TIETOJA VUODELTA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJA VUODELTA 2004"

Transkriptio

1 2004 VUOSIKERTOMUS

2 TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto ,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste... 44,4 % Liikevaihto/henkilö... 0,373 M Nettotulos/henkilö... 0,079 M Henkilökunta Asiakkaat Sähkönmyyntiasiakkaat (Oulun Sähkönmyynti Oy) Sähkönsiirtoasiakkaat omassa verkossa Kaukolämpö Höyry

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... 4 Energiantuotanto ja kaukolämpö... 6 Energiakauppa... 8 Sähkön siirto ja jakelu...10 Yrityspalvelut...12 Hallinto ja talous Energialautakunnan toimintakertomus...14 Henkilöstötoimikunta...17 Tuloslaskelma...19 Tase...20 Rahoituslaskelma...22 Yhteenveto...23 Sähköverkkoliiketoiminnan Tuloslaskelma...24 Tase...25 Summary

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset kuten Kioto-sopimus, EU-direktiivit ja niin edelleen, ohjaavat entistä enemmän energiayritysten toimintaa. Vaikka Oulun Energia toimiikin rajatulla alueella, se on riippuvainen sen toimintaa ohjaavista kansallisten ja kansainvälisten päätöksentekijöiden säätämistä laeista ja säädöksistä. Jos Kiotossa on sovittu ilmastoon liittyvistä tavoitteista ja Suomen eduskunta on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi laatinut lakeja, on Oulun Energian ne hyväksyttävä ja sopeutettava toimintansa niiden mukaisesti. Jos valtiovalta on avannut sähkömarkkinat ja etsii sillä tehokkuutta sähkömarkkinoiden toimivuuteen, meidän on hyväksyttävä nämä lait ja noudatettava niitä. Jos EU säätää jätedirektiivejä, ne koskevat myös Oulun kaupunkia. Jos viranomaisen mielestä sähköyhtiöt hakevat taloudellista tulosta sähkön laadun kustannuksella, viranomainen voi lainsäädännön kautta edellyttää panostuksia sähkön laatuun. Kioto-sopimuksessa on asetettu ilmastoon liittyviä tavoitteita, joilla pyritään vähentämään ns. kasvihuonekaasuja. Oulun Energian kannalta merkittävin kasvihuonekaasu on Toppilassa turvetta poltettaessa vapautuva hiilidioksidi. 4

5 Turve on alueellinen voimavara ja siihen pääosin Oulun Energian tulevankin energiahuollon on syytä perustua. Vähentääkseen turpeenpolton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä Oulun Energian tulee pyrkiä monipuolistamaan polttoainevalikoimaansa ns. päästöttömillä polttoaineilla, puulla ja jätteellä. Avautuvat sähkömarkkinat ovat olleet Oulun Energialle mahdollisuus, jota se viime vuosina on onnistuneesti hyödyntänyt. Oulun Energia on investoinut sähköntuotantoon, jonka se on markkinoinut oman alueensa ulkopuolelle. Oulun Energia on ollut rakentamassa yhteistä myyntiyhtiötä lähialueen muiden energia-alan yritysten kanssa ja siten saanut entistä runsaslukuisemman ja vakaamman loppuasiakaskunnan. Uusiutuva sähkömarkkinalaki pyrkii entistä selkeämmin erottamaan kilpailun piirissä olevat sähköntuotannon ja sähkökaupan monopoliluontoisista energia-alan toiminnoista. Tämä uusi laki tuleekin edellyttämään Oulun Energian nykyisen hallintamallin tarkistamista ja tiettyjä yhtiöittämisiä vuoteen 2007 mennessä. EU:n säätämät jätedirektiivit pyrkivät entisestään parantamaan jätteen kierrätystä ja tehostamaan sen hyötykäyttöä. Tavoitteena on vähentää jätteiden sijoittamista kaatopaikoille, missä ne aiheuttavat pahoja ympäristöhaittoja. Jätedirektiivit eivät sinänsä suoraan vaikuta Oulun Energian toimintaan, mutta energiahyötykäyttö antaa Oulun Energialle mahdollisuuden monipuolistaa omaa polttoainevalikoimaansa ottamalla käyttöön jäte energian raaka-aineena. Oulun Energian jakelualue on säilynyt viime aikoina pahoilta myrskyiltä. Emme kuitenkaan voi tuudittautua tällaiseen olotilaan, sillä myrskyt eivät Perämeren alueellakaan ole harvinainen ilmiö. Meidän on jatkuvasti panostettava sähköverkon vahvistamiseen rakenteilla, joilla myrskyjen vaikutus voidaan eliminoida. Tämä johtaa maakaapelointiin ja johtoreittien entistäkin tarkempiin raivauksiin. Myrskyjen rinnalla Oulussa suurin ongelma sähkön häiriöttömässä jakelussa on rakentajien huolimattomuus ja sitä kautta aiheutetut erilaiset kaapelien vaurioittamiset. Rakentajilta on voitava edellyttää vastuuta maanrakennustöissä, ja Oulun Energian on jatkuvasti panostettava maarakentajien valistamiseen. Viimeiset neljä vuotta Oulun Energian sekä sähkönsiirtohinnat että kaukolämmön hinnat ovat olleet yhdet maamme edullisimmista. Oulun Energian tulos on jatkuvasti parantunut, ja toimintavuoden tulos on ennätyksellinen. Energia-alan muutos tuo Oulun Energialle jatkuvasti uusia haasteita, Oulun Energiaa on jatkuvasti kehitettävä ja sen on pystyttävä vastaamaan kansainvälisiin ja kansallisiin haasteisiin. Siltä edellytetään jatkuvaa kasvua ja toiminnan jatkuvaa mukauttamista muuttuvissa olosuhteissa. Oulun kaupunki on asettanut Oulun Energialle tavoitteita, joissa sen edellytetään säilyttävän asemansa vahvana pohjoissuomalaisena energia-alan yrityksenä, joka turvaa työntekijöilleen pysyvät työpaikat ja edulliset energiapalvelut alueen ihmisille ja yrityksille. Oulun Energia on näissä tavoitteissa viime vuosina onnistunut. Tästä kiitos energialautakunnalle ja Oulun Energian asiakkaille ja työntekijöille. Tapani Kurkela 5

6 ENERGIANTUOTANTO JA KAUKOLÄMPÖ Ongelmia polttoainehuollossa Vuosi 2004 oli turvetuotannon kannalta erittäin huono. Valtakunnan tasolla ja myös Oulun alueella turvetuotannossa jäätiin tuotantotavoitteisiin nähden noin kolmasosaan. Tätä pienempi turvetuotanto oli vuonna Tuolloin varmuusvarastot olivat hyvien edeltävien turvevuosien jälkeen suuret, joten lähtötilanne oli parempi. Nyt ei tuotanto edellisinä vuosina ole valtakunnan tasolla yltänyt aivan kulutettuun määrään. Sateisesta kesästä johtuen myös turpeen laatu oli normaalia heikompi. Huonoimmat erät pyrittiin polttamaan syksyn aikana. Turpeen huono laatu vaati ajoittain öljyn käyttöä tukipolttoaineena. Kuluvasta lämmityskaudesta selvittäneen kuitenkin pienin vahingoin, koska talvi on ollut tähän asti leuto ja sähkön hinta on ajankohtaan nähden erittäin alhaalla. Ylivuotiset turvevarastot joudutaan kuitenkin käyttämään lähes kokonaan, eikä niitä ole seuraava lämmityskautta varten enää jäljellä. Tulevana kesänä tulisikin turvetuotannossa päästä vähintään normaalivuoden tuotantoon. Tosin tämäkin siirtää ongelmaa vain vuoden eteenpäin, sillä varastotilanne saadaan korjattua vasta erittäin hyvän turvetuotantokesän jälkeen. Syksyllä Oulun Energia haki hiilelle koepolttoluvan. Tällä varauduttiin turpeen puutteeseen kuluvana talvena. Samalla pyritään saamaan kokemuksia siltä varalta, että kivihiiltä joudutaan käyttämään laajemmassa mitassa tulevina vuosina. Lämmöntuotanto kasvoi, sähköntuotanto väheni Lämmöntarveluku oli 1,4 prosenttia edellisvuotta ja 5,1 prosenttia vuosien keskiarvoa alhaisempi. Tästä huolimatta kaukolämmön tarve kasvoi edelliseen vuoteen nähden 2 prosenttia. Tämä johtuu Oulun voimakkaan kasvun jatkumisesta ja uusien kaukolämpöliittyjien suuresta määrästä. Kaukolämmön osalta Toppilan voimalaitokset tekivät uuden tuotantoennätyksen: lämpöä tuotettiin Toppilassa gigawattituntia, joka oli 96 prosenttia kaikesta tuotetusta kaukolämmöstä ja 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähkön markkinahinta oli poikkeuksellisesti korkeimmillaan kesällä. Loppuvuodesta sähkön markkinahinta lähti laskuun, mikä yhdessä huonon turvevuoden kanssa vähensi Toppilan sähköntuotantoa loppuvuonna. Toppilan sähköntuotanto laski edellisvuoteen nähden lähes 10 prosenttia ja oli 1158 gigawattituntia. Toppila 2:lle tehtiin kesällä noin kahdeksan vuoden välein tapahtuva laaja turpiinirevisio, joka jatkoi seisokkiaikaa lähes kuukaudella. Huonon turvekesän vuoksi Toppila 1 käynnistettiin lopullisesti vasta lokakuun loppupuolella. Puuta ja turvetta käytettiin yhteensä gigawattituntia, joka on noin 7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Puun käyttö lisääntyi noin 5 prosenttia, ja sen osuus polttoaineista oli 13 prosenttia. Metsähakkeen osuus puumäärästä oli 13 prosenttia. Puusta ja turpeesta käytettiin Kiimingin uudessa biokattilassa noin 9 gigawattituntia. Kaatopaikkakaasun käyttö höyryntuotannossa OYS:n biokaasukattilassa lisääntyi yli 30 prosenttia ja oli 13 gigawattituntia. Öljyn osuus käytetyistä polttoaineista oli vain 1 prosentti. Määrä oli pienempi kuin edellisenä vuonna, koska leudosta alkuvuodesta johtuen öljykäyttöisten huippukattiloiden ja lämpökeskusten käyttö jäi vähäiseksi. Ennätystuotanto vesivoimassa Kun edellisenä vuonna nähtiin Merikosken voimalaitoksen osalta lähes kaikkien aikojen alhaisin tuotanto, niin 2004 tehtiin uusi tuotantoennätys. Merikoski tuotti sähköä 255 gigawattituntia, joka on noin 90 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Edellinen tuotantoennätys oli vuodelta 2000 ja sitä edellinen vuodelta Oulun Energian laskennallinen veden pinta Oulujärvessä oli vuoden lopussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuun alussa Oulun Energia myi Vihreäsaaren tuulivoimalan PVO-Innopower Oy:lle. Samanaikaisesti Oulun Energia hankki PVO-Innopowerin osakkeita, joten järjestelyllä ei ollut vaikutusta Oulun Energian hankkimaan tuulisähkön määrään. 6

7 Kaukolämpöliittyjien määrä kasvaa Kaukolämpöliittyjien määrässä tehtiin uusi ennätys jo kolmantena vuotena peräkkäin. Uusia kaukolämpöasiakkaita Oulun alueella liitettiin verkkoon 286. Kaikkiaan kaukolämpöasiakkaita oli vuoden lopussa Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus kasvoi Oulun alueella kuutiometrillä ja uusien liittymien teho oli 18 megawattia. Valtaosa uusista liittyjistä oli pientaloja. Uusien kaava-alueiden myötä uusien kaukolämpöliittymien määrä säilynee lähivuosina samalla tasolla. rakennustarvikkeiden hintaan ja niiden saatavuuteen. Tiettyjen kaukolämpöelementtien kohdalla jouduttiin tekemään erikoisjärjestelyjä, jotta rakennustöitä voitiin jatkaa keskeytymättä. Rakennuskustannusten nousun vuoksi jouduttiin kaukolämmön liittymismaksuja korottamaan vuoden 2005 alusta. Oulun Energia rakennutti uutta kaukolämpöverkkoa hieman yli 20 kilometriä, mikä on samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. Investointikustannukset olivat 2,6 miljoonaa euroa ja ne pysyivät samalla tasolla kuin parina edellisenä vuonna. Vuoden aikana rakennettiin etupäässä kortteli- ja talojohtoja, merkittäviä uusia siirtolinjoja ei rakennettu. Suurimpia yksittäisiä rakennuskohteita olivat Jylkynkangas ja Kuivasranta. Loppukesästä Kuivasrannan alueen kaukolämpöverkko liitettiin siirrettävään lämpökeskukseen. Alue tullaan liittämään runkoverkkoon vuoden 2005 aikana. Toppilansaaren asuntomessualueella on kaukolämpötyöt saatettu lähes loppuun. Kaikkiaan kaukolämpöverkon pituus oli vuoden lopussa 470 kilometriä. Polttoaineiden hintojen ja muiden kustannusten nousun vuoksi jouduttiin loppuvuodesta tekemään päätös kaukolämpöhintojen korotuksesta. Hinnat nousivat 4,5 prosenttia vuoden 2005 alussa. Korotus koskee sekä perus- että energiamaksua. Edellisen kerran kaukolämmön hintaa korotettiin vuoden 2002 keväällä. Korotuksen jälkeenkin Oulun Energian kaukolämmön hinnat ovat maan halvimpia. Suurten kaupunkien vertailuryhmässä Oulun Energian hinnat ovat selvästi keskiarvon alapuolella ja joissakin kuluttajaryhmissä halvimmat. Myös muihin lämmitysmuotoihin nähden kaukolämpö säilyy Oulussa edullisena. Teräksen hinta lähti keväällä voimakkaaseen nousuun. Nousu vaikutti loppuvuodesta myös kaukolämpöverkon 7

8 ENERGIAKAUPPA Sähkömarkkinat Vuoden 2004 aikana merkittävin muutos sähkömarkkinoilla oli vesitilanteen normalisoituminen kaksi vuotta jatkuneen kuivan jakson jälkeen. Vuoden lopussa vesivarastot olivat pitkän ajan normaalitasolla, ja sähkömarkkinoiden hydrologisen taseen paraneminen jatkui poikkeuksellisen nopeana. Vesivoimatuotannon kasvu vähensi fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mutta vuositasolla hiili- ja turvelauhteen tuotanto ei merkittävästi pienentynyt. Hiilen hinnan voimakas nousu taittui loppuvuoden aikana. Loppuvuosi kaikissa Pohjoismaissa oli poikkeuksellisen lauha ja sateinen, mikä oli merkittävin syy sähkön hintatason alenemiseen. Spot-sähkön systeemihinnan keskiarvo vuonna 2004 oli 28,92 euroa/megawattitunti, kun se edellisenä vuonna oli ollut ennätyksellisen korkea 36,69 euroa/ megawattitunti. Sähkön hinta oli korkeimmillaan elokuussa, minkä jälkeen hintataso laski vesitilanteen parantuessa vuoden loppua kohti. Sähköjohdannaisten hinnat olivat ylimmillään kesäkuukausina ja halvimmillaan alku- ja loppuvuonna. Hintakehitys oli yllättävä ja vaikeasti ennakoitavissa. Sähköpörssien kaupankäyntivolyymit, varsinkin spot-kaupan osalta, kasvoivat edellisvuodesta. Energiantuotanto on suurin toimiala EU:n sisäisessä päästökaupassa. Päästökaupan käynnistyminen vuoden 2004 aikana ei nostanut sähkön hintaa siinä määrin kuin oli ennakoitu. Vuosien 2006 ja 2007 sähköjohdannaisten hinnat kohosivat vuoden aikana odotettua vähemmän, vain muutamia prosentteja. Itse päästökaupan volyymit ja liikevaihto jäivät vähäisiksi. Sähkökauppa Oulun Energian sähköntuotanto, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja sen osakkaiden sähkönhankintaresurssit ja sähkönmyynti muodostavat yhteisen sähkötaseen. Taseenhallinnasta ja taseselvityksestä vastaa Oulun Energia, joka toimii sähkömarkkinoilla tasevastaavana markkinaosapuolena. Oulun Energia on myös jäsenenä Nord Poolin sähköpörsseissä. Oman voimantuotannon lisäksi Oulun Energialla on voimalaitososuuksia Pohjolan Voima -konserniin kuuluvan PVO-Pool Oy:n sähkötaseessa. Voimalaitososuuksien kapasiteetti on yhteensä 64 megawattia. Voimalaitokset sijaitsevat kuudella eri laitospaikkakunnalla. Niiden tuotantoa myytiin sekä kahdenvälisillä sähkösopimuksilla että sähköpörssissä. Oulun Energian koko sähkökaupan volyymi vuonna 2004 oli gigawattituntia ja liikevaihto 65 miljoonaa euroa. Vuosienergiassa on kasvua edellisvuodesta 17 prosenttia. Kasvu johtui osuussähkön hankinnan kasvusta. Oulun Energian oma sähköntuotanto oli 1413 gigawattituntia. 8

9 Pörssisähkön määrä, osto ja myynti yhteensä 470 gigawattituntia, säilyi edellisvuoden tasolla. Tasesähkön osto ja myynti oli yhteensä oli 52 gigawattituntia, mikä vastaa noin kahta prosenttia koko kaupan volyymista. Sähkönhankinnan ja -myynnin hinnan suojaamiseksi käytävän sähköjohdannaiskaupan kaupankäynti- ja riskienhallintapalvelut Oulun Energia osti Power-Deriva Oy:ltä. Mittaus- ja tiedonsiirtopalveluja ostettiin mm. Empower Oy:ltä. Uusiutuvien energialähteiden käyttö Toppilan ja Merikosken voimalaitokset liitettiin sähkön alkuperätakuutodistusjärjestelmään. Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta tuli voimaan vuoden alussa. Sen mukaan uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle on mahdollista saada sähkön alkuperätodistus. Toppilan voimalaitoksen sähköntuotanto, siltä osin kuin sähkö on tuotettu biomassalla eli puulla ja ruokohelpillä, on oikeutettu saamaan sähkön alkuperätakuutodistuksen. Samoin Merikosken vesivoimalaitoksen koko tuotanto on uusiutuvaa energiantuotantoa. Oulun Energia on jäsenenä myös eurooppalaisen uusiutuvan energian sertifikaattijärjestelmää ylläpitävässä RECS Internationalissa ja sen Suomen ryhmässä. Sertifikaattien avulla on mahdollista erottaa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ympäristöarvo itse sähköstä. Tavoitteena on sertifikaattien siirron ja kaupan avulla edistää uusiutuvan energian käyttöä sähköntuotannossa. 9

10 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU Edullista ja luotettavaa sähkönsiirtoa Sähkön siirto ja jakelu -liiketoimintayksikkö siirtää sähköä Oulun Energian voimalaitoksilta ja kantaverkosta asiakkaille Oulussa ja Kiimingissä edullisesti ja laadukkaasti. Oulun Energian siirtoasiakkaat nauttivat yksistä Suomen halvimmista siirtohinnoista. Oulun Energia on kaikissa tuoteryhmissä viiden halvimman jakeluyrityksen joukossa. Lauhasta loppuvuodesta huolimatta sähkön siirto kulutukseen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna pitkän aikavälin kasvun perusteella ennustetun lähes kolmen prosentin verran. Uusien liittymien määrä puolestaan ylitti ennusteen. Uusia pysyviä liittymissopimuksia kirjattiin kertomusvuonna 646 (595). Ennätykselliset investoinnit Siirtoverkon merkittävimpänä rakennuskohteena oli Kuivasjärven sähköasema, joka valmistui vuoden lopussa. Sen liittäminen olemassa olevaan keskijänniteverkkoon oli jakeluverkon suurimpia töitä. Muutenkin jakeluverkon rakentaminen jatkui asuntorakentamisesta johtuen edellisten vuosien tapaan vilkkaana. Uusien asuntoalueiden verkonrakentaminen aloitettiin mm. Kuivasrannalla ja Kynsilehdossa. Lisäksi jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja töitä Toppilansaaressa, Etu-Lyötyssä, Intiön kasarmin rannassa ja Kaakkurissa. Käyttövarmuuden parantamiseksi perushuollettiin Limingantullin sähköaseman 25 MVA:n päämuuntaja. Pateniemen ja Kiimingin sähköasemille asennettiin valokaarisuojaus. Vuoden aikana tehtiin selvitys kauko-ohjattavien erotinasemien kannattavuudesta ja niiden mahdollisista sijoituspaikoista. Verkkotoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 6,9 miljoonaa euroa (5,1 M ). Käyttö- ja kunnossapitokulut olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,5 M ), josta kantaverkkomaksujen ja siirtohäviöiden osuus oli 3,2 miljoonaa euroa (3,1 M ). Uusia tuntimittauslaitteita asennettiin 149 (130), sähkömittareita asennettiin (2 047) ja huollettiin tai vaihdettiin (3 292). Monipuolista osaamista Laajaa ammattitaitoa hyödynnettiin omien verkostotöiden lisäksi ulkopuolisiin urakointikohteisiin. Tärkeimpinä kohteina mainittakoon Oulun katuvalojen uudisrakentaminen ja huolto sekä liikennevalolisäykset. Verkkoalueemme ulkopuolisista kohteista merkittävimmät olivat Rautaruukin Raahen tehtaiden sähkönjakelun ja ulkovalaistuksen uudis- ja saneeraustyöt, Tiehallinnon alaiset tievalaistuksen hoito- ja ylläpitotyöt Raahe-Ylivieska ja Kajaani-Kuusamo -alueilla sekä Vattenfall Oy:n tilaamat sähköverkon yksikköhintaurakkatyöt Pattijoella. Rakennuttamistoiminnan ja sisäisen urakoinnin kehittämistä jatkettiin. Töiden hinnoittelu- ja laskutusjärjestelmää uudistettiin ja laajennettiin käsittämään verkon kunnossapito- ja käyttötyöt. Energiatietoutta nuorisolle 10 vuotta Nuorisolle jaettiin energiatietoutta osallistumalla jo kymmenennen kerran Energiaa Pohjois-Suomessa -projektiin. Tähän Kiimingissä uudisrakentaminen keskittyi kaava-alueiden ulkopuolelle tulleiden kiinteistöjen sähköistämiseen ja varayhteyksien vahvistamiseen. Normaalin verkon perusparannustoiminnan lisäksi saatettiin loppuun Ruskossa EU-hankkeena avojohtoverkon kaapelointi alueen imagon parantamiseksi. 10

11 liittyen jaettiin kaikille Pohjois-Suomen yhdeksäsluokkalaisille energia-alaa käsittelevä tasokas lehti. Sähkön siirto ja jakelu on liittynyt vuonna 1997 energia-alan energiansäästösopimukseen. Toimintaan on kuulunut energian säästö omassa toiminnassamme sekä energiansäästön opastusta asiakkaillemme. Suuren suosion asiakkaidemme keskuudessa on saavuttanut kotikäyttöön tarkoitettu energiaseurantamittari. Lainauskertoja oli lähes 300. Yhteistyöllä eteenpäin Sähkön siirto ja jakelu seuraa aktiivisesti alaansa koskevaa tutkimustoimintaa ja osallistuu siihen. Tästä esimerkkinä Tampereen ja Lappeenrannan teknisten yliopistojen kanssa toteutettava yhteistyöprojekti Sähköverkkoliiketoiminnan kehittäminen, jossa Oulun Energialla on edustus johtoryhmässä ja työryhmässä. Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2005 Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2005 on edelleen kiinnittää huomiota toimintavarmuuteen. Käyttötoiminnan riskeistä on kevään aikana valmistumassa selvitys, jonka tuloksia hyödynnetään heti selvityksen valmistuttua. Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2003 sähkön sisämarkkinadirektiivin, johon perustuva sähkömarkkinalain muutos vahvistettiin joulukuussa Merkittävimpiä muutoksia verkkotoiminnan kannalta tulevat olemaan liiketoimintojen entistä selvempi eriyttäminen ja kohtuullisen tuoton uudistettu laskenta- ja seurantamalli. Tähän perustuen Oulun Energia laskee sähkönsiirtohintojaan noin kymmenen prosenttia. Oulun Energia allekirjoitti alallaan ensimmäisenä Tiehallinnon kanssa isännöintisopimuksen Oulun läänin tieja liikennevaloista. 11

12 YRITYSPALVELUT Tukitoimista tuottavuutta Yrityspalveluyksikkö tuottaa muille liiketoimintayksiköille laatu- ja ympäristöpalveluja, henkilöstö-, työhyvinvointija työturvallisuuspalveluja, kiinteistö- ja kuljetuspalveluja sekä mikrotukipalveluja. Asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut tukevat muiden liiketoimintayksiköiden tehokkuutta ja tuottavuutta. Vuodenvaihteessa voimaan tullut uusittu ISO 9000:2000 -järjestelmä ulkoisine auditointeineen oli merkittävä prosessi, joka vietiin läpi organisaatiossa. Laatukoulutusta järjestettiin laatu- ja ympäristöpäällikön johdolla eri liiketoimintayksiköille ja tätä koulutusta täydennettiin koko henkilöstölle järjestetyillä tilaisuuksilla. Lukuisat ympäristöjärjestelmään kuuluvat luvitukset uusittiin vuoden 2004 aikana. EU-hankkeena käynnistettiin turvetuhkan koeläjitysprojekti yhdessä paikallisten turvetta polttoaineena käyttävien teollisuuslaitosten kanssa. Mikrotukipalvelutiimissä panostettiin työasemien oheislaitteiden parantamiseen ja kehittämiseen. Tietoturva- ja dokumentointipalveluiden kehittämiseksi tehtiin kartoitus, jossa selvitettiin tämänhetkiset puutteet ja pullonkaulat. Tietoturvaohjeistoa täydennettiin vastaamaan nykypäivän tilannetta koko organisaatiossa. Kiinteistöpalvelutiimi keskittyi Energiatalon kiinteistön perusparannuksiin. Asiakaspalvelutiloihin uusittiin kaikki palvelupisteet kiinnittäen erityistä huomiota ergonomiaan. Henkilöstö ja sen kehittäminen Vuoden lopussa Oulun Energian palveluksessa oli 336 (328) henkilöä, joista vakinaisia kuukausipalkkaisia työntekijöitä oli 126 (125) ja tuntipalkkaisia 165 (165). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 45 (38) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä nousi hieman ja oli 48,6 (48,2) vuotta. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 19 (21) henkilöä ja vuorotteluvapaata käytti 3 (8) ja osa-aikalisää 2 (1) henkilöä. Koulutukseen käytettiin yhteensä lähes 1300 opintopäivää eli noin neljä päivää jokaista vakituista työntekijää kohti. Vuoden aikana suoritti insinööriopintoja oman työn ohella seitsemän henkilöä. Oppisopimusoppilaita oli Oulun Energian tuotanto- ja sähkön siirtoyksiköissä yhteensä 24 henkilöä. Työsuojelu- ja turvallisuuskoulutus jatkui sisäisinä tietoiskuina ja tapahtumina. Päällikkötason johtamis- ja strategiakoulutusta jatkettiin kaupungin sisäisenä kurssituksena, ja osaamisen kartoitusohjelma pilotoitiin talous- ja hallintoyksikkössä. Tulospalkkiojärjestelmää uusittiin siten, että yritystason tulospalkkiomittareiksi otettiin eri tutkimuslaitosten vuosittaisista yritystutkimuksista Oulun Energian yrityskuvaa, toiminnan laatua ja ympäristöasioiden hoitoa koskevat tulokset. Yritystason nettotulos vaikuttaa tietyllä kertoimella Oulun Energian ryhmä- ja liiketoimitason mittareihin. Työhyvinvointi ja työterveyshuolto Oulun Työterveys toimi asiantuntijana työhyvinvointi- ja työterveysasioissa ja mm. teki Oulun Energian eri yksiköissä työpaikkaselvityksiä, joiden tavoitteena on löytää keinoja sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseksi. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen suurin poissaolojen syy. Toppilan työntekijöille aloitettiin fysioterapeutin ohjauksessa järjestettävät työpaikkaliikuntatuokiot kokeiluna, josta saadut tulokset tullaan hyödyntämään Oulun Energiassa. Sähkön siirron ja jakelun alkuvuoden koulutustapahtumissa opastettiin työergonomiaan fysioterapeutin johdolla. Loppuvuodesta käynnistettiin haku toimistohenkilöstölle vuonna 2005 järjestettävälle Aslak-kuntoutuskurssille, jolle mukaan hyväksyttiin kuusi toimihenkilöä. Yksikkökohtaiset työsuojelusuunnitelmat käsittelivät työryhmätasolla käytännössä esiin tulleita puutteita ja niiden parannus- ja korjausehdotuksia. Työsuojelulain tuomat muutokset vietiin yksiköissä käytäntöön erilaisissa koulutus- ja tiedotustapahtumissa. Työtapaturmista aiheutuneiden ja terveydellisistä syistä johtuvien poissaolopäivien määrä kasvoi. Positiivista kehitystä tapahtui vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneiden poissaolopäivien määrässä, joka pieneni. Harrastus- ja virkistystoiminta Urheilu- ja virkistystoimikunnan suunnitelman mukaisiin noin 30 tapahtumaan osallistui yli 1700 henkilöä. Tapahtumatarjonta vaihteli yhteisistä perhe- ja eläkeläistilaisuuksista erilaisiin yksilöurheilulajeihin ja kuntosalitoimintaan. Oulun kaupungin henkilökunnan virkistystoimintaan varatuista määrärahoista tuettujen teatteri- ja konserttilippujen lisäksi Oulun Energian henkilöstölle hankittiin pääsylippuja paikallisiin jalkapallo-, lentopallo- ja jääkiekko-otteluihin. Urheilu- ja virkistystoimikuntaan kuuluivat Veli Pyykönen, Erkki Latola, Antti Matikainen, Sirpa Aula, Eila Rasmus ja Tuomo Rounioja. Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 12

13 13

14 HALLINTO JA TALOUS Energialautakunta 2004 Varsinainen jäsen Pekka Heikkilä, pj. Risto Kalliorinne Elina Saine Pauli Halonen Kiia Miettunen asti Jonna-Marleena Härö lähtien Juha Rahkola Terttu Välikangas Seppo Moilanen kh:n edustaja Henkilökohtainen varajäsen Pekka Jääskeläinen Lauri Santaniemi Allan Brunni Sari Halonen Jonna-Marleena Härö Johanna Koskelainen lähtien Martti Schildt Armi Riekki Eija Säilynoja Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimii Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita. ENERGIALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Energiastrategia koko nelivuotiskauden esillä Vuoden 2004 lopussa päättyi vuonna 2001 valitun energialautakunnan nelivuotiskausi. Lautakunnan aloittaessa vuonna 2001 sen seitsemästä jäsenestä viisi oli uusia ja vain kaksi entistä. Tämä uudistunut lautakunta aloitti tilanteessa, jossa sähkönmyynti oli siirretty Oulun Sähkönmyynti Oy:hyn ja Oulun kaupunki oli käynnistänyt energiastrategian tarkastelun uudessa toimintaympäristössä. Kaupungin kaikkia energiatoimintoja koskeva energiastrategia valmistui vuoden 2001 lopussa, ja seuraavana vuonna kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintamallin valitun energiastrategian toteuttamiseksi. Tämä malli edellytti yhtiöittämisiä. Koska niitä ei kuitenkaan kaupunginvaltuusto vuonna 2003 hyväksynyt, Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Turveruukki Oy ovat jatkaneet toimintaansa erillisinä yrityksinä. Vuoden 2004 lopulla säädetty uusi sähkömarkkinalaki tulee nostamaan hallintamallin uudelleen esille. Oulun kaupungin energiastrategia ja siihen liittyvä hallintamalli keskusteluttivat energialautakuntaa koko toimintakauden ajan, mutta tämän keskustelun ulkopuolella Oulun Energia omalta osaltaan jatkoi vahvaa toimintojensa kehittämistä. Panostus tuotantoon onnistunutta Viime vuodet Oulun Energia on panostanut sähköntuotantoon. Se osti vuonna 2002 Fortum Oyj:n kokonaan ulos Toppilan voimalaitoksesta, hankki vuoden 2004 helmikuussa merkittävästi lisää Pohjolan Voima Oy:n C-sarjan osakkeita, jotka oikeuttavat omakustannushintaisen sähkön hankintaan länsirannikolla olevilta PVO:n voimalaitoksilta, merkitsi ydinvoimaa ja järjesteli tuulivoimaa siten, että tuulivoiman tuotanto-osuudet lisääntyivät. Tuotantoon tehdyt panostukset osoittautuivat toimintavuonna onnistuneiksi, kun sähköntuotannosta saatavat hinnat nousivat ja näiden voimalaitosten tuotantomäärät olivat poikkeuksellisen suuria. Oulun Energian toiminnassa tuotannon kasvu näkyy sekä liikevaihdon että tuloksen paranemisena jaksolla Jakson viimeisenä toimintavuonna 2004 tehtiinkin tulosennätys, joka ei normaaliolosuhteissa ole saavutettavissa. Lukuun ottamatta huonon turvekesän mukanaan tuomia Toppilan loppuvuoden tuotannonrajoituksia kaikki toimin- 14

15 Valtuustokaudeksi valittu energialautakunta kokoontuneena Toppilan voimalaitokselle. Istumassa vasemmalta Mervi Tervo, Jaana Manninen, Martti Turkka (pj.), Leena Yliniemi, Oili Puurunen ja Maisa Ilvesviita (siht.). Takana vasemmalta Lippo Mikola, Tanja Huovinen (varajäs.), Pekka Heikkilä (varapj.), Heikki Ojala, Reijo Sallinen (kh:n edustaja), Pirjo Käyhkö, Veijo Keinänen ja Tapani Kurkela. Varsinaisista jäsenistä kuvasta puuttuu Sirkka-Liisa Myllylä. taan ja tulokseen vaikuttavat tekijät olivat suotuisat. Alkuvuoden Toppilan tuotanto oli lähes ennätyksellistä, PVO: n voimalaitosten käyttöaste oli koko vuoden korkea ja Merikoski teki tuotantoennätyksensä. Kun sähkön markkinahinta vuoden 2005 alussa lähti rajuun laskuun, näyttää siltä, että Oulun Energian tulos tulee vähitellen heikkenemään. Markkinahinnan nopea lasku ei kuitenkaan suoraan vaikuta Oulun Energian tulokseen, sillä Oulun Energian tuotannon myynti on tehtyjen riskienhallintaohjelmien mukaan suojattua. Korotettu tulostavoite saavutettiin Kaupunginvaltuusto korotti Oulun Energian vuoden 2004 tuloutustavoitetta 2,5 miljoonalla eurolla 15,6 miljoonaan euroon. Tuloutuksesta suoritettiin korkoina 2,4 miljoonaa euroa, peruspääoman tuottona 8,3 miljoonaa euroa, ylijäämän tuloutuksena 4,7 miljoonaa euroa, erillisinä vuokrina 0,2 miljoonaa euroa ja arvonlisäveron palautuksina 0,5 miljoonaa euroa. Kokonaistuloutus oli 16,1 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy tuloutti Oulun kaupungille korkoina ja pääoman lyhennyksinä 1,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto Vuoden 2004 liikevaihto oli 125,4 miljoonaa euroa (110,6 M ). Sähkön myynnin osuus liikevaihdosta oli 53 prosenttia (48 %), sähkön siirron osuus 14 prosenttia (15 %), kaukolämmön myynnin osuus 28 prosenttia (31 %) ja muun myynti toiminnan osuus 5 prosenttia (6 %). Kulut ja liikevoitto Liiketoiminnan kulut olivat 86,4 miljoonaa euroa (78,1 M ). Henkilöstökulut olivat 12,7 miljoonaa euroa (13,2 M ). Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen purkaminen ja maksetut tulospalkkiot. Palvelujen ostot, vuokrat ja muut kulut olivat 10,1 miljoonaa euroa (9,2 M ). Muihin kuluihin sisältyvät myös energiaverot 1,9 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liikevoittoa kuvaava liikeylijäämä oli 30,0 miljoonaa euroa (23,5 M ) ja 23,8 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta. Poistot olivat 11,5 miljoonaa euroa (11,4 M ). Poistot on laskettu hankintahintaisista jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusten mukaisesti. 15

16 Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja Ylijäämä ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 18,2 miljoonaa euroa (10,8 M ). Rahoituskuluihin sisältyy omistajalle maksettua peruspääoman tuottoa 8,3 miljoonaa euroa (8,3 M ). Ylijäämän tuloutusta kaupungille maksettiin 4,7 miljoonaa euroa (2,2 M ). Omistajalle tehtyjen tuloutusten jälkeen tilikauden ylijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa (8,6 M ). Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 22,8 miljoonaa euroa (13,6 M ). Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Pohjolan Voima Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n osakkeiden hankinnat 8,9 miljoonalla eurolla ja Kuivasjärven sähköaseman rakentaminen 1,4 miljoonalla eurolla. Tuotannon investoinnit olivat 3,9 miljoonaa euroa, sähköverkon investoinnit 6,9 miljoonaa euroa ja kaukolämmön investoinnit 2,8 miljoonaa euroa. Investointeihin liittyvien aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 M ). Rahoitus Liiketoiminnan kassavarojen muutos oli 1,8 miljoonaa euroa (4,8 M ). Liittymismaksutulot olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,7 M ). Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli 4,0 miljoonaa euroa. Oulun Energian organisaatio Energialautakunta Toimitusjohtaja Tapani Kurkela Johtaja Reijo Aula erillistehtävät Business Controller Arto Sutinen Johdon ja energialautakunnan sihteeri Maisa Ilvesviita Tuotanto ja kaukolämpö Jukka Salovaara johtaja Sähkön siirto ja jakelu Antti Timonen johtaja Energiakauppa Jouko Isoviita johtaja Hallinto ja talous Timo Heiskari hallintopäällikkö Yrityspalvelut Tuomo Rounioja yrityspalvelupäällikkö Energialautakunnan kokoukset ja koulutus Energialautakunta kokoontui vuonna 2004 kolmetoista kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 109. Lautakunnan jäseniä on vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorganisaation Sähköenergialiitto ry Senerin ajankohtaisseminaareihin. Tarkastukset Oulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana. Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja Fimtekno Oy. Sähköverkon rakentamisen osalta varmennustarkastukset suoritettiin itse TUKES: in Oulun Energialle myöntämän oman työn varmennusoikeuden nojalla. Sähköverkon määräaikaistarkastukset suoritti Fimtekno Oy. Jäsenyydet Energia-alan työnantajayhdistys ry Enerta, Energiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing, Nord Pool Spot AS, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry, Puuenergia ry Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen ryhmä, Suomen Kaukolämpö ry (SKY), Sähköenergialiitto ry Sener, Suomalaisen Työn liitto ja Turveteollisuusliitto ry. 16

17 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Henkilöstötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana yksitoista kertaa ja asiakohtia pöytäkirjoihin kirjattiin 37. Henkilöstötoimikunta 2004 Varsinainen jäsen Työnantajan edustajat Tapani Kurkela, pj. Tuomo Rounioja Jukka Salovaara Antti Timonen Timo Heiskari Työntekijöiden edustajat Jarmo Meriläinen, varapj. Jorma Hanhela Ritva Jokela Veikko Koivikko Hannu Yrjänäinen Henkilökohtainen varajäsen Jouko Isoviita Kirsi Ahlqvist Yrjö Vilhunen asti Arto Kallio lähtien Osmo Salmisto Arto Sutinen Jussi Leinonen Kalle Sevander Sirpa Junttila Esa Peura Vesa Parviainen Henkilökunnan edustajat johtoryhmästä Helena Pajunen Kaj Norrbacka Olavi Pekkala Kalle Sevander Lisäksi henkilöstötoimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet työyhteisön kehittäjä Sirpa Aula ja tarvittaessa työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja. 17

18 18

19 TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset 21 6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Vesivoima- ja johtoaluevuokra Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Ylijäämän tuloutus Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

20 TASE 1000 VASTAAVAA A I II III B I II PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1 1 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset 2 2 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot