Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi"

Transkriptio

1 Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi

2 Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi auton hansikaslokerossa). HUOMIO Älä käytä tätä yksikköä, jos sitä ei ole asennettu autoon kunnolla. Se voi aiheuttaa vamman tai sähköiskun. Tämä laite sisältää laserjärjestelmän ja se on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEEKSI. Jotta voit käyttää tätä mallia oikein, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Jos tämän soittimen kanssa on ongelmia, ota yhteys lähimpään VALTUUTETTUUN huoltoon. Välttääksesi suoran altistumisen lasersäteelle älä yritä avata koteloa. Aseta ajon aikana äänenvoimakkuus sellaiseksi, että voit kuulla äänet auton ulkopuolelta. Ajaminen ilman, että äänet auton ulkopuolelta kuuluvat, voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden. TIETOJA KÄYTTÄJILLE TÄHÄN TUOTTEESEEN TEHDYT MUUTOKSET, JOITA VALMISTAJA EI OLE HYVÄKSYNYT, MITÄTÖI TAKUUN. VAROITUS Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää säätimiä ajon aikana. Pidä lisäksi ajon aikana äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että voit kuulla ulkoiset äänet. Älä pura tai muuntele tätä yksikköä. Se voi aiheuttaa tapaturman, tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä tätä yksikköä, jos siinä on ongelma kuten näytössä ei näy sisältöä tai ääntä ei kuulu. Se voi aiheuttaa tapaturman, tulipalon tai sähköiskun. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys valtuutettuun Honda-jälleenmyyjään tai lähimpään huoltoon. Jos yksikköön on päässyt vieraita aineita, se on kastunut tai siitä tulee savua ja voimakkaita hajuja tai esiintyy muita ongelmia, lopeta yksikön käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Honda-jälleenmyyjään tai lähimpään huoltoon. Käytön jatkaminen tässä tilassa voi aiheuttaa tapaturman, tulipalon tai sähköiskun. Kun vaihdat sulaketta, käytä vain sulaketta, jolla on samat tiedot. Erilaisen sulakkeen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon. Pyydä valtuutettua Honda-jälleenmyyjää tai lähintä huoltoa asentamaan tämä yksikkö tai tekemään asennukseen muutoksia. Näihin tehtäviin tarvitaan ammattitaitoa ja -kokemusta. 1

3 Navigointijärjestelmän turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä navigointijärjestelmää. VAROITUS Navigointijärjestelmää ei saa käyttää oman harkintakyvyn korvikkeena. Navigointijärjestelmän tekemät reittiehdotukset eivät koskaan saa ohittaa paikallisia liikennesääntöjä, omaa harkintaa ja/tai tietoja turvallisesta ajotavasta. Hylkää navigointijärjestelmän reittiehdotukset, jos ne voisivat aiheuttaa vaarallisen tai lainvastaisen ohjausliikkeen suorittamisen, asettaa sinut vaaralliseen tilanteeseen tai ohjata sinut alueelle, jota et pidä turvallisena. Navigointijärjestelmän antamia ohjeita tulee pitää vain ehdotuksia. Voi olla tilanteita, joissa navigointijärjestelmä näyttää auton sijainnin väärin, ei ehdota lyhintä reittiä ja/tai ei onnistu opastamaan sinua haluamaasi määränpäähän. Luota tällaisissa tilanteissa omaan harkintakykyysi ottaen vallitsevat ajo-olosuhteet huomioon. Älä käytä navigointijärjestelmää ohjaamaan sinua hätäpalveluihin. Tietokanta ei sisällä täydellistä luetteloa hätäpalvelujentarjoajien kuten poliisin, paloasemien, sairaaloiden ja klinikoiden sijainnista. Käytä omaa harkintaasi ja kykyä pyytää ajo-ohjeita tällaisissa tilanteissa. Kuljettajana olet yksin vastuussa omasta liikenneturvallisuudestasi. Liikenneonnettomuuden tai -rikkomuksen välttämiseksi muista, että todelliset tieolosuhteet ja liikennesäännöt ovat etusijalla navigointijärjestelmän sisältämiin tietoihin nähden. Ohjelmisto voi sisältää epätarkkoja tai puutteellisia tietoja ajan kulumisen, muuttuvien olosuhteiden ja käytettyjen lähteiden luonteen takia. Noudata aina vallitsevia liikenneolosuhteita ja -sääntöjä ajon aikana. Navigointijärjestelmä ei anna tietoja tai ole selvillä tiedoista kuten liikenne- ja tielait; auton tekniset tiedot mukaan lukien paino, korkeus, leveys, kuorma ja/tai nopeusrajoitukset; tieolosuhteet mukaan lukien tien kaltevuus, jyrkkyys ja tai pinnan kunto; estetiedot mukaan lukien sillan ja tunnelin korkeus ja leveys ja/tai muut vallitsevat ajo- ja/tai tieolosuhteet. Luota aina omaan harkintakykyysi ottaen vallitsevat ajo-olosuhteet huomioon. Katso näyttöä ajon aikana mahdollisimman vähän. Kuljettaja ei saa käyttää tätä yksikköä ajon aikana. Muista pysäyttää auto turvalliseen paikkaan, kun kuljettaja käyttää tätä yksikköä. Turvallisuuden vuoksi eräitä navigointitoimintoja ei voi käyttää, ellei auto ole pysäytetty ja seisontajarru kytketty. Varoitukset HUOMIO Aseta ajon aikana äänenvoimakkuus sellaiseksi, että voit kuulla äänet auton ulkopuolelta. Ajaminen ilman, että äänet auton ulkopuolelta kuuluvat, voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden. 2

4 Tietoja tästä oppaasta Huomautuksia käsittelystä Tässä oppaassa on seuraavat 3 osaa: Audio Tässä osassa selitetään ääniominaisuuksien toiminnot ja käyttötoimenpiteet. Lisäksi tässä osassa annetaan myös yleisiä varoituksia ja muita tietoja tämän järjestelmän käytöstä. Navigointi Tässä osassa selitetään navigointiominaisuuksien toiminnot ja käyttötoimenpiteet. Muut Tässä osassa annetaan muita tietoja tästä järjestelmästä kuten vianmääritys ja tekniset tiedot. Huomaa, että laite voi poiketa käyttöoppaasta teknisten tietojen muutosten takia. Tässä oppaassa käytettävät symbolit : Kertoo, mitä on otettava huomioon käytön aikana, tai antaa viitetietoja. [ ]-painike : Osoittaa yksikön painikkeen. [ ]-näppäin : Osoittaa näytön valikkokohdan. : Osoittaa otsikon ja sivunumeron, jolla suositeltu viitetieto kuvataan. Honda Access Europe ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään satunnaisesta vahingosta (mukaan lukien mm. liikevoiton menetys tai tietojen muutos/menetys), joka aiheutuu tämän tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Tietoja tästä järjestelmästä Tärkeää Auton akun purkautumisen välttämiseksi käytä tätä järjestelmää, kun auton moottori on käynnissä. Yksikön kotelo voi tulla kuumaksi, koska yksikössä on nopea CPU. Käsittele yksikköä varovasti navigoinnin aikana tai heti virran katkaisemisen jälkeen. Katkaise auton virta, kun kytket tai irrotat johtoja. Jos virta on kytketty, seurauksena voi olla ongelma tai toimintahäiriö. Yksikkö käyttää tarkkuusmekanismia. Vaikka ongelmia esiintyisi, älä koskaan avaa koteloa, pura yksikköä tai voitele pyöriviä osia. Kun yksikköä käytetään ensimmäisen kerran sen hankinnan jälkeen tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi kestää noin 5 15 minuuttia, ennen kuin nykyinen sijainti on määritetty GPS:n avulla. Lisäksi vaikka sitä käytettäisiin usein, GPS-mittaustilanteen mukaan voi kestää noin 2 3 minuuttia, ennen kuin nykyinen sijainti on määritetty. Jos auto on varustettu älyavaimella, älä tuo älyavainta tämän yksikön lähelle. Järjestelmä ei välttämättä toimi oikein. Jos yksikön lähellä käytetään voimakasta sähkökohinaa tuottavaa sähkölaitetta, näytössä voi esiintyä häiriöitä ja kohinaa voi syntyä. Tässä tapauksessa pidä tällainen sähkölaite kaukana tai vältä sen käyttämistä. Jos matkustamo on hyvin kylmä ja soitinta käytetään pian sen jälkeen, kun lämmitin on kytketty päälle, levyn (CD) pinnalle tai soittimen optisiin osiin voi muodostua kosteutta, eikä toisto välttämättä toimi oikein. Jos levyn (CD) pinnalle muodostuu kosteutta, pyyhi se pois pehmeällä liinalla. Jos kosteutta muodostuu soittimen optisiin osiin, älä käytä soitinta noin yhteen tuntiin. Kosteus häviää luonnollisesti, ja normaali toiminta tulee mahdolliseksi. Hyvin kuoppaisella tiellä ajaminen aiheuttaa voimakasta tärinää, joka ovi saada äänen hyppimään. Liikennetapahtumista annettavat RDS TMC -tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Pidä annettuja RDS TMC -tietoja vain viitteellisinä. Jos reittiä ei voi laskea, siirrä haluamasi määränpää lähellä olevalle päätielle ja suorita laskenta uudelleen. Reittiä ei ehkä voi löytää, jos auton sijainti on liian lähellä haluttua määränpäätä. 3

5 Tietoja nestekidepaneelista Käyttöiän pidentämiseksi lue seuraavat huomautukset. Tärkeää Käyttöpaneeli toimii oikein lämpötila-alueella 0 60 C. Älä anna nesteiden (juomista, sateenvarjoista tms.) päästä laitteen päälle. Muuten sisäiset piirit voivat vahingoittua. Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla. Seurauksena voi olla vaurioita. Käyttöpaneelin altistaminen iskuille voi aiheuttaa särkymisen, muodonmuutoksen tai muita vaurioita. Älä anna savukkeiden polttaa näyttöä. Kotelo voi vaurioitua tai muuttaa muotoaan. Jos ongelmia esiintyy, vie laite ostopaikkaan tarkastettavaksi. Erittäin kylmällä säällä näytön liike saattaa hidastua ja näyttö saattaa muuttua tummemmaksi, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Näyttö toimii normaalisti, kun lämpötila nousee. Pienet mustat ja kiiltävät pisteet nestekidepaneelin sisällä ovat normaaleja LCD-tuotteissa. Näytön kosketusnäppäimet toimivat, kun niitä kosketetaan kevyesti. Älä paina kosketusnäppäinnäyttöä voimakkaasti. Älä paina kosketusnäppäinpaneelia ympäröivää kehystä voimakkaasti. Se voi aiheuttaa kosketusnäppäinten toimintahäiriön. Huomautuksia järjestelmään tallennetuista tiedoista Jos siirrät tämän yksikön tai myyt sen edelleen kolmannelle osapuolelle tai hylkään sen, ota huomioon seuraavat seikat ja hoida ne asianmukaiseksi katsomallasi tavalla. Tietosuoja Alusta (poista) kaikki muistiin tallennetut tiedot (osoitetiedot yms.) henkilökohtaiset tiedot mukaan lukien käyttämällä tässä oppaassa kuvattuja toimenpiteitä. Lisätietoja on kohdassa Tehdasasetusten palauttaminen (sivu 37). Tietoja rekisteröidyistä merkeistä yms. Made for ipod ja Made for iphone tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on tarkoitettu kytkettäväksi nimenomaan ipodiin tai iphoneen ja että kehittäjä on vahvistanut, että ne täyttävät Applen suorituskykystandardit. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttö ipodin tai iphonen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn. iphone, ipod ja itunes ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Yksikön puhdistus Kotelon puhdistus Pyyhi lika hellävaraisesti pois pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos lika on tiukassa, levitä pehmeälle liinalle hieman vedellä laimennettua neutraalia pesupainetta, pyyhi lika hellävaraisesti pois ja pyyhi sitten uudelleen kuivalla liinalla. Älä käytä bensiiniä, tinneriä, autonpuhdistusainetta tms., sillä tällaiset aineet voivat vahingoittaa koteloa tai saada maalin lohkeilemaan. Lisäksi jos kumi- tai muovituotteita jää pitkäksi aikaa kosketuksiin kotelon kanssa, seurauksena voi olla tahroja. Nestekidepaneelin puhdistus Nestekidepaneeli kerää pölyä, joten pyyhi se aika ajoin pehmeällä liinalla. Pinta naarmuuntuu helposti, joten älä hankaa sitä kovilla esineillä. 4

6 Sisällys Esipuhe... 1 Turvallisuusvaroitukset... 1 Navigointijärjestelmän turvallisuusvaroitukset... 2 Tietoja tästä oppaasta... 3 Huomautuksia käsittelystä... 3 Huomautuksia järjestelmään tallennetuista tiedoista... 4 Tietoja rekisteröidyistä merkeistä yms... 4 Sisällys... 5 Audio Perustoiminnot... 8 Säätimien nimet ja toiminnot... 8 Valikkojen tyypit ja toiminnot... 9 Virran kytkeminen/katkaiseminen Toimintatilan vaihtaminen Äänen kytkeminen pois Näytön kytkeminen pois Äänenvoimakkuuden säätö Levyn asettaminen/poistaminen Medialähteen valitseminen Ohjauspyöräsäätimen toiminnot Perusominaisuuksien toiminnot Radiotoiminnot CD-äänilevytoiminnot MP3/WMA-toiminnot Lisävarusteiden toiminnot USB-muistitoiminnot ipod -toiminnot Bluetooth-äänitoiminnot AUX-toiminnot (valinnainen) Puhelintoiminnot Peruutuskameran toiminnot (valinnainen) Järjestelmäasetus Navigointiasetukset Äänitehosteasetukset Puhelinasetukset Bluetooth-asetukset Äänenvoimakkuuden ja äänimerkkien asetukset Näytön säätö Kellon asettaminen Kielen asettaminen Näppäimistön syöttötavan asetus Varkaudenestoasetus Tehdasasetusten palauttaminen Karttapäivitys Asetusten yhteenveto OPTION-painikkeen toiminnon määrittäminen Navigointi Perustoiminnot Toimintatilan vaihtaminen Valikkojen tyypit ja toiminnot Karttanäytön ominaisuudet Karttanäytön käsittely Tietojen näyttäminen Määränpään syöttötoimenpiteiden yleiskuvaus

7 2. Määränpään syöttäminen Määränpään haku Määränpää-valikosta Määränpään haku karttanäytöstä POI:n haku käyttämällä Nopea POI -toimintoa Määränpään asettaminen ja reittiopastuksen käynnistäminen Reittiopastus Reittiopastusnäytön ominaisuudet Tietoja puheopastuksesta Reittiasetusten muuttaminen/muokkaaminen Huomautuksia reittiopastuksesta Huomautuksia puheopastuksesta Liikennetiedot Liikennetietojen näyttäminen Liikennetietojen asettaminen Huomautuksia liikennetiedoista Navigointijärjestelmän asetukset Tallennettujen kohteiden rekisteröinti/muokkaus Navigointiasetukset Karttapäivitys Asetusten yhteenveto Muut Vianmääritys Virheilmoitukset Tietoja sijaintivirheestä Tekniset tiedot

8 Audio Tämä järjestelmä tarjoaa matkanaikaista viihdettä laajalla valikoimalla musiikkia. Tuettuja ovat CD-levyille, ipodeihin ja USB-muistilaitteisiin tallennetut MP3-, WMA- ja itunes-tiedostot. Lisäksi sisäänrakennettu Bluetooth hands-free-puheluita ja musiikin virtauttamista varten. 7

9 1. Perustoiminnot Säätimien nimet ja toiminnot Säätimien nimet LEVY-merkkivalo VARKAUDENESTOmerkkivalo [o] [MAP] [MENU] [OPTION] [Microphone] Kartan SD-korttipaikka [{], [}] (TUNE/TRACK) [SOURCE] [VOL] (Äänenvoimakkuus) Säätimien toiminnot [o] (Poista) -painike Paina tätä painiketta, kun haluat poistaa yksikössä olevan levyn. [MAP]-painike Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää nykyisen sijainnin karttanäytön missä tahansa tilassa. Kun määränpää on asetettu ja tätä painiketta painetaan uudelleen, näyttö vaihtuu opastusnäytön ja koko kartan näytön välillä. Kun määränpää on asetettu, pidä tämä painike painettuna yli 1,5 sekuntia, jos haluat tarkistaa vallitsevan opastusviestin. [MENU]-painike Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää päävalikkonäytön missä tahansa tilassa. Pidä painike painettuna yli 1,5 sekuntia, kun haluat näyttää Äänenvoimakkuus ja äänimerkit -näytön missä tahansa tilassa. [OPTION]-painike Paina tätä painiketta, kun haluat näyttää OPTION-painikemääritysnäytön missä tahansa tilassa. Voit määrittää haluamasi toiminnon tähän painikkeeseen. Paina painiketta missä tahansa tilassa, kun haluat kutsua sille määritettyä toimintoa. [{], [}] (TUNE/TRACK) -painikkeet Paina viritintilassa näitä painikkeita, kun haluat hakea ylös/alas 1 askel kerrallaan. Pidä painikkeita painettuna, kun haluat hakea aseman automaattisesti. Valitse ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetooth-äänitiloissa toistettava raita käyttämällä näitä painikkeita. Painikkeen pitäminen painettuna ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetoothäänitiloissa suorittaa pikakelauksen eteen/ taaksepäin. [SOURCE]-painike Tuo Lähde-valikkonäyttö esiin painamalla tätä painiketta. Paina uudelleen, kun haluat tuoda esiin nykyisen lähdetilan Ääni-tilanäytön. Sammuta monitorinäyttö (näyttö pois) painamalla painiketta yli 1,5 sekuntia. [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppi Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä tätä nuppia. Sammuta/käynnistä ääniominaisuudet (ääni pois) painamalla tätä nuppia. 8

10 Valikkojen tyypit ja toiminnot Tässä osassa selitetään kosketuspaneelin tyypillisten valikkonäyttöjen tyypit ja niiden toiminnot. Lähde-valikko Avaa Lähde-näyttö painamalla [SOURCE]- painiketta. Voit vaihtaa medialähteitä koskettamalla haluamaasi valikkokohdetta. Medialähteen valitseminen (sivu 13). Ääniohjauspalkki Kun nykyisen sijainnin karttanäyttö on näkyvissä, näytön vasemman alakulman -näppäimen koskettaminen tuo esiin nykyisen lähdetilan ääniohjauspalkin karttanäytön päälle. Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 10 sekunnin kuluessa, tämä valikko sulkeutuu automaattisesti. Jokaisella lähdetilalla on oma ääniohjauspalkkinsa, jonka valikkokohteet ja toiminnot vaihtelevat lähdetilan mukaan. Kunkin lähdetilan ääniohjauspalkki on selitetty tarkemmin vastaavassa osassa. Alla näytetään esimerkkinä Viritin-tilan ääniohjauspalkki. Äänitilan näytöt Kun Lähde-valikkonäytöstä valitaan medialähtö. valitun lähdetilan äänitilanäyttö tulee esiin. Jos Navigointi-tilanäyttö on esillä, [SOURCE]- painikkeen painaminen kaksi kertaa tuo esiin nykyisen lähdetilan äänitilanäytön. Jokaisella lähdetilalla on oma äänitilanäyttönsä, jonka valikkokohteet ja toiminnot vaihtelevat lähdetilan mukaan. Kunkin lähdetilan äänitilanäyttö on selitetty tarkemmin vastaavassa osassa. Alla näytetään esimerkkinä Viritin-tilan äänitilanäyttö. Ohjauspalkkitoiminto voidaan poistaa käytöstä (sivu 71). Piilota ääniohjauspalkki koskettamalla [ ]-näppäintä. Ääni-näppäimen ([ ]-näppäimen vasemmalla puolella) koskettaminen tuo esiin nykyisen lähdetilan äänitilanäytön. Näytön alareunassa näytetään valittua asemaa, raitaa tms. koskevat äänitiedot. Tämä ääninäyttö voidaan myös poistaa käytöstä Kartta-toiminnossa (sivu 50). i-mid-näyttö Jos autossa on i-mid-järjestelmä, ääniominaisuuksien tila voidaan näyttää i-mid-näytössä. Jos haluat vaihtaa i-mid-näytön äänitilaan, käytä ohjauspyöräsäätimen [ ] (Info) -painiketta. Jokainen painikkeen painallus vaihtaa näyttötilan seuraavasti: Audio mode Clock mode Trip Computer mode Minimum mode 9

11 Voit käyttää ohjauspyöräsäätimen painikkeita myös ääniominaisuuksien ohjaamiseen. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) Virran kytkeminen/ katkaiseminen Käynnistä moottori ennen tämän yksikön käyttämistä. Varo käyttämästä yksikköä pitkiä aikoja, jos moottori ei ole käynnissä. Jos auton akku tyhjenee liikaa, moottoria ei ehkä voi käynnistää. Tämä voi lyhentää akun käyttöikää. Virran kytkeminen 1. Käynnistä moottori. Virta kytkeytyy automaattisesti, ja aloitusnäyttö tulee esiin. Moottori käynnissä -asento Virta kytkeytyy silloinkin, kun virtakytkin asetetaan ACC ON -asentoon. Kun seuraava varoitusnäyttö tulee esiin Äänen kytkeminen pois Voit kytkeä kaikki ääniominaisuudet pois päältä. 1. Paina [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia. Ääniominaisuudet poistetaan käytöstä. Äänen kytkeminen päälle 1. Paina [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia. Ääniominaisuudet kytketään päälle, ja järjestelmä palaa ääniominaisuuksien viimeiseen tilaan. Näytön kytkeminen pois Voit sammuttaa monitorinäytön ja muuttaa sen mustaksi ruuduksi. 1. Pidä [SOURCE]-painike painettuna yli 1,5 sekuntia. Monitorinäyttö sammuu. Näytön kytkeminen päälle 1. Kosketa monitorinäyttöä. Monitorinäyttö kytkeytyy päälle ja palauttaa viimeisen ruudun. Voit kytkeä monitorinäytön päälle myös painamalla mitä tahansa painiketta paitsi [o] (Poista) ja [{] / [}] (TUNE/TRACK) tai mitä tahansa ohjauspyöräsäätimen painiketta. Äänenvoimakkuuden säätö Kosketa [OK]-näppäintä. Järjestelmä palaa tilaan, jossa se oli, kun virta katkaistiin. Navigointijärjestelmä ei suorita mitään toimintoa, ellei [OK]-näppäintä kosketeta. Ääniominaisuudet ovat käytettävissä, vaikka [OK]-näppäintä ei kosketettaisi. Virran katkaiseminen 1. Aseta virtakytkin OFF-asentoon. Toimintatilan vaihtaminen Jos haluat vaihtaa navigointinäytöstä ääninäyttöön, paina [SOURCE]-painiketta kaksi kertaa. Jos haluat vaihtaa ääninäytöstä navigointinäyttöön, paina [MAP]-painiketta. 1. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia. Kääntäminen vasemmalle pienentää äänenvoimakkuutta. Kääntäminen oikealle suurentaa äänenvoimakkuutta. Näytön alareunassa näytettävän äänenvoimakkuuden tason alue on 0 (min) 40 (max.). HUOMIO Kun järjestelmä on päällä, moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen äänenvoimakkuus nostettuna maksimitasolle voi vahingoittaa kuuloasi. Ole varovainen, kun säädät äänenvoimakkuutta. Pidä ajon aikana äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että voit kuulla ulkoiset äänet. 10

12 Levyn asettaminen/ poistaminen Toistokelpoiset levyt Tämä CD-soitin voi toistaa seuraavia levyjä. Ääni-CD:t Toistokelpoiset levyt CD TEXT Tietoja CD TEXT -levyistä Tämä järjestelmä on CD TEXT -yhteensopiva malli, joka tukee levyn nimi-, kappaleen nimija kappaleen esittäjä -tietojen näyttämistä. Tietoja MP3/WMA-toistosta Tämä laite voi toistaa CD-R/RW-levyjä, joihin on tallennettu MP3/WMA-musiikkidataa. MP3/WMA-toiminnot (sivu 19). Huomautuksia levyjen käsittelystä Käsittely Uusien levyjen reunoilla voi olla rosoisuuksia. Jos tällaisia levyjä käytetään, soitin ei ehkä toimi tai ääni voi hyppiä. Poista rosoisuudet levyn reunasta käyttämällä kuulakärkikynää tai vastaavaa. Kuulakärkikynä Rosoisuus Tietoja CD Extra -levyistä CD Extra -levy on levy, johon on tallennettu yhteensä kaksi istuntoa. Ensimmäinen istunto on ääni-istunto ja toinen dataistunto. Tällä CD-soittimella ei voi toistaa itse luotuja CD-levyjä, joihin on tallennettu enemmän kuin toinen dataistunto. Kun CD Extra -levyä toistetaan, vain ensimmäinen istunto tunnistetaan. Tietoja CD-R/RW-levyn toistamisesta Tämä soitin voi toistaa Audio CD -muodossa tallennettuja CD-R/RW-levyjä tai MP3/WMAtiedostoja sisältäviä levyjä. Levyt, joita ei voi toistaa Tämä soitin ei voi toistaa DVD Video-, DVD Audio-, DVD-RAM-, Video CD-, Photo CD -levyjä tms. Eräissä CD/DVD-asemissa tallennettuja levyjä ei välttämättä voi toistaa. (Syy: levyn ominaisuudet, naarmut/lika, soittimen linssissä oleva pöly/lika tms.) Jos toistetaan CD-R/RW-levyä, jota ei ole viimeistelty, toiston alkaminen kestää pitkään. Lisäksi toisto ei ehkä ole mahdollista levyn tallennusolosuhteiden mukaan. Muista tallentaa levy asianmukaisessa muodossa ja viimeistellä se. Älä käytä kaksoislevyä, sillä sitä ei välttämättä voi poistaa. Super Audio CD -levyjä ei voi toistaa. CD-soitin ei tue toistoa, vaikka kyseessä olisi hybridilevy. Älä koskaan kiinnitä tarroja levyn pintaan tai tee pintaan merkintöjä lyijy- tai kuulakärkikynällä. Älä koskaan toista levyä, jonka pinnassa on teippiä tai muuta liimaa tai irrotettavia merkintöjä. Jos tällaista levyä yritetään toistaa, sitä ei ehkä saada pois CD-soittimesta tai se voi vaurioittaa CD-soitinta. Älä käytä levyjä, joissa on suuria naarmuja tai joiden muoto on epätavallinen, vääristynyt, murtunut tms. Tällaisten levyjen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vaurioita. Poista levy säilytyskotelosta painamalla kotelon keskiosaa alas ja nostamalla levy pois. Pidä varovasti kiinni levyn reunoista. Älä käytä erikseen myytävien levynsuojakalvoja, vakaimilla varustettuja levyjä tms. Ne voivat vaurioittaa levyä tai rikkoa sisäisen mekanismin. 11

13 Säilytys Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä altista levyjä runsaalle kosteudelle tai pölylle. Älä altista levyjä lämmittimien suoralle lämmölle. Puhdistus Poista sormenjäljet ja pöly käyttämällä pehmeää liinaa ja pyyhkimällä suoraan levyn keskustasta reunoja kohti. Älä käytä levyjen puhdistukseen liuottimia kuten erikseen myytäviä puhdistusaineita, antistaattista suihketta tai tinneriä. Kun olet käyttänyt erityistä levynpuhdistusainetta, anna levyn kuivua kunnolla ennen sen toistamista. Levyt Noudata varovaisuutta, kun asetat levyä. Älä koskaan katkaise virtaa ja irrota laitetta autosta, kun levy on asetettu. Levyn asettaminen 1. Aseta levy levyaukon keskelle etikettipuoli ylöspäin. Levy vedetään automaattisesti CD-soittimeen. Levyn asettamisen jälkeen Järjestelmä siirtyy automaattisesti kyseiseen lähdetilaan levyn mukaan ja aloittaa levyn toiston. Kun asetetaan ääni-cd: Järjestelmä siirtyy ääni-cd-tilaan. Katso CD-äänilevytoiminnot (sivu 17). Kun asetetaan MP3/WMA-tiedostoja sisältävä CD: Järjestelmä siirtyy MP3/WMA-tilaan. Katso MP3/WMA-toiminnot (sivu 19). Älä koskaan työnnä vieraita esineitä levyaukkoon. Jos levyä ei voi asettaa, mekanismissa voi jo olla levy. Aseta uusi levy, kun olet poistanut mekanismissa olevan levyn. 8 cm:n (single-) levyjä ei voi käyttää. HUOMIO Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa asettaa tai poistaa levyä ajon aikana. No/Non HUOMIO Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa asettaa tai poistaa levyä ajon aikana. Levyn poistaminen 1. Poista levy painamalla [o] (Poista) -painiketta. Edellinen tila palaa lähdetilaksi. Jos levy jää poistettuun asentoon 15 sekunnin ajaksi, se ladataan automaattisesti uudelleen (automaattinen uudelleenlataus). Jos pakotat levyn levyaukkoon ennen automaattista uudelleenlatausta, levy voi vahingoittua. 12

14 Medialähteen valitseminen Voit vaihtaa toistettavan medialähteen Lähdevalikkonäytöstä. 1. Avaa Lähde-valikkonäyttö painamalla [SOURCE]-painiketta. Puhelin-tilan valitseminen Valitse Puhelin-tila koskettamalla [Puhelin]- näppäintä [MENU]-painikkeen painamisen jälkeen. Edellinen lähdetila pysyy toiminnassa myös puhelintilassa. Puhelintoiminnot (sivu 29) 2. Kosketa haluamaasi Lähde-näppäintä. Järjestelmä siirtyy vastaavaan lähdetilaan. Kun ääniominaisuudet on otettu käyttöön, [SOURCE]-painikkeen painaminen Lähdevalikkonäytössä tuo esiin nykyisen äänitilanäytön. Voit vaihtaa lähdetilan myös ohjauspyöräsäätimillä. Lisätietoja on kohdassa Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) Käytettävissä olevat medialähteet Näppäimen Vastaava lähdetila Katso nimi FM/AM Viritintila s. 14 CD* 1 CD-äänilevytila s. 17 MP3/WMA-tila s. 19 USB/iPod* 2 USB-muistitila s. 22 ipod-tila s. 24 Bluetoothääni Bluetooth-äänitila s. 27 AUX AUX-tila s. 29 *1 Lähdetila vaihtelee CD-soittimeen asetetun levyn datamuodon mukaan. Jos CD-soittimessa ei ole levyä, näytössä näkyy Ei levyä. *2 Lähdetila vaihtelee liitetyn laitteen mukaan. Jos mitään laitetta ei ole liitetty, näytössä näkyy Ei USB-laitetta. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot Voit käyttää ohjauspyöräsäädintä erilaisten äänitoimintojen suorittamiseen. Toimintoja voidaan käyttää vain, jos autossa on i-mid-ohjauspyöräsäädin tai muu ohjauspyöräsäädin. Käytä varovasti ajon aikana, jotta ajaminen ei häiriinny. Ohjauspyöräsäätimen painikkeet toimivat vain, kun ääniominaisuudet ovat käytössä. Ota ääniominaisuudet käyttöön painamalla laitteen [SOURCE]-painiketta tai [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia, ennen kuin käytät ohjauspyöräsäätimiä. Säätimien toiminnot Käyttö vaihtelee ohjauspyöräsäätimien tyypin mukaan. i-mid-ohjauspyöräsäädin: [ ] (Info) -painike Siirry i-mid-näyttötilaan painamalla tätä painiketta. [+]-, [ ]-painikkeet Suurenna/pienennä äänenvoimakkuutta näillä painikkeilla. [MODE]-painike Tuo Lähde-luettelonäyttö esiin painamalla tätä painiketta. Voit vaihtaa radiokaistaa ja lähdetilaa painikkeilla [T], [t]. [T]-, [t]-painikkeet Kun Lähde-luettelonäyttö on esillä, jokainen näiden painikkeiden painallus vaihtaa radiokaista ja lähdetilaa seuraavassa järjestyksessä: FM1 (viritintila) FM2 (viritintila) AM (viritintila) CD-tila* USB/iPod-tila* Bluetooth-äänitila* AUX-tila FM1 (viritintila) * Jos vastaavaa mediaa ei ole asetettu tai liitetty, CD-tila, USB/iPod-tila ja Bluetooth-äänitila ohitetaan. Vaihda seuraavalle/edelliselle esivalintaasemalle painamalla näitä painikkeita viritintilassa. Painikkeen pitäminen painettuna aloittaa automaattisen asemahaun. 13

15 Valitse ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetooth-äänitiloissa toistettava raita painamalla näitä painikkeita. Valitse MP3/WMA (CD)- ja USB-tiloissa seuraava/edellinen kansio pitämällä painikkeita painettuna. Valitse Bluetooth-äänitilassa seuraava/ edellinen ryhmä pitämällä painikkeita painettuna. Muut ohjauspyöräsäätimet: [VOL +]-, [VOL ] -painikkeet Suurenna/pienennä äänenvoimakkuutta näillä painikkeilla. [MODE]-painike Jokainen näiden painikkeiden painallus vaihtaa radiokaista ja lähdetilaa seuraavassa järjestyksessä: FM1 (viritintila) FM2 (viritintila) AM (viritintila) CD-tila* USB/iPod-tila* Bluetooth-äänitila* AUX-tila FM1 (viritintila) * Jos vastaavaa mediaa ei ole asetettu tai liitetty, CD-tila, USB/iPod-tila ja Bluetooth-äänitila ohitetaan. [CH +]-, [CH ] -painikkeet Vaihda seuraavalle/edelliselle esivalintaasemalle painamalla näitä painikkeita viritintilassa. Painikkeen pitäminen painettuna aloittaa automaattisen asemahaun. Valitse ääni-cd-, MP3/WMA (CD)-, USB-, ipod- ja Bluetooth-äänitiloissa toistettava raita painamalla näitä painikkeita. Valitse MP3/WMA (CD)- ja USB-tiloissa seuraava/edellinen kansio pitämällä painikkeita painettuna. Valitse Bluetooth-äänitilassa seuraava/ edellinen ryhmä pitämällä painikkeita painettuna. 2. Perusominaisuuksien toiminnot Radiotoiminnot Tavallisten viritintoimintojen lisäksi tässä yksikössä on sisäinen RDS-dekooderiyksikkö, joka tukee RDS-tietoja lähettäviä asemia. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä tätä järjestelmää käytettäessä: TA (liikennetiedotus) -toiminto AF (vaihtoehtoinen taajuus) -toiminto REG (alueellinen ohjelma) -toiminto PTY (ohjelmatyyppi) -toiminto Jos esivalintamuistiin tallennetaan asema, joka ei lähetä RDS-dataa, tallenna asema, kun olet vastaanottanut sitä yli 10 sekuntia. Jos tallennat tällaisen aseman 10 sekunnin kuluessa, se tallennetaan RDS-asemana. RDSseurantatoiminto toimii, kun asema valitaan. Viritintilan valitseminen 1. Avaa Lähde-näyttö painamalla [SOURCE]- painiketta. 2. Valitse viritintila koskettamalla [FM/AM]- näppäintä. Viritintilanäyttö tulee esiin. Voit valita viritintilan ja radiokaistan myös ohjauspyöräsäätimillä. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) Viritintila Tietoruutu Esivalintanäppäimet Kun RDS-asemilta vastaanotetaan asemien nimet, ne näytetään esivalintanäppäimissä taajuustietojen sijasta. Viritetyn aseman nimi ja PTY (ohjelmatyyppi) näytetään tietoruudussa, jos ne vastaanotetaan. Stereo näkyy, kun havaitaan stereolähetys. 14

16 Karttanäytön ääniohjauspalkki Radiotoiminnot Radion kuuntelu 1. Valitse radiokaista koskettamalla [Band]- näppäintä. Aina kun tätä näppäintä kosketetaan, radion vastaanottokaista vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 FM2 AM FM1 2. Viritä haluamasi esivalinta-asema koskettamalla sen näppäintä esivalintanäppäinruudussa. Kun ääniohjauspalkki on näkyvissä, viritä esivalinta-asema näppäimellä [X P.ch] tai [x P.ch]. Manuaalinen viritys Käytettävissä on 3 tapaa: askelviritys, hakuviritys ja pikaviritys. Askelviritystilassa taajuus muuttuu askel kerrallaan. Haku- ja pikaviritystiloissa voit virittää halutun taajuuden nopeasti. 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Viritä asema. Askelviritys: Viritä asema manuaalisesti painamalla painiketta [I] tai [i] (TUNE/TRACK). Hakuviritys: Viritä asema pitämällä painike [I] tai [i] (TUNE/ TRACK) painettuna enintään 1,5 sekuntia. Pikaviritys: Siirry jatkuvasti ylös- tai alaspäin pitämällä painike [I] tai [i] (TUNE/TRACK) painettuna yli 1,5 sekuntia. Kun painike vapautetaan asema viritetään käyttämällä hakuviritystä. Esivalinta-aseman palauttaminen Yksittäisten radioasemien muistiin tallentamista varten on yhteensä 18 esivalintapaikkaa (6-FM1, 6-FM2 ja 6-AM). 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Palauta haluamasi esivalinta-asema koskettamalla sen näppäintä esivalintanäppäinruudussa. Kun ääniohjauspalkki on näkyvissä, palauta esivalinta-asema näppäimellä [X P.ch] tai [x P.ch]. Manuaalinen muisti 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Valitse haluamasi asema käyttämällä manuaalista tai esivalintaviritystä. 3. Tallenna nykyinen asema esivalintamuistiin pitämällä jokin esivalintanäppäin painettuna yli 1,5 sekuntia. Asemaluettelon näyttäminen Voit näyttää luettelon asemista, joita voidaan tällä hetkellä näyttää. 1. Valitse haluamasi kaista koskettamalla [Band]-näppäintä. 2. Tuo asemaluettelonäyttö esiin koskettamalla [Asema]-näppäintä. Voit kuunnella asemaa koskettamalla sen näppäintä. Voit päivittää asemaluettelon koskettamalla [Päivitä asemaluettelo] -näppäintä. Tällä hetkellä kuunneltavissa olevat asemat luetellaan aakkosjärjestyksessä. Lisäksi järjestelmä päivittää FM-asemien luettelon automaattisesti tarvittaessa. AM-asemien luetteloa ei päivitetä automaattisesti. Päivätä asemaluettelo esiin koskettamalla [Päivitä asemaluettelo] -näppäintä. Radiotekstin näyttäminen Jos kuunneltava asema lähettää tekstitietoa, voit näyttää tiedot ruudussa. 1. Kosketa [Info]-näppäintä viritintilan näytössä. Vastaanotettu radioteksti näytetään ruudussa. TA (liikennetiedotus) -toiminto Kun liikennetiedotuslähetys alkaa TAvalmiustilassa, se vastaanotetaan välittömästi toimintotilasta riippumatta, jotta voit kuunnella sen. Oletusasetus on OFF. TA-valmiustilan asettaminen 1. Kosketa [TA]-näppäintä. Tietoruudun TA-ilmaisin näkyy korostettuna. 15

17 TA-valmiustilan peruuttaminen 1. Kun TA-ilmaisin näkyy korostettuna, kosketa [TA]-näppäintä. TA-ilmaisin sammuu, ja TA-valmiustila peruutetaan. TA-keskeytyslähetyksen peruuttaminen 1. Kosketa [Cancel]-näppäintä TAkeskeytyslähetyksen vastaanoton aikana. TA-keskeytys peruutetaan, ja järjestelmä palaa TA-valmiustilaan. AF (vaihtoehtoinen taajuus) -toiminto AF-toiminto vaihtaa saman verkon eri taajuudelle optimaalisen vastaanoton säilyttämiseksi. Oletusasetus on ON. AF-toiminnon kytkeminen päälle/pois 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kytke toiminto päälle tai pois koskettamalla [AF (Vaihtoehtoinen taajuus)] -näppäintä. Kun AF-toiminto on päällä, AF-ilmaisin näkyy korostettuna. Jos nykyisen lähetysaseman vastaanotto heikkenee pitkäksi aikaa, laite etsii samaa ohjelmaa toiselta taajuudelta. REG (alueellinen ohjelma) -toiminto Kun REG-toiminto on päällä, järjestelmä vastaanottaa aseman, jolla on sama PI-koodi kuin aiemmin vastaanotetulla. Kun toiminto on pois päältä, järjestelmä vastaanottaa asemien, joilla on sama PI-koodi, lisäksi myös paikallisia ja alueellisia asemia. Oletusasetus on ON. REG-toiminnon ON/OFF-asetus on käytössä vain, kun AF-toiminto on päällä. REG-toiminnon kytkeminen päälle/pois 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kytke toiminto päälle tai pois koskettamalla [REG (Alueellinen)] -näppäintä. Kun REG-toiminto on päällä, REG-ilmaisin näkyy korostettuna. 16 PTY (ohjelmatyyppi) -toiminto Tämän toiminnon avulla voit kuunnella valitun ohjelmatyypin lähetystä, kun sellainen alkaa, vaikka järjestelmä olisi muussa kuin viritintilassa. Kaikissa maissa ei vielä ole PTY-lähetystä. TA-valmiustilassa TA-lähetys on etusijalla PTY-lähetykseen nähden. Oletusasetus on OFF. PTY-toiminnon kytkeminen päälle/ pois 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kosketa [PTY (Ohjelmatyyppi)] -näppäintä. Kun PTY-toiminto on päällä, PTY-ilmaisin näkyy korostettuna (PTY-valmiustila). PTY:n valitseminen 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kosketa [PTY (Ohjelmatyyppi)] -näppäintä. 3. Tuo PTY-valinta-näyttö esiin koskettamalla [PTY-valinta]-näppäintä. 4. Valitse ohjelmatyyppi koskettamalla haluamasi PTY-kohteen näppäintä. Valittavissa on 29 alla lueteltua PTY-tyyppiä. Uutiset Ajankohtaista Tiedotuksia Urheilu Opetus Kuunnelma Kulttuuri Tiede Puheviihde Popmusiikki Rockmusiikki Kevyt musiikki Kevyt klassinen Klassinen Muu musiikki Sää Talous Lastenohjelmat Yhteiskunta Uskonto Yleisökontakti Matkailu PTY-kohde

18 Vapaa-aika Jazz Country Kotimainen musiikki Oldies Kansanmusiikki Dokumentti PTY-kohde 5. Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla [BACK]-näppäintä. PTY-keskeytyslähetyksen peruuttaminen 1. Kosketa [Cancel]-näppäintä PTYkeskeytyslähetyksen vastaanoton aikana. PTY-keskeytys peruutetaan, ja järjestelmä palaa PTY-valmiustilaan. Hätälähetys Jos vastaanotetaan hätälähetys, kaikki toimintotilan toimenpiteet pysäytetään. Hälytys näkyy näytössä, ja hätälähetys voidaan kuunnella. Hätälähetyksen peruuttaminen 1. Kosketa [Peruuta]-näppäintä. Hätälähetyksen vastaanotto peruutetaan. TA-, hätälähetys (Hälytys)- ja PTY-äänenvoimakkuus TA-, Hälytys- ja PTY-keskeytysten äänenvoimakkuus voidaan asettaa TA-, Hälytys- tai PTY-keskeytyksen aikana. 1. Kosketa [Valikko]-näppäintä. 2. Kosketa TA-äänenvoimakkuus-ruudun [+]- tai [ ]-näppäintä ja aseta äänenvoimakkuus halutulle tasolle (00 40). Voit säätää äänenvoimakkuutta myös kiertämällä [VOL] (Äänenvoimakkuus) -nuppia TA-, Hälytys- tai PTY-keskeytyksen aikana. CD-äänilevytoiminnot Tämä järjestelmä on CD TEXT -yhteensopiva malli, joka tukee levyn nimi-, kappaleen nimi- ja kappaleen esittäjä -tietojen näyttämistä. Laite tukee CD TEXT -sisältöä englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Lisäksi kaikkia merkkitietoja ei ehkä voida näyttää oikein näytössä. Ääni-CD-tilan valitseminen 1. Aseta ääni-cd CD-soittimeen. Järjestelmä lukee automaattisesti levyn tiedot, siirtyy Ääni-CD-tilaan ja aloittaa toiston hetken kuluttua. Levyn asettaminen/ poistaminen (sivu 11) VAROITUS Eräät CD:t on voitu tallentaa tarpeettoman suurella äänenvoimakkuustasolla. Suurenna äänenvoimakkuutta vähitellen minimiasetuksesta, kun toisto on käynnistynyt. Kun ääni-cd on jo asetettu 1. Avaa Lähde-näyttö painamalla [SOURCE]- painiketta. 2. Valitse Ääni-CD-tila koskettamalla [CD]- näppäintä. Järjestelmä siirtyy Ääni-CD-tilaan ja aloittaa toiston edellisestä kohdasta. Voit valita Ääni-CD-tilan (CD-tilan) myös ohjauspyöräsäätimillä. Ohjauspyöräsäätimen toiminnot (sivu 13) CD-äänilevytilan näyttö 17

19 Karttanäytön ääniohjauspalkki Kappaleen tietojen näyttäminen Tämä toiminto on käytettävissä vain CD TEXT -levyillä. 1. Kosketa sen kappaleen näppäintä, jonka tiedot haluat näyttää, ja kosketa sitten [Info]-näppäintä. Kyseisen kappaleen tiedot näytetään. CD-äänilevytoiminnot Toistettavan raidan valinta Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ääniohjauspalkista. 1. Tuo haluttu Kappale-näppäin näkyviin Kappale-luetteloruudussa koskettamalla näppäintä [ ], [{], [}] tai [ ] ja toista sitten kappale koskettamalla Kappale-näppäintä. Valitun kappaleen toisto alkaa. Kappaleen ohittaminen (haku) 1. Paina painiketta [{] tai [}] (TUNE/TRACK) toiston aikana. Kappaleita ohitetaan niin monta kuin painiketta painetaan, ja toisto alkaa. Painikkeen [{] painaminen aloittaa toiston seuraavan kappaleen alusta. Painikkeen [}] painaminen aloittaa toiston nykyisen kappaleen alusta. Jos tätä painiketta painetaan uudelleen noin 1,5 sekunnin sisällä, toisto alkaa edellisen kappaleen alusta. Pikakelaus eteen- ja taaksepäin 1. Jatka painikkeen [{] tai [}] (TUNE/TRACK) painamista toiston aikana. Toistonopeus muuttuu ensin 5-kertaiseksi ja 3 sekuntia myöhemmin 30-kertaiseksi. Painikkeen vapauttaminen palauttaa normaalin toistonopeuden. Muita toistotoimintoja 1. Kosketa [Tila]-näppäintä. Toistotila-näyttö tulee esiin. 2. Kosketa suoritettavan toiminnon näppäintä. [Toista kaikki] -näppäin: Toistaa kaikkia kappaleita toistuvasti. [Toista kappale] -näppäin: Toistaa nykyistä kappaletta toistuvasti. Toista kappale näkyy tietoruudussa. [Satunn. kaikki] -näppäin: Toistaa kaikki levylle tallennetut kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Satunn. kaikki näkyy tietoruudussa. 3. Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla [BACK]-näppäintä. Toistotilaa ei voi peruuttaa. Normaalisti toistotilaksi tulee valita Toista kaikki. 18

20 MP3/WMA-toiminnot Järjestelmä voi toistaa levylle tallennettuja MP3/ WMA-äänitiedostoja. Tietoja MP3/WMA-tiedostoista MP3/WMA MP3 ja WMA ovat tietokoneissa käytettäviä äänenpakkausmenetelmiä, jotka ovat levinneet yleiseen käyttöön. MP3 on MPEG-standardien Audio Layer 3 -mukainen äänenpakkausmenetelmä. WMA on Microsoft Corporationin kehittämä äänenpakkausmenetelmä. Nämä ominaisuudet pakkaavat alkuperäisen äänidatan noin 10 prosenttiin sen alkuperäisestä koosta äänenlaadun säilyessä korkeana. Näin yhdelle CD-R/RW-levylle voidaan tallentaa noin 10 CD-äänilevyä, jolloin kuuntelua voidaan jatkaa pitkää ilman, että CD-levyä täytyy vaihtaa. MP3/WMA-tunnistetietojen näyttäminen Tunnistetietoja sisältävästä MP3/WMAtiedostosta voidaan näyttää tunnistetietoja kuten kappaleen nimi, esittäjä ja albumin nimi. Tämä järjestelmä tukee muotoja ID3 Tag ver. 1.x/2.x ja WMA Tag. Järjestelmä tukee tunnistetietoja, joiden koko on enintään 30 tavua muodossa ID3 Tag ver. 1.x ja enintään 60 tavua muodoissa ID3 Tag ver. 2.x ja WMA Tag. MP3/WMA-dataan liittyviä varotoimenpiteitä Muita kuin MP3/WMA-datatiedostoja ei voi toistaa. Lisäksi eräitä tiedostoja ei välttämättä voi toistaa koodausmuodon takia. Jos jotain tiedostoa ei voi toistaa, toistetaan seuraava tiedosto. Kohinaa voi esiintyä datan koodaukseen käytetyn koodausohjelmiston tyypin mukaan. VBR-muodossa (vaihteleva bittitaajuus) koodattuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa. Jos data on tallennettu VBR-muodossa, näytettävä toistoaika voi poiketa hieman todellisesta toistoajasta. 2-tavuisilla merkeillä annetut tunnistetiedot eivät välttämättä näy oikein näytössä. DRM-toimintoa käyttäviä tiedostoja ei voi toistaa. Lisää tiedostotunniste.mp3 tai.mp3 MP3- tiedostoon ja.wma tai.wma WMA-tiedostoon käyttäen yksitavuisia merkkejä. Jos lisätään jokin muu tiedostotunniste tai unohdetaan lisätä tiedostotunniste, tiedostoa ei voi toistaa. Toistokelpoiset MP3-määritykset Kohde Muoto Näytteenottotaajuus (khz) Syy MPEG1 AUDIO LAYER3 MPEG2 AUDIO LAYER3 32/44,1/48 (MPEG1) 24/22,05/16 (MPEG2) Bittitaajuus (kb/s) 32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320/VBR (MPEG1) 8/16/24/32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/144/160 (MPEG2) Toistokelpoiset WMA-määritykset Kohde Muoto Näytteenottotaajuus (khz) Bittitaajuus (kb/s) Syy Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9* 1 8/11,025/16/22,05/32/ 44,1/48 5* 2 /6* 2 /8* 2 /12 (8 khz) 8* 2 /10* 2 (11,025 khz) 10* 2 /12* 2 /16/20 (16 khz) 16* 2 /20/22/32 (22,05 khz) 32/36/40/44/48/64 (32 khz) 32/48/64/80/96/128/160/ 192 (44,1 khz) 128/160/192 (48 khz) *1 Muotoja WMA9 Pro, WMA9 Voice ja WMA9 Lossless ei voi toistaa. *2 Vain monofoninen data. 19

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas Käyttö- ja asennusopas Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual

Lisätiedot

Opel Ampera Infotainment System

Opel Ampera Infotainment System Opel Ampera Infotainment System Sisältö Johdanto... 4 Radio... 19 Audiosoittimet... 30 Navigointi... 52 Ääniohjaus... 78 Puhelin... 86 Hakemisto... 98 4 Johdanto Johdanto Johdanto... 4 Varkaudenestotoiminto...

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

OPEL MOKKA Infotainment-ohjekirja

OPEL MOKKA Infotainment-ohjekirja OPEL MOKKA Infotainment-ohjekirja Sisältö Navi 950 / CD 600... 5 CD 450 / 400... 83 Navi 950 / CD 600 Johdanto... 6 Perustoiminnot... 17 Radio... 24 CD-soitin... 30 Ulkoiset laitteet... 33 Navigointi...

Lisätiedot

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön!

IVA-D105R Dual Zone. Mediakeskus. Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! FI Mediakeskus IVA-D105R Dual Zone Käyttö- ja asennusohje Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite on 12 V ja siinä on negatiivinen

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT LAITTEEN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOHJE ENGLANTI / SAKSA

Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT LAITTEEN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOHJE ENGLANTI / SAKSA Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KÄYTTÖOPAS ENGLANTI / SAKSA SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... 3 ETUPANEELIN PAINIKKEET...4-5 PÄÄKAUKO-OHJAUS...6-7 M-ZONE KAUKO-OHJAUS...8-9

Lisätiedot

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje Sisältö Sisältö Tästä ohjekirjasta...5 Käytetyt tunnukset...5 Tarkoituksenmukainen käyttö...5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...5

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Sisältö Johdanto... 4 Radio... 24 CD-soitin... 30 AUX-liitäntä... 34 USB-liitäntä... 36 Ääniohjaus... 41 Puhelin... 49 Hakemisto... 62 4 Johdanto Johdanto Yleistä tietoa...

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3754802

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3754802 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TP EXACT WW GG http://fi.yourpdfguides.com/dref/3305814 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET R-Link Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet........................................................... FIN.3 Yleistä................................................................................ FIN.4

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO SWING Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita.......................... Yleiskuva...................................... Tärkeitä ohjeita................................

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MALLI LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KÄYTTÖOHJE NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRILLINEN TV-VASTAANOTIN ASA CE-lauseke: SHARP Electronics (Europe) GmbH vakuuttaa täten, että langaton LAN USB -sovitin

Lisätiedot