KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (INV) mallit

2 Sisältö 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet Invertterillä varustetun EVI- ilmavesilämpöpumpun ominaisuudet Mallimerkinnän selite Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Asennus Järjestelmän asennusvaatimukset Lämpötila- anturin asennus Johdot ja kaapeloinnit Koekäyttö Käyttö Kauko- ohjaimen näyttö Ohjauspaneelin käyttö Parametritaulukko Vesijärjestelmien asennuskaaviot Huolto Näytön vikailmoitukset Tarkempia ohjeita vikatilanteisiin Ongelmanratkaisutaulukko Kytkentäkaaviot Virtasuoja sekä virtasuojan asetukset Mallikohtaiset kytkentäkaaviot

3 1. Huomioi ennen asennusta ja käyttöä HUOMIO 1. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu tähän käyttö- ja huolto- oppaaseen huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöä ja huoltoa koskeviin varoituksiin ja huomautuksiin. Säilytä huolellisesti tämä opas sekä kaikki laitteen mukana tulleet ohjeet ja asiakirjat. 2. Ilmavesilämpöpumppu on erikoislaite, jonka väärä asennus voi aiheuttaa laite- ja henkilövahinkoja. Laitteen asennuksen ja huollon saavat tehdä ainoastaan koulutetut ammattilaiset. Asennusta ja huoltoa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. 3. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta ja noudata aina ohjeita. Valmistaja ei ota vastuuta tapauksissa, joissa laite- tai henkilövahingot johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. 4. Varmista, että asennuskohteen sähköjärjestelmän kapasiteetti sekä kytkennät ja asennukset vastaavat laitevaatimuksia. Katso lisätietoja arvokilvestä sekä käyttöoppaan parametritaulukosta. 5. Laitteistoon tulee kytkeä erillinen vikavirtasuoja, ja virtakaapeli on valittava yksikön vaatimusten mukaisesti. Puutteellisesti maadoitettua laitteistoa ei saa käyttää. Älä koskaan kytke maadoitusjohtoa nollajohtimeen tai vesijohtoon. Laitteiston johdot on kytkettävä kytkentäkaavion mukaisesti. 6. Älä muuntele tai korjaa laitteistoa omin päin. 7. Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa se altistuu syttyville tai räjähtäville aineille tai suoralle valolle. 8. Yksikön asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi asenna syöttövesilinjaan vedensuodatin. 3

4 2. Laitteiston tekniset tiedot ja ominaisuudet 2.1 Invertterillä varustetun EVI- ilmavesilämpöpumpun ominaisuudet Ulkotilan märkälämpötila Ulkotilan kuivalämpötila Malliston ominaisuudet Tulistus Invertteri EVI Scroll- kompressori Lämmitysalue laajennettu - 25 C:seen (normaalisti - 20 C) Nopea, paranneltu käynnistys. Korkean lämmitystehon ruiskutus, jonka avulla on mahdollista säilyttää sama teho ulkolämpötilan ollessa jopa - 7 C. Näissä olosuhteissa tavanomainen lämpöpumppu voi saavuttaa ainoastaan 60 % lämmitystehosta. Vesilämmönvaihto tapahtuu tehokkaalla levylämmönvaihtimella. Korkean tehon säilyttämiseksi höyrystin on 30 % tavanomaista suurempi. 2.2 Mallimerkinnän selite Esimerkki mallimerkinnästä EVI SCROLL INDOOR (INV), INV11 (1/s) EVI: EVI tekniikka SCROLL: SCROLL kompressori Indoor: Sisälle asennettava malli (INV): Invertteri malli 11: Teholuku (1): Yksivaiheinen S: Kolmivaiheinen 4

5 2.3 Ilmavesilämpöpumpun ominaisuustaulukko Malli Jäähdytysteho Ottoteho (jäähdytys) Nimellisvirta (jäähdytys) Lämmitysteho EVI SCROLL INDOOR INV 12 (1) INV 15 (1) INV 12s INV 15s INV 24s INV 30s INV 36s kw 10 12, , BTU/h kw 3,13 3,91 3,13 3,91 6,25 7,81 9,38 A 14,2 17,8 8,2 10,3 9,5 11,9 14,2 kw BTU/h COP 4,35 4,3 4,25 4,25 4,18 4,2 4,2 Ottoteho (lämmitys) Nimellisvirta (lämmitys) kw 2,76 3,49 2,82 3,53 5,74 7,14 8,57 A 12,5 15,9 7,4 9,3 8,7 10,9 13 Virtalähde V/vaihe/Hz 200V- 50Hz/ V- 60Hz V- 50Hz V- 50Hz Kompressori Kompressorien lukumäärä EVI- DC- invertteri EVI+EVI- DC- invertteri EVI+EVI- DC- invertteri Melutaso db(a) Veden virtaustilavuus m 3 /h 2,06 2,58 2,06 2,58 4,13 5,16 6,19 Kylmäaine R410a R410a Yksikön Asennusmitat p/l/k mm 797/757/ /757/ /757/ /757/ /1451/ /1451/ /1451/1703 Huomio: a) Jäähdytys: Ulkolämpötila: Kuivalämpötila 35 C, märkälämpötila 24 C, menoveden lämpötila 7 C, tuloveden lämpötila 12 C. (b) Ulkolämpötila 7 C, menoveden lämpötila 45 C (c) Ulkolämpötila- alue: - 25 C +43 C 5

6 2.4 Yksiköiden ulko- ja asennusmitat Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 757 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Korkeapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1" K Veden menoaukko 1" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 631 mm O Leveys 851 mm 6

7 Selite Mitta A Korkeus 1781 mm B Leveys 1451 mm C Pituus 879 mm D Ilman menoaukko (vaaka) E Ilman menoaukko (pysty) F Ilman tuloaukko G Korkeapainepuoli H Matalapainepuoli I Veden tyhjennysaukko 1" J Veden tuloaukko 1.1/4" K Veden menoaukko 1.1/4" L Pituus 629 mm M Leveys 430 mm N Pituus 1325 mm O Leveys 851 mm P Pituus 1324 mm Q Leveys 430 mm 7

8 3. Asennus 3.1 Järjestelmän asennusvaatimukset HUOMIO Järjestelmän asennusvaatimukset 1. Tämän yksikön saa asentaa ainoastaan sisätiloihin. Asennuspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto, eikä siellä saa olla kosteutta. Yksikkö on suojattava syöpymiseltä ja ruostumiselta. Asenna yksikkö paikkaan, jossa siihen ei kohdistu iskuja. 2. Varmista, että seinään tehtävä ilmanottoaukko vastaa yksikön ilmanottoaukon kokoa. Katso mallikohtainen koko käyttöoppaan ominaisuustiedoista. Seinään tehtävä ilmanottoaukko ei saa olla pienempi kuin yksikön ilmanottoaukko. Tiivistä seinän ja yksikön ilma- aukkojen liitos huolellisesti. Seinän ilmanottoputki ja aukko on suojattava asianmukaisesti. Tehokkaan ilmansaannin ja lämmönvaihdon varmistamiseksi ilmanottoputken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. 3. Varmista, että yksikön kondenssivedelle on tehty asianmukainen poistumistie. 4. Varmista, että vedenkiertojärjestelmän putket ja asennukset ovat asianmukaiset. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. 5. Ilmavesilämpöpumpussa on talviaikana käytössä jäätymisenestotoiminto, jonka on annettava pysyä valmiustilassa: Älä katkaise laitevirtaa, vaikka pumppu ei olisi toiminnassa. Mikäli jäätymisenesto ei ole toiminnassa, lämmönvaihtimeen alkaa kertyä jäätä, joka vahingoittaa lämmönvaihdinta. Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä järjestelmästä kaikki vesi pois. Laitevirta on mahdollista katkaista tämän jälkeen. 6. Yksikön asennusalustaksi soveltuu betonialusta tai teräskannattimet. Yksikön vakauttamiseksi sen alle on laitettava kuminen tärinämatto. Betoniin kiinnittämisessä käytä ankkuripultteja. 7. Tee yksikön ja puhaltimen kierukan tulo- ja menoputkien välille pehmeät liitokset. Asenna puhaltimen kierukan kondenssivedelle poisto. 8

9 8. Vedenpoiston helpottamiseksi varmista, että vesisäiliön menoputken ja ylivuotoputken läheisyydessä on veden poistumismahdollisuus viemäriin tms. 9. Vesiputket tulee asentaa siten, että niissä on mahdollisimman vähän mutkia. Mutkat putkissa aiheuttavat järjestelmän painehävikkiä. Huollon mahdollistamiseksi yksikön ja varaajan välisissä putkilinjoissa on oltava venttiilit tai irrotettavat liitokset. 10. Veden tulosuodattimen mesh- luvun on oltava yli Käyttövesipuolelle on asennettava yksisuuntaventtiili, suodatin ja paineenalennuslaitteet. Paineenalennuksen arvo umpinaisen varaajan järjestelmissä sekä yleisesti on 0,7MPa. Varmista, että venttiilirungon suuntanuoli osoittaa virtauksen suuntaisesti, muuten veden kulku estyy. Lämpöpumpun kiertoveden meno tulee liittää varaajan tuloaukkoon, ja lämpöpumpun kiertoveden tulo tulee liittää varaajan menoon. Varaajan käyttöveden tulo tulee liittää lämmitysveden menoon. Lämmitysjärjestelmään liitettävä puskurisäiliö liitetään pääputken menoon. 12. Asennuksen jälkeen vesijärjestelmää on koeponnistettava vähintään vuorokauden ajan yli 0,7MPa:n paineella. Kun järjestelmä on puhdas ja tiivis, huolehdi putkien ja venttiilien asianmukaisesta eristämisestä. 13. Järjestelmän ilmauksen mahdollistamiseksi käyttövesivaraajan paluulinjan korkeimmassa kohdassa tulee olla automaattinen ilmausventtiili. 14. Järjestelmän paisuntasäiliön sekä automaatti- ja sulkuventtiilien tulee sijaita sisätiloissa jäätymisen estämiseksi. 15. Yksikön veden tulo- ja menoputkien yhteyteen tulee asentaa mittarit lämmölle ja vedenpaineelle. Huomio: - Vesijärjestelmän sallittu toimintapainealue on 0,2 0,7 MPa ja sallittu toimintalämpötila- alue on 5 60 C. - Varmista järjestelmän paineenalennuksen asianmukainen toiminta. - Tarkasta säännöllisesti, ettei paineenalennusventtiiliin ole kertynyt kalkki- tai muita saostumia ja että veden kulku sen läpi on esteetöntä. - Paineenalennusventtiilin poistoputki on asennettava paikkaan, jossa se ei pääse jäätymään ja josta paineentasausvesi pääsee poistumaan turvallisesti. 3.2 Lämpötila- anturin asennus Laita lämpötila- anturin päähän kuumuutta kestävää tiivistysmassaa ja työnnä anturi anturitaskuun käyttäen apuna mittamerkein varustettua puikkoa. Työnnä anturi puikolla anturitaskuun niin, että anturin pää menee kiinni taskun pohjaan asti. Katso, että puikon ja taskun mittamerkit ovat kohdakkain, jolloin anturi on täysin taskussa. Tarkista, että anturi on kunnolla kytketty putken liittimeen. Tarkista anturitaskun tiiviys. 9

10 3.3 Johdot ja kaapeloinnit Varmista, että yksikköön syötettävä virta vastaa laitevaatimuksia. Virtakaapelin on oltava virtavaatimuksille soveltuvaa, riittävän paksua kuparikaapelia. Laitteisto on maadoitettava asianmukaisesti, ja sähköasennukset saa tehdä ainoastaan koulutuksen saanut ammattilainen. Asenna virtajohdot ja signaalijohdot siten, etteivät ne ole kosketuksissa toisiinsa. Jätä johtojen väliin riittävästi tilaa myös putkitettuina ja eristettyinä. Yksikössä on päävirtakaapeli, 3 kauko- ohjauksen johtoa, sähkölämmittimen johto, aurinkokeräimen pumpun ohjauksen johto, varaajan lämpötila- anturin johto ja aurinkokeräimen lämpötila- anturin johto. Huomio: Sisäinen moottorinsuojausjärjestelmä ei suojaa kompressoria kaikilta vikatilanteilta: Varmistu, että järjestelmä on asianmukaisesti maadoitettu. Varoitus: Tulipalovaaran, sähköiskujen sekä muiden vaaratilanteiden välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista, että paikallinen jännite on yhdenmukainen arvokilvessä ilmoitetun jännitteen kanssa. 2. Kun laitteistoa käytetään maksimiteholla, varmista virran voimakkuuden ja kuormituksen soveltuminen asennuskohteen sähköasennusten ja johtojen kanssa. 3. Virtajohdot on asennettava paikkaan, jossa ne eivät ole kulkutiellä eivätkä pääse vahingoittumaan. 4. Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 5. Virtajohdon saa kytkeä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun 3- vaihepistorasiaan. Järjestelmän johdot Malli Päävirta Vaihejohto Nollajohto Maajohto Maksimipituus (m) Signaalijohto Lämpötila- anturin apujohto Maksimipituus (m) INV 15(1) 220V/1-4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 18(1) vaihe/50hz 4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 12s 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 15s 2.5mm 2 2.5mm 2 2.5mm mm 2 0.5mm V/3- INV 18s 4.0mm 2 4.0mm 2 4.0mm mm 2 0.5mm 2 50 vaihe/50hz INV 24s 6.0mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm 2 50 INV 30s 6.0mm 2 6.0mm 2 6.0mm mm 2 0.5mm Koekäyttö HUOMIO Koekäytön saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattilainen Ennen koekäyttöä tehtävät tarkistukset: A) Tarkasta järjestelmän kaikki putket. Varmista, että järjestelmä on täytetty vedellä ja että ilma on poistettu kokonaan. Varmista, että venttiilit ovat auki ja että putkieristykset ovat asianmukaiset. B) Tarkasta virtalähde ja virranjakojärjestelmä. Varmista, että jännite on normaali ja että kaikki liitosruuvit ovat kunnolla kiinni. Varmista asianmukainen maadoitus. C) Tarkasta ilmalla toimivan vedenjäähdyttimen tila ja liitosruuvien kireys. Tarkasta ulkoyksikön ohjausyksikön merkkivalon tila: normaalitilassa valo on vihreä, vikatilassa punainen. Tarkasta kylmäaineen paine painemittarilla täyttöaukosta. Koekäyttö - Paina kauko- ohjaimen virtakytkintä, jolloin vesipumppu ja puhallin käynnistyvät välittömästi. Kompressori käynnistyy, kun yksikkö on ollut toiminnassa jonkin aikaa. - Varmista, ettei toiminnan yhteydessä kuulu normaalista poikkeavia ääniä ja sammuta tarvittaessa. - Varmista, että jäähdytysjärjestelmän paine pysyy normaalina. Tarkasta veden lämpötila - Kauko- ohjaimen parametrit ovat tehdasasetuksilla. Älä muuta parametreja omatoimisesti. - Varmista syöttövirran sopivuus laitteistolle. 10

11 4. Käyttö 4.1 Kauko- ohjaimen näyttö 1: Yksikön tila 2: Virtapainike 3: Päävalikkonäkymään siirtyminen 4: ESC/Paluu 5: Asetusten muuttaminen/siirtyminen sivujen välillä 6: Asetusten muuttaminen/siirtyminen sivujen välillä 7: Enter = valinta/vahvistaminen 8: Kompressorin tila. Mikä kuvake vilkkuu, on sulatustila käynnissä. 9: Huonejäähdytystila käytössä. 10: Huonelämmitystila käytössä. 11: Käyttöveden tuotto päällä. 12: Varaaja käytössä. 13: Ohjauspaneelin lukitus. Päävalikossa ollessa paina samanaikaisesti Enter ja ESC kahden sekunnin ajan, jolloin ohjauspaneeli lukittuu/avautuu. 4.2 Ohjauspaneelin käyttö Yksikön käynnistäminen Paina virtapainiketta ( ) 0,5 sekunnin ajan käynnistääksesi tai sammuttaaksesi yksikön. è 11

12 Toimintatilan valinta 1) Paina alkuvalikossa ollessa Prg siirtyäksesi päävalikkoon. è 2) Valitse seuraavaksi nuolinäppäimellä Toimintatila/Operation ja paina Enter. è Toimintatilojen nimet ja selitykset Käyttövesi/WARMWATER: Kun varaajan lämpötila saavuttaa asetetun lämpötila- arvon, kompressorin toiminta pysähtyy. Lämpötilaero/CMPDIF TEMP - asetuksella säädellään kompressorin toimintaa ja sitä kautta lämpötilan ylläpitoa. Huonelämmitys/ROOMHEAT: Huonelämmitystila, jota säädellään ohjauskäyrän avulla. Huonelämmitys 1/ROOMHEAT1: Huonelämmitystila, jota säädellään syöttölinjan lämpötila- asetuksen avulla. Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2: Huonelämmitystila, jota säädellään sisätilan lämpötila- asetuksen avulla. Huonejäähdytys/ROOMCOOL: Huonejäähdytystila, jota säädellään syöttölinjan lämpötila- asetuksen avulla. Huonejäähdytys 1/ROOMCOOL1: Huonejäähdytystila, jota säädellään sisätilan lämpötila- asetuksen avulla. Lämpöpumppu/HEATPUMP: Kompressori päällä/pois päältä. Jos asetukseksi on valittu OFF, kompressori ei ole toiminnassa. Lisälämmitin/ADD.HEAT: Lisälämmitin päällä/pois päältä. Jos asetukseksi on valittu OFF, lisälämmitin ei ole toiminnassa. Lämpökäyrän asetukset Valitse päävalikossa Lämpökäyrä/HEATCURVE ja paina Enter päästäksesi lämpökäyrän asetusvalikkoon. è Käyrä/CURVE: Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. Valitse Käyrä/CURVE ja paina Enter, jolloin pääset asettamaan arvon P9. TS: Veden tulolämpötilan asetus patterilämmitystilassa. Tout: Ulkolämpötila. P9: Veden tulolämpötila- asetus ulkolämpötilan ollessa 0 C. Esimerkiksi P9=40 ja P9=60. 12

13 MIN : Alin veden tulolämpötila. MAX: Ylin veden tulolämpötila. Käyrä 5/CURVE 5: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa 5 C. Käyrä 0/CURVE 0: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa 0 C. Käyrä - 5/CURVE - 5: Lämpökäyrän osan säätöarvo ulkolämpötilan ollessa - 5 C. Huone/CURVE Room : Käyrän Huone- arvon asetus. Sisälämpötilan tilapäiseen muuttamiseen. Pysäytys YLIN/HIGH T STOP: Ulkolämpötilan korkein raja- arvo, joka ylitettäessä yksikkö pysähtyy. Pysäytys ALIN/LOW T STOP: Ulkolämpötilan matalin raja- arvo, joka alitettaessa yksikkö pysähtyy. Lämpötilan parametrien asetus Valitse päävalikossa Lämpötila/TEMPERATURE ja paina Enter päästäksesi lämpötila- asetusvalikkoon. è Huone/ROOM: Huonelämpötila Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2- ja Huonejäähdytys 1/ROOMCOOL1 - tiloissa Käyttövesi/WARMWT: Varaajan lämpötila käyttövesitilassa. Meno/FEED: Menoveden lämpötila Huonelämmitys 1/ROOMHEAT1 - ja Huonejäähdytys/ROOMCOOL - tiloissa. Paluu/RETURN: Paluuveden lämpötila. Höyrystin/PIPE: Ulkoyksikön höyrystimen lämpötila sulatusta varten. Ulkotila/OUT: Ulkolämpötila. Varaaja ΔT/CMPDIF TEMP: Kompressorin uudelleen käynnistävä varaajan veden lämpötilaero käyttövesitilassa. Vakio/CONSTANT: Kompressorin vakiolämpötilan eroasetus lämmitys- tai jäähdytystilassa. Paluuilma/RETURN AIR: Yksikön imulämpötila. Paisuntaventtiili meno/eev OUTLET: Kylmäpiirin lämpötila. Integraaliarvot Valitse päävalikossa Integraali/INTEGRAL ja paina Enter päästäksesi integraaliarvojen asetusvalikkoon. è OFF: Kompressorin sammuttava arvo. Kompressori A/CMPA : Invertterikompressorin käynnistävä arvo. Kompressori B/CMPB : Normaalin kompressorin käynnistävä arvo. Lisälämmitin 1/ADD1 : Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo. Lisälämmitin 2/ADD2 : Lisälämmittimen 2 käynnistävä arvo. Lisälämmitin 3/ADD3 : Lisälämmittimen 3 käynnistävä arvo 13

14 Ajastimien sekä ajan ja päivämäärän asetukset Valitse päävalikossa Aika- asetukset/time SETTING ja paina Enter päästäksesi aika- asetusvalikkoon. è Päivämäärä/DATE: Päivämäärän asetus. Viikonpäivä/DAY: Viikonpäivän asetus. Aika/TIME: Kellonajan asetus. Ajastin 1 alku/time 1 ON: Ajastin 1:n alkamisajan asetus. Ajastin 1 loppu/time 1 OFF: Ajastin 1:n loppumisajan asetus. Ajastin 2 alku/time 2 ON: Ajastin 2:n alkamisajan asetus. Ajastin 2 loppu/time 2 OFF: Ajastin 2:n loppumisajan asetus. Käyttövesi alku/waterwater TIME ON: Käyttöveden lämmityksen alkamisajan asetus. Käyttövesi loppu/waterwater TIME ON: Käyttöveden lämmityksen loppumisajan asetus. Lisälämmitys alku/add TIME ON: Lisälämmityksen alkamisajan asetus. Lisälämmitys loppu/add TIME OFF: Lisälämmityksen loppumisajan asetus. Sulatuksen asetukset Valitse päävalikossa Sulatus/DEFROST ja paina Enter päästäksesi sulatuksen asetusvalikkoon. è Automaattinen/INTELL DEF: Automaattisen sulatustoiminnon valinta. Manuaalinen/MANUAL DEF: Manuaalisen sulatustoiminnon valinta. Maksimikesto/DEF TIME: Sulatusjakson enimmäiskeston aika- asetus. Sulatusväli/INTERVAL: Sulatusjaksojen aikavälin asetus. Aikaväli edellisen sulatuksen päättymisestä seuraavan sulatuksen käynnistymiseen. Alkulämpötila/START TEMP: Höyrystimen lämpötila, jossa sulatusjakso käynnistyy. Loppulämpötila/EXIT: Höyrystimen lämpötila, joka päättää sulatusjakson. Viimeisin kesto/since TIME: Viimeisimmän sulatusjakson kesto. Viimeisin väli/betw TIME: Kahden viimeisimmän sulatusjakson välinen aika. Aikaväli edellisen sulatuksen päättymisestä seuraavan sulatuksen käynnistymiseen. Lisälämmittimien määrä/def ADD: Käynnistyvien lisälämmittimien lukumäärä sulatusjakson alkaessa. Lisäasetukset Valitse päävalikossa Lisäasetukset/SETTING ja paina Enter päästäksesi lisäasetusvalikkoon. è 14

15 Hätä 1/EMERGENCY1: Huonelämmityksen pakotettu käynnistys. Hätä 2/EMERGENCY2: Huonelämmityksen pakotettu käynnistys ja matalan ulkolämpötilan suojatoiminto. Sterilointi/STERILIZE: Veden sterilointiasetukset. Varaajan lisälämmitys/add.start: Lämpötila- asetus, jonka yläpuolelle mentäessä lisälämmitin aloittaa veden lämmityksen. Käynnistysviive/ADD.DELAY: Lisälämmittimen käynnistymisviive. Lisälämmitin ΔT/ADDDIF TEMP: Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 2 - tilassa. Kotelolämmitin/OUTADD.HEAT: Lämpöpumpun sähköinen kotelolämmitin päällä/pois päältä. Veden steriloinnin asetukset Valitse lisäasetusvalikossa Sterilointi/STERILIZE ja paina Enter päästäksesi steriloinnin asetuksiin. è Vesi/WATERTEMP: Lämpötila, johon varaajan vesi sterilointitilassa kuumennetaan. Kesto/DURATION: Steriloinnin keston aika- asetus. Sterilointiväli/PERIOD: Sterilointijaksojen aikavälin asetus päivinä. Aikaväli edellisen steriloinnin päättymisestä seuraavan steriloinnin käynnistymiseen. Järjestelmän parametrien palauttaminen oletusasetuksille Valitse Resetointi/RESET ja paina Enteriä 5 sekunnin ajan palauttaaksesi oletusasetukset. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy RESET, jonka aikana yksikkö palauttaa oletusasetukset. è 15

16 5. Parametritaulukko Ylävalikko Alavalikko Selite Säätöväli Oletus Käyttövesi Käyttövesitila WARMWATER ü Huonelämmitys Huonelämmitys ROOM HEAT Huonelämmitys 1 Huonelämmitys 1 ROOM HEAT1 ü Huonelämmitys 2 Huonelämmitys 2 Toiminta OPERATION ROOM HEAT2 Huonejäähdytys Huonejäähdytys ROOM COOL Huonejäähdytys 1 Huonejäähdytys 1 ROOM COOL 1 Lämpöpumppu Lämpöpumppu päällä/pois päältä HEAT PUMP ON/OFF ON Lisälämmitin Lisälämmitys päällä/pois päältä ADD.HEAT ON/OFF ON Käyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. CURVE C +40 C MIN Alin veden tulolämpötila C +22 C MAX Ylin veden tulolämpötila C +70 C Käyrä 5 Lämpökäyrän osan säätöarvo CURVE 5 ulkolämpötilan ollessa 5 C C 0 C Käyrä 0 Lämpökäyrän osan säätöarvo Lämpökäyrä CURVE 0 ulkolämpötilan ollessa 0 C C 0 C HEAT CURVE Käyrä - 5 Lämpökäyrän osan säätöarvo CURVE - 5 ulkolämpötilan ollessa - 5 C C 0 C Huone Käyrän Huone- arvon asetus. Sisälämpötilan CURVE ROOM tilapäiseen muuttamiseen C +10 C Pysäytys YLIN Ulkolämpötilan korkein raja- arvo, joka HIGH T STOP ylitettäessä yksikkö pysähtyy C +45 C Pysäytys ALIN Ulkolämpötilan matalin raja- arvo, joka LOW T STOP alitettaessa yksikkö pysähtyy C - 25 C Huone ROOM Huonelämpötila Huonelämmitys 2/ROOMHEAT2- ja Huonejäähdytys C 27 C 1/ROOMCOOL1 - tiloissa. Käyttövesi Varaajan lämpötila käyttövesitilassa WARMWT C 55 C Meno Menoveden lämpötila Huonelämmitys FEED 1/ROOMHEAT1 - tilassa C 45 C Menoveden lämpötila Huonejäähdytys/ROOMCOOL - tilassa C 18 C Lämpötila Paluu Paluuveden lämpötila TEMPERATURE RETURN Höyrystin PIPE Ulkoyksikön höyrystimen lämpötila sulatusta varten. Ulkotila OUT Ulkolämpötila Varaaja ΔT CMPDIF TEMP Vakio CONSTANT Kompressorin uudelleen käynnistävä varaajan veden lämpötilaero käyttövesitilassa. Kompressorin vakiolämpötilan eroasetus lämmitys- tai jäähdytystilassa. 16

17 Intergraaliarvot INTEGRAL Sulatus DEFROST Toiminta- aika OPERATION TIME Paluuilma RETURN AIR Paisuntaventtiili meno EEV OUTLET OFF Imulämpötila. Kylmäpiirin lämpötila. Kompressorin sammuttava arvo. CMPA+1 99 Kompressori A Invertterikompressorin käynnistävä arvo OFF+1 CMPAB- 1 CMPA Kompressori B Normaalin kompressorin käynnistävä arvo CMPA+1 ADD1-1 CMPB Lisälämmitin 1 Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo CMPB+1 ADD2-1 ADD1 Lisälämmitin 2 Lisälämmittimen 2 käynnistävä arvo ADD1+1 ADD3-1 ADD2 Lisälämmitin 3 Lisälämmittimen 3 käynnistävä arvo ADD ADD3 Automaattinen Automaattinen sulatustoiminto. INTELL.DEF Manuaalinen Manuaalinen sulatus MANUAL.DEF. Maksimikesto Sulatusjakson enimmäiskesto. DEF.TIME 2 min 20 min 12 min Sulatusväli Sulatusjaksojen aikaväli. INTERVAL 25 min 70 min 50 min Alkulämpötila Höyrystimen lämpötila, jossa sulatusjakso START TEMP käynnistyy C - 3 C Loppulämpötila Höyrystimen lämpötila, joka päättää EXIT TEMP sulatusjakson C 12 C Viimeisin kesto Viimeisimmän sulatusjakson kesto. SINCE TIME 0 15 min Viimeisin väli Kahden viimeisimmän sulatusjakson BETW.TIME välinen aika. 25 min 70 min Lisälämmittimien Käynnistyvien lisälämmittimien lukumäärä määrä sulatusjakson alkaessa DEF.ADD Lämpöpumppu Kompressorin sammuttava arvo. HEATPUMP CMPA ADD1 Invertterikompressorin käynnistävä arvo. OFF+1 CMPAB ADD2 Normaalikompressorin käynnistävä arvo. CMPA+1 ADD ADD3 Lisälämmittimen 1 käynnistävä arvo. CMPB+1 ADD Lisäasetukset SETTING Hätä 1 EMERGENCY1 Hätä 2 EMERGENCY2 Sterilointi STERILIZE Varaajan lisälämmitys ADD.START Käynnistysviive ADD DELAY Huonelämmityksen pakotettu käynnistys. Huonelämmityksen pakotettu käynnistys ja matalan ulkolämpötilan suojatoiminto. Veden sterilointiasetukset. Lämpötila- asetus, jonka yläpuolelle mentäessä lisälämmitin aloittaa veden lämmityksen. Lisälämmityksen käynnistymisviive ON/OFF OFF ON/OFF OFF C 40 C 2 min 90 min 30 min 17

18 Sterilointi STERILIZE Lisälämmitin ΔT ADDDIF TEMP EVI EVI SET Vesi WATER TEMP Kesto DURATION Sterilointiväli PERIOD Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 2 - tilassa. Lisälämmityksen käynnistävä lämpötilaero Huonelämmitys 1 - tilassa. Ulkolämpötila, jossa EVI käynnistyy Lämpötila, johon varaajan vesi sterilointitilassa kuumennetaan. Steriloinnin kesto. Sterilointijaksojen aikaväli. 1 4 C 2 C 2 10 C 4 C C 5 C C 60 C min 10 min 7 99 päivää 15 päivää 18

19 6. Vesijärjestelmien asennuskaaviot Vesijärjestelmä A. Käyttövesi B. Käyttövesi ja lattialämmitys ilman 3- tieventtiiliä Sulkuventtiili Suihku Lattialämmityksen kiertovesipumppu Elektroninen 2- tieventtiili Sisäyksikkö Varaajan lämpötila- anturi Suuntaventtiili Kiertovesipumppu Käyttöveden paluulämpötila- anturi Vedenpainekytkin Varaaja Sisälämpötila- anturi Veden lämpötila- anturi Paisuntasäiliö Käyttöveden kiertopumppu Kylpyhuone 19

20 C. Käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmä, jossa on 3- tieventtiili Joustava liitin Varaaja Huone 3:n elektroninen 3- tieventtiili Sulkuventtiili Kylpyhuone Huone 4:n elektroninen 3- tieventtiili Elektroninen 3- tieventtiili Käyttöveden kiertopumppu Huone 3:n patterit Suuntaventtiili Puskurisäiliö Huone 4:n patterit Termostaatti Huone 1:n elektroninen 3- tieventtiili Lattialämmityksen kiertopumppu Paisuntasäiliö Huone 2:n elektroninen 3- tieventtiili Varaajan lämpötilan anturi Kiertovesipumppu Vedenjakelija Käyttöveden paluulämpötilan anturi Sisäyksikkö Vedenkerääjä Sisälämpötilan anturi Kiertovesipumppu Vesijärjestelmän 3- tieventtiili Huone 1:n lattialämmitys Huone 2:n lattialämmitys 20

21 7. Huolto Huomio: 1. Varmista, että järjestelmän veden ja ilman kulku on normaalia ja esteetöntä. Vältä järjestelmän veden tai ilman tulon katkaisemista, koska se vaikuttaa laitteiston suorituskykyyn ja toiminnan luotettavuuteen. Vedensuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti, ja järjestelmään syötettävän veden tulee olla puhdasta. Suodattimeen kertynyt lika ja tukokset voivat vaurioittaa laitteistoa. 2. Huolehdi siitä, että yksikön toimintaympäristö on kuiva ja puhdas ja että sen ilmanvaihto on hyvä. Puhdista sivuilmanvaihdin säännöllisesti (kerran 1-2 kuukaudessa). Tämä säästää energiaa ja mahdollistaa vaihdon tehokkuuden. 3. Tarkasta kaikkien osien toiminta usein. Tarkasta, että kylmäaineen kierron toimintapaine on normaali. Vaihda kaikki kuluneet ja vialliset osat ajoissa. 4. Tarkasta sähköjärjestelmän osat, johdot ja kiinnitykset usein ja vaihda kaikki kuluneet ja vialliset osat ajoissa. Normaalista poikkeavat sähköjärjestelmän hajut voivat merkitä mahdollisia sähkövikoja. 5. Yksikkö vaatii tietyt huoltotoimenpiteet, mikäli se on pitkiä aikoja käyttämättömänä: Laske pumpusta ja putkistosta vedet, jotta pakkanen ei vahingoita järjestelmää. Muista täyttää järjestelmään vettä ennen käytön aloittamista uudelleen. 7.1 Näytön vikailmoitukset Ohjauspaneeli EEPROM DISPLAY EEPROM Vikailmoitus Selite Toimenpiteet Ohjauspaneeli piirilevy DISPLAY- INDOOR COMMUNICATE Kello CLOCK ERROR Sisäyksikkö EEPROM INDOOR EEPROM Sisäyksikkö ulkoyksikkö INDOOR- OUTDOOR COMMUNICATE Ulkoyksikkö moduuli OUTDOOR- DRIVE IC COMMUNICATE Ohjauspaneelin EEPROM- muistin luku/tallennusvika. Tiedonkulkuhäiriö ohjauspaneelin ja sisäyksikön välillä. Kellon toimintahäiriö. Sisäyksikön piirilevyn EEPROM- muistin lukuvika. Tiedonkulkuvika ulkoyksikön ja sisäyksikön piirilevyjen välillä. Tiedonkulkuvika ulkoyksikön piirilevyn ja moduulin ohjainlevyn välillä. Käytä virta pois päältä 5 sekunnin ajan. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda ohjauspaneeli. Tarkasta osat ja kytkennät. Käytä virta pois päältä. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda kauko- ohjain. Käytä virta pois päältä. Mikäli vika ei useamman yrityksen jälkeen korjaannu, vaihda piirilevy. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy, sisäyksikön piirilevy sekä kytkennät N, L ja S. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy, moduulin ohjainlevy sekä 5- napainen tiedonkulkujärjestelmän virtajohto. Ulkolämpötila OUTDOOR TEMPERATURE Ulkolämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Moduulijännite MODULE VOLTAGE OVER Moduulin jännite liian matala: jännitesuoja lauennut. Tarkasta ulkoyksikön piirilevy ja moduulin ohjainlevy. Virtamoduuli Tarkasta ulkoyksikön piirilevy ja IPM- vika (intelligent power module). IPM MODULE moduulin ohjainlevy. Kuumakaasuanturi Kompressorin kuumakaasun CMP TEMPERATURE lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Paluuanturi RETURN TEMPERATURE Paluuveden lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Varaaja- anturi WARM WATER TEMPERATURE Varaajan lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Syöttöanturi FEED LINE TEMPERATURE Syöttölinjan lämpötila- anturin vika. Tarkasta anturin kytkentä. Höyrystinanturi Höyrystimen sulatuksen anturivika. Tarkasta anturin kytkentä. 21

22 PIPE TEMPERATURE Virtausongelma ADD HEAT OVER OR WATER FLOW TROUBLE Korkeapaine HIGH PRESS Sisälämpötila- anturi ROOM TEMPERATURE Varaajan vedenlämpötila WARM WATER TEMP. TOO LOW Paluuilma RETURN AIR TEMPERATURE Paisuntaventtiilin anturi EEV OUTLET TEMPERATURE HDO ERROR Matalapaine/vaihevika/ylikuormitus LOW PRESS OR POWER PHASE AND OVERLOAD PROTECTION Tulo/menoveden lämpötila IN OR OUT WATER TEMPERATURE OVER Menovesi OUT WATER TEMPERATURE TOO LOW Tulon ja menon lämpötilaero IN AND OUT WATER TEMPERATURE DIFFERENCE TOO LANGER Kompressorin ylipainesuoja CMP PRESS OVER Veden virtauksen häiriö. Järjestelmän korkeapainesuoja. Sisälämpötilan anturivika. Varaajan vedenlämpötila liian matala. Imulämpötila- anturivika. Höyrystimen lämpötila- anturivika. Kytkimen SW2 (yksikkö päällä/pois päältä) virtapiiri on auki. 1: Järjestelmän matalapainesuoja päällä. 2. Virran vaihevika. 3. Normaalikompressorin ylikuormitussuoja on lauennut. Tulo/menoveden lämpötila liian korkea: suoja on lauennut. Jäähdytystilassa menoveden lämpötila liian matala: suoja on lauennut. Tulo- ja menoveden lämpötilaero liian suuri: suoja on lauennut. Kompressorin ylipainesuojan kytkentähäiriö. Tarkasta, onko veden virtauskytkin suljettu. Tarkasta vesijärjestelmä. Tarkasta, onko järjestelmän korkeapainekytkin kiinni. Tarkasta anturin kytkentä. Tarkasta vesijärjestelmä. Tarkasta anturin kytkentä. Tarkasta anturin kytkentä Tarkasta mahdollinen oikosulku 1. Tarkasta, onko matalapainekytkin kiinni. 2. Tarkasta, onko järjestelmässä kylmäainevuoto/riittävästi kylmäainetta. 3. Tarkasta mahdollinen vaihevika. 4. Tarkasta virransuojan levyn LED- vikailmaisin, joka ilmoittaa vian tyypin. Tarkasta, onko tuloveden tai menoveden lämpötila >68 C. Tarkasta, onko menoveden lämpötila <5 C. Tarkasta veden riittävä virtaus sekä onko tulo- ja menoveden lämpötilaero >13 C. Tarkasta, onko ylipainesuojan kytkin kiinni. 7.2 Tarkempia ohjeita vikatilanteisiin EEPROM- muistin vika: Käytä ohjauspaneelin virtaa pois päältä enintään 3 kertaa. Mikäli vika ei tämänkään jälkeen korjaannu, ohjauspaneeli on vaihdettava uuteen. Tiedonkulkuhäiriö ohjauspaneelin ja sisäyksikön välillä: - Tarkista, että ohjauspaneelin ja piirilevyn välinen kytkentä on kunnossa. - Vaihda tarvittaessa piirilevy, ohjauspaneeli tai kytkentäjohdot. Kellon vika: - Vaihda ohjauspaneeli Sisäyksikön piirilevyn EEPROM- muistin vika: - Tarkasta, onko sisätilan ohjausyksikön EEPROM- siru irti tai väärin kiinnitetty. - Mikäli vika ei korjaannu, vaihda sisätilan ohjausyksikkö. 22

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (HW) mallit Sisältö 1. Ennen asennusta ja käyttöä... 3 1.2 Laitteiston toiminta... 4 2. Tekniset tiedot... 5 2.1 Mallimerkinnän selite...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL SPLIT (SS) PIENKODIN MALLIT 1 Sisältö Huomioi ennen käyttöä... 3 1. Tekniset tiedot... 4 1.1 Sisätilayksikön mallimerkinnän selite... 4 1.2 Ulkotilayksikön

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

ALFÉA HYBRID DUO GAS

ALFÉA HYBRID DUO GAS ILMAVESILÄMPÖPUMPPU DUO GAS ILMAVESILÄMPÖPUMPPU INTEGROIDULLA 4 kw KAASUKONDENSSIKATTILALLA 3 mallia: 11, 14 ja 16 kw (kolmivaiheisia) Korvaa vanhan kaasukattilan Käyttövesisäiliö10L integroituna COP jopa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia Duo KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia Duon avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3

ALFÉA EXCELLIA. : 11 16 kw COP 4.3 EXCELLIA : 11 1 kw COP. Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellian avulla pystytään tuottamaan C asteista käyttövettä jopa

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchle viilennysjärjestelmän asennusopas German quality sce 947 /7 Roth Touchle ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE

PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE PANASONIC WH-SXC09F9E8/ WH-UX09FE8 WH-SXC12F9E8/ WH-UX12FE8 WH-SXC16F9E8/ WH-UX16FE8 ILMA-VESI LÄMPÖPUMPUN ASENNUSOHJE Versio 3.2 Kiitos valinnastanne, olette asentamassa Panasonic ilma-vesilämpöpumppumalliston

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ALFÉA HYBRID DUO OIL

ALFÉA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFÉA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU SISÄÄNRAKENNETULLA ÖLJYPOLTTIMELLA Invertteriohjaus Split, kylmäaine R410A vesi ei kierrä ulkona Tehokas lämpöpumppuratkaisu vanhan öljykattilan

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G

VIESMANN. VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen. Tietolehti VITOCAL 350-G VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G Liuos/vesi-lämpöpumppu 5,9-34,0 kw Vesi/vesi-lämpöpumppu 7,9-46,0 kw Yksi- tai kaksitehoinen Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Sähkökäyttöiset lämpöpumput

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktilämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 242-S Tyyppi AWT-AC 221.A/ AWT-AC 221.B Split-rakenteinen kompaktilämpöpumppu,

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO Imuilman säleikkö TEKSTI NÄYTÖSSÄ 1 GRILLE SET INVALID 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY ESP, ulkoinen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kytkentäkaavio DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kytkentäkaavio www.heating.danfoss.com Danfoss A/S myöntämä takuu ei ole voimassa eikä Danfoss A/S ole korvausvelvollinen, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW

ASENNUSOPAS. Huonetermostaatti EKRTW ASENNUSOPAS 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Sisällys Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käynnistät yksikön. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden varalle. Laitteiden tai

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010

INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010 INNOVA HEAT A 6 INNOVA HEAT A 8 INNOVA HEAT A10 24/05/2010 Sisällysluettelo Laitteen kuljetus 5 Ulkokuoren avaus 6 1 Tärkeitä tietoja 7 2 Turvallisuus 7 3 Järjestelmän toiminta 8 3.1 Yleistä 8 3.2 Järjestelmän

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU

TEKNISET TIEDOT. LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU Rev. 9B/2017 TEKNISET TIEDOT LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact ilma/vesilämpöpumppu HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput

Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput Kiinteistökokoluokan energiatehokkaat ja luotettavat KAUKO-ilma-vesilämpöpumput KAUKO-kiinteistölämpöpumput täydentävät Kaukomarkkinoiden talotekniikan tarjontaa. Euroopassa valmistetuissa KAUKO-kiinteistölämpöpumpuissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumput

Ilma-vesilämpöpumput Ilma-vesilämpöpumput KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2008 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C

MONOSPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter -32 C - +50 C SPLIT- tai MULTISPLIT-järjestelmä FULL DC Inverter Paremman ympäristön puolesta. -32 C - +50 C LÄMMITYKSEEN ja ILMASTOINTIIN asuin- ja toimistorakennuksissa ENERGIA- TEHOKKUUTTA www.onninen.fi Järjestelmä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi

ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU. www.atlantic.fi. Maahantuoja: Atlantic Suomi ALFEA HYBRID DUO OIL ILMAVESILÄMPÖPUMPPU Maahantuoja: Atlantic Suomi www.atlantic.fi Atlantic Suomi FI20130218 1 ALFEA HYBRID DUO OIL Malli ALFEA HYBRID DUO 11 Teholuokka 11 kw ALFEA HYBRID DUO 14 14 kw

Lisätiedot