Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustyömaan. kestävät käytännöt"

Transkriptio

1 Rakennustyömaan kestävät käytännöt

2 Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2

3 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä rakennusalan koulutukseen 4 Tukea kestävään rakentamiseen 5 Muuttuvat rakennusmääräykset 6 Oppaan ja materiaalin käyttö 7 Energiatehokkuusmääräykset 8 Energiatodistus 8 Kestävää jälkeä esimerkin innoittamana 9 Perehdyttäminen 9 Viestintä 9 Laatu 10 Kehittämistyön vaihteet 10 Ammattitaidon ylläpito 10 Työturvallisuus 11 Kemikaalit ym. 11 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto 12 Energiansäästö 13 Kosteudenhallinta 13 Tarkistuslistat / Lomakkeet 14 Lajitteluohjeet -juliste 19 3

4 Kestävää kehitystä rakennusalan koulutukseen Tämä opas toimii tukena opettajalle, joka toivoo saavansa opetukseensa lisämateriaalia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas toimii opetusmateriaalin tukena, antaa taustatietoa aiheesta, listaa mielenkiintoisia linkkejä ja lopussa esittelee vielä monenlaisia tehtäviä. Oppaan voi lukaista läpi opetusta suunniteltaessa ja siihen voi palata tarpeen tullen: opetusmateriaalin oheen suunnitellut lisätehtävät ja harjoitukset tuovat vaihtelua omiinkin rutiineihin. Samalla opetukseen liitetään kestävän kehityksen näkökulma, joka painottaa osaavaa ja ammattitaitoiseen rakentamiseen tähtäävää koulutusta niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten seikkojenkin pohjalta. Opasta voidaan käyttää niin ammatillisten aineiden kuin ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien opetuksessa. 4

5 Tukea kestävään rakentamiseen Kestävästä kehityksestä on puhuttu paljon, mutta se saattaa helposti jäädä epämääräiseksi käsitteeksi, joka ei varsinaisesti tarkoita mitään. Tarkemmassa tarkastelussa kuitenkin huomaa, että kestävän kehityksen perusteet on selkeästi kirjattu nykyiseen rakennus- ja talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelmaan. Mutta mitä on kestävä kehitys? Ja ennen kaikkea, mitä tekemistä sillä on rakentamisen kanssa? Kestävä kehitys luokitellaan usein kolmeen eri luokkaan: ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Nämä kaikki näkökulmaa tulee ottaa huomioon todellisen kestävyyden saavuttamiseksi: kestävän kehityksen tarkoituksena on jättää hyvinvointimme, ympäristömme ja mahdollisuutemme myös tuleville sukupolville nautittavaksi. Oikeus puhtaaseen ympäristöön ja hyvinvointivaltioon tuo myös velvollisuuksia hyvä on pidettävä kierrossa. Kestävä kehitys onkin oikeastaan maalaisjärjen käyttöä ja hyvien käytäntöjen noudattamista kaikilla osa-alueilla. Rakennusalalla kestävyys on selkeä termi. Rakentaminen on kestävää, kun rakennus on kestävä, siinä ei ole rakenteellisia tai muita vaurioita, kun sen rakentamiseen on käytetty materiaaleja taloudellisesti ja uusiokäyttöä on suosittu sekä että rakennusta on terveellistä ja mukavaa käyttää, oli se sitten asumiseen tai muuhun käyttöön tarkoitettu. Kestävän kehityksen mukaisella työmaalla lajitellaan jätteet, huolehditaan työturvallisuudesta sekä työntekijöiden viihtyvyydestä ja osaamisesta, kunnioitetaan materiaaleja ja säästetään energiaa. Lyhyesti näitä kestävän kehityksen ilmentymiä voisi kutsua rakentamisen hyviksi ja ammattimaisiksi käytännöiksi, ja usein ne ovatkin osana perusopetusta ja työssä oppimista. Rakentamisessa on puhuttu kovasti tiukentuvista energiatehokkuusmääräyksistä ja homeongelmien välttämisestä, mutta näiden lisäksi kestävän kehityksen ajatteluun kuuluu myös turvallinen työympäristö, monikulttuuri- 5

6 suuden huomioiminen, ammattiylpeys ja omien taitojen kehittäminen, uuden teknologian hyväksikäyttö, materiaalitehokkuus ja uusiokäyttö nämä muutamina esimerkkeinä. Silti kiire, säästötavoitteet ja asenteet joskus ajavat näiden hyvien käytäntöjen edelle. Energian ja materiaalin säästäminen ei tunnu tärkeältä kunhan urakka suoritetaan aikataulussa, vaikka sitten vähemmän täydellisesti, ja ammattiylpeys hukkuu suorituspaineiden alle. Kestävän kehityksen materiaalipaketin tarkoitus on tukea opettajaa, jotta hän voisi entistä tehokkaammin osoittaa oppilaille kestävien käytäntöjen tärkeyden ainoana oikeana ammattimiehen toimintatapana. Hyvien käytäntöjen seuraaminen tuottaa säästöjä, laadukasta rakentamista ja ennen kaikkea mielihyvää omasta työstään ylpeälle ammatti-ihmiselle. On muistettava, että yksi tavoite ei välttämättä sulje pois muiden näkökulmien huomioon ottamista. Kustannustehokkuus on liiketoiminnassa, myös rakennuksella, tärkeä asia, mutta myös muut kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät taloudellisiin säästöihin. Vai mitä mieltä olet materiaalitehokkuudesta, uusiomateriaalin käytöstä ja jätteiden lajittelusta ne säästävät ympäristön lisäksi myös kustannuksia. Työturvallisuus ja ammattitaidon ylläpito sen sijaan luovat paremman työympäristön ja kulttuurin työmaalle, mahdollistavat entistä parempien tulosten saavuttamisen ja tuovat yritykselle lisäarvoa tyytyväisistä työntekijöistä ja asiakkaista puhumattakaan. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota työkaluja työmaan kestävien käytäntöjen kehittämiseen. Opas palvelee niin pieniä kuin isojakin rakennustyömaita, mutta voidaan hyvin käyttää myös osana alan oppilaitosten opetusmateriaalia. Opas sisältää käytännön esimerkkejä kestävästä työmaatoiminnasta, tarkastuslistoja työympäristön ja käytäntöjen kehittämiseksi ja kiinnostuneille lisätietoja aiheesta. Opasta voi käyttää apuna yhden osa-alueen, kuten vaikkapa jätehuollon kehittämiseksi, mutta siitä saa neuvoja myös kokonaisvaltaisempaan kehitystyöhön. Opiskelija voi käyttää opasta ja etenkin sen tarkastuslistoja muun muassa työssäoppimispaikkaan tutustumiseen tästä voi olla hyötyä myös työmaalle. Oppaassa muistutetaan pienistä, mutta merkityksellisistä asioista, jotka tekevät rakennustyömaasta kestävämmän työympäristön. Neuvot ja vinkit ovat käytännönläheisiä ja ne saadaan helposti otettua käyttöön. Monia asioita saatat olla itsekin ajatellut, mutta aika ei ole riittänyt toimintaan. Pienillä teoilla saa kuitenkin suurta hyötyä monista arkipäivän askareista. Muuttuvat rakennusmääräykset Rakennusmääräykset ovat viime aikoina muuttuneet tiukemmiksi. EU:n energiansäästötavoitteet ja homeongelmien ehkäisy ovat syitä muutoksille, joihin rakennusalan toimijoiden on reagoitava nopeasti. Muutos koskettaa niin vastavalmistuneita ja opiskelijoita kuin vanhoja konkareitakin. 6

7 Oppaan ja materiaalin käyttö Tämä opas toimii ohjenuorana opettajille ja ammattilaisille ja ehkä sisältää jotain uuttakin tietoa ammattitaitoa täydentämään. Opas soveltuu etenkin ammattikoulujen käyttöön, mutta antaa toimivia vinkkejä myös työmaiden ja korkeakoulujen käyttöön. Oppilaitosten ja työelämän välillä toimivat työpaikkaohjaajat löytävät ohjeita parantamaan omaa toimintaansa ja työssäoppijan ohjausta entisestään. Oppaaseen on koottu olennaisimmat rakennusalan hyvät käytännöt ja niiden tärkeys kestävyysajattelussa. Eri aihealueisiin sopivia tehtäviä on listattu, joko sellaisinaan käytettäväksi tai vapaasti muokattavaksi, ja oppaan lopussa on rakennustyömaakohteisiin tarkoitettu tarkastuslistoja, joiden avulla opiskelijat voivat tutustua uuden kurssin tai työympäristön erityispiirteisiin, tai jopa tarkastella työssäoppimispaikkaansa kriittisesti ja ammattimaisesti. Tarkastuslistat ovat myös hyödyllisiä suoraan työmaakäyttöön. Oppaan lisäksi materiaali koostuu luennoista, tehtävistä ja taustatiedosta, johon opettaja voi halutessaan tutustua lisää tai antaa opiskelijoille tiedonhakutehtäviä niihin perustuen. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Nettisivuilla materiaalia voi myös kommentoida; siihen voi lisätä omia huomioita tai hyväksi havaittuja tehtäviä ja harjoituksia. 7

8 Energiatehokkuusmääräykset Vuonna 2012 voimaan tulleet energiatehokkuusmääräykset edellyttävät energiatehokkaampaa rakentamista. Pientaloille on näiden määräysten mukaan annettu laskentakaava suurimman sallitun E-luvun määrittämiseen. E-lukuun vaikuttavat: Talon lämpöhäviöt (vaipan ja ilmanvaihdon kautta poistuva lämpö) Lämpimän käyttöveden vaatima energia Kaikkien sähkölaitteiden tarvitsema energia Laitteista, ihmisistä, auringosta saatava lämpökuorma (vähennetään lämpöhäviöistä) Saatu ostoenergian määrä kerrotaan käytössä olevan lämmitysenergian kertoimella ja jaetaan lämmitetyllä nettoalalla, jolloin saadaan E-luku. Laskennalliseen E-lukuun voidaan siis vaikuttaa paitsi lämmitysmuodon valinnalla, myös ala- ja yläpohjan eristämisellä, ilmanvaihdon tehostamisella sekä ikkuna- ja oviratkaisuilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden ja lämpimän käyttöveden lämpöhäviöiden pienentämiseen ja iv-järjestelmässä lämmön talteenottoon. Lisäksi käyttötottumukset vaikuttavat varsinaiseen energiankulutukseen. Energiatehokkuuteen vaikuttavat muuttuneet rakentamismääräyskokoelmat ovat: C3: Rakennuksen lämmöneristys (2010) D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet (2012) D3: Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet (2012) D5: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet (2012) Lisäksi vuonna 2010 muuttui myös D1: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet. Energiatodistus Energiatodistus antaa tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta määrittelemällä rakennuksen laskennallisesti energiatehokkuusluokkaan asteikolla A-G. Energiatodistus sisältää myös toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuutta parantamaan astui voimaan uudistunut energiatodistus, joka on pakollinen osto- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistus vaaditaan portaittain siten, että se on heti pakollinen 1980 jälkeen valmistuneille rakennuksille. Viimeistään energiatodistus vaaditaan kaikilta rakennuksilta myynti- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistusta ei vaadita loma-asunnoilta tai pieniltä alle 50 m2:n kiinteistöiltä. Energiatodistusta myöntävät vain siihen pätevöityneet henkilöt. 8

9 Kestävää jälkeä esimerkin innoittamana Rakennusmaan hyvien käytäntöjen noudattaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Oikea asenne lähtee kuitenkin johdosta, josta esimerkkiä näyttäen kannustetaan jokaista työntekijää toimimaan järkevästi ja ammattitaitoisesti. Esimerkkiä voi käyttää niin asianmukaisten työsuojeluvarusteiden käytössä kuin huolellisiin toimenpiteisiin ohjatessa: aikataulun tulee voida tarvittaessa joustaa, jotta virheiltä vältytään. Perehdyttäminen Työntekijän ensi kosketus työmaalle kertoo paljon. Työntekijän perehdytyksessä on hyvä käydä läpi työmaan pelisäännöt, jotta yllätyksiä ei myöhemmin tule. Etenkin opiskelijoille tämä on tärkeää, jotta koulussa opitut käytännöt saavat asianmukaisen vahvistuksen myös työelämän puolelta. Käytäntöjä läpikäydessä voidaan apuna käyttää esimerkiksi tämän oppaan tarkastuslistoja, joiden avulla jokainen osa-alue käsitellään käytännönläheisesti ja selkeästi. Viestintä Niin asiakkaat kuin työtoveritkin ovat osa työympäristöä, ja heitä tulee kohdella hyvin. Sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu asiallinen käyttäytyminen ongelmatilanteissa tulee voida olla esimies tai luottamusmies, joka voi auttaa tilanteen käsittelyssä. Osana viestintää ovat ohjeet. Selkeät jätteenlajitteluohjeet jätepisteessä, uusimmat rakennusmääräyskokoelmat saatavilla työnjohtajalta sekä työsuojeluohjeet seinillä muistuttavat oikeista käytännöistä. Myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä on tärkeää käydä läpi ohjeet; tarvittaessa niihin pitää myös voida palata itsenäisestikin. Sisäisen viestinnän suuri haaste on tiedonkulku, joka on usein puutteellinen monella työpaikalla. Säännölliset palaverit, joissa käsitellään päivän ja/tai viikon ohjelma, vastuualueet ja muut tiedoksiannot, ovat olennainen osa toimivaa sisäistä viestintää. Lyhyessäkin palaverissa ehditään käsitellä olennaiset asiat, jos niitä pidetään säännöllisesti. Palavereista on myös hyvä kirjoittaa lyhyet muistiot, jotta on helppo tarkistaa aiemmissa palavereissa sovitut asiat. Asiakaspalvelu on nykymaailmassa jokaisen työntekijän vastuulla. Jokainen edustaa työnantajaansa työmaalla ja antaa siitä asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille joko hyvän tai huonon vaikutelman. Etenkin pienillä työmailla kuka tahansa saattaa joutua vastaamaan asiakkaan kysymyksiin: tällöin on hyvä osata selittää tarvittavat toimenpiteet, niiden perustelut sekä kustannukset. Asiakas on myös otettava huomioon: työmaa ja sen ympäristö on pidettävä siistinä ja jäljet on korjattava urakan päätyttyä. Pienillä teoilla voi joko tehdä asiakkaasta erittäin tyytyväisen tai pahimmassa tapauksessa hyvin tyytymättömän. Palautteen antaminen on hyödyllistä jokaiselle toimijalle. Työnjohtaja voi antaa palautetta työntekijöille, työntekijät työnjohtajalle sekä toisilleen. Myös asiakkaalta voidaan pyytää palautetta työn valmistuttua tai jo sen aikana. Palaute on aina hyödyllistä: rakentava kriittinen palaute auttaa kehittämään toimintaa, ja positiivinen palaute motivoi ja rohkaisee kehittymään edelleen. Tutkimusten mukaan huonoin vaihtoehto on jättää palaute kokonaan antamatta, sillä silloin kehitystä ei tapahdu suuntaan eikä toiseen. Asiakaspalautteen pyytäminen saa myös asiakkaan ajattelemaan saamaansa palvelua, ja hyvässä lykyssä myös suosittelemaan sitä edelleen. 9

10 Laatu Laadukkaan työn tekeminen tulisi aina olla ammattilaisen tavoitteena. Työmotivaatioon vaikuttaa suuresti se, voiko olla tyytyväinen oman työnsä jälkeen. Laadun seurantaan on myös olemassa monia työkaluja. Työmaan omavalvonta sekä tarkistuslistojen käyttö varmistavat oikeiden toimintatapojen käytön ja helpottavat päätöksentekoa vaikeammissakin tilanteissa. Yrityksellä saattaa olla käytössä omat ympäristö-, työturvallisuus-, perehdyttämis- ja muut ohjelmansa, mutta myös tässä oppaassa on tarkistuslistoja (s. XX), joiden avulla laadunvarmistus helpottuu. Kehittämistyön vaihteet Työmaan käytäntöjä voidaan kehittää, vaikka virallinen sertifikaatti ei olisikaan haaveissa. Kehitystoimenpiteet voidaan keskittää käytännön toiminnan tehostamiseksi ja paremman tuloksen saamiseksi. Kehittämisprosessi kulkee pääpiirteittäin seuraavasti: Kehittämiskohteiden tunnistaminen mitä halutaan parantaa Tavoitteiden asettaminen mille tasolle halutaan parantaa Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus miten toimintaa kehitetään Toiminnan ja tulosten seuranta ja arviointi miten arvioidaan, päästiinkö tavoitteisiin Tätä opasta, ja etenkin siinä olevia tarkastuslistoja ja TRY-lomaketta voidaan käyttää työkaluna kehittämistyössä. Ammattitaidon ylläpito Myös rakennusalalla tekniikat, menetelmät ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti. On paitsi motivoivaa, myös yritykselle kannattavaa tarjota työntekijöille täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Lisäkoulutus ei ole pahaksi myös johdolle, ja erilaiset johtamisen kurssit tuovat usein uutta puhtia yrityksen toimintaan. 10

11 Työturvallisuus Työturvallisuus työmaalla on kaikkien vastuulla. Työsuojainten käyttö ja oikeat toimenpiteet vähentävät työtapaturmien riskiä. Lisäksi jokaisella työpaikalla tulee olla työsuojelupäällikkö ja, kun työpaikalla on vähintään 10 työntekijää, työsuojeluvaltuutettu, jotka huolehtivat työturvallisuuden tilasta. Yli 20 henkilön työpaikoille on perustettava työsuojelutoimikunta. Yksinkertaisia varotoimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä seuraamalla vakavilta onnettomuuksilta voidaan välttyä. Työturvallisuusohjeet ja -määräykset on tehty noudatettavaksi, ja myös vierailijoiden sekä työnjohdon tulee niitä seurata. Kemikaalit ym. Rakennustyömaalla käytetään erilaisia terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita, kuten maaleja ja liuottimia. Niiden oikean käytön varmistamiseksi on jokaisen työntekijän tiedossa oltava käyttöturvatiedotteet ja niiden säilytyspaikka. Kemikaalien ja terveydelle haitallisten aineiden kanssa työskenneltäessä on tärkeää tietää, mitkä ovat aineen ominaisuudet miten aineet varastoidaan oikein mikä on oikea ensiapu kullekin aineelle altistuneille kuka työmaalla vastaa haitallisten aineiden käytöstä, varastoinnista ja kulutuksen seurannasta 11

12 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto Rakennusala tuottaa paljon jätettä. Kustannusten ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi jätteen määrää tulee pyrkiä vähentämään. Jätteen vähentäminen lähtee materiaalitehokkuudesta. Työmaalla kuluvan materiaalin menekki on laskettava tarkasti ja materiaalia on käsiteltävä säästeliäästi. Asianmukainen varastointi ja suojaus pitävät tavaran kunnossa ja auttavat välttämään kosteus- ja muita ongelmia myöhemmissä rakennusvaiheissa. Oikein käsitelty tavara pysyy laadukkaana ja käyttökelpoisena pitkään. Myös kierrätysmateriaalin käyttö voi tulla kysymykseen. Korjausrakentamisessa voidaan käyttää hyväksi purettavan aineksen hyväkuntoisia osia joko asentamalla ne uudelleen tai ohjaamalla ne vaihtoehtoiseen käyttöön. Puretuista seinälevyistä voidaan rakentaa autotalli, varastorakennus taikka vain väliaikainen suoja rakennusmateriaalille. Rakennustyömaalta syntyvä jäte tulee lajitella huolellisesti. Erottelemalla eri jätejakeet omiin astioihinsa on mahdollista vähentää myös jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Metallit, lasi, käsitelty puu, vaaralliset jätteet ja muut lajiteltavissa olevat jätelajit eivät kuulu sekajätteeseen. Taukotiloista voidaan lisäksi kerätä biojäte, paperi ja kartonki. Jätteiden lajittelu on helppoa, kunhan käytettävissä on selkeästi merkityt jäteastiat kirjallisine (tai miksei myös kuvallisine) ohjeineen. Mitä vähemmän sekajätettä syntyy, sitä vähemmän jätehuollon kustannuksia syntyy jätteiden minimointi ja lajittelu kannattavat! 12

13 Energiansäästö Nykyään tähdätään mahdollisimman energiatehokkaisiin rakennuksiin passiivi- ja nollaenergiatalot ovat jo tätä päivää. Tiivis rakentaminen, monipuoliset energiaratkaisut ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tekevät rakennuksen käytöstä edullisempaa, ympäristöystävällisempää ja asukaslähtöistä. Energiansäästö on otettava huomioon jo rakennusvaiheessa. Energiankäyttö työmaalla tulee olla harkittua. Sisätilat tulee olla suljetut, harakoille on turha lämmittää. Läpiviennit tulee tehdä huolellisesti, jotta lämpö ja kosteus eivät pääse kulkemaan rakenteiden läpi hallitsemattomasti. Kosteudenhallinta Homeongelmat puhuttavat nykypäivänä paljon. Niiltä voi kuitenkin välttyä helposti, jos koko rakennusvaiheen aikana kiinnitetään huomiota materiaalin suojaamiseen ja rakenteiden tiiveyteen. Rakenteen kosteudensieto ja rakennusolosuhteet tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja valvonnan tulee olla riittävää läpi projektin. Myös työntekijöiden tulee olla tietoisia kosteudenhallinnan toimenpiteistä ja seurata niitä tarkasti kaikki lähtee oikeasta asenteesta. Hyvät työolosuhteet helpottavat laadukkaan työn tekemistä, nopeuttavat työntekoa, lisäävät työmotivaatiota ja parantavat imagoa rakennustyömaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri näkökulman kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmiin on merkittävä tarvittavat olosuhdevaatimukset ja suojaustoimenpiteet, ja näitä tulee noudattaa. Lämmitys ja rakenteiden kuivatus tulee hoitaa asianmukaisesti; ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea tarvittaessa koneellista kuivatusta tulee käyttää. Muista, että myös pöly ja roskat hidastavat kuivumista. 13

14 Tarkistuslistat / Lomakkeet Rakennustyömaan riskit Henkilön perehdytystiedot Työmaan liikennejärjestelysuunnitelma Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat putomisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa Kemikaaliluettelo Rakennustyömaan ympäristökatselmus Rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma

15 Työmaan nimi / numero Työvaihe RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Tarkastettava asia Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa Riskin kuvaus Maapohjan kantavuus Kaivantojen tuenta Rakennustyön aikainen valaistus Rakennustyön aikainen sähköistys Työmaaliikenne Kulkutiet Putoamissuojaus Työmenetelmät Koneiden ja laitteiden käyttö TYÖMAASUUNNITELMA Tarkastettava asia Toimistotilojen määrä ja sijainti Riskin kuvaus Henkilöstötilojen määrä ja sijainti Varastotilojen määrä ja sijainti Kaivu- ja täytemassojen sijoitus Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkausja varastointipaikkojen sijoitus Työmaa- ja maantieliikenteen liittymiskohdat Nousu- ja kuljetustiet Teiden kunnospito Työmaan järjestys ja siisteys Jätteiden keräily, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen Palontorjunta VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAHEET Tarkastettava asia Nostot Riskin kuvaus Henkilönostot Siirrot Työtelinetyöt Tukitelinetyöt Elementtien asennus Muottien asennus Muiden suurten rakenteiden ja esivalmisteiden asennus

16 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 2 / 4 Purkutyöt Kaivantotyöt Putoamisvaaralliset työt Hukkumisvaaralliset työt Sähkötapaturmavaaralliset työt Tulityt, palovaaralliset työt Työt tie- ja katualueella Työt rata-alueella Työt teollisten prosessien lähellä Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa Räjäytystyöt Painekammiossa tehtävät työt Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä Raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen tai purku Työt joissa altistutaan kemiallisille ja / tai biologisille aineille Asbestityöt Työt joissa käytetään ionisoivaa säteilyä Muut vaaralliset työt TYÖMAAN JOHTAMINEN Tarkastettava asia Työmaan yleisjohto Riskin kuvaus Työmaahan perehdyttäminen Töiden ja työvaiheiden suunnittelu Tarkastukset Pätevyydet Luvat, kulkuluvat Ilmoitukset Vakuutukset Kulunvalvonta Vartiointi, lukinnat Tilaajan vaatimukset Työmaan turvallisuussäännöt Tiedotu Työnjohto Työsuojeluorganisaatio Aliurakat Sivu-urakat

17 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 3 / 4 Erillistoimitukset Itsenäiset työnsuorittajat Työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen Valvonta Työterveyshuolto TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN Tarkastettava asia Tehtäväjako Riskin kuvaus Yhteistoiminta Tiedonkulku Kokoukset ja palaverit Rakennuttajan informointi muutoksista (olosuhteet, työt, työvaiheet) Suunnitelman yhteensovitus, ajantasalla pito Aikataulusuunnittelu Samanaikaisesti tehtävät työt Peräkkäin tehtävät työt Pelisäännöt Vaaroista tiedottaminen Työmenetelmien valinta Töiden ja työvaiheiden ajoitus Turvallisuusohjeet TYÖYMPÄRISTÖ Tarkastettava asia Olosuhteet Riskin kuvaus Varottavat rakenteet Varottavat toiminnot Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö Liikenne, liikennemuodot Työkoneiden käyttö Työvälineiden käyttö Materiaalit ja aineet Vaaralliset jätteet Teollinen toiminta lähellä Muu toiminta Herkät laitteet ja laitteistot Ergonomia

18 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 4 / 4 ONNETTOMUUSVAARAT Tarkastettava asia Tulipalo Riskin kuvaus Räjähdys Tapaturma Fyysinen kuormitus Liikenneonnettomuus Ensiapuvalmius Alkusammutusvalmius Poistumis- ja pelastautumistiet Pelastusvälineet Rikollinen toiminta Ilkivalta Luonnonvoimat Vaaratilanteet TYÖHYGIENIA Tarkastettava asia Homeet Riskin kuvaus Pöly Kaasut Höyry Muut ilman epäpuhtaudet Melu Tärinä Kuumuus Kylmyys Säteily Häikäisy Henkilökohtaisten suojainten käyttö Happipitoisuus Myrkyt Vaaralliset aineet Altistuminen

19 LAJITTELUOHJEET -juliste Vot irroittaa keskiaukeaman ja laittaa sen näkyville ilmoitustaululle! Lajitteluohjeet -juliste 19

20 LAJITTELU Kuormalavat: k BETONI- JA KIVIJÄTE kaatopaikalle / ylijäämäbetonin käyttö (mm. laattojen valmistuksessa) Ensisijaisesti tulee minimoida jätteen synty - jätehuoltomääräykset velvoittavat lajitt - Jätemäärän vähentäminen ja lajittelu o METALLIJÄTE metallijätteet / tynnyrit / kanisterit / alumiini / kupari / metallipurkit / rauta / pelti VAARALLISET AINEET moottoriöljyt / pellavaöljyiset puuvillarätit / kemikaalijäämät (mm. epoksiliimat, lakat, kyllästeet) / lyijy (vanhoissa sähköjohdoissa) / elohopea / PVC-muovi / asbesti / kestopuu / loisteputket / energiansäästölamput / maalien ja muiden pintakäsittelyaineiden ylijäämät / pikijäte

21 OHJEET puu,purut, pölyt: polttoon PUUJÄTE ja uusiokäyttää syntynyt jäte elemaan jätteet n myös taloudellisesti kannattavaa muovi, styrox / kumi / polymeerit / rätit, telat, siveltimet (paitsi pellavaöljyiset rätit) / muoviastiat / hiontapaperit / eristeet / Ikkunalasi / tynnyrit / kanisterit / sähköjohtojen pätkät ja kuoret / PE-putket / levyt ja tapetit / alushuovan ja alusmuovin ylijäämät / muoviset pakkausjätteet / kuitukankaat / voimapaperisäkit (pahvinkeräys) / tervapaperi / suursäkit / tiili / laasti / harkot / levyt / saumausaineet SEKAJÄTE ierrätys / poltto kokonaiset ikkunat / ikkunanpuitteet / paristot / kuorike: maanparannukseen, katteeksi / pahvi / rikkonaiset valaisimet, pistorasiat, termostaatit, piirilevyt, kytkimet yms: SER-jäte / paperi: keräys / laudat, puu KIERRÄTYS

22 LAJITTELUOHJEET -juliste Vot irroittaa keskiaukeaman ja laittaa sen näkyville ilmoitustaululle!

23 Henkilön nimi HENKILÖN PEREHDYTYSTIEDOT 1/2 Turvallisuuskoulutus Työturvallisuuskortti Tieturva 1 Tieturva 2 Tulityökortti Kattotulityökortti Turva (RHK) Laituri (RHK) T-Mies (RHK) Liikenteenohjaaja Voimassaoloaika MUUT PÄTEVYYDET Panostaja Torninosturin kuljettaja Voimassaoloaika ENSIAPU EA1 EA2 Voimassaoloaika MUU KOULUTUS Työsuojeluvaltuutettu Voimassaoloaika Päivämäärä: Tiedot koonnut:

24 Henkilön nimi HENKILÖN PEREHDYTYSTIEDOT 2/2 Perehdytetty asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom! Perehdytetty asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom!

25 TYÖMAAN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA Työmaan nimi / numero Työtehtävä 1/2 Työn kohde Työn kesto Urakoitsija / työryhmä Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö Tarvittavat luvat Tienpitäjän vaatimat luvat Muiden tahojen vaatimat luvat Kuva / piirros liikennejärjestelyistä

26 Suunnitelman lisätiedot (2/2) Tarvittavat liikenteenohjauslaitteet (kpl, hankinta) 2/2 Tarvittavat liikennemerkit (kpl, hankinta) Pätevyysvaatimukset (tieturva, Katuturva) Liikenteenohjaajan käyttö / liikennevalojen tarve Liikennejärjestelyjen tarkistaminen / ylläpito / päivystys / hyväksyminen Työskentelyrajoitukset / painorajoitukset / muut rajoitukset Tiedottaminen työkohteesta (tiedotusvälineet, naapurit, linja-autoliikenne, pelastuslaitos, poliisi, jakeluliikenne) Työntekijöiden / kaluston / työkohteen havaittavuus (työvaatteet) Laatimispäivämäärä: Liikennejärjestelyjen suunnittelija:

27 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. maaperätiedot, kaivutyöselvitys, tuentasuunnitelma) Tiedot turvallisuusasiakirjasta / tilaajalta Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Asia hoidettu Riskienarvioimisessa esille tulleet tiedot / vaatimukset Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit) Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys) Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet) Kaivannon sortuman estäminen (mm- tuenta, luiskaus huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä) Kaivannon erottaminen / suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus) Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen) Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen) Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet) Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus (ohjeet) Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet) Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset Laatimispäivämäärä: Laatija:

28 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Nostotilanteiden vaaratekijät selvitetty ja niihin suunniteltu tarvittavat torjuntatoimenpiteet Varmistustoimet ennen nostoa (kiinnitykset, nostokoukkujen lukinnat, henkilöiden sijoittuminen taakkaan nähden, huomioitu taakan aiheuttaman heilumis- ja putoamisvaara sekä taakan irtoaminen) Nostokaluston sopivuus työhön (mm. varmistus käyttöönottotarkistuksin) Asia hoidettu Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. kantavuus, tasaisuus, näkymät) Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, merkinantajan tarve, ei työskennellä nostojen alla) Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje) Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset) Taakkojen ominaisuudet (esim. merkinnät, paino, painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, sivuvedon vaara) Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, hyväksytyt merkinannot, yhteydenpitovälineet) Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, perehdyttäminen) Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi, sumu) Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. rakennesuunnittelijan taholta) Nostopaikan erottaminen / suojaaminen liikenteeltä Laatimispäivämäärä: Laatija:

29 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Lähtötiedot (esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) Purettavat vaaralliset aineet ja niiden purkuohjeet (esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa) Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen) Purkukalusto (kaluston ominaisuudet ja tarjkastukset) Asia hoidettu Vaarallisten aineiden purku (mm. kantavat / vurioituneet rakenteet, vakauden muutokset työn aikana) Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa) Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu Purkujätteen siirto (esim työvälineet, siirtoreitti, reittien kantavuus) Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö) Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve) Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen) Työntekijöiden putoamissuojaus (henkilökohtaiset suojaimet) Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta Pölyntorjunta (esim. tillien ja betonikappaleiden purku) Väli- ja loppusiivoukset Töiden organisointi ja yhteensovitus Tiedonkulun varmistaminen Töiden johtaminen ja valvonta Laatimispäivämäärä: Laatija:

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Talonrakentamisen ympäristömittari

Talonrakentamisen ympäristömittari 1 Talonrakentamisen ympäristömittari Olli Teriö & Jukka Hämäläinen Tampereen teknillinen yliopisto 2 Talonrakentamisen ympäristömittari (TRY-mittari) Kohde kunnossa (OK) YHT. ei kunnossa (ei OK) YHT. %

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALALLA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät Resurssitehokkuus

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Laatua ja kestävää kehitystä Työmaiden rooli. TkL Olli Teriö Tampereen teknillinen yliopisto

Laatua ja kestävää kehitystä Työmaiden rooli. TkL Olli Teriö Tampereen teknillinen yliopisto Laatua ja kestävää kehitystä Työmaiden rooli TkL Olli Teriö Tampereen teknillinen yliopisto Resurssiviisaus työmaalla ~Laadun, kestävän kehityksen ja tuottavuuden integrointi 1) Tiiviit rakennukset, tilat

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Sääsuojien käytön työturvallisuusohje

Sääsuojien käytön työturvallisuusohje 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sääsuojien käytön työturvallisuusohje Työturvallisuusohje Voimassa 8.9.2014 lukien toistaiseksi Asiasanat turvallisuus, työturvallisuus, sääsuoja Sääsuojien käytön työturvallisuusohje

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

HAVAT RAKENNUSHANKKEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN Analyysilomake

HAVAT RAKENNUSHANKKEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN Analyysilomake Liite 1 (7) Rakennushanke Laatija pvm Vaihe / suunnittelun luonne Vihdin Kirkonkylän Campus 8.4.017 Käyttöohjeet: Rakennushankkeeseen liittyvien vaarojen tunnistamisessa käytetään ideoinnin apuvälineenä

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Valmistavan koulutuksen sisältö 4.1.1 Perustustyöt, kaikille pakollinen 4.2.1 Runkotyöt, kaikille pakollinen Perustustöiden teorian, suunnitelmien ja laskelmien

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, SYRJÄLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN RAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

TRY-MITTARI TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMITTARI

TRY-MITTARI TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMITTARI TRY-MITTARI TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖMITTARI Ekologinen Rakentaja Talonrakentamisen ympäristömittari ja sen käyttö oppimisen välineenä Tampereen teknilliselle yliopistolle tehty kandidaatintyö, syyskuu

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot