TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014"

Transkriptio

1 KORAANIN TIIVISTELMÄ Ve i j o Fi s k a a l i 2014

2 Kirjan tekijä: Veijo Fiskaali Kirjan nimi: Koraanin tiivistelmä Painos: 1 Sidosasu: PDF Painopaikka: Tampere Julkaisuvuosi: 2014 Sivumäärä: 84 ISBN:

3 SISÄLLYS Allahin tyttäret 7 Almut 7 Arabit 9 Avioliitto ja avioero 10 Djinnit 16 Enkelit 18 Epäily 18 Haram - Kielletty 20 Hyvät tavat 20 Iblis - Saatana 22 Israel ja kirjan kansat 23 Jumala 27 Jumalan itsensä todistaminen 29 Kuolema ja testamentti 31 Kymmenen käskyä 32 Luomistyö 32 Messias 35 Mies 35 Muslimit 36 Nainen 39 Paasto 41

4 Paratiisi ja Helvetti 41 Perintöoikeus 48 Pilarit 50 Profeetat 51 Pyhiinvaellus 55 Uskonnonvapaus 72 Vanhemmat ja lapset 76 Velka 77 Väkivalta 78 Kirjallisuus" 84 Pyhät kirjat 56 Rikosoikeus 59 Rukoilu 63 Ruoka 68 Seksuaalisuus 70 Tuomiopäivä 70 4

5 TIIVISTELMÄN LUKIJALLE Tein tämän tiivistelmän helpottaakseni Koraanin lukemista. Tiivistin jakamalla sisällön ja korvaamalla toiston toistavan jakeen numer o l l a. Ti i v i s t y k s e s s ä o l e n s e u r a n n u t p ä ä a s i a s s a k a h t a Ko r a a n i n s u o m e n - j a e n g l a n n i n k i e l i s t ä k ä ä n n ö s t ä. K ä ä n n ö s te n v ä l i l l ä o l i merkittäviä eroja, jotka joidenkin jakeiden kohdalla vaihtoivat niiden paikkaa kokonaan tai poistivat ne toistona. Koraanin käännöksistä on luotettu eniten M.A.S. Abdel Haleemin kolmanteen korjattuun englanninkieliseen käännökseen vuodelta Abdel Haleemin käännös on huomattavasti tarkempi kuin toisina lähtei-nä käytetyt Hämeen-Anttilan Koraanin käännökset. Käännösten tarkastelu ja tämän tiivistelmän parantelu ei vielä ole ohi. On paikallaan muistuttaa arabian kielen suurista hankaluuksista kääntäjilleen ja lukijoilleen. Koraanissa on myös sisältöjä, joita ei voida kääntää, koska sanojen merkityksiä ei ole voitu varmentaa. Klassinen arabia (Koraanin arabian kieli) on lisäksi niin vanhaa, että kaikkea sisältöä ei voida ymmärtää enää nykyaikaisen ihmisen toimesta. Tämä tiivistelmä auttaa kuitenkin kaikkia lukijoitaan tutustumaan Koraanin sisältöihin. Apu löytyy niin islamin tavoin uskoville, islamista yleensä kiinnostuneille kuin islamin tutkijoille. Koraanista ja islamista kertoviin kirjoihin on ollut tapana lisätä muistutus, että islamista kertovat kirjat, kuten tämä tiivistelmäni, ovat vain pyrkimyksiä ymmärtää Koraania. Mitään täydellistä totuutta ei ehkä koskaan kyetä Koraanista kertomaan ainakaan ihmisten toimesta. 5

6 MERKINNÖISTÄ Koraanin sisältö on jaettu aiheittain. Toistavat jakeet on merkitty aina aiheen loppuun, jos niitä on. Jaemerkintöjä on esimerkiksi seuraavanlaisia: 4:117-e = Koraanin jae on käännetty suomenkielisten käännösten avulla englanninkie-lisen Abdel Haleemin käännöksen mukaan. 1 6 : f. = Ja e o n t a r k i s te t t u H ä m e e n -A n t t i l a n k ä ä n n ö k s e n avulla. 2:215-e-f = Jakeen tarkistamiseen on käytetty Hämeen-Anttilan ja Abdel Haleemin käännöstä. 2:236-u = Käännöksen tarkistamiseen on käytetty Hämeen-Anttilan vuoden 2013 uudistettua Koraanin käännöstä. Lisäksi joukossa on käännösvaihtoehtoja, kun eri käännökset antavat hyvin erilaiset vastaukset. 6

7 Allahin tyttäret 4:117-e. Jumalan sijaan he rukoilevat nais-puolisia epäjumalia, ja kapinallista Saatanaa. 16:57-f. Jumalalla he sanovat olevan tyttäriä - ylistetty olkoon Hän! Heillekö ainoastaan kuuluisi se, mitä he haluavat? 16:58-59-f. Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on vihainen. Hän vetäytyy toveriensa luota harmissaan siitä, mitä hänelle on kerrottu, ja hän miettii, pitäisikö lapsen huolimatta häpeästä vai hautaisiko sen maahan. Onpa heidän ymmärryksensä samennut! [16:54-56 viittaisivat siihen, että "hän" näissä jakeissa tarkoittaa miestä, joka edustaa islamia vanhempaa uskontoa arabian niemimaalla.] 37: e. Kysy nyt uskottomilta, onko Herrallasi tyttäriä kuten heillä on poikia, loimmeko Me heidän silmiensä edessä enkelit naisiksi? On pelkkää heidän valhettaan, kun he väittävät, että Jumala on synnyttänyt lapsia. Miten he valehtelevatkaan. Hänkö on itselleen valinnut tyttäriä mieluummin kuin poikia? Mikä teitä vaivaa? Kuinka voitte tuollaista päätellä? Ettekö tarkasta? Vai onko teillä selvä auktoriteetti? Esittäkää kirjoituksenne, jos kerrotte totuuden. 53:19-22-f. Oletteko sitten ajatelleet al-latin ja al~uzzan ja Manatin, kolmannen? Teilläkö olisi vain poikia, ja Hänellä vain tyttäriä? Se olisi väärä jako! 53:23-f. Nämä eivät ole muuta kuin nimiä, joita te olette antaneet heille, te ja esi~isänne. Ei Jumala ole antanut teille lupaa palvoa niitä. Uskottomat noudattavat vain ar veluja ja viettiensä oikkuja, vaikka Jumala on lähettänyt heille johdatuksen. Almut 2:215-e-f. He kysyvät sinulta, kenelle ja mitä heidän on pois annettava. Sano: Se, minkä pois lahjoitatte, antakaa vanhemmillenne, läheisille omaisillenne, orvoille, köyhille ja vaeltajille, ja mitä hyvää teette, Jumala tietää sen. 7

8 2:220-f. He kysyvät sinulta myös, miten on meneteltävä orpojen s u h te e n. S a n o : Pa r a s t a o n ke v e n t ä ä h e i d ä n ko h t a l o a a n. Jo s elämänolot yhdistävät teidät heihin, niin ovat he teidän veljiänne. 2:263-e. Ystävällinen puhe ja anteeksianto on parempi kuin hyvä teko, jota seuraa solvaus. 2:265-f. Ne taasen, jotka uhraavat varojaan tavoitellen Jumalan suosiota ja vahvistaakseen sieluaan, ovat kukkulalla sijaitsevan puutarhan kaltaisia, johon sadekuuro lankeaa, tuottaen kaksinkertaisen sadon. Ja jollei sadekuuro lankea, niin laskeutuu sille ainakin kaste. 2:271-f. Jos te annatte almunne julkisesti, on se hyvä asia, mutta jos te annatte ne salassa köyhille, on se vielä parempi itsellenne ja sovittaa osan pahoista teoistanne. 2:276-f. Jumala tekee koronkiskomisen tyhjäksi, mutta almujen hedelmät Hän tekee moninkertaisiksi. Hän ei rakasta jumalatonta eikä rikollista. 4:39-40-e. Mitä haittaa olisi niille, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, antaa siitä, mitä Jumala on heille suonut? Jumala ei tee kenellekään väär yyttä hitusenkaan vertaa. Hyvän työn Hän palkitsee kaksinkertaisesti. 6:141-f. Hän se on kasvattanut puutarhat, sekä ihmisten suunnittelemat että luonnolliset, palmut ja erilaiset viljalaihot, öljypuut ja granaattiomenat, joitten maku ja muodot ovat erilaisia - syökää niitten hedelmiä, kun ne hedelmän kantavat, ja antakaa mikä on kohtuullista elonkorjuupäivänä, mutta älkää tuhlatko; Hän ei rakasta tuhlaavaisia. 9:34-f. Te, jotka uskotte, katsokaa! Monet oppineet ja munkit kuluttavat ihmisten omaisuutta väär yyttä tehden sekä kääntävät muita Jumalan tieltä. Niille, jotka haalivat kultaa ja hopeaa eivätkä käytä sitä Jumalan asian hyväksi, julista tuskallista tuomiota. 9:60-f. Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava islamille suosiollisiksi; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään matkaaville. Tämä on Jumalan säätämä velvollisuus. 8

9 24:22-e. Älkööt ne joukostanne, jotka ovat suosittuja ja varakkaita, kieltäytykö avustuksen antamisesta sukulaisilleen ja tar vitseville sekä niille, jotka ovat jättäneet kotinsa lähtiessään Jumalan retkelle. Olkoot he anteeksiantavia ja suvaitsevia. Ettekö itse halaja, että Jumala antaisi teille anteeksi? 63:10-f. Jakakaa siitä, mitä olemme teille antaneet, ennen kuin kuolema kohtaa jonkun teistä, ja sanoisitte: "Herra, jospa olisit antanut minulle vielä vähän elinaikaa, niin olisin tahtonut olla armelias ja kuulua niihin, jotka tekevät hyvää." 65:7-e. Rikas mies kuluttakoon varojensa mukaan, ja se, jonka osa on niukempi, kuluttakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on antanut. Vaikeuksien jälkeen Jumala suo helpotuksen. Toistot: 2:195, 2: , 3:180, 6:160 Arabit 9:97-98-e. Aavikon arabit ovat piinty-neimpiä epäuskoon ja ulkokultaisuuteen eivätkä ole taipuvaisia tunnustamaan niitä lakeja, jotka Jumala on julistanut lähettiläänsä kautta. Muutamat aavikon arabeista pitävät almujaan sakkona ja odotta vat onnen kääntyvän teitä vastaan. Heille itselleen on käyvä huonosti. 9:99-e. Mutta muutamat aavikon arabeista uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pitävät almujaan keinona päästä lähemmäksi Jumalaa ja Hänen lähettiläänsä siunauksia. Katsokaa, he tällä tavoin pääsevät lähemmäksi. Jumala on sulkeva heidät armoonsa. 9: e. Jotkut aavikon arabeista ympärillänne ovat tekopyhiä, kuten osa Medinan asukkaistakin. He pysyvät tekopyhyydessäänn. Te ette tunne heitä, mutta Me tunnemme. Me rankaisemme heitä ja sen jälkeen heitä kohtaa tuskallinen tuomio. On myös niitä, jotka tunnustavat väärät tekonsa. He ovat tehneet joitain hyviä ja joitain pahojatekoja. Jumala hyväksyy heidän katumisensa. Puhdistaaksesi heidät, ota vastaan heidän almunsa ja rukoile heidän puolestaan. 9

10 9:120-e. Ei olisi ollut soveliasta Medinan asukkaille ja lähellä asuville aavikon arabeille jäädä pois Jumalan lähettilään retkeltä ja huolehtia enemmän omasta kuin Hänen hengestään. Eivät he kärsi janoa, eivät tuskaa eivätkä nälkää Jumalan retkellä; eivät he samoa sillä tavoin minkään maan halki, että se aiheuttaisi murhetta uskottomille, eivät he liioin hanki mitään sotasaalista viholliselta merkitsemättä sitä itselleen hyväksi teoksi. Jumalan huostassa eivät joudu hukkaan niiden ansiot, jotka hyvää tekevät. 48:16-e. Sano jälkeen jääneille aavikon arabeille: Teidät kutsutaan pian taisteluun kansaa vastaan, jonka voima on suuri; te taistelette heitä vastaan kunnes he antautuvat. Jos tottelette, Jumala antaa teille hyvän palkan, mutta jos käännytte pois, kuten ennen, Hän kurittaa teitä tuskallisella rangaistuksella. 49:14-e. Aavinko arabit sanovat: Me uskomme ; sano heille: Teillä ei ole uskoa, vaan alistuminen. Usko ei ole vielä voittanut sydämiänne. Jos te tottelette Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa, Hän ei ota teoistanne mitään pois. 52:29-30-e. Joten muistuta, sillä Herrasi armosta sinä et ole oraakkeli tai hullu. Jos he sanovat: Hän on vain runoilija. Me odotamme mitä aika mukanansa tuo. 69:40-47-e. Tämä on kunnioitettavan sananjulistajan sana eikä runoilijan puhetta - vähän te uskotte - ei se liioin ole mitään ennustajan puhetta - vähän te käsitätte - tämä on ilmoitus Jumalalta, maailmojen Herralta. Ja jos olisi sepitellyt runoja Meistä, olisimme tarttunut häntä oikeaan käteen ja katkaissut häneltä valtimon, eikä kukaan olisi voinut häntä puolustaa. Avioliitto ja avioero 2: e. Ne, jotka vannovat pysyvänsä kaukana vaimoistaan, odotta-koot neljän kuukauden ajan; jos he palaavat, niin on Jumala sääliväinen ja laupias. Mutta jos he pysyvät eropäätöksessään, niin tiedät, että Jumala kaiken kuuleva ja tietävä. 2:228-e-u. Hylättyjen vaimojen tulee odottaa kolme kuukauden jaksoa ennen menoa uudelleen naimisiin. Heidän ei tule peittää Ju- 10

11 malan luomusta kohdussaan. Jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, heidän miestensä tulisi mieluimmin ottaa heidät takaisin tänä aikana, jos he toivovat sovintoa. Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista. Kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina asteen korkeammassa asemassa. 2:229-e. Avioero on sallittu kaksi kertaa; sitten joko pitäkää vaimo luonanne kunniallisesti tai antakaa hänen mennä hyvällä tavalla. Teidän ei ole sal littu pidättää mitään siitä, mitä olette heil le antaneet, paitsi jos molemmat pelkäävät, etteivät he voi noudattaa Jumalan säädöksiä. jos te todellakin pelkäätte, että kumpikaan ei voi noudattaa Jumalan säädöksiä, niin ei ole synniksi kummallekaan, vaikka vaimo antaa jotain vapautuakseen. Nämä ovat Jumalan säädöksiä, siksi älkää rikkoko nii-tä, sillä ne, jotka rikkovat Jumalan säädöksiä vastaan, ovat väärintekijöitä. 2:230-e. Jos joku uudelleen eroaa vaimos-taan toisen eron jälkeen, ei hänen ole sallittu jälkeenpäin ottaa vaimoa takaisin, ennen kuin tämä on ollut naimisissa toisen miehen kanssa; mutta jos tämä hylkää vaimon, niin eivät entiset aviopuo-lisot tee syntiä, jos he palaavat toistensa luo, mikäli uskovat voivansa noudattaa Jumalan säädöksiä. 2:232-e. Ja kun olette eronneet vaimoista ja nämä ovat odottaneet määrätyn aikansa, älkää estäkö heitä menemästä naimisiin uusien miestensä kanssa, jos he keskenään ovat siitä sopineet, kuten kohtuullista on. Tämä on varoitus sille teistä, joka uskoo Jumalaan ja Viimeiseen päivään. Tämä on sopivinta ja puhtainta teille itsellenne. 2: e. Jos vaimo menettää miehensä syystä tai toisesta, on hän vapaa 4 kk ja 10 yön päästä tekemään, mitä säädyllisesti haluaa. Ei teille lueta synniksi, jos näille naisille naimatarjouksenne esitätte julki-sesti tai sitä mielessänne haudotte. Jumala tietää, että aiotte kosia. Älkää kuitenkaan heidän kanssaan salassa järjestelkö. Puhu heidän kanssaan kunniallisesti. Älkää solmiko avioliittoa, ennenkuin määrätty aika on umpeen kulunut. 2:236-u. Ette tee väärin, jos hylkäätte vaimon, johon ette ole koskeneet, jos ette ole säätäneet hänelle määräosaa. Huo-lehtikaa sel- 11

12 laisten tarpeista, niin kuin on katsottava kohtuulliseksi niille, jotka hyvää tekevät. 2:237-u. Jos te eroatte heistä, ennenkuin olette heihin koskeneet, mutta olette suorittaneet määrätyn osuuden heille, niin kuuluu heille puolet siitä, mitä olette suorittaneet, jolleivät he itse tai mies, jonka toimesta avioliitto solmittiin, tee jotain myönnytystä. Te ke m ä l l ä m y ö n n y t y k s i ä l ä h e s t y t te to t i s t a j u m a l a l l i s u u t t a ; älkääkä unohtako olla jalomielisiä toisianne kohtaan. 2:240-u. Ne teistä, jotka ovat kuolemai-sillaan ja joilta jää vaimoja, kuuluu vaimolle toimeentulo yhdeksi vuodeksi, jottei heidän tarvitse lähteä muualle; mutta jos he itse lähtevät, niin ei teille lueta synniksi sitä, miten he asianmukaisesti itseensä nähden menettelevät. 4:3-4-e. Jos pelkäätte, että ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset, joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, että ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Näin todennäköisesti vältät vääryyttä. Antakaa vaimoillenne lahjaksi heidän myötäjäisensä. Mu t t a, j o s h e h y v ä s t ä t a h d o s t a a n l u o v u t t a v a t t e i l l e j o t a k i n takaisin, pitäkää se hyvällä omallatunnolla. 4:20-e. Jos haluatte ottaa vaimon toisen sijaan ja olette antaneet jälkimäiselle vaikkapa suurenkin rahasumman, niin älkää ottako mitään siitä takaisin. 4:22-e. Älkää naiko niitä naisia, jotka isänne ovat naineet; poikkeus sallittakoon jo aikoja sitten tapahtuneeseen nähden. Sellainen on häpeällistä irstasta. Se on oikeiden elämäntapojen turmelemista. 4:23-e. Kiellettyjä teiltä ovat äitinne, tyttärenne ja siskonne, sekä isän- että äidinpuoleiset tätinne, veljentyttärenne ja sisarentyttärenne, imettäjänne, jotka teitä ovat imettäneet, ja heidän tyttärensä, vaimojenne äidit ja tytärpuolenne, jotka ovat holhouksenne alaisia ja syntyneet vaimoista, joiden kanssa olette yhteydessä olleet - mutta jos ette ole olleet heidän kanssaan yhteydessä, niin ei teille lueta synniksi - ja edelleen omaa vertanne olevien poikienne vaimot. Kielletty on myös naimisiin meno kahden sisaren kanssa samalla kertaa - poikkeus on sallittu jo aikaa sitten tapahtuneeseen nähden. 12

13 4:24-e. Samoin kaikki naidut naiset lukuun-ottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne. Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden sovitte keskenänne. 4:25-e. Kenellä teistä ei ole varaa naida vapaata uskovaista naista, ottakoon vaimokseen jonkun uskovaisista orjattarista, jotka ovat perhettänne, sillä Jumala tutkii parhaiten uskonne, ja te polveudutte toinen toisistanne. Naikaa heidät isäntiensä luvalla ja antakaa heille lahja sen mukaan, mikä kohtuullista on, ja heidän on elettävä kunniallisten naisten tavoin, niiden tavoin, jotka eivät harjoita haureutta julkisesti eivätkä omista rakastajaa salassa. Jos he, ollessaan naimisissa, rikkovat häpeällisesti avioliittoa vastaan, o n h e i d ä n k ä r s i t t ä v ä p u o l e t s i i t ä r a n g a i s t u k s e s t a, m i k ä o n säädetty vapaille naisille. Tämä on sille joukossanne, joka karttaa paheellisuutta; kuitenkin parempi olisi teille pidättyväisyys. 4:35-e. Jos pelkäätte välien rikkoutumista miehen ja vaimon kesken, niin lähettäkää erotuomariksi joku miehen suvusta ja toinen vaimon suvusta. Jos he toivovat sovintoa, niin Jumala saa aikaan yhteis-ymmärryksen heidän välillänsä. 4: e. Jos vaimo pelkää miehensä pahoinpitelyä tai hylkimistä, niin ei kummallekaan lueta synniksi, jos he rauhassa sopivat asian keskenään, sillä sovinto on paras. Mutta mielet valtaa helposti ahneus. Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkia vaimojanne tasa-ar voisesti, vaikka sitä kuinka toivoisitte. Älkää kuitenkaan unohtako kokonaan yhtä. 5:5-e. Samoin ovat sallittuja hyveelliset oikeauskoisten naiset ja hyveelliset naiset kansoista, joille ennen teitä Kirjoitukset annettiin. 2 4 : 3 - e. Ha u r e e l l i n e n m i e s e i v o i n a i d a m u u t a k u i n h a u r e e l l i s e n naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty. 13

14 24:6-9-e. Jotka syyttävät omia vaimojaan aviorikoksesta, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia ja viidennellä ke r r a l l a Ju m a l a h y l ä t k ö ö n m i e h e n, j o s h ä n v a l e h te l e e. Mu t t a vaimo voi välttyä rangaistukselta, jos hän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta ja viidennellä kerralla Jumala hänet hylätköön, jos mies puhuu totta. 24:26-e. Korruptoituneet naiset ovat korruptoituneita miehiä varten ja saastaiset miehet saastaisia naisia varten; ja hyvät naiset ovat hyviä miehiä ja hyvät miehet hyviä naisia varten. Nämä, joita viattomasti syytetään, ovat vapaita siitä, mitä heistä sanotaan. He saavat anteeksiannon ja runsaan palkinnon. 24:32-e. Naittakaa keskuudessanne olevat naimattomat naiset, ja samoin naittakaa sopivat orjanne sekä orjatta-renne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antava heille toimeentulon. 24:33-e. Hillitkööt ne itseään, joilla ei ole varaa mennä naimisiin, kunnes Jumala armossaan antaa heidän vaurastua. Jos jotkut orjist a n n e h a l u a v a t o s t a a v a p a u t u k s e n s a, s o p i k a a s e, j o s t i e d ä t te heidän hyvässä ansioituneen, ja antakaa heille jotakin omaisuudestanne, jonka Jumala on teille suonut. Älkää pakottako orj a t y t t ö j ä n n e p r o s t i t u u t i o o n, j o s h e h a l u a v a t v i e t t ä ä s i v e ä t ä elämää. 30:21-e. Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, elääkseenne rauhassa, ja Hän on säätänyt teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. 33:52-e. Sinun ei ole sallittu ottaa itsellesi enempää naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näiden kauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiin vaimoihisi. 33:55-e. Profeetan vaimoja ei tule moittia heidän isänsä eikä poik a n s a, h e i d ä n v e l j e n s ä, v e l j i e n s ä p o i k i e n, s i s a r te n s a p o i k i e n, heidän heimonsa naisten tai orjattarien. 58:2-4-e. Vaikka joku teistä sanoo vaimolleen: Olet minulle kuin äitini selkä., eivät he ole näin. Heidän äitinsä olivat ne, jotka synnyttivät teidät. Tällainen sanominen on moitittavaa ja valheellista. Ne, jotka sanovat näin vaimolleen, tulee perua sanomansa ja vapauttaa orja ennen kuin voi koskettaa vaimoaan uudelleen. Jos jollakulla ei ole varaa tähän, paastotkoon hän sen asemesta kaksi 14

15 kuukautta peräkkäin, ennenkuin he koskevat toinen toiseensa. Se taas, jolla ei ole tähän voimia, ruokkikoon kuusikymmentä köyhää. 60:10-e. Te, jotka uskotte, testaa uskovat naiset, kun he muuttavat luoksenne. Jumala ainostaan tietää heidän uskostaan ja jos olet varma heidän uskostaan, älä lähetä heitä takaisin epäuskoisten luo. He eivät ole laillisia vaimoja heille, eivätkä epäuskoiset ole heidän laillisia miehiään. Anna epäuskoisille mitä he ovat antaneet myötäjäisinä, jos aiot naida heidät. Sinua ei ole moitittava, jos olet maksanut heidän myötäjäisensä ja et itse pidä yllä avioliittoa epäuskoisten naisten kanssa. Pyydä takaisinmaksua myötäjäisistä, jotka olet maksanut ja anna epäuskoisten tehdä samoin. 60:11-12-e. Jos vaimoistanne joku pakenee uskottomien luokse, niin antakaa niille, joiden vaimot ovat karanneet, yhtä paljon kuin he ovat maksuna suorittaneet. Profeetta, kun uskovat naiset tulevat luoksesi ja lupaavat pyhästi, etteivät aseta mitään Jumalan rinnalle, etteivät varasta, eivät tee avi-orikosta, eivät surmaa lapsiaan, eivätkä tuo esiin mitään mitä heillä on käsiensä ja jalkojensa välissä. (idiomi). Ota vastaan heidän lupauksensa ja rukoile Jumalalta anteeksiantoa. 64:14-e. Uskovaiset, jopa joku vaimoistanne ja lapsistanne on vihollisenne; varokaa heitä. Jos olette armahtavaisia ja kärsivällisiä, silloin Jumalakin on anteeksiantavainen, armollinen. 65:1-e. Profeetta, kun eroatte vaimoistanne, erotkaa heistä ensin määrätyksi ajaksi, laskekaa heille odotusaika. Älkää karkoittako h e i t ä ko d e i s t a a n! Ä l k ö ö t h e m y ö s k ä ä n i t s e p o i s t u ko s i e l t ä muutoin, kuin jos ovat syypäät ilmeiseen riettauteen. Et voi tietää, haluaako Jumala ehkä jälkeenpäin aikaansaada asiassasi käänteen. 65:2-e. Ja kun vaimojenne määrätty aika on päättynyt, pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä kunniallisesti. Ja ottakaa keskuudestanne kaksi oikeamielistä todistajaa ja näyttäkää asia toteen Jumalan edessä. Tämä kehoitus on annettu jokaiselle, joka uskoo Jumalaan ja tulevaan päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän ratkaisee pulman. 15

16 65:4-e. Jos olet epäilevä, odotusaika naisille on kolme kuukautta, jos heidän kuukautisensa ovat lakanneet tai ne eivät ole vielä alkaneet. Raskaana olevat naiset odottavat raskauden päättymiseen. 6 5 : 6 - e. A n t a k a a e r o a v i e n v a i m o j e n n e a s u a s i e l l ä, m i s s ä i t s e k i n asutte, varojenne mukaan, älkääkä ahdistelko heitä. Jos he ovat raskaana, suorittakaa heidän elatuskulunsa siksi, kunnes he ovat synnyttäneet. Ja jos he imettävät teille kuuluvaa lasta, kor vatkaa se. Järjestäkää sovussa nämä asiat; mutta jos joudutte erimielisyyksiin, niin antakaa imettäminen jollekulle toiselle naiselle. 66:2-3-e. Jumala on antanut määräykset sovitusuhrista, joka valasta vapauttaa. Profeetta salaisuutena ilmoitti jotakin eräälle vaimoistaan. Kun hän sitten ilmaisi sen toisille ja Jumala antoi profeetan siitä tietää. vahvisti osan, mutta vaikeni osasta. Ja kun hän puhui vaimolleen siitä, tämä kysyi: Kuka on ilmoittanut sinulle tästä? Hän vastasi: Hän, joka on kaikkitietävä, on sen minulle ilmoittanut. 6 6 : 4 - e. Jo s te k u m p i k i n k ä ä n n y t te Ju m a l a n p u o l e e n o v a t h a n sydämenne Hänestä luopuneet mutta jos te kumpikin pidätte yhtä puolta häntä vastaan, niin on Jumala hänen suojelijansa ja samoin Gabriel sekä hurskaat uskovaiset ja lisäksi enkelit hänen auttajansa. 66:5-e. Hänen herransa saattaa hyvinkin vaihtaa teidät parempiin vaimoihin, jos profeetta pättää erota teistä. Vaimot, jotka ovat uskollisia Jumalalle, todellisia uskovaisia, Häntä palvovia ja paastoavia joko leskiä tai neitsyeitä. Toistot: 2:21, 2:241, 4:130, 5:5, 33:37, 33:49-50, 65:1, 65:3, 65:5, 66:1 Djinnit 6:100-e. Silti he tekivät djinneistä Jumalan kumppaneita, vaikka H ä n o n h e i d ä t l u o n u t j a i l m a n to d e l l i s t a t i e to a h e a s e t t a v a t Hänelle lapsia, kun Hänellä ei ole puolisoa, kun Hän loi ja tietää kaiken. 6 : e. S i n ä p ä i v ä n ä H ä n ko ko a a k a i k k i y h t e e n Te D j i n n i e n joukko! Te olette houkutelleet paljon ihmisinä. Heidän kannatta- 16

17 jansa ihmisten joukossa sanovat: Herra, me olemme hyötyneet toinen toisistamme, mutta nyt olemme saavuttaneet meille ennalta määrätyn ajan, jonka määräsit meille. Hän sanoo: Teidän kotinne on tulessa ja siellä tulette pysymään. 6:130-e. Te djinnien ja ihmisten joukko! Eivätkö lähettiläät keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseen teille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päivä teidät kohtaa? He sanovat silloin: Me todistamme itseämme vastaan. Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseään vastaan, että he hylkäsivät totuuden. 37:158-e. He väittivät Jumalan olevan sukua djinnien kanssa, vaikka itse djinnit tietävät joutuvansa Hänen eteensä. 72:1-e. Sano: Minulle on ilmoitettu, että osa djinneistä aikanaan kuunteli ja sanoi: Olemme kuulleet luettavan ihmeellistä Koraania. 72:5-6-e. ajattelimme, etteivät ihmiset eivätkä djinnit uskaltaisi lausua valhetta Jumalasta, ja ihmisten joukosta muutamilla oli tapana paeta eräiden djinnien tur viin, jotka ohjasivat heitä yhä enemmän harhaan. Toistot: 7:38 17

18 Enkelit 2:97-98-e. Sano: Jos joku on Gabrielin joka Jumalan toimesta toi Koraanin ihmisten sydämiin vahvistamaan aiemmat kirjoitukset ja ohjenuoraksi sekä hyviksi uutisiksi uskoville vihollinen. Jos joku on on Jumalan, hänen enkeleittensä, lähettiläittensä, Gabrielin tai Mikaelin vihollinen, niin Jumala varmasti sellaisten epäuskoisten viollinen. 15:8-e. Emme lähetä maan päälle enkeleitä muuten kuin oikeutta tuomaan. 21:27-e. He (enkelit) eivät aloita puhetta ennen Häntä ja toimivat Hänen käskyään täyttäen. 32:11-e. Sano: Kuoleman enkeli, joka laitettu johtoonne, palauttaa teidät ja sitten tuo takaisin Herranne luo. 33:43-e. Hän siunaa teidät, kuten hänen enkelinsäkin siunaavat, ohjatakseen teidät pois pimeyden syvyyksistä valoon. 33:56-e. Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavat profeettaa, joten te, jotka uskotte, siunatkaa myös häntä ja antakaa hänelle rauhan tervehdykset. 35:1-e. Ylistys Jumalalle, maan ja taivaan luojalle, hänelle, joka teki enkeleistä lähettiläitä kaksin, kolmin, nelin siivin. Hän lisää tahtonsa mukaan luomaansa. 43:77-e. He huutavat: Malik, jos vain Herrasi lopettaisi meidät mutta hän vastaa: Ei! Te olette täällä ollaksenne. Epäily 3:60-61-e. Tämä on totuus Herraltasi, joten älä kuulu epäileviin. Jos joku tästä kiistelee kanssasi, sen jälkeen kuin tieto on osaksesi tullut, niin sano: Tule, kutsukaamme poikamme ja teidän poikanne, vaimomme ja vaimonne, kokoontukaamme ja kokoontukaatte. Sitten r ukoilkaamme ahkerasti ja kutsukaamme Jumalan hylkäämään ne, jotka meistä valehtelevat. 3:69-e. Jotkut Kirjan kansasta mielellään johtaisivat teitä harhaan, mutta he johtavat vain itsensä harhaan, vaikka eivät sitä huomaa. 18

19 3:73-e. Älä vilpittömästi usko ketään sellaista, joka ei seuraa uskontoasi. Kerro heille: Todellinen ohjaus on Jumalan ohjausta. Älä usko, että kukaan muu pystyy antamaan samanlaisen valaistuksen kuin sinulle annettiin tai, että kukaan pystyisi käyttämään sitä sinua vastaan Herrasi läsnäollessa. Kerro heille: Kaikki armo on Jumalan käsissä: Hän antaa sitä kenelle tahtoo. 4:49-e-u. Näetkö sellaisia, jotka väittävät olevansa puhtaita? Ei! Jum a l a p u h d i s t a a n e, j o t k a h a l u a a. Ku k a a n e i k ä r s i v ä h ä ä k ä ä n vääryyttä. 4:83-e. Kun heille tulee uutisia jostain, joka koskee joko rauhaa tai sotaa, he levittävät sitä. Jos he viittaavat lähettilääseen tai niihin, joilla on auktoriteetti heidän joukossaan, niille, jotka etsivät sen merkitystä, löytävät merkityksen heiltä. Jos ei olisi ollut Jumalan armoa, te olisitte lähes kaikki seuranneet Saatanaa. 5: e. Te, jotka uskotte: Älkää kyselkö asioita, jotka teille ilmoitettaessa saattaisivat tehdä asioista teille hankalia jos kysyt niistä, kun Koraania paljastetaan, ne teille kerrotaan Koska Jumala on ollut hiljaa niistä. Ennen teitä elänyt kansa myöskin kyseli sellaisia asioita, ja he eivät välit-täneet. 18:29-e. Sano: Nyt totuus on tullut Herraltasi: Anna niiden, jotka haluavat uskoa sen, tehdä niin, ja anna myös niiden, jotka haluavat hylätä sen, tehdä se. 49:6-e. Te uskovaiset, jos häirikkö tulee luoksenne tuoden jonkin sanoman, niin tutkikaa sitä tarkoin, ettette tietämättänne tekisi pahaa ja sitten saisi myöhemmin katua, mitä olette tehneet. 49:12-e. Uskovaiset, välttäkää tekemästä liikaa oletuksia jotkut oletukset ovat syntisiä ja älä vakoile toista tai puhu pahaa toisesta heidän selkänsä takana. Haluaisiko joku syödä kuolleen veljesi lihaa? Sitä inhoaisitte. 72:10-e. Emmekä todella tiedä, onko se epäonnea, mikä on tarkoitettu maan päällä eläville, vai tarkoittaako heidän Herransa heille oikeaa ohjausta. Toistot: 3:63, 3:

20 Haram - Kielletty 2:219-e. He kysyvät sinulta, onko viini ja el mâisar (eräänlainen uhkapeli nuo-resta kemelista, joka uhrattiin ja annettiin köyhille, Katsh 1980, 146) sallittua. Sano: Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille. Kuitenkin on synti suurempi kuin hyöty. Vielä he kysyvät, mitä heidän on lahjoitettava pois. Sano: Se, mitä teillä on liikaa. 5:90-e. Te, jotka uskotte. Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää paholaisen aikaansaamaa riettautta. Karttakaa kaikkea tätä, jotta oli-sitte kiitolliset. 5:91-e. Saatana vain pyrkii kylvämään kaunaa ja vihaa teidän keskuuteenne väkijuomien ja uhkapelin avulla pitääkseen teidät loitolla Jumalan muistelemisesta ja rukoilemisesta; ettekö sitä vastustaisi? 7:33-e. Sano: Herrani kieltää vain häpeälliset teot olivat ne näkyviä tai piilossa ja synnin sekä epäoikeudenmukaisen aggression ja sen, että ilman Hänen suostumustaan, yhdistetään Häneen asioita ja sanot Hänestä asioita ilman tietoa. Hyvät tavat 4 : e. Ku n te i t ä te r v e h d i t ä ä n te r v e h d y k s e l l ä, n i i n te r v e h t i k ä ä takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa vähintään samalla. 4: e. Jumala ei pidä pahojen sanojen esittämisestä julkisesti, paitsi milloin joku on kärsinyt vääryyttä. Jos teette hyvää, avoimesti tai salassa tai annatte anteeksi, silloin Jumala on anteeksiantavaisin ja voimakkain. 5:8-e. Olkaa usko vat kestäviä uskossanne Jumalaan ja todistakaa tasa-ar voisesti. Älkää antako vihan johdattaa pois oikeudesta, vaan pitäytykää oikeudenmukaisuudessa, koska se on lähempänä Jumalan tuntemusta. 20

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11

Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11 1 Va-ethanan 5. Moos. 3: 23-7: 11 Tässä viikon Toorassa me näemme uudestaan ne kymmenen käskyä, jotka Jumala antoi Israelin kansalle. Syntyy kysymys, joka varmasti voi syntyä jokaisella juutalaisella:

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Luojan asettama avioliitto Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Matt. 19: 1-12 1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi

Lisätiedot

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten www.scriptural-truth.com Asarja rukous Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu {1:1} ja he kävelivät tulen keskellä ylistää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SALOMON RUKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa 8.2.2007 LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito RADIKAALI ELÄMÄ =Raamatullinen elämä Viisas taloudenhoito RAHA RAAMATUSSA 38 vertausta, joista 16 kertoo rahan ja omaisuuden käyttämisestä Jeesus puhui rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa, jossa Pietarilla

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

EEVA JA AADAM EDENISSÄ

EEVA JA AADAM EDENISSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EEVA JA AADAM EDENISSÄ Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jumalan istuttamassa paratiisissa, joka

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot