Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. Minna Rantalaiho, YTM, sosiaalityöntekijä, Salon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. Minna Rantalaiho, YTM, sosiaalityöntekijä, Salon kaupunki"

Transkriptio

1 Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa Minna Rantalaiho, YTM, sosiaalityöntekijä, Salon kaupunki

2 Raportti on luettavissa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han dle/10138/37848/tutkimuksia124.pdf Tutkimusapulaisena toimi Anna Maria Tenojoki. Tutkimusta rahoitti Alli Paasikiven säätiö.

3 Miksi tutkia lasten eriarvoisuutta? Lapsiperheiden taloudellisen aseman heikentyminen; lapsiköyhyyden kasvu; lapsiperheiden sisäisten tuloerojen kasvu; huoli lasten ja nuorten jakautumisesta enenevästi köyhiin ja rikkaisiin ; luokkatietoisuuden kasvu nuorten parissa (esim. Sauli ym. 2011; Wilska & Eresmaa 2003) Tutkimukset osoittavat eriarvoisuuden kärjistymisen lisäävän väestön sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia (esim. Wilkinson & Pickett, 2009) Eriarvoistuminen vaikutukset lasten hyvinvointiin: korkean eriarvoisuuden maissa lapset voivat huonommin (Wilkinson & Pickett 2009; UNICEF 2010) Lapsuuden kulutuskeskeisyys: lapset voimakkaan markkinoinnin kohde; vanhempien lapsilleen ostamien kulutustavaroiden määrä kasvanut; erityisesti vapaa-ajan kulutus jakaa ja erottelee lapsia (esim. harrastukset ja oman rahan käyttö) (Raijas & Wilska 2007; Niemelä & Raijas 2010)

4 Tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksenasettelu Kiinnostus taloudellisen eriarvoisuuden vaikutuksista lasten hyvinvointiin Lapsinäkökulman arvostaminen: lasten kertoma tieto taloudellisesta eriarvoisuudesta välttämätöntä ymmärtääksemme ilmiötä ja sen vaikutuksia vaikutuksia lasten hyvinvointiin Halu tuottaa tietoa taloudellisen eriarvoisuuden ilmiöstä lasten arjessa (pilotti!) Tutkimuskysymykset: Mitä lapset sisällyttävät välttämättömään kulutukseen? Mitä lapset käsittävät taloudellisella eriarvoisuudella ja miten he havaitsevat sitä omassa sosiaalisessa ympäristössään? Miten lapset selittävät taloudellisen eriarvoisuuden olemassaoloa? Missä lasten arjen eri yhteyksissä taloudellinen eriarvoisuus ilmenee ja mitä seurauksia sillä on?

5 Menetelmät ja aineisto Avoin teemahaastattelu Haastateltavat 5. ja 8.-luokkalaisia tyttöjä ja poikia Toteutettiin yksilöhaastatteluina Teemoja: esim. kuluttaminen ja materialismi lapsen arjessa tavallisen päivän kuvaamisen kautta; eriarvoisuuden havaitseminen omassa sosiaalisessa ympäristössä ja siihen liitetyt merkitykset (miten erottaa kulutusresurssien erot ja mitä ko. eroista voi seurata) Haastattelujen tukena kuvamateriaalia/tehtäväpaperi

6 Välttämättömyyksistä kysyminen - 5-luokkalaisille 39 kuvakorttia - 8-luokkalaisille kirjallinen lista Haastattelukysymyksiä: - Mitkä näistä välttämättömiä sinun ikäisellesi? Miksi? - Mitä sinulla itselläsi näistä on? Oletko tyytyväinen? - Mitkä ovat täysin tarpeettomia? Miksi? - Mistä voisit/mistä et voisi luopua? Miksi?

7 Esimerkki kuvakollaaseista (tyttö, 8. luokka)

8 Menetelmät: eläytymistarina Kehyskertomus I Veera/Eetu on ikäisesi tyttö/poika, jolla ei koskaan ole pulaa rahasta. Hänellä on varaa ostaa mitä haluaa ja käydä elokuvissa tai hampurilaisella aina kun häntä huvittaa. Kerro millaista Veeran/Eetun elämä on. Voit kirjoittaa myös siitä, mitä hän itse ajattelee itsestään ja mitä muut ajattelevat hänestä. Kehyskertomus II Veera/Eetu on ikäisesi tyttö/poika, jolla on aina tiukkaa rahan suhteen. Hän ei koskaan voi ostaa mitä haluaa eikä käydä elokuvissa tai hampurilaisella ilman, että hänen pitää ensin säästää sitä varten. Kerro millaista Veeran/Eetun elämä on. Voit kirjoittaa myös siitä, mitä hän itse ajattelee itsestään ja mitä muut ajattelevat hänestä.

9

10

11 Tutkimusaineisto Haastatteluja Kirjoituksia Piirustuksia 5.luokka tytöt pojat luokka tytöt pojat PILOTIT YHTEENSÄ

12 Aineiston jäsentäminen Fenomenologinen tutkimusote: huomio kerrotussa kokemuksessa Laadullinen sisällönanalyysi: huomio aineiston sisällössä; erityisesti kuluttamisen, materialismin ja eriarvoisuuden merkityksissä ja niiden havaitsemisen/ilmenemisen konteksteissa Analyysi pääasiassa aineistolähtöistä; osassa jäsennyksistä hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia

13 Minkä lapset kokevat välttämättömänä? 5lk. tytöt (n=5) 5lk. pojat (n=7) 8lk. tytöt (n=10) 8lk. pojat (n=8) Kännykkä (5/5) Polkupyörä (6/7) Kännykkä (10/10) Kännykkä (8/8) Oma huone (5/5) Kännykkä (5/7) Taskuraha (8/10) Taskuraha (8/8) Perheessä auto (5/5) Oma huone (5/7) Tietokoneen käyttömahdollisuus (7/10) Tietokoneen käyttömahdollisuus (8/8) Mahdollisuus kutsua kavereita kylään (4/5) Säännöllinen harrastus (5/7) Mahdollisuus osallistua luokkaretkelle (7/10) Internet (8/8) Puiston/ulkoilupaikan Taskuraha (5/7) Oma huone (8/8) läheisyys (4/5) Taskuraha (4/5) Perheessä auto (8/8)

14 Mistä lapset erottavat varallisuuden erot? Materiaaliset tekijät Vaatteet, tavarat, perheen auto, asuminen, käytössä oleva rahan määrä Lasten habitus ja ulkoinen olemus Köyhempi lapsi on ei huolehdi ulkonäöstään ja vaatteet ovat rikkinäisiä ja likaisia; lapsi pukeutuu toistuvasti samoihin vaatteisiin Luonteenpiirteet ja käytös Rikas voi olla ylimielinen, itsekäs ja ilkeä, kuvataan usein aktiivisena Köyhä lapsi kuvataan usein araksi, hiljaiseksi ja syrjäänvetäytyväksi, myös laiskaksi ja epäsosiaaliseksi Arki on erilaista Vapaa-aika ja vapaa-ajan vietto on erilaista: rikkaammilla kiireistä, paljon harrastuksia ja sosiaalista toimintaa; köyhemmillä arki passiivista ajan kuluttamista (tv-katselu, pelien pelaaminen), enemmän vastuuta esim. kotitöistä Eroja esim. lasten koulutyössä, rikkaammat selviytyvät paremmin, koska kotona tuetaan heidän koulunkäyntiään

15 H: Mistä sun mielest huomaa sen, että sun ikäisillä nuorilla, joillaki on paljon rahaa ja toisilla on vähän rahaa? Huomaaks sä sen jostain? V: No sen huomaa siit, et ne kenel ei oo hirveesti rahaa, ni ne on esimerkiks aina samat vaatteet päällä, vaik ne on joskus likasiaki ja näi ees päin. Ja, jos on puhelin, ni se on sit vähän semmonen halvemman näkönen ja saattaa olla pikkasen rikkiki. Ja sit taas ne kenel on rahaa, niil on aina eri vaatteet ja sit jos niit tullaa hakee koulust, ni se on ihan sairaan iso auto ja joku ihme merkkiauto viel ja tällasta. Ja sit niil on just tämmöset kalliimmat puhelimet, näi ees päi. (H1, kahdeksasluokkalainen poika)

16

17 Eriarvoisuuden merkitykset lasten suhteissa Osallisuus: eriarvoisuus ystävyys- ja vertaissuhteiden yhteydessä Yhteiset intressit ja samanlainen kulutustaso yhdistävät Ryhmästä ulossulkeminen: muista erottuminen lisää kiusatuksi tulemisen riskiä Luottamus: onko rahalla ansaittu ystävä aito ystävä? Minä muut: eriarvoisuus minäkuvan rakentamisen kontekstina Minä -puhe; omien käsitysten ja näkemysten puolustaminen Oma tyyli; tuunaaminen Itsestä kiinni; oma suhtautuminen asioihin Perhesuhteet: materian merkitys välittämisen ja huolenpidon yhteydessä Vanhempien läsnäolo; aika lapsille Vanhemmat kuluttamisen roolimalleina Osallisuus perheessä kuulluksi tuleminen

18 H: Onks sillä, et on tavaroita mitään merkitystä vaikka luokas tai kaverisuhteisiin tai sillee? Et tost just puhuttii tost pleikkarist, et se on pojille esimerkiks aika tärkee imagoasia. V: Joo, ei mul kyl pleikkarii oo, mul on xboxi. H: Joo no, mut siis semmonen joku. V: Eiku on mul pleikkariki. No joo mut tota, on se tavallaan imago, koska sillon, koska pojat kumminku puhuu tällasista asioista. H: Nii. V: Kuten kaikki elektroniikka ja tällanen, tai sit just mopot ja tällee. Ni, kyl se niinko, kyl siit voi tulla sellast nauruu. Tai sit jos puhuu jostai, ja sit jos sä et omista sitä, ni sä oot myöski aika ulkon siit asiasta, koska jos puhutaan siit konsolist tai jostai pelist, mikä on vaan sil konsolil, jos et omista sitä, ni sit sä oot niinko ulkon koko puheenaiheesta ja sillon sul voi olla aika niinko tylsää siinä porukas. H: Joo. V: Niinko vierest kattoo, ku muut tietää mistä puhutaan. (H4, kahdeksasluokkalainen poika)

19 H: Ajatellaan, et teidän luokalle tulis uus oppilas, ni mitä sä luulet, et teidän luokkalaiset haluis, et kumpi se näist tytöistä ois? V: Mm, mm, no emmä oikeen, mut kumpi, hmm, no ehkä ne haluis et se ois niinku tämä (köyhä) mut ei se sit taas ois, ei se nyt sit haittais, jos se ois tämäkää, et nii. H: Miks ne haluis, et se ois toi, jolla ois vähemmä? V: No ehkä et, se ois niiku enemmä niiku heijänlaisensa. H: Okei. V: Eikä niinku ois niinku, nii. H: Onks teidän luokalla sit yleensä sillee et tää mil on vähemmän, ni se ois semmonen niinku yleisempi? V: Nii tai siis ehkä niinku. No nii, no nii, se pitäis olla niinku vähän vähemmän, mut ei mitenkään niinku kauheest, niinku keskitason ihmisii. H: Joo, joo. V: Et sit sä samaistut siihen niinku paremmin, et niinku tutustuu ehkä helpommin. (H7, kahdeksasluokkalainen tyttö)

20 Herää nyt, Hanna! Petaa petisi ja nouse tekemään kotitöitä! äiti huusi Hannalle. Hanna nousi, petasi pienen, valkoisen sänkynsä ja meni keittiöön. Aloita tekemällä itsellesi aamupala. Mutta käy ensin kaupassa. Minä menen töihin äiti sanoi ja paiskasi oven kiinni mennessään. Hanna katsoi ikkunasta äitiä, joka viittoi vihaisesti kauppaa. Hanna juoksi huoneeseensa ja kaatoi rahansa pöydälle snt, ei enempää eikä vähempää. Siinä on viiden kuukauden säästöt Hanna sanoi ja nappasi rahat kouraansa. Hän lähti kauppaan. Kauppa oli lähellä Hannan taloa. Rahat riittivät yhteen sämpyläpussiin. Hän meni kotiin ja söi kuivan sämpylän. Pian tuli kouluunlähtöaika. Hannaa syrjittiin paljon. Hänellä oli vain kaksi kaveria ja toinen olikin naapuri hänelle. Hanna, haluuks sä leffaan? Nii, juu, ei sul ookkaan varaa! naureskeli Sara, yksi syrjijöistä. Shoppailee meen tänään, tuuks mukaan? Ai niin, et sä taidakaan päästä sanoi Saran kaveri Kaisa ja purskahti nauramaan koko porukan kanssa. Hanna ja hänen kaverinsa Eetu ja Jaana lähtivät paikalta. Koulun jälkeen Hanna imuroi talon, pesi ikkunat, katsoi peiliin ja purskahti itkuun. (Eläytymistarina, 5-lk. tyttö)

21 H: Millastas näitten [kuvakollaasi] elämä muuten on, et jos miettii vaik onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, tuleeks sul mieleen? V: Kyl mä uskon sillee no täl [köyhemmällä] on ehkä vähän enemmä mitä se haluis uutta, tai siis niinku olis niinku, toivois et ois mahollist. H: Mm. V: Mut sit, nii no täl [rikkaammaalla] on varmaa sit, voi tulla sellanen olo, et onk mul kaverei vaan sen takii, et mul on näi pal kaikkee hienoo. H: Nii, aivan. V: Juu, no se saa ehkä vähän helpommin uusii kaverei ku sil just on kaikkee, mut sit et onk ne sit semmosii aitoi kaverei vai, vai niinku, et mimmosii et. (H13, kahdeksasluokkalainen tyttö)

22 Lasten keinoja vaikuttaa eriarvoisuuden seurauksiin/kokemuksiin Oman taloudellisen tilanteen parantaminen (esim. pullojen kerääminen) Rahan lainaaminen kavereilta Omista tarpeista/haluista luopuminen Valehteleminen ja vältteleminen

23 Tunti kuluu. Veera ei keskity opetukseen lainkaan vaan miettii omaa elämäänsä. Viime aikoina Veera on alkanut pohtia, että millaista hänellä olisikaan, jos hänellä ei olisi rahaa. Olisiko hän suosittu? Olisiko hänellä ystäviä? Kunnioitettaisiinko häntä? Mitä muut ajattelevat hänestä? Veeran mielestä vastauksia on vain yksi: EI. Veera miettii äskeistä tilannetta. Mitä jos hän olisikin ujo tyttö? Tuoko raha itsevarmuutta ja itsevarmuus kunnioitusta ja valtaa? Veera ei tiedä, mutta hänestä tuntuu, että vastaus on kyllä, ellei vain ole hyvä tyyppi mahtavalla persoonalla. Mutta miten olla hyvä tyyppi? Veera haluaisi olla vain hyvä tyyppi ilman rahan tuomaa arvostusta. Veera ei tiedä mitä tehdä. Pitäisikö hänen vaihtaa koulua ja aloittaa alusta, sillä hän ei halua olla mikään öykkäri, jota kaikki katsovat ylöspäin vain koska hän on rikas. Hän haluaisi uuden alun, mutta miten?

24 Veera aloittaa päivänsä aivan tavallisesti pukemalla H&M:n alennusmyynnistä hankitut housut ja t-paidan. Hän ottaa vähän ruokaa ja lähtee pyöräilemään kouluun äitinsä pyörällä. Koulussa valitaan minne mennään retkipäivänä. Kaikki muut valitsevat Särkänniemen tai värikuulasodan, mutta Veera tietää, että niihin ei ole varaa. Onneksi hänen paras ystävänsä tulee hänen kanssaan sauvakävelemään. Päivän kuluessa ruokailussa tulee puhe elokuvista ja rippimekoista. Veera ei hirveästi halua ottaa kantaa puheenaiheisiin, koska tietää, että hänen pitäisi säästää niihin paljon. Veera ajattelee, ettei ikinä pääse mihinkään, ja joutuu aina tekemään töitä ja säästämään sen eteen, että voisi edes käydä kahvilla kavereiden kanssa. Koulusta Veera lähtee suoraan kotiin, siellä hän hoitaa pienempiä sisaruksiaan, koska äiti lähtee iltavuoroon. Veeran loppupäivä kuluukin tehdessä ruokaa ja vahtiessa sisaruksia. Hän tietää, että muut hänen ystävänsä ovat kaupungilla shoppailemassa ja elokuvissa, mutta hän ei niihin niin usein pääse ja on siitä todella surullinen. (Eläytymistarina, 8lk, tyttö)

25 Yhteenveto Taloudellinen eriarvoisuus on läsnä lasten arjessa monin tavoin materiaalisina eroina sekä tunnetasolla Lapset liittävät köyhyyteen stigmaa, joka voi olla lapselle materiaalisia haasteita vakavampi ongelma Lasten erilaiset kulutusresurssit tuottavat eriarvoisuutta, joka voi määrittää lapsen sosiaalisen aseman ja osallisuuden vertais- ja kaverisuhteet Lapset rakentavat omia toimintamalleja tilanteisiin, joissa taloudelliset ja materiaaliset erot ovat läsnä muovaavat siten eriarvoisuuden ilmiötä

26 Olisi helpompaa, jos kaikilla nuorilla olisi viikossa saman verran rahaa, köyhillä sekä rikkailla. Köyhien ei tarvitsisi olla kateellisia eikä rikkaiden tuntea pahalta, että saa enemmän rahaa. (Eläytymistarina, 8.lk, tyttö)

27 KIITOS!

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013

Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön seminaari Tampere, 25.10.2013 Ei ihan suorinta tietä miten ymmärtää nuorten koulutuspolkuja ja poikkeamia? Tyttö- ja poikatyön Tampere, 25.10.2013 Sanna Aaltonen VTT, Erikoistutkija Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

YHDESSÄ ELÄMÄÄN OPPILASLUENNON KYSELY 14. ja 15.2.2011

YHDESSÄ ELÄMÄÄN OPPILASLUENNON KYSELY 14. ja 15.2.2011 YHDESSÄ ELÄMÄÄN OPPILASLUENNON KYSELY 14. ja 15.2.2011 Yhdessä elämään Koulu: Vihtavuoren yläkoulu Luokat: 8A, 8B, 8C, 8D, 8E Oppilaiden vastaukset kysymykseen: Miten vanhemmat voisivat tukea sinua? Vastaukset

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä?

Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja. Juha Mikkonen. Syrjäytyä vai selviytyä? Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja Juha Mikkonen Syrjäytyä vai selviytyä? Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa 30.9.2011 Anna Nádasi IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten

Lisätiedot

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit.

Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Nuoret ja kommunikaatioakrobatia. 16-18-vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Kaisa Coogan ja Sonja Kangas. Nuorisotutkimusverkosto ja Elisa Communications, 2001. (Elisa tutkimuskeskus, raporti nro

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

mut hei siitä kirjallisesta.

mut hei siitä kirjallisesta. mut hei siitä kirjallisesta. Maisterin tutkinnon opinnäyte Kirjallinen osuus Ville Hyvönen Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos Elokuvaohjauksen

Lisätiedot

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 Mul ois ongelma. 2013 0800 94 884 www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 HALOO! MUL OIS ONGELMA. Poikien Puhelin 2013 SISÄLLYS 3 4 7 8 10 12 13 14 POIKIEN PUHELIN LYHYESTI

Lisätiedot

TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA

TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA Paula Koivula ja Outi Siivinen Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Joulukuu 2007 TIIVISTELMÄ Toimijuuden

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.

Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma. Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11. Osallistumisen mahdollisuuksia - yksinasuvan muistisairaan ihmisen näkökulma Elisa Virkola, YTT Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.2014 Tutkimuksen lähtökohtia Etnografinen aineisto: kenttätyö 5 iäkkään

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.5 Todistaja Heikki Metsäpuro Heikki Metsäpuron todistukseen liittyy oleellisesti hänen kokemuksensa poliisikuulustelussa. Turun Hovioikeudessa

Lisätiedot

EKOSofi a JA FOSSILIAN UHKA. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi a JA FOSSILIAN UHKA. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi a JA FOSSILIAN UHKA Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai Syyskuu 2014 Sarjakuva on tuotettu yhteistyössä EVS (European Voluntary Service) vapaaehtoisprojektin kanssa. Piirrokset:

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Tilastoihin perustuen on esitetty, PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN YHTEYDESSÄ.

Tilastoihin perustuen on esitetty, PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN YHTEYDESSÄ. PIENTEN KOULULAISTEN YKSINÄISYYDELLE ANTAMAT MERKITYKSET ARKI-ILTAPÄIVIEN YHTEYDESSÄ Outi Kauko: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto outi.kauko@uta.fi Janus vol.

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003 Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Sanna Raudaskoski YTM, tutkija Ilkka Arminen VTT, professori

Lisätiedot