TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Ve i j o Fi s k a a l i 2014"

Transkriptio

1 KORAANIN TIIVISTELMÄ Ve i j o Fi s k a a l i 2014

2 Kirjan tekijä: Veijo Fiskaali Kirjan nimi: Koraanin tiivistelmä Painos: 1 Sidosasu: PDF Painopaikka: Tampere Julkaisuvuosi: 2014 Sivumäärä: 84 ISBN:

3 SISÄLLYS Allahin tyttäret 7 Almut 7 Arabit 9 Avioliitto ja avioero 10 Djinnit 16 Enkelit 18 Epäily 18 Haram - Kielletty 20 Hyvät tavat 20 Iblis - Saatana 22 Israel ja kirjan kansat 23 Jumala 27 Jumalan itsensä todistaminen 29 Kuolema ja testamentti 31 Kymmenen käskyä 32 Luomistyö 32 Messias 35 Mies 35 Muslimit 36 Nainen 39 Paasto 41

4 Paratiisi ja Helvetti 41 Perintöoikeus 48 Pilarit 50 Profeetat 51 Pyhiinvaellus 55 Uskonnonvapaus 72 Vanhemmat ja lapset 76 Velka 77 Väkivalta 78 Kirjallisuus" 84 Pyhät kirjat 56 Rikosoikeus 59 Rukoilu 63 Ruoka 68 Seksuaalisuus 70 Tuomiopäivä 70 4

5 TIIVISTELMÄN LUKIJALLE Tein tämän tiivistelmän helpottaakseni Koraanin lukemista. Tiivistin jakamalla sisällön ja korvaamalla toiston toistavan jakeen numer o l l a. Ti i v i s t y k s e s s ä o l e n s e u r a n n u t p ä ä a s i a s s a k a h t a Ko r a a n i n s u o m e n - j a e n g l a n n i n k i e l i s t ä k ä ä n n ö s t ä. K ä ä n n ö s te n v ä l i l l ä o l i merkittäviä eroja, jotka joidenkin jakeiden kohdalla vaihtoivat niiden paikkaa kokonaan tai poistivat ne toistona. Koraanin käännöksistä on luotettu eniten M.A.S. Abdel Haleemin kolmanteen korjattuun englanninkieliseen käännökseen vuodelta Abdel Haleemin käännös on huomattavasti tarkempi kuin toisina lähtei-nä käytetyt Hämeen-Anttilan Koraanin käännökset. Käännösten tarkastelu ja tämän tiivistelmän parantelu ei vielä ole ohi. On paikallaan muistuttaa arabian kielen suurista hankaluuksista kääntäjilleen ja lukijoilleen. Koraanissa on myös sisältöjä, joita ei voida kääntää, koska sanojen merkityksiä ei ole voitu varmentaa. Klassinen arabia (Koraanin arabian kieli) on lisäksi niin vanhaa, että kaikkea sisältöä ei voida ymmärtää enää nykyaikaisen ihmisen toimesta. Tämä tiivistelmä auttaa kuitenkin kaikkia lukijoitaan tutustumaan Koraanin sisältöihin. Apu löytyy niin islamin tavoin uskoville, islamista yleensä kiinnostuneille kuin islamin tutkijoille. Koraanista ja islamista kertoviin kirjoihin on ollut tapana lisätä muistutus, että islamista kertovat kirjat, kuten tämä tiivistelmäni, ovat vain pyrkimyksiä ymmärtää Koraania. Mitään täydellistä totuutta ei ehkä koskaan kyetä Koraanista kertomaan ainakaan ihmisten toimesta. 5

6 MERKINNÖISTÄ Koraanin sisältö on jaettu aiheittain. Toistavat jakeet on merkitty aina aiheen loppuun, jos niitä on. Jaemerkintöjä on esimerkiksi seuraavanlaisia: 4:117-e = Koraanin jae on käännetty suomenkielisten käännösten avulla englanninkie-lisen Abdel Haleemin käännöksen mukaan. 1 6 : f. = Ja e o n t a r k i s te t t u H ä m e e n -A n t t i l a n k ä ä n n ö k s e n avulla. 2:215-e-f = Jakeen tarkistamiseen on käytetty Hämeen-Anttilan ja Abdel Haleemin käännöstä. 2:236-u = Käännöksen tarkistamiseen on käytetty Hämeen-Anttilan vuoden 2013 uudistettua Koraanin käännöstä. Lisäksi joukossa on käännösvaihtoehtoja, kun eri käännökset antavat hyvin erilaiset vastaukset. 6

7 Allahin tyttäret 4:117-e. Jumalan sijaan he rukoilevat nais-puolisia epäjumalia, ja kapinallista Saatanaa. 16:57-f. Jumalalla he sanovat olevan tyttäriä - ylistetty olkoon Hän! Heillekö ainoastaan kuuluisi se, mitä he haluavat? 16:58-59-f. Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on vihainen. Hän vetäytyy toveriensa luota harmissaan siitä, mitä hänelle on kerrottu, ja hän miettii, pitäisikö lapsen huolimatta häpeästä vai hautaisiko sen maahan. Onpa heidän ymmärryksensä samennut! [16:54-56 viittaisivat siihen, että "hän" näissä jakeissa tarkoittaa miestä, joka edustaa islamia vanhempaa uskontoa arabian niemimaalla.] 37: e. Kysy nyt uskottomilta, onko Herrallasi tyttäriä kuten heillä on poikia, loimmeko Me heidän silmiensä edessä enkelit naisiksi? On pelkkää heidän valhettaan, kun he väittävät, että Jumala on synnyttänyt lapsia. Miten he valehtelevatkaan. Hänkö on itselleen valinnut tyttäriä mieluummin kuin poikia? Mikä teitä vaivaa? Kuinka voitte tuollaista päätellä? Ettekö tarkasta? Vai onko teillä selvä auktoriteetti? Esittäkää kirjoituksenne, jos kerrotte totuuden. 53:19-22-f. Oletteko sitten ajatelleet al-latin ja al~uzzan ja Manatin, kolmannen? Teilläkö olisi vain poikia, ja Hänellä vain tyttäriä? Se olisi väärä jako! 53:23-f. Nämä eivät ole muuta kuin nimiä, joita te olette antaneet heille, te ja esi~isänne. Ei Jumala ole antanut teille lupaa palvoa niitä. Uskottomat noudattavat vain ar veluja ja viettiensä oikkuja, vaikka Jumala on lähettänyt heille johdatuksen. Almut 2:215-e-f. He kysyvät sinulta, kenelle ja mitä heidän on pois annettava. Sano: Se, minkä pois lahjoitatte, antakaa vanhemmillenne, läheisille omaisillenne, orvoille, köyhille ja vaeltajille, ja mitä hyvää teette, Jumala tietää sen. 7

8 2:220-f. He kysyvät sinulta myös, miten on meneteltävä orpojen s u h te e n. S a n o : Pa r a s t a o n ke v e n t ä ä h e i d ä n ko h t a l o a a n. Jo s elämänolot yhdistävät teidät heihin, niin ovat he teidän veljiänne. 2:263-e. Ystävällinen puhe ja anteeksianto on parempi kuin hyvä teko, jota seuraa solvaus. 2:265-f. Ne taasen, jotka uhraavat varojaan tavoitellen Jumalan suosiota ja vahvistaakseen sieluaan, ovat kukkulalla sijaitsevan puutarhan kaltaisia, johon sadekuuro lankeaa, tuottaen kaksinkertaisen sadon. Ja jollei sadekuuro lankea, niin laskeutuu sille ainakin kaste. 2:271-f. Jos te annatte almunne julkisesti, on se hyvä asia, mutta jos te annatte ne salassa köyhille, on se vielä parempi itsellenne ja sovittaa osan pahoista teoistanne. 2:276-f. Jumala tekee koronkiskomisen tyhjäksi, mutta almujen hedelmät Hän tekee moninkertaisiksi. Hän ei rakasta jumalatonta eikä rikollista. 4:39-40-e. Mitä haittaa olisi niille, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, antaa siitä, mitä Jumala on heille suonut? Jumala ei tee kenellekään väär yyttä hitusenkaan vertaa. Hyvän työn Hän palkitsee kaksinkertaisesti. 6:141-f. Hän se on kasvattanut puutarhat, sekä ihmisten suunnittelemat että luonnolliset, palmut ja erilaiset viljalaihot, öljypuut ja granaattiomenat, joitten maku ja muodot ovat erilaisia - syökää niitten hedelmiä, kun ne hedelmän kantavat, ja antakaa mikä on kohtuullista elonkorjuupäivänä, mutta älkää tuhlatko; Hän ei rakasta tuhlaavaisia. 9:34-f. Te, jotka uskotte, katsokaa! Monet oppineet ja munkit kuluttavat ihmisten omaisuutta väär yyttä tehden sekä kääntävät muita Jumalan tieltä. Niille, jotka haalivat kultaa ja hopeaa eivätkä käytä sitä Jumalan asian hyväksi, julista tuskallista tuomiota. 9:60-f. Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava islamille suosiollisiksi; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja niinikään matkaaville. Tämä on Jumalan säätämä velvollisuus. 8

9 24:22-e. Älkööt ne joukostanne, jotka ovat suosittuja ja varakkaita, kieltäytykö avustuksen antamisesta sukulaisilleen ja tar vitseville sekä niille, jotka ovat jättäneet kotinsa lähtiessään Jumalan retkelle. Olkoot he anteeksiantavia ja suvaitsevia. Ettekö itse halaja, että Jumala antaisi teille anteeksi? 63:10-f. Jakakaa siitä, mitä olemme teille antaneet, ennen kuin kuolema kohtaa jonkun teistä, ja sanoisitte: "Herra, jospa olisit antanut minulle vielä vähän elinaikaa, niin olisin tahtonut olla armelias ja kuulua niihin, jotka tekevät hyvää." 65:7-e. Rikas mies kuluttakoon varojensa mukaan, ja se, jonka osa on niukempi, kuluttakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on antanut. Vaikeuksien jälkeen Jumala suo helpotuksen. Toistot: 2:195, 2: , 3:180, 6:160 Arabit 9:97-98-e. Aavikon arabit ovat piinty-neimpiä epäuskoon ja ulkokultaisuuteen eivätkä ole taipuvaisia tunnustamaan niitä lakeja, jotka Jumala on julistanut lähettiläänsä kautta. Muutamat aavikon arabeista pitävät almujaan sakkona ja odotta vat onnen kääntyvän teitä vastaan. Heille itselleen on käyvä huonosti. 9:99-e. Mutta muutamat aavikon arabeista uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pitävät almujaan keinona päästä lähemmäksi Jumalaa ja Hänen lähettiläänsä siunauksia. Katsokaa, he tällä tavoin pääsevät lähemmäksi. Jumala on sulkeva heidät armoonsa. 9: e. Jotkut aavikon arabeista ympärillänne ovat tekopyhiä, kuten osa Medinan asukkaistakin. He pysyvät tekopyhyydessäänn. Te ette tunne heitä, mutta Me tunnemme. Me rankaisemme heitä ja sen jälkeen heitä kohtaa tuskallinen tuomio. On myös niitä, jotka tunnustavat väärät tekonsa. He ovat tehneet joitain hyviä ja joitain pahojatekoja. Jumala hyväksyy heidän katumisensa. Puhdistaaksesi heidät, ota vastaan heidän almunsa ja rukoile heidän puolestaan. 9

10 9:120-e. Ei olisi ollut soveliasta Medinan asukkaille ja lähellä asuville aavikon arabeille jäädä pois Jumalan lähettilään retkeltä ja huolehtia enemmän omasta kuin Hänen hengestään. Eivät he kärsi janoa, eivät tuskaa eivätkä nälkää Jumalan retkellä; eivät he samoa sillä tavoin minkään maan halki, että se aiheuttaisi murhetta uskottomille, eivät he liioin hanki mitään sotasaalista viholliselta merkitsemättä sitä itselleen hyväksi teoksi. Jumalan huostassa eivät joudu hukkaan niiden ansiot, jotka hyvää tekevät. 48:16-e. Sano jälkeen jääneille aavikon arabeille: Teidät kutsutaan pian taisteluun kansaa vastaan, jonka voima on suuri; te taistelette heitä vastaan kunnes he antautuvat. Jos tottelette, Jumala antaa teille hyvän palkan, mutta jos käännytte pois, kuten ennen, Hän kurittaa teitä tuskallisella rangaistuksella. 49:14-e. Aavinko arabit sanovat: Me uskomme ; sano heille: Teillä ei ole uskoa, vaan alistuminen. Usko ei ole vielä voittanut sydämiänne. Jos te tottelette Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa, Hän ei ota teoistanne mitään pois. 52:29-30-e. Joten muistuta, sillä Herrasi armosta sinä et ole oraakkeli tai hullu. Jos he sanovat: Hän on vain runoilija. Me odotamme mitä aika mukanansa tuo. 69:40-47-e. Tämä on kunnioitettavan sananjulistajan sana eikä runoilijan puhetta - vähän te uskotte - ei se liioin ole mitään ennustajan puhetta - vähän te käsitätte - tämä on ilmoitus Jumalalta, maailmojen Herralta. Ja jos olisi sepitellyt runoja Meistä, olisimme tarttunut häntä oikeaan käteen ja katkaissut häneltä valtimon, eikä kukaan olisi voinut häntä puolustaa. Avioliitto ja avioero 2: e. Ne, jotka vannovat pysyvänsä kaukana vaimoistaan, odotta-koot neljän kuukauden ajan; jos he palaavat, niin on Jumala sääliväinen ja laupias. Mutta jos he pysyvät eropäätöksessään, niin tiedät, että Jumala kaiken kuuleva ja tietävä. 2:228-e-u. Hylättyjen vaimojen tulee odottaa kolme kuukauden jaksoa ennen menoa uudelleen naimisiin. Heidän ei tule peittää Ju- 10

11 malan luomusta kohdussaan. Jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, heidän miestensä tulisi mieluimmin ottaa heidät takaisin tänä aikana, jos he toivovat sovintoa. Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista. Kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina asteen korkeammassa asemassa. 2:229-e. Avioero on sallittu kaksi kertaa; sitten joko pitäkää vaimo luonanne kunniallisesti tai antakaa hänen mennä hyvällä tavalla. Teidän ei ole sal littu pidättää mitään siitä, mitä olette heil le antaneet, paitsi jos molemmat pelkäävät, etteivät he voi noudattaa Jumalan säädöksiä. jos te todellakin pelkäätte, että kumpikaan ei voi noudattaa Jumalan säädöksiä, niin ei ole synniksi kummallekaan, vaikka vaimo antaa jotain vapautuakseen. Nämä ovat Jumalan säädöksiä, siksi älkää rikkoko nii-tä, sillä ne, jotka rikkovat Jumalan säädöksiä vastaan, ovat väärintekijöitä. 2:230-e. Jos joku uudelleen eroaa vaimos-taan toisen eron jälkeen, ei hänen ole sallittu jälkeenpäin ottaa vaimoa takaisin, ennen kuin tämä on ollut naimisissa toisen miehen kanssa; mutta jos tämä hylkää vaimon, niin eivät entiset aviopuo-lisot tee syntiä, jos he palaavat toistensa luo, mikäli uskovat voivansa noudattaa Jumalan säädöksiä. 2:232-e. Ja kun olette eronneet vaimoista ja nämä ovat odottaneet määrätyn aikansa, älkää estäkö heitä menemästä naimisiin uusien miestensä kanssa, jos he keskenään ovat siitä sopineet, kuten kohtuullista on. Tämä on varoitus sille teistä, joka uskoo Jumalaan ja Viimeiseen päivään. Tämä on sopivinta ja puhtainta teille itsellenne. 2: e. Jos vaimo menettää miehensä syystä tai toisesta, on hän vapaa 4 kk ja 10 yön päästä tekemään, mitä säädyllisesti haluaa. Ei teille lueta synniksi, jos näille naisille naimatarjouksenne esitätte julki-sesti tai sitä mielessänne haudotte. Jumala tietää, että aiotte kosia. Älkää kuitenkaan heidän kanssaan salassa järjestelkö. Puhu heidän kanssaan kunniallisesti. Älkää solmiko avioliittoa, ennenkuin määrätty aika on umpeen kulunut. 2:236-u. Ette tee väärin, jos hylkäätte vaimon, johon ette ole koskeneet, jos ette ole säätäneet hänelle määräosaa. Huo-lehtikaa sel- 11

12 laisten tarpeista, niin kuin on katsottava kohtuulliseksi niille, jotka hyvää tekevät. 2:237-u. Jos te eroatte heistä, ennenkuin olette heihin koskeneet, mutta olette suorittaneet määrätyn osuuden heille, niin kuuluu heille puolet siitä, mitä olette suorittaneet, jolleivät he itse tai mies, jonka toimesta avioliitto solmittiin, tee jotain myönnytystä. Te ke m ä l l ä m y ö n n y t y k s i ä l ä h e s t y t te to t i s t a j u m a l a l l i s u u t t a ; älkääkä unohtako olla jalomielisiä toisianne kohtaan. 2:240-u. Ne teistä, jotka ovat kuolemai-sillaan ja joilta jää vaimoja, kuuluu vaimolle toimeentulo yhdeksi vuodeksi, jottei heidän tarvitse lähteä muualle; mutta jos he itse lähtevät, niin ei teille lueta synniksi sitä, miten he asianmukaisesti itseensä nähden menettelevät. 4:3-4-e. Jos pelkäätte, että ette voi menetellä oikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset, joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, että ette voisi olla tasapuolisia noin useata kohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista, joita omistatte. Näin todennäköisesti vältät vääryyttä. Antakaa vaimoillenne lahjaksi heidän myötäjäisensä. Mu t t a, j o s h e h y v ä s t ä t a h d o s t a a n l u o v u t t a v a t t e i l l e j o t a k i n takaisin, pitäkää se hyvällä omallatunnolla. 4:20-e. Jos haluatte ottaa vaimon toisen sijaan ja olette antaneet jälkimäiselle vaikkapa suurenkin rahasumman, niin älkää ottako mitään siitä takaisin. 4:22-e. Älkää naiko niitä naisia, jotka isänne ovat naineet; poikkeus sallittakoon jo aikoja sitten tapahtuneeseen nähden. Sellainen on häpeällistä irstasta. Se on oikeiden elämäntapojen turmelemista. 4:23-e. Kiellettyjä teiltä ovat äitinne, tyttärenne ja siskonne, sekä isän- että äidinpuoleiset tätinne, veljentyttärenne ja sisarentyttärenne, imettäjänne, jotka teitä ovat imettäneet, ja heidän tyttärensä, vaimojenne äidit ja tytärpuolenne, jotka ovat holhouksenne alaisia ja syntyneet vaimoista, joiden kanssa olette yhteydessä olleet - mutta jos ette ole olleet heidän kanssaan yhteydessä, niin ei teille lueta synniksi - ja edelleen omaa vertanne olevien poikienne vaimot. Kielletty on myös naimisiin meno kahden sisaren kanssa samalla kertaa - poikkeus on sallittu jo aikaa sitten tapahtuneeseen nähden. 12

13 4:24-e. Samoin kaikki naidut naiset lukuun-ottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneet haltuunne. Nämä rajat on Jumala teille määrännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua, joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenne heidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän on annettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa. Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden sovitte keskenänne. 4:25-e. Kenellä teistä ei ole varaa naida vapaata uskovaista naista, ottakoon vaimokseen jonkun uskovaisista orjattarista, jotka ovat perhettänne, sillä Jumala tutkii parhaiten uskonne, ja te polveudutte toinen toisistanne. Naikaa heidät isäntiensä luvalla ja antakaa heille lahja sen mukaan, mikä kohtuullista on, ja heidän on elettävä kunniallisten naisten tavoin, niiden tavoin, jotka eivät harjoita haureutta julkisesti eivätkä omista rakastajaa salassa. Jos he, ollessaan naimisissa, rikkovat häpeällisesti avioliittoa vastaan, o n h e i d ä n k ä r s i t t ä v ä p u o l e t s i i t ä r a n g a i s t u k s e s t a, m i k ä o n säädetty vapaille naisille. Tämä on sille joukossanne, joka karttaa paheellisuutta; kuitenkin parempi olisi teille pidättyväisyys. 4:35-e. Jos pelkäätte välien rikkoutumista miehen ja vaimon kesken, niin lähettäkää erotuomariksi joku miehen suvusta ja toinen vaimon suvusta. Jos he toivovat sovintoa, niin Jumala saa aikaan yhteis-ymmärryksen heidän välillänsä. 4: e. Jos vaimo pelkää miehensä pahoinpitelyä tai hylkimistä, niin ei kummallekaan lueta synniksi, jos he rauhassa sopivat asian keskenään, sillä sovinto on paras. Mutta mielet valtaa helposti ahneus. Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkia vaimojanne tasa-ar voisesti, vaikka sitä kuinka toivoisitte. Älkää kuitenkaan unohtako kokonaan yhtä. 5:5-e. Samoin ovat sallittuja hyveelliset oikeauskoisten naiset ja hyveelliset naiset kansoista, joille ennen teitä Kirjoitukset annettiin. 2 4 : 3 - e. Ha u r e e l l i n e n m i e s e i v o i n a i d a m u u t a k u i n h a u r e e l l i s e n naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinen nainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanalliselle miehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty. 13

14 24:6-9-e. Jotka syyttävät omia vaimojaan aviorikoksesta, mutta eivät voi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaa Jumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia ja viidennellä ke r r a l l a Ju m a l a h y l ä t k ö ö n m i e h e n, j o s h ä n v a l e h te l e e. Mu t t a vaimo voi välttyä rangaistukselta, jos hän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta ja viidennellä kerralla Jumala hänet hylätköön, jos mies puhuu totta. 24:26-e. Korruptoituneet naiset ovat korruptoituneita miehiä varten ja saastaiset miehet saastaisia naisia varten; ja hyvät naiset ovat hyviä miehiä ja hyvät miehet hyviä naisia varten. Nämä, joita viattomasti syytetään, ovat vapaita siitä, mitä heistä sanotaan. He saavat anteeksiannon ja runsaan palkinnon. 24:32-e. Naittakaa keskuudessanne olevat naimattomat naiset, ja samoin naittakaa sopivat orjanne sekä orjatta-renne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antava heille toimeentulon. 24:33-e. Hillitkööt ne itseään, joilla ei ole varaa mennä naimisiin, kunnes Jumala armossaan antaa heidän vaurastua. Jos jotkut orjist a n n e h a l u a v a t o s t a a v a p a u t u k s e n s a, s o p i k a a s e, j o s t i e d ä t te heidän hyvässä ansioituneen, ja antakaa heille jotakin omaisuudestanne, jonka Jumala on teille suonut. Älkää pakottako orj a t y t t ö j ä n n e p r o s t i t u u t i o o n, j o s h e h a l u a v a t v i e t t ä ä s i v e ä t ä elämää. 30:21-e. Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, elääkseenne rauhassa, ja Hän on säätänyt teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. 33:52-e. Sinun ei ole sallittu ottaa itsellesi enempää naisia eikä vaihtaa vaimojasi uusiin, vaikka näiden kauneus sinua miellyttäisi, vaan sinun on tyydyttävä laillisiin vaimoihisi. 33:55-e. Profeetan vaimoja ei tule moittia heidän isänsä eikä poik a n s a, h e i d ä n v e l j e n s ä, v e l j i e n s ä p o i k i e n, s i s a r te n s a p o i k i e n, heidän heimonsa naisten tai orjattarien. 58:2-4-e. Vaikka joku teistä sanoo vaimolleen: Olet minulle kuin äitini selkä., eivät he ole näin. Heidän äitinsä olivat ne, jotka synnyttivät teidät. Tällainen sanominen on moitittavaa ja valheellista. Ne, jotka sanovat näin vaimolleen, tulee perua sanomansa ja vapauttaa orja ennen kuin voi koskettaa vaimoaan uudelleen. Jos jollakulla ei ole varaa tähän, paastotkoon hän sen asemesta kaksi 14

15 kuukautta peräkkäin, ennenkuin he koskevat toinen toiseensa. Se taas, jolla ei ole tähän voimia, ruokkikoon kuusikymmentä köyhää. 60:10-e. Te, jotka uskotte, testaa uskovat naiset, kun he muuttavat luoksenne. Jumala ainostaan tietää heidän uskostaan ja jos olet varma heidän uskostaan, älä lähetä heitä takaisin epäuskoisten luo. He eivät ole laillisia vaimoja heille, eivätkä epäuskoiset ole heidän laillisia miehiään. Anna epäuskoisille mitä he ovat antaneet myötäjäisinä, jos aiot naida heidät. Sinua ei ole moitittava, jos olet maksanut heidän myötäjäisensä ja et itse pidä yllä avioliittoa epäuskoisten naisten kanssa. Pyydä takaisinmaksua myötäjäisistä, jotka olet maksanut ja anna epäuskoisten tehdä samoin. 60:11-12-e. Jos vaimoistanne joku pakenee uskottomien luokse, niin antakaa niille, joiden vaimot ovat karanneet, yhtä paljon kuin he ovat maksuna suorittaneet. Profeetta, kun uskovat naiset tulevat luoksesi ja lupaavat pyhästi, etteivät aseta mitään Jumalan rinnalle, etteivät varasta, eivät tee avi-orikosta, eivät surmaa lapsiaan, eivätkä tuo esiin mitään mitä heillä on käsiensä ja jalkojensa välissä. (idiomi). Ota vastaan heidän lupauksensa ja rukoile Jumalalta anteeksiantoa. 64:14-e. Uskovaiset, jopa joku vaimoistanne ja lapsistanne on vihollisenne; varokaa heitä. Jos olette armahtavaisia ja kärsivällisiä, silloin Jumalakin on anteeksiantavainen, armollinen. 65:1-e. Profeetta, kun eroatte vaimoistanne, erotkaa heistä ensin määrätyksi ajaksi, laskekaa heille odotusaika. Älkää karkoittako h e i t ä ko d e i s t a a n! Ä l k ö ö t h e m y ö s k ä ä n i t s e p o i s t u ko s i e l t ä muutoin, kuin jos ovat syypäät ilmeiseen riettauteen. Et voi tietää, haluaako Jumala ehkä jälkeenpäin aikaansaada asiassasi käänteen. 65:2-e. Ja kun vaimojenne määrätty aika on päättynyt, pitäkää heidät luonanne tai erotkaa heistä kunniallisesti. Ja ottakaa keskuudestanne kaksi oikeamielistä todistajaa ja näyttäkää asia toteen Jumalan edessä. Tämä kehoitus on annettu jokaiselle, joka uskoo Jumalaan ja tulevaan päivään. Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän ratkaisee pulman. 15

16 65:4-e. Jos olet epäilevä, odotusaika naisille on kolme kuukautta, jos heidän kuukautisensa ovat lakanneet tai ne eivät ole vielä alkaneet. Raskaana olevat naiset odottavat raskauden päättymiseen. 6 5 : 6 - e. A n t a k a a e r o a v i e n v a i m o j e n n e a s u a s i e l l ä, m i s s ä i t s e k i n asutte, varojenne mukaan, älkääkä ahdistelko heitä. Jos he ovat raskaana, suorittakaa heidän elatuskulunsa siksi, kunnes he ovat synnyttäneet. Ja jos he imettävät teille kuuluvaa lasta, kor vatkaa se. Järjestäkää sovussa nämä asiat; mutta jos joudutte erimielisyyksiin, niin antakaa imettäminen jollekulle toiselle naiselle. 66:2-3-e. Jumala on antanut määräykset sovitusuhrista, joka valasta vapauttaa. Profeetta salaisuutena ilmoitti jotakin eräälle vaimoistaan. Kun hän sitten ilmaisi sen toisille ja Jumala antoi profeetan siitä tietää. vahvisti osan, mutta vaikeni osasta. Ja kun hän puhui vaimolleen siitä, tämä kysyi: Kuka on ilmoittanut sinulle tästä? Hän vastasi: Hän, joka on kaikkitietävä, on sen minulle ilmoittanut. 6 6 : 4 - e. Jo s te k u m p i k i n k ä ä n n y t te Ju m a l a n p u o l e e n o v a t h a n sydämenne Hänestä luopuneet mutta jos te kumpikin pidätte yhtä puolta häntä vastaan, niin on Jumala hänen suojelijansa ja samoin Gabriel sekä hurskaat uskovaiset ja lisäksi enkelit hänen auttajansa. 66:5-e. Hänen herransa saattaa hyvinkin vaihtaa teidät parempiin vaimoihin, jos profeetta pättää erota teistä. Vaimot, jotka ovat uskollisia Jumalalle, todellisia uskovaisia, Häntä palvovia ja paastoavia joko leskiä tai neitsyeitä. Toistot: 2:21, 2:241, 4:130, 5:5, 33:37, 33:49-50, 65:1, 65:3, 65:5, 66:1 Djinnit 6:100-e. Silti he tekivät djinneistä Jumalan kumppaneita, vaikka H ä n o n h e i d ä t l u o n u t j a i l m a n to d e l l i s t a t i e to a h e a s e t t a v a t Hänelle lapsia, kun Hänellä ei ole puolisoa, kun Hän loi ja tietää kaiken. 6 : e. S i n ä p ä i v ä n ä H ä n ko ko a a k a i k k i y h t e e n Te D j i n n i e n joukko! Te olette houkutelleet paljon ihmisinä. Heidän kannatta- 16

17 jansa ihmisten joukossa sanovat: Herra, me olemme hyötyneet toinen toisistamme, mutta nyt olemme saavuttaneet meille ennalta määrätyn ajan, jonka määräsit meille. Hän sanoo: Teidän kotinne on tulessa ja siellä tulette pysymään. 6:130-e. Te djinnien ja ihmisten joukko! Eivätkö lähettiläät keskuudestanne astuneet eteenne ilmaistakseen teille Minun tunnusmerkkini ja varoittaakseen teitä, että tämä päivä teidät kohtaa? He sanovat silloin: Me todistamme itseämme vastaan. Niin on maallinen elämä heidät pettänyt, ja he todistavat itseään vastaan, että he hylkäsivät totuuden. 37:158-e. He väittivät Jumalan olevan sukua djinnien kanssa, vaikka itse djinnit tietävät joutuvansa Hänen eteensä. 72:1-e. Sano: Minulle on ilmoitettu, että osa djinneistä aikanaan kuunteli ja sanoi: Olemme kuulleet luettavan ihmeellistä Koraania. 72:5-6-e. ajattelimme, etteivät ihmiset eivätkä djinnit uskaltaisi lausua valhetta Jumalasta, ja ihmisten joukosta muutamilla oli tapana paeta eräiden djinnien tur viin, jotka ohjasivat heitä yhä enemmän harhaan. Toistot: 7:38 17

18 Enkelit 2:97-98-e. Sano: Jos joku on Gabrielin joka Jumalan toimesta toi Koraanin ihmisten sydämiin vahvistamaan aiemmat kirjoitukset ja ohjenuoraksi sekä hyviksi uutisiksi uskoville vihollinen. Jos joku on on Jumalan, hänen enkeleittensä, lähettiläittensä, Gabrielin tai Mikaelin vihollinen, niin Jumala varmasti sellaisten epäuskoisten viollinen. 15:8-e. Emme lähetä maan päälle enkeleitä muuten kuin oikeutta tuomaan. 21:27-e. He (enkelit) eivät aloita puhetta ennen Häntä ja toimivat Hänen käskyään täyttäen. 32:11-e. Sano: Kuoleman enkeli, joka laitettu johtoonne, palauttaa teidät ja sitten tuo takaisin Herranne luo. 33:43-e. Hän siunaa teidät, kuten hänen enkelinsäkin siunaavat, ohjatakseen teidät pois pimeyden syvyyksistä valoon. 33:56-e. Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavat profeettaa, joten te, jotka uskotte, siunatkaa myös häntä ja antakaa hänelle rauhan tervehdykset. 35:1-e. Ylistys Jumalalle, maan ja taivaan luojalle, hänelle, joka teki enkeleistä lähettiläitä kaksin, kolmin, nelin siivin. Hän lisää tahtonsa mukaan luomaansa. 43:77-e. He huutavat: Malik, jos vain Herrasi lopettaisi meidät mutta hän vastaa: Ei! Te olette täällä ollaksenne. Epäily 3:60-61-e. Tämä on totuus Herraltasi, joten älä kuulu epäileviin. Jos joku tästä kiistelee kanssasi, sen jälkeen kuin tieto on osaksesi tullut, niin sano: Tule, kutsukaamme poikamme ja teidän poikanne, vaimomme ja vaimonne, kokoontukaamme ja kokoontukaatte. Sitten r ukoilkaamme ahkerasti ja kutsukaamme Jumalan hylkäämään ne, jotka meistä valehtelevat. 3:69-e. Jotkut Kirjan kansasta mielellään johtaisivat teitä harhaan, mutta he johtavat vain itsensä harhaan, vaikka eivät sitä huomaa. 18

19 3:73-e. Älä vilpittömästi usko ketään sellaista, joka ei seuraa uskontoasi. Kerro heille: Todellinen ohjaus on Jumalan ohjausta. Älä usko, että kukaan muu pystyy antamaan samanlaisen valaistuksen kuin sinulle annettiin tai, että kukaan pystyisi käyttämään sitä sinua vastaan Herrasi läsnäollessa. Kerro heille: Kaikki armo on Jumalan käsissä: Hän antaa sitä kenelle tahtoo. 4:49-e-u. Näetkö sellaisia, jotka väittävät olevansa puhtaita? Ei! Jum a l a p u h d i s t a a n e, j o t k a h a l u a a. Ku k a a n e i k ä r s i v ä h ä ä k ä ä n vääryyttä. 4:83-e. Kun heille tulee uutisia jostain, joka koskee joko rauhaa tai sotaa, he levittävät sitä. Jos he viittaavat lähettilääseen tai niihin, joilla on auktoriteetti heidän joukossaan, niille, jotka etsivät sen merkitystä, löytävät merkityksen heiltä. Jos ei olisi ollut Jumalan armoa, te olisitte lähes kaikki seuranneet Saatanaa. 5: e. Te, jotka uskotte: Älkää kyselkö asioita, jotka teille ilmoitettaessa saattaisivat tehdä asioista teille hankalia jos kysyt niistä, kun Koraania paljastetaan, ne teille kerrotaan Koska Jumala on ollut hiljaa niistä. Ennen teitä elänyt kansa myöskin kyseli sellaisia asioita, ja he eivät välit-täneet. 18:29-e. Sano: Nyt totuus on tullut Herraltasi: Anna niiden, jotka haluavat uskoa sen, tehdä niin, ja anna myös niiden, jotka haluavat hylätä sen, tehdä se. 49:6-e. Te uskovaiset, jos häirikkö tulee luoksenne tuoden jonkin sanoman, niin tutkikaa sitä tarkoin, ettette tietämättänne tekisi pahaa ja sitten saisi myöhemmin katua, mitä olette tehneet. 49:12-e. Uskovaiset, välttäkää tekemästä liikaa oletuksia jotkut oletukset ovat syntisiä ja älä vakoile toista tai puhu pahaa toisesta heidän selkänsä takana. Haluaisiko joku syödä kuolleen veljesi lihaa? Sitä inhoaisitte. 72:10-e. Emmekä todella tiedä, onko se epäonnea, mikä on tarkoitettu maan päällä eläville, vai tarkoittaako heidän Herransa heille oikeaa ohjausta. Toistot: 3:63, 3:

20 Haram - Kielletty 2:219-e. He kysyvät sinulta, onko viini ja el mâisar (eräänlainen uhkapeli nuo-resta kemelista, joka uhrattiin ja annettiin köyhille, Katsh 1980, 146) sallittua. Sano: Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille. Kuitenkin on synti suurempi kuin hyöty. Vielä he kysyvät, mitä heidän on lahjoitettava pois. Sano: Se, mitä teillä on liikaa. 5:90-e. Te, jotka uskotte. Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää paholaisen aikaansaamaa riettautta. Karttakaa kaikkea tätä, jotta oli-sitte kiitolliset. 5:91-e. Saatana vain pyrkii kylvämään kaunaa ja vihaa teidän keskuuteenne väkijuomien ja uhkapelin avulla pitääkseen teidät loitolla Jumalan muistelemisesta ja rukoilemisesta; ettekö sitä vastustaisi? 7:33-e. Sano: Herrani kieltää vain häpeälliset teot olivat ne näkyviä tai piilossa ja synnin sekä epäoikeudenmukaisen aggression ja sen, että ilman Hänen suostumustaan, yhdistetään Häneen asioita ja sanot Hänestä asioita ilman tietoa. Hyvät tavat 4 : e. Ku n te i t ä te r v e h d i t ä ä n te r v e h d y k s e l l ä, n i i n te r v e h t i k ä ä takaisin vielä paremmalla tai vastatkaa vähintään samalla. 4: e. Jumala ei pidä pahojen sanojen esittämisestä julkisesti, paitsi milloin joku on kärsinyt vääryyttä. Jos teette hyvää, avoimesti tai salassa tai annatte anteeksi, silloin Jumala on anteeksiantavaisin ja voimakkain. 5:8-e. Olkaa usko vat kestäviä uskossanne Jumalaan ja todistakaa tasa-ar voisesti. Älkää antako vihan johdattaa pois oikeudesta, vaan pitäytykää oikeudenmukaisuudessa, koska se on lähempänä Jumalan tuntemusta. 20

Aatelinen Quran Noble Kuran

Aatelinen Quran Noble Kuran Aatelinen Quran Noble Kuran Käännös -lta Merkitys Kotona Suomen Kieli Formatting by William Brown 1 Esittää -lta Sisällys Esittää -lta Sisällys... i SURA 1. AL-FAATIHA (AVAUKSEN SUURA)... 1 SURA 2. AL-BAKARAA(LEHMÄN

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

14. Totisesti, Minà olen Jumala, eikã ole muuta jumalaa kuin MinÃ. Sentà hden palvele Minua ja suorita rukouksesi pitã en Minut mielessã si.

14. Totisesti, Minà olen Jumala, eikã ole muuta jumalaa kuin MinÃ. Sentà hden palvele Minua ja suorita rukouksesi pitã en Minut mielessã si. QURAN ( FINNISH ) 20 - TA-HA (Ta-Ha:n suura) 1. Taa Haa. 2. Emme ole lã hettã nyt sinulle Koraania tehdã ksemme sinua onnettomaksi, 3. vaan jotta se olisi kehoitus Jumalaa pelkã à ville, 4. Hà nen lã hettã

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi.

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 34 LUKU Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 1. Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli puhunut tämän heille, hän

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI

AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI Matteuksen Evankelio AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI MATTEUKSEN EVANKELIO 1 Luku 1. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aaprahamin pojan, syntykirja. 2. Aaprahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi

Lisätiedot

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7)

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7) 18 Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äleihi wä äälihi wä sälläm, määräsi "häntä, joka rukoili huonosti" resitoimaan Älfäätihän rukouksessaan, mutta kehotti häntä, joka ei kyennyt muistamaan sitä, sanomaan:

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

[Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA

[Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA [Sanojen kirjoitusasua on nykyaikaistettu] PEKKA ERVAST OLETKO TEOSOFI? 1909 KESKUSTELUJA TEOSOFIAN NELJÄSTÄ PERUSOPISTA 1. Teosofinen liike Kysyjä. Mikä se nyt on tämä teidän teosofianne ja teosofinen

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Hiljainen tuuli. Virpi Apposen runoja. ja Pauliinan pakinoita

Hiljainen tuuli. Virpi Apposen runoja. ja Pauliinan pakinoita Hiljainen tuuli Virpi Apposen runoja ja Pauliinan pakinoita Lukijalle Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon julkaisema lehti, Luterilainen täyttää nyt, vuonna 1995, 70 vuotta. Olen ollut mukana

Lisätiedot

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN AATTOPÄIVÄN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS JA PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA 2 Tämän vihkosen tekijät: kanttori Helena Tchervinskij lukija

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net - {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot