graafinen ohjeisto SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU graafinen ohjeisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "graafinen ohjeisto SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 1 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

2 sisältö ANATO... X 1 LOGO JA VÄRIMÄÄRITYKET... X Logo, eri versiot, enkku+suomi, tekstillä ja ilman.... x Väriversiot.... x uoja-alue, älä-tee-näin-osio... x Käyttö värillistä taustaa vasten... x Logon minimikoko/käyttö liikelahjoissa.... x Graafiset elementit ja niiden käyttö... x EU-logon käyttö hankemateriaaleissa.... x Yleiset värimääritykset... x 2 Typografia... X Typografia painetuissa materiaaleissa... x Typografia PC:llä käsiteltävissä tiedostoissa... x 3 Lomakkeisto... x Käyntikortit... x Kirjelomake... x Kirjekuoret.... x ähköiset lomakkeet... x Todistukset.... x 4 ILMOITUPOHJAT... X Rekryilmopohja... x 5 Esitteet... X Yleisesite... x Koulutusalat... x 6 MUUT MATERIAALIT... X Julkaisujen kansien ohjeistus... x uurtulosteet.... x Messuosasto... x Folderi... x Kansio... x Liikelahjat... x Kynät... x 7 KUVAKONEPTI... X 8 WWW-IVUT... X 2 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

3 sanasto Antikva Päätteellinen kirjaintyyli, jonka viivanpaksuus vaihtelee. Vrt. groteski CMYK Cyan, magenta, keltainen/yellow ja key colour, eli musta. Värit joita käytetään neliväripainamisessa. Prosessivärit. Gemena Pienaakkoset, niin kutsutut pienet kirjaimet (abcdefghijklm...ö) Groteski Päätteetön kirjaintyyli jonka viivan paksuus ei vaihdu. Vrt. antikva. Fontti Yksi yhtenäiseen asuun piirretty kirjainmerkistö. = kirjaintyyli, -tyyppi, -perhe. Esim. Gotham, Times, Arial. Ingressi Johdantokappale. Erotetaan usein typografisin keinoin leipätekstistä. Keskitetty tasaus Tekstipalsta, jossa sekä oikea että vasen reuna ovat liehut ja rivit on keskitetty keskikohdan mukaan. Kompakti väri Värin 100% sävy. Leikkaus Kirjaintyypin eri muodot, esim. light, roman, bold, italic, bold italic. A A Liehu tasaus Teksti, jonka toinen reuna on tasattu ja toinen liehu. Voidaan ilmaista esim. vasen tasattu tai oikea liehu. Marginaali ivun reunoihin määritelty alue, jonka sisäpuolelle teksti sivuilla sijoitetaan. Pantone Pantone Matching ystem, PM. Värimääritys,jota käytetään useimmiten kaksi- tai kolmiväripainamisessa. Niin sanotut spottivärit. pottiväriä voi käyttää myös lisävärinä (viidentenä värinä) neliväripainamisessa. RGB Red, green ja blue, valon värit. Värimääritys, jota käytetään mm. näytöissä, televisioissa ja projektoreissa. RGB:tä käytetään www-sivujen ja Power- Point-esitysten värimäärityksissä. Ei sovellu painamiseen. pottiväri PM/Pantone-väri. Katso Pantone. Tasattu Teksti, jonka rivit alkavat ja päättyvät määrätyssä kohdassa. Typografia Tekstin ulkoasu. Graafisen suunnittelun osaalue, joka määrittelee kirjaintyylin, käytetyt leikkaukset, tekstin värin sekä palstat ja marginaalit. Versaali uuraakkoset, niin kutsutut isot kirjaimet. (ABCDEFGHIJKLM...Ö) Leipäteksti Esitteen tms. yhtämittaisena jatkuva tekstiladelma, johon ei kuulu otsikoita. 3 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

4 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Logosta pyritään pääsääntöisesti käyttämään 4-väriversiota avonia ammattikorkeakoulu -tekstillä. avonian logosta on käytössä myös "riisuttu" malli ilman suomen- tai englanninkielistä ammattikorkeakoulu-tekstiä. Tätä versiota käytetään, kun avonia-ammattikorkeakoulu mainitaan asiasisällössä tai logo halutaan olevan hillitty käytettäessä sitä muissa yhteyksissä. Merkin ja logotekstien keskinäisiä suhteita ja sijoittelua ei saa muuttaa. Logosta on myös harmaasävy ja mustavalkoversiot. Värilliset logot Harmaasävy-logot Mustavalkoiset logot 4 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

5 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Älä tee näin Älä venytä logoa epäsuhtaisesti Älä käännä tai kallista logoa Älä muuta logon väritystä, muut värivaihtoehdot löydät seuraavalta sivulta. Älä käytä pelkkää logotekstiä. Älä muuta logon asettelua. 5 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

6 1 savonia-logo ja värimääritykset avonia-logo Turva-alue Logon ympärille täytyy aina jättää tyhjää tilaa, johon ei sijoiteta tekstiä eikä muita elementtejä. Turva-alueen leveys logon ympärillä on sama kuin logon x-korkeus. x x suoja-alue x x x Logo värillisellä pohjalla Jos logoa käytetään tummanvärisellä pohjalla, teksti on valkoisella. Älä sijoita logoa kuvan päälle. Minimikoko Alle 34x9mm koon, käytetään pelkkää pallotunnusta. Esim. kynä. 6 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

7 1 savonia-logo ja värimääritykset Graafiset elementit Graafisten elementtien käyttö ivu jakaantuu kolmeen osaan: ylä-, keski- ja alaosa. Yläosaan tulee sijoittaa logo ja väripalkki. Yläosan taustaväri on valkoinen. Keskiosaan sijoitetaan haluttu kuva ja alaosassa on typografialle omatila. Keski- ja alaosan välissä on väripalkki, jossa typografialle omatila. Muissa pienissä tuotteissä elementtien määrää vähennetään, jolloin tärkeintä on tuoda esille logo ja väripalkki. RUOKA, RAVINTO JA MATKAILU MaLLa-hankkeen loppuraportti TRADENOMIN OPINNÄYTETYÖ TYÖELÄMÄKONTEKTIA EMPIRIAN AVULLA TARKENNETTU MALLI TYÖELEMÄN ODOTUKITA TOIMITTANEET: Matti Meikäläinen, Matti Meikäläinen ja Matti Meikäläinen RIITTA RIANEN vararehtori (T&K&I), KT, KTM GM / faksi (017) avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio Värimääritykset CMYK, RBG, PM c0 m90 y10 k0 rgb pms c0 m25 y100 k0 rgb pms c0 m60 y100 k0 rgb pms c20 m100 y0 k0 rgb pms c75 m0 y20 k0 rgb pms c50 m0 y100 k0 rgb pms 7 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

8 2 typografia typografia Typografia painetuissa materiaaleissa Painetuissa materiaaleissa käytetään vain ja ainoastaa NewJune-fonttiperheen eri leikkauksia ja Melior LT td -fonttia. Typografia PC:llä käsiteltävissä aineistoissa NewJune ja Melior ovat OpenTypefontteja, joten ne toimivat myös PCynpäristössä. Office-fontit Office-ohjelmilla tuotetuissa materiaaleissa käytetään otsikoinneissa Tahoma-fonttia ja leipätekstissä Georgia-fonttia. painetuissa materiaaleissa NewJuneFine abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneBook abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneHeavy abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Melior LT td abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Office Tahoma bold abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Georgia abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö NewJuneBold abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

9 3 lomakkeisto kirjekuori, kirjelomake, käyntikortti Kirjekuorten, lomakkeiden ja käynti korttien tilausohjeet ja painopaikat antrassa. avonia-ammattikorkeakoulu PL 6, Kuopio avonia-ammattikorkeakoulu EU- lo g o n k äy t tö h a n k e m at e r i a a l e i s s a Linjassa avonia-logon kanssa, kortin oikeaan reunaan R I I T TA R I A N E N va ra re h tori (T&K&I), KT, KTM GM / faksi (017) logo R I I T TA R I A N E N v a r a r e h to r i ( T & K & I ), K T, K T M GM / faksi (017) avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio 9 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to avonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Microkatu 1), Kuopio

10 3 lomakkeisto sähköiset lomakkeet Word-lomake ja powerpoint ähköiset word-lomakket ja powerpoint-pohjat löytyvät antrasta. Lisätietoa saat Viestintäpalveluista. 10 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

11 3 lomakkeisto todistukset To d i s t u s Todistus- ja opintorekisteripohjat löytyvät alemman ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sekä erikoistumisopinnot suorittaneille. savonia-ammattikorkeakoulu Erkki Eemeli Esimerkki AB12 on suorittanut avonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointiala Kuopion koulutusyksikössä x.x.20xx-x.x.20xx Hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot Koulutuksen laajuus XX opintopistettä. O p i s k e l i j a n s u O r i t ta m at O p i n n Ot: Todistuksien ladontaa varten on tehty ohjeisto, jota on noudatettava tarkkaan, jotta avonian todistusten ulkoasu säilyisi yhdenmukaisena. Orientoivat opinnot opintopistettä Tieto- ja viestintätekniikka opintopistettä Tiedonhankinta ja -hallinta opintopistettä Hyvinvointipolitiikka opintopistettä Poliittishallinnollinen ja taloudellinen ohjaus opintopistettä Transcript of records (1/1) osiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen opintopistettä master s Degree trateginen johtaminen opintopistettä avonia University of0.00 Applied ciences Identification number: Johtajuus ja johtajana kehittyminen... opintopistettä Henkilöstöjohtaminen opintopistettä Johtaminen ja laadunhallinta opintopistettä Organisaatiokulttuuri ja muutosjohtaminen opintopistettä Työpsykologia opintopistettä Avekki 1 -koulutus opintopistettä Terveystaloustiede opintopistettä chool Talouden suunnittelu ja taloudellinen ohjaus opintopistettächool of Engineering and Technology, Kuopio Degree programme Construction Engineering Markkinointiajattelu opintopistettä tudy option Projekti- ja kehittämistyön menetelmät... Date of enrollment 0.00 opintopistettä11 eptember 2009 Tutkimustyön menetelmät opintopistettä20 May 2011 Graduation day language of instruction Työn ja työyhteisön kehittämistehtävä opintopistettäfinnish Vapaasti valittavat opinnot opintopistettä TodisTus Happonen Veli Reijo ( Y) Erkki Eemeli Esimerkki AB12 on aloittanut opintonsa ja täydentänyt aiempia opintojaan ammattikorkeakoulututkinnoksi liiketalouden koulutusohjelmassa. production Oriented Building Engineering Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä. k e h i t tä m i s t e h tävä Building Economics and Production Management airaanhoitajan perehdyttäminen leikkaushoitajaksi silmäleikkauksiin...of 0.00 opintopistettä Management the Construction Company Advanced Course in Production Management Todistuspohjat ovat vain opintosihteerien käytettävissä. Advanced Course in Renovation Yhteensä opintopistettä Contract Law Building Construction Information Technology in Construction Biulding Physics and Indoor Air Kuopiossa X. Xxxxkuuta 201x Elective tudies avonia-ammattikorkeakoulu TeKu: Research and Development TeKu: BIM in Building Construction O P I K E L I J A N U O R I T TA M AT O P I N N OT: Perusopinnot... Ammattiopinnot... Vapaasti valittavat opinnot... Harjoittelu... Opinnäytetyö opintopistettä opintopistettä opintopistettä opintopistettä opintopistettä Yhteensä opintopistettä Ammattiopintoihin liittyy pakollinen harjoittelu. Diploma supplement 1(5) savonia university of applied sciences O P I N N ÄY T E T YÖ Etunimi ukunimi titteli MaTER THEI Developing Vocational Education in Practical Work and Practical Training Places avonia-ammattikorkeakoulu Ote opintorekisteristä (1/2) Ylempi amk-tutkinto Tunnistenumero: Erkki Eemeli Esimerkki ( AY69) Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda Tutkinnon suorittanut on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut opinnäytetyöhön dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria sisältyvän kielisen kypsyysnäytteen sekä osoittanut arvosanalla X ( ruotsin arvosana) sellaista ruotsin ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta Pudavaltion nonsequ idignit apistiam quo magnam dendi dolum arum voluptat quame perum quae ni te nes etus seditatem annetun lain (424/2003) 6 :n 1. momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa henkilöstöltä re simaxim porpos es plitium es sam eat molupta spellorro omni rehent facimus evendam ut dero id ma sam vaadittavaa toisen kielen taitoa. Hän on lisäksi saavuttanut englannin kielessä utecerciis sellaisen suullisen es delit quas rae dolende poruptat mil inctur? Iquam inias verovitatum sequuntia quis nonsequam, inihillande sunt ja kirjallisen taidon, joka ammatin hoitamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (352/2003, 8 ). uoritetut opintojaksot ilmenevät liitteenä olevasta opintorekisteriotteesta. Iisalmessa 8. maaliskuuta 2011 avonia-ammattikorkeakoulu Veli-Matti Tolppi rehtori 1 InformatIon IdentIfyIng the holder of the qualification Family name(s) Given name(s) Date of Birth tudent identification number Esimerkki Erkki Eemeli InformatIon IdentIfyIng the qualification 2.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 2.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. 2.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration Tunnistenumero: A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to Tunnistenumero: Opinnäytetyö on hyväksytty arvosanalla X 11 3 InformatIon IdentIfyIng the level of the qualification 3.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 3.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. 3.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration 4 InformatIon on the contents and results gained 4.1 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi 4.2 Name of qualification and the title conferred Im am, saped quasped eumque consequiae. Ucia verias dolori cusae non rem. Et arum, ullent re optae. Id et auda dolupta turios volo od expedipiet endant audaes sus ium que conseribus con et ut ut utas natem etureni menihite coria ium faccus, velitia tusdaeria sunt haris et accus etum volor rest, que atecte acimus, verio conecum intis quiscia que nulparum num repudit iandae et voluptatet autecest, suntus dolupta di vitatem sam, sectur aut mo dolorat. 3.3 Name of qualification and the title conferred Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Bachelor of Business Adminstration Degree studies credits. Koulutusyksikkö Koulutusohjelma Certified by uuntautumisvaihtoehto aloituspäivämäärä Kuopio 18 January Opintojen 2012 Opintojen päättymispäivä avonia-ammattikorkeakoulu Hyvinvointiala, Kuopio osiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma XX.XX.20XX XX.XX.20XX Orientoivat opinnot Opiskeluorientaatio Oman työuran suunnittelu Innovatiivinen työyhteisö Kehittäminen osana arjen työprosesseja Muutosprosessien hallinta Ongelman hallinta ja ratkaisu Ennakoinnin merkitys ja menetelmät organisaatiossa ja työyhteisössä Työyhteisön toimintakulttuuri Grading cale: Organisaation ja työyhteisön päätöksenteko ja johtamisen nykysuuntaukset Excellent (5), Very good (4), Good (3), atisfactory (2) and ufficient (1), Failed (0), Completed (), The strategia grade has Organisaation ja työyhteisön jabeen suunnitteluprosessit evaluated on the basis of studies at another institution (H), Compensated Organisaation (k). ja työyhteisön arviointiprosessit Henkilöstön rekrytointi ja urakehitys The credits measuring Higher Education studies were taken off on 1 august 2005 and they were replaced by the credits. Organisaation ja työyhteisön esimies-alaissuhteet a student s annual workload of 1,600 hours is equivalent to 60 credits. The credit ja system complies with the European Esimies työelämän erityiskysymykset Credit Transfer and accumulation ystem (ECT). Viestintä ja tiedonvälitys osiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä osiaali- ja terveydenhuollon organisoituminen ja ohjausjärjestelmät Julkisen sektorin talousprosessit osiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja liiketoiminta EU:n ja kansainväliset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät Esimiehen kasvuprosessi Omien johtamisvalmiuksien ja johtamisprofiilin tunnistaminen ja kehittäminen Ajan hallinta Mentorointi ja työnohjaus esimiehen ja työyhteisön tukena Opinnäytetyö Opinnäytetyö 4.00 op VapaaTI ValITTaVaT OpInnOT avonia-ammattikorkeakoulu: Päihdetyön erikoistumisopinnot OpInnÄYTETYÖ Vanhamäki - Vaivaismajasta monipuoliseksi toimintakeskukseksi Esimerkki Henkilö alme Ikonen tudy Affairs ecretary

12 4 ilmoituspohjat rekrytointi-ilmotukset Ilmoitukset noudattavat graafisten elementtien järjestystä. Poikkeuksena kuvaton ilmoitus. Hankeilmoituksissa hankkeen logo sijoitetaan ilmoituksen yläosaan. Muut logot tulee sijoittaa ilmoituksen alareunaan ennen viiva-elementtiä ja yhteystietoja. Ilmoituspohjia voi pyytää Viestintäpalveluista. AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU on yksi uomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme tulevaisuuden osaajia kuudella eri koulutusalalla kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Oppilaitoksemme omaleimainen piirre on monipuolinen T&K&I-toimintamme. Tarjoamme yrityksille yksilöllisiä ratkaisuja sekä mahdollisuuden hyödyntää uusinta tietoa tuoreeltaan. Toimintamme keskeisiä menestystekijöitä ovat laaja-alainen yhteistyö, verkottuminen ja kansainvälisyys. HAEMME LEKA-HANKKEEEEN PROJEKTIIHTEERIÄ PROJEKTI-ININÖÖRIÄ Tehtäväalueeseen kuuluu projektien seuranta, raportointi ja arkistointi, maksatushakemukset (yhteiskaarenhallinta (PLM), toiminnanohjaus sekä tuotteen- Tehtäväalueeseen kuuluu tuotekehitys, tuotteen elintyössä avonian taloushallintopalveluiden kanssa), ja tuotannon simulointi. Tehtävän menestyksellinen viestintä, hankinnat ja niihin liittyvä kilpailutus ja hoitaminen edellyttää käytännön kokemusta tuotekehitys-, ja TKI-tehtävistä. Lisäksi arvostamme hyviä yritysyhteistyö. Tehtävässä edellytämme taloushallinnon tai yritysyhteistyöja vuorovaikutustaitoja. projektihallintoon muutoin sopivaa koulutusta Tehtävä on määräaikainen ajalla (opistoaste- tai korkeakoulututkintoa) ja käytännön , tehtävän vastaanotto sopimuksen mukaan. Toimipaikka on Kuopiossa. Projekti-insinöörin työkokemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä. palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTE:n mukaisesti. Tehtävään valitulla on 4 kuukauden koeaika. Arvostamme näyttöä tutkimusja kehittämistoiminnan työtehtävistä sekä kokemusta EU-hankkeista. Tehtävä on määräaikainen ajalla Hakemukset Vapaamuotoiset hakemukset CV-liitteineen pyydämme toimittamaan klo Toimipaikka on Kuopiossa. Projektisihteerin palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTE:n mennessä kirjaamoon sähköpostitse pdf-muodossa mukaisesti. Tehtävään valitulla on 4 kuukauden osoitteella: tai postitse osoitteella koeaika. avonia-ammattikorkeakoulu, Kehittämis- ja palvelukeskus, Kirjaamo, PL 6, Kuopio. Lisätiedot tehtävistä projektipäällikkö Kai Kärkkäinen, avonia-ammattikorkeakoulu, kai.karkkai- MAITOTALOUDEN AJANKOHTAIPÄIVÄ KEKIVIIKKONA Aika: klo Paikka: avonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi. Haukisaarentie 2 Tervetuloa Maitotalouden kehittämisohjelma -hankkeen järjestämään ajankohtaispäivään kuulemaan ajankohtaisia ajatuksia ja näkemyksiä maitotaloudesta ja sen tulevaisuudesta. Infopäivä on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Alustajina mm. Jouko etälä, toimitusjohtaja, ProAgria keskusten liitto Eero Isomaa, puheenjohtaja, MTK:n maitovaliokunta Matti Harju, teknologiajohtaja, Valion tuotekehitys Ilmoittautuminen mennessä tai Mervi Lohivuo puh TERVETULOA! ETITÄÄN RAVINNEKIERRÄTYKEN TEHOTAMIETA KIINNOTUNEITA MAATILOJA Kiinnostaako karjanlannan tehokkaampi hyödyntäminen? Tarvitsetko tietoa juuri omalle tilallesi sopivimmista peltoviljelymenetelmistä sekä niiden vaikutuksista kustannuksiin ja ympäristöön? Ravinnehävikit Euroiksi- kahvi- ja keskustelutilaisuudet Kiuruvedellä: torstaina klo Lahnasten Koulu, Lahnastentie 386, Kiuruvesi torstaina klo Rytkyn koulu, Rytkyntie 1450, Kiuruvesi Aiheina mm. Iisalmen reitin sekä Kiuruveden alueen vesistöjen tila tällä hetkellä (Veli-Matti Vallinkoski, P-avon ELY-keskus). Teemme maksuttoman tilakäynnin kesällä 2012 hankkeeseen mukaan lähteville tiloille. Lisätietoa tilakäynneistä, tiedustelut sekä ilmoittautumiset mennessä Anu Rossille, puh TERVETULOA! puh AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, KUOPIO AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU PL 6, KUOPIO 12 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

13 AKA ENGLANTI EPANJA RANKA HOLLANTI ITALIA ITÄVALTA PUOLA VIRO TEKKI UNKARI TANKA PORTUGALI NORJA LATVIA LIETTUA BELGIA IRLANTI ROMANIA RUOTI BULGARIA KYPRO MALTA TURKKI 5 esitteet yleisesite Yleisesitteitä voi tilata Viestintäpalveluista. AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU uomen- ja englanninkielinen PDF-versio löytyy antrasta. IIALMI KUOPIO VARKAU ATOJA VAIHTOEHTOJA TIEDONJANOIILLE avonia-ammattikorkeakoulu on yksi uomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Mittava koulutustarjonta ja lukuisat vaihtoehdot antavat opiskelijalle mahdollisuuden järjestää opintonsa elämäntilanteen mukaan. avoniassa tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa. Tutkinnon osia voi myös suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa. avoniassa on lähes 30 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, useita aikuiskoulutuksen koulutusohjelmia ja yhdeksän ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Lisäksi avonia tarjoaa vuosittain runsaasti eri alojen erikoistumisopintoja. Yksikkömme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. avoniassa on 6000 opiskelijaa, 600 työntekijää ja lähes 60 miljoonan euron budjetti. ARVOT AIAKAKEKEIYY AIANTUNTIJUU YHTEIÖLLIYY VIIOMME: AVONIA ON ROHKEA UUDITAJA JA YHTEITYÖKYKYINEN TULEVAIUUDEN OAAMIEN KEHITTÄJÄ. Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Olemme yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnassa korostuu edelläkävijyys. Henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja aitoon vuoropuheluun. AITOA KANAINVÄLITYMITÄ Kansainvälisyys on voimistuva osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. en myötä avonialla on merkittävä rooli alueen elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja kansainvälisen osaamisen vahvistajana. avonialla on ulkomaisia korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa. Aktiivinen opiskelija- ja asiantuntijavaihto on ammattikorkeakoulun arkipäivää, kuten myös kansainvälisissä korkeakoulujen yhteistyöprojekteissa toimiminen. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa avoniassa on tutkinto-opiskelijoita jopa 20 maasta. KUMPPANEITA MAAILMALLA Yhteistyö avonian kumppanikoulujen kanssa on monipuolista ja -muotoista. Joissakin maissa kumppaneita on useampiakin. avonian opiskelija voi suorittaa myös kaksoistutkinnon valittujen ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi belgialaisen Brussels Business Institute for Higher Education in Tourism and Hospitalityn kanssa solmitun sopimuksen puitteissa opiskelija voi suorittaa kansainvälisen kaksoistutkinnon ja pääsee tutustumaan maailmanlaajuisten hotelliketjujen verkostoon. Kaksoistutkinnot avaavatkin opiskelijoille kansainvälisten työmarkkinoiden ovet jo harjoitteluvaiheessa. avonian kansainvälinen yhteistyö ulottuu Pohjoismaiden ja EU-maiden lisäksi Venäjälle, Aasiaan, Yhdysvaltoihin sekä Afrikkaan. Olemme mukana mm. LLP-ERAMU-, FIRT-, TEMPU-, NORDPLU- ja NORTH-OUTH-ohjelmissa. MONIPUOLINEN KÄYTÄNNÖN KIELITAITO JA MUIDEN KULTTUURIEN TUNTEMU ON OLEELLINEN OA KAIKKIEN ALOJEN AMMATTITAITOA. 13 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

14 5 esitteet Esitepohjat 1 - s i v u i n e n/2- s i v u i n e n/ 4-sivuinen Pohjat löytyvät antrasta. Pohjien päivitys ja taitto saatavilla Viestintäpalveluiden kautta. Integroitu tuotekehitys -osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymät ovat avonian strategisille ydinosaamisalueille kohdennettuja rakenteita, jotka suuntaavat ja integroivat koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiseen huippuosaamiseen. Kilpailukyvyn tärkeitä edellytyksiä ovat mm. tuottavuuden kasvu sekä teknologian ja innovaatiotoiminnan integrointi uusiin tuotteisiin ja tuotanto- ja toimintatapoihin. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä. Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä.» Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. LIÄTIETOJA: Yliopettaja Esa Hietikko, PL 88 (Opistotien kampus), Kuopio puh INTEGROITU TUOTEKEHITY -OAAMIKEKITTYMÄ Integroitu tuotekehitys -osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymät ovat avonian strategisille ydinosaamisalueille kohdennettuja rakenteita, jotka suuntaavat ja integroivat koulutusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta keskeiseen huippuosaamiseen. Kilpailukyvyn tärkeitä edellytyksiä ovat mm. tuottavuuden kasvu sekä teknologian ja innovaatiotoiminnan integrointi uusiin tuotteisiin ja tuotanto- ja toimintatapoihin. Pohjois-avon teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ylläpito edellyttää voimavaroja ja innovatiivisia ratkaisuja tuotekehityksen, teollisen muotoilun, käytettävyyden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. Integroidun tuotekehityksen osaamiskeskittymässä yhdistyvät toisaalta eri alojen (mm. teknologia, muotoilu ja business) ja toisaalta eri koulutusasteiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntemus. en tavoitteena on tuottaa» innovaatioita, asiantuntemusta ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat monialaisen tuotekehitystoiminnan menetelmät ja työkalut ja ymmärtävät sen strategisen merkityksen alueelle ja sen yrityksille. e toteuttaa merkittävää soveltavaa tutkimustoimintaa ja toimii myös edelläkävijänä opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistämisessä. Osaamiskeskittymä toteuttaa sekä tutkintoon johtavaa, että täydennyskoulutusta sekä tutkimusja kehitystoimintaa usealla eri osaamisen tasolla. e kehittää myös nykyaikaisia oppimisen menetelmiä ja ympäristöjä. Toiminnassa hyödynnetään OImallia (OI = Open Innovation pace). Erityisesti viime aikoina uusiksi kilpailutekijöiksi ovat nousseet myös kestävä kehitys sekä tuotteeseen liittyvien palveluiden kehittäminen. LIÄTIETOJA: Yliopettaja Esa Hietikko, PL 88 (Opistotien kampus), Kuopio puh A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

15 5 esitteet hanke - esitteet H a n k e- e s i t t e e t Hanke-esitteiden päivitys ja taitto saatavilla Viestintäpalveluiden kautta. Department of Natural Resources Yhteystiedot avonia-ammattikorkeakoulu: Arja Ruokojärvi puh , AVONIA UNIVERITY OF APPLIED CIENCE Adult Higher Education in avonia A long experience of educating adult students while they are working, implementing efficiently guided e-learning tools as well as intensive contact periods Our education model has been developed through continuous dialogue with entrepreneurs, researchers and business life The student can do the practical development tasks for his/her own enterprise Extensive Research, Development and Innovation (RDI) activities RDI work is based on strong working life orientation We develop the integration of RDI and teaching based on the OI model (OI= Open Innovation pace) RDI projects enable students to participate in farm enterprise development and for a farmer to have access to the latest applied research and development methods. Cooperation e.g. with degree programs of Environmental Engineering, ocial ervices and Health Care Hankeasioissa ja tilan kehittämisasioissa Referenceslisätietoja antaa: Centre of Excellence in UA Education by The Finnish Higher Education Council Projektipäällikkö MikaEvaluation Repo Finnish Entrepreneurship and Innovation Network for Higher Education (FINPIN) p Price 2010 Inno-Forest IP Course rewarded in Best Practices from EU Programmes conference in 2009 avonian koulutuspalveluista lisätietoja antaa: International Courses for tudents Annestudy Ahonen MultiPro,Koulutussuunnittelija international three-month module every spring, ECT EUREKA,p.international study module on Rural Development Around Europe North-outh-outh Mobility Project including IP-courses, maito.savonia.fi mobility and networking Erasmus Intensive Programme TART-RUBIZ (tarting Maitotilojen ja maitotalouden kehittänew Enterprise in Rural Context ) misohjelma -hankkeen toteutusaika on Involved in several other IP Programs ja hankkeen rahoittavat Pohjois-avon ELY-keskus (EU ja valtio) sekä Pohjois-avon kunnat. Ongoing Adult Education Bachelor of Natural Resources for Adults, 240 ECT credits, 4 years Master of Natural Resources, 60 ECT credits, 2 years Updating education for farmers, advisors, researchers, teachers etc. A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U I I A L M E N K A M P U A V O N I A U N I V E R I T Y O F A P P L I E D C I E N C E P. O. B O X 6 F I K U O P I O, F I N L A N D W W W. AV O N I A. F I A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to ProAgria Pohjois-Karjala: Helvi Leinonen puh , ProAgria Etelä-avo: aara Ryhänen puh , MTT Maaninka: Perttu Virkajärvi puh , avo-karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry: Jukka Koski-Vähälä puh , uomen ympäristökeskus: anna aarnio puh , UUTTA TIETOA JA OAAMITA UUtta tietoa maatiloille Tukena maitotilan kehittämisessä! Ravinnehävikit euroiksi AVO-KARJALAN VEIENUOJELUYHDITY RY P L 7 2 ( H A U K I A A R E N T I E 2 ), I I A L M I W W W. AVO N I A. F I 15 ProAgria Pohjois-avo: Anu Rossi puh ,

16 6 muu materiaali julkaisujen kansiohje julkaisujen kansiohje Julkaisujen suunnittelemisesta ja totetuttamisesta on olemassa oma ohjeisto, joka on saatavilla tiedos tona Viestintäpalveluista. 0 mm julkaisujen kansiohje A4 valokuvakansi 22 mm 40 mm 76 mm 204 mm 210 mm 204 mm 210 mm 0 mm 27 mm 55 mm Julkaisuryhmän nimi New June emi Bold, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri valkoinen palkin väri oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä keltainen luettomerkki + neliön tyhjä tila ennen nimeä Yläotsikko New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta Pääotsikko New June Light, 32/34 pt versaalit väri sama kuin julkaisuryhmän nimen palkki (oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä) Lisätarkenne New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta Tekijätiedot, otsikko New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta 163 mm Tekijätiedot, nimi New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta 173 mm 190 mm JulkaiurYhmäN Nimi, NEw JuNE Emi Bold 8 pt Yläotsikko New June emi Bold 16 pt 200 mm julkaisun pääotsikko new june light 32/34 pt Harmaa tausta 10 % musta 240 mm j u l k a i s u n p ä ä o t s i k o n l i s ät a r k e n n e, n e w j u n e B o o k 8 p t 272 mm t o i m i t ta n e e t, n e w j u n e B o o k 8 p t : Etunimi ukunimi, New June emi Bold 10 pt 297 mm 3 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U julkaisujen kansiohje 0 mm A4 grafiikkakansi 22 mm 40 mm 76 mm 0 mm 27 mm 55 mm Julkaisuryhmän nimi New June emi Bold, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri valkoinen palkin väri oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä keltainen luettomerkki + neliön tyhjä tila ennen nimeä Yläotsikko New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta Pääotsikko New June Light, 32/34 pt versaalit väri sama kuin julkaisuryhmän nimen palkki (oranssi, magenta, purppura, sininen tai vihreä) Lisätarkenne New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta Tekijätiedot, otsikko New June Book, 8 pt versaalit välistys 200/1 000 em väri musta 163 mm Tekijätiedot, nimi New June emi Bold, 16 pt välistys -10/1 000 em väri musta 173 mm 190 mm 200 mm Harmaa tausta 10 % musta 4 16 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to JulkaiurYhmäN Nimi, NEw JuNE Emi Bold 8 pt 240 mm j u l k a i s u n p ä ä o t s i k o n l i s ät a r k e n n e, n e w j u n e B o o k 8 p t 272 mm t o i m i t ta n e e t, n e w j u n e B o o k 8 p t : 297 mm A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U julkaisujen kansiohje Yläotsikko New June emi Bold 16 pt julkaisun pääotsikko new june light 32/34 pt Etunimi ukunimi, New June emi Bold 10 pt

17 6 muu materiaali rollupit rollupit Roll-up telineitä voi tiedustella Viestintäpalveluista. OPIKELE TULEVAIUUDEN OAAJAKI avonia-ammattikorkeakoulu KEHITTÄMÄÄ TULEVAI UUDEN OAAMITA Lähes 30 AMK-koulutusohjelmaa Yhdeksän YAMK-koulutusohjelmaa Työelämäläheisyys keskeistä opetuksessa Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yritysten tarpeisiin Korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa Useita laatuyksikkötunnustuksia KULTTUURIALA Muotoilija (AMK) / Musiikkipedagogi (AMK) / Tanssinopettaja (AMK) LIIKETALOU Tradenomi / BBA LUONNONVARA-ALA Agrologi (AMK) MATKAILU- JA RAVITEMIALA Restonomi (AMK) OIAALI- JA TERVEYALA Bioanalyytikko (AMK) / Ensihoitaja (AMK) / Fysioterapeutti (AMK) / Kätilö (AMK) / Röntgenhoitaja (AMK) / airaanhoitaja (AMK) / osionomi (AMK) / uuhygienisti (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK) / Toimintaterapeutti (AMK) TEKNIIKAN ALA Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK) / BEng hankkeet ja koulutuspalvelut tukenasi tilan kehittämisessä! Uutta tietoa ja uusia ratkaisuja maitotilojen tarpeisiin. Käytössä laaja osaaminen ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto. Lisätietoja: maito.savonia.fi AVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU maitotaloud en kehittämisohjelma -hanke 17 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

18 6 muu materiaali suurtulosteet mainostaulut Lisätietoa Viestintäpalveluista. Mallit avonian suurtauluista. 18 AVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU

19 6 muu materiaali suurtulosteet h i i h to k e s k u s m a i n o n ta Kasurilan suurtaulut. uorin reitti huipulle Tankkaa uutta puhtia Tänä vuonna saan opintopisteita verkkokaupan perustamisesta. Laaja käytännön tehtävä on mielestäni loistava mahdollisuus harjoitella tiedon ja taitojen yhdistämistä. YANA KURBAT, INTERNATIONAL BUINE, VARKAU euraava veto on suksee! Meidän vuosikurssimme valmistaa moottoripyörän osana opintoja. amalla sovellamme opittua teoriaa käytäntöön ja saamme tuntumaa todelliseen tuotantoprosessiin. JANNE HUTTUNEN JA PETRI IKÄHEIMO, KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, KUOPIO Hanki taitoja 19 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

20 6 muu materiaali kansiot fo l d e r i t j a k a n s i ot Foldeiden ja kansioiden painatuspaikat ja tilausohjeet Viestintäpal veluista. AV O N I A-A M M AT T I K O R K E A K O U L U avonia-ammattikorkeakoulu PL 6, Kuopio Puh. (017) W W W. AVO N I A. F I AV O N I A-A M M AT T I K O R K E A K O U L U W W W. AV O N I A. F I 20 A V O N I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U g r a a f i n e n o h j e i s to

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU / Graafinen ohjeisto Kajaanin ammattikorkeakoululla on oma tunnistettava, visuaalinen ilmeensä, joka näkyy

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO YRITYSTUNNUS Pori Energia Oy:n yritystunnus muodostuu kolmea salamaa kuvaavasta kuviosta ja Pori Energia - logosta. Yritystunnus muuten esitetään esitettyjen ohjeiden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Kanta graafinen ohje. Versio

Kanta graafinen ohje. Versio Kanta graafinen ohje Versio 3.0 17.3.2014 Sisältö Kirjoitusasu Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet ja kieliversiot Tunnus ja nimi aukikirjoitettuna

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

Värit. Logon käyttö ANILIINI VIOLETTI TUMMA VIOLETTI MUSTA VAALEA VIOLETTI

Värit. Logon käyttö ANILIINI VIOLETTI TUMMA VIOLETTI MUSTA VAALEA VIOLETTI GRAAFINEN OHJEISTO 1.9.2011 Värit Kaikessa FolkJamin viestintä- ja muussa materiaalissa käytetään alla olevia värejä. Mikäli jostain syystä ei voida käyttää täsmälleen kyseisiä sävyjä (esimerkiksi vaatepainatuksissa

Lisätiedot

g r a a f i n e n o h j e i s t o

g r a a f i n e n o h j e i s t o graafinen ohjeisto TUNNUSVÄRIT Finfoodin tunnusvärit ovat valkoinen ja sininen PMS300. Eri sovelluksissa käytetään teknisten vaatimusten takia eri tyyppisiä värejä, joihin liittyy oma värijärjestelmänsä

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto v.1.0

Graafinen ohjeisto v.1.0 Graafinen ohjeisto 2014 v.1.0 Sisällysluettelo 1. Logo ja sen käyttö 1.2. Logon turva-alueet 1.3 Logo mustavalkoisena ja negatiivina 1.4 Logon käyttö kuvan tai väripohjan päällä 2. Graafinen elementti

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Sisällysluettelo Värit... 1 Logon värimäärittelyt....1 Logo, liikemerkki ja tunnus... 2 Yleistä...2 Santa s United tunnus...2 Tunnuksen käyttö...3 Suoja-alueet...4

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Logon suoja-alue...2. Logot...3. Värit...5. Typografia...6. Julisteet...8. Kisapassi...9. Paidat Käsiohjelma & Web layout...

Sisällysluettelo. Logon suoja-alue...2. Logot...3. Värit...5. Typografia...6. Julisteet...8. Kisapassi...9. Paidat Käsiohjelma & Web layout... Graafinen ohjeisto: Ohjeiston tarkoitus on auttaa Squash:in Euroopan mestaruuskisojen graafisen ilmeen hallinnassa. Sisällysluettelo Logon suoja-alue...2 Logot...3 Värit...5 Typografia...6 Julisteet...8

Lisätiedot

vuodesta 1957 ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Typografia Värit

vuodesta 1957 ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Typografia Värit ROOMAN SOPIMUSTEN 50-VUOTISJUHLA GRAAFISET OHJEET Logo Logo Logon koko Suoja-alue Värillinen logo Logon kielikohtaiset versiot Mitä ei saa tehdä Typografia Värit November Marraskuu 2006 Grafikhandbuch

Lisätiedot

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella.

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella. 1 LUOMUS Luonnontieteellinen keskusmuseo Graafinen ohjeistus by Vimmat heinäkuu 2012 Viestintätiimi on vastuussa ohjeistuksen viemisestä käytäntöön, suunnittelutoimisto Taivas on ilmeen takana ja se otetaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 03.11.2017 GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 SISÄLLYS Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen yhteydessä tapahtuvaa viestintää.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ammattikorkeakoululain (932/2014) nojalla: 1 Ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot