Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen,"

Transkriptio

1 Yrjö Vasari * Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, Helsingin yliopiston kasvitieteen ruotsinkielinen emeritusprofessori Yrjö Vasari (vuoteen 1936 Böök) kuoli 79-vuotiaana Oulussa tammikuun 5. päivänä Hän oli syntynyt Kuopiossa Toivo Böökin (myöhemmin Vasari) ja Isa Sipilän lääkäriperheeseen. Vielä samana keväänä perhe muutti Viipuriin, josta talvisodan alkaessa 1939 Helsinkiin. Yrjö Vasari kävi oppikoulunsa Helsingin suomalaisessa normaalilyseossa. Pojilla oli oma Fringilla-kerho, josta tuli useita biologeja. Biologian ja maantieteen opinnot alkoivat syksyllä Ensimmäinen tieteellinen tiedonanto kilpukasta isän kotipitäjässä Kiuruvedellä ilmestyi Luonnon Tutkijassa samana vuonna. Yrjö Vasari valitsi pääaineekseen kasvitieteen. Alkuvuosien tärkein opettaja oli professori Mauno J. Kotilainen, jonka ekologian luennot ja kenttäkurssi Puolangan Suolijärvellä (1952) tekivät Yrjöön vahvan vaikutuksen. Tuon ajan kasvitieteen opetukseen kuuluivat oleellisesti maastoretket, joita sodankäyneet professorit rohkeasti vetivät. Kaupunkilaispojatkin oppivat niillä selviytymään luonnossa. Samalla syntyi rakkaus luontoon ja Kotilaisen sanoin halu katella ommoo taevasta ja haistella ommoo ilimoo. Savolaiseen sanailuun mieltyneessä kuopiolaisessa Kotilaisessa sudeettisavolainen Yrjö Vasari kohtasi sukulaissielunsa. Hyväksyminen oli molemminpuolista, ja nuoren ylioppilaan tie Kotilaisen sisäpiiriin aukesi aina ravintolaistuntoja myöten. Niissä raportoitiin erityisesti kesän kasvilöydöistä. Kotilainen ehdotti Vasarin laudaturtyön aiheeksi Etelä- Kuusamon kasvistoa. Maastokesät Kuusamossa alkoivat jo Tukikohtana oli Yrjön isän opiskelutoverin kunnanlääkäri Ali Ervastin vieraanvarainen koti. Jotain Kotilaisen rehevästä professorityypistä siirtyi Vasariin, ja tuli esille erityisesti hänen johtamillaan retkeilyillä. Yrjö Vasarin kasvitieteilijän uraan vaikutti merkittävästi myös professori Aarno Kalela. Hän oli hyväntahtoisessa asiallisuudessaan täydellinen vastakohta rosoisen värikkäälle Kotilaiselle. Kalela kantoi huolta myös oppilaittensa tulevaisuudesta. Kalelalla oli 1950-luvulla kaksi suurta tieteellistä ideaa ja tutkimushanketta: Suomen metsäja suokasvillisuuden alueellisten erojen selvittäminen ja Suomen kasviston ja kasvilli- 94 Academia Scientiarum Fennica 2010

2 suuden jääkauden jälkeisen historian tutkimus järvi- ja suokerrostumista. Näitä aiheita käsiteltiin kasvimaantieteen laudatur- ja lisensiaattiseminaareissa. Valtion luonnontieteellinen toimikunta rahoitti hankkeita, ja seitsemän korkeatasoista väitöskirjaa valmistui niiden aihepiireistä 1960-luvulla. Valmistuttuaan filosofian kandidaatiksi 1955 Yrjö Vasari syventyi Kuusamon kasvillisuuden historiaa käsittelevään väitöskirjaansa. Hän myös opiskeli geologiaa ja paleontologiaa. Kuusamon flooran tutkimus jäi koko elämän kestäväksi harrastukseksi ja aineisto museo- ja arkistotiedoiksi. Yrjö Vasari ja Annikki Simonen menivät naimisiin jo opiskeluaikana ja perhe kasvoi. Kalela ohjasi maantieteilijä Annikin Albin Backmanin, vanhan paleontologin, apulaiseksi arkistoimaan ja määrittämään vuosikymmenten kuluessa soista kerättyä subfossiilista siemen- ja hedelmäkokoelmaa. Annikista tuli pian vesikasvien makrofossiilien huipputuntija. Asia näkyi sittemmin Yrjön väitöskirjassa ja Vasarien yhteisjulkaisuissa. Yrjö Vasarin ura yliopiston opettajana alkoi Helsingin yliopiston kasvitieteen ja kasvitieteen perusopetuksen laitosten kurssiassistenttina ja jatkui sotaväen jälkeen geologian ja paleontologian laitoksen assistenttina vuoteen 1962 saakka. Väinö Auerin johtamalla laitoksella Joakim Donner ja Björn Kurtén olivat Vasarin kannalta tärkeitä. Yrjö Vasarin kasvitieteen väitöskirja The study of vegetational history of the Kuusa mo district (North East Finland) during the Late-quaternary period valmistui Kirjassaan hän toi suomalaisen siitepöly- ja makrofossiilianalyysin samalle korkealle tasolle kuin parhaissa keski- ja länsieurooppalaisissa töissä. Veden koskematon Kuusamo oli sopiva paikka myöhäisglasiaalin ja varhaisen holoseenin tutkimukselle, ja kuva niistä kehittyi oleellisesti. Väitöskirjan aihepiiri täydentyi vielä muutamilla Kuusamoa käsittelevillä julkaisuilla Kesällä 1963 Vasarit tekivät pitkän tutkimusmatkan Pohjois-Skotlantiin. Tarkoitus oli selvittää alueen järvien kehityshistoriaa. Työ oli jatkoa Joakim Donnerin Skotlannin tutkimuksille. Tulokset valmistuivat Vasarien laajana yhteisjulkaisuna Yrjö Vasari tutki myös Islannin holoseenia. Aineistoja julkaistiin usein kansainvälisinä ryhmätöinä ja kongressiesitelminä. Vuonna 1959 perustettu Oulun yliopisto rekrytoi 1960-luvun alkuvuosina nuoria tutkijoita opettajikseen. Väliaikaisen konsistorin jäsen Aarno Kalela houkutteli Vasarit Ouluun Yrjö hoiti Oulussa sekä kasvitieteen ( ) että geologian ja paleontologian ( ) apulaisprofessorin virkoja ja toimi valtion luonnontieteellisen toimikunnan nuorempana tutkijana ( ). Kasvitieteen apulaisprofessoriksi hänet nimitettiin Vasarit viihtyivät hyvin Oulussa. Yrjön tutkimukset liittyivät yliopiston pohjoiseen profiiliin. Kuusamon tuntemusta saattoi hyödyntää kurssiopetuksessa Oulangan biologisella asemalla. Vasari toimi pitkään Oulangan ja Perämeren tutkimusasemien sekä kasvitieteellisen puutarhan esimiehenä. Yrjö Vasarin kahteenkymmeneen Oulun vuoteen liittyi myös akateemisia luottamustehtäviä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Toimiessaan ylioppilaskillan esimiehenä hän katsoi, että vastapainona 1970-luvun opiskelijaliikkeen vasemmistoradikalismille professorienkin tuli osallistua ammattiyhdistystoimintaan ja puoluepolitiikkaan. Yrjön valinta oli kokoomuspuolue. Professoriliitossa hän toimi valtuuskunnan puheenjohtajana ja liiton puheenjohtajana Hänet tunnettiin sovittelevana ja taitavana neuvottelijana. Itse hän koki tärkeäksi tehtäväkseen apulaisprofessorien virkanimikkeen muutoksen, joka toteutui vasta Yrjö osallistui Academia Scientiarum Fennica

3 myös seurakuntatyöhön Oulussa. Hänen maailmankuvassaan tiede ja uskonto eivät olleet ristiriidassa. Luonnon ystävänä ja tutkijana luonnonsuojelun edistäminen oli hänelle tärkeä asia. Monissa kirjoituksissaan hän otti kantaa luonnon puolesta ja osallistui Venäjälle sodassa jääneen Paanajärven suojeluun pumppuvoimalan uhkaa vastaan ja kansallispuiston puolesta. Yrjö Vasari valittiin Helsingin yliopiston kasvitieteen ruotsinkieliseen professorin virkaan Opetuskielen vaihto ei ollut aivan helppoa, mutta sujui tyylikkäästi. Hänelle oli kunnia-asia käyttää ruotsia virkakielenään, jonka hän pian myös hienosti hallitsi. Hän nautti selvästi tulosta Helsingin yliopiston ruotsinkieliseen kulttuuripiiriin. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi hänet valittiin 1982 ja Suomen Tiedeseuran jäseneksi Yrjö Vasarin monialaista tieteellistä aktiivisuutta kuvaavat hänen lukuisat jäsenyytensä koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä seuroissa. Luulen, että hänellä oli tässä suhteessa jonkinlainen ennätys tiedeyhteisössä. Usein hän toimi johtokunnan jäsenenä, toimituskunnissa, työryhmissä sekä kongressien ja symposiumien järjestelytoimikunnissa, ei vain kasvitieteessä vaan myös kvartaaritutkimuksessa. Samaan tieteelliseen ahkeruuteen on syytä lisätä dosentuurit Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Yrjö Vasari toimi useita kertoja vastaväittäjänä sekä Suomessa että Ruotsissa ja antoi runsaasti lausuntoja virkojen täytöistä. Vasarien kansainvälisissä yhteyksissä ja esimerkillisessä verkottumisessa auttoi perheen monipuolinen kielitaito: Yrjön englantia, saksaa ja ruotsia täydensi Annikin ranska ja venäjä. Muutto Helsinkiin, uudet työtoverit ja oppilaat laajensivat Yrjö Vasarin tutkimuskenttää Ahvenanmaalle. Siellä tutkittiin marjakuusen historiaa ja rautakauden asutuksen vaikutuksia. Kakkosasunto Kiihtelysvaarassa lähellä Annikki Vasarin kotiseutua toi mukaan sekä Suomen että Venäjän Karjalan ja Salpausselät luvun alussa Yrjö Vasari johti hankkeen, jossa ansiokkaasti selvitettiin nuoremman Dryas-kauden ja preboreaalin kasvillisuuden sukkessioita jäätikön etumaastossa. Kuusamon tutkimuskin jatkui. Kohteena oli suoniittyjen historiallinen käyttö. Uusi aluevaltaus oli suomalaisten johtamaan luonnonsuojeluprojektiin liittyvä Rhodope-vuorten kasvillisuushistorian tutkimus Bulgariassa yhdessä paikallisten ja oululaisten työtoverien kanssa. Neuvostoliiton hajottua tutkijat pääsivät rajantakaiseen Karjalaan Paanajärven alueelle. Tätä Yrjö Vasari oli odottanut ja halusi olla ensimmäisten joukossa Suomalais-venäläisenä yhteistyönä syntyi useita tutkimuksia, jotka valottivat etenkin myöhäisglasiaalia. Periglasiaalisen tundra-aron kasviston ja kasviyhdyskuntien kilpailu ja sukkessio kristallisoitui vähitellen keskeisimmäksi asiaksi Yrjö Vasarin tieteellisessä tuotannossa. Yrjö Vasari huolehti myös tieteen popularisoinnista. Laaja artikkeli Kuusamon luonnosta ja sen kehitysvaiheista ilmestyi Seppo Ervastin Kuusamon historiassa (1978). Aina uusilla tutkimustuloksilla päivittyviä ja tarkentuvia artikkeleita jääkauden jälkeisestä kasvillisuuden ja ilmaston kehityksestä hän julkaisi useita, ehkä kaikista taitavin on Marjatta Koiviston (toim.) kirjassa Jää kaudet (2004). Oulun vuosina syntyi myös runsaasti sanomalehtikirjoituksia Kalevaan. Yrjö Vasari jäi opiskelijoiden mieleen erinomaisena luennoitsijana. Hän oli taitava tarinan kertoja. Esseenomaisia luentoja oli miellyttävä seurata. Tiedot historiasta ja menneen ja nykyisen tutkijapolven arvostus toi niihin biohumanismia. Hän opetti mielellään luonnossa opintoretkillä ja kenttäkursseilla. Hyvin järjestetyt retkeilyt olivat osanottajista mieleenpainuvia. Mukana 96 Academia Scientiarum Fennica 2010

4 oli usein ulkomaisia kollegoja, erityisesti Ruotsista. Ihmisenä hän oli ystävällinen ja helposti lähestyttävä ja keskustelijana aidosti toisen ongelmista kiinnostunut. Seuramiehenä hän osasi nauttia elämästä. Vasarista ei voi kirjoittaa mainitsematta viipurilaisuutta. Lapsuus 1930-luvulla Suomen kansainvälisimmässä kaupungissa ja kesät Nuijamaalla Saimaan kanavan varrella merkitsivät hänelle koko elämän aikaista mielenmaisemaa. Saksankielen aito ääntäminenkin oli opittu jo Tante Käthen leikkikoulussa. Kahden viimeisen vuosikymmenen helppous palata juurille lievitti menetyksen tuskaa. Vasarien perhejuhliakin vietettiin viime aikoina Viipurissa. Entisessä kotitalossa toimii Karjala-hotelli. Yrjö Vasari loukkasi keuhkonsa vakavasti kaatuessaan syyskesällä Hän oli sairaalassa vajaan vuoden. Henkinen vireys säilyi, vaikka kunto heikkeni. Toipumisen jo alettua iski keuhkokuume jouluvierailulla poikien perheissä Pohjanmaalla. Sitä ei sydän kestänyt. Rauno Ruuhijärvi Yrjö Vasari In memoriam Yrjö Vasari (formerly Böök until 1936), a member of the Finnish Academy of Science and Letters and Emeritus Professor of Botany at the University of Helsinki with responsibility for instruction in Swedish, died on 5th January 2010 at the age of 79 years. He was born into a doctor s family in Kuopio on , but the family moved during the same spring to Viipuri (nowadays Vyborg in Russian Karelia) and subsequently to Helsinki on the outbreak of the Winter War in After studying at the Finnish Normal Lyceum in Helsinki, he gained his Student Matriculation Examination in On entering the University of Helsinki in the autumn of the same year, Yrjö Vasari began his studies in biology and geography with botany as his main subject. His degree dissertation on the flora of the Kuusamo area was supervised by Professor Mauno J. Kotilainen, a phytoecologist whom Vasari held in high regard as the most inspiring of his teachers. The other figure who greatly influenced his career was Professor Aarno Kalela, who, following his graduation with the degree of Candidate in Philosophy in 1955, led him from the study of the presentday flora of Kuusamo to investigating the post-glacial history of the region s vegetation. This also meant further study in geology and palaeontology. Yrjö and Annikki Vasari were married while still studying and their family soon began to grow. Meanwhile, Yrjö specialized in pollen analysis while Annikki developed as an expert e pert in plant macrofossils, a division of labour that was reflected later in Yrjö s doctoral thesis and the couple s numerous joint publications. Yrjö Vasari worked as an assistant in both the Department of Botany and the Department of Geology during the period It was Yrjö Vasari s doctoral thesis in botany, The study of vegetational history of the Kuusamo district (North East Finland) during the Late-quaternary period, completed in 1962, that brought pollen and macrofossil analysis in Finland up to a good Academia Scientiarum Fennica

5 European standard. Having been situated above the post-glacial water level of the Baltic basin, Kuusamo was a highly suitable area for Late Glacial and Early Holocene research, and the findings of the thesis were filled out later with numerous additional publications and studies of the history of lake deposits based on radiocarbon dating. In 1963 the Vasaris undertook a long research visit to northern Scotland, the results of which appeared in a joint publication in Later Yrjö also studied the Holocene in Iceland. In 1962 Yrjö Vasari moved to the recently founded University of Oulu, where he was initially acting associate professor of both botany and geology with palaeontology and was also a junior research fellow of the Academy of Finland. He was finally appointed to the post of Associate Professor of Botany in 1969, and was also director of the university s Oulanka and Bothnian Bay field stations and its botanical gardens at various times. He succeeded in establishing excellent international contacts in both the east and the west in the field of Quaternary studies, which meant that he travelled a great deal, gave lectures and reports at conferences and produced joint publications with colleagues overseas. He was also a member and functionary of numerous Finnish and foreign scientific societies. The Vasaris international network was greatly assisted by their knowledge of languages, Yrjö s command of English, German and Swedish being complemented excellently by Annikki s knowledge of French and Russian. Yrjö Vasari was appointed to the Swedish-language chair in botany at the University of Helsinki in In practice the language of instruction was varied as the situation required, and his field of interest was extended to the southern part of Finland, so that it came to include the history of the yew and the influence of Iron Age settlement in Åland. The Vasari s also bought a summer cottage close to the Russian border in Finnish Karelia and began studying the Younger Dryas and Preboreal strata lying in front of the nearby Salpausselkä formation. After the collapse of the Soviet Union the Paanajärvi area on the Russian side of the border became accessible to Finnish researchers once more, and Yrjö Vasari was among the first to return to a part of the Kuusamo region that had belonged to Finland before the Second World War, which for him also meant a return to the question of the Late Glacial vegetation of the region and an extension of cooperation with Russian scientists. The result was that the periglacial tundra-steppe vegetation succession gradually crystallized as the central theme in Yrjö Vasari s scientific work. He was elected to membership of the Finnish Academy of Science and Letters in Yrjö Vasari will be remembered by his students as an excellent lecturer and skilful storyteller whose pronouncements on matters of botany or Quaternary geology were frequently enlivened with historical details and a deep respect for other scholars past and present. He was at his best when leading excursions and field courses, and made a particular impression on his students with the excursions he arranged in the latter years of his career to Russian Karelia and his childhood landscapes around Viipuri. Yrjö Vasari suffered a serious lung injury in a fall in summer 2008 and was in hospital for several months. Then, when convalescing at home, he developed pneumonia, which his heart was no longer able to bear. Obituary by Rauno Ruuhijärvi 98 Academia Scientiarum Fennica 2010

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, Oulun

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, Oulun Paavo Havas *13.11.1929 11.6.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, Oulun yliopiston kasviekologian emeritusprofessori Paavo Havas kuoli kesäkuun 11. päivänä 2011 Oulussa haimasyöpään 81-vuotiaana. Hän

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Saimaa jääkauden jälkeen

Saimaa jääkauden jälkeen Saimaa jääkauden jälkeen Matti Saarnisto Matti.Saarnisto@Saunalahti.fi Suomen luonnon ja Geologian päivän seminaari Imatra 27.8.2016 Saimaa jääkauden jälkeen Matti Saarnisto Imatra 27.8.2016 Salpausselät

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, May Nights spent by foreign tourists in Finland up by 11 per cent in May 201 Overnight stays by foreign tourists continued increasing at Finnish

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, October Overnight stays at accommodation establishments increased by per cent in October The total number of overnight stays at Finnish accommodation

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS

HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS 110-vuotiaan maantieteen laitoksen alkuvaiheet Suomessa maantieteen kehitys itsenäiseksi yliopistolliseksi tieteenalaksi henkilöityy Ragnar Hultiin, innovaattoriin,

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 201 Accommodation statistics 201, July Nights spent by resident tourists increased by 3.7 per cent in July 201 Overnight stays by resident tourists increased by 3.7 per cent in July

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, September Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.0 per cent in September The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by 1.9 per cent in July 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2014, October Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 1. per cent in October The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland

ERKKI SALMENHAARA. Viulusonaatti. Sonata for Violin and Piano (1982) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savonlinna 1994, Finland ERKKI SALMENHAARA Viulusoaatti Soata for Violi ad Piao (98) M055 ISMN M-55003-068-8 Modus Musiikki Oy, Savolia 99, Filad ========== ERKKI SALMENHAARA (9 00) suoritti sävellykse diplomitutkio Jooas Kokkose

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

APPLICATION FOR THE STUDIES FOR DOCTORAL DEGREE

APPLICATION FOR THE STUDIES FOR DOCTORAL DEGREE 1 / 6 saap. Dnro APPLICATION FOR THE STUDIES FOR DOCTORAL DEGREE 1. DEGREE Doctor of Philosophy (PhD) Doctor of Science (PhD Tech.) 2. DOCTORAL PORGRAMME Doctoral Programme in Biology, Geography and Geology

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot