OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

2 Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen liittyvät keskeiset asiat. Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä. Kun kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä ja huolehtivat niistä, tuloksena on onnistunut oppisopimuskoulutus ja tutkinnon suorittaminen. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta on saatavilla myös > oppisopimus

3 Sisällys 1 PERUSTIETOA OPPISOPIMUKSESTA...4 Monia mahdollisuuksia...4 Oppisopimuskoulutus...4 Suomen koulutusjärjestelmä...5 Oppisopimuksen osapuolten sitoumukset ja vastuut...6 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana...7 Opiskelu ulkomailla...7 Oppisopimuskoulutuksessa on mistä valita: melkein 400 erilaista tutkintoa. Katso kotisivuiltamme ajantasainen tutkintoluettelo > oppisopimus 2 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN...8 Hakeutuminen...8 Tutkinnon suorittaminen...8 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen...8 Apua oppimisvaikeuksiin...9 Erityisopetus TYÖSSÄ OPPIMINEN JA ARVIOINTI...10 Työssä oppiminen...10 Työssä oppimisen arviointi TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT...12 Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista...12 Oppisopimuskoulutuksen alussa...12 Oppisopimuskoulutuksen aikana...12 Oppisopimuskoulutuksen päättyessä TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINTO OPINTOSOSIAALISET EDUT...14 Päiväraha...14 Perheavustus...14 Matkakorvaus...14 Majoituskorvaus OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET...15 Työnantajaa tai työpaikkakouluttajaa koskevat muutokset...15 Oppiajan muutos...15 Oppisopimuksen keskeytys...15 Oppisopimuksen purkaminen OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN...16 Osallistumistodistus...16 Erotodistus...16 Arvioinnin oikaisu...16 Tutkintotodistus / osatutkintotodistus näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa...16 Ammattitutkintostipendi...16 Opetushallituksen dokumentteja taidoista...16 SANASTO NETTIOSOITTEITA

4 1 PERUSTIETOA OPPISOPIMUKSESTA Monia mahdollisuuksia Oppisopimuskoulutuksella voi 4 vahvistaa olemassa olevaa ammattitaitoa kouluttautua uusille tehtäväalueille pätevöityä ammattitaitoiseksi työntekijäksi vaihtaa ammattialaa ja hankkia uuden ammatin oppia työn hallintaa ja helpottaa kiirettä parantaa työssä jaksamista löytää työtehtäviin uutta sisältöä kehittää työtään ja työyhteisöään päättää keskeneräiset opinnot saada osallistumistodistuksen ammattitaidosta suorittaa tutkinnon edesauttaa jatko-opintoja palkata uutta henkilöstöä tehostaa työn tuottavuutta nostaa yrityksen profiilia syventää yrittäjyysosaamista verkostoitua edesauttaa sukupolvenvaihdosta saada edullista koulutusta ennakoida tulevaa innovoida uutta Oppisopimuskoulutus Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Kun oppisopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, määräaikaisuus koskee vain oppisopimusta. Oppisopimuskoulutus sopii nuorelle, aikuiselle, työssä olevalle, työttömälle, maahanmuuttajalle, erityisopiskelijalle on yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettavaa ammatillista koulutusta: aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan on ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista työpaikalla työpaikkakouluttajan ohjauksessa. on opiskelijalle ja työnantajalle pääsääntöisesti maksuton mahdollistaa työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen

5 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä Oppisopimuskoulutus on joko tutkintotavoitteista koulutusta tai muuta lisäkoulutusta. Työssäoppiminen on keskeisessä asemassa (ks. kuva 1). Perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä 2 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen 1 2 vuotta ja muu lisäkoulutus 4 12 kuukautta. Ammatilliset perustutkinnot sekä, ammattitai erikoisammattitutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnassa voi olla eroja. Paras tapa selvittää asia on tutustua kunkin oppilaitoksen valintaoppaaseen, verkkosivuihin tai olla yhteydessä suoraan kyseisen oppilaitoksen opintotoimistoon. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on ammattikorkeakoulut, joissa aloittaneista vajaa kolmannes on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. Yliopistoihin hakeudutaan pääosin lukion kautta, mutta myös ammatillinen väylä on mahdollinen. Ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylioppilastutkinto Lukiot Lisä- ja täydennyskoulutus TYÖKOKEMUS työpaikalla tapahtuva oppiminen Perus- ja lisäopetus Ylemmät ja ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Erikoisammattija ammattitutkinnot sekä ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset oppilaitokset Lisä- ja täydennyskoulutus Lisä- ja täydennyskoulutus Esiopetus 1 kesto vuosina KUVA 1. Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä. Perustutkinnot Perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävien hallinta. Tutkinnot ovat laaja-alaisia ja monipuolisia. Perustutkintoa suositellaan, kun ammatillinen koulutus ja tutkinto puuttuvat kokonaan ammatillinen koulutus on keskeytynyt tai muuten riittämätön kyseessä on alan vaihto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot edellyttävät ammattialan tuntemusta ja työkokemusta. Ammattitutkintoa suositellaan, kun on ammatillinen perustutkinto suoritettu tai opiskelijalla on vastaavat tiedot ja taidot keskimäärin kolmen vuoden työkokemus alalta. Erikoisammattitutkintoa suositellaan, kun on aikaisempaa koulutusta pitkä työkokemus alalta kokemusta esimiestehtävistä tai vaativista erityistehtävistä. Muu lisäkoulutus Ei-tutkintotavoitteisella lisäkoulutuksella syvennetään tai laajennetaan ammattitaitoa, hankitaan erityisosaamista tai uusia valmiuksia. Koulutus voi olla myös osatutkintotavoitteista (osa tai osia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta).

6 Oppisopimuksen osapuolten sitoumukset ja vastuut Oppisopimusta solmittaessa osapuolet sitoutuvat seuraaviin asioihin: 6 Työnantaja tekee työsopimuksen opiskelijan kanssa vähintään oppisopimuksessa määritellyksi ajaksi, työn on oltava päätoimista ja työajan vähitään 25 t/vk noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta nimeää motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan mahdollistaa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen oppimisen ja ohjauksen työpaikalla mahdollistaa opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen tiedottaa työyhteisössä oppisopimukseen liittyvistä asioista hakee koulutuskorvausta väli- ja päättöarvioinnin yhteydessä voi hakea palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen (hakemus tehtävä ennen oppisopimuksen aloittamista, katso: Opiskelija Työpaikkakouluttaja perehtyy oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin järjestää opiskelijalle mahdollisuuden oppia tutkinnon vaatimia työtehtäviä suunnittelee tavoitteellisesti työssä oppimista yhdessä opiskelijan kanssa ohjaa, neuvoo ja opastaa opiskelijaa yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa arvioi säännöllisesti opiskelijan kanssa työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä väli- ja päättöarvioinnein; toimittaa arviointitiedot oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle toimii yhteyshenkilönä opiskelijan, työnantajan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän sekä oppilaitoksen välillä. tekee opiskeluohjelmansa mukaista työtä työehtosopimuksen mukaisella palkalla on oikeutettu kaikkiin työntekijää koskeviin etuihin (vuosiloma, vakuutusturva, työturvallisuus, työterveyshuolto) on salassapitovelvollinen arvioi oman osaamisensa henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa pohjaksi, katso: suunnittelee työssä oppimistaan tavoitteellisesti työpaikkakouluttajan ohjauksessa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti osallistuu hänelle suunniteltuun tietopuoliseen koulutukseen ja tekee oppimistehtävät pyytää ohjausta tarpeen mukaan seuraa ja arvioi omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään osallistuu hänelle suunniteltuihin tutkintotilaisuuksiin. Vastuuopettaja / tutkintovastaava / oppilaitos tekee tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen liittyvän henkilökohtaistamissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa laatii tietopuolisen koulutuksen suunnitelman suunnittelee tutkintotilaisuudet ja vastaa niistä yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ohjaa opiskelijaa tietopuoliseen koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin liittyvissä asioissa arvioi opiskelijan opintosuoritukset tutkinnon osittain tekee yhteistyötä työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa vastaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa valtakunnallisesta aikuiskoulutuksen palautekyselystä (AIPAL) antaa opiskelijalle tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen. Koulutustarkastaja / opintosihteeri / oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa hakeutumisvaiheessa osallistuu työssä oppimisen henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiseen hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta ja vastaa niiden kustannuksista ohjaa, seuraa ja valvoo työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen arviointia maksaa opiskelijalle opintososiaaliset edut maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset antaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuksen päätyttyä kehittää oppisopimuskoulutusta.

7 7 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Yrittäjän oppisopimus perustuu oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjänä toimiva oppisopimusopiskelija hankkii itselleen toisesta yrityksestä työpaikkakouluttajan/mentorin oppimisensa ohjaajaksi ja tueksi. Omassa yrityksessä toteutuvaa työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella. Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjän oppisopimus ei perustu työsuhteeseen. Koulutuskorvaus yrittäjänä toimivan oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista maksetaan työpaikkakouluttajana tai mentorina toimivalle yritykselle. Yrittäjän oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat opiskelijalle maksuttomat. Hänellä on myös oikeus opintososiaalisiin etuihin tietyin perustein. Opiskelu ulkomailla Työelämässä on monenlaisia kansainvälistymisen tarpeita: erilaisten työtapojen oppiminen, tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen, vieraaseen kulttuuriin perehtyminen, asiakkaiden tapaaminen, yhteistyöverkkojen luominen, palvelujen kehittäminen jne. Oppisopimusopiskelija voi osaltaan olla mahdollistamassa näiden tarpeiden toteutumista suorittamalla osan oppisopimuskoulutuksesta ulkomailla. Opiskelija ja työnantaja toimittavat koulutustarkastajalle ja opettajalle suunnitelman ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta, matkoista sekä oppimistavoitteista (työssä oppiminen ja/tai tietopuolinen opetus). Jos ulkomailla tapahtuva työssä oppiminen on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja se on hyväksytty, oppiaikaan ei tule keskeytystä. Koulutuskorvaus maksetaan suomalaiselle työnantajalle, mikäli työssä oppiminen tapahtuu työnantajan omassa ulkomaisessa toimipisteessä tai työnantaja on sopinut ulkomaisen yrityksen kanssa työssä oppimiseen liittyvistä asioista (mm. opiskelun sisältö, arviointi, palkanmaksu). Jos opiskelija lähtee omaehtoisesti ulkomaille työssä oppimaan, tulee oppisopimukseen (työsopimukseen) keskeytys, jolloin koulutuskorvausta ei makseta. Opiskelijan oppimisen karttuminen voidaan kuitenkin lukea osaksi opintoja, mikäli asia sovitaan koulutustarkastajan ja opettajan kanssa. Osaaminen tulee pystyä osoittamaan esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai muunlaisen raportin kautta. Ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun on mahdollista saada avustusta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä. Avustuksen määrä sovitaan tapauskohtaisesti ja maksatus tapahtuu oppimisraporttia ja tositteita vastaan jälkikäteen.

8 2 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN on koulutuksen järjestäjän vastuulla 8 Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta määrätään laissa (L 1013/2005) ja määräyksessä (OPH 43/011/2006). Henkilökohtaistaminen käynnistyy oppisopimuskoulutuksen suunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen yhteydessä ja tarkentuu oppisopimuskoulutuksen aikana. Suunnitelma dokumentoidaan. Osaamista voidaan arvioida henkilökohtaistamisen eri vaiheissa (tutkinnon perusteet, www. osaan.fi ) Tutkinnon suorittaminen B Hakeutuminen A selvitetään hakeutujan koulutustarve ja soveltuva tutkinto tai muu lisäkoulutus selvitetään työnantajan tarpeet sekä työpaikan tarjoamat oppimisja koulutusmahdollisuudet (työtehtäväkartoitus) C Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen tunnistetaan opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon vaatimuksiin esitetään tarpeen mukaan tunnistettu osaaminen tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi/ hyväksyttäväksi osaksi tutkintosuoritusta tehdään tutkinnon suorittamisesta henkilökohtainen suunnitelma, jossa määritellään, missä, milloin ja miten vaadittu ammattitaito osoitetaan otetaan huomioon opiskelijan elämäntilanne ja aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet otetaan huomioon erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta tai muusta syystä kuten oppimiseen liittyvistä vaikeuksista mahdollisesti johtuvat erityistarpeet tai erityisopetuksen tarpeet suunnitellaan työssä oppiminen ja tietopuolinen koulutus tavoitteellisesti ja tutkinnon ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi KUVA 2. Henkilökohtaistamisen vaiheet.

9 Apua oppimisvaikeuksiin Opiskelijalla voi olla vaikeuksia oppimisessa, johon on syynä esimerkiksi pitkä aika edellisestä opiskelusta tai luki- ja kirjoitusvaikeudet. Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle. On monta tapaa oppia. Niistä keskustellaan koulutustarkastajan, työpaikkakouluttajan, opettajan, ohjaavan opettajan tai oppimisvalmentajan kanssa. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Erityisopetus Joskus tutkinnon suorittaminen tai ammattitaidon hankkiminen ei suju ilman erityistä tukea, kuten lisäopetusta, henkilökohtaista ohjausta tai apuvälineitä. Erityistuen tarve voi tulla esille tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Opettaja tai ohjaava opettaja käynnistää erityistuen tarpeen kartoituksen, kun siihen on aihetta. Erityisopetusta voi tarvita esimerkiksi opiskelija, jolla on vamma, sairaus tai kehityksen viivästymä tai vaikea lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen ja/tai matemaattiseen taitoon liittyvä oppimisvaikeus, joka vaatii opetuksen ja tutkintotilaisuuksien erityisiä järjestelyjä. Erityisistä tukitoimista laaditaan tutkinnon suorittajalle tukisuunnitelma. Siihen kirjataan erityistuen tunnistamiseksi tehdyt testit, kartoitukset, muut dokumentit ja niiden tulokset sekä näiden perusteella suunnitellut tukitoimet, seuranta ja toimijat. Suunnitelma täydentää opiskelijan henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa. Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa. Koulutuksen kustannuksiin saadaan rahoitusta 50 %:lla korotettuna. 9

10 3 TYÖSSÄ OPPIMINEN JA ARVIOINTI on työnantajan vastuulla Työssä oppiminen 10 Oppisopimuskoulutuksessa suunnitelmallinen työssä oppiminen on avainasemassa. Tutkinnon ammattitaitovaatimuksista % opitaan työtä tekemällä. Tietopuolinen koulutus täydentää oppimista. Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaidolla tarkoitetaan työn kokonaisuuden hallintaa ja siinä tulee näkyä niin tiedollinen, taidollinen kuin asenteellinenkin osaaminen. Ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään myös sosiaalisia sekä työn suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitaitoja. Oppisopimustyöpaikan edellytykset arvioidaan oppisopimusta solmittaessa. Tutkinnon vaatiman osaamisen kannalta tärkeät työtehtävät selvitetään (tutkinnon perusteet, työtehtäväkartoitus, jolloin selviää, tarvitseeko opiskelija työnkiertoa/työssä oppimisjaksoja omassa tai jossain muussa organisaatiossa. Oppisopimustyönantaja maksaa opiskelijalle palkan myös oman organisaation ulkopuolisen työssä oppimisen ajalta (L 630/1998, L 31/1998). Työssä oppimisen ohjaus on koko työyhteisön tehtävä. Nimetty työpaikkakouluttaja tekee opiskelijan kanssa tavoitteet ja suunnitelman, miten oppimisen on ajateltu etenevän. Tietopuolisen koulutuksen yhdistäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on keskeistä. Tutkinnon perusteet B henkilökohtaistamis- suunnitelma näyttösuunnitelma A työtehtäväkartoitus C oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) Miten arviointi tapahtuu? Palauttakaa mieliin tutkinnon perusteen mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioikaa, kuinka opiskelija on oppinut arvioitavan tutkinnon osan tai osien ammattitaidot ja työtehtävät. Antakaa tutkinnon osasta arvosana. Kirjoittakaa muistiin esiinnousseet keskeiset asiat. Lopuksi tehkää arvioinnin pohjalta suunnitelma, mitä taitoja, tietoja ja työtehtäviä seuraavien kuukausien aikana pitäisi oppia. Päättöarvioinnissa arvioidaan kaikki tutkinnon osat. KUVA 3. Tutkinnon perusteet osaamisen arvioinnin ja työssä oppimisen jatkosuunnitelman pohjana.

11 Työssä oppimisen arviointi Arviointi on oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, jatkuvaa, rehellistä, kehittävää. Tutkintotavoitteinen työssä oppimisen arviointi perustuu tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin (ks. kuva 3). Arviointikeskustelu on suunniteltu, rauhallinen tilanne, missä voidaan avoimesti antaa palautetta. KAUSI III syys joulukuu arvioinnin palautus maksatus KAUSI I tammi huhtikuu arvioinnin palautus maksatus Työssä oppiminen arvioidaan tutkinnon osittain numeerisesti (kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1) ja sanallisesti. KAUSI II touko elokuu arvioinnin palautus maksatus KUVA 4. Koulutuskertomuksen/väliarvioinnin aikataulu. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimustyönantajalle sovitun koulutuskorvauksen palautettua arviointilomaketta vastaan kolme kertaa vuodessa. Kuka arvioi? oppisopimusopiskelija arvioi omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään sekä toteutunutta ohjausta ja mahdollisuuttaan oppia työpaikalla työpaikkakouluttaja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta ja kehittymisestä muut työyhteisön jäsenet voivat sovittaessa olla myös keskustelussa mukana Työpaikkakouluttaja voi saada ohjaukseen ja arviointiin liittyvää materiaalia työpaikalla tapahtuvan kouluttamisen tueksi www. salpaus.fi. Milloin arvioidaan? opiskelijan itsearvionti on jatkuvaa opiskelijan on hyvä saada työyhteisön palautetta mahdollisimman usein työssä oppimisen väliarviointi tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa arviointikausittain joko sähköisesti tai paperilomakkeella (valinta tehdään oppisopimusta solmittaessa), (ks. kuva 4). sähköiseen arviointiin annetaan erillinen ohjeistus, käyttäjätunnukset ja salasanat päättöarviointi tehdään oppisopimuksen päättyessä Koulutustarkastaja ja oppilaitoksen opettajat antavat ohjausta ja tukea työpaikkakouluttajan tehtävässä onnistumiseen. Koulutuskeskus Salpaus järjestää erillistä työpaikkakouluttajakoulutusta, johon on mahdollista ja suositeltavaa osallistua

12 4 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT 12 Työpaikkakouluttaja on opastaja, valmentaja ja mentori. Hän on kiinnostunut opiskelijan ammatillisesta kasvusta. Työpaikkakouluttajalla on vahva ammatillinen osaaminen. Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista Perehdy oppisopimusjärjestelmään koulutuksen sisältöön tutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimuksiin Suunnittele alustavasti työssä oppimisen sisällöt ja aikataulutus oppisopimusopiskelijan ohjaus Nimeä muut vastuuhenkilöt Tunnista ohjauksen tarve. Alussa ohjausta tarvitaan yleensä enemmän. Tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. koulutuksen tavoite, työtehtävät sekä opiskelijan aikaisempi koulutus- ja työtausta. Osaamisen myötä opiskelijan vastuu lisääntyy. Oppisopimuskoulutuksen alussa Kartoita oppisopimusopiskelijan osaamistaso tavoitteet Vahvista työssä oppimisen sisällöt ja aikataulutus tietopuolisen opetuksen sisällöt ja aikataulutus sekä näyttösuunnitelma yhdessä oppisopimusopiskelijan ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa Perehdytä työyhteisöön ja työtehtävään Selvitä opiskelijan rooli ja toimenkuva vastuineen ja velvollisuuksineen Ohjaa alkuun (työmenetelmät ja -välineet) Tiedota oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi Auta oppisopimusopiskelijaa hyödyntämään tietopuolisessa koulutuksessa oppimaansa uutta tietoa Seuraa työssä oppimisen edistymistä näyttösuunnitelman toteutumista Muista säännölliset arviointi- ja palautekeskustelut (3 kertaa vuodessa) kannustaa oppisopimusopiskelijaa itsearviointiin ilmoittaa mahdollisista muutoksista koulutustarkastajalle Tunne vastuusi: neuvo, opeta, ohjaa ja näytä esimerkkiä. Varmista, että asia on ymmärretty. Salli virheet, rohkaise yrittämään ja kannusta. Luota opiskelijaan ja anna hänelle vastuuta. Anna palautetta riittävän usein, myönteisellä sävyllä saat parhaiten vaikutusta. Arvioi tekoja ja tapoja tehdä, älä arvostele ihmistä ja hänen persoonaansa. Suhtaudu kritiikkiin rakentavasti. Anna tunnustusta kun on aihetta. Oppisopimuskoulutuksen aikana Motivoi, kannusta ja tue työssä oppimiseen Pidä tarvittaessa yhteyttä oppilaitoksen vastuuopettajaan ja koulutustarkastajaan/opintosihteeriin Oppisopimuskoulutuksen päättyessä Muista päättöarviointi Arvioi eri osapuolten onnistumisia Tee yhteenveto arviointituloksista ja hyödynnä sitä mahdollisissa tulevissa koulutuksissa Työpaikkakouluttaja on opiskelijalle ja oppilaitokselle tärkein yrityksen edustaja. Oppisopimuskoulutuksessa on antoisaa se, että molemmat osapuolet opiskelija ja ohjaaja oppivat!

13 5 TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINTO Tietopuolinen koulutus täydentää työssä oppimista ja vahvistaa työn perustana olevan tiedon hallintaa. Opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma (ks. kuva 2) tietopuolisen koulutuksen osalta ja siinä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös työnantajan tarpeet. Koulutuksen määrä vaihtelee tutkinnosta tai ammattialasta riippuen. Tietopuolinen koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, verkko-opetuksesta sekä mahdollisista kehittämistehtävistä. Opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen oppilaitoksen opettajilta. Opettajat arvioivat opiskelijan opintosuoritukset tutkinnon osittain (Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1) Ammatillinen perustutkinto suoritetaan yleensä näyttötutkintona. Se on mahdollista suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Näyttötutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittaminen kuuluu osana koulutukseen. Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava tutkintotilaisuudet hyväksyttävästi tutkinnon osittain. Tutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti aidoissa työelämätilanteissa. Oppilaitoksen tutkintovastaava ohjaa opiskelijaa tutkintotilaisuuteen valmistautumisessa sekä organisoi tilaisuuden yhdessä työelämän kanssa. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta. Tutkintomaksu (58 euroa) tilitetään ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta tutkintotoimikunnalle. Jos perustutkinto suoritetaan ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus), opiskelija suorittaa ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi hän suorittaa ammattiosaamisen näytöt. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Todistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen. Näyttötodistus annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella ja päättötodistus muun osaamisen arvioinnin perusteella (tietopuolisten opintojen sekä työssäoppimisen arviointien yhdistelmä). Tutkintotodistuksen arviointiasteikko on perustutkinnoissa Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Hyväksytty tai Hylätty. 13

14 6 OPINTOSOSIAALISET EDUT 14 Opintososiaalisten etujen maksamisesta määrätään asetuksessa (A 799/2007). Opintososiaalisilla eduilla tuetaan opiskelijan toimeentuloa tietopuolisen koulutuksen aikana. Edut ovat verottomia. Myös yrittäjänä toimiva oppisopimusopiskelija on oikeutettu etuihin, jos hänellä on tulonmenetyksiä koulutuspäivien aikana. Päiväraha edellytyksenä, että opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutuspäiviltä 15 euroa / koulutuspäivä mikäli tietopuolinen koulutus toteutuu iltaisin tai viikonloppuisin ja opiskelija saa palkan työpäivän ajalta, oikeutta etuun ei ole etäopiskelun ajalta ei makseta päivärahaa Perheavustus edellytyksenä, että opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutuspäiviltä ja, että opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia 17 euroa / koulutuspäivä Matkakorvaus edellytyksenä, että yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km maksetaan julkisen kulkuneuvon kilometrikorvauksen mukaan yksi edestakainen matka / opiskelujakso Majoituskorvaus edellytyksenä vähintään kahden peräkkäisen päivän opiskelujakso ja, että koulutus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella 8 euroa / koulutuspäivä Opiskelija hakee opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä erillisellä laskulomakkeella Maksatus tapahtuu viimeistään kuukauden sisällä lomakkeen toimittamisesta edellyttäen, että lomake on asianmukaisesti täytetty. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa tietopuolisesta koulutuksesta, hänen on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys sekä ilmoitettava poissaolostaan koulutuksesta vastaavalle opettajalle. Luotettavan selvityksen perusteella opiskelijalla on oikeus hakea hänelle kuuluva päiväraha ja perheavustus.

15 7 OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Oppisopimuksessa voi tapahtua muutoksia tai se voi purkautua. Muutoksista tai purkautumisesta sovitaan aina yhdessä työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa Kirjallinen esitys toimitetaan viipymättä oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle (koulutustarkastaja / opintosihteeri). Työnantajaa tai työpaikkakouluttajaa koskevat muutokset yritykseen liittyvät muutokset (nimi, osoite, Y-tunnus, omistaja) uuden vastuunalaisen työpaikkakouluttajan aloittaessa ilmoitetaan yhteystiedot sekä koulutus ja työkokemus Oppiajan muutos Oppisopimuksen keskeytys oppisopimus voidaan keskeyttää varusmiespalvelun, äitiys- ja vanhempainloman tai muun pitempikestoisen töistä poissaolon vuoksi (esim. yli kuukauden mittainen sairausloma) opiskelija voidaan lomauttaa työsopimuslain mukaisin perustein, jolloin työsuhde jatkuu, mutta palkanmaksu keskeytyy 15 oppisopimusaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustellusta syystä lyhentäminen on mahdollista, jos esimerkiksi tavoitteena ollut tutkinto suoritetaan oletettua lyhyemmässä ajassa pidentäminen on mahdollista esimerkiksi, jos halutaan laajentaa tietopuolisen koulutuksen sisältöä tai jos opiskelijan opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti Oppisopimuksen purkaminen koeaikana opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan lopettaessa yrityksen toiminnan, joutuessa konkurssiin tai työnantajan kuollessa yksipuolisesti työsopimuslain mukaisin perustein (L 55/2001, 5. luku 2 ) oppisopimuskoulutuksen järjestäjän päätöksellä, jos on irtisanomisperuste oppisopimuskoulutuksen järjestäjän päätöksellä, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta työsopimuslain ja tehdyn oppisopimuksen sitoumuksia ja vastuita

16 8 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 16 Osallistumistodistus Heti oppisopimuksen päättymisen jälkeen opiskelija ja työpaikkakouluttaja / työnantaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jossa arvioidaan kaikki henkilökohtaistamissuunnitelmassa olleet työssä oppimisen opintokokonaisuudet / tutkinnon osat arvosanoilla Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1. Myös oppilaitos arvioi tietopuolisen koulutuksen opintosuoritukset tutkinnon osittain. Työnantajalle maksetaan päättöarvioinnin palauttamisen jälkeen loput koulutuskorvaukset. Opiskelija saa kolmiosaisen osallistumistodistuksen, jossa on yhdistetty työssä oppimisen ja tietopuolisen koulutuksen arvioinnit (ks. kuva 5). Erotodistus Oppisopimuksen purkautuessa opiskelija saa erotodistuksen. Arvioinnin oikaisu Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua ja uusimista (A 811/1998) kahden kuukauden kuluttua arvioinnista tiedon saatuaan. Oppisopimuskoulutuksessa kirjallinen pyyntö tehdään työssä oppimisen arvioinnin osalta työnantajalle ja tietopuolisen koulutuksen arvioinnin osalta oppilaitoksen rehtorille. Mikäli opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää oikaisua koulutuksen järjestäjältä. Lääninhallitus ja koulutuksen järjestäjä voivat, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotodistus / osatutkintotodistus näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki vaaditut tutkinnon osat on kolmikantaisesti arvioitu ja suoritettu hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa tutkintotoimikunta myöntää opiskelijan hakemuksesta tarvittaessa myös osatutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetuista tutkinnon osista oppilaitos lähettää todistuksen opiskelijalle, kun todistus on vahvistettu tutkintotoimikunnan kokouksessa (yleensä 1 2 kk kuluessa) Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon edellytyksenä on, että henkilö on alle 64-vuotias ja on ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta stipendin suuruus on 366 euroa ( ) stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä yhteystiedot: Koulutus- ja erorahasto PL 191, Helsinki puh Opetushallituksen dokumentteja taidoista Kunniakirja kunniakirjalla pyritään edistämään ammattitaidon ja tutkintojen arvostusta sekä tutkintojärjestelmän kansallista yhtenäisyyttä tutkinnon järjestäjä tilaa on maksullinen Ammattikirja kirjaan merkitään suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat, muut koulutukset ja pätevyydet sekä työ- ja muut palvelusuhteet näyttötutkintojen osalta ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnoista rinnastetaan erilliseen tutkintotodistukseen tutkinnon järjestäjä tilaa on maksullinen Europassi Europassin asiakirjat ovat käytössä samanmuotoisina kaikissa EU/ETAmaissa, ja ne on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa tutkintotodistuksen liite tutkinnon järjestäjä hankkii

17 Opiskelija Matti Robert Nissinen Koulutusaika Henkilötunnus F Koulutus Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppähitsaaja Opinto Tunnit Arvosana Kone- ja metallialan yleisosaaminen 160 Hydrauliikka- ja pneumatiikka 40 Tyydyttävä 1 Koneenasennus ja koneautomaatio 40 Hyvä 2 Robotiikka 40 Hyvä 2 Koneistus 40 Hyvä 2 Levy- ja hitsaustyöt 80 Hitsaustekniikka 80 Tyydyttävä 1 Pakollinen valinnainen, valittava yksi 80 Hitsaus 80 Hyvä 2 Valinnaiset osat 240 Varusteluhitsaus 80 Hyvä 2 Kunnossapito 80 Hyvä 2 Levy- ja teräsrakennetyöt 80 Tyydyttävä 1 Yhteensä suoritettu Eino Salmi opettaja KUVA 5. Osallistumistodistus on kolmiosainen.

18 18 työ, jatkoopinnot tutkintotoimikunta TUTKINTO- TODISTUS OSALLISTUmISTODISTUS tietopuolinen oppiminen työpaikkakouluttajat työnantajat motivoitunut itseohjautuva OPISKELIJA opettajat koulutustarkastajat oppisopimuksen laadinta lähtötilannekartoitukset henkilökohtainen opiskeluja näyttösuunnitelma KUVA 6. Oppisopimuskoulutuksen eteneminen.

19 SANASTO Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta tai muuta lisäkoulutusta. Henkilökohtaistamissuunnitelma Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuksen järjestäjä Tässä oppaassa koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Koulutuskeskus Salpausta, joka on osa Päijät-Hämeen koulutuskonsernia. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon järjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Näyttötutkinnon suorittaja Näyttötutkintoa suorittava henkilö. Näyttöympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan. Osaamisen tunnistaminen Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu osaamisensa. Hakeutuja voi aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla, harjoittelulla, työkokemuksella tai muutoin hankitulla osaamisella korvata suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustaminen Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta. Tutkinnon perusteet Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ja tutkintovaatimukset. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus. Tutkintotilaisuus Tapahtuma (tutkintosuoritus / t), jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotoimikunta Valtakunnallinen tai alueellinen luottamuselin, jonka jäsenet on valittu kolmikantaisesti edustamansa järjestön esityksestä, jonka Opetushallitus on vahvistanut. Tutkintotoimikunta vastaa näyttötutkintojen valvonnasta huolehtii tutkintotilaisuuksien riittävästä ja kattavasta saatavuudesta solmii tutkintojen järjestämissopimukset täsmentää arvioinnin kohteet arviointikriteerit ja tutkintosuoritusten järjestämistavat tekee arvioinnin lopullisen päätöksen tekee aloitteita tutkinnon perusteiden ja tutkintotoiminnan kehittämiseksi valvoo tutkintotilaisuuksista perittävien maksujen kohtuullisuutta.

20 NETTIOSOITTEITA > oppisopimus Koulutuskeskus Salpaus, oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen aikana noudatetaan mm. seuraavia lakeja: laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) työsopimuslaki (L 55/2001) https://oppisopimus.salpaus.fi Väli- ja päättöarviointien verkkopalveluosoite Tietoa ammattitutkintostipendistä Tietoa työ- ja elinkeinotoimistojen palveluista ja tehtävistä, esim. palkkatuki, työvoimakoulutus, CV-netti, työnhaku Opetushallituksen sivusto, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä sisällöt Arvioi osaamistasi ja kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin ennen opintoja ja opintojen aikana > tietokeskus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut Työsuhdeasiat, työsuojelutoiminta, työsuhdelainsäädännön neuvontapalvelut, työehtosopimusasiat Koulutuskeskus Salpauksen toimipisteet Sisällön suunnittelu: Eila Jurva, Rita Onkalo, Anja Rosblom Graafinen suunnittelu ja toteutus: Viestintä- ja markkinointipalvelut Kannen kuva: Sanna Henttonen Kuvitus: Ture Ekroos Paino: Multiprint Oy 2011 Koulutuskeskus Salpaus Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Teinintie 4, Lahti

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot