Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi"

Transkriptio

1 Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi

2 Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi auton hansikaslokerossa). HUOMIO Älä käytä tätä yksikköä, jos sitä ei ole asennettu autoon kunnolla. Se voi aiheuttaa vamman tai sähköiskun. Tämä laite sisältää laserjärjestelmän ja se on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEEKSI. Jotta voit käyttää tätä mallia oikein, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Jos tämän soittimen kanssa on ongelmia, ota yhteys lähimpään VALTUUTETTUUN huoltoon. Välttääksesi suoran altistumisen lasersäteelle älä yritä avata koteloa. Aseta ajon aikana äänenvoimakkuus sellaiseksi, että voit kuulla äänet auton ulkopuolelta. Ajaminen ilman, että äänet auton ulkopuolelta kuuluvat, voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden. TIETOJA KÄYTTÄJILLE TÄHÄN TUOTTEESEEN TEHDYT MUUTOKSET, JOITA VALMISTAJA EI OLE HYVÄKSYNYT, MITÄTÖI TAKUUN. VAROITUS Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää säätimiä ajon aikana. Pidä lisäksi ajon aikana äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että voit kuulla ulkoiset äänet. Älä pura tai muuntele tätä yksikköä. Se voi aiheuttaa tapaturman, tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä tätä yksikköä, jos siinä on ongelma kuten näytössä ei näy sisältöä tai ääntä ei kuulu. Se voi aiheuttaa tapaturman, tulipalon tai sähköiskun. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys valtuutettuun Honda-jälleenmyyjään tai lähimpään huoltoon. Jos yksikköön on päässyt vieraita aineita, se on kastunut tai siitä tulee savua ja voimakkaita hajuja tai esiintyy muita ongelmia, lopeta yksikön käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Honda-jälleenmyyjään tai lähimpään huoltoon. Käytön jatkaminen tässä tilassa voi aiheuttaa tapaturman, tulipalon tai sähköiskun. Kun vaihdat sulaketta, käytä vain sulaketta, jolla on samat tiedot. Erilaisen sulakkeen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon. Pyydä valtuutettua Honda-jälleenmyyjää tai lähintä huoltoa asentamaan tämä yksikkö tai tekemään asennukseen muutoksia. Näihin tehtäviin tarvitaan ammattitaitoa ja -kokemusta. 1

3 Navigointijärjestelmän turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä navigointijärjestelmää. VAROITUS Navigointijärjestelmää ei saa käyttää oman harkintakyvyn korvikkeena. Navigointijärjestelmän tekemät reittiehdotukset eivät koskaan saa ohittaa paikallisia liikennesääntöjä, omaa harkintaa ja/tai tietoja turvallisesta ajotavasta. Hylkää navigointijärjestelmän reittiehdotukset, jos ne voisivat aiheuttaa vaarallisen tai lainvastaisen ohjausliikkeen suorittamisen, asettaa sinut vaaralliseen tilanteeseen tai ohjata sinut alueelle, jota et pidä turvallisena. Navigointijärjestelmän antamia ohjeita tulee pitää vain ehdotuksia. Voi olla tilanteita, joissa navigointijärjestelmä näyttää auton sijainnin väärin, ei ehdota lyhintä reittiä ja/tai ei onnistu opastamaan sinua haluamaasi määränpäähän. Luota tällaisissa tilanteissa omaan harkintakykyysi ottaen vallitsevat ajo-olosuhteet huomioon. Älä käytä navigointijärjestelmää ohjaamaan sinua hätäpalveluihin. Tietokanta ei sisällä täydellistä luetteloa hätäpalvelujentarjoajien kuten poliisin, paloasemien, sairaaloiden ja klinikoiden sijainnista. Käytä omaa harkintaasi ja kykyä pyytää ajo-ohjeita tällaisissa tilanteissa. Kuljettajana olet yksin vastuussa omasta liikenneturvallisuudestasi. Liikenneonnettomuuden tai -rikkomuksen välttämiseksi muista, että todelliset tieolosuhteet ja liikennesäännöt ovat etusijalla navigointijärjestelmän sisältämiin tietoihin nähden. Ohjelmisto voi sisältää epätarkkoja tai puutteellisia tietoja ajan kulumisen, muuttuvien olosuhteiden ja käytettyjen lähteiden luonteen takia. Noudata aina vallitsevia liikenneolosuhteita ja -sääntöjä ajon aikana. Navigointijärjestelmä ei anna tietoja tai ole selvillä tiedoista kuten liikenne- ja tielait; auton tekniset tiedot mukaan lukien paino, korkeus, leveys, kuorma ja/tai nopeusrajoitukset; tieolosuhteet mukaan lukien tien kaltevuus, jyrkkyys ja tai pinnan kunto; estetiedot mukaan lukien sillan ja tunnelin korkeus ja leveys ja/tai muut vallitsevat ajo- ja/tai tieolosuhteet. Luota aina omaan harkintakykyysi ottaen vallitsevat ajo-olosuhteet huomioon. Katso näyttöä ajon aikana mahdollisimman vähän. Kuljettaja ei saa käyttää tätä yksikköä ajon aikana. Muista pysäyttää auto turvalliseen paikkaan, kun kuljettaja käyttää tätä yksikköä. Turvallisuuden vuoksi eräitä navigointitoimintoja ei voi käyttää, ellei auto ole pysäytetty ja seisontajarru kytketty. Varoitukset HUOMIO Aseta ajon aikana äänenvoimakkuus sellaiseksi, että voit kuulla äänet auton ulkopuolelta. Ajaminen ilman, että äänet auton ulkopuolelta kuuluvat, voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden. 2

4 Tietoja tästä oppaasta Huomautuksia käsittelystä Tässä oppaassa on seuraavat 3 osaa: Audio Tässä osassa selitetään ääniominaisuuksien toiminnot ja käyttötoimenpiteet. Lisäksi tässä osassa annetaan myös yleisiä varoituksia ja muita tietoja tämän järjestelmän käytöstä. Navigointi Tässä osassa selitetään navigointiominaisuuksien toiminnot ja käyttötoimenpiteet. Muut Tässä osassa annetaan muita tietoja tästä järjestelmästä kuten vianmääritys ja tekniset tiedot. Huomaa, että laite voi poiketa käyttöoppaasta teknisten tietojen muutosten takia. Tässä oppaassa käytettävät symbolit : Kertoo, mitä on otettava huomioon käytön aikana, tai antaa viitetietoja. [ ]-painike : Osoittaa yksikön painikkeen. [ ]-näppäin : Osoittaa näytön valikkokohdan. : Osoittaa otsikon ja sivunumeron, jolla suositeltu viitetieto kuvataan. Honda Access Europe ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään satunnaisesta vahingosta (mukaan lukien mm. liikevoiton menetys tai tietojen muutos/menetys), joka aiheutuu tämän tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Tietoja tästä järjestelmästä Tärkeää Auton akun purkautumisen välttämiseksi käytä tätä järjestelmää, kun auton moottori on käynnissä. Yksikön kotelo voi tulla kuumaksi, koska yksikössä on nopea CPU. Käsittele yksikköä varovasti navigoinnin aikana tai heti virran katkaisemisen jälkeen. Katkaise auton virta, kun kytket tai irrotat johtoja. Jos virta on kytketty, seurauksena voi olla ongelma tai toimintahäiriö. Yksikkö käyttää tarkkuusmekanismia. Vaikka ongelmia esiintyisi, älä koskaan avaa koteloa, pura yksikköä tai voitele pyöriviä osia. Kun yksikköä käytetään ensimmäisen kerran sen hankinnan jälkeen tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi kestää noin 5 15 minuuttia, ennen kuin nykyinen sijainti on määritetty GPS:n avulla. Lisäksi vaikka sitä käytettäisiin usein, GPS-mittaustilanteen mukaan voi kestää noin 2 3 minuuttia, ennen kuin nykyinen sijainti on määritetty. Jos auto on varustettu älyavaimella, älä tuo älyavainta tämän yksikön lähelle. Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Jos yksikön lähellä käytetään voimakasta sähkökohinaa tuottavaa sähkölaitetta, näytössä voi esiintyä häiriöitä ja kohinaa voi syntyä. Tässä tapauksessa pidä tällainen sähkölaite kaukana tai vältä sen käyttämistä. Jos matkustamo on hyvin kylmä ja soitinta käytetään pian sen jälkeen, kun lämmitin on kytketty päälle, levyn (CD) pinnalle tai soittimen optisiin osiin voi muodostua kosteutta, eikä toisto välttämättä toimi oikein. Jos levyn (CD) pinnalle muodostuu kosteutta, pyyhi se pois pehmeällä liinalla. Jos kosteutta muodostuu soittimen optisiin osiin, älä käytä soitinta noin yhteen tuntiin. Kosteus häviää luonnollisesti, ja normaali toiminta tulee mahdolliseksi. Hyvin kuoppaisella tiellä ajaminen aiheuttaa voimakasta tärinää, joka ovi saada äänen hyppimään. Liikennetapahtumista annettavat RDS TMC -tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Pidä annettuja RDS TMC -tietoja vain viitteellisinä. Jos reittiä ei voi laskea, siirrä haluamasi määränpää lähellä olevalle päätielle ja suorita laskenta uudelleen. Reittiä ei ehkä voi löytää, jos auton sijainti on liian lähellä haluttua määränpäätä. 3

5 Tietoja nestekidepaneelista Käyttöiän pidentämiseksi lue seuraavat huomautukset. Tärkeää Käyttöpaneeli toimii oikein lämpötila-alueella 0 60 C. Älä anna nesteiden (juomista, sateenvarjoista tms.) päästä laitteen päälle. Muuten sisäiset piirit voivat vahingoittua. Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla. Seurauksena voi olla vaurioita. Käyttöpaneelin altistaminen iskuille voi aiheuttaa särkymisen, muodonmuutoksen tai muita vaurioita. Älä anna savukkeiden polttaa näyttöä. Kotelo voi vaurioitua tai muuttaa muotoaan. Jos ongelmia esiintyy, vie laite ostopaikkaan tarkastettavaksi. Erittäin kylmällä säällä näytön liike saattaa hidastua ja näyttö saattaa muuttua tummemmaksi, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Näyttö toimii normaalisti, kun lämpötila nousee. Pienet mustat ja kiiltävät pisteet nestekidepaneelin sisällä ovat normaaleja LCD-tuotteissa. Näytön kosketusnäppäimet toimivat, kun niitä kosketetaan kevyesti. Älä paina kosketusnäppäinnäyttöä voimakkaasti. Älä paina kosketusnäppäinpaneelia ympäröivää kehystä voimakkaasti. Se voi aiheuttaa kosketusnäppäinten toimintahäiriön. Huomautuksia järjestelmään tallennetuista tiedoista Jos siirrät tämän yksikön tai myyt sen edelleen kolmannelle osapuolelle tai hylkään sen, ota huomioon seuraavat seikat ja hoida ne asianmukaiseksi katsomallasi tavalla. Tietosuoja Alusta (poista) kaikki muistiin tallennetut tiedot (osoitetiedot yms.) henkilökohtaiset tiedot mukaan lukien käyttämällä tässä oppaassa kuvattuja toimenpiteitä. Lisätietoja on kohdassa Tehdasasetusten palauttaminen (sivu 37). Tietoja rekisteröidyistä merkeistä yms. Made for ipod ja Made for iphone tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on tarkoitettu kytkettäväksi nimenomaan ipodiin tai iphoneen ja että kehittäjä on vahvistanut, että ne täyttävät Applen suorituskykystandardit. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn. iphone, ipod ja itunes ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Yksikön puhdistus Kotelon puhdistus Pyyhi lika hellävaraisesti pois pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos lika on tiukassa, levitä pehmeälle liinalle hieman vedellä laimennettua neutraalia pesupainetta, pyyhi lika hellävaraisesti pois ja pyyhi sitten uudelleen kuivalla liinalla. Älä käytä bensiiniä, tinneriä, autonpuhdistusainetta tms., sillä tällaiset aineet voivat vahingoittaa koteloa tai saada maalin lohkeilemaan. Lisäksi jos kumi- tai muovituotteita jää pitkäksi aikaa kosketuksiin kotelon kanssa, seurauksena voi olla tahroja. Nestekidepaneelin puhdistus Nestekidepaneeli kerää pölyä, joten pyyhi se aika ajoin pehmeällä liinalla. Pinta naarmuuntuu helposti, joten älä hankaa sitä kovilla esineillä. 4

6 Sisällys Esipuhe... 1 Turvallisuusvaroitukset... 1 Navigointijärjestelmän turvallisuusvaroitukset... 2 Tietoja tästä oppaasta... 3 Huomautuksia käsittelystä... 3 Huomautuksia järjestelmään tallennetuista tiedoista... 4 Tietoja rekisteröidyistä merkeistä yms... 4 Sisällys... 5 Audio Perustoiminnot... 8 Säätimien nimet ja toiminnot... 8 Valikkojen tyypit ja toiminnot... 9 Virran kytkeminen/katkaiseminen Toimintatilan vaihtaminen Äänen kytkeminen pois Näytön kytkeminen pois Äänenvoimakkuuden säätö Levyn asettaminen/poistaminen Medialähteen valitseminen Ohjauspyöräsäätimen toiminnot Perusominaisuuksien toiminnot Radiotoiminnot CD-äänilevytoiminnot MP3/WMA-toiminnot Lisävarusteiden toiminnot USB-muistitoiminnot ipod -toiminnot Bluetooth-äänitoiminnot AUX-toiminnot (valinnainen) Puhelintoiminnot Peruutuskameran toiminnot (valinnainen) Järjestelmäasetus Navigointiasetukset Äänitehosteasetukset Puhelinasetukset Bluetooth-asetukset Äänenvoimakkuuden ja äänimerkkien asetukset Näytön säätö Kellon asettaminen Kielen asettaminen Näppäimistön syöttötavan asetus Varkaudenestoasetus Tehdasasetusten palauttaminen Karttapäivitys Asetusten yhteenveto OPTION-painikkeen toiminnon määrittäminen Navigointi Perustoiminnot Toimintatilan vaihtaminen Valikkojen tyypit ja toiminnot Karttanäytön ominaisuudet Karttanäytön käsittely Tietojen näyttäminen Määränpään syöttötoimenpiteiden yleiskuvaus

7 2. Määränpään syöttäminen Määränpään haku Määränpää-valikosta Määränpään haku karttanäytöstä POI:n haku käyttämällä Nopea POI -toimintoa Määränpään asettaminen ja reittiopastuksen käynnistäminen Reittiopastus Reittiopastusnäytön ominaisuudet Tietoja puheopastuksesta Reittiasetusten muuttaminen/muokkaaminen Huomautuksia reittiopastuksesta Huomautuksia puheopastuksesta Liikennetiedot Liikennetietojen näyttäminen Liikennetietojen asettaminen Huomautuksia liikennetiedoista Navigointijärjestelmän asetukset Tallennettujen kohteiden rekisteröinti/muokkaus Navigointiasetukset Karttapäivitys Asetusten yhteenveto Muut Vianmääritys Virheilmoitukset Tietoja sijaintivirheestä Tekniset tiedot

8 Audio Tämä järjestelmä tarjoaa matkanaikaista viihdettä laajalla valikoimalla musiikkia. Tuettuja ovat CD-levyille, ipodeihin ja USB-muistilaitteisiin tallennetut MP3-, WMA- ja itunes-tiedostot. Lisäksi sisäänrakennettu Bluetooth hands-free-puheluita ja musiikin virtauttamista varten. 7

9 1. Perustoiminnot Säätimien nimet ja toiminnot Säätimien nimet LEVY-merkkivalo VARKAUDENESTOmerkkivalo [o] [MAP] [MENU] [OPTION] [Microphone] Kartan SD-korttipaikka [{], [}] (TUNE/TRACK) [SOURCE] [VOL] (Äänenvoimakkuus) Säätimien toiminnot [o] (Poista) -painike Paina tätä painiketta, kun haluat poistaa yksikössä olevan levyn. [MAP]-painike Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää nykyisen sijainnin karttanäytön missä tahansa tilassa. Kun määränpää on asetettu ja tätä painiketta painetaan uudelleen, näyttö vaihtuu opastusnäytön ja koko kartan näytön välillä. Kun määränpää on asetettu, pidä tämä painike painettuna yli 1,5 sekuntia, jos haluat tarkistaa vallitsevan opastusviestin. [MENU]-painike Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää päävalikkonäytön missä tahansa tilassa. Pidä painike painettuna yli 1,5 sekuntia, kun haluat näyttää Äänenvoimakkuus ja äänimerkit -näytön missä tahansa tilassa. [OPTION]-painike Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää OPTION-painikemääritysnäytön missä tahansa tilassa. Voit määrittää haluamasi toiminnon tähän painikkeeseen. Paina painiketta missä tahansa tilassa, kun haluat kutsua sille määritettyä toimintoa. [{], [}] (TUNE/TRACK) -painikkeet Paina viritintilassa näitä painikkeita, kun haluat hakea ylös/alas 1 askel kerrallaan. Pidä painikkeita painettuna, kun haluat hakea aseman automaattisesti. Valitse ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetooth-äänitiloissa toistettava raita käyttämällä näitä painikkeita. Painikkeen pitäminen painettuna ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetoothäänitiloissa suorittaa pikakelauksen eteen/ taaksepäin. [SOURCE]-painike Tuo Lähde-valikkonäyttö esiin painamalla tätä painiketta. Paina uudelleen, kun haluat tuoda esiin nykyisen lähdetilan Ääni-tilanäytön. Sammuta monitorinäyttö (näyttö pois) painamalla painiketta yli 1,5 sekuntia. [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppi Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä tätä nuppia. Sammuta/käynnistä ääniominaisuudet (ääni pois) painamalla tätä nuppia. 8

10 Valikkojen tyypit ja toiminnot Tässä osassa selitetään kosketuspaneelin tyypillisten valikkonäyttöjen tyypit ja niiden toiminnot. Lähde-valikko Avaa Lähde-näyttö painamalla [SOURCE]- painiketta. Voit vaihtaa medialähteitä koskettamalla haluamaasi valikkokohdetta. Medialähteen valitseminen (sivu 13). Ääniohjauspalkki Kun nykyisen sijainnin karttanäyttö on näkyvissä, näytön vasemman alakulman -näppäimen koskettaminen tuo esiin nykyisen lähdetilan ääniohjauspalkin karttanäytön päälle. Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 10 sekunnin kuluessa, tämä valikko sulkeutuu automaattisesti. Jokaisella lähdetilalla on oma ääniohjauspalkkinsa, jonka valikkokohteet ja toiminnot vaihtelevat lähdetilan mukaan. Kunkin lähdetilan ääniohjauspalkki on selitetty tarkemmin vastaavassa osassa. Alla näytetään esimerkkinä Viritin-tilan ääniohjauspalkki. Äänitilan näytöt Kun Lähde-valikkonäytöstä valitaan medialähtö. valitun lähdetilan äänitilanäyttö tulee esiin. Jos Navigointi-tilanäyttö on esillä, [SOURCE]- painikkeen painaminen kaksi kertaa tuo esiin nykyisen lähdetilan äänitilanäytön. Jokaisella lähdetilalla on oma äänitilanäyttönsä, jonka valikkokohteet ja toiminnot vaihtelevat lähdetilan mukaan. Kunkin lähdetilan äänitilanäyttö on selitetty tarkemmin vastaavassa osassa. Alla näytetään esimerkkinä Viritin-tilan äänitilanäyttö. Ohjauspalkkitoiminto voidaan poistaa käytöstä (sivu 71). Piilota ääniohjauspalkki koskettamalla [ ]-näppäintä. Ääni-näppäimen ([ ]-näppäimen vasemmalla puolella) koskettaminen tuo esiin nykyisen lähdetilan äänitilanäytön. Näytön alareunassa näytetään valittua asemaa, raitaa tms. koskevat äänitiedot. Tämä ääninäyttö voidaan myös poistaa käytöstä Kartta-toiminnossa (sivu 50). i-mid-näyttö Jos autossa on i-mid-järjestelmä, ääniominaisuuksien tila voidaan näyttää i-mid-näytössä. Jos haluat vaihtaa i-mid-näytön äänitilaan, käytä ohjauspyöräsäätimen [ ] (Info) -painiketta. Jokainen painikkeen painallus vaihtaa näyttötilan seuraavasti: Audio mode Clock mode Trip Computer mode Minimum mode 9

11 Voit käyttää ohjauspyöräsäätimen painikkeita myös ääniominaisuuksien ohjaamiseen. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) Virran kytkeminen/ katkaiseminen Käynnistä moottori ennen tämän yksikön käyttämistä. Varo käyttämästä yksikköä pitkiä aikoja, jos moottori ei ole käynnissä. Jos auton akku tyhjenee liikaa, moottoria ei ehkä voi käynnistää. Tämä voi lyhentää akun käyttöikää. Virran kytkeminen 1. Käynnistä moottori. Virta kytkeytyy automaattisesti, ja aloitusnäyttö tulee esiin. Moottori käynnissä -asento Virta kytkeytyy silloinkin, kun virtakytkin asetetaan ACC ON -asentoon. Kun seuraava varoitusnäyttö tulee esiin Äänen kytkeminen pois Voit kytkeä kaikki ääniominaisuudet pois päältä. 1. Paina [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia. Ääniominaisuudet poistetaan käytöstä. Äänen kytkeminen päälle 1. Paina [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia. Ääniominaisuudet kytketään päälle, ja järjestelmä palaa ääniominaisuuksien viimeiseen tilaan. Näytön kytkeminen pois Voit sammuttaa monitorinäytön ja muuttaa sen mustaksi ruuduksi. 1. Pidä [SOURCE]-painike painettuna yli 1,5 sekuntia. Monitorinäyttö sammuu. Näytön kytkeminen päälle 1. Kosketa monitorinäyttöä. Monitorinäyttö kytkeytyy päälle ja palauttaa viimeisen ruudun. Voit kytkeä monitorinäytön päälle myös painamalla mitä tahansa painiketta paitsi [o] (Poista) ja [{] / [}] (TUNE/TRACK) tai mitä tahansa ohjauspyöräsäätimen painiketta. Äänenvoimakkuuden säätö Kosketa [OK]-näppäintä. Järjestelmä palaa tilaan, jossa se oli, kun virta katkaistiin. Navigointijärjestelmä ei suorita mitään toimintoa, ellei [OK]-näppäintä kosketeta. Ääniominaisuudet ovat käytettävissä, vaikka [OK]-näppäintä ei kosketettaisi. Virran katkaiseminen 1. Aseta virtakytkin OFF-asentoon. Toimintatilan vaihtaminen Jos haluat vaihtaa navigointinäytöstä ääninäyttöön, paina [SOURCE]-painiketta kaksi kertaa. Jos haluat vaihtaa ääninäytöstä navigointinäyttöön, paina [MAP]-painiketta. 1. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia. Kääntäminen vasemmalle pienentää äänenvoimakkuutta. Kääntäminen oikealle suurentaa äänenvoimakkuutta. Näytön alareunassa näytettävän äänenvoimakkuuden tason alue on 0 (min) 40 (max.). HUOMIO Kun järjestelmä on päällä, moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen äänenvoimakkuus nostettuna maksimitasolle voi vahingoittaa kuuloasi. Ole varovainen, kun säädät äänenvoimakkuutta. Pidä ajon aikana äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että voit kuulla ulkoiset äänet. 10

12 Levyn asettaminen/ poistaminen Toistokelpoiset levyt Tämä CD-soitin voi toistaa seuraavia levyjä. Ääni-CD:t Toistokelpoiset levyt CD TEXT Tietoja CD TEXT -levyistä Tämä järjestelmä on CD TEXT -yhteensopiva malli, joka tukee levyn nimi-, kappaleen nimija kappaleen esittäjä -tietojen näyttämistä. Tietoja MP3/WMA-toistosta Tämä laite voi toistaa CD-R/RW-levyjä, joihin on tallennettu MP3/WMA-musiikkidataa. MP3/WMA-toiminnot (sivu 19). Huomautuksia levyjen käsittelystä Käsittely Uusien levyjen reunoilla voi olla rosoisuuksia. Jos tällaisia levyjä käytetään, soitin ei ehkä toimi tai ääni voi hyppiä. Poista rosoisuudet levyn reunasta käyttämällä kuulakärkikynää tai vastaavaa. Kuulakärkikynä Rosoisuus Tietoja CD Extra -levyistä CD Extra -levy on levy, johon on tallennettu yhteensä kaksi istuntoa. Ensimmäinen istunto on ääni-istunto ja toinen dataistunto. Tällä CD-soittimella ei voi toistaa itse luotuja CD-levyjä, joihin on tallennettu enemmän kuin toinen dataistunto. Kun CD Extra -levyä toistetaan, vain ensimmäinen istunto tunnistetaan. Tietoja CD-R/RW-levyn toistamisesta Tämä soitin voi toistaa Audio CD -muodossa tallennettuja CD-R/RW-levyjä tai MP3/WMAtiedostoja sisältäviä levyjä. Levyt, joita ei voi toistaa Tämä soitin ei voi toistaa DVD Video-, DVD Audio-, DVD-RAM-, Video CD-, Photo CD -levyjä tms. Eräissä CD/DVD-asemissa tallennettuja levyjä ei välttämättä voi toistaa. (Syy: levyn ominaisuudet, naarmut/lika, soittimen linssissä oleva pöly/lika tms.) Jos toistetaan CD-R/RW-levyä, jota ei ole viimeistelty, toiston alkaminen kestää pitkään. Lisäksi toisto ei ehkä ole mahdollista levyn tallennusolosuhteiden mukaan. Muista tallentaa levy asianmukaisessa muodossa ja viimeistellä se. Älä käytä kaksoislevyä, sillä sitä ei välttämättä voi poistaa. Super Audio CD -levyjä ei voi toistaa. CD-soitin ei tue toistoa, vaikka kyseessä olisi hybridilevy. Älä koskaan kiinnitä tarroja levyn pintaan tai tee pintaan merkintöjä lyijy- tai kuulakärkikynällä. Älä koskaan toista levyä, jonka pinnassa on teippiä tai muuta liimaa tai irrotettavia merkintöjä. Jos tällaista levyä yritetään toistaa, sitä ei ehkä saada pois CD-soittimesta tai se voi vaurioittaa CD-soitinta. Älä käytä levyjä, joissa on suuria naarmuja tai joiden muoto on epätavallinen, vääristynyt, murtunut tms. Tällaisten levyjen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vaurioita. Poista levy säilytyskotelosta painamalla kotelon keskiosaa alas ja nostamalla levy pois. Pidä varovasti kiinni levyn reunoista. Älä käytä erikseen myytävien levynsuojakalvoja, vakaimilla varustettuja levyjä tms. Ne voivat vaurioittaa levyä tai rikkoa sisäisen mekanismin. 11

13 Säilytys Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä altista levyjä runsaalle kosteudelle tai pölylle. Älä altista levyjä lämmittimien suoralle lämmölle. Puhdistus Poista sormenjäljet ja pöly käyttämällä pehmeää liinaa ja pyyhkimällä suoraan levyn keskustasta reunoja kohti. Älä käytä levyjen puhdistukseen liuottimia kuten erikseen myytäviä puhdistusaineita, antistaattista suihketta tai tinneriä. Kun olet käyttänyt erityistä levynpuhdistusainetta, anna levyn kuivua kunnolla ennen sen toistamista. Levyt Noudata varovaisuutta, kun asetat levyä. Älä koskaan katkaise virtaa ja irrota laitetta autosta, kun levy on asetettu. Levyn asettaminen 1. Aseta levy levyaukon keskelle etikettipuoli ylöspäin. Levy vedetään automaattisesti CD-soittimeen. Levyn asettamisen jälkeen Järjestelmä siirtyy automaattisesti kyseiseen lähdetilaan levyn mukaan ja aloittaa levyn toiston. Kun asetetaan ääni-cd: Järjestelmä siirtyy ääni-cd-tilaan. Katso CD-äänilevytoiminnot (sivu 17). Kun asetetaan MP3/WMA-tiedostoja sisältävä CD: Järjestelmä siirtyy MP3/WMA-tilaan. Katso MP3/WMA-toiminnot (sivu 19). Älä koskaan työnnä vieraita esineitä levyaukkoon. Jos levyä ei voi asettaa, mekanismissa voi jo olla levy. Aseta uusi levy, kun olet poistanut mekanismissa olevan levyn. 8 cm:n (single-) levyjä ei voi käyttää. HUOMIO Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa asettaa tai poistaa levyä ajon aikana. No/Non HUOMIO Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa asettaa tai poistaa levyä ajon aikana. Levyn poistaminen 1. Poista levy painamalla [o] (Poista) -painiketta. Edellinen tila palaa lähdetilaksi. Jos levy jää poistettuun asentoon 15 sekunnin ajaksi, se ladataan automaattisesti uudelleen (automaattinen uudelleenlataus). Jos pakotat levyn levyaukkoon ennen automaattista uudelleenlatausta, levy voi vahingoittua. 12

14 Medialähteen valitseminen Voit vaihtaa toistettavan medialähteen Lähdevalikkonäytöstä. 1. Avaa Lähde-valikkonäyttö painamalla [SOURCE]-painiketta. Puhelin-tilan valitseminen Valitse Puhelin-tila koskettamalla [Puhelin]- näppäintä [MENU]-painikkeen painamisen jälkeen. Edellinen lähdetila pysyy toiminnassa myös puhelintilassa. Puhelintoiminnot (sivu 29) 2. Kosketa haluamaasi Lähde-näppäintä. Järjestelmä siirtyy vastaavaan lähdetilaan. Kun ääniominaisuudet on otettu käyttöön, [SOURCE]-painikkeen painaminen Lähdevalikkonäytössä tuo esiin nykyisen äänitilanäytön. Voit vaihtaa lähdetilan myös ohjauspyöräsäätimillä. Lisätietoja on kohdassa Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) Käytettävissä olevat medialähteet Näppäimen Vastaava lähdetila Katso nimi FM/AM Viritintila s. 14 CD* 1 CD-äänilevytila s. 17 MP3/WMA-tila s. 19 USB/iPod* 2 USB-muistitila s. 22 ipod-tila s. 24 Bluetoothääni Bluetooth-äänitila s. 27 AUX AUX-tila s. 29 *1 Lähdetila vaihtelee CD-soittimeen asetetun levyn datamuodon mukaan. Jos CD-soittimessa ei ole levyä, näytössä näkyy Ei levyä. *2 Lähdetila vaihtelee liitetyn laitteen mukaan. Jos mitään laitetta ei ole liitetty, näytössä näkyy Ei USB-laitetta. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot Voit käyttää ohjauspyöräsäädintä erilaisten äänitoimintojen suorittamiseen. Toimintoja voidaan käyttää vain, jos autossa on i-mid-ohjauspyöräsäädin tai muu ohjauspyöräsäädin. Käytä varovasti ajon aikana, jotta ajaminen ei häiriinny. Ohjauspyöräsäätimen painikkeet toimivat vain, kun ääniominaisuudet ovat käytössä. Ota ääniominaisuudet käyttöön painamalla laitteen [SOURCE]-painiketta tai [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia, ennen kuin käytät ohjauspyöräsäätimiä. Säätimien toiminnot Käyttö vaihtelee ohjauspyöräsäätimien tyypin mukaan. i-mid-ohjauspyöräsäädin: [ ] (Info) -painike Siirry i-mid-näyttötilaan painamalla tätä painiketta. [+]-, [ ]-painikkeet Suurenna/pienennä äänenvoimakkuutta näillä painikkeilla. [MODE]-painike Tuo Lähde-luettelonäyttö esiin painamalla tätä painiketta. Voit vaihtaa radiokaistaa ja lähdetilaa painikkeilla [T], [t]. [T]-, [t]-painikkeet Kun Lähde-luettelonäyttö on esillä, jokainen näiden painikkeiden painallus vaihtaa radiokaista ja lähdetilaa seuraavassa järjestyksessä: FM1 (viritintila) FM2 (viritintila) AM (viritintila) CD-tila* USB/iPod-tila* Bluetooth-äänitila* AUX-tila FM1 (viritintila) * Jos vastaavaa mediaa ei ole asetettu tai liitetty, CD-tila, USB/iPod-tila ja Bluetooth-äänitila ohitetaan. Vaihda seuraavalle/edelliselle esivalintaasemalle painamalla näitä painikkeita viritintilassa. Painikkeen pitäminen painettuna aloittaa automaattisen asemahaun. 13

15 Valitse ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetooth-äänitiloissa toistettava raita painamalla näitä painikkeita. Valitse MP3/WMA (CD)- ja USB-tiloissa seuraava/edellinen kansio pitämällä painikkeita painettuna. Valitse Bluetooth-äänitilassa seuraava/ edellinen ryhmä pitämällä painikkeita painettuna. Muut ohjauspyöräsäätimet: [VOL +]-, [VOL ] -painikkeet Suurenna/pienennä äänenvoimakkuutta näillä painikkeilla. [MODE]-painike Jokainen näiden painikkeiden painallus vaihtaa radiokaista ja lähdetilaa seuraavassa järjestyksessä: FM1 (viritintila) FM2 (viritintila) AM (viritintila) CD-tila* USB/iPod-tila* Bluetooth-äänitila* AUX-tila FM1 (viritintila) * Jos vastaavaa mediaa ei ole asetettu tai liitetty, CD-tila, USB/iPod-tila ja Bluetooth-äänitila ohitetaan. [CH +]-, [CH ] -painikkeet Vaihda seuraavalle/edelliselle esivalintaasemalle painamalla näitä painikkeita viritintilassa. Painikkeen pitäminen painettuna aloittaa automaattisen asemahaun. Valitse ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetooth-äänitiloissa toistettava raita painamalla näitä painikkeita. Valitse MP3/WMA (CD)- ja USB-tiloissa seuraava/edellinen kansio pitämällä painikkeita painettuna. Valitse Bluetooth-äänitilassa seuraava/ edellinen ryhmä pitämällä painikkeita painettuna. 2. Perusominaisuuksien toiminnot Radiotoiminnot Tavallisten viritintoimintojen lisäksi tässä yksikössä on sisäinen RDS-dekooderiyksikkö, joka tukee RDS-tietoja lähettäviä asemia. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä tätä järjestelmää käytettäessä: TA (liikennetiedotus) -toiminto AF (vaihtoehtoinen taajuus) -toiminto REG (alueellinen ohjelma) -toiminto PTY (ohjelmatyyppi) -toiminto Jos esivalintamuistiin tallennetaan asema, joka ei lähetä RDS-dataa, tallenna asema, kun olet vastaanottanut sitä yli 10 sekuntia. Jos tallennat tällaisen aseman 10 sekunnin kuluessa, se tallennetaan RDS-asemana. RDSseurantatoiminto toimii, kun asema valitaan. Viritintilan valitseminen 1. Avaa Lähde-näyttö painamalla [SOURCE]- painiketta. 2. Valitse viritintila koskettamalla [FM/AM]- näppäintä. Viritintilanäyttö tulee esiin. Voit valita viritintilan ja radiokaistan myös ohjauspyöräsäätimillä. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) Viritintila Tietoruutu Esivalintanäppäimet Kun RDS-asemilta vastaanotetaan asemien nimet, ne näytetään esivalintanäppäimissä taajuustietojen sijasta. Viritetyn aseman nimi ja PTY (ohjelmatyyppi) näytetään tietoruudussa, jos ne vastaanotetaan. Stereo näkyy, kun havaitaan stereolähetys. 14

16 Karttanäytön ääniohjauspalkki Radiotoiminnot Radion kuuntelu 1. Valitse radiokaista koskettamalla [Band]- näppäintä. Aina kun tätä näppäintä kosketetaan, radion vastaanottokaista vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 FM2 AM FM1 2. Viritä haluamasi esivalinta-asema koskettamalla sen näppäintä esivalintanäppäinruudussa. Kun ääniohjauspalkki on näkyvissä, viritä esivalinta-asema näppäimellä [X P.ch] tai [x P.ch]. Manuaalinen viritys Käytettävissä on 3 tapaa: askelviritys, hakuviritys ja pikaviritys. Askelviritystilassa taajuus muuttuu askel kerrallaan. Haku- ja pikaviritystiloissa voit virittää halutun taajuuden nopeasti. 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Viritä asema. Askelviritys: Viritä asema manuaalisesti painamalla painiketta [I] tai [i] (TUNE/TRACK). Hakuviritys: Viritä asema pitämällä painike [I] tai [i] (TUNE/ TRACK) painettuna enintään 1,5 sekuntia. Pikaviritys: Siirry jatkuvasti ylös- tai alaspäin pitämällä painike [I] tai [i] (TUNE/TRACK) painettuna yli 1,5 sekuntia. Kun painike vapautetaan asema viritetään käyttämällä hakuviritystä. Esivalinta-aseman palauttaminen Yksittäisten radioasemien muistiin tallentamista varten on yhteensä 18 esivalintapaikkaa (6-FM1, 6-FM2 ja 6-AM). 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Palauta haluamasi esivalinta-asema koskettamalla sen näppäintä esivalintanäppäinruudussa. Kun ääniohjauspalkki on näkyvissä, palauta esivalinta-asema näppäimellä [X P.ch] tai [x P.ch]. Manuaalinen muisti 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Valitse haluamasi asema käyttämällä manuaalista tai esivalintaviritystä. 3. Tallenna nykyinen asema esivalintamuistiin pitämällä jokin esivalintanäppäin painettuna yli 1,5 sekuntia. Asemaluettelon näyttäminen Voit näyttää luettelon asemista, joita voidaan tällä hetkellä näyttää. 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Tuo asemaluettelonäyttö esiin koskettamalla [Asema]-näppäintä. Voit kuunnella asemaa koskettamalla sen näppäintä. Voit päivittää asemaluettelon koskettamalla [Päivitä asemaluettelo] -näppäintä. Tällä hetkellä kuunneltavissa olevat asemat luetellaan aakkosjärjestyksessä. Lisäksi järjestelmä päivittää FM-asemien luettelon automaattisesti tarvittaessa. AM-asemien luetteloa ei päivitetä automaattisesti. Päivätä asemaluettelo esiin koskettamalla [Päivitä asemaluettelo] -näppäintä. Radiotekstin näyttäminen Jos kuunneltava asema lähettää tekstitietoa, voit näyttää tiedot ruudussa. 1. Kosketa [Info]-näppäintä viritintilan näytössä. Vastaanotettu radioteksti näytetään ruudussa. TA (liikennetiedotus) -toiminto Kun liikennetiedotuslähetys alkaa TAvalmiustilassa, se vastaanotetaan välittömästi toimintotilasta riippumatta, jotta voit kuunnella sen. Oletusasetus on OFF. TA-valmiustilan asettaminen 1. Kosketa [TA]-näppäintä. Tietoruudun TA-ilmaisin näkyy korostettuna. 15

17 TA-valmiustilan peruuttaminen 1. Kun TA-ilmaisin näkyy korostettuna, kosketa [TA]-näppäintä. TA-ilmaisin sammuu, ja TA-valmiustila peruutetaan. TA-keskeytyslähetyksen peruuttaminen 1. Kosketa [Cancel]-näppäintä TAkeskeytyslähetyksen vastaanoton aikana. TA-keskeytys peruutetaan, ja järjestelmä palaa TA-valmiustilaan. AF (vaihtoehtoinen taajuus) -toiminto AF-toiminto vaihtaa saman verkon eri taajuudelle optimaalisen vastaanoton säilyttämiseksi. Oletusasetus on ON. AF-toiminnon kytkeminen päälle/pois 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kytke toiminto päälle tai pois koskettamalla [AF (Vaihtoehtoinen taajuus)] -näppäintä. Kun AF-toiminto on päällä, AF-ilmaisin näkyy korostettuna. Jos nykyisen lähetysaseman vastaanotto heikkenee pitkäksi aikaa, laite etsii samaa ohjelmaa toiselta taajuudelta. REG (alueellinen ohjelma) -toiminto Kun REG-toiminto on päällä, järjestelmä vastaanottaa aseman, jolla on sama PI-koodi kuin aiemmin vastaanotetulla. Kun toiminto on pois päältä, järjestelmä vastaanottaa asemien, joilla on sama PI-koodi, lisäksi myös paikallisia ja alueellisia asemia. Oletusasetus on ON. REG-toiminnon ON/OFF-asetus on käytössä vain, kun AF-toiminto on päällä. REG-toiminnon kytkeminen päälle/pois 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kytke toiminto päälle tai pois koskettamalla [REG (Alueellinen)] -näppäintä. Kun REG-toiminto on päällä, REG-ilmaisin näkyy korostettuna. 16 PTY (ohjelmatyyppi) -toiminto Tämän toiminnon avulla voit kuunnella valitun ohjelmatyypin lähetystä, kun sellainen alkaa, vaikka järjestelmä olisi muussa kuin viritintilassa. Kaikissa maissa ei vielä ole PTY-lähetystä. TA-valmiustilassa TA-lähetys on etusijalla PTY-lähetykseen nähden. Oletusasetus on OFF. PTY-toiminnon kytkeminen päälle/ pois 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kosketa [PTY (Ohjelmatyyppi)] -näppäintä. Kun PTY-toiminto on päällä, PTY-ilmaisin näkyy korostettuna (PTY-valmiustila). PTY:n valitseminen 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kosketa [PTY (Ohjelmatyyppi)] -näppäintä. 3. Tuo PTY-valinta-näyttö esiin koskettamalla [PTY-valinta]-näppäintä. 4. Valitse ohjelmatyyppi koskettamalla haluamasi PTY-kohteen näppäintä. Valittavissa on 29 alla lueteltua PTY-tyyppiä. Uutiset Ajankohtaista Tiedotuksia Urheilu Opetus Kuunnelma Kulttuuri Tiede Puheviihde Popmusiikki Rockmusiikki Kevyt musiikki Kevyt klassinen Klassinen Muu musiikki Sää Talous Lastenohjelmat Yhteiskunta Uskonto Yleisökontakti Matkailu PTY-kohde

18 Vapaa-aika Jazz Country Kotimainen musiikki Oldies Kansanmusiikki Dokumentti PTY-kohde 5. Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla [BACK]-näppäintä. PTY-keskeytyslähetyksen peruuttaminen 1. Kosketa [Cancel]-näppäintä PTYkeskeytyslähetyksen vastaanoton aikana. PTY-keskeytys peruutetaan, ja järjestelmä palaa PTY-valmiustilaan. Hätälähetys Jos vastaanotetaan hätälähetys, kaikki toimintotilan toimenpiteet pysäytetään. Hälytys näkyy näytössä, ja hätälähetys voidaan kuunnella. Hätälähetyksen peruuttaminen 1. Kosketa [Peruuta]-näppäintä. Hätälähetyksen vastaanotto peruutetaan. TA-, hätälähetys (Hälytys)- ja PTY-äänenvoimakkuus TA-, Hälytys- ja PTY-keskeytysten äänenvoimakkuus voidaan asettaa TA-, Hälytys- tai PTY-keskeytyksen aikana. 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kosketa TA-äänenvoimakkuus-ruudun [+]- tai [ ]-näppäintä ja aseta äänenvoimakkuus halutulle tasolle (00 40). Voit säätää äänenvoimakkuutta myös kiertämällä [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia TA-, Hälytys- tai PTY-keskeytyksen aikana. CD-äänilevytoiminnot Tämä järjestelmä on CD TEXT -yhteensopiva malli, joka tukee levyn nimi-, kappaleen nimi- ja kappaleen esittäjä -tietojen näyttämistä. Laite tukee CD TEXT -sisältöä englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Lisäksi kaikkia merkkitietoja ei ehkä voida näyttää oikein näytössä. Ääni-CD-tilan valitseminen 1. Aseta ääni-cd CD-soittimeen. Järjestelmä lukee automaattisesti levyn tiedot, siirtyy Ääni-CD-tilaan ja aloittaa toiston hetken kuluttua. Levyn asettaminen/ poistaminen (sivu 11) VAROITUS Eräät CD:t on voitu tallentaa tarpeettoman suurella äänenvoimakkuustasolla. Suurenna äänenvoimakkuutta vähitellen minimiasetuksesta, kun toisto on käynnistynyt. Kun ääni-cd on jo asetettu 1. Avaa Lähde-näyttö painamalla [SOURCE]- painiketta. 2. Valitse Ääni-CD-tila koskettamalla [CD]- näppäintä. Järjestelmä siirtyy Ääni-CD-tilaan ja aloittaa toiston edellisestä kohdasta. Voit valita Ääni-CD-tilan (CD-tilan) myös ohjauspyöräsäätimillä. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) CD-äänilevytilan näyttö 17

19 Karttanäytön ääniohjauspalkki Kappaleen tietojen näyttäminen Tämä toiminto on käytettävissä vain CD TEXT -levyillä. 1. Kosketa sen kappaleen näppäintä, jonka tiedot haluat näyttää, ja kosketa sitten [Info]-näppäintä. Kyseisen kappaleen tiedot näytetään. CD-äänilevytoiminnot Toistettavan raidan valinta Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ääniohjauspalkista. 1. Tuo haluttu Kappale-näppäin näkyviin Kappale-luetteloruudussa koskettamalla näppäintä [ ], [{], [}] tai [ ] ja toista sitten kappale koskettamalla Kappale-näppäintä. Valitun kappaleen toisto alkaa. Kappaleen ohittaminen (haku) 1. Paina painiketta [{] tai [}] (TUNE/TRACK) toiston aikana. Kappaleita ohitetaan niin monta kuin painiketta painetaan, ja toisto alkaa. Painikkeen [{] painaminen aloittaa toiston seuraavan kappaleen alusta. Painikkeen [}] painaminen aloittaa toiston nykyisen kappaleen alusta. Jos tätä painiketta painetaan uudelleen noin 1,5 sekunnin sisällä, toisto alkaa edellisen kappaleen alusta. Pikakelaus eteen- ja taaksepäin 1. Jatka painikkeen [{] tai [}] (TUNE/TRACK) painamista toiston aikana. Toistonopeus muuttuu ensin 5-kertaiseksi ja 3 sekuntia myöhemmin 30-kertaiseksi. Painikkeen vapauttaminen palauttaa normaalin toistonopeuden. Muita toistotoimintoja 1. Kosketa [Tila]-näppäintä. Toistotila-näyttö tulee esiin. 2. Kosketa suoritettavan toiminnon näppäintä. [Toista kaikki] -näppäin: Toistaa kaikkia kappaleita toistuvasti. [Toista kappale] -näppäin: Toistaa nykyistä kappaletta toistuvasti. Toista kappale näkyy tietoruudussa. [Satunn. kaikki] -näppäin: Toistaa kaikki levylle tallennetut kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Satunn. kaikki näkyy tietoruudussa. 3. Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla [BACK]-näppäintä. Toistotilaa ei voi peruuttaa. Normaalisti toistotilaksi tulee valita Toista kaikki. 18

20 MP3/WMA-toiminnot Järjestelmä voi toistaa levylle tallennettuja MP3/ WMA-äänitiedostoja. Tietoja MP3/WMA-tiedostoista MP3/WMA MP3 ja WMA ovat tietokoneissa käytettäviä äänenpakkausmenetelmiä, jotka ovat levinneet yleiseen käyttöön. MP3 on MPEG-standardien Audio Layer 3 -mukainen äänenpakkausmenetelmä. WMA on Microsoft Corporationin kehittämä äänenpakkausmenetelmä. Nämä ominaisuudet pakkaavat alkuperäisen äänidatan noin 10 prosenttiin sen alkuperäisestä koosta äänenlaadun säilyessä korkeana. Näin yhdelle CD-R/RW-levylle voidaan tallentaa noin 10 CD-äänilevyä, jolloin kuuntelua voidaan jatkaa pitkää ilman, että CD-levyä täytyy vaihtaa. MP3/WMA-tunnistetietojen näyttäminen Tunnistetietoja sisältävästä MP3/WMAtiedostosta voidaan näyttää tunnistetietoja kuten kappaleen nimi, esittäjä ja albumin nimi. Tämä järjestelmä tukee muotoja ID3 Tag ver. 1.x/2.x ja WMA Tag. Järjestelmä tukee tunnistetietoja, joiden koko on enintään 30 tavua muodossa ID3 Tag ver. 1.x ja enintään 60 tavua muodoissa ID3 Tag ver. 2.x ja WMA Tag. MP3/WMA-dataan liittyviä varotoimenpiteitä Muita kuin MP3/WMA-datatiedostoja ei voi toistaa. Lisäksi eräitä tiedostoja ei välttämättä voi toistaa koodausmuodon takia. Jos jotain tiedostoa ei voi toistaa, toistetaan seuraava tiedosto. Kohinaa voi esiintyä datan koodaukseen käytetyn koodausohjelmiston tyypin mukaan. VBR-muodossa (vaihteleva bittitaajuus) koodattuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa. Jos data on tallennettu VBR-muodossa, näytettävä toistoaika voi poiketa hieman todellisesta toistoajasta. 2-tavuisilla merkeillä annetut tunnistetiedot eivät välttämättä näy oikein näytössä. DRM-toimintoa käyttäviä tiedostoja ei voi toistaa. Lisää tiedostotunniste.mp3 tai.mp3 MP3- tiedostoon ja.wma tai.wma WMA-tiedostoon käyttäen yksitavuisia merkkejä. Jos lisätään jokin muu tiedostotunniste tai unohdetaan lisätä tiedostotunniste, tiedostoa ei voi toistaa. Toistokelpoiset MP3-määritykset Kohde Muoto Näytteenottotaajuus (khz) Syy MPEG1 AUDIO LAYER3 MPEG2 AUDIO LAYER3 32/44,1/48 (MPEG1) 24/22,05/16 (MPEG2) Bittitaajuus (kb/s) 32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320/VBR (MPEG1) 8/16/24/32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/144/160 (MPEG2) Toistokelpoiset WMA-määritykset Kohde Muoto Näytteenottotaajuus (khz) Bittitaajuus (kb/s) Syy Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9* 1 8/11,025/16/22,05/32/ 44,1/48 5* 2 /6* 2 /8* 2 /12 (8 khz) 8* 2 /10* 2 (11,025 khz) 10* 2 /12* 2 /16/20 (16 khz) 16* 2 /20/22/32 (22,05 khz) 32/36/40/44/48/64 (32 khz) 32/48/64/80/96/128/160/ 192 (44,1 khz) 128/160/192 (48 khz) *1 Muotoja WMA9 Pro, WMA9 Voice ja WMA9 Lossless ei voi toistaa. *2 Vain monofoninen data. 19

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET

MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET MP3/WMA FM-LÄHETIN KÄYTTÖOHJEET OMINAISUUDET 1,5 LCD näyttö sisällerakennettu koko taajuuden FM lähetin (87,5-108,0MHz) MP3/WMA audiomuodon tuki USB muistilaitteelta tai SD kortilta Kansiojärjestelmän

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kauko-ohjain (vain tietyt mallit)

Kauko-ohjain (vain tietyt mallit) Kauko-ohjain (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset Sisältö 1. Audio... 1 2. Puhelin... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleria... 7 6. Muuta... 7 1. Audio K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle? V: Vaihtaaksesi

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-34W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

BeoSound Opaskirja

BeoSound Opaskirja BeoSound 9000 Opaskirja BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Opaskirjan sisältö 3 Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla. Opaskirja Ohjekirja BeoSound

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot