KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (INV) mallit

2 Sisältö 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet Invertterillä varustetun EVI- ilmavesilämpöpumpun ominaisuudet Mallimerkinnän selite Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Järjestelmän asennusvaatimukset Lämpötila- anturin asennus Johdot ja kaapeloinnit Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen näyttö Ohjauspaneelin käyttö Parametritaulukko Vesijärjestelmien asennuskaaviot Huolto Näytön vikailmoitukset Tarkempia ohjeita vikatilanteisiin Ongelmanratkaisutaulukko Kytkentäkaaviot Virtasuoja sekä virtasuojan asetukset Mallikohtaiset kytkentäkaaviot

3 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä HUOMIO 1. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu tähän käyttö- ja huolto- oppaaseen huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöä ja huoltoa koskeviin varoituksiin ja huomautuksiin. Säilytä huolellisesti tämä opas sekä kaikki laitteen mukana tulleet ohjeet ja asiakirjat. 2. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus voi aiheuttaa laite- ja henkilövahinkoja. Laitteen asennuksen ja huollon saavat tehdä ainoastaan koulutetut ammattilaiset. Asennusta ja huoltoa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 3. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta ja noudata aina ohjeita. Valmistaja ei ota vastuuta tapauksissa, joissa laite- tai henkilövahingot johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. 4. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitevaatimuksia. Katso lisätietoja arvokilvestä sekä käyttöoppaan parametritaulukosta. 5. Laitteistoon tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava yksikön vaatimusten mukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitteistoa ei saa käyttää. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteiston johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. 6. Älä muuntele tai korjaa laitteistoa omin päin. 7. Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa se altistuu syttyville tai räjähtäville aineille tai suoralle valolle. 8. Yksikön asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asenna syöttövesilinjaan vedensuodatin. 3

4 2. Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet 2.1 Invertterillä varustetun EVI- ilmavesilämpöpumpun ominaisuudet Ulkotilan märkälämpötila Ulkotilan kuivalämpötila Malliston ominaisuudet Tulistus Invertteri EVI Scroll- kompressori Lämmitysalue laajennettu - 25 C:seen (normaalisti - 20 C) Nopea, paranneltu käynnistys. Korkean lämmitystehon ruiskutus, jonka avulla on mahdollista säilyttää sama teho ulkolämpötilan ollessa jopa - 7 C. Näissä olosuhteissa tavanomainen lämpöpumppu voi saavuttaa ainoastaan 60 % lämmitystehosta. Vesilämmönvaihto tapahtuu tehokkaalla levylämmönvaihtimella. Korkean tehon säilyttämiseksi höyrystin on 30 % tavanomaista suurempi. 2.2 Mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL INDOOR (INV), INV11 (1/s) EVI: EVI tekniikka SCROLL: SCROLL kompressori Indoor: Sisälle asennettava malli (INV): Invertteri malli 11: Teholuku (1): Yksivaiheinen S: Kolmivaiheinen 4

5 2.3 Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Malli Jäähdytysteho Ottoteho (jäähdytys) Nimellisvirta (jäähdytys) Lämmitysteho EVI SCROLL INDOOR INV 12 (1) INV 15 (1) INV 12s INV 15s INV 24s INV 30s INV 36s kw 10 12, , BTU/h kw 3,13 3,91 3,13 3,91 6,25 7,81 9,38 A 14,2 17,8 8,2 10,3 9,5 11,9 14,2 kw BTU/h COP 4,35 4,3 4,25 4,25 4,18 4,2 4,2 Ottoteho (lämmitys) Nimellisvirta (lämmitys) kw 2,76 3,49 2,82 3,53 5,74 7,14 8,57 A 12,5 15,9 7,4 9,3 8,7 10,9 13 Virtalähde V/vaihe/Hz 200V- 50Hz/ V- 60Hz V- 50Hz V- 50Hz Kompressori Kompressorien lukumäärä EVI- DC- invertteri EVI+EVI- DC- invertteri EVI+EVI- DC- invertteri Melutaso db(a) Veden virtaustilavuus m 3 /h 2,06 2,58 2,06 2,58 4,13 5,16 6,19 Kylmäaine R410a R410a Yksikön Asennusmitat p/l/k mm 797/757/ /757/ /757/ /757/ /1451/ /1451/ /1451/1703 Huomio: a) Jäähdytys: Ulkolämpötila: Kuivalämpötila 35 C, märkälämpötila 24 C, menoveden lämpötila 7 C, tuloveden lämpötila 12 C. (b) Ulkolämpötila 7 C, menoveden lämpötila 45 C (c) Ulkolämpötila- alue: - 25 C +43 C 5

6 2.4 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 757 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Korkeapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1" K Veden menoaukko 1" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 631 mm O Leveys 851 mm 6

7 Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 1451 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Matalapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1.1/4" K Veden menoaukko 1.1/4" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 1325 mm O Leveys 851 mm P Pituus 1324 mm Q Leveys 430 mm 7

8 3. Asennus 3.1 Järjestelmän asennusvaatimukset HUOMIO Järjestelmän asennusvaatimukset 1. Tämän yksikön saa asentaa ainoastaan sisätiloihin. Asennuspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto, eikä siellä saa olla kosteutta. Yksikkö on suojattava syöpymiseltä ja ruostumiselta. Asenna yksikkö paikkaan, jossa siihen ei kohdistu iskuja. 2. Varmista, että seinään tehtävä ilmanottoaukko vastaa yksikön ilmanottoaukon kokoa. Katso mallikohtainen koko käyttöoppaan ominaisuustiedoista. Seinään tehtävä ilmanottoaukko ei saa olla pienempi kuin yksikön ilmanottoaukko. Tiivistä seinän ja yksikön ilma- aukkojen liitos huolellisesti. Seinän ilmanottoputki ja aukko on suojattava asianmukaisesti. Tehokkaan ilmansaannin ja lämmönvaihdon varmistamiseksi ilmanottoputken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. 3. Varmista, että yksikön kondenssivedelle on tehty asianmukainen poistumistie. 4. Varmista, että vedenkiertojärjestelmän putket ja asennukset ovat asianmukaiset. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. 5. Ilmavesilämpöpumpussa on talviaikana käytössä jäätymisenestotoiminto, jonka on annettava pysyä valmiustilassa: Älä katkaise laitevirtaa, vaikka pumppu ei olisi toiminnassa. Mikäli jäätymisenesto ei ole toiminnassa, lämmönvaihtimeen alkaa kertyä jäätä, joka vahingoittaa lämmönvaihdinta. Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä järjestelmästä kaikki vesi pois. Laitevirta on mahdollista katkaista tämän jälkeen. 6. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 7. Tee yksikön ja puhaltimen kierukan tulo- ja menoputkien välille pehmeät liitokset. Asenna puhaltimen kierukan kondenssivedelle poisto. 8

9 8. Vedenpoiston helpottamiseksi varmista, että vesisäiliön menoputken ja ylivuotoputken läheisyydessä on veden poistumismahdollisuus viemäriin tms. 9. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Huollon mahdollistamiseksi yksikön ja varaajan välisissä putkilinjoissa on oltava venttiilit tai irrotettavat liitokset. 10. Veden tulosuodattimen mesh- luvun on oltava yli Käyttövesipuolelle on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin ja paineenalennuslaitteet. Paineenalennuksen arvo umpinaisen varaajan järjestelmissä sekä yleisesti on 0,7MPa. Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Lämmitysjärjestelmään liitettävä puskurisäiliö liitetään pääputken menoon. 12. Asennuksen jälkeen vesijärjestelmää on koeponnistettava vähintään vuorokauden ajan yli 0,7MPa:n paineella. Kun järjestelmä on puhdas ja tiivis, huolehdi putkien ja venttiilien asianmukaisesta eristämisestä. 13. Järjestelmän ilmauksen mahdollistamiseksi käyttövesivaraajan paluulinjan korkeimmassa kohdassa tulee olla automaattinen ilmausventtiili. 14. Järjestelmän paisuntasäiliön sekä automaatti- ja sulkuventtiilien tulee sijaita sisätiloissa jäätymisen estämiseksi. 15. Yksikön veden tulo- ja menoputkien yhteyteen tulee asentaa mittarit lämmölle ja vedenpaineelle. Huomio: - Vesijärjestelmän sallittu toimintapainealue on 0,2 0,7 MPa ja sallittu toimintalämpötila- alue on 5 60 C. - Varmista järjestelmän paineenalennuksen asianmukainen toiminta. - Tarkasta säännöllisesti, ettei paineenalennusventtiiliin ole kertynyt kalkki- tai muita saostumia ja että veden kulku sen läpi on esteetöntä. - Paineenalennusventtiilin poistoputki on asennettava paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään ja josta paineentasausvesi pääsee poistumaan turvallisesti. 3.2 Lämpötila- anturin asennus Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys. 9

10 3.3 Johdot ja kaapeloinnit Varmista, että yksikköön syötettävä virta vastaa laitevaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laitteisto on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Huomio: Sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. Järjestelmän johdot Malli Päävirta Vaihejohto Nollajohto Maajohto Maksimipituus (m) Signaalijohto Lämpötila- anturin apujohto Maksimipituus (m) INV 15(1) 220V/1-4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 18(1) vaihe/50hz 4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 12s 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 15s 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm V/3- INV 18s 4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 vaihe/50hz INV 24s 6.0mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 30s 6.0mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm Koekäyttö HUOMIO Koekäytön saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila: normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö - Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. - Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. - Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Tarkasta veden lämpötila - Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. - Varmista syöttövirran sopivuus laitteistolle. 10

11 4. Käyttö 4.1 Kauko- ohjaimen näyttö 1: Yksikön tila 2: Virtapainike 3: Päävalikkonäkymään siirtyminen 4: ESC/Paluu 5: Asetusten muuttaminen/siirtyminen sivujen välillä 6: Asetusten muuttaminen/siirtyminen sivujen välillä 7: Enter = valinta/vahvistaminen 8: Kompressorin tila. Mikä kuvake vilkkuu, on sulatustila käynnissä. 9: Huonejäähdytystila käytössä. 10: Huonelämmitystila käytössä. 11: Käyttöveden tuotto päällä. 12: Varaaja käytössä. 13: Ohjauspaneelin lukitus. Päävalikossa ollessa paina samanaikaisesti Enter ja ESC kahden sekunnin ajan, jolloin ohjauspaneeli lukittuu/avautuu. 4.2 Ohjauspaneelin käyttö Yksikön käynnistäminen Paina virtapainiketta ( ) 0,5 sekunnin ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi yksikön. è 11

12 Toimintatilan valinta 1) Paina alkuvalikossa ollessa Prg siirtyäksesi päävalikkoon. è 2) Valitse seuraavaksi nuolinäppäimellä Toimintatila/Operation ja paina Enter. è Toimintatilojen nimet ja selitykset Käyttövesi/WARMWATER: Kun varaajan lämpötila saavuttaa asetetun lämpötila- arvon, kompressorin toiminta pysähtyy. Lämpötilaero/CMPDIF TEMP - asetuksella säädellään kompressorin toimintaa ja sitä kautta lämpötilan ylläpitoa. Huonelämmitys/ROOMHEAT: Huonelämmitystila, jota säädellään ohjauskäyrän avulla. Huonelämmitys 1/ROOMHEAT1: Huonelämmitystila, jota säädellään syöttölinjan lämpötila- asetuksen avulla. Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2: Huonelämmitystila, jota säädellään sisätilan lämpötila- asetuksen avulla. Huonejäähdytys/ROOMCOOL: Huonejäähdytystila, jota säädellään syöttölinjan lämpötila- asetuksen avulla. Huonejäähdytys 1/ROOMCOOL1: Huonejäähdytystila, jota säädellään sisätilan lämpötila- asetuksen avulla. Lämpöpumppu/HEATPUMP: Kompressori päällä/pois päältä. Jos asetukseksi on valittu OFF, kompressori ei ole toiminnassa. Lisälämmitin/ADD.HEAT: Lisälämmitin päällä/pois päältä. Jos asetukseksi on valittu OFF, lisälämmitin ei ole toiminnassa. Lämpökäyrän asetukset Valitse päävalikossa Lämpökäyrä/HEATCURVE ja paina Enter päästäksesi lämpökäyrän asetusvalikkoon. è Käyrä/CURVE: Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. Valitse Käyrä/CURVE ja paina Enter, jolloin pääset asettamaan arvon P9. TS: Veden tulolämpötilan asetus patterilämmitystilassa. Tout: Ulkolämpötila. P9: Veden tulolämpötila- asetus ulkolämpötilan ollessa 0 C. Esimerkiksi P9=40 ja P9=60. 12

13 MIN : Alin veden tulolämpötila. MAX: Ylin veden tulolämpötila. Käyrä 5/CURVE 5: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa 5 C. Käyrä 0/CURVE 0: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa 0 C. Käyrä - 5/CURVE - 5: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa - 5 C. Huone/CURVE Room : Käyrän Huone- arvon asetus. Sisälämpötilan tilapäiseen muuttamiseen. Pysäytys YLIN/HIGH T STOP: Ulkolämpötilan korkein raja- arvo, joka ylitettäessä yksikkö pysähtyy. Pysäytys ALIN/LOW T STOP: Ulkolämpötilan matalin raja- arvo, joka alitettaessa yksikkö pysähtyy. Lämpötilan parametrien asetus Valitse päävalikossa Lämpötila/TEMPERATURE ja paina Enter päästäksesi lämpötila- asetusvalikkoon. è Huone/ROOM: Huonelämpötila Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2- ja Huonejäähdytys 1/ROOMCOOL1 - tiloissa Käyttövesi/WARMWT: Varaajan lämpötila käyttövesitilassa. Meno/FEED: Menoveden lämpötila Huonelämmitys 1/ROOMHEAT1 - ja Huonejäähdytys/ROOMCOOL - tiloissa. Paluu/RETURN: Paluuveden lämpötila. Höyrystin/PIPE: Ulkoyksikön höyrystimen lämpötila sulatusta varten. Ulkotila/OUT: Ulkolämpötila. Varaaja ΔT/CMPDIF TEMP: Kompressorin uudelleen käynnistävä varaajan veden lämpötilaero käyttövesitilassa. Vakio/CONSTANT: Kompressorin vakiolämpötilan eroasetus lämmitys- tai jäähdytystilassa. Paluuilma/RETURN AIR: Yksikön imulämpötila. Paisuntaventtiili meno/eev OUTLET: Kylmäpiirin lämpötila. Integraaliarvot Valitse päävalikossa Integraali/INTEGRAL ja paina Enter päästäksesi integraaliarvojen asetusvalikkoon. è OFF: Kompressorin sammuttava arvo. Kompressori A/CMPA : Invertterikompressorin käynnistävä arvo. Kompressori B/CMPB : Normaalin kompressorin käynnistävä arvo. Lisälämmitin 1/ADD1 : Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo. Lisälämmitin 2/ADD2 : Lisälämmittimen 2 käynnistävä arvo. Lisälämmitin 3/ADD3 : Lisälämmittimen 3 käynnistävä arvo 13

14 Ajastimien sekä ajan ja päivämäärän asetukset Valitse päävalikossa Aika- asetukset/time SETTING ja paina Enter päästäksesi aika- asetusvalikkoon. è Päivämäärä/DATE: Päivämäärän asetus. Viikonpäivä/DAY: Viikonpäivän asetus. Aika/TIME: Kellonajan asetus. Ajastin 1 alku/time 1 ON: Ajastin 1:n alkamisajan asetus. Ajastin 1 loppu/time 1 OFF: Ajastin 1:n loppumisajan asetus. Ajastin 2 alku/time 2 ON: Ajastin 2:n alkamisajan asetus. Ajastin 2 loppu/time 2 OFF: Ajastin 2:n loppumisajan asetus. Käyttövesi alku/waterwater TIME ON: Käyttöveden lämmityksen alkamisajan asetus. Käyttövesi loppu/waterwater TIME ON: Käyttöveden lämmityksen loppumisajan asetus. Lisälämmitys alku/add TIME ON: Lisälämmityksen alkamisajan asetus. Lisälämmitys loppu/add TIME OFF: Lisälämmityksen loppumisajan asetus. Sulatuksen asetukset Valitse päävalikossa Sulatus/DEFROST ja paina Enter päästäksesi sulatuksen asetusvalikkoon. è Automaattinen/INTELL DEF: Automaattisen sulatustoiminnon valinta. Manuaalinen/MANUAL DEF: Manuaalisen sulatustoiminnon valinta. Maksimikesto/DEF TIME: Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Sulatusväli/INTERVAL: Sulatusjaksojen aikavälin asetus. Aikaväli edellisen sulatuksen päättymisestä seuraavan sulatuksen käynnistymiseen. Alkulämpötila/START TEMP: Höyrystimen lämpötila, jossa sulatusjakso käynnistyy. Loppulämpötila/EXIT: Höyrystimen lämpötila, joka päättää sulatusjakson. Viimeisin kesto/since TIME: Viimeisimmän sulatusjakson kesto. Viimeisin väli/betw TIME: Kahden viimeisimmän sulatusjakson välinen aika. Aikaväli edellisen sulatuksen päättymisestä seuraavan sulatuksen käynnistymiseen. Lisälämmittimien määrä/def ADD: Käynnistyvien lisälämmittimien lukumäärä sulatusjakson alkaessa. Lisäasetukset Valitse päävalikossa Lisäasetukset/SETTING ja paina Enter päästäksesi lisäasetusvalikkoon. è 14

15 Hätä 1/EMERGENCY1: Huonelämmityksen pakotettu käynnistys. Hätä 2/EMERGENCY2: Huonelämmityksen pakotettu käynnistys ja matalan ulkolämpötilan suojatoiminto. Sterilointi/STERILIZE: Veden sterilointiasetukset. Varaajan lisälämmitys/add.start: Lämpötila- asetus, jonka yläpuolelle mentäessä lisälämmitin aloittaa veden lämmityksen. Käynnistysviive/ADD.DELAY: Lisälämmittimen käynnistymisviive. Lisälämmitin ΔT/ADDDIF TEMP: Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 2 - tilassa. Kotelolämmitin/OUTADD.HEAT: Lämpöpumpun sähköinen kotelolämmitin päällä/pois päältä. Veden steriloinnin asetukset Valitse lisäasetusvalikossa Sterilointi/STERILIZE ja paina Enter päästäksesi steriloinnin asetuksiin. è Vesi/WATERTEMP: Lämpötila, johon varaajan vesi sterilointitilassa kuumennetaan. Kesto/DURATION: Steriloinnin keston aika- asetus. Sterilointiväli/PERIOD: Sterilointijaksojen aikavälin asetus päivinä. Aikaväli edellisen steriloinnin päättymisestä seuraavan steriloinnin käynnistymiseen. Järjestelmän parametrien palauttaminen oletusasetuksille Valitse Resetointi/RESET ja paina Enteriä 5 sekunnin ajan palauttaaksesi oletusasetukset. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy RESET, jonka aikana yksikkö palauttaa oletusasetukset. è 15

16 5. Parametritaulukko Ylävalikko Alavalikko Selite Säätöväli Oletus Käyttövesi Käyttövesitila WARMWATER ü Huonelämmitys Huonelämmitys ROOM HEAT Huonelämmitys 1 Huonelämmitys 1 ROOM HEAT1 ü Huonelämmitys 2 Huonelämmitys 2 Toiminta OPERATION ROOM HEAT2 Huonejäähdytys Huonejäähdytys ROOM COOL Huonejäähdytys 1 Huonejäähdytys 1 ROOM COOL 1 Lämpöpumppu Lämpöpumppu päällä/pois päältä HEAT PUMP ON/OFF ON Lisälämmitin Lisälämmitys päällä/pois päältä ADD.HEAT ON/OFF ON Käyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. CURVE C +40 C MIN Alin veden tulolämpötila C +22 C MAX Ylin veden tulolämpötila C +70 C Käyrä 5 Lämpökäyrän osan säätöarvo CURVE 5 ulkolämpötilan ollessa 5 C C 0 C Käyrä 0 Lämpökäyrän osan säätöarvo Lämpökäyrä CURVE 0 ulkolämpötilan ollessa 0 C C 0 C HEAT CURVE Käyrä - 5 Lämpökäyrän osan säätöarvo CURVE - 5 ulkolämpötilan ollessa - 5 C C 0 C Huone Käyrän Huone- arvon asetus. Sisälämpötilan CURVE ROOM tilapäiseen muuttamiseen C +10 C Pysäytys YLIN Ulkolämpötilan korkein raja- arvo, joka HIGH T STOP ylitettäessä yksikkö pysähtyy C +45 C Pysäytys ALIN Ulkolämpötilan matalin raja- arvo, joka LOW T STOP alitettaessa yksikkö pysähtyy C - 25 C Huone ROOM Huonelämpötila Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2- ja Huonejäähdytys C 27 C 1/ROOMCOOL1 - tiloissa. Käyttövesi Varaajan lämpötila käyttövesitilassa WARMWT C 55 C Meno Menoveden lämpötila Huonelämmitys FEED 1/ROOMHEAT1 - tilassa C 45 C Menoveden lämpötila Huonejäähdytys/ROOMCOOL - tilassa C 18 C Lämpötila Paluu Paluuveden lämpötila TEMPERATURE RETURN Höyrystin PIPE Ulkoyksikön höyrystimen lämpötila sulatusta varten. Ulkotila OUT Ulkolämpötila Varaaja ΔT CMPDIF TEMP Vakio CONSTANT Kompressorin uudelleen käynnistävä varaajan veden lämpötilaero käyttövesitilassa. Kompressorin vakiolämpötilan eroasetus lämmitys- tai jäähdytystilassa. 16

17 Intergraaliarvot INTEGRAL Sulatus DEFROST Toiminta- aika OPERATION TIME Paluuilma RETURN AIR Paisuntaventtiili meno EEV OUTLET OFF Imulämpötila. Kylmäpiirin lämpötila. Kompressorin sammuttava arvo. CMPA+1 99 Kompressori A Invertterikompressorin käynnistävä arvo OFF+1 CMPAB- 1 CMPA Kompressori B Normaalin kompressorin käynnistävä arvo CMPA+1 ADD1-1 CMPB Lisälämmitin 1 Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo CMPB+1 ADD2-1 ADD1 Lisälämmitin 2 Lisälämmittimen 2 käynnistävä arvo ADD1+1 ADD3-1 ADD2 Lisälämmitin 3 Lisälämmittimen 3 käynnistävä arvo ADD ADD3 Automaattinen Automaattinen sulatustoiminto. INTELL.DEF Manuaalinen Manuaalinen sulatus MANUAL.DEF. Maksimikesto Sulatusjakson enimmäiskesto. DEF.TIME 2 min 20 min 12 min Sulatusväli Sulatusjaksojen aikaväli. INTERVAL 25 min 70 min 50 min Alkulämpötila Höyrystimen lämpötila, jossa sulatusjakso START TEMP käynnistyy C - 3 C Loppulämpötila Höyrystimen lämpötila, joka päättää EXIT TEMP sulatusjakson C 12 C Viimeisin kesto Viimeisimmän sulatusjakson kesto. SINCE TIME 0 15 min Viimeisin väli Kahden viimeisimmän sulatusjakson BETW.TIME välinen aika. 25 min 70 min Lisälämmittimien Käynnistyvien lisälämmittimien lukumäärä määrä sulatusjakson alkaessa DEF.ADD Lämpöpumppu Kompressorin sammuttava arvo. HEATPUMP CMPA ADD1 Invertterikompressorin käynnistävä arvo. OFF+1 CMPAB ADD2 Normaalikompressorin käynnistävä arvo. CMPA+1 ADD ADD3 Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo. CMPB+1 ADD Lisäasetukset SETTING Hätä 1 EMERGENCY1 Hätä 2 EMERGENCY2 Sterilointi STERILIZE Varaajan lisälämmitys ADD.START Käynnistysviive ADD DELAY Huonelämmityksen pakotettu käynnistys. Huonelämmityksen pakotettu käynnistys ja matalan ulkolämpötilan suojatoiminto. Veden sterilointiasetukset. Lämpötila- asetus, jonka yläpuolelle mentäessä lisälämmitin aloittaa veden lämmityksen. Lisälämmityksen käynnistymisviive ON/OFF OFF ON/OFF OFF C 40 C 2 min 90 min 30 min 17

18 Sterilointi STERILIZE Lisälämmitin ΔT ADDDIF TEMP EVI EVI SET Vesi WATER TEMP Kesto DURATION Sterilointiväli PERIOD Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 2 - tilassa. Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 1 - tilassa. Ulkolämpötila, jossa EVI käynnistyy Lämpötila, johon varaajan vesi sterilointitilassa kuumennetaan. Steriloinnin kesto. Sterilointijaksojen aikaväli. 1 4 C 2 C 2 10 C 4 C C 5 C C 60 C min 10 min 7 99 päivää 15 päivää 18

19 6. Vesijärjestelmien asennuskaaviot Vesijärjestelmä A. Käyttövesi B. Käyttövesi ja lattialämmitys ilman 3- tieventtiiliä Sulkuventtiili Suihku Lattialämmityksen kiertovesipumppu Elektroninen 2- tieventtiili Sisäyksikkö Varaajan lämpötila- anturi Suuntaventtiili Kiertovesipumppu Käyttöveden paluulämpötila- anturi Vedenpainekytkin Varaaja Sisälämpötila- anturi Veden lämpötila- anturi Paisuntasäiliö Käyttöveden kiertopumppu Kylpyhuone 19

20 C. Käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmä, jossa on 3- tieventtiili Joustava liitin Varaaja Huone 3:n elektroninen 3- tieventtiili Sulkuventtiili Kylpyhuone Huone 4:n elektroninen 3- tieventtiili Elektroninen 3- tieventtiili Käyttöveden kiertopumppu Huone 3:n patterit Suuntaventtiili Puskurisäiliö Huone 4:n patterit Termostaatti Huone 1:n elektroninen 3- tieventtiili Lattialämmityksen kiertopumppu Paisuntasäiliö Huone 2:n elektroninen 3- tieventtiili Varaajan lämpötilan anturi Kiertovesipumppu Vedenjakelija Käyttöveden paluulämpötilan anturi Sisäyksikkö Vedenkerääjä Sisälämpötilan anturi Kiertovesipumppu Vesijärjestelmän 3- tieventtiili Huone 1:n lattialämmitys Huone 2:n lattialämmitys 20

21 7. Huolto Huomio: 1. Varmista, että järjestelmän veden ja ilman kulku on normaalia ja esteetöntä. Vältä järjestelmän veden tai ilman tulon katkaisemista, koska se vaikuttaa laitteiston suorituskykyyn ja toiminnan luotettavuuteen. Vedensuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti, ja järjestelmään syötettävän veden tulee olla puhdasta. Suodattimeen kertynyt lika ja tukokset voivat vaurioittaa laitteistoa. 2. Huolehdi siitä, että yksikön toimintaympäristö on kuiva ja puhdas ja että sen ilmanvaihto on hyvä. Puhdista sivuilmanvaihdin säännöllisesti (kerran 1-2 kuukaudessa). Tämä säästää energiaa ja mahdollistaa vaihdon tehokkuuden. 3. Tarkasta kaikkien osien toiminta usein. Tarkasta, että kylmäaineen kierron toimintapaine on normaali. Vaihda kaikki kuluneet ja vialliset osat ajoissa. 4. Tarkasta sähköjärjestelmän osat, johdot ja kiinnitykset usein ja vaihda kaikki kuluneet ja vialliset osat ajoissa. Normaalista poikkeavat sähköjärjestelmän hajut voivat merkitä mahdollisia sähkövikoja. 5. Yksikkö vaatii tietyt huoltotoimenpiteet, mikäli se on pitkiä aikoja käyttämättömänä: Laske pumpusta ja putkistosta vedet, jotta pakkanen ei vahingoita järjestelmää. Muista täyttää järjestelmään vettä ennen käytön aloittamista uudelleen. 7.1 Näytön vikailmoitukset Ohjauspaneeli EEPROM DISPLAY EEPROM Vikailmoitus Selite Toimenpiteet Ohjauspaneeli piirilevy DISPLAY- INDOOR COMMUNICATE Kello CLOCK ERROR Sisäyksikkö EEPROM INDOOR EEPROM Sisäyksikkö ulkoyksikkö INDOOR- OUTDOOR COMMUNICATE Ulkoyksikkö moduuli OUTDOOR- DRIVE IC COMMUNICATE Ohjauspaneelin EEPROM- muistin luku/tallennusvika. Tiedonkulkuhäiriö ohjauspaneelin ja sisäyksikön välillä. Kellon toimintahäiriö. Sisäyksikön piirilevyn EEPROM- muistin lukuvika. Tiedonkulkuvika ulkoyksikön ja sisäyksikön piirilevyjen välillä. Tiedonkulkuvika ulkoyksikön piirilevyn ja moduulin ohjainlevyn välillä. Käytä virta pois päältä 5 sekunnin ajan. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda ohjauspaneeli. Tarkasta osat ja kytkennät. Käytä virta pois päältä. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda kauko- ohjain. Käytä virta pois päältä. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda piirilevy. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy, sisäyksikön piirilevy sekä kytkennät N, L ja S. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy, moduulin ohjainlevy sekä 5- napainen tiedonkulkujärjestelmän virtajohto. Ulkolämpötila OUTDOOR TEMPERATURE Ulkolämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Moduulijännite MODULE VOLTAGE OVER Moduulin jännite liian matala: jännitesuoja lauennut. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy ja moduulin ohjainlevy. Virtamoduuli Tarkasta ulkoyksikön piirilevy ja IPM- vika (intelligent power module). IPM MODULE moduulin ohjainlevy. Kuumakaasuanturi Kompressorin kuumakaasun CMP TEMPERATURE lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Paluuanturi RETURN TEMPERATURE Paluuveden lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Varaaja- anturi WARM WATER TEMPERATURE Varaajan lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Syöttöanturi FEED LINE TEMPERATURE Syöttölinjan lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Höyrystinanturi Höyrystimen sulatuksen anturivika. Tarkasta anturin kytkentä. 21

22 PIPE TEMPERATURE Virtausongelma ADD HEAT OVER OR WATER FLOW TROUBLE Korkeapaine HIGH PRESS Sisälämpötila- anturi ROOM TEMPERATURE Varaajan vedenlämpötila WARM WATER TEMP. TOO LOW Paluuilma RETURN AIR TEMPERATURE Paisuntaventtiilin anturi EEV OUTLET TEMPERATURE HDO ERROR Matalapaine/vaihevika/ylikuormitus LOW PRESS OR POWER PHASE AND OVERLOAD PROTECTION Tulo/menoveden lämpötila IN OR OUT WATER TEMPERATURE OVER Menovesi OUT WATER TEMPERATURE TOO LOW Tulon ja menon lämpötilaero IN AND OUT WATER TEMPERATURE DIFFERENCE TOO LANGER Kompressorin ylipainesuoja CMP PRESS OVER Veden virtauksen häiriö. Järjestelmän korkeapainesuoja. Sisälämpötilan anturivika. Varaajan vedenlämpötila liian matala. Imulämpötila- anturivika. Höyrystimen lämpötila- anturivika. Kytkimen SW2 (yksikkö päällä/pois päältä) virtapiiri on auki. 1: Järjestelmän matalapainesuoja päällä. 2. Virran vaihevika. 3. Normaalikompressorin ylikuormitussuoja on lauennut. Tulo/menoveden lämpötila liian korkea: suoja on lauennut. Jäähdytystilassa menoveden lämpötila liian matala: suoja on lauennut. Tulo- ja menoveden lämpötilaero liian suuri: suoja on lauennut. Kompressorin ylipainesuojan kytkentähäiriö. Tarkasta, onko veden virtauskytkin suljettu. Tarkasta vesijärjestelmä. Tarkasta, onko järjestelmän korkeapainekytkin kiinni. Tarkasta anturin kytkentä. Tarkasta vesijärjestelmä. Tarkasta anturin kytkentä. Tarkasta anturin kytkentä Tarkasta mahdollinen oikosulku 1. Tarkasta, onko matalapainekytkin kiinni. 2. Tarkasta, onko järjestelmässä kylmäainevuoto/riittävästi kylmäainetta. 3. Tarkasta mahdollinen vaihevika. 4. Tarkasta virransuojan levyn LED- vikailmaisin, joka ilmoittaa vian tyypin. Tarkasta, onko tuloveden tai menoveden lämpötila >68 C. Tarkasta, onko menoveden lämpötila <5 C. Tarkasta veden riittävä virtaus sekä onko tulo- ja menoveden lämpötilaero >13 C. Tarkasta, onko ylipainesuojan kytkin kiinni. 7.2 Tarkempia ohjeita vikatilanteisiin EEPROM- muistin vika: Käytä ohjauspaneelin virtaa pois päältä enintään 3 kertaa. Mikäli vika ei tämänkään jälkeen korjaannu, ohjauspaneeli on vaihdettava uuteen. Tiedonkulkuhäiriö ohjauspaneelin ja sisäyksikön välillä: - Tarkista, että ohjauspaneelin ja piirilevyn välinen kytkentä on kunnossa. - Vaihda tarvittaessa piirilevy, ohjauspaneeli tai kytkentäjohdot. Kellon vika: - Vaihda ohjauspaneeli Sisäyksikön piirilevyn EEPROM- muistin vika: - Tarkasta, onko sisätilan ohjausyksikön EEPROM- siru irti tai väärin kiinnitetty. - Mikäli vika ei korjaannu, vaihda sisätilan ohjausyksikkö. 22

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4

Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4 Vesi/ilmalämpöpumpun käyttöohje AW 12.4 AW 24.4 PL EN Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original TAKUUEHDOT... Yleiset ehdot... Muut ehdot... YLEISTÄ... Tärkeää tietoa ennen asennusta...

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot