TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014"

Transkriptio

1 KORAANIN TIIVISTELMÄ Ve i j o Fi s k a a l i 2014

2 Kirjan tekijä: Veijo Fiskaali Kirjan nimi: Koraanin tiivistelmä Painos: 1 Sidosasu: PDF Painopaikka: Tampere Julkaisuvuosi: 2014 Sivumäärä: 84 ISBN:

3 SISÄLLYS Allahin tyttäret 7 Almut 7 Arabit 9 Avioliitto ja avioero 10 Djinnit 16 Enkelit 18 Epäily 18 Haram - Kielletty 20 Hyvät tavat 20 Iblis - Saatana 22 Israel ja kirjan kansat 23 Jumala 27 Jumalan itsensä todistaminen 29 Kuolema ja testamentti 31 Kymmenen käskyä 32 Luomistyö 32 Messias 35 Mies 35 Muslimit 36 Nainen 39 Paasto 41

4 Paratiisi ja Helvetti 41 Perintöoikeus 48 Pilarit 50 Profeetat 51 Pyhiinvaellus 55 Uskonnonvapaus 72 Vanhemmat ja lapset 76 Velka 77 Väkivalta 78 Kirjallisuus" 84 Pyhät kirjat 56 Rikosoikeus 59 Rukoilu 63 Ruoka 68 Seksuaalisuus 70 Tuomiopäivä 70 4

5 TIIVISTELMÄN LUKIJALLE Tein tämän tiivistelmän helpottaakseni Koraanin lukemista. Tiivistin jakamalla sisällön ja korvaamalla toiston toistavan jakeen numer o l l a. Ti i v i s t y k s e s s ä o l e n s e u r a n n u t p ä ä a s i a s s a k a h t a Ko r a a n i n s u o m e n - j a e n g l a n n i n k i e l i s t ä k ä ä n n ö s t ä. K ä ä n n ö s te n v ä l i l l ä o l i merkittäviä eroja, jotka joidenkin jakeiden kohdalla vaihtoivat niiden paikkaa kokonaan tai poistivat ne toistona. Koraanin käännöksistä on luotettu eniten M.A.S. Abdel Haleemin kolmanteen korjattuun englanninkieliseen käännökseen vuodelta Abdel Haleemin käännös on huomattavasti tarkempi kuin toisina lähtei-nä käytetyt Hämeen-Anttilan Koraanin käännökset. Käännösten tarkastelu ja tämän tiivistelmän parantelu ei vielä ole ohi. On paikallaan muistuttaa arabian kielen suurista hankaluuksista kääntäjilleen ja lukijoilleen. Koraanissa on myös sisältöjä, joita ei voida kääntää, koska sanojen merkityksiä ei ole voitu varmentaa. Klassinen arabia (Koraanin arabian kieli) on lisäksi niin vanhaa, että kaikkea sisältöä ei voida ymmärtää enää nykyaikaisen ihmisen toimesta. Tämä tiivistelmä auttaa kuitenkin kaikkia lukijoitaan tutustumaan Koraanin sisältöihin. Apu löytyy niin islamin tavoin uskoville, islamista yleensä kiinnostuneille kuin islamin tutkijoille. Koraanista ja islamista kertoviin kirjoihin on ollut tapana lisätä muistutus, että islamista kertovat kirjat, kuten tämä tiivistelmäni, ovat vain pyrkimyksiä ymmärtää Koraania. Mitään täydellistä totuutta ei ehkä koskaan kyetä Koraanista kertomaan ainakaan ihmisten toimesta. 5

6 MERKINNÖISTÄ Koraanin sisältö on jaettu aiheittain. Toistavat jakeet on merkitty aina aiheen loppuun, jos niitä on. Jaemerkintöjä on esimerkiksi seuraavanlaisia: 4:117-e = Koraanin jae on käännetty suomenkielisten käännösten avulla englanninkie-lisen Abdel Haleemin käännöksen mukaan. 1 6 : f. = Ja e o n t a r k i s te t t u H ä m e e n -A n t t i l a n k ä ä n n ö k s e n avulla. 2:215-e-f = Jakeen tarkistamiseen on käytetty Hämeen-Anttilan ja Abdel Haleemin käännöstä. 2:236-u = Käännöksen tarkistamiseen on käytetty Hämeen-Anttilan vuoden 2013 uudistettua Koraanin käännöstä. Lisäksi joukossa on käännösvaihtoehtoja, kun eri käännökset antavat hyvin erilaiset vastaukset. 6

7 Allahin tyttäret 4:117-e. Jumalan sijaan he rukoilevat nais-puolisia epäjumalia, ja kapinallista Saatanaa. 16:57-f. Jumalalla he sanovat olevan tyttäriä - ylistetty olkoon Hän! Heillekö ainoastaan kuuluisi se, mitä he haluavat? 16:58-59-f. Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on vihainen. Hän vetäytyy toveriensa luota harmissaan siitä, mitä hänelle on kerrottu, ja hän miettii, pitäisikö lapsen huolimatta häpeästä vai hautaisiko sen maahan. Onpa heidän ymmärryksensä samennut! [16:54-56 viittaisivat siihen, että "hän" näissä jakeissa tarkoittaa miestä, joka edustaa islamia vanhempaa uskontoa arabian niemimaalla.] 37: e. Kysy nyt uskottomilta, onko Herrallasi tyttäriä kuten heillä on poikia, loimmeko Me heidän silmiensä edessä enkelit naisiksi? On pelkkää heidän valhettaan, kun he väittävät, että Jumala on synnyttänyt lapsia. Miten he valehtelevatkaan. Hänkö on itselleen valinnut tyttäriä mieluummin kuin poikia? Mikä teitä vaivaa? Kuinka voitte tuollaista päätellä? Ettekö tarkasta? Vai onko teillä selvä auktoriteetti? Esittäkää kirjoituksenne, jos kerrotte totuuden. 53:19-22-f. Oletteko sitten ajatelleet al-latin ja al~uzzan ja Manatin, kolmannen? Teilläkö olisi vain poikia, ja Hänellä vain tyttäriä? Se olisi väärä jako! 53:23-f. Nämä eivät ole muuta kuin nimiä, joita te olette antaneet heille, te ja esi~isänne. Ei Jumala ole antanut teille lupaa palvoa niitä. Uskottomat noudattavat vain ar veluja ja viettiensä oikkuja, vaikka Jumala on lähettänyt heille johdatuksen. Almut 2:215-e-f. He kysyvät sinulta, kenelle ja mitä heidän on pois annettava. Sano: Se, minkä pois lahjoitatte, antakaa vanhemmillenne, läheisille omaisillenne, orvoille, köyhille ja vaeltajille, ja mitä hyvää teette, Jumala tietää sen. 7

8 2:220-f. He kysyvät sinulta myös, miten on meneteltävä orpojen s u h te e n. S a n o : Pa r a s t a o n ke v e n t ä ä h e i d ä n ko h t a l o a a n. Jo s elämänolot yhdistävät teidät heihin, niin ovat he teidän veljiänne. 2:263-e. Ystävällinen puhe ja anteeksianto on parempi kuin hyvä teko, jota seuraa solvaus. 2:265-f. Ne taasen, jotka uhraavat varojaan tavoitellen Jumalan suosiota ja vahvistaakseen sieluaan, ovat kukkulalla sijaitsevan puutarhan kaltaisia, johon sadekuuro lankeaa, tuottaen kaksinkertaisen sadon. Ja jollei sadekuuro lankea, niin laskeutuu sille ainakin kaste. 2:271-f. Jos te annatte almunne julkisesti, on se hyvä asia, mutta jos te annatte ne salassa köyhille, on se vielä parempi itsellenne ja sovittaa osan pahoista teoistanne. 2:276-f. Jumala tekee koronkiskomisen tyhjäksi, mutta almujen hedelmät Hän tekee moninkertaisiksi. Hän ei rakasta jumalatonta eikä rikollista. 4:39-40-e. Mitä haittaa olisi niille, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, antaa siitä, mitä Jumala on heille suonut? Jumala ei tee kenellekään väär yyttä hitusenkaan vertaa. Hyvän työn Hän palkitsee kaksinkertaisesti. 6:141-f. Hän se on kasvattanut puutarhat, sekä ihmisten suunnittelemat että luonnolliset, palmut ja erilaiset viljalaihot, öljypuut ja granaattiomenat, joitten maku ja muodot ovat erilaisia - syökää niitten hedelmiä, kun ne hedelmän kantavat, ja antakaa mikä on kohtuullista elonkorjuupäivänä, mutta älkää tuhlatko; Hän ei rakasta tuhlaavaisia. 9:34-f. Te, jotka uskotte, katsokaa! Monet oppineet ja munkit kuluttavat ihmisten omaisuutta väär yyttä tehden sekä kääntävät muita Jumalan tieltä. Niille, jotka haalivat kultaa ja hopeaa eivätkä käytä sitä Jumalan asian hyväksi, julista tuskallista tuomiota. 9:60-f. Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava islamille suosiollisiksi; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään matkaaville. Tämä on Jumalan säätämä velvollisuus. 8

9 24:22-e. Älkööt ne joukostanne, jotka ovat suosittuja ja varakkaita, kieltäytykö avustuksen antamisesta sukulaisilleen ja tar vitseville sekä niille, jotka ovat jättäneet kotinsa lähtiessään Jumalan retkelle. Olkoot he anteeksiantavia ja suvaitsevia. Ettekö itse halaja, että Jumala antaisi teille anteeksi? 63:10-f. Jakakaa siitä, mitä olemme teille antaneet, ennen kuin kuolema kohtaa jonkun teistä, ja sanoisitte: "Herra, jospa olisit antanut minulle vielä vähän elinaikaa, niin olisin tahtonut olla armelias ja kuulua niihin, jotka tekevät hyvää." 65:7-e. Rikas mies kuluttakoon varojensa mukaan, ja se, jonka osa on niukempi, kuluttakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on antanut. Vaikeuksien jälkeen Jumala suo helpotuksen. Toistot: 2:195, 2: , 3:180, 6:160 Arabit 9:97-98-e. Aavikon arabit ovat piinty-neimpiä epäuskoon ja ulkokultaisuuteen eivätkä ole taipuvaisia tunnustamaan niitä lakeja, jotka Jumala on julistanut lähettiläänsä kautta. Muutamat aavikon arabeista pitävät almujaan sakkona ja odotta vat onnen kääntyvän teitä vastaan. Heille itselleen on käyvä huonosti. 9:99-e. Mutta muutamat aavikon arabeista uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pitävät almujaan keinona päästä lähemmäksi Jumalaa ja Hänen lähettiläänsä siunauksia. Katsokaa, he tällä tavoin pääsevät lähemmäksi. Jumala on sulkeva heidät armoonsa. 9: e. Jotkut aavikon arabeista ympärillänne ovat tekopyhiä, kuten osa Medinan asukkaistakin. He pysyvät tekopyhyydessäänn. Te ette tunne heitä, mutta Me tunnemme. Me rankaisemme heitä ja sen jälkeen heitä kohtaa tuskallinen tuomio. On myös niitä, jotka tunnustavat väärät tekonsa. He ovat tehneet joitain hyviä ja joitain pahojatekoja. Jumala hyväksyy heidän katumisensa. Puhdistaaksesi heidät, ota vastaan heidän almunsa ja rukoile heidän puolestaan. 9

10 9:120-e. Ei olisi ollut soveliasta Medinan asukkaille ja lähellä asuville aavikon arabeille jäädä pois Jumalan lähettilään retkeltä ja huolehtia enemmän omasta kuin Hänen hengestään. Eivät he kärsi janoa, eivät tuskaa eivätkä nälkää Jumalan retkellä; eivät he samoa sillä tavoin minkään maan halki, että se aiheuttaisi murhetta uskottomille, eivät he liioin hanki mitään sotasaalista viholliselta merkitsemättä sitä itselleen hyväksi teoksi. Jumalan huostassa eivät joudu hukkaan niiden ansiot, jotka hyvää tekevät. 48:16-e. Sano jälkeen jääneille aavikon arabeille: Teidät kutsutaan pian taisteluun kansaa vastaan, jonka voima on suuri; te taistelette heitä vastaan kunnes he antautuvat. Jos tottelette, Jumala antaa teille hyvän palkan, mutta jos käännytte pois, kuten ennen, Hän kurittaa teitä tuskallisella rangaistuksella. 49:14-e. Aavinko arabit sanovat: Me uskomme ; sano heille: Teillä ei ole uskoa, vaan alistuminen. Usko ei ole vielä voittanut sydämiänne. Jos te tottelette Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa, Hän ei ota teoistanne mitään pois. 52:29-30-e. Joten muistuta, sillä Herrasi armosta sinä et ole oraakkeli tai hullu. Jos he sanovat: Hän on vain runoilija. Me odotamme mitä aika mukanansa tuo. 69:40-47-e. Tämä on kunnioitettavan sananjulistajan sana eikä runoilijan puhetta - vähän te uskotte - ei se liioin ole mitään ennustajan puhetta - vähän te käsitätte - tämä on ilmoitus Jumalalta, maailmojen Herralta. Ja jos olisi sepitellyt runoja Meistä, olisimme tarttunut häntä oikeaan käteen ja katkaissut häneltä valtimon, eikä kukaan olisi voinut häntä puolustaa. Avioliitto ja avioero 2: e. Ne, jotka vannovat pysyvänsä kaukana vaimoistaan, odotta-koot neljän kuukauden ajan; jos he palaavat, niin on Jumala sääliväinen ja laupias. Mutta jos he pysyvät eropäätöksessään, niin tiedät, että Jumala kaiken kuuleva ja tietävä. 2:228-e-u. Hylättyjen vaimojen tulee odottaa kolme kuukauden jaksoa ennen menoa uudelleen naimisiin. Heidän ei tule peittää Ju- 10

11 malan luomusta kohdussaan. Jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, heidän miestensä tulisi mieluimmin ottaa heidät takaisin tänä aikana, jos he toivovat sovintoa. Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista. Kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina asteen korkeammassa asemassa. 2:229-e. Avioero on sallittu kaksi kertaa; sitten joko pitäkää vaimo luonanne kunniallisesti tai antakaa hänen mennä hyvällä tavalla. Teidän ei ole sal littu pidättää mitään siitä, mitä olette heil le antaneet, paitsi jos molemmat pelkäävät, etteivät he voi noudattaa Jumalan säädöksiä. jos te todellakin pelkäätte, että kumpikaan ei voi noudattaa Jumalan säädöksiä, niin ei ole synniksi kummallekaan, vaikka vaimo antaa jotain vapautuakseen. Nämä ovat Jumalan säädöksiä, siksi älkää rikkoko nii-tä, sillä ne, jotka rikkovat Jumalan säädöksiä vastaan, ovat väärintekijöitä. 2:230-e. Jos joku uudelleen eroaa vaimos-taan toisen eron jälkeen, ei hänen ole sallittu jälkeenpäin ottaa vaimoa takaisin, ennen kuin tämä on ollut naimisissa toisen miehen kanssa; mutta jos tämä hylkää vaimon, niin eivät entiset aviopuo-lisot tee syntiä, jos he palaavat toistensa luo, mikäli uskovat voivansa noudattaa Jumalan säädöksiä. 2:232-e. Ja kun olette eronneet vaimoista ja nämä ovat odottaneet määrätyn aikansa, älkää estäkö heitä menemästä naimisiin uusien miestensä kanssa, jos he keskenään ovat siitä sopineet, kuten kohtuullista on. Tämä on varoitus sille teistä, joka uskoo Jumalaan ja Viimeiseen päivään. Tämä on sopivinta ja puhtainta teille itsellenne. 2: e. Jos vaimo menettää miehensä syystä tai toisesta, on hän vapaa 4 kk ja 10 yön päästä tekemään, mitä säädyllisesti haluaa. Ei teille lueta synniksi, jos näille naisille naimatarjouksenne esitätte julki-sesti tai sitä mielessänne haudotte. Jumala tietää, että aiotte kosia. Älkää kuitenkaan heidän kanssaan salassa järjestelkö. Puhu heidän kanssaan kunniallisesti. Älkää solmiko avioliittoa, ennenkuin määrätty aika on umpeen kulunut. 2:236-u. Ette tee väärin, jos hylkäätte vaimon, johon ette ole koskeneet, jos ette ole säätäneet hänelle määräosaa. Huo-lehtikaa sel- 11

12 laisten tarpeista, niin kuin on katsottava kohtuulliseksi niille, jotka hyvää tekevät. 2:237-u. Jos te eroatte heistä, ennenkuin olette heihin koskeneet, mutta olette suorittaneet määrätyn osuuden heille, niin kuuluu heille puolet siitä, mitä olette suorittaneet, jolleivät he itse tai mies, jonka toimesta avioliitto solmittiin, tee jotain myönnytystä. Te ke m ä l l ä m y ö n n y t y k s i ä l ä h e s t y t te to t i s t a j u m a l a l l i s u u t t a ; älkääkä unohtako olla jalomielisiä toisianne kohtaan. 2:240-u. Ne teistä, jotka ovat kuolemai-sillaan ja joilta jää vaimoja, kuuluu vaimolle toimeentulo yhdeksi vuodeksi, jottei heidän tarvitse lähteä muualle; mutta jos he itse lähtevät, niin ei teille lueta synniksi sitä, miten he asianmukaisesti itseensä nähden menettelevät. 4:3-4-e. Jos pelkäätte, että ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset, joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, että ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Näin todennäköisesti vältät vääryyttä. Antakaa vaimoillenne lahjaksi heidän myötäjäisensä. Mu t t a, j o s h e h y v ä s t ä t a h d o s t a a n l u o v u t t a v a t t e i l l e j o t a k i n takaisin, pitäkää se hyvällä omallatunnolla. 4:20-e. Jos haluatte ottaa vaimon toisen sijaan ja olette antaneet jälkimäiselle vaikkapa suurenkin rahasumman, niin älkää ottako mitään siitä takaisin. 4:22-e. Älkää naiko niitä naisia, jotka isänne ovat naineet; poikkeus sallittakoon jo aikoja sitten tapahtuneeseen nähden. Sellainen on häpeällistä irstasta. Se on oikeiden elämäntapojen turmelemista. 4:23-e. Kiellettyjä teiltä ovat äitinne, tyttärenne ja siskonne, sekä isän- että äidinpuoleiset tätinne, veljentyttärenne ja sisarentyttärenne, imettäjänne, jotka teitä ovat imettäneet, ja heidän tyttärensä, vaimojenne äidit ja tytärpuolenne, jotka ovat holhouksenne alaisia ja syntyneet vaimoista, joiden kanssa olette yhteydessä olleet - mutta jos ette ole olleet heidän kanssaan yhteydessä, niin ei teille lueta synniksi - ja edelleen omaa vertanne olevien poikienne vaimot. Kielletty on myös naimisiin meno kahden sisaren kanssa samalla kertaa - poikkeus on sallittu jo aikaa sitten tapahtuneeseen nähden. 12

13 4:24-e. Samoin kaikki naidut naiset lukuun-ottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne. Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden sovitte keskenänne. 4:25-e. Kenellä teistä ei ole varaa naida vapaata uskovaista naista, ottakoon vaimokseen jonkun uskovaisista orjattarista, jotka ovat perhettänne, sillä Jumala tutkii parhaiten uskonne, ja te polveudutte toinen toisistanne. Naikaa heidät isäntiensä luvalla ja antakaa heille lahja sen mukaan, mikä kohtuullista on, ja heidän on elettävä kunniallisten naisten tavoin, niiden tavoin, jotka eivät harjoita haureutta julkisesti eivätkä omista rakastajaa salassa. Jos he, ollessaan naimisissa, rikkovat häpeällisesti avioliittoa vastaan, o n h e i d ä n k ä r s i t t ä v ä p u o l e t s i i t ä r a n g a i s t u k s e s t a, m i k ä o n säädetty vapaille naisille. Tämä on sille joukossanne, joka karttaa paheellisuutta; kuitenkin parempi olisi teille pidättyväisyys. 4:35-e. Jos pelkäätte välien rikkoutumista miehen ja vaimon kesken, niin lähettäkää erotuomariksi joku miehen suvusta ja toinen vaimon suvusta. Jos he toivovat sovintoa, niin Jumala saa aikaan yhteis-ymmärryksen heidän välillänsä. 4: e. Jos vaimo pelkää miehensä pahoinpitelyä tai hylkimistä, niin ei kummallekaan lueta synniksi, jos he rauhassa sopivat asian keskenään, sillä sovinto on paras. Mutta mielet valtaa helposti ahneus. Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkia vaimojanne tasa-ar voisesti, vaikka sitä kuinka toivoisitte. Älkää kuitenkaan unohtako kokonaan yhtä. 5:5-e. Samoin ovat sallittuja hyveelliset oikeauskoisten naiset ja hyveelliset naiset kansoista, joille ennen teitä Kirjoitukset annettiin. 2 4 : 3 - e. Ha u r e e l l i n e n m i e s e i v o i n a i d a m u u t a k u i n h a u r e e l l i s e n naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty. 13

14 24:6-9-e. Jotka syyttävät omia vaimojaan aviorikoksesta, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia ja viidennellä ke r r a l l a Ju m a l a h y l ä t k ö ö n m i e h e n, j o s h ä n v a l e h te l e e. Mu t t a vaimo voi välttyä rangaistukselta, jos hän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta ja viidennellä kerralla Jumala hänet hylätköön, jos mies puhuu totta. 24:26-e. Korruptoituneet naiset ovat korruptoituneita miehiä varten ja saastaiset miehet saastaisia naisia varten; ja hyvät naiset ovat hyviä miehiä ja hyvät miehet hyviä naisia varten. Nämä, joita viattomasti syytetään, ovat vapaita siitä, mitä heistä sanotaan. He saavat anteeksiannon ja runsaan palkinnon. 24:32-e. Naittakaa keskuudessanne olevat naimattomat naiset, ja samoin naittakaa sopivat orjanne sekä orjatta-renne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antava heille toimeentulon. 24:33-e. Hillitkööt ne itseään, joilla ei ole varaa mennä naimisiin, kunnes Jumala armossaan antaa heidän vaurastua. Jos jotkut orjist a n n e h a l u a v a t o s t a a v a p a u t u k s e n s a, s o p i k a a s e, j o s t i e d ä t te heidän hyvässä ansioituneen, ja antakaa heille jotakin omaisuudestanne, jonka Jumala on teille suonut. Älkää pakottako orj a t y t t ö j ä n n e p r o s t i t u u t i o o n, j o s h e h a l u a v a t v i e t t ä ä s i v e ä t ä elämää. 30:21-e. Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, elääkseenne rauhassa, ja Hän on säätänyt teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. 33:52-e. Sinun ei ole sallittu ottaa itsellesi enempää naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näiden kauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiin vaimoihisi. 33:55-e. Profeetan vaimoja ei tule moittia heidän isänsä eikä poik a n s a, h e i d ä n v e l j e n s ä, v e l j i e n s ä p o i k i e n, s i s a r te n s a p o i k i e n, heidän heimonsa naisten tai orjattarien. 58:2-4-e. Vaikka joku teistä sanoo vaimolleen: Olet minulle kuin äitini selkä., eivät he ole näin. Heidän äitinsä olivat ne, jotka synnyttivät teidät. Tällainen sanominen on moitittavaa ja valheellista. Ne, jotka sanovat näin vaimolleen, tulee perua sanomansa ja vapauttaa orja ennen kuin voi koskettaa vaimoaan uudelleen. Jos jollakulla ei ole varaa tähän, paastotkoon hän sen asemesta kaksi 14

15 kuukautta peräkkäin, ennenkuin he koskevat toinen toiseensa. Se taas, jolla ei ole tähän voimia, ruokkikoon kuusikymmentä köyhää. 60:10-e. Te, jotka uskotte, testaa uskovat naiset, kun he muuttavat luoksenne. Jumala ainostaan tietää heidän uskostaan ja jos olet varma heidän uskostaan, älä lähetä heitä takaisin epäuskoisten luo. He eivät ole laillisia vaimoja heille, eivätkä epäuskoiset ole heidän laillisia miehiään. Anna epäuskoisille mitä he ovat antaneet myötäjäisinä, jos aiot naida heidät. Sinua ei ole moitittava, jos olet maksanut heidän myötäjäisensä ja et itse pidä yllä avioliittoa epäuskoisten naisten kanssa. Pyydä takaisinmaksua myötäjäisistä, jotka olet maksanut ja anna epäuskoisten tehdä samoin. 60:11-12-e. Jos vaimoistanne joku pakenee uskottomien luokse, niin antakaa niille, joiden vaimot ovat karanneet, yhtä paljon kuin he ovat maksuna suorittaneet. Profeetta, kun uskovat naiset tulevat luoksesi ja lupaavat pyhästi, etteivät aseta mitään Jumalan rinnalle, etteivät varasta, eivät tee avi-orikosta, eivät surmaa lapsiaan, eivätkä tuo esiin mitään mitä heillä on käsiensä ja jalkojensa välissä. (idiomi). Ota vastaan heidän lupauksensa ja rukoile Jumalalta anteeksiantoa. 64:14-e. Uskovaiset, jopa joku vaimoistanne ja lapsistanne on vihollisenne; varokaa heitä. Jos olette armahtavaisia ja kärsivällisiä, silloin Jumalakin on anteeksiantavainen, armollinen. 65:1-e. Profeetta, kun eroatte vaimoistanne, erotkaa heistä ensin määrätyksi ajaksi, laskekaa heille odotusaika. Älkää karkoittako h e i t ä ko d e i s t a a n! Ä l k ö ö t h e m y ö s k ä ä n i t s e p o i s t u ko s i e l t ä muutoin, kuin jos ovat syypäät ilmeiseen riettauteen. Et voi tietää, haluaako Jumala ehkä jälkeenpäin aikaansaada asiassasi käänteen. 65:2-e. Ja kun vaimojenne määrätty aika on päättynyt, pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä kunniallisesti. Ja ottakaa keskuudestanne kaksi oikeamielistä todistajaa ja näyttäkää asia toteen Jumalan edessä. Tämä kehoitus on annettu jokaiselle, joka uskoo Jumalaan ja tulevaan päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän ratkaisee pulman. 15

16 65:4-e. Jos olet epäilevä, odotusaika naisille on kolme kuukautta, jos heidän kuukautisensa ovat lakanneet tai ne eivät ole vielä alkaneet. Raskaana olevat naiset odottavat raskauden päättymiseen. 6 5 : 6 - e. A n t a k a a e r o a v i e n v a i m o j e n n e a s u a s i e l l ä, m i s s ä i t s e k i n asutte, varojenne mukaan, älkääkä ahdistelko heitä. Jos he ovat raskaana, suorittakaa heidän elatuskulunsa siksi, kunnes he ovat synnyttäneet. Ja jos he imettävät teille kuuluvaa lasta, kor vatkaa se. Järjestäkää sovussa nämä asiat; mutta jos joudutte erimielisyyksiin, niin antakaa imettäminen jollekulle toiselle naiselle. 66:2-3-e. Jumala on antanut määräykset sovitusuhrista, joka valasta vapauttaa. Profeetta salaisuutena ilmoitti jotakin eräälle vaimoistaan. Kun hän sitten ilmaisi sen toisille ja Jumala antoi profeetan siitä tietää. vahvisti osan, mutta vaikeni osasta. Ja kun hän puhui vaimolleen siitä, tämä kysyi: Kuka on ilmoittanut sinulle tästä? Hän vastasi: Hän, joka on kaikkitietävä, on sen minulle ilmoittanut. 6 6 : 4 - e. Jo s te k u m p i k i n k ä ä n n y t te Ju m a l a n p u o l e e n o v a t h a n sydämenne Hänestä luopuneet mutta jos te kumpikin pidätte yhtä puolta häntä vastaan, niin on Jumala hänen suojelijansa ja samoin Gabriel sekä hurskaat uskovaiset ja lisäksi enkelit hänen auttajansa. 66:5-e. Hänen herransa saattaa hyvinkin vaihtaa teidät parempiin vaimoihin, jos profeetta pättää erota teistä. Vaimot, jotka ovat uskollisia Jumalalle, todellisia uskovaisia, Häntä palvovia ja paastoavia joko leskiä tai neitsyeitä. Toistot: 2:21, 2:241, 4:130, 5:5, 33:37, 33:49-50, 65:1, 65:3, 65:5, 66:1 Djinnit 6:100-e. Silti he tekivät djinneistä Jumalan kumppaneita, vaikka H ä n o n h e i d ä t l u o n u t j a i l m a n to d e l l i s t a t i e to a h e a s e t t a v a t Hänelle lapsia, kun Hänellä ei ole puolisoa, kun Hän loi ja tietää kaiken. 6 : e. S i n ä p ä i v ä n ä H ä n ko ko a a k a i k k i y h t e e n Te D j i n n i e n joukko! Te olette houkutelleet paljon ihmisinä. Heidän kannatta- 16

17 jansa ihmisten joukossa sanovat: Herra, me olemme hyötyneet toinen toisistamme, mutta nyt olemme saavuttaneet meille ennalta määrätyn ajan, jonka määräsit meille. Hän sanoo: Teidän kotinne on tulessa ja siellä tulette pysymään. 6:130-e. Te djinnien ja ihmisten joukko! Eivätkö lähettiläät keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseen teille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päivä teidät kohtaa? He sanovat silloin: Me todistamme itseämme vastaan. Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseään vastaan, että he hylkäsivät totuuden. 37:158-e. He väittivät Jumalan olevan sukua djinnien kanssa, vaikka itse djinnit tietävät joutuvansa Hänen eteensä. 72:1-e. Sano: Minulle on ilmoitettu, että osa djinneistä aikanaan kuunteli ja sanoi: Olemme kuulleet luettavan ihmeellistä Koraania. 72:5-6-e. ajattelimme, etteivät ihmiset eivätkä djinnit uskaltaisi lausua valhetta Jumalasta, ja ihmisten joukosta muutamilla oli tapana paeta eräiden djinnien tur viin, jotka ohjasivat heitä yhä enemmän harhaan. Toistot: 7:38 17

18 Enkelit 2:97-98-e. Sano: Jos joku on Gabrielin joka Jumalan toimesta toi Koraanin ihmisten sydämiin vahvistamaan aiemmat kirjoitukset ja ohjenuoraksi sekä hyviksi uutisiksi uskoville vihollinen. Jos joku on on Jumalan, hänen enkeleittensä, lähettiläittensä, Gabrielin tai Mikaelin vihollinen, niin Jumala varmasti sellaisten epäuskoisten viollinen. 15:8-e. Emme lähetä maan päälle enkeleitä muuten kuin oikeutta tuomaan. 21:27-e. He (enkelit) eivät aloita puhetta ennen Häntä ja toimivat Hänen käskyään täyttäen. 32:11-e. Sano: Kuoleman enkeli, joka laitettu johtoonne, palauttaa teidät ja sitten tuo takaisin Herranne luo. 33:43-e. Hän siunaa teidät, kuten hänen enkelinsäkin siunaavat, ohjatakseen teidät pois pimeyden syvyyksistä valoon. 33:56-e. Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavat profeettaa, joten te, jotka uskotte, siunatkaa myös häntä ja antakaa hänelle rauhan tervehdykset. 35:1-e. Ylistys Jumalalle, maan ja taivaan luojalle, hänelle, joka teki enkeleistä lähettiläitä kaksin, kolmin, nelin siivin. Hän lisää tahtonsa mukaan luomaansa. 43:77-e. He huutavat: Malik, jos vain Herrasi lopettaisi meidät mutta hän vastaa: Ei! Te olette täällä ollaksenne. Epäily 3:60-61-e. Tämä on totuus Herraltasi, joten älä kuulu epäileviin. Jos joku tästä kiistelee kanssasi, sen jälkeen kuin tieto on osaksesi tullut, niin sano: Tule, kutsukaamme poikamme ja teidän poikanne, vaimomme ja vaimonne, kokoontukaamme ja kokoontukaatte. Sitten r ukoilkaamme ahkerasti ja kutsukaamme Jumalan hylkäämään ne, jotka meistä valehtelevat. 3:69-e. Jotkut Kirjan kansasta mielellään johtaisivat teitä harhaan, mutta he johtavat vain itsensä harhaan, vaikka eivät sitä huomaa. 18

19 3:73-e. Älä vilpittömästi usko ketään sellaista, joka ei seuraa uskontoasi. Kerro heille: Todellinen ohjaus on Jumalan ohjausta. Älä usko, että kukaan muu pystyy antamaan samanlaisen valaistuksen kuin sinulle annettiin tai, että kukaan pystyisi käyttämään sitä sinua vastaan Herrasi läsnäollessa. Kerro heille: Kaikki armo on Jumalan käsissä: Hän antaa sitä kenelle tahtoo. 4:49-e-u. Näetkö sellaisia, jotka väittävät olevansa puhtaita? Ei! Jum a l a p u h d i s t a a n e, j o t k a h a l u a a. Ku k a a n e i k ä r s i v ä h ä ä k ä ä n vääryyttä. 4:83-e. Kun heille tulee uutisia jostain, joka koskee joko rauhaa tai sotaa, he levittävät sitä. Jos he viittaavat lähettilääseen tai niihin, joilla on auktoriteetti heidän joukossaan, niille, jotka etsivät sen merkitystä, löytävät merkityksen heiltä. Jos ei olisi ollut Jumalan armoa, te olisitte lähes kaikki seuranneet Saatanaa. 5: e. Te, jotka uskotte: Älkää kyselkö asioita, jotka teille ilmoitettaessa saattaisivat tehdä asioista teille hankalia jos kysyt niistä, kun Koraania paljastetaan, ne teille kerrotaan Koska Jumala on ollut hiljaa niistä. Ennen teitä elänyt kansa myöskin kyseli sellaisia asioita, ja he eivät välit-täneet. 18:29-e. Sano: Nyt totuus on tullut Herraltasi: Anna niiden, jotka haluavat uskoa sen, tehdä niin, ja anna myös niiden, jotka haluavat hylätä sen, tehdä se. 49:6-e. Te uskovaiset, jos häirikkö tulee luoksenne tuoden jonkin sanoman, niin tutkikaa sitä tarkoin, ettette tietämättänne tekisi pahaa ja sitten saisi myöhemmin katua, mitä olette tehneet. 49:12-e. Uskovaiset, välttäkää tekemästä liikaa oletuksia jotkut oletukset ovat syntisiä ja älä vakoile toista tai puhu pahaa toisesta heidän selkänsä takana. Haluaisiko joku syödä kuolleen veljesi lihaa? Sitä inhoaisitte. 72:10-e. Emmekä todella tiedä, onko se epäonnea, mikä on tarkoitettu maan päällä eläville, vai tarkoittaako heidän Herransa heille oikeaa ohjausta. Toistot: 3:63, 3:

20 Haram - Kielletty 2:219-e. He kysyvät sinulta, onko viini ja el mâisar (eräänlainen uhkapeli nuo-resta kemelista, joka uhrattiin ja annettiin köyhille, Katsh 1980, 146) sallittua. Sano: Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille. Kuitenkin on synti suurempi kuin hyöty. Vielä he kysyvät, mitä heidän on lahjoitettava pois. Sano: Se, mitä teillä on liikaa. 5:90-e. Te, jotka uskotte. Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää paholaisen aikaansaamaa riettautta. Karttakaa kaikkea tätä, jotta oli-sitte kiitolliset. 5:91-e. Saatana vain pyrkii kylvämään kaunaa ja vihaa teidän keskuuteenne väkijuomien ja uhkapelin avulla pitääkseen teidät loitolla Jumalan muistelemisesta ja rukoilemisesta; ettekö sitä vastustaisi? 7:33-e. Sano: Herrani kieltää vain häpeälliset teot olivat ne näkyviä tai piilossa ja synnin sekä epäoikeudenmukaisen aggression ja sen, että ilman Hänen suostumustaan, yhdistetään Häneen asioita ja sanot Hänestä asioita ilman tietoa. Hyvät tavat 4 : e. Ku n te i t ä te r v e h d i t ä ä n te r v e h d y k s e l l ä, n i i n te r v e h t i k ä ä takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa vähintään samalla. 4: e. Jumala ei pidä pahojen sanojen esittämisestä julkisesti, paitsi milloin joku on kärsinyt vääryyttä. Jos teette hyvää, avoimesti tai salassa tai annatte anteeksi, silloin Jumala on anteeksiantavaisin ja voimakkain. 5:8-e. Olkaa usko vat kestäviä uskossanne Jumalaan ja todistakaa tasa-ar voisesti. Älkää antako vihan johdattaa pois oikeudesta, vaan pitäytykää oikeudenmukaisuudessa, koska se on lähempänä Jumalan tuntemusta. 20

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa 8.2.2007 LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta

Nettiraamattu. lapsille. 40 vuotta Nettiraamattu lapsille 40 vuotta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg, MB

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

MARYAMIN TARINA. Maryamin tarina

MARYAMIN TARINA. Maryamin tarina MARYAMIN TARINA Maryamin tarina Profeetta (salallahu aleihi wasallam) sanoi, " Aishan paremmuus muihin naisiin verrattuna on kuten tharidin (eli liha ja leipä aterian) paremmuus muihin aterioihin (verrattuna).

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ 30.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ LIITTEET RUKOUKSIA ERI TILAISUUKSISSA Sairaan puolesta Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA-

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Joona ja iso kala

Nettiraamattu lapsille. Joona ja iso kala Nettiraamattu lapsille Joona ja iso kala Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joona ja iso kala

Nettiraamattu. lapsille. Joona ja iso kala Nettiraamattu lapsille Joona ja iso kala Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot