JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. 2/ huhtikuuta. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. 2/2013 8. huhtikuuta. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa."

Transkriptio

1 SISÄLTÖ 2/ huhtikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kehysriihestä tuli odotuksia parempi veroratkaisu...3 Puolet yritysjohtajista tyytymättömiä kaavoitukseen...3 EK ja kauppakamarit tiivistävät yhteistyötä Kauppakamarien tutkimus PK-yrittäjien näkemyksestä hallituksensa työskentelyyn...4 Uusia jäseniä Kauppakamarin verkostoitumistilaisuudet: Rauman kauppakamarin kevätkokous Seuraa kampanjaa netistä ja tykkää facebookissa...5 Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät Kansainvälisiä asoita Brasilian markkinoita koskeva tietoisku Liettuan Klaipedassa kolme yritystapahtumaa REACH-asetuksen avulla kemikaalien käytöstä turvallisempaa Euroopassa...9 Suomalais-saksalainen haku pk-yritysten yhteisprojekteille...9 Muuta yritystietoa Uusi eurooppalainen ajokortti Digitaalisen talouden nousu tarvitsee kasvuohjelman Lakiasiat Määräaikaisen työntekijän tiedonsaantioikeus laajenee Isyysvapaa pidemmäksi vuoden alussa Verotarkastusmenettely ja hyvä verotarkastustapa

2 YHTEYSTIEDOT Puhelin Faksi Toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo Puhelin GSM Koulutuspäällikkö Päivi Junnila Puhelin GSM Yhteyspäällikkö Johanna Huhtala (KV-asiat ja Olkiluoto-yhteyshenkilö) Puhelin GSM Lakiasiantuntija Veroasiantuntija VT Juha Manner Brander&Manner Oy Puhelin GSM työoikeus yhtiöoikeus, yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat juridinen ja liiketoimintakonsultointi Venäjälle, erityisesti Moskovan alueella sopimusoikeus KTM Tapani Kulmala (KHT) Ernst & Young Oy Puhelin GSM elinkeinoverotus yritysjärjestelyt Yritysasiantuntija KTM Jouko Tukkiniemi (KHT) Junitra Oy Puhelin GSM yrityskaupat sukupolvenvaihdokset Rauman Kauppakamarin alueella toimivat HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) tutkinnon suorittaneet asiantuntijat os. 2

3 KAUPPAKAMARIASIAA Kehysriihestä tuli odotuksia parempi veroratkaisu, rikkidirektiivin kompensaatio jää vaisuksi Keskuskauppakamari pitää hallituksen päätöstä yhteisöverokannan alentamisesta 20 prosenttiin tässä poliittisessa tilanteessa hyvänä ratkaisuna. Hallitus sai aikaan kasvua tukevan paketin. Osinkoveroratkaisu on myös onnistunut. Yhteisöverokannan alennus ei ollut toivotun suuruinen, mutta kuitenkin merkittävä, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare. Tämä parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia investoida ja luoda lisää työpaikkoja. Hallituksen tekemä rakenteellinen uudistus yritys- ja osinkoverotukseen on tasapainoinen. Se alentaa yritysverotusta ilman, että omistajan kokonaisverorasitus oleellisesti nousee. Myönteistä on myös se, ettei entisestään kireitä pääomaverokantoja korotettu. Hallituspohjaan nähden ratkaisu on oikein hyvä. Tämä paketti on kasvua tukeva, toteaa Järvikare. Yritysveroratkaisulla on varmasti myönteisiä vaikutuksia myös Rauman kauppakamarin alueella. Rauman kauppakamarin näkökulmasta tärkeää oli - paitsi veroratkaisu - se, että liikennehankkeiden rahoitus varmistui. Tämä tarkoittaa sekä Valtatie 8:n että Rauman syväväylän rahoituksen varmistumista. Nyt pitää asettaa tähtäin Valtatie 8:n jatkorahoitukseen, sillä merkittävä osa Turku- Rauma- Pori tiestä jää vielä epätyydyttävään kuntoon ensimmäisen vaiheen jälkeen, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Rikkidirektiiivin kompensaatio jää vaatimattomaksi, kun käytännössä tuetaan LNG hankkeita ja nostetaan kuljetusvälineiden painoja. Osittain rikkidirektiivin aiheuttamia kustannuksia lieventää hallituksen lupaama asetus, joka mahdollistaa raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen ja -mittojen kasvattamisen. Windfall vero ei toteudu niin suurena kuin pelättiin, mutta se joka tapauksessa nostaa kustannusrasitetta. Puolet yritysjohtajista tyytymättömiä kaavoitukseen: valta on virkamiehillä ja valittajilla Kauppakamarien yritysjohtajakysely paljastaa, että puolet suomalaisista yritysjohtajista on tyytymättömiä kaavoituksen sujuvuuteen. Pääasialliset haasteet ovat pitkä kesto, laaja valitusoikeus sekä viranomaisen harkintavalta. Kaavoitus toimii hyvin joissakin osissa Suomea ja toisissa ei ollenkaan. Kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien mukaan heikoimpia alueita ovat Häme, Kymenlaakso sekä Etelä-Savo. Rauman kauppakamarin alueelle reilusti yli puolet vastaajista (55% ) on tyytymättömiä kaavoituksen sujuvuuteen. Erityisen tyytyväisiä puolestaan ollaan Satakunnan kauppakamarin, Riihimäki-Hyvinkään alueella sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Kauppakamarien yritysjohtajakyselyn vastaajat ovat yksimielisiä siitä, että kaavoituksen toimivuus on tärkeää yrityksen toiminnalle, kasvulle ja kehitykselle. Tätä mieltä on 95 prosenttia yritysjohtajista. Kaavoitukseen liittyviä prosesseja oman yrityksensä toiminta-alueella kuitenkin piti sujuvana vain puolet vastaajista Kaavoituksen ongelmat ovat hyvin konkreettisia asioita yrityksille. Ne liittyvät keskeisesti yritystoiminnan tulevaisuuden kehittämiseen ja siitä tulee sen merkitys. Raumalla ongelmat ovat tuttuja ja samoja kuin muuallakin, mutta asioissa on päästy keskustelemalla jonkun matkaa eteenpäin. Suuria ongelmia ovat prosessien pituus ja valitusajat. Vieläkin riittää kehitettävää siten, että puhutaan samaa kieltä ja kehittämisnäkökulma selkeästi esiin, sanoo Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Kasvujarru ja investointihidaste Kaavoituskysymykset liittyvät niin yritysten toimitilaratkaisuihin, liikenneyhteyksiin kuin henkilöstön saatavuuteen. Mikäli Suomeen mielitään saada kasvua, investointeja ja työpaikkoja, olisi kaavoituksen syytä toimia. Arviot toimivuudesta kuitenkin vaihtelevat räikeästi ympäri Suomen. Heikoimmilla alueilla ei yksikään kyselyyn vastannut yritysjohtaja ollut tyytyväinen. Parhailla alueilla yli 80 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä. Yleensä kauppakamarien yritysjohtajakyselyissä ei mielipiteiden hajonta ole näin laaja, joten tulos on poikkeuksellinen. Tulkinnat ja menettelyt epäyhtenäisiä Tuloksissa korostuu se, miten voimakkaasti lain tulkinnat ja soveltaminen vaihtelevat kaavoituksessa. Yksittäisen virkamiehen valta on päässyt muodostumaan varsin suureksi. Kaavoitus ei saa olla suhdetoimintaa, vaan sujuva prosessi, jossa on samat pelisäännöt kaikkialla Suomessa. EK ja kauppakamarit tiivistävät yhteistyötä Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Keskuskauppakamarin ja 19 kauppakamarin muodostama kauppakamariryhmä tiivistävät yhteistyötään. Tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa elinkeinoelämän alueellista edunvalvontaa ja palveluita sekä poistaa toiminnan päällekkäisyyksiä. Nimet ovat paperissa. Yhteistyön yleisistä pelisäännöistä on sovittu Keskuskauppakamarin ja EK:n välillä. Seuraavaksi EK sopii käytännön yhteistyöstä kunkin kauppakamarin kanssa. Suomalaisten yritysten hyvinvointi on molempien järjestöjen yhteinen asia. Kauppakamarit kattavat alueellisesti koko Suomen ja pystyvät siten tarjoamaan erinomaisen kontaktipinnan yrityksiin. Samalla saadaan alueille jalkautettua EK:n osaamista mm. koulutus- ja kauppapolitiikassa. 3

4 KAUPPAKAMARIASIAA Yhteistyöstä on etua monella tapaa. Kauppakamarit saavat uuden toimintamallin myötä käyttöönsä EK:n monipuolisen asiantuntemuksen. Kauppakamarit puolestaan vahvistavat EK:lle kontaktipintaa alueelliseen yritystoimintaan. Yhteistyötä tehdään muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, tekemällä yritystoimintaa koskevia kyselyitä ja selvityksiä sekä välittämällä ajankohtaista tietoa järjestöjen sekä alueilla toimivien yritysten ja sidosryhmien välillä. Yhteistyö ei vaikuta yritysten jäsenyyteen EK:ssa eikä sen jäsenliitoissa tai kauppakamarissa. Kauppakamarien tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa PK- yrittäjistä on tyytyväisiä hallituksensa työskentelyyn Uusia jäseniä 2013: Rauman kauppakamari toivottaa 2013 uudet jäsenet tervetulleiksi jäsenistöönsä. AJADO OY CARROT KESKI-SUOMI OY RAUMA EXPRESSATA OY NEMODESIGN OY Verkostoitumis- ja aamupalatilaisuudet Rekrytointi sosiaalisessa mediassa ja yrityksen nettinäkyvyys ja löydettävyys Tiistaina ,Ravintola Byssassa, Raumalla PK -yritysten hallitustyöskentely on tehokasta ja ulkopuoliset jäsenet ovat tuoneet lisäarvoa hallituksen työskentelyyn, paljastaa Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden PK -hallitusbarometri Kauppakamarien PK -hallitusbarometrin vastaajista 70 prosenttia katsoo, että hallituksen kokoukset ovat hyvin tai erittäin hyvin valmisteltuja. Myös hallituksen jäsenten valmistautumista kokouksiin arvostetaan, sillä 60 prosenttia vastaajista katsoo hallituksen jäsenten olevan hyvin tai erittäin hyvin valmistautuneita kokouksiin. Markkinoinnin asiantuntija Jarkko Sjöman esitelmöi rekrytoinnista sosiaalisessa mediassa Parannettavaa löytyy hallituksen keskeisen tehtävän hoitamisessa: 55 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että hallitus keskittyy kokouksissaan tarpeeksi strategiaan ja tulevaisuuteen, mutta 45 prosenttia pitää suoritusta keskinkertaisena tai heikkona. Parantamisen varaa löytyy hallituksen jäsenten oma-aloitteisuudessa: vain 45 prosenttia vastaajista antoi hyvän arvosanan siitä, että hallituksen jäsenet tuovat tarpeeksi asioita käsiteltäviksi. Kyselyssä selvitettiin myös alueen yritysten ajankohtaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia. Uuden liiketoiminta-alueen käynnistämisestä ilmoitti enää 30 prosenttia, kun vuonna 2011 luku oli 40 prosenttia. Yrityksen nettinäkyvyydestä ja ja löydettävyydestä kertoi kehityspäällikkö Toni Aalto, Mainostoimisto Jabadabaduusta Reilulla neljänneksellä yrityksistä oli meneillään tai suunnitteilla muu merkittävä investointi. Viidesosa vastaajista suunnitteli toiminnan laajentamista yritysostoin ja samoin viidesosa suunnitteli viennin käynnistämistä tai laajentamista. Tilaisuus herätti keskustelua osallistujien keskuudessa. 4

5 KAUPPAKAMARIASIAA Manpowerin globaalin työmarkkinabarometrin tulokset, Q2/ Hotelli Cumuluksessa, Raumalla Rauman kauppakamarin kevätkokous Mika Wilén, johtaja, markkinointi ja sidosryhmäsuhteet, ManpowerGroupista esittelee Manpowerin globaalin työmarkkinabarometrin tulokset, Q2/2013 Rauman kauppakamarin kevätkokous pidetään tiistaina klo Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa (Nortamonkatu 16, RAUMA). Ilmoittautuminen osoitteeseen Kokousvieraana on OP-Pohjola ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen. Kristiina Ekholm, henkilöstöjohtaja Rolls Royce Oy Ab:sta luennoi osaavan työvoiman saatavuudesta Satakunnassa tehdään töitä nuorten työllistämisen turvaamiseksi! Työtä Nuorille kampanjan tarkoituksena on - edistää nuorisotakuun toteutumista - parantaa nuorten mahdollisuuksia työllistyä yrityksiin - lisätä tietoa yrityksen rekrytointiprosessia helpottavista palveluista - tuoda esiin nuorten työllistämisen etuja yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta Tavoitteena on löytää ennakkoluulottomia ja kannustavia keinoja nuorten työllistämiseen. Seuraa kampanjaa netistä ja tykkää facebookissa! 5

6 Rauman kauppakamarin kevään 2013 koulutuskalenterin koulutustarjontaa Koulutuskalenterin koulutusten tarkemmat sisällöt ja ilmoittautumislinkit löydät Rauman kauppakamarin sivuilta joulukuun aikana kohdasta koulutus. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen erityiskysymykset varmista kv. toimitusten ja toimituksiin liittyvien ostojen oikea käsittely Aika Perjantai , klo Asiantuntija Petri Salomaa, arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte &Touche Oy Paikka Hotelli Cumulus, Pöllä-sali, Aittakarinkatu 9, Rauma Koulutus sisältää mm: - Kv. kaupan perusperiaatteet lyhyesti - Myyntien ALV-käsittely - Myynteihin liittyvien ostojen ALV-käsittely - Kansainvälisen kaupan ajankohtaiset erityiskysymykset - Muuttuneet laskutussäännökset kv. kaupassa Työhyvinvoinnin kehittäminen - teoriasta käytäntöön Aika Keskiviikko , klo Paikka Byssa, Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, Rauma Asiantuntija Henrietta Aarnikoivu, Protulos Oy Koulutus sisältää mm: - Työhyvinvointi strategisena tekijänä - Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? - Työhyvinvoinnin johtamisen hyvät käytännöt - Miten tästä eteenpäin? Kirjanpidon perusteet (2pv ja ) Aika ja klo Paikka Byssa, Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, Rauma Asiantuntija KTL Asta Manner, Visma Services Teemuaho Oy Koulutus sisältää mm: Kirjanpidon haltuunotto ja juokseva kirjanpito Kirjanpidon haltuunotto - Juokseva kirjanpito Tuloslaskelma ja tase sekä arvonlisäveron perusteet Tuloslaskelma ja tase - Arvonlisäveron perusteet verottajan vaatimukset matkalaskun korvaamiselle ( myös vuoden 2014 uudistukset) 6 Aika Torstai , klo: Asiantuntija Tomi Peltomäki, Asiantuntija vero- ja oikeusyksikkö, VEROHALLINTO Paikka Villa Tallbo, Petäjäksentie178, RAUMA ( huom! Pitsihuvilan puoli) Koulutus sisältää mm: Matkan käsitteet verotuksessa Mitä voidaan korvata verovapaasti? Milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua? Veronalaiset matkakustannusten korvaukset Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset Matkavuorokausi, matkan alkaminen ja päättyminen Matkakustannusten korvaukset Verohallinnon ohjeet Matkoihin liittyvät kanta-asiakaspisteet Mitä matkalaskulta vaaditaan? Matkakulujen alv-käsittely Erityistilanteita Vuoden 2014 uudistukset

7 Keskuskauppakamarin matkaseminaarit - Saku Tuominen, Tuija Piepponen, Tiina Helenius, Ari-Pekka Lindberg, Marja-Leena Haapanen Sihteeri- ja Assistentti laivaseminaari Verohallinnon Sari Wulff on kauppakamarien vuoden kouluttaja Ymmärrettävä, rento, asiantunteva, luonnehtivat koulutusten osallistujat kauppakamarien vuoden kouluttajan, Verohallinnon ylitarkastaja Sari Wulffin taitoja. Kyseessä on esimerkillinen viranomaisen ja yritysten vuorovaikutustapa, jota kauppakamarit haluaisivat kannustaa. Vastaavaa aloitteellisuutta nähtäisiin mielellään laajemminkin yritysten toimintaan ja hallinnollisiin velvoitteisiin liittyvillä, vaativaa asiantuntemusta edellyttävillä alueilla. Kauppakamarien vuoden kouluttaja Sari Wulff on luennoinut useiden kauppakamareiden koulutuksissa. Valintaan johdatti erinomainen osallistujapalaute. Hän osaa kertoa asioista ymmärrettävästi. Esitystapa on rento mutta asiantunteva. Häneltä saa aina heti vastaukset osallistujien kysymyksiin. Mikäli hän ei tiedä vastausta, hän ottaa asiasta heti selvää tai antaa yhteystietonsa kysyjille, jotta asiaan voi palata, luonnehtivat koulutuksiin osallistuneet. Esimerkillinen edelläkävijä Kyseessä on tiedon jakamisen lisäksi esimerkillinen viranomaisen ja yritysten vuorovaikutustapa, jota kauppakamarit haluaisivat kannustaa. Vastaavaa aloitteellisuutta nähtäisiin mielellään laajemminkin, yritysten toimintaan ja hallinnollisiin velvoitteisiin liittyvillä, usein mutkikkailla alueilla. Palkinto on suuri kunnia. Kouluttamisella on minulle laaja merkitys, pidän sitä erinomaisena tapana varmistaa Verohallinnon asiakkaiden riittävän ja oikean tiedon saaminen sekä hyvä vuorovaikutus. Saan samalla myös hyvää palautetta, jota voin hyödyntää työssäni, sanoo Wulff. Kauppakamareiden järjestämissä noin 500 vuosittaisessa koulutustilaisuudessa käy yli osallistujaa. Opettajien lukumäärä on noin 500.Kauppakamarit valitsivat vuoden kouluttajan nyt toista kertaa. Kauppakamarit käyttävät kouluttajina alansa parhaita osaajia, ja laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Pidämme tärkeänä, sitä, että kouluttajilla on mahdollisimman käytännönläheinen ja nykyaikainen käsitys aihealueestaan ja innostava sekä vuorovaikutteinen ote kouluttamiseen, luonnehtii kauppakamarien yhteisen koulutustyöryhmän vetäjä Maria Lindbom Turun kauppakamarista Ammattilaisia ja huippuosaajia Tutkimusten mukaan kauppakamareiden tarjoaman koulutuksen vahvuuksia ovat tuotteiden ja palveluiden laatu, hyvä hinta-laatusuhde sekä monipuolinen palvelutarjonta. Tärkeintä ovat kuitenkin kouluttajamme, jotka ovat alansa ehdottomia huippuosaajia, lisää Lindbom. Kauppakamarit kuuluvat Suomen suurimpiin koulutusorganisaatioihin, mitä tulee yritysten toimintaan liittyvässä osaamisessa. Taloustutkimuksen TEP Yrityskuvatutkimuksen mukaan kauppakamarit ovat valtakunnan toiseksi suosituin yritysten kouluttaja. Vastaajina olivat työelämän päättäjät. Koulutustoimialalla vertailtiin 25 yritystä. Kauppakamarin Koulutuksen vahvuuksiksi mainittiin tuotteiden ja palveluiden laatu, palvelutarjonta, asiakaspalvelu ja hintataso. Tulevaisuuden Suomi elää innovaatioista! Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä Tuottava Idea kilpailu vuoden 2013 osalta on käynnistynyt valmistelujen osalta. Kyseinen kilpailu järjestetään tänä vuonna jo 36. kerran. Kilpailuaika on Kansallisena projektipäällikkönä vuonna 2013 toimii Heidi Kemppainen. Alueprojektipäälliköiden nimet ja yhteystiedot löytyvät tarkemmin yhteystiedot -kohdan alta Mikäli 7

8 sinulla on hyvä idea jo tiedossa, niin ole rohkeasti yhteydessä jo alueprojektipäällikköösi ja varaa ideasi häneltä. Heidi Kemppainen, Kansallinen projektipäällikkö Tuottava Idea -kilpailu 2013 heidi.kemppainen(a)jci.fi, Puh. (050) Opinnäytetyöstipendejä Satakunnan korkean teknologian säätiöltä Satakunnan korkean teknologian säätiö on perustettu vuonna 1990 tukemaan Satakunnan alueen teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiön jäseninä ovat 15 satakuntalaista kuntaa sekä 16 yritystä ja yhteisöä. Säätiö myöntää ympäri vuoden valmistumassa olevien opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyviä stipendejä ja julistaa kahdesti vuodessa haettaviksi apurahat tutkimustöihin ja niihin liittyviin jatko-opintoihin sekä tutki-musohjelmiin ja -hankkeisiin. Hankeapurahoja voivat hakea myös yritykset. Säätiömme sivuilla on lisätietoja varsinkin apurahojen hakuun liittyen. Säätiö ohjaa opinnäytetyöstipendejä varten saamansa lahjoitukset pääsääntöisesti tekniikan, liiketalouden ja luonnontiedealojen opinnäytetöihin. Kuitenkin muunkin alan (myös sosiaali- ja terveysalat) opinnäytetöille voidaan jakaa stipendilahjoituksia silloin, kun tällainen opinnäytetyö on selkeästi teknologiapainotteinen. Teettäjälle se tarjoaa mahdollisuuden esim. kehittää toimintojaan tai ratkaista nimetty ongelmakokonaisuus tarvittaessa ulkopuolisin resurssein. Työn laajuus luonnollisesti riippuu opiskelijan opiskelemasta tutkinnosta ja oppilaitoksesta. Toimeksiantaja saa käyttöoikeuden opinnäytetyön tuloksiin ja niiden kaupalliseen hyödyntämiseen. Oppilaitokset etsivät jatkuvasti toimeksiantajia opinnäytteiden tekemiselle, mutta kiinnostuneiden yritysten kannattaa itsekin olla yhteydessä oppilaitoksiin. Satakunnan korkean teknologian säätiö on verohallinnon päätöksellä nimetty säätiöksi, jolle tehdyn rahalahjoituksen saa toinen yhteisö vähentää verotuksessaan, mikäli lahjoitus on arvoltaan euroa. Tämä perustuu siihen, että säätiön toiminnan tarkoitus on tieteen tukeminen. Säätiö kohdentaa tietyille tutkimusaloille saamiaan lahjoituksia opinnäytetyön tehneille henkilöille ympäri vuoden. Säätiön hyväksi jää 10 % saaduista lahjoituksista ja 90 % jaetaan edelleen opinnäytetyönsä tehneille. Saajalleen opinnäytetyöstipendi on verovapaa. Säätiömme toiminta on avoinna uusille yritysjäsenille! Jäsenemme ovat käytännössä edustettuina valtuuskunnassa, joka on säätiömme ylin päättävä elin, puheenjohtajanaan Kari Ollila. Lisäksi toimielimenämme on hallitus, jonka puheenjohtajana on Juha Kämäri. Päivittäistä toimintaa hoitaa asiamies Kari Lindfors Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa Porin Tiedepuistossa. Kari Lindfors, Asiamies, Satakunnan korkean teknologian säätiö, , KANSAINVÄLISIÄ ASIOITA Brasilian markkinoita koskeva tietoisku Rauman kauppakamari järjesti yhteistyössä alueen muiden kv- toimijoiden kanssa Brasilian markkinoita koskevan tietoiskun. Brasilian suurimmat vientiartikkelit Suomeen ovat metalliromu, paperimassa, kahvi, tee, mausteet, vihannekset, hedelmät, teräs ja rauta. Suomesta Brasiliaan viedään mm. paperia ja paperijalosteita, öljyä, koneita sekä erilaisia koneiden osia (mm. energiatuotantoon liittyviä). Tilaisuus keräsi hyvin osallistujia Satakunnan alueelta. Yrityksille tarjottiin myös mahdollisuus keskustella kahden kesken suurlähettilään kanssa ja muutama yritys hyödynsikin tilaisuuden. Suurlähettiläs kertoi myös terveisiä yrityksille, jos ilmenee kysyttävää Brasilian markkinoihin liittyen, voi sähköpostia lähettää lähetystön osoitteeseen: Liettuan Klaipedassa kolme yritystapahtumaa Tilaisuudessa oli mukana myös suurlähettiläs Norton de Andrade M. Rapesta Brasilian suurlähetystöstä Helsingistä. Rapestan mukaan kaupanteko Brasiliassa vaatii pitkäjännitteisyyttä sekä hyvien suhteiden luomista. Kaupanteko ei ole vain sopimusten tekemistä ja papereiden allekirjoittamista, vaan se vaatii joustavuutta osapuolilta, kulttuurin ymmärtämistä ja ystävyyssuhteiden luomista. International Exhibition of Western Lithuanian Business Achievements, International Transport and Logistics Business Forum ja International Fair of Business Contacts , Klaipeda, Liettua Liettuan Klaipedassa järjestetään kolme yritystapahtumaa, jotka tarjoavat hyvät mahdollisuudet solmia kontakteja liettualaisten yritysten kanssa.

9 KANSAINVÄLISIÄ ASIOITA International Exhibition of Western Lithuanian Business Achievements esittelee liettulaisia kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä, International Transport and Logistics Business Forum -tapahtuman aikana keskustellaan kuljetus- ja logistiikka-alan kehittymismahdollisuuksista ja International Business Contact Fair antaa liettualaisille ja ulkomaan yrityksille mahdollisuus verkostoitua järjestämällä tapaamisia. Tapahtumat järjestetään Klaipedassa, Liettuassa. Lisätietoja tapahtuman sivuilta: REACH-asetuksen avulla kemikaalien käytöstä turvallisempaa Euroopassa Kemikaalien käytöstä on tullut Euroopassa selvästi turvallisempaa REACH-asetuksen tultua voimaan. Tämä käy ilmi Euroopan komission julkaisemassa kertomuksessa. Tiedot markkinoilla olevista kemikaaleista ovat helpommin saatavilla, ja riskinhallintatoimenpiteet on kohdistettu tarkemmin. Näiden toimenpiteiden avulla REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröityjen aineiden aiheuttamat riskit ovat merkittävästi vähentyneet. Suuntauksen odotetaan jatkuvan, sillä teollisuus tekee jatkuvasti työtä löytääkseen vaarallisimmat aineet korvaavia aineita. Viisi vuotta voimaantulon jälkeen asetuksen täytäntöönpano on täydessä vauhdissa. Yritykset ovat tähän mennessä rekisteröineet Helsingissä sijaitsevassa Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) asiakirja-aineistoa, joissa kuvataan valmistettua tai markkinoille saatettua kemiallista ainetta. Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 61 prosenttia eurooppalaisista pitää kemikaaleja turvallisempina kuin 10 vuotta sitten. Komission kertomuksessa myönnetään REACH-järjestelmän aiheuttavan kustannuksia, jotka vaikuttavat etenkin pk-yrityksiin. Toisaalta teollisuuden mukaan järjestelmällä on positiivinen vaikutus liiketoimintaan. REACH-järjestelmällä yhdenmukaistetaan edelleen sisämarkkinoita, ja siitä onkin tullut kemianteollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä. Edistääkseen edelleen Euroopan kemianteollisuuden kilpailukykyä komissio aikoo piakkoin esittää rekisteröintimaksun alentamista pk-yrityksille. Suomalais-saksalainen haku pk-yritysten yhteisprojekteille Tekes avaa yhdessä saksalaisen ZIM-ohjelman kanssa haun, jonka tavoitteena on käynnistää pienten ja keskisuurten yritysten välisiä markkinaläheisiä innovaatioprojekteja. Hakuaika päättyy Haun projekti-ideat lähtevät yritysten omista tarpeista ja voivat kohdistua mille aihealueelle tahansa. Projekteissa kehitetään kilpailukykyisiä innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja. ZIM-ohjelma (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstandon) erittäin hyvää palautetta keräävä ja tärkein saksalainen innovaatiorahoituksen muoto pk-yhtiöille. Yhteisprojekteissa tulee olla yksi merkittävästi hankkeeseen panostava pk-yritysosallistuja sekä Suomesta että Saksasta. Hankekonsortiot ovat avoimia myös muille ja muun maalaisille osapuolille. Tutkimusorganisaatioiden panos työhön tapahtuu tyypillisesti alihankintana. Haku on käynnistynyt ja hakemukset tulee lähettää viimeistään pe klo Haussa käytetään täydellisestä hakuilmoituksesta löytyvää yhteishankkeen kuvauslomaketta. Se liitetään osaksi Tekesin sähköistä rahoitushakemusta, joka suomalaisosapuolten tulee täyttää. Muistakaa vastata sähköisen hakemuksen alasivulle 6 (Projektin liitynnät) kysymykseen Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/ rahoituskokonaisuuteen? Kyllä ja merkitä rahoitusohjelman nimeksi ZIM. Tarkemmat tiedot hausta ovat täydellisessä hakuilmoituksessa (pdf). Haun yhteyshenkilö on Tekesissä Kirsi Vähä-Pietilä (puh , kirsi.vaha-pietila (at) tekes.fi). Lähde: Tekes MUUTA YRITYSTIETOA Uusi eurooppalainen ajokortti Kaikki EU:ssa myönnettävät uudet ajokortit ovat alkaen muovisia ja luottokortin kokoisia. Niiden malli on standardoitu koko EU:n alueella, ja ne ovat paremmin suojattuja. Uusi eurooppalainen ajokortti korvaa asteittain yli 100 erilaista paperista ja muovista korttimallia, joita käyttää yli 300 miljoonaa kuljettajaa kaikkialla EU:ssa. Olemassa olevat ajokortit säilyvät tässä vaiheessa ennallaan, mutta ne on muutettava uuden mallin mukaisiksi kortin uusimisen yhteydessä tai viimeistään vuonna Eurooppalaiseen ajokorttiin voidaan sisällyttää kansallisia tunnuksia kunkin jäsenvaltion oman päätöksen mukaan. 9

10 MUUTA YRITYSTIETOA Uusi ajokortti sisältää joukon turvaominaisuuksia sen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja väärentämiseltä. Lisäksi sen tueksi perustetaan eurooppalainen sähköinen tiedonvälitysverkosto, joka helpottaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden hallintoelinten välillä. Keskeinen tekijä petosten torjumisessa ja liikenneturvallisuuden parantamisessa on se, että ajokortti on uusittava kaikkialla EU:ssa säännöllisin väliajoin. Uusien sääntöjen mukaan henkilöauton ja moottoripyörän kuljettajien on uusittava ajokorttinsa joka vuosi jäsenvaltiosta riippuen. Linja- ja kuorma-auton kuljettajien ajokortti on uusittava viiden vuoden välein, ja uusiminen edellyttää lääkärintarkastusta. Kyseessä on hallinnollinen uusiminen, joka ei edellytä uutta ajokoetta. Eurooppalainen ajokorttijärjestelmä parantaa myös onnettomuuksille altteimpien tienkäyttäjäryhmien suojelua. Esimerkiksi alaikäraja suoran ajo-oikeuden saamiseksi (teoria- ja ajokokeen kautta) kaikkein tehokkaimpiin moottoripyöriin nostetaan nykyisestä 21 vuodesta 24 vuoteen. Lisäksi portaittaisen ajo-oikeuden saamisen alaikärajaa nostetaan ja menettelyyn lisätään uusia vaiheita. Mopot muodostavat uuden ajoneuvoluokan, ja mopoajokortin hakijoiden on vastedes läpäistävä teoriakoe. EU asettaa 16 vuoteen suositellun alaikärajan, jolloin kaikki jäsenvaltiot tunnustavat ajokortin vastavuoroisesti (jäsenvaltiot voivat laskea alaikärajan 14 vuoteen oman maansa alueella). Mopoille ei ole aikaisemmin ollut alaikärajaa koskevia EU:n vaatimuksia. Kuljettajantutkinnon vastaanottajien on täytettävä perustason ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämä toimenpide tuo laadunvalvonnan uuteen järjestelmään. Uusi ajokortti on osa laajempaa voimaantulevaa toimenpidekokonaisuutta (kolmatta ajokorttidirektiiviä), jonka tavoitteena on lisätä vapaata liikkuvuutta, torjua ajokorttipetoksia ja parantaa liikenneturvallisuutta koko EU:ssa. Lähde: Euroopan komission Suomen edustusto Digitaalisen talouden nousu tarvitsee kasvuohjelman Työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisen talouden tulevaisuutta pohtinut ICT työryhmä ehdottaa kymmenen vuoden kasvuohjelmaa. Sen mukaan Suomessa tarvitaan yhtenäistä IT-palveluarkkitehtuuria, alan tutkimusvoimien yhdistämistä, laajan rahoitusohjelman käynnistämistä ja pitkäjänteisen kymmenen vuoden kehitysohjelman aloittamista. ICT työryhmä ehdottaa merkittäviä uudistuksia, jotka yhdistävät infrastruktuurin, tutkimuksen, rahoituksen ja toimintatavat uuden kasvun rakentamiseen. Vaikka Suomen rakenteellinen kilpailukyky on hyvä, Suomessa ei ole edetty riittävän nopeasti useilla tärkeillä osaamisalueita. Suomi on pudonnut nopeasti kasvavissa digitaalisissa palveluissa seuraajaksi, vaikka meillä olisi mahdollisuus kulkea kärjessä. Uudistuminen vaatii voimien yhdistämistä samaan suuntaan, sanoo työryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä. Työryhmän kriittiset ensivaiheen ehdotukset ovat: 1. Yhtenäisen kansallisen IT-palveluarkkitehtuurin rakentaminen. Yhteisen arkkitehtuurin avulla palveluita voidaan luoda nykyistä helpommin yli organisaatiorajojen. 2. Kymmenen vuoden tutkimuskehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT Ohjelma kokoaa yhteen alan keskeiset osapuolet kuten yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset ja rahoittajat. Ohjelman vuosikustannus on 20 miljoonaa euroa. 3. Uusi rahoitusohjelma, jolla varmistetaan aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten riittävät rahoitusmahdollisuudet. Rahoitusohjelma vaatii valtiolta vuosittain noin miljoonan euron panostukset. 4. Pitkäjänteisen kehittämistavan varmistaminen. Työryhmä esittää valtioneuvoston kansliaan perustettavaa ICT-asiantuntijaryhmää, joka seuraa ja vauhdittaa toimenpiteiden toteuttamista. Samoin se täydentää tulevina vuosina tänään julkistettuja polkuja. Työryhmän ehdotukset vaativat valtiolta yhteensä miljoonan euron rahoitusta. Investoinnit ovat välttämättömiä, kun haluamme uudistua ja kuroa umpeen taloudellisen ja teknologisen murroksen luoma kasvukuilun, jossa työtä ja vientiä katoaa nopeammin kuin uutta syntyy, Ala-Pietilä sanoo. Työ- ja elinkeinoministeriö perusti ICT työryhmän maaliskuussa Nokiaklusterin rakennemuutoksen seurauksena. Ryhmän toimintaan on osallistunut yli 200 henkeä yhteiskunnan eri aloilta. Työryhmän raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www. tem.fi/julkaisut 10

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 1/2012 > 17.02. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Rauman ja Satakunnan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. 2/2014 10. huhtikuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. 2/2014 10. huhtikuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 2/2014 10. huhtikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kansanedustatilaisuus Pintoksella...3 Rauman Seudulla teknologiateollisuus tarvitsee osaajia...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. 5/2013 14. lokakuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. 5/2013 14. lokakuuta. Kauppakamariasiaa. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 5/2013 14. lokakuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman seutukunta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi...3 Rauman seutua koetellaan...3 Valtakunnallinen digitalisaatiokiertue

Lisätiedot

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ

4/2014 15. elokuuta. Kauppakamariasiaa. Muuta yritystietoa. Kauppakamari kouluttaa. Lakiasiat. Kansainvälisiä asoita SISÄLTÖ 4/2014 15. elokuuta SISÄLTÖ KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Rauman meriväylän syventäminen...3 8-tielle kaivatut rahat...3 EK:n Suhdannebarometrin julkistamistilaisuus...3 Korkeakoulujen ja

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2011 > 15.08. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2011 > 15.08. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2011... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2011 > 15.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Pirjo Koski-Hannula

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Pääkirjoitus 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Pääkirjoitus 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/kevät 2010...3 JÄSENTIEDOTE 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Pääkirjoitus Kauppaneuvos Jorma Sieviläinen:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2011 > 12.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 6/2011 > 12.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Hallitus, johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business!...3 Koulutuskalenteri / kevät 2009...3 JÄSENTIEDOTE 2/2009 > 06.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Jaakko Hirvonsalo:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2009 > 17.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2009 > 17.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Koulutuskalenteri/syksy 2009... 3-4 Kauppakamariasiaa JÄSENTIEDOTE 4/2009 > 17.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Syksy näyttää suuntaa kauppakamari toimii taantuman torjumiseksi...5

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2009 > 19.01. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2009 > 19.01. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business!...3 Koulutuskalenteri/Talvi-kevät 2009...4 JÄSENTIEDOTE 1/2009 > 19.01. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Jaakko Hirvonsalo:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2010... 3-4 JÄSENTIEDOTE 4/2010 > 23.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Ydinvoimaluvat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä JÄSENTIEDOTE 1/2012 Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7 Parempi johtaa hyvin s. 13 Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä s. 16 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus Kansainvälistymisvaliokunta terävöittää

Lisätiedot

Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?

Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Liiketalous 5-2013 l i i k e ta l o u d e n o s a a j at j a a m m at t i l a i s e t Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Mitä uusi työelämä vaatii

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

merkonomi StartUp School - Haaga-Helia MeaLingua Onko työntekijälle mitään hyötyä YT-laista? Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi

merkonomi StartUp School - Haaga-Helia MeaLingua Onko työntekijälle mitään hyötyä YT-laista? Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi News 1 merkonomi 2015 SMYL ry:n jäsenlehti StartUp School - Haaga-Helia 4 MeaLingua 7 Onko työntekijälle mitään hyötyä YT-laista? 14 Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi 17 100 nuorten perustamaa yritystä

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013 Tervetuloa kevätkokoukseen s. 3 Määräaikaisten ja vuokratyön tekijöiden oikeuksiin parannuksia s. 9 Yritys tarvitsee hyvinvoivan henkilöstön menestyäkseen s. 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan

Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan HÄMEEN KAUPPAKAMARIN JÄSENLEHTI WWW.HAMECHAMBER.FI 1/2015 Esko Aho Yrityselämän osaamista politiikkaan s. 12 JÄRKIVIHREÄÄ Yritysyhteistyötä s. 20 JULKINEN SEKTORI TUKEMAAN KASVUA S. 5 BAROMETRI Johdon

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. Lakiasiat KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. Lakiasiat KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri talvi-kevät 2011... 3-4 JÄSENTIEDOTE 1 / 2 0 1 1 > 1 7. 0 1. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kauppakamarin

Lisätiedot

LAPIN NUMEROSSA 3/2014. Milloin työntekijä saa pitää lomaa? Yrityskaupat ja sukupolven-/ omistajanvaihdosjärjestelyt lisääntyvät

LAPIN NUMEROSSA 3/2014. Milloin työntekijä saa pitää lomaa? Yrityskaupat ja sukupolven-/ omistajanvaihdosjärjestelyt lisääntyvät LAPIN NUMEROSSA 3/2014 Milloin työntekijä saa pitää lomaa? Yrityskaupat ja sukupolven-/ omistajanvaihdosjärjestelyt lisääntyvät Kauppakeskusyrittäjille vapaapäivä Enontekiön Yrittäjät Inarin Yrittäjät

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten

TILIPOSTI & Palkka. Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 2 2015 Puhtia yritysten omistusjärjestelyihin Tilinpäätösraportti joka kuukausi Työsopimukset on tehtävä tulevaisuutta varten 8 Vene tekee kesän!

Lisätiedot