EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN"

Transkriptio

1 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN Johannes Kastaja ja hänen julistuksensa 1:1-8 Jeesus kastetaan 1:9-11 Saatana kiusaa Jeesusta 1:12-13 Jeesuksen ensimmäinen saarna 1:14-15 Ensimmäiset Opetuslapset 1:16-20 Jeesus parantaa Kapernaumissa 1:21-28 Jeesus parantaa Simonin anopin 1:29-34 Lähtö Kapernaumista 1:35-39 Jeesus parantaa spitaalisen 1:40-45 Jeesus parantaa halvaantuneen 2:1-12 Jeesus kutsuu Leevin 2:13-17 Kysymys paastosta 2:18-22 Sapatin noudattamisesta 2:23-28 Saako sapattina parantaa? 3:1-6 Sanoma Jeesuksesta leviää 3:7-12 Jeesus valitsee kaksitoista Apostolia 3:13-19 Jeesuksella Valta yli riivaajien 3:20-27 Vertaus Pyhästä Hengestä 3:28-30 Jeesuksen todelliset omaiset 3:31-35 Vertaus kylväjästä 4:1-9 Miksi Jeesus puhuu vertauksin? 4:10-12 Kylväjävertauksen selitys 4:13-20 Vertaus lampusta ja mitasta 4:21-25 Vertaus itsestään kasvavasta viljasta 4:26-29 Vertaus sinapinsiemenestä 4:30-34 Jeesus tyynnyttää myrskyn 4:35-41 Jeesus parantaa riivatun Gadarasan alueella 5:1-20 Jeesus herättää Jairuksen tyttären Kuolleista ja parantaa verenvuotoa sairastavan naisen 5:21-43 Jeesus käy kotikaupungissaan 6:1-6 Opetuslasten lähettäminen 6:7-13 Johannes Kastajan mestaus 6:14-29 Jeesus ruokkii viisituhatta miestä 6:30-44 Jeesus kävelee veden päällä 6:45-52 Sairaat parantuvat 6:53-56 Jumalan Käskyt ja ihmisten säännöt 7:1-13 Mikä saastuttaa ihmisen? 7:14-23 Foinikialaisen Usko 7:24-30 Jeesus parantaa kuuromykän miehen 7:31-37 Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä 8:1-10 Jeesukselta vaaditaan merkkiä 8:11-13 Jeesus nuhtelee Opetuslapsiaan ymmärtämättömyydestä 8:14-21 Jeesus parantaa sokean Betsaidassa 8:22-26 Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaksi 8:27-30 Jeesus puhuu Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan 8:31-33 Todelliseen Opetuslapseuteen kuuluu Risti 8:34-9:1

2 Jeesuksen kirkastaminen 9:2-13 Jeesus karkottaa riivaajahengen 9:14-29 Jeesus puhuu toisen kerran Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan 9:30-32 Kuka on suurin? 9:33-37 Kuka ei ole meitä vastaan, hän on meidän puolellamme 9:38-41 Viettelykset 9:42-50 Avioliitto ja avioero 10:1-12 Jeesus siunaa lapsia 10:13-16 Voiko rikas pelastua? 10:17-27 Opetuslasten tuleva palkka 10:28-31 Jeesus puhuu kolmannen kerran Kuolemastaan 10:32-34 Sebedeuksen poikien pyyntö 10:35-45 Jeesus parantaa sokean kerjäläisen 10:46-52 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 11:1-11 Jeesus kiroaa viikunapuun 11:12-14 Kaupustelijoiden häätö pyhäköstä 11:15-19 Uskon Voima 11:20-26 Jeesukselta kysytään valtuuksia 11:27-33 Vertaus viinitarhan vuokraajista 12:1-12 Kysymys veron maksamisesta keisarille 12:13-17 Kysymys Ylösnousemuksesta 12:18-27 Kysymys tärkeimmästä Käskystä 12:28-34 Messias ja David 12:35-37 Varokaa lainopettajia 12:38-40 Lesken ropo 12:41-44 Jeesus puhuu pyhäkön tuhosta 13:1-2 Ensimmäiset lopunajan Merkit 13:3-13 Suuri ahdinko 13:14-23 Ihmisen Pojan Tulemus 13:24-27 Viikunapuu tulevan Lopun vertauskuva 13:28-32 Pysykää valppaana 13:33-37 Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan 14:1-2 Jeesus voidellaan Betaniassa 14:3-9 Juudas pettää Jeesuksen 14:10-11 Viimeinen ateria 14:12-21 Jeesus asettaa ehtoollisen 14:22-26 Pietari kieltää hylkäävänsä Jeesuksen 14:27-31 Jeesus rukoilee Getsemanessa 14:32-42 Jeesuksen vangitseminen 14:43-52 Jeesus suurenneuvoston edessä 14:53-65 Pietari kieltää Jeesuksen 14:66-72 Jeesus Pilatuksen edessä 15:1-15 Jeesus sotilaiden pilkattavana 15:16-20 Jeesuksen ristiinnaulitseminen 15:21-32 Jeesuksen kuolema 15:33-41 Jeesuksen hautaus 15:42-47 Jeesuksen Ylösnousemus 16:1-8 Jeesus ilmestyy lähimmäisilleen 16:9-20 Johannes Kastaja ja hänen julistuksensa (Matt.3:1-12, Luuk.3:1-9, Joh.1:19-28) 1:1 Tämä on Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan Evankeliumi. 2 Profeetta Jesajan Kirjassa on kirjoitettu:

3 Katso, Minä lähetän Sanansaattajani sinun edelläsi, hän on valmistava sinun tiesi. 3 Ääni huutaa autiomaassa: Valmistakaa Herran tie, tehkää polut tasaisiksi Hänen vaeltaa. 4 Näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä pahuudestaan ja ottaa kaste syntien anteeksisaamiseksi. 5 Kaikki Juudean asukkaat ja jerusalemilaiset tulivat Johanneksen luo ja hän kastoi heidät upottamalla Jordan virrassa, kun he olivat julkisesti tunnustaneet syntinsä. 6 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat johanneksen leipäpuun hedelmät ja villimehiläisen hunaja. 7 Johannes painotti julistuksessaan: Minun jälkeeni tulee minua Vaikutusvaltaisempi, enkä ole arvollinen edes maahan kumartuneena avaamaan Hänen kenkiensä nauhoja. 8 Minä kastan teidät upottamalla vedessä, mutta Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä. Jeesus kastetaan (Matt.3:13-17, Luuk.3:21-22) 9 Jeesus tuli niinä päivinä Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi Hänet Jordanissa. 10 Jeesuksen noustessa vedestä, Johannes näki välittömästi Taivaitten aukenevan ja Pyhän Hengen kyyhkysen muotoisena laskeutuvan Hänen päälleen. 11 Silloin kuului taivaasta Ääni, joka sanoi: Sinä olet minun rakas Poikani. Sinä olet minun Valittuni. Saatana kiusaa Jeesusta (Matt.4:1-11, Luuk.4:1-13) 12 Välittömästi kasteen jälkeen Henki vei Jeesuksen autiomaahan 13 ja Hän oli siellä neljäkymmentä päivää ja vastusti saatanan kiusauksia. Jeesus eli villieläinten keskuudessa ja Enkelit pitivät Hänestä huolta. Jeesuksen ensimmäinen saarna (Matt.4:12-17, Luuk.4:14-15) 14 Mutta Johanneksen vangitsemisen jälkeen Jeesus palasi Galileaan ja julisti Ilosanoman eli Evankeliumin Jumalan Kuningaskunnasta 15 ja sanoi: Ilmoitettu aika on täyttynyt ja Jumalan Kuningaskunta on saapunut, kääntykää pahuudestanne ja ottakaa vastaan tämä Ilosanoma ja uskokaa se. Ensimmäiset Opetuslapset (Matt.4:18-22, Luuk.5:1-11, Joh.1:35-51) 16 Kun Jeesus vaelsi Galilean järvenrantaa, Hän näki Simonin ja Andreaksen, Simonin veljen heittävän verkkoja järveen, sillä he olivat kalastajia. 17 Jeesus sanoi heille: Seuratkaa minua ja Minä teen teistä ihmisten kalastajia. 18 He jättivät välittömästi verkkonsa ja seurasivat Jeesusta. 19 Tämän jälkeen Jeesus vaelsi siitä vähän matkaa eteenpäin ja näki Jaakobin Sebedeuksen pojan ja hänen veljensä, Johanneksen veneessä kunnostamassa verkkoja. 20 Jeesus kutsui myös heidät ja niin he jättivät välittömästi isänsä Sebedeuksen palkkalaisineen veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

4 Jeesus parantaa Kapernaumissa (Luuk.4:31-37) 21 Kun he saapuivat Kapernaumiin, meni Jeesus heti sapattina synagogaan ja opetti 22 ja ihmiset olivat ihmeissään Hänen opetuksestaan. sillä Hän opetti heitä niin kuin Hän, jolla on arvovaltaa eikä niin kuin lainopettajat (eli kirjanoppineet). 23 Heidän syngoogassaan oli silloin mies, jossa oli riivaajahenki ja se huusi, 24 sanoen: Voi! Mitä sinulla on tekemistä meidän kanssamme, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tunnen, kuka olet sinä Jumalan Valittu. 25 Jeesus nuhteli riivaajahenkeä ja sanoi sille: Vaikene ja lähde hänestä! 26 Tämän jälkeen henki kouristi miestä ja huutaen suurella äänellä, se jätti hänet. 27 Silloin pelko valtasi kaikki ja he kyselivät toisiltaan: Mitä tämä tarkoittaa? Mikä on tämä uusi oppi? Millä vallalla Hän käskee vieläpä riivaajahenkiä ja ne tottelevat Häntä? 28 Sanoma Jeesuksesta levisi välittömästi kaikkialle Galilean alueelle. Jeesus parantaa Simonin anopin (Matt.8:14-17, Luuk.4:38-41) 29 Heidän lähdettyään synagogasta, he menivät Simonin eli Pietarin ja Andreaksen kotiin, Jaakob ja Johannes olivat heidän kanssaan. 30 Kun Jeesus tuli sinne, Hänelle kerrottiin, että Simonin anoppi makaa sairaana kovassa kuumeessa. 31 Jeesus meni anopin luo, tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet ylös ja samassa kuume lähti anopista ja hän palveli heitä. 32 Mutta illan hämärtyessä auringon laskiessa, Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja riivaajahenkien vaivaamat 33 ja kaikki kaupungin asukkaat olivat kokoontuneet oven eteen. 34 Jeesus paransi monta, jotka sairastivat erilaisia tauteja ja ajoi ulos monta riivaajahenkeä, eikä sallinut riivaajien puhua, sillä ne tunsivat Hänet Messiaaksi, se on käännettynä Kristukseksi. Lähtö Kapernaumista (Luuk.4:42-44) 35 Varhain aamulla, kun oli vielä pimeää, nousi Jeesus ja lähti ulos mennäkseen autioon paikkaan rukoilemaan. 36 Mutta Simon ja hänen toverinsa kiiruhtivat Hänen jälkeensä 37 ja löydettyään Jeesuksen, he sanoivat Hänelle: Kaikki etsivät sinua. 38 Jeesus vastasi hänelle: Menkäämme naapurikyliin julistaakseni Ilosanoman sielläkin, sillä sitä varten Minut on lähetetty. 39 Jeesus meni ja julisti heidän synagogissaan kaikkialla koko Galileassa ja ajoi riivaajahenget (eli pahat henget) ulos. Jeesus parantaa spitaalisen (Matt.8:1-4, Luuk.5:12-16) 40 Spitaalinen mies tuli Jeesuksen luo ja polvistuen rukoili Häntä, sanoen: Kun sinä tahdot, sinulla on Voimaa puhdistaa minut spitaalista. 41 Jeesus samastui häneen ja ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi: Minä tahdon. Puhdistu sairaudestasi! 42 Kun Jeesus oli tämän sanonut, spitaali lähti hänestä ja hän otti vastaan Parantumisen. 43 Jeesus lähetti miehen sieltä pois ja kielsi häntä ankarasti puhumasta siitä kenellekään ja sanoi hänelle: 44 Katso, ettet puhu tästä mitään kenellekään, mutta todistukseksi parantumisestasi, mene ja näytä itsesi papeille ja uhraa puhdistumisestasi se uhrilahja, minkä Mooses puhdistumisestasi on määrännyt. 45 Mutta lähdettyään mies alkoi tehdä tunnetuksi tapahtumaa, levittäen tietoa kaikkialle, niin ettei Jeesus voinut enää mennä julkisesti mihinkään kaupunkiin, vaan pysytteli niiden ulkopuolella asumattomilla seuduilla. Mutta kaikkialta tultiin Hänen luokseen.

5 Jeesus parantaa halvaantuneen (Matt 9:1-8, Luuk.5:17-26) 2:1 Muutamia päiviä tämän jälkeen Jeesus meni Kapernaumiin ja kun tieto levisi Hänen olevan kotona, 2 kokoontui välittömästi niin paljon ihmisiä, ettei kaikilla ollut tilaa sisällä, eikä myöskään oven edessä Jeesuksen julistaessa heille Ilosanomaansa. 3 Silloin Hänen luokseen tuotiin halvaantunut mies, jota oli kantamassa neljä miestä. 4 Koska he eivät voineet päästä väentungoksen tähden Jeesuksen luo, he purkivat kattoa siltä kohtaa, missä Jeesus oli ja tehtyään kattoon aukon, he laskivat siitä alas vuoteen, jolla halvaantunut makasi. 5 Kun Jeesus näki heidän Uskonsa, Hän sanoi halvaantuneelle: Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. 6 Mutta siellä istui myös lainoppineita, (eli kirjanoppineita), jotka ajattelivat mielessään: 7 Kuinka Hän noin puhuu herjaten Jumalaa? Kuka muu voi antaa syntejä anteeksi kuin Yksin Jumala. 8 Jeesus ymmärsi heti Hengessään, mitä he ajattelivat ja sanoi lainoppineille: Miksi te noin ajattelette mielessänne? 9 Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle: Sinä saat syntisi anteeksi tai sanoa: Nouse, ota vuoteesi ja käy. 10 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on Valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, Hän sanoi halvaantuneelle: 11 Minä sanon sinulle: Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. 12 Silloin mies nousi välittömästi, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden ja kaikki hämmästelivät sitä ja ylistivät Jumalaa, sanoen: Tällaista emme ole nähneet vielä tähän päivään mennessä. Jeesus kutsuu Leevin 13 Sitten Jeesus lähti sieltä ja Hänen vaeltaessaan järvenrantaa, kaikki kansa tuli Hänen luokseen ja Hän opetti heitä. 14 Kulkiessaan tulliaseman ohi, Jeesus näki siellä Leevin, Alfeuksen pojan istumassa ja sanoi hänelle: Seuraa minua! Hän nousi ja seurasi Jeesusta. 15 Jeesuksen ja Hänen Opetuslastensa ollessa aterialla Leevin kodissa, heidän kanssaan aterioi myös monta publikaania (eli veronkantajaa) ja muita syntisiä ja heitä oli paljon, jotka olivat seuranneet Jeesusta. 16 Kun lainopettajat (eli kirjanoppineet) ja fariseukset (eli uskonnolliset ihmiset) näkivät Jeesuksen syövän publikaanien ja syntisten kanssa, he kysyivät hänen Opetuslapsiltaan: Kuinka Hän syö ja juo publikaanien ja syntisten kanssa? 17 Sen kuullessaan Jeesus sanoi: Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Minä en ole tullut kutsumaan Parannukseen hurskaita vaan syntisiä. Kysymys paastosta (Matt.9:14-17, Luuk.5:33-39) 18 Kun Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat, tulivat muutamat ja sanoivat Jeesukselle: Miksi sinun Opetuslapsesi eivät paastoa, kun Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat? 19 Jeesus sanoi heille: Voivatko sulhasen ystävät paastota, kun Hän vielä on heidän luonaan? Niin kauan kuin sulhanen on heidän kanssaan, eivät he voi paastota. 20 Mutta tulee aika, jolloin sulhanen otetaan pois heidän luotaan, silloin sinä päivänä he paastoavat. 21 Ei kukaan ompele kutistumattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan uusi paikka kutistuessaan repii vanhaan viittaan suuremman reiän ja näin reiästä tulee entistä suurempi. 22 Uutta viiniä ei myöskään lasketa vanhoihin leileihin, muutoin uusi viini halkaisee leilit, viini valuu maahan ja leilit turmeltuvat, vaan uusi viini lasketaan uusiin leileihin.

6 Sapatin noudattamisesta (Matt.12:1-8, Luuk.6:1-5) 23 Tapahtui eräänä sapattina, kun Jeesus kulki viljapellon kautta ja Hänen Opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä ja syömään jyviä. 24 Silloin fariseukset sanoivat Jeesukselle: Katso, mitä he tekevät sapattina, jotain sellaista, mikä ei ole lain mukaan sallittua. 25 Jeesus vastasi heille: Ettekö ole koskaan lukenet Kirjoitusta, mitä Daavid teki, kun hänellä ja hänen seuralaisillaan oli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa? 26 Kuinka Daavid meni Jumalan pyhäkköön Abjatarin ollessa ylimmäisenä pappina ja otti näkyleivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syömineen lain mukaan on luvallista vain papeille? 27 Jeesus jatkoi: Sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. 28 Siten Ihmisen Poika hallitsee myös sapatin. Saako sapattina parantaa? (Matt.12:9-15, Luuk.6: 6-11) 3:1 Jeesus meni jälleen synagogaan ja siellä oli eräs mies, jonka käsi oli surkastunut. 2 Fariseukset pitivät Jeesusta silmällä, parantaisiko Hän miehen sapattina, jotta voisivat nostaa syytteen Häntä vastaan. 3 Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: Nouse, tule tänne keskelle! 4 Jeesus kysyi muilta: Salliiko laki sapattina tehdä jollekin Hyvää vai tehdä pahaa? Katso, pelastaa elämä vai jättää se tuhoon? Mutta he olivat vaiti. 5 Sen jälkeen Jeesus loi heihin vihaisen katseen ja oli hyvin murheellinen heidän sydämensä paatumuksesta ja sanoi miehelle: Ojenna kätesi! Hän ojensi sen ja käsi tuli terveeksi niin kuin toinen. 6 Fariseukset menivät ulos ja alkoivat välittömästi suunnitella Herodeksen kannattajien kanssa Jeesuksen surmaamista ja tekivät siitä päätöksen. Sanoma Jeesuksesta leviää (Matt.10:1-4, Luuk.6:12-16) 7 Mutta Jeesus siirtyi sitten Opetuslasten kanssa järvenrannalle ja Häntä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta 8 ja kansaa tuli paljon myös Jeesuksen luo Juudeasta, Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin toiselta puolelta; Tyyroksesta ja Siidonin lähialueilta, kun he olivat kuulleet, kuinka suuria tekoja Jeesus teki. 9 Jeesus käski Opetuslapsiaan pitämään vene valmiina väentungoksen tähden, ettei kansa polkisi Häntä jalkoihinsa, 10 koska Jeesus oli parantanut monta, monet sairauksien vaivaamat tunkeutuivat Hänen luokseen saadakseen edes koskettaa Häntä. 11 Kun riivaajahenkien vaivaamat sairaat näkivät Jeesuksen, he heittäytyivät maahan Hänen eteensä ja huusivat: Sinä olet Jumalan Poika! 12 Mutta Jeesus kielsi henkiä ankarasti ilmaisemasta, kuka Hän on. Jeesus valitsee kaksitoista Apostolia (Matt.10:1-4, Luuk.6:12-16) 13 Tämän jälkeen Jeesus nousi ylös vuorelle ja kutsui luokseen oman valintansa mukaan Opetuslapsia ja he tulivat Hänen luokseen. 14 Nämä kaksitoista Jeesus valitsi olemaan kanssaan ja lähettääkseen heidät julistamaan Ilosanoman eli Evankeliumin. 15 He saivat myös Vallan parantaa tauteja ja ajaa riivaajahenget ulos. 16 Nämä kaksitoista Hän asetti: Simon, jolle antoi nimen Pietari. 17 Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes. He saivat lisänimen Boanerges, joka tarkoittaa Ukkosenjylinän pojat. 18 Muut olivat: Andreas, Filippus, Bartolemus, Matteus, Tuomas, Jaakob Alfeuksen poika, Taddas, Simon Kananeus 19 ja Juudas Iskariot, Jeesuksen pettäjä.

7 Jeesuksella Valta riivaajien yli (Matt.12:22-30, Luuk.11:14-23) 20 Sitten Jeesus palasi kotiinsa ja sinne kokoontui jälleen niin paljon kansaa, etteivät Hän ja Opetuslapset voineet syödäkään. 21 Kun Jeesuksen omaiset kuulivat tämän, he tulivat ottaakseen Hänet huostaansa, sillä he luulivat Hänen kadottaneen jo järkensä. 22 Mutta lainopettajat (eli kirjanoppineet), jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat Jeesuksessa olevan Beelsebul ja Hänen ajavan riivaajia ulos itse riivaajien päämiehen voimalla. 23 Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksen: Kuinka saatana voi ajaa saatanan ulos? 24 Kun valtakunta jakaantuu ja taistelee itseään vastaan, silloin se ei voi kestää. 25 Samoin, kun perhettä repivät riidat, se ei myöskään tule kestämään. 26 Ja kun saatana nousee itseään vastaan ja riitaantuu itsensä kanssa, se ei voi pysyä pystyssä, vaan sen valta on lopussa. 27 Eikä kukaan voi mennä sisälle väkevän miehen taloon ja varastaa hänen tavaroitaan, ellei hän ensin sido sitä väkevää, vasta tämän jälkeen hän voi ryöstää hänen talonsa. Vertaus Pyhästä Hengestä (Matt.12:31-32, Luuk.12:10) 28 Minä vakuutan teille, että Jumala tulee antamaan kaikki ihmisten synnit anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon sitten pilkkaavatkin, 29 mutta jokainen, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, sitä hän ei ikinä saa anteeksi, sillä hän on tehnyt Ikuisesti anteeksiantamattoman synnin. 30 Jeesus puhui heille tämän, sillä he olivat sanoneet, että Hänessä on riivaajahenki. Jeesuksen Todelliset omaiset (Matt.12:46-50, Luuk.8:19-21) 31 Silloin tulivat Jeesuksen äiti, veljet ja sisaret. He odottivat talon ulkopuolella ja lähettivät kutsumaan Jeesuksen. 32 Hän istui kansanjoukon ympäröimänä, kun Hänelle sanottiin: Sinun äitisi ja sisaruksesi ovat ulkona ja kysyvät sinua. 33 Mutta Jeesus vastasi heille: Kuka on minun äitini? Ketkä minun sisarukseni? 34 Sen jälkeen Hän nosti silmänsä ympärillään oleviin ihmisiin ja sanoi: Katso, minun Äitini ja Veljeni ja Sisareni! 35 Sillä jokainen, joka toteuttaa Jumalan Tahdon, on minun Veljeni, Sisareni ja Äitini. Vertaus kylväjästä (Matt.13:1-9, Luuk.8:4-8) 4:1 Jeesus alkoi jälleen opettaa järvenrannalla. Kun Hänen ympärilleen kokoontui hyvin paljon kansaa, Hän meni ja istuutui järvessä olevaan veneeseen, kansanjoukon ollessa järvenrannalla. 2 Jeesus opetti heitä monin vertauksin ja sanoi heille opettaessaan: 3 Kuulkaa! Kylväjä lähti kylvämään. 4 Kun hän kylvi, muutamat siemenet putosivat tielle ja Taivaan linnut tulivat ja söivät ne. 5 Osa putosi kallioiseen maahan, missä ei ollut syvää multaa ja ne heti nousivat oraalle, kun maata oli vain ohuelti. 6 Mutta auringon noustua oraat helteessä paahtuivat ja koska niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. 7 Osa siemenistä taas putosi ohdakkeiden joukkoon ja kun ohdakkeet kasvoivat, ne tukahduttivat oran, eikä se tuottanut satoa. 8 Loput jyvistä putosivat hedelmälliseen maahan, jossa ne nousivat oraalle, kasvoivat ja antoivat sadon mikä kolmekymmentä-, mikä kuusikymmentä-, mikä satakertaisena. 9 Jeesus sanoi heille: Hän, jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon nämä Sanat.

8 Miksi Jeesus puhuu vertauksin? (Matt.13:10-17, Luuk.8:9-10) 10 Kun Jeesus oli jäänyt yksin kahdentoista Opetuslapsensa ja muiden seuraajiensa kanssa, pyysivät he Häntä tulkitsemaan edellisen vertauksen. 11 Niin Jeesus sanoi heille: Teidän on annettu tietää Jumalan Kuningaskunnan Salaisuuksia, mutta heille muille, jotka ovat ulkopuolella, (eli eiuskoville) heille esitetään kaikki vertauksin, 12 vaikka he näkemällä näkisivät eivätkä käsittäisi ja kuulemalla kuulisivat eivätkä ymmärtäisi eivätkä siten tee Parannusta, eikä Jumala anna heille heidän syntejään anteeksi. Kylväjävertauksen selitys (Matt.13:18-23, Luuk.8:11-15) 13 Sitten Jeesus sanoi heille: Kun te ette käsitä tätä vertausta, kuinka silloin voisitte ymmärtää kaikki muut vertaukset? 14 Kylväjä kylvää Jumalan Sanan (eli kertoo Jeesuksen Pelastustyön). 15 Niillä siemenillä, jotka putosivat tielle, tarkoitetaan ihmisiä, joille kylvetään Sana ja he kuulevat sen, mutta välittömästi tulee saatana ja ottaa pois Sanan, joka kylvettiin heidän sydämeensä. 16 Kallioiseen paikkaan kylvetty siemen tarkoittavat heitä, jotka kuullessaan Sanan ottavat sen heti iloiten vastaan, 17 mutta kylvetty Sana ei kuitenkaan juurru heissä, koska he eivät ole Uskossa ja kun alkavat ahdistukset tai vainot Evankeliumin tähden, he välittömästi kieltävät Sanan. 18 Niillä siemenillä, jotka putosivat ohdakkeiden joukkoon, tarkoitetaan heitä, jotka kuulevat Sanan, 19 mutta tämän maailmanajan huolet, pohjaton rikkauden kaipuu ja muut himot hallitsevat heitä ja ne tukahduttavat Sanan, eikä se siten tuota Hedelmää. 20 Sitten ne siemenet, jotka kylvettiin hedelmälliseen maahan, kuvaavat heitä, jotka kuulevat Evankeliumin ja ottavat siitä vaarin ja tuottavat sadon kuka kolmekymmen-, kuusikymmen- tai satakertaisena. Vertaus lampusta ja mitasta (Luuk.8:16-18) 21 Jeesus sanoi heille: Ei kaiketi lamppua tuoda huoneeseen sitä varten, että se pannaan vakan tai vuoteen alle? Lampunjalkaan laitettavaksi se tuodaan. 22 Sillä ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule ilmi, eikä mitään salattua, mikä ei tule julki. 23 Kuulkoon tämän hän, jolla on korvat kuullakseen. 24 Vielä Jeesus sanoi heille: Olkaa tarkkana siitä, mitä kuulette, sillä millä mitalla te mittaatte muille samalla mitalla Jumala tulee mittaamaan teille, jotka kuulette ja vielä ankaramminkin. 25 Jokainen, jolla on, hänelle annetaan lisää, mutta jolla ei ole, sekin mitä hän omistaa, otetaan häneltä pois. Vertaus itsestään kasvavasta viljasta (Matt.13:24-30) 26 Jeesus puhui: Jumalan Kuningaskunnassa tapahtuu niin kuin tapahtuu miehelle, joka kylvää siemenen maahan. 27 Hän nukkuu yön, herää päivittäin ja siemen orastaa ja kasvaa, miten, sitä hän ei tiedä. 28 Sillä maa tuottaa itsestään sadon, ensin korren, sitten tähkän ja lopuksi kypsät jyvät tähkään. 29 Ja kun sato on kypsynyt, hän alkaa välittömästi leikata, sillä on tullut elonkorjuuaika.

9 Vertaus sinapinsiemenestä (Matt.13:31-32, Luuk.13:18-19) 30 Vielä Jeesus sanoi: Mihin vertaisimme Jumalan Kuningaskuntaa tai millä vertauksella kuvaisimme sitä? 31 Se muistuttaa sinapinsiementä, joka kylvettäessä maahan on pienin kaikista kylvetyistä siemenistä maan päällä. 32 Mutta kylvön jälkeen, kun sen taimi nousee maasta, se kasvaa suurimmaksi kaikista keittiökasveista ja se kasvattaa niin suuret oksat, että taivaan linnut voivat pesiä sen varjossa. 33 Monin vastaavin vertauksin Jeesus julisti heille Sanomaansa sen mukaan kuin he pystyivät sitä ymmärtämään 34 ja ilman vertauksia Jeesus ei puhunut heille Sanaa. Mutta Opetuslapsilleen Hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään. Jeesus tyynnyttää myrskyn (Matt 8:23-27, Luuk.8:22-25) 35 Saman päivän illan tultua Jeesus sanoi Opetuslapsilleen: Lähtekäämme järven yli toiselle rannalle. 36 Sen jälkeen, kun Opetuslapset olivat lähettäneet kansan pois, he nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo odotti ja he lähtivät matkaan ja muitakin veneitä tuli heidän mukaansa. 37 Silloin nousi kova pyörremyrsky ja aallot löivät veneen yli, niin että vene oli uppoamaisillaan. 38 Jeesus oli veneen perässä ja nukkui nojaten päänaluseen. Opetuslapset herättivät Hänet ja sanoivat: Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? 39 Herättyään Jeesus nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: Vaikene. Ole hiljaa! Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. 40 Jeesus sanoi Opetuslapsilleen: Miksi te olette pelkureita? Eikö teillä ole Uskoa? 41 Silloin heidät valtasi Pyhyyden Pelko ja he sanoivat toisilleen: Kuka Hän on? Kun vieläpä tuuli ja merikin tottelevat Häntä? Jeesus parantaa riivatun Gadarasan alueella (Matt.8:28-34, Luuk.8:26-39) 5:1 He tulivat järven toiselle puolelle gadaralaisten alueelle. 2 Välittömästi, kun Jeesus nousi veneestä, Hän kohtasi miehen, joka tuli hautaluolista. 3 Hänessä oli riivaajahenkiä ja hän asui hautaluolissa, eikä kukaan pystynyt sitomaan enää häntä kahleisiin. 4 Monta kertaa mies oli kahlittu rautakahleisiin jaloista ja sidottu köysillä, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan pystynyt hillitsemään häntä. 5 Yötä päivää mies asui haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kiviin. 6 Kun mies näki kaukaa Jeesuksen, hän juoksi Hänen luo, polvistui Hänen eteensä 7 ja huusi kovalla äänellä, sanoen: Mitä sinulla on tekemistä minun kanssani Jeesus, Korkeimman Jumalan Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä tee minulle väkivaltaa. 8 Sillä Jeesus sanoi sille: Sinä saastainen henki lähde ulos miehestä. 9 Jeesus kysyi siltä: Mikä on sinun nimesi? Pahahenki vastasi Hänelle: Nimeni on legiona, sillä meitä on monta. 10 Riivaajahenget pyysivät, ettei Jeesus karkottaisi niitä pois siltä seudulta. 11 Siellä lähellä vuorta oli suuri sikalauma laitumella 12 ja kaikki henget pyysivät Jeesukselta, sanoen: Lähetä meidät sikalaumaan, jotta menemme niihin. 13 Jeesus antoi niille heti luvan, välittömästi riivaajahenget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja ne kaikki hukkuivat. Sikoja oli noin kaksituhatta ja ne hukkuivat järveen. 14 Silloin sikopaimenet pakenivat ja kertoivat tapauksesta kaupungissa ja maalaistaloissa ja asukkaat lähtivät katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15 He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät miehen, jossa oli ollut leegio riivaajia, mutta nyt hän istui puettuna ja täydessä järjessä ja asukkaat pelästyivät. 16 Tapahtuman näkijät kertoivat tulijoille, mitä oli tapahtunut riivaajahenkien vaivaamalle miehelle ja mitä sioille. 17 Silloin asukkaat alkoivat pyydellä Jeesusta poistumaan heidän alueeltaan. 18 Kun Jeesus nousi veneeseen, riivaajahengistä vapautunut mies pyysi Jeesukselta lupaa saada

10 tulla Hänen mukaansa. 19 Mutta Jeesus ei sallinut sitä, vaan sanoi: Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä Hyvästä, minkä Herra on sinulle tehnyt ja Laupeudesta, mitä Hän on sinulle osoittanut. 20 Mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt ja kaikki ihmettelivät kuulemaansa. Jeesus herättää Jairuksen tyttären Kuolleista ja parantaa verenvuotoa sairastavan naisen (Matt.9:18-26, Luuk.8:40-45) 21 Kun Jeesus oli palannut takaisin järven toiselle rannalle ja Hänen ollessaan vielä siellä, kokoontui paljon kansaa Hänen ympärilleen. 22 Ja katso sinne tuli myös yksi synagogan esimiehistä, Jairus nimeltään. Nähdessään Jeesuksen, hän heittäytyi Hänen jalkojensa eteen 23 ja pyysi hartaasti, sanoen: Tyttäreni on kuolemaisillaan, tule ja laita kätesi hänen päälleen, että hän paranee ja jää eloon. 24 Jeesus lähti Jairuksen kanssa ja Hänen mukana kulki paljon kansaa ja he tungeksivat Hänen ympärillään. 25 Heidän joukossaan oli myös muuan nainen, joka oli sairastanut kaksitoista vuotta verenvuotoa. 26 Hän oli kuluttanut kaiken omaisuutensa monien lääkäreiden hoidossa, saamatta mistään kuitenkaan apua, sitä vastoin hän oli tullut huonommaksi. 27 Kun hän oli kuullut Jeesuksesta, hän tuli väentungoksen läpi takaapäin ja kosketti Hänen viittaansa, 28 sillä hän oli ajatellut mielessään: Kun vain pääsen koskettamaan Jeesuksen vaatteita, tiedän parantuvani. 29 Silloin heti tyrehtyi naisen verenvuoto ja hän tunsi ruumiissaan parantuneensa häntä vaivanneesta sairaudesta. 30 Jeesus tunsi, että Hänestä lähti (Taivaallista )Voimaa ja Hän kääntyi väkijoukossa ja sanoi: Kuka kosketti vaatteisiini? 31 Mutta Opetuslapset sanoivat Hänelle: Etkö sinä huomaa väkijoukkoa, kuinka se tungeksii sinun ympärilläsi ja sinä kysyt: Kuka kosketti minuun? 32 Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen, kuka oli hän, joka oli sen tehnyt. 33 Silloin nainen pelästyi ja vapisi, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut ja hän tuli Jeesuksen luo, heittäytyi Hänen jalkojensa eteen maahan ja kertoi kaiken. 34 Jeesus sanoi naiselle: Tyttäreni, sinun Uskosi on sinut parantanut. Mene rauhassa. Sinä otit vastaan Parantumisen. 35 Jeesuksen vielä puhuessa, tuli ihmisiä synagogan esimiehen kotoa ja hänelle sanottiin: Sinun tyttäresi kuoli. Miksi enää vaivaisit Opettajaa? 36 Mutta kun Jeesus kuuli tämän, Hän sanoi heti synagogan esimiehelle: Älä pelkää, vaan usko ainoastaan! 37 Jeesus ei sallinut kenenkään muun seurata mukanaan kuin vain Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen. 38 Kun he tulivat synagogan esimiehen kotiin, näkivät he hälisevän joukon, ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. 39 Jeesus meni sisään ja sanoi heille: Miksi tämä hälinä ja itku? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. 40 Silloin Jeesukselle naurettiin. Mutta Jeesus ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa vain lapsen isän ja äidin ja Opetuslapsensa ja meni huoneeseen, missä lapsi makasi. 41 Jeesus tarttui tyttöä kädestä ja sanoi hänelle: Talita kuum, mikä tarkoittaa: Sinä viittaan kiedottu tyttö: nouse! 42 Tyttö nousi välittömästi ja käveli. Hän oli kaksitoistavuotias. Kaikki olivat suuresti hämmästyneet. 43 Jeesus kielsi heitä ankarasti kertomasta tätä kenellekään ja tytölle Hän käski antaa ruokaa. Jeesus käy kotikaupungissaan (Matt.13:53-58, Luuk.4:16-30) 6:1 Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa ja Hänen Opetuslapsensa seurasivat Häntä. 2 Kun tuli sapatti, rupesi Jeesus opettamaan synagogassa ja monet Häntä kuullessaan hämmästyivät ja sanoivat: Kuinka Hän hallitsee kaiken tämän? Mikä on tämä viisaus, joka Hänelle on annettu ja kuinka Hän tekee nuo Voimateot, jotka tapahtuvat Hänen kättensä kautta? 3 Eikö Hän ole se rakennusmies, Marian poika ja Jaakobin ja Joosen ja Juudaksen ja Simonin veli? Eivätkö Hänen sisarensakin asu täällä meidän keskuudessamme? Nämä asiat muodostuivat heille esteeksi, jotta he

11 olisivat uskoneet Jeesukseen. 4 Niin Jeesus sanoi heille: Ei löydy profeetta, joka ei ole halveksittu kotikaupungissaan, sukulaistensa ja omaistensa keskuudessa. 5 Sen tähden Jeesus ei voinut siellä tehdä yhtään Voimatekoa, vain muutamia sairaita Hän paransi, laittaen kätensä heidän päälleen. 6 Jeesus ihmetteli heidän epäuskoaan. Sen jälkeen Jeesus kulki ympärillä olevissa kylissä ja opetti. Opetuslasten lähettäminen (Matt.10:1,5-15, Luuk.9:1-6) 7 Sitten Jeesus kutsui luokseen ne kaksitoista Opetuslastaan lähettääkseen heidät kaksittain matkaan ja antoi heille myös Vallan ajaa ulos riivaajahenget. 8 Hän salli heidän ottaa matkalle vain sauvan, muttei leipää, ei laukkua, eikä rahaa vyöhönsä, 9 paula-anturat he saivat sitoa jalkaansa, mutta eivät saaneet pukea kahta ihokasta ylleen. 10 Jeesus sanoi vielä heille: Missä talossa teidät otetaan vieraina vastaan, siellä asukaa, kunnes lähdette pois siltä paikkakunnalta. 11 Mutta missä paikassa taas teitä ei oteta vastaan, eikä kuunnella teidän julistustanne, lähtekää sieltä ja puhdistakaa pölykin jaloistanne. Se tulee todistukseksi heitä vastaan. Totisesti Minä vakuutan teille, että Tuomiopäivänä Jumala osoittaa suurempaa Armahtavaisuutta Sodomalle ja Gommorralle kuin sille kaupungille. 12 Näin Opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien ihmisten tuli tehdä Parannus. 13 He paransivat myös monta riivaajahengen vaivaamaa ja voitelivat öljyllä monta sairasta ja he ottivat vastaan Parantumisen. Johannes Kastajan mestaus (Matt.14:1-12, Luuk.9:7-9) 14 Kuningas Herodes oli myös kuullut Jeesuksesta, sillä Hänen nimensä oli tullut tunnetuksi ja ihmiset sanoivat: Johannes Kastaja on herätetty kuolleista, siksi Hän voi tehdä näitä Ihmetekoja. 15 Mutta jotkut sanoivat: Hän on Elias, eräät taas: Hän on profeetta niin kuin joku niistä suurista profeetoista. 16 Mutta kun Herodes kuuli tämän, hän sanoi: Hän on Johannes, jonka minä mestautin ja hänet on herätetty Kuolleista. 17 Totisesti sama Herodes oli lähettänyt vangitsemaan Johanneksen ja laitattanut hänet vankilaan ja oli sen tehnyt veljensä Filippuksen vaimon Herodian tähden, jonka hän oli nainut. 18 Johannes oli nimittäin sanonut Herodekselle: Ei ole sallittua, että sinä omistat veljesi vaimon. 19 Sen tähden Herodes vihasi Johannesta ja tahtoi surmauttaa hänet, mutta ei uskaltanut. 20 Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet Oikeudenmukaiseksi (eli Vanhurskaaksi) ja Pyhäksi mieheksi. Hän suojeli ja kuunteli Johannesta mielellään, vaikka moni kuulemansa asia vaivasikin häntä. 21 Herodialle tuli viimein sopiva tilaisuus, kun Herodes kutsui syntymäpäiväpitoihinsa ylimyksiä, sotaväen päälliköitä ja Galilean johtomiehiä. 22 Silloin Herodian tytär meni sinne ja tanssi ja se miellytti Herodesta ja hänen kutsuvieraitaan. Niinpä kuningas sanoi tytölle: Pyydä minulta mitä ikinä haluat, sen minä annan sinulle. 23 Hän lupasi ja vannoi: Mitä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani. 24 Silloin tyttö meni ja kysyi äidiltään: Mitä minä pyydän? Hän vastasi hänelle: Johannes Kastajan pään. 25 Niin tyttö kiiruhti heti kuninkaan luo ja sanoi: Minä tahdon, että annat minulle nyt välittömästi Johannes Kastajan pään vadilla. 26 Silloin kuningas huolestui asiasta, mutta kutsuvieraittensa kuullen antamansa valan tähden, hän ei halunnut sitä kieltää. 27 Niin kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään. 28 Vartija meni ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi sen vadilla ja antoi tytölle, joka vei sen äidilleen. 29 Kun Johanneksen opetuslapset saivat tästä tiedon, he menivät ja ottivat hänen ruumiinsa ja

12 hautasivat sen. Jeesus ruokkii viisituhatta miestä (Matt.14:13-21, Luuk.9:10-17, Joh. 6:1-14) 30 Apostolit palasivat Jeesuksen luo ja kertoivat Hänelle kaiken, sekä mitä olivat tehneet ja että mitä olivat opettaneet. 31 Niin Jeesus sanoi heille: Tulkaa yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkäämme hiukan. Sillä koko ajan ihmisiä tuli ja meni, eivätkä he ehtineet syödäkään. 32 He lähtivät veneellä ilman väkijoukkoa autiolle seudulle. 33 Mutta monet näkivät lähdön ja tunnistivat lähtijät. Niin tieto levisi ja kaikkialta ihmiset kiiruhtivat jalan maitse, saapuen ennen heitä perille ja olivat yhdessä Jeesusta vastassa. 34 Kun Jeesus astui rannalle ja näki paljon kansaa, Hän armahti heidät, sillä he olivat kuin lampaat, joilla ei ollut paimenta ja Jeesus alkoi opettaa heitä puhuen kauan aikaa. 35 Kun heidän tulostaan oli kulunut runsaasti aikaa, Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: Tämä seutu on asumatonta ja kello on jo paljon. 36 Lähetä kansa pois, että he menisivät lähiseudun maalaistaloihin ja kyliin ostamaan itselleen leipää, sillä heillä ei ollut mitään syötävää. 37 Mutta Jeesus vastasi heille: Antakaa te heille syödä. Silloin he sanoivat Hänelle: Lähdemmekö kahdellasadalla denaarilla ostamaan heille leipää, että heillä on, mitä syödä? 38 Mutta Jeesus kysyi: Kuinka monta leipää teillä on? Käykää katsomassa. Tarkistettuaan tilanteen, he sanoivat: Viisi ja kaksi kalaa. 39 Silloin Jeesus käski heidän asettua ruokakunnittain ruohikkoon ruokailua varten. 40 Ihmiset asettuivat sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. 41 Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi leivät, mursi ja antoi Opetuslapsilleen ja he jakoivat ne kansalle. Samoin Jeesus jakoi kalat ja antoi ne heille. 42 Kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. 43 Kun Opetuslapset sitten kokosivat leivistä ja kaloista tähteeksi jääneet palaset, kertyi niitä kaksitoista täyttä korillista. 44 Heitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli noin viisituhatta miestä. Jeesus kävelee veden päällä (Matt.14:22-32, Joh.6:16-21) 45 Kohta tämän jälkeen Jeesus käski Opetuslapsiaan nousemaan veneeseen ja lähtemään edellä vastarannalle Betsaidaan ja odottamaan Häntä siellä sillä aikaa, kun Hän lähettää kansan pois. 46 Sanottuaan kansalle jäähyväiset, Jeesus nousi ylös vuorelle rukoilemaan. 47 Kun ilta tuli, oli vene keskellä järveä ja Jeesus oli yksin maissa. 48 Silloin Jeesus huomasi, että Opetuslasten oli vaikea soutaa, koska tuuli oli heille vastainen. Niin Jeesus aamun sarastaessa meni heidän luokseen kävellen veden päällä, aikoen kulkea heidän ohitseen. 49 Mutta kun Opetuslapset näkivät jonkun kävelevän veden päällä, he luulivat näkevänsä aaveen ja alkoivat huutaa, 50 sillä kaikki olivat nähneet Hänet ja pelästyneet. Mutta välittömästi Jeesus nuhteli heitä ja sanoi: Olkaa rohkealla mielellä! Minä Olen. Älkää pelätkö. 51 Kun Jeesus nousi heidän luokseen veneeseen, tyyntyi tuuli. Hyvin suuri järkytys ja hämmästys valtasi Opetuslapset. 52 Samoin se, mitä leiville oli tapahtunut, ei ollut avannut heidän ymmärrystään, sillä niin paatunut oli heidän sydämensä. Sairaat paranevat (Matt.14:36) 53 Heidän soudettuaan järven yli, he saapuivat Gennesaretiin. 54 Kun he nousivat veneestä, kansa

13 tunsi heti Jeesuksen tulleen 55 ja he kiiruhtivat viemään sanaa koko lähiseudulle ja toivat sairaita vuoteillaan sinne, missä tiesivät Jeesuksen olevan. 56 Minne vain Jeesus meni; kyliin tai kaupunkeihin tai maalaistaloihin aina he asettivat sairaita aukeille paikoille ja pyysivät Hänen sallia sairaiden edes koskettaa Hänen viittansa tupsua ja kaikki, jotka koskettivat, saivat vastaanottaa terveyden. Jumalan Käskyt ja ihmisten säännöt (Matt.15:1-9) 7:1 Jerusalemista oli tullut fariseuksia ja muutamia lainopettajia ja he kokoontuivat Jeesuksen ympärille. 2 Kun he näkivät joidenkin Hänen Opetuslastensa syövän leipää epäpuhtain, (se on pesemättömin) käsin, he nuhtelivat heitä. 3 Sillä fariseukset eivätkä muutkaan juutalaiset aterioi, elleivät ole ensin pesseet käsiään, noudattaen siten esi-isille annettua perinnäissääntöä. 4 Samoin heidän palattuaan torilta, juutalaiset eivät syö, elleivät ole ensin suorittaneet puhdistautumismenoja ja paljon muutakin he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin juoma-, talous-, kupariastioiden ja vuoteiden vihmomisen. 5 Sen tähden fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: Miksi sinun Opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtain käsin? 6 Mutta Jeesus vastasi heille: Oikein Jesaja on teistä profetoinut, te ulkokullatut (eli teeskentelijät), kun hän sanoo: Tämä kansa kunnioittaa Minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on hyvin kaukana Minusta, 7 mutta turhaan he Minua palvovat, kun opettavat käskyjä, jotka ovat ihmisten säätämiä. 8 Sillä te olette siirtäneet syrjään Jumalan Käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä; niin kuin ovat juoma- ja talousastioiden puhdistusmenot ja teette paljon muutakin samankaltaista kuin nämä ovat. 9 Hän sanoi vielä: Siten te hyvin kumoatte Jumalan Käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. 10 Mooses on sanonut: Kunnioita isääsi ja äitiäsi ja Jokainen, joka kiroaa isänsä tai äitinsä, hänet rangaistaan Kuolemalla. 11 Mutta te sanotte: Kun joku sanoo isälleen tai äidilleen: se, mikä piti olla minun apuni sinulle, on korban, mikä tarkoittaa, että sen olen lahjoittanut Jumalalle uhrilahjaksi. 12 Te olette vapauttaneet heidät velvollisuudestaan tehdä jotain isänsä tai äitinsä hyväksi. 13 Näin te julistatte mitättömäksi Jumalan Sanan perinnäissäännöillänne, jonka olette itse säätäneet ja paljon vastaava te teette. Mikä saastuttaa ihmisen? (Matt.15:10-20) 14 Jeesus kutsui sitten kansan luokseen ja sanoi heille: Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15 Ei mikään siitä, mikä menee ihmisen sisään ulkoapäin, voi tehdä häntä saastaiseksi, vaan mikä ihmisestä tulee ulos, se tekee hänet saastaiseksi (eli epäpyhäksi). 16 Jokainen, jolla on korvat kuullakseen, hän kuulkoon. 17 Kun Jeesus oli lähtenyt kansan keskuudesta ja mennyt erääseen taloon, kysyivät Hänen Opetuslapsensa Häneltä, mitä Hän tarkoitti puhumillaan Sanoilla. 18 Jeesus vastasi heille: Vieläkö ne olivat teillekin niin vaikeita ymmärtää? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä menee ihmisen sisään ulkoapäin voi tehdä häntä epäpyhäksi? 19 Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan hänen vatsaansa ja ulostuu. Näin Jeesus vahvisti muinaiset ruuat puhtaiksi. 20 Vielä Jeesus sanoi heille: Mikä tulee ihmisestä ulos, se tekee ihmisen epäpyhäksi, 21 sillä sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset, haureudet, murhat, 22 varkaudet, ahneus, kavaluus, moraalittomuus, kateus, jumalanpilkka, ylpeys ja uhmamieli. 23 Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja tekee hänet

14 epäpyhäksi. Foinikialaisen Usko (Matt.15:21-28) 24 Jeesus lähti sieltä ja meni Tyyron ja Siidonin alueelle. Siellä Hän meni erääseen taloon, eikä olisi halunnut kenenkään tietävän, mutta Jeesus ei voinut pysyä salassa kansan huomiolta. 25 Heti, kun Jeesuksesta sai tiedon eräs vaimo, jonka tyttäressä oli riivaajahenki, tuli vaimo ja lankesi Hänen eteensä. 26 Tämä vaimo oli epäjumalanpalvelija ja kotoisin Syyrian Foinikista. Hän pyysi Jeesusta ajamaan hänen tyttärestään riivaajan ulos. 27 Mutta Jeesus sanoi hänelle: Anna lasten ensin ravita itsensä, sillä ei ole oikein, että kukaan ottaa lasten leipää ja heittää sen koiran penikoille. 28 Nainen vastasi ja sanoi Jeesukselle: Niin Herra, mutta koiratkin syövät lasten murusia, jotka putoilevat pöydältä. 29 Silloin Jeesus sanoi hänelle: Tämän sanomasi sanan tähden, mene, tyttäresi on vapautunut riivaajasta. 30 Vaimo palasi kotiinsa ja näki lapsensa vuoteella vapautuneena ja parantuneena. Jeesus parantaa kuuromykän miehen 31 Jeesus lähti pois Tyyroksen ja Siidonin seuduilta ja vaellettuaan Dekapolin alueen kautta, Hän tuli Galilean järvenrantaan. 32 Siellä Hänen luokseen tuotiin kuuromykkä mies ja vaivoin puhuva ja he pyysivät Häntä laittamaan kätensä hänen päälleen. 33 Jeesus otti hänet erilleen vähän kauemmaksi kansasta, laittoi kätensä hänen korviinsa, sylki ja kosketti hänen kieltään. 34 Sitten Jeesus nosti katseensa taivasta kohden, huokasi ja sanoi kuuromykälle: Effata. Mikä tarkoittaa: Aukene. 35 Välittömästi hänen korvansa aukenivat ja hänen kielensä vapautui siteestä ja hän puhui selkeästi. 36 Jeesus kielsi heitä puhumasta siitä kenellekään, mutta mitä enemmän Hän kielsi, sitä enemmän he levittivät tietoa. 37 Se oli tehnyt heihin syvän vaikutuksen ja he sanoivat: Hyvin Jeesus on kaiken tehnyt ja vieläpä kuurot Hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä (Matt.15:32-39) 8:1 Niinä päivinä oli jälleen kokoontunut hyvin paljon kansaa ja koska heillä ei ollut mitään syötävää, kutsui Jeesus Opetuslapsensa ja sanoi heille: 2 Minä haluan armahtaa kansan, sillä he ovat olleet luonani kolme päivää, eikä heillä ole mitään ruokaa 3 ja jos päästän heidät lähtemään koteihinsa nälkäisinä, he uupuvat matkalla, sillä muutamat ovat tulleet kaukaa. 4 Jeesuksen Opetuslapset vastasivat Hänelle: Kuinka on mahdollista kenenkään ravita heidät leivällä täällä autiomaassa? 5 Jeesus kysyi heiltä: Montako leipää teillä on? He vastasivat: Seitsemän. 6 Sitten Jeesus käski kansan asettua maahan. Hän otti ne seitsemän leipää, kiitti, mursi ja antoi ne Opetuslapsilleen, jotta he jakaisivat ne kansalle. 7 Heillä oli myös muutama pieni kala ja Jeesuksen siunattua ne, hän Käski jakaa myös ne heille. 8 Ihmiset söivät ja tulivat ravituiksi. Tähteeksi jääneet palaset Opetuslapset keräsivät ja niistä tuli seitsemän täyttä korillista. 9 Syöjiä oli noin neljätuhatta. Tämän jälkeen Jeesus päästi heidät lähtemään luotaan. 10 Sen jälkeen Jeesus nousi Opetuslastensa kanssa veneeseen ja tuli Dalmanutan alueelle. Jeesukselta vaaditaan merkkiä (Matt.16:1-4, 12:38-42, Luuk.11:29-32) 11 Fariseukset tulivat sinne ja rupesivat väittelemään Jeesuksen kanssa vaatien Häneltä merkkiä

15 Taivaasta saattaakseen Hänet hankalaan tilanteeseen. 12 Jeesus huokasi syvään ja sanoi heille: Miksi tämä sukupolvi pyytää Tunnustekoa merkiksi? Minä vakuutan teille, ettei tälle sukupolvelle tulla antamaan sellaista merkkiä. 13 Hän jätti heidät ja meni jälleen veneeseen ja lähti järven toiselle rannalle. Jeesus nuhtelee Opetuslapsiaan ymmärtämättömyydestä (Matt.16:5-12) 14 Opetuslapset olivat unohtaneet ottaa ruokaa mukaansa. Yhtä leipää lukuun ottamatta heillä ei ollut mitään muuta veneessä mukana. 15 Jeesus puhui Opetuslapsilleen vakavasti ja sanoi: Varokaa ja suojautukaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta (eli oppia) vastaan. 16 Mutta he ajattelivat ja puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17 Jeesus huomasi sen ja sanoi heille: Miksi te ajattelette vain, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään käsitä ja ymmärrä tämän merkitystä? Noinko paatunut on teidän sydämenne? 18 Onhan teillä silmät, ettekö te näe, onhan teillä korvat, ettekö kuule ja ettekö muista, 19 kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle miehelle. Kuinka monta täyttä korillista te kokositte tähteistä? He vastasivat Hänelle: Kaksitoista. 20 Kun Minä mursin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle. Kuinka monta täyttä korillista te silloin kokositte? He vastasivat: Seitsemän. 21 Jeesus sanoi heille: Ettekö te Todella käsitä? Jeesus parantaa sokean Betsaidassa 22 Kun Jeesus tuli Betsaidaan, Hänen luokseen tuotiin sokea mies ja he pyysivät, että Hän koskettaisi tätä. 23 Jeesus tarttui sokeaa kädestä ja talutti hänet kylän ulkopuolelle. Siellä Jeesus pani sylkeä miehen molempiin silmiin, jonka jälkeen laittoi kätensä miehen päälle ja kysyi häneltä: Näetkö jotain? 24 Hänen silmiinsä oli alkanut tulla uudelleen valoa ja hän sanoi: Näen ihmisiä, mutta näen heidät niin kuin puina, jotka kävelevät. 25 Tämän jälkeen Jeesus laittoi uudelleen kätensä sokean silmille ja nyt hän näki tarkasti. Hänen näkönsä oli tullut entiselleen ja hän näki kaiken selvästi. 26 Sitten Jeesus lähetti sokean kotiinsa, sanoen: Älä poikkea edes kylään. Äläkä kerro tästä kenellekään kylässä. Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaksi (Matt.16:13-20, Luuk.9:18-21) 27 Jeesus ja Hänen Opetuslapsensa lähtivät Filippuksen Kesarean seudun kyliin. Heidän sinne vaeltaessaan, Jeesus kysyi Opetuslapsiltaan: Kenen ihmiset sanovat Minun olevan? 28 He vastasivat Hänelle: Joku sanoo sinun olevan Johannes Kastaja, toinen Elias, jotkut taas sinun olevan joku profeetoista. 29 Niin Jeesus kysyi heiltä: Entä te? Kenen te sanotte Minun olevan? Pietari vastasi Jeesukselle: Sinä olet Messias (se tarkoittaa: olet Kristus). 30 Silloin Jeesus varoitti heitä ankarasti paljastamasta Häntä kenellekään. Jeesus puhuu Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan (Matt.16:21-23, Luuk.9:21-22) 31 Jeesus alkoi selittää heille, että Ihmisen Pojan pitää kärsiä ja kansanvanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät Hänet ja surmaavat Hänet, mutta kolmen päivän kuluttua Hänet herätetään Kuolleista. 32 Jeesus puhui nämä asiat Opetuslapsille salailematta. Silloin Pietari otti Hänet erilleen ja alkoi nuhdella Jeesusta. 33 Mutta Jeesus kääntyi katsoen Opetuslapsiinsa ja sanoi ankarasti Pietarille: Väisty minun edestäni saatana. Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan Tahto, vaan ihmisten tahdon mukaan.

16 Todelliseen Opetuslapseuteen kuuluu Risti (Matt.16:24-28, Luuk.9:23-27, Joh.12:20-26) 34 Sitten Jeesus kutsui kansan ja Opetuslapset luokseen ja sanoi heille: Joka tahtoo seurata Minua, hän kieltäköön itsensä, kantakoon Ristinsä ja seuratkoon Minua. 35 Sillä jokainen, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta jokainen, joka kadottaa elämänsä Minun ja Evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. 36 Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta kadottaa Iankaikkisen Elämänsä. 37 Sillä ihminen ei voi antaa mitään vastalahjaksi pelastaakseen elämänsä. 38 Jokainen, joka eläessään tämän epäuskoisen ja syntisen ihmissuvun keskellä häpeää tunnustaa Minut ja minun Opetukseni, häntä myös Ihmisen Poika tulee häpeämään, kun Hän tulee Isänsä koko Kirkkaudessa yhdessä Pyhien Enkelien kanssa. 9:1 Vielä Jeesus sanoi heille: Minä vakuutan teille, että tässä joukossa on muutamia heistä, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin ovat nähneet Jumalan Kuningaskunnan tulevan Taivaallisessa Voimassaan. Jeesuksen kirkastaminen (Matt.17:1-13, Luuk.9: 28-36) 2 Kuuden päivän kuluttua edellisestä, Jeesus otti mukaansa vain Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja he nousivat ylös korkealle vuorelle. Siellä Jeesuksen kasvojen ulkonäkö muuttui heidän nähtensä ja 3 hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi ja välkehtivät niin kuin lumi, sellaisena, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi tehdä sellaista valkaisua. 4 Siellä heille ilmestyi Elias yhdessä Mooseksen kanssa ja he keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5 Silloin Pietari sanoi Jeesukselle: Rabbi meidän on tässä hyvä olla. Pystyttäkäämme kolme majaa Sinulle, Moosekselle ja Eliakselle. 6 Hän ei tiennyt, mitä puhui, sillä he olivat kovin peloissaan 7 ja silloin laskeutui Pilvi, joka peitti heidät ja Pilvestä kuului Ääni: Hän on minun rakas Poikani. Kuulkaa Häntä! 8 Samassa heidän katsahtaessaan ympärilleen, he eivät nähneet enää ketään muuta kuin Jeesuksen yksin heidän kanssaan. 9 Heidän laskeutuessaan alas vuorelta, Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään siitä, mitä olivat nähneet ennen kuin vasta sitten, kun Ihmisen Poika on herätetty Kuolleista. 10 He pitivät Jeesuksen Sanat mielessään ja miettivät keskenään, mitä kuolleista herätetty voi tarkoittaa? 11 Opetuslapset kysyivät vielä Jeesukselta: Miksi lainopettajat sanovat, että Elias tulee ensin? 12 Jeesus sanoi heille: On totta, että Elias tulee ensin ja saattaa kaiken kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että Hän joutuu kärsimään paljon ja kokemaan halveksuntaa? 13 Minä sanon teille: Elias tuli jo ja ihmiset tekivät hänelle, mitä tahtoivat niin kuin hänestä oli Ennalta kirjoitettu. Jeesus karkottaa riivaajahengen (Matt.17:14-21, Luuk.9:37-39) 14 Kun he tulivat muiden Opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja lainopettajia (eli kirjanoppineita), jotka väittelivät heidän kanssaan. 15 Heidän nähdessään Jeesuksen he hämmästyivät ja riensivät Häntä tervehtimään. 16 Jeesus kysyi lainopettajilta: Mistä te väittelitte heidän kanssaan? 17 Silloin eräs mies kansanjoukosta vastasi Hänelle, sanoen: Rabbi, minä toin poikani sinun luoksesi, kun hänessä on riivaajahenki, joka tekee hänet mykäksi. 18 Joka kerta, kun se tarttuu poikaani, se paiskaa hänet maahan ja silloin tulee vaahtoa suusta ja hän kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Minä pyysin sinun Opetuslapsiasi karkottamaan hengen pois, mutta he eivät kyenneet siihen.

17 19 Jeesus sanoi hänelle: Voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat hänet Jeesuksen luo. 20 Kun riivaajahenki näki Jeesuksen, se välittömästi kouristi poikaa ja tämä kaatui ja kieriskeli maassa ja vaahtoa valui suusta. 21 Jeesus kysyi pojan isältä: Kuinka kauan hänessä on ollut tämä? Isä vastasi: Aina vauvasta asti 22 ja monta kertaa henki on heittänyt hänet tuleen tai veteen tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä voit tehdä jotain, niin armahda meidät ja auta meitä? 23 Silloin Jeesus sanoi hänelle: Kun pystyt uskomaan, kaikki on mahdollista hänelle, joka uskoo. 24 Pojan isä huusi välittömästi suurella äänellä ja sanoi kyynelsilmin: Herra minä uskon. Auta minua epäuskossani! 25 Mutta kun Jeesus näki kansaa kokoontuvan lisää, Hän käski henkeä näillä sanoilla: Mykkä ja kuuro henki, Minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä palaa enää häneen uudelleen. 26 Sen jälkeen henki kouristi poikaa ja jätti hänet huutaen. Silloin poika jäi tajuttomana makaamaan, niin että monet sanoivat: Hän kuoli. 27 Mutta Jeesus tarttui poikaa kädestä, nosti hänet ylös ja poika nousi seisomaan. 28 Kun Jeesus oli mennyt sisälle kotiin, Hänen Opetuslapsensa kysyivät Häneltä erikseen: Miksi me emme pystyneet ajamaan riivaajahenkeä ulos? 29 Jeesus sanoi: Tätä riivaajalajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Jeesus puhuu toisen kerran Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan 30 He lähtivät sieltä ja vaelsivat Galilean halki, sillä Jeesus ei tahtonut, että kukaan saa tietää Hänen kulkevan sen kautta. 31 Silloin Hän opetti Opetuslapsiaan ja sanoi heille: Ihmisen Poika luovutetaan ihmisten käsiin ja he murhaavat Hänet, mutta kolmen päivän kuluttua Hänet herätetään Kuolleista. 32 Opetuslapset eivät kuitenkaan ymmärtäneet, mitä Jeesus näillä Sanoilla tarkoitti ja he pelkäsivät kysyä sitä Häneltä. Kuka on suurin? (Matt.18:1-5, Luuk.9:46-48) 33 Jeesus tuli Kapernaumiin ja kotiin saavuttuaan Hän kysyi Opetuslapsiltaan: Mistä te tiellä keskenänne väittelitte? 34 Mutta he olivat vaiti, sillä he olivat matkalla väitelleet siitä, kuka heistä on suurin? 35 Jeesus istuutui ja kutsui ne kaksitoista Opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: Jokainen, joka haluaa olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija. 36 Sen jälkeen Jeesus otti lapsen, laittoi hänet heidän keskelleen ja otti lapsen syliinsä ja sanoi heille: 37 Jokainen, joka ottaa minun Nimessäni luokseen yhden tällaisen pienen lapsen, hän ottaa luokseen minut ja jokainen, joka ottaa luokseen minut, hän ei ota luokseen vain minua, vaan myös Isän, joka on minut lähettänyt maailmaan. Kuka ei ole meitä vastaan, hän on meidän puolellamme (Luuk.9:49-50) 38 Johannes alkoi puhua ja sanoi Jeesukselle: Rabbi, me näimme erään miehen ajavan sinun Nimessäsi ulos riivaajia, vaikka hän ei kuulu meihin. 39 Mutta Jeesus sanoi heille: Älkää estäkö häntä, sillä ei kukaan voi sen jälkeen, kun on minun Nimessäni tehnyt Ihmeteon, heti puhua minusta pahaa. 40 Jokainen, joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. 41 Samoin jokainen, joka antaa teille minun Armoni tähden juotavaksi lasillisen vettä minun nimessäni, koska te kuulutte Messiaalle, se on Kristukselle, hän ei jää Palkkaansa vaille.

18 Viettelykset (Matt.18:6-8,5:13, Luuk.17:1-2) 42 Jokainen, joka johdattaa lankeemukseen yhdenkään näistä pienistä, jotka uskovat minuun, hänelle on parempi, että myllynkivi ripustetaan hänen kaulaansa ja hänet heitetään mereen. 43 Kun sinun kätesi viettelee sinut pahaan, hakkaa se poikki, onhan sinulle tärkeämpi se, että pääset Todelliseen Taivaalliseen Elämään käsipuolena kuin sinulla on molemmat kädet tallella ja menet helvetin sammumattomaan tuleen, 44 missä mato, joka tulee heitä syömään, ei kuole, eikä tuli sammu. 45 Kun sinun jalkasi viettelee sinut, hakkaa se poikki, sillä onhan sinulle tärkeämpi, että pääset sisälle Todelliseen Elämään jalkapuolena kuin, että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvetin sammumattomaan tuleen, 46 missä mato tulee heitä syömään, ei kuole, eikä tuli sammu. 47 Vielä, kun sinun silmäsi viettelee sinut, heitä se pois, onhan sinulle tärkeämpi päästä silmäpuolena sisälle Jumalan Kuningaskuntaan kuin että sinut heitetään molemmat silmät tallella helvetin tuleen, 48 missä mato syö heitä, ei kuole, eikä tuli sammu. 49 Jokainen ihminen tullaan suolaamaan kärsimysten tulella niin kuin uhrattava eläin suolalla suolataan. 50 Suola on tarpeellista, mutta jos se menettää arominsa, miten te saatte sen uudelleen suolaiseksi? Asukoon teissä Uhrihenki ja Rauha olkoon teidän keskuudessanne. Avioliitto ja avioero (Matt.19:1-12) 10:1 Jeesus lähti sieltä kulkien Jordanin toista rantaa ja tuli Juudean rajalle ja jälleen kokoontui paljon kansaa Hänen ympärilleen ja Jeesus tapansa mukaan opetti heitä. 2 Jeesuksen luokse kokoontui myös fariseuksia (eli uskonnollisia ihmisiä), jotka tahtoivat saattaa Hänet hankalaan tilanteeseen, kysyen Häneltä: Onko luvallista miehen hylätä vaimonsa? 3 Jeesus vastasi heille: Mitä Mooses on teille säätänyt? 4 He vastasivat: Mooseksen laki sallii miehen antaa erokirjan ja hylätä vaimonsa. 5 Niin Jeesus sanoi heille: Mooses antoi teille säädöksen, koska te olette niin paatuneita sydämeltänne. 6 Mutta Jumala luodessaan on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. 7 Sen tähden miehen tulee luopua isästään ja äidistään ja liittyä vaimoonsa 8 ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Siten he eivät ole enää kaksi vaan yksi liha. 9 Sen, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihminen älköön erottako. 10 Kun he olivat kotona, Opetuslapset kysyivät Jeesukselta tätä asiaa. 11 Niin Jeesus sanoi heille: Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja solmii avioliiton toisen kanssa, tekee aviorikoksen ensimmäistä vaimoaan vastaan. 12 Samoin vaimo, joka hylkää miehensä ja solmii avioliiton toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Jeesus siunaa lapsia (Matt.19:13-15, Luuk.18:15-17) 13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta Hän siunaisi heidät, mutta Opetuslapset nuhtelivat tuojia. 14 Mutta kun Jeesus sen näki, Hän närkästyi ja sanoi: Sallikaa lasten tulla minun tyköni. Älkää estäkö heitä, sillä Jumalan Kuningaskunta kuuluu heidän kaltaisilleen. 15 Minä vakuutan teille, jokainen, joka ei ota Jumalan Kuningaskuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei pääse sinne sisälle. 16 Sitten Jeesus otti lapsia syliinsä ja siunasi heidät, laittaen kätensä heidän päälleen. Voiko rikas pelastua? (Matt.19:16-26, Luuk.18:18-26) 17 Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaa, eräs mies juoksi Hänen peräänsä, polvistui -hänen eteensä ja kysyi Häneltä: Hyvä Opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perin Iankaikkisen Elämän? 18 Mutta Jeesus sanoi hänelle: Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi ainoastaan Yksin

19 Jumala. 19 Sinä tiedät Käskyt: Älä tee huorin, Älä murhaa, Älä varasta, Älä todista valheellisesti, Älä riistä keneltäkään, Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 20 Mutta hän vastasi Jeesukselle: Opettaja, kaikkia niitä olen noudattanut nuoruudestani asti. 21 Silloin Jeesus katsoi häneen täynnä Rakkautta ja sanoi: Yksi sinulta puuttuu. Kun tahdot olla Täydellinen, mene ja myy omaisuutesi ja anna rahat köyhille ja niin sinulla on oleva Aarre Jumalan luona ja tule ja sitten seuraa minua kantaen oman Ristisi. 22 Mutta hänen kuultuaan nämä Sanat, hänen ilmeensä synkistyi ja hän lähti murheellisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. 23 Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi Opetuslapsilleen: Kuinka vaikea onkaan heidän, joilla on paljon omaisuutta päästä sisälle Jumalan Kuningaskuntaan. 24 Kun Opetuslapset hämmästyivät Hänen sanoistaan, jatkoi Jeesus vielä ja sanoi: Lapseni, Jumalan Kuningaskuntaan on Todella vaikea päästä sisälle heidän, jotka laittavat toivonsa varallisuuteensa. 25 Helpompi kamelille on mennä neulansilmän läpi kuin rikkaalle päästä sisälle Taivasten Kuningaskuntaan. 26 Opetuslapset olivat vielä enemmän ihmeissään ja sanoivat keskenään: Kuka sitten voi pelastua? 27 Jeesus katsoi heihin ja sanoi: Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Opetuslasten tuleva palkka (Matt.19:27-30, Luuk.18:27-30) 28 Silloin Pietari alkoi puhua: Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seurannet sinua. 29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: Minä vakuutan teille: jokainen, joka on luopunut Minun tähden tai Evankeliumin tähden talostaan tai veljistään tai sisaristaan tai äidistään tai isästään tai vaimostaan tai lapsistaan tai pelloistaan, 30 tulee hän saamaan satakertaisesti enemmän elämänsä aikana taloja, veljiä, sisaria, isiä ja äitejä ja lapsia sekä peltoja kyllä myös vainoja mutta tulevassa Maailmanajassa hän saa Iankaikkisen Elämän. 31 Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisinä ja monet viimeiset ensimmäisinä. Jeesus puhuu kolmannen kerran Kuolemastaan ja Ylösnousemuksestaan (Matt.20:17-19, Luuk.18:31-34, Joh.12:27-36) 32 Kun he vaelsivat ylös Jerusalemiin, kulki Jeesus Opetuslastensa edellä ja heidät valtasi hämmästys ja kansa, joka seurasi heitä, oli peloissaan. Silloin Jeesus kutsui ne kaksitoista luokseen ja alkoi puhua heille siitä, mitä Hänelle tulee tapahtumaan. 33 Hän sanoi: Katso, me menemme ylös Jerusalemiin ja Ihmisen Poika tullaan luovuttamaan ylipappien ja lainopettajien käsiin ja he tuomitsevat Hänet kuolemaan ja luovuttavat Hänet pakanoille 34 ja he pilkkaavat Häntä, ruoskivat häntä ja sylkevät Hänen päälleen ja lopuksi murhaavat Hänet, mutta kolmen päivän kuluttua Hänet herätetään Kuolleista. Sebedeuksen poikien pyyntö (Matt.20:20-28) 35 Silloin menivät Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat Jeesuksen luo ja sanoivat Hänelle: Opettaja, me haluaisimme, että teet meille sen, mitä me sinulta anomme. 36 Jeesus kysyi heiltä: Mitä haluatte minun teille tekevän? 37 He vastasivat Hänelle Kun sinun Kuningaskuntasi on Ennalleen saatettu, salli meidän istua toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi. 38 Mutta Jeesus sanoi heille: Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda Minun kärsimysmaljani, jonka Minä juon tai kastetanko teidät sillä kasteella, jolla Minut kastetaan? 39 He sanoivat Hänelle: Voimme. Niin Jeesus sanoi heille: Maljan, jonka Minä juon, sen te tulette juomaan ja kärsimysteni kasteella teidät tullaan myös kastamaan. 40 Mutta se, että te istuisitte minun oikealla tai vasemmalla puolellani, sitä Minä en voi teille antaa, vaan ne annetaan heille, joille ne on

20 valmistettu. 41 Kun muut kymmenen Opetuslasta kuulivat tämän, he kiivastuivat Jaakobille ja Johannekselle. 42 Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi heille: Te tiedätte, että he, jotka ovat hallitsijoita, ovat kansojen päämiehiä ja pitävät kansoja valtansa alla. 43 Niin ei saa kuitenkaan olla teidän kanssanne, vaan jokainen, joka haluaa teidän keskuudessanne tulla suureksi, hän olkoon teidän palvelijanne 44 ja jokainen, joka haluaa teidän keskuudessanne olla ensimmäinen, hän olkoon kaikkien Orja (eli Jumalan Tahdon mukainen Palvelija). 45 Sillä Ihmisen Poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja lahjoittamaan elämänsä kaikkien lunnaiksi. Jeesus parantaa sokean kerjäläisen (Matt.20:29-34, Luuk.18:35-43) 46 Sitten he tulivat Jerikoon. Jeesuksen lähtiessä Opetuslastensa kanssa jatkamaan matkaa Jerikosta, paljon kansaa seurasi heitä ja tien vieressä istui sokea Bartimeus, Timeuksen poika kerjäämässä. 47 Kun hän kuuli, että Jeesus Nasaretilainen vaelsi siitä ohi, hän alkoi huutaa, sanoen: Jeesus Daavidin Poika, armahda minut! 48 Muut nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta Bartimeus huusi vielä kovempaa: Daavidin Poika, armahda minut! 49 Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: Kutsukaa hänet tänne. He kutsuivat sokean ja sanoivat hänelle: Ole turvallisella mielellä! Nouse, Jeesus kutsuu sinua. 50 Bartimeus riisui viittansa, nousi ja tuli Jeesuksen luo. 51 Jeesus sanoi Bartimeukselle: Mitä haluat, että Minä sinulle teen? Niin sokea vastasi: Rabbuni, haluaisin saada näköni. 52 Jeesus sanoi hänelle: Mene, Uskosi on sinut pelastanut. Välittömästi mies sai näkönsä ja lähti seuraamaan Jeesusta, vaeltaen Hänen mukanaan. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin (Matt.21:1-11, Luuk.19:28-40, Joh.12:12-19) 11:1 Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan, jotka ovat lähellä Öljymäkeä, lähetti Jeesus kaksi Opetuslastaan 2 ja sanoi heille: Menkää vastapäätä näkyvään kylään ja kohta, kun tulette sinne, te näette sidottuna aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan ihminen ole vielä istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. 3 Kun teiltä kysytään: Miksi te sen teette? Sanokaa hänelle: Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen pian takaisin. 4 He menivät ja löysivät aasinvarsan kujalla sidottuna lähellä pihaporttia ja he päästivät sen. 5 Muutamat siellä lähellä seisovista, kysyivät heiltä: Mitä on tapahtunut, kun te päästätte aasinvarsan? 6 Opetuslapset vastasivat heille niin kuin Jeesus oli käskenyt ja he antoivat heidän mennä. 7 Sitten he toivat varsan Jeesukselle ja laittoivat vaatteitaan sen selkään ja Jeesus istuutui niiden päälle. 8 Monet levittivät myös vaatteitaan tielle ja toiset taas katkoivat palmunlehviä, levittäen niitä. 9 He, jotka kulkivat Jeesuksen edellä tai seurasivat jäljessä, huusivat sanoen: Ylistetty olkoon Jumala! Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran lähettämänä! 10 Siunattu olkoon isämme Davidin valtakunta, joka tulee Herran nimessä. Ylistys Korkeimmalle Jumalalle! 11 Jeesuksen saavuttua Jerusalemiin Hän meni pyhäkköön. Hän katseli siellä kaikkea ympärillä olevaa ja palasi kahdentoista Opetuslapsensa kanssa Betaniaan, sillä ilta oli tulossa.

AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI

AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI Matteuksen Evankelio AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI MATTEUKSEN EVANKELIO 1 Luku 1. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aaprahamin pojan, syntykirja. 2. Aaprahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA Esitettynä niiden täyttymisjärjestyksessä 1 Moos. 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille;

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

TEMPPELIN VIHKIMISEN MUISTOJUHLA

TEMPPELIN VIHKIMISEN MUISTOJUHLA [sivu 1809] LUKU 164 TEMPPELIN VIHKIMISEN MUISTOJUHLA SILLÄ aikaa kun Pellan leiriä pystytettiin, Jeesus, joka otti mukaansa Natanaelin ja Tuomaksen, meni salaa Jerusalemiin osallistuakseen temppelin vihkimisen

Lisätiedot

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi.

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 34 LUKU Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 1. Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli puhunut tämän heille, hän

Lisätiedot

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme.

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme. RUKOUS, JULISTUS JA PALVELU Mark. 1:29-39 29. Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he kertoivat

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi vedenpaisumuksen jälkeenkin.

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi vedenpaisumuksen jälkeenkin. Päivän saarna 16.1. 2009 Teksti 1. Mooseksen kirja 9:12-16 Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." - - - minä

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

FILIPPUKSEN KESAREASSA

FILIPPUKSEN KESAREASSA [sivu 1743] LUKU 157 FILIPPUKSEN KESAREASSA ENNEN KUIN Jeesus vei kaksitoista apostolia lyhyelle käynnille Filippuksen Kesarean lähistölle, hän sopi Daavidin sanansaattajien välityksellä sellaisesta järjestelystä,

Lisätiedot

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN AATTOPÄIVÄN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS JA PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA 2 Tämän vihkosen tekijät: kanttori Helena Tchervinskij lukija

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

BERESHITH suom. ALUSSA

BERESHITH suom. ALUSSA 1 BERESHITH suom. ALUSSA 1 luku 1 Alussa loi JUMALA taivaan ja maan. 2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja JUMALAN Henki liikkui vetten päällä. 3 Ja JUMALA sanoi: Tulkoon valkeus.

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010

Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010 1 Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010 Edellä olemme käsitelleet ns. Kapernaumin väittelyitä. Niissä Markus kuvaa sitä, kuinka Jeesuksen julkinen toiminta

Lisätiedot

JEESUS AJAA RIIVAAJAT SIKOIHIN

JEESUS AJAA RIIVAAJAT SIKOIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS AJAA RIIVAAJAT SIKOIHIN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Gadaran ja Gerasan kaupungin

Lisätiedot

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP.

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Profeetta Daniel Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Vankeina Baabelissa Päivän aihe: Danielin kirjan 1. luku ja 2:27 49. Israelin kansa teki jatkuvasti syntiä Herraa vastaan

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

Hiljainen tuuli. Virpi Apposen runoja. ja Pauliinan pakinoita

Hiljainen tuuli. Virpi Apposen runoja. ja Pauliinan pakinoita Hiljainen tuuli Virpi Apposen runoja ja Pauliinan pakinoita Lukijalle Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon julkaisema lehti, Luterilainen täyttää nyt, vuonna 1995, 70 vuotta. Olen ollut mukana

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2

Ystäväkirje. Ev. lut. lähimmäislähetys ry. Elokuu 2013 nro 2 Ystäväkirje Elokuu 2013 nro 2 Sun Henkesi sateen alle, mun sieluni uupunut vie. Oi kirkasta huokaavalle, ristin siunattu kaita tie. Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite: Lehtomäen koti Lehtomäentie 211

Lisätiedot

Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?" Matt 18:1

Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Matt 18:1 Kysymyksiä Jeesukselle Matteuksen evankeliumi pursuaa niitä kohtia, jolloin ihmiset luulevat niittaavansa Jeesuksen selkä seinää vasten tiukkojen kysymystensä kanssa. MIstä näissä tilanteissa on oikein

Lisätiedot