TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTYMINEN"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTYMINEN * Hannu Yli-hukkala Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntijan ryhmä 12 kesäkuu 2010

2 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Työterveyshuolto ja sen kehittyminen Suomessa 1 3. Työterveyshuolto rakennuksilla 7 4. Johtopäätökset Lähteet 13

3 1. Johdanto Projektityöni aihe on työterveyshuollon kehittyminen Suomessa. Kerron myös työterveyssuojelusta ennen aikoihin ja nyt. Työskentelen tällä hetkellä Rakennus Puskala Oy:ssä, jonka luottamusmies myös olen. Työelämän asiantuntiatutkintoa (TAT 12) aloin suorittaa, koska haluan yleisestikin ottaa asioista selvää. Minua ärsyttää erityisesti epäoikeudenmukaisuus työpaikoilla ja yleensäkin. Eli jos jonkin asian pitäisi olla näin, niin sitten se ei kuitenkaan ole niin. TAT 12 -projektityöhön piti keksiä aihe ja kuinka vaikeaa sen aiheen keksiminen olikaan! Opiskelukaverini heitti, että tee työterveyshuollosta ja se oli sitten siinä. Ei muuta kun materiaalia hankkimaan. Kotona menin sitten tietokoneelle ja työterveyshuollon sivuille ja etsin tietoa. Löysin vuoden 1978 lain 2001 laajennetun työterveyshuoltolain. Lueskelin siinä eri pykäliä ja yritin vertailla lakeja keskenään, aikani lueskeltua rupesin miettimään että onko totta, että työterveyshuoltolaki on todellakin niin nuori. Mietin myös että mitä palveluita oli ennen työterveyshuoltoa. Historiaa löytyi paljon ja enemmänkin olisi löytynyt, joten johonkin oli raja vedettävä. Siksi en meinaa mennä kovin syvällisesti asioihin vaan kerron joitakin juttuja historiasta ja palasen työterveyshuollosta sekä sen yrityksen työterveyshuollosta jossa itse olen töissä. Tutkimani aihe on tärkeä monestakin eri syystä. Aiemmin työntekijöillä oli todella kurjat työolot työvälineet ja -laitteet olivat vaarallisia. Henkilölokohtaisia suojaimia tuskin oli olemassa ja niiden käyttö sitäkin harvinaisempaa. Nykyaikana on enemmän kiinnitetty huomiota suojalaitteisiin, ergonomiaan ja nykyään tehdään riskikartoituksia ja sitä kautta työturvallisuus on parantunut. Työterveyshuoltolaki on paikallaan, koska ihmiset kuormittuvat työssään liikaa sekä fyysisti, että psyykkisesti. On hyvä, että työntekijöillä on mahdollisuus päästä lääkärin vastaanotolle. Tämä asia on laaja ja merkittävä koska työuupumus on yleistynyt eri ammateissa. 2. Työterveyshuolto ja sen kehittyminen Suomessa Huonot työolot Seuraava esitys pohjautuu pitkälti tutustumaani internetlähteeseen: tyosuoje 1

4 Varhaisimpia vieraan palveluksessa olleita ihmisiä ovat olleet sotilaat ja merimiehet, linnoitusten, talojen, laivojen ja teiden rakentajat, metsästäjät ja kalastajat, suurtillallisten päivätyöläiset, virkamiesten ja tilallisten piiat ja rengit jne. Ammattitautien ja tapaturmien aiheuttajia olivat metsätyöt, tehtaiden koneet ja hihnapyörät, vesi-, hevos- ja junaliikenne, takomoiden, valssaamojen ja konepajojen melu sekä räjähdysonnettomuudet ja tulipalot. Yleisimpiä vammoja olivat ruhjeet, raajojen katkeaminen tai irtileikkautuminen, murskaantumiset, luunmurtumat sekä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä haavat. Kaivostoimintaa on ollut Suomessa vuodesta 1528 alkaen, jolloin avattiin Lohjalla ja Ojamossa rautakaivos. Tuohon aikaan tunnistettiin jo kivipölykeuhko, joka vaati hoitoa. Noista ajoista lähtien ammattikuntalaitoksen piirissä alettiin kiinnittää huomiota työtä tekevien suojelemiseen työstä aiheutuvilta haitoilta, kivipöly on ongelmana edelleen yli 500 vuotta jälkeenkin päin. Vuosien 1621 ja 1720 ammattikuntajärjestyksen mukaan alle 14-vuotiasta lasta ei saanut ottaa ammattioppiin luvun loppuun mennessä oppipoikien ikäraja alennettiin kutenkin 10 ikävuoteen. Ikärajan alentamisella oli merkittävä vaikutus lapsityövoiman lisääntymiseen maassamme. Valtion järjestämää työsuojelua ei pidetty tuona aikana tarpeellisena, koska työnantajan tuli huolehtia työvoimasta. Olot olivat usein erittäin puutteelliset, eikä työnantaja välittänyt työvoimasta. Työntekijät kärsivät usein aliravitsemuksesta, erinäisistä puutostiloista, koska ruoka oli huonoa. Asuntoloiden ahtaus johti usein keuhkosairauksiin. Työolosuhteet olivat epäinhimilliset: työpäivät olivat pitkiä ja työ oli liian raskasta. Varsinkin naisten ja lasten olot olivat mahdottomat. Naiset ja lapset olivat yleensäottaenkin heikompia fyysisesti. Olisiko ollut niin, ettei heitä arvostettu riittävästi työntekijöinä. Myös maalaisyhdyskunnissa sosiaaliset ja terveydenhoidolliset olot olivat hyvin puutteelliset mäkitupalaisten, loisten ja muun tilattoman väestön keskuudessa. On ymmärrettävää että juuri näiden seikkojen takia teollisuuden työväestön kohdalla alettiin kiinnittää huomiota terveyden hoitoon. Meidänkin maassa tapahtui juuri tällä tavalla. Valtio oli palkannut lääkäreitä ja välskäreitä huolehtimaan laivaston ja sotaväen sairaanhoidosta. Jo 1700-luvulla Ruotsin teollisuuslaitoksissa oli lääkäreitä. Suomenlinnan rakentajille Suomen valtio järjesti lääkärihoitoa vuosina 1740 ja 1750 sekä Saimaan kanavan rakentajille ja 1850 luvuilla ja rautateiden rakentajille 1850-luvun lopulta alkaen luvulla Helsingin ja Hämeenlinnan rataosuudelle perustettiin kaksi rautatielääkärin virkaa. Kun teollisuus kehittyi niin voitiin todeta, että suuri sairastavuus aiheutti inhimillisten kärsimysten lisäksi myös tuottavuuden laskua. Tämän vuoksi alkoivat yksityisetkin työnantajat 1850-luvulla ottaa palvelukseensa lääkäreitä työväen sairaanhoidon järjestämiseksi. Ensimmäinen näistä lienee ollut Finlaysonin Forssan puuvillakehräämön lääkäri vuonna 1852 ja seuraava Tammisaaren 2

5 kaupunginlääkäri, joka toimi oman virkansa ohella Fiskarsin, Fagervikin, Billnäsin ja Skogsbyn teollisuuslaitosten lääkärinä vuosina Fiskarsissa tehtaanlääkärin toimi alkoi vuodesta VR edelläkävijänä, mutta... Oma isäni oli Valtion Rautateillä töissä ja häneltä sain vinkin tutkia VR:n sosiaaliturvahistoriaa. Keskeisenä lähteenä olen käyttänyt Pauli Kettusen julkaisua Anoen, taistellen ja neuvotellen (1976). VR tuntui mielestäni edelläkävijältä, koska siellä oli virkavapautta jo vuodesta 1877 annetun armollisen asetusten mukaan sekä virkamiehillä että "käskyläisillä". Oikeus saada sairauden tähden kuukaudeksi sairauslomaa ilman palkanmenetystä. Varsinaiset virkamiehet saivat kuukaudenkin ylittävältä sairausajalta kaksi kolmannesta itselleen, kun taas "käskyläisten" eli palveluskunnan oli käytettävä palkkansa kokonaan viransijaisen palkkaamiseen. Jo ensimmäisessä johto- ja ohjessäännössä v perustettiin rautatielääkärin virka. Rautatielaitos järjesti alun alkaenkin itse sairaanhoitoa. Ohjesäännöissä ei mainittu, että sairaanhoidon tulisi olla ilmaista, mutta sitä se ilmeisesti alusta pitäen oli. Hoidon maksuttomuus rautatieläisille ja heidän perheilleen vahvistettiin julistuksessa Lääkärinhoito ei kuitenkaan ollut mitenkään kehuttavaa laitoksen kasvaessa. Myöskään se, että lääkärit olivat työläisten kanssa saman työnantajan palveluksessa, ei ollut työläisten kannalta hyvä juttu. Lääkärit leipiintyivät eivätkä vaivautuneet tutkimaan potilasta perusteellisesti, koska palkka juoksi muutenkin. Lääkärit vetivät myös taloon päin. Oli esimerkiksi selvissäkin sairastapauksissa vaikea saada virkavapaata. Muiden lääkäreidenkään todistukset eivät vapaaseen oikeuttaneet, vaikka työläiset joutuivat usein hakeutumaan yksityislääkärin vastaanotolle sairastuttuaan. Työterveyshuollon kehitys muualla työlääketieteen isä Bernardino Ramazzini: " Työntekijäin taudeista" luvun alkupuoli, englantilainen tri C Tackrach: Kaivostyöntekijöiden elinolot työklinikka Milanossa Kansainvälinen työjärjestö (ILO). (Antti-Poika - Taskinen 1997 ja Työterveyshuollon kehitys Suomessa 3

6 rautateille ensimmäinen lääkäri, rautatienlääkärilaitos, parhaimmillaan 100 lääkäriä Fiskarssin tehtaille ensimmäinen lääkäri A. Palmberg luvulla syntyi suurteollisuus, jolloin kiinnitettiin yhä enemmän huomiota työväen terveydenhuoltoon ja tehtaiden yhteyteen perustettiin sairaaloita. - Säädettiin työterveyshuoltoa tukevat säädökset - Finska Läkarsällskapet perustettiin 1887 Tampereella: - Tapaturmavakuutussäännökset 1895 Työturvallisuus- ja ammattitautientarkastus ammattitautilaki - Pölykeuhkosairauksien tutkimus alkaa luvulla perustettu SAK solmityönantajien kanssa sopimuksen 1940 ( ns. tammikuun kihlaus ) - Häkämyrkytystutkimukset alkoivat Työterveyslaitos perustettiin Kelan korvaukset sairaanhoidosta Kelan korvaukset laajenivat ehkäisevään toimintaan keskeisten työmarkkinajärjestöjen sopimus työpaikkaterveydenhuollosta. (Antti-Poika - Taskinen 1997 ja Työterveyshuoltoa säädellään Toisen maailman sodan jälkeen Suomea jälleenrakennettiin entistä pienemmän työkykyisen väestön voimin. Kunkin kansalaisen hyvinvoinnin ja kansanterveyden merkitystä ymmärrettiin yhä paremmin. Sodan jälkeen alkoi määrätietoinen hyvinvointivaltion rakentaminen. Laki yleisestä sairaanhoidosta tuli voimaan jo Uuden lain mukaan jokaisessa kunnassa tuli olla kunnanlääkäri tai useamman kunnan yhteinen aluelääkäri. Terveydenhuollon toimintaa valvoivat lääninlääkärit. Vuonna 1945 Suomessa toimi 1549 lääkäriä eli 4,1 lääkäriä 10000:ta asukasta kohden. Kunnanlääkäri oli neljässä viidestä kunnanlääkäri piiristä, joita oli maassa luvun merkittävin terveydenhuollon uudistus oli lakisääteisen äitiys- ja lastenneuvola järjestelmän luominen (http://www.terveysportti.fi/ terveyskirjasto/tk.koti) Sairaaloiden rakentamisen aika alkoi luvulla. Vuonna 1943 säädetyn keskussairaalalain tarkoitus oli yhdistää ja vahvistaa hajanaista yleissairaala verkkoa. Laki velvoitti valtion ja kunnat yhdessä perustamaan keskussairaaloita. Käytännössä keskussairaalaverkon rakentaminen siirtyi seuraaville vuosikymmenille. Vuosina sairaansijojen määrä yleissairaaloissa lähes kolminkertaistui. Keskussairaaloiden ylläpito tuli kuntien vastuulle niin, että ne saivat kustannuksiin 4

7 valtion apua. Vuonna 1956 säädettiin laki, jolla myös aikaisemmin valtion hallinnassa olleet yleissairaalat siirtyivät kuntien ylläpitämiksi. Tämä jatkoi vuosisadan alusta lähtien hiljakseen toteutunutta pyrkimystä siirtää vastuu sairaaloiden ylläpitämisestä valtiolta kunnille tai kuntainliitoille. Vuonna 1972 tehtiin sodanjälkeisen ajan kenties merkittävin terveydenhuollon uudistus säätämällä kansanterveyslaki. Sen perustavoitteena oli siirtää terveydenhuollon painopistettä ehkäisevään terveydenhoitoon ja avosairaanhoitoon luomalla hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset kunnallisen perusterveydenhuollon kehittämiselle. Vapaaehtoista työterveyshuoltoa järjestettiin suurimmissa yrityksissä jo 1900-luvun alusta lähtien, mutta suurin osa pientyöpaikoista oli ilman vastaavia palveluja vielä 1970-luvulle tultaessa. Jo 1960-luvun aikana osa työterveyshuollon kustannuksista korvattiin yrityksille sairausvakuutuksesta. Pienten yritysten mahdollisuutta hankkia palveluja paransi erityisesti kansanterveyslaki, jonka seurauksena terveyskeskukset tarjosivat työterveyshuollon palveluja. Työmarkkinajärjestöjen sopimus vuonna 1971 työpaikkaterveydenhuollon kehittämisestä merkitsi työterveyshuollon voimakkaan kehityksen alkua (http://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/ tk.koti). Työterveyslaki syntyy Seuraava katsaus perustuu pitkälti lähteeseen internetlähteeseen ajantasa/2001/ Työterveyslaki asteittain voimaan. Tarkoitus oli, että lain tulisi ulottua vuonna 1983 koko työssä käyvään väestöön. Lakia uudistettiin 1994 ns. asetusuudistuksella. Nykyinen työterveyshuoltolaki astui voimaan Nykyään työterveyshuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää ja sen tärkeä yhteistyökumppani on työsuojelu. Työterveyshuollon erityispiirteenä on yksilön hoitamisen ja terveyden edistämisen lisäksi työympäristöön, työoloihin ja työyhteisöön vaikuttaminen. Terveyskeskuksilla on kansanterveyslain perusteella velvollisuus tuottaa kunnan alueella sijaitsevien työ- ja toimipaikkojen työntekijöille työterveyshuoltopalveluja. Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvoitettu kustannuksellaan järjestämään työterveyshuolto kaikille palveluksessaan oleville työntekijöille. Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon hankkimalla tarvitsemansa palvelut. 1. kunnallisesta terveyskeskuksesta 2. järjestämällä tarvitsemansa työterveyshuolto palvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa 3. hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetuilta toiminta yksiköiltä tai henkilöiltä. 5

8 Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa niin laajasti kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki työntekijät työsuhteen pituudesta, työpaikan koosta, sijainnista tai toimialasta riippumatta. Työnantajan tulee käyttää työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa. Työterveyshuoltohenkilöstö selvittää, seuraa ja arvioi työn ja työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta toistuvin työpaikkakäynnein sekä muilla työterveyshuollon menetelmillä. Näiden tietojen perusteella työterveyshenkilöstö tekee johtopäätöksiä ja ehdottaa toimenpiteitä. Työntekijän terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä seurataan ja arvioidaan työstä ja työntekijän ominaisuuksista riippuen terveystarkastuksilla 1-5 vuoden välein, tarvittaessa useammin ( Terveystarkastuksen tavoitteena on - työperäistensairauksien oireiden tunnistaminen ja ryhtyminen tarvittaviin toimiin niiden ehkäisemiseksi, - työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta, - tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta, - tietojen antaminen työhön liittyvistä terveysvaaroista ja - haitoista sekä ohjaus terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin ja henkilökohtaisten suojainten käyttöön, - mahdollisimman varhainen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen sekä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen. Työterveyshuoltoon kuuluu myös vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet kuuluvat työnantajaa velvottavaan, ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon, jotka työnantajan on työntekijälleen aina järjestettävä. Edellä mainitun lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työterveyshuoltopalvelujen yhteydessä kustannuksellaan työntekijöille myös yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa, näitä palveluja yhdessä kutsutaan kokonaivaltaiseksi työterveyshuolloksi. Työterveyshuollon toimilla on tutkimustulosten mukaan pystytty vaikuttamaan myönteisesti työntekijöiden ja yrittäjien 6

9 terveystietoihin ja -asenteisiin, työoloihin, henkilökohtaiseen suojautumiseen ja ensiapuvalmiuteen sekä vähentämään tapaturmien ja ammattitautien ilmaantuvuutta sekä pitkäaikaissairastuvuutta (Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Työterveyshuollon kattavuus - Työllisestä työvoimasta työterveyshuollon piirissä on 75% ja palkansaajista 92%. - Isoissa yrityksissä lähes 100% työntekijän yrityksessä 90% työntekijän yrityksessä 55% - maatalousyrittäjät 63% - muut yrittäjät 37%. - Työterveyshuoltoon kuuluvista palkansaajista sairaanhoito kuuluu 93%:lle*. - Työterveyshuollon piirissä on noin 1,75 miljoonaa työntekijää. 3. Työterveyshuolto rakennuksilla Suomessa toimi vuonna 2006 rakennustöissä n henkilöä, joista naisia oli alle 10%. Rakennuksilla työskentelee myös tilapäisesti nuoria, vanhempia henkilöitä ja maahanmuuttajia, joilla ei ole alan koulutusta. Rakennusalan päätavoite työterveyshuollossa on pitää rakentajat terveenä ja työkykyisinä työssä vanhuuseläkeikään saakka. Työterveyshoitajat,- lääkärit ja -fysioterapeutit ovat työnantajan ja rakentajan asiantuntijoita terveysasioissa. Pitkäjänteinen työterveyshuoltotyö tuottaa hyötyjä: tapaturmia, sirauksia ja ennenaikaisia eläkkeitä voidaan ehkäistä. Hyvä työkyky ja työilmapiiri ovat myös laadukkaan työn edellytyksiä (http://www.ttl.fi/internet/suomi/) Rakennusalan työterveyshuollon tavallisia toimia - terveystarkastukset - työhöntulotarkastus - määräaikaistarkastukset - työperäisten sairauksien tutkiminen ja hoito - työmaalla tapahtuva kuormitusten ja riskien arviointi - tietojen anto kirjallisesti tai tietoiskuina työntekijöille työpaikan vaaroista ja työkuormituksesta - vastaaminen yrittäjän, työnjohdon ja työntekijän kysymyksiin työn vaaroista, elämänhallinnasta ja terveydestä 7

10 - työterveyshuollon osallistuminen sekä tykytoiminnan suunniteluun että omalta osalta toteuttamiseen - sairaanhoito (Torpström 2005) Olen yrittänyt selvittää, että kuinka monta rakentajaa mahtaa kuulua työterveyshuollonpiiriin. Kysyin sitä myös Rakennusliitosta ja sieltä sanottiin, että sitä on aika hankala selvittää, mutta mutu tuntuma heillä oli asiasta ja se oli aika karua kuultavaa. Heidän tiedon mukaan vain noin puolet rakentajista nauttii työterveyshuoltopalveluista. Se on tosi vähän jos verrataan yleisesti palkan saajiin Suomessa, kun se on kaikista työllisistä 75% ja palkansaajista 92%. Rakennusalan työntekijöille on kehitetty työntekijäkohtainen työterveyskortti. Työterveyskortista käy ilmi työntekijälle tehdyt tarkastykset ym. Kortti on pystyttävä esittämään tarvittaessa. Ennen työterveyskorttia työterveystarkastuksen muistuttajana toimi " raketti". Raketti-rekisteri oli Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran (entinen LEL Työeläkekassa) yhteydessä toimiva lakisääteinen rakennusalan työterveystarkastusten seuranta rekisteri. Rekisterissä pidettiin tietoja rakennusalan työntekijöiden työterveystarkastusten ajankohdista. Seurantarekisterin oli tarkoitus parantaa rakennusalan työtrveyshuollon kattavuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä poistaa päällekäisyyksiä. Tavoitteena oli saada kaikki rakentajat tasapuolisesti säännöllisen työterveyshuollon piiriin ja siten taata työkyvyn säilyminen mahdollisimman pitkään. Rakettirekisteri poistui käytöstä 2007 alusta. Itse toimin kirvesmiehenä ja ajattelin ottaa esille, että mihin kirvesmiehen työterveystarkastuksessa tulisi kiinnittää huomiota. Ensimmäisessä tarkastuksessa kyseltiin, kuinka tullaan työkaverien kanssa toimeen ja minkälainen työnantaja on. Kysymyksiin piti yrittää vastata. Nykyään sitten kun on käynyt, niin siellä ei sitten ole sen kummempaa kyselty. Piti täyttää arviointi 0-10 omasta työkyvystä. Kysymykset koskivat esim. olkapää tai selkävaivoja tai muita vaivoja fysiikan puolella. Mielestäni kaavakkeessa ei kysytty mitään henkiseen työkykyyn liittyvää. Sitten tehtiin PEF- testi ja puhallustesti. Painoa ei punnittu, vaan se piti itse arvioida, ja sitten tehtiin kuulotesti. Lopuksi sain lähetteen laboratorioon verikokeisiin, joissa tarkistettiin verensokerit, kolesteroli jne. Mielestäni fyysisiin kuormittajiin puututaan sopivasti, mutta ehkä puutteita koen työolojen ja olosuhteiden kartoittamisessa. En tiedä, olisikokaan tämä työterveyshoitajan tehtävä, vaiko ennemminkin jonkun työsuojeluvaltuutetun. Myös rakennuksilla tapahtuu työpaikkakiusaamista, vaikka usein puhutaan, että rakennuksilla on sopivaa porukkaa töissä. Jotain kaveria saatetaan alkaa mollamaan. Ensiksi se on vitsi ja monesti kyseinen henkilö saataa itsekin naureskella. Vitsit saattavat liittyä esim. tulokkaan naissuhteisiin, vaikkei niitä ehkä olisikaan tai muuten vaan esim. henkilön nuoreen ikään. Puhutaan 8

11 kuin pikkulapselle. Aihe voi liittyä mihin vaan. Se on sellaista tiettyä naljailua, joka alkaa, kun tämä henkilö astuu kahvikämppään sisään. Heti ovella aletaan "heittämään juttua" -"Jaa taas Jantunen sitä ja tätä..." Työntekijä saattaa joutua ns. lokeroiduksi jonkin ominaisuutensa takia. Usein saattaa olla myös niin, että henkilöt, jotka harrastavat tätä naljailua, eivät itse kestä yhtään sanomista tai huulen heittoa, jos juttu koskee heitä itseään. Henkiseen hyvinvointiin tulisi siis kiinnittää todella huomiota. Miten työpaikoille saisikaan viestin, että osaisivat lopettaa esim. tällaisen toiminnan ajoissa? Fyysistä ja Henkistä kuormitusta rakennustyömaalla voi aiheuttaa myös seuraavassa listassa kerrotut tekijät ((Torpström 2005 ja Terveydelliset vaatimukset Rakennusalalla edellytetääntyöntekijältä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Työntekijällä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Työntekijän sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voi työterveyslääkäri joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella seuraavissa sairauksissa. - astma - sokeritauti (diapetes mellitus) - epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet - näön tai kuulon heikkous - sydän- ja verenkiertosairaus - tasapainoelimistön tominnan häiriö - tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Kirvesmiehen työn kuormitus ja vaaratekijät Työn kuorimutus kirvemiehen työssä jaetaan yleisiin, biologisiin, fyysisesti ja henkisesti kuormittaviin tekijöihin. Yleisesti: - melu, tärinä, kylmyys ja veto - kemialliset tekijät - puupöly, eristevillapöly, betonipöly ( mukana kvartsi) liimat, eristevaahdot (uretaani): herkistävät aineet ( isosyanaatti ) ja asbesti Biologisesti kuormittavat tekijät 9

12 - kosteus- homevaurio- ja rakenteiden purku - tapaturmavaarat - tapaturmavaara on suuri: tyypilliset aiheuttajat: kappaleet, esineet, työympäristön rakenteet. Fyysisesti kuormittavat tekijät - kumaria, kiertyneitä tai hankalia työasentoja paljon - niska-hartiaseudun lihasten jännittyminen kädet koholla työskentelystä ja työvälineiden kannattelusta - levyjen lautojen ym. käsittely ja sopimaton työskentelykorkeus Henkinen kuormitus - vastuu työpaikalla - rakennusvirheet - huono työilmapiiri, huonot suhteet esimieheen - välinpitämättömyys työturvallisuudesta (Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö 2006 ja Työturvallisuus Työturvallisuuteen kiinnitetään mielestäni usein liian vähän huomiota, varsinkin pienillä työmailla. En tiedä voiko yleistää, mutta vanhemmat työmiehet monesti vähät välittävät turvallisista työmenetelmistä. Ajattelutapa voi olla:"hällä väliä", "ei oo ennenkään tarvittu..." Lainaan työsuojeluopettajan sanoja, joka oli toiminut työsuojeluvaltuutettuna. Hän oli käynyt korjaamassa vanhemman työntekijän työtapaa ja sanonut, että työntekijä toimi väärin. Vanhempi työntekijä oli todennut: "kuule, oon tehny tän homman näin 30 vuotta!" Siihen työsuojeluvaltuutettu oli todennut: "joo, ja aina väärin", sillon oli saanut työsuojeluvaltuutettu ottaa jalat alleen. Olen kuullut tällaisiakin esimerkkejä, että työsuojeluvaltuutettu ja vanhempi timpuri olivat kokoamassa työlavaa ja työsuojeluvaltuutettu oli aina kiristänyt jatkojen pultit kiinni. Vanhempi timpuri oli tuumannut, että mitä noita nyt kiristellä. Sitten kun Työlava oli tullut melkein valmiiksi, oli työsuojeluvaltuutettu alkanut laittamaan rajaa paikalleen, joka katkaisee lavan nousun yli. Timpuri oli tuumannut, että " mitäs tuolla tekee? Ei sitä oo ennenkään laitettu, eikä se pääse sieltä tippumaan" 10

13 Toinen mielestäni työturvallisuutta huonontava seikka on jo mainitsemani kouluttamattomat työntekijät työmailla, esim. nuoret ja maahanmuuttajat. He saattavat omalla toiminnallaan ja tietämättömyydellään vaarantaa muidenkin kuin oman turvallisuutensa. Yleensä rakennuksilla on nykyään työhönperehdytys. Tulokas perehdytetään työn vaaroihin ja olosuhteissiin sekä häntä opastetaan turvallisiin työmenetelmiin. Ajattelin kertoa tässä vielä yhden oma kohtaisen kokemuksen. Olin syksyllä luottamusmiesristeilyllä ja siellä Rakennusliiton sosiaalisihteeri kertoi, että marraskuussa olisi Tyky-kuntoutusta tarjolla; ei muuta kun hakupaperit vetämään. Hän kertoi myös siitä, että kun edellisen kerran tätä Tykykuntoutusta järjestettiin, oli vain yksi ilmoittautunut ja kaksi kuntoutusta jouduttiin perumaan kokonaan, vaikka kuntoutukseen kyselijöitä ( miksei järjestetä ) oli ollut huomattavasti enemmän. Innostuin asiasta jonkun aikaa mietittyäni, kerroin kaverille että meinaan hakea kuntoutukseen. Kaveri "tyrmäsi" minut täysin ja totesi ei sinne noin vaan pääse, että kuinka hän oli käynyt työterveyslääkärin vastaanotolla hankkimassa B-lausuntoa. Lääkäri oli todennut, että ota ensin Kelaan yhteyttä ja palataan sitten asiaan. Ajattelin heti, että ei ihme jos sinne kuntoutukseen oli vain yksi hakija jos seula on niin kova. Tilasin sitten lääkärille ajan B-lausuntoa varten ja "yllätys yllätys" sain sen. Kun Kelalta tuli hakupaperit,niin täytin ne ja lähetin takaisin. Siinä paperissa käskettiin myös ottamaan puhelimella yhteyttä tiettyyn päivämäärään mennessä. Kun soitin Kelaan, siellä sanotiin, että sieltä otetaan yhteyttä parin päivän sisällä siitä, kun hakemus on saapunut Kelaan. Puhelun tarkoituksena olisi sopia aika kuntoutushaastatteluun tai sitten se voitaisiin tehdä puhelimenkin välityksellä tietyissä tapauksissa, mutta sitä en tiedä, minkälaisissa tapauksissa se kävisi puhelimitse. Kun pari päivää oli kulunut, niin Kelalta soitettiin ja sanottiin, että hakemus oli tullut ja siittä selvisi, mistä oli kyse. Huonoksi onnekseni kaikki tämän vuoden kuntoutuspaikat olivat täynnä. Kelan virkailija kyllä lupasi lähettää uudet haku paperit ja pyysi myös kirjaamaan siihen toivomuksen kuntoutuksen ajankohdasta ja paikasta. Ei muutakun odottamaan ensivuotta. Positiivinen kuva minulle kyllä jäi siitä, mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Tätä projektia kirjoittaessani sain Kelalta päätöksen ja pääsin kuntoutukseen. Työpaikkani työterveyshuolto Puskalalla ensimmäinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehtiin Kokkolanseudun terveyskeskus kuntayhtymän kanssa ( lakisääteinen ) joka oli toistaiseksi voimassa oleva. Muistikuvani mukaan meillä oli kuitenkin mahdollisuus käydä ennen kyseistä lakiakin työterveyshoitajan vastaanotolla muulloinkin kuin kerran kolmessa vuodessa, sekä lääkärin vastaanotolla jos oli tarve. Ei näistä koskaan itselle laskua tullut. Lisäksi terveydenhoitajan todistus työkyvyttömyydestä on aina riittänyt ja tunnin tai kahden poissaolo henkilökohtaisiin syihin vedoten on riittänyt ilman kirjallista selvitystä. 11

14 Toinen toimintasuunnitelma tehtiin työterveyshuolto työplussan kanssa joka sisältää lakisääteisen lisäksi laajennetun työterveyshuoltosopimuksen, joka käsittää työterveyslääkärin yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Laajennetun työterveyshuoltosopimuksen lisäksi erikoislääkäreiden konsultaatiomahdollisuudet. 4. Johtopäätökset Minun mielestä siinä firmassa missä minä olen töissä on hyvä työterveyshuoltosopimus, mutta kun kävin työterveyslääkärin vastaanotolla monivuotisen olkapäävamman takia hakemassa kortisoonipiikin ja kysyin samalla että olisiko minulla mahdollisuus päästä magneettikuvaukseen kun röntgenkuvassa ei ollut mitään näkynyt. Lääkäri sanoi, että minun valtuudet ei riitä lähetteen tekemiseen, kun meidän työterveyshuoltosopimus ei ole niin laaja. Sen hän kyllä totesi, että yksityisellehän voi aina mennä, mutta maksat itse koko lystin ja sinne pääsee vaikka heti. Se pisti vähän miettimään, että päättääkö työnantaja tosiaan magneettikuvaukseen pääsyn. Ajattelin myös, että eikö ole muita kanavia kuin yksityinen " köyhät kyykkyyn". Selvittelin hiukan asiaa ja selvisi,että olisi se lääkäri voinut siirtää minut vaikka keskussairaalaan ja sitä kautta olisin ehkä saanut lähetteen magneettikuvaukseen. Mielestäni työterveyshuolto pitäisi tulla kaikille mahdolliseksi ammatista riippumatta. Työnantajat pitäisi ohjata tai pakottaa ottamaan työntekijät yhä enemmän huomioon. Heidän pitäisi tajuta, kuinka tärkeää ennaltaehkäisevä työ on. Myös kuntouttamiseen pitäisi kiinnittää huomiota enemmän. Jos esimerkiksi kuntoutukseen on oikeasti niin vaikea päästä, kuin mitä kaveri kertoi, niin ei ole ihme jos sinne ei ole tunkua. Kävikö minulla sitten vain tuuri että pääsin? Nykyään kun on vain pakolliset kolmivuotistarkastukset työterveyslain mukaan, ja jos sitä lakia on vielä helppo kiertääkin. Ilmeisesti pienet, alle kymmenen hengen yritykset ovat niitä mätäpesäkkeitä ainakin tilastojen mukaan eli " tarttis tehrä jotain ". Asennekasvatusta tarvittaisiin myös työntekijöiden keskuuteen sekä työnantajien, usein katsotaan vain läpi sorkien kuinka työntekijä suorittaa työnsä " vaaroista piittaamatta ". Henkinen puoli onkin sitten luku sinänsä, että miten siihen puututaan. Omasta mielestä työkaverit ovat kaiken A ja O. Jos ne ovat mukavia ja niiltä saa tukea niin silloin pärjää. Mutta välillä siihen porukkaan mahtuu joku "ei mukava" ja se saa äkkiä homman aivan sekasin esim. piruilee jatkuvasti eikä osaa lopettaa. Työnantajallakin on suuri merkitys henkisessä hyvinvoinnissa,. jos työnantaja järjestää työterveyshuoltopalvelut, hankkii työvaatteet niin, ettei niistä tartte aina muistuttaa, muistaa joskus kehua jos tarvis jne. Haukuthan tulee aina pyytämättäkin. Työnantajalta toivotaan myös keskustelukykyä, ettei tartte aina miettiä, onko nyt hyvä vai huono hetki keskustella jostain tietystä asiasta. Jos kaikki tämä on kunnossa niin on mukava mennä töihin. 12

15 Ja lopuksi. Rakentaminen on minun juttuni, koska siinä näkyy työnjälki heti ja muutenkin olen aina tykännyt fyysisistä töistä, ei heti ainakaan tule mieleen semmosta ammattia johon vaihtaisin. 5. Lähteet Antti-Poika M. ja Taskinen H. (toim.): Hyvä työterveyshuoltokäytäntö, Työterveyslaitos ja STM. Helsinki, Kettunen, Pauli: Anoen, taistellen, neuvotellen. Porvoo: Oy Uusimaa, Torpström Anne: Työterveyshuolto A B C. Kuopio kesäkuu Työterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö: Työterveystarkastukset työterveyshuollossa (Sininen Kirja). Helsinki, Internet lähteet http;//www.saunalahti.fi/arnoldus/tyosuoje 13

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

PIENYRITYKSET5,00. Miten voit, yrittäjä? TEEMA 2012: 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon. Työterveyshuolto

PIENYRITYKSET5,00. Miten voit, yrittäjä? TEEMA 2012: 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon. Työterveyshuolto www.ttl.fi/ttt Terveys Turvallisuus ttttyö TEEMA 2012: PIENYRITYKSET5,00 Työterveyshuolto arjen kumppaniksi Miten voit, yrittäjä? 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon Hyvä pomo pitää huolta jaksamisestaan

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2012 Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia ratkaisuja Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisu tarkan luupin alla

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 )

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Lapin yliopiston työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (30.11.2002) 10 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 11.12.2003

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Asiasanat

TIIVISTELMÄ Asiasanat TIIVISTELMÄ Pysytään työssä. Vaikeavammaisten henkilöiden työssä pysymisen tukeminen. Helsinki 2008. 96 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115, 2008:13.). ISBN 978-952-00-2548-9

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot