Nina Parkkinen VENÄJÄPOLKU 1 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Essee Venäjän kansantaloudesta R640SNB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nina Parkkinen VENÄJÄPOLKU 1 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Essee Venäjän kansantaloudesta R640SNB 24.6.2011"

Transkriptio

1 Nina Parkkinen VENÄJÄPOLKU 1 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Essee Venäjän kansantaloudesta R640SNB Tuuli Järvinen MITKÄ OVAT VENÄJÄN TALOUDEN SUURIMMAT HAASTEET? Venäjän talous romahti samalla kun Neuvostoliittokin. Tästä on kuitenkin kulunut jo 20 vuotta, ja kymmenisen vuotta kestäneen kaaoksen jälkeen Venäjän talous on miltei koko 2000 luvun ollut nousussa. Venäjä selvisi kohtuullisen hyvin myös maailmanlaajuisesta talouskriisistä ja sen vaikutuksista. Venäjän talouden nousut ja laskut seuraavat yleensä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousuja ja laskuja. Tämä selittyy tietysti sillä, että Venäjän talous pohjautuu pitkälti juuri öljyn ja maakaasun vientiin, ja siitä saataviin tuloihin. Koska öljyn hinta on jo pitkään ollut korkea ja noususuuntainen, on sitä myös Venäjän talous. Suomen ulkoasiainministeriön laatimassa Maatiedosto Venäjästä todetaan kuitenkin seuraavaa: Venäjän valtiojohdolla riittää kuitenkin runsaasti haasteita, joihin kuuluvat muun muassa energiantuotannon tason ylläpitäminen, talouden monipuolistaminen ja kansanterveyden ja ympäristön tilan kohentaminen. Maan infrastruktuuri vaatii laajoja investointeja. Tässä esseessä yritän pohtia näitä, ja muita haasteita, joita Venäjän kansantalouteen kohdistuu tulevaisuudessa. Koska en kuitenkaan millään tavalla ole asiantuntija tässä asiassa, voivat omat päätelmäni olla täysin vääriä. Korruptio Mielestäni korruptio ja lahjusten käyttö Venäjällä on ehdottomasti suurin haaste koko Venäjän hyvinvoinnille. Korruption takia ei voida edes saada luotettavia tietoja kansan todellisesta tulotasosta, koska viralliset palkkatiedot harvoin kertovat koko totuutta minkään ammattiryhmän tuloista. Harmaa talous rehottaa, ja lahjusten vastaanottaminen ja tarjoaminen on niin syvään juurtunut venäläisten ytimeen, että sitä harvoin koetaan edes laittomaksi toimeksi. Tähän ongelmaan on todella vaikeaa keksiä ratkaisua, enkä jaksa uskoa, että Venäjällä menossa oleva virkamiesreformi tätä ainakaan

2 2 vähentää. Vladimir Shishkin kertoi Muuttuva Venäjä- seminaarissa, että tämän reformin tavoitteena on optimoida kaikkien virkamiestasojen lukumäärää. Virkamiehien määrää vähennetään 15 %, eli puhutaan tuhansien ihmisten kohtalosta. Tätä reformia toteutetaan mm. niin, että virkamiehen tultua eläkeikään, hänen on todellakin jäätävä eläkkeelle, eikä hän voi enää jatkaa virkamiesuraa vaikka haluaisi. Tätäkin rajumpi toimenpide on tulosriippuvainen virassa pysyminen. Toisin sanoen omista tuloksista riippuen virkamies voidaan jättää virkaan tai erottaa. Omasta mielestäni tällainen systeemi on omiaan lisäämään korruptiota, mutta Shishkin ei koe asiaa näin. Hänen mielestään Venäjän korruptio-ongelmaa jopa liioitellaan, ja hän itse kunnallisena virkamiehenä ei ainakaan myöntänyt, että hänelle koskaan olisi tarjottu minkäänlaisia lahjuksia. Talouden monipuolistaminen Mielestäni toinen tärkeä asia on investointien lisääminen Venäjällä. Koska Venäjän valtiolla ei välttämättä ole tällaiseen resursseja, tulisi Venäjän helpottaa ulkomaisten sijoittajien ja yritysten pääsyä Venäjälle. Tämänhetkisessä tilanteessa monet ulkomaiset yritykset kokevat Venäjän markkinat liian ailahtelevaiseksi ja riskit liian suuriksi. Venäjän valtion tulisi pystyä takaamaan sekä ulkomaisille, että kotimaisille yrityksille turvalliset ja vakaat toimintaedellytykset, ja tässä auttaisi selvien pelisääntöjen laatiminen ja byrokratian keventäminen. Ulkomaisten yritysten lisääntyminen Venäjällä toisi myös venäläisille lisää työpaikkoja, lisäisi toimivan yritysjärjestelmän tuntemusta venäläisten keskuudessa ja lisäisi toimintamalleja ja esimerkkiä myös Venäläisille yrityksille. Mahdollisesti se myös lisäisi venäläisten yritysten toimintaa esim. alihankkintatoimen ja muunlaisen yhteistoiminnan lisääntyessä. Venäjän tulisi ehdottomasti myös lisätä omaa tietotaitoaan niin, että se pystyisi itse jatkojalostamaan esimerkiksi puutuotantoaan. Nykyisellään Venäjä vie ulkomaille lähinnä raaka- ja energiapuuta. Myös tässä asiassa ulkomaiset tahot voisivat olla mukana. Venäjän tulisi monipuolistaa tuotantoaan muutenkin, ettei sen talous olisi vain energiatuotannon varassa. Saattaa käydä tulevaisuudessa niinkin, että Venäjä tarvitsee itse omaan käyttöönsä enemmän öljyä ja maakaasua, jolloin tälläkin saralla vientitulot pienenisivät. Ihan pian en usko öljynhinnan romahdukseen, mutta mikäli näin kävisi,

3 tai Eurooppaa ja maailmaa kohtaa vakava talouskriisi, vaikuttaa nämä heti Venäjän talouteen. 3 Pankkitoiminta Ihmiset eivät juurikaan luota venäläiseen pankkijärjestelmään. Tähän on pyritty saamaan muutosta uudella pankkilailla, mutta aika näyttää, kuinka lakia tullaan noudattamaan, ja onko siitä hyötyä ihmisten luottamuksen herättämiseksi. Toimiva pankkijärjestelmä on kuitenkin yksi perusedellytys toimivalle taloudelle. Raha tulisi saada kiertoon, ja nimenomaan Venäjällä. Tällä hetkellä etenkin suuryritysten lainat ovat pääasiassa ulkomaisilta pankeilta otettuja, joten nämäkin rahat kiertävät Venäjän ulottumattomissa. Vaikka Venäjän valtio ei itsessään ole lainkaan pahasti velkaantunut ulkomaille, on se toisaalta takaajana monissa näissä yritysten ulkomaanlainoissa. Venäjän valtionvelka on vain mrd $, mutta yritysten velat ulkomaille ovat 450 mrd $. (Shishkin 2011). Väestön vanhetessa nopeasti valtion eläketaakka kasvaa nopeasti, ja koska yritysten ulkomaanvelat nivoutuvat valtionhallintoon, jää reaalitalouteen ja infrastruktuuriin vähän varoja. Tästä muodostuu oravanpyörä, jota on vaikea katkaista. Toisaalta valtiolla ei ole ulkoista velkaa, mutta toisaalta on paljonkin. Näin ollen ainakaan vielä ei Venäjä ole saavuttamaan taloudellista riippumattomuutta. (Shiskin 2011.) Kansanterveyden kohentaminen Jotta mikä tahansa maa pystyisi tehokkaasti toimimaan, ja työvoimaa olisi riittävästi, tulisi sen väestön terveydenhuolto olla kunnossa. Venäjällä tuloerot ovat suuret, ja paljon ihmisiä elää köyhyysloukussa. Terveydenhuoltoasiat ovat melko rempallaan, ja esimerkiksi HIV, tuberkuloosi, alkoholismi ja huumeiden käyttö ovat Venäjällä kasvavia vakavia ongelmia. Etenkin miesten eliniän odote on todella alhainen, ja nyt jo tietyillä alueilla ja aloilla rupeaa olemaan työvoimapulaa. Tämä on tulevaisuudessa yhä kasvava ongelma. Terveydenhuollossa on menossa modernisaatio, mutta nähtäväksi jää, mitkä sen vaikutukset tulevat pitkällä tähtäimellä olemaan. Tätä kansakin odottaa ja seuraa silmä kovana. Eräs ongelma Venäjällä on suuret aborttiluvut. Venäjä pyrkii suosimaan useampi lapsisia perheitä, ja tätä varten on tehty mm. tukiohjelma, jossa perheen toisesta lapsesta, lapsen tullessa tiettyyn ikään, äiti palkitaan huomattavalla rahallisella korvauksella, jonka hän voi käyttää lapsen koulutukseen, ja osittain

4 4 oman eläketurvansa parantamiseen. Kaikki toimenpiteet ovat tärkeitä, koska joissakin ennusteissa väkiluvun ennustetaan pienenevän Venäjällä todella rajusti tulevaisuudessa. Valistustyötä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa varmasti tarvitaan paljon, ja etenkin lasten terveydenhuolto on saatava kuntoon. Tätä asiaa käsittelee toinen esseeni Venäjän hyvinvoinnista. Myös työterveyshuolto ja vakuutusasiat olisi saatava kuntoon Venäjällä. Tällä hetkellä työterveysvakuutus ei ole pakollinen Venäjällä, ja on aivan työnantajasta kiinni, kuinka hän työntekijänsä vakuuttaa, vai vakuuttaako ollenkaan. Vastikään on todettu, että Venäjällä työpaikkavammautumisprosentti on varsin korkea. Tähänkin toivottavasti tullaan paneutumaan, ja kiinnitetään huomiota myös työturvallisuusasioihin. Työnantajan sosiaaliturvamaksuihin on juuri tullut 20% korotus, toivottavasti siitä on edes jotain apua, vaikka nämä maksutkaan eivät koske kaikkia yrittäjiä. Oikeuslaitos ja lainvalvojat Kansan keskuudessa myös luottamus Venäjän oikeusjärjestelmään ja lainvalvojiin eli miliiseihin on melko olematonta. Myös tämä puoli järjestelmästä olisi saatava toimivaksi. Tähänkin auttaisi korruptiosta pääseminen, ja kansalaisten tasavertainen ja oikeasti oikeudenmukainen kohtelu. Ihmisten tulisi pystyä kunnioittamaan oikeuslaitosta, ja tämä kunnioitus olisi ansaittava muutoin kuin pelon voimalla. Venäjällä on nousemassa myös tietynlaista muukalaisvihaa ja rasismia, joka olisi saatava loppumaan jo alkuunsa. Rikollisuus on myös muutoin merkittävän iso ongelma Venäjällä, mutta siitä minulla ei ole aavistustakaan, kuinka sitä voitaisiin vähentää. Ehkä sekin vähenisi, jos perusasiat olisivat muutoin kunnossa federaatiossa. Tässä oli muutamia haasteita, jotka mielestäni ovat tärkeitä yritettäessä luoda vahvaa, oikeudenmukaista ja toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

5 LÄHTEET: 5 Lainela, Seija Luento Venäjän kansantaloudesta, luentomateriaali Kurssi: Johdatus Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Mikpoli-Sali. Mikkeli Maatiedosto Venäjä Suomen ulkoministeriön nettisivut. WWW-dokumentti. &contentlan=1&displayall=1. Päivitetty Luettu Shiskin, Vladimir Muuttuva Venäjä ajankohtaisseminaari Venäjän hallinto nykypäivänä. Aalto-yliopisto. Mikkelin yliopistokeskus. Mikkeli Venäjäkirja Hämeenlinna: Kariston kirjapaino / Kustannusosakeyhtiö Ajatus, Helsinki

6 Liite 1. Venäjän valtionhallinnon rakenne (Maatiedosto Venäjä 2011) 6

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Julkinen sektori tehokkaammaksi

Julkinen sektori tehokkaammaksi Juha Peltoniemi 9. huhtikuuta 2015 Julkinen sektori tehokkaammaksi Sisällys Johdanto...1 Julkinen talous...2 Valtiontalous...3 Kuntien talouden rakenne...8 Sosiaalirahastot...10 Rajanveto yksityisen ja

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI 2013 POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitto 1.9.2013 2 SISÄLTÖ 1. Taustaa osaamistarpeiden ennakointiprosessille 3 2. Osaamistarpeiden ennakointiprosessin kulku

Lisätiedot

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos. Velkaantuminen ja kulutusluotot ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos Velkaantuminen ja kulutusluotot Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Taloushallinto

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Kuntajohtamisen tulevaisuuden haasteita - Mitä on hyvä esimiestyö kuntasektorilla?

Kuntajohtamisen tulevaisuuden haasteita - Mitä on hyvä esimiestyö kuntasektorilla? Delfoi Akatemia Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntajohtamisen tulevaisuuden haasteita - Mitä on hyvä esimiestyö kuntasektorilla? Muuttuva kuntasektori - toimintaympäristöstä Kunnan tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot