Jakovuorossa olevat nimikkorahastot. Keskusrahasto. Perustuu Bayer Schering Pharman tutkimussäätiön osakelahjoitukseen BAYERIN RAHASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakovuorossa olevat nimikkorahastot. Keskusrahasto. Perustuu Bayer Schering Pharman tutkimussäätiön osakelahjoitukseen BAYERIN RAHASTO"

Transkriptio

1 Apurahat 2015 Nimikkorahastot 1

2 Keskusrahasto KAISA AHOSEN RAHASTO Terveyssisar Kaisa Ahosen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää syöpä- ja sydäntautien tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. HARALD ANDERSÉNIN RAHASTO * Perustuu onnittelulahjoituksiin professori Harald Andersénin täyttäessä 70 vuotta Edistää kuorokulttuuria tukemalla kuoroelämässä toimivien henkilöiden taiteellista työskentelyä, lisäopintoja ja tutkimustyötä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELINA, SOFIA JA YRJÖ ARFFMANIN RAHASTO Dipl.ins. Yrjö Arffmanin ( ) testamenttilahjoitus. Tukee nuorten, ensisijaisesti Kainuusta kotoisin olevien opiskelijoiden matemaattisten ja teknillisten aineiden yliopistotasoisia opintoja. ATLANTIC COLLEGE -RAHASTO Sanoma Osakeyhtiön lahjoitus. Edistää kansainvälistä kanssakäymistä Suomen ja muiden maiden välillä myöntämällä stipendejä suomalaisille koululaisille opintoihin the United World College of the Atlantic -oppilaitoksessa. Jakaa tänä vuonna n euroa. HILJA AUKIMAAN RAHASTO Yhteiskuntat. maisteri Hilja Aukimaan lahjoitus Yleinen. MAILI AUTION RAHASTO Pankkivirkailija Maili Aution ( ) lahjoitus Tukee taloudellista kehitystä edistävää tai luonnontieteellistä tutkimusta tai muuta luovaa työtä, kuten kotimaisten raaka-aineiden hyväksikäyttöä tai niihin liittyviä keksintöjä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ETTI BARCKIN RAHASTO Perustuu insinööri Etti Barckin ( ) testamenttiin. Tukee lääketieteen ja siihen liittyvien alojen tutkimusta sekä säveltaiteita. Jakaa tänä vuonna n euroa. BAYERIN RAHASTO Perustuu Bayer Schering Pharman tutkimussäätiön osakelahjoitukseen Edistää ja tukee farmasian, lääketieteen eri alojen sekä niitä tukevan teknologian tutkimusta. YRJÖ BLOMSTEDTIN RAHASTO Perustuu professori Yrjö Blomstedtin ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi tehtyihin muistolahjoituksiin. Tukee nuoria historian tutkijoita. HILKKA JA STEN CARLSSONIN RAHASTO Perustuu ekonomi Hilkka Marjatta Carlssonin, o.s. Pousi ( ) testamenttilahjoitukseen hänen miehensä ekonomi Sten Krister Carlssonin ( ) jälkeen. Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja klassisen musiikin opintoja. ULLA JA ELO DURCHMANIN RAHASTO Rouva Ulla Durchmanin, o.s. Tennberg ( ) testamenttilahjoitus miehensä, insinööri Elo Durchmanin ( ) jälkeen. Tukee vuoteen 2015 saakka sotaveteraanien kuntoutusta ja virkistystä avustamalla veteraanijärjestöjä, ja sen jälkeen Suomen tiedettä ja taidetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. EISENHOWER EXCHANGE FELLOWSHIPS -RAHASTO Perustuu kansainvälisen EEF-vaihto-ohjelman tukemiseksi tehtyihin lahjoituksiin. Edistää johtotason henkilöiden kansainvälisiä vaihtoohjelmia lähinnä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä jakamalla stipendejä suomalaisille osanottajille EEF-ohjelmiin ja tukemalla EEF-ohjelmaa suoraan. Jakaa tänä vuonna n euroa. TOIVO EKLUNDIN RAHASTO Perustuu maat. ja metsät. maisteri Annikki Eklundin, o.s. Salomaa ( ) ja isännöitsijä Mikko Eklundin ( ) lahjoitukseen 1964 rakennusmestari Toivo Eklundin ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää julkis- ja siviilioikeuden tutkimusta sekä kansantalous- ja lääketiedettä. Lääketieteessä ensisijaisesti maksa- ja munuaissairauksien ja umpieritysrauhasten tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. 2

3 M. S. ELOMAAN RAHASTO Apulaisylilääkäri Martti Sakari Elomaan ( ) testamenttilahjoitus. Lääketieteen, kuvataiteiden ja musiikin edistämiseen sekä saamelaisopiskelijoiden tukemiseen. Jakaa tänä vuonna n euroa. LYYLI, MARTTI JA HARRI ESKELISEN RAHASTO Perustuu Lyyli Eskelisen ja Martti Eskelisen lahjoitukseen Rahasto kunnioittaa nimessään heidän poikansa Harri Eskelisen ( ) muistoa. Tukee lääketieteen, erityisesti geriatrian tutkimusta sekä vanhusten palveluiden, hyvinvoinnin ja hoidon tutkimusta ja kehittämistä. PÄIVÄTÄR ESKOLAN RAHASTO Fil. maisteri Päivätär Eskolan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee biokemistien tieteellistä tutkimustyötä ja vastavalmistuneiden kuvataiteilijoiden työskentelyä. GODENHJELM-PUOLISOIDEN NAISSIVISTYSRAHASTO Rahaston peruspääoman lahjoitti 1954 toimintansa lopettanut Godenhjelm-puolisoiden naissivistyssäätiö yliopiston lehtori B. F. Godenhjelmin ( ) ja hänen puolisonsa Ida Godenhjelmin, o.s. Lindroos ( ) muiston kunnioittamiseksi. Suomenkielisten naisopiskelijoiden täydentäviin opintoihin kotimaassa tai ulkomailla tai auskultoinnin tukemiseen. MAGGIE GRIPENBERGIN RAHASTO Tanssitaiteilijatar Margarita (Maggie) Gripenbergin ( ) lahjoitus Tukee vapaan tanssin, rytmiikan ja kansantanssin tutkimusta, koulutusta ja opintoja. GUMMERUKSEN RAHASTO * Perustuu K. J. Gummerus Osakeyhtiön tekemiin lahjoituksiin 1980-luvulla. Edistää suomen kielellä julkaistavaa kirjallisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. AINO JA EINARI HAAKIN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Einari Haakin ( ) ja hänen puolisonsa Aino Haakin, o.s. Karlsson ( ) lahjoituksiin. Tukee nuoria tieteenharjoittajia, erityisesti liiketaloustieteiden ja niiden sovellutusten edistämistä sekä sosiaaliseen toimintaan liittyvää tutkimus- ja kasvatustyötä ja nuorten taideharrastusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. EVA BARBARA WILHELMINA HAAPALAN RAHASTO Perustuu professori Paavo Haapalan lahjoitukseen 1981 puolisonsa fil. lis. Eva Haapalan, o.s. Fabritius ( ) muiston kunnioittamiseksi ja lääkintöneuvos Leena Sibeliuksen, o.s. Fabritius ( ) testamenttilahjoitukseen. Edistää kasvifysiologista tutkimusta, ensisijaisesti Helsingin yliopistossa. Jakaa tänä vuonna n euroa. HEIKKI HAAPANIEMEN RAHASTO Perustuu varatuomari Heikki Haapaniemen ( ) muiston kunnioittamiseksi tehtyihin lahjoituksiin. Tukee ensisijaisesti Suomen rakennusalan ja rakennusviennin juridiikkaan liittyvää tutkimusta sekä myös muuta sopimusoikeuden tutkimusta. HANKKIJAN RAHASTO Perustuu Keskusosuusliike Hankkijan lahjoitukseen 1955 ja myöhemmin tehtyihin vuosilahjoituksiin. Tukee maatalouden alaa koskevaa tutkimustyötä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MANDI HANNULAN RAHASTO Kunnallisneuvos Mandi Hannulan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee naistutkijoiden koululaitoksen opetustoimintaa, naisopettajien kulttuurityötä tai yhteiskunnallisvaltiollista toimintaa käsittelevää tutkimusta. URPO JA MAIJA-LIISA HARVAN RAHASTO Professori Urpo Harvan ( ) lahjoitus Tukee aikuiskasvatuksen tutkimusta. HARVARD-RAHASTO * Perustuu Harvard Club of Finlandin 1997 aloittamaan varainkeräykseen. 3 Jatko-opintoihin Harvardin yliopiston eri tiedekunnissa ja kouluissa.

4 AINO HAUSMANNIN RAHASTO Tekstiilitaiteilija Aino Hausmannin, o.s. Kaartinen ( ) lahjoitus Tukee taidekäsityön harjoittajia ja taideteollisuusjärjestöjä sekä edistää taidekäsityön tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja ulkomailla. Tukee myös sokeain henkistä työtä ja akateemista koulutusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. VEIKKO JA SALLI HAVANNON KEKSINTÖRAHASTO Perustuu fil. tohtori Veikko Havannon ( ) keksintöjen tuottoihin vuodesta 1955 alkaen. Tukee keksintötoimintaa Keksintösäätiön kautta. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELSA HEIKINHEIMON RAHASTO Lehtori Elsa Heikinheimon ( ) testamenttilahjoitus. Edistää tieteellistä tutkimusta. Rahoittaa Porvoon Linnankosken lukion matematiikan stipendin hakemuksetta vuosittain. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAIJA-LIISA HEININ RAHASTO Toimittaja Maija-Liisa Heinin, o.s. Heinonen ( ) testamenttilahjoitus. Tukee suomenkielisiä sanomalehden toimittajia. ARTTURI JA AINA HELENIUKSEN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Artturi Heleniuksen ( ) ja hänen puolisonsa Aina Heleniuksen, o.s. Broman ( ) lahjoituksiin. Tukee taloudellisten ja teknisten alojen tutkimusta sekä Suomen karjalaisen kulttuurin kohottamiseen tähtääviä hankkeita. Jakaa tänä vuonna n euroa. BRITA HELENIUKSEN RAHASTO Televisiotuottaja Brita Heleniuksen ( ) testamenttilahjoitus. Alle 20-vuotiaalle soittajalle sellon tai viulun hankintaan. Jakaa tänä vuonna n euroa. MIRJAM JA HANS HELININ RAHASTO Perustuu laulajatar, professori h.c. Mirjam Helinin ( ), o.s. Rokkanen, lahjoituksiin. Edistää laulutaidetta ja muita säveltaiteita. Jakaa tänä vuonna n euroa. HARRY HENDUSEN RAHASTO Valtiot. maisteri, finanssineuvos Harry Hendusen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää suuria ja kansallisesti merkittäviä kulttuurihankkeita. Etusijalla ovat arvosoittimien hankkiminen ja meriarkeologia. Jakaa tänä vuonna n euroa. INGRID JA EWALD HENTUN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Ewald Hentun ( ) ja hänen puolisonsa Ingrid Hentun, o.s. Berkan lahjoituksiin. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. KAARLO AF HEURLININ RAHASTO Perustuu rouva Ulla af Heurlinin ja lastensa sekä Augusta af Heurlinin Säätiön lahjoituksiin fil. maisteri Kaarlo af Heurlinin ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi. Edistää kansanterveys- ja kansansivistystyötä. ALMA JA UNIO HIITOSEN RAHASTO Fil. kand. Alma Ireene Hiitosen, o.s. Haavamäe ( ) testamenttilahjoitus. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen puolisostaan, kiinteistöneuvos Unio Hiitosesta ( ). Tukee humanistista tutkimusta. Ensisijaisesti suomalaisvirolaisten suhteiden, viron kielen, kirjallisuuden, kansanrunouden, kansanmusiikin ja kansantieteen sekä Viron kulttuurin ja historian tutkimusta. LOTTA HORMAN RAHASTO Liikkeenharjoittaja Charlotta (Lotta) Horman ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. HOTELLI- JA RAVINTOLANEUVOSTON RAHASTO * Hotelli- ja ravintolaneuvoston lahjoitus Edistää hotelli- ja ravintola-alan tutkimustoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä. HUHTAMÄEN RAHASTO Vuorineuvos Heikki Huhtamäen ( ) ja hänen puolisonsa Signe Huhtamäen, o.s. Hagström ( ) lahjoitus Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. 4

5 EERO HÄMÄLÄISEN RAHASTO * Perustuu opettaja Eero Hämäläisen stipendirahaston varoihin, jotka Helsingin yliopiston Savolainen osakunta on vastaanottanut testamenttilahjoituksena ja luovuttanut Kulttuurirahastolle Tukee savolaisten perus- ja jatko-opiskelijoiden kansallisten tieteiden tutkimusta. Etusijalla ovat Suomen historian, kielen ja kirjallisuuden alan hakijat. Apurahat jaetaan Savolaisen osakunnan vuosijuhlassa. Hakemukseen liitettävä selvitys savolaisuudesta. Jakaa tänä vuonna n euroa. MATILDA IHAMUOTILAN RAHASTO * Perustuu 1966 perustetun Matilda Ihamuotilan Muistosäätiön lahjoitukseen Tukee nuorten jatko-opintoja sekä vanhusten ja yksinäisten hyväksi tehtävää sosiaalista työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. PIIPPA-STIINA IMMOSEN RAHASTO Kuvaamataidon lehtori Hertta Immosen ( ) testamenttilahjoitus miehensä, fil. maisteri Yrjö Immosen ( ) jälkeen. Rahasto säilyttää nimessään muiston heidän tyttärestään Piippa-Stiina Immosesta. Tukee lääketieteen, lähinnä psykiatrian ja erityisesti skitsofrenian tutkimusta. OTTO ISOJÄRVEN RAHASTO Opettaja Otto Isojärven ( ) testamenttilahjoitus. Tukee suomenkielisten näkövammaisten nuorten opintoja. Jakaa tänä vuonna n euroa. VAPPU JAKOBSSONIN RAHASTO Perustuu fil. maisteri Vappu Jakobssonin ( ) testamenttiin. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. ALMA JA JUSSI JALKASEN RAHASTO Maanviljelijä Jussi Jalkasen ( ) ja hänen puolisonsa Alma Jalkasen, o.s. Ahonen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää maataloutta, kotitaloutta ja kotiteollisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. SINIKKA JARKOLAN RAHASTO Perustuu valtiot. maisteri Sinikka Jarkolan ( ) testamenttiin. Tukea kaikkia isänmaallisia tarkoituksia, erityisesti karjalaisen heimon kulttuurin kohottamista ja säilyttämistä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MIRJAM JA SAKARI JOTUNIN RAHASTO Toimistovirkailija Mirjam Jotunin, o.s. Husu ( ) ja hänen puolisonsa Sakari Jotunin ( ) testamenttilahjoitus. Tukee romaanisen filologian tutkimusta. TURE JA SIRKKU JUNTUN RAHASTO Teatterineuvos Ture Juntun ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa, mainospäällikkö Sirkku Juntun, o.s. Vanamo ( ) jälkeen. Tukee näyttelijöiden ja lausujien työskentelyä. Etusijalla ovat hämäläistä tai satakuntalaista syntyperää olevat hakijat. KALLE JUURELAN RAHASTO Perustuu näyttelijä Kaarlo (Kalle) Juurelan ( ) testamenttiin. Tukee nuoria viihdetaiteilijoita sekä myös nuorten taiteilijoiden viihdetuotantoja. FAINA JYRKILÄN RAHASTO Perustuu professori Faina Jyrkilän ( ) testamenttiin. Tukee gerontologista tutkimusta. LAURI JÄRVEN RAHASTO Perustuu Suomen Kansakoulunopettajien Liiton adressikeräykseen liiton puheenjohtajan, kouluneuvos Lauri Järven ( ) täyttäessä 60 vuotta Tukee peruskouluun kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä. LEMPI JA AILI JÄÄSKELÄISEN RAHASTO Opettaja Aili Jääskeläisen ( ) testamenttilahjoitus sisarensa, kirjailija Lempi Jääskeläisen ( ) jälkeen. Tukee Karjalan historian ja kirjallisuuden tutkimusta. Etusijalla ovat karjalaissyntyiset tutkijat. 5

6 JAAKKO KAHMAN RAHASTO Perustuu päätökseen, jolla 1985 perustettu Jaakko Kahman säätiö liitettiin Suomen Kulttuurirahastoon. Rahasto säilyttää nimessään muiston säätiön perustajasta, Helsingistä kotoisin olleesta toimitusjohtaja Jaakko Kahmasta ( ). Tukee pien- ja käsiteollisuusalan oppilaitoksia sekä pienja käsiteollisuuden alan yrittäjätoimintaan liittyvää muuta koulutus-, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä mainituille aloille kouluttautumista. VAKUUTUSYHTIÖ KALEVAN RAHASTO Perustuu Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan satavuotispäivänään 1974 tekemään lahjoitukseen sekä 125-vuotismerkkipäivän yhteydessä 1999 tekemään lahjoitukseen. Yleinen. SAARA JA TEUVO KALLION RAHASTO Perustuu oikeust. tohtori Teuvo Kallion ( ) testamenttiin. Tukee tieteellisen tutkimuksen harjoittajia oikeustieteen (erityisesti työoikeuden) ja sosiologian alalla. KANNELJÄRVEN SUMMIEN RAHASTO Kanttori-urkuri Pentti Summan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee kirkkomusiikin opintoja ja tutkimusta sekä yksinlaulun jatko-opintoja. Jakaa tänä vuonna n euroa. ULLA JA EINO KAROSUON RAHASTO Perustuu dipl.ins. Ulla Tuominen-Karosuon ( ) ja dipl.ins. Eino Karosuon ( ) lahjoituksiin. Edistää teknisiä tieteitä tukemalla Suomessa tehtävää tieteellistä tutkimusta ja tukee suomenkielen ja kulttuuriperinteen vaalimiseksi ja ympäristön hyväksi tehtävää työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ILTA JA PENTTI KASKIPURON RAHASTO Rouva Ilta Tuulikki Kaskipuron, o.s. Simonen ( ) ja taidegraafikko, professori Pentti Kaskipuron ( ) testamenttilahjoitus. Edistää taidegrafiikkaa ja erityisesti sen perinteisiä menetelmiä sekä grafiikan tutkimusta ja harrastusta. YRJÖ JA NANNY KAUNISTON RAHASTO Lääket. lis. Nanny Kauniston ( ) lahjoitus 2005 miehensä, lääket. tohtori Yrjö Kauniston ( ) jälkeen. Kartuttaa Valtion taidemuseossa olevaa Yrjö ja Nanny Kauniston taidekokoelmaa myöntämällä vuosittain apurahan Valtion taidemuseolle sanottuun tarkoitukseen. Kokoelmaa kartuttaessa on ensisijalle asetettava lahjakkaiden naistaiteilijoiden tekemät työt. Jakaa tänä vuonna n euroa. URHO KEKKOSEN RAHASTO Perustuu tasavallan presidentti Urho Kekkosen ( ) muistoadressilahjoituksiin sekä hänen oikeudenomistajiensa lahjoitukseen Tukee tutkimusta Urho Kekkosen valtiomiestyöhön liittyvillä aloilla. LAILA JA MATTI KIISKEN RAHASTO Perustuu emäntä Laila Elisabeth Kiisken os. Laine ( ) testamenttiin sekä aviopuolisoiden Matti ja Laila Kiisken eläessään sopimaan päätökseen. Rahasto kunnioittaa nimessään maanviljelijä Matti Kiisken ( ) muistoa. Tukee maa- ja metsätalouden tutkimustyötä sekä maaseudun kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä. TELLERVO KIJASEN RAHASTO Neiti Tellervo Kijasen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen, etusijalla kuvataiteet, sekä inkeriläisen perinteen tutkimus ja vaaliminen. KIRJALLISUUDEN TUTKIJAIN RAHASTO Kirjallisuudentutkijain Seuran lahjoitus Edistää kirjallisuuden tutkimusta ja opiskelua. JUHANI KIRPILÄN RAHASTO Lääket. lis. Juhani Kirpilän ( ) testamenttilahjoitus. Edistää kuvataiteita ja niiden tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. VIENO JA REINO A. KIVEKKÄÄN RAHASTO Rouva Vieno Kivekkään, o.s. Valasmaa ( ) lahjoitus 1982 ja testamenttilahjoitus puolisonsa Reino Arvid Kivekkään ( ) muiston kunnioittamiseksi. 6 Tukee korkeampaa kaupallista opiskelua Suomessa tai ulkomailla.

7 ELIN JA ALEKS KOHON RAHASTO Pankinjohtaja Aleks Kohon ( ) ja hänen puolisonsa Elin Kohon, o.s. Ristimäki ( ) testamenttilahjoitus. Edistää syöpäsairauksien tutkimusta. VÄINÖ KOHON RAHASTO Rouva Sirkka Kohon, o.s. Virkki ( ) ja hänen tyttärensä, arkkitehti Ritva Kohon ( ) testamenttilahjoitus puolison ja isän, liikemies Väinö Kohon ( ) muiston kunnioittamiseksi. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAUNO KOIVISTON RAHASTO Perustuu presidentti Mauno Koiviston 60- ja 70-vuotispäivien yhteydessä tehtyihin onnittelulahjoituksiin. Edistää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja suomalaista kirjallisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. ESTER JA UUNO KOKIN RAHASTO Kauppaneuvos Uuno Kokin ( ) ja hänen puolisonsa Ester Kokin, o.s. Tuominen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää suomalaista lääketiedettä. Jakaa tänä vuonna n euroa. REINO KONTOLAN RAHASTO Maanviljelijä Reino Kontolan ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. HERMAN JA VILHELMIINA KOPOSEN RAHASTO Opettaja Martta Koposen ( ) testamenttilahjoitus vanhempiensa, koneasentaja Herman Koposen ( ) ja Vilhelmiina Koposen, o.s. Karén ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää opettajien ja kuvataiteilijoiden jatko-opintoja. KIRA KOROMAN JA UUNO ARPIAISEN RAHASTO Rouva Kira Koroman ( ) lahjoitus ja testamentti ensimmäisen aviopuolisonsa, ekonomi Uuno Evald Arpiaisen ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää säveltaiteita jakamalla apurahoja instrumentalistien opintoihin ja soitinkorjauksen ja -rakennuksen opiskeluun. JUHANI KORPIVAARAN TOYOTA-RAHASTO * Perustuu kauppaneuvos Juhani Korpivaaran ( ) ja hänen puolisonsa Aune Korpivaaran, o.s. Niemistö lahjoituksiin. Juhani Korpivaaran jälkeen rahastoa ovat kartuttaneet Jouko, Paavo ja Timo Korpivaara sekä Korpivaara Oy. Tukee autoliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen ympäristönsuojelukysymyksiin kohdistuvaa tutkimusta. Apurahoja jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota nuorison kasvatuksellisiin näkökohtiin. Jakaa tänä vuonna n euroa. AINO, ARMI JA ERKKI KORVEN RAHASTO Perustuu maanviljelijät Aino Korven ( ) ja Armi Korven ( ) sekä agronomi Erkki Korven ( ) lahjoitukseen 1967, sekä Armi ja Erkki Korven testamenttilahjoitukseen. Edistää maa-, metsä- ja kotitalouden tutkimusta sekä yleisesti tiedettä ja taidetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. EVA KOSKISEN RAHASTO Pankinjohtaja Eva Koskisen, o.s. Ahlfors ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. PAAVO KOSKISEN RAHASTO Lääket. ja kir. tohtori Paavo Koskisen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. HELVI JA ANNIKKI KOTIKOSKEN RAHASTO Perustuu Annikki Kotikosken ( ) testamenttiin. Rahasto kunnioittaa nimessään hänen sisarensa Helvi Kotikosken ( ) muistoa. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. KOTITALOUSKESKUKSEN RAHASTO Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskus KKTK ry:n lahjoitus 1992 sen lopettaessa toimintansa. Tukee kotitalousopetusta ja -neuvontaa sekä kuluttajakysymyksiä käsittelevää tutkimusta. KAUKO KULAN RAHASTO Lehtori Paula Pia Maria Hypénin ( ) testamenttilahjoitus maisteri Kauko Kulan ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee kirjallisuutta. Jakaa tänä vuonna n euroa. 7

8 JUHANI KÄMPIN RAHASTO Metsänomistaja Juhani Kämpin ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. GRETA JA WILLIAM LEHTISEN RAHASTO Perustuu vuorineuvos William Lehtisen ( ) ja hänen puolisonsa, tekstiilitaiteilija Greta Skogster-Lehtisen lahjoitukseen Tukee taiteellista ja tieteellistä työskentelyä ulkomailla. Jakaa tänä vuonna n euroa. KAUKO JA ANITA LEHTISEN RAHASTO Perustuu fil. maisteri Anita Lehtisen o.s. Salonen ( ) ja ekonomi Kauko Lehtisen ( ) testamenttiin. Edistää kemian ja fysiikan opiskelua Helsingin Yliopistossa. Jakaa tänä vuonna n euroa. INKERI JA VILHO LEHTOSEN RAHASTO Rouva Inkeri Lehtosen lahjoitus Tukee lääketieteen, ensisijaisesti munuaistautien tutkimusta. MARJA JA ESKO LEHTOSEN RAHASTO Perustuu Marja Lehtosen ( ) testamenttiin. Rahasto kunnioittaa nimessään hänen puolisonsa Esko Lehtosen ( ) elämäntyötä ja muistoa. Tukee kulttuuritoimintaa, erityisesti musiikkia, kuvataiteita, kirjallisuutta ja teatteria. Jakaa tänä vuonna n euroa. HELVI JA ARVO LEHTOVAARAN RAHASTO Fil. maisteri Helvi Lehtovaaran ( ) ja professori Arvo Lehtovaaran ( ) testamenttilahjoitus. Tukee psykologian tutkimusta, erityisesti kehityksellistä, kognitiivista ja mielenterveydellistä psykologiaa. Jakaa tänä vuonna euroa. AUNE LINDSTRÖMIN JA IRJA MALINIEMEN RAHASTO Professori Aune Lindströmin ( ) testamenttilahjoitus sisarensa, dosentti Irja Maliniemen ( ) jälkeen. Tukee taide- ja kirjallisuudenhistorian tutkijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. PAAVO JA ADOLFIINA LUOSTARISEN RAHASTO Kauppaneuvos P. A. Luostarisen ( ) ja hänen puolisonsa Adolfiina Luostarisen, o.s. Hämäläinen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. PEKKA JA JUKKA-PEKKA LYLYKARIN RAHASTO Rouva Lea Lylykarin, o.s. Ikävalko ( ) testamenttilahjoitus. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen pojastaan, insinööri Pekka Lylykarista ( ) sekä tämän pojasta Jukka-Pekka Lylykarista ( ). Tukee lapsiin kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta. TERESIA JA RAFAEL LÖNNSTRÖMIN RAHASTO Teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin, o.s. Jensen-Bech ( ) lahjoitus Edistää Suomen talouselämää sekä luovaa toimintaa tuotannon, koulutuksen, työsuojelun, terveyden- ja sairaanhoidon sekä viihtyvyyden eri aloilla. Edistää myös taiteita ja tukee vanhusten ja lasten asemaa. Jakaa tänä vuonna n euroa. AIMO MAASILLAN RAHASTO Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n lahjoitus Rahasto säilyttää nimessään muiston tekn. lis. Aimo Maasillan ( ) elämäntyöstä. Edistää vesivarojen suojelun sekä hyödyntämisen teknistä tutkimusta teollisuuden, asutuksen ja maanviljelyn tarpeisiin. TARU, ILMARI JA PENTTI MANNISEN RAHASTO Tohtorinrouva Taru Mannisen, o.s. Hakkarainen ( ) lahjoitus Opintoihin ja kansatieteen nuorelle tutkijalle. Jakaa tänä vuonna n euroa. EDITH JA J. L. MANTILAN RAHASTO Isännöitsijä Kerttu Mantilan ja fil. maisteri Liisa Santalan lahjoitus 1992 rakennusmestari Johan Leonard Mantilan ( ) ja Edith Johanna Mantilan ( ) muiston kunnioittamiseksi. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. 8

9 KAARLO JA VEIJA MARJASEN RAHASTO * Perustuu onnittelulahjoituksiin tohtori Kaarlo Marjasen ( ) täyttäessä 75 vuotta 1974 ja fil.maisteri Veija Marjasen ( ) lahjoitukseen Rahastoa on kartuttanut myös lausuntataiteilija, fil. maisteri Annikki Yrjänäisen ( ) testamenttilahjoitus. Lausuntataiteen, runon tulkinnan ja puhekulttuurin sekä näiden alojen opintojen ja tieteellisen tutkimuksen edistäminen. SALLI JA KAARLO MERIKOSKEN RAHASTO Kouluneuvos Kaarlo Merikosken ( ) ja hänen puolisonsa, opettaja Salli Merikosken, o.s. Nevalainen ( ) lahjoitus Edistää kansanopetusta. SISKO, AATOS JA SIRKKU MIKKOSEN RAHASTO Perustuu lehtori Sirkka Liisa Caritas Mikkosen lahjoitukseen 1994 vanhempiensa Aatos Mikkosen ( ) ja Sisko Sirkka Mikkosen o.s. Vuorio ( ) muiston kunnioittamiseksi. Edistää kuulovammoihin, kuulovammaisiin ja heidän opetukseensa liittyvää tutkimusta. MTK:N RAHASTO * Perustuu Maataloustuottajain Keskusliitto ry:n lahjoitukseen ja ministeri Veikko Ihamuotilan ( ) muiston kunnioittamiseksi tehtyihin lahjoituksiin sekä kotitalousopettaja Maija ja ministeri, agronomi Heikki Haaviston nimikkorahaston liittämiseen MTK:n rahastoon Edistää viljelijäväestön taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja käsittelevää tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. MTV-RAHASTO * Perustuu MTV:n lahjoitukseen 1977 sen täyttäessä 20 vuotta. Tukee tiedonjulkistamiseen, erityisesti televisiotoimintaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä. EERO MÄKISEN MUISTORAHASTO Suomen Kulttuurirahaston perustama 1953 hallintoneuvostonsa esimiehen vuorineuvos Eero Mäkisen ( ) muiston kunnioittamiseksi. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAIRE JA AIMO MÄKISEN RAHASTO * Perustuu fil. maisteri Maire Mäkisen, o.s. Louhivaara ( ) testamenttilahjoitukseen. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen puolisostaan rakennusmestari Aimo Mäkisestä ( ). Tukee sydänsairauksien ja lasten reumasairauksien tutkimusta sekä CP-vammaisten lasten sairauksien tutkimusta, kuntouttamista ja apuvälineiden hankkimista. Jakaa tänä vuonna n euroa. EINO NIINISEN RAHASTO Johtaja Eino Niinisen ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. TOINI JA MAIJALIISA NIKKILÄN RAHASTO Käsityönopettaja Maijaliisa Nikkilän ( ) testamenttilahjoitus sisarensa Toini Nikkilän jälkeen. Edistää taidekäsityötä, sen opintoja ja tutkimusta sekä alan konservointia. ANNI JA ANTTI NIKLANDERIN RAHASTO Perustuu 1952 tehtyyn sopimukseen, jolla Anni ja Antti Niklanderin säätiö jatkaa toimintaansa vuodesta 1993 Kulttuurirahaston nimikkorahastona. Tukee suomenkielisiä jousisoitinten, laulun, pianonsoiton ja viulunrakennuksen opiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. L. ONERVAN RAHASTO Kirjailija L. Onervan (Hilja Onerva Madetoja, o.s. Lehtinen ) testamenttilahjoitus. Tukee nuoria lausuntataiteilijoita ja runoilijoita. ANNIKKI ORIVUOREN RAHASTO Perustuu rouva Annikki Orivuoren o.s. Hurmerinta ( ) lahjoituksiin vuonna 1990 ja myöhemmin. Lahjoitetut varat perustuvat merkittävältä osaltaan hänen ja hänen puolisonsa, apteekkari Ilkka Johannes Karpion ( ) työhön ja toimeliaisuuteen. Edistää tiedettä ja tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. OUTOKUMPU OY:N RAHASTO 1910 perustetun Outokumpu Oy:n lahjoitus Tukee ulkomaankaupan ja kansainvälisen talouden tutkimusta sekä kaikkea sellaista tutkimusta ja koulutusta, joka edistää suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kansainvälistä toimintaa. 9

10 WELLAMO PAASIKIVEN RAHASTO Hammaslääkäri Wellamo Paasikivi-Ant-Wuorisen ( ) testamenttilahjoitus. Tukee kansainvälisen tai valtio-oikeuden tutkimusta, suomalaisen valtiomiehen elämäkerran kirjoittamista, hallinnossa tai tuomioistuimissa palvelevien kieliopintoja sekä nuoria pianisteja ja hammaslääketiedettä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ANNA PALMROOSIN RAHASTO Perustuu kansakoulunopettaja Anna Palmroosin ( ) tekemiin lahjoituksiin 1937 ja Tukee nuoria suomalaisia kemistejä. Jakaa tänä vuonna n euroa. SIRPPA-LIISA PALMUN RAHASTO Fil. maisteri Sirppa-Liisa Palmun ( ) testamenttilahjoitus. Edistää syöpätutkimusta ja syövän hoitoa. IRMA JA WELI PALOHEIMON RAHASTO Dipl.ins. Weli Paloheimon osakelahjoitus Tukee musiikin harjoittamista ja sen opettamisen kehittämistä, musiikkiteknologiahankkeita sekä musiikkia ja terapiaa yhdistäviä hankkeita. Jakaa tänä vuonna n euroa. PELLERVON RAHASTO Perustuu Pellervo-Seura ry:n lahjoitukseen 1964 sekä myöhemmin tehtyihin lahjoituksiin. Edistää tutkimusta, joka koskee maatilatalouden ja pellervolaisen osuustoiminnan kehitykseen liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurikysymyksiä. AILI JA PAUL PENNASEN RAHASTO Rouva Aili Inkeri Pennasen, o.s. Lindgren ( ) lahjoitus 1970 puolisonsa, johtaja Paul Pennasen ( ) jälkeen. Edistää lääketieteellistä tutkimustyötä, erityisesti syöpätautien tutkimusta. ANNA-LIISA JA ESKO PENNASEN RAHASTO Perustuu fil. maisteri Anna-Liisa Pennasen o.s. Räsänen ( ) ja professori Esko Pennasen ( ) keskinäiseen testamenttiin. PERUSKOULUVÄEN RAHASTO Kulttuurirahasto perusti rahaston 1939 kiitollisuuden osoitukseksi kansakoulunopettajille heidän merkittävästä panoksestaan Suomen Kulttuurirahaston perustamiskeräyksen onnistumiseen. Edistää peruskoulunopettajien jatko-opintoja. OTSO PIETISEN RAHASTO * Perustuu Suomen Valokuvaajien Liitto ry:n keräykseen sen pitkäaikaisen puheenjohtajan, valokuvaaja Otso Pietisen ( ) täyttäessä 50 vuotta Edistää valokuvauksen kehitystä ja alan tutkimusta tukemalla nuoria valokuvaajia ja valokuvausalan opiskelijoita. PIHLAN RAHASTO Perustuu varatuomari J. W. Rangellin, kansleri Bruno Suvirannan ja presidentti Toivo Tarjanteen perheiden lahjoitukseen Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. SYLVI, LAHJA JA KERTTU PISKOSEN RAHASTO Perustuu kustannusvirkailija Kerttu Piskosen ( ) testamenttilahjoitukseen. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen sisaristaan Lahja (s ) ja Sylvi ( ) Piskosesta. Tukee kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta. POHJOLA-YHTIÖIDEN 100-VUOTISRAHASTO * Perustuu Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen 100-vuotisjuhlansa yhteydessä 1990 tekemään lahjoitukseen ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan 100-vuotisjuhlansa yhteydessä 1991 tekemään lahjoitukseen sekä yhtiöiden saamiin onnittelulahjoituksiin. Edistää ympäristönsuojelun tutkimusta ja tukee toimintaa, jolla ehkäistään saastumista ja pyritään säilyttämään ympäristö ja luonto elinkelpoisina. Jakaa tänä vuonna n euroa. OLAVI PULKKASEN RAHASTO Perustuu rouva Irma Pulkkasen lahjoitukseen miehensä, taidemaalari Olavi Pulkkasen ( ) elämäntyön ja muiston kunnioittamiseksi. Tukee taidemaalareita, erityisesti akvarellisteja. Edistää syöpäsairauksien tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa 10

11 MAIJA JA ANNA PUURTISEN RAHASTO Perustuu rouva Maija Puurtisen ( ) lahjoitukseen 1992 tyttärensä Anna Puurtisen muiston kunnioittamiseksi. Tukee nuorten arkkitehtuuriopintoja ulkomailla sekä lupaavien pianistien ja sellistien opintoja. Jakaa tänä vuonna euroa. HUUGO RANISEN RAHASTO Kauppaneuvos Kalle Kuusisen lahjoitus 1964 professori Huugo Ranisen ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi. Tukee liiketaloustieteellistä, erityisesti organisaatio- ja liikkeenjohtokysymyksiä koskevaa tutkimusta. IRMA RANTAVAARAN RAHASTO Perustuu professori Irma Rantavaaran ( ) ystävien lahjoitukseen 1978 ja hänen testamenttilahjoitukseensa. Edistää yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan tutkimusta. Etusijalla ovat naistutkijat. Jakaa tänä vuonna n euroa. ARMI RATIAN RAHASTO * 1951 perustetun Marimekko Oy:n lahjoitus Rahasto säilyttää nimessään muiston yhtiön perustajan, toimitusjohtaja Armi Ratian, o.s. Airaksinen ( ) elämäntyöstä. Uutta luovan tieteellisen ja taiteellisen toiminnan sekä tuotesuunnittelun tukemiseen. EEVA RAUHANKALLION RAHASTO Neiti Eeva Rauhankallion ( ) testamenttilahjoitus. Tukee suomenkielisiä naisopiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. JALMARI RINTEEN RAHASTO Perustuu Suomen Näyttelijäliiton Suomen Kulttuurirahastolle luovuttamaan teatterineuvos Jalmari Rinteen ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi kerättyyn rahastoon. Edistää näyttelijätaiteen tutkimusta. SIRKKA JA JOUKO RUOTSALAISEN RAHASTO Sanomalehdentoimittaja Sirkka Ruotsalaisen, o.s. Nuormaa ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa Jouko (Jopi) Ruotsalaisen ( ) jälkeen. Tukee suomen kielen opiskelua ja tutkimusta. TAIMI JA MARTTI RYTIN RAHASTO Kamreeri Martti Rytin ( ) ja puolisonsa Taimi Rytin, o.s. Siivonen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää ensisijaisesti reumatismia koskevaa tieteellistä tutkimusta. EDLA JA ELIINA SAAREN RAHASTO Maanviljelijä Eliina Saaren ( ) ja maanviljelijä Matti Mäkilammin ( ) testamenttilahjoitus. Edistää silmäsairauksien tutkimusta. ALLI JA KAARLO SAHLANIN RAHASTO Insinööri Kaarlo Sahlanin ( ) ja puolisonsa Alli Sahlanin, o.s. Lindblad ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. SEIJA SALMIALAN RAHASTO Fil. lis. Seija Salmialan lahjoitus 2008 Bruno A. ja Jenny Salmialan muiston kunnioittamiseksi. Tukee säveltaiteita, ensisijaisesti jousisoittimia. Jakaa tänä vuonna n euroa. MARJATTA JA KALLE SALON RAHASTO Perustuu ministerineuvos Kaarlo Salon ( ) ja rouva Marjatta Salon, o.s. Pusa ( ) testamenttilahjoitukseen. Edistää humanistisia tieteitä sekä maailmankirjallisuuden suomennostyötä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MARTTA SALOVAARAN RAHASTO Verovalmistelija, ekonomi Martta Salovaaran ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. JUHO RISSASEN RAHASTO Taiteilija Juho Rissasen ( ) testamenttilahjoitus. Nuorten taidemaalareiden ulkomaanmatkoihin ja työskentelyyn, etusijalla ovat monumentaalimaalaajat. 11 A. E. SANDELININ RAHASTO Perustuu Meijerien Keskusosuusliike Valion lahjoituksiin 1958 ja myöhemmin professori A. E. Sandelinin ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee ja kehittää elintarviketieteiden tutkimusta, ensisijaisesti maitotaloudellista tutkimustyötä.

12 E. J. SARIOLAN RAHASTO Perustuu E. J. Sariolan säätiön sulautumiseen Suomen Kulttuurirahastoon Tukee erityisesti väitöskirjatöitä sekä opintoja korkeakouluissa tai poikkeustapauksissa niitä vastaavissa oppilaitoksissa. Tukee hakemuksetta myös Hartolan ja Nurmon kuntien peruskoululaisia. Jakaa tänä vuonna n euroa. AINO JA TOIVO SATUMAAN RAHASTO Kehystäjämestari Toivo Satumaan ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa Aino Satumaan, o.s. Kuokkanen ( ) jälkeen. Kehystämisen ammattitaidon edistämiseen. SOFIA JA PAAVO SAVELAN RAHASTO Perustuu mittausteknikko Paavo Savelan ( ) ja hänen puolisonsa, kassanhoitaja Sofia Savelan, o.s. Hopfner, testamenttilahjoitukseen. Tukee lääketieteellistä tutkimusta. EERO SELININ RAHASTO Rouva Arla Selinin, o.s. Alfthan ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa, viulutaiteilija Eero Selinin ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee viulutaiteilijoita ja kapellimestareita. Jakaa tänä vuonna n euroa. RITVA SIEVÄNEN-ALLENIN RAHASTO Perustuu fil. tohtori Ritva Sievänen-Allenin o.s. Sievänen ( ) testamenttiin. Tukee suomalaista kulttuuria, erityisesti kirjallisuutta, säveltaidetta ja kuvaamataiteita. KATARIINA JA RISTO SIIRILÄN RAHASTO * Perustuu Katariina ja Risto Siirilän sekä heidän jälkeläistensä lahjoituksiin. Edistää lääketieteellistä perus- ja soveltavaa tutkimustyötä, erityisesti lasten ja nuorten psykiatrian ja kardiologian alalla. MIKAEL SOINISEN RAHASTO Perustuu päätökseen, jolla Heinolan seminaarin stipendirahastojen varat siirrettiin Suomen Kulttuurirahastolle 1972 seminaarin ensimmäisen johtajan Mikael Soinisen ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee peruskoulun luokanopettajien tutkimustyötä ja taideopintoja sekä opettajankoulutuksen kannalta merkittäviä hankkeita. SOK:N RAHASTO Perustuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ry:n lahjoitukseen 1938 ja myöhemmin tehtyihin lahjoituksiin. Edistää osuustoimintaa ja yleistä talouselämää koskevaa tutkimusta. EDITH SORRIN RAHASTO Perustuu lehtori Rauni Pylkkäsen, o.s. Sorri lahjoitukseen 2001 äitinsä Edith Sorrin, o.s. Weck ( ) muiston ja elämäntyön kunnioittamiseksi. Tukee aivoperäisten sairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin tutkimusta. PENTTI SUMMAN RAHASTO Kanttori-urkuri Pentti Summan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee hakemuksetta erityiskohteita. Jakaa tänä vuonna n euroa. SUOMALAISEN KANSAKOULUN YSTÄVIEN RAHASTO Suomalaisen Kansakoulun Ystävät ry luovutti peruspääoman Kulttuurirahastolle lopettaessaan toimintansa Edistää ja tukee suomenkielistä kansansivistystyötä. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN RAHASTO Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lahjoitus Edistää asumiseen, asuntorakentamiseen ja kotitalouksiin kohdistuvaa tutkimusta ja hankkeita. Edistää myös rahoitukseen ja yhteiskuntasuunnitteluun liittyvää tutkimusta. YRJÖ SIMILÄN RAHASTO Raatimies Yrjö Similän ( ) ja hänen puolisonsa Fanny Similän, o.s. Lindqvist ( ) lahjoitus Tukee liian runsaan tai muutoin virheellisen ravitsemuksen aiheuttamien terveydellisten häiriöiden tutkimusta ja torjumista sekä yleensä ihmisen ravintofysiologian tutkimusta. 12

13 MARTTI EMIL TAMMIVUOREN RAHASTO Perustuu opettaja Kauko Tammivuoren ( ) lahjoituksiin puolisonsa Thalia Tammivuoren, o.s. Pihl ( ) ja poikansa, fil. kand. Martti Emil Tammivuoren ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee erityisesti Reiterin taudin ja selkärankareuman, mutta myös muiden tulehduksellisten nivelsairauksien tutkimusta. INGEBORG, KAARLO JA ZULI TARHOSEN RAHASTO Perustuu toimittaja Zuli Tarhosen ( ) lahjoituksiin ja testamenttiin äitinsä, sairaanhoitaja-opettaja Ingeborg, o.s. Pönkänen ( ) ja isänsä, käsityönopettaja Kaarlo Tarhosen ( ) elämäntyön kunnioittamiseksi. Tukee karjalan murteen, karjalan kielen ja suomen kielen tutkimusta. MARJATTA TEINIEMEN RAHASTO Perustuu ryhmäesimies Marjatta Teiniemen ( ) testamenttilahjoitukseen. Tieteen tukeminen. J. A. TENHUSEN RAHASTO Kauppaneuvos Johan Alfred Tenhusen ( ) lahjoitus Suomalaisen kulttuurityön edistämiseen kaupan ja teollisuuden alalla. MARJATTA TENNEKSEN RAHASTO Perustuu fil. kand. Eeva Helmi Marjatta Tenneksen ( ) testamenttiin. Tukee Helsingin yliopiston opiskelijoiden yleiseen historiaan, latinan kieleen tai lääketieteeseen kohdistuvaa tutkimusta. LIISA JA ONNI TOIVOSEN RAHASTO Rouva Liisa Toivosen, o.s. Toivanen ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa, ministeri Onni Kustaa Toivosen ( ) jälkeen. Tukee nuorten tutkijoiden ja taiteilijoiden jatko-opintoja. Taiteenaloista etusijalla ovat musiikki ja kirjallisuus. Jakaa tänä vuonna n euroa. JUSSI JA LEENA TORPAN RAHASTO Päätoimittaja Lempi Torpan, o.s. Virtanen ( ) testamenttilahjoitus lastensa Jussi ja Leena Torpan muiston kunnioittamiseksi. Tukee ranskan ja espanjan kielten opintoja. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELLI TURUSEN RAHASTO Apteekkineuvos, fil. maisteri Elli Turusen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää farmaseuttisia tieteitä. Jakaa tänä vuonna n euroa. MARIA WAHLSTEDTIN RAHASTO Teatteripuvustonhoitaja, neiti Maria Wahlstedtin ( ) testamenttilahjoitus. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. LEO JA REGINA WAINSTEININ RAHASTO Perustuu päätökseen, jolla 1928 perustettu Leo ja Regina Wainsteinin säätiö sulautettiin Suomen Kulttuurirahastoon Rahasto säilyttää nimessään muiston säätiön perustajista, Odessasta alkuaan olleesta kauppaneuvos, pääkonsuli Leo Wainsteinista ( ) ja hänen puolisostaan, Bialystokissa syntyneestä Regina Wainsteinista, o.s. Trilling ( ). Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. VEIKKO VALTOSEN RAHASTO Perustuu kollegojen, potilaiden ja ystävien lahjoitukseen professori Veikko Valtosen ( ) täyttäessä 70 vuotta ANJA JA MIRJA TISSARIN RAHASTO Perustuu farmakologian apulaisprofessori, lääket. ja kirurgian tohtori Anja Tissarin ( ) ja hänen sisarensa tekstiilitaiteilija Mirja Tissarin ( ) testamenttiin. Tukee farmakologian tutkimusta, erityisesti neuro- ja psykofarmakologiaa. Etusijalla ovat lääketieteellisen koulutuksen saaneet tutkijat. Jakaa tänä vuonna n euroa. 13 Hammaslääketieteen tutkimuksen edistämiseen. ANNA-LIISA JA EERO VARIKSEN RAHASTO Perustuu professori Anna-Liisa Variksen, o.s. Tuomola ja professori Eero Variksen lahjoitukseen 1998 sekä onnittelulahjoitukseen Eero Variksen merkkipäivän yhteydessä Tukee Suomen maataloutta palvelevaa tutkimusta erityisesti kasvinviljelytieteellisen ja maatalouseläintieteellisen tutkimuksen alalla.

14 IRMA JA EINO VARTIAISEN RAHASTO Perustuu toimistoapulainen Irma Vartiaisen, o.s. Penttinen ( ) testamenttilahjoitukseen. Rahasto säilyttää nimessään muiston hänen puolisostaan, jatkosodassa saamiinsa haavoihin menehtyneestä arkkitehti Eino Vartiaisesta ( ). Tukee klassisen musiikin ja arkkitehtuurin opintoja sekä tutkimushankkeita, jotka tähtäävät eläinten parempaan elämään. Jakaa tänä vuonna n euroa. ELINA JA YRJÖ WASKISEN RAHASTO Rouva Elina Waskisen, o.s. Karell ( ) lahjoitus, joka perustuu hänen ja hänen puolisonsa arkkitehti Yrjö Waskisen ( ) yhteiseen päätökseen. Tukee lääketieteen tutkijoita sekä musiikin ja muiden alojen opiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. E. J. VEHMAKSEN RAHASTO * Perustuu Suomen arvostelijain liiton vastaanottamaan professori Sara Hildénin ( ) lahjoitukseen, jonka liitto luovutti Suomen Kulttuurirahastolle Tukee arvostelijoiden ulkomaisia jatko-opintoja sekä jakaa hakemuksetta palkintoja taidearvostelijoille, erityisesti kuvataidearvostelijoille. Jakaa tänä vuonna n euroa. ARVO VEHVILÄISEN RAHASTO Lääket. lis. Arvo Vehviläisen ( ) testamenttilahjoitus. Edistää kuvanveistotaidetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. OLAVI VEISTÄJÄN RAHASTO Perustuu Tampereen Teatterikerhon, Aamulehden ja professori Olavi Veistäjän sekä Tampereen kaupungin lahjoituksiin. Jakaa hakemuksetta palkintoja valtakunnallisesti merkittävistä ajankohtaisista teatteriteoista. Jakaa tänä vuonna n euroa. ERNA JA LUDVIG WENNERVIRRAN RAHASTO Perustuu varatuomari Inga Strengin, o.s. Forsell ja farmaseutti Maija Pajarisen, o.s. Keira lahjoitukseen Tukee kuvataiteilijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. KYLLIKKI JA OLLI VIHANNON RAHASTO Perustuu toimitusjohtaja Olli Vihannon ( ) ja hänen puolisonsa ylihoitaja Kyllikki Vihannon, o.s. Juselius ( ) tekemiin lahjoituksiin 1985 ja myöhemmin. Tukee kaupallisen alan tutkimusta ja opintoja sekä muuta tutkimusta ja taiteita, ensisijaisesti kuvataiteita. ALLI WIHERHEIMON RAHASTO Opetusneuvos Alli Wiherheimon ( ) testamenttilahjoitus. Tukee nuoria suomalaisia naistieteilijöitä, joiden tutkimuksen kohteena ovat nykykielet, latinan kieli, Rooman kirjallisuus, teologia tai kotitaloustieteet. AARNE JA ANNI VILJAVAN RAHASTO Director musices Aarne Viljavan ( ) testamenttilahjoitus puolisonsa Anni Viljavan, o.s. Puhjo ( ) jälkeen. Tukee puupuhallinsoiton opintoja. PENTTI K. VILPPULAN RAHASTO Opintorahastoyhdistysten Tuki - Studieföreningarnas Stöd ry:n lahjoitus 1987 yhdistyksen lopettaessa toimintansa. Tukee nuorten opintoja. TAPIO WIRKKALAN RAHASTO * Akateemikko Tapio Wirkkalan lahjoitus Tukee lahjakkaiden koltta- ja saamelaisnuorten opintoja sekä koltta- ja saamelaisväestön kulttuurin edistämistä. EILA JA YRJÖ WIRLAN RAHASTO Kirjastoneuvos, fil. kand. Eila Wirlan ( ) ja puolisonsa, everstiluutnantti Yrjö Wirlan ( ) testamenttilahjoitus. Tukee yleisten kirjastojen alalla toimivien ja alaa opiskelevien jatko-opintoja ja opintomatkoja sekä kirjastoalaa koskevaa tutkimusta. EEVA-LIISA VUOKSISEN RAHASTO Perustuu Eeva-Liisa Vuoksisen ( ) testamenttiin. Edistää Suomen 1800-luvun taiteen tutkimusta. 14

15 THÉRÈSE WUORENHEIMON RAHASTO Rahasto syntyi Kotikallion säätiön sulautuessa Suomen Kulttuurirahastoon vuonna Rahasto kunnioittaa Kotikallion säätiön perustajan, lastentarhan johtajatar Thérèse Wuorenheimon ( ) muistoa ja jatkaa säätiön perinnettä. Tukee lasten kasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin hyväksi tehtävää työtä. KALLE JA DAGMAR VÄLIMAAN RAHASTO Perustuu kauppaneuvos Kalle Välimaan ( ) ja hänen puolisonsa Dagmar Välimaan, o.s. Jokinen ( ) lahjoituksiin. Tukee Suomen vientiteollisuutta, lähinnä puunjalostusteollisuutta ja ulkomaankauppaa, toissijaisesti puukemiallista teollisuutta ja vuoriteollisuutta käsittelevää tutkimusta. Tukee myös elektroniikka- ja tietokonealan opintoja sekä yleistä talouselämän tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. VEIKKO JA HELEN VÄÄNÄSEN RAHASTO Perustuu professori Veikko Väänäsen ( ) ja puolisonsa Helen Goldthwait-Väänäsen ( ) lahjoitukseen 1980 ja testamenttiin. Tukee romaanisen filologian jatko-opintoja. YKSITYISKOULUJEN ELÄKEKASSAN RAHASTO * 1893 perustettu Yksityiskoulujen Eläkekassa luovutti peruspääoman Kulttuurirahastolle lopettaessaan toimintansa Tukee yleissivistävien koulujen opettajien jatkokoulutusta ja muita opintoja sekä maamme koululaitosta ja opettajakuntaa koskevaa tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. IRMA ÄÄRIN RAHASTO Perustuu diplomiekonomi Irma Sinikka Äärin ( ) testamenttiin. Tukee edistyneitä kauppatieteen opiskelijoita. Jakaa tänä vuonna n euroa. Jakovuorossa olevat nimikkoapurahat Toimitusjohtaja Väinö Ahlqvist ( ) Yleinen. Kirjakauppias Kalle Aadolf Heino ( ) Suomen kansan historiaa käsittelevien teosten toteuttamiseen. 15 Rouva Mirjam Annikki Oka ( ) Suomalaisen viulistin instrumenttihankintoihin tai musiikin opintoihin. Toimitusjohtaja Paavo Salminen ( ) Suomenkieliselle kauppatieteen opiskelijalle opintoihin ulkomailla. Opettaja Sinikka Seuranen ( ) Tukee MS-taudin tutkimusta. Opetusneuvos Marketta Viitala ja opettaja Mauno Viitala Edistää ja tukee lastentanssia ensisijaisesti muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Ei jakovuorossa olevat nimikkorahastot Aura Aalto-Virtasen ja Eino Virtasen rahasto Aku Ahjolinnan rahasto Ingrid Ahlström-Lydeckenin rahasto Eeva ja Martti Ahtisaaren rahasto Niilo S. ja Helen Alhon rahasto Amer Sports Oyj:n rahasto Sirkka ja Antti Anteron rahasto Maaret Anzenkon ja Sakari Myllymäen rahasto Hillevi ja Raimo Arvolan rahasto Keskinäisten vakuutusyhtiöiden Auran ja Pohjan rahasto Pirjo-Riitta ja Aarre Aurasen rahasto Elli ja Maijaliisa Auterisen rahasto Matti ja Toini Aution rahasto Maria ja Wilho Auvisen rahasto Margaretha von Bahrin rahasto Paavo Berglundin rahasto Braden rahasto British American Tobacco Finland Oy:n rahasto Cremona-säätiön rahasto Ekumenian tutkimuksen rahasto Aino, Astrid ja J. V. Elialan rahasto Else ja Paavo Elosen rahasto Suoma ja Adolf Falckin rahasto Tapani Hakavuon rahasto Tarja Halosen rahasto Irja ja Toivo Hamusen rahasto Hilkka ja Reino Hannulan rahasto Elisa Heikkilän rahasto Inkeri ja Pertti Heikkisen rahasto Tyyne ja Albin Heiskasen rahasto Raija Hellsten-Laineen rahasto Helsingin Saskia -rahasto Lauri O. af Heurlinin rahasto Kaisu ja Oskar Hiekkalan rahasto Paavo Hirvikallion rahasto Harri ja Klaus Holman rahasto Martti Husson rahasto Lea ja Juhani Hyvärisen rahasto Hilkka Hyvösen rahasto Ossi Ihalaisen rahasto Mikko Ihamuotilan rahasto Irene ja Ruben Jaarin rahasto Einar Jacobsenin rahasto Olga ja Holger Jalanderin rahasto

16 Vera Ester ja Pentti Jalkasen rahasto Rauha ja Isak Julinin rahasto Irma ja Simo Juntusen rahasto Juuranto-rahasto Mia ja Olli Jämsenin rahasto Elli Järvisen rahasto Saimi ja Kaarlo Kailan rahasto Kari Kairamon rahasto Alice Kairan rahasto Ilmari Kalkkisen rahasto Aili ja Eero Kallion rahasto Tytti Kanniston rahasto Ahti Karjalaisen rahasto Tuulikki ja Juhani Karjalaisen rahasto Robbi Karvosen rahasto Helena Kautolan rahasto Aino ja Veikko Kemppisen rahasto Rakel ja Aarne Kesäsen rahasto Jyrki Kettusen rahasto Aili ja Aksel Kilkin rahasto Martti Kilpirannan rahasto Ernst Kindbergin rahasto Leena Kirjavaisen rahasto Kaaperi Kivialhon rahasto Kaarina Kiviojan rahasto Raili ja Jussi Koivusalon rahasto Unto O. Korhosen rahasto Lea Koskelo-Lassilan rahasto Irene ja Frans Koskenmäen rahasto Riitta Koskisen rahasto Aune ja Elsa Kurosen rahasto Kuvasiskot-rahasto Elna Käkösen rahasto Kärpänojan rahasto Eini Laakkosen rahasto Hilda Laasosen rahasto Aarne ja Anna-Liisa Laitakarin rahasto Siiri Laitisen rahasto Kyllikki ja Paavo Lassilan rahasto Lauri V. Lehdon rahasto Riitta-Leena Lehtisen rahasto Marianne ja Heikki Lepon rahasto Hilma Liimanin rahasto Roger Lindbergin musiikkirahasto Taimi Lindqvistin rahasto E. J. Längmanin rahasto Wivi Lönnin rahasto Ellen ja Ester Lönnqvistin rahasto Ulla-Riitta Magnien-Laurilan rahasto Rauni ja Magnus Malmbergin rahasto Julia Mannisen rahasto Vesa Mannisen rahasto Katri ja Richard Mansikan rahasto Selma ja Eino Mantereen rahasto Kirsti-Marja Markkasen rahasto Martela Oyj:n rahasto Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahasto Katri ja Paavo Marttilan rahasto Anna-Liisa ja Leo Mehtosen rahasto 16 Saimi Metsä-Mäkelän rahasto Eero Metsälän rahasto Otto-Iivari Meurmanin rahasto Mielisairaalain Liiton rahasto Helmi ja Eero Mustosen rahasto Jouko Mähösen rahasto Aito Mäkisen rahasto Mauri Männikön rahasto Maija ja Lauri Niiniojan rahasto Aune Niittymäen rahasto Nuorten Talkoiden rahasto Airi ja Väinö Nurmimaan rahasto Walfrid ja Helmi Nuuttilan rahasto Nycomed-rahasto Hildur Oikeron rahasto Liisa ja Risto Orkon rahasto Osuustukkukauppa OTK:n rahasto Paula ja Pia Ovaskan rahasto Anja ja Jalo Paanasen rahasto Matti ja Sirpa Paasilan rahasto Herman ja Maija Paavilaisen rahasto Ida Sabina Packalénin rahasto Anni ja S. Pajarisen rahasto Aimo ja Seija Pajusen rahasto Helvi ja Paavo Palolan rahasto Hanna Parviaisen rahasto Jouko Pentikäisen rahasto Tuulikki Pietilän ja Tove Janssonin rahasto Auli Pihko-Jokisen rahasto Antti Piipon rahasto Eeva Piispasen rahasto Piltti-Killisen rahasto Ester ja Ilmari Pohdon rahasto Suoma ja Jorma Pohjanpalon rahasto Leena ja Esko Poutiaisen rahasto Regina ja Vihtori Pranttilan rahasto Päivi Prihan rahasto Elli ja Paavo Puiston rahasto Hilkka ja L. A. Puntilan rahasto Maijaliisa ja Unto Pusan rahasto Maire Puttosen rahasto Anna-Maria ja István Ráczin rahasto Elli ja Olavi Rahelan rahasto Eero Rantalan rahasto Heli Ranta-Lassilan rahasto Rautakirja Oyj:n rahasto Brita Reenpään rahasto Toini ja Pentti Rikkosen rahasto Lempi Rinteen rahasto Veikko Mooses Rinteen rahasto Vieno ja Werner Riutan rahasto Saara ja Eino Roihan rahasto Paavo Roineen rahasto Vilho Rossin rahasto Kauko Ruissalon rahasto Risto Rytin muistorahasto Suoma ja Alpi Rytkösen rahasto Aino Rädyn ja Tapio Hämäläisen rahasto Aino ja Nuutti J. Rädyn rahasto

17 Alma Saaren rahasto Kerttu ja Eero Saarenheimon rahasto Satu Sainin rahasto Timo ja Klaus Salinin rahasto Kauko Salmenkallion rahasto Eeva ja Liisa Salmisen rahasto Hilkka Salosen rahasto Ritva Salosen rahasto Sampo Pankin Nuorisorahasto Sanomalehtien Liiton rahasto Antti Satulin rahasto B. E. Seljon rahasto Otro Sepän muistorahasto Mikko Sillanpään rahasto Kalle Simolan rahasto Leena Siukosen ja Eino Penttilän rahasto Soitinpankkirahasto Vieno Solan rahasto Eeva ja Pentti Somerton rahasto Sotiemme Veteraanien perintörahasto Irene Stenbergin rahasto Pehr August ja Saga Steniuksen rahasto Elsa ja Martti Suikkasen rahasto Suomen Akateemisten Naisten Liiton rahasto Anna-Liisa Suomion rahasto Jukka, Tuula ja Setti Sutelan rahasto Mikko Talvitien rahasto Markku Tammisen rahasto Signe ja A. B. Tammivaaran rahasto Väinö Tannerin rahasto Eevi ja Eemil Tannisen rahasto Paavo ja Marja-Terttu Tanttisen rahasto Viljo Tervosen rahasto Helmi Tienvierin rahasto Tieto Oyj:n rahasto Eino Tikkasen rahasto Niilo Kustaa Timosen rahasto Tupakkatehdas Fennian rahasto Vilja ja Yrjö Turkaman rahasto Kerttu ja Eino Uuskallion rahasto Valittujen Palojen stipendirahasto Kerttu Wanteen rahasto Heikki Wariksen rahasto Terttu ja Raimo Veijalaisen rahasto Rea Veisteron rahasto Usko ja Virpi Viitasen rahasto Aulimaija Viljasen rahasto Aune Viljolan ja Senja Ypyän rahasto Alvar Wilskan rahasto Kyllikki ja Johannes Virolaisen rahasto Armas Volasen rahasto Helmi ja Johannes Vuoriniemen rahasto Väinö, Rauha ja Ulla Vuorisen rahasto Pentti ja Elsa Väistön rahasto Heikki Värtsin rahasto Tyyne, Matti ja Tellervo Väänäsen rahasto Xerox Oy:n rahasto Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n juhlarahasto Terttu Östermanin rahasto 17 Kannatusyhdistyksen yleisrahasto Ei jakovuorossa olevat nimikkoapurahat Kauppias Eeva Aalto Rakennusmestari Olli Jurvanen Kuuromykkäin opettaja Otto Koponen ja hänen puolisonsa Emilia Koponen o.s. Serenius Rouva Lyydia Niilo, o.s. Simonen ja fil. maisteri Aleksander Niilo Apteekkari Walter Oka ent. Ruuth ja rouva Irene Oka o.s. Förnäs Tilanomistaja, neiti Margareta Pietarila Ratainsinööri Väinö Rankka Tehtailija Pekka Ryhtä Farmaseutti Helmi Vallius ja kansakoulunopettaja Siviä Vesala Pankinjohtaja Juho Wähä-Erkkilä ja hänen puolisonsa Selma Wähä-Erkkilä, o.s. Sinko

18 Maakuntarahastot Etelä-Karjalan rahasto ARCTIA OY:N VALTIONHOTELLIN JUHLARAHASTO Arctia Oy:n lahjoitus Imatran Valtionhotellin uudelleen avaamisen kunniaksi entisöintitöiden jälkeen Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. LAHJA JA LAURI HOTISEN RAHASTO Teollisuusneuvos Lauri Hotisen ( ) ja hänen puolisonsa Lahja Hotisen ( ) lahjoitus Tukee ensisijaisesti lääketieteen alan jatko-opintoja ja tutkimusta sekä jousisoitinten soiton opiskelua. KARJAPORTIN RAHASTO Perustuu Osuusteurastamo Karjaportin lahjoitukseen 75-vuotisjuhlanaan sekä onnittelulahjoituksiin. Edistää lihan tuotantoon ja elintarviketeollisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa ja tukee alaan liittyvää opiskelua. ARVO PULKKISEN RAHASTO Perustuu Arvo Pulkkisen ( ) testamenttilahjoitukseen. Tukee Etelä-Karjalan taide-elämää. Jakaa tänä vuonna n euroa. Aliisa Pitkäsen rahasto Mikael ja Kerttu Sampan rahasto Eino ja Ester Sinkon rahasto Sonja Tammelan rahasto Hilja Valtosen rahasto Ylä-Vuoksen rahasto Etelä-Pohjanmaan rahasto ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKKILIITTO RY:N RAHASTO Perustuu Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan Osuuspankkiliiton jäsenpankkien lahjoitukseen. Edistää ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämää tukevaa yliopisto- ja korkeakoulutasoista opiskelu- ja tutkimustoimintaa ja toissijaisesti rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan myös alueen muuta hengenviljelyä. Jakaa tänä vuonna n euroa. ETELÄ-POHJANMAAN SÄÄSTÖPANKKIEN RAHASTO Perustuu Etelä-Pohjanmaan Säästöpankkien lahjoituksiin Tukee Etelä-Pohjanmaan taloudellisia oloja koskevaa tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. MAIJA HARAVAN RAHASTO Lehtori Maija Eliina Elisabeth Haravan ent. Hanén ( ) testamenttilahjoitus. Edistää Etelä-Pohjanmaan historian tutkimusta. AUNE JA URHO UIMOSEN RAHASTO Kanslisti Aune Uimosen ( ) testamenttilahjoitus. Tukee nuorten opintoja ja ammattitaidon hankkimista erityisesti tekniikkaan, käden taitoihin, kotitalouteen ja muuhun käytännön elämään liittyvillä aloilla. Jakaa tänä vuonna n euroa. HELVI VIRÉNIN RAHASTO Kustannuslaskija Helvi Aune Virénin ( ) testamenttilahjoitus. Tukee ympäristön hyvään hoitamiseen liittyviä hankkeita. Jakaa tänä vuonna n euroa. Etelä-Karjalan rahasto Ei jakovuorossa olevat nimikko rahastot Etelä-Karjalan Maakuntaliiton rahasto Helmi ja Kaarlo Larjosalon rahasto Jenny ja Mirjam Liimatan rahasto Aili ja Aino Ohelan rahasto 18 IIVARI JA JENNY HONKOLAN RAHASTO Taidemaalari Iivari Honkolan ( ) ja hänen puolisonsa, rouva Jenny Honkolan testamenttilahjoitus. Jakaa apurahan ensisijaisesti yhdelle tai useammalle kuvataiteilijalle ja toissijaisesti muulle taiteilijalle taikka korkeakouluopintoja tai tieteellistä tutkimusta harjoittavalle kuortanelaiselle. Jakaa tänä vuonna n euroa. IMPI JA ASKO JOKISEN RAHASTO Perustuu opetusneuvos Impi Jokisen lahjoitukseen 1979 sekä muihin rahastolle osoitettuihin lahjoituksiin. Vaalii karjalaista kulttuuriperinnettä sen kaikissa mahdollisissa muodoissa.

19 FANNI JA JUHO KOIVISTON RAHASTO Perustuu onnittelukeräykseen maanviljelysneuvos Juho Koiviston ( ) täyttäessä 80 vuotta 1965 ja adressilahjoituksiin hänen puolisonsa, emäntä Fanni Koiviston, o.s. Rinta-Kisko ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee Etelä-Pohjanmaan yksityismetsätalouden edistämistä tarkoittavaa tutkimusta ja muuta siihen liittyvää toimintaa. Jakaa tänä vuonna n euroa. OIVA KUUSISTON RAHASTO Perustuu argronomi Oiva Kuusiston ( ) testamenttiin, jolla perustettiin hänen nimeään kantava säätiö Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. JALO LAHDENSUON RAHASTO Perustuu lahjoituksiin Etelä-Pohjanmaan rahaston ensimmäisen puheenjohtajan, maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuon ( ) täyttäessä 90 vuotta 1972 sekä muistoadressilahjoituksiin. Yleinen. Jakaa tänä vuonna n euroa. KARL-JOHAN LALLIN RAHASTO Perustuu liikennöitsijä Karl-Johan Lall in lahjoitukseen Edistää tiedettä ja nuorison hyväksi tehtävää työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. LÄÄNINAPURAHASTO Perustuu Vaasan läänin apurahaston hallintokunnan luovuttamaan lahjakirjaan Edistää ensisijaisesti maa- ja metsätaloudellista tutkimustyötä ja toissijaisesti muutakin tutkimusta. LIISA PELTOSEN RAHASTO Perustuu kauppat. maisteri Liisa Peltosen ( ) testamenttiin. Yleinen. HELVI JA LEILA RAHKOSEN RAHASTO Perustuu lääninasessori Helvi Rahkosen ( ) testamenttiin ja hänen sisarensa lääninnotaari Leila Rahkosen ( ) eläessään ilmaisemaan tahtoon. EINAR SALMEN RAHASTO Perustuu maanviljelijä Einar Salmen ( ) testamentissaan määräämään legaattiin. Yleinen. VILJO SYRENIUKSEN RAHASTO Perustuu varatuomari Viljo Valtteri Syreniuksen ( ) lahjoitukseen 2000 ja testamenttiin. Edistää tiedettä ja nuorison hyväksi tehtävää työtä. Jakaa tänä vuonna n euroa. VÄINÖ TUOMAALAN RAHASTO Perustuu lahjoituksiin Etelä-Pohjanmaan rahaston ensimmäisen asiamiehen, kotiseutuneuvos Väinö Tuomaalan ( ) muiston kunnioittamiseksi. Tukee eteläpohjalaisen talonpoikaisperinteen tutkimusta ja hyödyntämistä. PAULI YLISAAREN RAHASTO Perustuu teollisuusneuvos Pauli Ylisaaren ( ) lahjoitukseen Yleinen. Ensisijaisesti rakennustekniikan ja suunnittelun kehittämiseen pohjalaiseen ympäristöön soveltuvaksi. Jakaa tänä vuonna n euroa. Etelä-Pohjanmaan rahasto Ei jakovuorossa olevat nimikko rahastot K. G. R. Ahlbäckin rahasto Reino Ala-Kuljun rahasto Toivo Antilan rahasto Jouko Eskolan rahasto Etelä-Pohjanmaan Maakunta- ja Urheilutalosäätiön rahasto Hellin Hokkasen rahasto Ritva Hyökyn rahasto Oili ja Lauri Koiviston rahasto Svante Kurikan rahasto Kosti Könnin rahasto Artturi Leinosen rahasto Panttilan sisarten rahasto Pirkko Riipinen-Mustakallion rahasto E. M. Tarkkasen rahasto Huugo Valppaan rahasto Yleinen. 19

20 Etelä-Savon rahasto AILI JA LEO DAVIDSSONIN RAHASTO Fil. maisteri, vanhempi lehtori Aili Petjoi-Davidssonin (1932 -) lahjoitus. Rahasto kunnioittaa hänen puolisonsa ylilääkäri, lääketiet. ja kirurgian tohtori, lääkintöneuvos Leo Davidssonin ( ) muistoa. Tukee ensisijaisesti lääketieteellistä tutkimusta ja toissijaisesti kielitieteitä. ETELÄ-SAVON SÄÄSTÖPANKIN RAHASTO * Perustuu pankin isännistön lahjoitukseen Etelä-Savon Säästöpankin täyttäessä 140 vuotta. Yleinen. AHTI KARJALAISEN RAHASTO * Perustuu keräykseen Ahti Karjalaisen täyttäessä 50 vuotta Tukee maa- ja metsätalousalaan liittyvää yritystoimintaa, muuta yritystoimintaa sekä elinkeinoelämän kehittämistä jakamalla apurahoja ensisijaisesti nuorille henkilöille, jotka pyrkivät kouluttamaan itseään yrittäjiksi. OLLI KERVISEN RAHASTO Perustuu onnittelulahjoituksiin kotiseutuneuvos Olli Kervisen täyttäessä 60 vuotta 1984 sekä Mikkelin läänin Maakuntaliiton täyttäessa 50 vuotta Tukee ja kannustaa Etelä-Savon maakunnan maaseudun kehittämiseen kohdistuvaa tutkimusta ja kylätoimintaa sekä savolaisen kansanperinteen toimintaa ja tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. KAISU JA URHO KIUKKAAN RAHASTO Perustuu maaherra ja rouva Urho Kiukkaan lahjoitukseen Yleinen. RIITTA KIVIMURRON RAHASTO Perustuu apteekkari Riitta Kivimurron (1937-) lahjoitukseen Yleinen. Etusijalla Kerimäeltä tai Savonlinnan talousalueelta kotoisin olevat hakijat. WILLIAM, BERTTA JA ERKKI LYLYKSEN RAHASTO Perustuu rouva Lahja Hotisen ( ), vanhempiensa ja veljensä muiston kunnioittamiseksi, yhdessä puolisonsa Lauri Hotisen ( ) kanssa tekemään lahjoitukseen Edistää maa- ja metsätalousalan sekä syöpä- ja verisuonitautien tutkimustyötä. AUGUST MEHTÄLÄN RAHASTO Perustuu Mehtälä + Seppälä Oy:n ja kiinteistöneuvos August Mehtälän lahjoitukseen Tukee yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja työelämän ongelmien selvittämistä Etelä-Savon maakunnassa. MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN 200-VUOTISRAHASTO Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lahjoitus Edistää maakunnan erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja tukee jatkoopintoja terveydenhuollon eri aloilla hakemuksesta tai hakemuksetta. Jakaa tänä vuonna n euroa. TOIVO PYYN RAHASTO Metsäteknikko Toivo Pyyn testamenttilahjoitus Tukee ensisijaisesti mäntyharjulaisten ammatti- ja korkeakouluopintoja. RANTASALMEN RAHASTO Toimitusjohtaja Osmo Ruotsalaisen lahjoitus Edistää Rantasalmella ja Etelä-Savon alueella yrittäjyyteen liittyvää tutkimustoimintaa ja koulutusta erityisesti mekaanisen puuteollisuuden alalla. Tukee myös muita aloja maakunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Jakaa tänä vuonna n euroa. SUUR-SAVON ENERGIASÄÄTIÖN RAHASTO Suur-Savon Energiasäätiön lahjoitus Edistää tiedettä ja taidetta Suur-Savon Sähkö -konsernin toimialueella tukemalla ensisijaisesti energia-alaan liittyvää tutkimusta. Jakaa tänä vuonna n euroa. IRMA JA MATTI TOIVAKAN RAHASTO * A. Toivakka Oy:n debentuuri- ja rahalahjoitus Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja henkistä kulttuuria Etelä- Savon maakunnan alueella. 20

Apurahat. Humanistiset tieteet Kasvatustieteet ja opetusala Luonnontieteet Lääketieteet Maatalous- ja metsätieteet Tekniset tieteet Yhteiskuntatieteet

Apurahat. Humanistiset tieteet Kasvatustieteet ja opetusala Luonnontieteet Lääketieteet Maatalous- ja metsätieteet Tekniset tieteet Yhteiskuntatieteet SUOMEN KULTTUURIRAHASTON 2012 2013 sisältö 2 4 9 11 14 17 18 19 22 23 24 27 28 31 35 36 37 39 39 41 42 44 48 51 52 54 56 58 59 61 64 66 68 71 73 75 78 82 84 87 98 Apurahat Taulukot - Myönnetyt apurahat

Lisätiedot

Taidemuseoiden kokoelmakartoitus

Taidemuseoiden kokoelmakartoitus Taidemuseoiden kokoelmakartoitus Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 http://www.fng.fi/kehys Virpi Harju Siina Hälikkä Helka Ketonen Kartoitus

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16)

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) N:o 6/2004 Tarkastettu levikki 77 606 Joulukuun 15. päivänä 2004 Vaikeiden aikojen tapahtumia muisteltiin Loppuvuonna 2004 ja alkuvuonna 2005 on kulunut tasavuosia

Lisätiedot

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin 30.6.2005 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan.

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto Kansan Sivistysrahasto 2015 Julkaisija: Kansan Sivistysrahasto KSR Säästöpankinranta 2A 8. krs, 005300 Helsinki Puhelin: (09) 5868 530 Sähköposti: muista@sivistysrahasto.fi Internet: www.sivistysrahasto.fi

Lisätiedot

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä.

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä. MÄNTSÄLÄN TAPPERIT, sukutaulut 22.09.2010 ESIPOLVET Taulu 1. I. Juho Elgström. Talollinen Mäntsälä, Levanto, Hannula. Syntynyt noin 1728-1733. Kuollut halvaukseen 78 vuotiaana 1.7.1806 Mäntsälä, Levanto

Lisätiedot

VUOSI 1956 (UKA 1/26) 1. Kirjeenvaihto A J

VUOSI 1956 (UKA 1/26) 1. Kirjeenvaihto A J VUOSI 1956 (UKA 1/26) Alussa muistio Tasavallan Presidentin päiväohjelmista 1. Kirjeenvaihto A J A Aalto, Alvar akateemikko, Hki Aaltonen, Vilho Lauritsala (2+1) UK-> Agraarikylä Malmi Aho, Lauri päätoimittaja,

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja

Lisätiedot

PÄLKÄNE Rantayleiskaava

PÄLKÄNE Rantayleiskaava PÄLKÄNE Rantayleiskaava KANTATILASELVITYS JA MITOITUSLUETTELO OSA3 Pälkänevesi, Pyhäjärvi, Vähäjärvi, Tuoresjärvi, Pyhänpohtianjärvi, Oksijärvi, Sulkajärvi, Pieni Herrailanjärvi, Innasjärvi, Masakainen,

Lisätiedot

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Suuri toiveemme on toteutunut. Pohjolaisten sukuseura on vihdoin tänä vuonna perustettu ja vietämme sen ensimmäistä sukukokousta. Sukuseuramme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Maakunta ja metropoli

Maakunta ja metropoli 1 Riitta Mäkinen Maakunta ja metropoli Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto 1963 2013 Ulkoasu: Rinna Saramäki ISBN 978-952-99411-8-6 Suomen Kulttuurirahasto 2013 2 3 TAUSTA Suomalaiskansallisen kulttuurin

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Sisältö TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014... 3 TOIMINTAVUOSI 2014...3 TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU

Lisätiedot

Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö Urho Kekkosen arkisto

Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö Urho Kekkosen arkisto Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö Urho Kekkosen arkisto HAKEMISTO KIRJEENVAIHTO 1940-1955 19.2.2002 Hakemistotiedosto sarjan UKA 1 kirjeenvaihtoon vuosille 1940-1955. Presidenttikauden 1956-1981 kirjeenvaihdosta

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija Signum: Coll. 1

Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija Signum: Coll. 1 HENKILÖARKISTOT Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija Sisältö: Kirjeet; näytelmien käsikirjoitukset ja analyysit, roolivihkot, teatterikiertueiden asiakirjat, henkilökohtainen

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI Järjestelytoimikunta 14.10.2008 Päätoimikunta 15.10.2008 2 1. JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA PENTTI SIMOJOKI: TERVASTA TERÄKSEEN, VUODEN 2008 VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

Valitse sinulle sopivin sähkösopimus. Kalenteri 2015. Missä päin Suomea * asutkin, voit olla Vattenfallin asiakas. Tutustu eri sähkötuotteisiin,

Valitse sinulle sopivin sähkösopimus. Kalenteri 2015. Missä päin Suomea * asutkin, voit olla Vattenfallin asiakas. Tutustu eri sähkötuotteisiin, Kalenteri 2015 Kuva: Xanteri, Juva, Vattenfallin Energiahetki-kuvakisa Oletko muuttamassa? Laita sähköasiasi kerralla kuntoon: vattenfall.fi/muutto Valitse sinulle sopivin sähkösopimus Missä päin Suomea

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma. Henkilöarkistot

Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma. Henkilöarkistot Kansalliskirjasto Käsikirjoituskokoelma Henkilöarkistot Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa. Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan Ajankohtaista Duodecimista Jouko Lönnqvist Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan on kuulunut lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen seuran perustamisesta eli vuodesta 1881 alkaen. Vuonna 1906

Lisätiedot

ASENNETTA Kalenteri 2006

ASENNETTA Kalenteri 2006 ASENNETTA Kalenteri 2006 Pääkirjoitus S Taide elämään eison vieraassa kaupungissa, aurinko paistaa niin talviselta taivaalta kuin etelässä on mahdollista, silmäni ovat liimaantuneet valtaviin edessäni

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa.

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. JOUKKOKIRJE Antrea- N:o 42 2010 Seuran jäsenlehti Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. Antrea-Seura ry:n toimintaa

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

SUOMALAISEN JUHANNUSPERINTEEN BIBLIOGRAFIA

SUOMALAISEN JUHANNUSPERINTEEN BIBLIOGRAFIA SUOMALAISEN JUHANNUSPERINTEEN BIBLIOGRAFIA Ruotsalainen ylioppilas Petrus Magnus Gyllenius kuvaili vuonna 1649 päiväkirjassaan turkulaisen nuorison juhannuksen viettoa Kupittaalla Pyhän Johanneksen lähteellä.

Lisätiedot

irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4.2.2009 3/2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat

irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4.2.2009 3/2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 4.2.2009 3/2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat Pyhänseutu Kynttilänpäivä 8.2. Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot