TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ"

Transkriptio

1 TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ Petra Lindqvist Heli Välimaa Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Petra Lindqvist Heli Välimaa Tukikeinoja kohdata avioero päiväkodissa ja perheessä Syksy 2002 Sivuja 43, Liitteitä 7 Opinnäytetyömme tarkoituksena on tukea päiväkotien henkilökunnan ammatillisuutta kohdata avioeron tuomat ongelmat. Se on hyvä apuväline uusille työntekijöille ja se sisältää paljon hyödyllistä tietoa avioeron kohdanneille perheille. Ideana on, että päiväkodit voivat mainita opinnäytetyöstä vanhemmille, mikäli he katsovat perheen hyötyvän siitä. Opinnäytetyön idea on testattu ja toteutettu kahdessa päiväkodissa Keski-Uudellamaalla (A) ja pääkaupunkiseudulla (B), joissa tulokset ovat olleet positiivisia. Opinnäytetyön teoria-osuudessa käymme läpi avioeroprosessin ja sen vaikutukset perheeseen, vanhempiin ja lapsiin. Kerromme mikä on päiväkodin rooli lapselle ja miten lasta voidaan auttaa käymään läpi avioerosta johtuvia tunteita. Tätä varten olemme tutustuneet erilaisiin leikkeihin ja toimintamenetelmiin, jotta lapsen olisi helpompi käsitellä vaikeita asioita lapselle ominaisella tavalla. Päiväkodissa A opinnäytetyö testattiin kahteen kertaan. Keväällä 2002 olimme itse mukana testaamassa leikkien toimivuutta ja syksyllä 2002 päiväkodin lastentarhanopettaja testasi leikit uudestaan uuden lapsiryhmän kanssa. Halusimme saada opinnäytetyön toimivuudesta laajemman kuvan, joten ehdotimme päiväkodille B uuden toimintamenetelmän kokeilemista. He ottivat haasteen mielellään vastaan ja kokeilivat opinnäytetyön toimivuutta syksyllä Testauksien tulokset saimme ensimmäisellä kerralla itse kirjaamalla ja toisilla kerroilla haastattelemalla leikkien toteuttajia. Päiväkotien lisäksi opinnäytetyötä on testattu kahdessa eri tuttavaperheessä, jossa avioero on ollut ajankohtainen. Opinnäytetyön vanhemmille ja lapsille tarkoitettu kirjallisuus-osio oli molempien perheiden mielestä hyvä ja kattava. Kummassakin perheessä avioero tuli yllättäen, joten myös teoria-osuudesta oli ollut hyötyä. Asiasanat: Lapset, Perhe, Avioero, Tunteet, Päiväkoti

3 ABSTRACT Petra Lindqvist, Heli Välimaa Methods of Dealing with Divorce in Daycare and Families Järvenpää, Autumn Pages, 7 Appendices Diaconia Polytechnic, Järvenpää Training Unit, Church community work oriented degree programme in social welfare, health care and education; Bachelor of Social Sciences The idea of our final thesis came from a person who works in a daycare centre in Tuusula. Nowadays half the people who get married, get divorced. Consequences of these divorces are apparent in every daycare centre in Finland. We have both studied the study module childhood and youth, because we feel that we have a lot to offer for this age group. Therefore it was a natural choice to do our final thesis about children under seven years old. The purpose of our final thesis was to create a new functional model to deal with problems that derive from a divorce situation. Our biggest concern is how children react when their parents get divorced. The most common reactions of children in a divorce situation are sorrow, aggression, and withdrawing. Our final thesis includes general information about divorce, and how it affects family structure. The second part of our final thesis we bring up methods how one can help children in daycare to handle difficult emotions. The purpose of these methods is to support the child`s self- knowledge and the feeling that the child is important and loved. The methods include also literature for the personnel of daycare centres and divorced parents. Specially children at the age of three to six years old have it difficult to find words to describe their emotions. Therefore we have divided literature for children in two parts, picture books and story books. Our methods have been tested in two daycare centres in Tuusula and Vantaa. Both daycare centres had one month to get acquainted with the content of our final thesis and test it with the children. The results were positive and we got them by interviewing the personnel of these two daycare centres. Based on the results the final thesis could be used in daycare centres with the personnel who do not know much about divorces. In the end we consider whether it could be handed out by the daycare personnel to divorced parents. Our final thesis has also been read in two families that have gone through divorce. In both families the children stayed with their mother, who got acquainted with our final thesis. In their opinion the theory part was good and it contained new information, specially concerning the children. They had also used storybooks to explain the situation for their children. Keywords: divorce, children, emotions, games, parenthood, daycare centre Stored at: Library of Järvenpää Unit

4 SISÄLLYS Tiivistelmä Abstract 1. JOHDANTO 2. PERUSTEET OPINNÄYTETYÖLLE 8 3. AVIOEROJEN NYKYPÄIVÄÄ SUOMESSA 9 4. AVIOEROPROSESSIN KUVAUS Avioeron vaikutuksen tasot perherakenteeseen Kiista lapsista AVIOERON VAIKUTUS LAPSEEN Lapsen elämän muutoksen tasot avioerotilanteessa Lapsen iän ja kehitystason vaikutus avioeron kokemiseen Lapsen kriisi ja tuntemukset avioerotilanteessa Lapsen ikävä PÄIVÄKODIN MERKITYS LAPSELLE PÄIVÄKODIN ROOLI VANHEMMUUDEN TUKEMISESSA TOIMINTAMENETELMIEN TOIMIVUUDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄKOTIEN A JA B TOIMINNASTA 26

5 10. TOIMINTAMENETELMIÄ LAPSEN TUNTEIDEN PURKAMISEEN Piirtäminen ja maalaaminen Musiikkimaalaus Musiikkimaalauksen toimivuus päiväkodeissa A ja B Ryhmäleikit - itsensä tärkeäksi ja yhdenvertaiseksi tunteminen Peilikuva Aivojumppa Aivojumpan toimivuus päiväkodeissa A ja B Tunnista tunteet Tunnista tunteet leikin toimivuus päiväkodeissa A ja B Maailman pahin kommellus Maailman pahin kommellus- leikin toimivuus päiväkodeissa A ja B Keskeneräiset tarinat Keskeneräisten tarinoiden toimivuus päiväkodeissa A ja B Apukysymyksiä kahdenkeskeiseen keskusteluun lapsen kanssa Theraplay- menetelmä Kirjallisuutta avioeron käsittelyyn Palautetta teoria- ja kirjallisuusosiosta päiväkodeilta A ja B AMMATTIAPUA EROPERHEILLE POHDINTAA 36 LÄHTEET 42

6 LIITTEET Liite 1. Kyselylomakkeet Liite 2. Avioerohakemus Liite 3. Avioerohakemuksen peruutus Liite 4. Lapsen tapaamisoikeuden järjestäminen Liite 5. Kymmenen vihjettä aiheesta lapset ja avioero Liite 6. Leikit Liite 7. Kasvokuvat

7 1. JOHDANTO Opinnäytetyön idean saimme erään Keski-Uudenmaan päiväkodin työntekijöiltä, jotka ovat jo pitkään olleet huolissaan lisääntyvistä avioeroista ja niiden vaikutuksista alle kouluikäisiin lapsiin. Otimme idean mielellämme vastaan, sillä halusimme tehdä opinnäytetyön, joka liittyy lapsiin. Aihe on hyvin ajankohtainen ja opiskelumme kannalta tärkeä ja mielenkiintoinen. Ensimmäisenä meidän oli otettava selvää, kuinka avioeroasioita oli aiemmin käsitelty päiväkodissa. Tätä varten teimme kyselyn henkilökunnalle ja haastattelimme erästä lastentarhanopettajaa. Opinnäytetyömme sisältö on koottu nimenomaan vastaamaan kyselyistä ja haastattelusta ilmenneitä tarpeita. Olemme molemmat erikoistuneet opinnoissamme lapsiin ja nuoriin, ja sen vuoksi lapsiin liittyvä opinnäytetyö oli luonnollinen valinta. Tulevina sosionomeina halusimme tutustua tarkemmin lapsen maailmaan sekä kehittää ammattitaitoamme opinnäytetyöprosessin avulla. Erityisesti meitä kiinnosti tietää, miten lapsi kokee vaikeat asiat ja surun tunne-elämänsä kautta. Kartoittaaksemme tätä aluetta, tutustuimme erilaisiin toimintamenetelmiin, joista olemme pyrkineet valitsemaan parhaat opinnäytetyöhömme. Osa valitsemistamme leikeistä oli meille ennestään tuttuja aiempien työharjoitteluiden kautta ja osaan leikeistä teimme pieniä lisäyksiä, jotta valitsemamme leikit olisivat kattavampia. Opinnäytetyön loppuosiossa kerromme miten toimintamenetelmiä on kokeiltu päiväkodeissa ja miten ne ovat toimineet. Aluksi kerromme työssämme yleisistä avioeroon liittyvistä asioista, mutta päähuolenaiheenamme on kuitenkin lasten pahoinvointi avioeron seurauksena. Syvensimme aihetta keinoihin, joilla lasta voidaan tukea päiväkotiryhmässä. Tätä varten olemme keränneet opinnäytetyöhömme erilaisia leikkejä lapsen tunteiden purkamiseen. Selvitimme mitkä ovat lasten yleisimmät reaktiot avioeron ollessa ajankohtainen. Ajatellen lapsen

8 8 vanhempia, halusimme antaa heille tietoa kuinka lapsi kokee surun ja muutoksen perheessä. Opinnäytetyössämme pyrimme löytämään päiväkodeille uusia toimintamenetelmiä avioeron kohtaamiseen. Lisäksi opinnäytetyössä on tietoa auttavista tahoista ja kirjallisuutta päiväkodin henkilökunnalle, vanhemmille ja lapsille. 2. PERUSTEET OPINNÄYTETYÖLLE Jotta pystyimme tuottamaan uutta tietoa päiväkodeille avioeroista, meidän oli ensin selvitettävä miten he ovat aiemmin käsitelleet tätä asiaa. Tässä hyödynsimme päiväkodin A henkilökuntaa. Teimme päiväkodille kyselyn (liite 1) jonka tarkoituksena oli saada selville henkilökunnan tietoja avioeroista ja siitä, kuinka he ovat käsitelleet tätä ongelmaa omassa työssään. Veimme kyselylomakkeita päiväkotiin A 12 kappaletta joista saimme takaisin kuusi kappaletta. Päiväkodin A jokaisessa lapsiryhmässä on eroperheiden lapsia ja sen vuoksi he kokevat tarvitsevansa jonkinlaista apua ja tietoa avioeroista. Päiväkodin henkilökunnan mukaan suurimmat vaikeudet ja hankaluudet eroperheen kohtaamisessa on kuinka ilmoittaa tapahtumista tai muista asioista vanhemmalle, joka ei ole niin läsnä lapsen elämässä. Huolenaiheena oli myös se, voidaanko lapsi luovuttaa isälle äidin kieltäessä tai se kuinka lapset joutuvat kärsimään vanhempien riitojen välikappaleena. Suurimmaksi ongelmaksi henkilökunnan keskuudessa oli kuitenkin noussut huoli, kuinka löytää oikeat sanat ahdistuneelle lapselle tai aikuiselle. Päiväkodin henkilökunnan vastauksista kävi selkeästi ilmi, että osalta henkilökuntaa puuttuu yleinen tieto avioeroista ja sen vuoksi otimme pääasiat avioeroista huomioon opinnäytetyössämme. Yksi kyselylomakkeemme aiheista oli selvittää miten henkilökunta on aiemmin käsitellyt avioeroaihetta lasten kanssa. Saamiemme vastauksien mukaan ruokapöytäkeskustelut ovat

9 9 olleet antoisia lapsille, sillä silloin lapset puhuvat perheistään. Muuten keskustelu lapsen kanssa tapahtuu yleisellä tasolla ja lapsen omasta aloitteesta. Apukeinona he ovat käyttäneet satukirjallisuutta. He toivoivat lisää tietoa uusista ja erilaisista satu- ja kuvakirjoista sekä mahdollisuuksista auttaa lasta lapsiryhmässä, ilman, että lasta eroteltaisiin muusta ryhmästä. Henkilökunnan mielestä ongelma oli se kuinka lasta voidaan auttaa, kun lapsi ei osaa kertoa pahasta olostaan tai se miten avioero vaikuttaa lapsen itsetuntoon. Opinnäytetyömme leikit on valittu nimenomaan näitä kahta ongelmaa ajatellen. 3. AVIOEROJEN NYKYPÄIVÄÄ SUOMESSA Avioerot ovat viimeisten vuosikymmenien aikana lisääntyneet sekä pohjoismaissa että länsimaissa. Samanaikaisesti avioeron saamisen edellytykset ovat väljentyneet ja syyllisyysperiaatteen merkitys vähentynyt (Gottberg 1996, ). Vuonna 1988 tuli voimaan avioerouudistus, jossa luovuttiin kokonaan syyllisyysperiaatteesta (Tilastokeskus 2001, 133.) Syyllisyyskysymyksiä ei enää tutkita eikä taloudellista hyvitystä voi saada toisen puolison avioliiton aikaisten tekemisten perusteella. Nykyinen avioliittolaki käsittelee eroasioissa ainoastaan omaisuutta ja sen jakoa (Pettilä, Yli-Marttila 1999, 8). Vuonna 2000 astui voimaan avioeroa. Vuoden 2000 aikana eronneista suurin osa on vuotiaita (7637 henkilöä) ja he ovat olleet naimisissa vuotta tai kauemmin. Avioliittojen solmiminen on vähentynyt reilusti toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina ja on ollut Suomessa alhaisimmillaan luvun laman aikana. Nyt on kuitenkin näkyvissä nousua avioliittojen solmimisessa ja suurten häiden järjestäminen on nykyään muotia. Surullista kyllä, vuonna 2000 solmituista avioliitoista arvioidaan noin 51 prosentin päätyvän eroon (Tilastokeskus 2001, ).

10 10 On hyvin tavallista, että eroa on mietitty jo vuosia, ennen kuin jompikumpi aviopuolisoista todella alkaa hakea avioeroa. On kuitenkin yleisempää, että nainen on se, joka hakee avioeroa. Tilanteen mentyä näin pitkälle on vaikeaa enää muuttaa mielipidettään eropäätöksen suhteen. Pettilän ja Yli-Marttilan mukaan yleisimpiä vastauksia avioeron syiksi vaimot ovat todenneet, ettei mies ole koskaan keskustellut heidän asioistaan, ja miehet puolestaan kertovat, ettei vaimo ole kuunnellut häntä vaan puhunut vain omia asioitaan (Pettilä, Yli- Marttila 1999, 29-30). Kokemuksena avioero on erilainen miehelle ja naiselle. Useimmiten nainen löytää eroprosessin myötä itsenäisyytensä, kun taas mies naista nopeammin uuden elinkumppanin. Juridisesti avioero on hyvin yksinkertainen. Tunnetasolla kokemus on kuitenkin kipeä ja ahdistava sen kaikille osapuolille. Kyseessä on avioliiton kuolema ja se aiheuttaa helposti osapuolille surua, syyllisyyden tunteita, turvattomuutta, yksinäisyyttä, itsetunnon laskua, vihaa ja hylätyksi tulemisen tunnetta (Pettilä, Yli-Marttila 1999, 31). Avioeroprosessi uhkaa sekä vanhempien että lasten psyykkistä hyvinvointia. Siksi olisikin välttämätöntä poistaa sitä epäonnistumisen ja epänormaaliuden leimaa, joka liitetään avioeroon. Avioerosta ylitse pääseminen vaatii perusteellista ymmärrystä ja näkemystä perheyksikön hajoamisen syistä sekä myös uusien vanhemmuusmallien aktiivista etsimistä (Ayalon, Flasher 1997, 17). 4. AVIOEROPROSESSIN KUVAUS Nykyisin avioeron hakemista ei tarvitse sen kummemmin perustella. Riittää, että molemmat tai jompikumpi puolisoista jättää käräjäoikeudelle hakemuksen eron vireille saamiseksi ja toisen hakemuksen kuuden kuukauden kestävän harkinta-ajan kuluttua. Toinen mahdollisuus on hakea ero kahden vuoden yhtäjaksoisen asumuseron jälkeen. Tässä tapauksessa

11 11 erillään asuminen on vahvistettava maistraatista saatavalla kotipaikkatodistuksella (Pettilä, Yli-Marttila 1999, 33-34). Lomakkeita avioeron hakemista varten saa käräjäoikeuden hakemusasioita hoitavien osastojen kanslioista (Liite2 ja 3). Mikäli toinen puoliso tekee hakemuksen yksin on tuomioistuimen tehtävä toimittaa tiedoksianto toiselle puolisolle, ja pyytää tätä palauttamaan vastaus tiettyyn päivään mennessä. Tuomioistuin tekee avioeroa koskevan päätöksen riippumatta siitä, mitä tiedoksiannon saanut puoliso vastaa tai vastaako lainkaan. Kun harkinta-aika on kulunut umpeen ja avioerosta tehdään uusi hakemus, tuomitaan puolisot avioeroon. Mikäli hakemusta ei tehdä ennen kuin on kulunut vuosi harkinta-ajan alkamisesta, asia raukeaa. Tämän jälkeen koko prosessi on taas aloitettava alusta, jos puolisot edelleen haluavat erota (Pettilä, Yli-Marttila 1999, 34). Tuomioistuimessa voidaan käsitellä avioeroasian yhteydessä myös muut siihen liittyvät vaatimukset. Jo avioerohakemuksessa on voitu pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan esimerkiksi lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevat asiat. Lasta koskevat asiat voivat tulla tuomioistuimen ratkaistavaksi, kun ero laitetaan vireille tai silloin, kun päätetään lopullisesta avioerosta. Lasta koskevat huolto-, asumis-, tapaamisoikeus- ja elatusasiat voidaan käsitellä tuomioistuimessa myös erillisenä oikeudenkäyntinä tai ne voidaan ratkaista sopimuksin, jotka sosiaalilautakunnan on vahvistettava (Pettilä, Yli-Marttila 1999, 34-35). Lapsen kannalta on tärkeää, että häntä koskevat riidat eivät pitkittyisi eikä tarvittaisi myöhempää, usein erittäin hankalaa pakollista tapaamisoikeussovittelua. Olisi tärkeää, että apua haettaisiin ja saataisiin jo eron alkuvaiheessa. Tuomioistuin on lain mukaan velvoitettu ilmoittamaan eroa hakeville, että perheasioiden sovittelu on heidän käytössään.

12 12 Tämänkaltainen apu on tarkoitettu koko perheelle ja sen järjestäminen on asuinkunnan velvollisuus. Myös kasvatus- ja perheneuvolat ovat yleisiä avunantajia lapsiperheille, joissa avioero on ajankohtainen. Lain mukaan myös yksityiset tahot voivat tarjota sovittelupalveluja (Pettilä, Yli-Marttila 1999, 36-37). 4.1 Avioeron vaikutuksen tasot perherakenteeseen Perheen hajoaminen vaikuttaa toimimiseen ja käyttäytymiseen monella eri tasolla ja jokaisella tasolla syntyy uusia vaikutuksia. Nämä tasot tulevat esiin vaihtelevasti ja ongelmat niissä ovat eriasteisia. - Juridinen taso: Avioliittosopimuksen purkaminen ja avioerohakemuksen tekeminen oikeusistuimelle. - Taloudellinen taso: Yhteisen taloudellisen yksikön jakaminen kahtia. Yleensä yksiköiden välillä on taloudellista riippuvuutta elatusmaksun, lapsen taloudellisen tukemisen, yhteisten liiketoimien tai lapsille jätettävän yhteisen omaisuuden hoidossa. - Fyysinen taso: Perhe jakautuu kahteen erilliseen asuntoon. - Seksuaalinen taso: Puolisoiden välinen fyysinen ja seksuaalinen suhde päättyy. - Tunnetaso: Eron jälkeen vanhemmat eivät anna toisilleen moraalista tai henkistä tukea; päinvastoin usein on piiloteltua tai avointa vihamielisyyttä. - Roolitaso: Perherooleja kuten vaimo ja aviomies ei enää ole ja suhteet appivanhempiin ja muihin puolison sukulaisiin saattavat katketa. - Sosiaalinen taso: Uudenlaisen sinkun aseman hyväksyminen ja yhteydenotto muihin yksinhuoltajiin. - Vanhemmuuden taso: Eronneen pariskunnan täytyy oppia vastaamaan lapsen tarpeisiin ja yrittää erottaa ne heidän omistaan. Heidän täytyy päästä sopimukseen vähintään siitä, miten he toimivat vanhempina lastensa parhaaksi.

13 13 Näillä eri tasoilla jokainen perheenjäsen sopeutuu omalla tavallaan. Avioeron mukanaan tuoma henkinen stressi syntyy erilaisten muutosten kohtaamisesta ja menetyksen pelosta. Myös sen vaikutus vaihtelee yksilön mukaan (Ayalon, Flasher 1997, 17-18). 4.2 Kiista lapsista Avioerotilanteessa vanhempien henkiset paineet voivat olla hyvinkin suuria ja siitä saattaa aiheutua, että lapsen elämää koskevat ongelmat voivat jäädä ratkaisematta. Eroamassa olevat vanhemmat tekevät lapsiaan koskevia päätöksiä joko yhteisymmärryksessä, sopimalla, pakottamalla tai puolueettoman henkilön välityksellä (liite 4). Pahimmassa tapauksessa lasten hyvinvointia koskevat päätökset tehdään oikeusteitse, jossa usein vanhemmat näyttäytyvät toistensa vihollisina. Vanhemmat saattavat usein käyttää enemmän resursseja taistellessaan lapsistaan, kuin mitä he käyttivät aiemmin lapsista huolehtimiseen (Ayalon, Flasher 1997, 19-20). Oikeusistuimessa päätetään huoltajuus sen mukaan, mikä on lapsen etu. Päätös tapahtuu siis hyvin yleisellä tasolla, ja välillä on mahdotonta valita vanhempien väliltä, kun molemmat tuntuvat sopivilta. On yleistä, että huoltajuuskiistan aikana vanhempien tunteet kuumenevat ja esiin saattaa nousta sellaisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä lapsen edun kanssa. Pahimmassa tapauksessa huoltajuudesta tulee kauppatavara, kun kiistellään elatusmaksuista ja taloudellisen tuen suuruudesta. Lapsi nähdään palkintona, isän tai äidin oikeutettuna voitonmerkkinä (Ayalon, Flasher 1997, 20-21). Lapsen kehitykselle olisi eduksi, jos vanhemmat jatkavat vanhempana olemista erosta huolimatta eivätkä kiedo lapsen tapaamisoikeuksia osaksi ratkaisematonta riitaansa. Perheestä puuttuvan vanhemman tapaamiset ovat lapselle edelleen tärkeitä, ja niiden määrän vähetessä, lapsi kokee pienetkin yhdessäolon hetket merkityksellisinä ja arvokkaina (Sinkkonen, Pihlaja 1999, 45).

14 14 Lapsen suhteesta toiseen vanhempaansa, joka on yhtäkkiä hävinnyt lapsen elämästä avioeron myötä, ei juurikaan puhuta. Avioerotilanteesta huolimatta tulisi muistaa, että lapsella on oikeus saada nähdä molempia vanhempiaan. Vaikka tapaamisten järjestäminen tuntuisi vanhemmista hankalalta riitojen vuoksi, pitäisi sitä kuitenkin yrittää lapsen takia. Niinkin pieneltä tuntuva asia, kuin joulu- ja syntymäpäiväkorttien saaminen on lapselle hyvin tärkeää. Kortit kertovat lapselle, että hän on ainakin olemassa puuttuvalle vanhemmalle (Laiho 2/2002). 5. AVIOERON VAIKUTUS LAPSEEN Avioero koskettaa ihmistä voimakkaasti iästä riippumatta. Avioero voi parhaimmillaan lapsellekin olla kasvun mahdollisuus. Se kuitenkin edellyttää, että vanhemmat ja lapsen lähellä olevat aikuiset ottavat lapsen tunteet huomioon ja arvostavat lasta tuntevana, ajattelevana ja ympäristöön herkästi reagoivana yksilönä. Lapselle on tehtävä selväksi, että vaikka vanhemmat asuvat eri osoitteissa, rakkaus lapseen ei muutu (Liite 5). Riitaisassa kasvuympäristössä kasvaminen on pidemmällä aikavälillä lapsen kehitykselle tuhoisaa (Jarasto, Sinervo 2000, 188). Lapsen oireilu ja stressi avioerosta saattaa tulla esiin vasta vuosia myöhemmin lapsen saavutettua jokin uusi kriittinen kehitysvaihe. Rinnasta vieroitus, koulun aloittaminen tai murrosikä ovat esimerkkejä tällaisista kehitysvaiheista. Siksi avioeropäätöksestä olisi kerrottava lapselle varhaisessa vaiheessa, jotta asian sisäistämisprosessi voisi alkaa. Avioerosta on myös tärkeää puhua sen oikeilla nimillä, valkoiset valheet vain pahentavat asiaa. Lapsen reagointi vanhempiensa eroon on myös vaihtelevaa. Siihen vaikuttaa lapsen kehitystaso, persoonallisuus, temperamentti, sukupuoli, kasvuhistoria sekä perheen rakenne. Siksi on mahdollista, että saman perheen veljet ja sisaret voivat reagoida ja oireilla eri tavalla (Ayalon, Flasher 1997, 40).

15 15 Kolmen neljän kuukauden kuluttua siitä, kun erosta on ruvettu puhumaan, puolisot yleensä muuttavat erilleen. Asuminen yhdessä eropäätöksen jälkeen on melkein aina pahasta sekä vanhemmille että lapselle. Lapsen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, ettei kaikki muuttuisi kertaheitolla. Paras vaihtoehto olisi, että lapsi saisi jäädä asumaan tuttuun ympäristöön, saisi käydä samaa koulua tai olla tutussa hoitopaikassa. Tämä edesauttaisi sitä, että sama kaveripiiri ja tutut aikuiset säilyisivät ennallaan (Edvall 2001, 82-83). On yleistä, että vain äiti kertoo erosta lapselle. Silti olisi hyvä, jos molemmat osapuolet kertoisivat erouutisen yhdessä, mahdollisimman rehellisesti ja syyttelemättä toisiaan. Tämä antaa lapselle sellaisen tunteen, että hän saa tulevaisuudessakin pitää molemmat vanhempansa. Vastoin yleisiä käsityksiä olisi hyvä, jos lapsi saisi osallistua toisen vanhemman tavaroiden pakkaamiseen ja muuttamiseen. Kun lapsi saa osallistua muutokseen, erosta tulee usein konkreettisempi ja näin helpompi käsitellä (Edvall 2001, ). Jotkut lapset kieltäytyvät hyväksymästä vanhempiensa eron ja toisille lapsille on yleistä ottaa tilanteessa sovittelijan rooli. Aikuisille on helpompaa kun lapset eivät reagoi kovin voimakkaasti, mutta yleensä tällöin on kyse siitä, ettei lapsi uskalla näyttää tunteitaan vaan pitää ne sisällään lojaalisuuden vuoksi. Olisi tärkeää, että avioerosta puhuttaisiin silloin tällöin hiukan, jotta lapsi pystyisi sulattamaan asian vähän kerrallaan ja esittämään häntä hämmentäviä kysymyksiä. Lapsi voi arkailla puhua aiheesta, mutta on vanhemman tehtävä osoittaa käytöksellään että lasta rakastetaan ja että asiasta on lupa puhua ja kysellä (Edvall 2001, ). Useimmat lapset ovat avioerotilanteessa melko vahvoja, mutta heitä ei saisi pakottaa vanhempien kumppaneiksi, rippi-isiksi tai suojelijoiksi. On vanhempien velvollisuus asettaa sääntöjä ja rajoja lapselleen, mutta vanhemmilla ei ole aihetta tai syytä tyrkyttää lapsille huoliaan, pelkojaan tai ahdistustaan. Vanhempien tulisi muistaa, etteivät lapset osaa

16 16 ratkaista heidän ongelmiaan. Lasten täytyy antaa kohdata oman ikäkautensa ongelmat ja kasvaa ja kehittyä omaan tahtiinsa (Wolman 1979, ). Vanhemmista eroamisen pelko on yleisimpiä esikoululaisten pelkoja. Tässä vaiheessa lapsi on lujasti kiintynyt vanhempiinsa ja muihin sukulaisiinsa ja tietää kenestä hän on riippuvainen. Lapset ovat tässä iässä kateellisia ja omistavia, eivätkä halua jakaa tai luopua rakastamistaan henkilöistä. Tästä johtuen vanhempien uusperhesuhteet avioeron jälkeen voivat olla lapselle raskaita. Hyvän itsetunnon omaava lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, vaikka hänen vanhempansa osoittaisivatkin kiintymystään muille. Huonon itsetunnon omaava lapsi tarvitsee enemmän tukea ja vanhempien vakuuttelua siitä, että lasta ei hylätä (Wolman 1979, 74-76). 5.1 Lapsen elämän muutoksen tasot avioerotilanteessa Jokainen lapsi kokee yksilöllisesti vanhempiensa avioeron ja mitään yhteistä kaavaa ei ole. (Jarasto, Sinervo 2000, 185.) Mainitsemme kuitenkin muutamia yhteisiä piirteitä, jotka on todettu Ayalonin ja Flasherin (1997, 38-40) tekemien suuntaa antavien tutkimusten perusteella. - Epävarmuus siitä mitä on tapahtumassa: Vanhemmat pitävät avioeropäätöksen liian pitkään salassa lapseltaan. He pitävät lasta pimennossa suojellakseen tätä, mutta eivät huomaa, että se aiheuttaa vain lisää hämmennystä ja hätäännystä. - Lapsi ei hallitse omaa ja perheen elämää: Vanhempien riitaisat kiistat huoltajuudesta, elatusmaksuista ja tapaamisoikeudesta saa lapsen tuntemaan itsensä täysin kyvyttömäksi lopettamaan kiistelyn. Lapsi ei koe hallitsevansa elämäänsä, mikä voi herättää avuttomuutta, pessimismiä ja masennusta.

17 17 - Vanhempien tuen menettäminen: Vanhemmat ovat niin omien ongelmiensa pauloissa, etteivät huomaa lapsen tarpeita. Avioero muuttaa suuresti lapsen ja vanhempien välistä suhdetta. Toinen vanhemmista jää yleensä etäisemmäksi tai pahimmassa tapauksessa katoaa kokonaan lapsen elämästä, kun taas huoltajaksi nimetyn vanhemman täytyy vastata moniin uusiin vaatimuksiin. Seurauksena on helposti se, että lapsi jää ilman riittävää huomiota ja tukea. - Lojaalisuusongelma: Lapsi joutuu usein vanhempiensa toisistaan poikkeavien vaatimuksien ristituleen. Tällainen vaatimus aiheuttaa lapselle välittömiä ongelmia. Vanhemmat kritisoivat ja haukkuvat toisiaan, mikä heikentää heidän auktoriteettiaan lapsen silmissä sekä vähentää lapsen kykyä samaistua jompaankumpaan vanhempaan. - Rajoittuneet roolimallit: Yksinhuoltajaperheissä poissa olevan vanhemman rooli jää helposti täyttämättä. Äidin tai isän puuttuminen jokapäiväisestä elämästä saattaa viedä lapselta turvallisuuden tunteen sekä tarpeellisen auktoriteetin ja kurin. Lisäksi lapsen vieraantuminen vastakkaista sukupuolta olevasta vanhemmasta heikentää lapsen kykyä löytää seksuaalinen identiteettinsä. - Elintason lasku: Tämä johtuu tulojen ja omaisuuden jakamisesta sekä huoltajaksi nimetyn vanhemman riittämättömistä tuloista. - Oppimisen heikkeneminen: Henkinen stressi, hämmennys ja epävarmuus etenkin ensimmäisenä vuonna perhesysteemin rajun muuttumisen jälkeen voi johtaa lapsen oppimisen heikkenemiseen. - Uhka itsetunnolle: Itsetunnon heikkeneminen voi olla väliaikaista tai jatkuvaa ja sitä voivat ruokkia erilaiset epäonnistumiset tai ongelmat sosiaalisissa suhteissa tai perheen sisällä, mutta silti perimmäisenä syynä on usein avioeron aiheuttama henkinen paine. Jos avioeron aikoihin sattuu myös muita suuria muutoksia lapsen elämässä kuten isovanhempien kuolema, uuden lapsen tulo perheeseen tai vakava sairastuminen, heikentää se lapsen kykyä selvitä tilanteesta (Ayalon, Flasher 1997, 38-40).

18 Lapsen iän ja kehitystason vaikutus avioeron kokemiseen Lapsen psyykkinen kehitystaso vaikuttaa suuresti siihen, millä tavalla hän reagoi avioeroon. Kuhunkin kehitysvaiheeseen kuuluu tiettyjä herkimmin haavoittuvia alueita lapsen persoonallisuudessa (Arajärvi, Koski 1986, 52). Varsinkin hyvin nuori lapsi näyttää tunteensa hyvin suoraan. Alle kouluikäinen voi kadottaa väliaikaisesti kaikki siihen asti saavutetut itsenäistymisen merkit. Lapsi on hätääntynyt toisen vanhemman katoamisesta, sillä se on merkki siitä, että toinenkin voi kadota. Lapsi voi käyttäytyä regressiivisesti, kastella vuoteensa, olla itkuinen tai hänellä voi olla univaikeuksia sekä kuviteltuja pelkoja (Ayalon, Flasher 1997, 41). Päiväkodissa lapsen leikkimisestä voi tulla passiivista, jäykkää ja mielikuvituksetonta. Lapsi voi tarrautua hyvinkin voimakkaasti aikuisiin ja vaatia enemmän huomiota työntekijöiltä saadakseen hyväksyntää ja turvallisuutta. Nykypäivän suuri henkilökunnan liikkuvuus ei ainakaan auta lasta saamaan syvää ja pysyvää ihmissuhdetta aikuiseen. Päiväkotiryhmässä pojat saattavat olla kavereitaan kohtaan aggressiivisempia ja tytöt sisäänpäin kääntyneitä, mikä voi johtaa sosiaaliseen eristämiseen tai eristäytymiseen ryhmästä. (Ayalon, Flasher 1997, 41). Avioeron aiheuttama suru saattaa tulla esiin lapsella kuvitelmina kuolemasta ja sodasta. Ne kuvaavat tuhoa ja epätoivoa jota lapsi kokee. Lapsi saattaa tuntea olevansa syypää avioeroon, joka aiheuttaa syyllisyyden tunteita. Se ilmenee huonona itsetuntona, masennuksena sekä kokeilunhalun vähyytenä. Lapsella voi olla harhakuvitelmia isän ja äidin palaamisesta yhteen. Todellisuuden kieltäminen voi tulla päiväkodissa esiin muun muassa niin, että lapsi keksii perättömiä tarinoita ja selittää näin itselleen, miksi toinen vanhemmista ei enää ole läsnä (Ayalon, Flasher 1997, 41).

19 19 Pahimmassa tapauksessa lapsi joutuu aikuistumaan liian varhain. Lapsi joutuu selviytymään itsenäisesti ikäisiään aikaisemmin ja usein he kantavat suurta vastuuta vanhemmistaan. Tällainen taakka on lapselle liian raskas iästä riippumatta ja vaikuttaa lapsen terveeseen kehitykseen (Edvall 2001, 159). 5.3 Lapsen kriisi ja tuntemukset avioerotilanteessa Avioerosta johtuvia lasten tunteita käsitteleviä kirjoja on vähän ja huonosti saatavilla. Lapsen kohdalla voidaan kuitenkin puhua vain yhdestä surun tunteesta, sillä pieni lapsi ei osaa eritellä tunteitaan. Mikäli vanhempien avioerossa lapsi menettää toisen vanhempansa, suru on samankaltainen kuin jos toinen vanhemmista kuolisi. Ero kuoleman ja avioeron välisestä surusta selviää lapselle ajan myötä. Päiväkoti-ikäiselle lapselle ne ovat kuitenkin verrattavissa toisiinsa, ainakin sillä hetkellä, kun avioerosta puhutaan ensimmäisen kerran lapsen kanssa. Sen vuoksi olemme joutuneet käyttämään lähteinämme kirjallisuutta joka käsittelee lapsen surua kuolemantapausten yhteydessä. Avioero ja mahdollinen toisen vanhemman menettäminen aiheuttaa päiväkoti-ikäiselle lapselle välittömästi kriisin, jossa he tuntevat olevansa avuttomia, koska eivät osaa korjata tilannetta. Tavallisia avioeron aiheuttamia reaktioita ovat takertuminen lähtevään vanhempaan, sekä siihen liittyvä tuntemattoman pelko ja suuttumus (Dyregrov 1993, 45). Suuttumus voi usein olla lapsen surun kumppani. Monet tekijät voivat laukaista lapsen suuttumuksen. Lapsi saattaa kokea, että hänet on jätetty selviytymään yksin surun tuntemuksistaan. Lapsi voi olla vihainen, koska hänen elämänsä on muuttunut täysin avioeron vaikutuksesta (Wright & Oliver 1998, 91). Päiväkoti-ikäisten lasten ajattelu on maagista. He uskovat, että he voivat ajatuksillaan vaikuttaa ihmisiin ja tapahtumien kulkuun. Johtuen vilkkaasta mielikuvituksesta 90%:lla

20 20 tämän ikäisistä lapsista on tiettyjä ikään liittyviä pelkoja. Päiväkoti-ikäiset lapset saattavat samaistua kaikkeen näkemäänsä ja kokea useita uusia pelkoja. Nämä pelot voivat olla kaikkea muuta kuin realistisia ja toisaalta todellisiin vaaratilanteisiin lapsi ei kiinnitä mitään huomiota. Nelivuotiaana lapsella yksinjäämisen pelko on voimakkaimmillaan, mikä tulisi ottaa huomioon avioerotilanteessa (Wolman 1979, 72-73). Osa lapsista muuttuu avioeron aiheuttaman kriisin jälkeen hermostuneiksi, sekä rakentavat suojamuurin ympärilleen, joka antaa valmiuden kohdata vaikeita asioita. Heille on yleistä pelätä kovia ääniä ja odottamattomat muutokset ympäristössä aiheuttavat voimakkaita reaktioita. Lapsen rakentaman psyykkisen valmiustilan jatkuminen voi aiheuttaa lapselle päänsärkyä, lihasjännityksiä, huimausta ja muita kipuja (Dyregrov & Raundalen 1997, 18). Lapsille, jotka ovat kokeneet avioerosta aiheutuneen kriisin saattaa syntyä pelkotiloja myöhäisemmässäkin vaiheessa, mikäli jokin asia muistuttaa läpikäydystä kriisistä. Näitä ärsykkeitä voivat olla tutut paikat, henkilöt, tilanteet ja aistivaikutelmat. Muistot huonoista kokemuksista aiheuttavat lapselle univaikeuksia, koska ne tunkeutuvat helposti mieleen nukkumaanmenoaikaan. Kokemukset saattavat palata myös painajaisina ja aiheuttaa pelon värittämiä heräämisiä yöllä (Dyregrov & Raundalen 1997, 18-19). Murhe ja kaipaus poismuuttanutta vanhempaa kohtaan ilmenee monin eri tavoin. Jotkut lapset vetäytyvät syrjään ja muuttuvat sulkeutuneiksi, jotkut itkevät paljon ja toiset eivät lainkaan. Ulospäin näyttäisi että lapset surevat vähemmän kuin aikuiset, sillä lapsen suru esiintyy usein lyhyinä jaksoina ja antaa kuvan ettei tapahtuma ole vaikuttanut heihin (Dyregrov & Raundalen 1997, 19). Lapsi ei osaa käsitellä surua samalla tavalla kuin aikuinen, koska lapsen ajattelun kehittyminen on vielä kesken. Lapselle ei ole vielä kehittynyt samanlaisia välineitä surun käsitte-

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Miten avioero satuttaisi osapuolia mahdollisimman vähän? Belgiassa Lowenin ja Gentin yliopistoissa on

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen?

Yhteistyövanhemmuus. Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? Yhteistyövanhemmuus Miten huolehdimme lapsesta eron jälkeen? On tärkeää, että lapsi saa varmuuden siitä, että molemmat vanhemmat säilyvät hänen elämässään. Toisen vanhemman puuttuessa lapsen elämästä on

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut

Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Mikä lasta suojaa? Oma näkökulma lapsen kuulemisten kautta: perheasioiden sovittelut, olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelut Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys huolto- ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

LAPSEN SURU. Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen

LAPSEN SURU. Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen LAPSEN SURU Pirkanmaan Hoitokoti Sh Merja Turunen Lapsen maailma Lapset ymmärtävät asiat omalla tavallaan ja vaikka ahdistuisivatkin, he saavat itsensä kokoisia kokemuksia elämänsä rakennusaineiksi. Aikuinen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Keskoslapsen sisarukset

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Keskoslapsen sisarukset Hengitysliitto Heli ry:n opas 4 Keskoslapsen sisarukset Keskoslapsen sisarukset Keskosen syntymä on perheelle ja sisaruksille äkillinen muutos odotettuun tapahtumaan. Äiti joutuu yllättäen sairaalaan,

Lisätiedot

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Pienen lapsen kiukku KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Sisältö: Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet Temperamentti Mikä lasta kiukuttaa? Konstit ja keinot kiukkutilanteissa Tavoitteet:

Lisätiedot

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? RINTASYÖPÄYHDISTYS / DOCRATES Eva Nilson 13.10.2011 Kun äiti sairastaa, mikä on toisin? Syöpä on ruumiin sairaus, mutta se

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN

VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VISIO PIKKULAPSIPERHEIDEN VARHAISESTA TUESTA 28.9.2011 1 Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti ja theraplay-terapeutti kehittämispäällikkö, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto KEHITYKSEN

Lisätiedot

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Eron jälkeinen isyys Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miessakit ry miehiä tukevaa hyvinvointityötä

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 2. helmikuuta 2016 Miessakit ry ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 4.2.2016 HELSINKI ISÄTYÖNTEKIJÄ ILMO SANERI Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 ERO JA VANHEMMUUS Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 A V I O E R O Avioero tuo syyllisyydentäyteinen ja traumaattinen sana. Mistä siinä oikeastaan on kyse? Avioerossa tulevat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

Lapsen vai aikuisen ongelma?

Lapsen vai aikuisen ongelma? Lapsen vai aikuisen ongelma? Kasvatuksen yksi tehtävä on auttaa lasta saavuttamaan myönteinen, terve minäkuva ja hyvä itsetunto 1 Lapset käyttäytyvät hyvin, jos suinkin kykenevät Jos lapset eivät kykene,

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskenmeno Raskauden keskeytyminen ennen 22. raskausviikon täyttymistä tai vauvan ollessa alle 500g

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä kun lapsi omalla olemassaolollaan tuottaa vanhemmilleen iloa ja tyydytystä kun lapsi tulee hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi omana itsenään kun lapsen

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Mummot, muksut ja kaikki muut

Mummot, muksut ja kaikki muut Mummot, muksut ja kaikki muut Keitä perheeseen kuuluu? Mikä on perheessä pyhää? Perhekerho- ja pikkulapsityön neuvottelupäivät 17.-18.3.2011 Meillä siihen kuuluu meidän lisäksi mun vanhemmat ja sisarukset,

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

1 Aikuistumista ja arjen arvoja

1 Aikuistumista ja arjen arvoja 1 Aikuistumista ja arjen arvoja Mikä on parasta nuoruudessa? aikuisuudessa? 1.1 Aikuistuminen Viime vuosikymmenien muutos: - Lapsuus on lyhentynyt ja lasten fyysinen kehitys nopeutunut. - Aikuisuuteen

Lisätiedot

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA

LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA LAPSEN SEKSUAALITERVEYDEN TUKEMINEN LASTENNEUVOLASSA Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa -menetelmäkäsikirjassa (2011) todetaan että seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke

Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan. 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Varhainen puuttuminen kasvatus- ja perheneuvolan näkökulmasta 7.11.2007 Maija Rauhala Projektityöntekijä, Leevi-hanke Alustuksen runko Varhainen puuttuminen päivähoidossa Kasperin ja päivähoidon yhteistyö,

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE

RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE RAKKAUDELLE SÄÄNNÖT? NUORTEN AIKUISTEN SELITYKSIÄ AVIO- JA AVOEROILLE JA NIIDEN SEURAUKSILLE Anne Valkeapää Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät, Seinäjoki ESITYKSEN ETENEMINEN Tutkimustyön

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

SEKSUAALIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Yleisyydestä WHO 2014: itsemurha on nuoruusikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy (1. liikenneonnettomuudet, 2.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ

KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Mäntyharju 22.3.2012 Varhaiskasvatuksen vanhempainilta KASVATUSKUMPPANUUS KODIN JA PÄIVÄHOIDON VÄLILLÄ Lapsen parhaaksi sujuvaan yhteistyöhön Mitä kasku antaa Lapselle Perheelle Hoitohenkilöstölle Tilaisuuden

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Yhdessä elämään. Lapsen ystävyyssuhteiden ja arkisen ryhmätoiminnan tukeminen

Yhdessä elämään. Lapsen ystävyyssuhteiden ja arkisen ryhmätoiminnan tukeminen Yhdessä elämään Lapsen ystävyyssuhteiden ja arkisen ryhmätoiminnan tukeminen. Ystävyys ja toimeen tuleminen Aikuisten tehtävä on auttaa lapsia ymmärtämään ystävyyden erilaisuutta, ja sitä että kaikkien

Lisätiedot

Sisällys. Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä

Sisällys. Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä Sisällys Alkusanat... 11 Tarina epätoivosta: Jannen lapsuus ja nuoruus... 15 Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Yhteiskunnan muutos ja elämän riskit... 21 Perhe-elämän muutokset... 21 Koulutus-

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen

Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen Mielenlukutaitoa lapsen kohtaamiseen Lapset ensin. Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen lapsiryhmän rakentamiseen Mielenlukutaitoa! on varhaiskasvattajille tarkoitettu opas mentalisaatioon perustuvasta työtavasta.

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot