KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM"

Transkriptio

1 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja ) palveluiden kohtaamisen. Palvelu koostuu yksityisten henkilöiden tai yrityksien työn toimeksiannoista ja palveluun toimittamasta sisällöstä. Työtori.com ( Palvelu ) ylläpitää verkkopalvelua ja voi hoitaa toimeksiantosopimuksella Työnantajan halutessa lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen (esimerkiksi vakuutus-, eläke- ja sosiaaliturvamaksut sekä verotus ja lisäksi dokumentointi, arkistointi ja raportointi). Palvelun käyttö on kielletty alaikäisiltä eli alle 18-vuotiailta. 2. Käyttöehtojen hyväksyminen Palveluun sovelletaan käyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua verkkopalvelun käyttäjä ( Asiakas eli Toimeksiantaja, Työnantaja tai Työnsuorittaja ) hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy ja sitoudu noudattamaan käyttöehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua. Palvelun tarjoajan ja Asiakkaan välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävillä Työtori.com Internet-sivustolla. Mikäli johonkin palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelun erityisehtoja. Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palvelun tarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palvelun tarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Siirtyessäsi sopimuskumppanien sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Työtori.com ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Palvelun tarjoaja pyytää Asiakasta tutustumaan erikseen sopimuskumppanien sovellettaviin käyttöehtoihin. Osa Palvelun linkeistä saattaa johtaa muille kolmansien osapuolien sivustoille. Työtori.com ei vastaa näiden sivustojen saatavuudesta, ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niiden sisällöstä muutoinkaan, koska ne ovat täysin Työtori.comin valvonnan ulkopuolella. 2. Muutokset käyttöehdoissa ja palveluissa Työtori.comilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja. Työtori.com pyytää Asiakasta lukemaan käyttöehdot säännöllisesti niihin mahdollisesti tehtyjen muutosten huomioimiseksi. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Työtori.com verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai muuten palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan aina erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla palvelun käyttöä Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Työtori.com pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelua ja huolehtimaan palvelun häiriöttömästä toiminnasta. Työtori.comilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja. Käyttöehdot koskevat automaattisesti Palvelun uusia toimintoja, lisäyksiä, muutoksia ja ominaisuuksia, mikäli erikseen ei toisin mainita. Työtori.com varaa oikeuden vapaasti lisätä tai muuttaa Palvelun käyttöä koskevia ohjeita tai sääntöjä. Kaikki täydentävät ohjeet ja säännöt ovat osa näitä käyttöehtoja, ellei toisin mainita.

2 3. Palvelu 3.1 Palvelun toimittaminen Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osa-alueen kohdalta erikseen ilmoiteta tarkempaa käyttöaikaa. Työtori.com ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä. Työtori.com ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Työtori.comilla on aina niin halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Työtori.comilla on oikeus estää Palvelun käyttö tai poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia ja muuta vastaavaa materiaalia, jos se katsoo, että tämä loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai on harhaanjohtava, tai haittaa palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Työtori.comia taikka on muutoin käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden käyttöä koskevien sääntöjen vastainen. Työtori.com voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn palveluun ja/tai palvelun vastaanoton. Työtori.com ei ole vastuussa Asiakkaiden, muiden mahdollisten palvelun käyttäjien tai muiden tahojen Palveluun syöttämien tietojen sisällöstä tai oikeellisuudesta. Työtori.comilla on oikeus päättää mitä valuuttoja Palvelussa voidaan käyttää. Työtori.com pidättää oikeuden muuttaa Palvelua, keskeyttää Palvelun tai osan siitä, väliaikaisesti ja pysyvästi, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Työroti.com ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista. 3.2 Palvelun käyttö Palvelun Asiakkaat saavat Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Asiakkaille, muille mahdollisille palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Työtori.comille. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Myös Palvelun tarjoajan sopimuskumppanien järjestelmissä asioiminen voi edellyttää rekisteröitymistä Tunnisteet Asiakkaan Työtori.comilta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, säilyvät Työtori.comin omistuksessa, eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia, eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle, pois lukien Palvelun Asiakkaalle luoma ilmoituksen tunnus tai Palvelun luoma henkilötunniste (jäljempänä ID ). Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä. Jos asiakaskohtaiset tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Työtori.com -asiakaspalveluun. Työtori.comilla on tällöin oikeus sulkea tai rajoittaa pääsy Palveluun kyseisillä tunnistetiedoilla. Käyttäjätili voidaan avata uudelleen tunnistautumalla pankkitunnuksilla ja vaihtamalla salasana. Työtori.comilla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. 4. Maksulliset palvelut ja laskutus Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Asiakkaille maksuttomia. Palvelun kautta sovituista toimeksiannoista (esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden hoito, maksusuoritteet dokumentointi, raportointi ja arkistointi) veloitetaan erillisen sopimuksen mukainen palvelumaksu ja palvelumaksunosuuden mukainen arvonlisävero.

3 Palvelun kautta sovituista toimeksiannoista solmitaan aina erillinen toimeksiantosopimus. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Työtori.comilla on oikeus muuttaa Palvelun ja tuotteiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkishallinnollinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Työtori.comilla on oikeus tällaisen muutoksen voimaan astuessa välittömästi muuttaa omia hintojaan muutoksia vastaavaksi. Vastaavasti Työtori.com saa alentaa palvelumaksujaanilman erillistä ilmoitusta. Rahaliikenteestä aiheutuvat kulut veloitetaan aina Palvelun maksullisia palveluita käyttäviltä Asiakkailta. Ainoa lisäveloituksista vapaa maksutapa on ennakkomaksu. Tällöin ennakkomaksu ylittää työn arvioidun kustannuksen, jotta työtä ei tarvitsisi keskeyttää arvioidun palkkasuoritteen (Toimeksiantajan hyväksynnällä) ylittyessä. Palvelu palauttaa käyttämättä jääneen osuuden välittömästi palkkasuoritteen jälkeen. Ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Maksulliset lisäpalvelut veloitetaan käyttöönoton yhteydessä. Mikäli Työtori.com lopettaa maksullisen lisäpalvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Työtori.com hyvittämään Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Toimeksiantosopimukseen perustuvien Palveluiden päättymiseen liittyvät ehdot ilmenevät erillisestä toimeksiantosopimuksesta. 4.1 Maksunvälityspalvelu Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Paytrail Oyj, y-tunnus: Innova 2 Lutakonaukio Jyväskylä Puhelin: Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. 5. Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus 5.1 Työtori.comin vastuu Työtori.com ei vastaa Asiakkaalle Palvelun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Työtori.com ei vastaa Asiakkaiden palveluun tuottamasta sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Työtori.com ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Maksullisten suoritteiden osalta Työtori.comin aiheuttamista välittömistä virhetilanteista Asiakkaalla on mahdollisuus saada korvaus palvelumaksujen palautuksen muodossa. Tämä korvaus määritellään tapauskohtaisesti. Mikäli Työtori.com virhetilanteesta johtuen ei pysty noudattamaan Asiakkaan ja Työtori.com välistä toimeksiantosopimusta, on Asiakkaan mahdollista vaatia erillistä vahingonkorvausta.

4 Vahingonkorvaukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevien, palvelua / tuotetta koskevaa sopimusta ja siihen mahdollisesti sovellettavia yleisiä ehtoja. Työtori.com ei vastaa välillisistä vahingoista. Vahingonkorvausta on vaadittava Työtori.comilta 30 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai Asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Työtori.com vastaa ainoastaan palvelun välityksellä toteutuneiden työsopimuksien lakisääteisistä velvollisuuksien tilittämisestä ja dokumentoinnista. Työtori.com ei ole velvollinen selvittämään tai vastaamaan Palvelun ulkopuolella toteutettujen työsopimusten ja kustannusten vaikutusta Palvelun kautta tehtyihin suoritteisiin. Asiakkaiden tulee ilmoittaa Palvelun ulkopuolella solmituista työsopimuksista ja niiden kustannuksista Palveluun laskutoimituksien oikeellisuuden varmistamiseksi. Maksullisten lisäpalveluiden ja palvelumaksujen osalta Työtori.comin vastuu vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta Työtori.comille maksamaan maksun määrään. Työtori.com dokumentoi Työnsuorittajalle ja Toimeksiantajalle jokaisen palkanmaksun yhteydessä maksuerittelyn, mikäli Työtori.com hoitaa toimeksiantosopimuksella erikseen sovitut palvelut Toimeksiantajan puolesta ja palkanmaksu sisältyy tähän palveluun. Työntekijän työsopimus sekä työ- ja palkkatodistus työn Toimeksiantajalta säilyvät palvelussa käyttäjän henkilökohtaisen profiilin alla vähintään kuusi (6) kuukautta, mikäli kyseiset dokumentit tallennetaan käyttäjäprofiilin alle. Työoikeudellisten dokumenttien lainmukainen säilytysaika saattaa erota edellä mainitusta ajasta. Mikäli Asiakas niin haluaa, Asiakas saa jokaisesta Toimeksiantosopimuksen alaisuudessa tehdystä tapahtumasta laskelmat myös sähköpostilla, mikäli laskelmien toimittaminen kuuluu Palvelun sisältöön tai kyseisestä on erikseen sovittu. Oletusarvoisesti tiedot tallentuvat omaan profiiliin. Lakisääteisten rajojen ylittyessä Työtori.com ilmoittaa Toimeksiantajan suoritukset verohallinnolle, Toimeksiantajan puolesta, mikäli tätä koskeva sopimus on solmittu Toimeksiantajan ja Työtori.com välillä. Työtori.com ei ole vastuussa Työnsuorittajan ja Toimeksiantajan välisten erimielisyyksien ratkaisemisessa. 5.2 Asiakkaan vastuu Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole käyttöehtojen tai mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisia tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Työtori.comille, Työtori.comin sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Työtori.comille tai kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot. Arkaluontoisten tietojen syöttäminen tai levittäminen Palvelussa on ehdottomasti kiellettyä Suomen Lain nojalla. Asiakas voi halutessaan kertoa invaliditeetistaan ilmoituksessaan omalla suostumuksellaan ja itse Palveluun luovuttamien tietojen perusteella. Työnsuorittaja sopii Palvelun avulla työn Toimeksiantajan (työnantajan) kanssa työsuorituksistaan ja niiden hinnoista työsopimuksella. Palvelun avulla sovituista työsuoritteista veloitetaan Toimeksiantajalta lakisääteisten velvoitteiden, dokumentaation ja arkistoinnin hoidosta aiheutuva palvelumaksu ja palvelumaksun arvonlisävero. Työnsuorittaja ja Toimeksiantaja ovat velvollisia sopimaan bruttopalkan ja muut työsopimuksen ehdot niin, että ne eivät alita kulloinkin sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen ehtoja. Työnsuorittajan ja Toimeksiantajan on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä. Työtori.com tarjoaa maksullisena lisäpalveluna Työnsuorittajan tietojen verifioinnin, kuten koulutuksen ja ammattipätevyyden tarkastuksen, mikäli verifioinnin tilannut toimittaa sähköisesti kopiot alkuperäisistä todistuksista Työtori.comille. Työtori.com sitoutuu noudattamaan henkilötietolain ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain sekä muun kulloinkin soveltuvan lain määräyksiä.työnsuorittajan on sovittava työsuoritustaan koskevat mahdolliset erimielisyydet

5 suoraan Työnantajan kanssa. Työnsuorittajan bruttoansio määräytyy hänen ja työnantajan välisen työsopimuksen mukaisesti. Työtori.com veloittaa toteutuneesta toimeksiannosta palvelumaksun ja palvelumaksun arvonlisäveron työn Toimeksiantajalta erillisen sopimuksen mukaisesti. Palvelumaksut veloitetaan työn Toimeksiantajalta rahansiirron yhteydessä. Palvelumaksu muodostuu työsuoritteesta maksetun kokonaispalkkion prosenttiosuudesta ja palvelumaksun arvonlisäverosta. Palvelumaksu veloitetaan jokaisesta toimeksiantosopimuksen alaisuudessa toteutuneesta työsuoritteesta ja palkkio on aina vähintään minimiveloituksen 3,00 + ALV suuruinen. Työtori.com huolehtii toimeksiantosopimuksen toteutuneiden työsuoritteiden verojen ennakkopidätyksestä Työntekijän puolesta tämän näin halutessaan ja toimittaessaan verokorttinsa Palvelun käyttöön. Mikäli verokorttia ei ole toimitettu ja lain mukaan ennakonpidätys on tehtävä, pidätetään maksetusta palkasta ennakonpidätys 60 prosentin mukaan, ellei ennakonpidätyksen määrästä ole erikseen muuta säädetty EPA:ssa tai Verohallinnon päätöksessä ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä. Seuraavat palvelut ja niiden markkinoiminen on Palvelussa kiellettyä: - Minkä tahansa rahan lainaaminen, panttaaminen tai rahaliikenteeseen liittyvän toiminnan harjoittaminen - Lomaosakkeiden/aikavastuuasuntojen ja vastikkeiden myynti sekä markkinointi - Rahoitusmarkkinointi/varainhoito ja vedonlyönti - Moottoriajoneuvon ajo-opetus - Taksipalveluiksi rinnastettavat ammatti Näiden lisäksi laillistetut eli suojatut ammattinimikkeet ovat palvelussa kiellettyjä. Näiksi luetaan: lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratorionhoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. Oikeudet palvelun käyttöön ja sen sisältämään materiaaliin 6.1. Oikeudet Palvelun ulkoasun ja sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Työtori.comilla tai sen sopimuskumppaneilla. Työtori.comilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit, blogit tmv.) lähettämää tai välittämää aineistoa Työtori.comin liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Työtori.comilta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Työtori.comin tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakkailla on oikeus muutoksitta levittää ja kopioida markkinointitarkoituksessa Palvelun avulla tehtyjä henkilökohtaisia mainoksia ja käyntikortteja. Työtori.com ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Työtori.comille toimittanut. Asiakas vastaa tekstinsä ja materiaalinsa sisällöstä. Työtori.comilla on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa Asiakkaiden tietoja ainoastaan poliisille rikostutkinnan yhteydessä.

6 6.2 Sallittu ja kielletty linkitys palveluun Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen tai jakaa linkkiä Palvelun pääsivulle Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Työtori.comin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Työtori.comilla on oikeus poistaa tai rajoittaa Asiakkaan Palvelun käyttöä, mikäli Asiakas linkittää Työtori.comin tai sen verkkosivuston alaisuudessa toimivia sivustoja haitallisesti. 7. Tietosuoja 7.1 Tietoturva Työtori.com ei ole vastuussa Asiakkaiden ohjelmistoista, tietoturvasta tai laitteistosta. Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Työtori.com toteuttaa tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estää asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin. 7.2 Sijaintitiedot Mikäli käytät sijaintitietoja hyödyntävää Työtori.com-palveluosiota, Työtori.com voi kerätä ja käsitellä todellista sijaintiasi koskevia tietoja, kuten mobiililaitteen lähettämiä GPS-signaaleita. Sijaintitietoja kerätään Asiakkaan erillisellä suostumuksella ja palveluun erikseen määrittelemillä alueilla, kuten kotikaupunki, vanhempien kotikaupunki tai vapaa-ajan asunto. Voimme määrittää sijainnin eri tekniikoiden avulla, kuten hyödyntämällä laitteesi anturidataa, joka voi tarjota tietoja läheisistä langattoman lähiverkon tukiasemista ja radiomastoista. Sijaintitietoja hyödynnetään palvelun toimintojen tukena ja auttamaan mahdollisten Toimeksiantajan ja Työnsuorittajan välisten riitojen ratkaisussa Asiakkaan tämän erikseen hyväksyessä. Paikkatietojen avulla Työtori.com kykenee opastamaan Työnsuorittajan työkohteeseen. Paikannusominaisuuksien käyttö on täysin vapaaehtoista. Paikkatietojen säilytysaika palvelussamme on maksimissaan yksi kuukausi, jonka jälkeen tiedot poistetaan. 7.3 Henkilötietojen käsittely Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä ja yrityksenhenkilörekisteriselosteessa määritellyllä tavalla. Palvelussa noudetaan myös lakia yksityisyyden suojasta työelämässä ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Yksityisyydensuoja koskee Asiakasta ja Asiakkaalta Palvelun yhteydessä kerättäviä tietoja. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely palvelussa on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia tai muita

7 sosiaalihuollon etuisuuksia Kun tilaat meiltä palveluita tai luovutat Sivustolle Henkilötietoja, käytämme asianmukaisia aineellisia, sähköisiä ja liikkeenjohdollisia turvatoimia estääksemme luvattomilta henkilöiltä pääsyn Henkilötietoihisi sekä varmistaaksemme sen, että voit luovuttaa Henkilötietojasi turvallisesti. Kriittiset tiedot ovat kryptattu vahvalla AES-256 menetelmällä. Työtori.com voi luovuttaa erillisellä hyväksynnällä Asiakkaan rajattuja henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen markkinointitarkoituksiin. Näiksi tiedoiksi luetaan Asiakkaan: - sähköpostiosoite - osoite - puhelinnumero Hyödynnämme Asiakkaidemme profilointia markkinoinnin kohdentamiseen. Työtori.com yhteistyökumppanit: INA Finland Oy (Työtori.com HelpDesk-palvelun toimittaja) Arol Finance Oy (Suomen Ansiotyö Oy:n tilitoimisto) 7.4. Evästeiden käyttö Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Työtori.comin ja sen sopimuskumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää Palvelua kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Työtori.comin sopimuskumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tälläsivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. 8. Käyttöoikeus ja voimassaolo Työtori.comilla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö yksittäisiltä käyttäjiltä niin halutessaan. Käyttöoikeuden päättymisestä/päättämisestä huolimatta käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset jäävät voimaan. Asiakas vapauttaa Työtori.comin, sen mahdolliset konserniyhtiöt, sopimuskumppanit, edustajat ja muut kumppanit ja työntekijät vaateista ja korvausvaatimuksista, joita kolmas osapuoli voi esittää johtuen siitä, että Asiakas rikkoo Palvelun käyttöehtoja tai muiden käyttäjien oikeuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpitäminen ja käyttöehtojen hyväksynnällä muodostettu sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu. 9. Erimielisyydet Työtori.comin ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä. 10. Ehtojen voimassaolo Nämä ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. 11. Rikkomukset Palvelun käyttöehtojen rikkomuksista voi ilmoittaa sähköpostilla tai

8 verkkosivuilta löytyvän palautelomakkeen välityksellä. Asiakas voi myös ilmoittaa havaitsemistaan tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkauksista samalle taholle. 12. Asiakkaan vakuutus Asiakas vakuuttaa antavansa oikeita ja ajantasaisia tietoja sekä tutustuneensa Palvelun käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palvelun käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot

Sanoma Media Finlandin digitaalisen tuotepaketin tilausta koskevat yleiset tilaus- ja käyttöehdot

Sanoma Media Finlandin digitaalisen tuotepaketin tilausta koskevat yleiset tilaus- ja käyttöehdot Sanoma Media Finlandin digitaalisen tuotepaketin tilausta koskevat yleiset tilaus- ja käyttöehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Sanoma

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Lappica Oy:n hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti kaikkien Lappica

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä Palvelu on Kainuun Työterveys -liikelaitoksen hallinnoima ja ylläpitämä kansalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä Internet -palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

KuntoNeuron-palvelun käyttöehdot

KuntoNeuron-palvelun käyttöehdot KUNTONEURON-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1 Yleistä KuntoNeuron on Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin (jäljempänä Neuron ) hallinnoima ja ylläpitämä Internet-palvelu, joka on tarkoitettu Neuronin

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi jakaa

Lisätiedot

Palvelut / 3

Palvelut / 3 Palvelut 26.9.2016 1 / 3 Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun käyttöehdot 1. Määritelmät 2. Palvelun tarkoitus Maanalaisilla rakenteilla tarkoitetaan maanalaisia kaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-,

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Jokakoti Oy:n sähköisten palveluiden yleiset käyttöehdot 3.6.2014

Jokakoti Oy:n sähköisten palveluiden yleiset käyttöehdot 3.6.2014 Jokakoti Oy:n sähköisten palveluiden yleiset käyttöehdot 3.6.2014 1. Yleistä Jokakoti Oy:n (Y-tunnus: 2401069-2, Iso Roobertinkatu 1A 9, 00120 Helsinki, myynti@jokakoti.fi, jäljempänä Jokakoti ) verkko-osoitteessa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot

WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot. 1 Käyttöehdot WebTimmi -varausjärjestelmän käyttöoikeusehdot 1 Käyttöehdot Ylläpitäjä: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Palveluntarjoaja: PTTK Oy:n yhteistyökunnat ja -toimijat Ohjelmiston toimittaja: Timmi

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

SECURENT.FI -PALVELUN YLEISET TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT

SECURENT.FI -PALVELUN YLEISET TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT SECURENT.FI -PALVELUN YLEISET TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus 1.1 Suomen Vuokravastuu Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) tuottaman ja ylläpitämän Securent -verkkopalvelun

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Vaasan kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Vaasan kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopimus Blogin pitämisestä

Sopimus Blogin pitämisestä Sopimus Blogin pitämisestä 1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia ) tuottamaan blogi verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttö

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille 28.04.2017 Ruokaasuomesta.fi on verkkokauppapalvelu, jossa useat myyjät myyvät ja markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan. Myyjät vastaavat

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja.

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja. 1 (5) SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ Sopimus oikeuttaa asiakkaan käyttämään STT Info -tiedotejakelua. Sopimuksesta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 2. PALVELUKUVAUS STT Info

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6

Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6 Verkkopalvelun käyttöehdot 1/6 1. Yleistä 1.1. Musiikkiluvat.fi verkkopalvelu on GT Musiikkiluvat Oy:n välittämä, musiikkiluvat.fitunnuksilla käytettävä palvelukokonaisuus, johon sisältyy verkossa tarjottavia

Lisätiedot

YLEISET KÄYTTÖEHDOT YLEISTÄ

YLEISET KÄYTTÖEHDOT YLEISTÄ YLEISET KÄYTTÖEHDOT YLEISTÄ Tähän asiakirjaan sekä siihen liitettyihin linkkeihin kootut yleiset käyttöehdot ( Käyttöehdot ) koskevat www.ratti.fi.-sivuston ( Sivusto ) käyttöä. Sivusto koostuu internet-sivuista

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot