Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustyömaan. kestävät käytännöt"

Transkriptio

1 Rakennustyömaan kestävät käytännöt

2 Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2

3 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä rakennusalan koulutukseen 4 Tukea kestävään rakentamiseen 5 Muuttuvat rakennusmääräykset 6 Oppaan ja materiaalin käyttö 7 Energiatehokkuusmääräykset 8 Energiatodistus 8 Kestävää jälkeä esimerkin innoittamana 9 Perehdyttäminen 9 Viestintä 9 Laatu 10 Kehittämistyön vaihteet 10 Ammattitaidon ylläpito 10 Työturvallisuus 11 Kemikaalit ym. 11 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto 12 Energiansäästö 13 Kosteudenhallinta 13 Tarkistuslistat / Lomakkeet 14 Lajitteluohjeet -juliste 19 3

4 Kestävää kehitystä rakennusalan koulutukseen Tämä opas toimii tukena opettajalle, joka toivoo saavansa opetukseensa lisämateriaalia kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas toimii opetusmateriaalin tukena, antaa taustatietoa aiheesta, listaa mielenkiintoisia linkkejä ja lopussa esittelee vielä monenlaisia tehtäviä. Oppaan voi lukaista läpi opetusta suunniteltaessa ja siihen voi palata tarpeen tullen: opetusmateriaalin oheen suunnitellut lisätehtävät ja harjoitukset tuovat vaihtelua omiinkin rutiineihin. Samalla opetukseen liitetään kestävän kehityksen näkökulma, joka painottaa osaavaa ja ammattitaitoiseen rakentamiseen tähtäävää koulutusta niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten seikkojenkin pohjalta. Opasta voidaan käyttää niin ammatillisten aineiden kuin ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien opetuksessa. 4

5 Tukea kestävään rakentamiseen Kestävästä kehityksestä on puhuttu paljon, mutta se saattaa helposti jäädä epämääräiseksi käsitteeksi, joka ei varsinaisesti tarkoita mitään. Tarkemmassa tarkastelussa kuitenkin huomaa, että kestävän kehityksen perusteet on selkeästi kirjattu nykyiseen rakennus- ja talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelmaan. Mutta mitä on kestävä kehitys? Ja ennen kaikkea, mitä tekemistä sillä on rakentamisen kanssa? Kestävä kehitys luokitellaan usein kolmeen eri luokkaan: ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Nämä kaikki näkökulmaa tulee ottaa huomioon todellisen kestävyyden saavuttamiseksi: kestävän kehityksen tarkoituksena on jättää hyvinvointimme, ympäristömme ja mahdollisuutemme myös tuleville sukupolville nautittavaksi. Oikeus puhtaaseen ympäristöön ja hyvinvointivaltioon tuo myös velvollisuuksia hyvä on pidettävä kierrossa. Kestävä kehitys onkin oikeastaan maalaisjärjen käyttöä ja hyvien käytäntöjen noudattamista kaikilla osa-alueilla. Rakennusalalla kestävyys on selkeä termi. Rakentaminen on kestävää, kun rakennus on kestävä, siinä ei ole rakenteellisia tai muita vaurioita, kun sen rakentamiseen on käytetty materiaaleja taloudellisesti ja uusiokäyttöä on suosittu sekä että rakennusta on terveellistä ja mukavaa käyttää, oli se sitten asumiseen tai muuhun käyttöön tarkoitettu. Kestävän kehityksen mukaisella työmaalla lajitellaan jätteet, huolehditaan työturvallisuudesta sekä työntekijöiden viihtyvyydestä ja osaamisesta, kunnioitetaan materiaaleja ja säästetään energiaa. Lyhyesti näitä kestävän kehityksen ilmentymiä voisi kutsua rakentamisen hyviksi ja ammattimaisiksi käytännöiksi, ja usein ne ovatkin osana perusopetusta ja työssä oppimista. Rakentamisessa on puhuttu kovasti tiukentuvista energiatehokkuusmääräyksistä ja homeongelmien välttämisestä, mutta näiden lisäksi kestävän kehityksen ajatteluun kuuluu myös turvallinen työympäristö, monikulttuuri- 5

6 suuden huomioiminen, ammattiylpeys ja omien taitojen kehittäminen, uuden teknologian hyväksikäyttö, materiaalitehokkuus ja uusiokäyttö nämä muutamina esimerkkeinä. Silti kiire, säästötavoitteet ja asenteet joskus ajavat näiden hyvien käytäntöjen edelle. Energian ja materiaalin säästäminen ei tunnu tärkeältä kunhan urakka suoritetaan aikataulussa, vaikka sitten vähemmän täydellisesti, ja ammattiylpeys hukkuu suorituspaineiden alle. Kestävän kehityksen materiaalipaketin tarkoitus on tukea opettajaa, jotta hän voisi entistä tehokkaammin osoittaa oppilaille kestävien käytäntöjen tärkeyden ainoana oikeana ammattimiehen toimintatapana. Hyvien käytäntöjen seuraaminen tuottaa säästöjä, laadukasta rakentamista ja ennen kaikkea mielihyvää omasta työstään ylpeälle ammatti-ihmiselle. On muistettava, että yksi tavoite ei välttämättä sulje pois muiden näkökulmien huomioon ottamista. Kustannustehokkuus on liiketoiminnassa, myös rakennuksella, tärkeä asia, mutta myös muut kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät taloudellisiin säästöihin. Vai mitä mieltä olet materiaalitehokkuudesta, uusiomateriaalin käytöstä ja jätteiden lajittelusta ne säästävät ympäristön lisäksi myös kustannuksia. Työturvallisuus ja ammattitaidon ylläpito sen sijaan luovat paremman työympäristön ja kulttuurin työmaalle, mahdollistavat entistä parempien tulosten saavuttamisen ja tuovat yritykselle lisäarvoa tyytyväisistä työntekijöistä ja asiakkaista puhumattakaan. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota työkaluja työmaan kestävien käytäntöjen kehittämiseen. Opas palvelee niin pieniä kuin isojakin rakennustyömaita, mutta voidaan hyvin käyttää myös osana alan oppilaitosten opetusmateriaalia. Opas sisältää käytännön esimerkkejä kestävästä työmaatoiminnasta, tarkastuslistoja työympäristön ja käytäntöjen kehittämiseksi ja kiinnostuneille lisätietoja aiheesta. Opasta voi käyttää apuna yhden osa-alueen, kuten vaikkapa jätehuollon kehittämiseksi, mutta siitä saa neuvoja myös kokonaisvaltaisempaan kehitystyöhön. Opiskelija voi käyttää opasta ja etenkin sen tarkastuslistoja muun muassa työssäoppimispaikkaan tutustumiseen tästä voi olla hyötyä myös työmaalle. Oppaassa muistutetaan pienistä, mutta merkityksellisistä asioista, jotka tekevät rakennustyömaasta kestävämmän työympäristön. Neuvot ja vinkit ovat käytännönläheisiä ja ne saadaan helposti otettua käyttöön. Monia asioita saatat olla itsekin ajatellut, mutta aika ei ole riittänyt toimintaan. Pienillä teoilla saa kuitenkin suurta hyötyä monista arkipäivän askareista. Muuttuvat rakennusmääräykset Rakennusmääräykset ovat viime aikoina muuttuneet tiukemmiksi. EU:n energiansäästötavoitteet ja homeongelmien ehkäisy ovat syitä muutoksille, joihin rakennusalan toimijoiden on reagoitava nopeasti. Muutos koskettaa niin vastavalmistuneita ja opiskelijoita kuin vanhoja konkareitakin. 6

7 Oppaan ja materiaalin käyttö Tämä opas toimii ohjenuorana opettajille ja ammattilaisille ja ehkä sisältää jotain uuttakin tietoa ammattitaitoa täydentämään. Opas soveltuu etenkin ammattikoulujen käyttöön, mutta antaa toimivia vinkkejä myös työmaiden ja korkeakoulujen käyttöön. Oppilaitosten ja työelämän välillä toimivat työpaikkaohjaajat löytävät ohjeita parantamaan omaa toimintaansa ja työssäoppijan ohjausta entisestään. Oppaaseen on koottu olennaisimmat rakennusalan hyvät käytännöt ja niiden tärkeys kestävyysajattelussa. Eri aihealueisiin sopivia tehtäviä on listattu, joko sellaisinaan käytettäväksi tai vapaasti muokattavaksi, ja oppaan lopussa on rakennustyömaakohteisiin tarkoitettu tarkastuslistoja, joiden avulla opiskelijat voivat tutustua uuden kurssin tai työympäristön erityispiirteisiin, tai jopa tarkastella työssäoppimispaikkaansa kriittisesti ja ammattimaisesti. Tarkastuslistat ovat myös hyödyllisiä suoraan työmaakäyttöön. Oppaan lisäksi materiaali koostuu luennoista, tehtävistä ja taustatiedosta, johon opettaja voi halutessaan tutustua lisää tai antaa opiskelijoille tiedonhakutehtäviä niihin perustuen. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Nettisivuilla materiaalia voi myös kommentoida; siihen voi lisätä omia huomioita tai hyväksi havaittuja tehtäviä ja harjoituksia. 7

8 Energiatehokkuusmääräykset Vuonna 2012 voimaan tulleet energiatehokkuusmääräykset edellyttävät energiatehokkaampaa rakentamista. Pientaloille on näiden määräysten mukaan annettu laskentakaava suurimman sallitun E-luvun määrittämiseen. E-lukuun vaikuttavat: Talon lämpöhäviöt (vaipan ja ilmanvaihdon kautta poistuva lämpö) Lämpimän käyttöveden vaatima energia Kaikkien sähkölaitteiden tarvitsema energia Laitteista, ihmisistä, auringosta saatava lämpökuorma (vähennetään lämpöhäviöistä) Saatu ostoenergian määrä kerrotaan käytössä olevan lämmitysenergian kertoimella ja jaetaan lämmitetyllä nettoalalla, jolloin saadaan E-luku. Laskennalliseen E-lukuun voidaan siis vaikuttaa paitsi lämmitysmuodon valinnalla, myös ala- ja yläpohjan eristämisellä, ilmanvaihdon tehostamisella sekä ikkuna- ja oviratkaisuilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden ja lämpimän käyttöveden lämpöhäviöiden pienentämiseen ja iv-järjestelmässä lämmön talteenottoon. Lisäksi käyttötottumukset vaikuttavat varsinaiseen energiankulutukseen. Energiatehokkuuteen vaikuttavat muuttuneet rakentamismääräyskokoelmat ovat: C3: Rakennuksen lämmöneristys (2010) D2: Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet (2012) D3: Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet (2012) D5: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta, ohjeet (2012) Lisäksi vuonna 2010 muuttui myös D1: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet. Energiatodistus Energiatodistus antaa tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta määrittelemällä rakennuksen laskennallisesti energiatehokkuusluokkaan asteikolla A-G. Energiatodistus sisältää myös toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuutta parantamaan astui voimaan uudistunut energiatodistus, joka on pakollinen osto- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistus vaaditaan portaittain siten, että se on heti pakollinen 1980 jälkeen valmistuneille rakennuksille. Viimeistään energiatodistus vaaditaan kaikilta rakennuksilta myynti- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistusta ei vaadita loma-asunnoilta tai pieniltä alle 50 m2:n kiinteistöiltä. Energiatodistusta myöntävät vain siihen pätevöityneet henkilöt. 8

9 Kestävää jälkeä esimerkin innoittamana Rakennusmaan hyvien käytäntöjen noudattaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Oikea asenne lähtee kuitenkin johdosta, josta esimerkkiä näyttäen kannustetaan jokaista työntekijää toimimaan järkevästi ja ammattitaitoisesti. Esimerkkiä voi käyttää niin asianmukaisten työsuojeluvarusteiden käytössä kuin huolellisiin toimenpiteisiin ohjatessa: aikataulun tulee voida tarvittaessa joustaa, jotta virheiltä vältytään. Perehdyttäminen Työntekijän ensi kosketus työmaalle kertoo paljon. Työntekijän perehdytyksessä on hyvä käydä läpi työmaan pelisäännöt, jotta yllätyksiä ei myöhemmin tule. Etenkin opiskelijoille tämä on tärkeää, jotta koulussa opitut käytännöt saavat asianmukaisen vahvistuksen myös työelämän puolelta. Käytäntöjä läpikäydessä voidaan apuna käyttää esimerkiksi tämän oppaan tarkastuslistoja, joiden avulla jokainen osa-alue käsitellään käytännönläheisesti ja selkeästi. Viestintä Niin asiakkaat kuin työtoveritkin ovat osa työympäristöä, ja heitä tulee kohdella hyvin. Sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu asiallinen käyttäytyminen ongelmatilanteissa tulee voida olla esimies tai luottamusmies, joka voi auttaa tilanteen käsittelyssä. Osana viestintää ovat ohjeet. Selkeät jätteenlajitteluohjeet jätepisteessä, uusimmat rakennusmääräyskokoelmat saatavilla työnjohtajalta sekä työsuojeluohjeet seinillä muistuttavat oikeista käytännöistä. Myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä on tärkeää käydä läpi ohjeet; tarvittaessa niihin pitää myös voida palata itsenäisestikin. Sisäisen viestinnän suuri haaste on tiedonkulku, joka on usein puutteellinen monella työpaikalla. Säännölliset palaverit, joissa käsitellään päivän ja/tai viikon ohjelma, vastuualueet ja muut tiedoksiannot, ovat olennainen osa toimivaa sisäistä viestintää. Lyhyessäkin palaverissa ehditään käsitellä olennaiset asiat, jos niitä pidetään säännöllisesti. Palavereista on myös hyvä kirjoittaa lyhyet muistiot, jotta on helppo tarkistaa aiemmissa palavereissa sovitut asiat. Asiakaspalvelu on nykymaailmassa jokaisen työntekijän vastuulla. Jokainen edustaa työnantajaansa työmaalla ja antaa siitä asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille joko hyvän tai huonon vaikutelman. Etenkin pienillä työmailla kuka tahansa saattaa joutua vastaamaan asiakkaan kysymyksiin: tällöin on hyvä osata selittää tarvittavat toimenpiteet, niiden perustelut sekä kustannukset. Asiakas on myös otettava huomioon: työmaa ja sen ympäristö on pidettävä siistinä ja jäljet on korjattava urakan päätyttyä. Pienillä teoilla voi joko tehdä asiakkaasta erittäin tyytyväisen tai pahimmassa tapauksessa hyvin tyytymättömän. Palautteen antaminen on hyödyllistä jokaiselle toimijalle. Työnjohtaja voi antaa palautetta työntekijöille, työntekijät työnjohtajalle sekä toisilleen. Myös asiakkaalta voidaan pyytää palautetta työn valmistuttua tai jo sen aikana. Palaute on aina hyödyllistä: rakentava kriittinen palaute auttaa kehittämään toimintaa, ja positiivinen palaute motivoi ja rohkaisee kehittymään edelleen. Tutkimusten mukaan huonoin vaihtoehto on jättää palaute kokonaan antamatta, sillä silloin kehitystä ei tapahdu suuntaan eikä toiseen. Asiakaspalautteen pyytäminen saa myös asiakkaan ajattelemaan saamaansa palvelua, ja hyvässä lykyssä myös suosittelemaan sitä edelleen. 9

10 Laatu Laadukkaan työn tekeminen tulisi aina olla ammattilaisen tavoitteena. Työmotivaatioon vaikuttaa suuresti se, voiko olla tyytyväinen oman työnsä jälkeen. Laadun seurantaan on myös olemassa monia työkaluja. Työmaan omavalvonta sekä tarkistuslistojen käyttö varmistavat oikeiden toimintatapojen käytön ja helpottavat päätöksentekoa vaikeammissakin tilanteissa. Yrityksellä saattaa olla käytössä omat ympäristö-, työturvallisuus-, perehdyttämis- ja muut ohjelmansa, mutta myös tässä oppaassa on tarkistuslistoja (s. XX), joiden avulla laadunvarmistus helpottuu. Kehittämistyön vaihteet Työmaan käytäntöjä voidaan kehittää, vaikka virallinen sertifikaatti ei olisikaan haaveissa. Kehitystoimenpiteet voidaan keskittää käytännön toiminnan tehostamiseksi ja paremman tuloksen saamiseksi. Kehittämisprosessi kulkee pääpiirteittäin seuraavasti: Kehittämiskohteiden tunnistaminen mitä halutaan parantaa Tavoitteiden asettaminen mille tasolle halutaan parantaa Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus miten toimintaa kehitetään Toiminnan ja tulosten seuranta ja arviointi miten arvioidaan, päästiinkö tavoitteisiin Tätä opasta, ja etenkin siinä olevia tarkastuslistoja ja TRY-lomaketta voidaan käyttää työkaluna kehittämistyössä. Ammattitaidon ylläpito Myös rakennusalalla tekniikat, menetelmät ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti. On paitsi motivoivaa, myös yritykselle kannattavaa tarjota työntekijöille täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Lisäkoulutus ei ole pahaksi myös johdolle, ja erilaiset johtamisen kurssit tuovat usein uutta puhtia yrityksen toimintaan. 10

11 Työturvallisuus Työturvallisuus työmaalla on kaikkien vastuulla. Työsuojainten käyttö ja oikeat toimenpiteet vähentävät työtapaturmien riskiä. Lisäksi jokaisella työpaikalla tulee olla työsuojelupäällikkö ja, kun työpaikalla on vähintään 10 työntekijää, työsuojeluvaltuutettu, jotka huolehtivat työturvallisuuden tilasta. Yli 20 henkilön työpaikoille on perustettava työsuojelutoimikunta. Yksinkertaisia varotoimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä seuraamalla vakavilta onnettomuuksilta voidaan välttyä. Työturvallisuusohjeet ja -määräykset on tehty noudatettavaksi, ja myös vierailijoiden sekä työnjohdon tulee niitä seurata. Kemikaalit ym. Rakennustyömaalla käytetään erilaisia terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita, kuten maaleja ja liuottimia. Niiden oikean käytön varmistamiseksi on jokaisen työntekijän tiedossa oltava käyttöturvatiedotteet ja niiden säilytyspaikka. Kemikaalien ja terveydelle haitallisten aineiden kanssa työskenneltäessä on tärkeää tietää, mitkä ovat aineen ominaisuudet miten aineet varastoidaan oikein mikä on oikea ensiapu kullekin aineelle altistuneille kuka työmaalla vastaa haitallisten aineiden käytöstä, varastoinnista ja kulutuksen seurannasta 11

12 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto Rakennusala tuottaa paljon jätettä. Kustannusten ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi jätteen määrää tulee pyrkiä vähentämään. Jätteen vähentäminen lähtee materiaalitehokkuudesta. Työmaalla kuluvan materiaalin menekki on laskettava tarkasti ja materiaalia on käsiteltävä säästeliäästi. Asianmukainen varastointi ja suojaus pitävät tavaran kunnossa ja auttavat välttämään kosteus- ja muita ongelmia myöhemmissä rakennusvaiheissa. Oikein käsitelty tavara pysyy laadukkaana ja käyttökelpoisena pitkään. Myös kierrätysmateriaalin käyttö voi tulla kysymykseen. Korjausrakentamisessa voidaan käyttää hyväksi purettavan aineksen hyväkuntoisia osia joko asentamalla ne uudelleen tai ohjaamalla ne vaihtoehtoiseen käyttöön. Puretuista seinälevyistä voidaan rakentaa autotalli, varastorakennus taikka vain väliaikainen suoja rakennusmateriaalille. Rakennustyömaalta syntyvä jäte tulee lajitella huolellisesti. Erottelemalla eri jätejakeet omiin astioihinsa on mahdollista vähentää myös jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Metallit, lasi, käsitelty puu, vaaralliset jätteet ja muut lajiteltavissa olevat jätelajit eivät kuulu sekajätteeseen. Taukotiloista voidaan lisäksi kerätä biojäte, paperi ja kartonki. Jätteiden lajittelu on helppoa, kunhan käytettävissä on selkeästi merkityt jäteastiat kirjallisine (tai miksei myös kuvallisine) ohjeineen. Mitä vähemmän sekajätettä syntyy, sitä vähemmän jätehuollon kustannuksia syntyy jätteiden minimointi ja lajittelu kannattavat! 12

13 Energiansäästö Nykyään tähdätään mahdollisimman energiatehokkaisiin rakennuksiin passiivi- ja nollaenergiatalot ovat jo tätä päivää. Tiivis rakentaminen, monipuoliset energiaratkaisut ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tekevät rakennuksen käytöstä edullisempaa, ympäristöystävällisempää ja asukaslähtöistä. Energiansäästö on otettava huomioon jo rakennusvaiheessa. Energiankäyttö työmaalla tulee olla harkittua. Sisätilat tulee olla suljetut, harakoille on turha lämmittää. Läpiviennit tulee tehdä huolellisesti, jotta lämpö ja kosteus eivät pääse kulkemaan rakenteiden läpi hallitsemattomasti. Kosteudenhallinta Homeongelmat puhuttavat nykypäivänä paljon. Niiltä voi kuitenkin välttyä helposti, jos koko rakennusvaiheen aikana kiinnitetään huomiota materiaalin suojaamiseen ja rakenteiden tiiveyteen. Rakenteen kosteudensieto ja rakennusolosuhteet tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja valvonnan tulee olla riittävää läpi projektin. Myös työntekijöiden tulee olla tietoisia kosteudenhallinnan toimenpiteistä ja seurata niitä tarkasti kaikki lähtee oikeasta asenteesta. Hyvät työolosuhteet helpottavat laadukkaan työn tekemistä, nopeuttavat työntekoa, lisäävät työmotivaatiota ja parantavat imagoa rakennustyömaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri näkökulman kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmiin on merkittävä tarvittavat olosuhdevaatimukset ja suojaustoimenpiteet, ja näitä tulee noudattaa. Lämmitys ja rakenteiden kuivatus tulee hoitaa asianmukaisesti; ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea tarvittaessa koneellista kuivatusta tulee käyttää. Muista, että myös pöly ja roskat hidastavat kuivumista. 13

14 Tarkistuslistat / Lomakkeet Rakennustyömaan riskit Henkilön perehdytystiedot Työmaan liikennejärjestelysuunnitelma Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat telinetöiden suunnittelussa Turvallisuusasiat putomisvaarallisten töiden suunnittelussa Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa Kemikaaliluettelo Rakennustyömaan ympäristökatselmus Rakennustyömaan jätehuoltosuunnitelma

15 Työmaan nimi / numero Työvaihe RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Tarkastettava asia Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa Riskin kuvaus Maapohjan kantavuus Kaivantojen tuenta Rakennustyön aikainen valaistus Rakennustyön aikainen sähköistys Työmaaliikenne Kulkutiet Putoamissuojaus Työmenetelmät Koneiden ja laitteiden käyttö TYÖMAASUUNNITELMA Tarkastettava asia Toimistotilojen määrä ja sijainti Riskin kuvaus Henkilöstötilojen määrä ja sijainti Varastotilojen määrä ja sijainti Kaivu- ja täytemassojen sijoitus Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkausja varastointipaikkojen sijoitus Työmaa- ja maantieliikenteen liittymiskohdat Nousu- ja kuljetustiet Teiden kunnospito Työmaan järjestys ja siisteys Jätteiden keräily, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen Palontorjunta VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAHEET Tarkastettava asia Nostot Riskin kuvaus Henkilönostot Siirrot Työtelinetyöt Tukitelinetyöt Elementtien asennus Muottien asennus Muiden suurten rakenteiden ja esivalmisteiden asennus

16 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 2 / 4 Purkutyöt Kaivantotyöt Putoamisvaaralliset työt Hukkumisvaaralliset työt Sähkötapaturmavaaralliset työt Tulityt, palovaaralliset työt Työt tie- ja katualueella Työt rata-alueella Työt teollisten prosessien lähellä Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa Räjäytystyöt Painekammiossa tehtävät työt Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä Raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen tai purku Työt joissa altistutaan kemiallisille ja / tai biologisille aineille Asbestityöt Työt joissa käytetään ionisoivaa säteilyä Muut vaaralliset työt TYÖMAAN JOHTAMINEN Tarkastettava asia Työmaan yleisjohto Riskin kuvaus Työmaahan perehdyttäminen Töiden ja työvaiheiden suunnittelu Tarkastukset Pätevyydet Luvat, kulkuluvat Ilmoitukset Vakuutukset Kulunvalvonta Vartiointi, lukinnat Tilaajan vaatimukset Työmaan turvallisuussäännöt Tiedotu Työnjohto Työsuojeluorganisaatio Aliurakat Sivu-urakat

17 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 3 / 4 Erillistoimitukset Itsenäiset työnsuorittajat Työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen Valvonta Työterveyshuolto TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN Tarkastettava asia Tehtäväjako Riskin kuvaus Yhteistoiminta Tiedonkulku Kokoukset ja palaverit Rakennuttajan informointi muutoksista (olosuhteet, työt, työvaiheet) Suunnitelman yhteensovitus, ajantasalla pito Aikataulusuunnittelu Samanaikaisesti tehtävät työt Peräkkäin tehtävät työt Pelisäännöt Vaaroista tiedottaminen Työmenetelmien valinta Töiden ja työvaiheiden ajoitus Turvallisuusohjeet TYÖYMPÄRISTÖ Tarkastettava asia Olosuhteet Riskin kuvaus Varottavat rakenteet Varottavat toiminnot Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö Liikenne, liikennemuodot Työkoneiden käyttö Työvälineiden käyttö Materiaalit ja aineet Vaaralliset jätteet Teollinen toiminta lähellä Muu toiminta Herkät laitteet ja laitteistot Ergonomia

18 RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 4 / 4 ONNETTOMUUSVAARAT Tarkastettava asia Tulipalo Riskin kuvaus Räjähdys Tapaturma Fyysinen kuormitus Liikenneonnettomuus Ensiapuvalmius Alkusammutusvalmius Poistumis- ja pelastautumistiet Pelastusvälineet Rikollinen toiminta Ilkivalta Luonnonvoimat Vaaratilanteet TYÖHYGIENIA Tarkastettava asia Homeet Riskin kuvaus Pöly Kaasut Höyry Muut ilman epäpuhtaudet Melu Tärinä Kuumuus Kylmyys Säteily Häikäisy Henkilökohtaisten suojainten käyttö Happipitoisuus Myrkyt Vaaralliset aineet Altistuminen

19 LAJITTELUOHJEET -juliste Vot irroittaa keskiaukeaman ja laittaa sen näkyville ilmoitustaululle! Lajitteluohjeet -juliste 19

20 LAJITTELU Kuormalavat: k BETONI- JA KIVIJÄTE kaatopaikalle / ylijäämäbetonin käyttö (mm. laattojen valmistuksessa) Ensisijaisesti tulee minimoida jätteen synty - jätehuoltomääräykset velvoittavat lajitt - Jätemäärän vähentäminen ja lajittelu o METALLIJÄTE metallijätteet / tynnyrit / kanisterit / alumiini / kupari / metallipurkit / rauta / pelti VAARALLISET AINEET moottoriöljyt / pellavaöljyiset puuvillarätit / kemikaalijäämät (mm. epoksiliimat, lakat, kyllästeet) / lyijy (vanhoissa sähköjohdoissa) / elohopea / PVC-muovi / asbesti / kestopuu / loisteputket / energiansäästölamput / maalien ja muiden pintakäsittelyaineiden ylijäämät / pikijäte

21 OHJEET puu,purut, pölyt: polttoon PUUJÄTE ja uusiokäyttää syntynyt jäte elemaan jätteet n myös taloudellisesti kannattavaa muovi, styrox / kumi / polymeerit / rätit, telat, siveltimet (paitsi pellavaöljyiset rätit) / muoviastiat / hiontapaperit / eristeet / Ikkunalasi / tynnyrit / kanisterit / sähköjohtojen pätkät ja kuoret / PE-putket / levyt ja tapetit / alushuovan ja alusmuovin ylijäämät / muoviset pakkausjätteet / kuitukankaat / voimapaperisäkit (pahvinkeräys) / tervapaperi / suursäkit / tiili / laasti / harkot / levyt / saumausaineet SEKAJÄTE ierrätys / poltto kokonaiset ikkunat / ikkunanpuitteet / paristot / kuorike: maanparannukseen, katteeksi / pahvi / rikkonaiset valaisimet, pistorasiat, termostaatit, piirilevyt, kytkimet yms: SER-jäte / paperi: keräys / laudat, puu KIERRÄTYS

22 LAJITTELUOHJEET -juliste Vot irroittaa keskiaukeaman ja laittaa sen näkyville ilmoitustaululle!

23 Henkilön nimi HENKILÖN PEREHDYTYSTIEDOT 1/2 Turvallisuuskoulutus Työturvallisuuskortti Tieturva 1 Tieturva 2 Tulityökortti Kattotulityökortti Turva (RHK) Laituri (RHK) T-Mies (RHK) Liikenteenohjaaja Voimassaoloaika MUUT PÄTEVYYDET Panostaja Torninosturin kuljettaja Voimassaoloaika ENSIAPU EA1 EA2 Voimassaoloaika MUU KOULUTUS Työsuojeluvaltuutettu Voimassaoloaika Päivämäärä: Tiedot koonnut:

24 Henkilön nimi HENKILÖN PEREHDYTYSTIEDOT 2/2 Perehdytetty asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom! Perehdytetty asia tai aihe Perehdytysajankohta Perehdytyksen antaja Huom!

25 TYÖMAAN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA Työmaan nimi / numero Työtehtävä 1/2 Työn kohde Työn kesto Urakoitsija / työryhmä Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö Tarvittavat luvat Tienpitäjän vaatimat luvat Muiden tahojen vaatimat luvat Kuva / piirros liikennejärjestelyistä

26 Suunnitelman lisätiedot (2/2) Tarvittavat liikenteenohjauslaitteet (kpl, hankinta) 2/2 Tarvittavat liikennemerkit (kpl, hankinta) Pätevyysvaatimukset (tieturva, Katuturva) Liikenteenohjaajan käyttö / liikennevalojen tarve Liikennejärjestelyjen tarkistaminen / ylläpito / päivystys / hyväksyminen Työskentelyrajoitukset / painorajoitukset / muut rajoitukset Tiedottaminen työkohteesta (tiedotusvälineet, naapurit, linja-autoliikenne, pelastuslaitos, poliisi, jakeluliikenne) Työntekijöiden / kaluston / työkohteen havaittavuus (työvaatteet) Laatimispäivämäärä: Liikennejärjestelyjen suunnittelija:

27 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. maaperätiedot, kaivutyöselvitys, tuentasuunnitelma) Tiedot turvallisuusasiakirjasta / tilaajalta Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Asia hoidettu Riskienarvioimisessa esille tulleet tiedot / vaatimukset Maan laadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm. kaapelit, johdot, putket, viemärit) Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys) Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, ohjeet) Kaivannon sortuman estäminen (mm- tuenta, luiskaus huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä) Kaivannon erottaminen / suojaaminen muusta työmaasta (mm. putoamissuojaus) Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. roudan sulaminen, sade, kuivuminen) Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen ja työmaaliikenteen ja työkoneiden rasitukset, varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle (esim. jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle liikenteelle, rakenteille), tarkkailumittaukset Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen) Maarakennuskoneiden havaittavuus (varoitusvalaisimet, peruutushälyttimet) Työntekijöille ja maarakennuskoneiden kuljettajille annettava opastus ja ohjaus (ohjeet) Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. viemäriputken tai muun elementin asentamiseen Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla (tukitoimenpiteet) Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, suojausjärjestelyt, kulkuesteet), nopeusrajoitukset Laatimispäivämäärä: Laatija:

28 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Nostotilanteiden vaaratekijät selvitetty ja niihin suunniteltu tarvittavat torjuntatoimenpiteet Varmistustoimet ennen nostoa (kiinnitykset, nostokoukkujen lukinnat, henkilöiden sijoittuminen taakkaan nähden, huomioitu taakan aiheuttaman heilumis- ja putoamisvaara sekä taakan irtoaminen) Nostokaluston sopivuus työhön (mm. varmistus käyttöönottotarkistuksin) Asia hoidettu Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. kantavuus, tasaisuus, näkymät) Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja nostoreitillä, merkinantajan tarve, ei työskennellä nostojen alla) Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen suunnitelma tai ohje) Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset) Taakkojen ominaisuudet (esim. merkinnät, paino, painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, sivuvedon vaara) Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, hyväksytyt merkinannot, yhteydenpitovälineet) Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, perehdyttäminen) Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi, sumu) Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. rakennesuunnittelijan taholta) Nostopaikan erottaminen / suojaaminen liikenteeltä Laatimispäivämäärä: Laatija:

29 Työmaan nimi / numero Työvaihe TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA Huomioitava asia OK Lisötietoja / huomautuksia Lähtötiedot (esim. turvallisuusasiakirja, purkutyöselitykset, kuntoinventaariot, vauriokartoitukset, rakennesuunnittelijan antamat ohjeet, tuentaohjeet) Purettavat vaaralliset aineet ja niiden purkuohjeet (esim. asbesti, home, kivihiili, PCB, pölyt, ongelmajätteet, myrkkyjäämät rakenteissa) Oikea purkujärjestys ja tuennat, aikataulu (mm. vakavuus purkutyön aikana ja sen jälkeen) Purkukalusto (kaluston ominaisuudet ja tarjkastukset) Asia hoidettu Vaarallisten aineiden purku (mm. kantavat / vurioituneet rakenteet, vakauden muutokset työn aikana) Purettavien laitteistojen riskit (esim. vaaralliset ainejäämät putkistoissa, sähkötapaturman vaara sähköjohdoissa) Putkistojen ja johtojen katkaisu, sulkeminen, tyhjennys ja huuhtelu Purkujätteen siirto (esim työvälineet, siirtoreitti, reittien kantavuus) Purkujätteen välivarastointi (mm. pölyn leviämisen estäminen, lajittelu, uusiokäyttö) Vaarallisten purkutöiden ohjaus ja valvonta (välittömän valvonnan tarve) Purkutyömaan eristäminen (esim. aitaukset, rajoitukset liikenteelle, vaarallisten alueiden eristäminen) Työntekijöiden putoamissuojaus (henkilökohtaiset suojaimet) Putoavien, kaatuvien tai sortuvien rakenteiden ja rakenneosien aiheuttaman vaaran torjunta Pölyntorjunta (esim. tillien ja betonikappaleiden purku) Väli- ja loppusiivoukset Töiden organisointi ja yhteensovitus Tiedonkulun varmistaminen Töiden johtaminen ja valvonta Laatimispäivämäärä: Laatija:

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS

KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS OPH 2013 KORJAUSRAKENNUSALOJEN OSAAMISEN SELVITYS 2013 Erkki Ahonen Keijo Hakala SELVITYS Työn nimi Korjausrakentamisalojen osaamisen selvitys Tilaaja OPH 2013 Tekijät Erkki Ahonen ja Keijo Hakala TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot