Sovellettu liikekaava :22:26 1/45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45"

Transkriptio

1 Sovellettu liikekaava :22:26 1/45 Tililuettelo Vapaahaku tililuettelosta: tai listaa koko tililuettelo [ Uusi tiliryhmä ] [ Uusi tili ] Näytä myös piilotetut tilit Ryhmä / tili Alv-koodi Tiedot 100 Vastaavaa osto 100 PYSYVÄT VASTAAVAT osto 100 Aineettomat hyödykkeet osto 100 Perustamismenot osto 1001 Perustamismenot osto 101 Tutkimusmenot osto 1011 Tutkimusmenot osto 102 Kehittämismenot osto 1021 Kehittämismenot osto 103 Aineettomat oikeudet osto 1031 Patentit osto 1033 Tekijänoikeudet osto 1035 Tavaramerkkioikeudet osto 1037 Lisenssimaksut osto 1039 Toimilupaoikeudet osto 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut osto 1043 Puhelinliittymät osto 1045 Hälytysliittymät osto 1049 Muut aineettomat oikeudet osto 105 Liikearvo osto 1051 Liikearvo osto 1055 Fuusiotili osto 1057 Fuusioaktiiva osto 106 Konserniliikearvo osto 1061 Konserniliikearvo osto 107 Muut pitkävaikutteiset menot osto 1071 Mainos- ja markkinatutkimusmenot osto 1073 Osakehuoneiston perusparannusmenot osto 1075 Vuokrahuoneiston perusparannusmenot osto 1081 Atk-ohjelmat osto 1089 Muut pitkävaikutteiset menot osto 109 Ennakkomaksut osto 1091 Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä osto 110 Aineelliset hyödykkeet osto 110 Maa- ja vesialueet osto 110 Omistuskiinteistöt osto 1101 Maa- ja vesialueet osto 1105 Liittymismaksut osto 1109 Arvonkorotukset maa- ja vesialueista osto 111 Kiinteistöjen vuokraoikeudet osto 1111 Maanvuokraoikeudet osto 1113 Liittymismaksut vuokrakiinteistöistä osto 112 Rakennukset ja rakennelmat osto 112 Omistusrakennukset ja -rakennelmat osto 1121 Rakennukset 7% menojäännöspoisto osto 1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto osto 1131 Rakennusten tekniset laitteet 25% menojäännöspoisto osto 1135 Väestönsuojat ym. max. 25% tasapoisto osto 1141 Rakennelmat 20% menojäännöspoisto osto 1143 Muut rakennukset ja rakennelmat osto 1145 Arvonkorotukset (vanhat rakennuksista tehdyt) osto 115 Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet osto 1151 Rakennusten vuokraoikeudet osto 116 Koneet ja kalusto osto 1161 Koneet ja laitteet osto 1165 Tuotannon koneet ja laitteet osto 1171 Kuorma- ja pakettiautot osto 1173 Henkilöautot osto 1175 Ammattiautot osto

2 Sovellettu liikekaava :22:26 2/ Muut ajoneuvot ja alukset osto 1201 Kalusto ja muu irtain osto 1209 Vuokrattava kalusto osto 1211 Vapaa-ajan asuntojen kalusto ja muu irtaimisto osto 1213 Työsuhdeasuntojen kalusto ja muu irtaimisto osto 1241 Käyttöönottamattomat koneet ja kalusto osto 1249 Muut koneet ja kalusto osto 130 Muut aineelliset hyödykkeet osto 1301 Maa-ainesten ottopaikat osto 1303 Maa- ja vesirakennukset osto 1305 Piha-asfaltit osto 1315 Elävä käyttöomaisuus osto 1329 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet osto 1331 Taide-esineet osto 1335 Keräilyhyödykkeet osto 1339 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset) osto 138 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat osto 140 Sijoitukset 1381 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä osto 1391 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat osto 140 Osuudet saman konsernin yrityksissä 1401 Tytäryritysten osakkeet 1403 Emoyrityksen osakkeet 1405 Sisaryritysten osakkeet 1407 Muut konserniosuudet 1409 Arvonkorotus konserniosuuksista 141 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1411 Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 1413 Konserniyrityksille annetut pääomalainat 142 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1421 Osakkuusyritysten osakkeet 1423 Osakkuusyritysosuudet 1425 Muut omistusyhteysyritysosakkeet 1427 Muut omistusyhteysyritysosuudet 1429 Arvonkorotus omistusyhteysyritysosuuksista 143 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1431 Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä 144 Muut osakkeet ja osuudet 1441 Huoneisto-osakkeet 1447 Pörssiosakkeet 1453 Muut osakkeet 1457 Pankkiosuudet 1461 Sijoitusrahasto-osuudet 1465 Puhelinosuudet 1467 Muut osuudet

3 Sovellettu liikekaava :22:26 3/ Arvonkorotus muista osakkeista ja osuuksista 147 Muut saamiset 1471 Pitkäaikaiset lainasaamiset 1473 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 1475 Pitkäaikaiset saamistodistukset 1477 Pitkäaikaiset optiolainat 1479 Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat 1481 Pitkäaikaiset nollakorkolainat 1483 Liittymismaksusaamiset 1489 Muut pitkäaikaiset saamiset 149 Omat osakkeet / osuudet 1491 OYJ:n (pörssinoteerattu) omat osakkeet 150 VAIHTUVAT VASTAAVAT 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1501 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet 1511 Keskeneräiset tuotteet 152 Valmiit tuotteet 1521 Valmiit tuotteet 153 Tavarat 1531 Tavarat 1533 Matkalla olevat tavarat 154 Muu vaihto-omaisuus 1541 Kiinteistöt 1543 Arvopaperit 1549 Muu vaihto-omaisuus 155 Ennakkomaksut 1551 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 160 Pitkäaikaiset saamiset 160 Myyntisaamiset 1601 Pitkäaikaiset saamiset 1621 Pitkäaikaiset valuuttamääräiset saamiset 1623 Pitkäaikaiset osamaksusaamiset 163 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1631 Pitkäaikaiset konsernisaamiset 1633 Pitkäaikaiset konsernisiirtosaamiset

4 Sovellettu liikekaava :22:26 4/ Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset 1639 Pitkäaikaiset muut konsernisaamiset 164 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1641 Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityssaamiset 1643 Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityssiirtosaamiset 1645 Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 1649 Pitkäaikaiset muut omistusyhteysyrityssaamiset 165 Lainasaamiset 1651 Pitkäaikaiset saamiset työntekijöiltä 1653 Pitkäaikaiset saamiset johdolta 1655 Pitkäaikaiset saamiset osakkailta ja omaisilta 1656 Pitkäaikaiset saamiset osakkailta ja omaisilta (veronalaiset) 1657 Pitkäaikaiset muut lähipiirilainat 1659 Pitkäaikaiset muut lainasaamiset 166 Muut saamiset 1665 Pitkäaikaiset vakuustalletukset 1667 Pitkäaikaiset maksetut vuokravakuudet 1669 Pitkäaikaiset muut saamiset 167 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1671 Pitkäaikaiset maksamattomat osakkeet / osuudet 168 Siirtosaamiset 1681 Pitkäaikaiset siirtosaamiset 169 Laskennalliset verosaamiset 1691 Pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset 170 Lyhytaikaiset saamiset 170 Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset Myymäläsaamiset 1707 Provisiosaamiset 1711 Luottokorttisaamiset 1713 Pankkikorttisaamiset 1715 Myyntisaamiset ennakkolaskuista 1717 Factoring-saamiset matkalla 1718 Factoring-saamiset laskutili 1719 Factoring-osamaksusaamiset

5 Sovellettu liikekaava :22:26 5/ Myyntisaamiset, valuuttamääräiset 1723 Osamaksusaamiset 1727 Siirtyvät saamiset/selvittelytili 1729 Muut saamiset 173 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1731 Konsernisaamiset 1733 Konsernisiirtosaamiset 1735 Konsernilainasaamiset 1739 Muut konsernisaamiset 174 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1741 Omistusyhteysyrityssaamiset 1743 Omistusyhteysyrityssiirtosaamiset 1745 Omistusyhteysyrityslainasaamiset 1749 Muut omistusyhteysyrityssaamiset 175 Lainasaamiset 1751 Saamiset työntekijöiltä 1753 Saamiset johdolta 1755 Saamiset osakkailta ja omaisilta 1756 Saamiset osakkailta ja omaisilta (veronalaiset) 1757 Muut lähipiirilainat 1759 Muut lainasaamiset 176 Muut saamiset 1761 Verosaamiset 1762 Arvonlisäveropalautus 1763 Arvonlisäverosaamiset 1764 Anotut arvonlisäveropalautukset 1765 Vakuustalletukset 1767 Maksetut vuokravakuudet 1769 Kuluennakot työntekijöille 1771 Vahingonkorvaussaamiset 1777 Selvittelytili 1779 Muut saamiset 178 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1781 Osakemerkintäsaamiset 1783 Maksamattomat osuudet 180 Siirtosaamiset 1801 Palkkamenot (siirtosaamiset)

6 Sovellettu liikekaava :22:26 6/ Eläkevakuutusmaksut (siirtosaamiset) 1804 Sosiaaliturvamaksut (siirtosaamiset) 1805 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset) 1809 Vuokramenot (siirtosaamiset) 1811 Korkomenot (siirtosaamiset) 1813 Tuloverot (siirtosaamiset) 1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset) 1831 Vuokratulot (siirtosaamiset) 1833 Korkotulot (siirtosaamiset) 1837 Valmistusasteen mukaiset tulot (siirtosaamiset) 1839 Muut tulojäämät (siirtosaamiset) 1841 Ostojen alennukset (siirtosaamiset) 1843 Laskennalliset kurssitappiot (siirtosaamiset) 1845 Arvonlisäverosaamiset ennakkomaksuista (siirtosaamiset) 1847 Veronhyvityssaamiset (siirtosaamiset) 1849 Muut siirtosaamiset 185 Laskennalliset verosaamiset 1851 Laskennalliset verosaamiset 186 Rahoitusarvopaperit 186 Osuudet saman konsernin yrityksissä 1861 Tytäryritysten osakkeet (rahoitusomaisuus) 1863 Emoyrityksen osakkeet (rahoitusomaisuus) 1865 Sisaryritysten osakkeet (rahoitusomaisuus) 1867 Muut konserniosuudet (rahoitusomaisuus) 187 Omat osakkeet 1871 OYJ:n (pörssinoteerattu) omat osakkeet (rahoitusomaisuus) 188 Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rahoitusomaisuus) 189 Muut arvopaperit 1891 Muut rahoitusarvopaperit 190 Rahat ja pankkisaamiset 190 Rahat 1900 Käteisvarat 1905 Valuuttakassat 191 Pankkisaamiset 1910 Pankkitili Pankkitili 1 shekkitililimiitti

7 Sovellettu liikekaava :22:26 7/ Pankkitili Pankkitili 2 shekkitililimiitti 1930 Pankkitili Pankkitili Pankkitili Lyhytaikaiset talletukset 1961 Lyhytaikaiset lähdeveronalaiset talletukset 1970 Sijoitustili 1984 Valuuttatili 1986 Valuuttatalletukset 199 Rahansiirrot ja täsmäytykset 1991 Täsmäytykset 1995 Rahansiirrot matkalla 1996 Virhemaksut 200 Vastattavaa 200 OMA PÄÄOMA 200 Osakepääoma 2001 Osakepääoma 201 Osakeanti 2011 Uusmerkintä 2013 Rahastoanti 202 Ylikurssirahasto 2021 Ylikurssirahasto 203 Arvonkorotusrahasto (oy) 2031 Arvonkorotusrahasto (oy) 204 Omien osakkeiden rahasto (oy) 2041 Omien osakkeiden rahasto 205 Vararahasto (oy) 2051 Vararahasto (oy) 206 Muut rahastot (oy) 206 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto 207 Muut rahastot (oy) 2071 Muut rahastot (oy) 208 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) 2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) 210 Osuuspääoma

8 Sovellettu liikekaava :22:26 8/ Osuuspääoma 2103 Lisäosuuspääoma 2105 Sijoitusosuuspääoma 2109 Irtisanotut osuusmaksut 211 Arvonkorotusrahasto (osk) 2111 Arvonkorotusrahasto (osk) 212 Muut rahastot (osk) 212 Vararahasto (osk) 2121 Vararahasto (osk) 213 Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) 2131 Sääntöjen mukainen rahasto 214 Muut rahastot (osk) 2141 Muut rahastot (osk) 215 Pääomapanokset (ay) 2151 Pääomapanos, yhtiömies A 2153 Pääomapanos, yhtiömies B 216 Arvonkorotusrahasto (ay) 2161 Arvonkorotusrahasto (ay) 217 Pääomapanokset (ky) 2171 Vastuunalaisen yhtiömiehen A panos 2173 Vastuunalaisen yhtiömiehen B panos 2181 Äänettömän yhtiömiehen C panos 2183 Äänettömän yhtiömiehen D panos 219 Arvonkorotusrahasto (ky) 2191 Arvonkorotusrahasto (ky) 220 Peruspääoma (tmi) 2201 Peruspääoma 221 Arvonkorotusrahasto (tmi) 2211 Arvonkorotusrahasto (tmi) 222 Käyvän arvon rahasto 2221 Käyvän arvon rahasto 225 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2261 Osingonjako 2265 Omista osakkeista maksettu määrä 2271 Osuuskorot 2291 Voitto-osuus yhtiömies A

9 Sovellettu liikekaava :22:26 9/ Voitto-osuus yhtiömies B 2311 Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies A 2313 Voitto-osuus vastuunalainen yhtiömies B 2321 Voitto-osuus äänetön yhtiömies C 2323 Voitto-osuus äänetön yhtiömies D 233 Pääomavajaus edellisiltä tilikausilta 2331 Pääomavajaus yhtiömies A 2333 Pääomavajaus yhtiömies B 2337 Pääomavajaus 234 Yksityistilit tilikaudella 2341 Yksityissijoitukset rahana yhtiömies A 2343 Muut yksityissijoitukset yhtiömies A 2345 Yksityissijoitukset rahana yhtiömies B 2347 Muut yksityissijoitukset yhtiömies B 2351 Yksityisnostot rahana yhtiömies A 2353 Muut yksityisnostot yhtiömies A 2355 Yksityisnostot rahana yhtiömies B 2357 Muut yksityisnostot yhtiömies B 2361 Yksityissijoitukset rahana 2363 Muut yksityissijoitukset 2365 Yksityisnostot rahana 2367 Muut yksityisnostot 237 Tilikauden voitto (tappio) 2371 Tilikauden voitto 2375 Tilikauden tappio 238 Pääomalainat 2381 Pääomalaina 239 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2391 Vähemmistöosuus 240 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 240 Poistoero 2401 Perustamismenojen poistoero 2403 Tutkimusmenojen poistoero 2405 Kehittämismenojen poistoero 2407 Aineettomien oikeuksien poistoero 2411 Liikearvon poistoero 2421 Muiden pitkävaikutteisten menojen poistoero

10 Sovellettu liikekaava :22:26 10/ Rakennusten poistoero 2441 Koneiden ja kaluston poistoero 2449 Muiden aineellisten hyödykkeiden poistoero 245 Vapaaehtoiset varaukset 2451 Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 2453 Toimitilan jälleenhankintavaraus 2461 Luottotappiovaraus 2471 Takuuvaraus 2481 Toimintavaraus 2491 Hankintamenon muutosvaraus 2493 Asuintalovaraus 2499 Muut vapaaehtoiset varaukset 250 PAKOLLISET VARAUKSET 250 Eläkevaraukset 2501 Eläkevaraukset 253 Verovaraukset 2531 Verovaraukset 255 Muut pakolliset varaukset 2551 Oikeudenkäyntivaraus 2561 Hinnanlaskuvaraus 2571 Pitkäaikaishankkeiden pakolliset varaukset 2581 Muut pakolliset varaukset 259 KONSERNIRESERVI 2591 Konsernireservi 260 VIERAS PÄÄOMA 260 Pitkäaikainen vieras pääoma 260 Joukkovelkakirjalainat 2601 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 2603 Pitkäaikaiset obligaatiolainat 2605 Pitkäaikaiset debentuurilainat 2609 Muut joukkovelkakirjalainat 261 Vaihtovelkakirjalainat 2611 Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat 262 Lainat rahoituslaitoksilta 2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 3

11 Sovellettu liikekaava :22:26 11/ Pitkäaikainen rahoitusyhtiölaina Pitkäaikainen rahoitusyhtiölaina Pitkäaikainen rahoitusyhtiölaina Pitkäaikainen factoringluottotili 2641 Pankki 1 shekkitililimiitti 2642 Pankki 2 shekkitililimiitti 2649 Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 265 Eläkelainat 2651 Pitkäaikaiset eläkelainat 266 Saadut ennakot 2661 Pitkäaikaiset saadut ennakot 267 Ostovelat 2671 Pitkäaikaiset ostovelat 2681 Pitkäaikaiset osamaksuvelat 269 Rahoitusvekselit 2691 Pitkäaikaiset rahoitusvekselit 270 Velat saman konsernin yrityksille 2701 Pitkäaikaiset saadut ennakot konserniyrityksiltä 2703 Pitkäaikaiset ostovelat konserniyrityksille 2705 Pitkäaikaiset rahoitusvekselit konserniyrityksiltä 2707 Pitkäaikaiset muut velat konserniyrityksille 2709 Pitkäaikaiset siirtovelat konserniyrityksille 271 Velat omistusyhteysyrityksille 2711 Pitkäaikaiset saadut ennakot omistusyhteysyrityksiltä 2713 Pitkäaikaiset ostovelat omistusyhteysyrityksiltä 2715 Pitkäaikaiset rahoitusvekselit omistusyhteysyrityksiltä 2717 Pitkäaikaiset muut velat omistusyhteysyrityksiltä 2719 Pitkäaikaiset siirtovelat omistusyhteysyrityksiltä 272 Muut velat 2721 Pitkäaikaiset velat työntekijöille 2723 Pitkäaikaiset velat johdolle 2725 Pitkäaikaiset velat osakkaille 2731 Pitkäaikaiset optiolainat 2741 Pitkäaikaiset saadut vuokravakuudet 2749 Pitkäaikaiset muut velat 275 Siirtovelat 2751 Pitkäaikaiset siirtovelat

12 Sovellettu liikekaava :22:26 12/ Laskennalliset verovelat 2771 Pitkäaikaiset laskennalliset verovelat 278 Pääomalainat 2781 Pääomalainat 280 Lyhytaikainen vieras pääoma 280 Joukkovelkakirjalainat 2801 Joukkovelkakirjalainat 2803 Obligaatiolainat 2805 Debentuurilainat 2809 Muut joukkovelkakirjalainat 281 Vaihtovelkakirjalainat 2811 Vaihtovelkakirjalainat 282 Lainat rahoituslaitoksilta 2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät 2822 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 2 lyhennyserät 2823 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 3 lyhennyserät 2825 Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina Pitkäaikaisen rahoitusyhtiölainan 1 lyhennyserät 2832 Pitkäaikaisen rahoitusyhtiölainan 2 lyhennyserät 2833 Pitkäaikaisen rahoitusyhtiölainan 3 lyhennyserät 2835 Lyhytaikainen rahoitusyhtiölaina Lyhytaikainen rahoitusyhtiölaina Lyhytaikainen rahoitusyhtiölaina Factoring-luottotili 2849 Muut lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 283 Pääomalainat 2830 Pääomalainat 285 Eläkelainat 2851 Lyhytaikaiset eläkelainat 286 Saadut ennakot 2861 Saadut ennakot 287 Ostovelat 2871 Ostovelat Ostovelat Ostovelat 3

13 Sovellettu liikekaava :22:26 13/ Ostovelat investoinneista 2879 Ostovelat ennakkolaskuista 2881 Osamaksuvelat 2888 Maksuliikennetili 2889 Muut ostovelat 289 Rahoitusvekselit 2891 Rahoitusvekselit 290 Velat saman konsernin yrityksille 2901 Saadut ennakot konserniyrityksiltä 2903 Ostovelat konserniyrityksille 2905 Rahoitusvekselit konserniyrityksiltä 2907 Muut velat konserniyrityksille 2909 Siirtovelat konserniyrityksille 291 Velat omistusyhteysyrityksille 2911 Saadut ennakot omistusyhteysyrityksiltä 2913 Ostovelat omistusyhteysyrityksille 2915 Rahoitusvekselit omistusyhteysyrityksiltä 2917 Muut velat omistusyhteysyrityksille 2919 Siirtovelat omistusyhteysyrityksille 292 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 2925 Jäsenmaksutilitysvelka Jäsenmaksutilitysvelka Jäsenmaksutilitysvelka LEL-velka 2932 TaEL-velka 2933 Ulosottotilitysvelka 2935 Tilitysvelat 2937 Maksuunpantu verovelka 2938 Maksuunpantu ennakkoverovelka 2939 Arvonlisäverovelka 2940 Velat työntekijöille 2941 Velat osakkaille 2942 Velat johdolle 2943 Voitonjakovelat 2944 Optiolainat

14 Sovellettu liikekaava :22:26 14/ Saadut vuokravakuudet 2946 Maksettava arvonlisävero 2947 Selvittelytili 2948 Verotili 2949 Muut lyhytaikaiset velat 295 Siirtovelat 2951 Vuokratulot (siirtovelat) 2953 Korkotulot (siirtovelat) 2955 Jaksotetut investointiavustukset (siirtovelat) 2959 Muut tuloennakot (siirtovelat) 2961 Palkkamenot (siirtovelat) 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) 2964 Sosiaaliturvamaksut (siirtovelat) 2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat) 2966 Vuokramenot (siirtovelat) 2967 Korkomenot (siirtovelat) 2968 Tuloverot (siirtovelat) 2969 Muut menojäämät (siirtovelat) 2971 Myynnin alennukset (siirtovelat) 2973 Vastaiset menot ja menetykset (siirtovelat) 2975 Laskennalliset kurssivoitot (siirtovelat) 2977 Arvonlisäverovelat ennakkomaksuista (siirtovelat) 2979 Muut siirtovelat 298 Laskennalliset verovelat 2981 Laskennalliset verovelat 300 Tuloslaskelma 300 Liikevaihto 300 Vastikkeet 300 Hoitovastikkeet 3000 Hoitovastikkeet 3001 Asuinhuoneistovastikkeet 3002 Liikehuoneistovastikkeet 3003 Toimisto- ja työhuoneistovastikkeet 3004 Varastohuoneistovastikkeet 3005 Autotallivastikkeet 3007 Korjausvastikkeet

15 Sovellettu liikekaava :22:26 15/ Kertavastikkeet 3009 Muut hoitovastikkeet 302 Hoitovastikkeet, Alv 3020 Hoitovastikkeet, Alv 3022 Liikehuoneistovastikkeet, Alv 3023 Toimisto- ja työhuoneistovastikkeet, Alv 3024 Varastohuoneistovastikkeet, Alv 3025 Autotallivastikkeet, Alv 3027 Korjausvastikkeet, Alv 3028 Kertavastikkeet, Alv 3029 Muut hoitovastikkeet, Alv 303 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Kulutusperusteiset vastikkeet 3031 Vesivastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset) 3032 Lämminvesivastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset) 3033 Sähkövastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset) 3034 Lämpövastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset) 3039 Muut kulutusperusteiset vastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset) 304 Kulutusperusteiset vastikkeet, Alv 3040 Kulutusperusteiset vastikkeet, Alv 3041 Vesivastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset), Alv 3042 Lämminvesivastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset), Alv 3043 Sähkövastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset), Alv 3044 Lämpövastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset), Alv 3049 Muut kulutusperusteiset vastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset), Alv 305 Erityisvastikkeet 3050 Erityisvastikkeet 3051 Kaapelitelevisiovastikkeet 3052 Satelliittiantennivastikkeet 3053 Parvekelasitusvastikkeet 3054 Muut erityisvastikkeet 3055 Erityisvastikkeet Alv 3056 Kaapelitelevisiovastikkeet, Alv 3057 Satelliittiantennivastikkeet, Alv 3058 Parvekelasitusvastikkeet, Alv 3059 Muut erityisvastikkeet, Alv 306 Alv-lisähoitovastikkeet

16 Sovellettu liikekaava :22:26 16/ Alv-lisähoitovastikkeet 3062 Alv-lisäliikehuoneistovastikkeet 3063 Alv-lisätoimisto- ja työhuoneistovastikkeet 3064 Alv-lisävarastohuoneistovastikkeet 3065 Alv-lisäautotallivastikkeet 3066 Alv-lisävesivastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset vesimaksut) 3067 Alv-lisälämminvesivastikkeet (yhtiöjärjestyksen mukaiset lämminvesimaksut) 3069 Muut Alv-lisähoitovastikkeet 307 Alv-lisäerityisvastikkeet 3070 Alv-lisäerityisvastikkeet 3071 Alv-lisäkaapelitelevisiovastikkeet 3072 Alv-lisäsatelliittiantennivastikkeet 3073 Alv-lisäparvekelasitusvastikkeet 3079 Muut Alv-lisäerityisvastikkeet 308 Rahastosiirrot hoito- ja erityisvastikkeista 3080 Rahastosiirrot hoito- ja erityisvastikkeista 3081 Rahastosiirrot hoitovastikkeista 3085 Rahastosiirrot erityisvastikkeista 309 Rahastosiirrot hoito- ja erityisvastikkeista, Alv 3090 Rahastosiirrot hoito- ja erityisvastikkeista, Alv 3091 Rahastosiirrot hoitovastikkeista, Alv 3095 Rahastosiirrot erityisvastikkeista, Alv 310 Vuokrat 310 Vuokrat 3100 Vuokratuotot 3101 Asuinhuoneistovuokrat 3102 Liikehuoneistovuokrat 3103 Toimisto- ja työhuoneistovuokrat 3104 Varastovuokrat 3105 Autotallivuokrat 3106 Autohallivuokrat 3107 Autokatosvuokrat 3108 Autopaikkavuokrat 3109 Muut vuokratuotot 312 Vuokrat, Alv 3120 Vuokratuotot, Alv 3122 Liikehuoneistovuokrat, Alv

17 Sovellettu liikekaava :22:26 17/ Toimisto- ja työhuoneistovuokrat, Alv 3124 Varastovuokrat, Alv 3125 Autotallivuokrat, Alv 3126 Autohallivuokrat, Alv 3127 Autokatosvuokrat, Alv 3128 Autopaikkavuokrat, Alv 3129 Muut vuokratuotot, Alv 320 Käyttökorvaukset 320 Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset 3201 Vesimaksut, ei osakkaat 3202 Lämminvesimaksut, ei osakkaat 3203 Saunamaksut 3204 Pesutupamaksut 3205 Mankelimaksut 3206 Sähkömaksut 3209 Muut käyttökorvaukset 322 Käyttökorvaukset, Alv 3220 Käyttökorvaukset, Alv 3221 Vesimaksut, ei osakkaat, Alv 3222 Lämminvesimaksut, ei osakkaat, Alv 3226 Sähkömaksut, Alv 3229 Muut käyttökorvaukset, Alv 340 Muut kiinteistön tuotot 340 Muut kiinteistön tuotot 3400 Muut kiinteistön tuotot 3401 Lämmöntuotot 3402 Sähköntuotot 3403 Vedentuotot 3418 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 3419 Muut kiinteistön tuotot 342 Muut kiinteistön tuotot, Alv 3420 Muut kiinteistön tuotot, Alv 3421 Lämmöntuotot, Alv 3422 Sähköntuotot, Alv 3423 Vedentuotot, Alv 3438 Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, Alv

18 Sovellettu liikekaava :22:26 18/ Muut kiinteistön tuotot, Alv 380 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista 3800 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista 3810 Bruttomääräiset suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista 3820 Suoritettavan arvonlisäveron oikaisu hoitovastikerahastoinnin osalta 3830 Suoritettavan arvonlisäveron oikaisu erityisvastikerahastoinnin osalta 3831 Suoritettavan arvonlisäveron oikaisu kaapelitelevisiovastikerahastoinnin osalta 3832 Suoritettavan arvonlisäveron oikaisu satelliittiantennivastikerahastoinnin osalta 3833 Suoritettavan arvonlisäveron oikaisu parvekelasitusvastikerahastoinnin osalta 3839 Suoritettavan arvonlisäveron oikaisu muiden erityisvastikerahastointien osalta 500 Henkilöstökulut 500 Palkat ja palkkiot 500 Palkat ja palkkiot 5000 Palkat ja palkkiot 501 Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot 5002 Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot 5003 Isännöitsijöiden palkat 5004 Hallinnollisen isännöitsijän palkat ja palkkiot 5005 Teknisen isännöitsijän palkat ja palkkiot 5006 Isännöitsijöiden kokouspalkkiot 5007 Hallinnollisen isännöitsijän kokouspalkkiot 5008 Teknisen isännöitsijän kokouspalkkiot 5009 Isännöitsijöiden lisätyöpalkat 5010 Hallinnollisen isännöitsijän lisätyöpalkat 5011 Teknisen isännöitsijän lisätyöpalkat 5012 Isännöitsijöiden vuosilomapalkat ja lomakorvaukset 5013 Hallinnollisen isännöitsijän vuosilomapalkat ja lomakorvaukset 5014 Teknisen isännöitsijän vuosilomapalkat ja lomakorvaukset 5015 Isännöitsijöiden lomarahat 5016 Hallinnollisen isännöitsijän lomarahat 5017 Teknisen isännöitsijän lomarahat 5018 Isännöitsijöiden sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset sekä työllistämistuet 5019 Hallinnollisen isännöitsijän sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset sekä työllistämistuet 502 Kirjanpitäjien palkat ja palkkiot 5020 Kirjanpitäjien palkat ja palkkiot 5021 Kirjanpitäjien palkat 5023 Kirjanpitäjien lisätyöpalkat

19 Sovellettu liikekaava :22:26 19/ Kirjanpitäjien vuosilomapalkat ja lomakorvaukset 5026 Kirjanpitäjien lomarahat 5028 Kirjanpitäjien Alv-laskentapalkkiot 5029 Kirjanpitäjien sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset sekä työllistämistuet 503 Kiinteistönhoitajien palkat ja palkkiot 5030 Kiinteistönhoitajien palkat ja palkkiot 5031 Kiinteistönhoitajien palkat 5032 Kiinteistönhoitajien päivystyspalkat 5033 Kiinteistönhoitajien lisä- ja ylityöpalkat 5035 Kiinteistönhoitajien vuosilomapalkat ja lomakorvaukset 5036 Kiinteistönhoitajien lomarahat 5039 Kiinteistönhoitajien sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset sekä työllistämistuet 504 Siivoojien palkat ja palkkiot 5040 Siivoojien palkat ja palkkiot 5041 Siivoojien palkat 5042 Siivoojien päivystyspalkat 5043 Siivoojien lisä- ja ylityöpalkat 5045 Siivoojien vuosilomapalkat ja lomakorvaukset 5046 Siivoojien lomarahat 5049 Siivoojien sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset sekä työllistämistuet 505 Korjaushenkilöstön palkat ja palkkiot 5050 Korjaushenkilöstön palkat ja palkkiot 5059 Korjaushenkilöstön sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset sekä työllistämistuet 506 Hallituksen kokouspalkkiot 5060 Hallituksen kokouspalkkiot 507 Tilintarkastajien palkkiot 5070 Tilintarkastajien palkkiot 508 Asukashallinnon palkat ja palkkiot 5080 Asukashallinnon palkat ja palkkiot 509 Muut palkat ja palkkiot 5090 Muut palkat ja palkkiot 510 Henkilösivukulut 510 Eläkekulut 5120 Eläkevakuutusmaksut 5121 TEL-vakuutusmaksut/työnantajan osuus 5122 TEL-vakuutusmaksut/työntekijän osuus 5123 LEL-vakuutusmaksut/työnantajan osuus

20 Sovellettu liikekaava :22:26 20/ LEL-vakuutusmaksut/työntekijän osuus 5125 TaEL-vakuutusmaksut/työnantajan osuus 5126 TaEL-vakuutusmaksut/työntekijän osuus 5127 TEL-vakuutusmaksut/työntekijältä perityt 5128 LEL-vakuutusmaksut/työntekijältä perityt 5129 TaEL-vakuutusmaksut/työntekijältä perityt 511 Muut henkilösivukulut 511 Sosiaaliturvamaksut 515 Poistot ja arvonalentumiset 5110 Sosiaaliturvamaksut 5111 Sosiaaliturvamaksut palkoista ja palkkioista 5112 Sosiaaliturvamaksut hallituksen palkkioista, jos yhtiössä oman käytön Alv osto 513 Työttömyysvakuutusmaksut 5130 Työttömyysvakuutusmaksut 5131 Työttömyysvakuutusmaksut/työnantajan osuus 5132 Työttömyysvakuutusmaksut/työntekijän osuus 5133 Työttömyysvakuutusmaksut/työntekijältä perityt 514 Muut sosiaalivakuutusmaksut 5140 Muut sosiaalivakuutusmaksut 5141 Tapaturmavakuutusmaksut 515 Suunnitelman mukaiset poistot 5142 Ryhmähenkivakuutusmaksut 515 Rakennuksista ja rakennelmista 7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista 7010 Poistot asuinrakennuksista 7020 Poistot toimistorakennuksista 7030 Poistot myymälä- ym. rakennuksista 7050 Poistot rakennelmista 7080 Poistot väestönsuojista 7090 Poistot rakennuksen koneista ja laitteista 516 Koneista ja kalustosta 7100 Poistot koneista ja kalustosta 7110 Poistot kiinteistönhoitokoneista 7120 Poistot toimistokoneista ja -kalustosta 7190 Poistot muista koneista ja laitteista 517 Muista pitkävaikutteisista menoista 7200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 7210 Poistot aineettomista hyödykkeistä

21 Sovellettu liikekaava :22:26 21/ Poistot väestönsuojaoikeuksista 7213 Poistot käyttöoikeuksista, atk-ohjelmat 7250 Poistot aineellisista hyödykkeistä 7251 Poistot asfaltoinnista 7252 Poistot salaojituksesta 7259 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 518 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 518 Arvonalentumiset 7500 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset 519 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 520 Muut kulut 520 Kiinteistön muut hoitokulut 520 Hallinto 520 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 5200 Työvaatteet ja suojavälineet/ha 5201 Työterveyshuolto/HA 5202 Työterveyshuolto/HA 5203 Työterveyshuolto/HA, Alv % osto 5204 Virkistys- ja harrastustoiminta/ha 5205 Virkistys- ja harrastustoiminta/ha 5206 Virkistys- ja harrastustoiminta/ha, Alv % osto 5207 Virkistys- ja harrastustoiminta/ha, Alv % osto 5208 Koulutuskulut/HA 5209 Koulutuskulut/HA 5210 Koulutuskulut/HA, Alv % osto 5211 Muut sosiaalikulut/ha 5212 Muut sosiaalikulut/ha 5213 Henkilökunnan kahvitus/ha 5214 Henkilökunnan kahvitus/ha, Alv % osto 522 Kustannusten korvaukset/ha 5220 Kustannusten korvaukset/ha 5221 Päivärahat/HA 5222 Majoituskorvaukset/HA 5223 Majoituskorvaukset/HA 5224 Majoituskorvaukset/HA, Alv % osto 5225 Matkakorvaukset/HA 5226 Matkakorvaukset/HA 5227 Matkakorvaukset/HA, Alv % osto 5228 Kilometrikorvaukset/HA 5229 Puhelinkorvaukset/HA

22 Sovellettu liikekaava :22:26 22/ Korvaukset omien työkalujen käytöstä/ha 5231 Muut kustannusten korvaukset/ha 530 Maksut isännöintiyritykselle 5300 Maksut isännöintiyritykselle 5301 Isännöinnin sopimusveloitukset 5302 Hallinnollisen isännöinnin sopimusveloitukset 5303 Teknisen isännöinnin sopimusveloitukset 5304 Isännöinnin erillisveloitukset 5305 Hallinnollisen isännöinnin erillisveloitukset 5306 Teknisen isännöinnin erillisveloitukset 5307 Isännöinnin kokouspalkkiot 5308 Hallinnollisen isännöinnin kokouspalkkiot 5309 Teknisen isännöinnin kokouspalkkiot 5310 Isännöinnin matka- ja kilometrikorvaukset 5311 Hallinnollisen isännöinnin matka- ja kilometrikorvaukset 5312 Teknisen isännöinnin matka- ja kilometrikorvaukset 5313 Maksut keskushallinnon palveluista 5314 Isännöinnin Alv-laskentapalkkiot osto 5315 Muut isännöinnin veloitukset 5316 Hallinnollisen isännöinnin muut veloitukset 5317 Teknisen isännöinnin muut veloitukset 532 Maksut kirjanpitotoimistolle 5320 Maksut kirjanpitotoimistolle 5321 Kirjanpitotoimiston sopimusveloitukset 5322 Kirjanpitotoimiston erillisveloitukset 5323 Kirjanpitotoimiston Alv-laskentapalkkio osto 5324 Muut kirjanpitotoimiston veloitukset 533 Maksut tilintarkastustoimistolle 5330 Maksut tilintarkastustoimistolle 5331 Tilintarkastusveloitukset 5332 Muut tilintarkastustoimiston veloitukset 534 Lakimies- ym. hallinnon asiantuntijapalkkiot 5340 Lakimies- ym. hallinnon asiantuntijapalkkiot 535 Toimisto- ym. hallintokulut 5350 Toimisto- ym. hallintokulut 5351 Kokouskulut 5352 Monistekulut 5353 Postikulut

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001)

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001) ( standardointihanke 2000-2001) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2018 1-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot