KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (INV) mallit

2 Sisältö 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet Invertterillä varustetun EVI- ilmavesilämpöpumpun ominaisuudet Mallimerkinnän selite Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Järjestelmän asennusvaatimukset Lämpötila- anturin asennus Johdot ja kaapeloinnit Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen näyttö Ohjauspaneelin käyttö Parametritaulukko Vesijärjestelmien asennuskaaviot Huolto Näytön vikailmoitukset Tarkempia ohjeita vikatilanteisiin Ongelmanratkaisutaulukko Kytkentäkaaviot Virtasuoja sekä virtasuojan asetukset Mallikohtaiset kytkentäkaaviot

3 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä HUOMIO 1. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu tähän käyttö- ja huolto- oppaaseen huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöä ja huoltoa koskeviin varoituksiin ja huomautuksiin. Säilytä huolellisesti tämä opas sekä kaikki laitteen mukana tulleet ohjeet ja asiakirjat. 2. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus voi aiheuttaa laite- ja henkilövahinkoja. Laitteen asennuksen ja huollon saavat tehdä ainoastaan koulutetut ammattilaiset. Asennusta ja huoltoa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 3. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta ja noudata aina ohjeita. Valmistaja ei ota vastuuta tapauksissa, joissa laite- tai henkilövahingot johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. 4. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitevaatimuksia. Katso lisätietoja arvokilvestä sekä käyttöoppaan parametritaulukosta. 5. Laitteistoon tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava yksikön vaatimusten mukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitteistoa ei saa käyttää. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteiston johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. 6. Älä muuntele tai korjaa laitteistoa omin päin. 7. Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa se altistuu syttyville tai räjähtäville aineille tai suoralle valolle. 8. Yksikön asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asenna syöttövesilinjaan vedensuodatin. 3

4 2. Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet 2.1 Invertterillä varustetun EVI- ilmavesilämpöpumpun ominaisuudet Ulkotilan märkälämpötila Ulkotilan kuivalämpötila Malliston ominaisuudet Tulistus Invertteri EVI Scroll- kompressori Lämmitysalue laajennettu - 25 C:seen (normaalisti - 20 C) Nopea, paranneltu käynnistys. Korkean lämmitystehon ruiskutus, jonka avulla on mahdollista säilyttää sama teho ulkolämpötilan ollessa jopa - 7 C. Näissä olosuhteissa tavanomainen lämpöpumppu voi saavuttaa ainoastaan 60 % lämmitystehosta. Vesilämmönvaihto tapahtuu tehokkaalla levylämmönvaihtimella. Korkean tehon säilyttämiseksi höyrystin on 30 % tavanomaista suurempi. 2.2 Mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL INDOOR (INV), INV11 (1/s) EVI: EVI tekniikka SCROLL: SCROLL kompressori Indoor: Sisälle asennettava malli (INV): Invertteri malli 11: Teholuku (1): Yksivaiheinen S: Kolmivaiheinen 4

5 2.3 Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Malli Jäähdytysteho Ottoteho (jäähdytys) Nimellisvirta (jäähdytys) Lämmitysteho EVI SCROLL INDOOR INV 12 (1) INV 15 (1) INV 12s INV 15s INV 24s INV 30s INV 36s kw 10 12, , BTU/h kw 3,13 3,91 3,13 3,91 6,25 7,81 9,38 A 14,2 17,8 8,2 10,3 9,5 11,9 14,2 kw BTU/h COP 4,35 4,3 4,25 4,25 4,18 4,2 4,2 Ottoteho (lämmitys) Nimellisvirta (lämmitys) kw 2,76 3,49 2,82 3,53 5,74 7,14 8,57 A 12,5 15,9 7,4 9,3 8,7 10,9 13 Virtalähde V/vaihe/Hz 200V- 50Hz/ V- 60Hz V- 50Hz V- 50Hz Kompressori Kompressorien lukumäärä EVI- DC- invertteri EVI+EVI- DC- invertteri EVI+EVI- DC- invertteri Melutaso db(a) Veden virtaustilavuus m 3 /h 2,06 2,58 2,06 2,58 4,13 5,16 6,19 Kylmäaine R410a R410a Yksikön Asennusmitat p/l/k mm 797/757/ /757/ /757/ /757/ /1451/ /1451/ /1451/1703 Huomio: a) Jäähdytys: Ulkolämpötila: Kuivalämpötila 35 C, märkälämpötila 24 C, menoveden lämpötila 7 C, tuloveden lämpötila 12 C. (b) Ulkolämpötila 7 C, menoveden lämpötila 45 C (c) Ulkolämpötila- alue: - 25 C +43 C 5

6 2.4 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 757 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Korkeapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1" K Veden menoaukko 1" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 631 mm O Leveys 851 mm 6

7 Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 1451 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Matalapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1.1/4" K Veden menoaukko 1.1/4" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 1325 mm O Leveys 851 mm P Pituus 1324 mm Q Leveys 430 mm 7

8 3. Asennus 3.1 Järjestelmän asennusvaatimukset HUOMIO Järjestelmän asennusvaatimukset 1. Tämän yksikön saa asentaa ainoastaan sisätiloihin. Asennuspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto, eikä siellä saa olla kosteutta. Yksikkö on suojattava syöpymiseltä ja ruostumiselta. Asenna yksikkö paikkaan, jossa siihen ei kohdistu iskuja. 2. Varmista, että seinään tehtävä ilmanottoaukko vastaa yksikön ilmanottoaukon kokoa. Katso mallikohtainen koko käyttöoppaan ominaisuustiedoista. Seinään tehtävä ilmanottoaukko ei saa olla pienempi kuin yksikön ilmanottoaukko. Tiivistä seinän ja yksikön ilma- aukkojen liitos huolellisesti. Seinän ilmanottoputki ja aukko on suojattava asianmukaisesti. Tehokkaan ilmansaannin ja lämmönvaihdon varmistamiseksi ilmanottoputken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. 3. Varmista, että yksikön kondenssivedelle on tehty asianmukainen poistumistie. 4. Varmista, että vedenkiertojärjestelmän putket ja asennukset ovat asianmukaiset. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. 5. Ilmavesilämpöpumpussa on talviaikana käytössä jäätymisenestotoiminto, jonka on annettava pysyä valmiustilassa: Älä katkaise laitevirtaa, vaikka pumppu ei olisi toiminnassa. Mikäli jäätymisenesto ei ole toiminnassa, lämmönvaihtimeen alkaa kertyä jäätä, joka vahingoittaa lämmönvaihdinta. Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä järjestelmästä kaikki vesi pois. Laitevirta on mahdollista katkaista tämän jälkeen. 6. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 7. Tee yksikön ja puhaltimen kierukan tulo- ja menoputkien välille pehmeät liitokset. Asenna puhaltimen kierukan kondenssivedelle poisto. 8

9 8. Vedenpoiston helpottamiseksi varmista, että vesisäiliön menoputken ja ylivuotoputken läheisyydessä on veden poistumismahdollisuus viemäriin tms. 9. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Huollon mahdollistamiseksi yksikön ja varaajan välisissä putkilinjoissa on oltava venttiilit tai irrotettavat liitokset. 10. Veden tulosuodattimen mesh- luvun on oltava yli Käyttövesipuolelle on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin ja paineenalennuslaitteet. Paineenalennuksen arvo umpinaisen varaajan järjestelmissä sekä yleisesti on 0,7MPa. Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Lämmitysjärjestelmään liitettävä puskurisäiliö liitetään pääputken menoon. 12. Asennuksen jälkeen vesijärjestelmää on koeponnistettava vähintään vuorokauden ajan yli 0,7MPa:n paineella. Kun järjestelmä on puhdas ja tiivis, huolehdi putkien ja venttiilien asianmukaisesta eristämisestä. 13. Järjestelmän ilmauksen mahdollistamiseksi käyttövesivaraajan paluulinjan korkeimmassa kohdassa tulee olla automaattinen ilmausventtiili. 14. Järjestelmän paisuntasäiliön sekä automaatti- ja sulkuventtiilien tulee sijaita sisätiloissa jäätymisen estämiseksi. 15. Yksikön veden tulo- ja menoputkien yhteyteen tulee asentaa mittarit lämmölle ja vedenpaineelle. Huomio: - Vesijärjestelmän sallittu toimintapainealue on 0,2 0,7 MPa ja sallittu toimintalämpötila- alue on 5 60 C. - Varmista järjestelmän paineenalennuksen asianmukainen toiminta. - Tarkasta säännöllisesti, ettei paineenalennusventtiiliin ole kertynyt kalkki- tai muita saostumia ja että veden kulku sen läpi on esteetöntä. - Paineenalennusventtiilin poistoputki on asennettava paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään ja josta paineentasausvesi pääsee poistumaan turvallisesti. 3.2 Lämpötila- anturin asennus Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys. 9

10 3.3 Johdot ja kaapeloinnit Varmista, että yksikköön syötettävä virta vastaa laitevaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laitteisto on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Huomio: Sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. Järjestelmän johdot Malli Päävirta Vaihejohto Nollajohto Maajohto Maksimipituus (m) Signaalijohto Lämpötila- anturin apujohto Maksimipituus (m) INV 15(1) 220V/1-4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 18(1) vaihe/50hz 4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 12s 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 15s 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm V/3- INV 18s 4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 vaihe/50hz INV 24s 6.0mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 30s 6.0mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm Koekäyttö HUOMIO Koekäytön saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila: normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö - Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. - Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. - Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Tarkasta veden lämpötila - Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. - Varmista syöttövirran sopivuus laitteistolle. 10

11 4. Käyttö 4.1 Kauko- ohjaimen näyttö 1: Yksikön tila 2: Virtapainike 3: Päävalikkonäkymään siirtyminen 4: ESC/Paluu 5: Asetusten muuttaminen/siirtyminen sivujen välillä 6: Asetusten muuttaminen/siirtyminen sivujen välillä 7: Enter = valinta/vahvistaminen 8: Kompressorin tila. Mikä kuvake vilkkuu, on sulatustila käynnissä. 9: Huonejäähdytystila käytössä. 10: Huonelämmitystila käytössä. 11: Käyttöveden tuotto päällä. 12: Varaaja käytössä. 13: Ohjauspaneelin lukitus. Päävalikossa ollessa paina samanaikaisesti Enter ja ESC kahden sekunnin ajan, jolloin ohjauspaneeli lukittuu/avautuu. 4.2 Ohjauspaneelin käyttö Yksikön käynnistäminen Paina virtapainiketta ( ) 0,5 sekunnin ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi yksikön. è 11

12 Toimintatilan valinta 1) Paina alkuvalikossa ollessa Prg siirtyäksesi päävalikkoon. è 2) Valitse seuraavaksi nuolinäppäimellä Toimintatila/Operation ja paina Enter. è Toimintatilojen nimet ja selitykset Käyttövesi/WARMWATER: Kun varaajan lämpötila saavuttaa asetetun lämpötila- arvon, kompressorin toiminta pysähtyy. Lämpötilaero/CMPDIF TEMP - asetuksella säädellään kompressorin toimintaa ja sitä kautta lämpötilan ylläpitoa. Huonelämmitys/ROOMHEAT: Huonelämmitystila, jota säädellään ohjauskäyrän avulla. Huonelämmitys 1/ROOMHEAT1: Huonelämmitystila, jota säädellään syöttölinjan lämpötila- asetuksen avulla. Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2: Huonelämmitystila, jota säädellään sisätilan lämpötila- asetuksen avulla. Huonejäähdytys/ROOMCOOL: Huonejäähdytystila, jota säädellään syöttölinjan lämpötila- asetuksen avulla. Huonejäähdytys 1/ROOMCOOL1: Huonejäähdytystila, jota säädellään sisätilan lämpötila- asetuksen avulla. Lämpöpumppu/HEATPUMP: Kompressori päällä/pois päältä. Jos asetukseksi on valittu OFF, kompressori ei ole toiminnassa. Lisälämmitin/ADD.HEAT: Lisälämmitin päällä/pois päältä. Jos asetukseksi on valittu OFF, lisälämmitin ei ole toiminnassa. Lämpökäyrän asetukset Valitse päävalikossa Lämpökäyrä/HEATCURVE ja paina Enter päästäksesi lämpökäyrän asetusvalikkoon. è Käyrä/CURVE: Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. Valitse Käyrä/CURVE ja paina Enter, jolloin pääset asettamaan arvon P9. TS: Veden tulolämpötilan asetus patterilämmitystilassa. Tout: Ulkolämpötila. P9: Veden tulolämpötila- asetus ulkolämpötilan ollessa 0 C. Esimerkiksi P9=40 ja P9=60. 12

13 MIN : Alin veden tulolämpötila. MAX: Ylin veden tulolämpötila. Käyrä 5/CURVE 5: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa 5 C. Käyrä 0/CURVE 0: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa 0 C. Käyrä - 5/CURVE - 5: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa - 5 C. Huone/CURVE Room : Käyrän Huone- arvon asetus. Sisälämpötilan tilapäiseen muuttamiseen. Pysäytys YLIN/HIGH T STOP: Ulkolämpötilan korkein raja- arvo, joka ylitettäessä yksikkö pysähtyy. Pysäytys ALIN/LOW T STOP: Ulkolämpötilan matalin raja- arvo, joka alitettaessa yksikkö pysähtyy. Lämpötilan parametrien asetus Valitse päävalikossa Lämpötila/TEMPERATURE ja paina Enter päästäksesi lämpötila- asetusvalikkoon. è Huone/ROOM: Huonelämpötila Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2- ja Huonejäähdytys 1/ROOMCOOL1 - tiloissa Käyttövesi/WARMWT: Varaajan lämpötila käyttövesitilassa. Meno/FEED: Menoveden lämpötila Huonelämmitys 1/ROOMHEAT1 - ja Huonejäähdytys/ROOMCOOL - tiloissa. Paluu/RETURN: Paluuveden lämpötila. Höyrystin/PIPE: Ulkoyksikön höyrystimen lämpötila sulatusta varten. Ulkotila/OUT: Ulkolämpötila. Varaaja ΔT/CMPDIF TEMP: Kompressorin uudelleen käynnistävä varaajan veden lämpötilaero käyttövesitilassa. Vakio/CONSTANT: Kompressorin vakiolämpötilan eroasetus lämmitys- tai jäähdytystilassa. Paluuilma/RETURN AIR: Yksikön imulämpötila. Paisuntaventtiili meno/eev OUTLET: Kylmäpiirin lämpötila. Integraaliarvot Valitse päävalikossa Integraali/INTEGRAL ja paina Enter päästäksesi integraaliarvojen asetusvalikkoon. è OFF: Kompressorin sammuttava arvo. Kompressori A/CMPA : Invertterikompressorin käynnistävä arvo. Kompressori B/CMPB : Normaalin kompressorin käynnistävä arvo. Lisälämmitin 1/ADD1 : Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo. Lisälämmitin 2/ADD2 : Lisälämmittimen 2 käynnistävä arvo. Lisälämmitin 3/ADD3 : Lisälämmittimen 3 käynnistävä arvo 13

14 Ajastimien sekä ajan ja päivämäärän asetukset Valitse päävalikossa Aika- asetukset/time SETTING ja paina Enter päästäksesi aika- asetusvalikkoon. è Päivämäärä/DATE: Päivämäärän asetus. Viikonpäivä/DAY: Viikonpäivän asetus. Aika/TIME: Kellonajan asetus. Ajastin 1 alku/time 1 ON: Ajastin 1:n alkamisajan asetus. Ajastin 1 loppu/time 1 OFF: Ajastin 1:n loppumisajan asetus. Ajastin 2 alku/time 2 ON: Ajastin 2:n alkamisajan asetus. Ajastin 2 loppu/time 2 OFF: Ajastin 2:n loppumisajan asetus. Käyttövesi alku/waterwater TIME ON: Käyttöveden lämmityksen alkamisajan asetus. Käyttövesi loppu/waterwater TIME ON: Käyttöveden lämmityksen loppumisajan asetus. Lisälämmitys alku/add TIME ON: Lisälämmityksen alkamisajan asetus. Lisälämmitys loppu/add TIME OFF: Lisälämmityksen loppumisajan asetus. Sulatuksen asetukset Valitse päävalikossa Sulatus/DEFROST ja paina Enter päästäksesi sulatuksen asetusvalikkoon. è Automaattinen/INTELL DEF: Automaattisen sulatustoiminnon valinta. Manuaalinen/MANUAL DEF: Manuaalisen sulatustoiminnon valinta. Maksimikesto/DEF TIME: Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Sulatusväli/INTERVAL: Sulatusjaksojen aikavälin asetus. Aikaväli edellisen sulatuksen päättymisestä seuraavan sulatuksen käynnistymiseen. Alkulämpötila/START TEMP: Höyrystimen lämpötila, jossa sulatusjakso käynnistyy. Loppulämpötila/EXIT: Höyrystimen lämpötila, joka päättää sulatusjakson. Viimeisin kesto/since TIME: Viimeisimmän sulatusjakson kesto. Viimeisin väli/betw TIME: Kahden viimeisimmän sulatusjakson välinen aika. Aikaväli edellisen sulatuksen päättymisestä seuraavan sulatuksen käynnistymiseen. Lisälämmittimien määrä/def ADD: Käynnistyvien lisälämmittimien lukumäärä sulatusjakson alkaessa. Lisäasetukset Valitse päävalikossa Lisäasetukset/SETTING ja paina Enter päästäksesi lisäasetusvalikkoon. è 14

15 Hätä 1/EMERGENCY1: Huonelämmityksen pakotettu käynnistys. Hätä 2/EMERGENCY2: Huonelämmityksen pakotettu käynnistys ja matalan ulkolämpötilan suojatoiminto. Sterilointi/STERILIZE: Veden sterilointiasetukset. Varaajan lisälämmitys/add.start: Lämpötila- asetus, jonka yläpuolelle mentäessä lisälämmitin aloittaa veden lämmityksen. Käynnistysviive/ADD.DELAY: Lisälämmittimen käynnistymisviive. Lisälämmitin ΔT/ADDDIF TEMP: Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 2 - tilassa. Kotelolämmitin/OUTADD.HEAT: Lämpöpumpun sähköinen kotelolämmitin päällä/pois päältä. Veden steriloinnin asetukset Valitse lisäasetusvalikossa Sterilointi/STERILIZE ja paina Enter päästäksesi steriloinnin asetuksiin. è Vesi/WATERTEMP: Lämpötila, johon varaajan vesi sterilointitilassa kuumennetaan. Kesto/DURATION: Steriloinnin keston aika- asetus. Sterilointiväli/PERIOD: Sterilointijaksojen aikavälin asetus päivinä. Aikaväli edellisen steriloinnin päättymisestä seuraavan steriloinnin käynnistymiseen. Järjestelmän parametrien palauttaminen oletusasetuksille Valitse Resetointi/RESET ja paina Enteriä 5 sekunnin ajan palauttaaksesi oletusasetukset. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy RESET, jonka aikana yksikkö palauttaa oletusasetukset. è 15

16 5. Parametritaulukko Ylävalikko Alavalikko Selite Säätöväli Oletus Käyttövesi Käyttövesitila WARMWATER ü Huonelämmitys Huonelämmitys ROOM HEAT Huonelämmitys 1 Huonelämmitys 1 ROOM HEAT1 ü Huonelämmitys 2 Huonelämmitys 2 Toiminta OPERATION ROOM HEAT2 Huonejäähdytys Huonejäähdytys ROOM COOL Huonejäähdytys 1 Huonejäähdytys 1 ROOM COOL 1 Lämpöpumppu Lämpöpumppu päällä/pois päältä HEAT PUMP ON/OFF ON Lisälämmitin Lisälämmitys päällä/pois päältä ADD.HEAT ON/OFF ON Käyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. CURVE C +40 C MIN Alin veden tulolämpötila C +22 C MAX Ylin veden tulolämpötila C +70 C Käyrä 5 Lämpökäyrän osan säätöarvo CURVE 5 ulkolämpötilan ollessa 5 C C 0 C Käyrä 0 Lämpökäyrän osan säätöarvo Lämpökäyrä CURVE 0 ulkolämpötilan ollessa 0 C C 0 C HEAT CURVE Käyrä - 5 Lämpökäyrän osan säätöarvo CURVE - 5 ulkolämpötilan ollessa - 5 C C 0 C Huone Käyrän Huone- arvon asetus. Sisälämpötilan CURVE ROOM tilapäiseen muuttamiseen C +10 C Pysäytys YLIN Ulkolämpötilan korkein raja- arvo, joka HIGH T STOP ylitettäessä yksikkö pysähtyy C +45 C Pysäytys ALIN Ulkolämpötilan matalin raja- arvo, joka LOW T STOP alitettaessa yksikkö pysähtyy C - 25 C Huone ROOM Huonelämpötila Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2- ja Huonejäähdytys C 27 C 1/ROOMCOOL1 - tiloissa. Käyttövesi Varaajan lämpötila käyttövesitilassa WARMWT C 55 C Meno Menoveden lämpötila Huonelämmitys FEED 1/ROOMHEAT1 - tilassa C 45 C Menoveden lämpötila Huonejäähdytys/ROOMCOOL - tilassa C 18 C Lämpötila Paluu Paluuveden lämpötila TEMPERATURE RETURN Höyrystin PIPE Ulkoyksikön höyrystimen lämpötila sulatusta varten. Ulkotila OUT Ulkolämpötila Varaaja ΔT CMPDIF TEMP Vakio CONSTANT Kompressorin uudelleen käynnistävä varaajan veden lämpötilaero käyttövesitilassa. Kompressorin vakiolämpötilan eroasetus lämmitys- tai jäähdytystilassa. 16

17 Intergraaliarvot INTEGRAL Sulatus DEFROST Toiminta- aika OPERATION TIME Paluuilma RETURN AIR Paisuntaventtiili meno EEV OUTLET OFF Imulämpötila. Kylmäpiirin lämpötila. Kompressorin sammuttava arvo. CMPA+1 99 Kompressori A Invertterikompressorin käynnistävä arvo OFF+1 CMPAB- 1 CMPA Kompressori B Normaalin kompressorin käynnistävä arvo CMPA+1 ADD1-1 CMPB Lisälämmitin 1 Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo CMPB+1 ADD2-1 ADD1 Lisälämmitin 2 Lisälämmittimen 2 käynnistävä arvo ADD1+1 ADD3-1 ADD2 Lisälämmitin 3 Lisälämmittimen 3 käynnistävä arvo ADD ADD3 Automaattinen Automaattinen sulatustoiminto. INTELL.DEF Manuaalinen Manuaalinen sulatus MANUAL.DEF. Maksimikesto Sulatusjakson enimmäiskesto. DEF.TIME 2 min 20 min 12 min Sulatusväli Sulatusjaksojen aikaväli. INTERVAL 25 min 70 min 50 min Alkulämpötila Höyrystimen lämpötila, jossa sulatusjakso START TEMP käynnistyy C - 3 C Loppulämpötila Höyrystimen lämpötila, joka päättää EXIT TEMP sulatusjakson C 12 C Viimeisin kesto Viimeisimmän sulatusjakson kesto. SINCE TIME 0 15 min Viimeisin väli Kahden viimeisimmän sulatusjakson BETW.TIME välinen aika. 25 min 70 min Lisälämmittimien Käynnistyvien lisälämmittimien lukumäärä määrä sulatusjakson alkaessa DEF.ADD Lämpöpumppu Kompressorin sammuttava arvo. HEATPUMP CMPA ADD1 Invertterikompressorin käynnistävä arvo. OFF+1 CMPAB ADD2 Normaalikompressorin käynnistävä arvo. CMPA+1 ADD ADD3 Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo. CMPB+1 ADD Lisäasetukset SETTING Hätä 1 EMERGENCY1 Hätä 2 EMERGENCY2 Sterilointi STERILIZE Varaajan lisälämmitys ADD.START Käynnistysviive ADD DELAY Huonelämmityksen pakotettu käynnistys. Huonelämmityksen pakotettu käynnistys ja matalan ulkolämpötilan suojatoiminto. Veden sterilointiasetukset. Lämpötila- asetus, jonka yläpuolelle mentäessä lisälämmitin aloittaa veden lämmityksen. Lisälämmityksen käynnistymisviive ON/OFF OFF ON/OFF OFF C 40 C 2 min 90 min 30 min 17

18 Sterilointi STERILIZE Lisälämmitin ΔT ADDDIF TEMP EVI EVI SET Vesi WATER TEMP Kesto DURATION Sterilointiväli PERIOD Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 2 - tilassa. Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 1 - tilassa. Ulkolämpötila, jossa EVI käynnistyy Lämpötila, johon varaajan vesi sterilointitilassa kuumennetaan. Steriloinnin kesto. Sterilointijaksojen aikaväli. 1 4 C 2 C 2 10 C 4 C C 5 C C 60 C min 10 min 7 99 päivää 15 päivää 18

19 6. Vesijärjestelmien asennuskaaviot Vesijärjestelmä A. Käyttövesi B. Käyttövesi ja lattialämmitys ilman 3- tieventtiiliä Sulkuventtiili Suihku Lattialämmityksen kiertovesipumppu Elektroninen 2- tieventtiili Sisäyksikkö Varaajan lämpötila- anturi Suuntaventtiili Kiertovesipumppu Käyttöveden paluulämpötila- anturi Vedenpainekytkin Varaaja Sisälämpötila- anturi Veden lämpötila- anturi Paisuntasäiliö Käyttöveden kiertopumppu Kylpyhuone 19

20 C. Käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmä, jossa on 3- tieventtiili Joustava liitin Varaaja Huone 3:n elektroninen 3- tieventtiili Sulkuventtiili Kylpyhuone Huone 4:n elektroninen 3- tieventtiili Elektroninen 3- tieventtiili Käyttöveden kiertopumppu Huone 3:n patterit Suuntaventtiili Puskurisäiliö Huone 4:n patterit Termostaatti Huone 1:n elektroninen 3- tieventtiili Lattialämmityksen kiertopumppu Paisuntasäiliö Huone 2:n elektroninen 3- tieventtiili Varaajan lämpötilan anturi Kiertovesipumppu Vedenjakelija Käyttöveden paluulämpötilan anturi Sisäyksikkö Vedenkerääjä Sisälämpötilan anturi Kiertovesipumppu Vesijärjestelmän 3- tieventtiili Huone 1:n lattialämmitys Huone 2:n lattialämmitys 20

21 7. Huolto Huomio: 1. Varmista, että järjestelmän veden ja ilman kulku on normaalia ja esteetöntä. Vältä järjestelmän veden tai ilman tulon katkaisemista, koska se vaikuttaa laitteiston suorituskykyyn ja toiminnan luotettavuuteen. Vedensuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti, ja järjestelmään syötettävän veden tulee olla puhdasta. Suodattimeen kertynyt lika ja tukokset voivat vaurioittaa laitteistoa. 2. Huolehdi siitä, että yksikön toimintaympäristö on kuiva ja puhdas ja että sen ilmanvaihto on hyvä. Puhdista sivuilmanvaihdin säännöllisesti (kerran 1-2 kuukaudessa). Tämä säästää energiaa ja mahdollistaa vaihdon tehokkuuden. 3. Tarkasta kaikkien osien toiminta usein. Tarkasta, että kylmäaineen kierron toimintapaine on normaali. Vaihda kaikki kuluneet ja vialliset osat ajoissa. 4. Tarkasta sähköjärjestelmän osat, johdot ja kiinnitykset usein ja vaihda kaikki kuluneet ja vialliset osat ajoissa. Normaalista poikkeavat sähköjärjestelmän hajut voivat merkitä mahdollisia sähkövikoja. 5. Yksikkö vaatii tietyt huoltotoimenpiteet, mikäli se on pitkiä aikoja käyttämättömänä: Laske pumpusta ja putkistosta vedet, jotta pakkanen ei vahingoita järjestelmää. Muista täyttää järjestelmään vettä ennen käytön aloittamista uudelleen. 7.1 Näytön vikailmoitukset Ohjauspaneeli EEPROM DISPLAY EEPROM Vikailmoitus Selite Toimenpiteet Ohjauspaneeli piirilevy DISPLAY- INDOOR COMMUNICATE Kello CLOCK ERROR Sisäyksikkö EEPROM INDOOR EEPROM Sisäyksikkö ulkoyksikkö INDOOR- OUTDOOR COMMUNICATE Ulkoyksikkö moduuli OUTDOOR- DRIVE IC COMMUNICATE Ohjauspaneelin EEPROM- muistin luku/tallennusvika. Tiedonkulkuhäiriö ohjauspaneelin ja sisäyksikön välillä. Kellon toimintahäiriö. Sisäyksikön piirilevyn EEPROM- muistin lukuvika. Tiedonkulkuvika ulkoyksikön ja sisäyksikön piirilevyjen välillä. Tiedonkulkuvika ulkoyksikön piirilevyn ja moduulin ohjainlevyn välillä. Käytä virta pois päältä 5 sekunnin ajan. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda ohjauspaneeli. Tarkasta osat ja kytkennät. Käytä virta pois päältä. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda kauko- ohjain. Käytä virta pois päältä. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda piirilevy. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy, sisäyksikön piirilevy sekä kytkennät N, L ja S. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy, moduulin ohjainlevy sekä 5- napainen tiedonkulkujärjestelmän virtajohto. Ulkolämpötila OUTDOOR TEMPERATURE Ulkolämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Moduulijännite MODULE VOLTAGE OVER Moduulin jännite liian matala: jännitesuoja lauennut. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy ja moduulin ohjainlevy. Virtamoduuli Tarkasta ulkoyksikön piirilevy ja IPM- vika (intelligent power module). IPM MODULE moduulin ohjainlevy. Kuumakaasuanturi Kompressorin kuumakaasun CMP TEMPERATURE lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Paluuanturi RETURN TEMPERATURE Paluuveden lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Varaaja- anturi WARM WATER TEMPERATURE Varaajan lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Syöttöanturi FEED LINE TEMPERATURE Syöttölinjan lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Höyrystinanturi Höyrystimen sulatuksen anturivika. Tarkasta anturin kytkentä. 21

22 PIPE TEMPERATURE Virtausongelma ADD HEAT OVER OR WATER FLOW TROUBLE Korkeapaine HIGH PRESS Sisälämpötila- anturi ROOM TEMPERATURE Varaajan vedenlämpötila WARM WATER TEMP. TOO LOW Paluuilma RETURN AIR TEMPERATURE Paisuntaventtiilin anturi EEV OUTLET TEMPERATURE HDO ERROR Matalapaine/vaihevika/ylikuormitus LOW PRESS OR POWER PHASE AND OVERLOAD PROTECTION Tulo/menoveden lämpötila IN OR OUT WATER TEMPERATURE OVER Menovesi OUT WATER TEMPERATURE TOO LOW Tulon ja menon lämpötilaero IN AND OUT WATER TEMPERATURE DIFFERENCE TOO LANGER Kompressorin ylipainesuoja CMP PRESS OVER Veden virtauksen häiriö. Järjestelmän korkeapainesuoja. Sisälämpötilan anturivika. Varaajan vedenlämpötila liian matala. Imulämpötila- anturivika. Höyrystimen lämpötila- anturivika. Kytkimen SW2 (yksikkö päällä/pois päältä) virtapiiri on auki. 1: Järjestelmän matalapainesuoja päällä. 2. Virran vaihevika. 3. Normaalikompressorin ylikuormitussuoja on lauennut. Tulo/menoveden lämpötila liian korkea: suoja on lauennut. Jäähdytystilassa menoveden lämpötila liian matala: suoja on lauennut. Tulo- ja menoveden lämpötilaero liian suuri: suoja on lauennut. Kompressorin ylipainesuojan kytkentähäiriö. Tarkasta, onko veden virtauskytkin suljettu. Tarkasta vesijärjestelmä. Tarkasta, onko järjestelmän korkeapainekytkin kiinni. Tarkasta anturin kytkentä. Tarkasta vesijärjestelmä. Tarkasta anturin kytkentä. Tarkasta anturin kytkentä Tarkasta mahdollinen oikosulku 1. Tarkasta, onko matalapainekytkin kiinni. 2. Tarkasta, onko järjestelmässä kylmäainevuoto/riittävästi kylmäainetta. 3. Tarkasta mahdollinen vaihevika. 4. Tarkasta virransuojan levyn LED- vikailmaisin, joka ilmoittaa vian tyypin. Tarkasta, onko tuloveden tai menoveden lämpötila >68 C. Tarkasta, onko menoveden lämpötila <5 C. Tarkasta veden riittävä virtaus sekä onko tulo- ja menoveden lämpötilaero >13 C. Tarkasta, onko ylipainesuojan kytkin kiinni. 7.2 Tarkempia ohjeita vikatilanteisiin EEPROM- muistin vika: Käytä ohjauspaneelin virtaa pois päältä enintään 3 kertaa. Mikäli vika ei tämänkään jälkeen korjaannu, ohjauspaneeli on vaihdettava uuteen. Tiedonkulkuhäiriö ohjauspaneelin ja sisäyksikön välillä: - Tarkista, että ohjauspaneelin ja piirilevyn välinen kytkentä on kunnossa. - Vaihda tarvittaessa piirilevy, ohjauspaneeli tai kytkentäjohdot. Kellon vika: - Vaihda ohjauspaneeli Sisäyksikön piirilevyn EEPROM- muistin vika: - Tarkasta, onko sisätilan ohjausyksikön EEPROM- siru irti tai väärin kiinnitetty. - Mikäli vika ei korjaannu, vaihda sisätilan ohjausyksikkö. 22

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. 010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot