Jakovuorossa olevat nimikkorahastot. Keskusrahasto. Perustuu Bayer Schering Pharman tutkimussäätiön osakelahjoitukseen BAYERIN RAHASTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakovuorossa olevat nimikkorahastot. Keskusrahasto. Perustuu Bayer Schering Pharman tutkimussäätiön osakelahjoitukseen BAYERIN RAHASTO"

Transkriptio

1 Apurahat 2015 Nimikkorahastot 1

2 Keskusrahasto KAISA AHOSEN RAHASTO Terveyssisar Kaisa Ahosen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää syöpä- ja sydäntautien tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. HARALD ANDERSÉNIN RAHASTO * Perustuu onnittelulahjoituksiin professori Harald Andersénin täyttäessä 70 vuotta Edistää kuorokulttuuria tukemalla kuoroelämässä toimivien henkilöiden taiteellista työskentelyä, lisäopintoja ja tutkimustyötä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELINA, SOFIA JA YRJÖ ARFFMANIN RAHASTO Dipl.ins. Yrjö Arffmanin ( ) testamenttilahjoitus. Tukee nuorten, ensisijaisesti Kainuusta kotoisin olevien opiskelijoiden matemaattisten ja teknillisten aineiden yliopistotasoisia opintoja. ATLANTIC COLLEGE -RAHASTO Sanoma Osakeyhtiön lahjoitus. Edistää kansainvälistä kanssakäymistä Suomen ja muiden maiden välillä myöntämällä stipendejä suomalaisille koululaisille opintoihin the United World College of the Atlantic -oppilaitoksessa. Jakaa tänä vuonna n euroa. HILJA AUKIMAAN RAHASTO Yhteiskuntat. maisteri Hilja Aukimaan lahjoitus Yleinen. MAILI AUTION RAHASTO Pankkivirkailija Maili Aution ( ) lahjoitus Tukee taloudellista kehitystä edistävää tai luonnontieteellistä tutkimusta tai muuta luovaa työtä, kuten kotimaisten raaka-aineiden hyväksikäyttöä tai niihin liittyviä keksintöjä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ETTI BARCKIN RAHASTO Perustuu insinööri Etti Barckin ( ) testamenttiin. Tukee lääketieteen ja siihen liittyvien alojen tutkimusta sekä säveltaiteita. Jakaa tänä vuonna n euroa. BAYERIN RAHASTO Perustuu Bayer Schering Pharman tutkimussäätiön osakelahjoitukseen Edistää ja tukee farmasian, lääketieteen eri alojen sekä niitä tukevan teknologian tutkimusta. YRJÖ BLOMSTEDTIN RAHASTO Perustuu professori Yrjö Blomstedtin ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi tehtyihin muistolahjoituksiin. Tukee nuoria historian tutkijoita. HILKKA JA STEN CARLSSONIN RAHASTO Perustuu ekonomi Hilkka Marjatta Carlssonin, o.s. Pousi ( ) testamenttilahjoitukseen hänen miehensä ekonomi Sten Krister Carlssonin ( ) jälkeen. Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja klassisen musiikin opintoja. ULLA JA ELO DURCHMANIN RAHASTO Rouva Ulla Durchmanin, o.s. Tennberg ( ) testamenttilahjoitus miehensä, insinööri Elo Durchmanin ( ) jälkeen. Tukee vuoteen 2015 saakka sotaveteraanien kuntoutusta ja virkistystä avustamalla veteraanijärjestöjä, ja sen jälkeen Suomen tiedettä ja taidetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. EISENHOWER EXCHANGE FELLOWSHIPS -RAHASTO Perustuu kansainvälisen EEF-vaihto-ohjelman tukemiseksi tehtyihin lahjoituksiin. Edistää johtotason henkilöiden kansainvälisiä vaihtoohjelmia lähinnä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä jakamalla stipendejä suomalaisille osanottajille EEF-ohjelmiin ja tukemalla EEF-ohjelmaa suoraan. Jakaa tänä vuonna n euroa. TOIVO EKLUNDIN RAHASTO Perustuu maat. ja metsät. maisteri Annikki Eklundin, o.s. Salomaa ( ) ja isännöitsijä Mikko Eklundin ( ) lahjoitukseen 1964 rakennusmestari Toivo Eklundin ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää julkis- ja siviilioikeuden tutkimusta sekä kansantalous- ja lääketiedettä. Lääketieteessä ensisijaisesti maksa- ja munuaissairauksien ja umpieritysrauhasten tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. 2

3 M. S. ELOMAAN RAHASTO Apulaisylilääkäri Martti Sakari Elomaan ( ) testamenttilahjoitus. Lääketieteen, kuvataiteiden ja musiikin edistämiseen sekä saamelaisopiskelijoiden tukemiseen. Jakaa tänä vuonna n euroa. LYYLI, MARTTI JA HARRI ESKELISEN RAHASTO Perustuu Lyyli Eskelisen ja Martti Eskelisen lahjoitukseen Rahasto kunnioittaa nimessään heidän poikansa Harri Eskelisen ( ) muistoa. Tukee lääketieteen, erityisesti geriatrian tutkimusta sekä vanhusten palveluiden, hyvinvoinnin ja hoidon tutkimusta ja kehittämistä. PÄIVÄTÄR ESKOLAN RAHASTO Fil. maisteri Päivätär Eskolan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee biokemistien tieteellistä tutkimustyötä ja vastavalmistuneiden kuvataiteilijoiden työskentelyä. GODENHJELM-PUOLISOIDEN NAISSIVISTYSRAHASTO Rahaston peruspääoman lahjoitti 1954 toimintansa lopettanut Godenhjelm-puolisoiden naissivistyssäätiö yliopiston lehtori B. F. Godenhjelmin ( ) ja hänen puolisonsa Ida Godenhjelmin, o.s. Lindroos ( ) muiston kunnioittamiseksi. Suomenkielisten naisopiskelijoiden täydentäviin opintoihin kotimaassa tai ulkomailla tai auskultoinnin tukemiseen. MAGGIE GRIPENBERGIN RAHASTO Tanssitaiteilijatar Margarita (Maggie) Gripenbergin ( ) lahjoitus Tukee vapaan tanssin, rytmiikan ja kansantanssin tutkimusta, koulutusta ja opintoja. GUMMERUKSEN RAHASTO * Perustuu K. J. Gummerus Osakeyhtiön tekemiin lahjoituksiin 1980-luvulla. Edistää suomen kielellä julkaistavaa kirjallisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. AINO JA EINARI HAAKIN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Einari Haakin ( ) ja hänen puolisonsa Aino Haakin, o.s. Karlsson ( ) lahjoituksiin. Tukee nuoria tieteenharjoittajia, erityisesti liiketaloustieteiden ja niiden sovellutusten edistämistä sekä sosiaaliseen toimintaan liittyvää tutkimus- ja kasvatustyötä ja nuorten taideharrastusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. EVA BARBARA WILHELMINA HAAPALAN RAHASTO Perustuu professori Paavo Haapalan lahjoitukseen 1981 puolisonsa fil. lis. Eva Haapalan, o.s. Fabritius ( ) muiston kunnioittamiseksi ja lääkintöneuvos Leena Sibeliuksen, o.s. Fabritius ( ) testamenttilahjoitukseen. Edistää kasvifysiologista tutkimusta, ensisijaisesti Helsingin yliopistossa. Jakaa tänä vuonna n euroa. HEIKKI HAAPANIEMEN RAHASTO Perustuu varatuomari Heikki Haapaniemen ( ) muiston kunnioittamiseksi tehtyihin lahjoituksiin. Tukee ensisijaisesti Suomen rakennusalan ja rakennusviennin juridiikkaan liittyvää tutkimusta sekä myös muuta sopimusoikeuden tutkimusta. HANKKIJAN RAHASTO Perustuu Keskusosuusliike Hankkijan lahjoitukseen 1955 ja myöhemmin tehtyihin vuosilahjoituksiin. Tukee maatalouden alaa koskevaa tutkimustyötä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MANDI HANNULAN RAHASTO Kunnallisneuvos Mandi Hannulan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee naistutkijoiden koululaitoksen opetustoimintaa, naisopettajien kulttuurityötä tai yhteiskunnallisvaltiollista toimintaa käsittelevää tutkimusta. URPO JA MAIJA-LIISA HARVAN RAHASTO Professori Urpo Harvan ( ) lahjoitus Tukee aikuiskasvatuksen tutkimusta. HARVARD-RAHASTO * Perustuu Harvard Club of Finlandin 1997 aloittamaan varainkeräykseen. 3 Jatko-opintoihin Harvardin yliopiston eri tiedekunnissa ja kouluissa.

4 AINO HAUSMANNIN RAHASTO Tekstiilitaiteilija Aino Hausmannin, o.s. Kaartinen ( ) lahjoitus Tukee taidekäsityön harjoittajia ja taideteollisuusjärjestöjä sekä edistää taidekäsityön tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja ulkomailla. Tukee myös sokeain henkistä työtä ja akateemista koulutusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. VEIKKO JA SALLI HAVANNON KEKSINTÖRAHASTO Perustuu fil. tohtori Veikko Havannon ( ) keksintöjen tuottoihin vuodesta 1955 alkaen. Tukee keksintötoimintaa Keksintösäätiön kautta. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELSA HEIKINHEIMON RAHASTO Lehtori Elsa Heikinheimon ( ) testamenttilahjoitus. Edistää tieteellistä tutkimusta. Rahoittaa Porvoon Linnankosken lukion matematiikan stipendin hakemuksetta vuosittain. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAIJA-LIISA HEININ RAHASTO Toimittaja Maija-Liisa Heinin, o.s. Heinonen ( ) testamenttilahjoitus. Tukee suomenkielisiä sanomalehden toimittajia. ARTTURI JA AINA HELENIUKSEN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Artturi Heleniuksen ( ) ja hänen puolisonsa Aina Heleniuksen, o.s. Broman ( ) lahjoituksiin. Tukee taloudellisten ja teknisten alojen tutkimusta sekä Suomen karjalaisen kulttuurin kohottamiseen tähtääviä hankkeita. Jakaa tänä vuonna n euroa. BRITA HELENIUKSEN RAHASTO Televisiotuottaja Brita Heleniuksen ( ) testamenttilahjoitus. Alle 20-vuotiaalle soittajalle sellon tai viulun hankintaan. Jakaa tänä vuonna n euroa. MIRJAM JA HANS HELININ RAHASTO Perustuu laulajatar, professori h.c. Mirjam Helinin ( ), o.s. Rokkanen, lahjoituksiin. Edistää laulutaidetta ja muita säveltaiteita. Jakaa tänä vuonna n euroa. HARRY HENDUSEN RAHASTO Valtiot. maisteri, finanssineuvos Harry Hendusen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää suuria ja kansallisesti merkittäviä kulttuurihankkeita. Etusijalla ovat arvosoittimien hankkiminen ja meriarkeologia. Jakaa tänä vuonna n euroa. INGRID JA EWALD HENTUN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Ewald Hentun ( ) ja hänen puolisonsa Ingrid Hentun, o.s. Berkan lahjoituksiin. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. KAARLO AF HEURLININ RAHASTO Perustuu rouva Ulla af Heurlinin ja lastensa sekä Augusta af Heurlinin Säätiön lahjoituksiin fil. maisteri Kaarlo af Heurlinin ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi. Edistää kansanterveys- ja kansansivistystyötä. ALMA JA UNIO HIITOSEN RAHASTO Fil. kand. Alma Ireene Hiitosen, o.s. Haavamäe ( ) testamenttilahjoitus. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen puolisostaan, kiinteistöneuvos Unio Hiitosesta ( ). Tukee humanistista tutkimusta. Ensisijaisesti suomalaisvirolaisten suhteiden, viron kielen, kirjallisuuden, kansanrunouden, kansanmusiikin ja kansantieteen sekä Viron kulttuurin ja historian tutkimusta. LOTTA HORMAN RAHASTO Liikkeenharjoittaja Charlotta (Lotta) Horman ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. HOTELLI- JA RAVINTOLANEUVOSTON RAHASTO * Hotelli- ja ravintolaneuvoston lahjoitus Edistää hotelli- ja ravintola-alan tutkimustoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä. HUHTAMÄEN RAHASTO Vuorineuvos Heikki Huhtamäen ( ) ja hänen puolisonsa Signe Huhtamäen, o.s. Hagström ( ) lahjoitus Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. 4

5 EERO HÄMÄLÄISEN RAHASTO * Perustuu opettaja Eero Hämäläisen stipendirahaston varoihin, jotka Helsingin yliopiston Savolainen osakunta on vastaanottanut testamenttilahjoituksena ja luovuttanut Kulttuurirahastolle Tukee savolaisten perus- ja jatko-opiskelijoiden kansallisten tieteiden tutkimusta. Etusijalla ovat Suomen historian, kielen ja kirjallisuuden alan hakijat. Apurahat jaetaan Savolaisen osakunnan vuosijuhlassa. Hakemukseen liitettävä selvitys savolaisuudesta. Jakaa tänä vuonna n euroa. MATILDA IHAMUOTILAN RAHASTO * Perustuu 1966 perustetun Matilda Ihamuotilan Muistosäätiön lahjoitukseen Tukee nuorten jatko-opintoja sekä vanhusten ja yksinäisten hyväksi tehtävää sosiaalista työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. PIIPPA-STIINA IMMOSEN RAHASTO Kuvaamataidon lehtori Hertta Immosen ( ) testamenttilahjoitus miehensä, fil. maisteri Yrjö Immosen ( ) jälkeen. Rahasto säilyttää nimessään muiston heidän tyttärestään Piippa-Stiina Immosesta. Tukee lääketieteen, lähinnä psykiatrian ja erityisesti skitsofrenian tutkimusta. OTTO ISOJÄRVEN RAHASTO Opettaja Otto Isojärven ( ) testamenttilahjoitus. Tukee suomenkielisten näkövammaisten nuorten opintoja. Jakaa tänä vuonna n euroa. VAPPU JAKOBSSONIN RAHASTO Perustuu fil. maisteri Vappu Jakobssonin ( ) testamenttiin. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. ALMA JA JUSSI JALKASEN RAHASTO Maanviljelijä Jussi Jalkasen ( ) ja hänen puolisonsa Alma Jalkasen, o.s. Ahonen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää maataloutta, kotitaloutta ja kotiteollisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. SINIKKA JARKOLAN RAHASTO Perustuu valtiot. maisteri Sinikka Jarkolan ( ) testamenttiin. Tukea kaikkia isänmaallisia tarkoituksia, erityisesti karjalaisen heimon kulttuurin kohottamista ja säilyttämistä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MIRJAM JA SAKARI JOTUNIN RAHASTO Toimistovirkailija Mirjam Jotunin, o.s. Husu ( ) ja hänen puolisonsa Sakari Jotunin ( ) testamenttilahjoitus. Tukee romaanisen filologian tutkimusta. TURE JA SIRKKU JUNTUN RAHASTO Teatterineuvos Ture Juntun ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa, mainospäällikkö Sirkku Juntun, o.s. Vanamo ( ) jälkeen. Tukee näyttelijöiden ja lausujien työskentelyä. Etusijalla ovat hämäläistä tai satakuntalaista syntyperää olevat hakijat. KALLE JUURELAN RAHASTO Perustuu näyttelijä Kaarlo (Kalle) Juurelan ( ) testamenttiin. Tukee nuoria viihdetaiteilijoita sekä myös nuorten taiteilijoiden viihdetuotantoja. FAINA JYRKILÄN RAHASTO Perustuu professori Faina Jyrkilän ( ) testamenttiin. Tukee gerontologista tutkimusta. LAURI JÄRVEN RAHASTO Perustuu Suomen Kansakoulunopettajien Liiton adressikeräykseen liiton puheenjohtajan, kouluneuvos Lauri Järven ( ) täyttäessä 60 vuotta Tukee peruskouluun kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä. LEMPI JA AILI JÄÄSKELÄISEN RAHASTO Opettaja Aili Jääskeläisen ( ) testamenttilahjoitus sisarensa, kirjailija Lempi Jääskeläisen ( ) jälkeen. Tukee Karjalan historian ja kirjallisuuden tutkimusta. Etusijalla ovat karjalaissyntyiset tutkijat. 5

6 JAAKKO KAHMAN RAHASTO Perustuu päätökseen, jolla 1985 perustettu Jaakko Kahman säätiö liitettiin Suomen Kulttuurirahastoon. Rahasto säilyttää nimessään muiston säätiön perustajasta, Helsingistä kotoisin olleesta toimitusjohtaja Jaakko Kahmasta ( ). Tukee pien- ja käsiteollisuusalan oppilaitoksia sekä pienja käsiteollisuuden alan yrittäjätoimintaan liittyvää muuta koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä mainituille aloille kouluttautumista. VAKUUTUSYHTIÖ KALEVAN RAHASTO Perustuu Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan satavuotispäivänään 1974 tekemään lahjoitukseen sekä 125-vuotismerkkipäivän yhteydessä 1999 tekemään lahjoitukseen. Yleinen. SAARA JA TEUVO KALLION RAHASTO Perustuu oikeust. tohtori Teuvo Kallion ( ) testamenttiin. Tukee tieteellisen tutkimuksen harjoittajia oikeustieteen (erityisesti työoikeuden) ja sosiologian alalla. KANNELJÄRVEN SUMMIEN RAHASTO Kanttori-urkuri Pentti Summan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee kirkkomusiikin opintoja ja tutkimusta sekä yksinlaulun jatko-opintoja. Jakaa tänä vuonna n euroa. ULLA JA EINO KAROSUON RAHASTO Perustuu dipl.ins. Ulla Tuominen-Karosuon ( ) ja dipl.ins. Eino Karosuon ( ) lahjoituksiin. Edistää teknisiä tieteitä tukemalla Suomessa tehtävää tieteellistä tutkimusta ja tukee suomenkielen ja kulttuuriperinteen vaalimiseksi ja ympäristön hyväksi tehtävää työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ILTA JA PENTTI KASKIPURON RAHASTO Rouva Ilta Tuulikki Kaskipuron, o.s. Simonen ( ) ja taidegraafikko, professori Pentti Kaskipuron ( ) testamenttilahjoitus. Edistää taidegrafiikkaa ja erityisesti sen perinteisiä menetelmiä sekä grafiikan tutkimusta ja harrastusta. YRJÖ JA NANNY KAUNISTON RAHASTO Lääket. lis. Nanny Kauniston ( ) lahjoitus 2005 miehensä, lääket. tohtori Yrjö Kauniston ( ) jälkeen. Kartuttaa Valtion taidemuseossa olevaa Yrjö ja Nanny Kauniston taidekokoelmaa myöntämällä vuosittain apurahan Valtion taidemuseolle sanottuun tarkoitukseen. Kokoelmaa kartuttaessa on ensisijalle asetettava lahjakkaiden naistaiteilijoiden tekemät työt. Jakaa tänä vuonna n euroa. URHO KEKKOSEN RAHASTO Perustuu tasavallan presidentti Urho Kekkosen ( ) muistoadressilahjoituksiin sekä hänen oikeudenomistajiensa lahjoitukseen Tukee tutkimusta Urho Kekkosen valtiomiestyöhön liittyvillä aloilla. LAILA JA MATTI KIISKEN RAHASTO Perustuu emäntä Laila Elisabeth Kiisken os. Laine ( ) testamenttiin sekä aviopuolisoiden Matti ja Laila Kiisken eläessään sopimaan päätökseen. Rahasto kunnioittaa nimessään maanviljelijä Matti Kiisken ( ) muistoa. Tukee maa- ja metsätalouden tutkimustyötä sekä maaseudun kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä. TELLERVO KIJASEN RAHASTO Neiti Tellervo Kijasen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen, etusijalla kuvataiteet, sekä inkeriläisen perinteen tutkimus ja vaaliminen. KIRJALLISUUDEN TUTKIJAIN RAHASTO Kirjallisuudentutkijain Seuran lahjoitus Edistää kirjallisuuden tutkimusta ja opiskelua. JUHANI KIRPILÄN RAHASTO Lääket. lis. Juhani Kirpilän ( ) testamenttilahjoitus. Edistää kuvataiteita ja niiden tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. VIENO JA REINO A. KIVEKKÄÄN RAHASTO Rouva Vieno Kivekkään, o.s. Valasmaa ( ) lahjoitus 1982 ja testamenttilahjoitus puolisonsa Reino Arvid Kivekkään ( ) muiston kunnioittamiseksi. 6 Tukee korkeampaa kaupallista opiskelua Suomessa tai ulkomailla.

7 ELIN JA ALEKS KOHON RAHASTO Pankinjohtaja Aleks Kohon ( ) ja hänen puolisonsa Elin Kohon, o.s. Ristimäki ( ) testamenttilahjoitus. Edistää syöpäsairauksien tutkimusta. VÄINÖ KOHON RAHASTO Rouva Sirkka Kohon, o.s. Virkki ( ) ja hänen tyttärensä, arkkitehti Ritva Kohon ( ) testamenttilahjoitus puolison ja isän, liikemies Väinö Kohon ( ) muiston kunnioittamiseksi. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAUNO KOIVISTON RAHASTO Perustuu presidentti Mauno Koiviston 60- ja 70-vuotispäivien yhteydessä tehtyihin onnittelulahjoituksiin. Edistää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja suomalaista kirjallisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. ESTER JA UUNO KOKIN RAHASTO Kauppaneuvos Uuno Kokin ( ) ja hänen puolisonsa Ester Kokin, o.s. Tuominen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää suomalaista lääketiedettä. Jakaa tänä vuonna n euroa. REINO KONTOLAN RAHASTO Maanviljelijä Reino Kontolan ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. HERMAN JA VILHELMIINA KOPOSEN RAHASTO Opettaja Martta Koposen ( ) testamenttilahjoitus vanhempiensa, koneasentaja Herman Koposen ( ) ja Vilhelmiina Koposen, o.s. Karén ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää opettajien ja kuvataiteilijoiden jatko-opintoja. KIRA KOROMAN JA UUNO ARPIAISEN RAHASTO Rouva Kira Koroman ( ) lahjoitus ja testamentti ensimmäisen aviopuolisonsa, ekonomi Uuno Evald Arpiaisen ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää säveltaiteita jakamalla apurahoja instrumentalistien opintoihin ja soitinkorjauksen ja -rakennuksen opiskeluun. JUHANI KORPIVAARAN TOYOTA-RAHASTO * Perustuu kauppaneuvos Juhani Korpivaaran ( ) ja hänen puolisonsa Aune Korpivaaran, o.s. Niemistö lahjoituksiin. Juhani Korpivaaran jälkeen rahastoa ovat kartuttaneet Jouko, Paavo ja Timo Korpivaara sekä Korpivaara Oy. Tukee autoliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen ympäristönsuojelukysymyksiin kohdistuvaa tutkimusta. Apurahoja jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota nuorison kasvatuksellisiin näkökohtiin. Jakaa tänä vuonna n euroa. AINO, ARMI JA ERKKI KORVEN RAHASTO Perustuu maanviljelijät Aino Korven ( ) ja Armi Korven ( ) sekä agronomi Erkki Korven ( ) lahjoitukseen 1967, sekä Armi ja Erkki Korven testamenttilahjoitukseen. Edistää maa-, metsä- ja kotitalouden tutkimusta sekä yleisesti tiedettä ja taidetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. EVA KOSKISEN RAHASTO Pankinjohtaja Eva Koskisen, o.s. Ahlfors ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. PAAVO KOSKISEN RAHASTO Lääket. ja kir. tohtori Paavo Koskisen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. HELVI JA ANNIKKI KOTIKOSKEN RAHASTO Perustuu Annikki Kotikosken ( ) testamenttiin. Rahasto kunnioittaa nimessään hänen sisarensa Helvi Kotikosken ( ) muistoa. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. KOTITALOUSKESKUKSEN RAHASTO Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskus KKTK ry:n lahjoitus 1992 sen lopettaessa toimintansa. Tukee kotitalousopetusta ja -neuvontaa sekä kuluttajakysymyksiä käsittelevää tutkimusta. KAUKO KULAN RAHASTO Lehtori Paula Pia Maria Hypénin ( ) testamenttilahjoitus maisteri Kauko Kulan ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee kirjallisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. 7

8 JUHANI KÄMPIN RAHASTO Metsänomistaja Juhani Kämpin ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. GRETA JA WILLIAM LEHTISEN RAHASTO Perustuu vuorineuvos William Lehtisen ( ) ja hänen puolisonsa, tekstiilitaiteilija Greta Skogster-Lehtisen lahjoitukseen Tukee taiteellista ja tieteellistä työskentelyä ulkomailla. Jakaa tänä vuonna n euroa. KAUKO JA ANITA LEHTISEN RAHASTO Perustuu fil. maisteri Anita Lehtisen o.s. Salonen ( ) ja ekonomi Kauko Lehtisen ( ) testamenttiin. Edistää kemian ja fysiikan opiskelua Helsingin Yliopistossa. Jakaa tänä vuonna n euroa. INKERI JA VILHO LEHTOSEN RAHASTO Rouva Inkeri Lehtosen lahjoitus Tukee lääketieteen, ensisijaisesti munuaistautien tutkimusta. MARJA JA ESKO LEHTOSEN RAHASTO Perustuu Marja Lehtosen ( ) testamenttiin. Rahasto kunnioittaa nimessään hänen puolisonsa Esko Lehtosen ( ) elämäntyötä ja muistoa. Tukee kulttuuritoimintaa, erityisesti musiikkia, kuvataiteita, kirjallisuutta ja teatteria. Jakaa tänä vuonna n euroa. HELVI JA ARVO LEHTOVAARAN RAHASTO Fil. maisteri Helvi Lehtovaaran ( ) ja professori Arvo Lehtovaaran ( ) testamenttilahjoitus. Tukee psykologian tutkimusta, erityisesti kehityksellistä, kognitiivista ja mielenterveydellistä psykologiaa. Jakaa tänä vuonna euroa. AUNE LINDSTRÖMIN JA IRJA MALINIEMEN RAHASTO Professori Aune Lindströmin ( ) testamenttilahjoitus sisarensa, dosentti Irja Maliniemen ( ) jälkeen. Tukee taide- ja kirjallisuudenhistorian tutkijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. PAAVO JA ADOLFIINA LUOSTARISEN RAHASTO Kauppaneuvos P. A. Luostarisen ( ) ja hänen puolisonsa Adolfiina Luostarisen, o.s. Hämäläinen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. PEKKA JA JUKKA-PEKKA LYLYKARIN RAHASTO Rouva Lea Lylykarin, o.s. Ikävalko ( ) testamenttilahjoitus. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen pojastaan, insinööri Pekka Lylykarista ( ) sekä tämän pojasta Jukka-Pekka Lylykarista ( ). Tukee lapsiin kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta. TERESIA JA RAFAEL LÖNNSTRÖMIN RAHASTO Teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin, o.s. Jensen-Bech ( ) lahjoitus Edistää Suomen talouselämää sekä luovaa toimintaa tuotannon, koulutuksen, työsuojelun, terveyden- ja sairaanhoidon sekä viihtyvyyden eri aloilla. Edistää myös taiteita ja tukee vanhusten ja lasten asemaa. Jakaa tänä vuonna n euroa. AIMO MAASILLAN RAHASTO Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n lahjoitus Rahasto säilyttää nimessään muiston tekn. lis. Aimo Maasillan ( ) elämäntyöstä. Edistää vesivarojen suojelun sekä hyödyntämisen teknistä tutkimusta teollisuuden, asutuksen ja maanviljelyn tarpeisiin. TARU, ILMARI JA PENTTI MANNISEN RAHASTO Tohtorinrouva Taru Mannisen, o.s. Hakkarainen ( ) lahjoitus Opintoihin ja kansatieteen nuorelle tutkijalle. Jakaa tänä vuonna n euroa. EDITH JA J. L. MANTILAN RAHASTO Isännöitsijä Kerttu Mantilan ja fil. maisteri Liisa Santalan lahjoitus 1992 rakennusmestari Johan Leonard Mantilan ( ) ja Edith Johanna Mantilan ( ) muiston kunnioittamiseksi. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. 8

9 KAARLO JA VEIJA MARJASEN RAHASTO * Perustuu onnittelulahjoituksiin tohtori Kaarlo Marjasen ( ) täyttäessä 75 vuotta 1974 ja fil.maisteri Veija Marjasen ( ) lahjoitukseen Rahastoa on kartuttanut myös lausuntataiteilija, fil. maisteri Annikki Yrjänäisen ( ) testamenttilahjoitus. Lausuntataiteen, runon tulkinnan ja puhekulttuurin sekä näiden alojen opintojen ja tieteellisen tutkimuksen edistäminen. SALLI JA KAARLO MERIKOSKEN RAHASTO Kouluneuvos Kaarlo Merikosken ( ) ja hänen puolisonsa, opettaja Salli Merikosken, o.s. Nevalainen ( ) lahjoitus Edistää kansanopetusta. SISKO, AATOS JA SIRKKU MIKKOSEN RAHASTO Perustuu lehtori Sirkka Liisa Caritas Mikkosen lahjoitukseen 1994 vanhempiensa Aatos Mikkosen ( ) ja Sisko Sirkka Mikkosen o.s. Vuorio ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää kuulovammoihin, kuulovammaisiin ja heidän opetukseensa liittyvää tutkimusta. MTK:N RAHASTO * Perustuu Maataloustuottajain Keskusliitto ry:n lahjoitukseen ja ministeri Veikko Ihamuotilan ( ) muiston kunnioittamiseksi tehtyihin lahjoituksiin sekä kotitalousopettaja Maija ja ministeri, agronomi Heikki Haaviston nimikkorahaston liittämiseen MTK:n rahastoon Edistää viljelijäväestön taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja käsittelevää tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. MTV-RAHASTO * Perustuu MTV:n lahjoitukseen 1977 sen täyttäessä 20 vuotta. Tukee tiedonjulkistamiseen, erityisesti televisiotoimintaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä. EERO MÄKISEN MUISTORAHASTO Suomen Kulttuurirahaston perustama 1953 hallintoneuvostonsa esimiehen vuorineuvos Eero Mäkisen ( ) muiston kunnioittamiseksi. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAIRE JA AIMO MÄKISEN RAHASTO * Perustuu fil. maisteri Maire Mäkisen, o.s. Louhivaara ( ) testamenttilahjoitukseen. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen puolisostaan rakennusmestari Aimo Mäkisestä ( ). Tukee sydänsairauksien ja lasten reumasairauksien tutkimusta sekä CP-vammaisten lasten sairauksien tutkimusta, kuntouttamista ja apuvälineiden hankkimista. Jakaa tänä vuonna n euroa. EINO NIINISEN RAHASTO Johtaja Eino Niinisen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. TOINI JA MAIJALIISA NIKKILÄN RAHASTO Käsityönopettaja Maijaliisa Nikkilän ( ) testamenttilahjoitus sisarensa Toini Nikkilän jälkeen. Edistää taidekäsityötä, sen opintoja ja tutkimusta sekä alan konservointia. ANNI JA ANTTI NIKLANDERIN RAHASTO Perustuu 1952 tehtyyn sopimukseen, jolla Anni ja Antti Niklanderin säätiö jatkaa toimintaansa vuodesta 1993 Kulttuurirahaston nimikkorahastona. Tukee suomenkielisiä jousisoitinten, laulun, pianonsoiton ja viulunrakennuksen opiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. L. ONERVAN RAHASTO Kirjailija L. Onervan (Hilja Onerva Madetoja, o.s. Lehtinen ) testamenttilahjoitus. Tukee nuoria lausuntataiteilijoita ja runoilijoita. ANNIKKI ORIVUOREN RAHASTO Perustuu rouva Annikki Orivuoren o.s. Hurmerinta ( ) lahjoituksiin vuonna 1990 ja myöhemmin. Lahjoitetut varat perustuvat merkittävältä osaltaan hänen ja hänen puolisonsa, apteekkari Ilkka Johannes Karpion ( ) työhön ja toimeliaisuuteen. Edistää tiedettä ja tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. OUTOKUMPU OY:N RAHASTO 1910 perustetun Outokumpu Oy:n lahjoitus Tukee ulkomaankaupan ja kansainvälisen talouden tutkimusta sekä kaikkea sellaista tutkimusta ja koulutusta, joka edistää suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kansainvälistä toimintaa. 9

10 WELLAMO PAASIKIVEN RAHASTO Hammaslääkäri Wellamo Paasikivi-Ant-Wuorisen ( ) testamenttilahjoitus. Tukee kansainvälisen tai valtio-oikeuden tutkimusta, suomalaisen valtiomiehen elämäkerran kirjoittamista, hallinnossa tai tuomioistuimissa palvelevien kieliopintoja sekä nuoria pianisteja ja hammaslääketiedettä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ANNA PALMROOSIN RAHASTO Perustuu kansakoulunopettaja Anna Palmroosin ( ) tekemiin lahjoituksiin 1937 ja Tukee nuoria suomalaisia kemistejä. Jakaa tänä vuonna n euroa. SIRPPA-LIISA PALMUN RAHASTO Fil. maisteri Sirppa-Liisa Palmun ( ) testamenttilahjoitus. Edistää syöpätutkimusta ja syövän hoitoa. IRMA JA WELI PALOHEIMON RAHASTO Dipl.ins. Weli Paloheimon osakelahjoitus Tukee musiikin harjoittamista ja sen opettamisen kehittämistä, musiikkiteknologiahankkeita sekä musiikkia ja terapiaa yhdistäviä hankkeita. Jakaa tänä vuonna n euroa. PELLERVON RAHASTO Perustuu Pellervo-Seura ry:n lahjoitukseen 1964 sekä myöhemmin tehtyihin lahjoituksiin. Edistää tutkimusta, joka koskee maatilatalouden ja pellervolaisen osuustoiminnan kehitykseen liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurikysymyksiä. AILI JA PAUL PENNASEN RAHASTO Rouva Aili Inkeri Pennasen, o.s. Lindgren ( ) lahjoitus 1970 puolisonsa, johtaja Paul Pennasen ( ) jälkeen. Edistää lääketieteellistä tutkimustyötä, erityisesti syöpätautien tutkimusta. ANNA-LIISA JA ESKO PENNASEN RAHASTO Perustuu fil. maisteri Anna-Liisa Pennasen o.s. Räsänen ( ) ja professori Esko Pennasen ( ) keskinäiseen testamenttiin. PERUSKOULUVÄEN RAHASTO Kulttuurirahasto perusti rahaston 1939 kiitollisuuden osoitukseksi kansakoulunopettajille heidän merkittävästä panoksestaan Suomen Kulttuurirahaston perustamiskeräyksen onnistumiseen. Edistää peruskoulunopettajien jatko-opintoja. OTSO PIETISEN RAHASTO * Perustuu Suomen Valokuvaajien Liitto ry:n keräykseen sen pitkäaikaisen puheenjohtajan, valokuvaaja Otso Pietisen ( ) täyttäessä 50 vuotta Edistää valokuvauksen kehitystä ja alan tutkimusta tukemalla nuoria valokuvaajia ja valokuvausalan opiskelijoita. PIHLAN RAHASTO Perustuu varatuomari J. W. Rangellin, kansleri Bruno Suvirannan ja presidentti Toivo Tarjanteen perheiden lahjoitukseen Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. SYLVI, LAHJA JA KERTTU PISKOSEN RAHASTO Perustuu kustannusvirkailija Kerttu Piskosen ( ) testamenttilahjoitukseen. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen sisaristaan Lahja (s ) ja Sylvi ( ) Piskosesta. Tukee kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta. POHJOLA-YHTIÖIDEN 100-VUOTISRAHASTO * Perustuu Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen 100-vuotisjuhlansa yhteydessä 1990 tekemään lahjoitukseen ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan 100-vuotisjuhlansa yhteydessä 1991 tekemään lahjoitukseen sekä yhtiöiden saamiin onnittelulahjoituksiin. Edistää ympäristönsuojelun tutkimusta ja tukee toimintaa, jolla ehkäistään saastumista ja pyritään säilyttämään ympäristö ja luonto elinkelpoisina. Jakaa tänä vuonna n euroa. OLAVI PULKKASEN RAHASTO Perustuu rouva Irma Pulkkasen lahjoitukseen miehensä, taidemaalari Olavi Pulkkasen ( ) elämäntyön ja muiston kunnioittamiseksi. Tukee taidemaalareita, erityisesti akvarellisteja. Edistää syöpäsairauksien tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa 10

11 MAIJA JA ANNA PUURTISEN RAHASTO Perustuu rouva Maija Puurtisen ( ) lahjoitukseen 1992 tyttärensä Anna Puurtisen muiston kunnioittamiseksi. Tukee nuorten arkkitehtuuriopintoja ulkomailla sekä lupaavien pianistien ja sellistien opintoja. Jakaa tänä vuonna euroa. HUUGO RANISEN RAHASTO Kauppaneuvos Kalle Kuusisen lahjoitus 1964 professori Huugo Ranisen ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi. Tukee liiketaloustieteellistä, erityisesti organisaatio- ja liikkeenjohtokysymyksiä koskevaa tutkimusta. IRMA RANTAVAARAN RAHASTO Perustuu professori Irma Rantavaaran ( ) ystävien lahjoitukseen 1978 ja hänen testamenttilahjoitukseensa. Edistää yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan tutkimusta. Etusijalla ovat naistutkijat. Jakaa tänä vuonna n euroa. ARMI RATIAN RAHASTO * 1951 perustetun Marimekko Oy:n lahjoitus Rahasto säilyttää nimessään muiston yhtiön perustajan, toimitusjohtaja Armi Ratian, o.s. Airaksinen ( ) elämäntyöstä. Uutta luovan tieteellisen ja taiteellisen toiminnan sekä tuotesuunnittelun tukemiseen. EEVA RAUHANKALLION RAHASTO Neiti Eeva Rauhankallion ( ) testamenttilahjoitus. Tukee suomenkielisiä naisopiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. JALMARI RINTEEN RAHASTO Perustuu Suomen Näyttelijäliiton Suomen Kulttuurirahastolle luovuttamaan teatterineuvos Jalmari Rinteen ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi kerättyyn rahastoon. Edistää näyttelijätaiteen tutkimusta. SIRKKA JA JOUKO RUOTSALAISEN RAHASTO Sanomalehdentoimittaja Sirkka Ruotsalaisen, o.s. Nuormaa ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa Jouko (Jopi) Ruotsalaisen ( ) jälkeen. Tukee suomen kielen opiskelua ja tutkimusta. TAIMI JA MARTTI RYTIN RAHASTO Kamreeri Martti Rytin ( ) ja puolisonsa Taimi Rytin, o.s. Siivonen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää ensisijaisesti reumatismia koskevaa tieteellistä tutkimusta. EDLA JA ELIINA SAAREN RAHASTO Maanviljelijä Eliina Saaren ( ) ja maanviljelijä Matti Mäkilammin ( ) testamenttilahjoitus. Edistää silmäsairauksien tutkimusta. ALLI JA KAARLO SAHLANIN RAHASTO Insinööri Kaarlo Sahlanin ( ) ja puolisonsa Alli Sahlanin, o.s. Lindblad ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. SEIJA SALMIALAN RAHASTO Fil. lis. Seija Salmialan lahjoitus 2008 Bruno A. ja Jenny Salmialan muiston kunnioittamiseksi. Tukee säveltaiteita, ensisijaisesti jousisoittimia. Jakaa tänä vuonna n euroa. MARJATTA JA KALLE SALON RAHASTO Perustuu ministerineuvos Kaarlo Salon ( ) ja rouva Marjatta Salon, o.s. Pusa ( ) testamenttilahjoitukseen. Edistää humanistisia tieteitä sekä maailmankirjallisuuden suomennostyötä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MARTTA SALOVAARAN RAHASTO Verovalmistelija, ekonomi Martta Salovaaran ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. JUHO RISSASEN RAHASTO Taiteilija Juho Rissasen ( ) testamenttilahjoitus. Nuorten taidemaalareiden ulkomaanmatkoihin ja työskentelyyn, etusijalla ovat monumentaalimaalaajat. 11 A. E. SANDELININ RAHASTO Perustuu Meijerien Keskusosuusliike Valion lahjoituksiin 1958 ja myöhemmin professori A. E. Sandelinin ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee ja kehittää elintarviketieteiden tutkimusta, ensisijaisesti maitotaloudellista tutkimustyötä.

12 E. J. SARIOLAN RAHASTO Perustuu E. J. Sariolan säätiön sulautumiseen Suomen Kulttuurirahastoon Tukee erityisesti väitöskirjatöitä sekä opintoja korkeakouluissa tai poikkeustapauksissa niitä vastaavissa oppilaitoksissa. Tukee hakemuksetta myös Hartolan ja Nurmon kuntien peruskoululaisia. Jakaa tänä vuonna n euroa. AINO JA TOIVO SATUMAAN RAHASTO Kehystäjämestari Toivo Satumaan ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa Aino Satumaan, o.s. Kuokkanen ( ) jälkeen. Kehystämisen ammattitaidon edistämiseen. SOFIA JA PAAVO SAVELAN RAHASTO Perustuu mittausteknikko Paavo Savelan ( ) ja hänen puolisonsa, kassanhoitaja Sofia Savelan, o.s. Hopfner, testamenttilahjoitukseen. Tukee lääketieteellistä tutkimusta. EERO SELININ RAHASTO Rouva Arla Selinin, o.s. Alfthan ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa, viulutaiteilija Eero Selinin ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee viulutaiteilijoita ja kapellimestareita. Jakaa tänä vuonna n euroa. RITVA SIEVÄNEN-ALLENIN RAHASTO Perustuu fil. tohtori Ritva Sievänen-Allenin o.s. Sievänen ( ) testamenttiin. Tukee suomalaista kulttuuria, erityisesti kirjallisuutta, säveltaidetta ja kuvaamataiteita. KATARIINA JA RISTO SIIRILÄN RAHASTO * Perustuu Katariina ja Risto Siirilän sekä heidän jälkeläistensä lahjoituksiin. Edistää lääketieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimustyötä, erityisesti lasten ja nuorten psykiatrian ja kardiologian alalla. MIKAEL SOINISEN RAHASTO Perustuu päätökseen, jolla Heinolan seminaarin stipendirahastojen varat siirrettiin Suomen Kulttuurirahastolle 1972 seminaarin ensimmäisen johtajan Mikael Soinisen ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee peruskoulun luokanopettajien tutkimustyötä ja taideopintoja sekä opettajankoulutuksen kannalta merkittäviä hankkeita. SOK:N RAHASTO Perustuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ry:n lahjoitukseen 1938 ja myöhemmin tehtyihin lahjoituksiin. Edistää osuustoimintaa ja yleistä talouselämää koskevaa tutkimusta. EDITH SORRIN RAHASTO Perustuu lehtori Rauni Pylkkäsen, o.s. Sorri lahjoitukseen 2001 äitinsä Edith Sorrin, o.s. Weck ( ) muiston ja elämäntyön kunnioittamiseksi. Tukee aivoperäisten sairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin tutkimusta. PENTTI SUMMAN RAHASTO Kanttori-urkuri Pentti Summan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee hakemuksetta erityiskohteita. Jakaa tänä vuonna n euroa. SUOMALAISEN KANSAKOULUN YSTÄVIEN RAHASTO Suomalaisen Kansakoulun Ystävät ry luovutti peruspääoman Kulttuurirahastolle lopettaessaan toimintansa Edistää ja tukee suomenkielistä kansansivistystyötä. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN RAHASTO Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lahjoitus Edistää asumiseen, asuntorakentamiseen ja kotitalouksiin kohdistuvaa tutkimusta ja hankkeita. Edistää myös rahoitukseen ja yhteiskuntasuunnitteluun liittyvää tutkimusta. YRJÖ SIMILÄN RAHASTO Raatimies Yrjö Similän ( ) ja hänen puolisonsa Fanny Similän, o.s. Lindqvist ( ) lahjoitus Tukee liian runsaan tai muutoin virheellisen ravitsemuksen aiheuttamien terveydellisten häiriöiden tutkimusta ja torjumista sekä yleensä ihmisen ravintofysiologian tutkimusta. 12

13 MARTTI EMIL TAMMIVUOREN RAHASTO Perustuu opettaja Kauko Tammivuoren ( ) lahjoituksiin puolisonsa Thalia Tammivuoren, o.s. Pihl ( ) ja poikansa, fil. kand. Martti Emil Tammivuoren ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee erityisesti Reiterin taudin ja selkärankareuman, mutta myös muiden tulehduksellisten nivelsairauksien tutkimusta. INGEBORG, KAARLO JA ZULI TARHOSEN RAHASTO Perustuu toimittaja Zuli Tarhosen ( ) lahjoituksiin ja testamenttiin äitinsä, sairaanhoitaja-opettaja Ingeborg, o.s. Pönkänen ( ) ja isänsä, käsityönopettaja Kaarlo Tarhosen ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi. Tukee karjalan murteen, karjalan kielen ja suomen kielen tutkimusta. MARJATTA TEINIEMEN RAHASTO Perustuu ryhmäesimies Marjatta Teiniemen ( ) testamenttilahjoitukseen. Tieteen tukeminen. J. A. TENHUSEN RAHASTO Kauppaneuvos Johan Alfred Tenhusen ( ) lahjoitus Suomalaisen kulttuurityön edistämiseen kaupan ja teollisuuden alalla. MARJATTA TENNEKSEN RAHASTO Perustuu fil. kand. Eeva Helmi Marjatta Tenneksen ( ) testamenttiin. Tukee Helsingin yliopiston opiskelijoiden yleiseen historiaan, latinan kieleen tai lääketieteeseen kohdistuvaa tutkimusta. LIISA JA ONNI TOIVOSEN RAHASTO Rouva Liisa Toivosen, o.s. Toivanen ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa, ministeri Onni Kustaa Toivosen ( ) jälkeen. Tukee nuorten tutkijoiden ja taiteilijoiden jatko-opintoja. Taiteenaloista etusijalla ovat musiikki ja kirjallisuus. Jakaa tänä vuonna n euroa. JUSSI JA LEENA TORPAN RAHASTO Päätoimittaja Lempi Torpan, o.s. Virtanen ( ) testamenttilahjoitus lastensa Jussi ja Leena Torpan muiston kunnioittamiseksi. Tukee ranskan ja espanjan kielten opintoja. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELLI TURUSEN RAHASTO Apteekkineuvos, fil. maisteri Elli Turusen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää farmaseuttisia tieteitä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MARIA WAHLSTEDTIN RAHASTO Teatteripuvustonhoitaja, neiti Maria Wahlstedtin ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. LEO JA REGINA WAINSTEININ RAHASTO Perustuu päätökseen, jolla 1928 perustettu Leo ja Regina Wainsteinin säätiö sulautettiin Suomen Kulttuurirahastoon Rahasto säilyttää nimessään muiston säätiön perustajista, Odessasta alkuaan olleesta kauppaneuvos, pääkonsuli Leo Wainsteinista ( ) ja hänen puolisostaan, Bialystokissa syntyneestä Regina Wainsteinista, o.s. Trilling ( ). Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. VEIKKO VALTOSEN RAHASTO Perustuu kollegojen, potilaiden ja ystävien lahjoitukseen professori Veikko Valtosen ( ) täyttäessä 70 vuotta ANJA JA MIRJA TISSARIN RAHASTO Perustuu farmakologian apulaisprofessori, lääket. ja kirurgian tohtori Anja Tissarin ( ) ja hänen sisarensa tekstiilitaiteilija Mirja Tissarin ( ) testamenttiin. Tukee farmakologian tutkimusta, erityisesti neuro- ja psykofarmakologiaa. Etusijalla ovat lääketieteellisen koulutuksen saaneet tutkijat. Jakaa tänä vuonna n euroa. 13 Hammaslääketieteen tutkimuksen edistämiseen. ANNA-LIISA JA EERO VARIKSEN RAHASTO Perustuu professori Anna-Liisa Variksen, o.s. Tuomola ja professori Eero Variksen lahjoitukseen 1998 sekä onnittelulahjoitukseen Eero Variksen merkkipäivän yhteydessä Tukee Suomen maataloutta palvelevaa tutkimusta erityisesti kasvinviljelytieteellisen ja maatalouseläintieteellisen tutkimuksen alalla.

14 IRMA JA EINO VARTIAISEN RAHASTO Perustuu toimistoapulainen Irma Vartiaisen, o.s. Penttinen ( ) testamenttilahjoitukseen. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen puolisostaan, jatkosodassa saamiinsa haavoihin menehtyneestä arkkitehti Eino Vartiaisesta ( ). Tukee klassisen musiikin ja arkkitehtuurin opintoja sekä tutkimushankkeita, jotka tähtäävät eläinten parempaan elämään. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELINA JA YRJÖ WASKISEN RAHASTO Rouva Elina Waskisen, o.s. Karell ( ) lahjoitus, joka perustuu hänen ja hänen puolisonsa arkkitehti Yrjö Waskisen ( ) yhteiseen päätökseen. Tukee lääketieteen tutkijoita sekä musiikin ja muiden alojen opiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. E. J. VEHMAKSEN RAHASTO * Perustuu Suomen arvostelijain liiton vastaanottamaan professori Sara Hildénin ( ) lahjoitukseen, jonka liitto luovutti Suomen Kulttuurirahastolle Tukee arvostelijoiden ulkomaisia jatko-opintoja sekä jakaa hakemuksetta palkintoja taidearvostelijoille, erityisesti kuvataidearvostelijoille. Jakaa tänä vuonna n euroa. ARVO VEHVILÄISEN RAHASTO Lääket. lis. Arvo Vehviläisen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää kuvanveistotaidetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. OLAVI VEISTÄJÄN RAHASTO Perustuu Tampereen Teatterikerhon, Aamulehden ja professori Olavi Veistäjän sekä Tampereen kaupungin lahjoituksiin. Jakaa hakemuksetta palkintoja valtakunnallisesti merkittävistä ajankohtaisista teatteriteoista. Jakaa tänä vuonna n euroa. ERNA JA LUDVIG WENNERVIRRAN RAHASTO Perustuu varatuomari Inga Strengin, o.s. Forsell ja farmaseutti Maija Pajarisen, o.s. Keira lahjoitukseen Tukee kuvataiteilijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. KYLLIKKI JA OLLI VIHANNON RAHASTO Perustuu toimitusjohtaja Olli Vihannon ( ) ja hänen puolisonsa ylihoitaja Kyllikki Vihannon, o.s. Juselius ( ) tekemiin lahjoituksiin 1985 ja myöhemmin. Tukee kaupallisen alan tutkimusta ja opintoja sekä muuta tutkimusta ja taiteita, ensisijaisesti kuvataiteita. ALLI WIHERHEIMON RAHASTO Opetusneuvos Alli Wiherheimon ( ) testamenttilahjoitus. Tukee nuoria suomalaisia naistieteilijöitä, joiden tutkimuksen kohteena ovat nykykielet, latinan kieli, Rooman kirjallisuus, teologia tai kotitaloustieteet. AARNE JA ANNI VILJAVAN RAHASTO Director musices Aarne Viljavan ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa Anni Viljavan, o.s. Puhjo ( ) jälkeen. Tukee puupuhallinsoiton opintoja. PENTTI K. VILPPULAN RAHASTO Opintorahastoyhdistysten Tuki - Studieföreningarnas Stöd ry:n lahjoitus 1987 yhdistyksen lopettaessa toimintansa. Tukee nuorten opintoja. TAPIO WIRKKALAN RAHASTO * Akateemikko Tapio Wirkkalan lahjoitus Tukee lahjakkaiden koltta- ja saamelaisnuorten opintoja sekä koltta- ja saamelaisväestön kulttuurin edistämistä. EILA JA YRJÖ WIRLAN RAHASTO Kirjastoneuvos, fil. kand. Eila Wirlan ( ) ja puolisonsa, everstiluutnantti Yrjö Wirlan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee yleisten kirjastojen alalla toimivien ja alaa opiskelevien jatko-opintoja ja opintomatkoja sekä kirjastoalaa koskevaa tutkimusta. EEVA-LIISA VUOKSISEN RAHASTO Perustuu Eeva-Liisa Vuoksisen ( ) testamenttiin. Edistää Suomen 1800-luvun taiteen tutkimusta. 14

15 THÉRÈSE WUORENHEIMON RAHASTO Rahasto syntyi Kotikallion säätiön sulautuessa Suomen Kulttuurirahastoon vuonna Rahasto kunnioittaa Kotikallion säätiön perustajan, lastentarhan johtajatar Thérèse Wuorenheimon ( ) muistoa ja jatkaa säätiön perinnettä. Tukee lasten kasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin hyväksi tehtävää työtä. KALLE JA DAGMAR VÄLIMAAN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Kalle Välimaan ( ) ja hänen puolisonsa Dagmar Välimaan, o.s. Jokinen ( ) lahjoituksiin. Tukee Suomen vientiteollisuutta, lähinnä puunjalostusteollisuutta ja ulkomaankauppaa, toissijaisesti puukemiallista teollisuutta ja vuoriteollisuutta käsittelevää tutkimusta. Tukee myös elektroniikka- ja tietokonealan opintoja sekä yleistä talouselämän tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. VEIKKO JA HELEN VÄÄNÄSEN RAHASTO Perustuu professori Veikko Väänäsen ( ) ja puolisonsa Helen Goldthwait-Väänäsen ( ) lahjoitukseen 1980 ja testamenttiin. Tukee romaanisen filologian jatko-opintoja. YKSITYISKOULUJEN ELÄKEKASSAN RAHASTO * 1893 perustettu Yksityiskoulujen Eläkekassa luovutti peruspääoman Kulttuurirahastolle lopettaessaan toimintansa Tukee yleissivistävien koulujen opettajien jatkokoulutusta ja muita opintoja sekä maamme koululaitosta ja opettajakuntaa koskevaa tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. IRMA ÄÄRIN RAHASTO Perustuu diplomiekonomi Irma Sinikka Äärin ( ) testamenttiin. Tukee edistyneitä kauppatieteen opiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. Jakovuorossa olevat nimikkoapurahat Toimitusjohtaja Väinö Ahlqvist ( ) Yleinen. Kirjakauppias Kalle Aadolf Heino ( ) Suomen kansan historiaa käsittelevien teosten toteuttamiseen. 15 Rouva Mirjam Annikki Oka ( ) Suomalaisen viulistin instrumenttihankintoihin tai musiikin opintoihin. Toimitusjohtaja Paavo Salminen ( ) Suomenkieliselle kauppatieteen opiskelijalle opintoihin ulkomailla. Opettaja Sinikka Seuranen ( ) Tukee MS-taudin tutkimusta. Opetusneuvos Marketta Viitala ja opettaja Mauno Viitala Edistää ja tukee lastentanssia ensisijaisesti muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Ei jakovuorossa olevat nimikkorahastot Aura Aalto-Virtasen ja Eino Virtasen rahasto Aku Ahjolinnan rahasto Ingrid Ahlström-Lydeckenin rahasto Eeva ja Martti Ahtisaaren rahasto Niilo S. ja Helen Alhon rahasto Amer Sports Oyj:n rahasto Sirkka ja Antti Anteron rahasto Maaret Anzenkon ja Sakari Myllymäen rahasto Hillevi ja Raimo Arvolan rahasto Keskinäisten vakuutusyhtiöiden Auran ja Pohjan rahasto Pirjo-Riitta ja Aarre Aurasen rahasto Elli ja Maijaliisa Auterisen rahasto Matti ja Toini Aution rahasto Maria ja Wilho Auvisen rahasto Margaretha von Bahrin rahasto Paavo Berglundin rahasto Braden rahasto British American Tobacco Finland Oy:n rahasto Cremona-säätiön rahasto Ekumenian tutkimuksen rahasto Aino, Astrid ja J. V. Elialan rahasto Else ja Paavo Elosen rahasto Suoma ja Adolf Falckin rahasto Tapani Hakavuon rahasto Tarja Halosen rahasto Irja ja Toivo Hamusen rahasto Hilkka ja Reino Hannulan rahasto Elisa Heikkilän rahasto Inkeri ja Pertti Heikkisen rahasto Tyyne ja Albin Heiskasen rahasto Raija Hellsten-Laineen rahasto Helsingin Saskia -rahasto Lauri O. af Heurlinin rahasto Kaisu ja Oskar Hiekkalan rahasto Paavo Hirvikallion rahasto Harri ja Klaus Holman rahasto Martti Husson rahasto Lea ja Juhani Hyvärisen rahasto Hilkka Hyvösen rahasto Ossi Ihalaisen rahasto Mikko Ihamuotilan rahasto Irene ja Ruben Jaarin rahasto Einar Jacobsenin rahasto Olga ja Holger Jalanderin rahasto

16 Vera Ester ja Pentti Jalkasen rahasto Rauha ja Isak Julinin rahasto Irma ja Simo Juntusen rahasto Juuranto-rahasto Mia ja Olli Jämsenin rahasto Elli Järvisen rahasto Saimi ja Kaarlo Kailan rahasto Kari Kairamon rahasto Alice Kairan rahasto Ilmari Kalkkisen rahasto Aili ja Eero Kallion rahasto Tytti Kanniston rahasto Ahti Karjalaisen rahasto Tuulikki ja Juhani Karjalaisen rahasto Robbi Karvosen rahasto Helena Kautolan rahasto Aino ja Veikko Kemppisen rahasto Rakel ja Aarne Kesäsen rahasto Jyrki Kettusen rahasto Aili ja Aksel Kilkin rahasto Martti Kilpirannan rahasto Ernst Kindbergin rahasto Leena Kirjavaisen rahasto Kaaperi Kivialhon rahasto Kaarina Kiviojan rahasto Raili ja Jussi Koivusalon rahasto Unto O. Korhosen rahasto Lea Koskelo-Lassilan rahasto Irene ja Frans Koskenmäen rahasto Riitta Koskisen rahasto Aune ja Elsa Kurosen rahasto Kuvasiskot-rahasto Elna Käkösen rahasto Kärpänojan rahasto Eini Laakkosen rahasto Hilda Laasosen rahasto Aarne ja Anna-Liisa Laitakarin rahasto Siiri Laitisen rahasto Kyllikki ja Paavo Lassilan rahasto Lauri V. Lehdon rahasto Riitta-Leena Lehtisen rahasto Marianne ja Heikki Lepon rahasto Hilma Liimanin rahasto Roger Lindbergin musiikkirahasto Taimi Lindqvistin rahasto E. J. Längmanin rahasto Wivi Lönnin rahasto Ellen ja Ester Lönnqvistin rahasto Ulla-Riitta Magnien-Laurilan rahasto Rauni ja Magnus Malmbergin rahasto Julia Mannisen rahasto Vesa Mannisen rahasto Katri ja Richard Mansikan rahasto Selma ja Eino Mantereen rahasto Kirsti-Marja Markkasen rahasto Martela Oyj:n rahasto Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahasto Katri ja Paavo Marttilan rahasto Anna-Liisa ja Leo Mehtosen rahasto 16 Saimi Metsä-Mäkelän rahasto Eero Metsälän rahasto Otto-Iivari Meurmanin rahasto Mielisairaalain Liiton rahasto Helmi ja Eero Mustosen rahasto Jouko Mähösen rahasto Aito Mäkisen rahasto Mauri Männikön rahasto Maija ja Lauri Niiniojan rahasto Aune Niittymäen rahasto Nuorten Talkoiden rahasto Airi ja Väinö Nurmimaan rahasto Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahasto Nycomed-rahasto Hildur Oikeron rahasto Liisa ja Risto Orkon rahasto Osuustukkukauppa OTK:n rahasto Paula ja Pia Ovaskan rahasto Anja ja Jalo Paanasen rahasto Matti ja Sirpa Paasilan rahasto Herman ja Maija Paavilaisen rahasto Ida Sabina Packalénin rahasto Anni ja S. Pajarisen rahasto Aimo ja Seija Pajusen rahasto Helvi ja Paavo Palolan rahasto Hanna Parviaisen rahasto Jouko Pentikäisen rahasto Tuulikki Pietilän ja Tove Janssonin rahasto Auli Pihko-Jokisen rahasto Antti Piipon rahasto Eeva Piispasen rahasto Piltti-Killisen rahasto Ester ja Ilmari Pohdon rahasto Suoma ja Jorma Pohjanpalon rahasto Leena ja Esko Poutiaisen rahasto Regina ja Vihtori Pranttilan rahasto Päivi Prihan rahasto Elli ja Paavo Puiston rahasto Hilkka ja L. A. Puntilan rahasto Maijaliisa ja Unto Pusan rahasto Maire Puttosen rahasto Anna-Maria ja István Ráczin rahasto Elli ja Olavi Rahelan rahasto Eero Rantalan rahasto Heli Ranta-Lassilan rahasto Rautakirja Oyj:n rahasto Brita Reenpään rahasto Toini ja Pentti Rikkosen rahasto Lempi Rinteen rahasto Veikko Mooses Rinteen rahasto Vieno ja Werner Riutan rahasto Saara ja Eino Roihan rahasto Paavo Roineen rahasto Vilho Rossin rahasto Kauko Ruissalon rahasto Risto Rytin muistorahasto Suoma ja Alpi Rytkösen rahasto Aino Rädyn ja Tapio Hämäläisen rahasto Aino ja Nuutti J. Rädyn rahasto

17 Alma Saaren rahasto Kerttu ja Eero Saarenheimon rahasto Satu Sainin rahasto Timo ja Klaus Salinin rahasto Kauko Salmenkallion rahasto Eeva ja Liisa Salmisen rahasto Hilkka Salosen rahasto Ritva Salosen rahasto Sampo Pankin Nuorisorahasto Sanomalehtien Liiton rahasto Antti Satulin rahasto B. E. Seljon rahasto Otro Sepän muistorahasto Mikko Sillanpään rahasto Kalle Simolan rahasto Leena Siukosen ja Eino Penttilän rahasto Soitinpankkirahasto Vieno Solan rahasto Eeva ja Pentti Somerton rahasto Sotiemme Veteraanien perintörahasto Irene Stenbergin rahasto Pehr August ja Saga Steniuksen rahasto Elsa ja Martti Suikkasen rahasto Suomen Akateemisten Naisten Liiton rahasto Anna-Liisa Suomion rahasto Jukka, Tuula ja Setti Sutelan rahasto Mikko Talvitien rahasto Markku Tammisen rahasto Signe ja A. B. Tammivaaran rahasto Väinö Tannerin rahasto Eevi ja Eemil Tannisen rahasto Paavo ja Marja-Terttu Tanttisen rahasto Viljo Tervosen rahasto Helmi Tienvierin rahasto Tieto Oyj:n rahasto Eino Tikkasen rahasto Niilo Kustaa Timosen rahasto Tupakkatehdas Fennian rahasto Vilja ja Yrjö Turkaman rahasto Kerttu ja Eino Uuskallion rahasto Valittujen Palojen stipendirahasto Kerttu Wanteen rahasto Heikki Wariksen rahasto Terttu ja Raimo Veijalaisen rahasto Rea Veisteron rahasto Usko ja Virpi Viitasen rahasto Aulimaija Viljasen rahasto Aune Viljolan ja Senja Ypyän rahasto Alvar Wilskan rahasto Kyllikki ja Johannes Virolaisen rahasto Armas Volasen rahasto Helmi ja Johannes Vuoriniemen rahasto Väinö, Rauha ja Ulla Vuorisen rahasto Pentti ja Elsa Väistön rahasto Heikki Värtsin rahasto Tyyne, Matti ja Tellervo Väänäsen rahasto Xerox Oy:n rahasto Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n juhlarahasto Terttu Östermanin rahasto 17 Kannatusyhdistyksen yleisrahasto Ei jakovuorossa olevat nimikkoapurahat Kauppias Eeva Aalto Rakennusmestari Olli Jurvanen Kuuromykkäin opettaja Otto Koponen ja hänen puolisonsa Emilia Koponen o.s. Serenius Rouva Lyydia Niilo, o.s. Simonen ja fil. maisteri Aleksander Niilo Apteekkari Walter Oka ent. Ruuth ja rouva Irene Oka o.s. Förnäs Tilanomistaja, neiti Margareta Pietarila Ratainsinööri Väinö Rankka Tehtailija Pekka Ryhtä Farmaseutti Helmi Vallius ja kansakoulunopettaja Siviä Vesala Pankinjohtaja Juho Wähä-Erkkilä ja hänen puolisonsa Selma Wähä-Erkkilä, o.s. Sinko

18 Maakuntarahastot Etelä-Karjalan rahasto ARCTIA OY:N VALTIONHOTELLIN JUHLARAHASTO Arctia Oy:n lahjoitus Imatran Valtionhotellin uudelleen avaamisen kunniaksi entisöintitöiden jälkeen Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. LAHJA JA LAURI HOTISEN RAHASTO Teollisuusneuvos Lauri Hotisen ( ) ja hänen puolisonsa Lahja Hotisen ( ) lahjoitus Tukee ensisijaisesti lääketieteen alan jatko-opintoja ja tutkimusta sekä jousisoitinten soiton opiskelua. KARJAPORTIN RAHASTO Perustuu Osuusteurastamo Karjaportin lahjoitukseen 75-vuotisjuhlanaan sekä onnittelulahjoituksiin. Edistää lihan tuotantoon ja elintarviketeollisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa ja tukee alaan liittyvää opiskelua. ARVO PULKKISEN RAHASTO Perustuu Arvo Pulkkisen ( ) testamenttilahjoitukseen. Tukee Etelä-Karjalan taide-elämää. Jakaa tänä vuonna n euroa. Aliisa Pitkäsen rahasto Mikael ja Kerttu Sampan rahasto Eino ja Ester Sinkon rahasto Sonja Tammelan rahasto Hilja Valtosen rahasto Ylä-Vuoksen rahasto Etelä-Pohjanmaan rahasto ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKKILIITTO RY:N RAHASTO Perustuu Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan Osuuspankkiliiton jäsenpankkien lahjoitukseen. Edistää ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämää tukevaa yliopisto- ja korkeakoulutasoista opiskelu- ja tutkimustoimintaa ja toissijaisesti rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan myös alueen muuta hengenviljelyä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ETELÄ-POHJANMAAN SÄÄSTÖPANKKIEN RAHASTO Perustuu Etelä-Pohjanmaan Säästöpankkien lahjoituksiin Tukee Etelä-Pohjanmaan taloudellisia oloja koskevaa tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAIJA HARAVAN RAHASTO Lehtori Maija Eliina Elisabeth Haravan ent. Hanén ( ) testamenttilahjoitus. Edistää Etelä-Pohjanmaan historian tutkimusta. AUNE JA URHO UIMOSEN RAHASTO Kanslisti Aune Uimosen ( ) testamenttilahjoitus. Tukee nuorten opintoja ja ammattitaidon hankkimista erityisesti tekniikkaan, käden taitoihin, kotitalouteen ja muuhun käytännön elämään liittyvillä aloilla. Jakaa tänä vuonna n euroa. HELVI VIRÉNIN RAHASTO Kustannuslaskija Helvi Aune Virénin ( ) testamenttilahjoitus. Tukee ympäristön hyvään hoitamiseen liittyviä hankkeita. Jakaa tänä vuonna n euroa. Etelä-Karjalan rahasto Ei jakovuorossa olevat nimikko rahastot Etelä-Karjalan Maakuntaliiton rahasto Helmi ja Kaarlo Larjosalon rahasto Jenny ja Mirjam Liimatan rahasto Aili ja Aino Ohelan rahasto 18 IIVARI JA JENNY HONKOLAN RAHASTO Taidemaalari Iivari Honkolan ( ) ja hänen puolisonsa, rouva Jenny Honkolan testamenttilahjoitus. Jakaa apurahan ensisijaisesti yhdelle tai useammalle kuvataiteilijalle ja toissijaisesti muulle taiteilijalle taikka korkeakouluopintoja tai tieteellistä tutkimusta harjoittavalle kuortanelaiselle. Jakaa tänä vuonna n euroa. IMPI JA ASKO JOKISEN RAHASTO Perustuu opetusneuvos Impi Jokisen lahjoitukseen 1979 sekä muihin rahastolle osoitettuihin lahjoituksiin. Vaalii karjalaista kulttuuriperinnettä sen kaikissa mahdollisissa muodoissa.

19 FANNI JA JUHO KOIVISTON RAHASTO Perustuu onnittelukeräykseen maanviljelysneuvos Juho Koiviston ( ) täyttäessä 80 vuotta 1965 ja adressilahjoituksiin hänen puolisonsa, emäntä Fanni Koiviston, o.s. Rinta-Kisko ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee Etelä-Pohjanmaan yksityismetsätalouden edistämistä tarkoittavaa tutkimusta ja muuta siihen liittyvää toimintaa. Jakaa tänä vuonna n euroa. OIVA KUUSISTON RAHASTO Perustuu argronomi Oiva Kuusiston ( ) testamenttiin, jolla perustettiin hänen nimeään kantava säätiö Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. JALO LAHDENSUON RAHASTO Perustuu lahjoituksiin Etelä-Pohjanmaan rahaston ensimmäisen puheenjohtajan, maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuon ( ) täyttäessä 90 vuotta 1972 sekä muistoadressilahjoituksiin. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. KARL-JOHAN LALLIN RAHASTO Perustuu liikennöitsijä Karl-Johan Lall in lahjoitukseen Edistää tiedettä ja nuorison hyväksi tehtävää työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. LÄÄNINAPURAHASTO Perustuu Vaasan läänin apurahaston hallintokunnan luovuttamaan lahjakirjaan Edistää ensisijaisesti maa- ja metsätaloudellista tutkimustyötä ja toissijaisesti muutakin tutkimusta. LIISA PELTOSEN RAHASTO Perustuu kauppat. maisteri Liisa Peltosen ( ) testamenttiin. Yleinen. HELVI JA LEILA RAHKOSEN RAHASTO Perustuu lääninasessori Helvi Rahkosen ( ) testamenttiin ja hänen sisarensa lääninnotaari Leila Rahkosen ( ) eläessään ilmaisemaan tahtoon. EINAR SALMEN RAHASTO Perustuu maanviljelijä Einar Salmen ( ) testamentissaan määräämään legaattiin. Yleinen. VILJO SYRENIUKSEN RAHASTO Perustuu varatuomari Viljo Valtteri Syreniuksen ( ) lahjoitukseen 2000 ja testamenttiin. Edistää tiedettä ja nuorison hyväksi tehtävää työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. VÄINÖ TUOMAALAN RAHASTO Perustuu lahjoituksiin Etelä-Pohjanmaan rahaston ensimmäisen asiamiehen, kotiseutuneuvos Väinö Tuomaalan ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee eteläpohjalaisen talonpoikaisperinteen tutkimusta ja hyödyntämistä. PAULI YLISAAREN RAHASTO Perustuu teollisuusneuvos Pauli Ylisaaren ( ) lahjoitukseen Yleinen. Ensisijaisesti rakennustekniikan ja suunnittelun kehittämiseen pohjalaiseen ympäristöön soveltuvaksi. Jakaa tänä vuonna n euroa. Etelä-Pohjanmaan rahasto Ei jakovuorossa olevat nimikko rahastot K. G. R. Ahlbäckin rahasto Reino Ala-Kuljun rahasto Toivo Antilan rahasto Jouko Eskolan rahasto Etelä-Pohjanmaan Maakunta- ja Urheilutalosäätiön rahasto Hellin Hokkasen rahasto Ritva Hyökyn rahasto Oili ja Lauri Koiviston rahasto Svante Kurikan rahasto Kosti Könnin rahasto Artturi Leinosen rahasto Panttilan sisarten rahasto Pirkko Riipinen-Mustakallion rahasto E. M. Tarkkasen rahasto Huugo Valppaan rahasto Yleinen. 19

20 Etelä-Savon rahasto AILI JA LEO DAVIDSSONIN RAHASTO Fil. maisteri, vanhempi lehtori Aili Petjoi-Davidssonin (1932 -) lahjoitus. Rahasto kunnioittaa hänen puolisonsa ylilääkäri, lääketiet. ja kirurgian tohtori, lääkintöneuvos Leo Davidssonin ( ) muistoa. Tukee ensisijaisesti lääketieteellistä tutkimusta ja toissijaisesti kielitieteitä. ETELÄ-SAVON SÄÄSTÖPANKIN RAHASTO * Perustuu pankin isännistön lahjoitukseen Etelä-Savon Säästöpankin täyttäessä 140 vuotta. Yleinen. AHTI KARJALAISEN RAHASTO * Perustuu keräykseen Ahti Karjalaisen täyttäessä 50 vuotta Tukee maa- ja metsätalousalaan liittyvää yritystoimintaa, muuta yritystoimintaa sekä elinkeinoelämän kehittämistä jakamalla apurahoja ensisijaisesti nuorille henkilöille, jotka pyrkivät kouluttamaan itseään yrittäjiksi. OLLI KERVISEN RAHASTO Perustuu onnittelulahjoituksiin kotiseutuneuvos Olli Kervisen täyttäessä 60 vuotta 1984 sekä Mikkelin läänin Maakuntaliiton täyttäessa 50 vuotta Tukee ja kannustaa Etelä-Savon maakunnan maaseudun kehittämiseen kohdistuvaa tutkimusta ja kylätoimintaa sekä savolaisen kansanperinteen toimintaa ja tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. KAISU JA URHO KIUKKAAN RAHASTO Perustuu maaherra ja rouva Urho Kiukkaan lahjoitukseen Yleinen. RIITTA KIVIMURRON RAHASTO Perustuu apteekkari Riitta Kivimurron (1937-) lahjoitukseen Yleinen. Etusijalla Kerimäeltä tai Savonlinnan talousalueelta kotoisin olevat hakijat. WILLIAM, BERTTA JA ERKKI LYLYKSEN RAHASTO Perustuu rouva Lahja Hotisen ( ), vanhempiensa ja veljensä muiston kunnioittamiseksi, yhdessä puolisonsa Lauri Hotisen ( ) kanssa tekemään lahjoitukseen Edistää maa- ja metsätalousalan sekä syöpä- ja verisuonitautien tutkimustyötä. AUGUST MEHTÄLÄN RAHASTO Perustuu Mehtälä + Seppälä Oy:n ja kiinteistöneuvos August Mehtälän lahjoitukseen Tukee yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja työelämän ongelmien selvittämistä Etelä-Savon maakunnassa. MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN 200-VUOTISRAHASTO Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lahjoitus Edistää maakunnan erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja tukee jatkoopintoja terveydenhuollon eri aloilla hakemuksesta tai hakemuksetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. TOIVO PYYN RAHASTO Metsäteknikko Toivo Pyyn testamenttilahjoitus Tukee ensisijaisesti mäntyharjulaisten ammatti- ja korkeakouluopintoja. RANTASALMEN RAHASTO Toimitusjohtaja Osmo Ruotsalaisen lahjoitus Edistää Rantasalmella ja Etelä-Savon alueella yrittäjyyteen liittyvää tutkimustoimintaa ja koulutusta erityisesti mekaanisen puuteollisuuden alalla. Tukee myös muita aloja maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Jakaa tänä vuonna n euroa. SUUR-SAVON ENERGIASÄÄTIÖN RAHASTO Suur-Savon Energiasäätiön lahjoitus Edistää tiedettä ja taidetta Suur-Savon Sähkö -konsernin toimialueella tukemalla ensisijaisesti energia-alaan liittyvää tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. IRMA JA MATTI TOIVAKAN RAHASTO * A. Toivakka Oy:n debentuuri- ja rahalahjoitus Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja henkistä kulttuuria Etelä- Savon maakunnan alueella. 20

Keskusrahasto. Jakovuorossa olevat nimikkorahastot. Sanoma Osakeyhtiön lahjoitus. Jakaa yhteensä 25 000 000 euroa ATLANTIC COLLEGE -RAHASTO

Keskusrahasto. Jakovuorossa olevat nimikkorahastot. Sanoma Osakeyhtiön lahjoitus. Jakaa yhteensä 25 000 000 euroa ATLANTIC COLLEGE -RAHASTO Apurahat 2016 Nimikkorahastot 1 Keskusrahasto Jakaa yhteensä 25 000 000 euroa Tähdellä (*) merkityillä nimikkorahastoilla on hoitokunta. INGRID AHLSTRÖM-LYDECKENIN RAHASTO Lääket. ja kir. tohtori Jalmari

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

1 60.17824 29.48068 4

1 60.17824 29.48068 4 Ino Koordinaattijärjestelmä WGS84 Lähteet: Maanmittauslaitos Karjalan kartat Talojen numerointi perustuu "Kylät kujasineen" -kirjan sivujen 172-173 piirrokseen ja talojen asukkaat s. 169-171 Oiva Uutun,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Jälkipolviraportti: Juho Henrik Erkinpoika Salmela. 1. Juho Henrik Erkinpoika Salmela (#143) s. 15 Tammikuuta k.

Sivu 1 / 8. Jälkipolviraportti: Juho Henrik Erkinpoika Salmela. 1. Juho Henrik Erkinpoika Salmela (#143) s. 15 Tammikuuta k. Sivu 1 / 8 1. (#143) s. 15 Tammikuuta 1795 - k. 25 Lokakuuta 1860 vih.anna Juhontytär Salmela (#23) s. 20 Kesäkuuta 1797 - k. 1 Lokakuuta 1815 vih.priita Kaisa Juhontytär Salmela [Haapala] (#43) s. 1797

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset 1 ( 5 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) K1 Ahistus Jorma Tapio Ahistus Eeva-maija K2 Eskola Ilkka Tapani Eskola Sirpa Aune Helena K3 Eskola Seppo Erkki Martimo

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

1 ( 11 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 11 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 11 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alapere Maire Kyllikki K2 Alapere Urho Eino Ilmari Alapere Maire Kyllikki K3 Ammunet Pauli Olavi Ammunet

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahaston apurahat Turun yliopiston yhteydessä toimiville 2016

Suomen Kulttuurirahaston apurahat Turun yliopiston yhteydessä toimiville 2016 Suomen Kulttuurirahaston apurahat Turun yliopiston yhteydessä toimiville 2016 Tiede - Humanistiset tieteet Fil. tohtori Tuomas Hovi amerikansuomalaisten identiteettiä ja kulttuuriperintöä käsittelevään

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Saunavaaran Halosia 1 (6)

Saunavaaran Halosia 1 (6) Saunavaaran Halosia 1 (6) 1. Entbacka, Anna Magdalena, * Esse 5.2.1805 oo Petter Skutnabba 1 child of No. 1 Entbacka, Anna 2. Skutnabb, Maria Lovisa, * Juva (Kangais 4) 19.10.1832, + Kontiolahti 1.9.1882

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014. Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi

Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014. Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014 Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi Suupohjan ytimessä JURVA Karijoki sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaalla. NÄRPIÖ TEUVA KURIKKA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

KIVIHARJU PALTAMON KUNTA

KIVIHARJU PALTAMON KUNTA 1 578-403-2-15-0 KIVIHARJU PALTAMON KUNTA 1 MeL 5 1,1 0,1 1 1 1 1 1 1 0,55 1 2 578-403-2-23-0 HAKARINNE KIVIRANTA KALLE EINO VALDEMAR 2 ULA 900 1 0,6 1 1 1 1 1 1 540,00 540 3 578-403-2-26-0 RAUTATIEALUE

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

Humanistiset tieteet. rahastosta 26.000

Humanistiset tieteet. rahastosta 26.000 Humanistiset tieteet Fil. maisteri Mirka Ahonen naishahmoja Pariisia kuvaavassa kirjallisuudessa 1800- luvun lopulta nykypäivään käsittelevään väitöskirjatyöhön, Veikko ja Helen Väänäsen Ph.D. Viola Capkova

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. SEPPO ILMARI KALLIO KANGASALAN ASEMAN HISTORlAA HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. Alkuperäisteos: HALIMAAN ASEMAKYLÄ Kangasalan Aseman historiaa Seppo Ilmari Kallio 1995 Kustantaja:

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma. rakentamisyksiköt. Painol. ohjearvo. Käytetty matka. 1 MeL 0, ,00 1,00 5,60. 1 MeL 0, ,00 1,00 9,80

Tieyksikkölaskelma. rakentamisyksiköt. Painol. ohjearvo. Käytetty matka. 1 MeL 0, ,00 1,00 5,60. 1 MeL 0, ,00 1,00 9,80 Tieosuuksien yksiköt yhteensä: 2463 1 Tieosuus 1 216-543562 MMLm/2241/33/216 Hanke: 7716323 Immonranta-Sorsasalo silta Yksiköt käsitelty toimituksessa 3.3.217 74-57-4-45- KOTIHARJU Malmstedt Kari Kalevi

Lisätiedot

SUKUNEUVOSTOT KAUTTA AIKOJEN Aika Nimi Tehtävä Kalajoki, Atte puheenjohtaja Kianto, Otso varapuheenjohtaja Wikman, Aili

SUKUNEUVOSTOT KAUTTA AIKOJEN Aika Nimi Tehtävä Kalajoki, Atte puheenjohtaja Kianto, Otso varapuheenjohtaja Wikman, Aili SUKUNEUVOSTOT KAUTTA AIKOJEN Aika Nimi Tehtävä 1950-1955 Kalajoki, Atte puheenjohtaja 1950-1955 Kianto, Otso varapuheenjohtaja 1950-1955 Wikman, Aili sihteeri 1950-1955 Kianto, Uolevi sihteeri (edellisen

Lisätiedot

Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k Ollikkala. 1. Puoliso:?????? Lapset: 1.

Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k Ollikkala. 1. Puoliso:?????? Lapset: 1. Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio 01.01.2006 TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k. 19.03.1842 Ollikkala. 1. Puoliso:?????? 1. Magdalena Laakko (Laako), s. 1796. Tauluun 2. 2. Fredrik Laakko

Lisätiedot

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689.

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Sivu 1/11 Paluu 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Perhe 1 Hemming s. 1689. Perhe 2 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Perhe 2 Puoliso: Anna Jugoin s. 1690. Paavo s. 1722. Perhe 3

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot