SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014"

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 7 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuuden hoidon toimikunta Tilintarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Valmiustoimikunta HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa JÄSENET TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 13

3 5.2. Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastollinen yhteenveto INVESTOINNIT TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase HAUTAINHOITORAHASTO KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI 33 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT 1. Henkilöstökulut 42

4 2. Verotulot Vakuutukset Poistosuunnitelma Lomapalkkavelka Rahoituslaskelma Tase Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät Siirtovelat Eläkevastuuvajaus Vieraan pääoman erät Tilikirjojen luettelo Tositelajien luettelo Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitukset Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 50

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2014 alussa Sallan seurakunnassa oli 3239 ja saman vuoden lopussa 3140 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siis 99:llä. Vuotuisen jäsenkadon nopeus, joka oli 3,1 %, oli selvästi suurempi kuin keskimääräisen jäsenkadon vauhti edellisten kymmenen vuoden aikana, joka oli noin 2,6 %. Sallan kunnan asukasluku oli vuoden 2014 alussa 3886 ja saman vuoden lopussa 3789, joten kunnan asukasluku väheni absoluuttisesti 97:lla ja suhteellisesti noin 2,5 %. Vuoden 2014 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä 82,9 % kuului Sallan ev.-lut. seurakuntaan. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2014 lopussa kaikista Suomen kansalaisista 73,7 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Kaavio 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina sekä ennuste vuosille Sarja Vuonna 2014 seurakunnan jäsenmäärä väheni nopeammin kuin pitkän aikavälin keskiarvo edellytti. Vuoden 1984 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Seurakunnan jäsenmäärä on siis pudonnut kolmessakymmenessä vuodessa absoluuttisesti 3312:lla ja suhteellisesti yli 51 prosenttia. Vuodesta 2015 eteenpäin jatkuva viiva ennakoi seurakunnan jäsenmäärän kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon vauhti on noin 2,5 %. Näillä näkymin Sallan seurakunnan jäsenmäärä saavuttaa kolmen tuhannen rajan vuonna

6 Sallan seurakunta sai vuonna 2014 kasteen kautta 17, liittymisilmoituksella 8 ja muuton kautta 73 jäsentä. Poissaolevasta väestöstä läsnäolevaan väestöön siirrettiin 2. Samaan aikaan Sallan seurakunta menetti kuolleina 61, kirkosta eronneina 32 ja pois muuttaneina 106 jäsentä. Kastettujen ja kuolleiden tase oli siis -44, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tase -24 sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden tase -31. Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut väh. kuolleet liittyneet väh. eronneet muuttotase yhteensä Sallan seurakunnan jäsenistön ikärakenne painottui vuotiaisiin, joita oli 19,5 % seurakunnan jäsenmäärästä. Suurimpaan yksittäiseen ikäluokkaan, vuonna 1948 syntyneisiin eli 66-vuotiaisiin, kuului 37 miestä ja 42 naista, yhteensä 79 henkilöä. Seurakunnan vanhin jäsen oli iältään 104 vuotta. Seurakunnan jäsenistön keski-ikä oli 52 vuotta. Kaavio 2. Sallan seurakunnan väestön ikäjakautuma vuoden 2014 lopussa > 100 v v v v v v v n m v v v 0-9 v

7 Ikäjakso vuotiaat kattoi noin 8,8 %, vuotiaat noin 19,0 %, ikäjakso vuotiaat noin 13,3 %, ikäjakso vuotiaat 9,5 %, ikäjakso yli vuotiaat noin 1,5 % ja yli 100- vuotiaat noin 0,06 % seurakunnan jäsenmäärästä. Lasten eli 0 9 -vuotiaiden ikäjakso, jonka kuuluisi olla terveesti painottuneessa ikäjakautumassa yksi suurimmista, edusti vain 6,7 % seurakunnan väkiluvusta. Nuorten eli vuotiaiden osuus seurakunnan väkiluvusta oli 9,2 %. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 5,9 %. Tämä ikäjakso, johon kuului 121 miestä ja 63 naista, oli sukupuolijakautumaltaan epätasapainoisin. Varttuneiden aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,5 %. Tuottavien ikäluokkien tulisi edustaa yhdessä kolmatta osaa seurakunnan jäsenmäärästä, jotta syntyvyys tasoittaisi kuolleisuuden ja poismuuton vaikutukset. Sallan seurakunta tarvitsisi viisinkertaisen määrän kastettuja nykyiseen verrattuna, eli noin 80 lasta vuodessa, jotta seurakunnan jäsenmäärä kääntyisi hitaaseen nousuun. Nuorten aikuisten pieni osuus seurakunnan jäsenmäärästä on ollut ilmiönä olemassa jo 1970-luvun alkuvuosista asti. Silloin rakenteelliset syyt irrottivat monet nuoret alkutuotannon elinkeinoista, eikä alueen taloudellinen perusta ole sittemmin korjaantunut. Nuorten on edelleen lähdettävä opintojen ja työn vuoksi pois Itä-Lapista Toiminnan tunnusluvut Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Kirkolliset toimitukset tavoittivat kaikkiaan 2875 ja muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet 2013 ihmistä. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 3. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,2. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,4. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,9. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,6. Vuonna 2014 Sallan seurakunnan papit suorittivat 87 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 16 (18,6 %), vihkimisiä 1 (1,2 %), hautaan siunaamisia 64 (74,4 %) ja 1 kodinsiunaaminen (1,1 %). Näiden lisäksi oli 5 hautaan siunaamista, jotka toimitti Sallassa sijaispappi, 4 Sallan seurakunnan jäsenen hautaan siunaamista, jotka toimitettiin jossain toisessa seurakunnassa, sekä 1 hautaus, jossa ei seurattu kirkollista tapaa. Kaikkiaan hautauksia oli 74, ja niistä 28,4 % koski muita kuin Sallan seurakunnan jäseniä. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin väheni vuoteen 2013 verrattuna. Myös ehtoolliselle osallistuminen oli vähäisempää kuin edellisenä vuonna. Myös yleisen seurakuntatyön muiden tilaisuuksien ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärät pienenivät edellisvuoteen verrattuina. Vuonna 2014 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Yleisen seurakuntayön tilaisuuksien osallistujien keskiarvo oli 37, jota parempaan lukemaan yllettiin edellisen kerran vuonna Silloin yleisen seurakuntatyön kaikkien tilaisuuksien osallistujien keskiarvo oli 44. 6

8 Osallistumisaktiivisuuden muutokset heijastivat seurakunnan väestön ikääntymistä ja vähentymistä. Eniten osallistujia oli tilaisuuksissa, joihin syystä tai toisesta tuli mukaan ulkopaikkakuntalaisia tai muualla kirjoilla olleita sallalaisia. Nämä tilaisuudet keskittyivät adventin ja joulun seutuun, pääsiäiseen, juhannuskesään, Salla-päivän tienooseen ja ruska-aikaan. Vähiten osallistujia oli myöhäissyksyn, keskitalven ja loppukesän jumalanpalveluksissa. Vuosina jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten merkitys on kasvanut ja muiden yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien merkitys on vähentynyt. Haja-asutusalueilla toimineet työmuodot kuten seurat ja kinkerit ovat vähentyneet vuosien varrella, kun näitä perinteitä arvostaneet ihmiset ovat muuttaneet keskustaajamaan. Monet ovat säilyttäneet yhteytensä seurakuntaan osallistumalla jumalanpalveluksiin sekä ikäihmisten kerhotoimintaan. Vuonna 2014 Sallan seurakunta toteutti perustehtäväänsä samalla tavalla kuin ennenkin eli pitäen esillä sanaa ja sakramentteja. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta nämä kirkon aarteet ovat muuttumattomat. Niihin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68) Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2014 Sallan seurakunnan verotulot olivat euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä euroa. Vuoden 2014 budjetissa toimintamenot ylittyivät 63,9 prosentilla ja toimintatulot alittuivat 7,3 prosentilla. Verotuloja kertyi 3,1 prosenttia enemmän kuin ennakoitiin budjettia laadittaessa. Tilinpäätöksen vuodelta 2014 ylijäämä oli 5194,05 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä. Ne olivat kaikkiaan 54,8 prosenttia budjetin loppusummasta. 2. HALLINTO 2.1. Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta Kirkkovaltuusto Sallan kirkkovaltuusto kokoontui kaksi kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 22 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Kaisa Isojärvi ja sihteerinä talouspäällikkö Päivi Roininen. Kirkkoherra Antti Kettunen oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Talouspäällikkö Päivi Roininen oli pöytäkirjanpitäjänä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. 7

9 Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 2 kertaa vpj Isojärvi Kaisa 1 jäsen Kangas Sinikka 2 jäsen Kellokumpu Jorma 1 jäsen Kujala Maire 2 jäsen Kuusela Sari 0 pj Niemelä Kari 2 jäsen Onkamo Seppo 2 jäsen Saariniemi Kaisa 1 jäsen Salla Emmaleena 0 jäsen Salla Raili 1 jäsen Selkälä Elsa 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 1 jäsen Tapio Kaarina 0 jäsen Vaarala Raija 2 varaj Uimari Aulis 0 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2014 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne muuttuu Itä-Lapissa. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2014 olivat: tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 seurakuntavaalien 2014 toteuttaminen Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2013 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2013 tileistä ja hallinnosta Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2015 Sallan seurakunnan hautainhoitorahasto toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 seurakuntatalon peruskorjaus Talousarvion toteutuminen: Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,46 73,1 % Toimintajäämä , , ,46 73,1 % 8

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 99 pykälää. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti kuutta kokousta ja varapuheenjohtaja Sinikka Kangas yhtä kokousta. Talouspäällikkö Päivi Roininen toimi sihteerinä seitsemässä kokouksessa. Sallan kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niemelä ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi osallistuivat kokouksiin. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 7 kertaa kv vpj Isojärvi Kaisa 1 kn vpj Kangas Sinikka 6 jäsen Kellokumpu Jorma 7 varaj Miettinen Antero 0 kv pj Niemelä Kari 7 jäsen Onkamo Seppo 4 varaj Saariniemi Kaisa 0 varaj Salla Olli 0 jäsen Salla Raili 6 varaj Seppälä Anna-Liisa 1 jäsen Vaarala Raija 2 Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvostoon Eeva Kantola, Raija Vaarala, varajäsen Kaisa Isojärvi Anna-Liisa Seppälä, varajäsen Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Päivi Roininen Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2014 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnon kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. 9

11 Tärkeimmät kirkkoneuvoston käsittelemät asiat vuonna 2014 olivat: Sallan hautausmaan muualle haudattujen muistokiven suunnitelma Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2013 tuloveroprosentti vuodelle 2015 kiinteistökulujen pienentäminen seurakuntavaalit 2014 rovastikuntaneuvoston kannanottojen viestittäminen hiippakuntavaltuustolle ja kirkolliskokoukselle Sallan kirkon ja tapulin katon tervaus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu lukien Jarna Pennasen eronpyyntö lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan määräaikaisesta työsuhteesta Sallan seurakunnan määräaikaisen lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan työsuhteen haettavaksi ilmoittaminen Kursun kirkon vesikaton hankesuunnitelma ja korjaus Sallan seurakunnan määräaikaisen lastenohjaaja-nuorisotyönohjaajan työsuhteen täyttäminen Hiippakuntavaltuuston vastaus Rovaniemen rovastikuntaneuvoston kannanottoon koskien seurakuntarakenteen muutosta ja kirkon palvelukeskusta kolehtisuunnitelma vuodelle 2015 Hautajärven kirkon pihalla olevien koivujen kaataminen Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2015 Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Työsuojelun tarkastuskertomus seurakuntatalon peruskorjaus Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,28 85,9 % Toimintajäämä , , ,28 85,9 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan diakonian työryhmään kuuluivat Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvoston asettamaan kasvatuksen työryhmään kuuluivat Jarna Pennanen, Emmaleena Salla ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan lähetyksen työryhmän kuuluivat Eeva Kantola, Maire Kujala ja Sari Kuusela. 10

12 Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuusto nimeämät Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa vuosina olivat: kasvatustoimikunta Piia-Paula Tervola ja Kari Niemelä, diakoniatoimikunta Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä, lähetystoimikunta Eeva Kantola ja Sari Kuusela. Piia-Paula Tervolan tilalle rovastikunnan kasvatustoimikuntaan valittiin Jarna Pennanen Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuuston valitsemaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuuluivat Varsinaiset jäsenet: Tuomo Haurunen Seppo Onkamo Emmaleena Salla Varajäsenet Jorma Kellokumpu Kaisa Saariniemi Kaarina Tapio Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvoston vuosiksi nimittämään omaisuuden hoidon toimikunnan kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Tuomo Haurunen Tilintarkastajat Kirkkovaltuuston valitsemana Sallan seurakunnan tilintarkastajana kaudella toimi Pohjolan tilintarkastus Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina kaudella toimivat Tuomo Haurunen ja Sinikka Kangas sekä heidän varamiehinään Kaisa Isojärvi ja Seppo Onkamo Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajia ei valittu kaudelle Valmiustoimikunta Valmiustoimikunnan jäsenet olivat Aulis Uimari (pj), Tuomo Haurunen Hanna Kantola ja Antti Kettunen. 11

13 3. HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 9 henkilöä, joista naisia oli 7 ja miehiä 2. Vuoden 2014 aikana oli jatkuvassa virassa 7 työntekijää, määräaikaisena työsuhteen sijaisena 1 työntekijä jatkuvassa työsuhteessa 1 työntekijä, määräaikaisessa työsuhteessa 2 työntekijää, Vuoden 2014 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: seurakuntatyö 5 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2014 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 33-vuotias ja vanhin työntekijä 58-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 1 Tästä joukosta 1 työntekijä (11,1 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 4 työntekijää (44,4 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 4 työntekijää (44,4 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Sallan terveyskeskuksen kanssa Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) Anja Hauer seurakuntapastori (j v) Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Katriina Aho kanttori (j v) Jarna Pennanen määräaikainen työsuhteinen lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja (ma tp ts) Virpi Hast määräaikainen työsuhteinen lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja (ma tp ts) Sari Pyykönen kesäkanttori (ma ts) 3.2. Yleishallinnossa Päivi Roininen talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 12

14 3.3. Kiinteistötoimessa Eine Pajari Eeva-Liisa Hautaniemi emäntä-vahtimestari (j tp ts) sijaisemäntä (ma tp ts) 3.4. Hautaustoimessa Tapio Aho suntio-hautausmaanhoitaja (j v) 4. JÄSENET Vuoden 2014 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Jäsenistössä oli miehiä 1625 ja naisia Poissaolevassa väestössä oli 857 henkilöä. Sallan seurakunnassa oli 8 ulkomaan kansalaista. Kertomusvuoden aikana Sallan seurakunnan jäseniksi kastettiin 17 lasta: 10 poikaa ja 7 tyttöä. Sallan seurakunnasta poisnukkuneita oli 61. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 75 jäsentä ja menetti poismuuton kautta 106 jäsentä. Kirkkoon liittyneitä oli 8 ja kirkosta eronneita TOIMINTA 5.1. Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: Toiminta vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainottaminen. Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta joka toinen tai joka kolmas viikko. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloushallinnon ohjelmat olivat Rovaniemen seurakunnan palvelimella. Kirkon palvelukeskuksen alaisuuteen siirtymiseen valmistauduttiin osallistumalla Kipakoulutukseen. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä tarvittiin lähinnä puutarhatöihin. 13

15 Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 500,00 427,80 72,20 85,6 % Toimintamenot , , ,72 93,5 % Toimintajäämä , , ,52 93,6 % 5.2. Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet sekä ilmoittautumislomakkeet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkon intranetissä Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin. 14

16 Tavoitteiden toteutuminen Kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, Kirjuria, käytettiin kirkonkirjojen pidon järjestelmänä. Arkistoaineistoa siirrettiin uusiin säilytystiloihin Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: kulkemiseen liittyvien haittojen vähentäminen seurakunnan palvelutiloissa, ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa. Tavoitteiden toteutuminen Työalat saivat taloudelliset tilannekatsaukset kolmannesvuosittain. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin keskiviikkoisin Koti-Lappi-lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, kuulutukset, vihkimiset ja hautaukset olivat myös Koillissanomien, Lapin Kansan ja Pohjolan-Sanomien ilmoituksissa. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Koti-Lappiin kirkkovuoden aiheista. Talousarvion toteutuminen Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 1650, , ,45 322,6 % Toimintamenot , , ,48 80,7 % Toimintajäämä , , ,93 75,0 % 15

17 5.5. Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: Toiminta jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, hiljaisen viikon arkipäivinä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin pääsiäisenä ja jouluna. Joulupäivän jumalanpalveluksiin järjestettiin kirkkokyydit kutsutaksiperiaatteella. Kursun kirkon 50-vuotisjuhla pidettiin Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot sekä niin sanotut maakirkot, joihin kuului pääsiäiskirkko Naruskassa ja jumalanpalvelus Vanhassa Sallassa Jälkimmäisen toimitti pastori Simo Rundgren, ja kanttorina toimi Martti Niskala. Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalvelusta kohden oli 31. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin hiljaisen viikon iltakirkoissa ja rippikoulun aamuhartauksissa. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,74 102,0 % Toimintajäämä , , ,74 102,0 % 16

18 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille. Vuonna 2014 Sallan seurakunnan papit suorittivat 86 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 16, vihkimisiä 1 ja hautauksia 69. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti. Kastetoimituksissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa kummit osallistuivat kummilapsensa siunaamiseen. Talousarvion toteutuminen Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,39 91,1 % Toimintajäämä , , ,39 91,1 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: Toiminta seurakuntaopetuksen antaminen aikuisväestölle, tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan koko alueella. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat seurat, hartaushetket ja musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita raamattu-, rukous- tai keskusteluryhmiä oli kolme. Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät yhteensä noin 350 virkakäyntiä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. 17

19 Tavoitteiden toteutuminen Aikuisväestölle suunnattu seurakuntaopetus toteutui seuratilaisuuksien ja keskustelupiirien muodossa. Toiminta ulottui seurakunnan koko alueelle ainakin siten, että kotikasteita, jumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin kylissä. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,95 506,95 101,7 % Toimintajäämä , ,95 506,95 101,7 % 5.6. Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: Toiminta musiikin harrastajien innostaminen kirkolliseen musiikkiin, kirkkomusiikin monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön kanssa. Katriina Ahon vuosiloman sijaisena toimi Sari Pyykönen. Vapaapäivien sijaiskanttoreina toimivat Pentti Väyrynen ja Katri Holma. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion johdolla säännöllisesti kesää lukuun ottamatta ja esiintyi joissakin seurakunnan tilaisuuksissa. Kirkkokonsertteja oli 10, ja niissä oli yhteensä 699 osallistujaa. Kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Pahkakummussa, Naruskassa ja Sallatunturin kelopirteillä. Niissä oli yhteensä 618 osallistujaa. Kelopirteillä kauneimmat pitivät Eerika Hänninen ja Anni Tolppanen. Muita musiikkitilaisuuksia oli 3, ja niissä oli yhteensä 81 osallistujaa. Kaikkien musiikkitilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. Talousarvion toteutuminen 18

20 Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 70,00 75,75-5,75 108,2 % Toimintamenot , , ,64 81,2 % Toimintajäämä , , ,39 81,1 % 5.7. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2014 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhon ryhmiä oli kolme. Ne kokoontuivat seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa 2 3 tuntia kerrallaan. Päiväkerhossa oli kaikkiaan 28 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki säännöllisesti 6 aikuista ja 8 lasta ja parhaimmillaan oli jopa yli 20 aikuista. Kokoontumisia oli 38. Perhekerhon retkiä järjestettiin yksi: makkaranpaistoretki Ruuhijoen laavulle. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Teemakirkoissa oli kussakin noin 30 osallistujaa Koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka pidettiin elokuussa, tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Tavoitteiden toteutuminen Kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa. Päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin järjestämällä heille kirkkotapahtumia. 19

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Ilomantsin ortodoksinen seurakunta TASEKIRJA 2014 Y-TUNNUS 0242663-8 Sisällysluettelo Toimintakertomus 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen, toiminnan rahoitus ja tunnusluvut 12 Till n päätös Tuloslaskelma

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013

MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 MIKAELINSEURAKUNTA Vuosikertomus 2013 1 Silvia Koski johtamassa kuoroa. Rippikoulun starttikirkko 15.12. Kappalainen Pekka Ahlamon eläkkeellelähtöjuhla 10.3. 2 Mikaelin Pianon Vuosikertomus päällä pahvipekka.

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA Khall 27.3.2013 86 TEUVAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus 2 Katsaus vuoden 2012 toimintaan ja talouteen 3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

PERUSTOIMINTOKUVAUKSET PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 2015 1 Teillä on nyt kädessänne vihkonen, jossa on kuvattu Tuusulan seurakunnan työalojen ja alueiden perustoimintokuvaukset. Perustoimintokuvaukset kertovat nimensä mukaan työalojen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot