Ympäristöherkkyys Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöherkkyys Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti"

Transkriptio

1 Ympäristöherkkyys Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti

2 Pääpointit Ympäristöherkkä - tunnistatko? Ympäristöherkkyys eri tekijöille mukana myös sisäilma ja rakennukset Terveydenhuollon ja ympäristöherkkien näkemykset eivät kohtaa Ympäristöherkkyys on yleisempää kuin ajatellaan Ympäristöherkkyys haittaa enemmän kuin ajatellaan Ympäristöherkkyyttä selittävät mekanismit aivojen ylireagoivuus central sensitivity Tulkinta vaikuttaa oireisiin emootiot ja autonominen hermosto Aivomekanismien ymmärrys tärkeää, koska se vaikuttaa altistumisen terveysmerkityksen arviointiin, ympäristöherkkyyden tunnistukseen, hoitoon, tukeen ja estoon Mahdollistaa lääketieteellisten sairauksien kokonaisvaltaisen hoidon Mahdollistaa muutkin tukitoimet kuin ympäristöön vaikuttamisen

3 Ympäristöherkän kohtaaminen Työ- ja toimintakyky ajoittain heikentynyt -> työpaikkakyvytön Vakuuttunut ympäristötekijöiden vaarallisuudesta Välttämiskäyttäytyminen Vaatimus ympäristötekijöiden minimoimisesta Vakuutetaan muutkin altistumisen vaarallisuudesta Ympäristötekijöiden täydestä selitysosuudesta oirekuvaan ei varmuutta Muuta kuin altistuminen vaarallista ja oireiden syy - selitystä vaikea hyväksyä Vastaanotettu apu rajoittuu altistumisen välttämisen mahdollistamiseen Oireilu jatkuu, vaikka objektiivisesti altistuminen minimoitu Mistä apu? 1) altistumisen minimointi ja hallinta 2) Ihmisen sietokyvyn lisääminen

4 Ympäristöherkkyys (idiopathic environmental intolerance, IEI) Sähköherkkyys Meluherkkyys Tuuliturbiinioireyhtymä Monikemikaaliherkkyys (multiple chemical sensitivity, MCS) Tuoksuherkkyys Amalgaamisairaus Gulf war syndrome Sairas rakennusoireyhtymä (SBS) - non-specific building related symptoms Krooninen kosteusvaurioihin liitetty oireilu- Homepakolaiset Sick-aeroplane-sdr

5 IEI- toksikologinen, ekologinen, fysikokemiallinen mekanismi? 1987 alkaen intensiivisen tutkimuksen kohteena, mutta ei näyttöä reseptorivälitteistä tai toksikologisesta yliherkistymismekanismista Staudenmayer ym. Tox Rev 2003 Hetherington & Battershill Review Human Exp Toxicol 2013 Sähköherkkyys ei selity suorilla sähkövaikutuksilla 46 provokaatiotutkimusta, 1175 henkilöä Ei näyttöä fyysistä seuraamuksista, kun tutkittu kontrolloiduissa oloissa ja toistetusti Asiantuntijoiden keskuudessa yleistyvä johtopäätös: Lääkäreiden ja päättäjien tulisi ottaa lähtökohdaksi altistumisen ohella muun selityksen hakeminen oireisiin. Todennäköisimpiä ovat keskushermoston ylireagoivuus ja psykologiset prosessit

6 Eri ympäristöherkkyyksien yhteisilmeneminen Västerbotten, Ruotsi Itse-ilmoitettu ympäristöherkkyys (intoleranssi) tietyille rakennuksille (n=165) sähköherkkyys Lääkärin toteama ympäristöherkkyys (n=47, 28%) kemikaaliherkkyys meluherkkyys Palmquist ym

7 IEI-oirekuvissa yhteiset piirteet Tunnistus perustuu potilaiden oireistoon ja kokemukseen aiheuttajasta 2-5x enemmän naisilla Lääketieteellisesti selittämättömät oireet (MUS), jotka samanlaisia kuin normaali väestössä (Baliatsas ym 2014) Potilaiden kokemus (Skovbjerg 2009): Terveydenhuollossa ei tahoja, jotka tutkisivat tai hoitaisivat heidän sairauttaan Terveydenhuollon toimenpiteet koetaan negatiivisina, kun sairautta tai sen oireita ei hyväksytä Ei näyttöön perustuvia hoitosuosituksia Potilaat ja terveydenhuollon asiantuntijat väsyvät vakuutellessaan toisiaan oireiden selityksistä ja syy-yhteyksistä altistumiseen Potilaat/potilasjärjestöt hyökkääviä asiantuntijoita kohtaan High court rejects challenge to NICE guidelines on chronic fatigue syndrome (BMJ 2009) Merkittävä mielipide-ero eri hoitojen hyödyllisyydestä potilaat: paras apu altistumisen välttämisestä asiantuntijat: keskushermoston ylireagoivuuden vähentäminen

8 Monikemikaaliherkkyys on tavallista ja invalidisoi Yleisyys (Kalsi opinnäytetyö 2012; 17 tutkimusta): Esiintyvyys 0,2-42%; lääkärin diagnosoimia 0,2-6,3%. 47% koki vaikeuksia kaupassa käynnissä, 85% vaihtanut kodin/henkilökohtaisia tuotteita, 16% menettänyt työnsä herkistymisen vuoksi (Caress ja Steinemann 2004) Pääasiassa naisia, oireisten määrä lisääntyy iän myötä, lapsillakin oireita Ympäristölääketieteen poliklinikoiden potilasmateriaaleissa ympäristöyliherkkyydet liittyvät usein muihin sairauksiin ne joko edeltävät tai ovat osa oirekuvaa Tavallisimpia ovat psykiatrinen sairaus (somatoformiset häiriöt yli 30%:lla, ahdistuneisuushäiriöt ja depressio) Somaattisia sairauksia tutkittu vähemmän; yleisimmät olivat astma ja allergia Ei näyttöä hoitojen vaikuttavuudesta (Finohta/Sainio, Mäkelä ym, käsikirjoitus) - potilasryhmän ja ilmiön määrittely on puutteellinen - potilailla paljon terveydenhuollon käyntejä ja kuluja potilaalla keskim. 12 käyntiä ja kuluja 1/3 vuosiansioista (Gibson et al 2003)

9 Ympäristöherkkyys ICD-10 Fin Tavoite: ilmiö ja haitta tulevat näkyviksi. Mahdollistaa sos. ja terveydenhuollon ohjeistamisen oireilevien tukemiseksi. R68.8 MUU YLEINEN OIRE TAI SAIRAUDENMERKKI -> R68.81 UUSI KANSALLINEN KOODI: JATKUVA TAI TOISTUVA POIKKEUKSELLINEN HERKKYYS YMPÄRISTÖN TAVANOMAISILLE TEKIJÖILLE VAIKEUS: YMPÄRISTÖHERKKYYDELLE EI OLE HYVÄÄ MÄÄRITELMÄÄ! Tilaa voidaan kuvata myös seuraavilla diagnooseilla: F45.3 ELIMELLISOIREIDEN AUTONOMINEN TOIMINTAHÄIRIÖ F45.9 MÄÄRITTÄMÄTÖN SOMATOFORMINEN HÄIRIÖ 9

10 Ympäristöherkkyys-oirekoodi R68.81 JATKUVA TAI TOISTUVA POIKKEUKSELLINEN HERKKYYS YMPÄRISTÖN TAVANOMAISILLE TEKIJÖILLE Seuraavien 5 kriteerin tulee täyttyä: 1. oireet liittyvät tavallisiin tuoksuihin tai kemikaaleihin, esim. hajusteet, juuri painetut sanoma- tai aikakausilehdet, tupakansavu, uudet huonekalut. 2. oireita tulee olla keskushermostosta, esim. päänsärky, huimaus, keskittymisvaikeudet ja uupumus. lisäksi oireita muista elinjärjestelmistä on usein mukana, esim. limakalvot/hengitystiet, tuki- ja liikuntaelimistö ja ruoansulatuskanava. 3. oireet vähenevät tai poistuvat, kun ympäristöstä poistetaan tekijä, joka liittyy potilaan kokemiin oireisiin. 4. tila on krooninen (vähintään 6 kuukauden kesto) 5. oireet liittyvät huomattaviin elämäntapojen rajoituksiin tai toiminnallisiin häiriöihin, esim. työpaikan tai sosiaalisen verkoston menetys. Jos oireilun taustalta ei voida todeta muuta toimintakykyä heikentävää tautia, ympäristöherkkyyden nimike ei toistaiseksi oikeuta sosiaalisiin tai vakuutuksellisiin etuuksiin. 10 STM-ympäristöyliherkkyystyöryhmä

11 Ympäristöherkkyys-oirekoodi/diagnoosi R68.81 MITEN MÄÄRITELLÄ? 1) poissulkemalla muut tautitilat (mm. allergiat, astma, migreeni, psykiatriset sairaudet ym ym), 2) oireissa on piirteet, joita eivät ympäristön fysikaaliset, kemialliset tai mikrobiologiset tekijät suoraan selitä (mm. hometalon ohiajaminen tai oma kokemus sähkölle altistumisesta, vaikka sille ei altistu, aiheuttaa oirekuvan), 3) oirekuva on pitkäaikainen ja tulee esiin toistuvasti tietyissä ympäristöissä, muissakin kuin missä oireet alkoivat, 4) oireissa keskushermostoperäisinä pidettyjä ja useasta elinryhmästä tulevia oireita (tarkoittaa sellaisia epäspesifisiä oireita, joita esiintyy esim. keskushermoston vasteina uhalle, ahdistukselle, stressille, masennukselle, kivulle, univajeelle jne psykosomaattiset tai mus oireet). 5) henkilö itse ilmoittaa ympäristötekijän oireidensa syyksi. Ympäristöherkkyyden tunnistaminen perustuu siis pitkälti haastatteluun, eikä apuna toistaiseksi ole tutkimusmenetelmiä, saati spesifisiä tai objektiivisia kliinisiä löydöksiä. 11

12 Kosteus- ja homevaurioiden terveysvaikutukset mukana ympäristöherkkyys? Ohimenevät hengitystieoireet Ärsytys (todennäköinen) Oireiden kokeminen ja omatulkinta (todennäköinen) Hengitystieinfektiot Limakalvoärsytys infektioriski (mahdollinen) Immunosuppressio (?) Pysyvä hengitystiesairaus Astma: ärsytys (mahdollinen), inflammaatio (mahdollinen), homeallergia (harvinaista ja syy-yhteys astmaan epäselvä) Allerginen alveoliitti (?) Muut sairaudet Syy-yhteyttä muihin sairauksiin ei ole osoitettu Neuro- ym. toksisuus: epätodennäköistä altistumistasot huomioiden Pitkittynyt yliherkkyys Epäspesifinen, biolääketieteellisesti selittämätön oireilu (MUS) Psykologiset tekijät (todennäköinen) Tuntematon immunologinen reaktio (epätodennäköinen, mutta mahdollinen) Johtaa joskus voimakkaisiin muutoksiin käyttäytymisessä

13 Oireilun pitkittyminen - yliherkistyminen pitkittyvät oireet Oireet yleensä menevät ohi, kun altistuminen päättyy Osalla oireilu pitkittyy ohimenevät oireet Syyt tunnetaan huonosti

14 FIOH patients suspected for occupational disease (asthma in moisture damaged workplaces) - psychological factors Inclusion: 53 cases (out of 194) with workability <7 (0-10) and sick leave > 2 weeks Illness-related worry, concerns of serious disease 20/25 (80%) Varying degrees of difficulty (from general hopelessness to the worst, fear of death) Ruminating and continuous thoughts of the illness Heightened awareness of the symptoms: concerns of asthma symptoms and prognosis of disease and other functional symptoms Continuous awareness of the symptoms had influenced the way of thinking (e.g. narrowed reasoning and coping) Controversial information from health care professionals Fear of asthma symptoms or other indoor-air-related symptoms had led to avoidance and restricted also personal life 5/25 (20%) Mood and behaviour 8/25 (32%) Tiredness caused by indoor air symptoms Work stress, conflicts at work, interaction and communication problems with superiors and colleagues (50% had thoughts of changing the job) Depression and anxiety (symptoms 32%, dg 3/25) 14

15 Kroonisen oireilun mekanismit Altistuminen/stressorit Reaktioherkkyys Psykosomaattinen herkkyys Perifeerinen biologinen vaikutus - sensorinen vaste Aisti-informaation välittyminen keskushermostoon REAKTIO AIVOISSA Tietojen käsittely tietoinen/tiedostamaton Fysiologiset vasteet Ilmentymät Ehdollistumisherkkyysconditioning Ennakko-odotukset Tieto Uskomukset Tunteet Ajankohtaiset tekijät Mieliala Kontrollin tunne Ennakoitavuus Sosiaalinen tuki Muutokset rakenteissa ja toiminnoissa Muutokset käyttäytymisessä

16 REAKTIO AIVOISSA Informaation käsittely tietoinen/tiedostamaton Mitä tiedetään aivojen reagointitavoista? Aivoreaktioiden mukana olo ei ole joko/tai vaan vähemmän/enemmän Päätavoite on potilaiden ja oireilevien auttamisessa, ei teorioissa Jos häiriön selitys aivoissa, se tulisi ottaa huomioon tunnistuksessa, tukitoimissa ja tilan kehittymisen estämisessä Ympäristöherkkyys ja aivojen ylireagoivuus - vahvaa näyttöä syyyhteydestä

17 Ympäristön kuormitustekijät Sisäilmasto-oireiden syntyminen Välittömät oireet - Suorat vaikutukset esim. hengitysteissä ja iholla - Elimistön kokonaisvaltaiset reaktiot esim. päänsärky, huimaus, väsymys Pitkittyneet oireet I Ääreiselinten yliärtyvyys - astma, nuha, infektiot - ärsytys limakalvoilla - Paikantuneet oireet Ympäristö Erilaiset tekijät provosoivat oireita Pitkittyneet oireet II Keskushermoston yliärtyvyys - Stressihermoston yliaktiivisuus (sympatikotonia) - Stressihormonien ylituotanto - Laaja, monista elimistä ja lihasjännityksestä tuleva oireisto - Vaihe 1: Oireiston laukeaminen tietyistä aistimuksista - Vaihe 2: Oireiston laukeaminen useista eri aistimuksista tai vihjeistä vaaratekijöistä Aika TOSI

18 Ympäristöherkkyyden oireet samat kuin keskushermoston ohjaaman puolustusjärjestelmän aktivoitumisessa Lääketieteessä sama oirekuva: 1. merkki sairauksien synnyttämästä elimistön hälytystilasta, joka vahvistaa elimistön puolustusreaktioita 2. ilman sairautta kyseessä on lääketieteellisesti selittämättömät (MUS), psykosomaattiset oireet ja toiminnalliset häiriöt

19

20

21 Negatiivinen tulkinta oireista vaikuttaa terveysteen ja toimintakykyyn

22 Keskushermosto säätelee elimistön stressimekanismeja Stressihormonit Sympaattinen hermosto (tahdosta riippumaton) Viinamäki ym, Duodecim 2012 Lisämunuaisen ytimestä vapautuu adrenaalia ja noradrenaliinia

23 Immunologisten vasteiden säätely on osa puolustusjärjestelmän säätelyä

24 Tulkinta/kokeminen vaikuttaa fysiologiaan ja käyttäytymiseen

25 Keskushermosto puolustuskannalla

26 Kognitiivis-neurobiologinen tiedonkäsitelyjärjestelmä ohjaa puolustusvasteita The cognitive processing of threat on the psychological, biological, and psychophysiological level from earlier to later processing stages. Note: PFC: prefrontal cortex. ACC: anterior cingulate cortex. Depending on the threat assessment, the errors can depict excitatory or inhibitory influences. Hofmann ym. Neurobiological Correlates of Cognitions in Fear and Anxiety: A Cognitive-Neurobiological Information Processing Model Cogn Emot. 2012;26(2):

27 ABC of medically

28 ABC of medically Finnish unexplained Institute symptoms of Occupational (2013) Health

29 Keskushermoston yliärtyvyys: herkistyminen ja reagoivuus eri tunneaistimuksille ja vihjeille Haju Äänet, esim. meluherkkyys Näkö, esim. kirkkaat valot Tunto Maku Ajatus N Fyhrquist

30 Yunus Finnish MB, Institute Semin of Arthritis Occupational Rheum Health

31 Ympäristöherkillä omat arviot terveydestä huonompia, enemmän terveyspalvelujen käyttöä ja voimakkaammat epäspesifiset fyysiset oireet

32 Ympäristöherkkyydet ja aivojen yliärtyvyys

33 Hajuherkkyys mekanismit On totta, mutta mikä mekanismi, koska sillä vaikutus hoitoon ja tukeen Hajuaistin ominaisuudet samat hajukynnys ja hajujen erottelukyky Hajuintensiteettiin vaikuttaa hajuaistimuksen merkitys Ympäristöherkillä hajuaistimuksille ei adaptoiduta selitys aivotasolla

34 PET imaging reduced 5-HT 1A receptor binding potential in amygdala (mantelitumake) (p = 0.029), ACC (pihtipoimun etuosa) (p = 0.005), and insular cortex (aivosaaren kuorikerros) (p = 0.003) inverse correlation between degree of anxiety and the binding potential in the amygdala imply that changes in the serotonin system may provide a physiological ground for the increase in harm avoidance and, perhaps in top-down modulation of the response to odor stimuli

35

36 Models of IEI Psychological mechanisms? Learning IEI trigger substances Negative affectivity Symptom attribution Suggestibility (Absorption) Negative expectations ( Nocebo effect ) IEI symptoms

37 Absorption and IEI (Witthöft et al., 2008) R² =.27 Chemical odor sensitivity.30**.37** Absorption (TAS) Medically unexplained somatic symptoms (SOMS) (n=152: patients with IEI, SFD, and CG).02 Trait Negative Affectivity (STAI)

38 The coverage of IEI in the media

39 Experimental study on media effects (Witthöft & Rubin, 2013) Participants (N = 147) Random assignment Documentary on the dangers of EMF N = 76 (BBC Panorama) Documentary on mobile phone safety N = 71 EMF sham exposure 15 min Assessment of symptoms, worries, affect, etc.

40 BBC documentary on the dangers of EMF

41 Setup of the WiFi sham exposure

42 Results: Attribution of symptoms to the sham EMF Please indicate how much the sensations and symptoms you may have experienced are attributable to the electromagnetic field. (n=64) (n=59) (n=13) (n=6)

43 Mean EMF worries (MHW-R) Does the EMF film increase EMF related worries? 2 1,5 Part A: EMF worries as a function of experimental film condition P=.029; d=0.37 EMF worries T1 EMF worries T2 P=.001 d=0.35 Part B: Moderation of wifi film effect on EMF worries by state anxiety (STAI-6) 1 P=.340 d=0.08 ß (interaction term) =.24 P=.003 0,5 0 Control film Wifi film Experimental groups

44 CSD symptom score (ln) Does the EMF film increase EMF related symptoms? 1,8 1,7 1,6 Part A: Self-reported symptom scores before (T2) and after the sham exposure (T3) T2 (before sham exposure) T3 (after sham expsosure) Part B: Moderation of total symptom reports after the EMF sham exposure by state anxiety (T1) as a function of the film condition (wifi film vs. control) film) 1,5 1,4 ß (interaction term) =.22 P =.008 1,3 1,2 1,1 1 Total score Anxiety/ Gastro. Head/ Concentrat. Tingling Symptom types (CSD)

45 EMF worries Can appropriate information function as a vaccine against symptoms? (Witthöft et al., in prep) Media report Sham Exp. Sensational media report (on the dangers of EMF) Information about possible nocebo effects EMF related health worries Assessment Control group Vaccine group

46 Jotkut kertovat paranemisestaan - Hyvä selitys -> vähentää potilaiden tai oireilun leimaamista psyykkiseksi - Ajattelu kohdistetaan paranemiseen! - Mieli ja ajattelu hallintaan niin, etteivät häiritsee kehoa - osa oireiston hallintaa

47 MCS-potilaita hyödyttäneet hoidot Sainio Gibson et al 2003

48 MCS-potilaita haitanneet hoidot Gibson et al Sainio 48

49 Voimavarat ovat potilaassa - Tulkinnan merkitys on tunnettu kroonisessa kivussa Esittäjän nimi 49 Mediuutiset

50 Rauhoita ylireaktivisuus interventions to promote health behavior Jotkut herkkiä oireilemaan - ilman sairastumisvaaraa! Terveydenhuollossa tunnistetaan ja hoidetaan sairaudet, joko primaarit tai liitännäissairaudet ja niiden oireet Vähennä oireita provosoivia tekijöitä. erityisesti akuuttivaiheessa Vähennä huolestuneisuutta ja välttämiskäyttäytymistä, koska ne liittyvät oireiden pahenemiseen Kannustus mahdollisimman normaaliin ja täysipainoiseen elämään, koska välttämiskäyttäytyminen rajoittaa elämää ja voi pahentaa oirekuvaa ehdollistumismekanismien kautta Ympäristön vaaralliseksi kokeminen lisää oireita - Hyvä selitys -> vähentää potilaiden tai oireilun leimaamista psyykkiseksi - Ajattelu kohdistetaan paranemiseen! - Mieli ja ajattelu hallintaan niin, etteivät häiritsee kehoa - osa oireiston hallintaa Vahvista oireilevan hallinnan tunnetta: Tietojen antaminen ja ohjaus Tunnista psykosomaattiset oireet ja pyri vähentämään niitä Oireita vähentävät hoidot (lääketieteelliset ja vaihtoehto) suositeltavia Kognitiiviset käyttäytymisterapeuttiset menetelmät lupaavia

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys. Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Hyvinvointia työstä Sairausdiagnoosit ja työkyvyttömyys Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 2 Sidonnaisuudet LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Haasteena ympäristöherkkyys painopiste kuntoutumiseen Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti

Haasteena ympäristöherkkyys painopiste kuntoutumiseen Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti Haasteena ympäristöherkkyys painopiste kuntoutumiseen Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti Ympäristöherkkyys (idiopathic environmental intolerance, IEI) Sähköherkkyys Tuuliturbiinioireyhtymä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET

SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET SISÄILMAONGELMIEN TERVEYSVAIKUTUKSET Hannele Oikarinen työterveyslääkäri, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri 20.3.2017 Todettujen sisäilmaongelmien terveyshaitat Pölyisyys Allergiaoireet,

Lisätiedot

Altistuminen ei selitä oireita- mitä sitten? Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti

Altistuminen ei selitä oireita- mitä sitten? Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Altistuminen ei selitä oireita- mitä sitten? Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Ympäristöoireyhtymät henkilöt saavat toistuvia yleisoireita sellaisista ympäristövaikutuksista, jotka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Ympäristöherkkyys ja sisäilma. Markku Sainio neurologian erikoislääkäri ja dosentti

Hyvinvointia työstä. Ympäristöherkkyys ja sisäilma. Markku Sainio neurologian erikoislääkäri ja dosentti Hyvinvointia työstä Ympäristöherkkyys ja sisäilma Markku Sainio neurologian erikoislääkäri ja dosentti Pääpointit 1/2 Viime vuosina ymmärrys ympäristöherkkyydestä ja sen mekanismeista on lisääntynyt Miksi

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien terveyshaitat ja ympäristöherkkyys

Sisäilmaongelmien terveyshaitat ja ympäristöherkkyys Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmien terveyshaitat ja ympäristöherkkyys Kirsi Karvala LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri ylilääkäri, Työterveyslaitos, Työlääketiede 2.11.2017 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

Meluntorjuntapäivät 2017 SP C. Liikonen Larri

Meluntorjuntapäivät 2017 SP C. Liikonen Larri Meluntorjuntapäivät 2017 SP C Liikonen Larri 21.3.2017 AIHEET 1. Ympäristöherkkyys (Pekkola/Turunen) 2. Melumittaajien sertifiointi (Björklöf/Liikonen) 3. Meluun liittyviä kaavamerkintöjä ja niiden tulkintaa

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHERKKYYDET, - MITÄ TEHDÄÄN KUN EI OLE MITATTAVAA MUTTA OIREITA KOETAAN? Rauno Pääkkönen,

YMPÄRISTÖHERKKYYDET, - MITÄ TEHDÄÄN KUN EI OLE MITATTAVAA MUTTA OIREITA KOETAAN? Rauno Pääkkönen, YMPÄRISTÖHERKKYYDET, - MITÄ TEHDÄÄN KUN EI OLE MITATTAVAA MUTTA OIREITA KOETAAN? Rauno Pääkkönen, rauno.paakkonen@gmail.com YMPÄRISTÖHERKKYYS Ympäristöherkkyys kuvaa oirekuvia, joissa henkilöt saavat oireita

Lisätiedot

Nuhaa, kirveleviä silmiä, hengitysvaikeuksia työterveyshuolto kumppanina. Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti

Nuhaa, kirveleviä silmiä, hengitysvaikeuksia työterveyshuolto kumppanina. Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Nuhaa, kirveleviä silmiä, hengitysvaikeuksia työterveyshuolto kumppanina Markku Sainio, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Sidonnaisuudet ja viitekehys Neurologian erikoislääkäri, tohtori ja dosentti

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutus Opinnäytetyön esittely Timo Kinnari

Rakennusterveysasiantuntija koulutus Opinnäytetyön esittely Timo Kinnari Rakennusterveysasiantuntija koulutus 2015 2016 Opinnäytetyön esittely 30.8.2016 Timo Kinnari Näkyvät, merkittävät tai laaja-alaiset vauriot on käytännössä korjaamalla poistettu. Sisäilmaa kaikkinensa on

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Työterveyshuollon tehtävät sisäilmasto-ongelmien selvittelyprosessissa

Työterveyshuollon tehtävät sisäilmasto-ongelmien selvittelyprosessissa Työterveyshuollon tehtävät sisäilmasto-ongelmien selvittelyprosessissa Kirsi Karvala Tiimipäällikkö, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Miksi sisäilmasto-ongelmat ovat usein niin hankalia ratkaista?

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Lataa Irti murehtimisesta. Lataa

Lataa Irti murehtimisesta. Lataa Lataa Irti murehtimisesta Lataa ISBN: 9789516564749 Sivumäärä: 199 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 34.25 Mb Kun levottomuus, pelokas odotus, tuskaisuus, väsymys ja keskittymisvaikeudet yhdistyvät jatkuvaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN

KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN KANSAINVÄLINEN KATSAUS AJANKOHTAISEEN YMPÄRISTÖSAIRAUSTUTKIMUKSEEN Suomen Ympäristösairauskeskus perustettiin viime vuonna ajantasaisen ympäristösairaustiedon asiantuntijakeskukseksi. Tavoitteena on ajantasaisen,

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ

PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA, LL HANNA TELKKI-NYKÄNEN SISÄILMATYÖRYHMÄ PORVOON KAUPUNKI LUKUINA - Kaupunki perustettu vuonna 1346. - Väkiluku n 50 200. - 64.1% suomenkielisiä, 29,6% ruotsinkielisiä.

Lisätiedot

Urheilijan ylirasitustila

Urheilijan ylirasitustila Urheilijan ylirasitustila Aleksi Kallioniemi Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lääkärikeskus Aava Helsingin Urheilulääkäriasema Ylirasitustilaan ei ole olemassa varsinaista hoitoa, joten järkevintä on

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Siedätyshoito Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Erkka Valovirta, Prof. Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet

Lisätiedot

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan?

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Raija Kerätär 06.10.2015 www.oorninki.fi Mikä ihmeen toimintakyky? Minulle ei ole tärkeää se, miten asiakkaalla diagnosoidaan joku sairaus, vaan se, millaiset"merkit"antavat

Lisätiedot

Kemikaali(yli)herkkyys Tuoksu(yli)herkkyys. Matti Hannuksela TTL 14.10.2011

Kemikaali(yli)herkkyys Tuoksu(yli)herkkyys. Matti Hannuksela TTL 14.10.2011 Kemikaali(yli)herkkyys Tuoksu(yli)herkkyys Matti Hannuksela TTL 14.10.2011 Ympäristösairauksien kirjo Idiopathic environmental illnesses (IEI) Kemikaaliyliherkkyys, Multiple chemical sensitivity (MCS)

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva. Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas

Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva. Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas Pakko-oireinen häiriö (OCD) Pakkoajatukset ovat toistuvasti mieleen tunkeutuvia, epämiellyttäviä

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto

Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto Nuorten psyykkiset häiriöt Mielialahäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Tarkkaavaisuushäiriöt Käytöshäiriöt Todellisuudentajun häiriöt Syömishäiriöt Päihdeongelmat Mielialahäiriöt

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

MILLAISESTA NÄKÖKULMASTA AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖITÄ JA NIIDEN APUKEINOJA TARKASTELLAAN?

MILLAISESTA NÄKÖKULMASTA AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖITÄ JA NIIDEN APUKEINOJA TARKASTELLAAN? MILLAISESTA NÄKÖKULMASTA AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖITÄ JA NIIDEN APUKEINOJA TARKASTELLAAN? ELLA MUTANEN SOT12 SYVENTÄVÄ PORTFOLIO, KEVÄT 2015 PORTFOLION LÄHTÖKOHDAT Oma kiinnostus Opinnäytetyö aiheeseen

Lisätiedot

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226

Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 Marjukka Mäkelä Näyttö, arvot ja voimavarat päätöksen perustana Lääkäripäivät 2013, kurssi 226 1 Sidonnaisuudet IJTAHCin päätoimittaja (palkkio Cambridge University Pressiltä) EUnetHTA-tutkimusapuraha

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Miten tunnistan ympäristöherkkyyden?

Miten tunnistan ympäristöherkkyyden? KATSAUS Kirsi Karvala, Juha Pekkanen, Eeva Salminen, Katinka Tuisku, Christer Hublin ja Markku Sainio Miten tunnistan ympäristöherkkyyden? Ympäristöherkkyys on häiritsevää oireilua, joka liittyy erilaisiin

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa

SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä SISU-interventiotutkimus kosteusvaurioituneissa kouluissa Dos. Anne Hyvärinen Esityksen sisältö SISU-tutkimuksen kuvaus Alustavia tutkimustuloksia oireista Lyhyesti

Lisätiedot

Kansantautien kanssa työelämässä

Kansantautien kanssa työelämässä Kansantautien kanssa työelämässä Eira Viikari-Juntura Tutkimusprofessori, teemajohtaja Työkyvyn tuki Kansantautien kanssa työelämässä: ehkäisevän, edistävän ja kuntouttavan toiminnan kehittämis- ja arviointihankkeet

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Näyttöön perustuva lääketiede Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero Palomäki, Marjut Reiman 9.6.2014

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Sisäilma ja ympäristöherkkyys

Sisäilma ja ympäristöherkkyys Tieteessä katsaus Markku Sainio neurologian erikoislääkäri, dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat Kirsi Karvala LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, ylilääkäri Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke

Pitkäaikaissairaudet ja psyyke Lasten ruoka allergiat ja psyyke Ayl Liisa Viheriälä HYKS, Lasten ja nuorten sairaala. Lastenpsykiatrian konsultaatioyksikkö 19.4.2007 Pitkäaikaissairaudet ja psyyke psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Traumat ja traumatisoituminen

Traumat ja traumatisoituminen Traumat ja traumatisoituminen Elina Ahvenus, psykiatrian erikoislääkäri Kidutettujen Kuntoutuskeskus Luennon runko Trauman käsitteestä Traumatisoitumiseen vaikuttavista tekijöistä Lapsuuden traumojen vaikutuksista

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 27.5.13 KPMartimo 0 Työterveys, vaikuttavuus ja tuotannon menetykset Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja, johtava ylilääkäri 27.5.13 KPMartimo 1 Esityksen sisältö Mitä työterveyshuolto

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

Mitä uutta fibromyalgiasta?

Mitä uutta fibromyalgiasta? Mitä uutta fibromyalgiasta? 20.3.2018 Ritva Markkula Fysiatrian erikoislääkäri, LT Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia Fibromyalgia? 1940-luku 1990 American College of Rheumatology 2010 2016 Fibro-my-algia

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS

VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS VANHUSTEN ÄKILLINEN SEKAVUUS Jouko Laurila, LT HUS DELIRIUMIN OIREET tajunnantason häiriö tarkkaavaisuuden häiriö uni-valverytmin häiriö ajattelun ja muistin häiriö puheen häiriö havainnoinnin häiriö motoriikan

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS 1 Ei osakkeita Sidonnaisuudet: Yksittäisiä luentopalkkioita:

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI Department of Neurology Tampere University Hospital FUNCTIONAL IMAGING

Lisätiedot

Mitä tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista? Kati Vähäsarja, tutkija, LitM Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin, 29.10.

Mitä tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista? Kati Vähäsarja, tutkija, LitM Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin, 29.10. Mitä tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista? Kati Vähäsarja, tutkija, LitM Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin, 29.10.2015, Kuopio Sisältö 1. Miksi out on in? 2. Luonnon terveysvaikutukset

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Lantioalueenkivut, akupunktiosta apua? 25.9.2015 Fysioterapeutti Maija Häärä Fysios

Lantioalueenkivut, akupunktiosta apua? 25.9.2015 Fysioterapeutti Maija Häärä Fysios Lantioalueenkivut, akupunktiosta apua? 25.9.2015 Fysioterapeutti Maija Häärä Fysios Taustaa Lääkintävoimistelijan tutkinto 1986, elv 1994, fysioterapeutti 1995, akupunktiotutkinto Singapore 2006, FYSIN

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Ikääntyminen ja toimintakyky - kestääkö toimintakyky koko elämän

Ikääntyminen ja toimintakyky - kestääkö toimintakyky koko elämän Ikääntyminen ja toimintakyky - kestääkö toimintakyky koko elämän Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden toimintakykyä? Ihmiset toivovat elävänsä pitkään ja toimintakykyisinä hyötyvanhuus Pitkäikäisyys

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Sähkömagneettisten kenttien vaarat. Tarua vai totta.

Sähkömagneettisten kenttien vaarat. Tarua vai totta. Ostrobotnia 18.1. 2017 Sähkömagneettisten kenttien vaarat. Tarua vai totta. Kari Jokela Säteilyturvakeskus (tutk. prof, eläkkeellä) ICNIRP (PG-HF) Sisältö Sähkömagneettisten kenttien tunnetut vaikutukset

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Monialainen kipuklinikkatoiminta

Monialainen kipuklinikkatoiminta Monialainen kipuklinikkatoiminta HYKS:n Kipuklinikan toiminta Kipuklinikan toiminnan tavoitteet Tutkituissa kroonisissa kiputiloissa tyydyttävä kivunhallinta mahdollisuuksien rajoissa, ensisijaisesti näyttöön

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Jyrki Tuulari 25.9.2007 1 MITÄ MASENNUKSELLA TARKOITETAAN? Masennustila eli depressio on yleinen ja uusiutuva mielenterveyden häiriö, joka ei ole sama asia kuin arkipäiväinen surullisuus tai alakuloisuus.

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Lataa Hengitystiet kuntoon ravitsemushoidolla - Kaarlo Jaakkola. Lataa

Lataa Hengitystiet kuntoon ravitsemushoidolla - Kaarlo Jaakkola. Lataa Lataa Hengitystiet kuntoon ravitsemushoidolla - Kaarlo Jaakkola Lataa Kirjailija: Kaarlo Jaakkola ISBN: 9789526861401 Sivumäärä: 396 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 14.80 Mb Kärsitkö hengitysteiden sairauksista,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa

Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa Aspergerin oireyhtymä- vahvuuksien, valmiuksien ja ratkaisujen löytäminen yhdessä opiskelijan kanssa Pirjo Laatikainen Neuropsykiatrinen valmentaja Aspergerin oireyhtymä Neurobiologinen keskushermoston

Lisätiedot

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA

TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA TANJA EKLÖF, GERD ADOLFSSON, ELIISA ROINE 30.11.2017 KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJE SISÄILMAASIOISSA KUN PERHE TAI OPPILAS OTTAA YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN SISÄILMAOIRE-EPÄILYN VUOKSI Kuuntele, ota

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä

Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä Hormonihäiriköiden yhteisvaikutusten tutkimus ja hormonihäiriköiden määrittelyn vaikeus sääntelyssä MITEN HORMONIHÄIRIKÖT KURIIN? Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Hannu Kiviranta

Lisätiedot

-Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää sisätiloja, joissa ei oireile

-Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää sisätiloja, joissa ei oireile Homepakolaiset ry -Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää sisätiloja, joissa ei oireile -Suomessa sisäilmasta sairastuneena todella vaikeaa elää, koska tätä sairautta ei ole virallisesti

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot