Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos"

Transkriptio

1 Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 4/2009 Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos

2 ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO OY TURKU Puh Linnankatu 11 b, Turku Fax. (02) YRITTÄJIEN OIKEUSSUOJA OY HELSINKI Puh (09) Bulevardi 46, Helsinki Fax (09) Usein jutellessani asiakkaiden kanssa he kysyvät, että miltä tämä taloudellinen myllerrys näyttää meidän vinkkelistämme. Kumma kyllä, ei niin ihmeelliseltä. Suurin osa asiakkaistamme jatkaa elämäänsä arkisen työn merkeissä, niin mekin. Monella on tosin volyymit pudonneet reilusti siitä, mitä se oli hetki sitten. Ei siinäkään mitään ainutlaatuista ole. Pitkän nousukauden jälkeen niin käy aina. HELSINKI Puh. (09) Bulevardi 46, Helsinki Fax (09) FINANCIAL SOLUTIONS OY TURKU Puh. (02) Linnankatu 11 b, Turku Fax (02) Mielenkiintoista on nyt se, miten ja milloin tästä noustaan ylöspäin. Kävin erään pankin järjestämässä talousseminaarissa, jossa käsiteltiin taloustilannetta meillä ja muualla vähän joka kantilta. Maallikon silmissä käppyrät näyttivät siltä, että syvästä kuopasta tehtiin varovaista nousua. Samaa mieltä oli kalvosulkeisten nimekäs pitäjä. Toivottavasti on oikeassa. Me uskomme, että elämä voittaa tämänkin notkahduksen jälkeen ja siksi olemme jopa rohkeastikin ottaneet tämän H-Hetken teemaksi yritysten sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat. Riippumatta siitä, millaisia lähivuodet talouden puolella ovat, aika monessa yrityksessä pitää löytää toiminnalle jatkaja. Se voi löytyä perheen sisältä, yrityksen sisältä tai yrityksen ulkopuolelta. Kokemus on osoittanut sen, että suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, vaikka toteutuksen aika ei olisikaan ihan vielä. Olemme olleet mukana sadoissa sukupolvenvaihdoksissa matkan varrella ja pystymme varmuudella tuomaan hyödyllisiä ajatuksia sekä suunnitteluun että toteutukseen. Pidetään yhteyttä! Timo Heikkilä Ikuinen optimisti TAMPERE Puh Hämeenkatu 17 A 15, Tampere Fax Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii useimmiten huolellista suunnittelua ja paljon aikaa. Onnistuneen prosessin lopputuloksena on tyytyväinen ja toimeentulonsa turvannut luopuja, innokas ja ilman kohtuuttomia riskejä yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävä jatkaja sekä terve ja tuottava yritystoiminta. Yleensä prosessi alkaa siitä, että selvitetään sekä luovuttajan että luovutuksensaajan tavoitteet ja toiveet. Kun nämä alkavat olla haarukassa, on asiantuntijan tehtävänä selvittää, miten tavoitteisiin pääseminen on järkevintä toteuttaa, mitä järjestelyjä ja sopimuksia sukupolvenvaihdos edellyttää ja mitä riskejä tähän kaikkeen liittyy. Asiantuntijalta edellytetään yritystoiminnan tuntemusta ja juridiikan puolelta erityisesti vero-, sopimus- ja yhtiöoikeuden tuntemusta. Tämäkään ei aina riitä, vaan usein on järkevää ottaa tarkasteltavaksi myös perhevarallisuusoikeuteen liittyvät kysymykset. Tällöin tarkastelu laajenee ottamaan huomioon muitakin henkilöitä kuin vain luopujan ja jatkajan. Sukupolvenvaihdoksella voi olla ennakkoperintöluonne, jolloin on järkevää ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon muut perilliset. Myös yritystoiminnan jatkajan mahdollinen tuleva avioero voi olla riskitekijä, jonka myötä suunnitelmat ja rahoituslaskelmat joutuvat paperikoriin. Jos puolisoilla ei ole avioehtosopimusta, puolisoiden välillä tehdään avioerotilanteessa omaisuuden ositus. Avioero-osituksessa puolisoiden netto-omaisuus (varojen arvo vähennettynä velkojen määrällä) lasketaan yhteen ja jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kesken tasan. Tämä toteutetaan siten, että suuremman netto-omaisuuden omistava puoliso maksaa toiselle puolisolle tasinkoa. Jos puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta pääosan muodostaa yritysvarallisuus, voi ositus johtaa siihen, että yrittäjä joutuu lunastamaan ex-puolisoltaan osituslaskelman osoittaman osuuden yritysvarallisuudesta. Yritysvarallisuuden pakkomyynti tasingon maksamiseksi ei ole välttämättä ollut alun perin se ajatus, josta sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on lähdetty liikkeelle. Sukupolvenvaihdostilanteessa on syytä miettiä yritysvarallisuuden määräämistä sellaiseksi omaisuudeksi, jota puolison avio-oikeus ei koske. Jos päädytään avio-oikeuden poissulkemiseen, voidaan se tehdä joko avioehtosopimuksella taikka lahjakirjaan otettavalla määräyksellä. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että osa tai kaikki toisen puolison taikka molempien omaisuudesta on sellaista omaisuutta, johon toisella ei ole avio-oikeutta. Avioehtosopimus on tehtävä laissa säädetyssä muodossa ja sen jälkeen rekisteröitävä. Lahjakirjassa voi lahjoittaja määrätä, että lahjansaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta lahjana saatuun omaisuuteen. Myös testamentin pohtiminen sukupolvenvaihdosta suunnitellessa voi olla järkevää, sekä luopujan että jatkajan kohdalla. Luopujalle voi juha Unkuri asianajaja, varatuomari olla tärkeää määrätä luopujan omistukseen ehkä vielä jääneistä yrityksen osakkeista. Myös perillisten yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset voivat olla tärkeitä. Yritystoiminnan jatkajan kohdalla kysymys on yrityksen tulevaisuudesta, mutta tilanteesta riippuen myös paljosta muustakin. 2 3

3 Sukupolvenvaihdos on yrityskauppaa tai vähintäänkin yritysjärjestelyä siinä missä yrityksen omistajanvaihdostilanne yleensä. Yrityskauppojen yhteydessä tehdään enemmän tai vähemmän huolellisia selvityksiä myyntikohteesta. Näistä selvityksistä käytetään ammattikielessä nimitystä Due Diligence -selvitys tai -tarkastus. Selvityksen sananmukainen käännös on asianmukainen huolellisuus ja sen pitää kattaa ainakin Legal-, Business- ja Financial-osa-alueet. Pöytä puhtaaksi uutta sukupolvea varten Kohdeyrityksen tai yleisemmin muun kohteen laillinen olemassaolo ja hallinnon rakenne pitää tarkistaa. Niin ikään ostajan tulee selvittää liiketoiminnan sisältö sekä taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne. Myös sukupolvenvaihdostilanteessa näiden asioiden arviointi on tärkeää. Mikäli vastuut siirtyvät perheen sisällä, ei puutteellisuuksista aiheutuvien vastuiden kohdentaminen eri osapuolille ole kuitenkaan niin oleellista kuin uuden intressipiirin tullessa yrityksen omistajaksi. Sukupolvenvaihdosjärjestelystä aiheutuvan veron minimointi nousee usein ratkaisevaksi asiaksi. Kuitenkin myös muut asiat olisi syytä laittaa järjestykseen omistusrakennetta muutettaessa. Yrityksen tilan ja toiminnan läpikäynti ja sen kaikinpuolinen arviointi on aika ajoin hyödyllistä. Luontevasti tällainen tarkastus sopii sukupolvenvaihdoksen ajankohtaan. Huusholli on hyvä siivota kaikilta osin silloin kun uusi perhe muuttaa sisään. Piilevät riskit päivänvaloon Due Diligence käsittää tarkastuksen ja arvioinnin hankintakohteesta. Erityisesti juridinen ja taloudellinen yrityksen tarkastaminen on olennaista ostajan kannalta. Näin voidaan tuottaa informaatiota yrityksessä piilevien mahdollisuuksien ja toisaalta riskien kartoittamiseksi. On tärkeää, että Due Diligence suoritetaan mahdollisimman puolueettomasti ja objektiivisesti, vaikka kyse ei olisikaan lopullisen kauppahinnan määrittämisestä. Tarkastus on järkevä toteuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla tai asiantuntijaryhmällä. Se voidaan kuitenkin periaatteessa toteuttaa myös omin voimin. Lakimiesten työ tulee korostetusti esille juuri Legal-osuudessa. Tällöin tarkastetaan siirtyvän liiketoiminnan sopimussidonnaisuudet (kuten asiakkaat, alihankkijat, rahoittajat, työntekijät ja kaikkien näiden osapuolten ja yrityksen väliset sopimukset, niin kirjalliset kuin suullisetkin jne). Muodostettaessa projektiryhmää Due Diligence n toteuttamista varten tulee huolehtia siitä, että osaaminen ja kapasiteetti ovat määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Toisaalta pitää huolehtia siitä, ettei tutkimusta turhaan ylimitoiteta, kun otetaan huomioon kohteen koko, sen monimutkaisuus, riskipitoisuus ja käytettävissä oleva aika. Myös kysymys osake- vai liiketoimintakaupasta aiheuttaa oman näkökulmansa. Vanhan liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Due Diligence antaa uudelle vastuunkantajalle mahdollisuuden ymmärtää entistä paremmin hankittavan liiketoiminnan luonnetta ja analysoimaan sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Myös transaktion läpiviennin suunnittelu on ostajalle ja hänen asiantuntijoilleen helpompaa huolellisesti toteutetun tarkastuksen jälkeen. Due Diligence n toteuttamisessa käytetään toisinaan Data Room järjestelyä. Tällöin luovuttajataho toimittaa kaiken olennaisen materiaalin ostajatahon tarkasteltavaksi erikseen ilmoitettuun paikkaan. Järjestely on erityisen käytännöllinen silloin, kun kyseessä on useampi toisistaan riippumaton ostaja eli tavallaan huutokauppatilanne. Tällöin kaikilla ostajaehdokkailla on käytettävissään sama informaatio. On mahdollista käyttää myös sähköistä Data Room järjestelyä. Tällöin suojausten täytyy kuitenkin toimia moitteettomasti. Due Diligence n tekemiseksi on olemassa lukuisia tarkistus- ja sisällysluetteloita. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voivat olennaisimpia kohteita olla mm. seuraavat kokonaisuudet: ;; Yhtiön organisointiin liittyvien asiakirjojen tarkastelu (yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, kokouspöytäkirjat) ;; Verotus, rahoitus, talousjärjestelmät ;; Toimiluvat (ympäristöluvat, elintarvike- tai vastaavan lainsäädännön mukaisuus, työsuojelu- ja paloturvallisuusmääräykset) ;; Kiinteistöasiat (vuokrasopimukset, lainhuudot, rakennusluvat ja kaavoitus) ;; Vakuutukset ;; Patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit ;; Oikeudenkäynnit ;; Työntekijät, työehto- ja työsopimukset sekä työsuhde-etuudet ;; Olennaiset liikesopimukset ja niihin liittyvät riskit (voimassaolo, piilevät vastuut, kilpailunrajoitukset, tarvitaanko omistusvaihdostilanteelle lupa sopimuskumppanilta, irtisanomismahdollisuudet, epänormaalit sidonnaisuudet) Tarkastus on kauppahinnan määrityksen kulmakiviä Jos Due Diligence tehdään ennen sopimuksen viimeistelyä ja allekirjoittamista, on sillä usein merkittävä vaikutus lopulliseen sopimusrakenteeseen ja ainakin kauppahintaan. Tarkastuksen löydökset voivat kaataa kaupan myös sukupolvenvaihdostilanteessa. Esim. tärkeimmät kauppasopimukset voivat olla sellaisia, ettei niitä voida pätevästi siirtää uudelle omistajalle. Edelleen voi olla niin, että yritys joutuu lähitulevaisuudessaan investoimaan esimerkiksi uuden ympäristöluvan saamiseksi niin merkittävästi, ettei yhtiön taloudellinen tilanne sitä tule kestämään. Toisaalta positiivinen seuraamus prosessista voi olla yrityksen dokumentaation ja rutiinien selkiintyminen ja Pekka Warjus asianajaja, varatuomari esim. toimitilojen kunnostus ympäristömääräykset täyttäviksi. Myös ulkopuolisen osakastahon mukaantulo voi Due Diligence n kautta osoittautua ilmeisen välttämättömäksi toiminnan elvyttämiseksi ja tarvittavan investoinnin rahoittamiseksi. 4 5

4 Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa kannattaa ensin miettiä, mikä on se lopputilanne, jossa yrittäjä ja jatkaja haluavat olla, kun suunnitelma on saatettu täytäntöön. Esimerkiksi; kuinka paljon yrittäjä tarvitsee tuloja sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen jälkeen ja mitkä ovat jatkajan mahdollisuudet rahoittaa yrityksen osto ja missä aikataulussa. Asiaan vaikuttaa myös yrityksen tilanne. Onko yrityksellä paljon ylimääräisiä varoja tai omaisuutta, jota ei tarvita liiketoiminnassa ja minkälainen on yrityksen kannattavuus ja osingonjakokyky. Kun yllä olevista asioista on päästy yhteisymmärrykseen, voidaan lähteä miettimään vaihtoehtoa, joka olemassa olevat realiteetit huomioiden olisi myös verotuksen kannalta mielekkäin. Myyjälle verovapaa sukupolvenvaihdoskauppa Yleensä omaisuutta myytäessä myyntivoitosta on maksettava veroa. Sukupolvenvaihdostilanteita varten tuloverolaissa on kuitenkin huojennussäännös, jonka edellytykset täyttävä sukupolvenvaihdoskauppa on myyjälle verovapaa. Edellytykset verovapaudelle: ;;kaupan kohteena on vähintään 10 prosentin omistusosuus osakeyhtiön osakkeista tai avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksista ;;ostajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa myyjän lapsi, tämän rintaperillinen tai myyjän sisar tai veli Sukupolvenvaihdos on prosessi, jossa huolellisella ja ajoissa tehdyllä verosuunnittelulla on mahdollista säästää merkittävästi. Tietyissä tilanteissa sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa kokonaan ilman yrittäjälle tai toimintaa jatkavalle perilliselle koituvia veroja. ;;myyjä on omistanut myymänsä osakkeet tai yhtiömiesosuudet yli 10 vuotta. Jos osakkeet tai yhtiömiesosuudet on saatu perintönä tai lahjana, 10 vuoden omistusaikaan lasketaan mukaan lisäksi perinnönjättäjän tai lahjanantajan omistusaika. Mikäli ostaja luovuttaa samaa omaisuutta viiden vuoden sisällä eteenpäin, myyjällä verottamatta jäänyt myyntivoitto tuleekin ostajan maksettavaksi. Lahjanluonteinen kauppa tai yrityksen lahjoittaminen Lahjanluonteisessa kaupassa omaisuutta myydään alihintaan. Mikäli alihintaisessa kaupassa halutaan välttää lahjavero, tulee kauppahinnan olla vähintään 75,1 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. Tämä pätee kaikkiin tilanteisiin. Sukupolvenvaihdoskaupassa lahjaveroa ei tule maksettavaksi, kunhan kauppahinta on vähintään 50,1 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. Eli omaisuuden voi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä myydä jatkajalle lähes puoleen hintaan ilman, että jatkaja joutuu maksamaan lahjaveroa. Mikäli kauppahinta on enintään 50 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta, kaupasta tulee ostajalle maksettavaksi lahjaveroa. Sama tilanne on silloin, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjoittamalla omaisuus jatkajalle. Näissäkin tilanteissa jatkaja saa osittaisen huojennuksen lahjaverosta, jos sukupolvenvaihdos-huojennukselle perintö- ja lahjaverolaissa asetetut edellytykset täyttyvät. Osittainen huojennus tarkoittaa sitä, että lahjaveroa ei tule maksettavaksi omaisuuden täydestä eli käyvästä arvosta vaan lahjaveron perustana käytetään 40 prosenttia yrityksen nk. vertailuarvosta. Edellytykset huojennukselle: ;;kohteena on vähintään 10 prosentin omistusosuus osakeyhtiön osakkeista tai avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksista ;;kyseessä on elinkeinotoimintaa harjoittava yhtiö (eli esim. kiinteistöyhtiön osakkeet eivät kelpaa) ;;saaja jatkaa yritystoimintaa saamillaan varoilla ;;lahjaveron määrä on yli 850 euroa ;;huojennusta vaaditaan ennen verotuksen toimittamista. Huojennuksen edellytyksenä ei ole se, että jatkaja on luovuttajan sukulainen tai, että luovuttaja on omistanut omaisuuden tietyn ajan ennen luovutusta. Myös tässä yhteydessä omaisuuden jatkoluovutus viiden vuoden kuluessa voi johtaa huojennuksen menettämiseen jopa siten, että perimättä jätettyä lahjaveroa korotetaan 20 prosentilla. Sukupolvenvaihdoksen valmistelu Edellä on kuvattu lyhyesti ne perustilanteet, joissa voidaan hyödyntää sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksia. Tavoiteltuun lopputulokseen pääseminen saattaa edellyttää myös itse yrityksessä erilaisia toimia tulevan sukupolvenvaihdoksen helpottamiseksi. Tällaisena voi tulla kyseeseen esimerkiksi jakautuminen ennen sukupolvenvaihdosta. Jakautumisen avulla voidaan erottaa yrityksen liiketoiminnan kannalta ylimääräinen omaisuus omaan yhtiöönsä, joka jää yrittäjän omistukseen ja vasta tämän jälkeen siirtää liiketoimintaa harjoittava yhtiö jatkajalle. Näin on turvattu yrittäjän tulotaso sukupolvenvaihdoksen jälkeenkin ja laihdutettu varsinaista liiketoimintaa harjoittava yhtiö jatkajan kukkarolle sopivaksi. Vaihtoehtoja ja erilaisia yhdistelmiä sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi on todella monia. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä asiantuntijaan, ettei tule ikäviä yllätyksiä matkalla. Muista, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty! Susanna Uusitalo otk, veroasiantuntija OTK Susanna Uusitalo on nimitetty Turun toimistoomme veroasiantuntijaksi. Erityisalueena hänellä on vero- ja yritysjärjestelyasiat sekä perintöoikeudelliset toimeksiannot. Lisää Susannasta kotisivuillamme toimisto. 6 7

5 OSAKEYHTIÖN LOPETTAMISEN Vapaaehtoiseen osakeyhtiön purkamiseen on lähinnä kaksi syytä. Yksi on se, että yhtiö on jo lopettanut toimintansa, mutta yhtiöllä on rahavaroja, jotka halutaan jakaa yhtiön omistajille. Tällöin purkaminen saattaa ollakin järkevää. Toinen purkusyy on se, että yritykselle ei löydy jatkajaa omasta perhepiiristä eikä ulkopuolista ostajaa. Näitä tapauksia alkaa olla yhä enemmän. Osakeyhtiön liiketoiminnan myynti Liiketoiminnan myynnillä tarkoitetaan yleensä sitä, että yhtiö myy käyttöomaisuutensa eli koneet, kaluston, mahdolliset kiinteistöt, liikehuoneistot, vaihto-omaisuuden ja monesti myös toiminimensä. Myyvälle yritykselle jää tällöin myyntisaamiset, rahat ja pankkisaamiset sekä lyhyet ja pitkäaikaiset velat. Myyjäyhtiön veroseuraamukset Liiketoiminnan kauppahinta on jaettava eri omaisuuseriin. Kauppahinta erotellaan kiinteistön tai liikehuoneiston, koneiden ja kaluston sekä varaston (vaihto-omaisuus) kesken niiden todellisten arvojen suhteessa. Oletetaan esimerkiksi, että myyjän taseessa olevan kiinteistön jäännösarvo on euroa, koneiden ja kaluston arvo euroa ja varaston arvo euroa. Oletetaan edelleen, että yhtiön liiketoiminta myydään eurolla. Kauppahinta jakautuisi siten, että kiinteistön hinta on euroa, kaluston hinta on euroa ja varaston hinta on euroa. Edellä olevasta liiketoiminnan kaupasta aiheutuu tällöin euron verotettava tulo, josta myyjäyhtiö maksaa veroa euroa. Kauppahinnasta jää myyjälle verojen jälkeen kassaan euroa. Oletetaan edelleen, että myyjäyhtiöllä on ollut niin paljon rahaa ja myyntisaamisia, että kun se on suorittanut lyhyet ja pitkäaikaiset velkansa pois, sen tileille jää rahoitusomaisuudesta vielä euroa. Tällöin kassassa olisi puhdasta rahaa euroa. Mitä voidaan tehdä Oletetaan, että yhtiön oma pääoma ennen liiketoiminnan kauppaa olisi ollut euroa. Kaupan seurauksena oma vapaa pääoma kasvaa eurolla eli määrällä, joka euron voitosta jää verojen jälkeen. Tällöin yhtiön koko oma pääoma on euroa. Tämän jälkeen yrittäjä voi pitää liiketoimintansa lopettaneen osakeyhtiön hengissä niin, että sen ainoa tehtävä on jakaa yrittäjälle vuosittain verovapaat osingot. Näin yrittäjä voi pikkuhiljaa kuivattaa yhtiönsä. Ensimmäisenä vuotena kaupan jälkeen yrittäjä voi jakaa itselleen verovapaana osinkona euroa (9 % eurosta). Osingonjaon seurauksena yhtiön nettovarat putoavat nyt euroon, joten seuraavana vuonna hän voi jakaa verovapaita osinkoja euroa jne. Tällaisella verovapaiden osinkojen jaolla yhtiötä ei kuitenkaan saada koskaan tyhjäksi. Sitä mukaa kun yhtiön nettovarat pienenevät, myös verovapaan osingon määrä pienenee. Jossain vaiheessa yhtiö kannattaa joka tapauksessa purkaa. Vapaaehtoinen selvitystila rahat yrittäjälle Mikäli yrittäjä haluaa liiketoiminnan kaupan jälkeen saada yhtiön kassavarat itselleen, hänen tulee pitää ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan. Samalla yhtiölle valitaan selvitysmies, joka korvaa yhtiön hallituksen sekä toimitusjohtajan ja jonka tehtävänä on yhtiön selvittäminen ja purkaminen. Selvitystila alkaa kun sitä koskeva yhtiökokouksen päätös on tehty. Tämän jälkeen selvitysmiehen on tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus selvitystilaan asettamisesta sekä valinnastaan selvitysmieheksi. Heti kun selvitystilan aloittamispäätös on tehty, selvitysmies voi antaa vaikka kaikki yhtiön kassavarat yhtiön osakkaalle ns. jakoosan ennakkona. Selvitystilamenettelyn aikana saattaa tulla esiin sellaisia velkoja, joihin purettavan yhtiön varat eivät riitä, koska niitä on jaettu jako-osan ennakkoina. Tämän varalta jako-osan ennakon saajan tulee antaa turvaava vakuus, että hän kykenee tarvittaessa maksamaan yhtiölle takaisin saamansa jako-osan ennakon. Selvitysmiehen on myös haettava kaupparekisteriltä julkinen haaste yhtiön velkojille. Nykyisen lain mukaan yhtiö voi myös selvitystilan aikana jakaa osinkoa aikaisemmilta vuosilta kertyneistä voittovaroistaan. Osakeyhtiön purkaminen kestää yleensä 5-6 kuukautta. Selvitystilassa oleva osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen lopettavassa yhtiökokouksessa. Tämän jälkeen selvitysmiehen on viivytyksettä ilmoitettava yhtiön purkautuminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Puretun osakeyhtiön osakkaan veroseuraamukset Kun osakeyhtiö purkautuu ja osakkeenomistajan osakkeet mitätöityvät, osakas saa näitä osakkeita vastaan osakeomistustaan vastaavan osuuden puretun yhtiön nettovaroista nk. jako-osana. Osakkeiden vaihtumista jako-osaan pidetään vastikkeellisena tapahtumana eli sitä verotetaan täsmälleen samalla tavoin kuin jos osakkeenomistaja myisi osakkeensa kolmannelle taholle. Edellä olevassa esimerkissä yrittäjä oli perustanut osakeyhtiönsä euron osakepääomalla ja yhtiön purussa hän sai näitä osakkeita vastaan yhtiön nettovarat yhteensä euroa. Koska tähän saantoon sovelletaan luovutusvoittoverosäännöksiä, yrittäjä maksaa tästä jako-osastaan veroa joko 16,8 % tai 22,4 % sen mukaan, onko hän omistanut puretun yhtiön osakkeet yli vai alle 10 vuotta. Jos hän on omistanut osakkeensa yli 10 vuotta, hän maksaa veroja euroa, jolloin hänelle jää nettona käteen euroa. Jos yrittäjä on omistanut osakkeensa alle 10 vuotta, hän maksaa jako-osastaan veroa euroa ja hänelle jää jako-osastaan nettona käteen euroa. Mikäli suunnittelette liiketoimintanne myyntiä ja sen mahdollisia jatkotoimia, kannattaa ottaa meihin yhteyttä! Pertti J. Siikarla 8 9

6 Viimeksi kuluneen vuoden aikana on koko rahoitusympäristömme muuttunut voimakkaasti. Ennen maailmaa ravistelleen rahoituskriisin alkua erilaisten sukupolvenvaihdosten rahoittaminen sujui useimmiten varsin tuskattomasti. Nyt tilanne on toinen, sillä rahoituksen saatavuus on kiristynyt merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy korkeampina korkomarginaaleina sekä kasvaneina omarahoitusvaateina, mutta myös hankkeiden hylkäämisinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sukupolvenvaihdoksia voitaisi viedä läpi tässäkin tilanteessa. Rahoitukseen ja kaupan rakenteen suunnitteluun tulee nyt vain panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Tekstin kirjoittaja Financial Solutions Oy:n ekonomi Pekka Manelius on aikaisemmin työskennellyt lähes 20 vuotta yrityspankkiirina. Lisäksi hän on TE-keskuksen sertifioima sukupolvenvaihdosasiantuntija. Yrityksen myyjä rahoittajana Pankit ovat useimmiten edelleen valmiita rahoittamaan elinkelpoisia hankkeita, mutta niiden rahoitusosuudet ovat nyt totuttua alhaisempia. Tästä seuraa, että entistä suurempi osa kauppahinnasta pitää rahoittaa muilla tavoilla. Mikäli kauppaa ei voida toteuttaa, ei myöskään yrityksen myyjä saa rahaa. Niinpä yrityksen myyjä onkin yrityskaupoissa varsin luonnollinen rahoituksen lähde. Myyjän myöntämä rahoitus voi tapahtua yksikertaisesti esimerkiksi myöntämällä kauppahinnalle maksuaikaa tai luotottamalla ostajaa. Yrityskauppa on useimmiten tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ostajalle perustettavan väliyhtiön kautta. Pankki asettaa tuolloin rahoituksensa ehdoksi usein tietyn omavaraisuustason ylittämisen. Tilannetta voidaan parantaa toteuttamalla myyjän myöntämä luotto ns. pääomalainana. Pääomalaina asettuu yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman väliselle alueelle. Osakeyhtiölaki rajoittaa muun ohella sille tulevien lyhennysten ja korkojen maksua, joiden pitää tapahtua yhtiön jakokelpoisten varojen puitteissa. Kun pääomalainaa täydennetään pankin asettamalla tiettyä omavaraisuusprosenttia edellyttävällä erityisehdolla, katsoo pankki yleensä ko. lainan lisäävän yrityksen omavaraisuutta, vaikka kyse ei olekaan tarkkaan ottaen yhtiön omasta pääomasta. Ostokohteen köyhdyttäminen Myyjä ei kuitenkaan aina ole valmis luotottamaan koko puuttuvaa osaa, jolloin joudutaan pohtimaan lisäksi muita vaihtoehtoja. Tarvittavan rahoituksen määrää voidaan esimerkiksi usein pienentää eri keinoin. Varsin yleisesti käytetty ratkaisu on köyhdyttää yritystä ennen kauppaa. Tämä ei toki tarkoita, että myyjän saama rahamäärä pienenisi, mutta hän saa rahansa ehkä vain toisilla tavoilla. Kaupan kohteena olevan ja siten rahoitusta edellyttävä yrityksen kauppahinta saadaan kuitenkin näin alemmalle tasolle. Taseesta ehkä apua Ostettavan yhtiön tase on niin ikään syytä käydä huolella läpi. Mikäli yhtiöön on kertynyt vapaata omaa pääomaa, voidaan osa kauppahinnasta usein maksaa yhtiön omilla varoilla. Tämä tapahtuu siten, että yhtiö ostaa (=hankkii omistukseensa) itselleen osan myyjän omistamista osakkeista. Tämä ei edellytä, että ostettavassa yrityksessä pitäisi olla rahaa oston suorittamiseen. Varat voidaan ottaa yhtiöön vaikka lainana ja usein yrityksessä on myös tarpeetonta ja siten myytävää omaisuutta. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yrityksen omistuksessa oleva autokanta, joka voidaan tarvittaessa myydä rahoitusyhtiölle ja vuokrata saman tien takaisin yrityksen käyttöön. Näin vapautuneilla varoilla yhtiö voi sitten rahoittaa omien osakkeidensa hankintaa. Kauppahinnan jaksottaminen helpottaa rahoitusta Yrityksen arvo syntyy sen ennustetussa tulevaisuudessa kerryttämistä vapaista kassavirroista. Näin ollen myös yrityksen arvon määrittäminen on tällä hetkellä varsin haasteellista. Usein ostajan ja myyjän näkemykset voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Näkemyserot on hyvä pyrkiä analysoimaan, jotta ymmärretään, mistä eri näkemykset johtuvat. Myyjä näkee yrityksen tulevan kehityksen usein valoisana, kun taas ostaja ja vaikkapa pankki havaitsevat taivaalla myös tummempia pilviä. Tätä näkemyseroa voidaan pyrkiä lieventämään yrityskaupassa noudatettavilla sopimustekniikoilla. Voidaan esimerkiksi toimia siten, että yrityksen kauppahinta jaetaan kiinteään ja muuttuvaan osaan. Tämä tarkoittaa, että myyjä saa tietyn kiinteän kauppahinnan lisäksi tulevina vuosina lisäkauppahintaa, mikäli kehitys noudattaa myyjän näkemystä. Jos taas valoisa tulevaisuus ei toteudu, saa ostaja yrityksen kohtuullisemmalla hinnalla ja kertyvät, odotettua pienemmät tuotot riittävät otetun rahoituksen hoitoon. Tarkan suunnittelun merkitys korostuu Pankin, mutta luonnollisesti myös ostajan kannalta on aivan keskeistä, että ostetun yrityksen tuotot riittävät sen rahoituksen hoitoon. Rahoituksen pitää perustua mahdollisimman tarkkoihin kassavirtalaskelmiin ja riittävän pitkään ennustejaksoon. Laskelmissa pitää rahoituksen lisäksi huomioida myös sitoutuvan käyttöpääoman kasvu ja mm. tulevat investoinnit. Laskelmat ovat varsin laajoja ja vaativia, joten ne on virheiden välttämiseksi hyvä laatia tarkoitukseen suunnitellulla simulointiohjelmistolla tai muulla vastaavalla työkalulla. Nykyisessä tilanteessa pankki asettaa siis aikaisempaa tiukemmat kriteerit arvioidessaan hankkeen toteutumisedellytyksiä. Erityisesti sukupolvenvaihdoksissa on kuitenkin tarjolla lukuisia erilaisia työkaluja ja toimenpiteitä, joilla kauppahintaa voidaan tarvittaessa säätää alhaisemmalle tasolle ja pitää siten tarvittava rahoitus maltillisena. Rahoittajat eivät luonnollisestikaan voi lähteä kaikkiin hankkeisiin, mutta toteutuskelpoiset ja hyvin suunnitellut hankkeet löytävät kyllä jo rahoittajansa. Näin ollen ei ole mitään syytä lykätä sukupolvenvaihdosta, jos se muuten olisi jo ajankohtainen. Edellä vain pääkohdin kuvatut ratkaisumallit edellyttävät luonnollisesti kattavaa kokonaissuunnittelua, erilaisten laskelmien laatimista ja mm. yhtiölainsäädännön ja verotuksen tuntemusta. Näin ollen on käytännön toteutuksessa ehdottomasti syytä kääntyä kokeneen ammattilaisen puoleen

7 Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki syventää yhteistyötään kokeneen ja pitkään Eestissä toimineen Asianajotoimisto Ain Alvinin kanssa. Pääosakas Ain Alvin osallistui Helsingissä pidettyyn veroseminaariin yhdessä asianajaja Alice Salumetsin kanssa. Ain sekä Alice puhuvat suomea ja ovat tottuneet asioimaan suomalaisten kanssa. Helsingissä yhteyshenkilöt Eestiä koskevissa asioissa ovat Ari Mertala ja Timo Huhtala. Yrittäjien Oikeussuojan ja Asianajotoimisto Heikkilän veroseminaari Helsingin Sörnäisissä Tilastokeskuksen auditoriossa keräsi lähes viisikymmentä opinnälkäistä yrittäjää, kirjanpitäjää ja tilintarkastajaa perehtymään yritysten verosuunnittelun nikseihin ja tuleviin muutoksiin verolainsäädännössä. Pertti Siikarla, verosuunnittelun taitaja yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella, esitti havainnollisesti laskuesimerkein mitä hyötyjä saadaan jakautumisella, omien osakkeiden hankkimisella, fuusiolla ja sukupolvenvaihdossäännöksiä oikein käyttämällä, kun yritystoimintaa ollaan siirtämässä lapsille tai kun edessä on vaikkapa avioerotilanne. Monimutkaiset järjestelyt tuntuivat yksinkertaisilta, kun ne purettiin vaihe vaiheelta ja laskettiin verohyödyt. Moni koki ahaa- elämyksen, tämähän sopii meidän perheen yritykselle! Pertin luennot olivat tietopaketti, jonka sulattelemiseen menee varmasti aikaa. Tärkeintä antia oli se, että yrittäjän kannattaa ajoissa keskustella osaavan asiantuntijan kanssa elämäntyönsä siirtämisestä lapsille tai muista yritysjärjestelyistä, kuten yrityksen myymisestä. Yrityksen myyminen on sekin taitolaji. Ostaja ei useinkaan halua ostaa kiinteistöä vaan liiketoiminnan, joko yrityksen osakekannan muodossa tai sitten pelkkänä liiketoimintana. Silloinkin huolellinen etukäteissuunnittelu kannattaa. Voidaan vaikka yhtiöittää myytävä liiketoiminta ja myydä verovapaasti tytäryhtiön osakkeet. Tämä on erinomainen vaihtoehto, joka tuo suuren verosäästön. Asianajotoimisto Heikkilän puolesta Ari Mertala esitteli Oikeussuojan osakkaille ja asiakkaille asianajotoimiston laaja-alaiset palvelut yrittäjille. Pertin verosuunnittelupalveluiden lisäksi yrittäjillä ja yrityksellä on käytettävissään kaikki liikejuridiikkaan liittyvät palvelut työsuhdeasioista oikeudenkäynteihin ja sopimusjuridiikkaan. Ari esitteli tulevia veromuutoksia ja kertoi paljon huomiota saaneen, niin sanotun lääkäriyhtiöiden työperusteisen osingonjaon tukkivaa, voimaan tulevaa muutosta ja sen syitä ja taustoja. Todettiin, että todennäköisesti lääkäriyhtiöissä lääkärit perustavat yhden miehen yhtiöitä ja kanavoivat sillä tavoin kunkin lääkärin oman laskutuksen hänen varallisuuspiiriinsä. Ari esitteli myös kiinteistön ostamiseen, jalostamiseen ja myymiseen kohdistuvan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun. Siinä kokonaisen kerrostalon ostaminen, muuttaminen kiinteistöyhtiöstä asunto-osakeyhtiöksi sekä huoneistojen myyminen ja vuokraaminen, katsottiin olevan luonteeltaan sijoitustoimintaa. Myyntejä verotettiin 28 prosentin luovutusvoiton verokannan mukaan. Ari kävi läpi myös vapaa-ajan asuntojen verotuskäytännön muutoksen, jonka mukaan yrittäjä maksaa, paitsi niistä viikoista kun käyttää Lapin mökkiään, myös niistä viikoista, jolloin mökki on hänen käytettävissään. Nyt kannattaa kiireen vilkkaan siirtää mökit pois yhtiöiden taseista, me autamme kyllä siinä. Pertti kuten Arikin korostivat, että osinkoverotus tulee muuttumaan ilmeisesti vuonna 2011 eikä muutos tuo tullessaan veronkevennyksiä tai helpotuksia vaan tuntuvia kiristyk- siä. Verovapaan yhdeksän prosentin osingon verovapaus on vakavasti uhattuna. Paljon huomiota herättänyttä sijoitetun vapaan pääoman rahastoa ja sen käyttöä koskien tulee todennäköisesti muutoksia ja tiukkoja ehtoja. Tämäkin muutos tulee ilmeisesti vasta vuonna Nyt on aika toimia. Kannattaa jakaa ainakin kaikki verovapaat osingot. Sen lisäksi kannattaa laskea yhdessä asiantuntijan kanssa, kuinka paljon voi jakaa vielä verovapaan osingon päälle edullisella veroprosentilla. Osingonjakopäätös kannattaa tehdä, vaikka kassassa ei olisikaan rahaa, maksun voi tehdä myöhemmin. Päätös pitää tehdä kunakin verovuotena. Jos on tehnyt jo kerran osingonjakopäätöksen, voi jakaa lisää osinkoa ja tehdä uuden päätöksen. Myös kesken tilikauden voi nykyään tehdä osingonjakopäätöksen. Antoisa iltapäivä päättyi Pertin viimeiseen kalvoon, jossa kirkas valo osoittaa meidän tulevaisuutemme olevan kaikesta huolimatta valoisa ja omissa käsissämme. Kannattaa olla aktiivinen ja etsiä ratkaisuja yhdessä asiantuntijan kanssa

8 Maratonin voi monessa mielessä rinnastaa isoon oikeudenkäyntiin. Tämä ajatus pulpahti jälleen kerran mieleeni, kun ylitin New Yorkin maratonin maaliviivan marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina Central Parkissa. Takana oli 42,195 kilometriä - tai 26,2 mailia, kuten matka Yhdysvalloissa ilmaistaan. Maratonilla, kuten vaativassa oikeudenkäynnissäkin, tarvitaan hyvää kuntoa, sitkeyttä, taistelutahtoa ja taktikointia sekä tarkkaa pelisilmää, jotta osaa jaksottaa voimansa ja taitonsa oikein. Maratonista sanotaan, että jokainen juoksija törmää 30 kilometrin kohdalla muuriin, jonka voittamiseen tarvitaan jalkojen lisäksi tahdonvoimaa. Samanlaista kamppailua nähdään myös oikeussaleissa raskaiden oikeudenkäyntien aikana. Olen harrastanut juoksua koko ikäni. Kahdenkymmenenviiden maratonin ja tuhansien juoksutreenien jälkeen voin vakuuttaa, että juostessa on aina voiton puolella. Juokseminen antaa elämäniloa ja terveyttä ja kasvattaa sietokykyä myös juridisten ongelmien ratkaisemisessa. Maailman maratoneilla näkee matkakohteista sellaista, jota tavallisena turistina ei pääse näkemään. Yli juoksijaa Starttasin New Yorkin maratonille yhdessä vaimoni ja Yhdysvalloissa asuvan poikamme kanssa. Hitunen huonoa onneakin oli matkassa: vaimon jet lagiksi luultu huonovointisuus paljastui alkavaksi flunssaksi, joka venytti maratoniin kuluttamaamme aikaa. New Yorkin maraton juostiin nyt 40. kerran. Ensimmäiselle maratonille vuonna 1970 säntäsi 127 juoksijaa, joista 55 jaksoi maaliin. Neljässä vuosikymmenessä tapahtumasta on paisunut maailman suurin maraton, johon tänä vuonna osallistui yli juoksijaa. Heistä noin oli ulkomaalaisia, jotka edustivat 120 kansallisuutta. New Yorkin maratonille pääseminen vaatii suunnittelua ja kärsivällisyyttäkin, sillä tapahtumaan on kova tungos. Tänä vuonna pyrkijöitä oli yli Suomen parin sadan juoksijan kiintiö täyttyi jo puolitoista vuotta ennen tapahtumaa. Sikainfluenssaa pelättiin Tänä vuonna peruutuksia aiheutti sikainfluenssavirus, joka tuotti unettomia öitä myös järjestäjille. New Yorkin maratonin taustajoukoissa on yleensä vapaaehtoista toimitsijaa, joita aina on ollut tyrkyllä enemmän kuin tarpeeksi. Tänä vuonna toimitsijoiksi ilmoittautui yllättäen vain henkilöä, ja vielä maratonia edeltävällä viikolla järjestäjät kuuluttivat lisävoimia New York Timesissa. H1N1-viruksesta varoitettiin myös virallisessa maratonlehdessä, ja ensimmäistä kertaa juoksijoiden tarvikekassista löytyi juoksunumeron, paidan ja muun tutun rekvisiitan lisäksi pieni pullo käsidesiä. New Yorkin maraton on iloinen, värikäs ja meluisa street happening, jossa hitaatkin juoksijat saavat raikuvaa kannustusta. Yli kaksi miljoonaa katsojaa pakkautuu reitin varrelle huutamaan kurkku suorana, lähes 120 livebändiä huudattaa täysillä, ja pikkulapset tyrkyttävät Halloween-juhlista jääneitä tahmeita karamelleja. Tiukat turvajärjestelyt Järjestäjät olivat tehneet parhaansa, jotta suurilla maratoneilla sattuneilta maratonkuolemilta vältyttäisiin. Vettä ja urheilujuomaa oli tarjolla mailin välein, ja reitin varrella oli 39 ensiapuasemaa, joissa jokaisessa oli sydänelvytyksessä tarvittava defibrillaattori sekä tonnikaupalla jäitä ja kilometreittäin sideharsoa pienempiin haavereihin. Yhden juoksijan henki oli hiuskarvan varassa: 51-vuotias mies Teksasista meni tajuttomaksi ja lakkasi hengittämästä Harlemissa juostuaan 19 mailia, mutta paikalla ollut palomiesporukka onnistui elvyttämään miehen. New Yorkin maraton on terrori-iskujen jälkeen maailman turvallisin maraton. Reitin varrella oli tuhansia poliiseja virkapuvuissa ja lukematon joukko siviiliasuissa ja juoksijoiden joukossa. Kaikki lähtöalueen yläpuolella pörränneet yli kymmenen helikopteria eivät taatusti olleet uutiskoptereita. See you next year Valtava operaatio oli pelkästään juoksijan roudaaminen maratonin starttialueelle Staten Islandille. Vaikka juoksijat jaettiin kolmeen lähtöön, ruuhka Verrazano-Narrowsin sillalle oli niin ankara, että viimeisenä matkaan päässeet ylittivät lähtöviivan yli tunnin eliittijuoksijoiden jälkeen. Mitkä pitkät sillat! Verrazanon silta kirjaimellisesti notkuu juoksijoiden tömistäessä yli, ja ankea Queensboron silta ei tunnu päättyvän koskaan. New Yorkin maratonista sanotaan, että reitti on tasainen, mutta viisi siltaa tekevät siitä raskaan. Tavalliselle maratoonarille Brooklynin, Queensin, Bronxin ja Harlemin kautta Central Parkiin kiemurteleva reitti tarjoaa vaihtuvia ja mielenkiintoisia maisemia, jotka saavat hetkeksi unohtamaan jäljellä olevat mailit. Ylitimme maaliviivan hengen ja ruumiin voimissa ja omin jaloin - mutta hotelliin ajoimme polkupyöräriksalla kuin Singaporen maratonilla konsanaan. Seuraavan aamun New York Timesissa urheiluvälinejätti Niken koko sivun mainoksessa oli tiivistetty tunnelmat kahteen lauseeseen: Today, you may feel like you ll never run a marathon again. See you next year, Viking Pentzin asianajaja, varatuomari 14 15

9 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisteri Tiedä ennen kuin toimit Pertti J.Siikarlan teokset kuuluvat jokaisen yrittäjän käsikirjastoon HENKILÖYHTIÖT Avoin- tai kommandiittiyhtiö saattaa usein olla verotuksellisesti edullisempi kuin osakeyhtiö. Onko näin, riippuu puolestaan siitä, montako yhtiömiestä yhtiössä on, kuinka suuri on yhtiön verotettava tulo ja mitä voitonjaosta on sovittu yhtiösopimuksessa. Yritysmuoto vaikuttaa merkittävästi lukuisissa eri tilanteissa. Sinunkin yritystäsi saattavat tälläkin hetkellä uhata monet erilaiset vaarat, koska et tunne eri yritysmuotoihin liittyviä säännöksiä. Vasta tämän kirjan luettuasi tiedät, miten toimia oikein. Hinta 44 euroa Sidottu, kovakantinen Sivumäärä: 346 ISBN: UUSI OSAKEYHTIÖLAKI & VEROSUUNNITTELU Nykyinen osakeyhtiölaki mahdollistaa osakeyhtiön varojen jakamisen tavoilla, joita vanha laki ei tuntenut. Oik. lis. Pertti J. Siikarlan kirjassa, Uusi osakeyhtiölaki & verosuunnittelu, annetaan yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten osakeyhtiölain ja verolain säännökset soveltuvat yhteen eri tilanteissa niin osakeyhtiön itsensä verotuksessa kuin osakeyhtiön osakkaan verotuksessa. Hinta 62 euroa Sidottu, kovakantinen Sivumäärä: 208 ISBN: Pertti J. Siikarla -tietokirjoja voit tilata - verkkokaupasta

Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos

Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 4/2009 Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos Usein jutellessani asiakkaiden kanssa he kysyvät, että miltä tämä taloudellinen myllerrys

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen - miten onnistun yrityskaupassa? Hannu Puhakka 3.5.2017 Outokummun teollisuuskylä, Kuvernöörinkatu 1 2 Jatkaja /ostaja Luopuja /myyjä Ennen vaihtumista Vaihtumisen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja rahoituspäällikkö Johanna Reinikainen 2 [pvm] 3 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet 4 [pvm] Finnveran rahoitusperiaatteet Pk-yritykset Painopisteenä on

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen 27.3.2017 Yrityskauppa, osakkuus ja sukupolvenvaihdos Asianajaja Sanna Lunström Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014 SPV MAATILALLA Seinäjoki 8.11.2014 Sukupolvenvaihdos on henkinen ja taloudellinen prosessi Kyse maatilan omistuksesta ja perheyrittäjyydestä (toimeentulosta) Onnistunut spv edellyttää henkistä, tuotannollista

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Yrityskaupan Rahoitus Tampere, 6.3.2013 Pekka Tammela Illan esityksen sisältö Esittely Kauppaprosessin kuvaus Strukturointi Hinnoittelusta lyhyesti Esimerkkikauppa Yhteenveto Pekka Tammela, KTM, KHT, HHJ

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot