graafinen ohjeisto SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU graafinen ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "graafinen ohjeisto SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 1 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

2 sisältö ANATO... X 1 LOGO JA VÄRIMÄÄRITYKET... X Logo, eri versiot, enkku+suomi, tekstillä ja ilman.... x Väriversiot.... x uoja-alue, älä-tee-näin-osio... x Käyttö värillistä taustaa vasten... x Logon minimikoko/käyttö liikelahjoissa.... x Graafiset elementit ja niiden käyttö... x EU-logon käyttö hankemateriaaleissa.... x Yleiset värimääritykset... x 2 Typografia... X Typografia painetuissa materiaaleissa... x Typografia PC:llä käsiteltävissä tiedostoissa... x 3 Lomakkeisto... x Käyntikortit... x Kirjelomake... x Kirjekuoret.... x ähköiset lomakkeet... x Todistukset.... x 4 ILMOITUPOHJAT... X Rekryilmopohja... x 5 Esitteet... X Yleisesite... x Koulutusalat... x 6 MUUT MATERIAALIT... X Julkaisujen kansien ohjeistus... x uurtulosteet.... x Messuosasto... x Folderi... x Kansio... x Liikelahjat... x Kynät... x 7 KUVAKONEPTI... X 8 WWW-IVUT... X 2 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

3 sanasto Antikva Päätteellinen kirjaintyyli, jonka viivanpaksuus vaihtelee. Vrt. groteski CMYK Cyan, magenta, keltainen/yellow ja key colour, eli musta. Värit joita käytetään neliväripainamisessa. Prosessivärit. Gemena Pienaakkoset, niin kutsutut pienet kirjaimet (abcdefghijklm...ö) Groteski Päätteetön kirjaintyyli jonka viivan paksuus ei vaihdu. Vrt. antikva. Fontti Yksi yhtenäiseen asuun piirretty kirjainmerkistö. = kirjaintyyli, -tyyppi, -perhe. Esim. Gotham, Times, Arial. Ingressi Johdantokappale. Erotetaan usein typografisin keinoin leipätekstistä. Keskitetty tasaus Tekstipalsta, jossa sekä oikea että vasen reuna ovat liehut ja rivit on keskitetty keskikohdan mukaan. Kompakti väri Värin 100% sävy. Leikkaus Kirjaintyypin eri muodot, esim. light, roman, bold, italic, bold italic. A A Liehu tasaus Teksti, jonka toinen reuna on tasattu ja toinen liehu. Voidaan ilmaista esim. vasen tasattu tai oikea liehu. Marginaali ivun reunoihin määritelty alue, jonka sisäpuolelle teksti sivuilla sijoitetaan. Pantone Pantone Matching ystem, PM. Värimääritys,jota käytetään useimmiten kaksi- tai kolmiväripainamisessa. Niin sanotut spottivärit. pottiväriä voi käyttää myös lisävärinä (viidentenä värinä) neliväripainamisessa. RGB Red, green ja blue, valon värit. Värimääritys, jota käytetään mm. näytöissä, televisioissa ja projektoreissa. RGB:tä käytetään www-sivujen ja Power- Point-esitysten värimäärityksissä. Ei sovellu painamiseen. pottiväri PM/Pantone-väri. Katso Pantone. Tasattu Teksti, jonka rivit alkavat ja päättyvät määrätyssä kohdassa. Typografia Tekstin ulkoasu. Graafisen suunnittelun osaalue, joka määrittelee kirjaintyylin, käytetyt leikkaukset, tekstin värin sekä palstat ja marginaalit. Versaali uuraakkoset, niin kutsutut isot kirjaimet. (ABCDEFGHIJKLM...Ö) Leipäteksti Esitteen tms. yhtämittaisena jatkuva tekstiladelma, johon ei kuulu otsikoita. 3 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

4 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Logosta pyritään pääsääntöisesti käyttämään 4-väriversiota avonia ammattikorkeakoulu -tekstillä. avonian logosta on käytössä myös "riisuttu" malli ilman suomen- tai englanninkielistä ammattikorkeakoulu-tekstiä. Tätä versiota käytetään, kun avonia-ammattikorkeakoulu mainitaan asiasisällössä tai logo halutaan olevan hillitty käytettäessä sitä muissa yhteyksissä. Merkin ja logotekstien keskinäisiä suhteita ja sijoittelua ei saa muuttaa. Logosta on myös harmaasävy ja mustavalkoversiot. Värilliset logot Harmaasävy-logot Mustavalkoiset logot 4 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

5 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Älä tee näin Älä venytä logoa epäsuhtaisesti Älä käännä tai kallista logoa Älä muuta logon väritystä, muut värivaihtoehdot löydät seuraavalta sivulta. Älä käytä pelkkää logotekstiä. Älä muuta logon asettelua. 5 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

6 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Turva-alue Logon ympärille täytyy aina jättää tyhjää tilaa, johon ei sijoiteta tekstiä eikä muita elementtejä. Turva-alueen leveys logon ympärillä on sama kuin logon x-korkeus. x x suoja-alue x x x Logo värillisellä pohjalla Jos logoa käytetään tummanvärisellä pohjalla, teksti on valkoisella. Älä sijoita logoa kuvan päälle. Minimikoko Alle 34x9mm koon, käytetään pelkkää pallotunnusta. Esim. kynä. 6 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

7 1 savonia-logo ja värimääritykset Graafiset elementit Graafisten elementtien käyttö ivu jakaantuu kolmeen osaan: ylä-, keski- ja alaosa. Yläosaan tulee sijoittaa logo ja väripalkki. Yläosan taustaväri on valkoinen. Keskiosaan sijoitetaan haluttu kuva ja alaosassa on typografialle omatila. Keski- ja alaosan välissä on väripalkki, jossa typografialle omatila. Muissa pienissä tuotteissä elementtien määrää vähennetään, jolloin tärkeintä on tuoda esille logo ja väripalkki. RUOKA, RAVINTO JA MATKAILU MaLLa-hankkeen loppuraportti TRADENOMIN OPINNÄYTETYÖ TYÖELÄMÄKONTEKTIA EMPIRIAN AVULLA TARKENNETTU MALLI TYÖELEMÄN ODOTUKITA TOIMITTANEET: Matti Meikäläinen, Matti Meikäläinen ja Matti Meikäläinen RIITTA RIANEN vararehtori (T&K&I), KT, KTM GM / faksi (017) avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio Värimääritykset CMYK, RBG, PM c0 m90 y10 k0 rgb pms c0 m25 y100 k0 rgb pms c0 m60 y100 k0 rgb pms c20 m100 y0 k0 rgb pms c75 m0 y20 k0 rgb pms c50 m0 y100 k0 rgb pms 7 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

8 2 typografia typografia Typografia painetuissa materiaaleissa Painetuissa materiaaleissa käytetään vain ja ainoastaa NewJune-fonttiperheen eri leikkauksia ja Melior LT td -fonttia. Typografia PC:llä käsiteltävissä aineistoissa NewJune ja Melior ovat OpenTypefontteja, joten ne toimivat myös PCynpäristössä. Office-fontit Office-ohjelmilla tuotetuissa materiaaleissa käytetään otsikoinneissa Tahoma-fonttia ja leipätekstissä Georgia-fonttia. painetuissa materiaaleissa NewJuneFine abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneBook abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneHeavy abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Melior LT td abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Office Tahoma bold abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Georgia abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneBold abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

9 3 lomakkeisto kirjekuori, kirjelomake, käyntikortti Kirjekuorten, lomakkeiden ja käynti korttien tilausohjeet ja painopaikat antrassa. avonia-ammattikorkeakoulu PL 6, Kuopio avonia-ammattikorkeakoulu EU- lo g o n k äy t tö h a n k e m at e r i a a l e i s s a Linjassa avonia-logon kanssa, kortin oikeaan reunaan R I I T TA R I A N E N va ra re h tori (T&K&I), KT, KTM GM / faksi (017) logo R I I T TA R I A N E N v a r a r e h to r i ( T & K & I ), K T, K T M GM / faksi (017) avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio 9 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio

10 3 lomakkeisto sähköiset lomakkeet Word-lomake ja powerpoint ähköiset word-lomakket ja powerpoint-pohjat löytyvät antrasta. Lisätietoa saat Viestintäpalveluista. 10 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

11 3 lomakkeisto todistukset To d i s t u s Todistus- ja opintorekisteripohjat löytyvät alemman ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä erikoistumisopinnot suorittaneille. savonia-ammattikorkeakoulu Erkki Eemeli Esimerkki AB12 on suorittanut avonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointiala Kuopion koulutusyksikössä x.x.20xx-x.x.20xx Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot Koulutuksen laajuus XX opintopistettä. O p i s k e l i j a n s u O r i t ta m at O p i n n Ot: Todistuksien ladontaa varten on tehty ohjeisto, jota on noudatettava tarkkaan, jotta avonian todistusten ulkoasu säilyisi yhdenmukaisena. Orientoivat opinnot opintopistettä Tieto- ja viestintätekniikka opintopistettä Tiedonhankinta ja -hallinta opintopistettä Hyvinvointipolitiikka opintopistettä Poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus opintopistettä Transcript of records (1/1) osiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen opintopistettä master s Degree trateginen johtaminen opintopistettä avonia University of0.00 Applied ciences Identification number: Johtajuus ja johtajana kehittyminen... opintopistettä Henkilöstöjohtaminen opintopistettä Johtaminen ja laadunhallinta opintopistettä Organisaatiokulttuuri ja muutosjohtaminen opintopistettä Työpsykologia opintopistettä Avekki 1 -koulutus opintopistettä Terveystaloustiede opintopistettä chool Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus opintopistettächool of Engineering and Technology, Kuopio Degree programme Construction Engineering Markkinointiajattelu opintopistettä tudy option Projekti- ja kehittämistyön menetelmät... Date of enrollment 0.00 opintopistettä11 eptember 2009 Tutkimustyön menetelmät opintopistettä20 May 2011 Graduation day language of instruction Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä opintopistettäfinnish Vapaasti valittavat opinnot opintopistettä TodisTus Happonen Veli Reijo ( Y) Erkki Eemeli Esimerkki AB12 on aloittanut opintonsa ja täydentänyt aiempia opintojaan ammattikorkeakoulututkinnoksi liiketalouden koulutusohjelmassa. production Oriented Building Engineering Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä. k e h i t tä m i s t e h tävä Building Economics and Production Management airaanhoitajan perehdyttäminen leikkaushoitajaksi silmäleikkauksiin...of 0.00 opintopistettä Management the Construction Company Advanced Course in Production Management Todistuspohjat ovat vain opintosihteerien käytettävissä. Advanced Course in Renovation Yhteensä opintopistettä Contract Law Building Construction Information Technology in Construction Biulding Physics and Indoor Air Kuopiossa X. Xxxxkuuta 201x Elective tudies avonia-ammattikorkeakoulu TeKu: Research and Development TeKu: BIM in Building Construction O P I K E L I J A N U O R I T TA M AT O P I N N OT: Perusopinnot... Ammattiopinnot... Vapaasti valittavat opinnot... Harjoittelu... Opinnäytetyö opintopistettä opintopistettä opintopistettä opintopistettä opintopistettä Yhteensä opintopistettä Ammattiopintoihin liittyy pakollinen harjoittelu. Diploma supplement 1(5) savonia university of applied sciences O P I N N ÄY T E T YÖ Etunimi ukunimi titteli MaTER THEI Developing Vocational Education in Practical Work and Practical Training Places avonia-ammattikorkeakoulu Ote opintorekisteristä (1/2) Ylempi amk-tutkinto Tunnistenumero: Erkki Eemeli Esimerkki ( AY69) Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda Tutkinnon suorittanut on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut opinnäytetyöhön dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria sisältyvän kielisen kypsyysnäytteen sekä osoittanut arvosanalla X ( ruotsin arvosana) sellaista ruotsin ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta Pudavaltion nonsequ idignit apistiam quo magnam dendi dolum arum voluptat quame perum quae ni te nes etus seditatem annetun lain (424/2003) 6 :n 1. momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa henkilöstöltä re simaxim porpos es plitium es sam eat molupta spellorro omni rehent facimus evendam ut dero id ma sam vaadittavaa toisen kielen taitoa. Hän on lisäksi saavuttanut englannin kielessä utecerciis sellaisen suullisen es delit quas rae dolende poruptat mil inctur? Iquam inias verovitatum sequuntia quis nonsequam, inihillande sunt ja kirjallisen taidon, joka ammatin hoitamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 ). uoritetut opintojaksot ilmenevät liitteenä olevasta opintorekisteriotteesta. Iisalmessa 8. maaliskuuta 2011 avonia-ammattikorkeakoulu Veli-Matti Tolppi rehtori 1 InformatIon IdentIfyIng the holder of the qualification Family name(s) Given name(s) Date of Birth tudent identification number Esimerkki Erkki Eemeli InformatIon IdentIfyIng the qualification 2.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 2.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. 2.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration Tunnistenumero: A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to Tunnistenumero: Opinnäytetyö on hyväksytty arvosanalla X 11 3 InformatIon IdentIfyIng the level of the qualification 3.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 3.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. 3.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 4 InformatIon on the contents and results gained 4.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi 4.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. 3.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration Degree studies credits. Koulutusyksikkö Koulutusohjelma Certified by uuntautumisvaihtoehto aloituspäivämäärä Kuopio 18 January Opintojen 2012 Opintojen päättymispäivä avonia-ammattikorkeakoulu Hyvinvointiala, Kuopio osiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma XX.XX.20XX XX.XX.20XX Orientoivat opinnot Opiskeluorientaatio Oman työuran suunnittelu Innovatiivinen työyhteisö Kehittäminen osana arjen työprosesseja Muutosprosessien hallinta Ongelman hallinta ja ratkaisu Ennakoinnin merkitys ja menetelmät organisaatiossa ja työyhteisössä Työyhteisön toimintakulttuuri Grading cale: Organisaation ja työyhteisön päätöksenteko ja johtamisen nykysuuntaukset Excellent (5), Very good (4), Good (3), atisfactory (2) and ufficient (1), Failed (0), Completed (), The strategia grade has Organisaation ja työyhteisön jabeen suunnitteluprosessit evaluated on the basis of studies at another institution (H), Compensated Organisaation (k). ja työyhteisön arviointiprosessit Henkilöstön rekrytointi ja urakehitys The credits measuring Higher Education studies were taken off on 1 august 2005 and they were replaced by the credits. Organisaation ja työyhteisön esimies-alaissuhteet a student s annual workload of 1,600 hours is equivalent to 60 credits. The credit ja system complies with the European Esimies työelämän erityiskysymykset Credit Transfer and accumulation ystem (ECT). Viestintä ja tiedonvälitys osiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä osiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen ja ohjausjärjestelmät Julkisen sektorin talousprosessit osiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja liiketoiminta EU:n ja kansainväliset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät Esimiehen kasvuprosessi Omien johtamisvalmiuksien ja johtamisprofiilin tunnistaminen ja kehittäminen Ajan hallinta Mentorointi ja työnohjaus esimiehen ja työyhteisön tukena Opinnäytetyö Opinnäytetyö 4.00 op VapaaTI ValITTaVaT OpInnOT avonia-ammattikorkeakoulu: Päihdetyön erikoistumisopinnot OpInnÄYTETYÖ Vanhamäki - Vaivaismajasta monipuoliseksi toimintakeskukseksi Esimerkki Henkilö alme Ikonen tudy Affairs ecretary

12 4 ilmoituspohjat rekrytointi-ilmotukset Ilmoitukset noudattavat graafisten elementtien järjestystä. Poikkeuksena kuvaton ilmoitus. Hankeilmoituksissa hankkeen logo sijoitetaan ilmoituksen yläosaan. Muut logot tulee sijoittaa ilmoituksen alareunaan ennen viiva-elementtiä ja yhteystietoja. Ilmoituspohjia voi pyytää Viestintäpalveluista. AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU on yksi uomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme tulevaisuuden osaajia kuudella eri koulutusalalla kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Oppilaitoksemme omaleimainen piirre on monipuolinen T&K&I-toimintamme. Tarjoamme yrityksille yksilöllisiä ratkaisuja sekä mahdollisuuden hyödyntää uusinta tietoa tuoreeltaan. Toimintamme keskeisiä menestystekijöitä ovat laaja-alainen yhteistyö, verkottuminen ja kansainvälisyys. HAEMME LEKA-HANKKEEEEN PROJEKTIIHTEERIÄ PROJEKTI-ININÖÖRIÄ Tehtäväalueeseen kuuluu projektien seuranta, raportointi ja arkistointi, maksatushakemukset (yhteiskaarenhallinta (PLM), toiminnanohjaus sekä tuotteen- Tehtäväalueeseen kuuluu tuotekehitys, tuotteen elintyössä avonian taloushallintopalveluiden kanssa), ja tuotannon simulointi. Tehtävän menestyksellinen viestintä, hankinnat ja niihin liittyvä kilpailutus ja hoitaminen edellyttää käytännön kokemusta tuotekehitys-, ja TKI-tehtävistä. Lisäksi arvostamme hyviä yritysyhteistyö. Tehtävässä edellytämme taloushallinnon tai yritysyhteistyöja vuorovaikutustaitoja. projektihallintoon muutoin sopivaa koulutusta Tehtävä on määräaikainen ajalla (opistoaste- tai korkeakoulututkintoa) ja käytännön , tehtävän vastaanotto sopimuksen mukaan. Toimipaikka on Kuopiossa. Projekti-insinöörin työkokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä. palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTE:n mukaisesti. Tehtävään valitulla on 4 kuukauden koeaika. Arvostamme näyttöä tutkimusja kehittämistoiminnan työtehtävistä sekä kokemusta EU-hankkeista. Tehtävä on määräaikainen ajalla Hakemukset Vapaamuotoiset hakemukset CV-liitteineen pyydämme toimittamaan klo Toimipaikka on Kuopiossa. Projektisihteerin palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTE:n mennessä kirjaamoon sähköpostitse pdf-muodossa mukaisesti. Tehtävään valitulla on 4 kuukauden osoitteella: tai postitse osoitteella koeaika. avonia-ammattikorkeakoulu, Kehittämis- ja palvelukeskus, Kirjaamo, PL 6, Kuopio. Lisätiedot tehtävistä projektipäällikkö Kai Kärkkäinen, avonia-ammattikorkeakoulu, kai.karkkai- MAITOTALOUDEN AJANKOHTAIPÄIVÄ KEKIVIIKKONA Aika: klo Paikka: avonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi. Haukisaarentie 2 Tervetuloa Maitotalouden kehittämisohjelma -hankkeen järjestämään ajankohtaispäivään kuulemaan ajankohtaisia ajatuksia ja näkemyksiä maitotaloudesta ja sen tulevaisuudesta. Infopäivä on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Alustajina mm. Jouko etälä, toimitusjohtaja, ProAgria keskusten liitto Eero Isomaa, puheenjohtaja, MTK:n maitovaliokunta Matti Harju, teknologiajohtaja, Valion tuotekehitys Ilmoittautuminen mennessä tai Mervi Lohivuo puh TERVETULOA! ETITÄÄN RAVINNEKIERRÄTYKEN TEHOTAMIETA KIINNOTUNEITA MAATILOJA Kiinnostaako karjanlannan tehokkaampi hyödyntäminen? Tarvitsetko tietoa juuri omalle tilallesi sopivimmista peltoviljelymenetelmistä sekä niiden vaikutuksista kustannuksiin ja ympäristöön? Ravinnehävikit Euroiksi- kahvi- ja keskustelutilaisuudet Kiuruvedellä: torstaina klo Lahnasten Koulu, Lahnastentie 386, Kiuruvesi torstaina klo Rytkyn koulu, Rytkyntie 1450, Kiuruvesi Aiheina mm. Iisalmen reitin sekä Kiuruveden alueen vesistöjen tila tällä hetkellä (Veli-Matti Vallinkoski, P-avon ELY-keskus). Teemme maksuttoman tilakäynnin kesällä 2012 hankkeeseen mukaan lähteville tiloille. Lisätietoa tilakäynneistä, tiedustelut sekä ilmoittautumiset mennessä Anu Rossille, puh TERVETULOA! puh AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, KUOPIO AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, KUOPIO 12 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

13 AKA ENGLANTI EPANJA RANKA HOLLANTI ITALIA ITÄVALTA PUOLA VIRO TEKKI UNKARI TANKA PORTUGALI NORJA LATVIA LIETTUA BELGIA IRLANTI ROMANIA RUOTI BULGARIA KYPRO MALTA TURKKI 5 esitteet yleisesite Yleisesitteitä voi tilata Viestintäpalveluista. AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU uomen- ja englanninkielinen PDF-versio löytyy antrasta. IIALMI KUOPIO VARKAU ATOJA VAIHTOEHTOJA TIEDONJANOIILLE avonia-ammattikorkeakoulu on yksi uomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Mittava koulutustarjonta ja lukuisat vaihtoehdot antavat opiskelijalle mahdollisuuden järjestää opintonsa elämäntilanteen mukaan. avoniassa tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa. Tutkinnon osia voi myös suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa. avoniassa on lähes 30 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, useita aikuiskoulutuksen koulutusohjelmia ja yhdeksän ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Lisäksi avonia tarjoaa vuosittain runsaasti eri alojen erikoistumisopintoja. Yksikkömme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. avoniassa on 6000 opiskelijaa, 600 työntekijää ja lähes 60 miljoonan euron budjetti. ARVOT AIAKAKEKEIYY AIANTUNTIJUU YHTEIÖLLIYY VIIOMME: AVONIA ON ROHKEA UUDITAJA JA YHTEITYÖKYKYINEN TULEVAIUUDEN OAAMIEN KEHITTÄJÄ. Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. AITOA KANAINVÄLITYMITÄ Kansainvälisyys on voimistuva osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. en myötä avonialla on merkittävä rooli alueen elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja kansainvälisen osaamisen vahvistajana. avonialla on ulkomaisia korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa. Aktiivinen opiskelija- ja asiantuntijavaihto on ammattikorkeakoulun arkipäivää, kuten myös kansainvälisissä korkeakoulujen yhteistyöprojekteissa toimiminen. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa avoniassa on tutkinto-opiskelijoita jopa 20 maasta. KUMPPANEITA MAAILMALLA Yhteistyö avonian kumppanikoulujen kanssa on monipuolista ja -muotoista. Joissakin maissa kumppaneita on useampiakin. avonian opiskelija voi suorittaa myös kaksoistutkinnon valittujen ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi belgialaisen Brussels Business Institute for Higher Education in Tourism and Hospitalityn kanssa solmitun sopimuksen puitteissa opiskelija voi suorittaa kansainvälisen kaksoistutkinnon ja pääsee tutustumaan maailmanlaajuisten hotelliketjujen verkostoon. Kaksoistutkinnot avaavatkin opiskelijoille kansainvälisten työmarkkinoiden ovet jo harjoitteluvaiheessa. avonian kansainvälinen yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERAMU-, FIRT-, TEMPU-, NORDPLU- ja NORTH-OUTH-ohjelmissa. MONIPUOLINEN KÄYTÄNNÖN KIELITAITO JA MUIDEN KULTTUURIEN TUNTEMU ON OLEELLINEN OA KAIKKIEN ALOJEN AMMATTITAITOA. 13 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

14 5 esitteet Esitepohjat 1 - s i v u i n e n/2- s i v u i n e n/ 4-sivuinen Pohjat löytyvät antrasta. Pohjien päivitys ja taitto saatavilla Viestintäpalveluiden kautta. Integroitu tuotekehitys -osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymät ovat avonian strategisille ydinosaamisalueille kohdennettuja rakenteita, jotka suuntaavat ja integroivat koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiseen huippuosaamiseen. Kilpailukyvyn tärkeitä edellytyksiä ovat mm. tuottavuuden kasvu sekä teknologian ja innovaatiotoiminnan integrointi uusiin tuotteisiin ja tuotanto- ja toimintatapoihin. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä. Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä.» Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. LIÄTIETOJA: Yliopettaja Esa Hietikko, PL 88 (Opistotien kampus), Kuopio puh INTEGROITU TUOTEKEHITY -OAAMIKEKITTYMÄ Integroitu tuotekehitys -osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymät ovat avonian strategisille ydinosaamisalueille kohdennettuja rakenteita, jotka suuntaavat ja integroivat koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiseen huippuosaamiseen. Kilpailukyvyn tärkeitä edellytyksiä ovat mm. tuottavuuden kasvu sekä teknologian ja innovaatiotoiminnan integrointi uusiin tuotteisiin ja tuotanto- ja toimintatapoihin. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa» innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä. Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. LIÄTIETOJA: Yliopettaja Esa Hietikko, PL 88 (Opistotien kampus), Kuopio puh A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

15 5 esitteet hanke - esitteet H a n k e- e s i t t e e t Hanke-esitteiden päivitys ja taitto saatavilla Viestintäpalveluiden kautta. Department of Natural Resources Yhteystiedot avonia-ammattikorkeakoulu: Arja Ruokojärvi puh , AVONIA UNIVERITY OF APPLIED CIENCE Adult Higher Education in avonia A long experience of educating adult students while they are working, implementing efficiently guided e-learning tools as well as intensive contact periods Our education model has been developed through continuous dialogue with entrepreneurs, researchers and business life The student can do the practical development tasks for his/her own enterprise Extensive Research, Development and Innovation (RDI) activities RDI work is based on strong working life orientation We develop the integration of RDI and teaching based on the OI model (OI= Open Innovation pace) RDI projects enable students to participate in farm enterprise development and for a farmer to have access to the latest applied research and development methods. Cooperation e.g. with degree programs of Environmental Engineering, ocial ervices and Health Care Hankeasioissa ja tilan kehittämisasioissa Referenceslisätietoja antaa: Centre of Excellence in UA Education by The Finnish Higher Education Council Projektipäällikkö MikaEvaluation Repo Finnish Entrepreneurship and Innovation Network for Higher Education (FINPIN) p Price 2010 Inno-Forest IP Course rewarded in Best Practices from EU Programmes conference in 2009 avonian koulutuspalveluista lisätietoja antaa: International Courses for tudents Annestudy Ahonen MultiPro,Koulutussuunnittelija international three-month module every spring, ECT EUREKA,p.international study module on Rural Development Around Europe North-outh-outh Mobility Project including IP-courses, maito.savonia.fi mobility and networking Erasmus Intensive Programme TART-RUBIZ (tarting Maitotilojen ja maitotalouden kehittänew Enterprise in Rural Context ) misohjelma -hankkeen toteutusaika on Involved in several other IP Programs ja hankkeen rahoittavat Pohjois-avon ELY-keskus (EU ja valtio) sekä Pohjois-avon kunnat. Ongoing Adult Education Bachelor of Natural Resources for Adults, 240 ECT credits, 4 years Master of Natural Resources, 60 ECT credits, 2 years Updating education for farmers, advisors, researchers, teachers etc. A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U I I A L M E N K A M P U A V O N I A U N I V E R I T Y O F A P P L I E D C I E N C E P. O. B O X 6 F I K U O P I O, F I N L A N D W W W. AV O N I A. F I A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to ProAgria Pohjois-Karjala: Helvi Leinonen puh , ProAgria Etelä-avo: aara Ryhänen puh , MTT Maaninka: Perttu Virkajärvi puh , avo-karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry: Jukka Koski-Vähälä puh , uomen ympäristökeskus: anna aarnio puh , UUTTA TIETOA JA OAAMITA UUtta tietoa maatiloille Tukena maitotilan kehittämisessä! Ravinnehävikit euroiksi AVO-KARJALAN VEIENUOJELUYHDITY RY P L 7 2 ( H A U K I A A R E N T I E 2 ), I I A L M I W W W. AVO N I A. F I 15 ProAgria Pohjois-avo: Anu Rossi puh ,

16 6 muu materiaali julkaisujen kansiohje julkaisujen kansiohje Julkaisujen suunnittelemisesta ja totetuttamisesta on olemassa oma ohjeisto, joka on saatavilla tiedos tona Viestintäpalveluista. 0 mm julkaisujen kansiohje A4 valokuvakansi 22 mm 40 mm 76 mm 204 mm 210 mm 204 mm 210 mm 0 mm 27 mm 55 mm Julkaisuryhmän nimi New June emi Bold, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri valkoinen palkin väri oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä keltainen luettomerkki + neliön tyhjä tila ennen nimeä Yläotsikko New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta Pääotsikko New June Light, 32/34 pt versaalit väri sama kuin julkaisuryhmän nimen palkki (oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä) Lisätarkenne New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta Tekijätiedot, otsikko New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta 163 mm Tekijätiedot, nimi New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta 173 mm 190 mm JulkaiurYhmäN Nimi, NEw JuNE Emi Bold 8 pt Yläotsikko New June emi Bold 16 pt 200 mm julkaisun pääotsikko new june light 32/34 pt Harmaa tausta 10 % musta 240 mm j u l k a i s u n p ä ä o t s i k o n l i s ät a r k e n n e, n e w j u n e B o o k 8 p t 272 mm t o i m i t ta n e e t, n e w j u n e B o o k 8 p t : Etunimi ukunimi, New June emi Bold 10 pt 297 mm 3 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U julkaisujen kansiohje 0 mm A4 grafiikkakansi 22 mm 40 mm 76 mm 0 mm 27 mm 55 mm Julkaisuryhmän nimi New June emi Bold, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri valkoinen palkin väri oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä keltainen luettomerkki + neliön tyhjä tila ennen nimeä Yläotsikko New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta Pääotsikko New June Light, 32/34 pt versaalit väri sama kuin julkaisuryhmän nimen palkki (oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä) Lisätarkenne New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta Tekijätiedot, otsikko New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta 163 mm Tekijätiedot, nimi New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta 173 mm 190 mm 200 mm Harmaa tausta 10 % musta 4 16 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to JulkaiurYhmäN Nimi, NEw JuNE Emi Bold 8 pt 240 mm j u l k a i s u n p ä ä o t s i k o n l i s ät a r k e n n e, n e w j u n e B o o k 8 p t 272 mm t o i m i t ta n e e t, n e w j u n e B o o k 8 p t : 297 mm A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U julkaisujen kansiohje Yläotsikko New June emi Bold 16 pt julkaisun pääotsikko new june light 32/34 pt Etunimi ukunimi, New June emi Bold 10 pt

17 6 muu materiaali rollupit rollupit Roll-up telineitä voi tiedustella Viestintäpalveluista. OPIKELE TULEVAIUUDEN OAAJAKI avonia-ammattikorkeakoulu KEHITTÄMÄÄ TULEVAI UUDEN OAAMITA Lähes 30 AMK-koulutusohjelmaa Yhdeksän YAMK-koulutusohjelmaa Työelämäläheisyys keskeistä opetuksessa Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yritysten tarpeisiin Korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa Useita laatuyksikkötunnustuksia KULTTUURIALA Muotoilija (AMK) / Musiikkipedagogi (AMK) / Tanssinopettaja (AMK) LIIKETALOU Tradenomi / BBA LUONNONVARA-ALA Agrologi (AMK) MATKAILU- JA RAVITEMIALA Restonomi (AMK) OIAALI- JA TERVEYALA Bioanalyytikko (AMK) / Ensihoitaja (AMK) / Fysioterapeutti (AMK) / Kätilö (AMK) / Röntgenhoitaja (AMK) / airaanhoitaja (AMK) / osionomi (AMK) / uuhygienisti (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK) / Toimintaterapeutti (AMK) TEKNIIKAN ALA Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK) / BEng hankkeet ja koulutuspalvelut tukenasi tilan kehittämisessä! Uutta tietoa ja uusia ratkaisuja maitotilojen tarpeisiin. Käytössä laaja osaaminen ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto. Lisätietoja: maito.savonia.fi AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU maitotaloud en kehittämisohjelma -hanke 17 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

18 6 muu materiaali suurtulosteet mainostaulut Lisätietoa Viestintäpalveluista. Mallit avonian suurtauluista. 18 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

19 6 muu materiaali suurtulosteet h i i h to k e s k u s m a i n o n ta Kasurilan suurtaulut. uorin reitti huipulle Tankkaa uutta puhtia Tänä vuonna saan opintopisteita verkkokaupan perustamisesta. Laaja käytännön tehtävä on mielestäni loistava mahdollisuus harjoitella tiedon ja taitojen yhdistämistä. YANA KURBAT, INTERNATIONAL BUINE, VARKAU euraava veto on suksee! Meidän vuosikurssimme valmistaa moottoripyörän osana opintoja. amalla sovellamme opittua teoriaa käytäntöön ja saamme tuntumaa todelliseen tuotantoprosessiin. JANNE HUTTUNEN JA PETRI IKÄHEIMO, KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, KUOPIO Hanki taitoja 19 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

20 6 muu materiaali kansiot fo l d e r i t j a k a n s i ot Foldeiden ja kansioiden painatuspaikat ja tilausohjeet Viestintäpal veluista. AV O N I A-A M M AT T I K O R K E A K O U L U avonia-ammattikorkeakoulu PL 6, Kuopio Puh. (017) W W W. AVO N I A. F I AV O N I A-A M M AT T I K O R K E A K O U L U W W W. AV O N I A. F I 20 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto v.1.0

Graafinen ohjeisto v.1.0 Graafinen ohjeisto 2014 v.1.0 Sisällysluettelo 1. Logo ja sen käyttö 1.2. Logon turva-alueet 1.3 Logo mustavalkoisena ja negatiivina 1.4 Logon käyttö kuvan tai väripohjan päällä 2. Graafinen elementti

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY GRAAFINEN OHJEISTUS HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY Haaga-Helian graafinen ohjeisto linjaa sen, miltä näytämme ulospäin ja miten käytämme erilaisia graafisia elementtejä viestinnässä ja

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S TO M O S A I I K K I K U V I O N K Ä Y T Ö S T Ä. P ä i v i t y s t o u k o k u u 2 0 1 1

G R A A F I N E N O H J E I S TO M O S A I I K K I K U V I O N K Ä Y T Ö S T Ä. P ä i v i t y s t o u k o k u u 2 0 1 1 G R A A F I N E N O H J E I S TO M O S A I I K K I K U V I O N K Ä Y T Ö S T Ä P ä i v i t y s t o u k o k u u 2 0 1 1 T U N N U S J A M O S A I I K K I K U V I O TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnus sijoitetaan

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

suomalaisen motoristin puolella Graafinen ohjeisto smo SUOMEN MOTORISTIT RY

suomalaisen motoristin puolella Graafinen ohjeisto smo SUOMEN MOTORISTIT RY Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto - Sisältö Logo Slogan Värit Fontit 3 4 5 6 Käyntikortti Kirjelomake Kirjekuori Ilmoituspohja 7 8 9 10 Roll-up Messuosasto Jakotarra 11 12 13 Valomainos Näyteikkunateipit

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot