Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas"

Transkriptio

1 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

2 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 1

3 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto SISÄLLYSLUETTELO Hyvä puhtauspalvelualan ammattilainen...5 Työnkuvaus näyttötutkinnon perusteiden mukaan...6 Toimitila ja laitoshuoltaja...6 Tekstiilihuoltaja 6 Työsuhteen ehdot...8 Työsopimus... 8 Työsopimuksen purkaminen...9 Puhtauspalvelualalla noudatettavat työehtosopimukset...9 Keskeinen työlainsäädäntö...10 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Irtisanomisajat Määräaikainen työsuhde Työaika Työvuoroluettelo jaksotyössä...13 Yleistyöaika/ viikkotyöaika...13 Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat korvaukset...13 Korvaukset Palkkaus Vähimmäispalkkaus...15 Henkilökohtainen palkanosa ja siihen vaikuttaminen...18 Arviointia tehdään kehityskeskusteluissa...18 Miten valmistaudun kehityskeskusteluun...18 Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista ja paikallisesta käsittelystä kunnissa...19 Esimerkkejä henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavista tekijöistä...19 Tulospalkka Älä nuku aktivoidu...21 Työaikakorvaukset...21 Vuosiloma Sairaslomat ja perhevapaat Sairausloma Äitiysloma Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoloma...24 Työtapaturma ja ammattitauti...25 Ammatillinen koulutus Ammatissa kehittyminen koulutuksen avulla...26 Ammatillisuus ja työelämä edellyttävät kehittymistä ja valmiuksia:...27

4 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 3 Puhtauspalvelualan koulutus...27 Jatko-opinnot 28 Laitoshuoltajan ammattitutkinnon pakolliset osat ovat...28 Ympäristön huolto...29 Johtaminen ja esimiestyö...32 Tekstiilihuolto. 32 Opintovapaa ja sosiaaliset tuet Opintovapaa Vuorotteluvapaan käyttö opiskeluun...35 Aikuiskoulutustuki...35 Opintotuki Ammattitutkintostipendi...36 Perehdyttäminen...37 Työturvallisuus. 39 Työnantajan velvollisuudet...39 Työntekijän velvollisuudet...39 Riskitekijät puhtauspalvelualan töissä...39 Työturvallisuusasioihin perehdyttäminen...40 Ergonomiset työasennot ja elpymisliikkeet...40 Turvallisuuskäyttäytyminen...40 Turvallisuusohjeet...40 Työterveyshuolto...41 Työn ja työyhteisön kehittäminen Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset...42 Tilaaja tuottaja malli...42 Tilaajan tehtävät...42 Tuottajan tehtävät...42 Yhteistoimintasopimus...43 Kuvaus toimitila(siivous)- ja laitoshuollon kehittämishankkeen toteuttamisesta muutostilanteissa...43 Yhteistoiminta 43 Siivoustyönmitoitus - työn kehittämisen apuväline...44 Miksi toimitilahuollon (siivous)/laitoshuollon työtä mitoitetaan?...45 Menetelmä- ja aikastandardi...45 Ketkä voi tehdä menetelmä- ja aikastandardeja?...45 Tilastandardit/kokonaisstandardi...46 Kalustestandardi + lattiastandardi = tilastandardi/kokonaisstandardi ATK apuna mitoituksessa...47 Ohjaus- ja seurantaryhmän tehtävät Tiedotus ja yhteistoimintakoulutus...48 Ohjaus- ja seurantaryhmän ensimmäinen kokous (OSR)...48 Tehtäväkokonaisuuden ja ammatillisen osaamisen selvittäminen...48 Ohjaus ja seurantaryhmän toinen kokous...49 Kaavake laitoshuollon työhön käytettävän ajan keräämiseksi Työmenekin laskenta...52

5 4 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Ohjaus- ja seurantaryhmän kolmas kokous...52 Loppuraportin laadinta...52 Suunnitelman käsittely ja hyväksyminen...52 Toteutus ja käyttöönotto...52 Kertausta Koeaika ja seuranta...53 Tiimityö Mitä tiimityö on...55 Tiimit työn organisoinnin muotona...55 Tiimityö työnantajaorganisaation näkökulmasta...55 Asiakkaan näkökulma...56 Työntekijän näkökulma...56 Tiimiyttäminen prosessina...56 Kilpailuttaminen Lakisääteisyys ja kilpailuttaminen...57 Ketkä päättävät...57 Miksi kilpailutetaan?...57 Oman toiminnan tehostaminen kilpailuttamisen avulla...58 Mitä sitten Yhteydenotto edunvalvonta-asioissa Edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestelmät...59 Ammattialaverkosto Tarkoitus ja tavoite...60 Ydinverkosto Alueverkostot. 60 Ammattialaverkoston tehtävät...60 Käytännön toiminta...61 Loppusanat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL C-sarja Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL Tekijät: Kirsti Rautiainen, Maila Tikkanen, Raimo Timonen ja Pirkko Hirvelä Yliopistonpaino, Helsinki 03/2006 ISBN ISNN

6 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 5 Hyvä puhtauspalvelualan ammattilainen Tämä opas on tarkoiteotettu sinulle puhtauspalvelualan toimitila(siivous),-laitos ja tekstiilihuollon tehtävissä toimiva ammattilainen avuksi oman työsi ja työyhteisösi kehittämiseen, työlainsäädäntöön ja virka-työehtosopimuksiin perustuviin edunvalvontaasioihin. Tarve oppaan tekemiseen perustui syksyllä 2003 tehtyyn kyselyyn alan ammattilasten keskuudessa. Kyselyn tulosten perusteella on todettavissa, että ammattilaisten keskuudessa on tietämättömyyttä työsopimuksiin, työsuhteenehtoihin, yhteistoiminta-asioihin sekä, palvelutuotannon, työn ja työyhteisön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Työpaikoilla on menossa melkoinen myllerrys. Organisaatioita muutetaan tilaaja-tuottaja malliksi, liikelaitostetaan, osakeyhtiöitetään, seutukunnallistetaan tai kuntayhteisöt tekevät yhteistyötä siten, että yksi kunta tuottaa ja toiset kunnat ostavat palveluja. Työn sisällöt muuttuvat, työtä tehostetaan, tiimiytetään, pitää olla joustava, ammattitaitovaatimukset kasvavat, puhtauspalveluja ulkoistetaan ja kilpailutetaan. Oman palvelutuotannon kehittäminen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Päätöksen tekijöiden, johdon ja esimiestason tulisi sitoutua yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa palvelutuotannon kehittämiseen. Tämä edellyttää myös henkilöstöltä omaa tahtoa, osallistumista ja sitoutumista. Työn ja työnsisältöjen muutokset asettavat kasvavia vaatimuksia ammattitaidolle. Tärkeää on oman ammatillisen koulutuksen/tutkinnon hankkiminen, jos sitä ei ole, ja ammattitaidon päivittäminen. Muuttuvassa työelämässä ja työmarkkinoilla parhaiten pärjäävät ne, jotka huolehtivat ammatillisesta osaamisestaan ja ovat osallisena muutoksen teossa. Opasta on päivitetty vuoden 2006 alusta. Oppaaseen on lisätty valtiosektorin osuutta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Edunvalvontaosasto

7 6 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työnkuvaus näyttötutkinnon perusteiden mukaan Toimitila ja laitoshuoltaja Toimitila/ laitoshuoltaja on siivouksen asiantuntija. Hän tuottaa asiakaskohteessaan sovituntasoista palvelua itsenäisesti, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti sovitun puhtaustason mukaan. Työhön kuuluu myös asiakaskohteiden siivous ja muiden palvelutöiden suunnittelua sekä oman työn kehittämistä. Toimitila/ laitoshuoltajan työ edellyttää monipuolista osaamista. Toimitila-/laitoshuoltaja hallitsee siivouksen keskeiset periaatteet ja käytännön siivoustyön sekä tuntee asiakaskohteen toiminnan vaatimukset puhtauspalvelulle. Toimitila/ laitoshuoltajan toimenkuva on laajentunut, ja hänen työhönsä voi kuulua erilaisia palveluja, jotka yhdistetään siivouksen kanssa joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Näitä palveluja ovat ateriapalvelut, aula ja kokouspalvelut, kiinteistönhuoltopalvelut, huolenpitopalvelut, tekstiilien huoltopalvelut, viherkasvien huolto ja asiakastilojen viihtyisyydestä huolehtiminen, välinehuoltopalvelut sekä ympäristönhuoltopalvelut tai muut työpaikkakohtaiset palvelut. Lisäksi tuhoeläinten torjuntapalvelut. Toimitila/ laitoshuoltaja työskentelee yhä enemmän yhteistyössä asiakkaiden, työyhteisön jäsenten ja muiden ammattiryhmien kanssa. Siksi palvelutyössä edellytetään oma-aloitteisuutta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Toimitila/ laitoshuoltaja voi tarvita työssään myös kielitaitoa. Lisäksi työssä tarvitaan sopeutumiskykyä sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Toimitila/ laitoshuoltaja työskentelee puhtauspalvelualan ammattilaisena esimerkiksi seuraavilla ammattinimikkeillä: siivooja, porras- ja teollisuussiivooja, palveluvastaava, kerroshoitaja, kouluhuoltaja, laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja, sairaalahuoltaja, laitosapulainen, sairaala-apulainen, hoitoapulainen, päiväkotiapulainen tms. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tekstiilihuoltaja Tekstiilihuollossa työskentelevä osallistuu välittömästi tai vällisesti asiakaspalveluun. Työn tulos näkyy asiakastyytyväisyytenä ja sovittuna työn laatuna. Laadukkaalla asiakaspalvelulla on ratkaiseva merkitys pesulatoiminnalle ja organisaation/ yrityksen menestymiselle. Alalla tapahtuu jatkuvasti automaation lisääntymistä ja sen tehokas käyttäminen vaatii ammattitaitoa. Suurilla työpaikoilla eri työvaiheiden yhteensopivuus ja työn sujuva kulku vaativat suunnittelutaitoja sekä työntekijöiden yhteistyökykyä. Yksityisasiakkaiden palvelussa tekstiilimateriaalien moninaisuus ja huollettavien artikkelien erilaisuus vaativat itsenäistä päätöksentekoa ja kädentaitoja. Palvelualalla tuotteen laatu ja työntekijän käyttäytyminen ovat markkinointitekijöitä. Työssä tar-

8 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 7 vitaan oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta ja vastuuntuntoa. Yritysasiakkaat ovat kiinnostuneita pesulan laatutoiminnasta ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Kuluttajat sen sijaan ovat kiinnostuneita ensisijaisesti yksittäisen tuotteen laadusta. Alalla työskentelevän on oltava selvillä työpaikkansa laatuajattelusta ja voimassa olevista säädöksistä sekä sitouduttava noudattamaan niitä. Työskentelyn lähtökohtana on toiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Ammattitaidon ylläpysymisen takaa alan seuraaminen ja omien tietojen ja taitojen arviointi. Työskentely puhtauspalvelualalla on haasteellista ja vaativaa ammattilaisten tekemää työtä. Työ muuttuu koko ajan uusien pintamateriaalien, välineiden ja koneiden, sekä puhdistus -ja hoitoaineiden, mitoitusjärjestelmien, menetelmien jne. ansiosta. On siirrytty tarkoituksenmukaisiin puhtauslaatuihin, kevyempiin työmenetelmiin, ergonomisesti oikeisiin työtapoihin ja työn sisältö on muuttunut. Tämä asettaa suuria haasteita ammatilliselle koulutukselle. Onneksi ammatillista koulutusta ja sosiaalisia tukimuotoja on tänä päivänä saavissa, jos vain itse haluaa hankkia ammattitutkinnon tai päivittää ammattitaitoaan muilla keinoin.

9 8 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työsuhteen ehdot Työsuhteen ehdoista sovitaan eri työehtosopimuksilla. Lisäksi on monia työsuhdetta sääteleviä lakeja. Puhumme työlainsäädännöstä. Sopimuksissa ja laeissa säädetään sekä työnantajan että työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsopimus Työsopimuksen perusasiat on hyvä tuntea. Aivan ensimmäinen on se, että työsopimus on tehtävä huolella ja niin, että osapuolilla on sovittavista asioista samanlainen ymmärrys. Työsopimus tehdään suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Tee aina kirjallinen työsopimus, näin vältyt myöhemmin ongelmilta, jos tulee erimielisyyksiä, että mitäs sitä sovittiinkaan. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekoon työnantajalla tulee olla työsopimuslain mukaan perusteltu syy. Työsopimuksessa pitää olla myös maininta siitä, minkä alan työehtosopimusta noudatetaan. Työsopimusta tehtäessä työnantaja ja työntekijä ovat tasavertaisia. Työnantaja ostaa työvoimaa ja työntekijä myy työvoimaansa. Työntekijästä itsestään riippuu, millä ehdoilla hän työvoimansa myy. Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Tärkeää on tarkistuttaa työsopimus luottamusmiehellä ennen allekirjoittamista jos tunnet itsesi epävarmaksi. Varmista työsopimusta tehdessäsi ainakin seuraavat asiat: toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus työnteon alkamisajankohta määräaikaisen työsopimuksen peruste ( perusteltu syy esim. sijaisuus) määräaikaisen työsopimuksen kesto työsuhteessa noudatettava työaika työn tekopaikka tai selvitys siitä, miten työntekijä työskentelee eri kohteissa pääasialliset työtehtävät sovellettava työehtosopimus työstä maksettava palkka ( tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtaiset lisät, kokemuslisät) palkanmaksukausi

10 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 9 Työsopimuksen voimassa ollessa työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti sitä muuttaa, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. Työsopimuksen purkaminen Työsopimuslain mukaan työantaja saa purkaa työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattamatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena painavana syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tälläinen on esim. työnantajaan tai toiseen työntekijään kohdistuva väkivalta. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tällainen vakava työnantajarikkomus on esim. palkanmaksuvelvollisuuden laiminlyönti. Linkit: Työsopimuslomakkeen voit tulostaa internetistä: Sisäministeriön ylläpitämiltä sivuilta Sivuilla on valtion ja kuntien sekä niiden virastojen / laitosten lomakkeita saavilla maksutta mm. sähköistä asiointia varten. Työsuhdetietoa löydät myös: Työsuojeluhallinto JHL:n kotisivut SAK:n kotisivut työelämästä Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion työmarkkinalaitos Puhtauspalvelualalla noudatettavat työehtosopimukset Julkisten ja hyvinvointialojen liiton järjestämisalalla noudatettavat virka ja työehtosopimukset puhtauspalvelualalla ovat seuraavat: Kunnallinen yleinen virka ja työehtosopimus (KVTES) Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus (PTY) Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva työehtosopimus (PT)

11 10 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Terveyspalvelualan työehtosopimus(pt) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka -ja työehtosopimus (TS) Helsingin Yliopiston työehtosopimus Puolustusministeriön työehtosopimus (PhRakL:n työntekijät) Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ( siivousliikkeet) Yhteistoimintamenettelyä, tuloksellisuutta ja työelämän laatua koskevat sopimukset, suositukset ja ohjeet on kunta-alalla koottu Yhteistoiminta kunta-alalla kirjaan. Vastaavaa kirja on seurakuntien työntekijöille. Keskeinen työlainsäädäntö Työsopimuslaki ( työsuhteissa noudatettava peruslaki) Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta ( virkasuhteiset) Valtion virkamieslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki Laki nuorista työntekijöistä Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa Laki yhteistoiminnasta yrityksissä ( yksityiset alat) Opintovapaalaki Vuorotteluvapaalaki Laki ammatillisesta koulutuksesta sis. mm. oppisopimuskoulutuksen Linkkivinkit: Työlainsäädäntöön voit tutustua internetissä: Valtion säädöstietopankki Kunnallisen alan virka ja työehtosopimus löytyy Kuntaliiton sivuilta Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtion yleinen virka ja työehtosopimus Yleissitovat työehtosopimukset ja niiden lisäksi noudatettavat keskusjärjestösopimukset löytyvät säädöstietopankista: työehtosopimukset.

12 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 11 Kaikkien alan työnantajien on vähimmäisehtona noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta työsopimuksen vähimmäisehtoina. Esim. siivousliikkeiden on noudatettava Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, yksityisen vanhusten huoltolaitosten on noudatettava Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevaa työehtosopimusta jne. Kuntien ja kuntayhtyminen palveluksessa oleviin noudatetaan kunta-alan työ ja virkaehtosopimuksia. Valtion palveluksessa oleviin noudatetaan virastoa tai laitosta koskevaa työ- tai tarkentavaa virkaehtosopimusta. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työsopimuslaki määrittelee työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Tosin alan työehtosopimuksilla on sovittu useista työsopimuslain määräyksistä poiketen toisin. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työsopimuslaki määrittelee myös työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Alan työehtosopimuksilla on sovittu joistakin asioista toisin, esim. sairausajan palkka on parempi kuin mitä työsopimuslaki määrää. Irtisanomisajat Työnantajan sanoessa irti työsopimuksen 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden yksi kuukausi jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta kaksi kuukautta jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta Työntekijän sanoessa irti työsopimuksen 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta Määräaikainen työsuhde Määräaikainen työsuhde päättyy kun työsopimukseen merkitty työsuhteen keston päivämäärä päättyy.

13 12 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Työaika Työntekijän työaikaa säätelee työaikalaki ja alan työehtosopimukset. Puhtauspalvelualan töissä eri työehtosopimusten mukaan työajat määräytyvät seuraavasti: 1. työaika 38 tuntia 15 min/ vk Kunta-ala KVTES 2. jaksotyöaika 114tuntia 45min/3vk Kunta-ala KVTES (sairaalat. terveyskeskukset, hoitolaitokset) 3. työaika38 tuntia 15min/vk Kirkon yleinen VES-TES 4. työaika 38 tuntia 15min/vk Palvelulaitosten työnantayhdistyksen TES. PTY 5. työaika 38 tuntia 15min/vk Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva TES 6. jaksotyöaika 114 tuntia 15min/ 3vk Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskeva TES 7. työaika 38 tuntia 15min/vk Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES 8. jaksotyöaika 115 tuntia/3vk Yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskeva TES 9. työaika 40 tuntia/vk Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES, Siivousliikkeet ennen alkaneet työsuhteet (saavat nk. pekkaspäivät) 10. työaika 37,5 tuntia/vk tai 40 tuntia/vk Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TES 11. työaika 38 tuntia 15 min / vk Valtion VES ja TES

14 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 13 Työvuoroluettelo jaksotyössä Jaksotyössä työnantajan on laadittava työvuoroluettelo. Se laaditaan pääsääntöisesti samaksi ajanjaksoksi kuin mitä tasoitusjärjestelmä on. Hoitolaitoksissa on pääsääntöisesti käytössä 1x 3 viikon jakso. Juhlapyhien aikaan, jolloin saattaa tulla useita työaikaa lyhentäviä päiviä saatetaan ottaa käyttöön 2x3 viikon jakso. Näin menetellen pystytään useammalle työntekijälle antamaan työaikaa lyhentävät päivät. Työvuoroluettelosta käy ilmi säännöllisen työajan alkamis - ja päättymisajankohta. Työvuoroluettelo laaditaan kirjallisesti ja saatetaan työntekijöiden tietoon viikkoa ennen jakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi iltavuoroon tulevan työkaverin äkillinen sairastuminen. Tällaisessa tapauksessa jää pari menettelytapaa, esim. aamuvuorossa ollut työntekijä jää jatkamaan työssään myös iltavuoron ajaksi vaikkapa 7 tuntia. Työvuorolistaan lisätään ko. päivänä tehdyt työtunnit. Mikäli työntekijä samalla sopii, että ottaa jakson kuluessa tuon tekemänsä 7 tuntia siten, että jäljellä olevia työpäiviä lyhennetään, on ko. työntekijä suostunut työtuntijärjestelmän muutokseen. Huomattakoon, että tässä tapauksessa ei tule ylityökorvausta. Toinen tapa olisi se, että työnantaja pyytää ko. työntekijää jäämään ylityöhön. Ylityötunnit merkitään työvuorolistaan ja niistä maksetaan työehtosopimuksen mukainen ylityökorvaus. Krooninen työvoimapula ei ole peruste työtuntijärjestelmän muutokseen. Yleistyöaika/ viikkotyöaika Yleistyöaikaa / viikkotyöaikaa tekeville tulee myös laatia työvuoroluettelo, mikäli tehdään 2-vuorotyötä. Yleistyöaikaa/ viikkotyöaikaa tekevillä voi olla käytössä liukuva työaika. Vuosityöaika perustuu kuntapuolella paikalliseen sopimukseen. Paikallisen sopimuksen kallisella tasolla neuvottelee työnantaja ja JHL:n ammattiyhdistys. Kysy luottamusmieheltä paionko tehty paikallinen sopimus vuosityöajasta. Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat korvaukset Lisä- ja ylityön edellytyksenä on työaikalain mukaan kutakin kertaa varten erikseen saatava työntekijän suostumus. Puhtauspalvelualan kyselyn tuloksen perusteella on pääteltävissä, että eritoten hoitolaitoksissa tehdään korvauksetonta ylityötä. On hyvä muistaa, että työtuntijärjestelmän muutokseen kuin ylityön tekemiseenkin on saatava työntekijän suostumus. Työsuhteista työntekijää ei määrätä vaan hänen kanssaan on sovittava. Viranhaltijaa voidaan määrätä esim. tekemään ylityötä.

15 14 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Lisätyötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ole vielä ylityötä. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Ylityötä on se työaika, jota tehdään työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi niin, että ylityöraja ylittyy. Yleistyöaikaa / viikkotyöaikaa tekevien osalta on päivittäisen ja viikoittaisen ylityön määritteet. Jaksotyöaikaa tekevien osalta puolestaan ylityöt tarkastellaan koko jakson osalta esim. 1x3 viikon jaksossa KV-tessin ja valtiotessin mukaan ylittävät tunnit on ylityötä, yksityisen sosiaalipalvelualan tes:n mukaan 115 tuntia ylittävät tunnit. Korvaukset Ylityöstä maksetaan työ -ja virkaehtosopimusten mukaiset ylityökorvaukset joko 50 %:lla tai 100 %: lla korotettu palkka.. Jaksotyössä tuntia ylittävät 18 ensimmäistä tuntia on 50 %:lla korotettua ylityötä ja seuraavat tunnit 100%:lla korotettua kunta ja valtio tessin mukaan, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan 115 tuntia ylittäviltä tunneilta Ylityöt voidaan sopia korvattavaksi myös vapaa-aikana vastaavalla tavalla korotettuna. Esim. Jos teet kaksi tuntia 5 0%:lla korvattavaa ylityötä on siitä annettava 3 tuntia vapaana.

16 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 15 Palkkaus Vähimmäispalkkaus Palkkausmuoto voi olla kuukausipalkka tai tuntipalkka riippuen noudatettavasta työehtosopimuksesta. Alan virka ja työehtosopimuksilla on sovittu vähimmäispalkat, jotka työnantajan tulee maksaa. Palkkaa voidaan maksaa vähimmäismääräyksiä enemmänkin. Palkkarakenne muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisesta tulososasta. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (siivousliikkeet) mukaan palkkaus muodostuu viidestä palkkaryhmästä. Kirkon työehtosopimuksessa palkkaus määräytyy R-palkkataulukon mukaan ja yksityisen sosiaalialan palveluyksiköitä koskevassa työehtosopimuksessa G-taulukon mukaan. Yksityisiä siivousliikkeitä kunnallisissa sairaaloissa koskevan työehtosopimuksen palkkaryhmien 2 ja 3 mukaan. Valtion yksiköissä, lähes kaikissa palkkaus perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen palkanosaan. Palkkaryhmien määrä vaihtelee eri sopimuksissa. Kuntapuolen palkkarakenne perustuu palkan kolmijakoon. Palkkarakenteessa erotetaan tehtäväkohtainen palkanosa, henkilökohtainen palkanosa ja tulososa. KVTES:n palkkarakenteen muutostyötä lähdettiin tekemään 90-luvun alussa. Tällöin käynnistettiin tehtäväkohtaisen palkan muutokseen tarvittava tutkimus työn vaativuuden arvioinnista. Tehtäväkohtaisen palkan osalta sopimusmääräykset perustuvat työn vaativuuden arviointiin ja paikallista soveltamista opetellaan kunnissa tapahtui henkilökohtaisessa palkanosassa muutos, joka päättää 1995 aloitetun suuren palkanosaa koskevan muutosvaiheen. Tavoitteena näillä muutoksilla on alusta lähtien ollut kuntien oman työn tuloksellisuuden parantaminen ja palkkajärjestelmän parempi kannustavuus ja palkanosien päällekkäisyyksien poistaminen.

17 16 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Esimerkkinä malli Kuntasektorin palkkarakenteen tehtäväkohtaisen palkanosan ja henkilökohtaisen palkanosan soveltamisesta Tulososa Henkilökohtainen palkanosa, josta % vuosisidonnaista Tehtäväkohtainen palkanosa esim. toimitilahuoltaja mitoitettu työ Monitaitoisuus Aikaansaannoskyky Erityistiedot/taidot Yhteistyökyky Vastuuntunto xxxx,xx - Noviisit - Ei AT - Ei työkokemusta - Työn hallinta yhdessä kohteessa Työ muodostuu 1-2 tehtäväkokonaisuudesta xxxx,xx Huolellisuus Joustavuus Ihmissuhdetaidot Työyhteisön keh. Ammatit. keh. - AT tai työkokemus 2 v - Työn hallinta kahdessa koht. - Työ muodostuu 2-3 tehtävä kokonaisuudesta xxxx,xx - AT ja työkokemusta Työnhallintaa 2-3 kohtessa - Tehtävä muodostuu 2-3 tehtäväkokonaisuudesta xxxx,xx - AT ja työkokem Työn hall. 4 tai useam.kohteessa - Työn sisältö muodostuu 2-4 tehtäväkokonaisuudesta Tarkista luottamusmieheltä onko omassa kunnassa/ kuntayhtymässä tehty työnvaativuuden arviointi tehtäväkohtaisen palkanosan osalta ja millainen vaativuusluokitus on tehty ja paljonko tehtäväkohtainen palkka on milläkin vaativuustasolla. Tehtäväkohtainen peruspalkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Työn vaativuutta arvioidaan soveltaen sopimuksessa mainittuja vaativuustekijöitä, esim.työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen, vaikutukset toimintaedellytyksiin), työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot) ja työolosuhteet (jos niihin ei voida vaikuttaa työsuojelullisin keinoin) Henkilökohtainen palkanosa on jaettu kahteen osaan vuosisidonnaiseen ja henkilökohtaiseen osaan. Henkilökohtainen (harkinnanvarainen) lisä on tähän asti ollut varsin vähän käytössä. Sopimusmääräyksillä on tarkoitus vauhdittaa henkilökohtaisen lisän käyttöä.

18 Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 17 Esimerkki toimitilahuoltajan työnsisällöstä kuntasektorilla kukkien hoito ovien avaus ja sulkeminen tarviketilaukset tumput, kengän nauhat, kadonneet tavarat Palvelutehtävät Auttamistehtävät kalusteiden järjestely välituntivalvonta oppilaan kuuntelu, kuuntelu, pahan- pahanmielen purkupaikka liputus Nimikkeet - toimitilahuoltaja - koulusiivooja - kouluhuoltaja - siivooja Jätehuoltotehtävät Opastus- ja ohjaustehtävät lajittelu oikeisiin jäteastioihin tekstiilien huolto Puhtaanapitotehtävät ylläpitosiivous ulkopuolisten käyttäjien opastus iltakäytön valvonta perussiivous määräaikaissiivous eritesiivous oppilaiden opastus ja ohjaus siisteyteen ja järjestyksen ylläpitoon Esimerkki laitoshuoltajan työnkuvauksesta kuntasektorilla. - raportit - oma koulutus - työn keh.kok. - tiimin kokoukset - koko henkilöstön yht. tapahtumat Ruokahuoltotehtävät ruoan tarj. valm. tarjottimien kattaminen potilasruoan tarj. tarjottimien kerääminen astioiden tiskaus mehujen ja vesien jako välipalojen laitto + jako nestelist. ym.s lelujen huolto huolto tossu- ja ja kenkäh. kenkäh. laite- ja apuv.huolt. tekstiil.huolt. vuodehuolto hoitoväl. tilaukset viherkasvien hoito Huoltotehtävät Hoitotyö lääkkeiden jako tarjottimelta syöttäm. kylveltys vaip. vaiht. ihon hoito jne. Laitoshuolto potil.+asiak.pal. potilas asiak. päivit. siiv. teht. perussiivous määräaik. siivous ympäristö ja jätehuolto Puhtaanapitotehtävät Asiakas- ja palvelutehtävät kuljetustehtävät näytteet lukem. + seur. nosto ruok.asentoon eksyn.pot.saatt. hiusten laitto pukem. + riisum. avustaminen

19 18 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Henkilökohtainen palkanosa ja siihen vaikuttaminen Henkilökohtaisesta suoriutumisesta kunnissa ja valtiolla palkitaan arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen palkanosan määrittely edellyttää työntekijöiden työsuoritusten arviointia. Kuntapuolella tämä tarkoittaa sitä, että paikalliset sopijaosapuolet sopivat kriteereistä ja menetelmistä, joilla selvitetään kuka tai ketkä saavat tätä lisäpalkkaa. Sopimus antaa paikallisille soveltajille asiassa yleisohjeet, jotka valmistellaan yhteistyössä paikallisten sopijaosapuolten kesken. Esimiehet koulutetaan suorittamaan työsuoritusten arviointia. Arviointia tehdään sovittujen kriteereiden perusteella. Suoriutumisen arviointikriteereitä voivat olla esim. tulokset, aikaansaavuus, tuloksellisuus, oman työn hallinta, monitaitoisuus, erityisosaaminen, yhteistyökyky, kehityshalukkuus, työetiikka Arviointia tehdään kehityskeskusteluissa Työntekijän työsuoritusta arvioidaan kehityskeskusteluissa. Niissä esimies ja työntekijä yhdessä arvioivat työntekijän työsuoritusta. Kehityskeskusteluissa voidaan käsitellä myös muita työhön liittyviä asioita. Kehityskeskustelu tulisi käydä rauhallisessa ympäristössä. Siinä ovat mukana vain työntekijä ja esimies, jonka tehtäviin on sovittu kehityskeskustelut. Keskustelussa käsitellään työntekijän työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita. Miten valmistaudun kehityskeskusteluun Edellisellä sivulla on kaksi esimerkkiä työnkuvauksesta. Työn sisältö vaihtelee työkohteittain. Kehityskeskusteluun kannattaa valmistautua huolella. Keskustelua varten on yleensä olemassa lomake, johon asioita kirjataan. Seuraavassa eräitä työhön liittyviä näkökulmia, joita saattaa olla hyvä nostaa esille yhteiseen tarkasteluun. Keskustelun alussa on hyvä sopia, kauanko on varattu aikaa keskustelulle ja mitä tavoitellaan. Pohdi etukäteen mitä odotat työltäsi? Mitä haluat siihen lisää tai mitä pois. Pohdi oletko varmasti selvillä siitä mitä työnantaja odottaa työltäsi. Mikä on työsi tavoite tai mitä tuloksia pitää saada aikaan? Voit nostaa myös esille kysymyksen siitä kenelle työtä tehdään. Onko tarpeellista työyhteisössä määritellä yhdessä ulkoiset ja sisäiset asiakkaat? Katsotko tarvitsevasi täydennyskoulutusta? Onko siihen mahdollista saada työnantajan tukea? Pohdi etukäteen mitä osaamisalueita ja työsuorituksen osuuksia pidät itse palkitsemisen arvoisena. Nosta ne reilusti esille. Nykyään opiskelijoita koulutetaan markkinoimaan

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointiprosessi

Työn vaativuuden arviointiprosessi Työn vaativuuden arviointiprosessi Tiedotus- ja opastustilaisuus Seija Kuningas 1 Käsitteet Työn vaativuus = työn tekijälleen asettamat vaatimukset millaisia valmiuksia työntekijällä tulee olla, jotta

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Alkusanat I Osa Johdanto II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17

Alkusanat I Osa Johdanto II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17 Alkusanat... 11 I Osa Johdanto... 13 II Osa Suomalainen työmarkkinajärjestelmä ja normilähteet... 17 1 Suomen työmarkkinajärjestelmä... 19 1.1 Keskusjärjestösopimukset... 19 1.2 Työrauhavelvollisuus...

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT Työsuhteen ehdot 1.12.2015 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Viestinnän asiantuntijat Työsuhteen ehdot I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Elina Oivanen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Elina Oivanen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 11.12.2017 Elina Oivanen Esimiestyön tutkinto Erikoisammattitutkinto Ohjaajatasolle jatkossa Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ei osaamisaloja eikä

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA 10.10.2007 Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaatimusryhmittelyn

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot