun pörssikurssit aikanaan nousevat, arvonmuutokset voidaan kirjata tuloksi. Talousarvio oli 0,153 M ylijäämäinen ja vuosikatetavoitteeksi asetettiin talousarviossa 10,7 M. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on alijäämäinen -0,499 M ja tilikauden tulos on alijäämäinen -11,068 M, joten tulos on talousarviossa ennakoitua oleellisesti huonompi. Huono tulos johtuu toimintakatteen ylityksistä ja sijoitusten alaskirjauksista. Investointeihin käytettiin nettona 21,482 M. Hämeenlinna-rahastosta käytetään investointien katteeksi 8,0 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi 8,042 M. Lainakanta on 89,297 M, joka on /asukas. Kaupungilla oli konserniyhtiöiltä lyhytaikaista lainaa vuoden vaihteessa 11,751 M ja se on mukana em. lainakannassa. Tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on -3,317 M. Se esitetään kirjattavaksi taseen kohtaan tilikauden ali-/ylijäämä. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta ylijäämiä 8,586 M. Vuoden 2008 aikana kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin mm. seuraavat asiat: - Hämeenlinnan Jäähalli Oy:n (6 M ) lainan takaus (31.3.) - Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiorakenne, tilaaja-tuottaja malli ja elämänkaarimalli (31.3. ja 9.6.) - Uudistuvan Hämeenlinnan organisaation edellyttämien johdon virkojen perustaminen (31.3.) ja keskijohdon sekä hallinnon asiantuntijoiden vakanssien perustaminen (9.6.) - Sopimus Hämeenlinnan keskustan länsireunan rakentamisesta (21.4.) - Vanajanlinnan alueen tulevaisuus (5.5.) - Virvelinrannan lainan (7.5 M ) lainan takaus (9.6.) - Pääjärven kuntayhtymän yhdistäminen Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymään (1.9.) - Hämeenlinnan kaupunginteatterin lainan (4 M ) takaus (29.9.) - Naivistit Iiittalassa säätiön perustaminen (3.11.) - Linnan Ateria liikelaitoksen, Linnan Terveyspalvelut liikelaitoksen, Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen ja Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen (15.12.) - Päällekkäisten kadun- ja tiennimien muutokset kuntaliitoksen yhteydessä (15.12.)

8 SIJOITUSTOIMINTA Alkuperäinen Markkina-arvo %-osuus Arvonmuutos Arvonsijoitus sijoit. muutos arvosta % Omaisuudenhoitoyhtiöt Osakesijoitukset ,81 23,3 Korkosijoitukset ,15 76,7 Omaisuudenhoitoyhtiöt yhteensä , ,96 100, ,49 +10,4 Vakuutusyhtiöt Osakesijoitukset ,71 15,1 Korkosijoitukset ,72 84,9 Vakuutusyhtiöt yhteensä , ,43 100, ,95-59,0 Kuntien Asuntoluotto Oyj , ,00 100,0 - - Osakesijoitukset ,52 21,8 Korkosijoitukset ,87 78,2 Sijoitukset yhteensä , ,39 100, ,46-3,7 Energialaitoksen myyntihinta syksyllä 2000 oli 84,935 M ja vuosien aikana on käytetty tuottoja ja pääomaa 28,008 M TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS VUODEN 2009 TALOUSARVIOON JA ARVIO TODEN- NÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2009 talousarvion tuloslaskelma on tasapainossa, kun Hämeenlinna-rahastosta on suunniteltu otettavaksi 4,045 M. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kuntatalous on ratkaisevasti huonontunut ja nollatulokseen ei nykyisen tiedon mukaan päästä. Vuosi 2008 on alijäämäinen. Taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä 8,586 M. Vuoden 2009 ensimmäisten kuukausien aikana kuntatalous on edelleen vaikeutunut. Kaupunginhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman tammi-huhtikuulle Samassa yhteydessä hallitus päätti talouden tuottavuusohjelmasta vuosille Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokonaisuutena toukokuun kokouksessa ja vielä syyskuussa. Silloin tehdään talousarvion tarkistukset kokonaisuutena. Lainat nostetaan investointien etenemisen mukaan. Kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä lakkaavat. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta tilanteen mukaisesti. Sen perusteella Hämeenlinna maksaa Hattulalle Vuoden 2008 toiminnasta tehdään vielä uusi sopimus. Kaupungilla on ko. määrärahavaraus vuoden 2009 talousarviossa KUNNAN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 lopussa Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä oli 2459 henkilöä, joka oli 138 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 82,6 % ja määräaikaisen henkilöstön määrä 17,4 % koko henkilöstöstä. Asetettu tavoite siitä, että henkilöstön määrä on alle 20 %:n on saavutettu hyvin. Kaupungin henkilöstöstä naisia oli 72,1 % ja miehiä 27,9 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden vaihteessa 45,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskivat vuonna 2008 verrattuna edellisiin vuosiin. Sairauspäiviä kertyi keskimäärin 15,38 kalenteripäivää henkilöä kohden. Vastaava luku vuonna 2007 oli

9 9 16,03. Vuonna 2008 henkilöstölle sattui yhteensä 129 tapaturmaa, joista 23 sattui pelastustoimessa ja 106 muilla toimialoilla. Vuonna 2008 eläkkeelle siirtyi 79 henkilöä ja heidän keski-ikä oli 58,7 vuotta. Henkilöstön palkkakustannukset vuonna 2008 olivat sivukuluineen 92 M. Vuoden 2008 aikana panostettiin erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuoden 2008 aikana paneuduttiin vuoden 2009 alusta käynnistyvänä Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiomuutoksien valmisteluun. Kuntaliitos sekä organisaatiomuutos edellyttivät laajamittaista yhteistoimintamenettelyä. Vuoden 2008 alusta Hämeenlinnan kaupunki ulkoisti kiinteistöhuollon ja kunnaspidon perustettuun Tekniseen Palvelukeskus Oy Hämeeseen. Uuteen yhtiöön siirtyi noin 160 henkilöä. Lisäksi vuoden alusta aloitti kunnallinen työterveyshuolto TyöSyke Oy, jonka osakkaana Hämeenlinnan kaupunki on Ympäristötekijät Hämeenlinnan kaupunki osallistui vuonna 2008 kaavoitus- ja rakennuskohteisiin liittyviin pilaantuneiden maiden kunnostus-, selvitys- ja tarkkailukustannuksiin. Tällaisia olivat Vanajantie 10B:n kunnostus, As Oy Jyrkänkulman tutkimussuunnitelma ja alustavat toimenpiteet, Poltinahon vanhan kasarmialueen kunnostus, Virvelin alueen puhdistaminen sekä Keinusaaren ja Verkatehtaan alueiden tarkkailu. Vuonna 2008 tehdyllä päätöksellä Kirkkomäen maa-ainesluvasta on kauaskantoisia vaikutuksia Hämeenlinnan kaupungin tulevaan kaavoitukseen. Sammon alueen kaavoituksen yhteydessä tehdyt rahalliset panostukset vesijärjestelmän kehittämiseen tuottivat lisäarvona kaunista kaupunkiympäristöä. 1.5 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien, päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattaminen ovat julkisen toiminnan lähtökohtia. Perusturvalautakunnan mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyä ei kaikkien hakemusten osalta onnistuttu järjestämään määräajassa. Koulutoimessa meni Hallinto-oikeuden käsittelyyn vuoden aikana yksi henkilöstöasioihin liittyvä valitus ja lääninhallitukselle useita valituksia kuljetusetuuksista. Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä ei ollut poikkeuksellinen. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen esitellään kunkin lautakunnan kohdalla. Talouden kehitystä on seurattu kuukausiraporteissa. Kolmannesvuosiraporteissa on esitetty myös toiminnan tuloksellisuutta. Valtuusto on vuoden aikana myöntänyt lisämäärärahoja. Riskienhallinnan järjestäminen Lautakunnat ovat antaneet riskienhallinnan toimenpiteistä erillisillä lomakkeilla raportin, joka on annettu tarkastustoimistolle tiedoksi. Suurimmat toiminnan riskit liittyivät uuden kunnan ja palvelurakenteen suunnitteluun ja luomiseen. Vuoden aikana kilpailutettiin vakuutusyhtiö uuden kunnan vuosien vakuutuksien hoitamiseksi. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti vakuutusyhtiöksi valittiin If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Kaupungin riskiä pienennettiin edelliseen nelivuotiskauteen verrattuna. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hoidon valvonnassa suurimmat riskit ovat kiinteistöjen home- ja kosteusvaurioissa.

10 10 Sopimustoiminta Perusturvalautakunnan osalta suurin sopimusasia oli palveluasumisen kilpailuttaminen. Samalla luotiin edellytykset laajentaa palvelusetelitoimintaa myös palveluasumiseen. Uusi tilaaja-tuottaja malli antaa suuren haasteen palvelusopimusten laadintaan. 1.6 KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS KAUPUNKITASON TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2008 Hämeenlinnan kaupungin visio vuoteen 2010: Hämeenlinnan on kehittyvä ja uudistuva maakuntakeskus Etelä-Suomessa. Kaupunki tavoittelee hallittua kasvua, joka tapahtuu ympäristöä ja kaupungin historiaa kunnioittaen. Toiminnan lähtökohtana ovat toimivat peruspalvelut sekä vuorovaikutus asukkaiden, seudun kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vision pohjalta on valittu kaupungin kehityksen kannalta kriittiset menestystekijät, joita ovat kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna, toimivat peruspalvelut ja vuorovaikutteinen Hämeenlinna - aktiiviset asukkaat. Hämeenlinnan kaupungin toimintavuotta 2008 leimasi vahvasti historiallinen kuntaliitos. Kuntaliitoksen ohella päätettiin toteuttaa myös mittava organisaatio-uudistus, jossa hyödynnetään tilaaja-tuottaja mallia sekä elämänkaariajattelua. Vuonna 2008 valmistelua leimasi organisaation suunnittelu erityisesti oman palvelutuotannon osalta. Uudistuneen Hämeenlinnan talousarvion laatiminen oli erityisen haasteellista, sillä yhdeksästä eri organisaatiosta tuli yksi organisaatio. Valmistelu päätyi esittämään rullaavaa talousarviota, jossa valtuusto hyväksyi taloudenpidon ja toiminnan peruslinjaukset sekä toimintakatteen vuodelle Käyttösuunnitelma päätetään vain neljälle kuukaudelle kerrallaan. Muita toimenpiteitä, joilla kaupungin kehitys on edennyt asetetun vision suuntaan, ovat mm. seuraavat: Kilpailukyvyn ja elinvoiman edistäminen Kaupungin väkiluku kasvoi 631 asukkaalla, edellisvuosien erinomainen kasvuvauhti jatkui, keskimääräinen väkiluvun kasvutavoite 300 ylitettiin runsaasti. Syntyneiden määrä 517 pysyi myös korkealla. Asuntotuotantoon luovutettiin 103 tonttia. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin 1701 henkilöä eli 7,3 % työvoimasta. Työttömyys alkoi kasvaa vuoden loppua kohden mentäessä, mutta edelleen Hämeenlinnan työttömyysaste oli suurimman osan vuotta alempi kuin koko maan keskiarvo. Talousarvion mukaiset käyttötalouden nettomenot ylittyivät 4,104 M (2,0 %), joten tavoite ei siltä osin toteutunut. Lautakunnat korottivat asiakasmaksuja inflaatiovauhdin mukaisesti. Vuosikate on negatiivinen, joten tavoite ei toteutunut. Talousarviolainojen määrä on /asukas ja se on vähän yli maan keskiarvon. Sijoitusten purkamisen sijasta otettiin lisälainaa. Tuloveroprosentti oli 18,00 % ja se pysyi koko maan keskiarvon (18,55 %) alapuolella. Toimivat peruspalvelut Kaupungin palvelu- ja toimintamallien uudistamisprosessi jatkui edelleen. Prosessin tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen. Tämä puolestaan edellyttää palvelutoiminnan modernisointia, uudenlaista palvelu- ja toimintamallia kaikessa kaupungin toiminnassa. Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatio noudattaa tilaaja-tuottaja toimintatapaa ja elämänkaariajattelua.. Uuden organisaation valmistelutyö on edelleen jatkunut. Ikäihmisten palveluissa Keinusaaren palvelut vakiintuivat. Laitoshoidosta pyritään siirtämään voimavaroja ikäihmisten koti- ja asumispalveluihin. Edelleen pyritään lisäämään kuntouttavaa työotetta ja viriketoimintaa.

11 11 Terveyspalveluihin perustettiin virkoja geriatreille ja ikäihmisten palveluihin erikoistuneille hoitajille Ikäihmisten terveyspalvelut kohentuvat. Vaikeavammaisten päivätoimintakeskuksen Virvelinrannan suunnittelu eteni ja rakentamista käynnistettiin. Ruotsinkielinen päiväkotiryhmä kunnallistettiin ja päiväkotien peruskorjaus- ja investointisuunnitelma esiteltiin. Ahveniston yläkoulun saneeraus saatiin päätökseen ja toiminta jatkuu nyt asianmukaisissa tiloissa. Vuorovaikutteinen Hämeenlinnan aktiiviset asukkaat Syksyn aikana käytiin Uudistuvan Hämeenlinnan ensimmäiset kunnallisvaalit, joissa valittiin 59 valtuutettua. Valtuustotyö alkoi jo Kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti mahdollisuutta palautteen antamiseen kirjallisesti ja sähköisesti. 1.7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

12 12 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19,1 20,1 19,5 Vuosikate/Poistot % -4,7 151,3 124,0 Vuosikate, /asukas -10,2 310,0 233,4 Asukasmäärä Toimintakate (1.000 ): Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) 19,1 20,1 19,5 Vuosikate (1.000 ): Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 x Vuosikate/Poistot - 4,7 151,3 124,0 Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate /asukas: - 10,2 310,0 233,5 Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

13 TOIMINNAN RAHOITUS Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -370 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % - 2,2 53,1 34,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % - 1,6 37,3 26,8 Lainanhoitokate 0,2 1,2 1,3 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

14 14 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno - 2,2 53,1 34,5 Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) - 1,6 37,3 26,8 Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 0,2 1,2 1,3 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta on enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Valtuusto 23.6.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot