Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustyömaan. kestävät käytännöt"

Transkriptio

1 Rakennustyömaan kestävät käytännöt

2 Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2

3 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä rakennusalan koulutukseen 4 Tukea kestävään rakentamiseen 5 Muuttuvat rakennusmääräykset 6 Oppaan ja materiaalin käyttö 7 Energiatehokkuusmääräykset 8 Energiatodistus 8 Kestävää jälkeä esimerkin innoittamana 9 Perehdyttäminen 9 Viestintä 9 Laatu 10 Kehittämistyön vaihteet 10 Ammattitaidon ylläpito 10 Työturvallisuus 11 Kemikaalit ym. 11 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto 12 Energiansäästö 13 Kosteudenhallinta 13 Tarkistuslistat / Lomakkeet 14 Lajitteluohjeet -juliste 19 3

4 Kestävää kehitystä rakennusalan koulutukseen Tämä opas toimii tukena opettajalle, joka toivoo saavansa opetukseensa lisämateriaalia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas toimii opetusmateriaalin tukena, antaa taustatietoa aiheesta, listaa mielenkiintoisia linkkejä ja lopussa esittelee vielä monenlaisia tehtäviä. Oppaan voi lukaista läpi opetusta suunniteltaessa ja siihen voi palata tarpeen tullen: opetusmateriaalin oheen suunnitellut lisätehtävät ja harjoitukset tuovat vaihtelua omiinkin rutiineihin. Samalla opetukseen liitetään kestävän kehityksen näkökulma, joka painottaa osaavaa ja ammattitaitoiseen rakentamiseen tähtäävää koulutusta niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten seikkojenkin pohjalta. Opasta voidaan käyttää niin ammatillisten aineiden kuin ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien opetuksessa. 4

5 Tukea kestävään rakentamiseen Kestävästä kehityksestä on puhuttu paljon, mutta se saattaa helposti jäädä epämääräiseksi käsitteeksi, joka ei varsinaisesti tarkoita mitään. Tarkemmassa tarkastelussa kuitenkin huomaa, että kestävän kehityksen perusteet on selkeästi kirjattu nykyiseen rakennus- ja talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelmaan. Mutta mitä on kestävä kehitys? Ja ennen kaikkea, mitä tekemistä sillä on rakentamisen kanssa? Kestävä kehitys luokitellaan usein kolmeen eri luokkaan: ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Nämä kaikki näkökulmaa tulee ottaa huomioon todellisen kestävyyden saavuttamiseksi: kestävän kehityksen tarkoituksena on jättää hyvinvointimme, ympäristömme ja mahdollisuutemme myös tuleville sukupolville nautittavaksi. Oikeus puhtaaseen ympäristöön ja hyvinvointivaltioon tuo myös velvollisuuksia hyvä on pidettävä kierrossa. Kestävä kehitys onkin oikeastaan maalaisjärjen käyttöä ja hyvien käytäntöjen noudattamista kaikilla osa-alueilla. Rakennusalalla kestävyys on selkeä termi. Rakentaminen on kestävää, kun rakennus on kestävä, siinä ei ole rakenteellisia tai muita vaurioita, kun sen rakentamiseen on käytetty materiaaleja taloudellisesti ja uusiokäyttöä on suosittu sekä että rakennusta on terveellistä ja mukavaa käyttää, oli se sitten asumiseen tai muuhun käyttöön tarkoitettu. Kestävän kehityksen mukaisella työmaalla lajitellaan jätteet, huolehditaan työturvallisuudesta sekä työntekijöiden viihtyvyydestä ja osaamisesta, kunnioitetaan materiaaleja ja säästetään energiaa. Lyhyesti näitä kestävän kehityksen ilmentymiä voisi kutsua rakentamisen hyviksi ja ammattimaisiksi käytännöiksi, ja usein ne ovatkin osana perusopetusta ja työssä oppimista. Rakentamisessa on puhuttu kovasti tiukentuvista energiatehokkuusmääräyksistä ja homeongelmien välttämisestä, mutta näiden lisäksi kestävän kehityksen ajatteluun kuuluu myös turvallinen työympäristö, monikulttuuri- 5

6 suuden huomioiminen, ammattiylpeys ja omien taitojen kehittäminen, uuden teknologian hyväksikäyttö, materiaalitehokkuus ja uusiokäyttö nämä muutamina esimerkkeinä. Silti kiire, säästötavoitteet ja asenteet joskus ajavat näiden hyvien käytäntöjen edelle. Energian ja materiaalin säästäminen ei tunnu tärkeältä kunhan urakka suoritetaan aikataulussa, vaikka sitten vähemmän täydellisesti, ja ammattiylpeys hukkuu suorituspaineiden alle. Kestävän kehityksen materiaalipaketin tarkoitus on tukea opettajaa, jotta hän voisi entistä tehokkaammin osoittaa oppilaille kestävien käytäntöjen tärkeyden ainoana oikeana ammattimiehen toimintatapana. Hyvien käytäntöjen seuraaminen tuottaa säästöjä, laadukasta rakentamista ja ennen kaikkea mielihyvää omasta työstään ylpeälle ammatti-ihmiselle. On muistettava, että yksi tavoite ei välttämättä sulje pois muiden näkökulmien huomioon ottamista. Kustannustehokkuus on liiketoiminnassa, myös rakennuksella, tärkeä asia, mutta myös muut kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät taloudellisiin säästöihin. Vai mitä mieltä olet materiaalitehokkuudesta, uusiomateriaalin käytöstä ja jätteiden lajittelusta ne säästävät ympäristön lisäksi myös kustannuksia. Työturvallisuus ja ammattitaidon ylläpito sen sijaan luovat paremman työympäristön ja kulttuurin työmaalle, mahdollistavat entistä parempien tulosten saavuttamisen ja tuovat yritykselle lisäarvoa tyytyväisistä työntekijöistä ja asiakkaista puhumattakaan. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota työkaluja työmaan kestävien käytäntöjen kehittämiseen. Opas palvelee niin pieniä kuin isojakin rakennustyömaita, mutta voidaan hyvin käyttää myös osana alan oppilaitosten opetusmateriaalia. Opas sisältää käytännön esimerkkejä kestävästä työmaatoiminnasta, tarkastuslistoja työympäristön ja käytäntöjen kehittämiseksi ja kiinnostuneille lisätietoja aiheesta. Opasta voi käyttää apuna yhden osa-alueen, kuten vaikkapa jätehuollon kehittämiseksi, mutta siitä saa neuvoja myös kokonaisvaltaisempaan kehitystyöhön. Opiskelija voi käyttää opasta ja etenkin sen tarkastuslistoja muun muassa työssäoppimispaikkaan tutustumiseen tästä voi olla hyötyä myös työmaalle. Oppaassa muistutetaan pienistä, mutta merkityksellisistä asioista, jotka tekevät rakennustyömaasta kestävämmän työympäristön. Neuvot ja vinkit ovat käytännönläheisiä ja ne saadaan helposti otettua käyttöön. Monia asioita saatat olla itsekin ajatellut, mutta aika ei ole riittänyt toimintaan. Pienillä teoilla saa kuitenkin suurta hyötyä monista arkipäivän askareista. Muuttuvat rakennusmääräykset Rakennusmääräykset ovat viime aikoina muuttuneet tiukemmiksi. EU:n energiansäästötavoitteet ja homeongelmien ehkäisy ovat syitä muutoksille, joihin rakennusalan toimijoiden on reagoitava nopeasti. Muutos koskettaa niin vastavalmistuneita ja opiskelijoita kuin vanhoja konkareitakin. 6

7 Oppaan ja materiaalin käyttö Tämä opas toimii ohjenuorana opettajille ja ammattilaisille ja ehkä sisältää jotain uuttakin tietoa ammattitaitoa täydentämään. Opas soveltuu etenkin ammattikoulujen käyttöön, mutta antaa toimivia vinkkejä myös työmaiden ja korkeakoulujen käyttöön. Oppilaitosten ja työelämän välillä toimivat työpaikkaohjaajat löytävät ohjeita parantamaan omaa toimintaansa ja työssäoppijan ohjausta entisestään. Oppaaseen on koottu olennaisimmat rakennusalan hyvät käytännöt ja niiden tärkeys kestävyysajattelussa. Eri aihealueisiin sopivia tehtäviä on listattu, joko sellaisinaan käytettäväksi tai vapaasti muokattavaksi, ja oppaan lopussa on rakennustyömaakohteisiin tarkoitettu tarkastuslistoja, joiden avulla opiskelijat voivat tutustua uuden kurssin tai työympäristön erityispiirteisiin, tai jopa tarkastella työssäoppimispaikkaansa kriittisesti ja ammattimaisesti. Tarkastuslistat ovat myös hyödyllisiä suoraan työmaakäyttöön. Oppaan lisäksi materiaali koostuu luennoista, tehtävistä ja taustatiedosta, johon opettaja voi halutessaan tutustua lisää tai antaa opiskelijoille tiedonhakutehtäviä niihin perustuen. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Nettisivuilla materiaalia voi myös kommentoida; siihen voi lisätä omia huomioita tai hyväksi havaittuja tehtäviä ja harjoituksia. 7

8 Energiatehokkuusmääräykset Vuonna 2012 voimaan tulleet energiatehokkuusmääräykset edellyttävät energiatehokkaampaa rakentamista. Pientaloille on näiden määräysten mukaan annettu laskentakaava suurimman sallitun E-luvun määrittämiseen. E-lukuun vaikuttavat: Talon lämpöhäviöt (vaipan ja ilmanvaihdon kautta poistuva lämpö) Lämpimän käyttöveden vaatima energia Kaikkien sähkölaitteiden tarvitsema energia Laitteista, ihmisistä, auringosta saatava lämpökuorma (vähennetään lämpöhäviöistä) Saatu ostoenergian määrä kerrotaan käytössä olevan lämmitysenergian kertoimella ja jaetaan lämmitetyllä nettoalalla, jolloin saadaan E-luku. Laskennalliseen E-lukuun voidaan siis vaikuttaa paitsi lämmitysmuodon valinnalla, myös ala- ja yläpohjan eristämisellä, ilmanvaihdon tehostamisella sekä ikkuna- ja oviratkaisuilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden ja lämpimän käyttöveden lämpöhäviöiden pienentämiseen ja iv-järjestelmässä lämmön talteenottoon. Lisäksi käyttötottumukset vaikuttavat varsinaiseen energiankulutukseen. Energiatehokkuuteen vaikuttavat muuttuneet rakentamismääräyskokoelmat ovat: C3: Rakennuksen lämmöneristys (2010) D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet (2012) D3: Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet (2012) D5: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet (2012) Lisäksi vuonna 2010 muuttui myös D1: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet. Energiatodistus Energiatodistus antaa tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta määrittelemällä rakennuksen laskennallisesti energiatehokkuusluokkaan asteikolla A-G. Energiatodistus sisältää myös toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuutta parantamaan astui voimaan uudistunut energiatodistus, joka on pakollinen osto- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistus vaaditaan portaittain siten, että se on heti pakollinen 1980 jälkeen valmistuneille rakennuksille. Viimeistään energiatodistus vaaditaan kaikilta rakennuksilta myynti- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistusta ei vaadita loma-asunnoilta tai pieniltä alle 50 m2:n kiinteistöiltä. Energiatodistusta myöntävät vain siihen pätevöityneet henkilöt. 8

9 Kestävää jälkeä esimerkin innoittamana Rakennusmaan hyvien käytäntöjen noudattaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Oikea asenne lähtee kuitenkin johdosta, josta esimerkkiä näyttäen kannustetaan jokaista työntekijää toimimaan järkevästi ja ammattitaitoisesti. Esimerkkiä voi käyttää niin asianmukaisten työsuojeluvarusteiden käytössä kuin huolellisiin toimenpiteisiin ohjatessa: aikataulun tulee voida tarvittaessa joustaa, jotta virheiltä vältytään. Perehdyttäminen Työntekijän ensi kosketus työmaalle kertoo paljon. Työntekijän perehdytyksessä on hyvä käydä läpi työmaan pelisäännöt, jotta yllätyksiä ei myöhemmin tule. Etenkin opiskelijoille tämä on tärkeää, jotta koulussa opitut käytännöt saavat asianmukaisen vahvistuksen myös työelämän puolelta. Käytäntöjä läpikäydessä voidaan apuna käyttää esimerkiksi tämän oppaan tarkastuslistoja, joiden avulla jokainen osa-alue käsitellään käytännönläheisesti ja selkeästi. Viestintä Niin asiakkaat kuin työtoveritkin ovat osa työympäristöä, ja heitä tulee kohdella hyvin. Sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu asiallinen käyttäytyminen ongelmatilanteissa tulee voida olla esimies tai luottamusmies, joka voi auttaa tilanteen käsittelyssä. Osana viestintää ovat ohjeet. Selkeät jätteenlajitteluohjeet jätepisteessä, uusimmat rakennusmääräyskokoelmat saatavilla työnjohtajalta sekä työsuojeluohjeet seinillä muistuttavat oikeista käytännöistä. Myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä on tärkeää käydä läpi ohjeet; tarvittaessa niihin pitää myös voida palata itsenäisestikin. Sisäisen viestinnän suuri haaste on tiedonkulku, joka on usein puutteellinen monella työpaikalla. Säännölliset palaverit, joissa käsitellään päivän ja/tai viikon ohjelma, vastuualueet ja muut tiedoksiannot, ovat olennainen osa toimivaa sisäistä viestintää. Lyhyessäkin palaverissa ehditään käsitellä olennaiset asiat, jos niitä pidetään säännöllisesti. Palavereista on myös hyvä kirjoittaa lyhyet muistiot, jotta on helppo tarkistaa aiemmissa palavereissa sovitut asiat. Asiakaspalvelu on nykymaailmassa jokaisen työntekijän vastuulla. Jokainen edustaa työnantajaansa työmaalla ja antaa siitä asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille joko hyvän tai huonon vaikutelman. Etenkin pienillä työmailla kuka tahansa saattaa joutua vastaamaan asiakkaan kysymyksiin: tällöin on hyvä osata selittää tarvittavat toimenpiteet, niiden perustelut sekä kustannukset. Asiakas on myös otettava huomioon: työmaa ja sen ympäristö on pidettävä siistinä ja jäljet on korjattava urakan päätyttyä. Pienillä teoilla voi joko tehdä asiakkaasta erittäin tyytyväisen tai pahimmassa tapauksessa hyvin tyytymättömän. Palautteen antaminen on hyödyllistä jokaiselle toimijalle. Työnjohtaja voi antaa palautetta työntekijöille, työntekijät työnjohtajalle sekä toisilleen. Myös asiakkaalta voidaan pyytää palautetta työn valmistuttua tai jo sen aikana. Palaute on aina hyödyllistä: rakentava kriittinen palaute auttaa kehittämään toimintaa, ja positiivinen palaute motivoi ja rohkaisee kehittymään edelleen. Tutkimusten mukaan huonoin vaihtoehto on jättää palaute kokonaan antamatta, sillä silloin kehitystä ei tapahdu suuntaan eikä toiseen. Asiakaspalautteen pyytäminen saa myös asiakkaan ajattelemaan saamaansa palvelua, ja hyvässä lykyssä myös suosittelemaan sitä edelleen. 9

10 Laatu Laadukkaan työn tekeminen tulisi aina olla ammattilaisen tavoitteena. Työmotivaatioon vaikuttaa suuresti se, voiko olla tyytyväinen oman työnsä jälkeen. Laadun seurantaan on myös olemassa monia työkaluja. Työmaan omavalvonta sekä tarkistuslistojen käyttö varmistavat oikeiden toimintatapojen käytön ja helpottavat päätöksentekoa vaikeammissakin tilanteissa. Yrityksellä saattaa olla käytössä omat ympäristö-, työturvallisuus-, perehdyttämis- ja muut ohjelmansa, mutta myös tässä oppaassa on tarkistuslistoja (s. XX), joiden avulla laadunvarmistus helpottuu. Kehittämistyön vaihteet Työmaan käytäntöjä voidaan kehittää, vaikka virallinen sertifikaatti ei olisikaan haaveissa. Kehitystoimenpiteet voidaan keskittää käytännön toiminnan tehostamiseksi ja paremman tuloksen saamiseksi. Kehittämisprosessi kulkee pääpiirteittäin seuraavasti: Kehittämiskohteiden tunnistaminen mitä halutaan parantaa Tavoitteiden asettaminen mille tasolle halutaan parantaa Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus miten toimintaa kehitetään Toiminnan ja tulosten seuranta ja arviointi miten arvioidaan, päästiinkö tavoitteisiin Tätä opasta, ja etenkin siinä olevia tarkastuslistoja ja TRY-lomaketta voidaan käyttää työkaluna kehittämistyössä. Ammattitaidon ylläpito Myös rakennusalalla tekniikat, menetelmät ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti. On paitsi motivoivaa, myös yritykselle kannattavaa tarjota työntekijöille täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Lisäkoulutus ei ole pahaksi myös johdolle, ja erilaiset johtamisen kurssit tuovat usein uutta puhtia yrityksen toimintaan. 10

11 Työturvallisuus Työturvallisuus työmaalla on kaikkien vastuulla. Työsuojainten käyttö ja oikeat toimenpiteet vähentävät työtapaturmien riskiä. Lisäksi jokaisella työpaikalla tulee olla työsuojelupäällikkö ja, kun työpaikalla on vähintään 10 työntekijää, työsuojeluvaltuutettu, jotka huolehtivat työturvallisuuden tilasta. Yli 20 henkilön työpaikoille on perustettava työsuojelutoimikunta. Yksinkertaisia varotoimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä seuraamalla vakavilta onnettomuuksilta voidaan välttyä. Työturvallisuusohjeet ja -määräykset on tehty noudatettavaksi, ja myös vierailijoiden sekä työnjohdon tulee niitä seurata. Kemikaalit ym. Rakennustyömaalla käytetään erilaisia terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita, kuten maaleja ja liuottimia. Niiden oikean käytön varmistamiseksi on jokaisen työntekijän tiedossa oltava käyttöturvatiedotteet ja niiden säilytyspaikka. Kemikaalien ja terveydelle haitallisten aineiden kanssa työskenneltäessä on tärkeää tietää, mitkä ovat aineen ominaisuudet miten aineet varastoidaan oikein mikä on oikea ensiapu kullekin aineelle altistuneille kuka työmaalla vastaa haitallisten aineiden käytöstä, varastoinnista ja kulutuksen seurannasta 11

12 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto Rakennusala tuottaa paljon jätettä. Kustannusten ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi jätteen määrää tulee pyrkiä vähentämään. Jätteen vähentäminen lähtee materiaalitehokkuudesta. Työmaalla kuluvan materiaalin menekki on laskettava tarkasti ja materiaalia on käsiteltävä säästeliäästi. Asianmukainen varastointi ja suojaus pitävät tavaran kunnossa ja auttavat välttämään kosteus- ja muita ongelmia myöhemmissä rakennusvaiheissa. Oikein käsitelty tavara pysyy laadukkaana ja käyttökelpoisena pitkään. Myös kierrätysmateriaalin käyttö voi tulla kysymykseen. Korjausrakentamisessa voidaan käyttää hyväksi purettavan aineksen hyväkuntoisia osia joko asentamalla ne uudelleen tai ohjaamalla ne vaihtoehtoiseen käyttöön. Puretuista seinälevyistä voidaan rakentaa autotalli, varastorakennus taikka vain väliaikainen suoja rakennusmateriaalille. Rakennustyömaalta syntyvä jäte tulee lajitella huolellisesti. Erottelemalla eri jätejakeet omiin astioihinsa on mahdollista vähentää myös jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Metallit, lasi, käsitelty puu, vaaralliset jätteet ja muut lajiteltavissa olevat jätelajit eivät kuulu sekajätteeseen. Taukotiloista voidaan lisäksi kerätä biojäte, paperi ja kartonki. Jätteiden lajittelu on helppoa, kunhan käytettävissä on selkeästi merkityt jäteastiat kirjallisine (tai miksei myös kuvallisine) ohjeineen. Mitä vähemmän sekajätettä syntyy, sitä vähemmän jätehuollon kustannuksia syntyy jätteiden minimointi ja lajittelu kannattavat! 12

13 Energiansäästö Nykyään tähdätään mahdollisimman energiatehokkaisiin rakennuksiin passiivi- ja nollaenergiatalot ovat jo tätä päivää. Tiivis rakentaminen, monipuoliset energiaratkaisut ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tekevät rakennuksen käytöstä edullisempaa, ympäristöystävällisempää ja asukaslähtöistä. Energiansäästö on otettava huomioon jo rakennusvaiheessa. Energiankäyttö työmaalla tulee olla harkittua. Sisätilat tulee olla suljetut, harakoille on turha lämmittää. Läpiviennit tulee tehdä huolellisesti, jotta lämpö ja kosteus eivät pääse kulkemaan rakenteiden läpi hallitsemattomasti. Kosteudenhallinta Homeongelmat puhuttavat nykypäivänä paljon. Niiltä voi kuitenkin välttyä helposti, jos koko rakennusvaiheen aikana kiinnitetään huomiota materiaalin suojaamiseen ja rakenteiden tiiveyteen. Rakenteen kosteudensieto ja rakennusolosuhteet tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja valvonnan tulee olla riittävää läpi projektin. Myös työntekijöiden tulee olla tietoisia kosteudenhallinnan toimenpiteistä ja seurata niitä tarkasti kaikki lähtee oikeasta asenteesta. Hyvät työolosuhteet helpottavat laadukkaan työn tekemistä, nopeuttavat työntekoa, lisäävät työmotivaatiota ja parantavat imagoa rakennustyömaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri näkökulman kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmiin on merkittävä tarvittavat olosuhdevaatimukset ja suojaustoimenpiteet, ja näitä tulee noudattaa. Lämmitys ja rakenteiden kuivatus tulee hoitaa asianmukaisesti; ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea tarvittaessa koneellista kuivatusta tulee käyttää. Muista, että myös pöly ja roskat hidastavat kuivumista. 13

14 Tarkistuslistat / Lomakkeet Rakennustyömaan riskit Henkilön perehdytystiedot Työmaan liikennejärjestelysuunnitelma Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat putomisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa Kemikaaliluettelo Rakennustyömaan ympäristökatselmus Rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma

15 Työmaan nimi / numero Työvaihe RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Tarkastettava asia Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa Riskin kuvaus Maapohjan kantavuus Kaivantojen tuenta Rakennustyön aikainen valaistus Rakennustyön aikainen sähköistys Työmaaliikenne Kulkutiet Putoamissuojaus Työmenetelmät Koneiden ja laitteiden käyttö TYÖMAASUUNNITELMA Tarkastettava asia Toimistotilojen määrä ja sijainti Riskin kuvaus Henkilöstötilojen määrä ja sijainti Varastotilojen määrä ja sijainti Kaivu- ja täytemassojen sijoitus Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkausja varastointipaikkojen sijoitus Työmaa- ja maantieliikenteen liittymiskohdat Nousu- ja kuljetustiet Teiden kunnospito Työmaan järjestys ja siisteys Jätteiden keräily, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen Palontorjunta VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAHEET Tarkastettava asia Nostot Riskin kuvaus Henkilönostot Siirrot Työtelinetyöt Tukitelinetyöt Elementtien asennus Muottien asennus Muiden suurten rakenteiden ja esivalmisteiden asennus

16 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 2 / 4 Purkutyöt Kaivantotyöt Putoamisvaaralliset työt Hukkumisvaaralliset työt Sähkötapaturmavaaralliset työt Tulityt, palovaaralliset työt Työt tie- ja katualueella Työt rata-alueella Työt teollisten prosessien lähellä Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa Räjäytystyöt Painekammiossa tehtävät työt Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä Raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen tai purku Työt joissa altistutaan kemiallisille ja / tai biologisille aineille Asbestityöt Työt joissa käytetään ionisoivaa säteilyä Muut vaaralliset työt TYÖMAAN JOHTAMINEN Tarkastettava asia Työmaan yleisjohto Riskin kuvaus Työmaahan perehdyttäminen Töiden ja työvaiheiden suunnittelu Tarkastukset Pätevyydet Luvat, kulkuluvat Ilmoitukset Vakuutukset Kulunvalvonta Vartiointi, lukinnat Tilaajan vaatimukset Työmaan turvallisuussäännöt Tiedotu Työnjohto Työsuojeluorganisaatio Aliurakat Sivu-urakat

17 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 3 / 4 Erillistoimitukset Itsenäiset työnsuorittajat Työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen Valvonta Työterveyshuolto TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN Tarkastettava asia Tehtäväjako Riskin kuvaus Yhteistoiminta Tiedonkulku Kokoukset ja palaverit Rakennuttajan informointi muutoksista (olosuhteet, työt, työvaiheet) Suunnitelman yhteensovitus, ajantasalla pito Aikataulusuunnittelu Samanaikaisesti tehtävät työt Peräkkäin tehtävät työt Pelisäännöt Vaaroista tiedottaminen Työmenetelmien valinta Töiden ja työvaiheiden ajoitus Turvallisuusohjeet TYÖYMPÄRISTÖ Tarkastettava asia Olosuhteet Riskin kuvaus Varottavat rakenteet Varottavat toiminnot Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö Liikenne, liikennemuodot Työkoneiden käyttö Työvälineiden käyttö Materiaalit ja aineet Vaaralliset jätteet Teollinen toiminta lähellä Muu toiminta Herkät laitteet ja laitteistot Ergonomia

18 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 4 / 4 ONNETTOMUUSVAARAT Tarkastettava asia Tulipalo Riskin kuvaus Räjähdys Tapaturma Fyysinen kuormitus Liikenneonnettomuus Ensiapuvalmius Alkusammutusvalmius Poistumis- ja pelastautumistiet Pelastusvälineet Rikollinen toiminta Ilkivalta Luonnonvoimat Vaaratilanteet TYÖHYGIENIA Tarkastettava asia Homeet Riskin kuvaus Pöly Kaasut Höyry Muut ilman epäpuhtaudet Melu Tärinä Kuumuus Kylmyys Säteily Häikäisy Henkilökohtaisten suojainten käyttö Happipitoisuus Myrkyt Vaaralliset aineet Altistuminen

19 LAJITTELUOHJEET -juliste Vot irroittaa keskiaukeaman ja laittaa sen näkyville ilmoitustaululle! Lajitteluohjeet -juliste 19

20 LAJITTELU Kuormalavat: k BETONI- JA KIVIJÄTE kaatopaikalle / ylijäämäbetonin käyttö (mm. laattojen valmistuksessa) Ensisijaisesti tulee minimoida jätteen synty - jätehuoltomääräykset velvoittavat lajitt - Jätemäärän vähentäminen ja lajittelu o METALLIJÄTE metallijätteet / tynnyrit / kanisterit / alumiini / kupari / metallipurkit / rauta / pelti VAARALLISET AINEET moottoriöljyt / pellavaöljyiset puuvillarätit / kemikaalijäämät (mm. epoksiliimat, lakat, kyllästeet) / lyijy (vanhoissa sähköjohdoissa) / elohopea / PVC-muovi / asbesti / kestopuu / loisteputket / energiansäästölamput / maalien ja muiden pintakäsittelyaineiden ylijäämät / pikijäte

21 OHJEET puu,purut, pölyt: polttoon PUUJÄTE ja uusiokäyttää syntynyt jäte elemaan jätteet n myös taloudellisesti kannattavaa muovi, styrox / kumi / polymeerit / rätit, telat, siveltimet (paitsi pellavaöljyiset rätit) / muoviastiat / hiontapaperit / eristeet / Ikkunalasi / tynnyrit / kanisterit / sähköjohtojen pätkät ja kuoret / PE-putket / levyt ja tapetit / alushuovan ja alusmuovin ylijäämät / muoviset pakkausjätteet / kuitukankaat / voimapaperisäkit (pahvinkeräys) / tervapaperi / suursäkit / tiili / laasti / harkot / levyt / saumausaineet SEKAJÄTE ierrätys / poltto kokonaiset ikkunat / ikkunanpuitteet / paristot / kuorike: maanparannukseen, katteeksi / pahvi / rikkonaiset valaisimet, pistorasiat, termostaatit, piirilevyt, kytkimet yms: SER-jäte / paperi: keräys / laudat, puu KIERRÄTYS

22 LAJITTELUOHJEET -juliste Vot irroittaa keskiaukeaman ja laittaa sen näkyville ilmoitustaululle!

23 Henkilön nimi HENKILÖN PEREHDYTYSTIEDOT 1/2 Turvallisuuskoulutus Työturvallisuuskortti Tieturva 1 Tieturva 2 Tulityökortti Kattotulityökortti Turva (RHK) Laituri (RHK) T-Mies (RHK) Liikenteenohjaaja Voimassaoloaika MUUT PÄTEVYYDET Panostaja Torninosturin kuljettaja Voimassaoloaika ENSIAPU EA1 EA2 Voimassaoloaika MUU KOULUTUS Työsuojeluvaltuutettu Voimassaoloaika Päivämäärä: Tiedot koonnut:

24 Henkilön nimi HENKILÖN PEREHDYTYSTIEDOT 2/2 Perehdytetty asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom! Perehdytetty asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom!

25 TYÖMAAN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA Työmaan nimi / numero Työtehtävä 1/2 Työn kohde Työn kesto Urakoitsija / työryhmä Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö Tarvittavat luvat Tienpitäjän vaatimat luvat Muiden tahojen vaatimat luvat Kuva / piirros liikennejärjestelyistä

26 Suunnitelman lisätiedot (2/2) Tarvittavat liikenteenohjauslaitteet (kpl, hankinta) 2/2 Tarvittavat liikennemerkit (kpl, hankinta) Pätevyysvaatimukset (tieturva, Katuturva) Liikenteenohjaajan käyttö / liikennevalojen tarve Liikennejärjestelyjen tarkistaminen / ylläpito / päivystys / hyväksyminen Työskentelyrajoitukset / painorajoitukset / muut rajoitukset Tiedottaminen työkohteesta (tiedotusvälineet, naapurit, linja-autoliikenne, pelastuslaitos, poliisi, jakeluliikenne) Työntekijöiden / kaluston / työkohteen havaittavuus (työvaatteet) Laatimispäivämäärä: Liikennejärjestelyjen suunnittelija:

27 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. maaperätiedot, kaivutyöselvitys, tuentasuunnitelma) Tiedot turvallisuusasiakirjasta / tilaajalta Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Asia hoidettu Riskienarvioimisessa esille tulleet tiedot / vaatimukset Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit) Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys) Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet) Kaivannon sortuman estäminen (mm- tuenta, luiskaus huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä) Kaivannon erottaminen / suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus) Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen) Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen) Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet) Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus (ohjeet) Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet) Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset Laatimispäivämäärä: Laatija:

28 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Nostotilanteiden vaaratekijät selvitetty ja niihin suunniteltu tarvittavat torjuntatoimenpiteet Varmistustoimet ennen nostoa (kiinnitykset, nostokoukkujen lukinnat, henkilöiden sijoittuminen taakkaan nähden, huomioitu taakan aiheuttaman heilumis- ja putoamisvaara sekä taakan irtoaminen) Nostokaluston sopivuus työhön (mm. varmistus käyttöönottotarkistuksin) Asia hoidettu Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. kantavuus, tasaisuus, näkymät) Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, merkinantajan tarve, ei työskennellä nostojen alla) Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje) Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset) Taakkojen ominaisuudet (esim. merkinnät, paino, painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, sivuvedon vaara) Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, hyväksytyt merkinannot, yhteydenpitovälineet) Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, perehdyttäminen) Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi, sumu) Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. rakennesuunnittelijan taholta) Nostopaikan erottaminen / suojaaminen liikenteeltä Laatimispäivämäärä: Laatija:

29 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Lähtötiedot (esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) Purettavat vaaralliset aineet ja niiden purkuohjeet (esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa) Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen) Purkukalusto (kaluston ominaisuudet ja tarjkastukset) Asia hoidettu Vaarallisten aineiden purku (mm. kantavat / vurioituneet rakenteet, vakauden muutokset työn aikana) Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa) Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu Purkujätteen siirto (esim työvälineet, siirtoreitti, reittien kantavuus) Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö) Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve) Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen) Työntekijöiden putoamissuojaus (henkilökohtaiset suojaimet) Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta Pölyntorjunta (esim. tillien ja betonikappaleiden purku) Väli- ja loppusiivoukset Töiden organisointi ja yhteensovitus Tiedonkulun varmistaminen Töiden johtaminen ja valvonta Laatimispäivämäärä: Laatija:

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Talonrakentamisen ympäristömittari

Talonrakentamisen ympäristömittari 1 Talonrakentamisen ympäristömittari Olli Teriö & Jukka Hämäläinen Tampereen teknillinen yliopisto 2 Talonrakentamisen ympäristömittari (TRY-mittari) Kohde kunnossa (OK) YHT. ei kunnossa (ei OK) YHT. %

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Case Mikkeli Selännekadun sillan romahtaminen 15.6.2015 28.1.2016

Case Mikkeli Selännekadun sillan romahtaminen 15.6.2015 28.1.2016 Case Mikkeli Selännekadun sillan romahtaminen 15.6.2015 28.1.2016 Tapahtuman tausta Pääurakoitsija toimitti tilaajan valvojalle (Ramboll CM) kommentoitavaksi purkuurakoitsijan 12.5.2015 laatiman sillan

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava?

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Lähtökohta? Rakennuskaivanto on välivaihe, jonka kustannukset halutaan minimoida Välivaiheen hinta 2 kuolemantapausta

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0 TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN Turvallisuusasiakirja 1.0 15.10.2013 15.10.2013 1 (8) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 2 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja

Työturvallisuusasiakirja Liite 5 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(16) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAK IRJA... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot