graafinen ohjeisto SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU graafinen ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "graafinen ohjeisto SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 1 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

2 sisältö ANATO... X 1 LOGO JA VÄRIMÄÄRITYKET... X Logo, eri versiot, enkku+suomi, tekstillä ja ilman.... x Väriversiot.... x uoja-alue, älä-tee-näin-osio... x Käyttö värillistä taustaa vasten... x Logon minimikoko/käyttö liikelahjoissa.... x Graafiset elementit ja niiden käyttö... x EU-logon käyttö hankemateriaaleissa.... x Yleiset värimääritykset... x 2 Typografia... X Typografia painetuissa materiaaleissa... x Typografia PC:llä käsiteltävissä tiedostoissa... x 3 Lomakkeisto... x Käyntikortit... x Kirjelomake... x Kirjekuoret.... x ähköiset lomakkeet... x Todistukset.... x 4 ILMOITUPOHJAT... X Rekryilmopohja... x 5 Esitteet... X Yleisesite... x Koulutusalat... x 6 MUUT MATERIAALIT... X Julkaisujen kansien ohjeistus... x uurtulosteet.... x Messuosasto... x Folderi... x Kansio... x Liikelahjat... x Kynät... x 7 KUVAKONEPTI... X 8 WWW-IVUT... X 2 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

3 sanasto Antikva Päätteellinen kirjaintyyli, jonka viivanpaksuus vaihtelee. Vrt. groteski CMYK Cyan, magenta, keltainen/yellow ja key colour, eli musta. Värit joita käytetään neliväripainamisessa. Prosessivärit. Gemena Pienaakkoset, niin kutsutut pienet kirjaimet (abcdefghijklm...ö) Groteski Päätteetön kirjaintyyli jonka viivan paksuus ei vaihdu. Vrt. antikva. Fontti Yksi yhtenäiseen asuun piirretty kirjainmerkistö. = kirjaintyyli, -tyyppi, -perhe. Esim. Gotham, Times, Arial. Ingressi Johdantokappale. Erotetaan usein typografisin keinoin leipätekstistä. Keskitetty tasaus Tekstipalsta, jossa sekä oikea että vasen reuna ovat liehut ja rivit on keskitetty keskikohdan mukaan. Kompakti väri Värin 100% sävy. Leikkaus Kirjaintyypin eri muodot, esim. light, roman, bold, italic, bold italic. A A Liehu tasaus Teksti, jonka toinen reuna on tasattu ja toinen liehu. Voidaan ilmaista esim. vasen tasattu tai oikea liehu. Marginaali ivun reunoihin määritelty alue, jonka sisäpuolelle teksti sivuilla sijoitetaan. Pantone Pantone Matching ystem, PM. Värimääritys,jota käytetään useimmiten kaksi- tai kolmiväripainamisessa. Niin sanotut spottivärit. pottiväriä voi käyttää myös lisävärinä (viidentenä värinä) neliväripainamisessa. RGB Red, green ja blue, valon värit. Värimääritys, jota käytetään mm. näytöissä, televisioissa ja projektoreissa. RGB:tä käytetään www-sivujen ja Power- Point-esitysten värimäärityksissä. Ei sovellu painamiseen. pottiväri PM/Pantone-väri. Katso Pantone. Tasattu Teksti, jonka rivit alkavat ja päättyvät määrätyssä kohdassa. Typografia Tekstin ulkoasu. Graafisen suunnittelun osaalue, joka määrittelee kirjaintyylin, käytetyt leikkaukset, tekstin värin sekä palstat ja marginaalit. Versaali uuraakkoset, niin kutsutut isot kirjaimet. (ABCDEFGHIJKLM...Ö) Leipäteksti Esitteen tms. yhtämittaisena jatkuva tekstiladelma, johon ei kuulu otsikoita. 3 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

4 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Logosta pyritään pääsääntöisesti käyttämään 4-väriversiota avonia ammattikorkeakoulu -tekstillä. avonian logosta on käytössä myös "riisuttu" malli ilman suomen- tai englanninkielistä ammattikorkeakoulu-tekstiä. Tätä versiota käytetään, kun avonia-ammattikorkeakoulu mainitaan asiasisällössä tai logo halutaan olevan hillitty käytettäessä sitä muissa yhteyksissä. Merkin ja logotekstien keskinäisiä suhteita ja sijoittelua ei saa muuttaa. Logosta on myös harmaasävy ja mustavalkoversiot. Värilliset logot Harmaasävy-logot Mustavalkoiset logot 4 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

5 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Älä tee näin Älä venytä logoa epäsuhtaisesti Älä käännä tai kallista logoa Älä muuta logon väritystä, muut värivaihtoehdot löydät seuraavalta sivulta. Älä käytä pelkkää logotekstiä. Älä muuta logon asettelua. 5 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

6 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Turva-alue Logon ympärille täytyy aina jättää tyhjää tilaa, johon ei sijoiteta tekstiä eikä muita elementtejä. Turva-alueen leveys logon ympärillä on sama kuin logon x-korkeus. x x suoja-alue x x x Logo värillisellä pohjalla Jos logoa käytetään tummanvärisellä pohjalla, teksti on valkoisella. Älä sijoita logoa kuvan päälle. Minimikoko Alle 34x9mm koon, käytetään pelkkää pallotunnusta. Esim. kynä. 6 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

7 1 savonia-logo ja värimääritykset Graafiset elementit Graafisten elementtien käyttö ivu jakaantuu kolmeen osaan: ylä-, keski- ja alaosa. Yläosaan tulee sijoittaa logo ja väripalkki. Yläosan taustaväri on valkoinen. Keskiosaan sijoitetaan haluttu kuva ja alaosassa on typografialle omatila. Keski- ja alaosan välissä on väripalkki, jossa typografialle omatila. Muissa pienissä tuotteissä elementtien määrää vähennetään, jolloin tärkeintä on tuoda esille logo ja väripalkki. RUOKA, RAVINTO JA MATKAILU MaLLa-hankkeen loppuraportti TRADENOMIN OPINNÄYTETYÖ TYÖELÄMÄKONTEKTIA EMPIRIAN AVULLA TARKENNETTU MALLI TYÖELEMÄN ODOTUKITA TOIMITTANEET: Matti Meikäläinen, Matti Meikäläinen ja Matti Meikäläinen RIITTA RIANEN vararehtori (T&K&I), KT, KTM GM / faksi (017) avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio Värimääritykset CMYK, RBG, PM c0 m90 y10 k0 rgb pms c0 m25 y100 k0 rgb pms c0 m60 y100 k0 rgb pms c20 m100 y0 k0 rgb pms c75 m0 y20 k0 rgb pms c50 m0 y100 k0 rgb pms 7 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

8 2 typografia typografia Typografia painetuissa materiaaleissa Painetuissa materiaaleissa käytetään vain ja ainoastaa NewJune-fonttiperheen eri leikkauksia ja Melior LT td -fonttia. Typografia PC:llä käsiteltävissä aineistoissa NewJune ja Melior ovat OpenTypefontteja, joten ne toimivat myös PCynpäristössä. Office-fontit Office-ohjelmilla tuotetuissa materiaaleissa käytetään otsikoinneissa Tahoma-fonttia ja leipätekstissä Georgia-fonttia. painetuissa materiaaleissa NewJuneFine abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneBook abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneHeavy abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Melior LT td abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Office Tahoma bold abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Georgia abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneBold abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

9 3 lomakkeisto kirjekuori, kirjelomake, käyntikortti Kirjekuorten, lomakkeiden ja käynti korttien tilausohjeet ja painopaikat antrassa. avonia-ammattikorkeakoulu PL 6, Kuopio avonia-ammattikorkeakoulu EU- lo g o n k äy t tö h a n k e m at e r i a a l e i s s a Linjassa avonia-logon kanssa, kortin oikeaan reunaan R I I T TA R I A N E N va ra re h tori (T&K&I), KT, KTM GM / faksi (017) logo R I I T TA R I A N E N v a r a r e h to r i ( T & K & I ), K T, K T M GM / faksi (017) avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio 9 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio

10 3 lomakkeisto sähköiset lomakkeet Word-lomake ja powerpoint ähköiset word-lomakket ja powerpoint-pohjat löytyvät antrasta. Lisätietoa saat Viestintäpalveluista. 10 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

11 3 lomakkeisto todistukset To d i s t u s Todistus- ja opintorekisteripohjat löytyvät alemman ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä erikoistumisopinnot suorittaneille. savonia-ammattikorkeakoulu Erkki Eemeli Esimerkki AB12 on suorittanut avonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointiala Kuopion koulutusyksikössä x.x.20xx-x.x.20xx Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot Koulutuksen laajuus XX opintopistettä. O p i s k e l i j a n s u O r i t ta m at O p i n n Ot: Todistuksien ladontaa varten on tehty ohjeisto, jota on noudatettava tarkkaan, jotta avonian todistusten ulkoasu säilyisi yhdenmukaisena. Orientoivat opinnot opintopistettä Tieto- ja viestintätekniikka opintopistettä Tiedonhankinta ja -hallinta opintopistettä Hyvinvointipolitiikka opintopistettä Poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus opintopistettä Transcript of records (1/1) osiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen opintopistettä master s Degree trateginen johtaminen opintopistettä avonia University of0.00 Applied ciences Identification number: Johtajuus ja johtajana kehittyminen... opintopistettä Henkilöstöjohtaminen opintopistettä Johtaminen ja laadunhallinta opintopistettä Organisaatiokulttuuri ja muutosjohtaminen opintopistettä Työpsykologia opintopistettä Avekki 1 -koulutus opintopistettä Terveystaloustiede opintopistettä chool Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus opintopistettächool of Engineering and Technology, Kuopio Degree programme Construction Engineering Markkinointiajattelu opintopistettä tudy option Projekti- ja kehittämistyön menetelmät... Date of enrollment 0.00 opintopistettä11 eptember 2009 Tutkimustyön menetelmät opintopistettä20 May 2011 Graduation day language of instruction Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä opintopistettäfinnish Vapaasti valittavat opinnot opintopistettä TodisTus Happonen Veli Reijo ( Y) Erkki Eemeli Esimerkki AB12 on aloittanut opintonsa ja täydentänyt aiempia opintojaan ammattikorkeakoulututkinnoksi liiketalouden koulutusohjelmassa. production Oriented Building Engineering Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä. k e h i t tä m i s t e h tävä Building Economics and Production Management airaanhoitajan perehdyttäminen leikkaushoitajaksi silmäleikkauksiin...of 0.00 opintopistettä Management the Construction Company Advanced Course in Production Management Todistuspohjat ovat vain opintosihteerien käytettävissä. Advanced Course in Renovation Yhteensä opintopistettä Contract Law Building Construction Information Technology in Construction Biulding Physics and Indoor Air Kuopiossa X. Xxxxkuuta 201x Elective tudies avonia-ammattikorkeakoulu TeKu: Research and Development TeKu: BIM in Building Construction O P I K E L I J A N U O R I T TA M AT O P I N N OT: Perusopinnot... Ammattiopinnot... Vapaasti valittavat opinnot... Harjoittelu... Opinnäytetyö opintopistettä opintopistettä opintopistettä opintopistettä opintopistettä Yhteensä opintopistettä Ammattiopintoihin liittyy pakollinen harjoittelu. Diploma supplement 1(5) savonia university of applied sciences O P I N N ÄY T E T YÖ Etunimi ukunimi titteli MaTER THEI Developing Vocational Education in Practical Work and Practical Training Places avonia-ammattikorkeakoulu Ote opintorekisteristä (1/2) Ylempi amk-tutkinto Tunnistenumero: Erkki Eemeli Esimerkki ( AY69) Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda Tutkinnon suorittanut on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut opinnäytetyöhön dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria sisältyvän kielisen kypsyysnäytteen sekä osoittanut arvosanalla X ( ruotsin arvosana) sellaista ruotsin ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta Pudavaltion nonsequ idignit apistiam quo magnam dendi dolum arum voluptat quame perum quae ni te nes etus seditatem annetun lain (424/2003) 6 :n 1. momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa henkilöstöltä re simaxim porpos es plitium es sam eat molupta spellorro omni rehent facimus evendam ut dero id ma sam vaadittavaa toisen kielen taitoa. Hän on lisäksi saavuttanut englannin kielessä utecerciis sellaisen suullisen es delit quas rae dolende poruptat mil inctur? Iquam inias verovitatum sequuntia quis nonsequam, inihillande sunt ja kirjallisen taidon, joka ammatin hoitamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 ). uoritetut opintojaksot ilmenevät liitteenä olevasta opintorekisteriotteesta. Iisalmessa 8. maaliskuuta 2011 avonia-ammattikorkeakoulu Veli-Matti Tolppi rehtori 1 InformatIon IdentIfyIng the holder of the qualification Family name(s) Given name(s) Date of Birth tudent identification number Esimerkki Erkki Eemeli InformatIon IdentIfyIng the qualification 2.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 2.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. 2.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration Tunnistenumero: A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to Tunnistenumero: Opinnäytetyö on hyväksytty arvosanalla X 11 3 InformatIon IdentIfyIng the level of the qualification 3.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 3.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. 3.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 4 InformatIon on the contents and results gained 4.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi 4.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. 3.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration Degree studies credits. Koulutusyksikkö Koulutusohjelma Certified by uuntautumisvaihtoehto aloituspäivämäärä Kuopio 18 January Opintojen 2012 Opintojen päättymispäivä avonia-ammattikorkeakoulu Hyvinvointiala, Kuopio osiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma XX.XX.20XX XX.XX.20XX Orientoivat opinnot Opiskeluorientaatio Oman työuran suunnittelu Innovatiivinen työyhteisö Kehittäminen osana arjen työprosesseja Muutosprosessien hallinta Ongelman hallinta ja ratkaisu Ennakoinnin merkitys ja menetelmät organisaatiossa ja työyhteisössä Työyhteisön toimintakulttuuri Grading cale: Organisaation ja työyhteisön päätöksenteko ja johtamisen nykysuuntaukset Excellent (5), Very good (4), Good (3), atisfactory (2) and ufficient (1), Failed (0), Completed (), The strategia grade has Organisaation ja työyhteisön jabeen suunnitteluprosessit evaluated on the basis of studies at another institution (H), Compensated Organisaation (k). ja työyhteisön arviointiprosessit Henkilöstön rekrytointi ja urakehitys The credits measuring Higher Education studies were taken off on 1 august 2005 and they were replaced by the credits. Organisaation ja työyhteisön esimies-alaissuhteet a student s annual workload of 1,600 hours is equivalent to 60 credits. The credit ja system complies with the European Esimies työelämän erityiskysymykset Credit Transfer and accumulation ystem (ECT). Viestintä ja tiedonvälitys osiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä osiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen ja ohjausjärjestelmät Julkisen sektorin talousprosessit osiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja liiketoiminta EU:n ja kansainväliset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät Esimiehen kasvuprosessi Omien johtamisvalmiuksien ja johtamisprofiilin tunnistaminen ja kehittäminen Ajan hallinta Mentorointi ja työnohjaus esimiehen ja työyhteisön tukena Opinnäytetyö Opinnäytetyö 4.00 op VapaaTI ValITTaVaT OpInnOT avonia-ammattikorkeakoulu: Päihdetyön erikoistumisopinnot OpInnÄYTETYÖ Vanhamäki - Vaivaismajasta monipuoliseksi toimintakeskukseksi Esimerkki Henkilö alme Ikonen tudy Affairs ecretary

12 4 ilmoituspohjat rekrytointi-ilmotukset Ilmoitukset noudattavat graafisten elementtien järjestystä. Poikkeuksena kuvaton ilmoitus. Hankeilmoituksissa hankkeen logo sijoitetaan ilmoituksen yläosaan. Muut logot tulee sijoittaa ilmoituksen alareunaan ennen viiva-elementtiä ja yhteystietoja. Ilmoituspohjia voi pyytää Viestintäpalveluista. AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU on yksi uomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme tulevaisuuden osaajia kuudella eri koulutusalalla kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Oppilaitoksemme omaleimainen piirre on monipuolinen T&K&I-toimintamme. Tarjoamme yrityksille yksilöllisiä ratkaisuja sekä mahdollisuuden hyödyntää uusinta tietoa tuoreeltaan. Toimintamme keskeisiä menestystekijöitä ovat laaja-alainen yhteistyö, verkottuminen ja kansainvälisyys. HAEMME LEKA-HANKKEEEEN PROJEKTIIHTEERIÄ PROJEKTI-ININÖÖRIÄ Tehtäväalueeseen kuuluu projektien seuranta, raportointi ja arkistointi, maksatushakemukset (yhteiskaarenhallinta (PLM), toiminnanohjaus sekä tuotteen- Tehtäväalueeseen kuuluu tuotekehitys, tuotteen elintyössä avonian taloushallintopalveluiden kanssa), ja tuotannon simulointi. Tehtävän menestyksellinen viestintä, hankinnat ja niihin liittyvä kilpailutus ja hoitaminen edellyttää käytännön kokemusta tuotekehitys-, ja TKI-tehtävistä. Lisäksi arvostamme hyviä yritysyhteistyö. Tehtävässä edellytämme taloushallinnon tai yritysyhteistyöja vuorovaikutustaitoja. projektihallintoon muutoin sopivaa koulutusta Tehtävä on määräaikainen ajalla (opistoaste- tai korkeakoulututkintoa) ja käytännön , tehtävän vastaanotto sopimuksen mukaan. Toimipaikka on Kuopiossa. Projekti-insinöörin työkokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä. palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTE:n mukaisesti. Tehtävään valitulla on 4 kuukauden koeaika. Arvostamme näyttöä tutkimusja kehittämistoiminnan työtehtävistä sekä kokemusta EU-hankkeista. Tehtävä on määräaikainen ajalla Hakemukset Vapaamuotoiset hakemukset CV-liitteineen pyydämme toimittamaan klo Toimipaikka on Kuopiossa. Projektisihteerin palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTE:n mennessä kirjaamoon sähköpostitse pdf-muodossa mukaisesti. Tehtävään valitulla on 4 kuukauden osoitteella: tai postitse osoitteella koeaika. avonia-ammattikorkeakoulu, Kehittämis- ja palvelukeskus, Kirjaamo, PL 6, Kuopio. Lisätiedot tehtävistä projektipäällikkö Kai Kärkkäinen, avonia-ammattikorkeakoulu, kai.karkkai- MAITOTALOUDEN AJANKOHTAIPÄIVÄ KEKIVIIKKONA Aika: klo Paikka: avonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi. Haukisaarentie 2 Tervetuloa Maitotalouden kehittämisohjelma -hankkeen järjestämään ajankohtaispäivään kuulemaan ajankohtaisia ajatuksia ja näkemyksiä maitotaloudesta ja sen tulevaisuudesta. Infopäivä on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Alustajina mm. Jouko etälä, toimitusjohtaja, ProAgria keskusten liitto Eero Isomaa, puheenjohtaja, MTK:n maitovaliokunta Matti Harju, teknologiajohtaja, Valion tuotekehitys Ilmoittautuminen mennessä tai Mervi Lohivuo puh TERVETULOA! ETITÄÄN RAVINNEKIERRÄTYKEN TEHOTAMIETA KIINNOTUNEITA MAATILOJA Kiinnostaako karjanlannan tehokkaampi hyödyntäminen? Tarvitsetko tietoa juuri omalle tilallesi sopivimmista peltoviljelymenetelmistä sekä niiden vaikutuksista kustannuksiin ja ympäristöön? Ravinnehävikit Euroiksi- kahvi- ja keskustelutilaisuudet Kiuruvedellä: torstaina klo Lahnasten Koulu, Lahnastentie 386, Kiuruvesi torstaina klo Rytkyn koulu, Rytkyntie 1450, Kiuruvesi Aiheina mm. Iisalmen reitin sekä Kiuruveden alueen vesistöjen tila tällä hetkellä (Veli-Matti Vallinkoski, P-avon ELY-keskus). Teemme maksuttoman tilakäynnin kesällä 2012 hankkeeseen mukaan lähteville tiloille. Lisätietoa tilakäynneistä, tiedustelut sekä ilmoittautumiset mennessä Anu Rossille, puh TERVETULOA! puh AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, KUOPIO AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, KUOPIO 12 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

13 AKA ENGLANTI EPANJA RANKA HOLLANTI ITALIA ITÄVALTA PUOLA VIRO TEKKI UNKARI TANKA PORTUGALI NORJA LATVIA LIETTUA BELGIA IRLANTI ROMANIA RUOTI BULGARIA KYPRO MALTA TURKKI 5 esitteet yleisesite Yleisesitteitä voi tilata Viestintäpalveluista. AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU uomen- ja englanninkielinen PDF-versio löytyy antrasta. IIALMI KUOPIO VARKAU ATOJA VAIHTOEHTOJA TIEDONJANOIILLE avonia-ammattikorkeakoulu on yksi uomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Mittava koulutustarjonta ja lukuisat vaihtoehdot antavat opiskelijalle mahdollisuuden järjestää opintonsa elämäntilanteen mukaan. avoniassa tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa. Tutkinnon osia voi myös suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa. avoniassa on lähes 30 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, useita aikuiskoulutuksen koulutusohjelmia ja yhdeksän ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Lisäksi avonia tarjoaa vuosittain runsaasti eri alojen erikoistumisopintoja. Yksikkömme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. avoniassa on 6000 opiskelijaa, 600 työntekijää ja lähes 60 miljoonan euron budjetti. ARVOT AIAKAKEKEIYY AIANTUNTIJUU YHTEIÖLLIYY VIIOMME: AVONIA ON ROHKEA UUDITAJA JA YHTEITYÖKYKYINEN TULEVAIUUDEN OAAMIEN KEHITTÄJÄ. Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. AITOA KANAINVÄLITYMITÄ Kansainvälisyys on voimistuva osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. en myötä avonialla on merkittävä rooli alueen elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja kansainvälisen osaamisen vahvistajana. avonialla on ulkomaisia korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa. Aktiivinen opiskelija- ja asiantuntijavaihto on ammattikorkeakoulun arkipäivää, kuten myös kansainvälisissä korkeakoulujen yhteistyöprojekteissa toimiminen. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa avoniassa on tutkinto-opiskelijoita jopa 20 maasta. KUMPPANEITA MAAILMALLA Yhteistyö avonian kumppanikoulujen kanssa on monipuolista ja -muotoista. Joissakin maissa kumppaneita on useampiakin. avonian opiskelija voi suorittaa myös kaksoistutkinnon valittujen ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi belgialaisen Brussels Business Institute for Higher Education in Tourism and Hospitalityn kanssa solmitun sopimuksen puitteissa opiskelija voi suorittaa kansainvälisen kaksoistutkinnon ja pääsee tutustumaan maailmanlaajuisten hotelliketjujen verkostoon. Kaksoistutkinnot avaavatkin opiskelijoille kansainvälisten työmarkkinoiden ovet jo harjoitteluvaiheessa. avonian kansainvälinen yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERAMU-, FIRT-, TEMPU-, NORDPLU- ja NORTH-OUTH-ohjelmissa. MONIPUOLINEN KÄYTÄNNÖN KIELITAITO JA MUIDEN KULTTUURIEN TUNTEMU ON OLEELLINEN OA KAIKKIEN ALOJEN AMMATTITAITOA. 13 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

14 5 esitteet Esitepohjat 1 - s i v u i n e n/2- s i v u i n e n/ 4-sivuinen Pohjat löytyvät antrasta. Pohjien päivitys ja taitto saatavilla Viestintäpalveluiden kautta. Integroitu tuotekehitys -osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymät ovat avonian strategisille ydinosaamisalueille kohdennettuja rakenteita, jotka suuntaavat ja integroivat koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiseen huippuosaamiseen. Kilpailukyvyn tärkeitä edellytyksiä ovat mm. tuottavuuden kasvu sekä teknologian ja innovaatiotoiminnan integrointi uusiin tuotteisiin ja tuotanto- ja toimintatapoihin. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä. Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä.» Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. LIÄTIETOJA: Yliopettaja Esa Hietikko, PL 88 (Opistotien kampus), Kuopio puh INTEGROITU TUOTEKEHITY -OAAMIKEKITTYMÄ Integroitu tuotekehitys -osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymät ovat avonian strategisille ydinosaamisalueille kohdennettuja rakenteita, jotka suuntaavat ja integroivat koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiseen huippuosaamiseen. Kilpailukyvyn tärkeitä edellytyksiä ovat mm. tuottavuuden kasvu sekä teknologian ja innovaatiotoiminnan integrointi uusiin tuotteisiin ja tuotanto- ja toimintatapoihin. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa» innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä. Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. LIÄTIETOJA: Yliopettaja Esa Hietikko, PL 88 (Opistotien kampus), Kuopio puh A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

15 5 esitteet hanke - esitteet H a n k e- e s i t t e e t Hanke-esitteiden päivitys ja taitto saatavilla Viestintäpalveluiden kautta. Department of Natural Resources Yhteystiedot avonia-ammattikorkeakoulu: Arja Ruokojärvi puh , AVONIA UNIVERITY OF APPLIED CIENCE Adult Higher Education in avonia A long experience of educating adult students while they are working, implementing efficiently guided e-learning tools as well as intensive contact periods Our education model has been developed through continuous dialogue with entrepreneurs, researchers and business life The student can do the practical development tasks for his/her own enterprise Extensive Research, Development and Innovation (RDI) activities RDI work is based on strong working life orientation We develop the integration of RDI and teaching based on the OI model (OI= Open Innovation pace) RDI projects enable students to participate in farm enterprise development and for a farmer to have access to the latest applied research and development methods. Cooperation e.g. with degree programs of Environmental Engineering, ocial ervices and Health Care Hankeasioissa ja tilan kehittämisasioissa Referenceslisätietoja antaa: Centre of Excellence in UA Education by The Finnish Higher Education Council Projektipäällikkö MikaEvaluation Repo Finnish Entrepreneurship and Innovation Network for Higher Education (FINPIN) p Price 2010 Inno-Forest IP Course rewarded in Best Practices from EU Programmes conference in 2009 avonian koulutuspalveluista lisätietoja antaa: International Courses for tudents Annestudy Ahonen MultiPro,Koulutussuunnittelija international three-month module every spring, ECT EUREKA,p.international study module on Rural Development Around Europe North-outh-outh Mobility Project including IP-courses, maito.savonia.fi mobility and networking Erasmus Intensive Programme TART-RUBIZ (tarting Maitotilojen ja maitotalouden kehittänew Enterprise in Rural Context ) misohjelma -hankkeen toteutusaika on Involved in several other IP Programs ja hankkeen rahoittavat Pohjois-avon ELY-keskus (EU ja valtio) sekä Pohjois-avon kunnat. Ongoing Adult Education Bachelor of Natural Resources for Adults, 240 ECT credits, 4 years Master of Natural Resources, 60 ECT credits, 2 years Updating education for farmers, advisors, researchers, teachers etc. A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U I I A L M E N K A M P U A V O N I A U N I V E R I T Y O F A P P L I E D C I E N C E P. O. B O X 6 F I K U O P I O, F I N L A N D W W W. AV O N I A. F I A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to ProAgria Pohjois-Karjala: Helvi Leinonen puh , ProAgria Etelä-avo: aara Ryhänen puh , MTT Maaninka: Perttu Virkajärvi puh , avo-karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry: Jukka Koski-Vähälä puh , uomen ympäristökeskus: anna aarnio puh , UUTTA TIETOA JA OAAMITA UUtta tietoa maatiloille Tukena maitotilan kehittämisessä! Ravinnehävikit euroiksi AVO-KARJALAN VEIENUOJELUYHDITY RY P L 7 2 ( H A U K I A A R E N T I E 2 ), I I A L M I W W W. AVO N I A. F I 15 ProAgria Pohjois-avo: Anu Rossi puh ,

16 6 muu materiaali julkaisujen kansiohje julkaisujen kansiohje Julkaisujen suunnittelemisesta ja totetuttamisesta on olemassa oma ohjeisto, joka on saatavilla tiedos tona Viestintäpalveluista. 0 mm julkaisujen kansiohje A4 valokuvakansi 22 mm 40 mm 76 mm 204 mm 210 mm 204 mm 210 mm 0 mm 27 mm 55 mm Julkaisuryhmän nimi New June emi Bold, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri valkoinen palkin väri oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä keltainen luettomerkki + neliön tyhjä tila ennen nimeä Yläotsikko New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta Pääotsikko New June Light, 32/34 pt versaalit väri sama kuin julkaisuryhmän nimen palkki (oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä) Lisätarkenne New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta Tekijätiedot, otsikko New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta 163 mm Tekijätiedot, nimi New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta 173 mm 190 mm JulkaiurYhmäN Nimi, NEw JuNE Emi Bold 8 pt Yläotsikko New June emi Bold 16 pt 200 mm julkaisun pääotsikko new june light 32/34 pt Harmaa tausta 10 % musta 240 mm j u l k a i s u n p ä ä o t s i k o n l i s ät a r k e n n e, n e w j u n e B o o k 8 p t 272 mm t o i m i t ta n e e t, n e w j u n e B o o k 8 p t : Etunimi ukunimi, New June emi Bold 10 pt 297 mm 3 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U julkaisujen kansiohje 0 mm A4 grafiikkakansi 22 mm 40 mm 76 mm 0 mm 27 mm 55 mm Julkaisuryhmän nimi New June emi Bold, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri valkoinen palkin väri oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä keltainen luettomerkki + neliön tyhjä tila ennen nimeä Yläotsikko New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta Pääotsikko New June Light, 32/34 pt versaalit väri sama kuin julkaisuryhmän nimen palkki (oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä) Lisätarkenne New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta Tekijätiedot, otsikko New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta 163 mm Tekijätiedot, nimi New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta 173 mm 190 mm 200 mm Harmaa tausta 10 % musta 4 16 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to JulkaiurYhmäN Nimi, NEw JuNE Emi Bold 8 pt 240 mm j u l k a i s u n p ä ä o t s i k o n l i s ät a r k e n n e, n e w j u n e B o o k 8 p t 272 mm t o i m i t ta n e e t, n e w j u n e B o o k 8 p t : 297 mm A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U julkaisujen kansiohje Yläotsikko New June emi Bold 16 pt julkaisun pääotsikko new june light 32/34 pt Etunimi ukunimi, New June emi Bold 10 pt

17 6 muu materiaali rollupit rollupit Roll-up telineitä voi tiedustella Viestintäpalveluista. OPIKELE TULEVAIUUDEN OAAJAKI avonia-ammattikorkeakoulu KEHITTÄMÄÄ TULEVAI UUDEN OAAMITA Lähes 30 AMK-koulutusohjelmaa Yhdeksän YAMK-koulutusohjelmaa Työelämäläheisyys keskeistä opetuksessa Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yritysten tarpeisiin Korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa Useita laatuyksikkötunnustuksia KULTTUURIALA Muotoilija (AMK) / Musiikkipedagogi (AMK) / Tanssinopettaja (AMK) LIIKETALOU Tradenomi / BBA LUONNONVARA-ALA Agrologi (AMK) MATKAILU- JA RAVITEMIALA Restonomi (AMK) OIAALI- JA TERVEYALA Bioanalyytikko (AMK) / Ensihoitaja (AMK) / Fysioterapeutti (AMK) / Kätilö (AMK) / Röntgenhoitaja (AMK) / airaanhoitaja (AMK) / osionomi (AMK) / uuhygienisti (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK) / Toimintaterapeutti (AMK) TEKNIIKAN ALA Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK) / BEng hankkeet ja koulutuspalvelut tukenasi tilan kehittämisessä! Uutta tietoa ja uusia ratkaisuja maitotilojen tarpeisiin. Käytössä laaja osaaminen ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto. Lisätietoja: maito.savonia.fi AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU maitotaloud en kehittämisohjelma -hanke 17 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

18 6 muu materiaali suurtulosteet mainostaulut Lisätietoa Viestintäpalveluista. Mallit avonian suurtauluista. 18 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

19 6 muu materiaali suurtulosteet h i i h to k e s k u s m a i n o n ta Kasurilan suurtaulut. uorin reitti huipulle Tankkaa uutta puhtia Tänä vuonna saan opintopisteita verkkokaupan perustamisesta. Laaja käytännön tehtävä on mielestäni loistava mahdollisuus harjoitella tiedon ja taitojen yhdistämistä. YANA KURBAT, INTERNATIONAL BUINE, VARKAU euraava veto on suksee! Meidän vuosikurssimme valmistaa moottoripyörän osana opintoja. amalla sovellamme opittua teoriaa käytäntöön ja saamme tuntumaa todelliseen tuotantoprosessiin. JANNE HUTTUNEN JA PETRI IKÄHEIMO, KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, KUOPIO Hanki taitoja 19 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

20 6 muu materiaali kansiot fo l d e r i t j a k a n s i ot Foldeiden ja kansioiden painatuspaikat ja tilausohjeet Viestintäpal veluista. AV O N I A-A M M AT T I K O R K E A K O U L U avonia-ammattikorkeakoulu PL 6, Kuopio Puh. (017) W W W. AVO N I A. F I AV O N I A-A M M AT T I K O R K E A K O U L U W W W. AV O N I A. F I 20 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO päivitetty 9/2009 Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO Miltä me näytämme? Visuaalinen ilme on keskeinen osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Sen tavoitteena on luoda yhteisölle oma, muista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot