SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. sivu"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA KAUPUNGIN HALLINTO TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Hämeenlinnan toiminnan ja talouden kehitys Sijoitustoiminta Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2008 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Ympäristötekijät SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS Kaupunkitason avaintulokset ja tulostavoitteet TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ 26 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutumisvertailu sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 27 Keskushallinto 28 Keskushallinto 29 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 34 Tilapalvelu 36 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 38 Sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 39 Terveydenhuolto 45 Perusturvalautakunta 45 Työllistäminen 45 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tunnusluvut 46 sivu

2 2 sivu Koulutuksen ja kulttuurin toimiala 50 Koulutuksen ja kulttuurin toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 52 Opetustoimi 55 Kulttuuritoimi 57 Tekniikan ja ympäristön toimiala 60 Teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 61 Tekninen lautakunta 63 Teknisen lautakunnan tunnusluvut 64 Rakennuslautakunta ja rakennusvalvontatoimisto 65 Varikko 67 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi 70 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investoinnit Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 86 Yhteenveto avustusten toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Ulkoinen tuloslaskelma Sisäinen tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase 94 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 97 4 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 98 5 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 112 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 113 Elinkeinorahasto 113 Linnan Ateria LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 115 ALLEKIRJOITUS 120 LIITTEET Luottamushenkilöt 2008 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit

3 3 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2008 Hämeenlinnan kaupungille ja sen naapurikunnille vuosi 2008 oli historiallinen. Kuntaliitos, jossa Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos liittyivät Hämeenlinnaan, ja suuri hallinnon organisaatiouudistus olivat toteutumassa alkaen. Vuoden aikana moni asia liittyi muutokseen valmistautumiseen ja yhteisen rakenteen luominen jatkuu edelleen tulevina vuosina. Uudistunut Hämeenlinna rakennettiin, jotta se pärjää paremmin taloudellisesti ja palvelee kuntalaisiaan paremmin tulevina vuosina. Vuoden aikana lähdimme ottamaan ensimmäisiä askelia kohti tilaaja-tuottaja toimintatapaa ja asiakaslähtöisempää elämänkaari -ajattelua. Poliittinen tahto näiden toteuttamiseksi on ollut Hämeenlinnassa vahva jo usean vuoden ajan, sillä kuntatalouden tilanne ja tulevien vuosien palvelutarveennusteet eivät kohtaa toisiaan. Vuosi 2008 toteutui Hämeenlinnassa taloudellisesti hieman arvioita heikommin johtuen maailman tilanteesta sekä esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kasvavista palvelutarpeista. Yhteiselle tulevaisuudelle maailman talous antaa suunniteltua suuremmat haasteet, mutta se myös edistää hallinnollisen muutoksen ja kuntapalvelujen tehokkuuden parantamista. Henkilöstön kannalta vuoden 2008 päätöksenteko toi osalle uusia työtehtäviä, uusia esimiehiä tai uuden hallinnollisen työyksikön. Henkilöstön edustajat ovat olleet mukana muutoksen tekijöinä ja toteuttajina. Osana organisaatiomuutosta olemme lisäksi valmistelleet perusterveydenhuollon kuntayhtymien purkamisen, perustaneet Linnan Ateria, Linnan Tilapalvelut, Linnan Lomituspalvelut ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitokset ja päättäneet kuntien yhteisen seutuhallinnon. Muutos on näinä vuosina edelleen pysyvää ja muutoksen onnistumisen takaa henkilöstön muutosvalmius, joka kaupungissamme on ollut kiitettävää. Loppuvuonna vietettiin monia päättäjäisiä ja koottiin uusia työyhteisöjä tutustumaan toisiinsa. Vuodenvaihteessa juhlittiin kaikkien kuntalaisten kanssa ilotulituksin ja yleinen tunnelma oli positiivisen odottava. Kaikkiin asioihin ei voitu laatia etukäteen suunnitelmia eikä toisaalta kaiken voinut odottaa olevan valmista uudenvuoden yönä. Muutos on yhteistä työtämme vielä tulevina vuosina. Kiitos yhteistyöstä vuonna 2008 ja toivon intoa Uudistuvan Hämeenlinnan rakentamistehtävään meille kaikille! Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén

4 4 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA Hämeenlinnan asukasluku kasvoi vuoden 2008 aikana 631 asukkaalla. Kasvu on edellisvuotisen vahvan väestönkasvun luokkaa. Hämeenlinnan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin kaupungeissa keskimäärin. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä eli 7,3 % työvoimasta. Koko maassa työttömyys-aste oli keskimäärin 7,6 %. Hämeenlinnan työttömyysaste oli suurimman osan vuotta hieman alempi kuin koko maan keskiarvo.

5 5 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoonpano sekä kaupungin edustajat kuntayhtymissä on esitetty liitteessä 1. Vuoden 2008 alusta aloitti Linnan Ateria liikelaitoksena ja työterveyshuollon uusi palveluyksikkö TyöSyke Oy. KAUPUNGINVALTUUSTO 51 Tarkastuslautakunta 9 Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS 11 KAUPUNGINJOHTAJAT Kaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Tapani Hellstén Juha Isosuo SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN KESKUSHALLINTO TOIMIALA TOIMIALA TOIMIALA PERUSTURVALAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 KOULUTUS- JA KULTTUURI- * päätöksentekoon liittyvä hallinto LAUTAKUNTA 11 * henkilöstöhallinto Tehtävät: Tehtävät: Tehtävät: * kaupungin ja konsernin talous- * vanhus- ja vammaishuolto * varastot, varikko, materiaalipalvelut * peruskoulut asioiden koordinointi * lasten päivähoito * maankäyttö, kaavoitus * lukiot, aikuislukio * kansainvälinen yhteistyö * sosiaalityö * kiinteistönhoito, talotekniikka * erityisopetus * seutu- ja tietohallinto * päihdehuolto * kunnallistekniikka * elinkeinojen kehittäminen * nuorisotyö * liikunta ja urheilu Toimialan muut osat: * asumisasiat * työllistäminen * luonnonhoito * Kaupunginkirjasto * kuluttajaneuvonta * Taidemuseo * tilapalvelu RAKENNUSLAUTAKUNTA 7 * Historiallinen Museo KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Tehtävät: * Kulttuurikeskus, Kuvataidekoulu Konsernin osat: * rakennustarkastus * Sosiaalikehitys Oy * rakennusluvat * Kehittämiskeskus Oy Häme * Hämeenlinnan Asunnot Oy Konsernin osat: Konsernin osat: Konsernin osat: * Seutukeskus Oy Häme * kansanterveys, kuntayhtymä (ky) * Kiertokapula Oy, jätteiden käsittely * Hämeen ammattikorkeakoulu. ky * Hämeen Messut Oy * erikoissairaanhoito, ky * Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy * KoulutuskeskusTavastia, ky * Hämeen Liitto. ky * kehitysvammapalvelut, Pääjärven ky * liikuntakiinteistöyhtiöt * Vanajaveden Opisto (ko), ky * Asuntosäätiöt * päihdehuolto, ky * Kaupunginteatteri Oy LINNAN ATERIA * Työvalm.säätiö * Musiikkiopisto, yhd. JOHTOKUNTA 5 * Ruokapalvelut KANTA-HÄMEEN PELASTUS- LAITOS PELASTUSLAUTAKUNTA 11 * maakunnallinen lautakunta HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLINEN YMPÄRISTÖ- Toimialajohtaja: Jukka Lindberg Toimialajohtaja: Jouko Kettunen Toimialajohtaja: Veikko Mikkola LAUTAKUNTA 9 * Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Kalvola, Renko

6 6 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kuntaliiton Kuntatalous-julkaisun mukaan kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuun puolivälin jälkeen, kun merkittävä yhdysvaltalainen investointipankki haki suojaa velkojiltaan. Sen seurauksena pankkien keskinäinen jo ennestään heikentynyt luottamus romahti, mikä uhkasi halvaannuttaa pankkien väliset lainamarkkinat ja horjuttaa koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Julkisen vallan poikkeuksellisten toimenpiteiden johdosta finanssikriisin toistaiseksi kriittisin vaihe on saatu selvitettyä. Pankkien välisten lainamarkkinoiden toiminta on asteittain parantunut. Maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä erittäin paljon. Kun vuonna 2008 maailmankauppa kasvoi runsaat kolme prosenttia, niin arvio vuodelle 2009 on, että maailmankauppa supistuu yli neljä prosenttia. Joka tapauksessa voidaan lähteä siitä, että Suomen viennin kannalta tärkeän euroalueen kansantuotteen kasvu supistuu. Suomen kansantaloudella on ollut takanaan menestyksellinen viidentoista vuoden mittainen kasvuputki. Sen seurauksena julkisia palveluja on voitu lisätä, kun samalla esimerkiksi henkilöverotusta on voitu keventää. Kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen ja arvion mukaan kansantuote supistuu sekä vuonna 2009 että Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2008 yli 7 %. Kunta-alan palkkasumman kasvu oli yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Maakunnan väestökehitys vuonna 2008 oli henkilöä. Hämeenlinnan seudulle tuli uutta asukasta HÄMEENLINNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Kaupunginhallitus asetti vuoden 2008 talousarvion painopisteiksi seuraavat asiat: - talouden tasapainon ylläpitäminen ja varautuminen tuleviin vuosiin - peruspalvelujen turvaaminen - aktiivinen henkilöstöpolitiikka hyväksytyn henkilöstöstrategian toteuttaminen - elinvoimaisuuden ja osaamisen vahvistaminen - lapset ja nuoret Vuoden 2008 aikana varauduttiin kuntaliitoksen mukanaan tuomiin henkilöstöjärjestelyihin palkkaamalla avautuviin hallinto- ja asiantuntijatehtäviin henkilöstöä määräajaksi, enintään saakka. Vuoden 2008 henkilöstösuunnitelmassa oli painotuksena erityisesti lasten ja nuorten palvelu. Tämän lisäksi on huomioitu toimintojen laajentumisen tai lainsäädännön sekä henkilöstön vakinaistamisen edellyttämät henkilöstölisäykset. Henkilöstörakennetta ja mitoitusta muutettiin siten, että talousarvion yhteydessä vakansseja lakkautettiin 168 ja uusia vakansseja perustettiin 98,5. Vakanssimuutoksia oli 15. Henkilöstöhallinto kokoaa erillisen henkilöstötilinpäätöksen. Tuloveroprosentti (18,00 %) pysyi ennallaan ja muutkin verot olivat vuoden 2007 tasolla. Kokonaisuutena verotuloja saatiin 162,354 M. Talousarvion mukainen ennuste ylittyi 3,714 M, joka on 2,3 %. Verotulokohta kasvoi 6,2 % edellisestä vuodesta. Kaupungin aktiivinen toiminta näkyy väestönkasvussa ja elinkeinotoiminnan kehityksessä ja kokonaisuutena verotulojen kasvuna.

7 7 Kunnallisveroa saatiin 138,986 M ja vero ylitti talousarvioennusteen 2,787 M. Verovuoden 2007 kunnallisverojen kasvu oli +7,1 % (koko maa +7,6 %). Hämeenlinnan kunnallisveron kasvu oli maan keskiarvoa hieman alempi. Yhteisöveroja saatiin 15,153 M, joka on 0,453 M talousarviossa ennustettua enemmän. Kiinteistöveroa kertyi 8,177 M ja koiraveron tuotto oli 0,037 M. Käyttötalouden valtionosuuksia saatiin 51,811 M, joka on 1,708 M talousarviota enemmän. Lautakunnille ja kuntayhtymille varsinaisessa talousarviossa myönnetyt toimintakulut (276,851 M ) ylittyivät bruttona 6,626 M eli 2,3 %. Tulot ylittyivät 2,522 M, joten nettomenojen (toimintakate) ylitys on 4,104 M ja 2,0 %. Tuloylitys saatiin mm. perusturvan asiakasmaksuista (0,69 M ) ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ylittyivät (0,77 M )). Lautakuntien määrä-, laatu- ja eurotavoitteiden toteutuminen selostetaan käyttötalouden toteutumisen kohdassa. Toimintakatteen (nettomenot) kasvu vuodesta 2007 on peräti +9,8 %. Sijoitusten arvo tarkistetaan tilanteen mukaiseksi ja laskennallisia arvonalentumisia jouduttiin kirjaamaan tuloslaskelmaan 6,475 M. Kirjaus huonontaa vuoden tulosta. Kun pörssikurssit aikanaan nousevat, arvonmuutokset voidaan kirjata tuloksi. Talousarvio oli 0,153 M ylijäämäinen ja vuosikatetavoitteeksi asetettiin talousarviossa 10,7 M. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on alijäämäinen -0,499 M ja tilikauden tulos on alijäämäinen -11,068 M, joten tulos on talousarviossa ennakoitua oleellisesti huonompi. Huono tulos johtuu toimintakatteen ylityksistä ja sijoitusten alaskirjauksista. Investointeihin käytettiin nettona 21,482 M. Hämeenlinna-rahastosta käytetään investointien katteeksi 8,0 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi 8,042 M. Lainakanta on 89,297 M, joka on /asukas. Kaupungilla oli konserniyhtiöiltä lyhytaikaista lainaa vuoden vaihteessa 11,751 M ja se on mukana em. lainakannassa. Tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on -3,317 M. Se esitetään kirjattavaksi taseen kohtaan tilikauden ali-/ylijäämä. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta ylijäämiä 8,586 M. Vuoden 2008 aikana kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin mm. seuraavat asiat: - Hämeenlinnan Jäähalli Oy:n (6 M ) lainan takaus (31.3.) - Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiorakenne, tilaaja-tuottaja malli ja elämänkaarimalli (31.3. ja 9.6.) - Uudistuvan Hämeenlinnan organisaation edellyttämien johdon virkojen perustaminen (31.3.) ja keskijohdon sekä hallinnon asiantuntijoiden vakanssien perustaminen (9.6.) - Sopimus Hämeenlinnan keskustan länsireunan rakentamisesta (21.4.) - Vanajanlinnan alueen tulevaisuus (5.5.) - Virvelinrannan lainan (7.5 M ) lainan takaus (9.6.) - Pääjärven kuntayhtymän yhdistäminen Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymään (1.9.) - Hämeenlinnan kaupunginteatterin lainan (4 M ) takaus (29.9.) - Naivistit Iiittalassa säätiön perustaminen (3.11.) - Linnan Ateria liikelaitoksen, Linnan Terveyspalvelut liikelaitoksen, Linnan Lomituspalvelut liikelaitoksen ja Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen (15.12.) - Päällekkäisten kadun- ja tiennimien muutokset kuntaliitoksen yhteydessä (15.12.)

8 SIJOITUSTOIMINTA Alkuperäinen Markkina-arvo %-osuus Arvonmuutos Arvonsijoitus sijoit. muutos arvosta % Omaisuudenhoitoyhtiöt Osakesijoitukset ,81 23,3 Korkosijoitukset ,15 76,7 Omaisuudenhoitoyhtiöt yhteensä , ,96 100, ,49 +10,4 Vakuutusyhtiöt Osakesijoitukset ,71 15,1 Korkosijoitukset ,72 84,9 Vakuutusyhtiöt yhteensä , ,43 100, ,95-59,0 Kuntien Asuntoluotto Oyj , ,00 100,0 - - Osakesijoitukset ,52 21,8 Korkosijoitukset ,87 78,2 Sijoitukset yhteensä , ,39 100, ,46-3,7 Energialaitoksen myyntihinta syksyllä 2000 oli 84,935 M ja vuosien aikana on käytetty tuottoja ja pääomaa 28,008 M TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS VUODEN 2009 TALOUSARVIOON JA ARVIO TODEN- NÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2009 talousarvion tuloslaskelma on tasapainossa, kun Hämeenlinna-rahastosta on suunniteltu otettavaksi 4,045 M. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kuntatalous on ratkaisevasti huonontunut ja nollatulokseen ei nykyisen tiedon mukaan päästä. Vuosi 2008 on alijäämäinen. Taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä 8,586 M. Vuoden 2009 ensimmäisten kuukausien aikana kuntatalous on edelleen vaikeutunut. Kaupunginhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman tammi-huhtikuulle Samassa yhteydessä hallitus päätti talouden tuottavuusohjelmasta vuosille Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota kokonaisuutena toukokuun kokouksessa ja vielä syyskuussa. Silloin tehdään talousarvion tarkistukset kokonaisuutena. Lainat nostetaan investointien etenemisen mukaan. Kuntien yhdistymissopimuksen mukaisesti Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä lakkaavat. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta tilanteen mukaisesti. Sen perusteella Hämeenlinna maksaa Hattulalle Vuoden 2008 toiminnasta tehdään vielä uusi sopimus. Kaupungilla on ko. määrärahavaraus vuoden 2009 talousarviossa KUNNAN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 lopussa Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä oli 2459 henkilöä, joka oli 138 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 82,6 % ja määräaikaisen henkilöstön määrä 17,4 % koko henkilöstöstä. Asetettu tavoite siitä, että henkilöstön määrä on alle 20 %:n on saavutettu hyvin. Kaupungin henkilöstöstä naisia oli 72,1 % ja miehiä 27,9 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden vaihteessa 45,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskivat vuonna 2008 verrattuna edellisiin vuosiin. Sairauspäiviä kertyi keskimäärin 15,38 kalenteripäivää henkilöä kohden. Vastaava luku vuonna 2007 oli

9 9 16,03. Vuonna 2008 henkilöstölle sattui yhteensä 129 tapaturmaa, joista 23 sattui pelastustoimessa ja 106 muilla toimialoilla. Vuonna 2008 eläkkeelle siirtyi 79 henkilöä ja heidän keski-ikä oli 58,7 vuotta. Henkilöstön palkkakustannukset vuonna 2008 olivat sivukuluineen 92 M. Vuoden 2008 aikana panostettiin erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuoden 2008 aikana paneuduttiin vuoden 2009 alusta käynnistyvänä Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiomuutoksien valmisteluun. Kuntaliitos sekä organisaatiomuutos edellyttivät laajamittaista yhteistoimintamenettelyä. Vuoden 2008 alusta Hämeenlinnan kaupunki ulkoisti kiinteistöhuollon ja kunnaspidon perustettuun Tekniseen Palvelukeskus Oy Hämeeseen. Uuteen yhtiöön siirtyi noin 160 henkilöä. Lisäksi vuoden alusta aloitti kunnallinen työterveyshuolto TyöSyke Oy, jonka osakkaana Hämeenlinnan kaupunki on Ympäristötekijät Hämeenlinnan kaupunki osallistui vuonna 2008 kaavoitus- ja rakennuskohteisiin liittyviin pilaantuneiden maiden kunnostus-, selvitys- ja tarkkailukustannuksiin. Tällaisia olivat Vanajantie 10B:n kunnostus, As Oy Jyrkänkulman tutkimussuunnitelma ja alustavat toimenpiteet, Poltinahon vanhan kasarmialueen kunnostus, Virvelin alueen puhdistaminen sekä Keinusaaren ja Verkatehtaan alueiden tarkkailu. Vuonna 2008 tehdyllä päätöksellä Kirkkomäen maa-ainesluvasta on kauaskantoisia vaikutuksia Hämeenlinnan kaupungin tulevaan kaavoitukseen. Sammon alueen kaavoituksen yhteydessä tehdyt rahalliset panostukset vesijärjestelmän kehittämiseen tuottivat lisäarvona kaunista kaupunkiympäristöä. 1.5 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien, päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattaminen ovat julkisen toiminnan lähtökohtia. Perusturvalautakunnan mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyä ei kaikkien hakemusten osalta onnistuttu järjestämään määräajassa. Koulutoimessa meni Hallinto-oikeuden käsittelyyn vuoden aikana yksi henkilöstöasioihin liittyvä valitus ja lääninhallitukselle useita valituksia kuljetusetuuksista. Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä ei ollut poikkeuksellinen. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen esitellään kunkin lautakunnan kohdalla. Talouden kehitystä on seurattu kuukausiraporteissa. Kolmannesvuosiraporteissa on esitetty myös toiminnan tuloksellisuutta. Valtuusto on vuoden aikana myöntänyt lisämäärärahoja. Riskienhallinnan järjestäminen Lautakunnat ovat antaneet riskienhallinnan toimenpiteistä erillisillä lomakkeilla raportin, joka on annettu tarkastustoimistolle tiedoksi. Suurimmat toiminnan riskit liittyivät uuden kunnan ja palvelurakenteen suunnitteluun ja luomiseen. Vuoden aikana kilpailutettiin vakuutusyhtiö uuden kunnan vuosien vakuutuksien hoitamiseksi. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti vakuutusyhtiöksi valittiin If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Kaupungin riskiä pienennettiin edelliseen nelivuotiskauteen verrattuna. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hoidon valvonnassa suurimmat riskit ovat kiinteistöjen home- ja kosteusvaurioissa.

10 10 Sopimustoiminta Perusturvalautakunnan osalta suurin sopimusasia oli palveluasumisen kilpailuttaminen. Samalla luotiin edellytykset laajentaa palvelusetelitoimintaa myös palveluasumiseen. Uusi tilaaja-tuottaja malli antaa suuren haasteen palvelusopimusten laadintaan. 1.6 KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS KAUPUNKITASON TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2008 Hämeenlinnan kaupungin visio vuoteen 2010: Hämeenlinnan on kehittyvä ja uudistuva maakuntakeskus Etelä-Suomessa. Kaupunki tavoittelee hallittua kasvua, joka tapahtuu ympäristöä ja kaupungin historiaa kunnioittaen. Toiminnan lähtökohtana ovat toimivat peruspalvelut sekä vuorovaikutus asukkaiden, seudun kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vision pohjalta on valittu kaupungin kehityksen kannalta kriittiset menestystekijät, joita ovat kilpailukykyinen ja elinvoimainen Hämeenlinna, toimivat peruspalvelut ja vuorovaikutteinen Hämeenlinna - aktiiviset asukkaat. Hämeenlinnan kaupungin toimintavuotta 2008 leimasi vahvasti historiallinen kuntaliitos. Kuntaliitoksen ohella päätettiin toteuttaa myös mittava organisaatio-uudistus, jossa hyödynnetään tilaaja-tuottaja mallia sekä elämänkaariajattelua. Vuonna 2008 valmistelua leimasi organisaation suunnittelu erityisesti oman palvelutuotannon osalta. Uudistuneen Hämeenlinnan talousarvion laatiminen oli erityisen haasteellista, sillä yhdeksästä eri organisaatiosta tuli yksi organisaatio. Valmistelu päätyi esittämään rullaavaa talousarviota, jossa valtuusto hyväksyi taloudenpidon ja toiminnan peruslinjaukset sekä toimintakatteen vuodelle Käyttösuunnitelma päätetään vain neljälle kuukaudelle kerrallaan. Muita toimenpiteitä, joilla kaupungin kehitys on edennyt asetetun vision suuntaan, ovat mm. seuraavat: Kilpailukyvyn ja elinvoiman edistäminen Kaupungin väkiluku kasvoi 631 asukkaalla, edellisvuosien erinomainen kasvuvauhti jatkui, keskimääräinen väkiluvun kasvutavoite 300 ylitettiin runsaasti. Syntyneiden määrä 517 pysyi myös korkealla. Asuntotuotantoon luovutettiin 103 tonttia. Työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin 1701 henkilöä eli 7,3 % työvoimasta. Työttömyys alkoi kasvaa vuoden loppua kohden mentäessä, mutta edelleen Hämeenlinnan työttömyysaste oli suurimman osan vuotta alempi kuin koko maan keskiarvo. Talousarvion mukaiset käyttötalouden nettomenot ylittyivät 4,104 M (2,0 %), joten tavoite ei siltä osin toteutunut. Lautakunnat korottivat asiakasmaksuja inflaatiovauhdin mukaisesti. Vuosikate on negatiivinen, joten tavoite ei toteutunut. Talousarviolainojen määrä on /asukas ja se on vähän yli maan keskiarvon. Sijoitusten purkamisen sijasta otettiin lisälainaa. Tuloveroprosentti oli 18,00 % ja se pysyi koko maan keskiarvon (18,55 %) alapuolella. Toimivat peruspalvelut Kaupungin palvelu- ja toimintamallien uudistamisprosessi jatkui edelleen. Prosessin tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen. Tämä puolestaan edellyttää palvelutoiminnan modernisointia, uudenlaista palvelu- ja toimintamallia kaikessa kaupungin toiminnassa. Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatio noudattaa tilaaja-tuottaja toimintatapaa ja elämänkaariajattelua.. Uuden organisaation valmistelutyö on edelleen jatkunut. Ikäihmisten palveluissa Keinusaaren palvelut vakiintuivat. Laitoshoidosta pyritään siirtämään voimavaroja ikäihmisten koti- ja asumispalveluihin. Edelleen pyritään lisäämään kuntouttavaa työotetta ja viriketoimintaa.

11 11 Terveyspalveluihin perustettiin virkoja geriatreille ja ikäihmisten palveluihin erikoistuneille hoitajille Ikäihmisten terveyspalvelut kohentuvat. Vaikeavammaisten päivätoimintakeskuksen Virvelinrannan suunnittelu eteni ja rakentamista käynnistettiin. Ruotsinkielinen päiväkotiryhmä kunnallistettiin ja päiväkotien peruskorjaus- ja investointisuunnitelma esiteltiin. Ahveniston yläkoulun saneeraus saatiin päätökseen ja toiminta jatkuu nyt asianmukaisissa tiloissa. Vuorovaikutteinen Hämeenlinnan aktiiviset asukkaat Syksyn aikana käytiin Uudistuvan Hämeenlinnan ensimmäiset kunnallisvaalit, joissa valittiin 59 valtuutettua. Valtuustotyö alkoi jo Kaupunkilaiset käyttävät aktiivisesti mahdollisuutta palautteen antamiseen kirjallisesti ja sähköisesti. 1.7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

12 12 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19,1 20,1 19,5 Vuosikate/Poistot % -4,7 151,3 124,0 Vuosikate, /asukas -10,2 310,0 233,4 Asukasmäärä Toimintakate (1.000 ): Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) 19,1 20,1 19,5 Vuosikate (1.000 ): Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 x Vuosikate/Poistot - 4,7 151,3 124,0 Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Mikäli vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate /asukas: - 10,2 310,0 233,5 Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

13 TOIMINNAN RAHOITUS Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -370 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % - 2,2 53,1 34,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % - 1,6 37,3 26,8 Lainanhoitokate 0,2 1,2 1,3 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

14 14 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno - 2,2 53,1 34,5 Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) - 1,6 37,3 26,8 Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 0,2 1,2 1,3 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta on enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

15 15 MAKSUVALMIUS Kassavarat (1.000 ): = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut, milj. : 301,9 286,5 269,7 Kassasta maksut muodostuvat seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys (pv): = (365 pv x Kassavarat ) / Kassasta maksut tilikaudella Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavarat ja kassasta maksut otetaan kaavaan edellä esitetyllä tavalla laskettuna.

16 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaik.menot Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Sijoitukset Eläkevaraukset Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen Lahjoitusrahastojen pääomat erityiskatteet 1 Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus VIERAS PÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet Pitkäaikainen Keskeneräiset tuotteet Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset saamiset Saadut ennakot Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainat rahoitus-ja Lainasaamiset vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 6 18 Siirtosaamiset Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Rahoitusarvopaperit Ostovelat Sijoitukset rahamarkkina- Muut velat instrumentteihin Siirtovelat Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

17 17 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 72,7 75,2 76,2 Rahoitusvarallisuus /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,0 42,5 43,1 Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, %: = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 72,7 75,2 76,2 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Rahoitusvarallisuus /asukas: = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) (Vieras pääoma Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivien erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus oli vuonna /asukas (negatiivinen). Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 44,0 42,5 43,1 Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 40 %.

18 18 Lainakanta (1.000 ): = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Lainat /asukas: Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Lainasaamiset (1000 ): = Sijoituksiin merkityt jvk lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. KOKONAISTULOT JA MENOT Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. KUNNAN KOKONAISTULOT JA - MENOT 2008 TULOT MENOT % % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 48,9 17,0 Toimintakulut 257,2 85,1 Verotulot 162,4 56,5 - Valmistus omaan käyttöön -0,9-0,3 Valtionosuudet 51,8 18,0 Arvonlisäveron takaisinperintä 0,0 0,0 Korkotuotot 2,6 0,9 Korkokulut 3,4 1,1 Muut rahoitustuotot 2,3 0,8 Muut rahoituskulut 8,8 2,9 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -3,0-1,0 +/- Pakollisten varausten muutos 0,4 0,1 Investoinnit - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,6 0,6 Investoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot 3,5 1,2 Käyttöomaisuusinvestoinnit 24,3 8,0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,0 5,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 9,1 3,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,2 0,8 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset 0,0 Kokonaistulot yhteensä 287,3 100,0 302,3 100,0

19 HÄMEENLINNAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN KUULUVISTA YHTEISÖISTÄ Kuntayhtymät KAUPUNKI- KONSERNI Hämeen ammat. Hämeen Maa- Hämeen HML:n seudun HML:n seudun HML:n seudun korkeakoul. ky kuntaliitto ky Päihdehuollon ky kansalaisopis. ky kansanterv. ky koulutusky 46,34 % 29,73 % 6,41 % 38,12 % 71,34 % 62,34 % K-H sairaan- Pääjärven hoitopiirin ky kuntayhtymä 38,06 % 14,55 % Tytäryhteisöt As Oy Aulangon HML:n HML:n Kaupungin HML:n HML:n Liikunta- Säästötillikka Kylpylä Oy Asunnot Oy Teatteri Oy Keilakeskus Oy hallit Oy 100 % 51 % 100 % 99,79 % 78,62 % 100 % HML:n Pysäköinti Idänpään Toi- HML:n Poltin- HML:n HML:n KOY Poltinahon Oy mintakeskus Oy ahontie 15 Oy Palloiluhalli Oy Jäähalli Oy Liikuntahallit 100 % 83,31 % 100 % 92,88 % HML:n Liikuntahallit 87,22% 66,67 % Hml 66,67 % Hml 0,64 % KOY Harvia- KTTky 16,64 % Kantolan HML:n liikunta- HML:n Seudun HML:n Vanhusten lantie 420 C KTTky (23,33 %) Kiinteistöt Oy hallit 92,24 % Vesi Oy Asuntosäätiö 100 % 100 % 69,50 % 100 % KOY HML:n Raati- KOY HML:n KOY huoneenkatu 9-11 KOY HML:n Kasarmikatu 23 KOY HML:n Tu- KOY Onesto 100 % Tullikamari 75,60 % runtien liiketalo Metsäpirtti 100 % 100 % Hml 16,4 % Kantolan kiint. 59,63% 100 % Seutukeskus Kantolan kiint. 59,2 % KOY Oy Häme Kultt. kongressik. KOY HML:n Rakennustietok. OP-talo 51 % Verkatehdas KOY Vanajanportti Tawastica Oy 100 % 100 % Katistentie % 100 % Sosiaalikehitys 85,38 % Tekninen Palvelu- Oy Teknologiakeskus Hml 49 % Peruskorjaus- TyöSyke Oy keskus Oy Häme 71,00 % Innopark Oy KTTky 36,38 % keskus Oy Häme 100 % 71,18 % KTTky (51 %) 56,31 % 69,80 % Seuturekry Oy Hml 70,5 % Hml 36,69 % Hml 33,33% Hml Koulutus Ky 0,68 % Hml Asunnot 12,95 % KTTky 23,78% 38,25 % Hml Koulutus Ky(1,3 %) Sosiaalikeh. 6,67 % (KTTky 33,33%) Sosiaalikeh. (9,35 %) KHSHP 12,69% (KHSHP 33,33%) Omistusyhteysyhteisöt Hämeen HML:n linja-auto- Innosteel Jukolan Kehittämiskeskus KOY Messut Oy asemakiinteistö Oy Factory Oy Lintukoto Oy Oy Häme Peltokatu 10 35,13 % 39,49 % 24,25 % 43,73 % 46 % 50 % Kiinteistö Oy KOY HML:n Pikassos Oy Virtaa Hansalogistiikka Virvelinranta Hämeeseen Oy 50,00 % 40 % 42,75 % 25,548 % Hml 25 % Sosiaalikeh. 17,75 % Sosiaalikeh. (25 %)

20 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeet ja kaupunginhallitus antoi lisäohjeet täytäntöönpanosta Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2008 talousarviossa tavoitteet kahdeksalle tytäryhtiölle. Konsernin seuranta on hoidettu kaupunginhallituksen em. päätöksen mukaisesti. Selvitys konsernin tärkeimpien yhtiöiden toiminnasta on annettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi kolmannesvuosiraporttien yhteydessä ja kolmannen kerran tilinpäätöskertomuksen liitteenä OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Vuoden 2008 aikana ei perustettu uusia tytäryhtiöitä. Yhteistä konsernitiliä käyttää 23 tytäryhtiötä SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tärkeimmille yhtiöille ja yhteisöille on nimetty pysyvä yhtiökokousedustaja ja samalla on nimetty yhtiön toimintaa seuraava viranhaltija. Toiminta seuraava henkilö ei saa olla yhtiön hallituksessa. Konserniyhtiöt antavat raportit taloudesta ja toiminnasta samanlaisella lomakkeella, joten tietojen vertailu helpottuu. Kaupungin vakuutusten kilpailuttamisessa käytettiin apuna meklaria ja tytäryhtiöillä oli mahdollisuus käyttää ko. meklarin apua selvittäessään oman toimintansa riskejä ja nykyistä vakuutustasoa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy teki kattavan riskienkartoituksen. Vuoden 2009 aikana valmistellaan tarkennukset ja täsmennykset konserniohjeisiin. Kuntaliitos aiheuttaa muutoksia konsernirakenteeseen ja koko konserniin liittyvien asioiden hoitoon KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 21 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- ja alipariarvot -45 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 58 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 116 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -271

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot