ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002"

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNGIN Toimintakertomus ja tilinpäätös 2002

2 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2002 Toimintakertomus Katsaus vuoteen 2002 sivu 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sivu 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen sivu 13 Toiminnan rahoitus sivu 14 Tase ja sen tunnusluvut sivu 15 Konsernitase ja sen tunnusluvut sivu 16 Käyttötalouden toteutuminen hallintokunnittain sivu 18 Verotulot sivu 19 Valtionosuudet sivu 21 Investointien toteutuminen sivu 22 Lainat sivu 24 Henkilöstöä koskevat liitetiedot sivu 25

3 3 Ulvilan kaupunki Talous- ja hallinto-osasto KATSAUS VUOTEEN 2002 Talous Tilikauden tulos vuodelta 2002 on 5,9 M. Tulos on ennakkoarviota parempi. Tulokertymää paransi verotulojen kertymä jälkikäteen suunnittelukaudelta Positiivinen tulos vahvistaa Ulvilan kaupungin talouden pohjaa ja luo ns. puskuria tulevia vuosia varten. Tätä tukee myös kaupungin velkamäärän alentuminen. Hyvään tulokseen vaikuttivat verotulojen kehitys, arvonlisäveron takaisinperinnästä luopuminen, verotulotasauksen kasvu sekä käyttötalouden menojen hallittu kehitys. Verotulojen hyvä kertymä vuoden 2002 aikana tulee vuodelta 2000 kertyvistä lisäveroista, vuoden 2001 verotulojen arvioitua paremmasta kehityksestä niin ansiotulokuin yhteisöveroissakin sekä valtion toimista verojen kertymän nopeuttamisessa. Verojen kertymän nopeutuminen vähentää vastaavasti vuoden 2003 verotuloja. Vuoden 2002 verotulojen osalta on kuitenkin muistettava, että tulot ovat ennakoita ja lopullinen tulos vahvistuu vasta kuluvana vuonna. Arvonlisäveron takaisinperinnästä luopuminen vähensi Ulvilan kaupungin menoja 2,13 M. Takaisinperinnän kuittaus tehtiin pääosin yhteisöverosta. Tämä vähentää Ulvilan kaupungin tuloja viiveellä. Niillä kunnilla, joilla on merkittävät yhteisöverot, tulot putosivat vastaavasti heti samana vuonna. Ulvilan kohdalla kuittaus kohdistuu vuosiin Ulvilan kaupungin verotulotasaukset kasvoivat vuoden 2002 aikana noin 1 M. Käyttömenojen kasvu oli maltillista. Hallintokunnat pysyivät erinomaisen hyvin talousarvioissaan kuntayhtymät mukaan lukien. Ulvilan kaupunki kattaa taseessa Olleen vajaan 1 M :n alijäämän. Lainamäärä vuoden 2002 lopussa oli 4,7 M ja asukasta kohden lainaa oli 381. Toiminta Ulvilan kaupungin strategia valmistui keväällä Valtuusto hyväksyi sen toukokuun kokouksessaan. Toimialastrategiatyöt aloitettiin kesäkuussa Koulutusta järjestettiin kesäkuussa ja elokuussa. Seudullisen elinkeinoyksikön perustaminen eteni loppuvaiheeseen vuoden 2002 aikana. Tavoiteltua tulosta, yksi yhteinen elinkeinoyksikkö Porin seutukunnassa, ei toteutunut. Pori kehittää omaa elinkeinoyksikköään ja Ulvila yhdessä Luvian, Nakkilan ja Harjavallan kanssa valmistelivat Porin seudun kehittämiskeskuksen perustamista. Kullaan kunta aloitti kuntaliitosneuvottelut Ulvilan ja Porin kaupunkien kanssa. Ulvilan kaupunginhallitus teki päätöksen, jossa ilmoitettiin Kullaan kunnalle Ulvilan halukkuus aloittaa neuvottelut. Kullaa käynnisti Suomen Kuntaliiton avustuksella selvitystyön Ulvilan tai Porin kaupungin kanssa tehtävän kuntaliitoksen vaikutuksista.

4 Selvitys valmistui syksyllä 2002 ja julkaistiin Selvitys osoitti, että Kullaan olisi syytä liittyä isompaan kokonaisuuteen viimeistään vuoden 2005 alusta. Porin seutukunnan kunnat aloittivat neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa tilaaja-tuottajamallin kehittämisestä ja kokeilemisesta seuraavan vuoden aikana. Tavoitteeksi asetettiin ostettavien palvelujen määritteleminen etukäteen yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja seutukunnan kuntien välillä. Yhdessä Porin kanssa valmisteltiin ostopalvelusopimus perheneuvolapalvelujen ostamisesta vuoden 2003 alusta. Talousarvion toteutui erittäin hyvin. Toimintatuloja kertyi yhteensä eli enemmän kuin oli talousarviossa arvioitu. Tulo- ja menopuolen poikkeamat selviävät yksityiskohtaisesti talousarvion toteutumisen selvityksestä, jossa hallintokunnat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi ovat selvittäneet merkittävät poikkeamat ( yli 5 % tai ). 4 Investoinnit Merkittävimpiä talonrakennuspuolen investointeja tilikauden aikana olivat Friitalan koulun 5. vaihe sekä Harjunpään koulun vesikatteen uusiminen. Kustannukset olivat ,27 ja ,03. Teknisen rakentamisen suurimmat kohteet olivat VT-2 lentoasema - Friitala ,77 ja keskustan alikulun jatkoyhteys ,54. Ulvilan Vesilaitoksen merkittävin hanke oli Uotilan/Malminpään saneerauksen aloittaminen. Talousarviossa oli kohteeseen varattu Työhön käytettiin kuitenkin vuoden 2002 aikana vain ,87 ja Antinkartanon - Kukkokiventien siirtoviemäriin käytettiin ,91. Helena Huhtanen talousjohtaja

5 TOIMINTAKERTOMUS 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Ulvilan kaupungin talous vahvistui vuoden 2002 aikana. Tähän vaikuttivat verotulojen kehitys ja kertymät sekä käyttötalousmenojen alhainen kasvu. Ansio- ja pääomatuloverojen kehitys oli vuodelta 2001 valmistuneessa verotuksessa maan keskitasossa ja yhteisöveron tuotto nousi lähelle vuosien 1999 ja 2000 tasoa. Verotilitysjärjestelmien muutokset nopeuttivat verotulojen kertymää vuoden 2002 aikana, mikä näkyy taas vuoden 2003 aikana kertyvien lisäverojen huomattavana alenemisena. Vuoden 2002 verotus valmistuu vuoden 2003 syksyllä. Yhteisöverotuksessa on 2003 alusta siirrytty kahden aikaisemmin valmistuneen verotuksen keskiarvomenettelyyn. Tasausta ei enää tehdä. Vuoden 2002 talouden vahvistumisessa on merkittävä osuus myös valtionosuuksilla. Valtionosuuksiin sisältyvät verotulojen tasaukset kasvoivat 2,5 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Ulvilan kaupungin toimintatuotot olivat talousarviovuonna 6,4 M ja toteutumisprosentti 104,1. Tulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,5 %. Toimintamenot olivat yhteensä 38,1 M ja toteutumisprosentti 99,7. Menojen kasvu vuoteen 2001 verrattuna oli 2,4 %. Menojen kokonaiskasvu vuoteen 2001 verrattuna oli 0,9 M ja nettomenojen toteutumisaste oli 98,8 % ja kasvu edellisestä vuodesta 2,2 %. Kokonaispalkat olivat yhteensä Käyttötalouden palkat olivat ja investointiosan palkat Kasvua edelliseen vuoteen 2,2 %. Henkilöstökustannukset olivat ja kasvua vuoteen ,5 %. Palkkojen ja henkilöstökustannusten kasvu 3,5 %. Investointien rahoitus hoidettiin kokonaan omalla rahoituksella. Vuoden 2001 lopulla Kiinteistö Oy Ulvilan Logistiikalta lainattu 1,35 M maksettiin vuoden 2002 alkupuolella takaisin. Vuosikate on 8,47 M. Kun siitä vähennetään poistot 2,15 M ja arvonalennuksina vajaa 0,47 M, saadaan tilikauden tulokseksi 5,85 M. Arvonalennukset kohdistuvat maaomaisuuden arvoon. Maaomaisuuden arvostuksen lähtökohta on sen hankintahinta. Ulvilan kaupungin taseessa on edellisten vuosien alijäämää 0,98 M. Kun sinne lisätään vu o- den 2002 ylijäämä, on tase ylijäämäinen 4,98 M. Talouden kehittymistä vuoden 2003 aikana seurataan tarkasti. Verotulojen tilitysten muutokset ja verotulojen tasauksen aleneminen kolmannekseen vuoden 2002 tasosta pudottavat vuoden 2003 tulokertymää huomattavasti. Vuoden 2003 talousarvion tuloarvioita ei ole perusteita muuttaa tässä vaiheessa. Talouden epävarma kehitys ja Ulvilan kaupungin liikkumavaran aleneminen edellyttävät toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden perusteellista harkintaa, vaikka kaupungin taloudellinen asema on vuoden 2002 jälkeen kohtuullinen. Kunnan hallinto Uudet valtuutetut aloittivat luottamustoimissa vuoden 2001 alusta. Ulvilan kaupungin valtuuston 35 jäsentä jakaantuvat poliittisiin puolueisiin seuraavasti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12, Kansallinen Kokoomus 8, Vasemmistoliitto 6, Suomen Keskusta 5, Vihreä Liitto 2 ja Suomen Kristillinen liitto 2.

6 Valtuuston puheenjohtajana aloitti taloussihteeri Anne Holmlund Friitalasta, KOK, ensimmäisenä varapuheenjohtajana yrittäjä Ari Ruoho Friitalasta, SDP ja toisena varapuheenjohtajana opettaja Pirjo Mäkelä Vanhakylästä, VAS. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut opettaja Samuli Jokinen Vanhakylästä, SDP, ja varapuheenjohtajana maanviljelijä Seppo Käyrä Suosmerestä, KESK. Kaupunginhallituksessa esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Arto Saarinen. Kaupungissa ovat vuodesta 2001 toimineet seuraavat toimielimet: Jäsenten määrä Koulutuslautakunta 7 Sosiaalilautakunta 7 Kulttuurilautakunta 7 Tekninen lautakunta 7 Vapaa-aikalautakunta 7 Ympäristölautakunta 9 Tarkastuslautakunta 5 Maaseutulautakunta 5 Uusi luottamushenkilöorganisaatio Vuoden 2001 alusta kaupunginhallituksen johtosääntöön lisättiin maankäytön suunnittelu. Rakennus- ja ympäristölautakunnan nimi muutettiin ympäristölautakunnaksi ja sinne siirrettiin rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen lisäksi pelastustoimen asiat. Ulvilassa on vuoden 2001 alusta toiminut kulttuurilautakunta, jonne vapaa-aikatoimen alueesta siirrettiin kulttuuri ja kirjasto. ULVILAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO VALTUUSTO 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA SUHTEELLISTEN VAALIEN LTK KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALILAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KULTTUURILAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA

7 7 Kaupungin henkilökunta Ulvilan kaupungin henkilökunnan kokonaismäärä oli 568. Määrä kasvoi toimintavuoden aikana kahdeksan henkilöä. Vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden määrä vuoden lopussa oli 428 henkilöä. Määrä kasvoi viidellä työntekijällä. Kaupungin henkilöstöä koskeva osa on erillisenä toimintakertomuksessa. Siinä on esitetty tietoja toimialoittain, ikäryhmittäin, sukupuolijakautuma toimialoittain, sairauspoissaolot ja selvitys työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Henkilöstön tunnuslukuja HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstö lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta 45,4 45,6 46,1 46 Kokonaispalkat e Henkilösivukulut e Työllistettyjen palkat e Henkilösivukulut e Palkkakustannukset yhteensä e Kokonaiskeskiansio e HENKILÖSTÖN TILA Palveluksesta lähtenyt vakinainen henkilöstö lkm Uudet alkaneet vakinaiset palvelussuhteet lkm Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet lkm Sairauspoissaolot työpv Työtapaturmapoissaolot työpv HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Henkilöstön koulutus ja kehittäminen pv " e Työterveyshuolto e Muu henkilöstön työkyvyn edistäminen e

8 Ulvilan kaupungin valtuusto muutti joulukuussa 2002 organisaatiota. Uusittu johtosääntö tuli voimaan vuoden 2003 alusta. Ulvilan kaupungin organisaatio on seuraavana: 8 ULVILAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVIRASTO TALOUS- JA HALLINTO- OSASTO SOSIAALILAUTAKUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO SOSIAALIOSASTO ELINKEINOTOIMI ERIKOISTEHTÄVÄT KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KULTTUURILAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖTOIMI SIVISTYSOSASTO TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN OSASTO YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

9 Yleinen taloudellinen kehitys 9 Oman talousalueen kehitys Työllisyys Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 2001 runsaat eli yli vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2002 lopussa työttömiä työnhakijoita oli vajaat eli 400 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2002 lopussa 15,5 %. Satakunnan työttömyysaste oli 15,5 %. Luku on sama kuin edellisen vuoden lopussa. Vuoden 2000 lopussa työttömyysaste oli 16,6 %. Vuoden 2001 lopussa työttömistä työnhakijoista oli miehiä eli 43,9 % ja naisia eli 56,1 %. Vuoden 2002 aikana naisten työllisyystilanne on selkeästi parantunut ja miesten huonontunut. Satakunnan työvoimapiiri Naiset Miehet Yhteensä Ulvilan työttömyysaste oli 12,7 ja vastaava luku edellisen vuoden lopussa oli 14,7 %. Ulvila Naiset Miehet Yhteensä Väestö Asukasluvun kehitys on ollut vuonna 2002 koko Satakunnan alueella edelleen negatiivinen. Muuttotappio vuoden 2002 aikana oli ennakkotiedon mukaan Edellisen vuoden vastaava luku oli Ulvilan kaupungin asukasluku oli vuoden 2002 lopussa Väestömuutokset vuoden 2001 aikana olivat Satakunnan alueella seutukunnittain seuraavat: Asukasluku 2001 Muutos Rauman seutukunta Porin seutukunta Kaakkois-Satakunta Pohjois-Satakunta Satakunta Työpaikat Työpaikkakehitystiedot kulkevat tilastoissa niin, että tällä hetkellä on tiedossa vuoden 2000 ennakkotieto. Työpaikkatilasto on seuraavassa esitetty Satakunnasta seutukunnittain ja muutos edellisestä vuodesta.

10 2000(ennakkotieto) Muutos Rauman seutukunta Kaakkois-Satakunta Porin seutukunta Pohjois-Satakunta Satakunta Ulvila Työpaikkakehitys on vuodesta 1993 ollut 599 työpaikkaa. Paras vuosi on ollut vuosi 1994, jolloin kasvua oli 175. Hyvä kasvu oli myös vuonna 1997, kasvu 135. Huonoin vuosi oli 1996, jolloin työpaikkojen määrä aleni 19. TYÖLLISET SATAKUNNAN TE-KESKUKSEN ALUEELLA Maa- ja metsä- ym. talous ,2 % Teollisuus ,8 % Rakentaminen ,2 % Kauppa ym. Toiminta ,6 % Liikenne ,2 % Rahoitus ym. palvelut ,7 % Julkiset ja muut palvelut ,1 % Tuntematon toimiala ,3 % Kaikki toimialat yhteensä Tuntematon toimiala Julkiset ja muut palvelut Rahoitus ym. palvelut Liikenne Kauppa ym. Toiminta Rakentaminen Teollisuus Maa- ja metsä- ym. talous

11 Kaupungin toiminta 11 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen: Ulvilan kaupungin strategia valmistui keväällä Valtuusto hyväksyi sen toukokuun kokouksessaan. Toimialastrategiatyöt aloitettiin kesäkuussa Koulutusta järjestettiin kesäkuussa ja elokuussa. Seudullisen elinkeinoyksikön perustaminen eteni loppuvaiheeseen vuoden 2002 aikana. Tavoiteltua tulosta, yksi yhteinen elinkeinoyksikkö Porin seutukunnassa, ei toteutunut. Pori kehittää omaa elinkeinoyksikköään ja Ulvila yhdessä Luvian, Nakkilan ja Harjavallan kanssa valmistelivat Porin seudun kehittämiskeskuksen perustamista. Kullaan kunta aloitti kuntaliitosneuvottelut Ulvilan ja Porin kaupunkien kanssa. Ulvilan kaupunginhallitus teki päätöksen, jossa ilmoitettiin Kullaan kunnalle Ulvilan halukkuus aloittaa neuvottelut. Kullaa käynnisti Suomen Kuntaliiton avustuksella selvitystyön Ulvilan tai Porin kaupungin kanssa tehtävän kuntaliitoksen vaikutuksista. Selvitys valmistui syksyllä 2002 ja julkaistiin Selvitys osoitti, että Kullaan olisi syytä liittyä isompaan kokonaisuuteen viimeistään vuoden 2005 alusta. Porin seutukunnan kunnat aloittivat neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa tilaaja-tuottajamallin kehittämisestä ja kokeilemisesta seuraavan vuoden aikana. Tavoitteeksi asetettiin ostettavien palvelujen määritteleminen etukäteen yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja seutukunnan kuntien välillä. Yhdessä Porin kanssa valmisteltiin ostopalvelusopimus perheneuvolapalvelujen ostamisesta vuoden 2003 alusta. Talousarvion toteutui erittäin hyvin. Toimintatuloja kertyi yhteensä eli enemmän kuin oli talousarviossa arvioitu. Hallintokuntien raporteissa tulonylitykset johtuvat pääosin työllistämistuista. Tietohallinnon tulot ylittyvät. Samoin EU-tuet ja vesilaitoksen tulot. Toimintamenot alittavat talousarvion Kaupunginhallituksen menot ovat alle arvion. Ulvilan kansanterveystyön osuudet ovat alle arvion. Toinen merkittävä tehtäväalue, jonka menot kaupunginhallituksen alueella jäävät alle arvion, on työllistäminen. Työllistämismenot on kirjataan suoraan käytön mukaan hallintokunnille. Tämän osuus on Teknisen lautakunnan menoihin on kirjattu menoksi jätevero. Eräpäivä oli vuoden 2002 lopussa. Veron ja sen korotuksen määrä oli yhteensä Kaupunki on valittanut tullin päätöksestä. Mahdollinen palautus kirjataan vuodelle Tulo- ja menopuolen poikkeamat selviävät yksityiskohtaisesti talousarvion toteutumisen selvityksestä, jossa hallintokunnat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi ovat selvittäneet merkittävät poikkeamat ( yli 5 % tai ). Merkittävimpiä talonrakennuspuolen investointeja tilikauden aikana olivat Friitalan koulun 5. vaihe sekä Harjunpään koulun vesikatteen uusiminen. Kustannukset olivat ,27 ja ,03. Teknisen rakentamisen suurimmat kohteet olivat VT-2 lentoasema - Friitala ,77 ja keskustan alikulun jatkoyhteys ,54.

12 Ulvilan Vesilaitoksen merkittävin hanke oli Uotilan/Malminpään saneerauksen aloittaminen. Talousarviossa oli kohteeseen varattu Työhön käytettiin kuitenkin vuoden 2002 aikana vain ,87 ja Antinkartanon - Kukkokiventien siirtoviemäriin käytettiin ,91. Vuoden 2002 tilikauden tulos vahvistaa kaupungin taloudellista asemaa. Tämä auttaa lähivuosina, jolloin kaupungin liikkumavara alenee merkittävästi. Ulvilan kaupungin saama verotulojen tasaus alenee vuosina 2003 ja Tämä on seurausta viime vuosien optiotulojen ja myyntivoittojen korkean tason alenemisesta edeltäneen ajan tasolle. Toinen merkittävä asia on arvonlisäveron takaisinperinnästä luopuminen ja sen vaikutus yhteisöveron tuottoon. Valtio kuittasi arvonlisäveron takaisinperinnän vuonna 2002 yhteisöveron tuotosta. Tämä näkyi jo vuonna 2002 niiden kuntien verotuloissa, joilla yhteisöveron tuotto on korkea. Ulvilassa arvonlisäveron takaisinperinnästä luopuminen näkyy vuoden 2002 tuloksessa ja kuittaus näkyy vuoden 2003 alentuneena yhteisöveron kertoimena ja vuoden 2004 verotulojen tasauksen alenemisena. Yhteisöveron kuntaosuudet ovat alentuneet vuodesta ,448 %:sta 0,3529 %:iin vuonna Vuoden 2002 kerroin on arvonlisäverojen järjestelyn johdosta 0,2322 %. Vuoden 2003 yhteisöveron kerroin alenee 0,1975 %. Verotuloennusteiden mukaan verotulojen kasvu asettuu noin 4 % tuntumaan vuodesta 2004 eteenpäin. 12

13 13 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Alv-takaisinperintä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Arvonalentumiset -468 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys- vähennys Suunnitelman ylittävät poistot Varausten lisäys- vähennys+ Rahastojen lisäys-, vähennys+ Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,7 16,8 Vuosikate/Poistot, % 115,4 393,7 Vuosikate, /asukas 205,5 684,6 Asukasmäärä Vuosikate 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,47 3,33 2,53 1,64 0,84 0,97 0,

14 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 14 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Pakollisten varausten muutos Tulorahoituksen korjauserät -55 Arvostuserien korjauserät 71 Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars. myyntitulo Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappio 55 Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat , Kassavarat 1.1., Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 72,2 % 312,1 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 64,0 % 193,4 % Lainahoitokate 0,5 4,0 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

15 15 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT OMA PÄÄOMA PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Peruspääoma Aineettomat hyödykkeet Liittymismaksurahasto Aineettomat oikeudet Muut siirrot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Ennakkomaksut Tilikauden yli-/alijäämä Arvostuserät 178 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet VARAUKSET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kertynyt poistoero Koneet ja kalusto Vapaaehtoiset varaukset Muut aineelliset hyödykkeet Investointivaraukset Ennakkomaksut ja kesken- Muut varaukset eräiset hankinnat Pakolliset varaukset Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Muut toimeksiantojen pääomat 6 5 Muut sijoitukset VIERAS PÄÄOMA ARVOSTUSERÄT Pitkäaikainen TOIMEKSIANTOJEN VARAT Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutusl Valtion toimeksiannot Lainat julkisyhteisöiltä Muut toimeksiantojen varat Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikainen Keskeneräiset tuotteet Joukkovelkakirjalainat Valmiit tuotteet Lainat rahoitus- ja vakuutusl Muu vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Ennakkomaksut Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 2 2 Saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Sijoitukset rahamarkkina- Siirtovelat instrumentteihin Muut lyhytaikaiset velat Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Omavaraisuusaste, % 72,8 % 79,5 % Muut arvopaperit Rahoitusvarallisuus /asukas Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 28,8 % 21,0 % Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset, Asukasmäärä

16 KONSERNITASE 16 VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAI- KAISET SIJOITUKSET Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 22 Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Muut sijoitukset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 1 Muut toimeksiantojen varat VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 4 2 Saamiset Myyntisaamiset Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0 0 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

17 17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä Muu oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS 2 2 VARAUKSET Konsernireservi Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 7 6 Muut pakolliset varaukset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen pääomat 5 4 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 0 0 Ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 47,0 % 51,3 % Konsernin lainat /asukas Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainasaamiset, Kaupungin asukasmäärä

18 18 TULOT HALLINTOKUNNITTAIN YHT. 6,41 M Ulvilan vesilaitos Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vapaa-aika lautakunta Kulttuurilautakunta Koulutuslautakunta Sosiaalitoimi Kaupunginhallitus MENOT HALLINTOKUNNITTAIN YHT. 38,11 M Ulvilan vesilaitos Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vapaa-aika lautakunta Kulttuurilautakunta Koulutuslautakunta Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Kaupunginhallitus

19 19 VEROTULOT TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN Kiinteistövero Yhteisövero Ansio- ja po.vero LOPULLISTEN VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN VUOSINA V alustava Kiinteistövero Yhteisövero Ansio- ja po.vero Veroprosentti 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

20 Vuodelta Ansio- ja pääomatuloverot Yhteisöverot Kiinteistöverot Kertynyt Tilinpäätös Talousarvio KERTYNEET VEROTULOT Kertynyt Tilinpäätös Talousarvio VEROTULOT TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN

21 21 VALTIONOSUUDET JA VEROTULOJEN TASAUKSET VUOSINA (1000 ) Verotulojen tasaus Valtionosuudet yht Yleinen valtionosuus Sosiaalitoimen va Opetustoimen va Valtionosuudet yht Verotulojen tasaus

22 22 INVESTOINNIT 2002 TA 2002 TA muutos Käyttö TA muutos Käyttämättä TALONRAKENNUS 9057 Koskisen varastoalue, rak.purkaminen Me , , Koskisen varastoalueen maisemointi Me , Harjunpään koulu, vesikate Me , , Friitalan koulu, 5. Vaihe Me , , Yläaste peruskorjaustyö/hissi Me ,24-375, Yläaste, hankesuunnittelu Me ,38 37,38 Talonrakennus yhteensä Me , ,94 Ne , ,94 TEKNINEN RAKENTAMINEN 9100 Erittelemättömät Tu 1 681, , VT 2 lentoasema-friitala Me , , Satakunnantien jatke II Tu , , Keskustan alikulun jatkoyhteys Tu ,00 Me , ,54 Nummelantie, vesihuoltotöihin 9159 liittyvä maanrakennustyö Me , , Uusi teollisuusalue Me , Orthokuvausaineiston osto Me ,00 1, Palovainiontie Me ,37 496, Saurionkuja Me , , Teiden päällystäminen Me , Loukkuran kaavatiet Me , Tievalaistus Me , Erittelemätön tievalaistus Tu 1 816, , Vainiola Me ,37 Puistot, istut.- leikkipaikat 9408 Eri kohteet Me , ,27 Urheilu- ja retkeilyalueet 9505 Palloilu- ja lähiliikunta-alueet Me , , Kokemäenjoen rannan virk.käytön lisääminen Me , ,33 Ympäristötyöt 9615 Jätteenkeräilyn kehittäminen Me ,58-39, Kaatopaikan lopettaminen Me , ,33 Tekninen rakentaminen yhteensä Me , ,33 Tu , ,11 Ne , ,44 VESILAITOS 9700 Liittymismaksutulot Tu , ,25 Me 0, Uotilan/Malminpään saneer.aloitus Me , , Pohjavedenottamoiden lisääminen Me , Jätevesipumppaamot Me , , Uusi teollisuusalue Me , Paloposti Me , , Siirtoviemäri Antinkartano-Kukkokiventie Me , , Nummelantien loppuosa Me , , Prinssintien viemäri Me , , Keskuspumppaamon paineviemäri Me , , Jäteveden puhdistamon ilmastus Me , ,20 Vesilaitos yhteensä Me , ,86 Tu , ,25 Ne , ,61

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Tuusulan kunta TilinpäätÖs

Tuusulan kunta TilinpäätÖs 0 Tuusulan kunta TilinpäätÖs 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2006 Vuosi 2006 jää maamme kunnallishistoriaan ajankohtana, jolloin käytiin hyvin vilkasta keskustelua kunnallishallinnon tulevaisuudesta.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot