Käyttöohje *D * SplitMaster 30 D Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje *D1090442-1101* SplitMaster 30 D1090442 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria"

Transkriptio

1 Käyttöohje SplitMaster 30 D *D * Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Puhelin: +43 (0) 3452/82954 Faksi: +43 (0) 3452/ Sähköposti: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Täytä nämä tiedot ennen koneen käyttöönottoa. Saat käyttöösi korvaamattoman asiakirjan, josta löytyvät kysymyksissä tarvittavat tiedot selkeästi. Koneen numero:... Sarjanumero:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, puh.: +43 (0) , faksi: +43 (0) , sähköposti: POSCH Deutschland: Velden/Vils, Preysingallee 19, puh.: +49 (0) , faksi: +49 (0) , sähköposti: 2

3 Sisällys Sisällys 1 Esipuhe Tekijänoikeus Takuu Ehdot Termit Käyttöohje 6 2 Turvallisuusohjeita Symbolien selitykset Yleiset turvallisuusohjeet Halkaisukoneen turvallisuusohjeet Vintturien turvallisuusohjeet Melua koskevat ohjeet Muut riskit Määräystenmukainen käyttö Epäasianmukainen käyttö 10 3 Yleistä Soveltaminen Kuvaus Koneen tärkeimmät osat Tarrat ja niiden merkitys Asennus 14 4 Käyttöönotto Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) 17 5 Käyttö Autospeed-toiminto Halkaisuterän hydraulinen korkeussäätö Nostolaite Sylinteri Halkaisuiskun säätö Puun alusta Halkaisu Halkaisuterän vaihto 25 6 Koneen kytkentä pois päältä 27 7 Kuljetus 28 3

4 Sisällys 7.1 Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä 28 8 Tarkistukset Suojalaitteet Ruuviliitokset Hydrauliletkut Työkalun ohjain Kahden käden turvakytkentä Öljytaso 29 9 Huolto Työkalun ohjain Öljynvaihto Puhdistus Erikoisvarusteet Radio-ohjaus Vintturi Lisävarusteet Halkaisuterien mallit Vikojen korjaus Tekniset tiedot Huolto 45 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 46 4

5 Esipuhe 1 Esipuhe Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä kone on valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Tämä käyttöohje opastaa turvalliseen ja ammattimaiseen työskentelyyn ja kunnossapitoon. Kaikkien niiden henkilöiden, jotka ovat tekemisissä koneen kuljetuksen, kokoonpanon, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kanssa, on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje turvallisuusmääräykset yksittäisten lukujen turvallisuusohjeet. Käyttöohjeiden on aina oltava käyttöhenkilökunnan saatavilla, jotta ehkäistään käyttövirheet ja varmistetaan moitteeton toiminta. 1.1 Tekijänoikeus Kaikki asiakirjat on suojattu tekijänoikeuslailla. Asiakirjojen toimittaminen edelleen ja kopioiminen (myös osittain) sekä sisällön välittäminen on kiellettyä, ellei toisin ole erikseen mainittu. 1.2 Takuu Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa! Emme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Puutteita koskevista vaatimuksista on ilmoitettava välittömästi puutteen toteamisen jälkeen. Esimerkiksi seuraavat seikat aiheuttavat vaatimusten raukeamisen: epäasianmukainen käyttö virheelliset liitäntätavat ja käyttölaitteet, jotka eivät kuulu toimitukseen alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käyttämättä jättäminen muutokset, joista ei ole sovittu kirjallisesti. Kuluvat osat eivät kuulu takuuseen. 1.3 Ehdot Teknisiä tietoja, mittoja, koneiden kuvia sekä turvateknisiä standardeja koskevat tiedot ovat jatkuvan kehitystyön alaisia, eivätkä niitä koskevat tiedot ole sitovia. Oikeus paino- ja ladontavirheisiin pidätetään. 1.4 Termit Haltija Haltijalla tarkoitetaan koneen omistajaa, joka vastaa koneen määräystenmukaisesta asentamisesta ja konetta käyttävien henkilöiden soveltuvuudesta ja koulutuksesta. Käyttöhenkilökunta Käyttöhenkilökunnalla (käyttäjillä) tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut koneen käytön. Ammattihenkilökunta 5

6 Esipuhe Ammattihenkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut erikoistoimet, kuten kokoonpanon, varustelun, kunnossapidon ja vikojen korjauksen. Sähköalan ammattilainen Sähköalan ammattilaisella tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessaan hankkineet tiedot sähkölaitteista, standardeista ja määräyksistä ja jotka tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja osaavat ehkäistä ne. Kone Koneeksi kutsutaan tässä käyttöohjeessa mainittua tuotetta (ks. kansilehti). 1.5 Käyttöohje Tämä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 6

7 Turvallisuusohjeita 2 Turvallisuusohjeita 2.1 Symbolien selitykset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita ja ohjeita varoittamaan mahdollisista ihmisiä tai konetta uhkaavista vaurioista sekä antamaan työskentelyohjeita. Varoittaa vaaranpaikoista Työturvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran. Noudata aina näitä ohjeita ja toimi erityisen varovasti ja huolellisesti. Varoittaa vaarallisesta sähköjännitteestä. Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa välittömän kuoleman. Vain sähköalan ammattilaiset saavat avata sähkölaitteiden suojukset ja suojalaitteet, kunhan käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä. Puristumisvaara. Yläraajojen puristumisen aiheuttama loukaantumisvaara. Puristumisvaara. Alaraajojen puristumisen aiheuttama loukaantumisvaara. Huomautus Symboli kuvaa koneen asianmukaista käyttöä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa koneessa toimintahäiriöitä tai vaurioita. Melua koskevat ohjeet Symboli ilmoittaa alueesta, jossa esiintyy voimakasta melua -> 85 db (A). Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulovamman. 7

8 Turvallisuusohjeita Lisätietoja Symboli ilmoittaa lisäosia koskevia tietoja. Info Koneen käsittelyä koskevia tietoja. 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat koneen käyttötarkoituksen, käytöstä aiheutuvat vaarat sekä käyttöohjeen. Koneen haltijan on opastettava henkilökuntaansa asianmukaisesti. Alkoholin, muiden huumausaineiden tai reagoimiskykyä heikentävien lääkkeiden vaikutuksen alaisina olevat henkilöt eivät saa käyttää tai huoltaa konetta. Konetta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna. Käyttäjän vähimmäisikä: 18 vuotta. Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Pidä säännöllisesti taukoja, jotta voit työskennellä keskittyneesti. Varmista, että työpaikka on riittävästi valaistu, sillä huono valaistus lisää huomattavasti loukkaantumisvaaraa! Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! Voimanottoakselikäytössä täytyy nivelakseli irrottaa traktorista. Sähkömoottorikäytössä täytyy pääkytkin kytkeä 0-asentoon ja syöttöjohto irrottaa. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Koneen käyttölaite on kytkettävä pois päältä muutostöiden ajaksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia eikä muita käsittelyjä! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan käytä viallisia liitäntäjohtoja. Sähkökäyttöisiä koneita ei saa käyttää sateella, muuten seurauksena voi olla kytkimen tai sähkömoottorin vaurioituminen! 2.3 Halkaisukoneen turvallisuusohjeet Älä pidä puusta käsin kiinni halkaisun aikana. Älä laita käsiä halkaisualueelle! Työskentelyn aikana on käytettävä turvakenkiä ja ihonmyötäistä vaatetusta. Käytä konetta vain ulkona! 8

9 Turvallisuusohjeita Käytä suojakäsineitä! Älä koskaan halkaise vinoon sahattua puuta! Pidä työskentelyalue puhtaana lastuista ja puujäämistä. Kytke käyttölaite pois päältä ennen kiinni juuttuneiden puunpalojen irrottamista. Puun enimmäispituus cm Aja halkaisukone aina kokonaan sisään kuljetuksen ja seisokin ajaksi. Hydraulilaitteiston käyttöpaine saa olla enintään 260 bar! 2.4 Vintturien turvallisuusohjeet Vintturia saa käyttää vain silloin, kun kone on kiinnitetty traktorin kolmipistekiinnitykseen. Varmista, ettei vaijeria vedetä terävien reunojen yli. Älä koskaan ohjaa vaijeria vetämisen aikana käsin. 2.5 Melua koskevat ohjeet Työpaikkakohtainen A-painotettu päästöäänenpainetaso on 70 db(a) mitattuna käyttäjän korvan kohdalta. Voimanottoakselilla varustetuissa koneissa meluarvo määräytyy traktorin mukaan. Sen vuoksi on käytettävä kuulonsuojaimia. Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja, joten niitä ei voida suoraan pitää luotettavina työskentelypaikan meluarvoina. Vaikka päästöarvot ja meluraja eivät suoraan korreloi keskenään, ei näiden tulosten perusteella voida luotettavasti määrittää, ovatko ylimääräiset varotoimenpiteet tarpeen. Työskentelypaikan senhetkiseen meluarvoon vaikuttavia tekijöitä ovat työskentelytilan ominaisuudet, muut melunlähteet, koneiden määrä ja muut läheisyydessä tehtävät työt. Työskentelypaikan sallitut meluarvot saattavat vaihdella myös maasta toiseen. Näiden tietojen perusteella käyttäjä voi kuitenkin suojautua paremmin vaaroilta ja riskitekijöiltä. 2.6 Muut riskit Vaikka kaikki turvallisuusmääräykset otetaan huomioon ja konetta käytetään määräystenmukaisesti, on yhä myös muita riskitekijöitä: pyörivien osien tai työkalujen koskettaminen sinkoutuvien työkappaleiden ja niiden osien aiheuttamat loukkaantumiset tulipalovaara moottorin riittämättömän tuuletuksen vuoksi kuulon vaurioituminen työskenneltäessä ilman kuulonsuojaimia inhimilliset virheet (esim. liiallinen ruumiillinen rasitus, henkinen kuormitus). Jokaiseen koneeseen liittyy muita riskitekijöitä, joten työskenneltäessä on aina noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Turvallinen työskentely määräytyy käyttöhenkilökunnan mukaan! 2.7 Määräystenmukainen käyttö Kone SplitMaster 30 soveltuu ainoastaan halkaisijaltaan enintään cm paksuisten ja pituudeltaan cm pituisten puiden halkaisuun. 9

10 Turvallisuusohjeita Konetta saa käyttää vain polttopuiden halkaisemiseen! 2.8 Epäasianmukainen käyttö Kaikki kohdan "Määräystenmukainen käyttö" vastainen muu tai epäasianmukainen käyttö on ehdottomasti kielletty! 10

11 Yleistä 3 Yleistä 3.1 Soveltaminen Tämä käyttöohje koskee seuraavia koneita: Konetyyppi Tuotenro* Nimike - Tyyppi Käyttötapa M8450 SplitMaster 30 - PZG Voimanottoakseli M8455 SplitMaster 30 - E7,5 Sähkömoottori M8460 SplitMaster 30 - E15 Sähkömoottori M8465 SplitMaster 30 - PZGE7,5 Voimanottoakseli/ sähkömoottori M8470 SplitMaster 30 - PZGE15 Voimanottoakseli/ sähkömoottori *Koneen tuotenumero on meistetty tyyppikilpeen. Kokoonpanot...Y ja Easy-halkaisuterä 4-osaisen halkaisuterän sijaan Erikoisvarusteet...TD...L...RCS...WH...WF Traktorialusta poikittain kolmipistekiinnitykseen ja suuri puun luovutustaso Kahden käden radio-ohjaus halkaisukone/-terä Käsikäyttöinen vintturi Kauko-ohjattava vintturi Lisävarusteet F F F F F F F F Halkaisukourun jatke Teränvaihtolaitteisto Easy-halkaisuterä ja vedin Halkaisuterä (2-osainen) Halkaisuterä (6-osainen) Halkaisuterä (8-osainen) Tuntilaskuri sähkökäyttöisille koneille Tuntilaskuri voimanottoakselikäyttöisille koneille 3.2 Kuvaus Kone SplitMaster 30 soveltuu ainoastaan enintään cm pitkien puiden halkaisuun. Sylinterin iskua voidaan säätää lyhyemmille puille sopivaksi. Autospeed-toiminto vastaa erittäin suuresta halkaisunopeudesta. Halkaisukonetta käytetään hydraulisesti; hydraulijärjestelmä toimii joko sähkömoottorilla tai voimanottoakselilla. Konetta käytetään kahden käden turvakytkennällä. Kun turvakytkennän ohjausvipuja vedetään samanaikaisesti, painin siirtyy ulospäin. 11

12 Yleistä Kun toinen ohjausvivuista vapautetaan, painin pysähtyy. Kun kumpaakin ohjausvipua painetaan taaksepäin, painin siirtyy takaisin alkuasentoon. Painin painaa puun halkaisuterää vasten ja halkaisee puun. Halkaisuterän korkeutta voidaan säätää hydraulisesti, joten se voidaan sopeuttaa eri kokoisiin puun halkaisijoihin. 3.3 Koneen tärkeimmät osat Puun alusta 9 Halkaisuterän kiinnitin 2 Halkaisuterä 10 Sylinteri 3 Työkalun ohjain 11 Katkaisutanko 4 Painin 12 Öljynsuodatin 5 Kolmipistekiinnitys 13 Öljyn tyhjennysruuvi 6 Voimanottoakseli 14 Nostolaitteen ja halkaisuterän ohjausvipu 7 Tyyppikilpi 15 Halkaisukoneen ohjausvipu 8 Sähkömoottori 16 Nostolaite 12

13 Yleistä 3.4 Tarrat ja niiden merkitys n max = 480 min -1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ,5 m Z Z Nostolaitteen turvalukitus 2 Voitele työkalun ohjain! 3 Älä nosta tästä (lukuun ottamatta halkaisuterän vaihtoa)! 4 Nosta tästä! 5 Voimanottoakselin pyörimisnopeus 6 Voimanottoakselin pyörimissuunta 7 Vaiheenkäännin 8 Sähkömoottorin pyörimissuunta 9 Öljytaso 10 Käyttö nostolaite ja terän säätö 11 Vaara-alue 12 Halkaisukoneen käyttö 13 Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! 14 Käytä suojakäsineitä! 15 Käytä turvakenkiä! 16 Käytä silmä- ja kuulonsuojaimia! 13

14 Yleistä 17 Varo liikkuvia työkaluja! 18 Käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen koneen käyttöä! 19 Työskentele aina yksin! 20 Alaraajojen puristumisen aiheuttama loukkaantumisvaara 21 Voitelukohta 3.5 Asennus Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna! Aseta kone vaakasuoralle, tasaiselle, kiinteälle ja tilavalle alustalle. Kone on asennettava suoraan lattiaan. Sen alle ei saa sijoittaa puulevyjä, lattaterästä yms. 14

15 Käyttöönotto 4 Käyttöönotto Tarkista ennen käyttöönottoa suoja- ja turvalaitteiden toiminta, hydrauliletkut ja öljytaso. Jos käytön aikana ilmenee jokin vika, kone täyty heti ottaa pois käytöstä! 4.1 Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Koneet, joissa 400 V:n moottori Koneen saa liittää vain 30 ma:n FI-automaattisulakkeella varustettuun virtapiiriin tai siirrettävään henkilösuojakytkimeen (PRCD). Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Tyyppi E7,5 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Tehosuojakytkin 16 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 4 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Kytke (liittimessä oleva) pääkytkin päälle Pistoke 2 Pääkytkin Kytke sähkömoottorin kytkin päälle: Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D- asentoon Nolla-asento 3 D-asento 2 Tähtiasento 15

16 Käyttöönotto Jos sähkömoottori ei käynnisty (pyörimissuunnan tunnistuksen punainen merkkivalo palaa): Pistokkeessa on vaiheenkäännin, jolla moottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa (työnnä pistokkeen levy sisään ruuvitaltalla ja käännä sitä 180 ). Pistokeliitännän ollessa jäykkä CEE-pistoke voidaan irrottaa kytkinkotelosta. Apuna voidaan käyttää merkkipistoketta ja silikonisuihketta. Takuu ei korvaa kytkimen tämäntyyppisiä vaurioita. Tyyppi E15 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Tehosuojakytkin 32 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 10 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Kytke (liittimessä oleva) pääkytkin päälle Pistoke 2 Pääkytkin Kytke sähkömoottorin kytkin päälle: Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D- asentoon. 16

17 Käyttöönotto Nolla-asento 3 D-asento 2 Tähtiasento Jos sähkömoottori ei käynnisty (pyörimissuunnan tunnistuksen punainen merkkivalo palaa): Toimi kuten 1. tyypin yhteydessä. 4.2 Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. Kytke nivelakseli ja varmista turvaketjulla. Traktorin voimanottoakselin pyörimissuunta on myötäpäivään. Säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Kytke traktorin voimanottoakseli hitaasti ja anna koneen käydä. Säädä voimanottoakselin tarvittava pyörimisnopeus käsikaasun avulla. Suurin sallittu voimanottoakselin pyörimisnopeus: 480 1/min Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeutta ei saa missään tapauksessa ylittää, sillä muuten öljyn lämpötila kohoaa liikaa. Tämä aiheuttaa pumpun, sylinterin ja hydrauliletkujen ennenaikaista kulumista ja vuotoja. Ennen kuin jälleen irrotat nivelakselin, säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrotettu nivelakseli on asetettava nivelakselin ripustukseen. 17

18 Käyttö 5 Käyttö Jos ulkolämpötila on alle 0 C, anna koneen käydä noin viisi minuuttia tyhjäkäynnillä, jotta hydraulijärjestelmä saavuttaa käyttölämpötilan (hydrauliletkut ovat tällöin kädenlämpöisiä). 5.1 Autospeed-toiminto Autospeed-toiminnolla toteutetaan paineohjattu vaihto kahden käyttönopeuden välillä. Autospeed reagoi tarvittavaan halkaisupaineeseen ja vaihtaa automaattisesti halkaisunopeutta. Edut: Suurempi työnopeus automaattisen, kahden käyttönopeuden välisen paineohjatun vaihdon avulla. Toiminnon avulla saavutetaan jopa 30 % parempi halkaisuteho. Pehmeä, nykäyksetön vaihtokytkentä takaa hydrauliikkajärjestelmän vähäisen kulumisen. II 0 I Asento 0 Ohjausvipujen perusasento, ei painimen liikettä. Asento I Aseta molemmat ohjausvivut samanaikaisesti asentoon I, jolloin painin siirtyy ulos. Halkaisunopeus sopeutetaan halkaisupaineeseen. Asento II Kun molemmat ohjausvivut työnnetään samanaikaisesti asentoon II, painin siirtyy takaisin alkuasentoon ja kytkeytyy takaisin asentoon 0. 18

19 Käyttö 5.2 Halkaisuterän hydraulinen korkeussäätö II I Asento I II Toiminto Kun ohjausvipua painetaan vasemmalle, halkaisuterä siirtyy ylös. Kun ohjausvipua painetaan oikealle, halkaisuterä siirtyy alas. Näin halkaisuterä voidaan mukauttaa optimaalisesti puun halkaisijaan. 5.3 Nostolaite Nostolaite 3 Lukituskiila 2 Sokka Puu nostetaan nostolaitteella halkaisukouruun. Ennen koneen käyttöä nostolaite on laskettava alas. Alaraajojen puristumisvaara. Varmista, ettei jalka jää laskemisen yhteydessä nostolaitteen alle! Työasento: Irrota sokka ja nosta lukituskiilaa. Laske nostolaitetta käsin, kunnes se on nostosylinteriä vasten. 19

20 Käyttö Vedä nostolaitteen ohjausvipua, jolloin nostolaite laskee. Kuljetusasento: Paina ohjausvipua, jolloin nostolaite kallistuu ylös. Käännä edelleen nostolaitetta ylös kädellä, kunnes lukituskiila napsahtaa paikoilleen. Kiinnitä lukituskiila sokalla. Käyttö: I II Asento I Kun ohjausvipu on asennossa I, nostolaite nousee. Asento II Kun ohjausvipu on asennossa II, nostolaite laskee. 20

21 Käyttö 5.4 Sylinteri Jousikieleke 4 Ohjausvipu 2 Kiinnitysosa 5 Sylinterin laippa 3 Painin 6 Katkaisutanko Työasento: Kone toimitetaan sylinteri sisään ajettuna. Ennen halkaisun aloittamista sylinteri on ajettava ulos ja kiinnitettävä. Käännä jousikieleke sivuun ja vedä kiinnitysosaa ulos. Poista kiinnitysosa yläkautta ja aseta painimeen, jossa on pidike kiinnitysosalle. Vedä kumpaakin ohjausvipua samanaikaisesti. Sylinteri siirtyy ulos, kunnes sylinterin laippa lukittuu runkoon. Varmista sylinterin ulos- ja sisäänajossa, etteivät hydrauliletkut takerru kiinni! Siirrä painin takaisin sisään painamalla kumpaakin ohjausvipua taaksepäin. Vedä nostolaitteen ohjausvipua, jolloin nostolaite laskee. Halkaisutyöt voidaan aloittaa. Kuljetusasento: Sylinteri täytyy ajaa sisään kuljetusta varten. 21

22 Käyttö Aja painin kokonaan ulos. Irrota kiinnitysosa säilytyspaikasta, aseta se painimeen ja lukitse kielekkeellä. Siirrä painin takaisin sisään painamalla kumpaakin ohjausvipua taaksepäin. Varmista sylinterin ulos- ja sisäänajossa, etteivät hydrauliletkut takerru kiinni! Irrota katkaisutanko, työnnä täysin sisään ja kiinnitä jousiliittimellä. Varmuuslukitus: Kiinnitysosa 3 Vastelevy 2 Magneettipidike Jos painike jumittuu etuasentoon (esim. jäätymisen vuoksi), sen voi ajaa sisään kiinnitysosan avulla. Ota kiinnitysosa pitimestä ja aseta se vastelevyn taakse magneettipidikkeen päälle. Tavallista halkaisukäyttöä varten täytyy lukitus aina poistaa! 5.5 Halkaisuiskun säätö Katkaisutanko 2 Sokka Halkaisuisku voidaan säätää katkaisutangon avulla lyhyemmille puille sopivaksi. Aja painin ulos. Kytke kone pois päältä. Katso kohta...koneen kytkentä pois päältä [ 27] Vedä sokka ulos ja työnnä katkaisutanko haluamaasi kohtaan. 22

23 Käyttö Kiinnitä lopuksi katkaisutanko jälleen sokalla. Halkaisuiskua määrittävät seuraavat pituudet: Sijainti Puun pituus 1. Sijainti 60 cm 2. Sijainti 85 cm 3. Sijainti 110 cm Katkaisutanko vedetty ulos cm 5.6 Puun alusta 1 1 Kiinnityssalpa 2 Puun alusta 2 Katkaisun jälkeen puu ei putoa maahan vaan alustalle. 1. Säädä halkaisuterä ylös ääriasentoon. 2. Paina kiinnityssalpaa oikealle ja käännä puun alusta työasentoon. 5.7 Halkaisu Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Varmista, että koneen työskentelyalueella ei oleskele muita. 23

24 Käyttö Laske nostolaite kokonaan alas. Aseta puu nostolaitteeseen ja nosta puu ylös. Puu vierii automaattisesti halkaisukouruun. ilman jälkihalkaisua: Laske nostolaitetta niin kauan, että ohjausvivussa tuntuu kevyt nytkähdys (nostolaitteen nuoli vastaa tarran nuolta). Kohdista halkaisuterä. Jos haluat halkaista puun kahteen osaan, halkaisuterä on laskettava kokonaan alas. Jos haluat halkaista puun neljään osaan, halkaisuterä on säädettävä korkeuden mukaan, jotta se kohdistuu keskelle puuta. Varmista, että halkaisuterä on aivan keskellä puuta, sillä muutoin halkaisuterä voi vaurioitua. jälkihalkaisun kanssa (vain Easy-halkaisuterän kanssa): 1 C C B B A 1. A 24

25 Käyttö 1 Easy-halkaisuterä 2 Vedin Laske nostolaitetta niin kauan, että ohjausvivussa tuntuu kevyt nytkähdys (nostolaitteen nuoli vastaa tarran nuolta). Kohdista halkaisuterän korkeus siten, että puu voidaan halkaista vaiheittain alhaalta alkaen. Vedä halkaisuterän yläpuolinen halkaistu oikeanpuoleinen puu vetimellä nostolaitteeseen. Vedä halkaisuterän yläpuolinen halkaistu vasemmanpuoleinen puu takaisin halkaisukouruun ja jatka halkaisua. Vedä kumpaakin ohjausvipua samanaikaisesti eteenpäin. Painin siirtyy ulos ja halkaisee puun. Painin pysähtyy heti, kun ohjausvivut vapautetaan. Halkaistu puu putoaa alustalle, josta se voidaan poistaa. Siirrä painin takaisin sisään painamalla kumpaakin ohjausvipua taaksepäin Ohjeita halkaisuun Puut on halkaistava pitkittäin. Paina halkaisuterää vasten aina ensin halkaisijaltaan paksummat puut. Irrota jumiutunut puu halkaisuterästä iskemällä sitä työkalulla. 5.8 Halkaisuterän vaihto Halkaisuterä 3 Sakkeli 2 Teräpultti 4 Nostolaite Säädä halkaisuterä ylös ääriasentoon. 25

26 Käyttö Vedä teräpultti ulos. Aseta toimitukseen sisältyvä sakkeli halkaisuterään. Kiinnitä nostolaite sakkeliin. Käytä vain nostolaitteita, joilla on sallittu kantovoima! Vedä halkaisuterä ylöspäin ulos (nosturilla, etukuormaimella jne.) Halkaisuterän säilytyspaikka Halkaisuterä 2 Epäkeskolukko Tarpeeton halkaisuterä voidaan asettaa ja kiinnittää halkaisuterän kiinnittimeen. 26

27 Koneen kytkentä pois päältä 6 Koneen kytkentä pois päältä Aja kaikki hydraulitoiminnot paineettomiksi ennen koneen kytkemistä pois päältä. Aseta kaikki käyttövivut vapaa-asentoon. Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Aseta kytkin 0-asentoon. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. 27

28 Kuljetus 7 Kuljetus Kytke kone ehdottomasti pois päältä ennen siirtoa! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Aja sylinteri sisään. Katso kohta... Sylinteri [ 21] Nosta nostolaite ylös. Katso kohta... Rungonnostolaitteisto [ 19] Halkaisuterän nosto ylös Siirrä halkaisuterä ylös ääriasentoon, jotta männänvarsi on suojassa. Katso kohta... halkaisuterän hydraulinen Korkeussäätö [ 19] Puun alustan nosto ylös Kallista puun alusta ylös ja kiinnitä. Katso kohta... Puun alusta [ 23] 7.1 Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä Asenna kone kolmipistekiinnitykseen ja nosta kone ylös traktorin hydraulijärjestelmän avulla. Jos traktorin takavalo peittyy, koneen takaosaan on kiinnitettävä valaisin (esim. magneetilla, pistokkeella...). Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 25 km/h Jos kone kiinnitetään traktoriin, se on asetettava tasaiselle ja kiinteälle alustalle. 28

29 Tarkistukset 8 Tarkistukset Ennen tarkistuksia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. 8.1 Suojalaitteet Kaikkien suojalaitteiden (suojusten, suojaverkkojen...) on oltava paikoillaan koneessa! 8.2 Ruuviliitokset Kiristä ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikki ruuvit ja mutterit. Kiristä ruuvit ja mutterit aina 100 käyttötunnin välein. Korvaa kadonneet ruuvit ja mutterit uusilla. 8.3 Hydrauliletkut Tarkista kaikkien hydrauliletkujen tiiviys ja kiinnitykset ensimmäisen käyttötunnin jälkeen. Tarkista kaikkien hydrauliletkujen tiiviys ja kiinnitykset 100 käyttötunnin välein. Vaurioituneet hydrauliletkut on vaihdettava heti! 8.4 Työkalun ohjain Työkalun ohjaimen on aina oltava rasvattu. 8.5 Kahden käden turvakytkentä Tarkista kahden käden turvakytkennän nivelten toimivuus ja voitele tarvittaessa. Tarkista, pääseekö kytkinvipu liikkumaan vapaasti. 8.6 Öljytaso Tarkista koneen öljytaso koneen ollessa tasaisella ja vaakasuoralla pinnalla. Öljytaso on tarkistettava painimen ollessa sisäänajettuna Hydrauliöljytaso Jos öljyn tarkistuslasin taso on yli puolivälin, se vastaa öljyn enimmäistasoa. Jos öljytaso on tarkistuslasin alaosassa, kyseessä on öljyn vähimmäistaso. 29

30 Tarkistukset Ilmausruuvi 3 Öljyn tyhjennysruuvi 2 Öljyn tarkistuslasi Jos öljyä on liian vähän, hydrauliöljyä on lisättävä välittömästi. Katso kohta... Hydrauliöljyn vaihto [ 31] Öljynsuodatin tarkistetaan vain öljynvaihdon yhteydessä. 30

31 Huolto 9 Huolto Ennen huoltotoimia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. 9.1 Työkalun ohjain Voitelunippa 2 Rasvasivellin Työkalun ohjaimen voitelunippaa on rasvattava 10 tunnin välein. Levitä rasva siveltimellä. Työkalun ohjaimen on aina oltava rasvattu. Suositeltavat rasvat: Valmistaja Tyyppi Genol Monitoimirasva Fuchs Monitoimirasva Öljynvaihto Käytetty öljy on hävitettävä ympäristöystävällisesti. Ota selvää lain mukaisista ympäristömääräyksistä Hydrauliöljyn vaihto Vaihda öljy ensimmäisen kerran 500 käyttötunnin jälkeen ja sitten aina 1000 käyttötunnin välein tai kerran vuodessa. 31

32 Huolto Vaihtaminen: Ilmausruuvi 3 Öljyn tyhjennysruuvi 2 Öljyn tarkistuslasi Aja painin sisään ennen öljynvaihtoa. Kierrä ilmausruuvi irti. Avaa öljyn tyhjennysruuvi. Öljyn tyhjennysruuvi sijaitsee öljysäiliön pohjassa. Valuta vanha hydrauliöljy valutusastiaan. Kierrä öljyn tyhjennysruuvi takaisin säiliöön ja lisää uutta hydrauliöljyä. Ruuvaa ilmausruuvi säiliöön. Kytke kone päälle ja anna sen käydä hetki. Tarkista öljytaso ja lisää hydrauliöljyä tarvittaessa. Hydraulijärjestelmän kokonaistäyttömäärä: Määrä 69 litraa Hydraulijärjestelmässä on käytetty hydrauliöljyä OMV HLP M46. Suosittelemme käyttämään laadukasta öljyä myös öljynvaihdon yhteydessä. Samanlaisten tuotteiden sekoittaminen ei aiheuta ongelmia Suositeltavat hydrauliöljyt Valmistaja Öljytyyppi OMV ATF II SHELL Donax TA ELF Hydrelf DS 46 ESSO Univis N46 CASTROL Hyspin AWH-M 46 ARAL Vitam VF46 GENOL Hydrauliköl 520 FUCHS Platohyd 32S * / Renolin B46 HVI *...Biologiset hydrauliöljyt 32

33 Huolto Öljynsuodatin Suodatinkansi 2 Suodatinpanos Suodatinpanos on vaihdettava jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Mahdolliset alumiinilastut ovat harmittomia, sillä ne syntyvät pumpun esikäytöstä. Älä liota suodatinpanosta bensiinissä tai öljyssä, sillä panos vaurioituu. 9.3 Puhdistus Ennen puhdistusta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. Puhdista kone säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan. Puhdista uusi kone (kolmen ensimmäisen kuukauden ajan) ainoastaan pesusienellä! Maalipinta ei ole tällöin vielä täysin kovettunut, joten painepesurilla puhdistaminen voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan. 33

34 Erikoisvarusteet 10 Erikoisvarusteet 10.1 Radio-ohjaus Radio-ohjauksella varustettu kone helpottaa huomattavasti työskentelyä. Radio-ohjauksen avulla vintturia voidaan käyttää johdottomasti. Turvallisuusohjeita Tutustu perusteellisesti järjestelmään ennen radio-ohjauksen käyttöä! Ainoastaan valtuutetut ja tehtävään koulutetut henkilöt saavat käyttää radio-ohjausta! Tarkista aina ennen töiden aloittamista hätäpysäytyskytkimen toiminta. Ole varovainen radio-ohjausta käyttäessäsi. Valitse turvallinen paikka, josta näet työpaikan kokonaan. Älä koskaan jätä kytkettyjä lähettimiä ilman valvontaa! Radiolaitteen vaurion yhteydessä laite on otettava heti pois käytöstä! Kytke radiolähetin pois päältä hätäpysäytystoiminnolla. Irrota 7-napainen liitin traktorista Lähetin Näppäin 1 6 Näppäin 6 2 Näppäin 2 7 Näppäin 7 3 Näppäin 3 8 Näppäin 8 4 Näppäin 4 9 Turvakääntöpainike 5 Näppäin 5 10 Hätäpysäytyskytkin Radiolähettimessä on näppäimet yksittäisten toimintojen käyttöä varten. Hätäpysäytystoiminto on poistettava käytöstä lähettimen käyttöä varten. Vapauta kytkin vetämällä. Jos LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, lähetin on käyttövalmis. Jos punainen LEDmerkkivalo vilkkuu, akku on tyhjä. Lataa akku. Lähettimen käyttö Toimintonäppäinten lisäksi on aina käytettävä turvakääntöpainiketta. 34

35 Erikoisvarusteet Näppäin Sijainti Toiminto Halkaisusylinteri Painimen ajo ulos (halkaisu) 3 Nostolaitteen nostaminen 4 Nostolaitteen laskeminen 5 Terän säätö Halkaisuterän nostaminen 6 Terän säätö Halkaisuterän laskeminen 7 Halkaisusylinteri Painimen sisäänajo Kytke lähetin pois päältä käytön jälkeen. Paina hätäpysäytyspainiketta. Akun lataus: 1. Liitä latauslaite pistorasiaan. 2. Aseta akku tekstipuoli ulospäin latauslaitteen lokeroon. 3. Punainen LED-merkkivalo palaa; akkua ladataan. LED-valo sammuu tai vilkkuu; akku on ladattu Vastaanotin 1. Liitä 7-napainen liitin traktoriin. Verkkojännite 12 V 2. Kytke traktorin valo päälle (tyyppikohtainen). Vastaanotin on käyttövalmis. Vastaanottimen toiminnot Radio-ohjausvastaanottimessa on LED-merkkivalo, joka ilmaisee radiolaitteiston käyttötilaa. LEDmerkkivalo Väri Toiminto 1 keltainen Vastaanottimessa on käyttöjännite 2 punainen Lähetin ei ole päällä 35

36 Erikoisvarusteet LEDmerkkivalo Väri Toiminto 3 vihreä Lähetin on päällä (vastaanottaminen mahdollinen) 4 vihreä Kanavaa (toiminto) käytetään Radio-ohjauksen häiriöt Vika Syy Korjaus Mitään ei tapahdu, kun lähetin kytketään päälle. Lähettimen alijännitevaroitus (punainen LEDmerkkivalo vilkkuu lyhyen käytön jälkeen). Lähetin ilmoittaa tavallisesta käyttötilasta, mutta ei toteuta ohjauskomentoja. Yksittäisiä komentoja ei toteuteta. Hätäpysäytystoiminto on käytössä. Ei käyttöjännitettä. Akku ei ole ladattu. Akku on viallinen. Vastaanottimessa ei ole käyttöjännitettä. Radioyhteyttä ei ole. Vastaanotin on vioittunut. Liitosjohto koneeseen on katkennut. Paina kumpaakin lähetysnäppäintä samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan. Lataa akku tai vaihda tilalle ladattu akku. Lataa akku täyteen. Tarkista, että lataus onnistuu oikein. Kytke traktorin valo päälle. Tarkista vastaanottimen liitäntäkaapeli. Tarkista toiminto lähettimen LED-merkkivalon avulla. Tarkista vastaanottimen liitäntäkaapelin tiukkuus. Katso lisätietoja toimitukseen sisältyvästä radio-ohjauksen käyttöohjeesta Vintturi Puomi 3 Ohjausventtiili 2 Tarttumapihdit 4 Ohjausvipu kg:n vetovoiman vintturia saa käyttää vain silloin, kun kone on kiinnitetty traktorin kolmipistekiinnitykseen. Käyttäjän täytyy aina olla vinssattavaa puuta ylempänä! Vintturin vetoalueella ei saa olla ketään! 36

37 Erikoisvarusteet Näkyvyyden täytyy olla vapaa koko ulosvedetyn vaijerin pituudelta! Vaijerin vetokulma ei saa olla vintturin kummallakaan puolella enempää kuin 40! Varmista, ettei vaijeria vedetä terävien reunojen yli. Älä koskaan ohjaa vaijeria vetämisen aikana käsin. Hydraulisen vintturin avulla voidaan vetää painavia puita kuormittamatta konetta. Vaijeri täytyy aina kiristää sisään- ja ulosvedon yhteydessä tiukaksi, jotta vaijeri ei sotkeutuisi. Vintturia käytetään hydraulisella öljymoottorilla. Puut otetaan tarttumapihdeillä tai pölkkykoukuilla Käsikäyttöinen vintturi Vedä vaijeria sisään 2 Löysää tai aja vaijeria ulos Työskentely: 1. Paina ohjausvipua lyhyesti asentoon 2. Vaijeria löysätään. 2. Ota pölkkykoukut tai tarttumapihdit ja vedä vaijeri puuhun. 3. Kiinnitä pölkkykoukut tai tarttumapihdit puuhun. 4. Paina ohjausvipua asentoon 1, vedä puu koneeseen ja aseta se halkaisuterän alle. Älä vedä vaijeria kokonaan sisään, vaan jätä noin 5 cm:n etäisyys tulorajoittimeen, sillä muuten vintturi saattaa vaurioitua. 1. Irrota pölkkykoukut tai tarttumapihdit puusta ja aseta ne säilytyspidikkeeseen Kauko-ohjattava vintturi Radio-ohjauksella varustettu kone helpottaa huomattavasti työskentelyä. Radio-ohjauksen avulla vintturia voidaan käyttää johdottomasti. Turvallisuusohjeita Tutustu perusteellisesti järjestelmään ennen radio-ohjauksen käyttöä! Ainoastaan valtuutetut ja tehtävään koulutetut henkilöt saavat käyttää radio-ohjausta! Tarkista aina ennen töiden aloittamista hätäpysäytyskytkimen toiminta. Ole varovainen radio-ohjausta käyttäessäsi. Valitse turvallinen paikka, josta näet työpaikan kokonaan. Älä koskaan jätä kytkettyjä lähettimiä ilman valvontaa! Radiolaitteen vaurion yhteydessä laite on otettava heti pois käytöstä! Kytke radiolähetin pois päältä hätäpysäytystoiminnolla. Irrota 7-napainen liitin traktorista. 37

38 Erikoisvarusteet Lähetin Näppäin 1 4 Hätäpysäytys 2 Näppäin 2 5 Latauskosketin 3 LED-merkkivalo Radiolähettimessä on näppäimet yksittäisten toimintojen käyttöä varten. Hätäpysäytystoiminto on poistettava käytöstä lähettimen käyttöä varten. Paina kumpaakin lähetysnäppäintä samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan. Jos vihreä LED-merkkivalo vilkkuu näppäimiä painettaessa, lähetin on käyttövalmis. Jos punainen LED-merkkivalo vilkkuu, akku on tyhjä. Lataa akku. Näppäin 1: Vaijeri vapautetaan, sen voi vetää vapaasti ulos. Näppäin 2: Vaijeri ajetaan sisään niin kauan kuin näppäintä painetaan vaijeri pysähtyy, kun näppäintä ei enää paineta. Akun lataus: 1. Liitä toimitukseen sisältyvä latauskaapeli savukkeensytyttimeen ja yhdistä se lähettimen latauskoskettimeen. 2. Lataa lähetintä noin 14 tuntia. Lataa lähetintä vähintään kahdesti vuodessa, vaikka sitä ei käytettäisikään koko vuoden ajan Vastaanotin Liitä 7-napainen liitin vetoajoneuvoon. Verkkojännite 12 V 16 A Kestovirta Kytke vetoajoneuvon valo päälle (tyyppikohtainen). Vastaanotin on käyttövalmis. 38

39 Erikoisvarusteet Vähimmäisjännitteen on oltava 11,2 V kuormitettuna (kauko-ohjattava vintturi käytössä), muuten pehmeä käynnistys ei toimi! Jos kyseistä jännitettä ei saa vetoajoneuvon pistorasiasta, täytyy laite kytkeä suoraan akkuun. Pehmeän käynnistyksen kytkeminen pois päältä: Hyppyjohdin 2 Piikkirima Irrota 7-napainen liitin vetoajoneuvosta. Poista vastaanottimen kotelon kansi irrottamalla 4 ruuvia. Aseta hyppyjohdin piikkiriman kumpaankin piikkiin. Sulje vastaanottimen kotelon kansi Radio-ohjauksen häiriöt Vika Syy Korjaus Mitään ei tapahdu, kun lähetin kytketään päälle. Lähettimen alijännitevaroitus (punainen LEDmerkkivalo vilkkuu lyhyen käytön jälkeen). Lähetin ilmoittaa tavallisesta käyttötilasta, mutta ei toteuta ohjauskomentoja. Yksittäisiä komentoja ei toteuteta. Hätäpysäytystoiminto on käytössä. Ei käyttöjännitettä. Akku ei ole ladattu. Akku on viallinen. Vastaanottimessa ei ole käyttöjännitettä. Radioyhteyttä ei ole. Vastaanotin on vioittunut. Liitosjohto koneeseen on katkennut. Paina kumpaakin lähetysnäppäintä samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan. Lataa akku tai vaihda tilalle ladattu akku. Lataa akku täyteen. Tarkista, että lataus onnistuu oikein. Kytke traktorin valo päälle. Tarkista vastaanottimen liitäntäkaapeli. Tarkista toiminto lähettimen LED-merkkivalon avulla. Tarkista vastaanottimen liitäntäkaapelin tiukkuus. Katso lisätietoja toimitukseen sisältyvästä radio-ohjauksen käyttöohjeesta. 39

40 Lisävarusteet 11 Lisävarusteet 11.1 Halkaisuterien mallit Halkaisuterä (2-osainen) 3 Halkaisuterä (8-osainen) 2 Halkaisuterä (6-osainen) 4 Easy-halkaisuterä Puu halkaistaan 2, 6 tai 8 osaan. 40

41 Vikojen korjaus 12 Vikojen korjaus Ennen vikojen korjausta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Irrota pistoke virtalähteestä. Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrota nivelakseli traktorista. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Vika Mahdollinen syy Korjaus Katso sivu Sähkömoottori ei käynnisty tai sammuu usein. Viallinen syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Käytä oikean kokoisia sulakkeita. ks. [ 15] Moottorinsuojaus laukeaa. Käytä vahvempaa syöttöjohtoa. Väärä pyörimissuunta. Vaihda kahden vaiheen paikkaa. Kytkin ei toimi. Viallinen syöttöjohto. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Kontaktori tai moottorinsuojalaite on vioittunut. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Tarkistuta kytkin tai lähetä se tarkistettavaksi. ks. [ 15] Painin ei siirry ulos. Kytkinosat ovat jumissa. Hydraulijärjestelmässä on liian vähän hydrauliöljyä. Tarkista kytkinosat. Vaihda hydrauliöljy. ks. [ 31] Painin ei siirry ulos. Voimanottoakselin pyörimissuunta on väärä. Vaihda voimanottoakselin pyörimissuuntaa. ks. [ 17] Hydrauliöljy kuumenee liikaa. Koneen teho on heikennyt. Hydraulijärjestelmässä on liian vähän hydrauliöljyä. Hydrauliöljyn laatu on heikentynyt. Öljynsuodatin on likainen tai tukossa. Hydrauliöljy kuumenee liikaa. Hydraulijärjestelmässä on liian vähän hydrauliöljyä. Tarkista hydrauliöljytaso. ks. [ 29] Vaihda hydrauliöljy. ks. [ 31] Vaihda suodatinpanos. ks. [ 33] Ks. kohta Hydrauliöljy kuumenee liikaa. Vaihda hydrauliöljy. ks. [ 31] Kone on äänekäs. Voimanottoakselin pyörimisnopeus liian suuri. Noudata ilmoitettua pyörimisnopeutta. ks. [ 17] Kone on äänekäs. Öljynsuodatin on likainen tai tukossa. Vaihda suodatinpanos. ks. [ 33] 41

42 Vikojen korjaus Hydraulisylinteri ei ole tiivis. Ohjausvipu ei pysy taaksepäinkäynnin asennossa. Tiivistysrengas on kulunut. Männänvarren ohjain löysällä. Männänvarsi on vaurioitunut. Ohjausventtiilin lukituspaikka on kulunut. Lukituspaikka on kulunut. Vaihda tiivistysrenkaat. Kiristä männänvarren ohjainta. Vaihda männänvarsi. Käännä lukituspaikkaa. Vaihda lukituspaikka. 42

43 Tekniset tiedot 13 Tekniset tiedot Tyyppi PZG E7,5 E15 Käyttötapa Käyttötapa Voimanottoakseli Sähkömoottori Sähkömoottori Teho kw 26 7,5 S6 ** 15 S6 ** Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Halkaisujärjestelmä 1/min /min Halkaisuvoima t Sylinterin isku cm Enimmäispaine bar Puun enimmäispituus cm Puun enimmäishalkaisija cm Käyttönopeus cm/s 17,6 15,7 18,1 Paluunopeus cm/s 17,7 15,8 18,3 Mitat * Pituus cm Leveys cm Korkeus cm Paino kg Tyyppi PZGE7,5 PZGE15 Käyttötapa Käyttötapa Voimanottoakseli/ sähkömoottori Voimanottoakseli/ sähkömoottori Teho kw 26 / 7,5 S6 ** 26 / 15 S6 ** Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Halkaisujärjestelmä 1/min /min Halkaisuvoima t Sylinterin isku cm Enimmäispaine bar Puun enimmäispituus cm Puun enimmäishalkaisija cm Käyttönopeus cm/s 17,6 / 15,7 17,6 / 18,1 Paluunopeus cm/s 17,7 / 15,8 17,7 / 18,3 Mitat * Pituus cm Leveys cm Korkeus cm Paino kg *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. 43

44 Tekniset tiedot **...Tehotiedot S6: keskeytymätön jaksoittainen käyttö ajoittaisella kuormituksella prosenttilukema näkyy tyyppikilvessä. 44

45 Huolto 14 Huolto POSCH- Tuote Ota koneen varaosatilauksissa yhteys suoraan omaan jälleenmyyjääsi. Voit ladata tarvittaessa koneen varaosaluettelon seuraavan linkin kautta antamalla sarjanumeron: 45

46 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Täten todistamme, että alla mainittu kone vastaa suunnittelultaan ja valmistustavaltaan EYkonedirektiivin 2006/42/EY mukaisia yhdenmukaisia, perustavanlaatuisia EY-direktiivien turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Kone täyttää lisäksi EY-pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset. Yksikin ilman valtuutustamme koneeseen tehty muutos aiheuttaa tämän vakuutuksen raukeamisen. Halkaisukone - SplitMaster 30 Tuotenro Sarjanro M8450, M8455, M8460, M8465, M8470 alk A EY-direktiiveissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten soveltamisessa on huomioitu seuraavat direktiivit: SFS-EN ISO Yleiset suunnitteluperiaatteet. SFS-EN ISO Maatalouskoneet Turvallisuus Yleiset vaatimukset. SFS-EN ISO Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille. SFS-EN 349 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi. SFS-EN Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. SFS-EN Maatalous- ja metsäkoneet. Puunhalkaisukoneiden turvallisuus. SFS-EN 574 Koneturvallisuus. Kaksinkäsinhallintalaitteet. SFS-EN ISO 4413 Hydraulinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset. Sisäisin toimenpitein on varmistettu, että koneet vastaavat aina voimassa olevia EYdirektiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja. Sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on allekirjoittanut edellä mainitun EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valtuuttanut teknisten asiakirjojen laatimisen. Leibnitz, am Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz Ins. Johann Tinnacher Toimitusjohtaja 46

47

48 Sinun ammattimyyjäsi

Käyttöohje *D1090438-1133* HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090438-1133* HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 18 GS D1090438 - - 1133 *D1090438-1133* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090392-1101* HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090392-1101* HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 16 Turbo D1090392 - - 1101 *D1090392-1101* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090178-1001* RuckZuck "Spezial" D1090178 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090178-1001* RuckZuck Spezial D1090178 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje RuckZuck "Spezial" D1090178 - - 1001 *D1090178-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090423-1129* PackFix Hydro D1090423 - - 1129. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090423-1129* PackFix Hydro D1090423 - - 1129. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje PackFix Hydro D1090423 - - 1129 *D1090423-1129* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090438-V001* HydroCombi 18 GS D1090438 - V001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090438-V001* HydroCombi 18 GS D1090438 - V001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje HydroCombi 18 GS D1090438 - V001 *D1090438-V001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090042-1001* Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Särmäys-, teroitus- ja kuorimakone D1090042 - - 1001 *D1090042-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Käyttöohje Schälprofi 500 D1090063 - - 1001 *D1090063-1001* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Lisätiedot

Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D090385 - - 00 *D090385-00* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa Halkaisukoneen omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee halkaisukone teitä pitkään

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot