Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Vuokrasopimuksen tarkistaminen / KorvatunturinMaan Osuuskunta Savukosken kunnan ensimmäisen esimiehen Gabriel Kaleb Savukosken ja Savukosken jälleenrakentajien muistomerkkihanke Tilojen vuokraaminen Lapin TE-toimistolle kunnanvirastolta Lausunto Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / selostuksesta Lausunnon antaminen Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja kielloista Asunto Oy Martintuvan valtion lainaa koskeva rajoitusakordipäätös ja sen johdosta tehtävät toimenpiteet

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12/2013 sivu 336 KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA Savukosken kunnanvirasto Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Posti Hannu Pääkkö Mervi Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen, vpj Jäsen Jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kilpelä Reijo Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Valtuuston puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Posti ja Mervi Pääkkö. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hannu Posti Aika ja paikka Savukoski, Mervi Pääkkö Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 3 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 180 Saapuneet muistiot, pöytäkirjat: 1. Muistio Savukoskella pidetystä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatimisesta 2. Lapin liiton hallituksen ptk Valtiovarainministeriö: 3. Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen Sallan kunta: 4. Sallan kh päätös maatalouslomittajien toimien osaaikaistamisesta Lausunnot: 5. AKT ry lausunto sako- ja umpikaivolietteistä 6. Ympäristöyritysten liiton lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä Pohjoisimman Lapin Leader ry: 7. PLL ry:n lausunto hankkeen rahoittamisesta / Kalastajan Savukoski -investointiosio Muut: 8. Korvatunturin Marja Oy:n tasekirja Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Kokouksen alussa kuultiin sosiaalisihteeri Sinikka Savukosken ja Saukodin vastaava hoitaja Rauni Keskitalon selvitys vanhustenhuollosta ja Saukodin asukastilanteesta. Selvityksen mukaan asukastilanne A-talon (14 asuntoa) osalta on tammi-maaliskuu 14 vuokrasopimusta, huhtikuu 13, toukokuu 12, kesä-heinäkuu 11, elokuu 13, syyskuu 12 ja lokakuu 11 vuokrasopimusta. C- talon (11 asuntoa) osalta tammi-maaliskuu 10 vuokrasopimusta, huhti-toukokuu 11, kesä-heinäkuu 10 ja elo-lokakuu 9 vuokrasopimusta. kuuli selonteon ja totesi, että Saukodin käyttöastetta seurataan. Merkittiin tiedoksi

4 4 POIKKEAMISHAKEMUS JARI JA EEVA TUVIALA Khall 181 Rakennusmestari Jari ja Eeva Tuviala hakevat poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saada rakentaa lomarakennus ja sauna ostamalleen tilalle Kunttumukka RN:o 30:17 Tanhuan kylään Luirojoen rannalle. Tilan pinta-ala on 0,52 hehtaaria ja rantaviivan pituus Luirojokeen on noin 56 metriä. Tila sijaitsee Luirojoen itärannalla Tanhuan kylästä 3 km etelään Kuissuvannontien varrella. Lomarakennus ja sauna sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti molemmat 15 metrin etäisyydelle Luirojoen rannasta. Lomarakennuksen kerrosala on 80 m 2 ja saunan 32 m 2. Rajanaapureita kuullaan kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Naapureiden kuulemiset toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeus-vaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää puoltaa Jari ja Eeva Tuvialan poikkeamishakemusta saada rakentaa lomarakennus ja sauna Kunttumukan tilalle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen tehdään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. : Päätösehdotus hyväksyttiin

5 5 LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Khall 182 Liite Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, joka sisältää yksityiskohtaiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Liitteenä yhteenveto väliraportista. Raportti on nähtävänä kokouksessa ja luettavissa kokonaisuudessaan ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti. Väliraportissa esitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä pääpiirteittäin seuraavaa ehdotusta aluejaoista: - Sote-alue muodostuu maakuntien keskuskaupunkien pohjalle. - Sote-alue voi muodostua myös vähintään noin asukkaan kunnan pohjalle. - Vähintään noin asukkaan kunta voi järjestää perustason alueen sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen. - Sote-alueet ja perustason alueet toteutetaan ns. vastuukuntamallilla. - Jos kunnan asukasluku on pienempi kuin , Sote-alue järjestää sen asukkaille sote-palvelut. Hallintomallista todetaan, että sekä Sote-alueella että perustason alueella järjestämisvastuu kuuluu kunnille ja se toteutetaan ns. vastuukuntamallilla. Sote-alueen hallintomallina voi olla sopimuksen perusteella myös kuntayhtymä tietyin ehdoin. Vastuukunta huolehtii lakisääteisistä sotepalveluista. Muut kunnat ja perustason alueet nimeävät edustajansa vastuukunnan toimielimeen, joka valitaan poliittisten voimasuhteitten mukaan. Edustajien äänimäärä määräytyy kuntien ja perustason alueiden asukasluvun mukaan. Suurten kuntien edustajien äänimäärää rajaavaa äänileikkuria ei oteta käyttöön. Vastuukunnan valtuustolla tai hallituksella ei ole otto-oikeutta yhteisessä toimielimessä tehtyihin päätöksiin. Perustason alueeseen kuuluvilla kunnilla ei ole välitöntä edustusta sotealueen vastuukunnan yhteisessä toimielimessä. Sote-palvelujen rahoituksesta todetaan, että kunnat voivat valita parhaiten sopivan rahoitusmallin. Väliraportissa kuitenkin todetaan, että väestön ikärakenteella ja sairastavuudella painotettu kapitaatiomalli on paras vaihtoehto silloin kun tavoitellaan selkeää, yhteisvastuullista, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kokonaisuutta. Kapitaatio l. väestömääräpohjaisessa mallissa kunnan maksu määräytyy asukasluvun mukaan (x euroa/asukas). Infrastruktuurikustannuksista kunnat vastaisivat kapitaatioperiaatteen mukaisesti../..

6 6 LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Khall 182./.. Erikseen ehdotetaan erityisalueen tehtävistä vastaavaksi muodostettavan ns. Erva-alueita (5 kpl), jotka varmistavat, että SOTE-alueiden tuottamat palvelut muodostavat toiminnallisesti ehjän kokonaisuuden. Erva-alue ohjaa ja koordinoi SOTE-alueiden toimintoja. Ervalla on sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon tehtäviä, jotka säädetään lailla. Ervaalue toimisi kuntayhtymänä, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Aikatauluksi on kaavailtu seuraavaa: - Valmisteluryhmän loppuraportti valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Se sisältää hallituksen esityksen sote-järjestelmälaiksi ja siihen liittyväksi muuksi lainsäädännöksi. Loppuraportti tulee vielä lausuntokierrokselle. - Hallituksen esitys laista annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella Eduskunnan hyväksyttyä lain, kuullaan kuntia sen toteuttamisesta. - Vn:n asetus alueiden toteuttamisesta annetaan syksyllä Tavoitteena on, että Sote-järjestämislaki tulee voimaan ja Sote-alueet aloittavat toimintansa viimeistään vuonna Liitteenä virastossa laaditut vastaukset sosiaali- ja terveysministeriön kysymyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa kysymyksiin annettujen vastausten lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta seuraavaa: Väliraportissa esitetyt periaatteet ja toimintamallit sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi eivät ota huomioon pitkien etäisyyksien ja erityisen harvan asutuksen alueen kuntien erityisolosuhteita. Nykyinen Pelkosenniemen kunnan kanssa hyvin toimiva perusterveydenhuollon yhteistoiminta turvaa parhaiten kuntalaisten lähipalvelut ja takaa myös laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Myös sosiaalipalveluista valtaosa on juuri niitä palveluja, jotka tulee hoitaa lähellä kunnan asukasta. Palveluja ei saa keskittää eikä sotepalveluiden uudistus saa heikentää harvan asutuksen maaseutualueilla asuvien ihmisten elämän laatua../..

7 7 LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Khall 182./.. Olennaista uudistuksessa on, että nykyisen perusterveydenhuollon palvelut ja parhaat käytännöt säilyvät eikä niitä saa keskittämisen innossa purkaa ja romuttaa. Kunnalla tulee säilyttää aito mahdollisuus vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Jos järjestämisvastuu siirretään suunnitellun mukaisesti kauas alueelta suuren vastuukunnan palvelutuotannon osaksi, häviää tämä mahdollisuus ja seurauksena on väistämättä nykyisten palvelujen heikentäminen. Savukosken kunta tukee Lapin liiton käynnistämää erillistä valmistelua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lapin maakuntaan sopivalla tavalla. Siinä nimenomaan selvitetään palvelumallia, joka soveltuu Lapin erityisolosuhteisiin ja jossa on mahdollista taata lähipalvelujen saanti nykytasoisena. Lisäksi tavoitellaan sitä, että kunnilla säilyy todellinen vaikuttamismahdollisuus palvelujen järjestämisessä. Uudistuksen aikataulu on liian tiukka, koska avoinna on edellä olevan lisäksi monia isoja kysymyksiä. Jos uudistusta viedään kuitenkin kiireellä eteenpäin, edellyttää Savukosken kunta, että olennaiset hyväksi todetut osat nykyisistä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista säilytetään lähipalveluina ja niiden saatavuus ja laatu varmistetaan laki-tasoisesti. Ei riitä maininta, että sote-alue laatii suunnitelman lähipalvelujen toteuttamisesta. Samoin tulevat rahoitusjärjestelyt on määriteltävä selkeästi kapitaatioperiaatteella eikä niitä saa jättää kuntien sopimisen varaan, jolloin pienen kunnan vaikutusmahdollisuus jää olemattomaksi. Soteuudistusta ei saa kytkeä kuntarakenneuudistukseen vaan lähtökohtana pitää olla erilaisissa olosuhteissa asuvien ihmisten peruspalvelujen saatavuus. : Päätösehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan tekemin tarkennuksin kysymyslomakkeessa annettuihin vastauksiin

8 8 VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN / KORVATUNTURINMAAN OSUUSKUNTA Khall 183 Liite käsitteli kokouksessaan kunnan liike- ja maaalueiden vuokrasopimustilanteen ja päätti, että KorvatunturinMaan Osuuskunnan kanssa käynnistetään neuvottelut osuuskunnan vuokratilojen neliövuokran asteittaisesta korottamisesta lähemmäs omakustannushintaa ja sähkömaksun tarkistamisesta. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan kunnan kiinteistöjen vuokrausperiaatteista, että jatkossa vuokrasopimusten hinnoittelussa huomioidaan rakennusten pääoma- ja ylläpitomenot ja tarkemmin tasapuolisuus vuokralaisten välillä. Lisäksi päätettiin, että vuokrasopimusten vuokrat tarkistetaan niiltä osin kuin ilmenee korjausmahdollisuutta ja ne tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn lokakuun loppuun mennessä. Alun perin osuuskunnalle on vuokrattu n. 80 m 2 tila, jota sopimuksen mukaan käytetään ruoanvalmistus ja leipomotoimintaan sekä luonnontuotteiden tuotekehitystarpeisiin. Vuokra on 168,18 euroa/kk + sähkökulut kulutuksen mukaan. Vuokraa ei ole sidottu elinkustannusindeksiin. Lisätilan tarpeen vuoksi osuuskunnalle on vuokrattu uutta tilaa n. 193 m 2 luonnontuotteiden ja käsitöiden myymälätilaksi. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja se on tällä hetkellä 229,84 euroa/kk + sähkökulut 75 %. Tällä hetkellä tilavuokria peritään yhteensä 398,02 euroa/kk. Teknisen toimiston laskelman mukaan koko liikerakennuksen (515 m 2 ) vuotuiset kiinteistönhoitokulut ovat euroa eli 1,85 euroa/m 2 /kk. Tällä perusteella KorvatunturinMaan Osuuskunnan uusi vuokranmäärä ko. tiloista (273 m 2 ) olisi yhteensä 505,05 euroa/kk. Liitteenä laskelma vuokran perusteena käytettävistä kiinteistönhoitokuluista. KorvatunturinMaan Osuuskunnan kanssa on käyty neuvottelut vuokralla olevista tiloista ja vuokran määrän tarkistamisesta. Osuuskunta hyväksyy vuokrankorotuksen 1,85 euroon/m 2 koko tilasta. Kunnanjohtaja: päättää korottaa KorvatunturinMaan Osuuskunnan vuokraa liitteenä olevan karttapiirroksen mukaisista tiloista 505,05 euroon/kk. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Tilojen sähkökulut peritään täysimääräisesti. Vuokralaisen liiketoiminnassa käyttämien laitteiden ja koneiden huolto- ja korjauskustannuksista vastaa vuokralainen../..

9 9 VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN / KORVATUNTURINMAAN OSUUSKUNTA Khall 183./.. Vuokrasopimukseen lisätään ehto, että vuokranantajalla on oikeus kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta lukien muuttaa vuokraa lähemmäs liikehuoneistoista perittävää käypää vuokratasoa. Korotuksesta sovitaan vuokranantajan ja vuokralaisen yhteisellä sopimuksella. : Helena Peltoniemi katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

10 10 SAVUKOSKEN KUNNAN ENSIMMÄISEN ESIMIEHEN GABRIEL KALEB SAVUKOSKEN JA SAVUKOSKEN JÄLLEENRAKENTAJIEN MUISTOMERKKIHANKE Khall 184 Gabriel Kaleb Savukoski eli Sau-Herra ( ) vaikutti Savukosken kunnan kehittymiseen hyvin keskeisesti viime vuosisadan alussa. Hänen peräänantamaton pyrkimyksensä saada Savukoskesta itsenäinen kunta toteutui vuonna 1916, jolloin Savukoski eli silloinen Keminkylä erotettiin Keisarillisen Suomen Senaatin määräyksellä Sodankylän kunnasta ja seurakunnasta. Kunnan ensimmäinen ylioppilas Kaleb Savukoski oli myös kunnallislautakunnan ensimmäinen esimies. Itsenäistymiseen liittyi myös Savukosken seurakunnan perustaminen. Tosin seurakunta yhdistettiin vastoin Sau-Herran tahtoa hänen kuolemansa jälkeen Pelkosenniemen seurakuntaan. Sau-Herran ansiota oli suurelta osin kunnan ensimmäisen koulun perustaminen vuonna 1902 kirkonkylään, ja lisäksi hän oli perustamassa Martin, Kuoskun ja Nousun kouluja. Sau-Herra oli niin ikään keskeisesti mukana kunnallisen sahalaitoksen, osuuskassan ja maamiesseuran perustamisessa. Erityisesti Sau-Herran päättäväisyyttä ja aikaansaamista osoittaa se, että hänen ponnistelujensa ansiosta saatiin kuntaan ensimmäinen maantie, Sau- Herran tie Pelkosenniemeltä Savukoskelle. Tie tehtiin keskelle erämaata. Pelkosenniemellekään ei ollut tietä, vaan sinne kuljettiin laivalla Kemijärveltä. Talvi- ja jatkosotaan sekä partisaanien hävityksiin liittyneet tuhot ja menetykset olivat Savukosken asukkaille hyvin raskaita. Lapin kunnista Savukosken alueen tuhot olivat suurimmat. Rakennuskannasta tuhoutui yli 95 % ja irtaimistoa sekä kotieläinkantaa koskevat menetykset olivat suuria. Jälleenrakennusvuodet olivatkin poikkeuksellisen raskaita ja vaativia, sillä kotiin tulijoita kohtasi melkein täydellinen asuntojen puute ja alueitten runsas miinoitus, joka vaati useita uhreja. Kunnan täyttäessä noin kolmen vuoden päästä 100 vuotta, on aika valmistautua nostamaan esille sekä Sau-Herran elämäntyön että jälleenrakentajien työn kunnioittaminen. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää perustaa muistomerkkitoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhteinen muistomerkki, jossa kunnioitetaan kunnan perustajan Gabriel Kaleb Savukosken ja Savukosken jälleen-rakentajien elämäntyötä ja muistoa. Toimikuntaan nimetään Kaarina Savukoski, Tuomo Kilpimaa, Jouni Halonen, Mauri Aarrevaara (pj.) sekä Marja Ekdahl (siht.). Muistomerkin paljastus toteutetaan osana kunnan 100 -vuotisjuhlia. : Päätösehdotus hyväksyttiin

11 11 TILOJEN VUOKRAAMINEN LAPIN TE-TOIMISTOLLE KUNNANVIRASTOLTA Khall 186 Lapin TE-toimisto on tiedustellut toimitilojen vuokraamismahdollisuutta kunnanvirastolta. Tarve on saada vuokralle kolme erillistä toimistohuonetta, neuvottelutila ja paikka itsepalvelupisteelle aulatilasta. Vuokraan tulisi sisältyä vesi, sähkö, siivous, verkkoyhteydet, kiinteistönhuolto ja autopaikat kolmelle autolle sekä sosiaalitilojen käyttö. TE-toimisto tiedustelee kokonaisvuokran hintaa edellä olevista tiloista ja käyttöoikeuksista. Alustavasti on kaavailtu mahdollisuutta vuokrata kolme huonetta, joista yksi on nuoriso-liikuntasihteerin käytössä (21 m 2 ), yksi elinkeinomaaseutusihteerin käytössä (16 m 2 ja yksi kodinhoitajien käytössä (11 m 2 ). Lapin TE-toimisto tiedustelee kokonaisvuokran määrää ja vuokrasopimuskauden pituutta sekä irtisanomisaikaa edellä mainituista tiloista ja käyttöoikeuksista. Rehtorin mukaan nuoriso-liikuntasihteerille voidaan järjestää tila koulukeskuksesta, jossa hänen työt ovat etupäässä muutenkin. Kodinhoitajien nykyinen tila on koettu liian pieneksi, joten heille on mahdollista antaa matkailutoimistona ollut isompi tila. Elinkeinomaaseutusihteerille on mahdollista osoittaa Sokli hankkeen käytössä oleva huone. Viraston pääaulasta löytyy sopiva paikka itsepalvelupisteelle. Virastossa on selvitetty toimistotilojen omakustannushinta. Liitteenä laskelma. Samoin on selvitetty vuokratasoa muualla valtiolta peritystä toimistotilasta. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa Lapin TE-keskukselle, että kunta on valmis vuokraamaan edellä mainitut tilat 750 euroa/kk vuokralla (15,63 euroa/m 2 ). Vuokra sisältää veden, sähkön, puhtaanapidon ja autopaikkamaksun. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Lisäksi peritään tietoliikenne- ja internetyhteyksistä 16 euroa/asema. Vuokrasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi 6 kk:n irtisanomisajalla. Maistraatin käyttöön jouduttiin kesällä vaihtamaan entinen kodinhoitajien käytössä ollut tila ilmanvaihto-ongelmien takia. Jos TE-keskus edellyttää toimistotilojen vierekkäisyyttä, järjestetään maistraatille toinen 11 m 2 :n suuruinen tila kunnanvirastotalosta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

12 12 LAUSUNTO PALKISVAARA-KANNUSVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA / SELOSTUKSESTA Khall Liite Lapin Ely-keskus on lähettänyt kuntaan mahdollista lausuntoa varten Palkisvaara-Kannusvaaraan suunnitellun tuulivoimapuiston arviointiohjelman, jonka on laatinut Ahma Ympäristö Oy. Lausunto tulee antaa mennessä. Arviointiohjelman sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006), sen 9 :ssä. Arviointiohjelmasta tulee ilmetä mm. hankkeen vaihtoehdot, mitä ja millä tavoin vaikutuksia aiotaan arvioida sekä miten osallistuminen järjestetään. Lausunnossa on tarvittaessa esitettävä, miten arviointiohjelmaa on tarkistettava. Tuulikolmio Oy:n on tarkoitus rakentaa maksimissaan 34 tuulivoima-laitosta Sodankylän kunnan Kelujärvelle, Palkisvaaran ja Kannusvaaran alueille. Hankealueen pinta-ala on noin 72 km2, ja se sijoittuu suurimmaksi osaksi yksityisten maanomistajien kiinteistöille ja osittain Metsähallituksen hallinnoimille kiinteistöille. Kaikilla, joita asia koskee, on oikeus esittää mielipiteensä YVA-arviointiohjelmasta ja myöhemmin myös arviointiselostuksesta. Palkisvaara-Kannusvaaran tuulipuistohankkeen seurantaryhmässä kunnan edustajana on Pentti Lahdensuu Tanhuasta. Liitteenä arviointiohjelmasta keskeisiä sivuja. Ohjelma esitellään tarkemmin kokouksessa. Khall 187 Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa arviointiohjelmasta. : Päätösehdotus hyväksyttiin Lapin Ely-keskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimapuistoa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus. Lapin Ely-keskus varaa Savukosken kunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen arviointiselostuksesta. Arviointiselostusta esitellään kokouksessa, liitteenä yhteenveto arviointiselostuksesta. Palkisvaara-Kannusvaaran tuulipuistohankkeen vaikutusalue sijoittuu pieneltä osin Savukosken kunnan puolelle (Nuolivaara). Kunnan edustajana tuulivoimapuistohankkeen seurantaryhmässä on ollut Pentti Lahdensuu. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei Savukosken kunnalla ole erityistä huomautettavaa arviointiselostuksen osalta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

13 13 LAUSUNNON ANTAMINEN RAJAVARTIOLAITOKSEN HALLITSEMAA TILAA TAI ALUETTA KOSKEVISTA LIIKKUMISRAJOITUKSISTA JA KIELLOISTA Khall 188 Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja kielloista. Asetuksessa mainittujen eräitten alueitten rajauksia ehdotetaan nyt tarkistettavaksi. Savukosken kunnasta on ehdotettu Tulppion partiotukikohtaa uutena alueena liikkumiskiellon kohdealueeksi. Rajavartiolaitos pyytää kunnan lausuntoa asetuksen tarkistamisesta. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa lausuntonaan, että Rajavartiolaitoksen Tulppion partiotukikohdan tontin liikkumiskieltoalueella ei saa estää yleistä virkistyskalastusta ja tontin kohdan läpikulkua Tulppiojoen ranta-alueella. Muuten kunnalla ei ole huomautettavaa asetus-luonnoksesta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

14 14 ASUNTO OY MARTINTUVAN VALTION LAINAA KOSKEVA RAJOITUSAKORDIPÄÄTÖS JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET Khall 189 Liite Savukosken kunnan 100 %:sti omistama Asunto Oy Martintupa on hakenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) aravarajoituksista vapauttamista sekä ns. rajoitusakordia valtion asuntolainan osittaisesta anteeksiannosta eli akordia. Perusteluna hakemuksissa on ollut taloyhtiön taloudelliset vaikeudet ja vuokraasuntojen vajaakäyttö. Omistajan tarkoituksena on myydä vuokratalon asunnot. ARA on päätöksellään myöntänyt kohteelle kokonaan vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista edellyttäen, että valtion asuntolaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen maksetaan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta ja lisäksi, että valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 a :n mukaisesta vastuusta. Viime mainittu tarkoittaa valtion vastuuta paremmalla etuoikeudella myönnettyjen lainojen osalta, joka ei tässä tapauksessa tule kysymykseen. Valtiokonttori on päätöksellään myöntänyt 40 %:n suuruisen rajoitusakordin Asunto Oy Martintuvan lainaan nro (59 267,75 ). Lainan saldo on ollut ,38 euroa. Yhtiön on maksettava Valtiokonttorille loppuosa lainasta eli ,63 euroa korkoineen viimeistään , muussa tapauksessa akordi puretaan. Valtiokonttorille tulee vuoden kuluttua päätöspäivästä lukien raportoida, mihin toimenpiteisiin akordin kohteena olevan omaisuuden suhteen on ryhdytty. Kohteen käyttötarkoitus on muutettava omistajan osalta tai kohde myytävä vuoden kuluessa. Vuokratalojen kauppahinnan ylittäessä lainaosuuden takaisinmaksut korkoineen, on ylimenevä kauppahinnan osa palautettava Valtiokonttorille. Jos kauppahinta on enemmän kuin ,63 euroa ja lainan jäljellä oleva korko takaisinmaksuhetkeen asti, sen yhteismäärän ylittävä osa on palautettava Valtiokonttorille. Taloyhtiön on siten maksettava mennessä jäljellä oleva lainamäärä euroa takaisin Valtiokonttorille, jotta akordi pysyy voimassa Tämän jälkeen on aktiivisesti haettava talosta tai asunnoista mahdollisimman hyvää kauppahintaa. Taloyhtiö tarvitsee noin euroa lainan takaisinmaksuun. Rahoitus on mahdollista hoitaa niin, että yhtiö hakee vastaavan suuruisen lainan ja kunta tarvittaessa myöntää lainalle omavelkaisen takauksen. Kunnan hyöty akordista ja aravarajoitusten poistamisesta on valtion jäljellä olevan lainaosuuden pieneneminen 40 %:lla ja talon/asuntojen kaupan onnistuessa kunta vapautuu kohteen vuotuisista kustannuksista. Matintuvan osakkeiden arvo kunnan kirjanpidossa on ,69 euroa, joka jää osakkeiden kaupassa kunnan tappioksi../..

15 15 ASUNTO OY MARTINTUVAN VALTION LAINAA KOSKEVA RAJOITUSAKORDIPÄÄTÖS JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET Khall 189./.. Liitteenä ARA:n ja Valtiokonttorin päätökset. Toinen mahdollisuus on se, että yhtiö ei käytä akordia ja päättää maksaa kerralla takaisin koko jäljellä olevan lainaosuuden ,38 euroa. Näin taloyhtiö vapautuu aravarajoituslain mukaisista rajoituksista ja kunta voi myydä asuntojen hallintaan oikeuttavat osakkeet huoneistoittain tai koko kohteen vapaasti markkinoilta saatavalla parhaalla myyntihinnalla. Asunto Oy Martintupa käsittää kolme asuinrakennusta, joissa on yhteensä kuusi asuntoa. Asunnot ovat 2 kpl 2h+k+s 43 m 2, 3 kpl 2 h+k+s 60 m 2 ja 1 kpl 3 h+k+s 75 m 2, yhteensä 341 m 2, rakennusten tilavuus on m m 3, kerrosala 583 m m 2. Varastorakennuksia on kaksi. Rakennukset ovat valmistuneet v ja ne sijaitsevat kunnalta vuokratulla tontilla. Lämmitysjärjestelmänä on suorasähkölämmitys, jossa asukas maksaa sähkölämmityskustannukset. Molemmat vaihtoehdot sisältävät kunnan kannalta sekä mahdollisuuksia että riskejä. Jos kunta päätyy siihen, että ei oteta akordia vastaan ja maksetaan valtion laina kokonaisuudessaan takaisin, on mahdollista myydä vapaasti Asunto Oy Martintuvan asuntoja tai koko yhtiö. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää seuraavaa: - merkitään tiedoksi Valtiokonttorin myöntämän rajoitusakordin Asunto Oy Martintuvalle - päätetään, että kunta ei ota vastaan Valtiokonttorin myöntämä akordia - hallitus esittää valtuustolle, että kunta ohjeistaa Asunto Oy Martintuvan hallintoa pyytämään rahalaitoksilta kohtuullisella laina-ajalla olevan lainan tarjouksia koko jäljellä olevan valtion lainan takaisinmaksamiseksi, jolloin kunta voi niin harkitessaan myydä vapaasti taloyhtiön osakkeet - lainan takaisinmaksun jälkeen kunta/asunto Oy Martintupa käynnistää välittömästi yhtiön ja/tai sen huoneistojen myynnin. : Päätösehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot