OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

2 Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen liittyvät keskeiset asiat. Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä. Kun kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä ja huolehtivat niistä, tuloksena on onnistunut oppisopimuskoulutus ja tutkinnon suorittaminen. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta on saatavilla myös > oppisopimus

3 Sisällys 1 PERUSTIETOA OPPISOPIMUKSESTA...4 Monia mahdollisuuksia...4 Oppisopimuskoulutus...4 Suomen koulutusjärjestelmä...5 Oppisopimuksen osapuolten sitoumukset ja vastuut...6 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana...7 Opiskelu ulkomailla...7 Oppisopimuskoulutuksessa on mistä valita: melkein 400 erilaista tutkintoa. Katso kotisivuiltamme ajantasainen tutkintoluettelo > oppisopimus 2 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN...8 Hakeutuminen...8 Tutkinnon suorittaminen...8 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen...8 Apua oppimisvaikeuksiin...9 Erityisopetus TYÖSSÄ OPPIMINEN JA ARVIOINTI...10 Työssä oppiminen...10 Työssä oppimisen arviointi TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT...12 Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista...12 Oppisopimuskoulutuksen alussa...12 Oppisopimuskoulutuksen aikana...12 Oppisopimuskoulutuksen päättyessä TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINTO OPINTOSOSIAALISET EDUT...14 Päiväraha...14 Perheavustus...14 Matkakorvaus...14 Majoituskorvaus OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET...15 Työnantajaa tai työpaikkakouluttajaa koskevat muutokset...15 Oppiajan muutos...15 Oppisopimuksen keskeytys...15 Oppisopimuksen purkaminen OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN...16 Osallistumistodistus...16 Erotodistus...16 Arvioinnin oikaisu...16 Tutkintotodistus / osatutkintotodistus näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa...16 Ammattitutkintostipendi...16 Opetushallituksen dokumentteja taidoista...16 SANASTO NETTIOSOITTEITA

4 1 PERUSTIETOA OPPISOPIMUKSESTA Monia mahdollisuuksia Oppisopimuskoulutuksella voi 4 vahvistaa olemassa olevaa ammattitaitoa kouluttautua uusille tehtäväalueille pätevöityä ammattitaitoiseksi työntekijäksi vaihtaa ammattialaa ja hankkia uuden ammatin oppia työn hallintaa ja helpottaa kiirettä parantaa työssä jaksamista löytää työtehtäviin uutta sisältöä kehittää työtään ja työyhteisöään päättää keskeneräiset opinnot saada osallistumistodistuksen ammattitaidosta suorittaa tutkinnon edesauttaa jatko-opintoja palkata uutta henkilöstöä tehostaa työn tuottavuutta nostaa yrityksen profiilia syventää yrittäjyysosaamista verkostoitua edesauttaa sukupolvenvaihdosta saada edullista koulutusta ennakoida tulevaa innovoida uutta Oppisopimuskoulutus Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Kun oppisopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, määräaikaisuus koskee vain oppisopimusta. Oppisopimuskoulutus sopii nuorelle, aikuiselle, työssä olevalle, työttömälle, maahanmuuttajalle, erityisopiskelijalle on yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettavaa ammatillista koulutusta: aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan on ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista työpaikalla työpaikkakouluttajan ohjauksessa. on opiskelijalle ja työnantajalle pääsääntöisesti maksuton mahdollistaa työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen

5 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä Oppisopimuskoulutus on joko tutkintotavoitteista koulutusta tai muuta lisäkoulutusta. Työssäoppiminen on keskeisessä asemassa (ks. kuva 1). Perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä 2 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen 1 2 vuotta ja muu lisäkoulutus 4 12 kuukautta. Ammatilliset perustutkinnot sekä, ammattitai erikoisammattitutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnassa voi olla eroja. Paras tapa selvittää asia on tutustua kunkin oppilaitoksen valintaoppaaseen, verkkosivuihin tai olla yhteydessä suoraan kyseisen oppilaitoksen opintotoimistoon. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on ammattikorkeakoulut, joissa aloittaneista vajaa kolmannes on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. Yliopistoihin hakeudutaan pääosin lukion kautta, mutta myös ammatillinen väylä on mahdollinen. Ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylioppilastutkinto Lukiot Lisä- ja täydennyskoulutus TYÖKOKEMUS työpaikalla tapahtuva oppiminen Perus- ja lisäopetus Ylemmät ja ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Erikoisammattija ammattitutkinnot sekä ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset oppilaitokset Lisä- ja täydennyskoulutus Lisä- ja täydennyskoulutus Esiopetus 1 kesto vuosina KUVA 1. Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä. Perustutkinnot Perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävien hallinta. Tutkinnot ovat laaja-alaisia ja monipuolisia. Perustutkintoa suositellaan, kun ammatillinen koulutus ja tutkinto puuttuvat kokonaan ammatillinen koulutus on keskeytynyt tai muuten riittämätön kyseessä on alan vaihto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot edellyttävät ammattialan tuntemusta ja työkokemusta. Ammattitutkintoa suositellaan, kun on ammatillinen perustutkinto suoritettu tai opiskelijalla on vastaavat tiedot ja taidot keskimäärin kolmen vuoden työkokemus alalta. Erikoisammattitutkintoa suositellaan, kun on aikaisempaa koulutusta pitkä työkokemus alalta kokemusta esimiestehtävistä tai vaativista erityistehtävistä. Muu lisäkoulutus Ei-tutkintotavoitteisella lisäkoulutuksella syvennetään tai laajennetaan ammattitaitoa, hankitaan erityisosaamista tai uusia valmiuksia. Koulutus voi olla myös osatutkintotavoitteista (osa tai osia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta).

6 Oppisopimuksen osapuolten sitoumukset ja vastuut Oppisopimusta solmittaessa osapuolet sitoutuvat seuraaviin asioihin: 6 Työnantaja tekee työsopimuksen opiskelijan kanssa vähintään oppisopimuksessa määritellyksi ajaksi, työn on oltava päätoimista ja työajan vähitään 25 t/vk noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta nimeää motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan mahdollistaa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen oppimisen ja ohjauksen työpaikalla mahdollistaa opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen tiedottaa työyhteisössä oppisopimukseen liittyvistä asioista hakee koulutuskorvausta väli- ja päättöarvioinnin yhteydessä voi hakea palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen (hakemus tehtävä ennen oppisopimuksen aloittamista, katso: Opiskelija Työpaikkakouluttaja perehtyy oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin järjestää opiskelijalle mahdollisuuden oppia tutkinnon vaatimia työtehtäviä suunnittelee tavoitteellisesti työssä oppimista yhdessä opiskelijan kanssa ohjaa, neuvoo ja opastaa opiskelijaa yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa arvioi säännöllisesti opiskelijan kanssa työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä väli- ja päättöarvioinnein; toimittaa arviointitiedot oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle toimii yhteyshenkilönä opiskelijan, työnantajan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän sekä oppilaitoksen välillä. tekee opiskeluohjelmansa mukaista työtä työehtosopimuksen mukaisella palkalla on oikeutettu kaikkiin työntekijää koskeviin etuihin (vuosiloma, vakuutusturva, työturvallisuus, työterveyshuolto) on salassapitovelvollinen arvioi oman osaamisensa henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa pohjaksi, katso: suunnittelee työssä oppimistaan tavoitteellisesti työpaikkakouluttajan ohjauksessa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti osallistuu hänelle suunniteltuun tietopuoliseen koulutukseen ja tekee oppimistehtävät pyytää ohjausta tarpeen mukaan seuraa ja arvioi omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään osallistuu hänelle suunniteltuihin tutkintotilaisuuksiin. Vastuuopettaja / tutkintovastaava / oppilaitos tekee tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen liittyvän henkilökohtaistamissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa laatii tietopuolisen koulutuksen suunnitelman suunnittelee tutkintotilaisuudet ja vastaa niistä yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ohjaa opiskelijaa tietopuoliseen koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin liittyvissä asioissa arvioi opiskelijan opintosuoritukset tutkinnon osittain tekee yhteistyötä työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa vastaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa valtakunnallisesta aikuiskoulutuksen palautekyselystä (AIPAL) antaa opiskelijalle tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen. Koulutustarkastaja / opintosihteeri / oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa hakeutumisvaiheessa osallistuu työssä oppimisen henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiseen hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta ja vastaa niiden kustannuksista ohjaa, seuraa ja valvoo työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen arviointia maksaa opiskelijalle opintososiaaliset edut maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset antaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuksen päätyttyä kehittää oppisopimuskoulutusta.

7 7 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Yrittäjän oppisopimus perustuu oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjänä toimiva oppisopimusopiskelija hankkii itselleen toisesta yrityksestä työpaikkakouluttajan/mentorin oppimisensa ohjaajaksi ja tueksi. Omassa yrityksessä toteutuvaa työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella. Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjän oppisopimus ei perustu työsuhteeseen. Koulutuskorvaus yrittäjänä toimivan oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista maksetaan työpaikkakouluttajana tai mentorina toimivalle yritykselle. Yrittäjän oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat opiskelijalle maksuttomat. Hänellä on myös oikeus opintososiaalisiin etuihin tietyin perustein. Opiskelu ulkomailla Työelämässä on monenlaisia kansainvälistymisen tarpeita: erilaisten työtapojen oppiminen, tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen, vieraaseen kulttuuriin perehtyminen, asiakkaiden tapaaminen, yhteistyöverkkojen luominen, palvelujen kehittäminen jne. Oppisopimusopiskelija voi osaltaan olla mahdollistamassa näiden tarpeiden toteutumista suorittamalla osan oppisopimuskoulutuksesta ulkomailla. Opiskelija ja työnantaja toimittavat koulutustarkastajalle ja opettajalle suunnitelman ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta, matkoista sekä oppimistavoitteista (työssä oppiminen ja/tai tietopuolinen opetus). Jos ulkomailla tapahtuva työssä oppiminen on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja se on hyväksytty, oppiaikaan ei tule keskeytystä. Koulutuskorvaus maksetaan suomalaiselle työnantajalle, mikäli työssä oppiminen tapahtuu työnantajan omassa ulkomaisessa toimipisteessä tai työnantaja on sopinut ulkomaisen yrityksen kanssa työssä oppimiseen liittyvistä asioista (mm. opiskelun sisältö, arviointi, palkanmaksu). Jos opiskelija lähtee omaehtoisesti ulkomaille työssä oppimaan, tulee oppisopimukseen (työsopimukseen) keskeytys, jolloin koulutuskorvausta ei makseta. Opiskelijan oppimisen karttuminen voidaan kuitenkin lukea osaksi opintoja, mikäli asia sovitaan koulutustarkastajan ja opettajan kanssa. Osaaminen tulee pystyä osoittamaan esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai muunlaisen raportin kautta. Ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun on mahdollista saada avustusta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä. Avustuksen määrä sovitaan tapauskohtaisesti ja maksatus tapahtuu oppimisraporttia ja tositteita vastaan jälkikäteen.

8 2 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN on koulutuksen järjestäjän vastuulla 8 Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta määrätään laissa (L 1013/2005) ja määräyksessä (OPH 43/011/2006). Henkilökohtaistaminen käynnistyy oppisopimuskoulutuksen suunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen yhteydessä ja tarkentuu oppisopimuskoulutuksen aikana. Suunnitelma dokumentoidaan. Osaamista voidaan arvioida henkilökohtaistamisen eri vaiheissa (tutkinnon perusteet, www. osaan.fi ) Tutkinnon suorittaminen B Hakeutuminen A selvitetään hakeutujan koulutustarve ja soveltuva tutkinto tai muu lisäkoulutus selvitetään työnantajan tarpeet sekä työpaikan tarjoamat oppimisja koulutusmahdollisuudet (työtehtäväkartoitus) C Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen tunnistetaan opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon vaatimuksiin esitetään tarpeen mukaan tunnistettu osaaminen tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi/ hyväksyttäväksi osaksi tutkintosuoritusta tehdään tutkinnon suorittamisesta henkilökohtainen suunnitelma, jossa määritellään, missä, milloin ja miten vaadittu ammattitaito osoitetaan otetaan huomioon opiskelijan elämäntilanne ja aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet otetaan huomioon erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta tai muusta syystä kuten oppimiseen liittyvistä vaikeuksista mahdollisesti johtuvat erityistarpeet tai erityisopetuksen tarpeet suunnitellaan työssä oppiminen ja tietopuolinen koulutus tavoitteellisesti ja tutkinnon ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi KUVA 2. Henkilökohtaistamisen vaiheet.

9 Apua oppimisvaikeuksiin Opiskelijalla voi olla vaikeuksia oppimisessa, johon on syynä esimerkiksi pitkä aika edellisestä opiskelusta tai luki- ja kirjoitusvaikeudet. Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle. On monta tapaa oppia. Niistä keskustellaan koulutustarkastajan, työpaikkakouluttajan, opettajan, ohjaavan opettajan tai oppimisvalmentajan kanssa. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Erityisopetus Joskus tutkinnon suorittaminen tai ammattitaidon hankkiminen ei suju ilman erityistä tukea, kuten lisäopetusta, henkilökohtaista ohjausta tai apuvälineitä. Erityistuen tarve voi tulla esille tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Opettaja tai ohjaava opettaja käynnistää erityistuen tarpeen kartoituksen, kun siihen on aihetta. Erityisopetusta voi tarvita esimerkiksi opiskelija, jolla on vamma, sairaus tai kehityksen viivästymä tai vaikea lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen ja/tai matemaattiseen taitoon liittyvä oppimisvaikeus, joka vaatii opetuksen ja tutkintotilaisuuksien erityisiä järjestelyjä. Erityisistä tukitoimista laaditaan tutkinnon suorittajalle tukisuunnitelma. Siihen kirjataan erityistuen tunnistamiseksi tehdyt testit, kartoitukset, muut dokumentit ja niiden tulokset sekä näiden perusteella suunnitellut tukitoimet, seuranta ja toimijat. Suunnitelma täydentää opiskelijan henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa. Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa. Koulutuksen kustannuksiin saadaan rahoitusta 50 %:lla korotettuna. 9

10 3 TYÖSSÄ OPPIMINEN JA ARVIOINTI on työnantajan vastuulla Työssä oppiminen 10 Oppisopimuskoulutuksessa suunnitelmallinen työssä oppiminen on avainasemassa. Tutkinnon ammattitaitovaatimuksista % opitaan työtä tekemällä. Tietopuolinen koulutus täydentää oppimista. Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaidolla tarkoitetaan työn kokonaisuuden hallintaa ja siinä tulee näkyä niin tiedollinen, taidollinen kuin asenteellinenkin osaaminen. Ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään myös sosiaalisia sekä työn suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitaitoja. Oppisopimustyöpaikan edellytykset arvioidaan oppisopimusta solmittaessa. Tutkinnon vaatiman osaamisen kannalta tärkeät työtehtävät selvitetään (tutkinnon perusteet, työtehtäväkartoitus, jolloin selviää, tarvitseeko opiskelija työnkiertoa/työssä oppimisjaksoja omassa tai jossain muussa organisaatiossa. Oppisopimustyönantaja maksaa opiskelijalle palkan myös oman organisaation ulkopuolisen työssä oppimisen ajalta (L 630/1998, L 31/1998). Työssä oppimisen ohjaus on koko työyhteisön tehtävä. Nimetty työpaikkakouluttaja tekee opiskelijan kanssa tavoitteet ja suunnitelman, miten oppimisen on ajateltu etenevän. Tietopuolisen koulutuksen yhdistäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on keskeistä. Tutkinnon perusteet B henkilökohtaistamis- suunnitelma näyttösuunnitelma A työtehtäväkartoitus C oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) Miten arviointi tapahtuu? Palauttakaa mieliin tutkinnon perusteen mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioikaa, kuinka opiskelija on oppinut arvioitavan tutkinnon osan tai osien ammattitaidot ja työtehtävät. Antakaa tutkinnon osasta arvosana. Kirjoittakaa muistiin esiinnousseet keskeiset asiat. Lopuksi tehkää arvioinnin pohjalta suunnitelma, mitä taitoja, tietoja ja työtehtäviä seuraavien kuukausien aikana pitäisi oppia. Päättöarvioinnissa arvioidaan kaikki tutkinnon osat. KUVA 3. Tutkinnon perusteet osaamisen arvioinnin ja työssä oppimisen jatkosuunnitelman pohjana.

11 Työssä oppimisen arviointi Arviointi on oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, jatkuvaa, rehellistä, kehittävää. Tutkintotavoitteinen työssä oppimisen arviointi perustuu tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin (ks. kuva 3). Arviointikeskustelu on suunniteltu, rauhallinen tilanne, missä voidaan avoimesti antaa palautetta. KAUSI III syys joulukuu arvioinnin palautus maksatus KAUSI I tammi huhtikuu arvioinnin palautus maksatus Työssä oppiminen arvioidaan tutkinnon osittain numeerisesti (kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1) ja sanallisesti. KAUSI II touko elokuu arvioinnin palautus maksatus KUVA 4. Koulutuskertomuksen/väliarvioinnin aikataulu. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimustyönantajalle sovitun koulutuskorvauksen palautettua arviointilomaketta vastaan kolme kertaa vuodessa. Kuka arvioi? oppisopimusopiskelija arvioi omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään sekä toteutunutta ohjausta ja mahdollisuuttaan oppia työpaikalla työpaikkakouluttaja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta ja kehittymisestä muut työyhteisön jäsenet voivat sovittaessa olla myös keskustelussa mukana Työpaikkakouluttaja voi saada ohjaukseen ja arviointiin liittyvää materiaalia työpaikalla tapahtuvan kouluttamisen tueksi www. salpaus.fi. Milloin arvioidaan? opiskelijan itsearvionti on jatkuvaa opiskelijan on hyvä saada työyhteisön palautetta mahdollisimman usein työssä oppimisen väliarviointi tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa arviointikausittain joko sähköisesti tai paperilomakkeella (valinta tehdään oppisopimusta solmittaessa), (ks. kuva 4). sähköiseen arviointiin annetaan erillinen ohjeistus, käyttäjätunnukset ja salasanat päättöarviointi tehdään oppisopimuksen päättyessä Koulutustarkastaja ja oppilaitoksen opettajat antavat ohjausta ja tukea työpaikkakouluttajan tehtävässä onnistumiseen. Koulutuskeskus Salpaus järjestää erillistä työpaikkakouluttajakoulutusta, johon on mahdollista ja suositeltavaa osallistua

12 4 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT 12 Työpaikkakouluttaja on opastaja, valmentaja ja mentori. Hän on kiinnostunut opiskelijan ammatillisesta kasvusta. Työpaikkakouluttajalla on vahva ammatillinen osaaminen. Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista Perehdy oppisopimusjärjestelmään koulutuksen sisältöön tutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimuksiin Suunnittele alustavasti työssä oppimisen sisällöt ja aikataulutus oppisopimusopiskelijan ohjaus Nimeä muut vastuuhenkilöt Tunnista ohjauksen tarve. Alussa ohjausta tarvitaan yleensä enemmän. Tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. koulutuksen tavoite, työtehtävät sekä opiskelijan aikaisempi koulutus- ja työtausta. Osaamisen myötä opiskelijan vastuu lisääntyy. Oppisopimuskoulutuksen alussa Kartoita oppisopimusopiskelijan osaamistaso tavoitteet Vahvista työssä oppimisen sisällöt ja aikataulutus tietopuolisen opetuksen sisällöt ja aikataulutus sekä näyttösuunnitelma yhdessä oppisopimusopiskelijan ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa Perehdytä työyhteisöön ja työtehtävään Selvitä opiskelijan rooli ja toimenkuva vastuineen ja velvollisuuksineen Ohjaa alkuun (työmenetelmät ja -välineet) Tiedota oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi Auta oppisopimusopiskelijaa hyödyntämään tietopuolisessa koulutuksessa oppimaansa uutta tietoa Seuraa työssä oppimisen edistymistä näyttösuunnitelman toteutumista Muista säännölliset arviointi- ja palautekeskustelut (3 kertaa vuodessa) kannustaa oppisopimusopiskelijaa itsearviointiin ilmoittaa mahdollisista muutoksista koulutustarkastajalle Tunne vastuusi: neuvo, opeta, ohjaa ja näytä esimerkkiä. Varmista, että asia on ymmärretty. Salli virheet, rohkaise yrittämään ja kannusta. Luota opiskelijaan ja anna hänelle vastuuta. Anna palautetta riittävän usein, myönteisellä sävyllä saat parhaiten vaikutusta. Arvioi tekoja ja tapoja tehdä, älä arvostele ihmistä ja hänen persoonaansa. Suhtaudu kritiikkiin rakentavasti. Anna tunnustusta kun on aihetta. Oppisopimuskoulutuksen aikana Motivoi, kannusta ja tue työssä oppimiseen Pidä tarvittaessa yhteyttä oppilaitoksen vastuuopettajaan ja koulutustarkastajaan/opintosihteeriin Oppisopimuskoulutuksen päättyessä Muista päättöarviointi Arvioi eri osapuolten onnistumisia Tee yhteenveto arviointituloksista ja hyödynnä sitä mahdollisissa tulevissa koulutuksissa Työpaikkakouluttaja on opiskelijalle ja oppilaitokselle tärkein yrityksen edustaja. Oppisopimuskoulutuksessa on antoisaa se, että molemmat osapuolet opiskelija ja ohjaaja oppivat!

13 5 TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINTO Tietopuolinen koulutus täydentää työssä oppimista ja vahvistaa työn perustana olevan tiedon hallintaa. Opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma (ks. kuva 2) tietopuolisen koulutuksen osalta ja siinä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös työnantajan tarpeet. Koulutuksen määrä vaihtelee tutkinnosta tai ammattialasta riippuen. Tietopuolinen koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, verkko-opetuksesta sekä mahdollisista kehittämistehtävistä. Opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen oppilaitoksen opettajilta. Opettajat arvioivat opiskelijan opintosuoritukset tutkinnon osittain (Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1) Ammatillinen perustutkinto suoritetaan yleensä näyttötutkintona. Se on mahdollista suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Näyttötutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittaminen kuuluu osana koulutukseen. Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava tutkintotilaisuudet hyväksyttävästi tutkinnon osittain. Tutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti aidoissa työelämätilanteissa. Oppilaitoksen tutkintovastaava ohjaa opiskelijaa tutkintotilaisuuteen valmistautumisessa sekä organisoi tilaisuuden yhdessä työelämän kanssa. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta. Tutkintomaksu (58 euroa) tilitetään ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta tutkintotoimikunnalle. Jos perustutkinto suoritetaan ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus), opiskelija suorittaa ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi hän suorittaa ammattiosaamisen näytöt. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Todistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen. Näyttötodistus annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella ja päättötodistus muun osaamisen arvioinnin perusteella (tietopuolisten opintojen sekä työssäoppimisen arviointien yhdistelmä). Tutkintotodistuksen arviointiasteikko on perustutkinnoissa Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Hyväksytty tai Hylätty. 13

14 6 OPINTOSOSIAALISET EDUT 14 Opintososiaalisten etujen maksamisesta määrätään asetuksessa (A 799/2007). Opintososiaalisilla eduilla tuetaan opiskelijan toimeentuloa tietopuolisen koulutuksen aikana. Edut ovat verottomia. Myös yrittäjänä toimiva oppisopimusopiskelija on oikeutettu etuihin, jos hänellä on tulonmenetyksiä koulutuspäivien aikana. Päiväraha edellytyksenä, että opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutuspäiviltä 15 euroa / koulutuspäivä mikäli tietopuolinen koulutus toteutuu iltaisin tai viikonloppuisin ja opiskelija saa palkan työpäivän ajalta, oikeutta etuun ei ole etäopiskelun ajalta ei makseta päivärahaa Perheavustus edellytyksenä, että opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutuspäiviltä ja, että opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia 17 euroa / koulutuspäivä Matkakorvaus edellytyksenä, että yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km maksetaan julkisen kulkuneuvon kilometrikorvauksen mukaan yksi edestakainen matka / opiskelujakso Majoituskorvaus edellytyksenä vähintään kahden peräkkäisen päivän opiskelujakso ja, että koulutus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella 8 euroa / koulutuspäivä Opiskelija hakee opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä erillisellä laskulomakkeella Maksatus tapahtuu viimeistään kuukauden sisällä lomakkeen toimittamisesta edellyttäen, että lomake on asianmukaisesti täytetty. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa tietopuolisesta koulutuksesta, hänen on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys sekä ilmoitettava poissaolostaan koulutuksesta vastaavalle opettajalle. Luotettavan selvityksen perusteella opiskelijalla on oikeus hakea hänelle kuuluva päiväraha ja perheavustus.

15 7 OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Oppisopimuksessa voi tapahtua muutoksia tai se voi purkautua. Muutoksista tai purkautumisesta sovitaan aina yhdessä työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa Kirjallinen esitys toimitetaan viipymättä oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle (koulutustarkastaja / opintosihteeri). Työnantajaa tai työpaikkakouluttajaa koskevat muutokset yritykseen liittyvät muutokset (nimi, osoite, Y-tunnus, omistaja) uuden vastuunalaisen työpaikkakouluttajan aloittaessa ilmoitetaan yhteystiedot sekä koulutus ja työkokemus Oppiajan muutos Oppisopimuksen keskeytys oppisopimus voidaan keskeyttää varusmiespalvelun, äitiys- ja vanhempainloman tai muun pitempikestoisen töistä poissaolon vuoksi (esim. yli kuukauden mittainen sairausloma) opiskelija voidaan lomauttaa työsopimuslain mukaisin perustein, jolloin työsuhde jatkuu, mutta palkanmaksu keskeytyy 15 oppisopimusaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustellusta syystä lyhentäminen on mahdollista, jos esimerkiksi tavoitteena ollut tutkinto suoritetaan oletettua lyhyemmässä ajassa pidentäminen on mahdollista esimerkiksi, jos halutaan laajentaa tietopuolisen koulutuksen sisältöä tai jos opiskelijan opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti Oppisopimuksen purkaminen koeaikana opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan lopettaessa yrityksen toiminnan, joutuessa konkurssiin tai työnantajan kuollessa yksipuolisesti työsopimuslain mukaisin perustein (L 55/2001, 5. luku 2 ) oppisopimuskoulutuksen järjestäjän päätöksellä, jos on irtisanomisperuste oppisopimuskoulutuksen järjestäjän päätöksellä, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta työsopimuslain ja tehdyn oppisopimuksen sitoumuksia ja vastuita

16 8 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 16 Osallistumistodistus Heti oppisopimuksen päättymisen jälkeen opiskelija ja työpaikkakouluttaja / työnantaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jossa arvioidaan kaikki henkilökohtaistamissuunnitelmassa olleet työssä oppimisen opintokokonaisuudet / tutkinnon osat arvosanoilla Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1. Myös oppilaitos arvioi tietopuolisen koulutuksen opintosuoritukset tutkinnon osittain. Työnantajalle maksetaan päättöarvioinnin palauttamisen jälkeen loput koulutuskorvaukset. Opiskelija saa kolmiosaisen osallistumistodistuksen, jossa on yhdistetty työssä oppimisen ja tietopuolisen koulutuksen arvioinnit (ks. kuva 5). Erotodistus Oppisopimuksen purkautuessa opiskelija saa erotodistuksen. Arvioinnin oikaisu Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua ja uusimista (A 811/1998) kahden kuukauden kuluttua arvioinnista tiedon saatuaan. Oppisopimuskoulutuksessa kirjallinen pyyntö tehdään työssä oppimisen arvioinnin osalta työnantajalle ja tietopuolisen koulutuksen arvioinnin osalta oppilaitoksen rehtorille. Mikäli opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää oikaisua koulutuksen järjestäjältä. Lääninhallitus ja koulutuksen järjestäjä voivat, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotodistus / osatutkintotodistus näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki vaaditut tutkinnon osat on kolmikantaisesti arvioitu ja suoritettu hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa tutkintotoimikunta myöntää opiskelijan hakemuksesta tarvittaessa myös osatutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetuista tutkinnon osista oppilaitos lähettää todistuksen opiskelijalle, kun todistus on vahvistettu tutkintotoimikunnan kokouksessa (yleensä 1 2 kk kuluessa) Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon edellytyksenä on, että henkilö on alle 64-vuotias ja on ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta stipendin suuruus on 366 euroa ( ) stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä yhteystiedot: Koulutus- ja erorahasto PL 191, Helsinki puh Opetushallituksen dokumentteja taidoista Kunniakirja kunniakirjalla pyritään edistämään ammattitaidon ja tutkintojen arvostusta sekä tutkintojärjestelmän kansallista yhtenäisyyttä tutkinnon järjestäjä tilaa on maksullinen Ammattikirja kirjaan merkitään suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat, muut koulutukset ja pätevyydet sekä työ- ja muut palvelusuhteet näyttötutkintojen osalta ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnoista rinnastetaan erilliseen tutkintotodistukseen tutkinnon järjestäjä tilaa on maksullinen Europassi Europassin asiakirjat ovat käytössä samanmuotoisina kaikissa EU/ETAmaissa, ja ne on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa tutkintotodistuksen liite tutkinnon järjestäjä hankkii

17 Opiskelija Matti Robert Nissinen Koulutusaika Henkilötunnus F Koulutus Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppähitsaaja Opinto Tunnit Arvosana Kone- ja metallialan yleisosaaminen 160 Hydrauliikka- ja pneumatiikka 40 Tyydyttävä 1 Koneenasennus ja koneautomaatio 40 Hyvä 2 Robotiikka 40 Hyvä 2 Koneistus 40 Hyvä 2 Levy- ja hitsaustyöt 80 Hitsaustekniikka 80 Tyydyttävä 1 Pakollinen valinnainen, valittava yksi 80 Hitsaus 80 Hyvä 2 Valinnaiset osat 240 Varusteluhitsaus 80 Hyvä 2 Kunnossapito 80 Hyvä 2 Levy- ja teräsrakennetyöt 80 Tyydyttävä 1 Yhteensä suoritettu Eino Salmi opettaja KUVA 5. Osallistumistodistus on kolmiosainen.

18 18 työ, jatkoopinnot tutkintotoimikunta TUTKINTO- TODISTUS OSALLISTUmISTODISTUS tietopuolinen oppiminen työpaikkakouluttajat työnantajat motivoitunut itseohjautuva OPISKELIJA opettajat koulutustarkastajat oppisopimuksen laadinta lähtötilannekartoitukset henkilökohtainen opiskeluja näyttösuunnitelma KUVA 6. Oppisopimuskoulutuksen eteneminen.

19 SANASTO Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta tai muuta lisäkoulutusta. Henkilökohtaistamissuunnitelma Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuksen järjestäjä Tässä oppaassa koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Koulutuskeskus Salpausta, joka on osa Päijät-Hämeen koulutuskonsernia. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon järjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Näyttötutkinnon suorittaja Näyttötutkintoa suorittava henkilö. Näyttöympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan. Osaamisen tunnistaminen Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu osaamisensa. Hakeutuja voi aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla, harjoittelulla, työkokemuksella tai muutoin hankitulla osaamisella korvata suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustaminen Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta. Tutkinnon perusteet Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ja tutkintovaatimukset. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus. Tutkintotilaisuus Tapahtuma (tutkintosuoritus / t), jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotoimikunta Valtakunnallinen tai alueellinen luottamuselin, jonka jäsenet on valittu kolmikantaisesti edustamansa järjestön esityksestä, jonka Opetushallitus on vahvistanut. Tutkintotoimikunta vastaa näyttötutkintojen valvonnasta huolehtii tutkintotilaisuuksien riittävästä ja kattavasta saatavuudesta solmii tutkintojen järjestämissopimukset täsmentää arvioinnin kohteet arviointikriteerit ja tutkintosuoritusten järjestämistavat tekee arvioinnin lopullisen päätöksen tekee aloitteita tutkinnon perusteiden ja tutkintotoiminnan kehittämiseksi valvoo tutkintotilaisuuksista perittävien maksujen kohtuullisuutta.

20 NETTIOSOITTEITA > oppisopimus Koulutuskeskus Salpaus, oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen aikana noudatetaan mm. seuraavia lakeja: laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) työsopimuslaki (L 55/2001) https://oppisopimus.salpaus.fi Väli- ja päättöarviointien verkkopalveluosoite Tietoa ammattitutkintostipendistä Tietoa työ- ja elinkeinotoimistojen palveluista ja tehtävistä, esim. palkkatuki, työvoimakoulutus, CV-netti, työnhaku Opetushallituksen sivusto, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä sisällöt Arvioi osaamistasi ja kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin ennen opintoja ja opintojen aikana > tietokeskus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut Työsuhdeasiat, työsuojelutoiminta, työsuhdelainsäädännön neuvontapalvelut, työehtosopimusasiat Koulutuskeskus Salpauksen toimipisteet Sisällön suunnittelu: Eila Jurva, Rita Onkalo, Anja Rosblom Graafinen suunnittelu ja toteutus: Viestintä- ja markkinointipalvelut Kannen kuva: Sanna Henttonen Kuvitus: Ture Ekroos Paino: Multiprint Oy 2011 Koulutuskeskus Salpaus Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Teinintie 4, Lahti

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot