Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015"

Transkriptio

1 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015

2 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu Henkilöä/ talous Tuloraja Euroa 1-5 tuntia/kk 6-10 tuntia/kk tuntia/kk tuntia/k k 31B45 tunti/kk yli 45 tuntia/kk % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % % 11 % 13 % 15 % 18 % 22 % % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % % 8 % 9 % 11 % 13 % 15 % % 7 % 8 % 9 % 11 % 13 % % 6 % 7 % 8 % 10 % 11 % Jos kotihoidon henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Jatkuvaksi ja säännölliseksi kotihoidoksi katsotaan vähintään kerran viikossa tapahtuvat kotikäynnit ja vähintään kahden viikon pituiselta ajanjaksolta. Alle kahden viikon pituisiin asiakassuhteissa noudatetaan tilapäiskäynnin maksutaksaa. Tilapäisestä kotihoidosta perittävä maksu; maksu peritään asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3 ':n mukaan. Maksu peritään erikseen jokaiselta hoidetulta henkilöltä. Kotikäynnin suorittaja maksu alkaen lääkäri 14,70 /käyntikerta muu henkilö 9,30 käynnin kesto 0-2 tuntia muu henkilö 27,50 käynnin kesto 2-4 tuntia muu henkilö 34,40 käynnin kesto 4-6 tuntia Arviointikäynti ja ennaltaehkäisevä käynti ovat maksuttomia. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle annetusta kotihoidosta peritään asiakasmaksulain 6 b ':n mukainen maksu. Maksu on 11,30 / hoitopäivä. (omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa korvaava palvelu)

3 3 Tukipalvelumaksut Kotihoitona järjestetyistä tukipalveluista seuraavat maksut: Ateriamaksut ja kyläavustajan palvelut peritään kunnanhallituksen vahvistaman taksan mukaisesti. Ateriamaksua ei veloiteta niiltä päiviltä, jolloin asiakas ei ole saanut yhtään ateriaa. Lääkkeiden kuljettaminen apteekista 1,90 /kerta Pienryhmäkotien yleismaksu (sis. siivous, wc- ja talouspaperit) 12,00 /kk Päiväkeskustoiminta / vanhusten päiväkeskustoiminta - kerhomaksu (ilman lounasta) 4,80 /kerta - saunapalvelu 4,80 /kerta - itsenäinen saunavuoro 11,00 /kk - kuljetus 3,40 /kerta Turvapuhelinpalvelu Asiakkaalta, joka on turvapalvelun piirissä peritään maksu seuraavasti: S käytössä kunnan tai Esperin omistama turvapuhelin 19,00 /kk S käytössä asiakkaan oma turvapuhelin 13,50 /kk S tukipalveluna annettava dementia tai kulunvalvontahälytin tai vastaava taikka gsm lisälaite 19,00 /kk S tukipalveluna annettavan turvapuhelimen ja lisälaitteen yhteismaksu 26,00 /kk Turvapuhelinmaksu peritään myös pienryhmäkodeissa ja palveluasunnossa asuvilta. Pesulapalvelut Toimintakeskuksen pesulassa S kilopyykki sis.kulj. 4,00 /kg S kappaletavara 5,30 /kpl Saattajapalvelu (lääkärissä, sairaalassa käyttö taksilla) Oman kunnan sisällä 7,40 /kerta Toiseen kuntaan 15,90 /kerta Ulkokuntalaisille annettuihin tukipalvelumaksuihin lisätään 20 %. KOTIHOIDON PALVELUJEN OHJEET Huomioon otettavat tulot ja tulojen vähennykset Kotihoitomaksun perusteena oleva maksuluokka määrätään palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen perusteella. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. - tuloina otetaan huomioon Ansio-, kiinteistö- tai vuokratulo, työttömyysturva, myös työllisyyskoulutuksen koulutustuki, ammatin- tai liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo ja muu veronalainen tulo, aikuisopintorahan perusosa, verosta vapaat

4 jatkuvat tulot, kuten saadut elatusavut, elatustuki ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana saatava tulo (syytinki), eläketulo, tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuslain mukainen päivä- ja äitiysraha, kotihoidontuki, kunnan maksama vammaisen lapsen kotihoidontuki. 4 Jos tulotietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, maksu menee korkeimpaan korvausluokkaan ja se oikaistaan kun tulotiedot on toimitettu, seuraavasta laskutuksesta alkaen. - tuloina ei oteta huomioon Lapsilisä, lapsen hoitotuki, asumistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettava sairaanhoito- ja tutkimuskulut- tai haittalisä, sotilasavustus, rintamalisä, opintorahan perusosa, asumislisä, muut opintojen johdosta suoritettavat avustukset esim. ammattikoulutusraha tai aikuiskoulutuslisä, perhehoidon kulujen korvaukset. Tuloista tehtävät vähennykset Tulojen vähennyksessä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Maksun muuttaminen Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu tarkistetaan silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut tai, kun maksu osoittautuu virheelliseksi tai, jos päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Kuukausimaksua muutetaan myös silloin, kun hoidon tarve muuttuu ja muuttunut tilanne kestää yli kuukauden. Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen Palvelun saajan tai hänen edustajansa hakemuksen perusteella palvelusta määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulo edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syyt. ( 11 ') Perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa. Maksun periminen poissaolon ajalta Maksu keskeytyy aina asiakkaan poistuessa kotihoidosta kokonaisen vuorokauden ajaksi kun keskeytyksestä on ilmoitettu. Jos kotipalvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Kuukausimaksu määrätään alkavaksi siitä päivästä, kun palvelu alkaa ja päättyy silloin, kun asiakas poistuu palvelusta (kuukausimaksun jakajana on 30). Laskun eräpäiväksi merkitään 14 vrk laskutuksesta, kuitenkin vähintään 14 vrk palvelun saamisesta. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä peritään eräpäivästä lukien voimassa oleva vuotuinen viivästyskorko.

5 5 LÄÄKÄRIPALVELUT Lääkäripalveluista maksut peritään asiakasmaksuasetuksen (912/92) 7 ':n mukaan. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käynnistä peritään 16,10 / käynti. Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa kolmea ensimmäistä käyntiä/kalenterivuosi. Terveyskeskusmaksua ei peritä S alle 18- vuotiaalta S henkilöltä, jonka vastaanottokäynnin pääasiallinen syy on lääkärintodistuksen tai lausunnon hakeminen. S veteraanitunnuksen omaavalta henkilöltä S henkilöiltä joilla on maksukatto täyttynyt Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla peritään 39,60 euron sakkomaksu yli 15-vuotiailta henkilöiltä, jotka jatkuvasti huomautuksista piittaamatta jättävät saapumatta vastaanotolle tilattuna aikana. Maksua ei saa periä silloin, kun varatun ajan perumatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. LÄÄKÄRINTODISTUKSISTA Maksuttomat todistukset S veteraanikuntoutusta varten kirjoitettavat S päivähoito, liikunnasta vapautusta, ruoka-aineallergiasta yms. S pysyvässä laitoshoidossa olevalle henkilölle hoitotuen hakemiseksi kirjoitettu todistus 39,60 maksavat todistukset asiakasmaksuasetuksen (912/92) 23 ':n mukaan - päihdehuoltoasioissa annettavat todistukset ja lausunnot - kutsuntatodistus vapaaehtoisena palvelukseen hakevalle - tartuntatautilain mukainen todistus - lääkärintodistus T terveydentilasta - lääkärintodistus B lääkekorvausasiassa - lääkärintodistus B eläkeasiassa - lääkärintodistus C - lääkärintodistus E - lääkärintodistus verotusta varten - lääkärintodistus autoveron palautusta yms. etuuden hakemista varten - lääkärintodistus oikeudenkäyntiä tai uskotunmiehen tai edunvalvojan määräämistä varten 47,70 maksavat todistukset - tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajoja, eivätkä ne kerrytä maksukattoa.

6 6 YKSILÖKOHTAINEN FYSIOTERAPIA Yksilökohtaisesta fysioterapiasta asiakasmaksuasetuksen (912/92) 9 ':n mukaan 8,80 /hoitokerta. ( yksilökohtainen terapia perustuu lääkärin arvioon tai hoitosuunnitelmaan, annetaan 1-2 kertaa). Maksulle ei ole määritelty ikärajaa. Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa. Ohjattu ryhmäkuntoutuskäynti 3,30 /kerta. Ei kerrytä vuotuista maksukattoa HAMMASHOIDON MAKSUT Maksu peritään asiakasmaksuasetuksen (912/92) 9 ja 9 a ':ien mukaan 18 vuotta täyttäneiltä. Rintamatunnuksen omaavilta ei peritä maksua tarkastuksesta eikä ehkäisevästä hoidosta (SV-koodit, joissa kymmenluku 1) ja protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään yli 15-vuotiailta 39,60 :n sakkomaksu. Maksua ei saa periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy. Käyntimaksu - suuhygienisti 8,00 / käynti - hammaslääkäri 10,20 / käynti S erikoishammaslääkärin hoito 14,90 / käynti S tarkastus 14,70 Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut: 1. Kuvantamistutkimukset S hammaskuva 6,60 S leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 14,70 2. Ehkäisevä hoito S toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä 6,60 käyntikerralta. 3. Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito S tutkimuksista, hammastarkastuksista ja sairauksien hoidosta voidaan periä maksu toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä kultakin toimenpiteeltä seuraavasti: Sairauksien hoito lukuun ottamatta jäljempänä lueteltuja proteettisia toimenpiteitä a) kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutustaksan liitteen toimenpiteet: Vaativuusluokka maksu 0-2 6, , , , ,20

7 Proteettiset toimenpiteet - proteesin huolto pohjauksella 42,90 korjaus 29,30 Lisäksi hammastekniset kulut S akryyliosa-. ja kokoproteesi 143,20 S kruunut ja sillat hampaalla 143,20 - rankaproteesi 173,90 - kevyt itse tehty silta 75,60 7 Tarvittaessa vastaava hammaslääkäri määrää mihin maksuryhmään toimenpide kuuluu. Hammaslääkärin todistuksista peritään 39,60. Rikkoutuneesta tai hävinneestä oikomislaitteen korjauksesta tai uusimisesta peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina, ilman ikärajoitus. LAITOSHOIDON MAKSUT Kehräkoti ja vuodeosastot S lyhtyaikainen 38,10 / hoitopäivä S kun asiakkaan kohdalla on maksukatto 679 täyttynyt on hoitopäivämaksu 17,60 /hoitopäivä. S pysyvässä laitoshoidossa maksu peritään maksukyvyn mukaan. Pysyvän laitoshoidon maksu määrätään siten, että hoidettavan käyttövaroiksi jää vähintään 15 % hoidossa olevan henkilökohtaisista kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain 105. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella silloin, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisessa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot. Hoitomaksu voi tällöin olla korkeintaan 42,5 % puolisoiden yhteisistä tuloista. Laitoshoidossa olevan käyttöön on tällöinkin jäätävä vähintään 105 /kk S hoitomaksua ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän S jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on laitoshoidossa vain yöllä tai päivällä hoidosta peritään 17,60 yö tai päivä S omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavana olevalta henkilöltä hoitomaksu on 11,30 /hoitopäivä - pitkäaikaisen laitoshoidon maksu tarkistetaan vuosittain

8 8 SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT LASTENSUOJELU Lastensuojelulain 19 :n mukaan lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) määritellään. Asiakasmaksulain säännöksiä täydentää asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lastensuojelun kulujen korvauksena perittävät korvaukset Asiakasmaksulain 7 :n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä korvaus. Korvaus voidaan periä perimällä elatusvelvolliselle vahvistettu elatusapu, perimällä korvaus lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista taikka vahvistamalla lapsen vanhemmalle erillinen lastensuojelun asiakasmaksu. Erillinen vahvistettu asiakasmaksu voidaan periä, mikäli se on asianosaisten toimeentulonedellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua. Perittävästä päätöksestä tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, johon asianomainen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä ja toimielimen päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Vahvistetun elatusavun periminen Asiakasmaksulain 4 :n 4 kohdan mukaan lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten huolto on maksutonta sosiaalipalvelua. Asiakasmaksulain 7 :n mukaan voidaan kyseisestä kohdasta poiketen kuitenkin periä lapsen vanhemmilta maksu lastensuojelulain mukaisesti avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua. Maksun suuruudesta on mainittu, että se saa olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen ja asiakasmaksuasetuksen 20 1 mom. mukaan se tulee jakaa vanhempien kesken heidän maksukykynsä mukaan. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Asiakasmaksulain 7 :n mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä 4 :n 4 kohdasta poiketen kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Asiakasmaksulain 14 :n mukaan lapsen tuloilla tarkoitetaan mm. eläkkeitä, elinkorkoja, avustuksia tai muita jatkuvia taikka kertakaikkisia tuloja, korvauksia tai saamisia, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Asiakasmaksuasetuksen 20 :n mukaan korvausta saa periä kustannusten korvaukseksi enintään 1432,40 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

9 Elatustuki ja lapsilisä sekä vammaistuki ovat lapsen tuloja, joiden maksamista kunta voi elatustukilain ( /580) 11 :n, lapsilisälain ( /796) 11 :n ja lain vammaisetuuksista ( /570) 15 :n mukaan hakea itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän ajan. Elatustuki, lapsilisä ja vammaistuki maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen, lapsilisän ja vammaistuen voi hakea kunnalle hoidon korvauksena myös niissä tilanteissa kun niitä ei ole haettu aikaisemmin lapselle. Lapsen henkilökohtaiseksi katsottavat tulot (kuten perinnöt tai eräät vakuutuskorvaukset) eivät ole säännöksen tarkoittamaa tuloa. 9 Itsenäistymisvarat Lastensuojelulain 77 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on varattava aina vähintään 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa ja enintään 60 % voidaan käyttää hoidon korvauksena. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon. Vanhemmille määritellystä asiakasmaksusta ei myöskään kerry itsenäistymisvaroja. Mikäli lapselle ei kerry omista tuloista, korvauksista tai saamisista itsenäistymisvaroja taikka ne ovat riittämättömät, sosiaalitoimi tukee sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen, koulutukseen tai muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisen suuruisilla itsenäistymisvaroilla. Lastensuojelussa ei ole säädetty itsenäistymisvarojen enimmäis- tai vähimmäismäärästä, koska itsenäistymisvarojen tarkoituksena on tukea nuoren itsenäistymistä todellisuudessa aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut Asiakasmaksulain 7 :n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taika asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen vanhemmilta maksu joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 : n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Vanhemmilta perittävä lastensuojelun asiakasmaksu määrätään kuukausimaksuna toistaiseksi. Maksua tarkistetaan, jos asianosaisten maksukyky on olennaisesti muuttunut. Vanhemmilta peritään asiakasmaksu nettotulojen mukaan. Perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asiakasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erikseen ja molemmille tehdään oma päätös. Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otettavat tulot: Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä ansiotulojen lisäksi otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki) sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta sekä muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko, osinko ja vuokratulot, sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään yleensä hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona. Mikäli lapsilisää, elatusapua tai elatustukea ei poikkeuksellisesti peritä hoidon korvaukseksi, ne katsotaan vanhempien tuloksi, mikäli niitä maksetaan vanhemmalle.

10 Tuloina ei oteta huomioon lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoitoja, tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia. 10 Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otettavat menot: Vanhemmalle lastensuojelun asiakasmaksua määriteltäessä vanhemman nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asumislisä, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti: Tulot vähennysten jälkeen Perintä % Ei perintää % % % % Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia (lukumäärä) Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampi 60 % Maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon vanhemman tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat, esim. tosiasiallinen huolenpito henkilöstä, joka ei kuulu perheen määritelmän piiriin. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selvitä omatoimisesti ongelmistaan. Asiakasmaksulain 7, 10 ja 11 :n ohjeelliset normit antavat viranhaltijalle liikkumavaraa ja mahdollisuuden käyttää harkintaa lastensuojelun asiakasmaksun suuruutta määriteltäessä. Erityisiä perusteluja voivat olla muun muassa perheenjäsenen sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvat kustannukset sekä perheen maksukyvyn heikentyminen poikkeuksellisen korkeiden asumiskustannusten, työttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi.

11 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN ASUMISPALVELU 11 Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluasumisena (Sosiaalihuoltolaki 22 ja 23 ja Sosiaalihuoltoasetus 10 ) järjestettävistä asumispalveluista (palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen) peritään palvelun saajalta maksukyvyn mukainen maksu (kuukausimaksu). Sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai ostaa kunnalliselta, yksityiseltä tai muulta palveluntuottajalta. Sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua järjestetään mm. ikäihmisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Maksua määritettäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun saajan nettotulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat etuudet, veteraanilisä, hoitotuki, asumistuki, 16- vuotta täyttäneen vammaistuki, elinkorot sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko-, ja vuokratulot sekä metsätulo siten, kuin se määritellään asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 28a :ssä. Palvelun saajan nettotuloista vähennetään asumispalvelupaikan perimät maksut (vuokra ja ateriamaksu sekä mahdollinen muu ylläpitomaksu), harkinnanvaraisia terveydenhuollon menoja suhteessa edelliseen vuoteen (mm. välttämättömiä hoitotarvikemenoja, terveyskeskusmaksuja, sairaalamaksuja), lääkärin määräämät reseptilääkkeet, mahdolliset lapselle (lapsen elatusapu) tai puolisolle (puolisoiden välinen elatussopimus) maksettavat elatusmaksut sekä maistraatin hyväksymät edunvalvontakulut. Loppuosa nettotuloista muodostaa kuukausittaisen asumispalvelumaksun kuitenkin siten, että palvelujen saajalle jää käyttövaraa kuukausittain 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 150 / kuukausi. Asiakkaalta perittävä asiakasmaksu on tulojen ja menojen erotus; kuitenkin enintään palvelujen todellinen hinta. Kotiin jäävän puolison tuloja ja menoja ei huomioida asiakasmaksua määrättäessä. Käyttövaralla asumispalvelun saaja hoitaa henkilökohtaiset menonsa, kuten hygieniakustannukset, parturi-kampaamomaksut, silmälasit, matkakustannukset, lehtitilaukset, puhelimen ja internetin menot, vaatemenot ja harrastetoiminnan menot, ym. henkilökohtaiset menot. Asiakkaalta perittävä asiakasmaksu tarkistetaan kalenterivuosittain. Mikäli asiakakan tuloissa tai menoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia tarkastusajankohtien välissä, tulee asiakkaan hakea maksuntarkennusta. PERHEHOITO Sosiaalihuoltolain 25 :n mukaisesta, muusta kuin lastensuojelulain perusteella järjestetystä, perhehoidosta peritään asiakasmaksu samalla tavoin kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa. (Asiakasmaksuasetus 912/ ). Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista, jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa, avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot. Asiakasmaksu määrättäessä otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Maksu voidaan määrätä enintään siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukaudessa 105.

12 KEHITYSVAMMAHUOLLON MAKSUT 12 Asiakasmaksulain 4 :n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 pykälässä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16- vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa, joka on asiakkaalle maksutonta. Maksun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko palvelu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä koskevassa erityishuolto ohjelmassa. Lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollosta. Ylläpitomaksuna voidaan asiakkaalta periä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, elintarvike-, ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kustannuksista. Kehitysvammaisille henkilöille voidaan asumispalvelua järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön perusteella. Palvelut ovat asiakasmaksulain 4 :n 2 kohdan nojalla maksuttomia. Asumispalveluissa voidaan asiakkaalta periä ylläpitomaksu. Asumispalveluissa ylläpitomaksuna voidaan pitää asumisesta (sähkö- ja vesimaksut) ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Näitä kuluja ovat asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. siivous, vaatehuolto, sauna) ja yhteisten tilojen tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet ja -tarvikkeet sekä yhteistilojen TV-maksut, nettimaksut) muodostuneet kustannukset. Maksua ei voi periä henkilökunnan antamasta hoivasta ja tuesta. Ateriamaksut sisältävät ainoastaan elintarvikekustannukset. Jos asiakas on poissa ympärivuorokautisesta asumisesta yli 7 päivää kuukaudessa, hänen ylläpitomaksuaan alennetaan siten, että ylläpitomaksu muutetaan päivähinnaksi jakamalla se 30:llä ja kerrotaan läsnäolopäivillä. Asumispalvelut Savirannassa Vuokra 185,00 Ateriapalvelu (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) 6,30 / vrk Ylläpitomaksu 45,00 / kk Tilapäishoito 18,00 /kk Päivä- ja työtoiminnan asiakasmaksut Savirannan työtoimintakeskuksessa sekä Rukkimetsikön päivätoimintakeskuksessa järjestetään päiväja työtoimintaa kehitysvammaisille asiakkaille. Erityishuoltona järjestetty päivä- ja työtoiminta ja siihen liittyvät matkat on maksuttomia oman kunnan asukkaille. Kehitysvammaisten erityishuollon päivä- ja työtoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu. Saviranta (ateriat valmistetaan yhdessä asiakkaiden kanssa) Ateriamaksu (lounas, päiväkahvi) 3,00 / vrk Rukkimetsikkö Ateriamaksu Keskuskeittiön kautta tuotetut ateriat / khall vahvistaa hinnat

13 13 VAIKEAVAMMAISTEN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista peritään asiakkaalta Matkahuolto Oy:n voimassa olevan vakiovuorotaksan mukainen omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta. OMAISHOITAJAN VAPAAN AIKASET PALVELUT Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta annetuista palveluista, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa peritään asiakasmaksua 11,30 vuorokaudelta.

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki OKULIN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2013 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä / 2014 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 3 2. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen

Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Joensuu Kontiolahti - Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot