POHJOLAN PIDOT -TUOTEKONSEPTIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOLAN PIDOT -TUOTEKONSEPTIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 POHJOLAN PIDOT -TUOTEKONSEPTIN KEHITTÄMINEN Leena Pölkki Opinnäytetyö Marraskuu 2005 Pk -elintarvikeyritysten kumppanuushanke Saarijärventie 21, Jyväskylä

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) PÖLKKI, Leena Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 126 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka POHJOLAN PIDOT -TUOTEKONSEPTIN KEHITTÄMINEN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja MERTANEN, Enni Toimeksiantaja(t) Pk-elintarvikeyritysten kumppanuushanke Tiivistelmä Työn tarkoituksena oli kehittää RuokaKalevala-brändin alle Kalevalan hengessä elämyksellinen ruokamatkailukonsepti. Tavoitteena oli luoda korkealaatuinen, suomalaisuutta ja maakunnallisuutta painottava tuote, joka rakentuu kaikkia aisteja ruokkivan maun, äänen, valon, tuoksujen, tunto- ja liikeaistimusten sekä visuaalisuuden liitolle. Konseptin keskiössä tuli olla ruoka, vision ollessa maailman parhaat bileet. Pohjolan Pidot toteutettiin tuotekehitystyönä kenraaliesityksenä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun isännöimän TIE 2005 Symposiumin juhlaillallistilaisuutena sekä Keski- Suomen TE-keskuksen tilaamana supistettuna versiona. Ensimmäisestä tilaisuudesta kerättiin palaute strukturoidulla kyselylomakkeella. Toteutukseen osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä kulttuurialan vaatetuksen ja musiikin opiskelijoita ja opettajia. Yhteistyössä oli mukana pk-elintarvikealanyrityksiä sekä toimialat ylittäen yrityksiä ja toimijoita matkailun, käsityön, kulttuurin ja tekniikan alalta. Palautekyselyn tulokset sekä TIE 2005 Symposiumin ja Keski-Suomen TE-keskuksen tilaisuuksista saatu suullinen palaute osoittivat, että Pohjolan Pidot koettiin erittäin myönteisenä ja onnistuneena tuotteena. Tuotekehitystyön aikana kävi selväksi tarve kehittää edelleen konseptin liiketaloudellista kannattavuutta. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt Pohjolan Pidot-ruokamatkailukonsepti tarjoaa uuden käynnistyvän kanavan pk-elintarvikeyritysten gourmet-tuotteiden ja perusraaka-aineiden sekä ruokapalveluita tuottavien maaseutumatkailuyritysten tuotteistamiseen ja markkinointiin. Avainsanat (asiasanat) Kalevala, suomalaisuus, tuotekonsepti, ruokamatkailu, elämys, pidot, pk-elintarvikeyritys Muut tiedot Toteutusta kuvaavia liitteitä on 61 sivua. Sen lisäksi liitteinä työhön kuuluvat Pohjolan Pidot-vcd (liite 18), Jyväskylän ammattikorkeakoulun kulttuurin alan vaatetuksen opiskelijoiden tuoteprojektiraportti (liite 19) ja siihen liittyvä portfolio (liite 20), matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijatyöryhmän projektiraportti (liite 21), äänimaailmaefektien cd-levyt 2 kpl (liite 22), syömäpuukko (liite 23) sekä käyntikorttikotelo (liite 24).

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) PÖLKKI, Leena Type of Publication Opinnäytetyö Pages 126 Luottamuksellisuus Language Finnish Title DEVELOPING THE CONCEPT OF THE BANQUET OF POHJOLA Salainen saakka Degree Programme Degree Programme in Tourism, Services Management and Consumer Communication Tutor MERTANEN, Enni Assigned by Partnership Project of Food SMEs Abstract The purpose of this bachelor s thesis was to develop a food and tourism concept under the brand RuokaKalevala offering an experience in the spirit of Kalevala, the Finnish national epic. The aim of the project was to create a high-quality product inspired by the Finnish heritage and regional traditions offering something for all senses: tastes, sounds, visions, scents, as well as movements and tactile sensations. The most important element of the concept was food and the vision was to create the best party on the planet. The Banquet of Pohjola was implemented as a product development project on as a dress rehearsal, on as TIE 2005 Symposium dinner assigned by Jyväskylä Polytechnic, School of Tourism and Services Management and on as a simpler version at the dinner assigned by the Employment and Economic Development Centre of the Central Finland. The data were collected using a structured questionnaire at the first event. Students and teachers of Jyväskylä Polytechnic School of Tourism and Services Management and School of Culture (Clothing and Music) participated in the performances. Other partners were enterprises of SMEs in food industry and businesses and entrepreneurs from a variety of fields including tourism, handicraft, culture and technical trades. The results showed that the Banquet of Pohjola was received as a very positive and successful product. During the process the need to develop the profitability of the concept further became evident. The result of this Bachelor s thesis is the Banquet of Pohjola, which gives SMEs in food industry and Tourism entrepreneurs in rural areas a new channel to promote their raw materials and products. Keywords Kalevala, Finnish heritage, product concept of food tourism, experience, banquet, SME in food industry Miscellaneous There are 61 page appendixes describing the accomplishment. Separate from appendix is vcd of the Banquet of Pohjola (item 18), product project report by the students of Jyväskylä Polytechnic School of Culture in Clothing (item 19) and related to that the Portfolio (item 20), the project report by students of School of Tourism, Services Management and Consumer Communication (item 21), the cd of the sound effects, 2 pcs (item 22), the dining knife (item 23) and the business card holder (item 24).

4 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIENRAIVAUSPÄIVISTÄ TUOTEKEHITYKSEEN Toimeksianto Tavoitteena moniaistillinen, elämyksellinen konsepti Taustana Kalevala ja ja 1800-luvut Suomessa Pohjolan Pitojen toteutus - heijastuksia menneestä, ei autenttisuutta TIE 2005 Symposium ja Pohjolan Pidot POHJOLAN PITOJEN TARINA, PALVELUPROSESSI JA LAATU KALEVALA JA SUOMALAINEN KANSANKULTTUURI Kalevala suomalaisen ruokakulttuurin symboli Kalevalan tulkinta Pohjolan Pidoissa Pohjolan emäntä Negaatiot ja mystisyys Tematiikka Kantele Laulu ja viulu Kalevala taiteissa Muutoksen vuosisadat 1500-luvulta 1800-luvulle luku luku luku luku Runsauden pula POHJOLAN PITOJEN RAAKA-AINEET Kala...25

5 2 4.2 Kasvikset Liha, kananmuna ja maito Marjat, hedelmät ja vilja POHJOLAN PITOJEN TOTEUTUKSEN YHTEISTYÖTAHOT JA TOIMIJAT Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun yksiköiden kanssa Villa Vekkula Pohjolan Pitojen käsikirjoitus Tanssiteatteri Kramppi ry, Hansa Ecuras Oy ja Ari Kauppinen Satu Säävälästä Pohjan Akka Seppä Alosesta Ilmarinen Paras, korkeatasoinen ruoka syntyy ammattitaidolla Raaka-aineet ja niiden problematiikka Astiat, välineet ja rekvisiitta aitouden asialla Muut toimijat ja yhteistyötahot POHJOLAN PITOJEN TEMATIIKKA JA TOTEUTUS Teemana Vesi Teemana Maa Teemana Metsä Teemana Häät Kaikki hyvä päättyy aikanaan Yhteistyö vaatetuksen opiskelijoiden kanssa Henkilökunnan vaatteet Pöytätekstiilit Ongelmia kankaiden kanssa PROJEKTIN TULOKSET Palautekysely Palautekyselyn tulokset...51

6 3 7.3 TIE 2005 Symposiumin tilaisuudesta hyvää palautetta Hankkeen kohderyhmien hyötyminen PROJEKTIN TUOTOKSET POHDINTA POHJOLAN PITOJEN TULEVAISUUS...61 LÄHTEET...64 LIITTEET...67 Liite 1. Pk-elintarvikeyritysten kumppanuushankkeen rooli...67 Liite 2. RuokaKalevalan johtavat ajatukset...69 Liite 3. Pohjolan Pidot palautekysely...73 Liite 4. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen palautekyselyn avoimet vastaukset...76 Liite 5. Kenraaliesityksen ja TIE 2005 Symposiumin illallisen toimijat...81 Liite 6. Pohjolan Pitojen menut 22.4., ja Liite 7. Pöytäkartat: Metsä ja Häät...84 Liite 8. Pohjolan Pidot-käsikirjoitus...86 Liite 9. Pohjolan Pidot-reseptiikka...92 Liite 10. Pohjolan Pitojen musiikki Liite 11. FinSpirit Oy:n esite Liite 12. Pohjolan Pitojen menukortit Liite 13. Pohjolan Pitojen kutsu/pääsylippu TIE 2005 Symposiumin vieraille Liite 14. Pohjolan Pidot-esite TE-keskuksen tilaisuuden vieraille Liite 15. Pohjolan Pidot-esite TIE 2005 Symposiumin vieraille Liite 16. Lehdistötiedote Liite 17. Pohjolan Pidoissa maistuu Kalevala-artikkeli maakuntalehti Keskisuomalaisen paikallislehtien Aika-liitteessä kesäkuussa

7 4 KUVIOT KUVIO 1. Pohjolan Pitojen yhteistyötahot ja operatiivisen tason toteuttajat...43 KUVIO 2. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen palautekyselyyn vastanneiden ammattitai organisaatiotaustat...51 KUVIO 3. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen tapahtumapaikka ja somistus palautekyselyn vastaajien mielestä...51 KUVIO 4. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen kattauksen ja vaatetuksen onnistuminen palautekyselyyn vastanneiden mielestä...52 KUVIO 5. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen palaute emännän juonnosta ja musiikkiesityksistä...52 KUVIO 6. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen palautekyselyyn vastanneiden mielipide tanssiesityksistä ja muusta ohjelmasta...53 KUVIO 7. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen ruokien Vesi- ja Maa-teemojen saama palaute...53 KUVIO 8. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen Metsä- ja Häät-ruokateemojen palautekyselyssä saama arviointi...54 KUVIO 9. Pohjolan Pitojen kenraaliesityksen palautekyselyn vastaajien kiinnostus ottaa Pohjolan Pidot tuotantoon omassa yrityksessä tai tuoda omia tuotteita brändin alle...54 KUVAT KUVA 1. Satu Säävälä ja nauris...38 KUVA 2. Samuli Alonen ahjonsa äärellä...39 KUVA 3. Pohjolan Pitojen syömäpuukko...41 KUVA 4. Pohjolan Pitojen alkupalojen ensimmäinen kate...41 KUVA 5. Vesi-teeman alkupalat ruisleipälautasella...45 KUVA 6. Maa-teeman alkupala-annos Erälautasella...45

8 5 KUVA 7. Pohjolan Pitojen Häät-teeman noutopöydän viimeistelyä...47 KUVA 8. JA KUVA 9. Häät-teeman puutarhamarjoja marenkipesässä ja porkkanaspelttileivoksia...47

9 6 1 TIENRAIVAUSPÄIVISTÄ TUOTEKEHITYKSEEN 1.1 Toimeksianto Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousyksikön hallinnoima, Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston rahoittama Pk-elintarvikeyritysten kumppanuushanke (liite 1) järjesti huhtikuussa 2004 Tienraivauspäivät, joiden tarkoituksena oli muun muassa luoda pohjaa keskisuomalaisten hanke- ja elintarvikealan toimijoiden kanssa Pohjolan Pidot -konseptille ja RuokaKalevala -verkostolle (liite 2). Tässä yhteydessä minulle tarjottiin Pohjolan Pidot -tuotekonseptin kehittämistyötä opinnäytetyöni aiheeksi. Otin toimeksiannon vastaan suurella mielenkiinnolla ja nöyränä - tietoisena käynnistyvän kehitystyön haastavuudesta ja rajojen asettamisen vaikeudesta. Toisaalta lähes kahdenkymmenen vuoden työkokemus ravitsemisalalta kokkina ja keittiömestarina sekä työurani ja keittiömestariyhdistystoiminnan myötä syntyneet yhteistyöverkostot tekivät projektin toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen mahdolliseksi. Tietoperustaa olen täydentänyt kirjallisuuden, haastatteluiden ja Pohjolan Pitojen kenraaliesityksestä kootun palautekyselyn tulosten avulla. 1.2 Tavoitteena moniaistillinen, elämyksellinen konsepti Toimeksiannon tavoitteena oli luoda perusrunko matkailulliselle ruokatuotteelle, jonka aihe- ja arvomaailma nousevat Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta ja suomalaisuudesta. Tuotekonseptin keskiössä on suomalainen ruoka. Visiona on maailman parhaat bileet. Tavoitteena oli rakentaa kaikkia aisteja ruokkiva maun, äänen, valon, tuoksujen, tunto- ja liikeaistimusten sekä visuaalisuuden liitto. Hankevetäjä Arto Vidgren korosti mahdollisimman korkealaatuisen konseptin luomista: Siitä pitää tulla katedraali, ei kirkko. Siksi varsinkin alun luomisvaiheessa oli taloudellisten rajoitteiden miettiminen suorastaan kiellettyä. Toimeksiantajat halusivat asettaa tuotekehitystyölle

10 7 muutoinkin varsin vähä n rajoituksia, jotta käytettävissä olisi tilaa luovuudelle ja intuitiiviselle työskentelylle. Konkreettisella tasolla työn tavoitetta ei määritelty tarkemmin: ruokaa, juomaa ja elämyksellisyyttä edellä mainitussa hengessä konseptiksi koottuna. Pk-elintarvikeyritysten kumppanuushankkeen tavoitteiden mukaisesti Pohjolan Pidot - tuotekonseptin kehitystyö on omalta osaltaan strategiseen kumppanuuteen perustuvan yritysverkoston rakentaja. Tavoitteena on raaka-aineiden tuottajien, valmistajien ja kaupan sekä vaativien, maksukykyisten ja elämyksiä etsivien kuluttajien kohtaaminen RuokaKalevala -brändin alla toimivan tuoteperheen avulla. Pohjolan Pidot on osa tätä tuoteperhettä. Vaikka kyseessä onkin elintarvikealan hanke, on Pohjolan Pitojen tavoitteena yhdistää siihen matkailu sekä kansainvälisyys. 1.3 Taustana Kalevala ja ja 1800-luvut Suomessa Sekä Pohjolan Pitojen että Kalevalan, viitekehyksenä on Suo mi - Pohjolan Pitojen lisäksi maakunnallisin painotuksin. Ajalliseksi taustaksi työlle valittiin luvut Suomessa. Koska nykyisessä muodossaan tunnettu Kalevala julkaistiin vuonna 1849, katsoin sen takarajaksi tässä opinnäytetyössä. Laaksosen (2004) mukaan tosin kalevalainen aikakausi päättyy 1830-luvulla, jolloin Lönnroth keräsi ja kokosi runot yhteen (Laaksonen 2004b). Toteutuksellinen aikajana haluttiin kuitenkin ulottaa tähän päivään 2000-luvulle. Olen ottanut tuotekehitystyössä huomioon Tienraivauspäivillä esiin nousseita ajatuksia ja yhteisesti hyväksyttyjä teemoja ja arvoja, jotka määrittelevät Pohjolan Pitoja ja RuokaKalevalaa. Ideariihistä sekä useista, hankevetäjä, Arto Vidgrenin kanssa käydyistä keskusteluista haimme kehitystyön aikana yhteistä linjaa ja vahvistusta ajatuksille, mitä ja millaiset Pohjolan Pitojen tulee olla. Kansalliseepoksena Kalevala koetaan joillakin tahoilla lähes pyhäksi ja koskemattomaksi. Tästä syystä kävin toimeksiannon saatuani monia mielenkiintoisia keskusteluita, jotka liittyivät teoksen koskemattomuuteen ja tulkinnan vapauteen. Ruokatutkija

11 8 Maarit Knuuttila (2004) kehotti tiettyyn varovaisuuteen, mutta oli samaa mieltä, että tarinoiden kautta, mystiikan ja loitsujen avulla olisivat ratkaistavissa monet Pohjolan Pitojen tematiikkaan ja ruokatuotteeseen liittyvät kysymykset. Hänen mielestään edes oikeaa perinneruokaa ei ole olemassa, ainoastaan suvuttain ja perheittäin kulkeneita variaatioita. Itse ruokalajitkin ovat korkeakulttuuria, koostuihan Kalevalan varhaisimpien runojen syntykaudella ruokavalio pääasiassa puuroista, velleistä ja muusta yksinkertaisesta ravinnosta. Knuuttilan mukaan kukaan ei pysty sanomaan kalevalaisesta maailmanajasta mitään täysin varmaa siitä, kuinka todella elettiin, mitä ja millä tavoin ruokaa valmistettiin ja mitä juotiin; meillä on käytettävissämme vain tulkintoja nykyisyydestä käsin. Tärkeintä on tuoda työssä esiin faktan ja fiktion roolit. (Knuuttila 2004.) Samoin kehottivat Kalevala-identiteettiin perehtyneet Kirsti Cástren ja Kati Rantala (2005) rohkeasti luomaan omaa kalevalaista tulkintaa. Näissä Kalevalaa arvottavissa ja sen tulkitsemisesta käydyissä keskusteluissa oli mukana myös Pohjolan Pitojen käsikirjoittaja Erkki Teittinen. Näin pääsimme yhdessä rakentamaan ruoan ympärille luontevaa ja tematiikaltaan kiinnostavaa juonta. (Cástren & Rantala 2005.) 1.4 Pohjolan Pitojen toteutus - heijastuksia menneestä, ei autenttisuutta Tarkoituksena ei ollut alun alkaenkaan lähteä toteuttamaan menuissa oletettavia kalevalaisen aikakauden ruokalajeja tai perinneruokia, vaan heijastuksia kansallisesta kulttuuristamme ja perinteestämme ajalta, jota Kalevalan runoissa kuvataan. Autenttisuuteen ei pyritty muiltakaan osin. Pohjolan Pitojen juonen kirjoituksessa on käytetty taiteellista vapautta ja ruokalajit on haluttu tehdä tämän päivän kuluttajalle houkutteleviksi, silti valittuja arvoja unohtamatta, luontoa kunnioittaen, mahdollisimman korkeaan laatuun ja eettisiin arvoihin tähdäten. Olen ottanut keittiöalan ammattilaisena, en tieteellisin perustein, taiteellisen ja näkemyksellisen vapauden kehittää reseptiikkaa ja koko konseptia tietoperustan mukaisesti. Suuntaa ovat olleet antamassa kirjallisuudesta löytämäni kartanoiden ja linnojen raaka-ainelistaukset ja ruokakuvaukset sekä perinneruoat soveltuvin osin. Työssä on

12 9 keskitytty juhlahetkeen, pitoihin, jolloin ei ole tarvinnut miettiä viitteelliselle ajalleen tyypillistä jokapäiväistä huolta raaka-aineiden saannista ja ruoan riittävyydestä. Ruokatutkija Lasse Laaksosen (2004) sanoin: Mitä ei ollut töllissä tai torpassa, löytyi kartanosta mitä ei löytynyt kartanosta, löytyi todennäköisesti linnasta (Laaksonen 2004b). Toisaalta osoittaakseni arvostusta myös töllien ja torppien asukkaiden kulttuurista perintöä kohtaan olen halunnut karsia tuotteesta turhat hienoudet. Vuosisatojen ajalta kertynyt jokapäiväinen kokemus ja pitkäaikainen käytäntö ovat luoneet suomalaiselle käsityölle ja tekemiselle varsin pelkistettyjä muotoja, joita määrittelevät Kautovaaran (2002) mukaan käytännöllisyys, säästeliäisyys, yksinkertaisuus, käyttöarvo ennen koristeellisuutta, yksilöllisyys, kestävyys ja pelkistyneisyys tarkoittaen samaa kuin tarkoituksenmukaisuus. Sama koskee mielestäni ruoan valmistusta ja esille laittoa. Allekirjoitan myös Kautovaaran ajatuksen esi- isiemme tajusta ymmärtää luonnon tuottokyvyn keskeisyys sekä raaka-aineiden tuntemuksen tärkeys ja niiden antajan kunnio i- tus. (Kautovaara 2002, 11,13.) 1.5 TIE 2005 Symposium ja Pohjolan Pidot Tuotekehitystyön konkreettiseksi päätavoitteeksi muotoutui Pohjolan Pitojen järjestäminen TIE 2005 Symposiumin juhlaillalliseksi toukokuussa TIE Symposium on Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, talous- ja ravitsemisyksikön organisoima matkailun kansainvälinen konferenssi, joka järjestettiin keväällä 2005 kolmannen kerran. Osallistujia on ollut maasta. Koska uutta tuotetta ei luonnollisestikaan haluttu testata ensimmäisen kerran TIE Symposiumin asiakkailla, päätettiin Pohjolan Pidot järjestää kokemusten keräämiseksi ja palautteen saamiseksi kenraaliesityksenä huhtikuussa Kohderyhmäksi haluttiin tuotekonseptista kiinnostuneita yrittäjiä, yhteistyötahoja, tiedotusvälineiden edustajia, ruoka- ja matkailualan ammattilaisia ja mahdollisia lopputuotteen käyttäjiä. Tästä tilaisuudesta kerättiin palaute kyselylomakkeilla (liite 3), joiden laatimisen, purka-

13 10 misen ja analysoinnin tekivät kaksi Maratan opiskelijaa, Katja Kannisto ja Päivi Uusinoka. Hankkeeseen ja Pohjolan Pitoihin mukaan lähteneille yrityksille tarjottiin myös ma h- dollisuus tuotteidensa esittelyyn/esillepanoon pienimuotoisessa myyntinäyttelyssä, joka järjestettiin kenraaliesityksen ja TIE Symposiumin tilaisuuksien yhteydessä. Esillä Villa Vekkulan peräkamareissa oli tuotteita Design Aloselta, Ediple Oy:ltä, Hunajatalolta, Erälautaselta, Elisa Niskakankaalta sekä Suomen Laatupuukko Oy:ltä, josta myös itse yrittäjä Jarmo Raitanen oli paikalla jälkimmäisessä tilaisuudessa. Myynt i- näyttelyn järjestelyistä vastasi Pekka Hillu. 2 POHJOLAN PITOJEN TARINA, PALVELUPROSESSI JA LAATU Tarinayhteiskunta huomispäivän unelmayhteiskunta? Ihmisten mieltymys tarinoihin on ikiaikaista; historiamme alusta lähtien olemme eläneet myyttien, tarinoiden ja legendojen maailmassa. Tätä tietoa on siirretty suullisesti, kuvin ja maalauksin sekä myöhemmässä vaiheessa kirjoittaen. Samoin kuin suomala i- silla on Kalevalansa, on kaikilla kansoilla ollut omat tarinansa ja legendansa, joiden rooli on ollut yhtä keskeinen kuin päivittäisestä elämisestä selviytyminen. Menneinä vuosisatoina yhteisöllistä ja yhteiskunnallista asemaa ilmentäneet vaatteet, omaisuus ja asumus kertoivat tarinaa ihmisen sosiaalisesta asemasta, josta ei ollut poikkeaminen. Sen sijaan nykyään meillä on ikään, ammattiin ja kansallisuuteen katsomatta vapaus kertoa itsestämme tarinaa tuotteilla, joita ostamme ja kulutamme, esimerkkinä vapaa-ajan toimet. Siksi markkinoita määrittävät yhä enemmän tunteisiin perustuvat arvot. Kärjistäen voidaan sanoa, että itse tuotteesta tulee toisarvoinen, se ilmentää ja tuottaa lisäarvoa siitä kertovalle tarinalle. (Jensen 1999, 53.) Kirjassaan The Dream Society futuristi Rolf Jensen on tullut siihen tulokseen, että elämme tänä päivänä yhtä aikaa tietoyhteiskunnassa, jota pyörittää informaatiotekno-

14 11 logia, sekä unelmayhteiskunnassa, jonka liikkeelle panevia voimia ovat tarinat ja tunteet, ei ainoastaan tieto. Unelmayhteiskunnan logiikkaa hän kuvaa esimerkillä luomukananmunista, jotka ovat lunastaneet Tanskassa yli 50 prosentin markkinaosuuden: Kuluttajat ostavat mieluummin sellaisten kanojen munia, jotka saavat elää vapaina, kosketuksissa maahan, avoimen taivaan alla. Tällä tavoin tuotetut munat edustavat kuluttajille niin sanottuja retrotuotteita, joita halutaan isovanhempien tapaan toteutetun teknologian ja tuotantotavan takia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto vaatii enemmän työvoimaa ja nostaa siksi munien hintaa. Kuluttajat maksavat kuitenkin mielellään prosenttia ylimääräistä munien taustalla olevan tarinan takia. He maksavat enemmän eläinten eettisen käsittelyn, talonpoikaisen romantiikan ja hyvien vanhojen aikojen tarinasta. Vaikka niin sanotut tavalliset kananmunat ja luomukananmunat ovat laadultaan samanlaisia, pitää kuluttaja parempina kananmunia, joilla on parempi tarina. Tulevaisuuden liiketoiminnassa ja tuotteiden sekä palveluiden myynnissä kuluttajille tämä on avainasia; tarinat ja kertomukset vetoavat ennemmin tunteeseen kuin järkeen. (Emt. 1999, 3-4, 52.) Pohjolan Pitojen isähahmo, yrittäjä Arto Vidgren elää selvästi sarastavassa unelmayhteiskunnassa, sillä hän on osannut tuoda ideansa ja unelmansa julki välittämättä pelkistä realiteeteista ja tosiasioista. Samaa linjaa toivottiin toteutettavan myös tuotekehitystyössä; unelmayhteiskunnassa tiukan tieteellisen logiikan mallin ei haluta estävän meitä katsomasta eteenpäin, sillä tulevaisuus on olemassa ainoastaan meidän ajatuksissamme ja unelmissamme. Ja vaikka kuluttajat tulevat vaatimaan tuotteiden käyttöarvoa jatkossakin, tulee tarinoiden tärkeys ostopäätöstä tehtäessä olemaan yhä suurempi. Jensenin (1999) mukaan jokaisen uuden tuotteen takana on unelma ja unelmat luovat realiteetteja - kovalla työllä. (Emt. 1999, 24, 52.) Palveluprosessi ja laatu Prosessiajattelun yksinkertaisen idean mukaan myös Pohjolan Pidoissa kaiken lähtökohtana on asiakas, jonka tarpeisiin halutaan vastata. Kalevalaan ja ajalliseen taustaan perustuen on mietitty, millainen Pohjolan Pitojen tulee tuotteena olla ja mitä palveluja (output) sen avulla pitää asiakkaille tarjota. Tämän pohjalta on mietitty toimenpiteet ja resurssit, joita tarvitaan haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Toteutusta varten alkuun on selvitetty tietoperustaa ja hyödynnetty eri toimittajien/toimijoiden ammatillis-

15 12 ta osaamista sekä näkemyksellisyyttä (input). Nämä syötteet, niin tieto kuin materiaalikin, ovat jalostuneet tuotekehitysprosessin aikana ja tuotoksena on syntynyt muun muassa Pohjolan Pitojen reseptiikka. (Laamanen 2002, ) Palveluprosessina Pohjolan Pidot vaatii paljon eri toimialojen asiantuntemusta ja luovaa toimintaa. Onnistumiseen vaikuttavat prosessin asiantuntijaosaaminen ja tilannetaju, sillä asiakkaat eivät koskaan ole täysin johdettavissa ja saattavat käyttäytyä omien mielijohteidensa mukaan. Siksi konseptin tulevaisuudenkin haasteena tulevat olemaan näiden asioiden huomioon ottaminen laadukkaan palvelutuotteen tarjoamisen varmistaminen myös yllättävissä tilanteissa. (Emt. 2002, ) Pohjolan Pitojen kenraaliesityksessä oltiin täysin uuden ja ennen kokemattoman edessä. Siksi oli tärkeää, että jokainen toimija oli jotain kautta alansa osaaja ja valmis luoviin ratkaisuihin. Saadun palautteen ja kokemuksen jälkeen oli jo helpompi parantaa prosessin suorituskykyä sekä laatua kehittämällä ja mallintamalla. Toteutukseltaan ja vaadittavilta resursseiltaan mittavana, Pohjolan Pidot voi asemoitua strategiassaan vain asiakkaan näkökulmasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sellaisten asiakassegmenttien etsimistä, jotka ovat kiinnostuneita toimivasta ja korkealuokkaisesta tuotteesta, ja jonka saavuttamiseksi hinta ei ole oleellinen asia. Siksi laadun suunnittelu ja ohjaus ovat Pohjolan Pitojen keskeisiä toimia, jotta asiakkaiden odotukset ja tarpeet pystytään täyttämään sekä ylittämään. Tehtävää ei helpota se, että palvelutuotteen laadun määritteleminen on vaikeaa sen perusolemuksen eli aineettomuuden, tuotannon ja kulutuksen yhtäaikaisuuden ja ulkopuolisten vaikutuksen vuoksi. To i- saalta konseptin ruokatuote, rekvisiitta, vaatetus ja miljöö pystytään määrittelemään ja arvioimaan varsin tarkasti. (Malka & Danielsson 1988, 87.) Operatiivisella tasolla Pohjolan Pitojen palveluprosessin laatumääritteiksi on haluttu nimetä ystävällisyys, uskottavuus, asiakkaan haltuunotto, palveluaulius, asiantuntevuus, yhteisöllisyys ja osallistavuus. Peruspalvelutekijät ovat luonnollisesti näiden lisäksi vähintään kunnossa toisaalta moniaistisuuteen perustuva konsepti muokkaa niistäkin laatutekijöitä. Käytännön tasolla laatumääritteet tarkoittavat aitoa välittämistä asiakkaasta ja hänen hyvinvoinnistaan sekä toimivaa asiakkaan ja henkilökunnan

16 13 välistä viestintää kehonkieltä ja hymyä unohtamatta. Ihmiset, niin asiakkaat kuin he n- kilökuntakin, luovat konseptille sen sielun ja luonteen. 3 KALEVALA JA SUOMALAINEN KANSANKULTTUU- RI Tuotekehitystyötä varten perehdyin Kalevalaan, sen tulkintoihin ja moninaisiin ilmenemismuotoihin kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, näytelmissä sekä turismissa. Pystyäkseni asettamaan työn oikeaan viitekehykseen ja varmistamaan tietyn aitouden tein tutkimustyötä myös suomalaisesta kansankulttuurista liittyen lähinnä ruokaan, elinkeinoihin, poliittisiin oloihin, tyylisuuntiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kädentaitoihin. Työtä varten haastattelin kulttuurintutkija, gourmet-konsultti Lasse Laaksosta, visionääri, toimitusjohtaja (Cis) Akke Virtasta, ruokatutkija Maarit Knuuttilaa, Lähteenpeili Ay:n Kirsti Castrénia ja Kati Rantalaa sekä moninaisia kertoja idean isää, yrittäjä, hankevetäjä Arto Vidgreniä. Olen myös hakenut ajatuksia ja mielipiteitä muilta ruoan ja matkailun alan ammattilaisilta, kuten keittiömestari Jukka Kyllöseltä ja keittiömestari, lehtori Lotta Hirvaselta. Matkailualan toimijoiden toiveita ja mielikuvia Pohjolan Pidoista saatiin myös Keski-Suomen osastolla Matka messuilla Helsingissä, jossa Pk-elintarvikeyritysten kumppanuushanke esitteli hanketta ja Pohjolan Pitoja. Tarkoituksena oli saada uusia konseptista kiinnostuneita yrityksiä ja matkailualan toimijoita mukaan hankkeeseen ja Pohjolan Pitojen toteuttajiksi sekä asiakkaiksi. 3.1 Kalevala suomalaisen ruokakulttuurin symboli Kalevala on Elias Lönnrothin ( ) laatima suomenkieliseen kansanrunouteen perustuva runokollaasi, jonka hän kokosi vuosina Teoksessa on hyödynnetty Lönnrothin itsensä vuosina keräämää ja tallentamaa kalevalamittaista kansanrunoutta sekä muiden kansanrunouden kerääjien tallenteita ja kokoelmia.

17 14 Runonlaulajien omaperäisellä laulumuodolla esittämät runot ovat useilta eri aikakausilta kerrostuneita myyttirunoja, lyyrisiä lauluja ja esimerkiksi häihin liittynyttä ritua a- lirunoutta.(laulut Kalevalan takana, SKS 2005.) Koottujen laulujen, loitsujen ja itkuvirsien arviolta tuhansiakin vuosia vanha suullinen perinne perustuu runokieleltään (itkuvirsiä lukuun ottamatta) trokeiseen aksenttijärjestelmään, jossa sanapaino on ensimmäisellä ja kolmannella tavulla. Tähän runokieleen kuuluu myös nelipolvinen runomitta eli säkeessä on yleensä kahdeksan tavua ja neljä runojalkaa eli painollista tavua. Nelipolvinen trokee tunnetaan nimellä kalevalamitta. Kielialue on ollut lähinnä itämerensuomalainen: Suomenlahden tuntumassa Suomi, Karjala, Viro ja Inkeri. (Anttonen & Kuusi 1999, 15, 17, 123.) Ensimmäinen Kalevala ilmestyi vuonna Tämän katsotaan merkinneen käännettä suomenkieliselle kulttuurille, kun pieni tuntematon Suomi nousi eurooppalaisten tietoisuuteen. Kalevaa alettiin kutsua kansalliseepokseksi. Eepoksella tarkoitetaan laajaa, runomittaista kertovaa teosta tai suurimuotoista suorasanaista kertomusta. Kansallisena se on kansakunnan tai jonkin etnisen ryhmän symboliksi nostettu yhdistävä tekijä, jonka ajatellaan toimivan merkkinä yhteenkuuluvuudesta, esimerkiksi politiikassa ja/tai kulttuurissa. Kansalliseepoksen uskotaan kuvastavan ryhmänsä sisintä olemusta, eetosta, maailmankuvaa, historiaa ja kohtaloa. Kerättyään lisää materiaalia runonkeruumatkoillaan, työsti Lönnroth Kalevalaa edelleen ja niin vuonna 1849 Suomalaisen kirjallisuuden seura julkaisi toisen painoksen: niin sanotun Toisen Kalevalan. Syntyi teos, jonka suomalaiset vielä nykyäänkin tuntevat kansalliseepoksenaan. (Anttonen & Kuusi 1999, 51, 307; Kalevala kansalliseepos. SKS 2005.) Kuten Suomalaisen kirjallisuuden seura internetsivuillaan (2005) toteaa, on Kalevala edelleen tässä päivässä elävää suomalaista kulttuuria. Se on mukana niin arjessa kuin juhlassakin. Huomattavaa on myös, että kukin aikakausi on tulkinnut sitä omista lä h- tökohdistaan vanhaan nojautuen ja uutta luoden. (Kalevalaa nykytaiteessa. SKS 2005.) Tämä on toteutunut myös Pohjolan Pidot-tuotekonseptin kehitystyössä. Jatkamme omaa Kalevalan kirjoitustamme. Elämme todeksi kansallista eepostamme luontoa, esiisiämme, äidinkieltämme, kulttuurisia perinteitämme ja kanssaihmisiämme kunnioittaen. Arvot ja tematiikka nousevat luonnollisesti myös kalevalaisuudesta ja suomalaisuudesta.

18 15 Teoksen merkittävyyttä ja matkailullisen arvon hyödynnettävyyttä kuvastaa se, että Kalevalaa on käännetty 59 kielelle - se on käännetyin suomalainen teos (Kalevalan käännökset. SKS 2005). 3.2 Kalevalan tulkinta Pohjolan Pidoissa Pohjolan emäntä Positiivisten elämysten tuottaminen asiakkaalle tai oikeammin sellaisten tilanteiden luominen, joissa sykähdyttävän ja miellyttävän elämyksen kokeminen tulee mahdolliseksi yksilön omakohtaisesta kokemisesta riippuen, on haaste, johon Pohjolan Pidotkonseptilla halutaan vastata. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että emme voi, emmekä halua kaikissa käsikirjoituksen käänteissä käyttää Kalevalaa täysin siinä muodossa, millaiseksi Lönnroth sen kirjoitti. Muun muassa Pohjolan emäntä eli Louhi, Pohjan Akka on esitetty varsin aggressiivisena, laskelmoivana ja pahana, joskin Anttosen ja Kuusen (1999) mukaan silti inhimillisesti uskottavampana ja enemmän luonteenvo i- maa omaavana kuin vastaavat naishahmot muussa kansanperinteessä (Anttonen & Kuusi 1999, 107). Kalevalan kuvauksesta huolimatta Pohjolan Pidoissa vieraista huolehtimaan haluttiin nimenomaan Pohjolan emäntä, suurten ja mahtavien Pohjolan häiden järjestäjä, jolla on kyky loihtia ja hallita monia luonnon ilmiöitä. Tässä konseptissa hän on vaikkakin arvovaltainen ja vahvaa luonteenvoimaa huokuva henkilö, myös lämminsydäminen, antelias ja elämäniloa pursuva. Vihamielisyyttä huokuvan, synkeän emännän roolia vetävän juontajan olisi vaikeaa, jollei mahdotonta, saada vieraitaan hyvälle mielelle, positiivisten elämysten synnyttämisestä puhumattakaan. Kirjassaan Naisen väki Apo (1995) näkee Kalevalan genuskuvauksen ja Pohjolan emännän hahmon rakentumisen taustalla useita agraarinaisen malleja: sijaisisäntäemännästä, tilattoman perheen vähintäänkin tasa-arvoisen vaimon kautta aina alkoholistiperheen tukipilari-äitiin. Hänen mukaansa suomalaiset mieltävät Louhen, kuten Ainon ja Kyllikinkin nämä Kalevalan ambivalentit naiset - suomalaisen naisen

19 16 arkkityypiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Louhi Kalevalaiset Naiset-yhdistyksen suojelupyhimyksenä. Tämä vahvistaa myös meidän luomaamme mielikuvaa Pohjolan emännästä huolehtivana ja voimakkaana naisena, jollaisena Apo uskoo Lönnrothinkin alkoholistiperheen lapsena halunneen hänet kuvata. (Apo 1995, 107, ) Negaatiot ja mystisyys Kalevalaa varsin monissa runoissa sävyttävä sotaisuus, iva, pilkka ja suru, ovat elementtejä, jotka eivät toimi miellyttävien elämysten Pohjolan Pidoissa. Ainoa näihin viittaava kohtaus nähdään Sammon ryöstöä kuvaavassa tanssiesityksessä, joka sekin päättyy lopulta onnellisesti, kun Sammon muruset leviävät meren aaltojen mukana tuoden hyvinvointia koko Suomenniemelle. Kontrastia nykyhetken rinnalle luodaan Kalevalasta nousevalla mystisyydellä: muun muassa metsän jumala pöydän antimien lahjoittajana, Väinämöisen mahti saada ha u- enluinen kannel soimaan ja Sammon taonta. Mystisyyttä on haettu myös pitopaikan valinnalla; Villa Vekkula sijaitsee metsän keskellä, hirsiseinäiset, puulattiaiset salit henkivät mennyttä aikaa ja massiivisten kiviuunien luukuista loimottaa elävä tuli. Vaikutelmaa korostavat Kalevalan varhaisimpien runojen aikakauden eli esihistoriallisen ajan innovoimat henkilökunnan asusteet, pöytätekstiilit ja -somisteet. Tuolloin ihmiset elivät vielä ympäröivän luonnon haltioiden ja jumalien suopeuden varassa; mahtavat tietäjät, parantajat ja noidat vaikuttivat ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Tätä taustaa vasten materiaaleina on käytetty muun muassa pellavaa, pajua, haapaa, katajaa ja kalannahkaa Tematiikka Itse Pohjolan Pidoissa käytettävissä oleva aika rajaa sen, että koko Kalevalan tematiikkaa on mahdotonta käydä läpi. Siksi kehitystyön aluksi käydyt keskustelut ovat olleet tärkeä tausta, jotta konseptissa saatiin esille olennaisiksi koettuja teemoja ja he n- kilöitä lähinnä idean isän, Arto Vidgrenin ja omasta arvomaailmastani ja mielikuvistani nousevia. Pääteemoiksi valikoituivat vesi, maa, metsä ja häät. Näistä vesi ja maa oli nostettu RuokaKalevalan viitekehyksen peruselementeiksi tulen ohella Tienraivauspäivillä keväällä Veden, maan ja tulen ympäröiminä nähtiin ihminen,

20 17 luonto ja henki, Sampon ollessa kaiken keskiössä. (Tienraivauspäivät 2004.) Pohjolan Pidoissa luontoa edustavat vesi, maa ja metsä, ihmistä häät ja henkeä näiden sopusointu, yhteenkuuluvuus. Sampo on edelleen jotain mystistä, kuviksi ja sanoiksi pukematonta. Se luo tai mahdollistaa hyvinvoinnin ja kaiken olemassa olevan harmonian. 3.3 Kantele Kantele mielletään niin perisuomalaiseksi soittimeksi, että se on suorastaan itsestäänselvyys yhtenä Pohjolan Pitojen elementeistä. Sekä nimensä että levinneisyytensä puolesta suomalais-balttilaista alkuperää olevan näppäilysoittimen kantamuodossa oli viisi kieltä. Nykyisten kieliluku on 30 ja enemmänkin. (Vuorela 1975, ) Kanteleeseen liittyvät alkuperäiset runot on ajoitettu niin sanotulle varhaiskalevalaiselle eli kantasuomalaiselle kaudelle ja ne edustavat siten kalevalaisen runoston vanhimpia kulttuurimyyttejä. Laululla, kanteleen soitolla ja erityisesti tästä kertovalla runolla uskotaan olleen keskeinen merkitys ko. lauluja edustaneessa kulttuurissa. Kantelerunoissa laulettiin kalanluisesta, oinaanluisesta, puisesta ja hirvensarvesta valmistetusta soittimesta. (Sarmela 1994, 198.) Runojen perusaihelmat olivat samoja Etelä- Virosta Lapin reunamille. Lönnroth nostikin Väinämöisen kanteleen Kalevalan keskeiseksi symboliksi.(anttonen & Kuusi 1999, 126.) Historiallisesta taustastaan huolimatta, ja sitä kunnioittaen, haluttiin kappalevalinnoilla tuoda kantele ja Pohjolan Pidot 2000-luvulle; emme uskoneet vieraidemme kiinnostuksen pysyvän yllä pelkästään mollivoittoisella, monenkin mielikuvissa perinteisesti tanhuja säestävällä kansanmusiikilla. Mukaan valittiin niin nykymusiikkia edustavia kantelesovituksia kuin osia varta vasten kanteleelle sävelletyistä teoksistakin - sopivassa suhteessa tilaisuuden kulun kannalta uutta ja vanhaa (liite 9). Nykyaikaa Pohjolan Pidoissa edustavat omalta osaltaan myös sähkökanteleet, jotka tarjoavat musiikin tuottamiseen lisävaihtoehtoja. Toisaalta tällä keinoin pystyttiin myös varmistamaan äänentoiston avulla haluttu kuuluvuus läpi tilaisuuden.

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Elämyspalvelun tuotteistaminen

Elämyspalvelun tuotteistaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Miika Saari Teemu Reini Opinnäytetyö Elämyspalvelun tuotteistaminen Case: Murhamysteeri-illalliset Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2009 lehtori

Lisätiedot

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA 0 1 KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Lisätiedot

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS Mikko Nieminen Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.12.2004

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio

COMPOSTA GOURMEESEEN. Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa. Mikko Moisio COMPOSTA GOURMEESEEN Ravitsemuspalveluiden kehittämishanke Suomalaisessa rauhanturvajoukossa Eritreassa Mikko Moisio Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Seija Heikkinen ELÄMYKSELLISYYS KESKIAIKAISISSA TAPAHTUMISSA SUOMESSA

Seija Heikkinen ELÄMYKSELLISYYS KESKIAIKAISISSA TAPAHTUMISSA SUOMESSA Seija Heikkinen ELÄMYKSELLISYYS KESKIAIKAISISSA TAPAHTUMISSA SUOMESSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Eurooppalaiset olutkulttuurit Rovaniemen olutkulttuurin taustalla

Eurooppalaiset olutkulttuurit Rovaniemen olutkulttuurin taustalla ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Opinnäytetyö Eurooppalaiset olutkulttuurit Rovaniemen olutkulttuurin taustalla Isomursu Ari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot