KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM"

Transkriptio

1 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja ) palveluiden kohtaamisen. Palvelu koostuu yksityisten henkilöiden tai yrityksien työn toimeksiannoista ja palveluun toimittamasta sisällöstä. Työtori.com ( Palvelu ) ylläpitää verkkopalvelua ja voi hoitaa toimeksiantosopimuksella Työnantajan halutessa lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen (esimerkiksi vakuutus-, eläke- ja sosiaaliturvamaksut sekä verotus ja lisäksi dokumentointi, arkistointi ja raportointi). Palvelun käyttö on kielletty alaikäisiltä eli alle 18-vuotiailta. 2. Käyttöehtojen hyväksyminen Palveluun sovelletaan käyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua verkkopalvelun käyttäjä ( Asiakas eli Toimeksiantaja, Työnantaja tai Työnsuorittaja ) hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy ja sitoudu noudattamaan käyttöehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua. Palvelun tarjoajan ja Asiakkaan välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävillä Työtori.com Internet-sivustolla. Mikäli johonkin palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelun erityisehtoja. Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palvelun tarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palvelun tarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Siirtyessäsi sopimuskumppanien sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Työtori.com ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Palvelun tarjoaja pyytää Asiakasta tutustumaan erikseen sopimuskumppanien sovellettaviin käyttöehtoihin. Osa Palvelun linkeistä saattaa johtaa muille kolmansien osapuolien sivustoille. Työtori.com ei vastaa näiden sivustojen saatavuudesta, ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niiden sisällöstä muutoinkaan, koska ne ovat täysin Työtori.comin valvonnan ulkopuolella. 2. Muutokset käyttöehdoissa ja palveluissa Työtori.comilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja. Työtori.com pyytää Asiakasta lukemaan käyttöehdot säännöllisesti niihin mahdollisesti tehtyjen muutosten huomioimiseksi. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Työtori.com verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai muuten palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan aina erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla palvelun käyttöä Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Työtori.com pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelua ja huolehtimaan palvelun häiriöttömästä toiminnasta. Työtori.comilla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja. Käyttöehdot koskevat automaattisesti Palvelun uusia toimintoja, lisäyksiä, muutoksia ja ominaisuuksia, mikäli erikseen ei toisin mainita. Työtori.com varaa oikeuden vapaasti lisätä tai muuttaa Palvelun käyttöä koskevia ohjeita tai sääntöjä. Kaikki täydentävät ohjeet ja säännöt ovat osa näitä käyttöehtoja, ellei toisin mainita.

2 3. Palvelu 3.1 Palvelun toimittaminen Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osa-alueen kohdalta erikseen ilmoiteta tarkempaa käyttöaikaa. Työtori.com ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä. Työtori.com ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Työtori.comilla on aina niin halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Työtori.comilla on oikeus estää Palvelun käyttö tai poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia ja muuta vastaavaa materiaalia, jos se katsoo, että tämä loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai on harhaanjohtava, tai haittaa palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia tai Työtori.comia taikka on muutoin käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden käyttöä koskevien sääntöjen vastainen. Työtori.com voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn palveluun ja/tai palvelun vastaanoton. Työtori.com ei ole vastuussa Asiakkaiden, muiden mahdollisten palvelun käyttäjien tai muiden tahojen Palveluun syöttämien tietojen sisällöstä tai oikeellisuudesta. Työtori.comilla on oikeus päättää mitä valuuttoja Palvelussa voidaan käyttää. Työtori.com pidättää oikeuden muuttaa Palvelua, keskeyttää Palvelun tai osan siitä, väliaikaisesti ja pysyvästi, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Työroti.com ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun muutoksista, keskeytyksistä tai lakkautuksista. 3.2 Palvelun käyttö Palvelun Asiakkaat saavat Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Asiakkaille, muille mahdollisille palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Työtori.comille. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Myös Palvelun tarjoajan sopimuskumppanien järjestelmissä asioiminen voi edellyttää rekisteröitymistä Tunnisteet Asiakkaan Työtori.comilta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, säilyvät Työtori.comin omistuksessa, eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia, eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle, pois lukien Palvelun Asiakkaalle luoma ilmoituksen tunnus tai Palvelun luoma henkilötunniste (jäljempänä ID ). Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä. Jos asiakaskohtaiset tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Työtori.com -asiakaspalveluun. Työtori.comilla on tällöin oikeus sulkea tai rajoittaa pääsy Palveluun kyseisillä tunnistetiedoilla. Käyttäjätili voidaan avata uudelleen tunnistautumalla pankkitunnuksilla ja vaihtamalla salasana. Työtori.comilla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. 4. Maksulliset palvelut ja laskutus Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Asiakkaille maksuttomia. Palvelun kautta sovituista toimeksiannoista (esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden hoito, maksusuoritteet dokumentointi, raportointi ja arkistointi) veloitetaan erillisen sopimuksen mukainen palvelumaksu ja palvelumaksunosuuden mukainen arvonlisävero.

3 Palvelun kautta sovituista toimeksiannoista solmitaan aina erillinen toimeksiantosopimus. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Työtori.comilla on oikeus muuttaa Palvelun ja tuotteiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkishallinnollinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Työtori.comilla on oikeus tällaisen muutoksen voimaan astuessa välittömästi muuttaa omia hintojaan muutoksia vastaavaksi. Vastaavasti Työtori.com saa alentaa palvelumaksujaanilman erillistä ilmoitusta. Rahaliikenteestä aiheutuvat kulut veloitetaan aina Palvelun maksullisia palveluita käyttäviltä Asiakkailta. Ainoa lisäveloituksista vapaa maksutapa on ennakkomaksu. Tällöin ennakkomaksu ylittää työn arvioidun kustannuksen, jotta työtä ei tarvitsisi keskeyttää arvioidun palkkasuoritteen (Toimeksiantajan hyväksynnällä) ylittyessä. Palvelu palauttaa käyttämättä jääneen osuuden välittömästi palkkasuoritteen jälkeen. Ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Maksulliset lisäpalvelut veloitetaan käyttöönoton yhteydessä. Mikäli Työtori.com lopettaa maksullisen lisäpalvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Työtori.com hyvittämään Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Toimeksiantosopimukseen perustuvien Palveluiden päättymiseen liittyvät ehdot ilmenevät erillisestä toimeksiantosopimuksesta. 4.1 Maksunvälityspalvelu Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Paytrail Oyj, y-tunnus: Innova 2 Lutakonaukio Jyväskylä Puhelin: Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj ( ) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. 5. Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus 5.1 Työtori.comin vastuu Työtori.com ei vastaa Asiakkaalle Palvelun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Työtori.com ei vastaa Asiakkaiden palveluun tuottamasta sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Työtori.com ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Maksullisten suoritteiden osalta Työtori.comin aiheuttamista välittömistä virhetilanteista Asiakkaalla on mahdollisuus saada korvaus palvelumaksujen palautuksen muodossa. Tämä korvaus määritellään tapauskohtaisesti. Mikäli Työtori.com virhetilanteesta johtuen ei pysty noudattamaan Asiakkaan ja Työtori.com välistä toimeksiantosopimusta, on Asiakkaan mahdollista vaatia erillistä vahingonkorvausta.

4 Vahingonkorvaukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevien, palvelua / tuotetta koskevaa sopimusta ja siihen mahdollisesti sovellettavia yleisiä ehtoja. Työtori.com ei vastaa välillisistä vahingoista. Vahingonkorvausta on vaadittava Työtori.comilta 30 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai Asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Työtori.com vastaa ainoastaan palvelun välityksellä toteutuneiden työsopimuksien lakisääteisistä velvollisuuksien tilittämisestä ja dokumentoinnista. Työtori.com ei ole velvollinen selvittämään tai vastaamaan Palvelun ulkopuolella toteutettujen työsopimusten ja kustannusten vaikutusta Palvelun kautta tehtyihin suoritteisiin. Asiakkaiden tulee ilmoittaa Palvelun ulkopuolella solmituista työsopimuksista ja niiden kustannuksista Palveluun laskutoimituksien oikeellisuuden varmistamiseksi. Maksullisten lisäpalveluiden ja palvelumaksujen osalta Työtori.comin vastuu vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta Työtori.comille maksamaan maksun määrään. Työtori.com dokumentoi Työnsuorittajalle ja Toimeksiantajalle jokaisen palkanmaksun yhteydessä maksuerittelyn, mikäli Työtori.com hoitaa toimeksiantosopimuksella erikseen sovitut palvelut Toimeksiantajan puolesta ja palkanmaksu sisältyy tähän palveluun. Työntekijän työsopimus sekä työ- ja palkkatodistus työn Toimeksiantajalta säilyvät palvelussa käyttäjän henkilökohtaisen profiilin alla vähintään kuusi (6) kuukautta, mikäli kyseiset dokumentit tallennetaan käyttäjäprofiilin alle. Työoikeudellisten dokumenttien lainmukainen säilytysaika saattaa erota edellä mainitusta ajasta. Mikäli Asiakas niin haluaa, Asiakas saa jokaisesta Toimeksiantosopimuksen alaisuudessa tehdystä tapahtumasta laskelmat myös sähköpostilla, mikäli laskelmien toimittaminen kuuluu Palvelun sisältöön tai kyseisestä on erikseen sovittu. Oletusarvoisesti tiedot tallentuvat omaan profiiliin. Lakisääteisten rajojen ylittyessä Työtori.com ilmoittaa Toimeksiantajan suoritukset verohallinnolle, Toimeksiantajan puolesta, mikäli tätä koskeva sopimus on solmittu Toimeksiantajan ja Työtori.com välillä. Työtori.com ei ole vastuussa Työnsuorittajan ja Toimeksiantajan välisten erimielisyyksien ratkaisemisessa. 5.2 Asiakkaan vastuu Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole käyttöehtojen tai mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisia tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Työtori.comille, Työtori.comin sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Työtori.comille tai kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot. Arkaluontoisten tietojen syöttäminen tai levittäminen Palvelussa on ehdottomasti kiellettyä Suomen Lain nojalla. Asiakas voi halutessaan kertoa invaliditeetistaan ilmoituksessaan omalla suostumuksellaan ja itse Palveluun luovuttamien tietojen perusteella. Työnsuorittaja sopii Palvelun avulla työn Toimeksiantajan (työnantajan) kanssa työsuorituksistaan ja niiden hinnoista työsopimuksella. Palvelun avulla sovituista työsuoritteista veloitetaan Toimeksiantajalta lakisääteisten velvoitteiden, dokumentaation ja arkistoinnin hoidosta aiheutuva palvelumaksu ja palvelumaksun arvonlisävero. Työnsuorittaja ja Toimeksiantaja ovat velvollisia sopimaan bruttopalkan ja muut työsopimuksen ehdot niin, että ne eivät alita kulloinkin sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen ehtoja. Työnsuorittajan ja Toimeksiantajan on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä. Työtori.com tarjoaa maksullisena lisäpalveluna Työnsuorittajan tietojen verifioinnin, kuten koulutuksen ja ammattipätevyyden tarkastuksen, mikäli verifioinnin tilannut toimittaa sähköisesti kopiot alkuperäisistä todistuksista Työtori.comille. Työtori.com sitoutuu noudattamaan henkilötietolain ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain sekä muun kulloinkin soveltuvan lain määräyksiä.työnsuorittajan on sovittava työsuoritustaan koskevat mahdolliset erimielisyydet

5 suoraan Työnantajan kanssa. Työnsuorittajan bruttoansio määräytyy hänen ja työnantajan välisen työsopimuksen mukaisesti. Työtori.com veloittaa toteutuneesta toimeksiannosta palvelumaksun ja palvelumaksun arvonlisäveron työn Toimeksiantajalta erillisen sopimuksen mukaisesti. Palvelumaksut veloitetaan työn Toimeksiantajalta rahansiirron yhteydessä. Palvelumaksu muodostuu työsuoritteesta maksetun kokonaispalkkion prosenttiosuudesta ja palvelumaksun arvonlisäverosta. Palvelumaksu veloitetaan jokaisesta toimeksiantosopimuksen alaisuudessa toteutuneesta työsuoritteesta ja palkkio on aina vähintään minimiveloituksen 3,00 + ALV suuruinen. Työtori.com huolehtii toimeksiantosopimuksen toteutuneiden työsuoritteiden verojen ennakkopidätyksestä Työntekijän puolesta tämän näin halutessaan ja toimittaessaan verokorttinsa Palvelun käyttöön. Mikäli verokorttia ei ole toimitettu ja lain mukaan ennakonpidätys on tehtävä, pidätetään maksetusta palkasta ennakonpidätys 60 prosentin mukaan, ellei ennakonpidätyksen määrästä ole erikseen muuta säädetty EPA:ssa tai Verohallinnon päätöksessä ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä. Seuraavat palvelut ja niiden markkinoiminen on Palvelussa kiellettyä: - Minkä tahansa rahan lainaaminen, panttaaminen tai rahaliikenteeseen liittyvän toiminnan harjoittaminen - Lomaosakkeiden/aikavastuuasuntojen ja vastikkeiden myynti sekä markkinointi - Rahoitusmarkkinointi/varainhoito ja vedonlyönti - Moottoriajoneuvon ajo-opetus - Taksipalveluiksi rinnastettavat ammatti Näiden lisäksi laillistetut eli suojatut ammattinimikkeet ovat palvelussa kiellettyjä. Näiksi luetaan: lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratorionhoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. Oikeudet palvelun käyttöön ja sen sisältämään materiaaliin 6.1. Oikeudet Palvelun ulkoasun ja sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Työtori.comilla tai sen sopimuskumppaneilla. Työtori.comilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit, blogit tmv.) lähettämää tai välittämää aineistoa Työtori.comin liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Työtori.comilta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Työtori.comin tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakkailla on oikeus muutoksitta levittää ja kopioida markkinointitarkoituksessa Palvelun avulla tehtyjä henkilökohtaisia mainoksia ja käyntikortteja. Työtori.com ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Työtori.comille toimittanut. Asiakas vastaa tekstinsä ja materiaalinsa sisällöstä. Työtori.comilla on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa Asiakkaiden tietoja ainoastaan poliisille rikostutkinnan yhteydessä.

6 6.2 Sallittu ja kielletty linkitys palveluun Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen tai jakaa linkkiä Palvelun pääsivulle Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Työtori.comin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Työtori.comilla on oikeus poistaa tai rajoittaa Asiakkaan Palvelun käyttöä, mikäli Asiakas linkittää Työtori.comin tai sen verkkosivuston alaisuudessa toimivia sivustoja haitallisesti. 7. Tietosuoja 7.1 Tietoturva Työtori.com ei ole vastuussa Asiakkaiden ohjelmistoista, tietoturvasta tai laitteistosta. Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Työtori.com toteuttaa tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estää asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin. 7.2 Sijaintitiedot Mikäli käytät sijaintitietoja hyödyntävää Työtori.com-palveluosiota, Työtori.com voi kerätä ja käsitellä todellista sijaintiasi koskevia tietoja, kuten mobiililaitteen lähettämiä GPS-signaaleita. Sijaintitietoja kerätään Asiakkaan erillisellä suostumuksella ja palveluun erikseen määrittelemillä alueilla, kuten kotikaupunki, vanhempien kotikaupunki tai vapaa-ajan asunto. Voimme määrittää sijainnin eri tekniikoiden avulla, kuten hyödyntämällä laitteesi anturidataa, joka voi tarjota tietoja läheisistä langattoman lähiverkon tukiasemista ja radiomastoista. Sijaintitietoja hyödynnetään palvelun toimintojen tukena ja auttamaan mahdollisten Toimeksiantajan ja Työnsuorittajan välisten riitojen ratkaisussa Asiakkaan tämän erikseen hyväksyessä. Paikkatietojen avulla Työtori.com kykenee opastamaan Työnsuorittajan työkohteeseen. Paikannusominaisuuksien käyttö on täysin vapaaehtoista. Paikkatietojen säilytysaika palvelussamme on maksimissaan yksi kuukausi, jonka jälkeen tiedot poistetaan. 7.3 Henkilötietojen käsittely Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä ja yrityksenhenkilörekisteriselosteessa määritellyllä tavalla. Palvelussa noudetaan myös lakia yksityisyyden suojasta työelämässä ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Yksityisyydensuoja koskee Asiakasta ja Asiakkaalta Palvelun yhteydessä kerättäviä tietoja. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittely palvelussa on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia tai muita

7 sosiaalihuollon etuisuuksia Kun tilaat meiltä palveluita tai luovutat Sivustolle Henkilötietoja, käytämme asianmukaisia aineellisia, sähköisiä ja liikkeenjohdollisia turvatoimia estääksemme luvattomilta henkilöiltä pääsyn Henkilötietoihisi sekä varmistaaksemme sen, että voit luovuttaa Henkilötietojasi turvallisesti. Kriittiset tiedot ovat kryptattu vahvalla AES-256 menetelmällä. Työtori.com voi luovuttaa erillisellä hyväksynnällä Asiakkaan rajattuja henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen markkinointitarkoituksiin. Näiksi tiedoiksi luetaan Asiakkaan: - sähköpostiosoite - osoite - puhelinnumero Hyödynnämme Asiakkaidemme profilointia markkinoinnin kohdentamiseen. Työtori.com yhteistyökumppanit: INA Finland Oy (Työtori.com HelpDesk-palvelun toimittaja) Arol Finance Oy (Suomen Ansiotyö Oy:n tilitoimisto) 7.4. Evästeiden käyttö Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Työtori.comin ja sen sopimuskumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää Palvelua kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Työtori.comin sopimuskumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tälläsivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. 8. Käyttöoikeus ja voimassaolo Työtori.comilla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö yksittäisiltä käyttäjiltä niin halutessaan. Käyttöoikeuden päättymisestä/päättämisestä huolimatta käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset jäävät voimaan. Asiakas vapauttaa Työtori.comin, sen mahdolliset konserniyhtiöt, sopimuskumppanit, edustajat ja muut kumppanit ja työntekijät vaateista ja korvausvaatimuksista, joita kolmas osapuoli voi esittää johtuen siitä, että Asiakas rikkoo Palvelun käyttöehtoja tai muiden käyttäjien oikeuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpitäminen ja käyttöehtojen hyväksynnällä muodostettu sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu. 9. Erimielisyydet Työtori.comin ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä. 10. Ehtojen voimassaolo Nämä ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. 11. Rikkomukset Palvelun käyttöehtojen rikkomuksista voi ilmoittaa sähköpostilla tai

8 verkkosivuilta löytyvän palautelomakkeen välityksellä. Asiakas voi myös ilmoittaa havaitsemistaan tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkauksista samalle taholle. 12. Asiakkaan vakuutus Asiakas vakuuttaa antavansa oikeita ja ajantasaisia tietoja sekä tutustuneensa Palvelun käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palvelun käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT YRITYKSELLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi jakaa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit. Yrityksen tiedot Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.org 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OULUNKAAREN OMAHOITOPALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 28.6.2011 Oulunkaaren omahoitopalvelu on Oulunkaaren kuntayhtymän (jäljempänä: kuntayhtymä) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa edistävä

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot