TIETOJA VUODELTA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJA VUODELTA 2004"

Transkriptio

1 2004 VUOSIKERTOMUS

2 TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto ,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste... 44,4 % Liikevaihto/henkilö... 0,373 M Nettotulos/henkilö... 0,079 M Henkilökunta Asiakkaat Sähkönmyyntiasiakkaat (Oulun Sähkönmyynti Oy) Sähkönsiirtoasiakkaat omassa verkossa Kaukolämpö Höyry

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... 4 Energiantuotanto ja kaukolämpö... 6 Energiakauppa... 8 Sähkön siirto ja jakelu...10 Yrityspalvelut...12 Hallinto ja talous Energialautakunnan toimintakertomus...14 Henkilöstötoimikunta...17 Tuloslaskelma...19 Tase...20 Rahoituslaskelma...22 Yhteenveto...23 Sähköverkkoliiketoiminnan Tuloslaskelma...24 Tase...25 Summary

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset kuten Kioto-sopimus, EU-direktiivit ja niin edelleen, ohjaavat entistä enemmän energiayritysten toimintaa. Vaikka Oulun Energia toimiikin rajatulla alueella, se on riippuvainen sen toimintaa ohjaavista kansallisten ja kansainvälisten päätöksentekijöiden säätämistä laeista ja säädöksistä. Jos Kiotossa on sovittu ilmastoon liittyvistä tavoitteista ja Suomen eduskunta on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi laatinut lakeja, on Oulun Energian ne hyväksyttävä ja sopeutettava toimintansa niiden mukaisesti. Jos valtiovalta on avannut sähkömarkkinat ja etsii sillä tehokkuutta sähkömarkkinoiden toimivuuteen, meidän on hyväksyttävä nämä lait ja noudatettava niitä. Jos EU säätää jätedirektiivejä, ne koskevat myös Oulun kaupunkia. Jos viranomaisen mielestä sähköyhtiöt hakevat taloudellista tulosta sähkön laadun kustannuksella, viranomainen voi lainsäädännön kautta edellyttää panostuksia sähkön laatuun. Kioto-sopimuksessa on asetettu ilmastoon liittyviä tavoitteita, joilla pyritään vähentämään ns. kasvihuonekaasuja. Oulun Energian kannalta merkittävin kasvihuonekaasu on Toppilassa turvetta poltettaessa vapautuva hiilidioksidi. 4

5 Turve on alueellinen voimavara ja siihen pääosin Oulun Energian tulevankin energiahuollon on syytä perustua. Vähentääkseen turpeenpolton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä Oulun Energian tulee pyrkiä monipuolistamaan polttoainevalikoimaansa ns. päästöttömillä polttoaineilla, puulla ja jätteellä. Avautuvat sähkömarkkinat ovat olleet Oulun Energialle mahdollisuus, jota se viime vuosina on onnistuneesti hyödyntänyt. Oulun Energia on investoinut sähköntuotantoon, jonka se on markkinoinut oman alueensa ulkopuolelle. Oulun Energia on ollut rakentamassa yhteistä myyntiyhtiötä lähialueen muiden energia-alan yritysten kanssa ja siten saanut entistä runsaslukuisemman ja vakaamman loppuasiakaskunnan. Uusiutuva sähkömarkkinalaki pyrkii entistä selkeämmin erottamaan kilpailun piirissä olevat sähköntuotannon ja sähkökaupan monopoliluontoisista energia-alan toiminnoista. Tämä uusi laki tuleekin edellyttämään Oulun Energian nykyisen hallintamallin tarkistamista ja tiettyjä yhtiöittämisiä vuoteen 2007 mennessä. EU:n säätämät jätedirektiivit pyrkivät entisestään parantamaan jätteen kierrätystä ja tehostamaan sen hyötykäyttöä. Tavoitteena on vähentää jätteiden sijoittamista kaatopaikoille, missä ne aiheuttavat pahoja ympäristöhaittoja. Jätedirektiivit eivät sinänsä suoraan vaikuta Oulun Energian toimintaan, mutta energiahyötykäyttö antaa Oulun Energialle mahdollisuuden monipuolistaa omaa polttoainevalikoimaansa ottamalla käyttöön jäte energian raaka-aineena. Oulun Energian jakelualue on säilynyt viime aikoina pahoilta myrskyiltä. Emme kuitenkaan voi tuudittautua tällaiseen olotilaan, sillä myrskyt eivät Perämeren alueellakaan ole harvinainen ilmiö. Meidän on jatkuvasti panostettava sähköverkon vahvistamiseen rakenteilla, joilla myrskyjen vaikutus voidaan eliminoida. Tämä johtaa maakaapelointiin ja johtoreittien entistäkin tarkempiin raivauksiin. Myrskyjen rinnalla Oulussa suurin ongelma sähkön häiriöttömässä jakelussa on rakentajien huolimattomuus ja sitä kautta aiheutetut erilaiset kaapelien vaurioittamiset. Rakentajilta on voitava edellyttää vastuuta maanrakennustöissä, ja Oulun Energian on jatkuvasti panostettava maarakentajien valistamiseen. Viimeiset neljä vuotta Oulun Energian sekä sähkönsiirtohinnat että kaukolämmön hinnat ovat olleet yhdet maamme edullisimmista. Oulun Energian tulos on jatkuvasti parantunut, ja toimintavuoden tulos on ennätyksellinen. Energia-alan muutos tuo Oulun Energialle jatkuvasti uusia haasteita, Oulun Energiaa on jatkuvasti kehitettävä ja sen on pystyttävä vastaamaan kansainvälisiin ja kansallisiin haasteisiin. Siltä edellytetään jatkuvaa kasvua ja toiminnan jatkuvaa mukauttamista muuttuvissa olosuhteissa. Oulun kaupunki on asettanut Oulun Energialle tavoitteita, joissa sen edellytetään säilyttävän asemansa vahvana pohjoissuomalaisena energia-alan yrityksenä, joka turvaa työntekijöilleen pysyvät työpaikat ja edulliset energiapalvelut alueen ihmisille ja yrityksille. Oulun Energia on näissä tavoitteissa viime vuosina onnistunut. Tästä kiitos energialautakunnalle ja Oulun Energian asiakkaille ja työntekijöille. Tapani Kurkela 5

6 ENERGIANTUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Ongelmia polttoainehuollossa Vuosi 2004 oli turvetuotannon kannalta erittäin huono. Valtakunnan tasolla ja myös Oulun alueella turvetuotannossa jäätiin tuotantotavoitteisiin nähden noin kolmasosaan. Tätä pienempi turvetuotanto oli vuonna Tuolloin varmuusvarastot olivat hyvien edeltävien turvevuosien jälkeen suuret, joten lähtötilanne oli parempi. Nyt ei tuotanto edellisinä vuosina ole valtakunnan tasolla yltänyt aivan kulutettuun määrään. Sateisesta kesästä johtuen myös turpeen laatu oli normaalia heikompi. Huonoimmat erät pyrittiin polttamaan syksyn aikana. Turpeen huono laatu vaati ajoittain öljyn käyttöä tukipolttoaineena. Kuluvasta lämmityskaudesta selvittäneen kuitenkin pienin vahingoin, koska talvi on ollut tähän asti leuto ja sähkön hinta on ajankohtaan nähden erittäin alhaalla. Ylivuotiset turvevarastot joudutaan kuitenkin käyttämään lähes kokonaan, eikä niitä ole seuraava lämmityskautta varten enää jäljellä. Tulevana kesänä tulisikin turvetuotannossa päästä vähintään normaalivuoden tuotantoon. Tosin tämäkin siirtää ongelmaa vain vuoden eteenpäin, sillä varastotilanne saadaan korjattua vasta erittäin hyvän turvetuotantokesän jälkeen. Syksyllä Oulun Energia haki hiilelle koepolttoluvan. Tällä varauduttiin turpeen puutteeseen kuluvana talvena. Samalla pyritään saamaan kokemuksia siltä varalta, että kivihiiltä joudutaan käyttämään laajemmassa mitassa tulevina vuosina. Lämmöntuotanto kasvoi, sähköntuotanto väheni Lämmöntarveluku oli 1,4 prosenttia edellisvuotta ja 5,1 prosenttia vuosien keskiarvoa alhaisempi. Tästä huolimatta kaukolämmön tarve kasvoi edelliseen vuoteen nähden 2 prosenttia. Tämä johtuu Oulun voimakkaan kasvun jatkumisesta ja uusien kaukolämpöliittyjien suuresta määrästä. Kaukolämmön osalta Toppilan voimalaitokset tekivät uuden tuotantoennätyksen: lämpöä tuotettiin Toppilassa gigawattituntia, joka oli 96 prosenttia kaikesta tuotetusta kaukolämmöstä ja 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähkön markkinahinta oli poikkeuksellisesti korkeimmillaan kesällä. Loppuvuodesta sähkön markkinahinta lähti laskuun, mikä yhdessä huonon turvevuoden kanssa vähensi Toppilan sähköntuotantoa loppuvuonna. Toppilan sähköntuotanto laski edellisvuoteen nähden lähes 10 prosenttia ja oli 1158 gigawattituntia. Toppila 2:lle tehtiin kesällä noin kahdeksan vuoden välein tapahtuva laaja turpiinirevisio, joka jatkoi seisokkiaikaa lähes kuukaudella. Huonon turvekesän vuoksi Toppila 1 käynnistettiin lopullisesti vasta lokakuun loppupuolella. Puuta ja turvetta käytettiin yhteensä gigawattituntia, joka on noin 7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Puun käyttö lisääntyi noin 5 prosenttia, ja sen osuus polttoaineista oli 13 prosenttia. Metsähakkeen osuus puumäärästä oli 13 prosenttia. Puusta ja turpeesta käytettiin Kiimingin uudessa biokattilassa noin 9 gigawattituntia. Kaatopaikkakaasun käyttö höyryntuotannossa OYS:n biokaasukattilassa lisääntyi yli 30 prosenttia ja oli 13 gigawattituntia. Öljyn osuus käytetyistä polttoaineista oli vain 1 prosentti. Määrä oli pienempi kuin edellisenä vuonna, koska leudosta alkuvuodesta johtuen öljykäyttöisten huippukattiloiden ja lämpökeskusten käyttö jäi vähäiseksi. Ennätystuotanto vesivoimassa Kun edellisenä vuonna nähtiin Merikosken voimalaitoksen osalta lähes kaikkien aikojen alhaisin tuotanto, niin 2004 tehtiin uusi tuotantoennätys. Merikoski tuotti sähköä 255 gigawattituntia, joka on noin 90 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Edellinen tuotantoennätys oli vuodelta 2000 ja sitä edellinen vuodelta Oulun Energian laskennallinen veden pinta Oulujärvessä oli vuoden lopussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuun alussa Oulun Energia myi Vihreäsaaren tuulivoimalan PVO-Innopower Oy:lle. Samanaikaisesti Oulun Energia hankki PVO-Innopowerin osakkeita, joten järjestelyllä ei ollut vaikutusta Oulun Energian hankkimaan tuulisähkön määrään. 6

7 Kaukolämpöliittyjien määrä kasvaa Kaukolämpöliittyjien määrässä tehtiin uusi ennätys jo kolmantena vuotena peräkkäin. Uusia kaukolämpöasiakkaita Oulun alueella liitettiin verkkoon 286. Kaikkiaan kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus kasvoi Oulun alueella kuutiometrillä ja uusien liittymien teho oli 18 megawattia. Valtaosa uusista liittyjistä oli pientaloja. Uusien kaava-alueiden myötä uusien kaukolämpöliittymien määrä säilynee lähivuosina samalla tasolla. rakennustarvikkeiden hintaan ja niiden saatavuuteen. Tiettyjen kaukolämpöelementtien kohdalla jouduttiin tekemään erikoisjärjestelyjä, jotta rakennustöitä voitiin jatkaa keskeytymättä. Rakennuskustannusten nousun vuoksi jouduttiin kaukolämmön liittymismaksuja korottamaan vuoden 2005 alusta. Oulun Energia rakennutti uutta kaukolämpöverkkoa hieman yli 20 kilometriä, mikä on samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. Investointikustannukset olivat 2,6 miljoonaa euroa ja ne pysyivät samalla tasolla kuin parina edellisenä vuonna. Vuoden aikana rakennettiin etupäässä kortteli- ja talojohtoja, merkittäviä uusia siirtolinjoja ei rakennettu. Suurimpia yksittäisiä rakennuskohteita olivat Jylkynkangas ja Kuivasranta. Loppukesästä Kuivasrannan alueen kaukolämpöverkko liitettiin siirrettävään lämpökeskukseen. Alue tullaan liittämään runkoverkkoon vuoden 2005 aikana. Toppilansaaren asuntomessualueella on kaukolämpötyöt saatettu lähes loppuun. Kaikkiaan kaukolämpöverkon pituus oli vuoden lopussa 470 kilometriä. Polttoaineiden hintojen ja muiden kustannusten nousun vuoksi jouduttiin loppuvuodesta tekemään päätös kaukolämpöhintojen korotuksesta. Hinnat nousivat 4,5 prosenttia vuoden 2005 alussa. Korotus koskee sekä perus- että energiamaksua. Edellisen kerran kaukolämmön hintaa korotettiin vuoden 2002 keväällä. Korotuksen jälkeenkin Oulun Energian kaukolämmön hinnat ovat maan halvimpia. Suurten kaupunkien vertailuryhmässä Oulun Energian hinnat ovat selvästi keskiarvon alapuolella ja joissakin kuluttajaryhmissä halvimmat. Myös muihin lämmitysmuotoihin nähden kaukolämpö säilyy Oulussa edullisena. Teräksen hinta lähti keväällä voimakkaaseen nousuun. Nousu vaikutti loppuvuodesta myös kaukolämpöverkon 7

8 ENERGIAKAUPPA Sähkömarkkinat Vuoden 2004 aikana merkittävin muutos sähkömarkkinoilla oli vesitilanteen normalisoituminen kaksi vuotta jatkuneen kuivan jakson jälkeen. Vuoden lopussa vesivarastot olivat pitkän ajan normaalitasolla, ja sähkömarkkinoiden hydrologisen taseen paraneminen jatkui poikkeuksellisen nopeana. Vesivoimatuotannon kasvu vähensi fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta vuositasolla hiili- ja turvelauhteen tuotanto ei merkittävästi pienentynyt. Hiilen hinnan voimakas nousu taittui loppuvuoden aikana. Loppuvuosi kaikissa Pohjoismaissa oli poikkeuksellisen lauha ja sateinen, mikä oli merkittävin syy sähkön hintatason alenemiseen. Spot-sähkön systeemihinnan keskiarvo vuonna 2004 oli 28,92 euroa/megawattitunti, kun se edellisenä vuonna oli ollut ennätyksellisen korkea 36,69 euroa/ megawattitunti. Sähkön hinta oli korkeimmillaan elokuussa, minkä jälkeen hintataso laski vesitilanteen parantuessa vuoden loppua kohti. Sähköjohdannaisten hinnat olivat ylimmillään kesäkuukausina ja halvimmillaan alku- ja loppuvuonna. Hintakehitys oli yllättävä ja vaikeasti ennakoitavissa. Sähköpörssien kaupankäyntivolyymit, varsinkin spot-kaupan osalta, kasvoivat edellisvuodesta. Energiantuotanto on suurin toimiala EU:n sisäisessä päästökaupassa. Päästökaupan käynnistyminen vuoden 2004 aikana ei nostanut sähkön hintaa siinä määrin kuin oli ennakoitu. Vuosien 2006 ja 2007 sähköjohdannaisten hinnat kohosivat vuoden aikana odotettua vähemmän, vain muutamia prosentteja. Itse päästökaupan volyymit ja liikevaihto jäivät vähäisiksi. Sähkökauppa Oulun Energian sähköntuotanto, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen osakkaiden sähkönhankintaresurssit ja sähkönmyynti muodostavat yhteisen sähkötaseen. Taseenhallinnasta ja taseselvityksestä vastaa Oulun Energia, joka toimii sähkömarkkinoilla tasevastaavana markkinaosapuolena. Oulun Energia on myös jäsenenä Nord Poolin sähköpörsseissä. Oman voimantuotannon lisäksi Oulun Energialla on voimalaitososuuksia Pohjolan Voima -konserniin kuuluvan PVO-Pool Oy:n sähkötaseessa. Voimalaitososuuksien kapasiteetti on yhteensä 64 megawattia. Voimalaitokset sijaitsevat kuudella eri laitospaikkakunnalla. Niiden tuotantoa myytiin sekä kahdenvälisillä sähkösopimuksilla että sähköpörssissä. Oulun Energian koko sähkökaupan volyymi vuonna 2004 oli gigawattituntia ja liikevaihto 65 miljoonaa euroa. Vuosienergiassa on kasvua edellisvuodesta 17 prosenttia. Kasvu johtui osuussähkön hankinnan kasvusta. Oulun Energian oma sähköntuotanto oli 1413 gigawattituntia. 8

9 Pörssisähkön määrä, osto ja myynti yhteensä 470 gigawattituntia, säilyi edellisvuoden tasolla. Tasesähkön osto ja myynti oli yhteensä oli 52 gigawattituntia, mikä vastaa noin kahta prosenttia koko kaupan volyymista. Sähkönhankinnan ja -myynnin hinnan suojaamiseksi käytävän sähköjohdannaiskaupan kaupankäynti- ja riskienhallintapalvelut Oulun Energia osti Power-Deriva Oy:ltä. Mittaus- ja tiedonsiirtopalveluja ostettiin mm. Empower Oy:ltä. Uusiutuvien energialähteiden käyttö Toppilan ja Merikosken voimalaitokset liitettiin sähkön alkuperätakuutodistusjärjestelmään. Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta tuli voimaan vuoden alussa. Sen mukaan uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle on mahdollista saada sähkön alkuperätodistus. Toppilan voimalaitoksen sähköntuotanto, siltä osin kuin sähkö on tuotettu biomassalla eli puulla ja ruokohelpillä, on oikeutettu saamaan sähkön alkuperätakuutodistuksen. Samoin Merikosken vesivoimalaitoksen koko tuotanto on uusiutuvaa energiantuotantoa. Oulun Energia on jäsenenä myös eurooppalaisen uusiutuvan energian sertifikaattijärjestelmää ylläpitävässä RECS Internationalissa ja sen Suomen ryhmässä. Sertifikaattien avulla on mahdollista erottaa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ympäristöarvo itse sähköstä. Tavoitteena on sertifikaattien siirron ja kaupan avulla edistää uusiutuvan energian käyttöä sähköntuotannossa. 9

10 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Edullista ja luotettavaa sähkönsiirtoa Sähkön siirto ja jakelu -liiketoimintayksikkö siirtää sähköä Oulun Energian voimalaitoksilta ja kantaverkosta asiakkaille Oulussa ja Kiimingissä edullisesti ja laadukkaasti. Oulun Energian siirtoasiakkaat nauttivat yksistä Suomen halvimmista siirtohinnoista. Oulun Energia on kaikissa tuoteryhmissä viiden halvimman jakeluyrityksen joukossa. Lauhasta loppuvuodesta huolimatta sähkön siirto kulutukseen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna pitkän aikavälin kasvun perusteella ennustetun lähes kolmen prosentin verran. Uusien liittymien määrä puolestaan ylitti ennusteen. Uusia pysyviä liittymissopimuksia kirjattiin kertomusvuonna 646 (595). Ennätykselliset investoinnit Siirtoverkon merkittävimpänä rakennuskohteena oli Kuivasjärven sähköasema, joka valmistui vuoden lopussa. Sen liittäminen olemassa olevaan keskijänniteverkkoon oli jakeluverkon suurimpia töitä. Muutenkin jakeluverkon rakentaminen jatkui asuntorakentamisesta johtuen edellisten vuosien tapaan vilkkaana. Uusien asuntoalueiden verkonrakentaminen aloitettiin mm. Kuivasrannalla ja Kynsilehdossa. Lisäksi jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja töitä Toppilansaaressa, Etu-Lyötyssä, Intiön kasarmin rannassa ja Kaakkurissa. Käyttövarmuuden parantamiseksi perushuollettiin Limingantullin sähköaseman 25 MVA:n päämuuntaja. Pateniemen ja Kiimingin sähköasemille asennettiin valokaarisuojaus. Vuoden aikana tehtiin selvitys kauko-ohjattavien erotinasemien kannattavuudesta ja niiden mahdollisista sijoituspaikoista. Verkkotoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 6,9 miljoonaa euroa (5,1 M ). Käyttö- ja kunnossapitokulut olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,5 M ), josta kantaverkkomaksujen ja siirtohäviöiden osuus oli 3,2 miljoonaa euroa (3,1 M ). Uusia tuntimittauslaitteita asennettiin 149 (130), sähkömittareita asennettiin (2 047) ja huollettiin tai vaihdettiin (3 292). Monipuolista osaamista Laajaa ammattitaitoa hyödynnettiin omien verkostotöiden lisäksi ulkopuolisiin urakointikohteisiin. Tärkeimpinä kohteina mainittakoon Oulun katuvalojen uudisrakentaminen ja huolto sekä liikennevalolisäykset. Verkkoalueemme ulkopuolisista kohteista merkittävimmät olivat Rautaruukin Raahen tehtaiden sähkönjakelun ja ulkovalaistuksen uudis- ja saneeraustyöt, Tiehallinnon alaiset tievalaistuksen hoito- ja ylläpitotyöt Raahe-Ylivieska ja Kajaani-Kuusamo -alueilla sekä Vattenfall Oy:n tilaamat sähköverkon yksikköhintaurakkatyöt Pattijoella. Rakennuttamistoiminnan ja sisäisen urakoinnin kehittämistä jatkettiin. Töiden hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmää uudistettiin ja laajennettiin käsittämään verkon kunnossapito- ja käyttötyöt. Energiatietoutta nuorisolle 10 vuotta Nuorisolle jaettiin energiatietoutta osallistumalla jo kymmenennen kerran Energiaa Pohjois-Suomessa -projektiin. Tähän Kiimingissä uudisrakentaminen keskittyi kaava-alueiden ulkopuolelle tulleiden kiinteistöjen sähköistämiseen ja varayhteyksien vahvistamiseen. Normaalin verkon perusparannustoiminnan lisäksi saatettiin loppuun Ruskossa EU-hankkeena avojohtoverkon kaapelointi alueen imagon parantamiseksi. 10

11 liittyen jaettiin kaikille Pohjois-Suomen yhdeksäsluokkalaisille energia-alaa käsittelevä tasokas lehti. Sähkön siirto ja jakelu on liittynyt vuonna 1997 energia-alan energiansäästösopimukseen. Toimintaan on kuulunut energian säästö omassa toiminnassamme sekä energiansäästön opastusta asiakkaillemme. Suuren suosion asiakkaidemme keskuudessa on saavuttanut kotikäyttöön tarkoitettu energiaseurantamittari. Lainauskertoja oli lähes 300. Yhteistyöllä eteenpäin Sähkön siirto ja jakelu seuraa aktiivisesti alaansa koskevaa tutkimustoimintaa ja osallistuu siihen. Tästä esimerkkinä Tampereen ja Lappeenrannan teknisten yliopistojen kanssa toteutettava yhteistyöprojekti Sähköverkkoliiketoiminnan kehittäminen, jossa Oulun Energialla on edustus johtoryhmässä ja työryhmässä. Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2005 Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2005 on edelleen kiinnittää huomiota toimintavarmuuteen. Käyttötoiminnan riskeistä on kevään aikana valmistumassa selvitys, jonka tuloksia hyödynnetään heti selvityksen valmistuttua. Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2003 sähkön sisämarkkinadirektiivin, johon perustuva sähkömarkkinalain muutos vahvistettiin joulukuussa Merkittävimpiä muutoksia verkkotoiminnan kannalta tulevat olemaan liiketoimintojen entistä selvempi eriyttäminen ja kohtuullisen tuoton uudistettu laskenta- ja seurantamalli. Tähän perustuen Oulun Energia laskee sähkönsiirtohintojaan noin kymmenen prosenttia. Oulun Energia allekirjoitti alallaan ensimmäisenä Tiehallinnon kanssa isännöintisopimuksen Oulun läänin tieja liikennevaloista. 11

12 YRITYSPALVELUT Tukitoimista tuottavuutta Yrityspalveluyksikkö tuottaa muille liiketoimintayksiköille laatu- ja ympäristöpalveluja, henkilöstö-, työhyvinvointija työturvallisuuspalveluja, kiinteistö- ja kuljetuspalveluja sekä mikrotukipalveluja. Asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut tukevat muiden liiketoimintayksiköiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Vuodenvaihteessa voimaan tullut uusittu ISO 9000:2000 -järjestelmä ulkoisine auditointeineen oli merkittävä prosessi, joka vietiin läpi organisaatiossa. Laatukoulutusta järjestettiin laatu- ja ympäristöpäällikön johdolla eri liiketoimintayksiköille ja tätä koulutusta täydennettiin koko henkilöstölle järjestetyillä tilaisuuksilla. Lukuisat ympäristöjärjestelmään kuuluvat luvitukset uusittiin vuoden 2004 aikana. EU-hankkeena käynnistettiin turvetuhkan koeläjitysprojekti yhdessä paikallisten turvetta polttoaineena käyttävien teollisuuslaitosten kanssa. Mikrotukipalvelutiimissä panostettiin työasemien oheislaitteiden parantamiseen ja kehittämiseen. Tietoturva- ja dokumentointipalveluiden kehittämiseksi tehtiin kartoitus, jossa selvitettiin tämänhetkiset puutteet ja pullonkaulat. Tietoturvaohjeistoa täydennettiin vastaamaan nykypäivän tilannetta koko organisaatiossa. Kiinteistöpalvelutiimi keskittyi Energiatalon kiinteistön perusparannuksiin. Asiakaspalvelutiloihin uusittiin kaikki palvelupisteet kiinnittäen erityistä huomiota ergonomiaan. Henkilöstö ja sen kehittäminen Vuoden lopussa Oulun Energian palveluksessa oli 336 (328) henkilöä, joista vakinaisia kuukausipalkkaisia työntekijöitä oli 126 (125) ja tuntipalkkaisia 165 (165). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 45 (38) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä nousi hieman ja oli 48,6 (48,2) vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 19 (21) henkilöä ja vuorotteluvapaata käytti 3 (8) ja osa-aikalisää 2 (1) henkilöä. Koulutukseen käytettiin yhteensä lähes 1300 opintopäivää eli noin neljä päivää jokaista vakituista työntekijää kohti. Vuoden aikana suoritti insinööriopintoja oman työn ohella seitsemän henkilöä. Oppisopimusoppilaita oli Oulun Energian tuotanto- ja sähkön siirtoyksiköissä yhteensä 24 henkilöä. Työsuojelu- ja turvallisuuskoulutus jatkui sisäisinä tietoiskuina ja tapahtumina. Päällikkötason johtamis- ja strategiakoulutusta jatkettiin kaupungin sisäisenä kurssituksena, ja osaamisen kartoitusohjelma pilotoitiin talous- ja hallintoyksikkössä. Tulospalkkiojärjestelmää uusittiin siten, että yritystason tulospalkkiomittareiksi otettiin eri tutkimuslaitosten vuosittaisista yritystutkimuksista Oulun Energian yrityskuvaa, toiminnan laatua ja ympäristöasioiden hoitoa koskevat tulokset. Yritystason nettotulos vaikuttaa tietyllä kertoimella Oulun Energian ryhmä- ja liiketoimitason mittareihin. Työhyvinvointi ja työterveyshuolto Oulun Työterveys toimi asiantuntijana työhyvinvointi- ja työterveysasioissa ja mm. teki Oulun Energian eri yksiköissä työpaikkaselvityksiä, joiden tavoitteena on löytää keinoja sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseksi. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen suurin poissaolojen syy. Toppilan työntekijöille aloitettiin fysioterapeutin ohjauksessa järjestettävät työpaikkaliikuntatuokiot kokeiluna, josta saadut tulokset tullaan hyödyntämään Oulun Energiassa. Sähkön siirron ja jakelun alkuvuoden koulutustapahtumissa opastettiin työergonomiaan fysioterapeutin johdolla. Loppuvuodesta käynnistettiin haku toimistohenkilöstölle vuonna 2005 järjestettävälle Aslak-kuntoutuskurssille, jolle mukaan hyväksyttiin kuusi toimihenkilöä. Yksikkökohtaiset työsuojelusuunnitelmat käsittelivät työryhmätasolla käytännössä esiin tulleita puutteita ja niiden parannus- ja korjausehdotuksia. Työsuojelulain tuomat muutokset vietiin yksiköissä käytäntöön erilaisissa koulutus- ja tiedotustapahtumissa. Työtapaturmista aiheutuneiden ja terveydellisistä syistä johtuvien poissaolopäivien määrä kasvoi. Positiivista kehitystä tapahtui vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneiden poissaolopäivien määrässä, joka pieneni. Harrastus- ja virkistystoiminta Urheilu- ja virkistystoimikunnan suunnitelman mukaisiin noin 30 tapahtumaan osallistui yli 1700 henkilöä. Tapahtumatarjonta vaihteli yhteisistä perhe- ja eläkeläistilaisuuksista erilaisiin yksilöurheilulajeihin ja kuntosalitoimintaan. Oulun kaupungin henkilökunnan virkistystoimintaan varatuista määrärahoista tuettujen teatteri- ja konserttilippujen lisäksi Oulun Energian henkilöstölle hankittiin pääsylippuja paikallisiin jalkapallo-, lentopallo- ja jääkiekko-otteluihin. Urheilu- ja virkistystoimikuntaan kuuluivat Veli Pyykönen, Erkki Latola, Antti Matikainen, Sirpa Aula, Eila Rasmus ja Tuomo Rounioja. Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 12

13 13

14 HALLINTO JA TALOUS Energialautakunta 2004 Varsinainen jäsen Pekka Heikkilä, pj. Risto Kalliorinne Elina Saine Pauli Halonen Kiia Miettunen asti Jonna-Marleena Härö lähtien Juha Rahkola Terttu Välikangas Seppo Moilanen kh:n edustaja Henkilökohtainen varajäsen Pekka Jääskeläinen Lauri Santaniemi Allan Brunni Sari Halonen Jonna-Marleena Härö Johanna Koskelainen lähtien Martti Schildt Armi Riekki Eija Säilynoja Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimii Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita. ENERGIALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Energiastrategia koko nelivuotiskauden esillä Vuoden 2004 lopussa päättyi vuonna 2001 valitun energialautakunnan nelivuotiskausi. Lautakunnan aloittaessa vuonna 2001 sen seitsemästä jäsenestä viisi oli uusia ja vain kaksi entistä. Tämä uudistunut lautakunta aloitti tilanteessa, jossa sähkönmyynti oli siirretty Oulun Sähkönmyynti Oy:hyn ja Oulun kaupunki oli käynnistänyt energiastrategian tarkastelun uudessa toimintaympäristössä. Kaupungin kaikkia energiatoimintoja koskeva energiastrategia valmistui vuoden 2001 lopussa, ja seuraavana vuonna kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintamallin valitun energiastrategian toteuttamiseksi. Tämä malli edellytti yhtiöittämisiä. Koska niitä ei kuitenkaan kaupunginvaltuusto vuonna 2003 hyväksynyt, Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Turveruukki Oy ovat jatkaneet toimintaansa erillisinä yrityksinä. Vuoden 2004 lopulla säädetty uusi sähkömarkkinalaki tulee nostamaan hallintamallin uudelleen esille. Oulun kaupungin energiastrategia ja siihen liittyvä hallintamalli keskusteluttivat energialautakuntaa koko toimintakauden ajan, mutta tämän keskustelun ulkopuolella Oulun Energia omalta osaltaan jatkoi vahvaa toimintojensa kehittämistä. Panostus tuotantoon onnistunutta Viime vuodet Oulun Energia on panostanut sähköntuotantoon. Se osti vuonna 2002 Fortum Oyj:n kokonaan ulos Toppilan voimalaitoksesta, hankki vuoden 2004 helmikuussa merkittävästi lisää Pohjolan Voima Oy:n C-sarjan osakkeita, jotka oikeuttavat omakustannushintaisen sähkön hankintaan länsirannikolla olevilta PVO:n voimalaitoksilta, merkitsi ydinvoimaa ja järjesteli tuulivoimaa siten, että tuulivoiman tuotanto-osuudet lisääntyivät. Tuotantoon tehdyt panostukset osoittautuivat toimintavuonna onnistuneiksi, kun sähköntuotannosta saatavat hinnat nousivat ja näiden voimalaitosten tuotantomäärät olivat poikkeuksellisen suuria. Oulun Energian toiminnassa tuotannon kasvu näkyy sekä liikevaihdon että tuloksen paranemisena jaksolla Jakson viimeisenä toimintavuonna 2004 tehtiinkin tulosennätys, joka ei normaaliolosuhteissa ole saavutettavissa. Lukuun ottamatta huonon turvekesän mukanaan tuomia Toppilan loppuvuoden tuotannonrajoituksia kaikki toimin- 14

15 Valtuustokaudeksi valittu energialautakunta kokoontuneena Toppilan voimalaitokselle. Istumassa vasemmalta Mervi Tervo, Jaana Manninen, Martti Turkka (pj.), Leena Yliniemi, Oili Puurunen ja Maisa Ilvesviita (siht.). Takana vasemmalta Lippo Mikola, Tanja Huovinen (varajäs.), Pekka Heikkilä (varapj.), Heikki Ojala, Reijo Sallinen (kh:n edustaja), Pirjo Käyhkö, Veijo Keinänen ja Tapani Kurkela. Varsinaisista jäsenistä kuvasta puuttuu Sirkka-Liisa Myllylä. taan ja tulokseen vaikuttavat tekijät olivat suotuisat. Alkuvuoden Toppilan tuotanto oli lähes ennätyksellistä, PVO: n voimalaitosten käyttöaste oli koko vuoden korkea ja Merikoski teki tuotantoennätyksensä. Kun sähkön markkinahinta vuoden 2005 alussa lähti rajuun laskuun, näyttää siltä, että Oulun Energian tulos tulee vähitellen heikkenemään. Markkinahinnan nopea lasku ei kuitenkaan suoraan vaikuta Oulun Energian tulokseen, sillä Oulun Energian tuotannon myynti on tehtyjen riskienhallintaohjelmien mukaan suojattua. Korotettu tulostavoite saavutettiin Kaupunginvaltuusto korotti Oulun Energian vuoden 2004 tuloutustavoitetta 2,5 miljoonalla eurolla 15,6 miljoonaan euroon. Tuloutuksesta suoritettiin korkoina 2,4 miljoonaa euroa, peruspääoman tuottona 8,3 miljoonaa euroa, ylijäämän tuloutuksena 4,7 miljoonaa euroa, erillisinä vuokrina 0,2 miljoonaa euroa ja arvonlisäveron palautuksina 0,5 miljoonaa euroa. Kokonaistuloutus oli 16,1 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy tuloutti Oulun kaupungille korkoina ja pääoman lyhennyksinä 1,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto Vuoden 2004 liikevaihto oli 125,4 miljoonaa euroa (110,6 M ). Sähkön myynnin osuus liikevaihdosta oli 53 prosenttia (48 %), sähkön siirron osuus 14 prosenttia (15 %), kaukolämmön myynnin osuus 28 prosenttia (31 %) ja muun myynti toiminnan osuus 5 prosenttia (6 %). Kulut ja liikevoitto Liiketoiminnan kulut olivat 86,4 miljoonaa euroa (78,1 M ). Henkilöstökulut olivat 12,7 miljoonaa euroa (13,2 M ). Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen purkaminen ja maksetut tulospalkkiot. Palvelujen ostot, vuokrat ja muut kulut olivat 10,1 miljoonaa euroa (9,2 M ). Muihin kuluihin sisältyvät myös energiaverot 1,9 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liikevoittoa kuvaava liikeylijäämä oli 30,0 miljoonaa euroa (23,5 M ) ja 23,8 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta. Poistot olivat 11,5 miljoonaa euroa (11,4 M ). Poistot on laskettu hankintahintaisista jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaisesti. 15

16 Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 18,2 miljoonaa euroa (10,8 M ). Rahoituskuluihin sisältyy omistajalle maksettua peruspääoman tuottoa 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ). Ylijäämän tuloutusta kaupungille maksettiin 4,7 miljoonaa euroa (2,2 M ). Omistajalle tehtyjen tuloutusten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa (8,6 M ). Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 22,8 miljoonaa euroa (13,6 M ). Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Pohjolan Voima Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n osakkeiden hankinnat 8,9 miljoonalla eurolla ja Kuivasjärven sähköaseman rakentaminen 1,4 miljoonalla eurolla. Tuotannon investoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa, sähköverkon investoinnit 6,9 miljoonaa euroa ja kaukolämmön investoinnit 2,8 miljoonaa euroa. Investointeihin liittyvien aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 M ). Rahoitus Liiketoiminnan kassavarojen muutos oli 1,8 miljoonaa euroa (4,8 M ). Liittymismaksutulot olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,7 M ). Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 4,0 miljoonaa euroa. Oulun Energian organisaatio Energialautakunta Toimitusjohtaja Tapani Kurkela Johtaja Reijo Aula erillistehtävät Business Controller Arto Sutinen Johdon ja energialautakunnan sihteeri Maisa Ilvesviita Tuotanto ja kaukolämpö Jukka Salovaara johtaja Sähkön siirto ja jakelu Antti Timonen johtaja Energiakauppa Jouko Isoviita johtaja Hallinto ja talous Timo Heiskari hallintopäällikkö Yrityspalvelut Tuomo Rounioja yrityspalvelupäällikkö Energialautakunnan kokoukset ja koulutus Energialautakunta kokoontui vuonna 2004 kolmetoista kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 109. Lautakunnan jäseniä on vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorganisaation Sähköenergialiitto ry Senerin ajankohtaisseminaareihin. Tarkastukset Oulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana. Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja Fimtekno Oy. Sähköverkon rakentamisen osalta varmennustarkastukset suoritettiin itse TUKES: in Oulun Energialle myöntämän oman työn varmennusoikeuden nojalla. Sähköverkon määräaikaistarkastukset suoritti Fimtekno Oy. Jäsenyydet Energia-alan työnantajayhdistys ry Enerta, Energiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing, Nord Pool Spot AS, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry, Puuenergia ry Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen ryhmä, Suomen Kaukolämpö ry (SKY), Sähköenergialiitto ry Sener, Suomalaisen Työn liitto ja Turveteollisuusliitto ry. 16

17 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana yksitoista kertaa ja asiakohtia pöytäkirjoihin kirjattiin 37. Henkilöstötoimikunta 2004 Varsinainen jäsen Työnantajan edustajat Tapani Kurkela, pj. Tuomo Rounioja Jukka Salovaara Antti Timonen Timo Heiskari Työntekijöiden edustajat Jarmo Meriläinen, varapj. Jorma Hanhela Ritva Jokela Veikko Koivikko Hannu Yrjänäinen Henkilökohtainen varajäsen Jouko Isoviita Kirsi Ahlqvist Yrjö Vilhunen asti Arto Kallio lähtien Osmo Salmisto Arto Sutinen Jussi Leinonen Kalle Sevander Sirpa Junttila Esa Peura Vesa Parviainen Henkilökunnan edustajat johtoryhmästä Helena Pajunen Kaj Norrbacka Olavi Pekkala Kalle Sevander Lisäksi henkilöstötoimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet työyhteisön kehittäjä Sirpa Aula ja tarvittaessa työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. 17

18 18

19 TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset 21 6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Vesivoima- ja johtoaluevuokra Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Ylijäämän tuloutus Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

20 TASE 1000 VASTAAVAA A I II III B I II PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 1 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset 2 2 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2005

TIETOJA VUODELTA 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 TIETOJA VUODELTA 2005 Liikevaihto 130,5 M Liikevoitto 33,4 M Investoinnit 17,8 M Sijoitetun pääoman tuotto 15,9 % Käyttökate 34,8 % Omavaraisuusaste (ei sisällä liittymismaksuja) 47,7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Liikevaihto 97,4 M Investoinnit 25,2 M Liikevoitto 20,7 M Nettotulos 16,6 M Sijoitetun pääoman tuotto 9,6 % Nettotulos/henkilö 0,049 M

Liikevaihto 97,4 M Investoinnit 25,2 M Liikevoitto 20,7 M Nettotulos 16,6 M Sijoitetun pääoman tuotto 9,6 % Nettotulos/henkilö 0,049 M V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 V U O S I 2 0 0 2 L Y H Y E S T I Liikevaihto 97,4 M Investoinnit 25,2 M Liikevoitto 20,7 M Nettotulos 16,6 M Sijoitetun pääoman tuotto 9,6 % Nettotulos/henkilö 0,049

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot