OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

2 Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen liittyvät keskeiset asiat. Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä. Kun kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä ja huolehtivat niistä, tuloksena on onnistunut oppisopimuskoulutus ja tutkinnon suorittaminen. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta on saatavilla myös > oppisopimus

3 Sisällys 1 PERUSTIETOA OPPISOPIMUKSESTA...4 Monia mahdollisuuksia...4 Oppisopimuskoulutus...4 Suomen koulutusjärjestelmä...5 Oppisopimuksen osapuolten sitoumukset ja vastuut...6 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana...7 Opiskelu ulkomailla...7 Oppisopimuskoulutuksessa on mistä valita: melkein 400 erilaista tutkintoa. Katso kotisivuiltamme ajantasainen tutkintoluettelo > oppisopimus 2 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN...8 Hakeutuminen...8 Tutkinnon suorittaminen...8 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen...8 Apua oppimisvaikeuksiin...9 Erityisopetus TYÖSSÄ OPPIMINEN JA ARVIOINTI...10 Työssä oppiminen...10 Työssä oppimisen arviointi TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT...12 Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista...12 Oppisopimuskoulutuksen alussa...12 Oppisopimuskoulutuksen aikana...12 Oppisopimuskoulutuksen päättyessä TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINTO OPINTOSOSIAALISET EDUT...14 Päiväraha...14 Perheavustus...14 Matkakorvaus...14 Majoituskorvaus OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET...15 Työnantajaa tai työpaikkakouluttajaa koskevat muutokset...15 Oppiajan muutos...15 Oppisopimuksen keskeytys...15 Oppisopimuksen purkaminen OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN...16 Osallistumistodistus...16 Erotodistus...16 Arvioinnin oikaisu...16 Tutkintotodistus / osatutkintotodistus näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa...16 Ammattitutkintostipendi...16 Opetushallituksen dokumentteja taidoista...16 SANASTO NETTIOSOITTEITA

4 1 PERUSTIETOA OPPISOPIMUKSESTA Monia mahdollisuuksia Oppisopimuskoulutuksella voi 4 vahvistaa olemassa olevaa ammattitaitoa kouluttautua uusille tehtäväalueille pätevöityä ammattitaitoiseksi työntekijäksi vaihtaa ammattialaa ja hankkia uuden ammatin oppia työn hallintaa ja helpottaa kiirettä parantaa työssä jaksamista löytää työtehtäviin uutta sisältöä kehittää työtään ja työyhteisöään päättää keskeneräiset opinnot saada osallistumistodistuksen ammattitaidosta suorittaa tutkinnon edesauttaa jatko-opintoja palkata uutta henkilöstöä tehostaa työn tuottavuutta nostaa yrityksen profiilia syventää yrittäjyysosaamista verkostoitua edesauttaa sukupolvenvaihdosta saada edullista koulutusta ennakoida tulevaa innovoida uutta Oppisopimuskoulutus Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Kun oppisopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, määräaikaisuus koskee vain oppisopimusta. Oppisopimuskoulutus sopii nuorelle, aikuiselle, työssä olevalle, työttömälle, maahanmuuttajalle, erityisopiskelijalle on yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettavaa ammatillista koulutusta: aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan on ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista työpaikalla työpaikkakouluttajan ohjauksessa. on opiskelijalle ja työnantajalle pääsääntöisesti maksuton mahdollistaa työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen

5 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä Oppisopimuskoulutus on joko tutkintotavoitteista koulutusta tai muuta lisäkoulutusta. Työssäoppiminen on keskeisessä asemassa (ks. kuva 1). Perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä 2 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen 1 2 vuotta ja muu lisäkoulutus 4 12 kuukautta. Ammatilliset perustutkinnot sekä, ammattitai erikoisammattitutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnassa voi olla eroja. Paras tapa selvittää asia on tutustua kunkin oppilaitoksen valintaoppaaseen, verkkosivuihin tai olla yhteydessä suoraan kyseisen oppilaitoksen opintotoimistoon. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on ammattikorkeakoulut, joissa aloittaneista vajaa kolmannes on ammatillisen perustutkinnon suorittaneita. Yliopistoihin hakeudutaan pääosin lukion kautta, mutta myös ammatillinen väylä on mahdollinen. Ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylioppilastutkinto Lukiot Lisä- ja täydennyskoulutus TYÖKOKEMUS työpaikalla tapahtuva oppiminen Perus- ja lisäopetus Ylemmät ja ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Erikoisammattija ammattitutkinnot sekä ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset oppilaitokset Lisä- ja täydennyskoulutus Lisä- ja täydennyskoulutus Esiopetus 1 kesto vuosina KUVA 1. Koulutusmahdollisuuksia Suomen koulutusjärjestelmässä. Perustutkinnot Perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävien hallinta. Tutkinnot ovat laaja-alaisia ja monipuolisia. Perustutkintoa suositellaan, kun ammatillinen koulutus ja tutkinto puuttuvat kokonaan ammatillinen koulutus on keskeytynyt tai muuten riittämätön kyseessä on alan vaihto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot edellyttävät ammattialan tuntemusta ja työkokemusta. Ammattitutkintoa suositellaan, kun on ammatillinen perustutkinto suoritettu tai opiskelijalla on vastaavat tiedot ja taidot keskimäärin kolmen vuoden työkokemus alalta. Erikoisammattitutkintoa suositellaan, kun on aikaisempaa koulutusta pitkä työkokemus alalta kokemusta esimiestehtävistä tai vaativista erityistehtävistä. Muu lisäkoulutus Ei-tutkintotavoitteisella lisäkoulutuksella syvennetään tai laajennetaan ammattitaitoa, hankitaan erityisosaamista tai uusia valmiuksia. Koulutus voi olla myös osatutkintotavoitteista (osa tai osia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta).

6 Oppisopimuksen osapuolten sitoumukset ja vastuut Oppisopimusta solmittaessa osapuolet sitoutuvat seuraaviin asioihin: 6 Työnantaja tekee työsopimuksen opiskelijan kanssa vähintään oppisopimuksessa määritellyksi ajaksi, työn on oltava päätoimista ja työajan vähitään 25 t/vk noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta nimeää motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan mahdollistaa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisen oppimisen ja ohjauksen työpaikalla mahdollistaa opiskelijan osallistumisen tietopuoliseen koulutukseen tiedottaa työyhteisössä oppisopimukseen liittyvistä asioista hakee koulutuskorvausta väli- ja päättöarvioinnin yhteydessä voi hakea palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen (hakemus tehtävä ennen oppisopimuksen aloittamista, katso: Opiskelija Työpaikkakouluttaja perehtyy oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin järjestää opiskelijalle mahdollisuuden oppia tutkinnon vaatimia työtehtäviä suunnittelee tavoitteellisesti työssä oppimista yhdessä opiskelijan kanssa ohjaa, neuvoo ja opastaa opiskelijaa yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa arvioi säännöllisesti opiskelijan kanssa työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä väli- ja päättöarvioinnein; toimittaa arviointitiedot oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle toimii yhteyshenkilönä opiskelijan, työnantajan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän sekä oppilaitoksen välillä. tekee opiskeluohjelmansa mukaista työtä työehtosopimuksen mukaisella palkalla on oikeutettu kaikkiin työntekijää koskeviin etuihin (vuosiloma, vakuutusturva, työturvallisuus, työterveyshuolto) on salassapitovelvollinen arvioi oman osaamisensa henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa pohjaksi, katso: suunnittelee työssä oppimistaan tavoitteellisesti työpaikkakouluttajan ohjauksessa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti osallistuu hänelle suunniteltuun tietopuoliseen koulutukseen ja tekee oppimistehtävät pyytää ohjausta tarpeen mukaan seuraa ja arvioi omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään osallistuu hänelle suunniteltuihin tutkintotilaisuuksiin. Vastuuopettaja / tutkintovastaava / oppilaitos tekee tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen liittyvän henkilökohtaistamissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa laatii tietopuolisen koulutuksen suunnitelman suunnittelee tutkintotilaisuudet ja vastaa niistä yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ohjaa opiskelijaa tietopuoliseen koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin liittyvissä asioissa arvioi opiskelijan opintosuoritukset tutkinnon osittain tekee yhteistyötä työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa vastaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa valtakunnallisesta aikuiskoulutuksen palautekyselystä (AIPAL) antaa opiskelijalle tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen. Koulutustarkastaja / opintosihteeri / oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa hakeutumisvaiheessa osallistuu työssä oppimisen henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiseen hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta ja vastaa niiden kustannuksista ohjaa, seuraa ja valvoo työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen arviointia maksaa opiskelijalle opintososiaaliset edut maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset antaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuksen päätyttyä kehittää oppisopimuskoulutusta.

7 7 Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Yrittäjän oppisopimus perustuu oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjänä toimiva oppisopimusopiskelija hankkii itselleen toisesta yrityksestä työpaikkakouluttajan/mentorin oppimisensa ohjaajaksi ja tueksi. Omassa yrityksessä toteutuvaa työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella. Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjän oppisopimus ei perustu työsuhteeseen. Koulutuskorvaus yrittäjänä toimivan oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista maksetaan työpaikkakouluttajana tai mentorina toimivalle yritykselle. Yrittäjän oppisopimukseen liittyvä tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat opiskelijalle maksuttomat. Hänellä on myös oikeus opintososiaalisiin etuihin tietyin perustein. Opiskelu ulkomailla Työelämässä on monenlaisia kansainvälistymisen tarpeita: erilaisten työtapojen oppiminen, tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen, vieraaseen kulttuuriin perehtyminen, asiakkaiden tapaaminen, yhteistyöverkkojen luominen, palvelujen kehittäminen jne. Oppisopimusopiskelija voi osaltaan olla mahdollistamassa näiden tarpeiden toteutumista suorittamalla osan oppisopimuskoulutuksesta ulkomailla. Opiskelija ja työnantaja toimittavat koulutustarkastajalle ja opettajalle suunnitelman ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta, matkoista sekä oppimistavoitteista (työssä oppiminen ja/tai tietopuolinen opetus). Jos ulkomailla tapahtuva työssä oppiminen on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja se on hyväksytty, oppiaikaan ei tule keskeytystä. Koulutuskorvaus maksetaan suomalaiselle työnantajalle, mikäli työssä oppiminen tapahtuu työnantajan omassa ulkomaisessa toimipisteessä tai työnantaja on sopinut ulkomaisen yrityksen kanssa työssä oppimiseen liittyvistä asioista (mm. opiskelun sisältö, arviointi, palkanmaksu). Jos opiskelija lähtee omaehtoisesti ulkomaille työssä oppimaan, tulee oppisopimukseen (työsopimukseen) keskeytys, jolloin koulutuskorvausta ei makseta. Opiskelijan oppimisen karttuminen voidaan kuitenkin lukea osaksi opintoja, mikäli asia sovitaan koulutustarkastajan ja opettajan kanssa. Osaaminen tulee pystyä osoittamaan esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai muunlaisen raportin kautta. Ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun on mahdollista saada avustusta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä. Avustuksen määrä sovitaan tapauskohtaisesti ja maksatus tapahtuu oppimisraporttia ja tositteita vastaan jälkikäteen.

8 2 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN on koulutuksen järjestäjän vastuulla 8 Näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta määrätään laissa (L 1013/2005) ja määräyksessä (OPH 43/011/2006). Henkilökohtaistaminen käynnistyy oppisopimuskoulutuksen suunnittelun ja koulutukseen hakeutumisen yhteydessä ja tarkentuu oppisopimuskoulutuksen aikana. Suunnitelma dokumentoidaan. Osaamista voidaan arvioida henkilökohtaistamisen eri vaiheissa (tutkinnon perusteet, www. osaan.fi ) Tutkinnon suorittaminen B Hakeutuminen A selvitetään hakeutujan koulutustarve ja soveltuva tutkinto tai muu lisäkoulutus selvitetään työnantajan tarpeet sekä työpaikan tarjoamat oppimisja koulutusmahdollisuudet (työtehtäväkartoitus) C Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen tunnistetaan opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon vaatimuksiin esitetään tarpeen mukaan tunnistettu osaaminen tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi/ hyväksyttäväksi osaksi tutkintosuoritusta tehdään tutkinnon suorittamisesta henkilökohtainen suunnitelma, jossa määritellään, missä, milloin ja miten vaadittu ammattitaito osoitetaan otetaan huomioon opiskelijan elämäntilanne ja aikaisemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet otetaan huomioon erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta tai muusta syystä kuten oppimiseen liittyvistä vaikeuksista mahdollisesti johtuvat erityistarpeet tai erityisopetuksen tarpeet suunnitellaan työssä oppiminen ja tietopuolinen koulutus tavoitteellisesti ja tutkinnon ammattitaitovaatimuksia vastaavaksi KUVA 2. Henkilökohtaistamisen vaiheet.

9 Apua oppimisvaikeuksiin Opiskelijalla voi olla vaikeuksia oppimisessa, johon on syynä esimerkiksi pitkä aika edellisestä opiskelusta tai luki- ja kirjoitusvaikeudet. Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle. On monta tapaa oppia. Niistä keskustellaan koulutustarkastajan, työpaikkakouluttajan, opettajan, ohjaavan opettajan tai oppimisvalmentajan kanssa. Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Erityisopetus Joskus tutkinnon suorittaminen tai ammattitaidon hankkiminen ei suju ilman erityistä tukea, kuten lisäopetusta, henkilökohtaista ohjausta tai apuvälineitä. Erityistuen tarve voi tulla esille tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Opettaja tai ohjaava opettaja käynnistää erityistuen tarpeen kartoituksen, kun siihen on aihetta. Erityisopetusta voi tarvita esimerkiksi opiskelija, jolla on vamma, sairaus tai kehityksen viivästymä tai vaikea lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen ja/tai matemaattiseen taitoon liittyvä oppimisvaikeus, joka vaatii opetuksen ja tutkintotilaisuuksien erityisiä järjestelyjä. Erityisistä tukitoimista laaditaan tutkinnon suorittajalle tukisuunnitelma. Siihen kirjataan erityistuen tunnistamiseksi tehdyt testit, kartoitukset, muut dokumentit ja niiden tulokset sekä näiden perusteella suunnitellut tukitoimet, seuranta ja toimijat. Suunnitelma täydentää opiskelijan henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa. Näyttötutkinnon tavoitteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa. Koulutuksen kustannuksiin saadaan rahoitusta 50 %:lla korotettuna. 9

10 3 TYÖSSÄ OPPIMINEN JA ARVIOINTI on työnantajan vastuulla Työssä oppiminen 10 Oppisopimuskoulutuksessa suunnitelmallinen työssä oppiminen on avainasemassa. Tutkinnon ammattitaitovaatimuksista % opitaan työtä tekemällä. Tietopuolinen koulutus täydentää oppimista. Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaidolla tarkoitetaan työn kokonaisuuden hallintaa ja siinä tulee näkyä niin tiedollinen, taidollinen kuin asenteellinenkin osaaminen. Ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään myös sosiaalisia sekä työn suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitaitoja. Oppisopimustyöpaikan edellytykset arvioidaan oppisopimusta solmittaessa. Tutkinnon vaatiman osaamisen kannalta tärkeät työtehtävät selvitetään (tutkinnon perusteet, työtehtäväkartoitus, jolloin selviää, tarvitseeko opiskelija työnkiertoa/työssä oppimisjaksoja omassa tai jossain muussa organisaatiossa. Oppisopimustyönantaja maksaa opiskelijalle palkan myös oman organisaation ulkopuolisen työssä oppimisen ajalta (L 630/1998, L 31/1998). Työssä oppimisen ohjaus on koko työyhteisön tehtävä. Nimetty työpaikkakouluttaja tekee opiskelijan kanssa tavoitteet ja suunnitelman, miten oppimisen on ajateltu etenevän. Tietopuolisen koulutuksen yhdistäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on keskeistä. Tutkinnon perusteet B henkilökohtaistamis- suunnitelma näyttösuunnitelma A työtehtäväkartoitus C oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) Miten arviointi tapahtuu? Palauttakaa mieliin tutkinnon perusteen mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioikaa, kuinka opiskelija on oppinut arvioitavan tutkinnon osan tai osien ammattitaidot ja työtehtävät. Antakaa tutkinnon osasta arvosana. Kirjoittakaa muistiin esiinnousseet keskeiset asiat. Lopuksi tehkää arvioinnin pohjalta suunnitelma, mitä taitoja, tietoja ja työtehtäviä seuraavien kuukausien aikana pitäisi oppia. Päättöarvioinnissa arvioidaan kaikki tutkinnon osat. KUVA 3. Tutkinnon perusteet osaamisen arvioinnin ja työssä oppimisen jatkosuunnitelman pohjana.

11 Työssä oppimisen arviointi Arviointi on oppimista edistävää: ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, jatkuvaa, rehellistä, kehittävää. Tutkintotavoitteinen työssä oppimisen arviointi perustuu tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin (ks. kuva 3). Arviointikeskustelu on suunniteltu, rauhallinen tilanne, missä voidaan avoimesti antaa palautetta. KAUSI III syys joulukuu arvioinnin palautus maksatus KAUSI I tammi huhtikuu arvioinnin palautus maksatus Työssä oppiminen arvioidaan tutkinnon osittain numeerisesti (kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1) ja sanallisesti. KAUSI II touko elokuu arvioinnin palautus maksatus KUVA 4. Koulutuskertomuksen/väliarvioinnin aikataulu. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimustyönantajalle sovitun koulutuskorvauksen palautettua arviointilomaketta vastaan kolme kertaa vuodessa. Kuka arvioi? oppisopimusopiskelija arvioi omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään sekä toteutunutta ohjausta ja mahdollisuuttaan oppia työpaikalla työpaikkakouluttaja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta ja kehittymisestä muut työyhteisön jäsenet voivat sovittaessa olla myös keskustelussa mukana Työpaikkakouluttaja voi saada ohjaukseen ja arviointiin liittyvää materiaalia työpaikalla tapahtuvan kouluttamisen tueksi www. salpaus.fi. Milloin arvioidaan? opiskelijan itsearvionti on jatkuvaa opiskelijan on hyvä saada työyhteisön palautetta mahdollisimman usein työssä oppimisen väliarviointi tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa arviointikausittain joko sähköisesti tai paperilomakkeella (valinta tehdään oppisopimusta solmittaessa), (ks. kuva 4). sähköiseen arviointiin annetaan erillinen ohjeistus, käyttäjätunnukset ja salasanat päättöarviointi tehdään oppisopimuksen päättyessä Koulutustarkastaja ja oppilaitoksen opettajat antavat ohjausta ja tukea työpaikkakouluttajan tehtävässä onnistumiseen. Koulutuskeskus Salpaus järjestää erillistä työpaikkakouluttajakoulutusta, johon on mahdollista ja suositeltavaa osallistua

12 4 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT 12 Työpaikkakouluttaja on opastaja, valmentaja ja mentori. Hän on kiinnostunut opiskelijan ammatillisesta kasvusta. Työpaikkakouluttajalla on vahva ammatillinen osaaminen. Ennen oppisopimuskoulutuksen alkamista Perehdy oppisopimusjärjestelmään koulutuksen sisältöön tutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimuksiin Suunnittele alustavasti työssä oppimisen sisällöt ja aikataulutus oppisopimusopiskelijan ohjaus Nimeä muut vastuuhenkilöt Tunnista ohjauksen tarve. Alussa ohjausta tarvitaan yleensä enemmän. Tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. koulutuksen tavoite, työtehtävät sekä opiskelijan aikaisempi koulutus- ja työtausta. Osaamisen myötä opiskelijan vastuu lisääntyy. Oppisopimuskoulutuksen alussa Kartoita oppisopimusopiskelijan osaamistaso tavoitteet Vahvista työssä oppimisen sisällöt ja aikataulutus tietopuolisen opetuksen sisällöt ja aikataulutus sekä näyttösuunnitelma yhdessä oppisopimusopiskelijan ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa Perehdytä työyhteisöön ja työtehtävään Selvitä opiskelijan rooli ja toimenkuva vastuineen ja velvollisuuksineen Ohjaa alkuun (työmenetelmät ja -välineet) Tiedota oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi Auta oppisopimusopiskelijaa hyödyntämään tietopuolisessa koulutuksessa oppimaansa uutta tietoa Seuraa työssä oppimisen edistymistä näyttösuunnitelman toteutumista Muista säännölliset arviointi- ja palautekeskustelut (3 kertaa vuodessa) kannustaa oppisopimusopiskelijaa itsearviointiin ilmoittaa mahdollisista muutoksista koulutustarkastajalle Tunne vastuusi: neuvo, opeta, ohjaa ja näytä esimerkkiä. Varmista, että asia on ymmärretty. Salli virheet, rohkaise yrittämään ja kannusta. Luota opiskelijaan ja anna hänelle vastuuta. Anna palautetta riittävän usein, myönteisellä sävyllä saat parhaiten vaikutusta. Arvioi tekoja ja tapoja tehdä, älä arvostele ihmistä ja hänen persoonaansa. Suhtaudu kritiikkiin rakentavasti. Anna tunnustusta kun on aihetta. Oppisopimuskoulutuksen aikana Motivoi, kannusta ja tue työssä oppimiseen Pidä tarvittaessa yhteyttä oppilaitoksen vastuuopettajaan ja koulutustarkastajaan/opintosihteeriin Oppisopimuskoulutuksen päättyessä Muista päättöarviointi Arvioi eri osapuolten onnistumisia Tee yhteenveto arviointituloksista ja hyödynnä sitä mahdollisissa tulevissa koulutuksissa Työpaikkakouluttaja on opiskelijalle ja oppilaitokselle tärkein yrityksen edustaja. Oppisopimuskoulutuksessa on antoisaa se, että molemmat osapuolet opiskelija ja ohjaaja oppivat!

13 5 TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINTO Tietopuolinen koulutus täydentää työssä oppimista ja vahvistaa työn perustana olevan tiedon hallintaa. Opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma (ks. kuva 2) tietopuolisen koulutuksen osalta ja siinä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös työnantajan tarpeet. Koulutuksen määrä vaihtelee tutkinnosta tai ammattialasta riippuen. Tietopuolinen koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä, verkko-opetuksesta sekä mahdollisista kehittämistehtävistä. Opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen oppilaitoksen opettajilta. Opettajat arvioivat opiskelijan opintosuoritukset tutkinnon osittain (Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1) Ammatillinen perustutkinto suoritetaan yleensä näyttötutkintona. Se on mahdollista suorittaa myös ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina. Näyttötutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittaminen kuuluu osana koulutukseen. Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava tutkintotilaisuudet hyväksyttävästi tutkinnon osittain. Tutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti aidoissa työelämätilanteissa. Oppilaitoksen tutkintovastaava ohjaa opiskelijaa tutkintotilaisuuteen valmistautumisessa sekä organisoi tilaisuuden yhdessä työelämän kanssa. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta. Tutkintomaksu (58 euroa) tilitetään ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta tutkintotoimikunnalle. Jos perustutkinto suoritetaan ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus), opiskelija suorittaa ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi hän suorittaa ammattiosaamisen näytöt. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Todistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen. Näyttötodistus annetaan ammattiosaamisen näytön perusteella ja päättötodistus muun osaamisen arvioinnin perusteella (tietopuolisten opintojen sekä työssäoppimisen arviointien yhdistelmä). Tutkintotodistuksen arviointiasteikko on perustutkinnoissa Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Hyväksytty tai Hylätty. 13

14 6 OPINTOSOSIAALISET EDUT 14 Opintososiaalisten etujen maksamisesta määrätään asetuksessa (A 799/2007). Opintososiaalisilla eduilla tuetaan opiskelijan toimeentuloa tietopuolisen koulutuksen aikana. Edut ovat verottomia. Myös yrittäjänä toimiva oppisopimusopiskelija on oikeutettu etuihin, jos hänellä on tulonmenetyksiä koulutuspäivien aikana. Päiväraha edellytyksenä, että opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutuspäiviltä 15 euroa / koulutuspäivä mikäli tietopuolinen koulutus toteutuu iltaisin tai viikonloppuisin ja opiskelija saa palkan työpäivän ajalta, oikeutta etuun ei ole etäopiskelun ajalta ei makseta päivärahaa Perheavustus edellytyksenä, että opiskelijalle ei makseta palkkaa koulutuspäiviltä ja, että opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia 17 euroa / koulutuspäivä Matkakorvaus edellytyksenä, että yhdensuuntainen matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km maksetaan julkisen kulkuneuvon kilometrikorvauksen mukaan yksi edestakainen matka / opiskelujakso Majoituskorvaus edellytyksenä vähintään kahden peräkkäisen päivän opiskelujakso ja, että koulutus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella 8 euroa / koulutuspäivä Opiskelija hakee opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä erillisellä laskulomakkeella Maksatus tapahtuu viimeistään kuukauden sisällä lomakkeen toimittamisesta edellyttäen, että lomake on asianmukaisesti täytetty. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa tietopuolisesta koulutuksesta, hänen on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys sekä ilmoitettava poissaolostaan koulutuksesta vastaavalle opettajalle. Luotettavan selvityksen perusteella opiskelijalla on oikeus hakea hänelle kuuluva päiväraha ja perheavustus.

15 7 OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET Oppisopimuksessa voi tapahtua muutoksia tai se voi purkautua. Muutoksista tai purkautumisesta sovitaan aina yhdessä työnantajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan kanssa Kirjallinen esitys toimitetaan viipymättä oppisopimuskoulutuksen järjestäjälle (koulutustarkastaja / opintosihteeri). Työnantajaa tai työpaikkakouluttajaa koskevat muutokset yritykseen liittyvät muutokset (nimi, osoite, Y-tunnus, omistaja) uuden vastuunalaisen työpaikkakouluttajan aloittaessa ilmoitetaan yhteystiedot sekä koulutus ja työkokemus Oppiajan muutos Oppisopimuksen keskeytys oppisopimus voidaan keskeyttää varusmiespalvelun, äitiys- ja vanhempainloman tai muun pitempikestoisen töistä poissaolon vuoksi (esim. yli kuukauden mittainen sairausloma) opiskelija voidaan lomauttaa työsopimuslain mukaisin perustein, jolloin työsuhde jatkuu, mutta palkanmaksu keskeytyy 15 oppisopimusaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa perustellusta syystä lyhentäminen on mahdollista, jos esimerkiksi tavoitteena ollut tutkinto suoritetaan oletettua lyhyemmässä ajassa pidentäminen on mahdollista esimerkiksi, jos halutaan laajentaa tietopuolisen koulutuksen sisältöä tai jos opiskelijan opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti Oppisopimuksen purkaminen koeaikana opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan lopettaessa yrityksen toiminnan, joutuessa konkurssiin tai työnantajan kuollessa yksipuolisesti työsopimuslain mukaisin perustein (L 55/2001, 5. luku 2 ) oppisopimuskoulutuksen järjestäjän päätöksellä, jos on irtisanomisperuste oppisopimuskoulutuksen järjestäjän päätöksellä, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta työsopimuslain ja tehdyn oppisopimuksen sitoumuksia ja vastuita

16 8 OPPISOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 16 Osallistumistodistus Heti oppisopimuksen päättymisen jälkeen opiskelija ja työpaikkakouluttaja / työnantaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jossa arvioidaan kaikki henkilökohtaistamissuunnitelmassa olleet työssä oppimisen opintokokonaisuudet / tutkinnon osat arvosanoilla Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1. Myös oppilaitos arvioi tietopuolisen koulutuksen opintosuoritukset tutkinnon osittain. Työnantajalle maksetaan päättöarvioinnin palauttamisen jälkeen loput koulutuskorvaukset. Opiskelija saa kolmiosaisen osallistumistodistuksen, jossa on yhdistetty työssä oppimisen ja tietopuolisen koulutuksen arvioinnit (ks. kuva 5). Erotodistus Oppisopimuksen purkautuessa opiskelija saa erotodistuksen. Arvioinnin oikaisu Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua ja uusimista (A 811/1998) kahden kuukauden kuluttua arvioinnista tiedon saatuaan. Oppisopimuskoulutuksessa kirjallinen pyyntö tehdään työssä oppimisen arvioinnin osalta työnantajalle ja tietopuolisen koulutuksen arvioinnin osalta oppilaitoksen rehtorille. Mikäli opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää oikaisua koulutuksen järjestäjältä. Lääninhallitus ja koulutuksen järjestäjä voivat, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotodistus / osatutkintotodistus näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki vaaditut tutkinnon osat on kolmikantaisesti arvioitu ja suoritettu hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa tutkintotoimikunta myöntää opiskelijan hakemuksesta tarvittaessa myös osatutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetuista tutkinnon osista oppilaitos lähettää todistuksen opiskelijalle, kun todistus on vahvistettu tutkintotoimikunnan kokouksessa (yleensä 1 2 kk kuluessa) Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon edellytyksenä on, että henkilö on alle 64-vuotias ja on ollut työtai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta stipendin suuruus on 366 euroa ( ) stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä yhteystiedot: Koulutus- ja erorahasto PL 191, Helsinki puh Opetushallituksen dokumentteja taidoista Kunniakirja kunniakirjalla pyritään edistämään ammattitaidon ja tutkintojen arvostusta sekä tutkintojärjestelmän kansallista yhtenäisyyttä tutkinnon järjestäjä tilaa on maksullinen Ammattikirja kirjaan merkitään suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat, muut koulutukset ja pätevyydet sekä työ- ja muut palvelusuhteet näyttötutkintojen osalta ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnoista rinnastetaan erilliseen tutkintotodistukseen tutkinnon järjestäjä tilaa on maksullinen Europassi Europassin asiakirjat ovat käytössä samanmuotoisina kaikissa EU/ETAmaissa, ja ne on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa tutkintotodistuksen liite tutkinnon järjestäjä hankkii

17 Opiskelija Matti Robert Nissinen Koulutusaika Henkilötunnus F Koulutus Kone- ja metallialan perustutkinto, Levyseppähitsaaja Opinto Tunnit Arvosana Kone- ja metallialan yleisosaaminen 160 Hydrauliikka- ja pneumatiikka 40 Tyydyttävä 1 Koneenasennus ja koneautomaatio 40 Hyvä 2 Robotiikka 40 Hyvä 2 Koneistus 40 Hyvä 2 Levy- ja hitsaustyöt 80 Hitsaustekniikka 80 Tyydyttävä 1 Pakollinen valinnainen, valittava yksi 80 Hitsaus 80 Hyvä 2 Valinnaiset osat 240 Varusteluhitsaus 80 Hyvä 2 Kunnossapito 80 Hyvä 2 Levy- ja teräsrakennetyöt 80 Tyydyttävä 1 Yhteensä suoritettu Eino Salmi opettaja KUVA 5. Osallistumistodistus on kolmiosainen.

18 18 työ, jatkoopinnot tutkintotoimikunta TUTKINTO- TODISTUS OSALLISTUmISTODISTUS tietopuolinen oppiminen työpaikkakouluttajat työnantajat motivoitunut itseohjautuva OPISKELIJA opettajat koulutustarkastajat oppisopimuksen laadinta lähtötilannekartoitukset henkilökohtainen opiskeluja näyttösuunnitelma KUVA 6. Oppisopimuskoulutuksen eteneminen.

19 SANASTO Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta tai muuta lisäkoulutusta. Henkilökohtaistamissuunnitelma Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuksen järjestäjä Tässä oppaassa koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Koulutuskeskus Salpausta, joka on osa Päijät-Hämeen koulutuskonsernia. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon järjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Näyttötutkinnon suorittaja Näyttötutkintoa suorittava henkilö. Näyttöympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan. Osaamisen tunnistaminen Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu osaamisensa. Hakeutuja voi aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla, harjoittelulla, työkokemuksella tai muutoin hankitulla osaamisella korvata suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustaminen Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Osaamisen tunnustamisesta päättää tutkintotoimikunta. Tutkinnon perusteet Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ja tutkintovaatimukset. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus. Tutkintotilaisuus Tapahtuma (tutkintosuoritus / t), jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Tutkintotoimikunta Valtakunnallinen tai alueellinen luottamuselin, jonka jäsenet on valittu kolmikantaisesti edustamansa järjestön esityksestä, jonka Opetushallitus on vahvistanut. Tutkintotoimikunta vastaa näyttötutkintojen valvonnasta huolehtii tutkintotilaisuuksien riittävästä ja kattavasta saatavuudesta solmii tutkintojen järjestämissopimukset täsmentää arvioinnin kohteet arviointikriteerit ja tutkintosuoritusten järjestämistavat tekee arvioinnin lopullisen päätöksen tekee aloitteita tutkinnon perusteiden ja tutkintotoiminnan kehittämiseksi valvoo tutkintotilaisuuksista perittävien maksujen kohtuullisuutta.

20 NETTIOSOITTEITA > oppisopimus Koulutuskeskus Salpaus, oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen aikana noudatetaan mm. seuraavia lakeja: laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) työsopimuslaki (L 55/2001) https://oppisopimus.salpaus.fi Väli- ja päättöarviointien verkkopalveluosoite Tietoa ammattitutkintostipendistä Tietoa työ- ja elinkeinotoimistojen palveluista ja tehtävistä, esim. palkkatuki, työvoimakoulutus, CV-netti, työnhaku Opetushallituksen sivusto, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä sisällöt Arvioi osaamistasi ja kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin ennen opintoja ja opintojen aikana > tietokeskus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelut Työsuhdeasiat, työsuojelutoiminta, työsuhdelainsäädännön neuvontapalvelut, työehtosopimusasiat Koulutuskeskus Salpauksen toimipisteet Sisällön suunnittelu: Eila Jurva, Rita Onkalo, Anja Rosblom Graafinen suunnittelu ja toteutus: Viestintä- ja markkinointipalvelut Kannen kuva: Sanna Henttonen Kuvitus: Ture Ekroos Paino: Multiprint Oy 2011 Koulutuskeskus Salpaus Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Teinintie 4, Lahti

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS Tutkintotoimikunnalle järjestämissopimusasiakirjan liitteenä esitettävä näyttöjen järjestämissuunnitelma tulee laatia tutkinnon

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on oppisopimuskoulutus?... 3 2 Oppisopimuksen purkaminen... 4 3 Tietopuolisen koulutuksen toteuttaminen... 4 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot